Automatizace budov​
2
Obsah​
Historie firmy​
4
WAGO v automatizaci budov​
6
Facility management s produkty WAGO​
8
Integrovaná automatizace budov – lepší energetická efektivita​
10
WAGO-I/O-SYSTEM –
procesorové moduly se standardizovanými
komunikacemi a I/O moduly​
12
Subsystémy​
14
Struktura sítě​
15
Varianty použití v budovách​
16
Softwarový balíček WAGO – AUTOMATION COCKPIT ®​
18
Knihovny pro automatizaci budov​
20
flexROOM® – variabilní koncept řízení místností
22
Doplňkový sortiment WAGO​
24
WINSTA® – nový standard instalace​
26
Portál WAGO – informace online​
28
Energetická efektivita​
30
KNX IP pro automatizaci budov​
32
BACnet pro automatizaci budov​
34
MODBUS TCP/IP pro automatizaci budov​
36
LonWorks® pro automatizaci budov​
38
DALI Multi Master (v souladu s normou IEC 62386)​
40
Bezdrátová technologie EnOcean​
42
RS 232/485​
43
M-Bus​
44
Modul pro měření třífázového výkonu,spotřeby​
45
SMI​
46
Žaluziový box WINSTA®​
47
KNX/EIB TP1 (kroucená dvoulinka)​
48
MP-Bus​
49
Závěr​
50
3
Společnost WAGO je od svého založení v roce
1951 průkopníkem v oblasti inovativních připojovacích systémů pro elektrotechniku a elektroniku. Myšlenka bezšroubového připojovacího
systému se zrodila již v roce založení firmy
a ve stejném roce byla na hannoverském veletrhu představena odborné veřejnosti. Pružinové
svorky – správně konstruované a vyrobené –
slibují dnes, stejně jako v minulosti, nejen
rychlejší a pohodlnější obsluhu, ale také vyšší
úroveň spolehlivosti, protože kvalita kontaktu
prakticky nezávisí na pečlivosti pracovníka
obsluhy. ​
WAGO je dnes specialistou na techniku pružinových svorkových spojů a jedním z předních
výrobců komponent pro automatizační techniku. Úspěšná historie rychlé a bezúdržbové
připojovací techniky CAGE CLAMP® odolné
proti otřesům se začala psát v roce 1977.
Na bezpodmínečné spolehlivosti našich
výrobků závisí bezpečný provoz mnoha
přístrojů a zařízení. ​
1974
1951
Krabicová svorka
WAGO​
První pružinová
svorka WAGO ​
Ve světě jako doma ​
Přes 50 let inovací​
Společnost WAGO se člení na divize
ELECTRICAL INTERCONNECTIONS a
AUTOMATION. Pod divizi ELECTRICAL
INTERCONNECTIONS spadají výrobky
elektrické propojovací techniky založené
na principu pružinových svorkových spojů.
V rámci divize AUTOMATION nabízí
WAGO výrobky pro automatizaci založené
na technice průmyslových sběrnic a pružinovém
principu, a dále interface moduly pro oblasti
průmyslu, procesní techniky a automatizace
budov.​
WAGO USA​
Výrobní lokality​
Distribuční společnosti​
Zastoupení​
Zásuvné elektronické moduly
do řadových svorek​
1985
WAGO-I/O-SYSTEM,
IP20​
1995
4
2001
Konektorový systém
WINSTA®​
1998
2004
Propojovací svorky na
všechny druhy vodičů​
2006
Řadové svorky TOPJOB®S​
1977
2010
Krabicová svorka
WAGO COMPACT​
POWER CAGE CLAMP​
Řadové svorky s připojením
CAGE CLAMP®​
Hlavní sídlo firmy WAGO v Mindenu​
WAGO Sondershausen​
WAGO Švýcarsko​
WAGO Čína​
Dotykové panely PERSPECTO®​
2011
TO-PASS® –
škálovatelné řízení pro telemetrii​
WAGO Brazílie​​
WAGO SPEEDWAY 767,
modulární I/O systém, IP67​
Měřicí převodníky a zásuvné
reléové moduly JUMPFLEX® ​
2005
2006
2008
5
Systém WAGO – od jednoduché
instalace až po komplexní automatizaci budov​
Energetická efektivita, komfortní obsluha,
bezpečnost a možnost současného i budoucího přizpůsobení – takové jsou moderní
nároky, které dokážeme splnit již dnes.
V podobě sortimentu výrobků WAGO vám
poskytujeme modulární stavebnicový systém,
z něhož si můžete individuálně vybírat potřebné komponenty. S krabicovými svorkami,
řadovými svorkami, konektory WINSTA®
a univerzálně použitelnými komponentami
pro automatizaci budou vaše instalace
připraveny na budoucnost.​
®
WINSTA Linect®​
Konektory WINSTA®​
WAGO
v automatizaci budov
Relé, interface moduly,
napájecí zdroje​
Řadové svorky TOPJOB® S​
Vysokoproudé svorky​
6
Systémové rozvaděče​
WAGO-I/O-SYSTEM​
Telemetrie TO-PASS®​
Boxy WINSTA®​
Instalační krabicové svorky​
Svítidlové svorky​
Propojovací svorky​
Váš partner pro
instalace i automatizaci budov​
7
Přidaná hodnota díky optimalizaci
provozních nákladů​
Požadavky uživatelů budovy na komfort,
bezpečnost, flexibilitu a efektivní využití
energie se trvale zvyšují. Budovu musí být
v budoucnu možné snadno a rychle přizpůsobit nejrůznějším potřebám uživatelů a musí
kdykoli nabízet možnost flexibilní změny způsobu využití. Moderní automatizace budovy
propojuje celou budovu komunikační sítí
a vzájemně slaďuje jednotlivé profese.
Zvyšuje hodnotu nemovitosti při současné
optimalizaci provozních nákladů a nabízí
správu poruchových hlášení s bezpečnostními funkcemi.​
8
Facility management s produkty WAGO​
Vytápění, ventilace a chlazení:​
Automatická regulace vytápění, ventilace
a chlazení zvyšuje komfort a zlepšuje klima
v budově při zachování maximální hospodárnosti a minimalizaci nákladů na energii.
Nedílnou součást tvoří centrální dohled
a vzdálený přístup.​
Pro pohodlnou pracovní atmosféru:​
Kanceláře, recepce, laboratoře i konferenční
místnosti:​
Potřebný jas a světelnou atmosféru určuje
individuální způsob užívání. Systém regulace
osvětlení světelné poměry automaticky přizpůsobuje a dá se integrovat do rozsáhlých
konceptů úspory energie.​
Pro příjemné teplo:​
Přesná regulace zajišťuje správnou teplotu
v jednotlivých místnostech, automaticky se
přizpůsobuje přáním uživatelů a v průběhu
dne definuje potřebu tepla.​
Pro dobré klima v místnosti:​
Optimální regulace zajišťuje dobré klima
v místnosti a zvyšuje výkonnost jejích uživatelů.​
Pro práci bez oslnění:​
Automatické řízení žaluzií zajišťuje dostatek
neoslňujícího světla a správnou dávku zastínění
odpovídající způsobu užívání místnosti. Příjemného prostředí v místnosti se dosahuje optimalizací
teploty a zastínění.​
9
Integrovaná automatizace budov –
lepší energetická efektivita​
Ochrana před sluncem​
Vytápění/chlazení​
Automatizace​
Integrovaná automatizace
budov, přesahující rámec jedné
profese, nabízí velice rozmanité
možnosti. Umožňuje řešit nejsložitější úlohy, počínaje řízením
osvětlení v souladu s potřebami
uživatelů přes ochranu před
sluncem v závislosti na počasí až po
náročné aplikace v oblasti vytápění,
ventilace a chlazení. Kromě konvenčních binárních a analogových senzorů,
například pro ovládací tlačítka žaluzií nebo
čidla teploty, je možné používat i senzory
připojované ke sběrnici. Stejným způsobem
lze využít i binární, analogové a sběrnicové
akční členy. Dále je možné uplatnit synergii
vyplývající z použití jednoho senzoru pro různé aplikace. Tímto způsobem může například
hlásič přítomnosti v jednu chvíli detekovat
a nastavovat obsazení místnosti, zapínat
světlo i aktivovat automatickou ochranu před
sluncem.​
10
Řízení​
Aplikace č. 1:
ochrana před sluncem​
Aplikace č. 2:
regulace jednotlivých místností​
Osvětlení​
Energetická efektivita:​
Aplikace č. 3:
osvětlení​
Spotřeba energie v soukromých a kokomerčních
merčních
budovách
budovách
se se
nana
celkové
celkové
spotřebě primární energie v Evropě
podílí více než 40 procenty. Zvyšování energetické efektivity budov tudíž
skýtá obrovský potenciál úspor. Tento
názor podporují i doporučená opatření
zakotvená ve směrnicích Kjótského protokolu. Ke zlepšení energetické efektivity
podstatnou měrou přispívá zejména
automatizace budov.​
11
Pro připojení k zavedeným a standardizovaným protokolům nabízí WAGO rozsáhlý
program procesorových modulů a průmyslových PC. Konfigurace, programování a vizualizace se přitom jednoduše provádí pomocí
softwarového balíčku WAGO-I/O-PRO CAA
(dle IEC 61131-3, CoDeSys Automation
Alliance).​
MODBUS TCP/IP​
Procesorový modul LON®​
Procesorový modul BACnet​
Procesorový modul odpovídá profilu BACnet
B-BC (BACnet-Building Controller) a dokáže
komunikovat protokolem BACnet/IP. ​
Objekty BACnet je možné vytvářet pomocí
softwaru WAGO-I/O-PRO CAA, přičemž
pro analogové i binární vstupy/výstupy se
generují automaticky. K uvádění do provozu
je k dispozici konfigurátor WAGO-BACnet.
Procesorový modul WAGO-LON® kromě
toho podporuje všechny standardní síťové
proměnné LON® dle master listu LONMARK®
SNVT a je volně programovatelný.
Procesorové moduly pro ETHERNET
a IPC​
Procesorový modul sběrnice ETHERNET
a IPC podporují všechny protokoly obvyklé
v praxi. Ke komunikaci se používá
Procesorový modul se sběrnicí KNX IP je
volně programovatelný a komunikuje po stan- MODBUS TCP/UDP. Správu a diagnostiku
zajišťuje celá řada dalších protokolů, jako
dardní síti ETHERNET 10/100 Mbps. Uvedení do provozu se provádí pomocí nástroje jsou SNMP, HTTP, DHCP, FTP atd. Pro webové aplikace je k dispozici interní webový
pro správu sítě ETS 3/4. Za tímto účelem
server.​
poskytuje WAGO odpovídající databázi.​
Procesorový modul KNX IP​
12
Procesorový modul se sběrnicí kompatibilní
s platformou LonWorks® splňuje všechny
směrnice organizace LONMARK®, díky
čemuž nabízí neomezenou komunikaci nezávislou na konkrétním výrobci.​
WAGO-I/O-SYSTEM – Procesorové moduly se
standardizovanými komunikacemi a I/O moduly​
Binární výstupní moduly​
Binární výstupy​
1, 2, 4, 8, 16 kanálů​
DC 5/12/24 V​
AC 24 až 230 V​
0,2 až 16 A​
Analogové výstupní moduly​
Relé​
Servopohony,
např. 0–10 V​
Stykače​
Aktuální hodnoty
pro elektronické
předřadníky​
Servopohony​
Svítidla​
Binární vstupní moduly​
Binární vstupy​
2, 4, 8, 16 kanálů​
DC 5/24/48/110/220 V​
AC 24/120/230 V​
Analogové výstupy​
2, 4 kanály​
DC 0–10/±10 V​
0–20/4–20 mA​
Výstup naměřené
hodnoty​
Ovládání
frekvenčních
měničů​
Analogové vstupní moduly​​
Tlačítka​
Teplota​
Magnetické
kontakty​
Vlhkost​
Signalizační kontakty,
bezpotenciálové​
Analogové vstupy​
2, 4 kanály​
DC 0–10/±10 V​
0–20/4–20 mA​
0–1 A, 0–5 A​
Pt100, Pt1000, Ni1000, ...​
Rychlost větru​
Převodník proudu,
např. 100/5 A​
Komunikace RS-232 C / RS-485​
Displej​
Speciální moduly​
Ruční ovládání
Romutec​
Modul KNX/EIB/TP1​
Převodník pro M-Bus​
MODBUS RTU/
RS-485​
Rozhraní SMI​
Modul DALI Multi Master​
Rádiový přijímač EnOcean​
LON®​
MP-Bus​
Modul RTC
- Rádiový přijímač DCF-77​
Čítače
- Vzestupný/sestupný čítač​
13
Subsystémy​
WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje na straně
technologie kompletně zapojovat I/O moduly
bez toho, aby bylo nutné se definitivně vázat
k jednomu typu sběrnice. ​
Modulárnost systému umožňuje k procesorovému
modulu připojit téměř libovolnou kombinaci
binárních/analogových vstupů a výstupů i komplexní moduly podřízených sběrnic. Procesorový
modul, propojený s dalšími moduly, může fungovat buď bez propojení s nadřazenou sběrnicí jako
nezávislý řídicí systém, nebo ve spojení se sběrnicí
jako univerzální rozhraní. ​
Tento přístup zaručuje vysokou technickou
dostupnost dílčích aplikací, snadnou strukturu
i rychlou reakční dobu při neomezené
flexibilitě.​
Na úrovni technologie probíhá výměna dat
prostřednictvím subsystémů. Zpracování signálu
ze senzorů a ovládání akčních členů zajišťují
automatizační přístroje.​
14
WAGO-I/O-SYSTEM podporuje rozhraní jako
DALI, MP-BUS, KNX/TP1, M-BUS, EnOcean,
SMI, LON® a sériové protokoly. Představuje tak
globální pojítko mezi různými technologiemi
používanými v automatizaci budov.​
Struktura sítě​
Předpokladem inteligentní decentralizované
Dodržování standardů ze světa IT přitom
automatizace je neomezená dostupnost všech umožňuje levnou komunikaci po místních
relevantních dat. Dostupnost prostřednictvím
i globálních sítích (LAN, WAN, internet).​
přímého přístupu k potřebným datům zajišťuje
standard ETHERNET.​
2. patro
1. patro
Přízemí
ETHERNET,​
BACnet/IP,​
KNX IP,​
MODBUS TCP/IP,​
HTTP, SNMP, SNTP,​
SMTP, FTP, ...​
Ventilace, vytápění​
15
Varianty použití
v budovách​
Automatizační komponenty WAGO lze
instalovat jak do místnosti, tak do podružných rozvaděčů. Z nich je možné flexibilně
připojovat buď jednotlivé místnosti, nebo
celé oblasti budov.​
Jestliže se z určitých důvodů v daném projektu používají decentralizované sběrnicové
senzory a akční členy různých technologií,
je možné jako multifunkční rozhraní využít
WAGO-I/O-SYSTEM, který v takovém případě tvoří pojítko mezi specifickými sběrnicovými systémy různých profesí.​
WAGO-I/O-SYSTEM 750 umožňuje na
straně technologie kompletně zapojovat
I/O moduly bez toho, aby bylo nutné se
definitivně vázat k jednomu typu komunikační
sběrnice.​
230 V​
KNX​
DALI +230 V​
Patrový rozvaděč​
16
Kabeláž, která senzory a akční členy
propojuje s automatizačními přístroji,
má tvar hvězdy.​
Jako senzory a akční členy lze tudíž využívat
konvenční elektroinstalační komponenty, jako
jsou ovladače, okenní kontakty, žaluziové
motory, světelné zdroje atd. ​
24 V/
230 V​
DALI​
24 V/230 V​
24 V/230 V​
230 V​
17
Softwarový balíček
WAGO AUTOMATION COCKPIT ®​
AUTOMATION COCKPIT ® je integrované
vývojové prostředí pro WAGO-I/O-SYSTEM
750, které umožňuje konfigurovat, projektovat a programovat ovládací přístroje a procesorové moduly. Nástrojem AUTOMATION
COCKPIT ® je možné vytvářet vizualizační
a řídicí aplikace. Ze softwaru lze v souladu
se specifiky jednotlivých přístrojů vyvolat
všechny známé nástroje WAGO jako
ETHERNET-Settings, WAGO-IO-CHECK
a I/O-Update.​
AUTOMATION COCKPIT ® disponuje ovládacím rozhraním, v němž jsou v jednom okně
vypsány všechny nakonfigurované projekty.​
Přednosti: ​
•Rychlý přehled o všech nastaveních​
•Navigace v rámci jednoho i více projektů​
•Ze stávajících projektů je možné do jiného
projektu přebírat různé části, jako jsou
například konfigurace a programy
•Logická struktura okna projektu​
•Vytváření komunikačních vazeb mezi
různými přístroji v projektu pomocí jednoduchých a pochopitelných dialogů​
•Rozsáhlé funkce projektového managementu umožňují konfigurovat síť i zařízení​
•Všechny datové body se zadávají pouze
jednou, a poté jsou k dispozici v rámci
celého projektu
​
Pro programování přístrojů bylo integrováno
programovací prostředí dle IEC 61131-3
(software CoDeSys). AUTOMATION
COCKPIT ® přitom zajišťuje také
správu nainstalovaných verzí
softwaru CoDeSys.​
18
Okno projektu​
Jeden nástroj – mnoho možností​
Software WAGO-I/O-PRO CAA
Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní
nástroj k vytváření programů. Obsahuje
libovolně volitelné grafické i textové programovací jazyky FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle
mezinárodního standardu IEC 61131-3. ​
Kromě vytváření individuálních programů je
možné také využívat funkční bloky uložené
v předem sestavených knihovnách. ​
Software umožňuje velice jednoduše vytvářet
snadno pochopitelné grafické programy, například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​
19
Knihovny pro
automatizaci budov​
Za účelem snadnějšího programování poskytuje
společnost WAGO celou řadu předem připravených
funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti,
jako je osvětlení či řízení stmívačů a ochrany před
sluncem, přes moduly HVAC (vytápění, ventilace,
chlazení) a systémová makra až po komunikační
aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní pro
komunikaci se standardy LON®, DALI, MP-Bus či
s bezdrátovou komunikací EnOcean a umožňují
odesílat zprávy SMS a e-maily.​
Knihovny může uživatel přímo použít v efektivní
zákaznické aplikaci.​
Knihovny jsou k dispozici v oblastech:​
Aplikace pro místnosti​
•Regulace jednotlivých místností​
•Osvětlení​
•Stmívače​
•Světelné scény​
•Konstantní regulace světla​
•Ochrana před sluncem
​
Vytápění, ventilace, chlazení​
•Sledování poruchových hlášení​
•Sledování ochrany proti mrazu​
•Rekuperace tepla​
•Kaskádní regulace teploty v místnosti /
teploty přiváděného vzduchu​
•Regulace topných okruhů​
•Kaskádní řízení kotle
​
Komunikace​
•Bezdrátová komunikace EnOcean​
•DALI​
•SMI​
•MP-Bus​
•KNX/EIB​
•LON®​
•SMS​
•E-mail​
•…
​
20
Všechny aktuální knihovny a pokyny pro
použití si můžete bezplatně stáhnout ze
stránek www.wago.cz.​
Pokyny pro použití ​
Pro komplexní úlohy z různých oblastí měřicí,
řídicí a regulační techniky (systémová makra:
např. kaskádní regulátory s přimícháváním
okolního vzduchu atd.) a další specifické
aplikace v oblasti automatizace budov jsou
k dispozici pokyny pro použití, které popisují
a dokumentují kompletní aplikaci. Dále nabízíme již funkční aplikační programy. Pokyny
pro použití je možné využít buď jako šablonu
při vytváření vlastních programů, nebo přímo
beze změny. Programy jsou schopné běhu
a disponují ovládacím rozhraním softwarového prostředí WAGO-I/O-PRO. S procesorovými moduly vybavenými webovým serverem
je možné toto ovládací rozhraní používat
i prostřednictvím webového prohlížeče. Další
příklady pokynů pro použití: načítání čítače
po sběrnici M-Bus, napojení na obousměrné
brány EnOcean, sběr údajů o spotřebě energie prostřednictvím třífázového výkonového
měřicího modulu, propojení s iPhonem
a mnoho dalšího. ​
M-Bus​
KNX​
SMS / GSM modem​
Makra pro ventilaci, kotle, topné okruhy, teplou užitkovou vodu s předem
připravenými konfiguračními maskami ve webové vizualizaci​
Funkční blok „topný okruh“​
Konfigurační masky ve webové vizualizaci​
21
flexROOM® –
variabilní koncept řízení místností
Koncept​
Projektování, uvádění do provozu a následný
provoz budovy musí investora přesvědčit
maximální hospodárností a vysokou přizpůsobivostí.​
Předem připravené programy a předem
definovaný hardware rozhodující měrou
usnadňuje projektování a uvádění do provozu. Tyto přednosti jsou tím užitečnější,
čím více aplikací se v projektu opakuje. ​
Speciální úrovně údržby zjednodušují flexibilní provoz budovy, neboť úpravy způsobu
využívání a změny místností může provádět
sám provozovatel. Díky tomu odpadají
náklady na externí služby.​
Montáž, uvedení do provozu a konfigurace v souladu se specifikací projektu
WAGO flexROOM® všechny tyto přednosti
slučuje do jednoho standardního modulu.
Daný regulátor a aplikační software jsou
přizpůsobeny požadavkům místnosti. ​
Ochrana před sluncem​
Osvětlení​
Regulace jednotlivých místností​
Koncept WAGO flexROOM® pracuje na základě
os místností. Základní myšlenka: Osa je
nejmenším společným jmenovatelem a součástí
místnosti, která je přiřazena k oknu. Díky tomuto
rozčlenění lze koncept flexROOM® flexibilně
používat téměř ve všech kancelářských a administrativních budovách. Každá osa místnosti obsahuje
funkce k řízení ochrany před sluncem, osvětlení
i regulaci teploty jednotlivých místností.​
Parametrizace​
Pro každou místnost je možné individuálně
nastavovat parametry osvětlení, zastínění
a vytápění/chlazení.​
Parametry se mohou ukládat buď přímo do
systémové skříně, nebo cyklicky do samostatného
počítače prostřednictvím síťového propojení.​
Přístup k parametrům systémové skříně
získává nadřazená řídicí stanice pomocí
otevřeného protokolu MODBUS TCP/IP.​
Díky tomu je možné všechny změny provádět
buď na místě, nebo prostřednictvím řídicí
stanice.​
Standard MODBUS TCP/IP umožňuje rovněž
realizovat propojení se systémy BACnet nebo
KNX IP.​
22
Konfigurování místo programování!​
Na každé systémové skříni WAGO flexROOM®
je k dispozici webové rozhraní. To technikovi,
který provádí uvedení do provozu, i pozdějšímu uživateli, umožňuje řídicí systémy pro
každou místnost parametrizovat pomocí webového prohlížeče bez ohledu na konkrétní místo
či rozvaděč. V parametrizačním rozhraní je
možné přesouvat celé stěny a měnit přiřazení
místností i nastavení skupin osvětlení či stínicích
zařízení. Není třeba instalovat další software.​
Přednosti systému flexROOM® ​
Systémová skříň je při dodání připravena
k provozu a dá se přímo nainstalovat do
podhledu nebo do prostoru v podlaze.​
Konfigurace os místností se provádí pomocí
standardního webového prohlížeče přímo
pro danou systémovou skříň. K rozčlenění
místností a pozdější úpravě způsobu využívání
již nejsou nutné speciální znalosti.​
V automatizační síti budovy je možné
prostřednictvím standardu ETHERNET propojit více systémových skříní flexROOM®
a automatizovat tak určitou oblast, určité
patro nebo celý kancelářský prostor budovy.
Vzájemná komunikace mezi stanicemi se
rovněž nastavuje pomocí standardního
webového prohlížeče.​
Pokud jsou již nainstalovány elektrické
rozvaděče, je možné komponenty
flexROOM® instalovat i dodatečně,
například v rámci rekonstrukce.​
Systém flexROOM® snižuje celkové
náklady na úpravy způsobu využívání.
Náklady jsou naprosto transparentní,
díky čemuž se dají dobře plánovat.​
23
Výrobky a řešení popsané na předchozích
stranách tvoří solidní základ automatizace
budov.​
K projektování kompletních automatizačních
řešení jsou zapotřebí další periferní systémy,
řídicí moduly a komponenty.​
WAGO jako systémový partner nabízí kompletní sortiment i v této oblasti.​
Přehled toho nejdůležitějšího:​
•Síťové zdroje EPSITRON®
24 V k napájení procesorových modulů ​
•Komponenty síťové infrastruktury
Od jednoduchých switchů až po univerzální konfigurovatelná zařízení podporující
komunikaci po optických kabelech​
•ETHERNET individuálně
Konektory RJ-45 pro ETHERNET
k vlastnímu konfekcionování​
Konfekcionovaná řešení dle vašeho
přání​
Jako doplněk nabízíme kompletně zapojené
systémové rozvaděče WAGO odpovídající
specifickým požadavkům zákazníka. Tímto
způsobem se zkracuje doba montáže, podporuje bezchybná instalace a zjednodušuje
uvádění do provozu. ​
Obraťte se na nás. Představíme vám hospodárná řešení a na přání vás provedeme
celou fází projektu.​
Konektory
RJ-45​
Doplňkový sortiment WAGO​
24
•Propojovací moduly
Pro propojovací kabely RJ-45 a univerzální
přípojky, jako je například RS-232 v podobě 9-pólového konektoru Sub-D​
•Relé
K ovládání akčních členů, jako jsou svítidla, žaluziové motory a mnoho dalšího​
•Rádiová tlačítka
Bezdrátová a bezbateriová rádiová
tlačítka EnOcean ke snadné a neomezené
montáži na stěnu. Zcela odpadá nutnost
kabelového propojení s řídicím systémem
a výměny baterií​
•Monitory a panely PERSPECTO®
Dotykové monitory a ovládací panely od
3,5" do 15" jako rozhraní mezi člověkem
a strojem (HMI)
•Konektory WINSTA®
Inovativní konektory z programu WAGO
WINSTA® pro profesionální, konfekcionovanou a rychlou instalaci v budovách.
Průřez vodičů do 4 mm2 a jmenovitý proud
až 25 A​
•Boxy WINSTA®
Decentrální a nezávislé řídicí jednotky
(boxy WINSTA®) k pohodlnému řízení
osvětlení a ochrany před sluncem ​
•Škálovatelná řešení vzdáleného řízení
WAGO TO-PASS® – od hlásičů poruchy
po inteligentní PLC ke vzdálenému řízení.
Hlášení prostřednictvím SMS, faxu, e-mailu, telefonátu či mobilu až po rychlý sběr
naměřených hodnot přes internet​
•Bezšroubové řadové svorky
WAGO-TOPJOB®S je program bezšroubových řadových svorek pro instalaci
v budovách, podporujících vodiče o průřezu od 1,5 mm² do 16 mm²​
Systémové rozvaděče​
Průmyslové switche​
Relé​
Řadové svorky
TOPJOB® S​
Modul pro vzdálené řízení
TO-PASS® a GPRS modem​​
Napájecí zdroje
EPSITRON®​
Konektorový systém WINSTA®​
Panely PERSPECTO ®​
Rádiová tlačítka EnOcean​
25
Ploché vedení
PVC, bez halogenů​
Energie​
Sběrnice​
KNX​
Sběrnice​
Kruhové vedení
PVC, bez halogenů​
Energie​
WINSTA® MIDI​
IN
Pro maximum možností ​
0,5–4 mm² / 25 A / 400 V​
WINSTA® MAXI​
Pro vysoký výkon ​
0,5–6 mm² / 35 A / 400 V​
OUT
WINSTA® IDC​
Pro vysokou flexibilitu ​
2,5–16 mm² / 76 A / 400 V​
IN
OUT
WINSTA® IDC​
WINSTA® KNX​
WINSTA® MINI​
Pro sběrnicové systémy​
Max. Ø 0,8 mm / 3 A / 50 V​
Pro úzké prostorové podmínky ​
0,25–1,5 mm² / 16 A / 400 V​
Pro sběrnicové systémy​
0,5–1,5 mm² / 3 A / 50 V​
WINSTA® RD​
Pro kulaté průchodky ​
a trubky ​
1,5 a 2,5 mm² / 20 A / 250 V​
Nosná myšlenka​
•Rychlá instalace a uvedení do provozu
v požadovaném termínu, a to i v případě
rozsáhlých elektroinstalačních rozvodů​
•Bezpečné a bezchybné zapojování typu
„plug and play“​
•Flexibilní a snadno rozšiřitelný systém​
Stavebnicový systém WINSTA®​
WINSTA® je konektorový systém, optimálně
dimenzovaný pro požadavky automatizace
budov. Jak je pro výrobky WAGO typické,
instalaci lze provést zasunutím, díky čemuž je
bezpečná, bezchybná a rychlá. Prefabrikované komponenty, jako jsou například vedení,
rozdělovače atd., podléhají přísné kontrole
kvality a umožňují dobu instalace zkrátit na
minimum.​
Systém WINSTA® tvoří elektrické rozhraní
mezi zásobováním energií (a jejími rozvody)
a příslušnými spotřebiči (např. svítidly),
přičemž do jeho působnosti spadá i informační technika, například sběrnicová vedení
v automatizaci budov.​
26
Rodina výrobků WINSTA® sestává z modelů
WINSTA® MINI, MIDI, MAXI, RD, KNX a IDC.​
WINSTA® – nový standard instalace​
Přednosti:​
Podpodlahová instalace​
Pro investory a provozovatele:​
•Koncepce vychází vstříc automatizaci
budov, která předpokládá snadné úpravy
způsobu využívání místností ​
•Krátká doba montáže a rychlé uvádění
do provozu přispívají ke včasnému předání
díla​
•Díky standardu nezávislému na konkrétním
výrobci zůstává i při pozdějších požadavcích na elektroinstalaci zachována
autonomie​
•Snadná a levná realizace​
•Bezplatný projekční nástroj WINSTA®
designer​
Parapetní kanály​
​
Pro projektanty:
•Podpora při projektování a individuální
řešení​
•Dokumentace
Pro elektroinstalatéry:​
•Krátká doba instalace​
•Bezchybná instalace​
•Rychlé rozšiřování ​
•Snadné provádění změn​
•Moderní elektroinstalace​
Instalace do stropu​
27
Servis a podpora​
Všechny důležité informace o výrobcích
a službách naleznete na portálu WAGO
věnovaném automatizaci budov.​
Kromě online katalogu jsou na něm k dispozici i datové listy výrobků, příručky, podpůrná
dokumentace a texty pro výběrová řízení. ​
www.wago.cz​
28
Portál WAGO
informace online​
Podpora při projektování
Mezi referenční projekty patří​
•Komerční stavby​
•Kancelářské budovy​
•Obchody, výstavní objekty​
•Veřejné budovy​
Semináře WAGO​
WAGO je synonymem vývoje a výroby praktických výrobků, které odpovídají aktuálnímu
stavu techniky. Pro projektanty, systémové
techniky a instalatéry máme připraveny specifické uživatelské semináře, které jim umožní
tyto inovace stoprocentně využít.​
•S koncepčním provedením​
•S projektováním sítě​
•S dimenzováním aplikací​
•S výběrem komponent​
•S vypracováním nabídky​
•S projektováním​
Pomůžeme vám...​
Potřebujete-li technickou podporu související
s aktuálními aplikacemi a zařízeními, obraťte
se na naše oddělení technické podpory.​
•Kvalifikovaní specialisté na průmyslové
sběrnice​
•Cílená analýza chyb​
•Nemocnice​
Poradenství a podpora​
Technická podpora
AUTOMATION​
•Servis v oblasti náhradních dílů​
Školicí středisko WAGO
Cíle:​
•Maximální vyčerpání rozmanitých
možností, které výrobky nabízejí
•Efektivní snížení nákladů
•Zprostředkování znalostí mezi jednotlivými uživateli
Moderně vybavené školicí středisko WAGO
umožňuje efektivní výuku v profesionálním
prostředí.​
•Technická podpora při realizaci vašich
projektů​
Firemní semináře WAGO​
Kromě otevřených seminářů pořádáme také
speciální firemní semináře.​
•Na speciální témata (např. aktuální
projekty)​
•Po dohodnutí termínu na přání přímo u vás​
•Důsledná orientace na praxi ​
29
Energetická efektivita​
Asi 40 procent celkové spotřeby koncové
energie v Evropě se využívá v budovách.
Více než třetina přitom připadá na vytápění
místností a přípravu teplé vody. Téměř dvě
třetiny se spotřebují na chlazení, ventilaci
a umělé osvětlení.​
Z tohoto důvodu bude význam energetické
účinnosti a úspory energie u budov v soukromé, komerční i veřejné sféře ve střednědobém horizontu nadále růst. Ekonomická
hlediska jsou však jen částečnou motivací.
Zvýšení energetické účinnosti budov je jedním
z hlavních opatření, jejichž pomocí se mají
do roku 2020 dosáhnout stanovené cíle
v oblasti úspory CO2.​
30
Cestu ke zvýšení energetické efektivity podporuje několik norem. Na evropské úrovni
je pomůckou pro stanovení energetické náročnosti nebytových budov norma ČSN EN
15232. Získané informace umožňují budovy
posoudit ještě před výstavbou
a navrhnout vybavení odpovídajícími prvky.
Norma umožňuje hodnotit a optimalizovat
také stávající budovy.​
Ústřední roli při efektivním provozování
budov hraje systémová automatizační technika. Propojením systémové automatizační
techniky s moderním řízením místností, primárními zařízeními a systémy řízení budovy
se provozovateli nabízí účinná platforma
pro optimalizaci spotřeby energie. ​
Optimálního provozu budovy lze dosáhnout
prostřednictvím různých řešení. Automatizaci, která zvýší efektivitu nové budovy,
je možné naplánovat již při její výstavbě.
Chytře využívaná automatizace může zvýšit
účinnost, a tím snížit spotřebu i při rekonstrukci již stojících budov. Největší potenciál
optimalizace skýtají právě již stojící budovy,
vybavené neefektivními nebo nepropojenými
automatizačními prvky.​
31
Globální možnosti komunikace s maximální
rychlostí přenosu dat činí ze standardu
ETHERNET technologii, bez níž se automatizace již neobejde. Procesorový modul
WAGO KNX IP je výrobek, jenž svět
KNX/EIB propojuje se standardem
ETHERNET. Kromě toho se zároveň jedná
o volně programovatelné zařízení KNX IP.​
Propojení se sítěmi TP1 (běžnými dvoulinkovými sítěmi KNX/EIB) realizuje nový modul
KNX/EIB/TP1.​
ETS 3/4
SÍŤ​
ETHERNET​
KNX IP​
Příklad použití​
Modul
Moduly
KNX TP1​ s rozhraním​
Router​
Síť KNX/EIB/TP1​
32
Binární
vstup​
Binární
výstup​
KNX IP pro automatizaci budov​
Software​
Software WAGO-I/O-PRO CAA​
Na základě kombinace procesorového
modulu WAGO KNX IP a modulu
KNX/EIB/TP1 je možné vytvářet komplexní
aplikace, které dosud nebylo možné realizovat. Procesorové moduly KNX IP přitom
komunikují se softwarem ETS 3/4 a také
přímo mezi sebou po síti ETHERNET.
Do procesorového modulu je možné velice
levně svést konvenční senzory a akční členy
i komplexní propojení se zařízeními využívajícími standard DALI, rádiovou techniku
EnOcean a další.​
Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní
nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest
grafických i textových programovacích jazyků
FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního
standardu IEC 61131-3. ​
Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk,
který odpovídá jeho potřebám, a pohodlně
vytvářet aplikace pro všechny oblasti vytápění,
ventilace, chlazení a automatizace místností.​
Software umožňuje velice jednoduše vytvářet
snadno pochopitelné grafické programy,
například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​
Knihovny​
Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem
připravených funkcí. Od jednoduchých
aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či
řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes
moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační
aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní
pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus
či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují
odesílat zprávy SMS a e-maily.​
Plug-in WAGO ETS​
Výrobky WAGO KNX se do provozu uvádějí
pomocí standardního programovacího nástroje ETS 3/4. Plug-in speciálně vyvinutý firmou WAGO pomáhá uživateli s přiřazením
skupinových adres a se stahováním aplikací. ​
Další přednosti​
Inovativní komponenty WAGO KNX/EIB
jsou dokonale integrovány do systému
WAGO-I/O-SYSTEM. Díky tomu nabízíme
velký výběr vstupních a výstupních modulů,
speciálních modulů pro subsběrnice, jako
je DALI, a také procesorové moduly pro
připojení k nadřazeným sítím, jako je BACnet.
Při použití ve funkci procesorového modulu
místnosti nebo oblasti je možné velice
hospodárně nahradit celou řadu jednotlivých
komponent KNX/EIB. Standard KNX/EIB
zaručuje komunikaci s několika tisíci zařízení
jiných výrobců.​
WAGO-I/O-SYSTEM se v automatizaci budov
používá již mnoho let a dnes patří mezi pevně
etablované prvky používané projektanty, elektroinstalatéry, systémovými techniky a provozovateli. Silné argumenty, kterých je třeba využít.​
Integrovaný webový server​
WAGO-I/O-PRO-CAA umožňuje snadno
vytvářet grafická ovládací a vizualizační
rozhraní a nahrávat je na webový server
integrovaný v procesorovém modulu. Tyto
webové stránky si pak můžete otevřít v běžném prohlížeči na libovolné pracovní stanici
připojené k síti TCP/IP.​
KNX / EIB​
Označení výrobku​
Obj. č.​
Procesorový modul KNX IP​ 750-849
Modul KNX/EIB/TP1​
753-646
33
Procesorový modul pro všechny aplikace​
Procesorový modul pro BACnet propojuje
WAGO-I/O-SYSTEM s protokolem BACnet. Dá
se použít jak v automatizaci budov, tak k řízení
topných, ventilačních a klimatizačních zařízení.​
Generování objektů
BACnet​
Pro binární a analogové datové body
hardwaru se automaticky vytvářejí
vhodné objekty BACnet. Další objekty
BACnet, které slouží jako rozhraní vůči
aplikacím dle IEC 61131-3, je možné
snadno vytvářet pomocí softwaru
WAGO-I/O-PRO CAA.​
Komunikace​
Procesorový modul poskytuje
potřebné služby BACnet, čímž
umožňuje standardizovanou
výměnu dat s dalšími zařízeními BACnet.​
Rozhraní RS-232​
Integrované rozhraní RS-232 slouží
ke komunikaci s externími přístroji.​
Přehled parametrů:​
•Profil zařízení B-BC
(BACnet-Building Controller)​
•Volně programovatelné dle
normy IEC 61131-3​
•Modulární struktura I/O úrovně​
•Rozhraní RS-232​
•Integrovaný webový server​
34
•Pohodlné uvádění do provozu pomocí
konfigurátoru WAGO-BACnet​
BACnet pro automatizaci budov​
Software​
Software WAGO-I/O-PRO CAA​
BACnet je komunikační protokol pro automatizaci budov stanovený v normě EN ISO
16484-5. Protokol BACnet standardizuje
komunikaci mezi výrobky různých výrobců.
Za tímto účelem jsou v normě stanoveny také
profily typů přístrojů, služeb, komunikačních
objektů, vlastností objektů a přenosových
médií. Procesorový modul WAGO BACnet/IP
750-830 odpovídá profilu procesorového
modulu BACnet pro budovy (B-BC).​
Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní
nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD,
IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu
IEC 61131-3. ​
Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk, který
odpovídá jeho potřebám, a pohodlně vytvářet
aplikace pro všechny oblasti vytápění, ventilace,
chlazení a automatizace místností.​
Software umožňuje velice jednoduše vytvářet
snadno pochopitelné grafické programy, například
v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​
Knihovny​
Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem
připravených funkcí. Od jednoduchých
aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či
řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes
moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační
aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní
pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus
či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují
odesílat zprávy SMS a e-maily.​
Konfigurátor WAGO-BACnet​
Konfigurátor WAGO-BACnet je užitečný nástroj
k uvádění procesorového modulu BACnet do
provozu a k jeho obsluze v heterogenní síti
BACnet. V konfiguračním rozhraní lze provádět
například logické strukturování sítě, adresování
procesorových modulů a konfiguraci klienta
a serveru. Rovněž je k dispozici prohlížeč hodnot, jenž umožňuje zjišťovat vlastnosti objektů
BACnet.​
Integrovaný webový server​
Další přednosti​
V podobě volně programovatelného procesorového modulu WAGO BACnet 750-830
má uživatel k dispozici zařízení, které
odpovídá typu zařízení „BACnet Building
Controller“ (B-BC) s příslušnými bloky BIBB
(BACnet Interoperability Building Blocks),
definovanému ve standardu BACnet. ​
Celkový koncept završuje velký výběr
vstupních a výstupních modulů či speciálních
modulů pro subsběrnice, jako jsou KNX/EIB,
MP-Bus a DALI. Procesorový modul WAGO
BACnet tudíž umožňuje velice rozmanité
využití.​
Software WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje
snadno vytvářet grafická ovládací a vizualizační rozhraní a nahrávat je na webový
server integrovaný v procesorovém modulu.
Tyto webové stránky si pak můžete otevřít
v běžném prohlížeči na libovolné pracovní
stanici připojené k síti TCP/IP.​
BACnet​
Označení výrobku​
Řídicí modul BACnet​
Obj. č.​
750-830
35
MODBUS TCP/IP​
Procesorový modul pro celou řadu aplikací​
Různé výkonné procesorové moduly WAGO
jsou vždy správnou volbou, nezávisle na tom,
zda se mají automatizovat místnosti, nebo
vytápěcí, ventilační a klimatizační zařízení.
Dvouportový switch
Pro snadné propojení.
Rozhraní RS-232 C
K přímému připojení převodníků, modemů atd.​
Další přednosti​
36
S volně programovatelnými procesorovými
moduly pro ETHERNET máte k dispozici
nejrůznější varianty, které se hodí pro celou
řadu aplikací. To znamená, že kromě velkého
výběru vstupních a výstupních modulů a speciálních modulů pro subsběrnice, jako je
DALI, procesorové moduly nabízíme také
v různých konstrukčních provedeních. Integrovaný protokol MODBUS mimoto umožňuje
velice rychlou a úspornou komunikaci po
standardní síti ETHERNET.​
WAGO-I/O-SYSTEM se v automatizaci
budov používá již mnoho let a dnes patří
mezi pevně etablované prvky používané
projektanty, elektroinstalatéry, systémovými
techniky a provozovateli. Silné argumenty,
kterých je třeba využít.​​
MODBUS TCP/IP pro automatizaci budov​
Software​
Software WAGO-I/O-PRO CAA​
Protokol MODBUS-TCP/IP se úspěšně používá již dlouhou dobu. Vychází z protokolu
MODBUS, jenž byl vytvořen v roce 1979
pro potřeby programovatelných logických
automatů. Na rozdíl od průmyslu se v automatizaci budov nejedná o normalizovaný
protokol. Novinkou je, že se dnes jako přenosové médium používá protokol TCP/IP
(komunikace typu klient/server na bázi
ETHERNETu a protokolu TCP/IP). Zvláštní
výhoda pro uživatele spočívá v jednoduchosti a v úspornosti protokolu MODBUS, která
zaručuje velice rychlý přenos dat po sítích
typu ETHERNET.​
Uživatelé protokolu MODBUS-TCP/IP naleznou v sortimentu firmy WAGO celou řadu
výkonných procesorových modulů a průmyslových PC určených k montáži na DIN lištu.​
Software WAGO-I/O-PRO CAA je základní
nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest
grafických i textových programovacích jazyků
FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního
standardu IEC 61131-3. ​
Každý z uživatelů si tak může vybrat jazyk,
který odpovídá jeho potřebám, a pohodlně
vytvářet aplikace pro všechny oblasti vytápění,
ventilace, chlazení a automatizace místností.​
Software umožňuje velice jednoduše vytvářet
snadno pochopitelné grafické programy,
například v jazyce funkčních bloků FBD (FUP).​
Knihovny​
Za účelem snadnějšího programování poskytuje společnost WAGO celou řadu předem
připravených funkcí. Od jednoduchých
aplikací pro místnosti, jako je osvětlení či
řízení stmívačů a ochrany před sluncem, přes
moduly HVAC (vytápění, ventilace, chlazení) a systémová makra až po komunikační
aplikace. Poslední uvedené nabízejí rozhraní
pro komunikaci se standardy DALI, MP-Bus
či s rádiovou technikou EnOcean a umožňují
odesílat zprávy SMS a e-maily.​
Integrovaný webový server​
Software WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje
snadno vytvářet grafická ovládací a vizualizační rozhraní a nahrávat je na webový
server integrovaný v procesorovém modulu.
Tyto webové stránky si pak můžete otevřít
v běžném prohlížeči na libovolné pracovní
stanici připojené k síti TCP/IP.​
MODBUS TCP/IP​
MODBUS​
Označení výrobku​
Obj. č.​
Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-880
Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-881
Procesorový modul pro ETHERNET​ 750-873
37
Technika ​
V kombinaci s volně programovatelnými
procesorovými moduly řady 750 se modul
LON® 753-648 proměňuje ve flexibilní
a plnohodnotné zařízení LON®.​
Médium​
Kroucená dvoulinka, 78 kbps, volná
topologie.​
Připojení k síti​
Rozhraní pro síťové proměnné umožňuje
definovat 249 síťových proměnných libovolného typu a podporuje objekty LONMARK®
i tzv. configuration properties.​
Průmyslové sběrnice ​
Rozhraní pro BACnet IP, KNX IP,
MODBUS TCP a další​
Přehled výkonnostních parametrů:​
•Rozhraní LON® v souladu s normou
ISO/IEC 14908​
•Podporuje SNVT, SCPT, UNVT, UCPT,
SFPT a UFPT (objekty LONMARK®)​
•Kroucená dvoulinka, 78 kbps, volná
topologie.​
•Rozhraní pro BACnet IP, KNX IP,
MODBUS TCP, KNX TP, DALI,
EnOcean, SMI​
38
•Aplikace v oblasti vytápění, ventilace a chlazení a aplikace pro jednotlivé místnosti naprogramované dle normy IEC 61131-3​
LonWorks® pro automatizaci budov
Platforma LonWorks® se vyznačuje flexibilní
topologií a funkcemi vhodnými pro celou
řadu profesí. Hardwarové a softwarové
komponenty, které jsou kompatibilní s platformou LonWorks® a splňují směrnice
organizace LONMARK®, dokáží komunikovat i tehdy, pokud nepocházejí od stejného
výrobce. Díky celé řadě komponent dostupných na trhu má platforma LonWorks® pověst
otevřeného a interoperabilního systému pro
automatizaci budov. WAGO nabízí kromě
hardwaru i softwarové komponenty, jimiž lze
efektivně realizovat sítě spadající do kompetence různých profesí. ​
S nástrojem WAGO-I/O-PRO a konfigurátorem LON®, který je v něm integrován, může
uživatel snadno zpracovávat a realizovat i
komplexní aplikace.​
Software​
Konfigurátor LON®​
Konfigurátor LON® je nedílnou součástí
programovacího prostředí WAGO-I/O-PRO,
které odpovídá normě IEC 61131-3. Pomocí
konfigurátoru je možné projektovat rozhraní
modulu LON® 753-648 v síti LonWorks®,
a následně je zahrnout do projektu
WAGO-I/O. ​
WAGO-I/O-PRO​
Za účelem snadnější obsluhy se v aplikaci
IEC automaticky vytvářejí programové moduly
dle normy IEC 61131-3. Tyto moduly v aplikaci IEC zastupují síťové rozhraní LON®. ​
Software WAGO-I/O-PRO je základní
nástroj k vytváření programů. Obsahuje šest
grafických i textových programovacích jazyků FBD, LD, IL, ST, CFC a SFC dle mezinárodního standardu IEC 61131-3.​
Za účelem snadnějšího programování
poskytuje společnost WAGO celou řadu
předem připravených funkcí. Od jednoduchých aplikací pro místnosti, jako je osvětlení
či řízení stmívačů a ochrany před sluncem,
přes moduly HVAC (vytápění, ventilace,
chlazení) a systémová makra až po komunikační aplikace.​
Správa sítě​
Za účelem integrace do nástrojů pro
správu sítě LON® generuje konfigurátor
LON® soubor „External Interface File“ (XIF).
Pomocí tohoto souboru se síťové rozhraní,
vytvořené v konfigurátoru, včetně síťových
proměnných, „configuration properties“
a objektů LONMARK® snadno a dokonale
integruje do nástroje pro správu sítě.​
Další přednosti​
Modul LON® 753-648 představuje plnohodnotné a velice flexibilní rozhraní pro
modulární WAGO-I/O-SYSTEM, odpovídající standardu LonWorks®. V kombinaci se
standardními a procesorovými moduly I/O
systému je možné realizovat komplexní řídicí
a regulační zařízení LON®. Modul kromě
toho dokáže fungovat i jako rozhraní rozličných průmyslových sběrnic a subsběrnic.​
LonWorks® (LON®)​
Označení výrobku​ Obj. č.​
753-648
Modul LON®​
759-333
WAGO-I/O-PRO​
(od verze 2.3.9.32) ​
39
DALI Multi Master
(v souladu s normou
Zkratka DALI znamená „Digital Addressable
Lighting Interface“. Jedná se o protokol
definovaný v normě IEC 62386. ​
Cílem standardu DALI, nezávislého na
konkrétním výrobci, je zaručit interoperabilitu
přístrojů DALI, jako jsou například elektronické předřadníky, v oblasti osvětlení. Tento
standard nahrazuje analogové stmívací
rozhraní 1–10 V. Jeden DALI master může
řídit větev obsahující až 64 přístrojů. Kromě
toho lze do sítě DALI integrovat také senzory
(sloužící například k měření jasu a detekci
přítomnosti osob) a ovládací tlačítka.​
Každý z přístrojů lze přiřadit k 16 samostatným skupinám a 16 samostatným scénám.
Sběrnice DALI nemá stanovenou topologii.
Umožňuje vytvářet liniové, stromové,
hvězdicové i smíšené struktury. Při používání systému DALI lze regulovat jednotlivá
svítidla i jejich skupiny. Není třeba zajišťovat
paralelní propojení řídicích skupin. Přiřazení
jednotlivých svítidel k ovládacím prvkům
a seskupování svítidel lze provést i dodatečně a bez jakýchkoli změn fyzického
zapojení.​
Všeobecné vlastnosti systému dle
standardu DALI IEC 62386:​
•Binární přenos po dvou vodičích​
•Architektura Multi Master​
•Vždy 64 adres pro tzv. control gears
(např. elektronické předřadníky) a pro
tzv. control devices (např. senzory) ​
BACnet, KNX, LON®, …​
•16 skupin, 16 scén na každé větvi DALI​
•Zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel​
•Ukládání konfiguračních dat v elektronickém předřadníku, jako například
příslušnosti ke skupině (skupinám), hodnot
světelných scén, rychlosti stmívání, hodnoty při systémové chybě (System Failure
Level), světelné hodnoty při zapnutí po
obnovení napájení (Power-on-Level)​
1–64 senzorů​
1–64 zařízení
typu slave​
Slave​
Slave​
Slave​
Slave​
Slave​
Slave​
Slave​
•Délka vedení až 300 metrů
(v závislosti na průřezu)​
40
Další informace naleznete na adrese
www.dali-ag.org​
Scéna 1-16​
Scéna 1-16​
Slave​
IEC 62386)​
Zjednodušený přehled
o projektu a optimalizované
adresování přístrojů​
Funkce pro uvádění do provozu​
•Adresování​
•Tvorba scén a skupin​
•Konfigurace řídicích prvků (control gears)​
•Konfigurace funkce Easy Mode​
•Volitelná offline konfigurace​
Efektivní hromadné
zpracování​
Uživatelské rozhraní odpovídající konvencím systému Windows​
•Výběr více položek pro rychlejší konfiguraci​
•Přehledné znázornění sítě v podobě stromové struktury​
•Podporuje různé postupy pro uvádění do
provozu​
Rozsáhlé funkce pro
zálohování a obnovu​
Servisní, ošetřovací a údržbové funkce​
•Zálohování a obnova​
•Hlášení chyb elektronických předřadníků /
světelných zdrojů​
•Identifikace duplicitních adres​
•Zobrazení počtu hodin provozu​
Další přednosti​
Modul DALI Multi Master 753-647 představuje plnohodnotné a velice flexibilní rozhraní
pro modulární WAGO-I/O-SYSTEM, odpovídající normě IEC 62386.
V kombinaci se standardními a procesorovými moduly I/O systému je možné realizovat
komplexní osvětlovací aplikace využívající
standard DALI. Modul kromě toho dokáže
fungovat i jako rozhraní rozličných průmyslových sběrnic a subsběrnic. Díky možnosti
snadné integrace senzorů do sítě DALI
odpadá nutnost instalování další sběrnice
pro senzory. Funkce zjednodušeného režimu
(Easy Mode) umožňuje velice snadno
realizovat osvětlovací funkce bez náročného
programování. Konfigurátor DALI obsahuje
rozsáhlé funkce, které podporují snadnou
a rychlou instalaci a údržbu sítě DALI. Díky
dvěma různým alternativám napájení modulů
WAGO Multi Master 753-647 lze realizovat
cenově optimální řešení přesně odpovídající
specifickým požadavkům projektu.​
DALI ​
Označení výrobku​
•Modul DALI Multi Master​
•Převodník DALI Multi Master DC/DC (200 mA)​
•Napájecí zdroj pro modul DALI Multi Master 753-647
(IN: AC 85–264 V / OUT: DC 1100 mA)​
•Konfigurátor DALI / WAGO-I/O-CHECK
(od verze 3.1.4.9)​
•Konfigurátor DALI / stand alone​
Obj. č.​
753-647
753-620
787-1007
759-302
www.wago.cz​
41
Bezdrátová technologie
EnOcean​
Bezdrátové spínače a senzory založené na
technologii EnOcean využívají k vlastnímu
napájení energii získávanou z okolního
prostředí: například spínače z působení síly
používané k ovládání, jiné senzory z teplotního
spádu nebo ze světelné energie.​
Vlastnosti systému:​
•Díky funkci „Energy Harvesting“
nevyžaduje údržbu​
•Velký dosah: až 300 metrů na volném
prostranství, typicky 30 metrů v budovách​
•Neomezený počet senzorů​
Každý vysílač má jednoznačné číslo a dá se
•Jednoznačné přiřazení vysílačů a přijímačů,
zaregistrovat ve vzdálenosti až 300 metrů od
4 miliardy jedinečných kódů​
jednotky přijímače. Navzdory malému množství
dostupné energie dokáže vysoce účinná elek•Díky vícenásobnému, vzájemně posunutronika signál vyslat dokonce několikrát, čímž se
tému vysílání rádiových telegramů s velice
zvyšuje spolehlivost přenosu.​
krátkou vysílací dobou se dosahuje vysoké
míry zabezpečení proti externímu rušení​
Bezdrátová technologie WAGO EnOcean
usnadňuje propojení s obtížně přístupnými
nebo pohyblivými částmi strojů a zpřístupňuje
Další informace naleznete na adrese
technicky i esteticky inovativní koncepty autowww.enocean.com​
matizace budov.​
Přednosti – enabled by EnOcean​
EnOcean Dolphin​
Systémová architektura EnOcean Dolphin
rozšiřuje dosavadní systémovou architekturu
o obousměrně komunikující senzory a akční
členy. Díky interoperabilitě architektury
EnOcean Dolphin je možné pokročilé systémy vytvářet i z produktů různých výrobců.​
42
EnOcean Dolphin je kromě toho neomezeně
zpětně kompatibilní. ​
•Díky funkci „Energy Harvesting“
nevyžaduje údržbu​
•EnOcean je bezdrátový standard
v automatizaci budov​
•Obousměrná komunikace –
i s energeticky nezávislými senzory​
•Energeticky nezávislé akční členy
(např. při řízení ventilů topných těles)​
•Interoperabilita koncových produktů​
•Spolehlivost v systémech s mnoha senzory​
RS-232/485​
EIA/RS-232, EIA/RS-485 a EIA/RS-422
jsou definice sériového rozhraní. ​
RS-232 podporuje výhradně spojení typu
point-to-point. ​
RS-422 má jeden vysílač a více přijímačů. ​
RS-485 podporuje více vysílačů a přijímačů
v jednom segmentu. ​
Pro tato tři různá rozhraní byly definovány
specifické elektrické vlastnosti. Standardům
není přiřazen určitý protokol, díky čemuž
je možné jej volit v souladu s požadavky
specifické aplikace. ​
Příklady sběrnicových protokolů, založených
kromě jiných médií také na standardu
RS-485: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,
PROFIBUS a několik specifických protokolů
různých výrobců. Často se používají převodníky, které buď na potřebnou úroveň převádějí fyzický signál standardního rozhraní
(převodník úrovně bez vlastní inteligence),
nebo provádějí převod z jednoho protokolu
na jiný (převodníky protokolů / brány). ​
Převodníky úrovně jsou k dispozici například
pro SMI nebo M-Bus, převodníky protokolů
například pro technologii EnOcean.​
Vlastnosti systému:​
•Rozhraní otevřené různým protokolům​
•RS-232 pro spojení peer-to-peer​
•RS-485 např. pro MODBUS RTU​
43
M-Bus​
Sběrnice M-Bus (Meter Bus) je cenově optimalizovaná průmyslová sběrnice k přenosu
údajů o spotřebě energie. Centrální zařízení
typu master – v nejjednodušším případě
procesorový modul WAGO s následným
převodníkem úrovně – komunikuje po
dvoudrátové sběrnici s účastnickými
zařízeními (v každém segmentu může být
až 250 zařízení slave: měřiče tepla, vodoměry, elektroměry, plynoměry atd., jakož
i senzory a akční členy jakéhokoli druhu). ​
Elektrické rozhraní M-Bus včetně úrovně
protokolu implementuje do svých měřičů
spotřeby stále více výrobců.​
Vlastnosti systému:​
•Všechny měřiče spotřeby jsou s centrálou
propojeny jediným kabelem (sběrnicí)​
•K dispozici jsou účastnická zařízení
napájená přímo po dvoudrátové sběrnici​
•Ke sběrnicovému systému lze připojit
přístroje nejrůznějších výrobců, uživatel
tudíž není vázán na jednoho výrobce
měřičů
​
Další informace naleznete na adrese
www.m-bus.com
Měřič tepla​
Plynoměr​
Elektroměr​
Vodoměr​
Převodník
úrovně
Analogově/
digitální
převodník​
44
Impulzní modul,
jazýčkový
kontakt​
Impulzní
modul S0​
Vysílač impulzů,
jazýčkový
kontakt​
Vysílač
impulzů S0​
Modul pro měření třífázového výkonu​
Modul pro měření třífázového výkonu
umožňuje měřit elektrické parametry třífázové
napájecí sítě. Napětí se měří připojením
sítě na kontaktní místa L1, L2, L3 a N. Proud
příslušných tří fází se do 5 A připojuje přímo
ke svorce, v případě vyšších hodnot se připojuje prostřednictvím převodníku proudu
ke kontaktním místům IL1, IL2, IL3 a IN.​
Svorka k měření třífázového výkonu tudíž
umožňuje prostřednictvím průmyslové sběrnice provádět rozsáhlou analýzu sítě. Měřit
a vyhodnocovat spotřebu energie může
uživatel na základě údajů o napětí, proudu,
činném a zdánlivém příkonu.​
Vlastnosti systému: ​
•Přímé měření do 5 A, v případě vyšších
hodnot přes převodník proudu​
•Nízká konstrukční šířka 12 mm​
•Rozsáhlé vyhodnocování prostřednictvím
vizualizačních prvků
​
Další informace naleznete na adrese
www.wago.cz​
U1 = 232 V ​
U2 = 233 V​
U3 = 232 V​
I1 = 7,08 A​
I2 = 7,2 A​
I3 = 10,64 A​
P1 = 1612 W​
P1 = 1632 W​
P3 = 2400 W​
cos fí 1 = 0,98​
cos fí 2 = 0,99​
cos fí 3 = 0,98​
Konfigurace​
45
SMI​
Zkratka SMI znamená Standard Motor Interface a představuje jednotné elektrické propojení pohonů rolet a zařízení na ochranu
před sluncem. Digitální rozhraní pro motory
vyvinuli renomovaní evropští výrobci sdružení
v pracovní skupině SMI. S tímto jednotným
rozhraním je možné ovládat pohony nejen
prostřednictvím spínacích povelů, nýbrž také
prostřednictvím telegramů.​
Vlastnosti systému:​
•V závislosti na aplikaci je možné paralelně
elektricky řídit až 16 pohonů​
•Propojení mezi elektronickými řídicími
prvky a pohony zajišťuje pětižilové vedení
s napájením a přenosem dat​
•Přesný nájezd do mezipoloh​
•Informace o aktuální poloze motoru​
•Zpětná hlášení od motoru prostřednictvím
diagnostických výkazů
​
Venkovní zastínění
Žaluzie, rolety, clony, markýzy atd.
– přesnost
– klidný chod
– zpětné hlášení
– kompatibilita
Akční člen
Vnitřní zastínění
Žaluzie, rolety, plisé atd.
Akční člen
46
Komunikace se zpětným hlášením
Sběrnice budovy
(LON®, KNX, ETHERNET, BACnet atd.)
Další informace naleznete na adrese
www.standard-motor-interface.com​
Žaluziový box WINSTA®​
Žaluziový box WINSTA® představuje decentrální, nezávislou řídicí jednotku k ovládání až
čtyř motorů slunečních clon, obsluhovanou
pomocí konvenčních tlačítek. Skupiny výstupů, doba pojezdu a provozní režim lamel /
žaluzií se nastavují přepínači DIP. ​
Funkčního rozšíření lze dosáhnout propojením boxů v síti: ​
1. Žaluzie všech připojených boxů lze
prostřednictvím 24V řídicího vedení centrálně
nastavovat do horní nebo do spodní koncové
polohy. Funkci může aktivovat meteorologická stanice, spínací hodiny nebo centrální
ovládací tlačítko. ​
2. Alternativně lze boxy propojit sériovou
sběrnicí, jejímž prostřednictvím může nadřazený řídicí systém přistupovat až k 16 boxům
připojeným v každém segmentu sběrnice. V
tomto režimu je možné ovládat jak jednotlivé
kanály boxů, tak skupiny více žaluziových
boxů. ​
Vlastnosti systému:​
•Nezávislé řízení čtyř kanálů – snadný vstup
do automatizace žaluzií​
•Obsluha na místě pomocí běžných tlačítek ​
•Snadná konfigurace pomocí přepínačů DIP:
doba pojezdu, tvorba skupin, režim žaluzií /
lamel​
Alternativně:​
•Centrální funkce propojením 24 V řídicího
signálu​
•Propojení až 16 žaluziových boxů WINSTA®
s nadřazeným řídicím systémem – po sběrnici
prostřednictvím rozhraní RS-485, a to buď
přímo v rámci prvotní instalace, nebo později
při rozšiřování.
​
Další informace naleznete na adrese
www.wago.cz​
47
KNX/EIB TP1
(kroucená dvoulinka)​
Standard KNX/EIB se osvědčil jako flexibilní
sběrnicový systém pro automatizaci budov.
KNX zaručuje kompatibilitu a interoperabilitu
nejrůznějších přístrojů a systémů bez závislosti na konkrétním výrobci. Pro uvádění přístrojů
a sítí KNX do provozu je k dispozici centrální
nástroj Engineering Tool Software – ETS.​
NT
Vlastnosti systému:​
•Až 64 účastnických zařízení KNX
na jedné lince​
•Napájení v rámci linky síťovým zdrojem KNX​
•Možnost konfigurace prostřednictvím
produktových databází​
•Zaručená interoperabilita mezi
certifikovanými výrobky​
48
Další informace naleznete na adrese
www.knx.org​
MP-Bus​
Sběrnice MP-Bus slouží v oblasti vytápění,
ventilace a chlazení k řízení servopohonů
klapek, regulačních ventilů a regulátorů
objemového průtoku. S nadřazenými řídicími
jednotkami komunikují přístroje s přípojkou
MP-Bus po sběrnicovém vedení. Pohony
disponují vlastními přípojkami pro aktivní
a pasivní senzory (teplota, vlhkost a spínač
ON/OFF), jejichž stav lze rovněž zjišťovat
po sběrnici MP-Bus.​
Vlastnosti systému:​
•Prostřednictvím sběrnice MP-Bus může
MP master ovládat až osm pohonů.​
•K pohonům MFT2/MP je možné připojit
jeden aktivní nebo jeden pasivní senzor
či spínač.​
•Bez omezení ohledně topologie vedení.
Je přípustná hvězdicová, kruhová, stromová i smíšená topologie.​
•Možnost výměny dat mezi zařízením
master a zařízeními slave, např. absolutní objemový průtok, relativní objemový
proud, meze min./max., úhlová poloha,
hodnota senzoru, provozní stav a poruchová hlášení.​
Požární klapky​
VAV boxy​
Pohon​
Zvedací ventily​
Regulační
kulový
kohout​
Procesorový
modul s rozhraním
MP-Bus​
LON®/ETHERNET TCP/IP BACnet/KNX atd.​
Další informace naleznete na adrese
www.belimo.cz​
49
Brožura je základem​
Informace o výrobcích a aplikacích, uvedené v této brožuře „WAGO v automatizaci
budov“, jakož i znázorněná řešení knihoven
a aplikací odpovídají aktuálnímu stavu
techniky.​
Neustále však pracujeme na nových doplňcích, výrobcích i užitečných řešeních detailů
a procesů. Také naši zákazníci neustále
realizují nové referenční projekty využívající zajímavá řešení, která vedou k účelné
synergii.​
Tato brožura má tudíž sloužit jako dlouhodobě použitelný výchozí materiál. Neustále
aktualizované doplňující informace o automatizaci budov s výrobky WAGO jsou
k dispozici na našich webových stránkách. ​
Závěr​
Webové stránky WAGO –
aktuální informace​
Na stránkách www.wago.cz pro vás máme
připraveny aktuální informace a reference.​
V sekci „Ke stažení“ naleznete průvodce,
jenž umožňuje stáhnout nejnovější dokumenty, datové listy a pokyny pro použití.​
50
www.wago.cz​
51
0888-0195/0101-0101 Koncept automatizace budov CZ – 09/2012 – Vytištěno v Německu – Technické změny vyhrazeny​
WAGO-Elektro spol. s r.o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.:
+420 261 090 142
E-mail​​
[email protected]
Internet​​
www.wago.cz
Download

Automatizace budov