TNC 620
Kompaktní souvislé CNC
řízení pro frézky a vyvrtávačky
Září 2013
Funkce a technické parametry popsané v tomto
prospektu, platí pro TNC 620 s NC­SW 81760x­01
2
Obsah
TNC 620...
Kde se dá použít?
Kompaktní a mnohostranně použitelný
– správné řízení pro frézky a vyvrtávačky
Jak vypadá?
Přehledný a uživatelsky přátelský
– TNC 620 v dialogu s obsluhou
– funkční uživatelské rozhraní
Co dokáže?
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– důsledně digitální koncept řízení
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
– Aktivní potlačení drnčení ACC (opce)
– Dynamic Precision
Obrábění s pěti osami
– optimální vedení nástroje
– sklopná hlava a otočný stůl řízené z TNC 620
Minimalizace času pro přípravu výroby
– TNC 620 zjednodušuje seřizování
Automatizované obrábění
– TNC 620 organizuje, měří a komunikuje
Jak se programuje?
Programování, editování a testování
– s TNC 620 máte rozsáhlé možnosti
– grafická podpora v každé situaci
Dílenské programování
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
– volné programování kontur
– praktické pevné cykly pro opakované operace
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
– všechny informace jsou rychle k dispozici
Otevřený pro externí informace
– TNC 620 zpracovává DXFsoubory
– rychlý přenos dat s TNC
– zobrazení souborů libovolných formátů na obrazovce TNC
– programovací pracoviště TNC 620
Jaké příslušenství má k
dispozici?
Polohování ručním kolečkem
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
Proměření obrobků
– ustavení dílce, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými sondami
Měření a kontrola nástrojů
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
– proměření kinematiky rotačních os s pomocí KinematicsOpt
... v kostce
Přehled
– technické parametry, uživatelské funkce, příslušenství, opce, porovnání řídicích systémů
3
4
6
10
15
18
20
22
24
30
35
36
37
38
39
Kompaktní a mnohostranně použitelný
– správné řízení pro frézky a vyvrtávačky
Již přes 30 let představují TNC řídící
systémy HEIDENHAIN standard v
každodenním použití u frézek, obráběcích
center a vyvrtávaček. Během tohoto
období se sice řídící systémy průběžně
zdokonalovaly, ale základní koncepce
obsluhy zůstala zachována.
Tato zásada je uplatněna i u TNC 620:
Možnost dílenského programování,
grafická podpora, sortiment pevných cyklů
vhodných pro osové a tvarové obrábění a
známý způsob obsluhy, na který jste zvyklí
i z jiných řídících systémů HEIDENHAIN.
Dílenské programování
Běžné programy pro frézování a vrtání se
většinou připravují přímo na stroji – v dialogu
dílenského programování HEIDENHAIN.
TNC 620 zde poskytuje optimální podporu
při respektování požadavků praxe a také
grafickou nápovědu.
U standardního obrábění, ale také u
komplexních aplikací můžete využít mnoho
obráběcích cyklů pro obrábění a transformaci
souřadnic.
Jednoduchá obsluha
Pro jednoduché práce – např. frézování
rovinných ploch – nemusíte na TNC 620 psát
žádný program. Lze totiž velmi jednoduše
pojíždět ručně – pomocí osových tlačítek
nebo velmi přesně pomocí elektronického
ručního kolečka.
Externí vytváření programů
Stejně dobře se dá TNC 620 programovat
externě. Jeho rozhraní Fast­Ethernet
zaručuje minimální přenosové časy i u
delších programů.
4
TNC 620 je kompaktní, s přehledným
ovládáním. TNC 620 je mnohostranné
CNC řízení s až pěti řízenými osami. Díky
své pružné koncepci obsluhy – možnost
dílenského programování v Dialogu
HEIDENHAIN na stroji nebo načítání
externě připravených programů – a díky
rozsahu svého výkonu je vhodné pro
nasazení na frézkách a vyvrtávačkách v
• kusové a sériové výrobě
• výrobě nástrojů
• obecném strojírenství
• výzkumu a vývoji
• výrobě prototypů a ve zkušebnách
• opravnách
• odborných školách a učilištích.
A má k tomu nezbytné a užitečné funkce pro:
Univerzální frézky
• volné programování kontur
• frézovací cykly pro komplexní kontury
• rychlé nastavení vztažného bodu s
3D dotykovou sondou HEIDENHAIN
Vyvrtávačky
• cykly pro vrtání a vyvrtávání
• cykly pro rastry bodů v kruhovém a
přímkovém uspořádání
• šikmé vrtání
Pětiosé obrábění se sklopnou frézovací
hlavou a otočným stolem
• externí, na stroji nezávislé programování –
TNC 620 automaticky zohledňuje
kinematické uspořádání stroje
• sklápění roviny obrábění
• obrábění tvarů na plášti válce
• 3D korekce nástrojů
• rychlé opracování díky krátkému času
zpracování NC bloků
Stroje s paralelními vedlejšími osami
• kompenzování pohybu vedlejší osy U, V,
W prostřednictvím hlavní osy X, Y, Z
• definování hlavních a vedlejších os v
NC programu umožňuje práci na strojích
s různými konfiguracemi
• pojezdy paralelních os se zobrazují na
obrazovce v indikátoru příslušné hlavní
osy (součtové zobrazení).
5
Přehledný a uživatelsky přátelský
– TNC 620 v dialogu s obsluhou
Monitor
Velký barevný plochý 15“ TFT monitor
zobrazuje přehledně všechny informace,
které jsou potřebné k programování, obsluze
a sledování stavu řídicího systému a stroje:
programové bloky, pokyny, chybová
hlášení apod. Další informace poskytuje
grafická podpora při zadávání programu,
testu programu a při obrábění.
Rozdělením obrazu „Split­Screen“ lze
zobrazit na jedné polovině monitoru
NC bloky, na druhé polovině grafiku nebo
stavové záznamy.
Při chodu programu jsou na monitoru k
dispozici stavové záznamy, poskytující
informace o poloze nástrojů, o aktuálním
programu, aktivních cyklech, přepočtu
souřadnic apod. TNC 620 dále zobrazuje
aktuální čas obrábění.
Ovládací panel
Stejně jako u všech TNC od firmy
HEIDENHAIN je ovládací panel zaměřený
na proces programování. Účelné uspořádání
tlačítek s jasným rozdělením do funkčních
skupin programovacích režimů, provozních
režimů stroje, funkcí pro správu/TNC a
navigaci podporuje obsluhu při zadávání
programu. Jednoduché rozložení kláves,
snadno srozumitelné symboly nebo zkratky
označují funkce tlačítek jasně a přesně.
Pomocí potenciometrů override lze přesně
přizpůsobit posuv nebo otáčky vřetena.
Ve verzi s oddělenou klávesnicí obsahuje
TNC 620 – stejně jako velké řídicí systémy
HEIDENHAIN iTNC 530 a TNC 640 –
ovládací panel stroje.
Z alfanumerické klávesnice lze pohodlně
zadávat komentáře nebo programy DIN/ISO.
Integrovaný ovládací panel stroje je opatřen
snadno vyměnitelnými hmatníky, která
umožňují snadné přizpůsobení dané
konfiguraci stroje. Ovládací panel je kromě
toho vybaven kompletní PC klávesnicí a
touchpadem.
6
USB přípojka pro přídavná úložiště dat
nebo polohovací zařízení
Obsah obrazovky s indikací dvou
provozních režimů, zobrazením programu,
grafickým zobrazením, stavem stroje
Soft klávesy pro funkce stroje
Kontextové soft klávesy pro NC
programování
Tlačítka pro správu obrazovky (členění
obrazovky), provozní režim a přepínání lišt
se softklávesami
Tlačítka volby a číslicová klávesnice
Funkční tlačítka pro programovací režimy,
provozní režimy stroje, TNC funkce, správu
a navigaci
Potenciometry overridu pro posuv a
otáčky vřetena
Ergonomické a ušlechtilé, moderní a
dlouhodobě osvědčené – řídicí systémy
HEIDENHAIN v novém designu. Posuďte
sami:
Trvanlivý
Vysoce kvalitní design systému TNC 620
z nerezové oceli je opatřen speciální
ochrannou vrstvou a díky tomu je necitlivý
vůči znečištění a opotřebení
Přizpůsobivý
Pravoúhlá a lehce zaoblená tlačítka jsou
příjemná na dotyk a bezpečná na obsluhu
Jejich povlak je odolný vůči odírání i při
extrémním zatížení v dílně
Všestranný
Softklávesy pro programováni i pro funkce
stroje zobrazují vždy aktuálně dostupné
volby.
Citlivý
Praktické otočné knoflíky umožňují jemné
přizpůsobení posuvu, rychloposuvu a
otáček vřetena
Komunikativní
Rychlé rozhraní USB 2.0 umožňuje snadné
připojení paměťových médií nebo
polohovacích zařízení přímo k ovládacímu
pultu.
Flexibilní
Integrovaný ovládací panel stroje (u verzí
s oddělenou klávesnicí) je opatřen snadno
vyměnitelnými hmatníky.
Bezpečný
Konvexní provedení lože kláves ovládacího
panelu stroje (u verzí s oddělenou klávesnicí)
chrání proti neúmyslnému stisknutí. Stavové
indikace LED diodami nad každým tlačítkem
jednoznačně informují a aktivních funkcích
stroje.
7
Přehledný a uživatelsky přátelský
– funkční uživatelské rozhraní
Přehledné uspořádání obrazovky je, kromě
jednoznačné a ergonomicky rozvržené
klávesnice, alfou a omegou bezpečné a
neunavující práce. Zásady, kterým řídicí
systémy HEIDENHAIN odjakživa vyhovují.
Systém TNC 620 se přesto vyznačuje
celou řadou vlastností, které práci s řídicím
systémem dále zjednodušují a jsou
uživatelsky přátelštější.
8
Příjemné zobrazení
Uživatelské rozhraní systému TNC 620
disponuje moderním vzhledem s mírně
zaoblenými tvary, barevnými přechody a
homogenně působícím typem písma.
Různé oblasti obrazovky jsou od sebe
jasně oddělené, provozní režimy jsou navíc
označeny aktuálními symboly režimů.
Chybová hlášení jsou systémem TNC 620
pro lepší rozlišení jejich závažnosti zobrazeny
podle barevné kategorizace. K tomu se
navíc zobrazuje rovněž barevně odlišený
výstražný trojúhelník.
Rychlý přehled funkcí
Pomocí smartSelect volíte s podporou
dialogu snadno a rychle funkce, které byly
až dosud přístupné výhradně pomocí
softkláves. SmartSelect zobrazí již při
navolení stromovou strukturu všech
podfunkcí, které lze definovat v aktuálním
provozním režimu systému. TNC navíc
zobrazuje v pravé části okna smartSelect
integrovanou nápovědu. Díky tomu získáte
volbou pomocí kurzoru nebo kliknutím myši
okamžitě podrobné informace k odpovídající
funkci. SmartSelect je k dispozici při
definování cyklů obrábění, cyklů dotykové
sondy, zvláštních funkcí (SPEC FCT) a pro
parametrické programování.
Barevně strukturované programy
Obsah jednoho programového řádku může
být značně rozsáhlý: číslo řádku, programová
funkce, zadané hodnoty, komentář. Abyste
měli vždy přehled i ve složitých programech,
jsou v systému TNC 620 jednotlivé prvky
programu barevně odlišeny. Syntaktické
barevné zvýraznění zlepšuje přehlednost
při editaci NC programů. Díky tomu vidíte
jediným pohledem, kde jsou např. umístěny
editovatelné hodnoty.
Jednotný tabulkový editor
Vzhled, funkce a obsluha tabulkového
editoru jsou vždy stejné bez ohledu na to,
zda pracujete s tabulkou nástrojů, vztažných
bodů nebo palet.
Informační řádek
Systém TNC 620 zobrazuje v informačním
řádku aktuální stav provozních podrežimů
a pomáhá tím zlepšit orientaci. Funkce je
srovnatelná s funkcí průběhu ve webových
prohlížečích.
MOD-funkce
Přídavný provozní režim MOD byl celkově
přepracován a nabízí nyní ve standardi­
zovaném rozvržení nejrůznější možnosti
nastavení, nezávislá na aktuálním provozním
režimu.
9
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– důsledně digitální koncept řízení
Díky digitálnímu konceptu má TNC 620
pod kontrolou kompletní systém pohonů
stroje. Nejen že osvědčená digitální
technika pohonů HEIDENHAIN umožňuje
vysokou přesnost a plynulé obrábění, u
TNC 620 jsou navíc všechny komponenty
řízení propojeny HSCI rozhraním.
10
Digitální technika pohonů
V TNC 620 jsou integrovány regulátor polohy,
regulátor otáček a regulátor proudu. Díky
digitální regulaci motorů je možno pracovat
s nejvyššími posuvy nástroje. TNC 620
přitom dokáže interpolovat současně až v
5-ti osách. Pro dosažení potřebných
řezných rychlostí reguluje TNC 620 otáčky
vřetena až do 60 000 min–1 digitálně.
Vysoká přesnost obrysu
TNC 620 počítá konturu dynamicky dopředu.
Tak může včas přizpůsobit rychlost posuvů
přechodům mezi konturami. K regulaci
rychlosti a zrychlení v osách využívá speciální
algoritmy, které zaručují posuv bez trhavých
pohybů při změně rychlosti a zrychlení.
Speciální filtry cíleně potlačují vlastní kmitání
stroje. Požadovaná přesnost je dosažena
při nejvyšší jakosti povrchu. S krátkým
časem zpracování NC bloku od 1,5 ms je
možno bez problémů obrobit i velmi přesné
kontury s minimálními vzdálenostmi bodů.
Rychlé opracování s předem zadanou
přesností
Vy jako uživatel určíte přesnost obráběné
kontury – nezávisle na NC programu. K tomu
zadejte jednoduše prostřednictvím jednoho
cyklu do řídicího systému maximálně
přípustné odchylky od ideální kontury.
TNC 620 přizpůsobí opracování automaticky
Vámi zvolené toleranci. Při tomto postupu
nedochází k poškození kontur.
Vysoká použitelnost
V celkovém digitálním konceptu řízení
TNC 620 jsou všechny komponenty
­vzájemně propojeny výlučně digitálním roz­
hraním – komponenty TNC 620 přes HSCI
(HEIDENHAIN Serial Controller Interface,
protokol reálného času pro Fast-Ethernet )
a snímače přes EnDat 2.2 (obousměrný
­Interface protokol HEIDENHAIN).
Řízení je široce použitelné také díky
diagnostice a citlivosti vůči poruchám – a to
od procesoru až po snímač polohy.
Vynikající vlastnosti celkového digitálního
konceptu HEIDENHAIN garantují vysokou
přesnost a jakost povrchu při vysokých
pojezdových rychlostech a velké použitelnosti
celého systému.
11
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou (opce)
Předností trochoidální metody je vysoce
efektivní kompletní obrábění libovolné
drážky. Nejprve se provede hrubování s
kruhovými pohyby které vystřídá lineární
pohyb vpřed. Tato metoda je známa také
jako trochoidální frézování. Používá se
zejména při frézování vysoce pevných,
nebo kalených materiálů, kde je obyčejně
kvůli vysoké zátěži nástroje i frézky možný
jen minimální posuv.
12
Při trochoidálním frézování můžete pracovat
s velkou hloubkou řezu a vysokou řeznou
rychlostí, protože díky speciálním řezným
podmínkám nedochází ke zvýšenému
opotřebení nástroje. Při použití válcových fréz
lze frézovat bez problémů do hloubky 2D
(kde D je průměr nástroje). Tím se dosáhne
vysokých třískových hodnot na každý břit.
Díky kruhovému zanořování do materiálu
působí na nástroj minimální radiální síly.
Tím se šetří strojní mechanika a zamezuje
se kmitání.
Obráběná drážka je popsána v konturovém
podprogramu jako řetězec obrysů. V
samostatném cyklu se definují rozměry
drážky a řezná data. Případný zbývající
materiál je možné jednoduše odstranit
závěrečným začištěním.
Přehled předností:
•• celková délka řezu pod kontrolou
•• větší výška třísky
•• šetření mechaniky stroje
•• méně kmitání
•• volitelné začištění boků drážky
– Aktivní potlačení drnčení ACC (opce)
Při hrubování (výkonovém frézování) se
vyskytují velké frézovací síly. V závislosti
na otáčkách nástroje a také rezonančních
vlastností stroje a objemu třísek (řezný
výkon při frézování) může přitom docházet
k takzvanému „drnčení“. Toto drnčení
znamená pro stroj vysoké zatížení. Na
povrchu obrobku toto drnčení způsobuje
viditelné stopy. Také nástroj se při drnčení
silně a nepravidelně opotřebovává, v
extrémním případě může dojít i k jeho
prasknutí.
Pro snížení sklonu stroje k drnčení nabízí
společnost HEIDENHAIN prostřednictvím
ACC (Active Chatter Control) účinnou
regulační funkci. V oblasti výkonového
frézování se použití této regulační funkce
projevuje zvláště pozitivně. S pomocí ACC
jsou možné výrazně lepší řezné výkony. V
závislosti na typu stroje se může za stejný
čas zvýšit objem obrábění až o 25 % a
více. Současně se snižuje zatížení stroje a
zvyšuje životnost nástroje
Výkonové frézování s použitím ACC (obrázek
nahoře) a bez ACC (obrázek dole)
13
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– Dynamic Precision
Pod širším pojmem Dynamic Precision
shrnuje společnost HEIDENHAIN řešení
pro frézování, která mohou významně
zlepšit dynamickou přesnost obráběcího
stroje. Přitom byly nově objasněny
souběžné požadavky přesnosti, vysoké
kvality povrchu a krátké doby obrábění.
Dynamická přesnost obráběcího stroje se
ukazuje na odchylkách TCP (Tool Center
Point) nástroje, které jsou závislé na
pohybových veličinách, jako např. rychlost
a zrychlení (také rázy) a vyplývají, mimo
jiné, z kmitání součástí stroje.
14
Všechny odchylky dohromady jsou
spoluodpovědné za rozměrové chyby a
chyby na povrchu obrobků. Mají tak
rozhodující vliv na kvalitu a v případě zmetků
způsobených kvalitou také na produktivitu.
Vzhledem k tomu, že obráběcí stroje nelze
z konstrukčních a ekonomických důvodů
vyrobit libovolně tuhé, je zamezení
poddajnosti, kmitání atd. v konstrukci stroje
velice obtížné. Dynamic Precision s
inteligentní řídicí technologií působí proti
těmto faktorům a pomáhá zlepšit kvalitu a
dynamiku obráběcího stroje. To šetří čas i
náklady výroby.
Opce, shrnuté pod pojmem Dynamic
Precision, může výrobce obráběcího stroje
použít jak jednotlivě, tak i jako kombinaci:
•• CTC – kompenzace polohových odchylek
mezi snímačem a TCP, způsobených
poddajností stroje, a tím vyšší přesnost
ve fázích zrychlování
•• AVD – aktivní tlumení kmitů a tím lepší
povrchy
•• PAC – polohově závislé přizpůsobení
regulačních parametrů
•• LAC – přizpůsobení regulačních
parametrů závislé na zatížení, a díky
tomu vyšší přesnost nezávisle na
zatížení a stárnutí
•• MAC – dynamické přizpůsobení
regulačních parametrů
Obrábění s pěti osami
– optimální vedení nástroje
Moderní stroje často disponují více než
čtyřmi nebo pěti osami. Tak je možné obrábět
komplexní 3D kontury.
Systém TNC 620 je proto vybaven
optimalizovaným vedením pohybu a
vypočítává konturu předem.
S pomocí funkce "Look ahead" rozezná včas
změny směru pohybu a přizpůsobí rychlost
obráběnému tvaru.
Pětiosé obrábění (Opce 9)
Při pětiosém obrábění na strojích se třemi
lineárními osami a dvěma přídavnými
rotačními osami* je nástroj polohován vždy
kolmo k povrchu obrobku nebo je nakloněn
v určitém úhlu k povrchu (šikmé frézování).
Pro vytvoření NC programu potřebuje
CAD/CAM systém spočítat pouze body na
povrchu obrobku a úhel rotace pro natočení
os. TNC 620 automaticky spočítá korekci
geometrie stroje, délkovou korekci nástroje
a 3D poloměrovou korekci nástroje.
Kromě toho TNC 620 spočítá posuv tak,
aby byl na hrotu nástroje konstantní.
Ruční ovládání pohybu ve směru osy
nástroje u 5osých strojů
Vyjetí nástrojem u 5osých strojů je poměrně
kritická operace. Podporu poskytuje funkce
virtuální osy nástroje. S jejím využitím je
možno odjet nástrojem od dílce pomocí
­externích směrových tlačítek nebo ručním
kolečkem v ose nástroje, která je momen­
tálně zobrazena. Funkce je využitelná
­především za situace kdy
•• je nutno vyjet nástrojem z dílce po
přerušení obrábění 5osého NC programu
•• je nutno ručním kolečkem nebo externími
směrovými tlačítky v ručním režimu
obrábět nástrojem nastaveným pod
úhlem
•• pojíždět nástrojem během obrábění s
pomocí ručního kolečka v aktivní ose
nástroje
* Stroj musí být pro tuto funkci upraven výrobcem
stroje.
15
Obrábění s pěti osami
– sklopná hlava a otočný stůl řízené z TNC
Mnohé z pětiosých operací jevících se na
první pohled opravdu komplexně lze
redukovat na obvyklé 2D pohyby, které
jsou pouze otočeny kolem jedné nebo
několika rotačních os, příp. jsou vytvořeny
na společné válcové ploše. Abyste mohli i
takové programy rychle a jednoduše
vytvořit a editovat bez CAD/CAM systému,
podpoří Vás TNC praktickými funkcemi.
16
Natočení roviny obrábění* (Opce 8)
Programy pro kontury a vrtání na šikmých
plochách jsou většinou velmi náročné a
spojené se složitými výpočty a programo­
váním. TNC 620 Vám zde pomůže ušetřit
mnoho času při programování.
Naprogramujete obrábění jako obvykle v
hlavní rovině, např. X/Y. Stroj však provede
obrobení v rovině, která byla sklopena od
hlavní roviny kolem jedné nebo několika
rotačních os.
S funkcí PLANE se zjednodušuje definice
natočené obráběcí roviny: sedmi různými
způsoby můžete určit sklopenou rovinu
obrábění, podle údajů na výkrese obrobku.
Při zadání obsluze napomáhá přehledná
pomocná grafika.
Také polohování v natočené rovině obrábění
lze stanovit pomocí funkce PLANE, tím je
zaručeno, že při zpracování programu
nenastanou žádná nepříjemná překvapení.
Nastavení pro polohování jsou u všech
funkcí PLANE stejná a tak výrazně ulehčují
obsluhu.
Obrábění tvarů na plášti válce* (Opce 8)
Programování kontur – sestávajících z
přímek a kruhových oblouků – na válcových
plochách s otočnými stoly není pro TNC 620
problém: naprogramujete konturu jednoduše
v rovině, na rozvinutém plášti válce. TNC 620
však provede opracování na plášťové
ploše válce.
Pro opracování pláště válce dává TNC 620
k dispozici tři cykly:
•• frézování drážky (šířka drážky odpovídá
průměru nástroje),
•• frézování vodicí drážky (šířka drážky větší
než průměr nástroje),
•• frézování můstku
Posuv u kruhových a otočných stolů v
mm/min* (Opce 8)
Standardně je programovaný posuv u
rotačních os zadán ve stupních/min. TNC 620
však dokáže tento posuv interpretovat také
v mm/min. Dráhový posuv na obrysu
(kontuře) je tak nezávislý na vzdálenosti
osy nástroje od osy rotace otočného stolu
nebo NC dělicího přístroje.
* Stroj musí být pro tuto funkci upraven výrobcem
stroje.
17
Minimalizace času pro přípravu výroby
– TNC 620 zjednodušuje seřizování
Než se pustíme do obrábění, musí se
nejprve upnout obrobek, stroj seřídit, zjistit
polohu a umístění obrobku na stroji a
stanovit počátek obrábění. Časově náročná
procedura je ale nezbytná, neboť každá
odchylka se přímo promítne do přesnosti
obrábění. Právě u malých a středních sérií,
stejně jako u značně velkých obrobků
představuje čas seřízení dílce významnou
položku v celkovém čase obrábění.
TNC 620 disponuje praktickými seřizovacími
funkcemi. Podporují uživatele, pomáhají
redukovat ztrátové časy a umožňují výrobu
ve směně bez přítomnosti obsluhy. Společně
s dotykovými sondami nabízí TNC 620
standardně mnoho předem připravených
cyklů pro automatické seřízení obrobků pro
upnutí, nastavení vztažného bodu, změření
nástroje a konečné změření základních
rozměrů obrobeného dílce.
Jemné pojíždění ve směru os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickými ručními kolečky HEIDENHAIN
(viz str. 35). S přenosným ručním kolečkem
jste vždy na místě dění, máte seřizování na
očích a přísuv ovládáte jemně a přesně.
Vyrovnání obrobků (Opce 17)
Dotykové sondy HEIDENHAIN (viz str. 36)
a snímací funkce TNC 620 Vám ušetří
časově náročné vyrovnávání obrobku:
•• upněte obrobek v libovolné poloze na
pracovní stůl stroje.
•• dotyková sonda zachytí nasnímáním
jedné plochy, dvou vrtaných otvorů nebo
čepů skutečnou polohu a úhlové natočení
vůči souřadnému systému stroje;
•• TNC 620 kompenzuje odklon „základním
natočením“, tzn. že NC program obrábí v
transformovaném souřadném systému
natočeném o zjištěný úhel nebo natočením
rotačního stolu.
Kompenzace odklonu
základním natočením souřadného systému
stroje nebo natočením rotačního stolu
18
Nastavení vztažných bodů
Pomocí vztažného bodu přiřadíte libovolné
poloze obrobku definovanou hodnotu
zobrazenou na monitoru TNC. Rychlé a
bezpečné zachycení vztažného bodu šetří
vedlejší časy a zvyšuje přesnost obrábění.
TNC 620 disponuje snímacími cykly (opce 17)
pro automatické nastavení vztažných bodů.
Zjištěné vztažné body můžete dle vlastní
volby uložit:
•• do tabulky PRESET
•• v tabulce nulových bodů
•• přímým nastavením zobrazené hodnoty
Tabulka PRESET
Správa vztažného bodu umožňuje pružnou
práci, krátký čas přípravy výroby a vyšší
produktivitu. Zkrátka a dobře – seřízení
stroje se podstatně zjednodušuje.
V tabulce PRESET lze ukládat libovolně
mnoho vztažných bodů a každému z
nich přiřadit vlastní základní natočení.
Pro rychlé uložení vztažných bodů do
správy vztažných bodů existují tři možnosti:
•• v ručním režimu softklávesou
•• funkcemi dotykové sondy
•• automatickými cykly dotykové sondy.
Nastavení vztažného bodu
např. na rohu dílce nebo ve středu
roztečného čepu
19
Automatizované obrábění
– TNC 620 organizuje, měří a komunikuje
Nároky klasických strojů pro výrobu
nástrojů a forem i obráběcích center stále
rostou. Systém TNC 620 je samozřejmě
schopen řídit i automatizované výrobní
procesy. Má k tomu nezbytné funkce
zajišťující, aby i v návazném opracování s
individuálními obrobky v libovolném upnutí
spustil vždy správnou operaci.
20
Kontrola úplnosti opracování a
rozměrové přesnosti obrobků (opce 17)
TNC 620 má k dispozici množství měřicích
cyklů, jimiž můžete zkontrolovat geometrii
dílce. K tomu se jednoduše do vřetena
upne namísto nástroje 3D dotyková sonda
HEIDENHAIN (viz str.36). Tím můžete:
•• rozpoznat obrobek a vyvolat příslušný
obráběcí program
•• zkontrolovat, zda bylo opracování
provedeno správně
•• zjistit korekce pro dohotovení načisto
•• určit a vykompenzovat opotřebení
nástroje
•• zkontrolovat geometrii obrobku a díly
roztřídit
•• vyhotovit měřicí protokoly
•• zachytit tendenci (trend) stroje
Změření nástroje a automatická korekce
nástrojových dat (Opce 17)
Společně s nástrojovou dotykovou sondou
TT a TL (viz str. 37) nabízí TNC 620 možnost
automatického změření nástrojů upnutých
ve vřetenu stroje. Zjištěné hodnoty délky a
poloměru nástroje uloží TNC 620 v centrální
paměti nástrojů. Kontrolou nástroje během
opracování zjistíte opotřebení nebo zlomení
a zabráníte tak vzniku zmetků nebo
dodatečným vícepracím. Jsou-li zjištěné
odchylky mimo zadanou toleranci nebo
byla-li překročena sledovaná životnost
nástroje, TNC 620 nástroj zablokuje a vymění
automaticky za sesterský nástroj.
Správa nástrojů
Pro obráběcí centra s automatickou
výměnou nástrojů nabízí TNC 620 centrální
paměť nástrojů s libovolným počtem nástrojů.
Nástrojová paměť je volně konfigurovatelná
a lze ji tak optimálně přizpůsobit Vašim
požadavkům. I vlastní správu názvů nástrojů
můžete přenechat systému TNC 620. Již
během opracování se připravuje další
výměna nástroje. Tím se podstatně snižuje
čas pro výměnu nástroje z řezu do řezu.
Správa palet (Opce 22)
TNC 620 může různým obrobkům,
ustaveným na paletách v různém pořadí,
přiřadit příslušný NC program a příslušnou
polohu nulového bodu. Když je paleta
uvedena do polohy pro opracování, vyvolá
TNC 620 automaticky příslušný NC program.
Tím je umožněno automatické zpracování
různých dílců v libovolném pořadí.
21
Programování, editování a testování
– s TNC 620 máte rozsáhlé možnosti
Jak je TNC 620 univerzálně použitelný, tak
je flexibilní i při obrábění a programování.
Polohování s ručním zadáním
Se strojem můžete pomocí TNC 620
pracovat i bez vytvořen kompletního NC
programu. Obrábějte dílec krok za krokem
ručním nebo automatickým zadáváním
jednotlivých v libovolné posloupnosti.
Programování na stroji
Řízení HEIDENHAIN jsou orientována na
dílenské programování, tzn. koncipována
pro programování přímo na stroji. Při
programování v dialogu nemusíte znát
žádné G kódy. Namísto toho máte k dispozici
pro programování přímek, kruhových oblouků
a cyklů vlastní tlačítka nebo softklávesy.
Dialog HEIDENHAIN otevřete stisknutím
tlačítka a TNC vás ihned aktivně podporuje
při práci. Všechny nezbytné údaje pro
správné zadání si řízení od Vás vyžádá
pomocí jasných instrukcí.
Ať už se jedná o instrukce dialogu
HEIDENHAIN, dialogy, kroky programu
nebo softklávesy, zkrátka všechny texty
jsou k dispozici v češtině a jiných národních
jazycích včetně ruštiny v azbuce.
Externí vytváření programů
Systém TNC 620 dobře připraven také
pro externí programování. Pomocí rozhraní
jej lze integrovat do sítí a spojit tak s pro­
gramátorskými pracovišti nebo s dalšími
datovými jednotkami. TNC 620 může také
zpracovávat programy, které byly progra­
movány v DIN/ISO.
22
– grafická podpora v každé situaci
Programovací grafika
Další jistotu při programování Vám dá
dvourozměrná programovací grafika:
TNC 620 nakreslí simultánně každý
naprogramovaný pohyb na monitoru.
Testovací grafika (Opce 20)
Pro úplnou jistotu před obráběním může
TNC 620 graficky simulovat opracování
obrobku. Přitom může TNC 620 zobrazit
opracování různými způsoby:
•• v půdorysu s barevným odlišením
hloubky řezu,
•• ve třech průmětnách (jako na výkrese
obrobku),
•• ve 3D zobrazení.
Detaily si můžete nechat zobrazit i zvětšeně.
Navíc vám řídící systém TNC 620 ukáže
vypočtenou dobu obrábění v hodinách,
minutách a sekundách.
Grafika průběhu programu (Opce 20)
U TNC 620 je programovací a testovací
grafika k dispozici i souběžně s opracováním
obrobků. Navíc systém současně graficky
simuluje probíhající opracování obrobku.
Jedním stisknutím tlačítka můžete během
programování stále znovu nahlížet na
probíhající frézování obrobku – přímé
pozorování není kvůli chladící kapalině a
ochranné kabině většinou možné.
Pomocná grafika
Při programování cyklů v dialogu
HEIDENHAIN v otevřeném textu zobrazuje
TNC ke každému parametru vlastní
pomocné schéma. To usnadňuje přehled o
zvolené funkci a urychluje programování.
23
Dílenské programování
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
Programování 2D-kontur
2D kontury jsou takříkajíc „denním chlebem“
dílny. TNC 620 proto nabízí řadu možností.
Programování funkčními klávesami
Jsou-li kontury okótovány v souladu s NC,
tj. koncové body prvků kontur jsou dány v
pravoúhlých nebo polárních souřadnicích,
můžete NC program vytvářet přímo
funkčními klávesami.
Přímky s návaznými kruhovými prvky
Například pro naprogramování přímky
stiskněte jednoduše tlačítko pro lineární
pohyb. Všechny informace potřebné pro
kompletní programovací blok jako jsou
cílové souřadnice, rychlost posuvu,
korekce poloměru frézy a funkce stroje si
TNC 620 vyžádá v dialogu s nekódovaným
textem. Příslušné funkční klávesy pro
kruhové pohyby, sražení a zaoblení rohů
zjednodušují programování. Pro potlačení
stopy nástroje na povrchu dílce v místě
najíždění nebo opouštění kontury se musí
najíždět měkce – tedy tangenciálně.
Stanovte jednoduše počáteční nebo koncový
bod kontury a poloměr najetí, resp. vyjetí
nástroje – zbytek za Vás provede řídící
systém.
TNC 620 dokáže předvídat konturu s korekcí
poloměru až na 99 NC bloků (Opce 21) a
přihlédnout tak k nebezpečí podříznutí
tvaru a vyhnout se porušení kontur, k němuž
může dojít například při hrubování kontury
velkým nástrojem.
��
Přímka: zadání
koncového bodu
Zaoblení rohů:
kruhová dráha
s oboustranně
souvislým (tečným)
napojením, stanovená
poloměrem a
vrcholem.
���
���
úkosu
Kruhová dráha s
tečným (tangenciálním)
napojením na
předchozí prvek
kontury, stanovený
koncovým bodem.
��
�
Kruhová dráha
stanovená středem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
Úkos: zadání
vrcholu a délky
��
Kruhová dráha
stanovená poloměrem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
24
– volné programování kontur
����
��
��
��
�
���
�
�
��
��
��
�
���
�
Volné programování kontur FK –
(Opce 19)
Ne vždy je obrobek okótován v souladu s
DIN. Díky FK, „volnému programování
kontur“, zadáte v těchto případech jednoduše
z klávesnice známá data – aniž byste
museli něco přepočítávat nebo vypočítávat!
Přitom mohou být jednotlivé prvky kontury
neurčité, pokud je určena celá kontura sama
o sobě. Vedou-li data k více matematickým
řešením, nabídne grafický procesor TNC 620
možná řešení k rozhodnutí.
���
25
Dílenské programování
– praktické pevné cykly pro opakované operace
Rozsáhlé obráběcí cykly pro
frézování a vyvrtávání
Často se opakující technologické operace,
které zahrnují několik kroků, jsou uloženy v
TNC 620 jako cykly. Naprogramujete je s
pomocí dialogů a s podporou grafických
pomocných schémat, která názorně zobrazí
potřebné parametry zadání.
Standardní cykly
Vedle obráběcích cyklů pro vrtání a
vyvrtávání závitů (s nebo bez vyrovnávacího
pouzdra) máte k disposici také cykly pro
frézování závitů, vystružování a vykružování
a také cykly pro vzory bodů, frézovací cykly
pro řádkování rovných ploch, pro hloubení
kapes, drážek a čepů a jejich obrobení
načisto.
26
Cykly pro komplexní kontury (Opce 19)
Speciální pomůckou při hloubení kapes libo­
volné kontury jsou tzv. SL cykly (SL = Sub­
contour List). Tento pojem označuje obrá­
běcí cykly předvrtání, hloubení a obrábění
načisto, u kterých je kontura, resp. dílčí
kontury, předem určena v podprogramech.
Tak se použije popis kontury pro různé
­pracovní operace s různými nástroji.
Až dvanáct dílčích kontur lze pro obrábění
překrývat; řídící systém vypočítá automaticky
výslednou konturu a dráhy nástrojů pro
vyhloubení, resp. začištění ploch. Dílčí
kontury mohou být kapsy nebo ostrůvky.
Několik ploch kapes se přitom spojí do
výsledné kapsy, plochy ostrůvků se objedou.
TNC 620 zohledňuje při vyhlubování
přídavek na dokončení na bocích a na
ploše dna. Při vyhlubování různými
nástroji rozpozná řídící systém zbytkové
plochy, takže je možné zbylý materiál
dodatečně cíleně odstranit menšími nástroji.
Pro opracování načisto na konečnou míru
se používá vlastní cyklus.
Cykly výrobce stroje (Opce 19)
Výrobci strojů mohou přídavnými obráběcími
cykly přinášet speciální výrobní know-how a
ten uložit v TNC 620. Ale i konečný uživatel
má možnost programovat vlastní cykly. Firma
HEIDENHAIN podporuje programování
těchto cyklů PC softwarem CycleDesign.
Tak můžete definovat parametry pro zadání
a strukturu softkláves řídícího systému
TNC 620 podle vlastních potřeb.
Generátor rastru bodů – jednoduše a
pružně
Často jsou technologické pozice umístěny
na obrobku ve formě rastru. S řízením
TNC 620 je programování různých předloh
jednoduché a velmi flexibilní; samozřejmě i
s grafickou podporou. Přitom je možné
definovat libovolné množství bodových
předloh s různým počtem bodů.
3D obrábění s programováním parametrů
Jednoduché, matematicky snadno popsa­
telné 3D geometrie můžete programovat
pomocí funkcí parametrů. Zde jsou k dispo­
zici základní aritmetické operace, goniome­
trické funkce, mocniny, odmocniny a loga­
ritmické funkce, počítání se závorkami a
porovnání s příkazy podmíněných skoků.
Pomocí parametrického programování lze
obráběcí snadno realizovat programy pro
3D obrábění. Parametrické programování
je přirozeně vhodné i pro 2D kontury, které
nemohou být popsány přímkami nebo
­oblouky, ale jen matematickými funkcemi.
27
Dílenské programování
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
Transformace (přepočet) souřadnic
V případě, že potřebujete již naprogramo­
vanou konturu zopakovat na různých mís­
tech obrobku v další poloze nebo v jiné ve­
likosti, nabízí TNC 620 jednoduché řešení:
přepočet (transformaci) souřadnic.
Souřadný systém lze například otáčet,
zrcadlit nebo posouvat nulový bod.
Pomocí změny měřítka se kontury zvětšují
nebo zmenšují včetně zohlednění míry
smrštění či přídavku.
Opakování části programů a
podprogramy
Mnoho operací se opakuje buď na jednom
a tomtéž obrobku, nebo na různých
obrobcích. Již naprogramovaný detail
přitom nemusíte znovu zadávat: Technikou
podprogramů Vám TNC ušetří mnoho
programovacího času.
U opakování části programu označíte
úsek programu a následně provede TNC
tento úsek v definovaném počtu opakování
za sebou.
Úsek programu, opakující se na různých
místech programu, označíte jako podprogram a vyvoláte jej pak na libovolném
­místě a libovolně často.
Pomocí funkce vyvolání programu
můžete využít i jiný kompletní program na
libovolném místě ve vašem aktuálním
programu. Tak pohodlně využijete jednou
naprogramované, často používané pracovní
kroky nebo kontury.
Samozřejmě můžete tyto programovací
techniky navzájem také libovolně často
kombinovat.
28
– všechny informace ihned k dispozici
Máte dotazy k určitému kroku programování,
ale nemáte po ruce uživatelskou příručku?
Žádný problém: V systému TNC 620 a na
programovacím pracovišti TNC 620 je nyní
k dispozici komfortní systém nápovědy
TNCguide, pomocí kterého lze zobrazit
uživatelskou dokumentaci ve zvláštním okně.
TNCguide se aktivuje jednoduše stisknutím
klávesy HELP na TNC klávesnici, nebo
­libovolnou softklávesou, označenou kurzo­
rem myši se symbolem otazníku. To jde
jednoduše kliknutím na standardní symbol
nápovědy na obrazovce TNC.
TNCguide zobrazuje informace většinou
přímo ve správné souvislosti (kontextová
nápověda). To znamená, že získáte ihned
informace, které právě potřebujete. Zvláště
u softkláves je tato funkce velkým pomoc­
níkem. Příslušná funkce je podrobně
­vysvětlena.
TNCguide integrovaný v řízení, např. v TNC 620 …
Dokumentaci v požadovaném jazyce si
nahrajete po bezplatném stažení z domovské
stránky HEIDENHAIN do odpovídajícího
jazykového adresáře na pevném disku TNC.
V systému nápovědy jsou k dispozici tyto
příručky:
•• Uživatelská příručka programování v
dialogu HEIDENHAIN
•• Příručka pro programovaní cyklů
•• Uživatelská příručka programování v
DIN/ISO
•• Uživatelská příručka Programovací
stanice TNC 620 (nainstalována jen na
programovacím pracovišti)
… nebo na programovacím pracovišti.
29
Otevřený pro externí informace
– TNC 620 zpracovává DXF soubory (opce)
Proč programovat komplexní tvary, když je
k dispozici hotový výkres v DXF formátu?
Máte možnost otevřít DXF soubor přímo v
systému TNC 620 a extrahovat z něj
obrysy a obráběcí body. Tím se ušetří
nejenom čas vynaložený na programování
a zkoušky, ale vytvořený obrys bude také
přesně odpovídat předloze konstruktéra.
DXF formát podporovaný systémem
TNC 620 je nejčastěji využívaným formátem
dat současných CAD programů.
Jakmile je DXF soubor načten přes síťové
rozhraní nebo z flash disku přes USB port,
můžete soubor otevřít ve správci souborů
TNC stejně, jako NC program.
30
DXF soubory obsahují zpravidla více vrstev
(Layers), v nichž je výkres dílce uspořádán.
Abyste se zbavili přebytečných informací
při výběru kontury, lze kliknutím myši skrýt
nepotřebné vrstvy. K tomu potřebujete
externí polohovací zařízení. TNC dokáže
vyseparovat rovněž konturu (obrys), která
je uložena v různých vrstvách.
Také při definování vztažných bodů dílce
poskytne TNC 620 patřičnou podporu.
Nulový bod výkresu nemusí vždy souhlasit
se vztažným bodem dílce, potřebným pro
obrábění, zvláště pokud výkres obsahuje
více pohledů. TNC disponuje funkcí, která
kliknutím myši na určitý prvek přesune
nulový bod výkresu na jiné požadované
místo.
Následující místa lze definovat jako
vztažný bod:
•• počáteční, koncový bod nebo střed dráhy
•• počátek, konec nebo střed kruhového
oblouku
•• přechody kvadrantů nebo střed kružnice
•• průsečík dvou přímek, také v prodloužení
•• průsečíky přímky a kruhového oblouku
•• průsečíky přímky a kružnice.
Pokud existuje více průsečíků mezi
tvarovými prvky (například mezi přímkou a
kružnicí), potvrdíte kliknutím myši výběr
zvoleného průsečíku.
Výběr obrysu je velmi jednoduchý: Nejdříve
vyberete libovolný prvek kliknutím myši.
Jakmile zvolíte druhý prvek, zná TNC vámi
požadovaný smysl otáčení a zahájí TNC
automatické označení kontury. TNC
zahrne do výběru všechny jednoznačně
definované obrysové prvky až do pro
uzavření obrysu, nebo dokud se nerozvětví.
Kliknutím myši pak zvolíte následující prvek
obrysu. Tímto způsobem se na několik
kliknutí myší dají definovat poměrně složité
obrysy (kontury). Pokud je třeba, můžete
obrysové prvky také zkrátit, prodloužit,
nebo rozpojit.
Ale také body obrábění můžete vybrat a
uložit jako soubor bodů, zvláště pro
převzetí poloh středů děr nebo výchozích
bodů pro obrábění kapes. Jde to velmi
snadno: jednoduše označíte myší
příslušnou oblast. TNC zobrazí pomocí
filtrovací funkce v překryvném okně
průměry všech vrtaných otvorů, které leží
ve zvolené oblasti. Posunutím filtrační
hranice kliknutím myši můžete jednoduchým
způsobem vybrat potřebný průměr a výběr
odpovídajícím způsobem omezit.
Funkcionalitu DXF konvertoru rozšiřují
funkce zoomu a různé možnosti nastavení.
Můžete navíc určit rozlišení vytvořeného
obrysového programu, pokud ho chcete
použít ke zpracování ve starších TNC
řízeních, nebo volbu tolerance, pokud
nejsou za sebou jednotlivé části obrysu
přesně poskládány.
Výběr kontur z importovaného DXF souboru
Obráběcí program, vytvořený na základě importovaného DXF souboru
31
Otevřený pro externí informace
– rychlý přenos dat s TNC
TNC 620 v síti
Systém TNC 620 lze snadno integrovat do
počítačové sítě a propojit jej tak s PC, pro­
gramovacími stanicemi a dalšími úložišti dat.
Vedle datového rozhraní V-24/RS-232-C je
TNC 620 vybaven již v základním provedení
datovým rozhraním Gigabit-Ethernet nejno­
vější generace. Řídící systém TNC 620
­komunikuje bez dalšího software se servery
NFS a se sítěmi na bázi Windows v TCP/IP‑­
protokolu. Rychlý přenos dat s rychlostí do
1000 Mbit/s zaručuje nejkratší přenosové
časy.
Přenášené programy se ukládají v interní
paměti TNC 620 a odtud jsou velkou
rychlostí zpracovávány.
Pro přehlednou správu vašich programů
v řídícím systému uložte jednotlivé soubory
do adresářů (složek). Příslušné adresáře
můžete individuálně strukturovat formou
podadresářů.
32
Firemní síť
Programovací
pracoviště
TNC 320
Rozhraní
Ethernet
TNC 620
Rozhraní
Ethernet
iTNC 530
Rozhraní
Ethernet
Programy pro přenos dat
Pomocí PC software TNCremo od firmy
HEIDENHAIN můžete – i přes Ethernet –
•• obousměrně přenášet externě uložené
technologické programy, tabulky nástrojů
nebo palet
•• spouštět stroj
S novým výkonným PC software
TNCremoPlus můžete pomocí funkce
„live screen“ přenést obsah zobrazení
řízení do svého PC.
– zobrazení souborů libovolných formátů na obrazovce TNC
S integrovaným PDF prohlížečem lze
otevírat PDF soubory přímo v řídicím
systému. PDF formát je velice rozšířený
datový formát, který lze vytvářet v
nejrůznějších aplikacích. Tak lze v rámci
TNC systému jednoduše zobrazovat
pracovní návody, výkresy a jiné informace.
Integrovaný prohlížeč nyní také umožňuje
připojení TNC systému k internetu a přímý
přístup z řídicího systému.
Pomocí odpovídajících editorů nyní lze
také přímo v TNC systému otevírat a
částečně i editovat následující formáty
souborů:
•• Textové soubory s příponami .txt, .ini
•• Grafické soubory s příponami .gif, .bmp,
.jpg, .png
•• Tabulkové soubory s příponami .xls a .csv
•• Soubory HTML
Pro obsluhu slouží ovládací panel s
integrovaným touchpadem nebo externí
USB myš.
33
Otevřený pro externí informace
– programovací pracoviště TNC 620
Proč programovací stanice?
Samozřejmě je možné vytvářet obráběcí
programy s TNC 620 velmi dobře na stroji –
a to i během obrábění jiného dílce. Přesto
se může stát, že vytížení stroje nebo
krátké časy pro změnu upnutí neumožňují
soustředění při programování na místě.
S programovacím pracovištěm TNC 620
máte možnost programovat stejným
způsobem jako na stroji, ovšem mimo hluk
dílny.
Vytváření programů
Zhotovování, testování a optimalizace
programů v popisném textu HEIDENHAIN
nebo programů DIN/ISO na programovací
stanici zkracuje dobu odstávek stroje.
Přitom se nemusíte nic nového učit, každý
stisk klávesy má stejný význam jako
obvykle. Stanice do PC je totiž vybavena
stejnou klávesnicí, jaká je na obráběcím
stroji.
Vaše pracoviště
Software programovacího pracoviště běží
na PC. Na jeho obrazovce vidíte prostředí
TNC jako u skutečného řídícího systému,
které Vám nabízí zavedenou grafickou
podporu. K obsluze programovacího
pracoviště máte – podle provedení – více
možností.
Bezplatná demoverze poskytuje všechny
funkce TNC 620 a umožňuje i uložení
krátkých programů. Ovládání je pomocí PC
klávesnice.
U verze s TNC ovládacím panelem se
programuje obvyklým způsobem na
klávesnici se stejnými funkčními klávesami,
jako v řízení na stroji. Navíc máte k
dispozici také PC klávesnici pro DIN/ISO
programování, názvy souborů a komentáře.
Můžete pracovat také bez ovládacího panelu
TNC: V takovém případě je k dispozici
virtuální klávesnice na obrazovce PC.
Je vybavena nejdůležitějšími funkčními
klávesami pro dialog s TNC 620.
Testování externě vytvořených programů
Samozřejmě mžete také testovat programy,
které byly vytvořeny na CAD/ CAM systému.
Testovací grafika pomáhá rozličnými
zobrazeními bezpečně zjistit porušení kontur
a skryté detaily.
Výuka na programovací stanici
Vzhledem k tomu, že programovací
pracoviště TNC 620 je založeno na stejném
softwaru, jako systém TNC 620, je velmi
vhodné pro zaškolení a další vzdělávání.
Programování probíhá na originální
klávesnici, také test programu probíhá
přesně tak, jako na stroji. To dává
studentům pocit jistoty pro pozdější práci
na skutečném stroji.
Také pro vzdělávání TNC programátorů ve
školách a učilištích je zvláště vhodné
programovací pracoviště TNC 620, protože
řízení TNC 620 lze programovat v dialogu
HEIDENHAIN i v DIN/ISO.
Programovací stanice s ovládacím panelem TNC
Další informace k programovacímu
pracovišti a bezplatnou demoverzi
naleznete na internetu na stránkách
www.heidenhain.cz. Můžete si také
vyžádat CD, nebo prospekt Programovací
pracoviště TNC.
34
Polohování elektronickým ručním kolečkem
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickými ručními kolečky
HEIDENHAIN.
Otáčením ručního kolečka pohybujete
prostřednictvím pohonu posuvu osovými
saněmi. Pro obzvlášť přesné pojíždění
můžete krokově nastavit dráhu pojezdu na
jednu otáčku ručního kolečka (jogging).
Vestavná ruční kolečka
Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150
společnosti HEIDENHAIN mohou být
integrována do ovládacího panelu stroje
nebo umístěna na jiné místo stroje. Pomocí
adaptéru lze připojit až tři elektronická
vestavná ruční kolečka HR 150.
Přenosná ruční kolečka
Musíte-li se zdržovat blízko pracovního
prostoru stroje, budou se vám zvláště hodit
přenosná ruční kolečka HR 410, HR 520 a
HR 550. Osová tlačítka a určitá funkční
tlačítka jsou integrována do ovládacího
panelu ručního kolečka. Tak můžete –
nezávisle na tom, kde se zrovna se svým
ručním kolečkem nacházíte – přepínat osy,
se kterými chcete pojíždět, nebo seřizovat
stroj. Ruční kolečka HR 520 a HR 550 jsou
vybavena integrovaným displejem pro
uživatelsky přátelské dálkové ovládání
řídicího systému. HR 550 je vzhledem k
rádiovému přenosu signálů zvláště vhodné
pro využití na velkých strojích. Pokud ruční
kolečko již nepotřebujete, přichytíte je
jednoduše zabudovanými magnety ke stroji.
U typů HR 520 a HR 550 jsou k dispozici
následující funkce:
•• možnost nastavení délky dráhy na jednu
otáčku
•• displej pro zobrazení režimu, skutečné
polohy, naprogramovaného posuvu a
otáček vřetena, chybové hlášení
•• potenciometr override pro posuv a otáčky
vřetena
•• volba os tlačítky a softklávesami
•• tlačítka pro souvislé pojíždění os
•• tlačítko nouzového vypnutí
•• tlačítko pro převzetí skutečných hodnot
•• NC start/stop
•• vřeteno zap./vyp.
•• softklávesy pro funkce stroje, které stanoví
výrobce stroje
HR 550
35
Proměření obrobků
– Seřízení, nastavení vztažného bodu dílce a měření dotykovými
sondami
Dotykové sondy HEIDENHAIN pomáhají v
dílně a při sériové výrobě snižovat náklady:
funkce přípravy, měření a kontroly jsou,
společně s cykly snímání v TNC 620,
realizovatelné automaticky.
Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS
se vychýlí při nájezdu na plochu obrobku.
Přitom TS generuje spínací signál, který se
přenáší do řízení dle typu sondy kabelem
nebo bezdrátově infračerveným přenosem.
Dotykové sondy* se upínají přímo do
nástrojového držáku. Podle provedení
vřetena stroje mohou být dotykové sondy
vybaveny různým nástrojovým držákem.
Dotykové hroty – s rubínovými kuličkami –
se dodávají s různými průměry a délkami.
Dotykové sondy s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou nástrojů:
TS 220 – verze TTL
Dotykové sondy s infračerveným
přenosem signálu pro stroje s automatickou
výměnou nástrojů:
TS 440 – kompaktní rozměry
TS 444 – kompaktní rozměry, bez baterie –
napájení zabudovaným generátorem se
vzduchovou turbínou z centrálního zdroje
stlačeného vzduchu
TS 640 – standardní dotyková sonda s
infračerveným přenosem na velkou
vzdálenost
TS 740 – vysoká přesnost snímání a
reprodukovatelnost, nepatrná dotyková síla.
* Dotykové sondy musí k systému TNC 620 instalovat
výrobce stroje.
SE 640
TS 220
TS 640
TS 440
Další informace k obrobkovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy
36
Měření a kontrola nástrojů
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
Rozhodující pro kvalitu výroby je použitý
nástroj. Je tedy nutné znát přesné rozměry
nástroje cyklickou kontrolou jeho opotřebení,
zlomení a tvaru jednotlivých břitů. Pro měření
nástrojů nabízí HEIDENHAIN spínací
dotykovou sondu TT a bezdotykové laserové
sondy TL Nano a TL Micro.
Sondy se instalují přímo do pracovního
prostoru stroje a umožňují tak měření
nástroje před obráběním nebo mezi
operacemi.
Nástrojová dotyková sonda TT měří délku
a poloměr nástroje. Při snímání rotujícho
nebo stojícího nástroje, např. u proměření
samostatného břitu, se dotykový talíř vychýlí
z klidové polohy a do řídicího systému
TNC 620 vyšle signál pro odečtení polohy
nástroje.
Sonda TT 140 pracuje s kabelovým
přenosem signálu, zatímco TT 449 přenáší
signály bezdrátově pomocí infračerveného
signálu. Bezdrátová sonda je tedy zvláště
vhodná pro instalaci na otočných a
sklopných stolech.
Bezdotykové laserové sondy TL Nano a
TL Micro se dodávají pro různé průměry
nástrojů. Měření nástroje se děje pomocí
laserového paprsku a tak je možné kromě
délky nástroje a jeho poloměru zjistit i
změny tvaru jednotlivých břitů.
TL Micro
Další informace k nástrojovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy
TT 449
37
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
– proměření kinematiky rotačních os s pomocí KinematicsOpt (opce)
Požadavky na přesnost zvláště v oblasti
pětiosého obrábění jsou stále vyšší. Mají
se tak přesně vyrábět složité součástky s
reprodukovatelnou přesností, a to i po
dlouhou dobu.
Funkce TNC KinematicsOpt je důležitým
stavebním prvkem, který Vám pomůže tyto
nároky uskutečnit: S upnutou dotykovou
sondou HEIDENHAIN proměří 3D‑cyklus
dotykové sondy zcela automaticky existující
rotační osy stroje. Měření je zcela nezávislé
na tom, zda se jedná o rotační osu, otočný
nebo sklopný stůl nebo skopnou hlavu.
38
K proměření rotačních os se upevní v
libovolném místě stolu stroje kalibrační
kulička, která se nasnímá pomocí dotykové
sondy HEIDENHAIN. Před tím definujete
jemnost měření a určíte požadovanou oblast
měření pro každou rotační osu zvlášť.
K dispozici je samozřejmě také soubor s
protokolem o měření. Kromě naměřených
hodnot obsahuje tento soubor také
optimalizovaný rozptyl (míra pro statickou
přesnost natočení) a také skutečné
korekční údaje.
Z naměřených hodnot TNC zjistí statickou
přesnost naklopení. Přitom program
minimalizuje prostorovou chybu vznikající
naklápěním a automaticky uloží geometrii
stroje na konci měření do příslušných
konstant stroje v popisu kinematiky.
K tomu, abyste mohli optimálně využít
KinematicsOpt, potřebujete zvláště tuhou
kalibrační kuličku. Tím se vyloučí deformace,
způsobené silou při dotyku hrotu sondy.
HEIDENHAIN k těmto účelům dodává
kalibrační kuličky, kterým zajišťuje potřebnou
tuhost držák různých délek.
Opce
Technické parametry
Standard
Přehled
– technické parametry
Komponenty
•
Hlavní počítač s ovládacím panelem a integrovanou barevnou plochou obrazovkou TFT 15,1 palce
nebo
Hlavní počítač s odděleným ovládacím panelem TE 730 resp. TE 735 a integrovanou barevnou
plochou obrazovkou TFT 15,1 palce
Operační systém
•
Operační systém v reálném čase HEROS 5 pro řídící systém stroje
Paměť
•
1,8 GB (na paměťové kartě Compact Flash CFR) pro NC-programy
Přesnost zadávání a
krok zobrazení
•
•
Rozsah zadávání
•
Interpolace
•
•
•
Lineární osy: až 0,1 µm
Rotační osy: až 0,0001°
23 Lineární osy: až 0,01 µm
23 Rotační osy: až 0,000 01°
9
8
Lineární ve 4 osách
Lineární v 5 osách (pro export nutné povolení)
Kruhová ve 2 osách
Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Šroubovice: složení kruhové dráhy a přímky
•
1,5 ms (3D přímka bez poloměrové korekce )
Regulace os
•
•
Přesnost regulace polohy: perioda signálu snímače polohy/1 024
Doba cyklu regulátoru polohy: 3 ms
Dráha pojezdu
•
max. 100 m
Otáčky vřetena
•
Max. 60 000 min–1 (při 2 pólpárech)
Kompenzace chyby
•
Lineární a nelineární chyba osy, mrtvý chod, kvadrantové špičky na kruhové dráze, tepelná
roztažnost
Adhezní tření
Datová rozhraní
Maximum 999 999 999 mm resp. 999 999 999°
Doba zpracování NC bloku
•
V.24 / RS-232-C max. 115 kbit/s
Rozšířené datové rozhraní s protokolem LSV2 pro externí obsluhu TNC 620 přes datové rozhraní
se softwarem HEIDENHAIN TNCremo nebo TNCremoPlus
Rozhraní Gigabit-Ethernet 1000BASE-T
•
3 x USB 2.0 (1 x přední; 2 x zadní strana)
•
18 HEIDENHAIN-DNC pro komunikaci mezi aplikací Windows a TNC (rozhraní DCOM)
•
•
Diagnostika
•
Rychlé a jednoduché vyhledání chyb díky integrovaným diagnostickým pomůckám
Okolní teplota
•
•
Provozní: 5 °C až +45 °C
Skladování: –35 °C až +65 °C
39
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce
Stručný popis
•
Zadávání programu
•
•
Zadání polohy
•
•
•
Korekce nástrojů
•
Tabulky nástrojů
•
Více tabulek s libovolným počtem nástrojů
Řezná data
•
automatický výpočet otáček vřetena, řezné rychlosti, posuvu na zub a posuvu na otáčku
Konstantní rychlost
posuvu
•
•
Vztaženo k dráze středu nástroje
Vztaženo k břitu nástroje
Paralelní provoz
•
Vytváření programu s grafickou podporou, zatímco se provádí jiný program
3D obrábění
•
Základní provedení: 3 osy plus vřeteno
0/1 Jedna nebo dvě další NC osy
Digitální regulace proudu a otáček
•
Obrábění na otočném
stole
v dialogu HEIDENHAIN
DIN/ISO (u MC 7410: softklávesami nebo ze standardní USB klávesnice;
u MC 7420: z integrované ASCII klávesnice)
42 Načíst obrysy nebo polohy pro obrábění z DXF souboru a uložit jako dialogový obrysový
(konturový) program nebo tabulky bodů
Cílové polohy přímek a oblouků v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
Míry absolutní nebo přírůstkové
Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
Poloměr nástroje v rovině obrábění a délka nástroje
21 Kontura s korekcí poloměru s předběžným propočtem až v 99 blocích dat (M120)
9 3D korekce poloměru nástroje s dodatečnou změnou dat nástroje bez nutnosti přepočtu
NC programu
9
9
9
9
zvláště plynulé vedení pohybu
3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
Ruční pojezd v souřadném systému aktivního nástroje
8
8
Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
Posuv v mm/min
Prvky obrysu
•
•
•
•
•
•
•
Přímka
Zkosení
Kruhová dráha
Střed kruhu
Poloměr kruhu
Tangenciálně navazující kruhová dráha
Zaoblení rohů
Najetí a opuštění kontury
•
•
Po přímce: tangenciálně nebo kolmo
Po kruhové dráze
Volné programování
kontur FK
Programové skoky
40
19 Volné programování kontur FK v dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro obrobky
nekótované podle NC standardu
•
•
•
Podprogramy
Opakování částí programu
Libovolný program jako podprogram
Obráběcí cykly
Transformace souřadnic
Q-parametry
Programování s
proměnnými
Podpora programování
Teach-In
•
•
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
vrtání, řezání závitů s nebo bez vyrovnávacího pouzdra, pravoúhlá a kruhová kapsa
hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
frézování vnitřních a vnějších závitů
řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
Kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes, obdélníkových nebo kruhových čepů
Kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
Rastry bodů v kruhovém a přímkovém uspořádání
Tah konturou, konturová kapsa
Obrysová drážka metodou trochoidálního frézování
Gravírovací cyklus: Gravírování textů nebo číslic v přímce i do oblouku
Mohou být integrovány cykly výrobce (speciální cykly vytvořené výrobcem stroje)
8
Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy)
Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
n
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalkulátor
Seznam všech aktuálních chybových hlášení
Kontextová funkce nápovědy u chybových hlášení
TNCguide: integrovaná nápověda. Uživatelské informace dostupné přímo v TNC 620
Grafická podpora při programování cyklů
Komentářové a členící bloky v NC programu
•
Dosažená aktuální poloha je převzata přímo do NC programu
Grafika obrábění
způsoby zobrazení
20 Grafické zobrazení prováděného programu
20 Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení
•
•
Výpočet času obrábění v režimu „Test programu“
Zobrazení aktuální doby obrábění v režimech Chodu programu
Znovunajetí na konturu
•
•
Přechod na libovolný blok v programu a najetí do vypočítané cílové polohy pro pokračování
obrábění
Přerušení programu, opuštění kontury a znovunajetí
Správa vztažného bodu
•
pro uložení libovolných vztažných bodů
Tabulky nulových bodů
•
Více tabulek nulových bodů pro uložení nulových bodů vztažených k obrobku
Tabulky palet
V režimu "zadání / editace programu" jsou zadané NC bloky souběžně kresleny (2D liniová
grafika), i když je zpracováván jiný program
Čas obrábění
20 Grafická simulace průběhu obrábění , i při obrábění jiného programu
20 Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení, i při skloněné rovině obrábění
20 Zvětšení výřezu
•
n
matematické funkce =, +, –, *, /, sin , cos , tan , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a , e , In,
log, √a, √a2 + b2
Relační funkce (=, = /, <, >)
Výpočty se závorkami
Absolutní hodnota čísla, konstanta , negace, oříznutí za či před desetinnou čárkou
Funkce pro výpočet kruhu
Funkce pro zpracování textů
•
Testovací grafika
způsoby zobrazení
Programovací grafika
Opce
Standard
Uživatelské funkce
22 Tabulky palet (s libovolným množstvím bloků pro výběr palet, NC programů a nulových bodů)
mohou být zpracovány vzhledem k obrobkům.
41
Cykly dotykové sondy
Paralelní vedlejší osy
17
17
17
17
•
•
•
Jazykové verze
42
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce (pokračování)
•
Kalibrace dotykové sondy
Ruční nebo automatická kompenzace šikmé polohy upnutého dílce
Ruční nebo automatické nastavení vztažného bodu
Automatické měření obrobků a nástrojů
Kompenzace pohybu vedlejší osy U, V, W prostřednictvím hlavní osy X, Y, Z
Pojezdy paralelních os se zobrazují na obrazovce v indikátoru příslušné hlavní osy
(součtové zobrazení).
Definování hlavních a vedlejších os v NC programu umožňuje práci na strojích s různými
konfiguracemi
Anglicky, německy, česky, francouzsky, italsky španělsky, portugalsky, švédsky, dánsky, finsky,
holandsky, polsky, maďarsky, rusky (azbuka), čínsky (zjednodušená i tradiční čínština)
41 Další jazyky viz opce
– příslušenství
Zvláštní příslušenství
Elektronická ruční kolečka
•• HR 410: přenosné ruční kolečko nebo
•• HR 520: přenosné ruční kolečko s displejem nebo
•• HR 550: přenosné ruční kolečko s displejem nebo
•• HR 130: vestavné ruční kolečko nebo
•• až tři HR 150: vestavná ruční kolečka přes adaptér HRA 110
Měření dílce
•• TS 220: spínací 3D-dotyková sonda s připojením kabelem, nebo
•• TS 440: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
•• TS 444: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
•• TS 640: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
•• TS 740: spínací 3D-dotyková sonda s infračerveným přenosem
Měření nástroje
Programovací stanice
Software pro PC
•• TT 140: spínací 3D nástrojová sonda nebo
•• TS 449: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem
•• TL Nano: laserová sonda pro bezkontaktní měření obrobků nebo
•• TL Micro: laserová sonda pro bezkontaktní měření nástrojů
Řídicí software pro PC k programování, archivaci, vzdělávání
•• Plná verze s originálním ovládacím panelem řídicího systému
•• Plná verze s virtuální klávesnicí
•• Síťová licence s ovládáním virtuální klávesnicí
•• Demoverze (ovládání z virtuální klávesnice nebo PC klávesnice – zdarma)
•• TeleService: software pro dálkovou diagnostiku, monitorování a obsluhu
•• CycleDesign: software pro vytvoření vlastní struktury cyklů
•• TNCremo: software pro přenos dat – zdarma
•• TNCremoPlus: software pro přenos dat s funkcí „livescreen“
43
Přehled
– opce
Číslo opce
Opce
od NC
softwaru
0
Additional axis
73498x-01 354540-01
Přídavný regulační obvod 1
1
Additional axis
73498x-01 353904-01
Přídavný regulační obvod 2
8
Software option 1
73498x-01 617920-01
Obrábění na otočném stole
•• Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
•• Posuv v mm/min
Interpolace: Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Transformace souřadnic: Naklápění roviny obrábění,
funkce PLANE
9
Software option 2
73498x-01 617921-01
Interpolace: Lineární v 5 osách
3D obrábění
•• 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
•• Změna polohy sklopné hlavy elektronickým ručním kolečkem za
chodu programu; poloha špičky nástroje zůstává nezměněna
(TCPM=Tool Center Point Management); jen s Opcí 21
•• Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
•• Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
•• Ruční pojezd v souřadném systému aktivního nástroje
17
Touch probe functions
73498x-01 634063-01
Cykly dotykové sondy
•• Kompenzace šikmé polohy obrobku, nastavení vztažného bodu
•• Automatické měření obrobků a nástrojů
•• Vstup dotykové sondy pro odpojení cizího systému
18
HEIDENHAIN DNC
73498x-01 526451-01
Komunikace s externími počítačovými aplikacemi přes
komponenty COM
19
Advanced programming
features
73498x-01 628252-01
Volné programování kontur FK
Obráběcí cykly
•• hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
•• frézování vnitřních a vnějších závitů
•• řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
•• Kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
•• Kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes
•• Rastry bodů v kruhovém a přímkovém uspořádání
•• Průchod konturou, tvarové kapsy i souběžně s konturou
•• Osa kontury metodou trochoidálního frézování
•• integrovat lze cykly vytvořené výrobcem stroje
20
Advanced graphic
features
73498x-01 628253-01
Grafika při testování i obrábění
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení
21
Software option 3
73498x-01 628254-01
Korekce nástroje
•• Kontura s korekcí poloměru s předběžným propočtem až v
99 blocích dat (LOOK AHEAD)
3D obrábění
•• Polohování s ručním kolečkem během provádění programu
44
ID
Poznámka
– Opce (pokračování)
Číslo opce
Opce
od NC
softwaru
ID
Poznámka
22
Pallet management
73498x-01 628255-01
Správa palet
23
Display Step
73498x-01 632986-01
krok zobrazení až 0,01 µm resp. 0,000 01°
24
Gantry Axes
73498x-01 634621-01
Gantry propojení os momentovým řízením Master-Slave
41
Další jazykové mutace
73498x-01 530184-01
-02
-04
-06
-08
-09
•• slovinsky
•• slovensky
•• norsky
•• korejsky
•• turecky
•• rumunsky
42
DXF Converter
73498x-02 526450-01
Načtení a konverze DXF souborů
46
Python OEM Process
73498x-01 579650-01
Aplikace Python na TNC
48
KinematicsOpt
73498x-01 630916-01
Cykly dotykové sondy pro automatické proměření rotačních os
49
Double Speed
73498x-01 632223-01
Krátké časy cyklu regulačního obvodu pro přímé pohony
141
Cross Talk Comp.
73498x-02 800542-01
CTC: Kompenzace spřažení os
142
Pos. Adapt. Control
73498x-02 800544-01
PAC: Polohově závislé přizpůsobení parametrů regulátoru
143
Load Adapt. Control
73498x-02 800545-01
LAC: Přizpůsobení parametrů regulátoru závislé na zatížení
144
Motion Adapt. Control
73498x-02 800546-01
MAC: Pohybově závislé přizpůsobení regulačních parametrů
145
Active Chatter Control
73498x-02 800547-01
ACC: Aktivní potlačení drnčení
146
Active Vibration Damping
81760x-01 800548-01
AVD: Aktivní potlačení vibrací
45
Přehled
– Porovnání řídicích systémů
Porovnání řídicích systémů
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
Oblast použití
Standardní
frézování
High-End
frézování/
soustružení
High-End frézování
• jednoduchá obráběcí centra (do 5 os + vřeteno)



• Obráběcí stroje/centra
(do 18 os + 2 vřetena)
–


• Frézování/soustružení (do 18 os + 2 vřetena)
–
Opce
–
• V dialogu HEIDENHAIN



• dle DIN/ISO



• DXF konvertor
Opce
Opce
Opce
• Volné programování obrysu FK
Opce


• Rozšířené frézovací a vrtací cykly
Opce


• Soustružnické cykly
–
Opce
–
Paměť NC programu
2 GB
> 21 GB
> 21 GB
5osé a vysokorychlostní obrábění
Opce
Opce
Opce
Doba zpracování NC bloku
1,5 ms
0,5 ms
0,5 ms
Jemnost rozlišení zadávání a krok zobrazení (standard/opce)
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/–
Nový design pro monitor a klávesnici
Obrazovka 15"
Obrazovka 15"/19"
Obrazovka 15"/19"
Optimalizované uživatelské rozhraní


–
Adaptivní regulace posuvu AFC
–
Opce
Opce
Aktivní potlačení drnčení ACC
Opce
Opce
Opce
Monitorování kolize DCM
–
Opce
Opce
Globální nastavení programu
–
★
Opce
KinematicsOpt
Opce
Opce
Opce
Cykly dotykové sondy
Opce


Správa palet
Opce


Funkce paralelních os


–
NC­SW 81760x­01
NC­SW 34059x­03
NC­SW 60642x­03
Zadávání programu
46
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
 Funkce k dispozici
★ Plánovaná funkce
47
����������������������������
��������������������������������
������������������������
� �������������
� �������������
��������������������������
DE
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
| 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk
*I_896140-C2*
896140-C2 · 2.5 · 9/2013 · Tištěno v České Republice
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
�����������������
Download

TNC 620 - Kompaktní souvislé CNC řízení pro frézky a