TNC 320
Kompaktní souvislé CNC řízení
pro frézky a vyvrtávačky
Září 2014
Funkce a technické parametry popsané v tomto
prospektu platí pro TNC 320 s NC-SW 771851-01.
2
Obsah
TNC 320...
Kde se dá použít?
Kompaktní a mnohostranně použitelný
4
Přehledný a uživatelsky přátelský
6
– správné řízení pro frézky a vrtačky
Jak vypadá?
– TNC 320 v dialogu s obsluhou
– funkční uživatelské rozhraní
Co dokáže?
Minimalizace přípravných a vedlejších časů
10
Efektivní a produktivní
14
Programování, editování a testování
16
Dílenské programování
18
Otevřený pro externí informace
24
Proměření obrobků
29
Proměřování nástrojů
30
Polohování elektronickým ručním kolečkem
31
Přehled
32
– TNC 320 zjednodušuje seřizování
– TNC 320 spravuje a měří
– sklopná hlava a otočný stůl řízené z TNC
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
Jak se programuje?
– s TNC 320 máte rozsáhlé možnosti
– grafická podpora v každé situaci
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
– volné programování kontur
– praktické pevné cykly pro opakované operace
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
– všechny informace rychle k dispozici
– TNC 320 zpracovává DXF soubory
– rychlý přenos dat s TNC 320
– zobrazení souborů libovolných formátů na obrazovce TNC
– programovací pracoviště TNC 320
Jaké příslušenství má k
dispozici?
– seřízení, nastavení vztažného bodu a měření 3D dotykovými sondami
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
…v kostce
– uživatelské funkce
– opce
– příslušenství
– technické parametry
3
Kompaktní a mnohostranně použitelný
– správné řízení pro frézky a vrtačky
Již přes 30 let představují TNC řídící
systémy HEIDENHAIN standard v
každodenním použití u frézek, obráběcích
center a vyvrtávaček. Během tohoto
období se sice řídící systémy průběžně
zdokonalovaly, ale základní koncepce
obsluhy zůstala zachována.
Dílenské programování
Běžné programy pro frézování a vrtání se
většinou připravují přímo na stroji – v dialogu
dílenského programování HEIDENHAIN.
TNC 320 zde poskytuje optimální podporu
při respektování požadavků praxe a také
grafickou nápovědu.
Jednoduchá obsluha
Pro jednoduché práce – např. frézování
rovinných ploch – nemusíte na TNC 320 psát
žádný program. Pojíždět ručně lze totiž
velmi jednoduše – pomocí osových tlačítek
nebo velmi přesně pomocí elektronického
ručního kolečka.
Tato zásada je uplatněna i u TNC 320:
Možnost dílenského programování,
grafická podpora, sortiment pevných cyklů
vhodných pro osové a tvarové obrábění a
známý způsob obsluhy, na který jste zvyklí
i z jiných řídících systémů HEIDENHAIN.
U standardního obrábění, ale také u
komplexních aplikací můžete využít mnoho
obráběcích cyklů pro obrábění a transformaci
souřadnic.
Externí vytváření programů
Stejně dobře se dá TNC 320 programovat
externě. Jeho rozhraní Fast-ethernet
zaručuje minimální přenosové časy i u
delších programů.
4
TNC 320 je kompaktní, s přehledným
ovládáním.
TNC 320 je kompaktní a všestranné CNC
řízení se třemi řízenými osami a řízeným
vřetenem. Volitelně lze řídit ještě dvě další
osy. Díky své pružné koncepci obsluhy –
dílenskému programování v dialogu
HEIDENHAIN na stroji nebo externímu
programování – a díky rozsahu svého
výkonu je vhodné zejména pro nasazení
na frézkách a vrtačkách v
bb kusové a sériové výrobě
bb výrobě nástrojů
bb obecném strojírenství
bb výzkumu a vývoji
bb výrobě prototypů a ve zkušebnách
bb opravnách
bb odborných školách a učilištích
A má k tomu nezbytné a užitečné funkce pro:
Univerzální frézky
bb volné programování kontur
bb frézovací cykly pro komplexní kontury
bb rychlé nastavení vztažného bodu s
dotykovou sondou HEIDENHAIN
vrtačky
bb vrtací a závitovací cykly
bb cykly pro rastry bodů v kruhovém a
přímkovém uspořádání
bb šikmé vrtání
Stroje s paralelními vedlejšími osami
bb Kompenzace pohybu vedlejší osy U, V,
W prostřednictvím hlavní osy X, Y, Z
bb definování hlavních a vedlejších os v
NC programu umožňuje práci na strojích
s různými konfiguracemi
bb Pojezdy paralelních os se zobrazují na
obrazovce v indikátoru příslušné hlavní
osy (součtové zobrazení).
5
Přehledný a uživatelsky přátelský
– TNC 320 v dialogu s obsluhou
Monitor
Plochý barevný 15"TFT monitor zobrazuje
přehledně všechny informace, které jsou
potřebné k programování, obsluze a
sledování stavu řídícího systému a stroje:
programové bloky, pokyny, chybová
hlášení apod. Další informace poskytuje
grafická podpora při zadávání programu,
testu programu a při obrábění.
Pomocí rozdělení obrazu „Split-Screen“
můžete na jedné polovině monitoru
zobrazit NC bloky, na druhé polovině
grafiku nebo stavové záznamy.
Během chodu programu jsou na monitoru
vždy k dispozici stavové indikace, které vás
informuji o poloze nástroje, o aktuálním
programu, o aktivních cyklech a použitých
transformacích souřadnic apod. TNC 320
zobrazuje také aktuální čas obrábění.
Ovládací panel
Stejně jako u všech TNC od firmy HEIDENHAIN je ovládací panel zaměřený na proces
programování. Účelné uspořádání tlačítek
s jasným rozdělením do funkčních skupin
programovacích režimů, provozních režimů
stroje, funkcí pro správu/TNC a navigaci
podporuje obsluhu při zadávání programu.
Jednoduché rozložení kláves, snadno
srozumitelné symboly nebo zkratky označují
funkce tlačítek jasně a přesně. Pomocí
potenciometrů overridu lze přesně
přizpůsobit posuv nebo otáčky vřetena.
6
USB přípojka pro přídavná úložiště dat
nebo polohovací zařízení
Obsah obrazovky s indikací dvou
provozních režimů, zobrazením programu,
grafickým zobrazením, stavem stroje
PLC funkční tlačítka (softklávesy) pro
funkce stroje
Kontextové soft klávesy pro NC programování
Tlačítka pro správu obrazovky (členění
obrazovky), provozní režim a přepínání lišt
se softklávesami
Tlačítka volby a číslicová klávesnice
Funkční tlačítka pro programovací režimy,
provozní režimy stroje, TNC funkce, správu
a navigaci
Potenciometry overridu pro posuv a
otáčky vřetena
Ergonomické a ušlechtilé, moderní a
dlouhodobě osvědčené – řídicí systémy
HEIDENHAIN v novém designu. Posuďte
sami:
Trvanlivý
Vysoce kvalitní design systému TNC 320
z nerezové oceli je opatřen speciální
ochrannou vrstvou a díky tomu je necitlivý
vůči znečištění a opotřebení
Přizpůsobivý
Pravoúhlá a lehce zaoblená tlačítka jsou
příjemná na dotyk a bezpečná na obsluhu.
Jejich povlak je odolný vůči odírání i při
extrémním zatížení v dílně.
Všestranný
Softklávesy pro programováni i pro funkce
stroje zobrazují vždy aktuálně dostupné
volby.
Citlivý
Praktické otočné knoflíky umožňují jemné
přizpůsobení posuvu, rychloposuvu a
otáček vřetena
Komunikativní
Rychlé rozhraní USB 2.0 umožňuje snadné
připojení paměťových médií nebo
polohovacích zařízení přímo k ovládacímu
pultu.
Flexibilní
Integrovaný ovládací panel stroje je opatřen
snadno vyměnitelnými Clips tlačítky
(hmatníky).
Bezpečný
Konvexní provedení lože kláves ovládacího
panelu stroje (u verzí s oddělenou klávesnicí)
chrání proti neúmyslnému stisknutí. Stavové
indikace LED diodami nad každým tlačítkem
jednoznačně informují a aktivních funkcích
stroje.
7
Přehledný a uživatelsky přátelský
– funkční uživatelské rozhraní
Přehledné uspořádání obrazovky je, kromě
jednoznačné a ergonomicky rozvržené
klávesnice, alfou a omegou bezpečné a
neunavující práce. Zásady, kterým řídicí
systémy HEIDENHAIN odjakživa vyhovují.
Systém TNC 320 se přesto vyznačuje
celou řadou vlastností, které práci s řídicím
systémem dále zjednodušují a jsou
uživatelsky přátelštější.
8
Příjemné zobrazení
Uživatelské rozhraní systému TNC 320
disponuje moderním vzhledem s mírně
zaoblenými tvary, barevnými přechody a
homogenně působícím typem písma.
Různé oblasti obrazovky jsou od sebe
jasně oddělené, provozní režimy jsou navíc
označeny aktuálními symboly režimů.
Chybová hlášení jsou systémem TNC 320
pro lepší rozlišení jejich závažnosti zobrazeny
podle barevné kategorizace. K tomu se
navíc zobrazuje rovněž barevně odlišený
výstražný trojúhelník.
Rychlý přehled funkcí
Pomocí smartSelect volíte s podporou
dialogu snadno a rychle funkce, které byly
až dosud přístupné výhradně pomocí
softkláves. SmartSelect zobrazí již při
navolení stromovou strukturu všech
podfunkcí, které lze definovat v aktuálním
provozním režimu systému. TNC navíc
zobrazuje v pravé části okna smartSelect
integrovanou nápovědu. Díky tomu získáte
volbou pomocí kurzoru nebo kliknutím myši
okamžitě podrobné informace k odpovídající
funkci. SmartSelect je k dispozici při
definování cyklů obrábění, cyklů dotykové
sondy, zvláštních funkcí (SPEC FCT) a pro
parametrické programování.
Barevně strukturované programy
Obsah jednoho programového řádku může
být značně rozsáhlý: čísla řádků, programové
funkce, zadávané hodnoty, komentář. Abyste
měli vždy přehled i ve složitých programech,
jsou v systému TNC 320 jednotlivé prvky
programu barevně odlišeny. Syntaktické
barevné zvýraznění zlepšuje přehlednost
při editaci NC programů. Díky tomu vidíte
jediným pohledem, kde jsou např. umístěny
editovatelné hodnoty.
Jednotný tabulkový editor
Vzhled, funkce a obsluha tabulkového
editoru jsou vždy stejné bez ohledu na to,
zda pracujete s tabulkou nástrojů, vztažných
bodů nebo palet.
Informační řádek
Systém TNC 320 zobrazuje v informačním
řádku aktuální stav provozních podrežimů
a pomáhá tím zlepšit orientaci. Funkce je
srovnatelná s funkcí průběhu ve webových
prohlížečích.
MOD-funkce
Přídavný provozní režim MOD nabízí ve
standardizovaném rozvržení nejrůznější
možnosti nastavení, nezávislá na aktuálním
provozním režimu.
9
Minimalizace přípravných a vedlejších časů
– TNC 320 zjednodušuje seřizování
Před vlastním zahájením obrábění je nutno
nejprve upnout obrobek, seřídit stroj, zjistit
polohu a umístění obrobku na stroji a
stanovit počátek obrábění. Bez podpory
řídicího systému se často jedná o časově
náročnou proceduru, která je ale nezbytná,
neboť každá odchylka se přímo promítne
do přesnosti obrábění. Právě u malých a
středních sérií, stejně jako u značně
velkých obrobků představuje čas seřízení
dílce významnou položku v celkovém čase
obrábění.
A zde se projeví silné stránky TNC 320:
s praktickou funkcí seřizování podporuje
obsluhu a pomáhá redukovat vedlejší časy.
Společně s dotykovými sondami nabízí
TNC 320 řadu snímacích funkcí pro seřízení
obrobků při upnutí, nastavení vztažného
bodu, jakož i proměření obrobku.
Jemné pojíždění ve směru os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickým ručním kolečkem HEIDEN­
HAIN (viz str.31). S přenosným ručním
kolečkem jste vždy na místě dění, máte
seřizování na očích a přísuv ovládáte
jemně a přesně.
Vyrovnávat obrobky
Dotykové sondy HEIDENHAIN (viz str. 29)
a snímací funkce TNC 320 Vám ušetří
časově náročné vyrovnávání obrobku:
bb Upněte obrobek v libovolné poloze.
bb Dotyková sonda zachytí nasnímáním
jedné plochy, dvou vrtaných otvorů nebo
čepů skutečnou polohu a úhlové natočení
vůči souřadnému systému stroje;
bb TNC 320 kompenzuje odklon „základním
natočením“, tzn. že NC program obrábí v
transformovaném souřadném systému,
natočeném o zjištěný úhel.
kompenzací odklonu
základním natočením souřadného systému
stroje nebo natočením rotačního stolu
10
Nastavovat vztažné body
Pomocí vztažného bodu přiřadíte libovolné
poloze obrobku definovanou hodnotu
zobrazenou na monitoru TNC. Rychlé a
bezpečné nastavení vztažného bodu šetří
vedlejší časy a zvyšuje přesnost obrábění.
TNC 320 disponuje snímacími cykly pro
automatické nastavení vztažných bodů.
Zjištěné vztažné body můžete dle vlastní
volby uložit:
bb v tabulce PRESET
bb v tabulce nulových bodů
bb přímým nastavením zobrazené hodnoty
Správa vztažného bodu
Správa vztažného bodu umožňuje pružnou
práci, krátký čas přípravy výroby a vyšší
produktivitu. Zkrátka a dobře – podstatně
zjednodušuje seřízení stroje.
V tabulce PRESET můžete ukládat
libovolně mnoho vztažných bodů a
každému z nich přiřadit vlastní základní
natočení.
Pro rychlé uložení vztažných bodů v
tabulce PRESET existují tři možnosti:
bb v ručním režimu soft-tlačítkem
bb funkcemi dotykové sondy
bb automatickými cykly dotykové sondy.
Nastavení vztažného bodu
např. na rohu dílce nebo ve středu
roztečného čepu
11
Minimalizace přípravných a vedlejších časů
– TNC 320 spravuje a měří
Nároky klasických strojů pro výrobu
nástrojů a forem i obráběcích center stále
rostou. Systém TNC 320 je samozřejmě
schopen řídit i automatizované výrobní
procesy. Disponuje přitom potřebnými
funkcemi pro správu a proměření nástrojů,
jakož i pro kontrolu výrobního procesu.
Pomáhá vám přitom ušetřit vedlejší časy,
zvýšit produktivitu kvalitu výroby.
Kontrola úplnosti opracování a
rozměrové přesnosti obrobků
TNC 320 má k dispozici množství měřicích
cyklů, jimiž můžete zkontrolovat geometrii
dílce. K tomu se jednoduše do vřetena
upne namísto nástroje dotyková sonda
HEIDENHAIN (viz str.29). Tím můžete
bb rozpoznat obrobek a vyvolat příslušný
obráběcí program
bb kontrola, zda bylo opracování provedeno
správně
bb zjištění přísuvů pro dohotovení načisto
bb určit a vykompenzovat opotřebení
nástroje
bb zjistit tendenci (trend) stroje
Proměření délky
Proměření kruhové kapsy / otvoru
Proměření úhlu jedné roviny
12
Změření nástroje a automatická oprava
korekcí nástroje
Společně s dotykovými sondami TT a TL
(viz str. 30) nabízí TNC 320 možnost
automatického změření nástrojů upnutých
ve vřetenu stroje. Zjištěné hodnoty délky a
poloměru nástroje uloží TNC 320 v centrální
paměti nástrojů. Kontrolou nástroje během
opracování zjistíte opotřebení nebo
zlomení a zabráníte tak vzniku zmetků
nebo dodatečným vícepracím. Při zjištění
odchylek mimo zadanou toleranci nebo
překročení sledované životnost nástroje,
TNC 320 nástroj zablokuje a vymění jej
automaticky za sesterský nástroj.
Správa nástrojů
Pro obráběcí centra s automatickou
výměnou nástrojů nabízí TNC 320 centrální
správu libovolného počtu nástrojů. Správa
nástrojů je volně konfigurovatelná a lze ji tak
optimálně přizpůsobit vašim požadavkům.
I vlastní správu názvů nástrojů můžete
přenechat systému TNC 320. Již během
opracování se připravuje další výměna
nástroje. Tím se podstatně snižuje čas pro
výměnu nástroje z řezu do řezu.
Měření poloměru nástroje
Měření délky nástroje
Měření opotřebení nástrojů
13
Efektivní a produktivní
– sklopná hlava a otočný stůl řízené z TNC (opce)
Mnohé z pětiosých operací, které se na
první pohled jeví opravdu složitě, lze
redukovat na obvyklé 2D pohyby, které
jsou pouze otočeny kolem jedné nebo
několika rotačních os, příp. jsou vytvořeny
na společné válcové ploše. Abyste mohli
rychle a jednoduše vytvořit a editovat i
takové programy bez CAM systému,
podpoří Vás TNC praktickými funkcemi.
Natočení roviny obrábění*
Programy pro kontury a vrtání na šikmých
plochách jsou většinou velmi náročné a
spojené se složitými výpočty a programováním. TNC 320 Vám zde pomůže ušetřit
mnoho času při programování.
Obrábění naprogramujete jako obvykle v
hlavní rovině, např. X/Y. Stroj však provede
obrobení v rovině, která byla sklopena od
hlavní roviny kolem jedné nebo několika
rotačních os.
14
S funkcí PLANE je definice natočení roviny
obrábění jednoduchá: určit natočení roviny
obrábění lze sedmi různými způsoby v
závislosti na údajích ve výrobním výkresu.
Při zadávání pomáhá obsluze přehledná
pomocná grafika.
Také polohování v natočené rovině obrábění
lze stanovit pomocí funkce PLANE, tím je
zaručeno, že při zpracování programu
nenastanou žádná nepříjemná překvapení.
Nastavení pro polohování jsou u všech
funkcí PLANE stejná a tak výrazně ulehčují
obsluhu.
Obrábění tvarů na plášti válce*
Programování kontur, sestávajících z
přímek a oblouků, na válcových plochách s
otočnými stoly není pro TNC 320 problém:
naprogramujete konturu jednoduše v rovině,
na rozvinutém plášti válce. TNC 320 však
provede opracování na plášťové ploše
válce.
Pro opracování pláště válce dává TNC 320
k dispozici tři cykly:
bb frézování drážky (šířka drážky odpovídá
průměru nástroje),
bb frézování vodicí drážky (šířka drážky
větší než průměr nástroje),
bb frézování můstku
* Stroj musí být pro tuto funkci upraven výrobcem stroje.
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
Předností trochoidální metody je vysoce
efektivní kompletní obrábění libovolné
drážky. Nejprve se provede hrubování s
kruhovými pohyby které vystřídá lineární
pohyb vpřed. Tato metoda je známa také
jako trochoidální frézování. Používá se
zejména při frézování vysoce pevných,
nebo kalených materiálů, kde je obyčejně
kvůli vysoké zátěži nástroje i frézky možný
jen minimální přísuv.
Při trochoidálním frézování můžete pracovat
s velkou hloubkou řezu a vysokou řeznou
rychlostí, protože díky stejnoměrným řezným
podmínkám nedochází ke zvýšenému
opotřebení nástroje. Při použití válcových
fréz lze navíc využít celé řezné délky. Tím
se dosáhne vysokých třískových hodnot na
každý břit. Díky kruhovému zanořování do
materiálu působí na nástroj minimální
radiální síly. Tím se šetří strojní mechanika
a zamezuje se kmitání.
Obráběná drážka je popsána v konturovém
podprogramu jako řetězec obrysů. V samostatném cyklu se definují rozměry drážky a
řezná data. Případný zbývající materiál je
možné jednoduše odstranit závěrečným
začištěním.
Přednosti jsou:
bb celková délka řezu pod kontrolou
bb vyšší třískové hodnoty
bb šetření mechaniky stroje
bb méně kmitání
bb integrované začištění stran drážky
15
Programování, editování a testování
– s TNC 320 máte rozsáhlé možnosti
Tak, jak je TNC 320 univerzálně použitelný,
je také flexibilní při obrábění a programování.
Polohování s ručním zadáváním
I bez vytvoření kompletního NC programu
můžete se strojem pomocí TNC 320
pracovat. Obrábíte dílec krok za krokem v
libovolném pořadí automatického polohování
či ručního zadání.
Programování na stroji
Řízení HEIDENHAIN jsou orientována na
dílenské programování, tzn. koncipována
pro programování přímo na stroji. Při pro­
gramování v dialogu nemusíte znát žádné
G kódy. Namísto toho máte k dispozici pro
programování přímek, kruhových oblouků
a cyklů vlastní tlačítka nebo softklávesy.
Dialog HEIDENHAIN otevřete stisknutím
tlačítka a TNC vás ihned aktivně podporuje
při práci. Všechny nezbytné údaje pro
správné zadání si řízení od vás vyžádá
pomocí jasných instrukcí.
I když jste zvyklí na programování podle
DIN/ISO, není to pro TNC 320 žádný
problém: pro přímé zadávání programů
DIN/ISO má TNC 320 vlastní lišty softtlačítek, které pokrývají nejdůležitější povely
DIN/ISO. Nebo připojíte USB klávesnici a
programovat budete na ní.
Ať už se jedná o instrukce dialogu HEIDEN­
HAIN, dialogy, kroky programu nebo
softklávesy, zkrátka všechny texty jsou k
dispozici v češtině a jiných národních
jazycích včetně ruštiny v azbuce.
Externí vytváření programů
Systém TNC 320 dobře připraven také
pro externí programování. Pomocí rozhraní
jej lze integrovat do sítí a spojit tak s programátorskými pracovišti nebo s dalšími
datovými jednotkami. TNC 320 může také
zpracovávat programy, které byly programovány v DIN/ISO.
16
– grafická podpora v každé situaci
Programovací grafika
Další jistotu při programování Vám dá
dvourozměrná programovací grafika:
TNC 320 kreslí simultánně každý
naprogramovaný pojezd na monitoru.
Pomocná grafika
Při programování cyklů v dialogu HEIDEN­
HAIN v otevřeném textu zobrazuje TNC
ke každému parametru vlastní pomocné
schéma. To usnadňuje porozumění
významu zvolené funkce a urychluje
programování.
Testovací grafika
Pro úplnou jistotu před obráběním může
TNC 320 graficky simulovat opracování
obrobku. Přitom může TNC 320 zobrazit
opracování různými způsoby:
bb v půdorysu s barevným odlišením
hloubky řezu,
bb ve třech průmětnách (jako na výkrese
obrobku),
bb ve 3D zobrazení.
Detaily si můžete nechat zobrazit i zvětšeně.
Navíc vám řídící systém TNC 320 ukáže
vypočtenou dobu obrábění v hodinách,
minutách a sekundách.
Grafika průběhu programu
U TNC 320 je programovací a testovací
grafika k dispozici i souběžně s opracováním
obrobků. Navíc systém současně graficky
simuluje probíhající opracování obrobku.
Jedním stisknutím tlačítka můžete během
programování stále znovu nahlížet na
probíhající opracování obrobku – přímé
pozorování není kvůli chladící kapalině a
ochranné kabině většinou možné.
3D čárová grafika
3D čárová grafika zobrazuje NC program
jako dráhu středu nástroje v prostoru.
Pomocí výkonné funkce zoom lze zobrazit
jemné detaily. Tato funkce 3D grafického
zobrazení má velký význam v ověření
správnosti dráhy nástroje u programů
vytvořených externě a odhalí nežádoucí
nepravidelnosti na povrchu dílce. Například
když postprocesor vygeneruje chybné
body dráhy nástroje.
17
Dílenské programování
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
Programování 2D-kontur
2D kontury jsou takříkajíc „denním
chlebem“ dílny. TNC 320 proto nabízí řadu
možností.
Programování funkčními klávesami
Jsou-li kontury okótovány v souladu s NC,
tj. koncové body prvků kontur jsou dány v
pravoúhlých nebo polárních souřadnicích,
můžete NC program vytvářet přímo
funkčními klávesami.
Přímky s návaznými kruhovými prvky
Například pro naprogramování přímky
stisknete prostě tlačítko pro lineární pohyb.
Všechny informace potřebné pro kompletní
programovací blok jako jsou cílové souřadnice, rychlost posuvu, korekce poloměru
frézy a funkce stroje si TNC 320 vyžádá v
dialogu s nekódovaným textem. Příslušné
funkční klávesy pro kruhové pohyby, sražení
a zaoblení rohů zjednodušují programování.
Pro potlačení stopy nástroje na povrchu
dílce v místě najíždění nebo opouštění
kontury se musí najíždět měkce – tedy
­tangenciálně.
Kruhová dráha s tečným (tangenciálním)
napojením na předchozí prvek kontury,
stanovený koncovým
bodem.
Kruhová dráha
stanovená středem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
Stanovte jednoduše počáteční nebo koncový
bod kontury a poloměr najetí, resp. vyjetí
nástroje – zbytek za Vás provede řídící
systém.
TNC 320 dokáže předvídat konturu s
korekcí poloměru až na 99 NC bloků a
přihlédnout tak k nebezpečí podříznutí tvaru
a vyhnout se porušení kontur, jak k němu
může dojít například při hrubování kontury
velkým nástrojem.
Přímka: zadání
koncového bodu.
Zaoblení rohů:
kruhová dráha s
oboustranně souvislým
(tečným) napojením,
stanovená poloměrem
a vrcholem.
Sražení: zadání
rohového bodu
a délky sražení.
Kruhová dráha
stanovená poloměrem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
18
– volné programování kontur
Volné programování obrysů FK
Ne vždy je obrobek okótován v souladu s
DIN. Díky FK, „volnému programování
kontur“, zadáte v těchto případech jednoduše
z klávesnice známá data, aniž byste museli
něco přepočítávat nebo vypočítávat! Přitom
mohou být jednotlivé prvky kontury neurčité,
pokud je určena celá kontura sama o sobě.
Vedou-li data k více matematickým řešením,
nabídne grafický procesor TNC 320 možná
řešení k rozhodnutí.
19
Dílenské programování
– praktické pevné cykly pro opakované operace
Rozsáhlé obráběcí cykly pro
frézování a vyvrtávání
Často se opakující technologické operace,
které zahrnují několik kroků, jsou uloženy
v TNC 320 jako cykly. Naprogramujete je s
pomocí dialogů a s podporou grafických
pomocných schémat, která názorně
zobrazí potřebné parametry zadání.
Standardní cykly
Vedle obráběcích cyklů pro vrtání, vyvrtávání
závitů (s nebo bez vyrovnávacího pouzdra),
frézování závitů, vystružování a vykružování
máte k dispozici také cykly pro vzory bodů
a frézovací cykly pro řádkování rovných
ploch, pro vyhloubení kapes, drážek a
čepů a jejich obrobení načisto.
20
Cykly pro komplexní kontury
Speciální pomůckou při hloubení kapes
libovolné kontury jsou tzv. SL cykly (SL =
Subcontour List). Tento pojem označuje
obráběcí cykly předvrtání, hloubení a
obrábění načisto, u kterých je kontura,
resp. dílčí kontury, předem určena v
podprogramech. Tak se použije popis
kontury pro různé pracovní operace s
různými nástroji.
Až dvanáct dílčích kontur lze pro
obrábění překrývat; řídící systém vypočítá
automaticky výslednou konturu a dráhy
nástrojů pro vyhloubení, resp. začištění
ploch. Dílčí kontury mohou být kapsy nebo
ostrůvky. Několik ploch kapes se přitom
spojí do výsledné kapsy, plochy ostrůvků
se objedou.
TNC 320 zohledňuje při vyhlubování
přídavek na dokončení na bocích a na
ploše dna. Při vyhlubování různými
nástroji rozpozná řídící systém zbytkové
plochy, takže je možné zbylý materiál
dodatečně cíleně odstranit menšími nástroji.
Pro opracování načisto na konečnou míru
se používá vlastní cyklus.
Cykly výrobce stroje
Výrobci strojů mohou přídavnými obráběcími
cykly přinášet speciální výrobní know-how
a ten uložit v TNC 320. Ale i konečný
uživatel má možnost programovat vlastní
cykly. Firma HEIDENHAIN podporuje
programování těchto cyklů PC softwarem
CycleDesign. Tak můžete definovat
parametry pro zadání a strukturu softkláves
řídícího systému TNC 320 podle vlastních
potřeb.
Generátor rastru bodů - jednoduše a
pružně
Často jsou technologické pozice umístěny
na obrobku ve formě rastru. S řízením
TNC 320 je programování různých předloh
jednoduché a velmi flexibilní; samozřejmě i
s grafickou podporou. Přitom je možné
definovat libovolné množství bodových
předloh s různým počtem bodů.
3D obrábění s parametrickým
programováním
Jednoduché, matematicky snadno popsatelné 3D geometrie můžete programovat
pomocí parametrických funkcí. Zde jsou k
dispozici základní aritmetické operace,
goniometrické funkce, mocninové, odmocninové a logaritmické funkce, počítání se
závorkami a srovnání s příkazy podmíněných
skoků. Pomocí parametrického programování lze obráběcí snadno realizovat
programy pro 3D obrábění. Parametrické
programování je samozřejmě vhodné i pro
2D kontury, které nelze popsat přímkami
nebo oblouky, ale jen matematickými
funkcemi.
21
Dílenské programování
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
Transformace (přepočet) souřadnic
V případě, že potřebujete již naprogramovanou konturu zopakovat na různých místech
obrobku v další poloze nebo v jiné velikosti,
nabízí TNC 320 jednoduché řešení: přepočet
(transformaci) souřadnic.
Souřadný systém lze například otáčet,
zrcadlit nebo posouvat nulový bod..
Pomocí změny měřítka se kontury zvětšují
nebo zmenšují včetně zohlednění míry
smrštění či přídavku.
Opakování částí programů a
podprogramy
Mnoho operací se opakuje buď na jednom
a tomtéž obrobku, nebo na různých
obrobcích. Jednou naprogramovaný detail
nemusíte přitom zadávat znovu: TNC vám
ušetří technikou podprogramů mnoho času
při programování.
U opakování části programu označíte
úsek programu a následně provede TNC
tento úsek v definovaném počtu opakování
za sebou.
Úsek programu, opakující se na různých
místech programu, označíte jako podprogram a vyvoláte jej pak na libovolném
­místě a libovolně často.
Pomocí funkce vyvolání programu
můžete využít i jiný kompletní program na
libovolném místě ve vašem aktuálním
programu. Tak pohodlně využijete jednou
naprogramované, často používané
pracovní kroky nebo kontury.
Tyto programovací techniky můžete
samozřejmě také kombinovat.
22
– všechny informace rychle k dispozici
Máte dotazy k určitému kroku programování,
ale nemáte po ruce uživatelskou příručku?
Žádný problém: v systému TNC 320 a na
programovacím pracovišti TNC 320 je nyní
k dispozici komfortní systém nápovědy
TNCguide, pomocí kterého lze zobrazit
uživatelskou dokumentaci ve zvláštním
okně.
TNCguide se aktivuje stisknutím klávesy
HELP na TNC klávesnici, nebo libovolnou
softklávesou, označenou kurzorem myši se
symbolem otazníku. To jde jednoduše
kliknutím na standardní symbol nápovědy
na obrazovce TNC.
TNCguide zobrazuje informace většinou
přímo ve správné souvislosti (kontextová
nápověda). To znamená, že získáte ihned
informace, které právě potřebujete. Zvláště
u softkláves je tato funkce velkým pomocníkem. Příslušná funkce je podrobně
­vysvětlena.
TNCguide integrovaný v řízení, např. v TNC 320 …
Dokumentaci v požadovaném jazyce si
nahrajete po bezplatném stažení z
domovské stránky HEIDENHAIN do
odpovídajícího jazykového adresáře na
pevném disku TNC.
V systému nápovědy jsou k dispozici tyto
příručky:
bb Uživatelská příručka programování v
dialogu HEIDENHAIN
bb Příručka pro programovaní cyklů
bb Uživatelská příručka programování v
DIN/ISO
bb Uživatelská příručka Programovací
stanice TNC 320 (nainstalována jen na
programovacím pracovišti)
... nebo na programovacím pracovišti.
23
Otevřený pro externí informace
– TNC 320 zpracovává DXF soubory (opce)
Proč programovat komplexní tvary, když je
k dispozici hotový výkres v DXF formátu?
Máte možnost otevřít DXF soubory přímo v
systému TNC 320 a extrahovat z nich
kontury a obráběcí body. Tím se ušetří
nejenom čas vynaložený na programování
a zkoušky, ale vytvořený obrys bude také
přesně odpovídat předloze konstruktéra.
DXF formát podporovaný systémem
TNC 320 je nejčastěji využívaným formátem
dat současných CAD programů.
Jakmile je DXF soubor načten přes síťové
rozhraní nebo z flash disku přes USB port,
můžete soubor otevřít ve správci souborů
TNC stejně, jako NC program.
24
DXF soubory obsahují zpravidla více vrstev
(Layers), v nichž je výkres dílce uspořádán.
Abyste se zbavili přebytečných informací
při výběru kontury, lze kliknutím myši skrýt
nepotřebné vrstvy obsažené v DXF souboru. K tomu potřebujete externí polohovací
zařízení. TNC dokáže vyseparovat rovněž
konturu (obrys), která je uložena v různých
vrstvách.
Také při definování vztažných bodů dílce
poskytne TNC patřičnou podporu. Nulový
bod výkresu nemusí vždy souhlasit se
vztažným bodem dílce, potřebným pro
obrábění, zvláště pokud výkres obsahuje
více pohledů. TNC disponuje funkcí, která
kliknutím myši na určitý prvek přesune
nulový bod výkresu na jiné požadované
místo.
Následující místa lze definovat jako
vztažný bod:
bb počáteční bod, koncový bod nebo střed
dráhy
bb počáteční bod, koncový bod nebo střed
kruhového oblouku
bb přechody kvadrantů nebo střed kružnice
bb průsečík dvou přímek, také v prodloužení
bb průsečíky přímky a kruhového oblouku
bb průsečíky přímky a kružnice.
Pokud vytvoříte více průsečíků mezi
tvarovými prvky v jedné vrstvě (například
mezi přímkou a kružnicí), potvrdíte
kliknutím myši výběr zvoleného bodu.
Výběr obrysu je velmi jednoduchý: Nejdříve
se vybere určitá část obrysu kliknutím myši.
Jakmile zvolíte druhý prvek, zná TNC vámi
požadovaný smysl otáčení a zahájí TNC
automatické rozpoznání kontury. TNC
zahrne do výběru všechny jednoznačně
definované obrysové prvky až do uzavření
obrysu, nebo dokud se nerozvětví. Kliknutím
myši pak zvolíte následující prvek obrysu.
Tímto způsobem se na několik kliknutí
myší dají definovat poměrně složité obrysy
(kontury). Pokud je to potřeba, můžete
obrysové prvky také zkrátit, prodloužit,
nebo rozpojit.
Ale místa obrábění můžete také vybrat a
uložit jako soubor bodů, zvláště pro
převzetí poloh středů děr nebo výchozích
bodů pro obrábění kapes. To se provádí
zvláště pohodlně: jednoduše označíte myší
příslušnou oblast. iTNC zobrazí pomocí
filtrovací funkce v překryvném okně
průměry všech vrtaných otvorů, které leží
ve zvolené oblasti. Posunutím filtrační
hranice kliknutím myši můžete jednoduchým
způsobem vybrat potřebný průměr a výběr
odpovídajícím způsobem omezit.
Funkce lupy (zoomu) a další možnosti
nastavení rozšiřují funkcionalitu DXF
konvertoru. Můžete navíc určit rozlišení
vytvořeného obrysového programu, pokud
ho chcete použít ke zpracování ve starších
TNC řízeních, nebo volbu tolerance, pokud
nejsou za sebou jednotlivé části obrysu
přesně poskládány.
Výběr kontur z importovaného DXF souboru
Obráběcí program, vytvořený na základě importovaného DXF souboru
25
Otevřený pro externí informace
– rychlý přenos dat s TNC
TNC 320 v síti
Systém TNC 320 lze snadno integrovat do
počítačové sítě a propojit jej tak s PC, pro­
gramovacími stanicemi a dalšími úložišti dat.
Vedle datového rozhraní V-24/RS-232-C je
systém TNC 320 vybaven již v základním
provedení datovým rozhraním FAST
ETHERNET nejnovější generace. Řízení
TNC 320 komunikuje bez dalšího softwaru
se servery NFS a se sítěmi na bázi Windows
v protokolu TCP/IP. Rychlý přenos dat s
rychlostí do 1000 Mbit/s zaručuje nejkratší
přenosové časy.
Přenášené programy se ukládají v interní
paměti TNC 320 a odtud jsou velkou
rychlostí zpracovávány.
Pro přehlednou správu vašich programů v
řídícím systému, uložte jednotlivé soubory
do adresářů (složek). Příslušné adresáře
můžete individuálně strukturovat formou
podadresářů.
26
Firemní síť
Programovací
pracoviště
TNC 320
Rozhraní
Ethernet
TNC 620
Rozhraní
Ethernet
iTNC 530
Rozhraní
Ethernet
Programy pro přenos dat
Pomocí bezplatného PC softwaru TNCremo
společnosti HEIDENHAIN můžete
bb obousměrně přenášet externě uložené
technologické programy, tabulky nástrojů
nebo palet
bb vytvářet zálohy
S novým výkonným PC softwarem
TNCremo Plus můžete navíc pomocí funkce
„live screen“ přenést obsah obrazovky
řízení do svého PC.
– zobrazení souborů libovolných formátů na obrazovce TNC
Integrovaný prohlížeč PDF-Viewer umožňuje
prohlížení PDF souborů přímo na obrazovce
řídicího systému. Formát PDF je široce
rozšířený datový formát, která je generován
nejrůznějšími aplikacemi. Tak lze v rámci
TNC systému jednoduše zobrazovat
pracovní návody, výkresy a jiné informace.
Integrovaný prohlížeč nyní také umožňuje
připojení TNC systému k internetu a přímý
přístup z řídicího systému.
Pomocí odpovídajících editorů nyní lze
také přímo v TNC systému otevírat a
částečně i editovat následující formáty
souborů:
bb Textové soubory s příponami .txt, .ini
bb Grafické soubory s příponami .gif, .bmp,
.jpg, .png
bb Tabulkové soubory s příponami .xls a
.csv
bb soubory html
Pro obsluhu slouží ovládací panel s
integrovaným touchpadem nebo externí
USB polohovací zařízení.
27
Otevřený pro externí informace
– programovací pracoviště TNC 320
Proč programovací stanice?
Samozřejmě je možné vytvářet obráběcí
programy s TNC 320 velmi dobře na stroji a to i během obrábění jiného dílce. Přesto
se může stát, že vytížení stroje nebo krátké
časy pro změnu upnutí neumožňují
soustředit se při programování na místě.
S programovacím pracovištěm TNC 320
máte možnost programovat stejným
způsobem jako na stroji, ovšem mimo hluk
dílny.
Tvorba programů
Vytváření, testování a optimalizace programů
v dialogu HEIDENHAIN nebo programů
DIN/ISO pro řízení TNC 320 na programovací stanici zkracuje dobu odstávek stroje.
Přitom není třeba měnit nic na ovládání,
každá klávesa je na svém místě: vždyť na
programovacím pracovišti programujete na
stejné klávesnici, jako na stroji.
Vaše pracoviště
Software programovacího pracoviště běží
na PC. Na jeho obrazovce vidíte prostředí
TNC jako u skutečného řídícího systému,
které Vám nabízí zavedenou grafickou
podporu. K obsluze programovacího
pracoviště máte v závislosti na provedení
více možností.
Bezplatná demoverze poskytuje všechny
funkce TNC 320 a umožňuje i uložení
krátkých programů. Ovládání je pomocí PC
klávesnice.
Testování externě vytvořených programů
Samozřejmě mžete také testovat programy,
které byly vytvořeny na CAD/ CAM systému.
Testovací grafika pomáhá rozličnými
zobrazeními bezpečně zjistit porušení
kontur a skryté detaily.
Výuka na programovacích pracovištích
TNC 320
Vzhledem k tomu, že programovací
pracoviště TNC 320 je založeno na stejném
softwaru, jako systém TNC 320, je velmi
vhodné pro zaškolení a další vzdělávání.
Programování a testování programů běží
naprosto stejně, jako na stroji. To dává
studentům pocit jistoty pro pozdější práci
na skutečném stroji.
Také pro vzdělávání TNC programátorů ve
školách a učilištích je zvláště vhodné
programovací pracoviště TNC 320, protože
řízení TNC 320 lze programovat v dialogu
HEIDENHAIN i v DIN/ISO.
Další informace k programovacímu
pracovišti a bezplatnou demoverzi
naleznete na internetových stránkách
www.heidenhain.cz. Můžete si také
vyžádat CD nebo prospekt Programovací
pracoviště pro řídicí systémy TNC.
28
Programovací stanice s ovládacím panelem TNC
U verze s TNC ovládacím panelem
TE 520B se programuje obvyklým způsobem na klávesnici se stejnými funkčními
klávesami, jako u řídicího systému stroje.
Navíc máte k dispozici také PC klávesnici
pro DIN/ISO programování, názvy souborů
a komentáře.
Je ale také možné pracovat bez TNC
ovládacího panelu. V takovém případě je
k dispozici virtuální klávesnice na
obrazovce PC. Je vybavena nejdůležitějšími
funkčními klávesami pro dialog s TNC 320.
Proměření obrobků
– seřízení, nastavení vztažného bodu a měření spínanými
dotykovými sondami
Dotykové sondy HEIDENHAIN pomáhají v
dílně a při sériové výrobě snižovat náklady:
funkce přípravy vyrovnání dílců, měření a
kontroly jsou realizovatelné automaticky
pomocí standardních cyklů snímání v
TNC 320.
Dotykové sondy s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou
nástrojů, jako pro brusky a soustruhy:
Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS
se vychýlí při nájezdu na plochu obrobku.
Přitom TS generuje spínací signál, který se
přenáší do řízení dle typu sondy kabelem
nebo rádiovým, resp. infračerveným přenosem. Pro rádiový, resp. infračervený přenos
je nutná vysílací/přijímací jednotka SE.
Dotykové sondy s rádiovým, resp.
infračerveným přenosem signálu pro
stroje s automatickou výměnou nástrojů:
3D dotykové sondy* se upínají přímo do
nástrojového držáku. Podle provedení stroje
se dotykové sondy dodávají s volitelným
typem upínacího kuželu. Dotykové hroty –
s rubínovými kuličkami – se dodávají s
různými průměry a délkami.
TS 260 – nová generace, s axiálním nebo
radiálním připojením kabelu
TS 460 – standardní dotyková sonda nové
generace pro rádiový a infračervený přenos,
s kompaktními rozměry
TS 444 – bezbateriová; napájení vestavě­
ným generátorem se vzduchovou turbínkou,
poháněnou stlačeným vzduchem, pro
infračervený přenos, kompaktní rozměry
TS 740 – vysoká přesnost a opakovatelnost
snímání, malá dotyková síla, infračervený
přenos
*Dotykové sondy musí k systému TNC 320 instalovat
výrobce stroje.
SE 660
TS 460
TS 260
Další informace k obrobkovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy
29
Proměřování nástrojů
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
Rozhodující pro trvalou kvalitu výroby je
samozřejmě použitý nástroj. Je tedy nutné
zjišťovat rozměry nástroje a cyklicky
kontrolovat jeho opotřebení, zlomení a tvar
jednotlivých břitů. Pro měření nástrojů
nabízí HEIDENHAIN spínací dotykovou
sondu TT a bezdotykové laserové sondy
TL Nano a TL Micro.
Sondy se instalují přímo do pracovního
prostoru stroje a umožňují tak měření
nástroje před obráběním nebo mezi
operacemi.
Nástrojová dotyková sonda TT měří délku
a poloměr nástroje. Při snímání rotujícího
nebo stojícího nástroje, např. u proměření
samostatného břitu, se dotykový talíř vychýlí
z klidové polohy a do řídicího systému
TNC 320 vyšle signál pro odečtení polohy
nástroje.
Sonda TT 160 pracuje s kabelovým
přenosem signálu, zatímco TT 460 přenáší
signály bezdrátově, pomocí infračerveného
signálu. Bezdrátová sonda je tedy zvláště
vhodná pro instalaci na otočných a
sklopných stolech.
Bezdotykové laserové sondy TL Nano a
TL Micro se dodávají pro různé maximální
průměry nástrojů. Měření nástroje se děje
pomocí laserového paprsku a tak je možné
kromě délky nástroje a jeho poloměru zjistit
i změny tvaru jednotlivých břitů.
TL Micro
Další informace k nástrojovým sondám
najdete na internetové adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy
30
TT 460
Polohování elektronickým ručním kolečkem
– jemné pojíždění ve směru os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a přesněji to však jde s
elektronickými ručními kolečky HEIDENHAIN.
Otáčením ručního kolečka pohybujete
strojem prostřednictvím servopohonu posuvu.
Pro obzvlášť přesné pojíždění můžete
krokově nastavit dráhu pojezdu na jednu
otáčku ručního kolečka (jogging).
Vestavná ruční kolečka
Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150
společnosti HEIDENHAIN mohou být
integrována do ovládacího panelu stroje
nebo umístěna na jiné místo stroje.
Adaptérem lze připojit až tři elektronická
vestavná ruční kolečka HR 150.
Přenosná ruční kolečka
Pokud se musíte zdržovat blízko
pracovního prostoru stroje, budou se vám
obzvláště hodit přenosná ruční kolečka
HR 410, HR 520 a HR 550. Osová tlačítka
a určitá funkční tlačítka jsou integrována do
ovládacího panelu ručního kolečka. Tak
můžete – nezávisle na tom, kde se zrovna
se svým ručním kolečkem nacházíte –
přepínat osy, se kterými chcete pojíždět,
nebo seřizovat stroj. Ruční kolečka HR 520
a HR 550 jsou vybavena integrovaným
displejem pro uživatelsky přátelské dálkové
ovládání řídicího systému. HR 550 je
vzhledem k rádiovému přenosu signálů
zvláště vhodné pro využití na velkých strojích.
Pokud ruční kolečko již nepotřebujete,
přichytíte je jednoduše zabudovanými
magnety ke stroji.
U typů HR 520 a HR 550 jsou k dispozici
následující funkce:
b možnost nastavení délky dráhy na jednu
otáčku
b displej pro zobrazení režimu, skutečné
polohy, naprogramovaného posuvu a
otáček vřetena, chybové hlášení
b potenciometr overridu pro posuv a
otáčky vřetena
b volba os tlačítky a softklávesami
b tlačítka pro souvislé pojíždění os
b Tlačítko nouzového zastavení
b tlačítko pro převzetí skutečných hodnot
b NC start/stop
b vřeteno zap./vyp.
b softklávesy pro funkce stroje, které
stanoví výrobce stroje
HR 550
31
Stručný popis
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce
•
¡
¡
Základní provedení: 3 osy a řízené vřeteno
1. Přídavná osa pro 4 osy a neřízené nebo řízené vřeteno
2. Přídavná osa pro 5 os a neřízené nebo řízené vřeteno
Zadávání programu
•
•
v dialogu HEIDENHAIN
dle DIN/ISO softtlačítky nebo klávesnicí USB
Indikace polohy
•
•
•
Cílové polohy přímek a kružnic v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
Absolutní nebo přírůstkové rozměry
Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
Korekce nástrojů
•
•
Rádius nástroje v rovině obrábění a délka nástroje
Kontura s korekcí poloměru s předběžným propočtem až v 99 blocích dat (M120)
Tabulky nástrojů
•
Více tabulek s libovolným počtem nástrojů
Řezná data
•
automatický výpočet otáček vřetena, řezné rychlosti, posuvu na zub a posuvu na otáčku
Konstantní dráhová
rychlost
•
•
Vztaženo k dráze středu nástroje
Vztaženo k břitu nástroje
Paralelní provoz
•
Vytváření programu s grafickou podporou, během provádění jiného programu
Obrábění na otočném
stole
8
8
Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
Posuv v mm/min
Obrysové prvky
•
•
•
•
•
•
•
Přímky
Zkosení
Kruhová dráha
Střed kružnice
Poloměr kružnice
Tangenciálně navazující kruhová dráha
Zaoblení rohů
Najíždění a opouštění
obrysu
•
•
Po přímce: tangenciálně nebo kolmo
Po kruhové dráze
Volné programování
obrysů FK
•
Volné programování obrysů FK v popisném dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro
obrobky, které nejsou okótovány podle NC-zásad
Programové skoky
•
•
•
Podprogramy
Opakování částí programu
Libovolný program jako podprogram
Obráběcí cykly
•
Vrtací cykly k vrtání, hlubokému vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, řezání závitů s
vyrovnávací hlavou a bez ní
Cykly pro frézování vnitřních a vnějších závitů
Obdélníkové a kruhové kapsy
Rovinné frézování
Cykly k plošnému frézování rovných a šikmých ploch
Kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
Kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes
Bodový rastr na kruhu a na přímce
Průchod konturou, tvarové kapsy souběžně s konturou
Integrovat lze cykly výrobce (speciální cykly vytvořené výrobcem stroje)
Gravírování textů nebo číslic v přímce i do oblouku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Standard
Opce
Uživatelské funkce
Transformace (přepočty)
souřadnic
•
Q-parametry
Programování s proměnnými
•
•
•
•
•
matematické funkce =, +, –, *, /, sin , cos , tan , arcus sin, arcus cos, arcus tan, an, en, In, log,
√a, √a2 + b2
Relační funkce (=, = /, <, >)
Výpočet závorek
Absolutní hodnota čísla, konstanta , negace, oříznutí za či před desetinnou čárkou
Funkce pro výpočet kružnice
Programovací pomůcky
•
•
•
•
•
•
Kalkulátor
Seznam všech aktuálních chybových hlášení
Kontextová funkce nápovědy u chybových hlášení
TNCguide: integrovaná nápověda. Uživatelské informace dostupné přímo v TNC 320
Grafická podpora při programování cyklů
Komentářové a členící bloky v NC programu
Teach-In
•
Dosažená aktuální poloha je převzata přímo do NC programu
Testovací grafika
Způsoby zobrazení
•
•
Grafická simulace průběhu obrábění, i když se právě zpracovává jiný program
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení, i při skloněné rovině obrábění / 3D čárová
grafika
Zvětšení výřezu
•
Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifické podle osy)
8 Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
Programovací grafika
•
V režimu "zadání / editace programu" jsou zadané NC bloky souběžně kresleny (2D čárová
grafika), i když je zpracováván jiný program
Grafika obrábění
Způsoby zobrazení
•
•
Grafické zobrazení prováděného programu
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení
Doba obrábění
•
•
Výpočet času obrábění v režimu „Test programu“
Zobrazení aktuální doby obrábění v režimech Chodu programu
Opětné najetí na obrys
•
•
Přechod na libovolný blok v programu a najetí do vypočítané cílové polohy pro pokračování v
obrábění
Přerušení programu, opuštění obrysu a opětné najetí
Správa vztažného bodu
•
pro uložení libovolných vztažných bodů
Tabulky nulových bodů
•
Více tabulek nulových bodů pro uložení nulových bodů vztažených k obrobku
Cykly dotykové sondy
•
•
•
•
Kalibrace dotykové sondy
Kompenzace šikmé polohy obrobku
Ruční nebo automatické nastavení vztažného bodu
Automatické měření obrobků a nástrojů
Paralelní vedlejší osy
•
•
Kompenzace pohybu vedlejší osy U, V, W prostřednictvím hlavní osy X, Y, Z
Pojezdy paralelních os se zobrazují na obrazovce v indikátoru příslušné hlavní osy (součtové
zobrazení).
Definování hlavních a vedlejších os v NC programu umožňuje práci na strojích s různými
konfiguracemi
•
Jazykové verze
•
Angličtina, němčina, čeština, francouzština, italština, španělština, portugalština, švédština,
dánština, finština, nizozemština, polština, maďarština, ruština (azbuka), čínština (tradiční,
zjednodušená), slovinština, slovenština, norština, korejština, turečtina, rumunština
33
Přehled
– opce
– příslušenství
Opce
Číslo
opce
Od NC
softwaru
771851-
ID
Poznámka
Přídavné osy
–
01
–
bb 1. Přídavná osa pro 4 os a neřízené nebo řízené vřeteno
bb 2. Přídavná osa pro 5 os a neřízené vřeteno
Volitelný software 1
8
01
536164-01
Obrábění na otočném stole
bb Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
bb Posuv v mm/min
Interpolace
bb Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Transformace souřadnic
bb Naklopení roviny obrábění
bb Funkce PLANE
01
HEIDENHAIN DNC
18
01
526451-01
Komunikace s externími počítačovými aplikacemi přes komponenty COM
DXF konvertor
42
01
526450-01
Načtení a konverze DXF kontur
Příslušenství
Elektronická ruční kolečka
bb HR 410 přenosné ruční kolečko
bb HR 520: přenosné ruční kolečko s displejem nebo
bb HR 550: přenosné rádiové ruční kolečko s displejem nebo
bb HR 130 vestavné ruční kolečko nebo
bb až tři HR 150 vestavná ruční kolečka přes adaptér ručního kolečka HRA 110
Měření dílce
bb TS 260: spínací dotyková sonda s kabelovým přenosem nebo
bb TS 460: spínací dotyková sonda s rádiovým resp. infračerveným přenosem nebo
bb TS 444: spínací dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
bb TS 640: spínací dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
bb TS 740: spínací dotyková sonda s infračerveným přenosem
Měření nástroje
bb TT 160: 3D dotyková sonda nebo
bb TS 460: spínací 3D dotyková sonda s rádiovým, resp. infračerveným přenosem
bb TL Nano: laserový systém pro bezkontaktní měření nástrojů nebo
bb TL Micro: laserový systém pro bezkontaktní měření nástrojů
Software pro PC
bb TeleService: software pro dálkovou diagnostiku, kontrolu a obsluhu
bb CycleDesign: software pro vytvoření vlastních pevných cyklů
bb TNCremo: software pro přenos dat – bezplatný
bb TNCremoPlus: software pro přenos dat s funkcí „livescreen“
Programovací pracoviště
SW pro programovací pracoviště PC k programování, testování, archivaci programu
bb Plná verze s originálním ovládacím panelem řídicího systému
bb Plná verze s virtuální klávesnicí
bb Síťová licence s ovládáním virtuální klávesnicí
bb Demoverze (ovládání z virtuální klávesnice nebo PC klávesnice – zdarma)
34
– technické parametry
Technické parametry
Komponenty
bb Hlavní počítač s ovládacím panelem TNC a integrovanou barevnou plochou obrazovkou TFT 15,1
palce se softklávesami
Operační systém
bb Operační systém v reálném čase HEROS 5 pro řídící systém stroje
Paměť
bb 1,8 GB (na paměťové kartě Compact Flash CFR)
Jemnost rozlišení zadávání bb Lineární osy: až 0.1 µm
a krok zobrazení
bb Rotační osy: až 0,0001°
Rozsah zadávání
bb Maximum 99 999,999 mm resp. 99 999,999°
Interpolace
bb Přímková ve 4 osách
bb Kruhová ve 2 osách
bb Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
bb Šroubovicová: složení kruhové dráhy a přímky
Doba zpracování bloku
bb 3 ms (3D přímka bez poloměrové korekce )
Regulace os
bb Rozlišení polohy: perioda signálu zařízení k odměřování polohy /1024
bb Doba cyklu regulátoru polohy: 3 ms
Dráha pojezdu
bb max. 100 m
Otáčky vřetena
bb Maximálně 100000 ot/min (analogová žádaná hodnota otáček)
Kompenzace chyb
bb Lineární a nelineární chyby os, vůle, reverzační špičky u kruhových pohybů, tepelné roztahování
bb Adhezní tření
Datová rozhraní
bb V.24 / RS-232-C max. 115 kbit/s
bb Rozšířené datové rozhraní s protokolem LSV2 pro externí obsluhu TNC 320 přes datové rozhraní se
softwarem HEIDENHAIN TNCremo nebo TNCremoPlus
bb Rozhraní Gigabit-Ethernet 1000BASE-T
bb 3 x USB (1x čelní panel USB 2.0; 2x zadní panel USB 3.0)
Diagnostika
bb Rychlé a jednoduché vyhledání chyb díky integrovaným diagnostickým pomůckám
Okolní teplota
bb Provozní: 0°C až +45°C
bb Skladování: -20 °C až +60 °C
35
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
{ +49 8669 31-0
| +49 8669 5061
E-mail: [email protected]
DE
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
115172 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20290 Aguascalientes, AGS., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk

1113511-C0 · 9/2014 · Tištěno v České Republice
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
www.heidenhain.de
Download

TNC 320 - Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a