T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na
…../……/….
Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi çerçevesinde
‘’ ………………………………… …………………………………………’’
kurmak istiyoruz.
Topluluğunu
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
……………………………Topluluğu Koordinatörü
Ünvan, Adı – Soyadı :
Fakülte / Bölüm
:
İmza
:
EKLER:
1-Kurucu üye Listesi ve Öğrenci belgeleri/Nüfuz cüzdanı fotokopileri
2-Topluluk Tüzüğü
3-Topluluk Logosu
4-Topluluk Koordinatörü Dilekçesi
5-Topluluk Koordinatör Yardımcısı Dilekçesi
Download

Topluluk Kuruluş Dilekçesi - Topluluklar