letectví
řízení klimatizace
elektromechanika
filtrace
manipulace s plyny
a kapalinami
hydraulika
pneumatika
řízení procesů
těsnění a krytí
Pneumatické komponenty
Inovativní produkty a zákaznická řešení
Katalog PDE2593SLUK březen 2011
Obsah
Akční členy
Řady
Mini válce ISO 6432
P1D válce ISO/VDMA
Cartridgové válce
Válce s krátkým zdvihem
Válce z nerezové oceli ISO 6431 a 6432
Válce s krátkou konstrukcí
Kompaktní válce
Přítlačné válce
Profilové válce
Bezpístnicové válce
Vzduchové měchy
P1APDE2564TCUK
P1DPDE2570TCUK
P1GPDE2571TCUK
C05PDE2560TCUK
P1SPDE2535TCUK
P1MPDE2562TCUK
P5TPDE2557TCUK
C0D/C0PPDE2563TCUK
P1KPDE2577TCUK
OSP - OrigaP-A4P011E
9109PDE2576TCUK
Technický katalog č.
Strana č.
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
Příslušenství ovládaní válců
Přepínací ventily a ventily s rychlým výfukem
Regulátory průtoku do potrubí
Regulátory průtoku ve šroubení typu banjo
Zásuvné senzory
Pneumatické zámky
PDE2566TCUK
PDE2566TCUK
PDE2566TCUK
PDE2566TCUK
PDE2566TCUK
10
10
10
11
11
PDE2507TCUK
PDE2507TCUK
PDE2507TCUK
PDE2507TCUK
12
12
12
12
Vakuová technika
Vakuové přísavky
Generátory podtlaku
Senzory podtlaku a tlaku
Podtlakové příslušenství
Vzduchové motory
Vzduchové motory z nerezové oceli
Velké vzduchové motory
Robustní vzduchové motory
P1V-SPDE2554TCUK
P1V-APDE2555TCUK
P1V-MPDE2539TCUK
13
13
13
Rotační aktuátory
Rotační aktuátory
Rotační aktuátory
RAPDE2556TCUK 14
PRO - PRNPDE2502TCUK
14
VAROVÁNÍ
PORUCHA NEBO ŠPATNÝ VÝBĚR NEBO NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ A/NEBO SYSTÉMŮ POPSANÝCH V TOMTO DOKUMENTU NEBO SOUVISEJÍCÍCH POLOŽEK MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT, ZRANĚNÍ
OSOB A POŠKOZENÍ MAJETKU.
Tento dokument a další informace od společnosti Parker Hannifin Corporation, jejích přidružených společností a autorizovaných distributorů obsahují informace o výrobcích a/nebo systémech pro další zkoumání ze
strany technicky kvalifikovaných uživatelů. Je důležité provést analýzu všech aspektů vaší aplikace a zhodnotit informace týkající se výrobku nebo systému ve stávajícím katalogu výrobků. Díky pestrosti provozních
podmínek a použití těchto výrobků a systémů je uživatel prostřednictvím své vlastní analýzy a testování výhradně odpovědný za provedení konečného výběru výrobků a systémů a zajištění toho, že budou splněny
veškeré požadavky kladené na výkon, bezpečnost a upozornění. Výrobky popsané v tomto dokumentu mimo jiné včetně vlastností výrobků, specifikací, konstrukčních řešení, dostupnosti a cen může společnost
Parker Hannifin Corporation a její přidružené společnosti kdykoliv a bez upozornění měnit.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Položky popsané v tomto dokumentu jsou k dispozici pro prodej u společnosti Parker Hannifin Corporation, jejích přidružených společností nebo jejích autorizovaných distributorů. Jakákoliv prodejní společnost uzavřená
společností Parker se bude řídit ustanoveními uvedenými ve standardních prodejních podmínkách společnosti Parker (kopie je k dispozici na vyžádání).
2
Obsah
Automatizační produkty
Řada
Technický katalog č.
Rotační stolové jednotky
Univerzální upínače
P5W
P5G-C
PDE2558TCUK14
PDE2532TCUK14
Strana č.
Ventily a logické ventily
Ventily s kovovým šoupátkem Rozváděče ADEX
Manuálně a mechanicky ovládané ventily
Tlačítkové ventily
ISO 5599/1 / ISO 15407-1 a VDMA 24563
ISO 15407-2 a 5599-2
Jednotka zásuvných ventilů
Terminály Moduflex®
Průmyslová komunikace Isysnet
Kompaktní stohovatelné ventily G1/8 / G1/4
Rozhraní
Kompaktní ventily - stohovatelné
Průmyslové se špičkovými vlastnostmi
Logické ventily
Ruční řídicí ventily
Koncové spínače
Dvouruční ovládací jednotky
Viking Xtreme
PDE2569TCUK15
A05/A12
PDE2622TCUK15
B43/53
PDE2623TCUK
15 / 16
VA13/15-H/K
PDE2617TCUK16
Isomax
PDE2589TCUK16
Isys
PDE2589TCUK17
Isys Micro
PDE2597TCUK17
P2M
PDE2536TCUK17
Isysnet
PDE2635TCUK18
PVL-B10 / PVL-C10PDE2600PNUK 18
PS1
PDE2626TCUK18
PVL
PDE2613TCUK19
řada B
PDE2582TCUK19
Logic
PDE2619TCUK19
PXB
PDE2587TCUK20
PXC
PDE2629TCUK20
PXP
PDE2600PNUK20
Příprava vzduchu
Celkový systém úpravy vzduchu Parker
řady P31/P32/P330750-UK
21
Proporcionální regulátory Moduflex
0750-UK
21
Řada Moduflex Lite
Řada P3X
PDE2620TCUK22
Modulární membránové vysoušeče
Řada P3X
PDE2640TCUK22
Systém úpravy vzduchu P3Y
Řada P3Y
PDE2631TCUK22
Systém úpravy vzduchu P3Z
Řada P3Z
PDE2641TCUK23
Přesné regulátory
PDE2542TCUK23
Miniaturní řada FRL Prepair II
PDE2591TCUK
23
FRL z nerezové oceli
PDE2504TCUK24
Systém vysoušení vzduchu Moduflex
PDE2602TCUK24
Filtry stlačeného vzduchu Moduflex
PDE2603TCUK24
Příslušenství Airline
Rychlospojky
PDE2600PNUK25
Příslušenství a tlumiče výfuku
PDE2566TCUK
25
Ofukovací pistole
600 - 603
PDE2600PNUK25
Ochrana Moduflex AirGuard
PDE2604TCUK
26
Zásuvné šroubení
26
Trubky
PDE2566TCUK26
3
Parker Hannifin
Parker Hannifin je v globálním měřítku společnost, která patří do skupiny největších
společností Fortune 300 s tržbami 12 miliard dolarů a více než 400 000 zákazníky
ve 46 zemích. Je předním dodavatelem pohybových a řídicích komponentů
a systémových řešení pro průmyslovou i mobilní techniku včetně letectví
a kosmonautiky.
Společnost Parker Hannifin je
jedním z předních světových
dodavatelů výrobků a řešení v oblasti
pohybových a řídicích systémů.
S použitím vývoje inovativních
výrobků a akviziční strategie
na rozšíření našeho sortimentu
pneumatických výrobků a řešení
máme nyní jednu z nejširších
nabídek výrobků, které jsou na trhu
k dispozici.
Náš sortiment v současné době
sahá od kompresoru až do bodu,
kde se používá vzduch. Může
se jednat o dodávky vedlejšího
pohonu pro vozidla, pohyb válce
nebo chapačový mechanismus pro
dojení krav. Jednou ze základních
oblastí, na které se specializujeme, je
konstrukce a výroba integrovaných
řešení šitých na míru pro regulaci
vzduchu, plynu a kapalin.
Síť distributorů Parker je
nejkomplexnější síť na světě,
což znamená, že naše výrobky
jsou zákazníkům poskytovány
prostřednictvím specializovaných
distributorů pneumatických zařízení,
které máme po celém světě.
Na následujících stránkách vás
seznámíme se základními výrobky
z celého sortimentu Parker, které
se zaměřují na pneumatický trh.
Od ventilů, ovládacích prvků
a zařízení na úpravu vzduchu až
po zasuvná příslušenství, rychlé
konektory a hadice k systémům
šitým na míru. V tomto katalogu
naleznete výrobky od Pneumatic
Division Europe, Legris,Rectus Tema,
Fluidconnectors, KV a Fluid Controls,
které nabízejí bezkonkurenční výběr
výrobků a řešení vhodných prakticky
pro jakékoliv použití.
Dodavatelé Parker...
celosvětově
Parker Pneumatic má k dispozici
konstrukční a výrobní "Střediska
nejvyšší kvality" ve Švédsku,
v Rakousku, Francii, Holandsku,
Německu, Itálii, Velké Británii,
Japonsku, Brazílii, Koreji a v USA,
která nabízejí široký sortiment
celosvětově dostupných
pneumatických výrobků pro
rychlé dodání.
4
Cílem společnosti Parker je být vždy o krok napřed.
Dosahuje toho tím, že již dnes vyvíjí řešení pro zítřek.
Silniční doprava
Výrobky Parker Pneumatic nacházejí využití
v nejrůznějších prostředích - od severských
lesů po předměstské čtvrti - tam všude
nacházejí využití u všech druhů silničních
vozidel - pomáhají jim s pohybem, zdviháním,
nakládáním a nakláněním.
Mlékárenské technologie
Výrobky společnosti Parker přispívají
k budoucnosti mlékárenské technologie;
společnost dodává moderní řešení významným
výrobcům na celém světě.
Potravinářský průmysl
Společnost Parker Pneumatic dodává
příslušenství pro stroje využívané ve všech
fázích výroby potravin - od zpracování masa
a výroby sýrů až po zpracování koster; dodává
široký sortment výrobků vyráběných dle
speciálních požadavků zákazníků.
Balicí průmysl
U nás, ve společnosti Parker Pneumatic
jsme si vědomi toho, že v budoucnosti
můžeme dosáhnout úspěchu pouze
tím, že budeme nabízet inovativní
a kvalitní výrobky a zároveň budeme
našim zákazníkům poskytovat prvotřídní
služby. Naše zkušenosti a znalosti
vedoucí společnosti na trhu udržujeme
a rozvíjíme tím, že se soustředíme
na celou řadu tržních segmentů, jako
je silniční doprava, potravinářský
průmysl a hliníkové hutě. Vyvinuli jsme
pneumatické komponenty, které jsou
schopné odolat abrazivnímu oxidu
hliníku, extrémně vysokým teplotám
v pouštích, severské zimě a nepoškodí
je ani silné čisticí prostředky používané
při mytí. Naše znalosti a zkušenosti
jsou standardní součástí všech našich
výrobků.
Také výrobci automatických balicích strojů
upřednostňují výrobky Parker - zejména kvůli
jejich spolehlivosti a dostupností na celém
světě.
Železniční průmysl
Inovativní a spolehlivé komponenty a systémy
od společnosti Parker Pneumatic naleznete
v celé řadě oblastí - od ovládání a pohonů dveří
až po brzdné systémy a automatické spojky.
Hutnictví hliníku
Parker Pneumatic je přední světovou
společností v oblasti konstrukce a výroby
odlamovačů strusky a podávacích válců pro
výrobu surového hliníku.
Automobilový průmysl
Mezi zákazníky společnosti Parker patří
velcí výrobci automobilů na celém světě,
kterým společnost Parker poskytuje dodávky
v globálním měřítku a místní technickou
podporu pro široký sortiment pneumatických
komponentů a systémů.
5
Lineární pohony
Mini ISO válce řady P1A
Standardní volby
Zdvih (mm)
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C, Ø10 - 25 mm
Průměr (mm)
• Mini válce v souladu s ISO 6432.
• Dostupné s průměry 10 až 25 mm.
• Konstrukce odolná vůči korozi a s nízkou
hmotností.
• Standardně magnetický píst.
• Koncové tlumiče zdvihu pro vysokou
servisní životnost.
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Válce ISO/VDMA řady P1D
Standardní volby
Těsnění PUR pro vysokou servisní životnost.
Nastavitelné snímače polohy pístu.
Konstrukce odolná vůči korozi.
Standardně magnetický píst.
Mazání pro potravinářský průmysl.
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
•
•
•
•
•
P1D Clean
Válce s 3 a 4 pozicemi
Nízká a vysoká okolní teplota
Průchozí pístnice
Tandemová verze
Válec P1D s blokováním pístnice
P1D Clean je novou verzí systému válců ISO, které jsou
kompletně konstruovány pro potravinářský průmysl.
Všechny válce P1D jsou dostupné v průměrech
32 - 125 mm s průchozí pístnicí.
Instalací dvou valců se stejným nebo odlišným
zdvihem lze vybudovat pracovní zařízení se třemi
nebo čtyřmi pozicemi.
Válce P1D se dodávají také jako tandemový válec,
tzn. dva válce spojené sériově.
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Standardní rozsah teploty:
Vysoká teplota:
Nízká teplota:
Válce pro hydraulické operace s nízkým tlakem:
Certifikace ATEX:
-20 °C až +80 °C
-10 °C až +150 °C
-40 °C až +40 °C
Ø 32 - 125 mm
CE Ex IIGD c T4 120 °C
6
Pro všechny průměry, Ø 32 - 125 mm, P1D může být
dodáván ve speciální verzi pro vysoké okolní teploty
nebo nízké okolní teploty.
Válce P1D se dodávají také ve verzi s blokováním
pístnice, což umožňuje blokovat pístnici v libovolné
poloze.
Lineární pohony
Válce P1G
Standardní volby
Provoz bez domazávání.
Konstrukce odolná vůči korozi.
Integrální montáž.
Kompaktní konstrukce.
Standardně jako jednočinné provedení.
Pracovní tlak:
2 - 7 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
•
•
•
•
•
Kompletní dodávka s 1 maticí pístnice a 2 upínacími maticemi
C05 Válec s krátkým zdvihem
Standardní volby
Válce s krátkým zdvihem mají vysokou svěrací sílu.
Kompaktní rozměry pro prostorově úspornou montáž.
Jednočinné a dvoučinné provedení.
Jednoduchá instalace a montáž.
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +70 °C
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
•
•
•
•
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Válce z nerezové oceli P1S
Kulaté válce dle ISO 6431 a 6432.
Celonerezové provedení.
Čistý, hladký omyvatelný vzhled.
Standardně magnetický píst.
Nastavitelné tlumení pro vysokou životnost.
Kompletní řada montážních variant a senzorů.
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
•
•
•
•
•
•
Standardní volby
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Standardní rozsah teploty:
-20 °C až +70 °C
Vysoká teplota:
-10 °C až +150 °C nemagnetický píst
Nízká teplota:
-40 °C až +40 °C nemagnetický píst
Nerezový stírací kroužek pístnice:
-20 °C až +80 °C magnetický píst
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
7
Lineární pohony
Válce s krátkou konstrukcí řady P1M
Standardní volby
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Povolená média:
Vzduch s mazáním nebo bez mazání
Standardní pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C
Vysoká teplota:
-10 °C až +150 °C
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
• Design se 4 hrdly - volitelná konfigurace hrdel.
• VDMA připojení pro průměry
32 mm až 100 mm.
• Konstrukce odolná vůči korozi a s nízkou
hmotností.
• Standardně magnetický píst.
• Koncové tlumiče zdvihu pro vysokou servisní
životnost.
• Mazání pro potravinářský průmysl.
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Kompaktní válce řady P5T
Standardní volby
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
• Kompletní funkce válce s integrálním
vedením.
• Nerezová vodicí tyčka.
• Standardně flexibilní umístění hrdel.
• Standardně magnetický píst s nastavitelnými
snímači polohy pístu.
• Standardně tlumení v koncových polohách.
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Přítlačné válce řady C0D - C0P
Pracovní tlak:
Max. 8 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +70 °C
Nerezová pístnice Pístnice v souladu s ISO 4395
Zdvih (mm)
600 kPa (6 bar)
Standardní zdvihy: 40, 50, 60, 80 a 100 mm.
Přítlačné válce dosahují velké přítlačné síly.
Kompaktní rozměry.
C0D, typ membrány.
C0P, typ pístu.
Dostupné v jednočinném a dvoučinném
provedení.
Síla při tlaku
•
•
•
•
•
•
Standardní volby
Jednočinné
provedení
Dvoučinné
provedení
Válce pro stlačený vzduch s typy C0D a C0P by neměly být používány ve vertikálních aplikacích bez externích koncových dorazů.
8
Lineární pohony
Profilové válce řady P1K
Standardní volby
Zdvih (mm)
Profilové válce řady P1K
Jednotky zablokování pístnice
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní tlak:
Pracovní teplota:
-20 °C až +70 °C
Průměr (mm)
• Válce pro provoz s lehkým zatížením.
• Kompaktní a čistý design pro omývací
aplikace.
• Konstrukce pro provoz se suchou pístnicí.
• Profilové válce jsou dostupné s průměry
32 až 125 mm.
• Koncové tlumiče zdvihu pro vysokou servisní
životnost.
Jednočinný tlačný typ
Dvoučinné blokování pístnice
Dvoučinné provedení
Max. 10 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C
Uvolňovací tlak *:
Min. 4 bar ± 10%
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Bezpístnicové válce řady OSP
•
•
•
•
Kompaktní design pro prostorově úsporné aplikace.
Průměry válců 10 mm – 80 mm.
Dostupné jsou i verze pro čisté prostory dle ATEX.
Speciální verze pro pohon s vysokou rychlostí nebo
ultra nízkou rychlostí.
• Verze pro extrémní teplotu -40 ° až +120 °C.
Pracovní tlak:
Max. 8 bar
Pracovní teplota:
-10 °C až +80 °C
Verze pro extrémní teplotu:
-40 °C až +120 °C
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Vzduchové měchy
• 10 velikostí, průměry 70 - 660 mm.
• Standardní zdvihy: 45 až 375 mm.
• Jednoduchý, dvojnásobný nebo
trojnásobný měch.
• Vysoký axiální tlak a pohyb bez tření.
• Bezúdržbové.
Jednonásobný
Pracovní tlak:
Max. 8 bar
Pracovní teplota:
-30 °C až +70 °C
Vysoká teplota:
-10 °C až +115 °C
Provoz:
Suchý vzduch
Zdvih (mm)
Průměr (mm)
Standardní volby
Dvojnásobný
Trojnásobný
Doporučujeme používat pro omezení zdvihu externí mechanické zarážky. Zařízení by nemělo dosahovat maximálního zdvihu, ani
by neměl být přípustný příliš velký pokles. Vzduchové měchy se nesmějí instalovat na sebe, používají se jen jednotlivě.
Vzduchové měchy jsou vhodné pro aplikace, při nichž dochází k vibracím, tj. pohony zařízení při vysoké frekvenci.
9
Příslušenství ovládaní válců
Rychlý výfuk a přepínací ventily
Ventily s rychlým výfukem
• Zvyšuje rychlost pístu, mimořádně citlivá
membrána.
• Může být používán jako diferenční přepínací
ventil.
Pneumatické přípojky:
QEV: G1/4, G3/8, G1/2 a G3/4
Kyvný: M5, ventil G1/8 a G1/4
Přepínací ventily
• Umožňuje použití dvou samostatných signálů
pro pilotní ventil.
• 0,6 bar diferenční, těsnění z Vitonu jako
standard.
Přepínací ventil •••005
Ventil s rychlým výfukem P4Q
Pracovní tlak:
1,3 - 17 bar
Pracovní tlak:
0,2 - 10 bar
Pracovní teplota; standard:
-10 °C až +180 °C
Pracovní teplota; standard:
-10 °C až +80 °C
Regulátory průtoku do potrubí
•
•
•
•
Široký výběr zásuvných nebo šroubovacích přípojek.
Umožňuje jemné ovládání rychlosti válce.
Verze pro montáž do panelu.
Nastavení rukou, šroubovákem nebo inbusem.
Pracovní tlak:
1 až 10 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +70 °C
Regulátory průtoku ve šroubení typu banjo
•
•
•
•
Široký výběr zásuvných nebo šroubovacích přípojek.
Umožňuje jemné ovládání rychlosti válce.
Odpovídá přímo hrdlům válce.
Nastavení rukou, šroubovákem nebo inbusem.
Pracovní tlak:
1 až 10 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
10
Příslušenství ovládaní válců
Zásuvné senzory
•
•
•
•
•
Vytváří pneumatický nebo elektrický signál.
Jazýčkový spínač nebo pevný senzor.
Senzory zpětného tlaku na výfuku.
Odpovídá přímo hrdlům válce.
Ø4 mm zásuvné připojení.
Pracovní tlak:
0 až 10 bar
Ovládací tlak při napájení 6 bar;
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
PWS-P111
4,4 bar
PWS-M1012
1,5 bar
PWS-E101 a E111
0,7 bar
Pneumatické zámky
•
•
•
•
Zásuvná nebo šroubovací hrdla.
Odpovídá přímo hrdlům válce.
Široký rozsah velikostí.
Volba jedné funkce nebo více funkcí.
Pracovní tlak:
Ovládací tlak při napájení 6 bar;
PWR-L, PWR-H, PWR-A, PWR-B :
1 - 10 bar
PWB-A a PWR-HB :
(verze 1/8”, 1/4”)
: 4 bar
PWB-A, :
0 - 10 bar
(1/2” a 3/8” verze) : 2,9 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
11
Vakuová technika
Vakuové přísavky
•
•
•
•
Ploché a měchové přísavky.
Připojení s vnitřním nebo vnějším závitem.
Různé materiály.
Řada průměrů.
Průměr:
1 až 300 mm
Materiál:
Nitril, Silikon, Urethan, Viton
Šroubení:
M5, G1/8, G1/4 a G1/2 zatížený pružinou
Generátory podtlaku
•
•
•
•
Stupeň vakua:
až 95 %
Průtok vakua:
až 350 NI/min
Základní ejektory.
Základní ejektory s elektro-mechanickým spínačem.
In-line ejektory.
Integrované ejektory malé a velké.
Senzory vakua a tlaku
• -1 až +10 bar.
• Analogové a/nebo digitální výstupy.
• S displejem.
Rozsah tlaku:
-1 až 0 bar; 0 až +10 bar; -1 až +5 bar
Elektrický výstup:
Digitální N.O. a N.C.; analogový 1 až 5 V DC a 4 až 20 mA
Podtlakové příslušenství
• Vysoce výkonné tlumiče a vakuové filtry.
• Kabely elektroniky s konektorem M8 se 4 piny.
12
Vzduchové motory
Vzduchové motory řady P1V-S
•
•
•
•
•
Výkon od 0,02 kW do 1,2 kW.
ATEX CE Ex certifikováno od 0,12 kW do 1,2 kW.
Konstruovány pro náročné aplikace.
Standardně možnost přerušovaného provozu bez domazávání.
0,2 kW a 0,3 kW brzdné motory pro zvýšenou bezpečnost.
Pracovní tlak:
Max. 7 bar (max. 6 bar v oblasti Ex)
Pracovní teplota:
-30° až +100° C (-20° až +40 °C v Ex oblasti)
Pracovní médium: Stlačený vzduch dle ISO 8573-1 s třídou kvality 3.4.3 (provoz bez domazávání) a 3.-.5 (provoz s domazáváním)
Certifikace ATEX:
CE Ex II 2 GD c IIC T6 (80oC)X
CE Ex II 2 GD c IIC T5 (95oC)X
Pokyn: Všechny technické údaje se zakládají na pracovním tlaku 6 bar v přívodním hrdle.
Velké vzduchové motory řady P1V-A
• Konstruovány pro náročné aplikace.
• Široký rozsah volitelných převodovek.
• Široký rozsah otáček a momentů 1,6 kW, 2,6 kW, 3,6 kW.
Pracovní tlak:
Max. 7 bar
Pracovní teplota:
-30 °C až +100 °C
Pracovní médium: Vzduch 40 µm s olejovou mlhou nebo bez olejové mlhy
Robustní vzduchové motory řady P1V-M
•
•
•
•
•
•
Pracovní tlak:
Výkon 0,2 kW, 0,4 kW a 0,6 kW.
Patentovaný způsob jednoduché výměny lamel.
Volnoběžné otáčky od 28 do 10 000 ot./min.
Moment od 0,38 Nm do 380 Nm při maximálním výstupním výkonu.
Standardně vybaven pro přírubovou montáž.
Patková montáž jako příslušenství.
Max. 7 bar
Pracovní teplota:
-30 °C až +100 °C
Pracovní médium: Filtrovaný suchý vzduch a olejová mlha
13
Rotační pohony a automatizační produkty
RA Rotační aktuátory typu pastorek-ozubená tyč
• 90° nebo 180° rotace.
• Hřídel s perem.
• Shodný krouticí moment v obou směrech.
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +80 °C
Pracovní médium: Suchý vzduch s mazáním nebo bez mazání
Rotační pohony řady PRO - PRN
•
•
•
•
•
•
Kompaktní konstrukce.
Trvanlivé provedení.
Dlouhá doba bez údržby.
Vysoký poměr výstupní krouticí moment/hmotnost.
Široká volba krouticích momentů (až do 247 Nm).
Různé možnosti montáží, hydraulické tlumení a snímače polohy.
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Pracovní médium: Filtrovaný vzduch (<5µ) s mazáním nebo bez mazání
Standardní pracovní teplota:
PRN/PRO 3 až 20
-5 °C až +80 °C
Jiné modely
-5 °C až +60 °C
Mazány již z výroby, další mazání normálně není potřebné. Pokud se přidá mazivo, musí se v mazání pokračovat.
Rotační stolové jednotky řady P5W
•
•
•
•
•
•
Vysoké počty cyklů.
Vynikající opakovatelnost.
K dispozici je 7 velikostí.
Rotace od 0° do 190°.
Volitelné pryžové dorazy nebo hydraulické tlumiče nárazů.
Volitelné zastavení ve středové poloze.
Pracovní tlak:
1,5 - 8 bar
Pracovní teplota:
+5 °C až +60 °C
Provoz:
Suchý vzduch s mazáním nebo bez mazání
Robotická chapadla řady P5G-C
•
•
•
•
•
Pracovní tlak:
Kompaktní konstrukce.
Dvoučinné provedení, čtvercové čelisti.
Automatické držení čelisti prostřednictvím mechanického systému.
Celkové otevření čelistí (180°).
Nejvyšší spolehlivost.
3 - 8 bar
Pracovní teplota (se senzorem nebo bez senzoru): -20 °C až 70 °C
Provoz:
Suchý vzduch s mazáním nebo bez mazání
14
Řídicí prvky
Ventily Viking Xtreme řady P2L
•
•
•
•
Vysoký průtok a rychlé spínání.
Kompaktní design s dobrou odolností vůči korozi.
Široký rozsah verzí 5/2 a 5/3.
Verze pro vysokou a nízkou teplotu jsou k dispozici
pro transportní aplikace.
• Rozsah teploty -40 °C až +60 °C.
• Možnosti různých napětí pro mobilní aplikace.
• Solenoidový pilot a verze ovládané pákou.
Max. pracovní tlak:
16 bar max.
Standardní pracovní teplota:
Elektricky ovládané:
-10 až +60 °C
Pneumaticky ovládané:
-20 až +70 °C
Pneumatické přípojky:
G1/8, G1/4, G3/8 a G1/2
Průtok (Qmax);
P2L-AX P2L-BX P2L-CXP2L-DX
1140 l/min. 2280 l/min.
4320 l/min. 4680 l/min.
ADEX ventily
•
•
•
•
•
•
Kompaktní těleso s velkým průtokem.
Rychlá doba odezvy, rychlejší než 10 ms.
Očekávaná životnost více než 50 000 000 cyklů.
Nízký příkon pouze 0,6 W.
Volitelný blok s vícekolíkovým konektorem.
Nouzové ruční ovládání.
Pneumatické přípojky:
M5 nebo G1/8
Pracovní tlak:
1,5 až 7 bar
Průtok (Qmax)
A05
: 260 l/min.
Pracovní teplota:
-5 °C až +50 °C
A12
: 850 l/min.
Průtok Qn
A05
: 160 l/min.
A12
: 510 l/min.
Miniaturní šoupátkové ventily
•
•
•
•
•
•
Pracovní tlak:
Vakuum -10 bar
Pracovní teplota:
-10 °C až +80 °C
Velikost hrdel:
G1/8, řada 43
Řady 43 s hrdlem G1/8 ve dně.
Nerezové šoupátko.
Verze 3/2, 5/2 a 5/3.
Těsnění z Vitonu jako standard.
Integrované montážní otvory.
Široký výběr mechanických a manuálních ovládání.
Průtok (Qmax);
15
řada 43
Pneumatické přípojky:
G1/8
510 l/min.
Řídicí prvky
Střední šoupátkové ventily
•
•
•
•
•
•
•
Pracovní tlak:
Vakuum -10 bar
Pracovní teplota:
-10 °C až +80 °C
Velikost hrdel:
G1/4
Řady 53 s hrdly G1/4 v tělese.
Robustní těleso vyrobené tlakovým litím.
Konfigurace 3/2, 5/2 a 5/3.
Nerezové šoupátko.
Těsnění z Vitonu jako standard.
Integrované montážní otvory.
Manuální, mechanické a automatické ovládání.
Průtok (Qmax);
Pneumatické přípojky:
G1/4
řada 53
1740 l/min.
řada 53
Řada ventilů VA pro náročné podmínky
•
•
•
•
•
•
Volby 3/2 a 5/2.
Robustní ventily pro vysoce výkonné aplikace.
Velké a robustní pohony pro jednoduchý provoz.
Vynikající odolnost vůči korozi.
Integrované montážní otvory.
Verze pro montáž do panelu.
Pracovní teplota:
-20 °C až +70 °C
Pracovní tlak:
Max. 10 bar
Průtok (Qmax):
380 l/min.
Pneumatické přípojky:
G1/8
Isomax ventily - ISO 15407-1 / ISO 5599-1
•
•
•
•
•
Velikost 01, 02, 1, 2 a 3.
Keramická technologie pro vysokou životnost.
ISO 15407-1 aplikace od vakua až do 10 bar.
ISO 5599-1 aplikace od vakua až do 12 bar.
Interní nebo externí pilotní napájení se stejným
ventilem.
• Možnost tlakového napájení na výstupním hrdle.
Pracovní tlak:
-0,9 až 12 bar
Pracovní teplota:
-10 až +60 °C
Certifikace ATEX:
CE Ex II 2 GD c 85 C
DX02
DX01 ISO 15407-1 / ISO 5599-1
Pneumatické přípojky:
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
a G3/4
DX1
DX2
DX3
Průtok (Qmax): 636 l/min. 1026 l/min. 1530 l/min. 3522 l/min. 6060 l/min.
o
Průtok (Qn.):
16
378 l/min. 588 l/min.
1032 l/min. 2298 l/min. 3840 l/min.
Řídicí prvky
Ventily Isys - ISO 15407-2 / ISO 5599-2
ISYS
• Stabilní dlouhodobý výkon díky systému pro
kompenzaci opotřebení.
• Vynikající spolehlivost, dlouhá životnost překračující
30 milionů operací.
• Ventily vybavené přepínatelným selektorem pro interní
nebo externí napájení.
• Kovové těleso pro náročné aplikace.
• Kompletní řada, zásuvné a nezásuvné.
Pracovní tlak:
15407-2
5599-2
Pracovní teplota:
15 °C až 49 °C
Pneumatické přípojky:
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
nebo G3/4
Velikost 02 Velikost 01 Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3
Vakuum až 8 bar
Vakuum až 10 bar
ISO 15407-1
ISO 15407-2
ISO 5599-1
ISO 5599-2
Průtok (Qmax): 648 l/min.
1518 l/min. 2070 l/min. 4140 l/min. 7848 l/min.
Průtok (Qn):
390 l/min.
918 l/min.
1248 l/min. 2520 l/min. 5022 l/min.
Velikost hrdla:
1/8
1/4
1/4 & 3/8
3/8 & 1/2
1/2 & 3/4
Ventily řady Isys Micro - vestavné ventilové terminály
• Optimalizovaný průtok s trubkou o vnějším průměru
6 mm umožňuje rychlost 0,5 m/s na válci s průměrem
50 mm a šroubeními G1/4.
• Až 8 pneumatických funkcí na 42 mm širokém
kovovém základovém bloku.
• 4 moduly s ventily namontované k sobě zadními
stranami (kompaktní konstrukce).
Pneumatické přípojky:
Ø 4 mm, Ø 6 mm G1/8,
G3/8
Pracovní teplota:
-15 °C až + 50 °C
Jmenovité napětí cívky:
24 V DC -15 % / +10 %
Vibrace:
v souladu s IEC 68-2-6 2G až do 150 Hz
Elektrické připojení:
Nepolarizovaný
Nárazy:
v souladu s IEC 68-2-27 15G 11 ms
Izolace cívky:
Třída B
Provozní tlak:
-0,9 až 8,3 bar s externím tlakem 6 bar
Příkon: 1 W (42 mA) s LED
Ovládací tlak: 2,7 až 8,3 bar
Činitel zatížení:
100 % při 20 °C
Ventily Moduflex řady P2M
• Vysoký průtok, kompaktní velikost.
• Kombinace velikosti ventilů.
• Samostatné ventily, modulární terminály
s individuálními, multikonektorovými a nebo
sběrnicovými přípojkami.
• Integrované volitelné interní nebo externí napájení
pilotního ventilu.
• Volitelné periferní moduly.
• Zásuvné připojení.
• Montáž na lištu DIN nebo do bloku.
Pracovní tlak:
Ovládací tlak:
-0,9 až 8 bar
3 až 8 bar*
Pracovní teplota:
Ochrana individuálních konektorů:
Ochrana integrovaných konektorů:
Napětí:
-15 °C až +60 °C
IP67 NEMA4
IP65
24 V DC
Qmax
Velikost 1
Qn
Qmax
Velikost 2
Qn
* 2 x 3/2 a 3/2 3,5 až 8 bar
17
Pneumatické přípojky:
Velikost 1 Ø 4, 6 mm
Velikost 2 Ø 6, 8, 10
a 12 mm
Duální 4/2 Duální 3/2
3/2
4/2
333 l/min. 415 l/min. 415 l/min. 510 l/min.
130 l/min. 235 l/min. 235 l/min. 310 l/min.
-
805 l/min. 805 l/min. 1340 l/min.
-
450 l/min. 440 l/min. 800 l/min.
Řídicí prvky
Sběrnicový systém Isysnet
ISYSNET
• Jednoduchá výměna modulů s unikátními západkovými
mechanismy, díky nimž není nutné používat šrouby.
• Systém automatické výměny zařízení umožňuje OEM přidávat
moduly I/O, aniž by přitom musel provádět změny softwaru.
• Široká škála typů I/O s výběrem konektorů 8 mm, 12 mm a 23 mm.
• Volba digitálních, analogových nebo vysoce výkonných modulů V/V.
• Možnost připojení signálů ze senzorů, fotočlánků, koncových
spínačů a dalších vstupních zařízení.
tm
Ventilové terminály PVL-B10 / PVL-C10
•
•
•
•
Vysoký průtok, kompaktní, nízká hmotnost.
Zásuvné nebo šroubovací přípojky.
Funkce 2 x 3/2 - 5/2 - 5/3 .
Elektrické připojení hlavy prostřednictvím Sub
D 25 nebo průmyslového válcového konektoru.
• Protokoly sběrnice:
Interbus S, Profibus
DP, DeviceNet a ASI
• Modulární systém.
Pracovní tlak:
2 až 10 bar (3 až 10 bar pro monostabilní)
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
(sběrnicové moduly: 0 °C až 50 °C)
Krytí:IP65
Pneumatické přípojky:
PVL-B10
Ø 6 mm nebo G1/8
PVL-C10
Ø 8 mm nebo G1/4
Vstupní moduly
KrytíIP65
Napětí a typ výstupu
PNP 24V DC
Jmenovitý proud
100 mA
Maximální povolený proud terminálu
1 A pro všechny vstupy
Výstupní režimy
KrytíIP65
Typ a výstupní napětí
PNP 24 V DC
Jmenovitý proud
100 mA
Maximální povolený proud terminálu
1 A pro všechny vstupy
Sedlové ventily řady PS1
•
•
•
•
•
Vysokorychlostní sedlové ventily.
Zásuvné připojení.
Vestavěný blok přípojek.
Indikátor pneumatického výstupu.
Montáž na lištu DIN.
Pracovní teplota 3/2 a 4/2 :
3 - 8 bar
Nízkotlaké rozhraní 3/2:
1 - 8 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
Průtok (Qmax):
200 l/min.
18
Pneumatické přípojky:
Ø 4 mm nebo Ø 6 mm
Řídicí prvky
Individuální a vícesekční ventily řady PVL
•
•
•
•
Vysoký průtok, kompaktní velikost.
Zásuvné nebo šroubovací přípojky.
Montáž na lištu DIN nebo do bloku.
Konstrukce s nízkou hmotností.
Pracovní tlak;
Pneumatické přípojky:
Ø 6 mm, Ø 8 mm, G1/8,
G1/4
PVL-BPVL-C
Pneumaticky ovládané:
2-10 bar
Průtok (Qmax):
900 l/min.
1800 l/min.
Elektricky ovládané, bistabilní:
2-10 bar
Průtok Qn:
540 l/min.
1100 l/min.
Elektricky ovládané, monostabilní:
3-10 bar
Průtok měřen s ventilem ve vícesekčním uspořádání
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
Řada ventilů B
•
•
•
•
•
•
•
3/2, 5/2 a 5/3 funkce.
Kompaktní velikost.
Možnost instalace na blok se vstupy a výstupy.
Rychlá odezva, vysoký průtok.
Integrované montážní otvory.
Systém těsnění s kompenzací opotřebení.
Bloky s možností montáže na lištu DIN.
Pneumatické přípojky:
G1/8 nebo G1/4
Pracovní tlak:
1,5 až 10 bar
Průtok (Qn):
B3
960 l/min.
Pracovní teplota:
-10 °C až +50 °C
B4
1170 l/min.
Velikost hrdla:
B3 : G1/8, B4 a B5 : G1/4
B5
1440 l/min.
Logické ventily
• Kompletní řada.
• Individuální, vícesekční nebo kombinovatelné
moduly.
• Velmi rychlá doba odezvy.
• Flexibilní systém umožňující dobrou údržbu.
• Montáž na lištu DIN.
Pracovní tlak:
3 až 8 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
Certifikace ATEX:
CE Ex II 2 GD c 85oC
Průtok (Qmax):
19
Pneumatické přípojky:
Ø 4 mm
180 l/min. (u typu PRD = 60 l/min.)
Řídicí prvky
Ruční řídicí ventily řady PXB
•
•
•
•
•
Pracovní tlak:
PXB-B4•• :
PXV-•• :
Pracovní teplota:
Certifikace ATEX:
Montáž na čelní panel.
3/2 NO nebo NC.
Modulární konstrukce.
Široký rozsah ovládání.
Dvojitý pneumatický a elektrický výstupní signál.
1 až 10 bar
1 až 8 bar
-15 °C až +60 °C
CE Ex II 3 GD
Pneumatické přípojky:
Ø 4 mm
PXB-B4●● Qmax = 240 l/min.
Qn = 120 l/min.
Přípojky:
Ø 4 mm zásuvný
Koncové spínače PXC
•
•
•
•
•
•
Vysoká životnost.
Velmi dobrá přesnost při opakování.
Konstrukce pro náročný provoz.
Zásuvné připojení.
Všestranné a umožňující jednoduchou údržbu.
Miniaturní velikost.
Pracovní tlak;PXC-M :
3 až 8 bar
Pracovní teplota:
-15 °C až +60 °C
Průtok (Qmax):
Pneumatické přípojky:
Ø 4 mm
PXC-M111PXC-M121PXC-M521PXC-M601
60 l/min.
85 l/min.
250 l/min.
250 l/min.
Dvouruční ovládací jednotky
• Ergonomický design.
• Robustní polymerový nebo kovový kryt.
• Splňuje požadavky na ochranu proti náhodnému
spuštění a poškození.
• Kovový kryt obsahuje tyč, o níž si pracovník
může opřít zápěstí - eliminuje se tak riziko vzniku
onemocnění kvůli opakujícím se činnostem.
• Vyhovuje požadavkům EN574 a EN954-1.
Pracovní tlak:
3 až 8 bar
Pracovní teplota:
-5 °C až +60 °C
20
Pneumatické přípojky:
Napájení:
Výstup:
Ø 6 mm
Ø 4 mm
Úprava vzduchu
Celkový systém zpracování vzduchu
• 3 rozdílné velikosti.
• Hrdla v tělese, plně modulární.
• Kovová tělesa s možností výběru nádoby z kovu
nebo z umělé hmoty.
• Ventily umožňující měkký start a rychlé odlehčení.
• 5mikronová filtrace jako standard.
Pracovní tlak:
Pneumatické přípojky:
Velikosti portu:
G1/4, G3/8, G1/2 a G3/4
Šířka tělesa 40 mm, hrdla 1/4”
Průtok: dm3/s
Plastová nádobka:
10 bar max.
Filtr12
Kovová nádobka:
17 bar max.
Koalescenční filtr
2
Regulátor30
Pracovní teplota:
Filtr/regulátor14
Plastová nádobka:
0 °C až +52 °C
Kovová nádobka:
0 °C až +65,5 °C
Mazací jednotka
13
Šířka tělesa 60 mm, hrdla 1/4, 3/8 a 1/2”
Průtok: dm3/s
Filtr38
Koalescenční filtr
11
Regulátor67
Filtr/regulátor64
Mazací jednotka
47
Šířka tělesa 73 mm, hrdla 1/2 a 3/4”
Průtok: dm3/s
Filtr48
Koalescenční filtr
20
Regulátor100
Filtr/regulátor98
Mazací jednotka
68
Globální proporcionální regulátory
•
•
•
•
•
•
•
•
Velmi rychlá doba odezvy.
Přesný výstupní tlak.
Nastavení mikro-parametrů.
Volitelné parametry V/V.
Rychlý výfuk s plným průtokem.
LED displej pro indikaci výstupního tlaku.
Bez spotřeby vzduchu v ustáleném stavu.
Krytí až IP65.
Pneumatické přípojky:
G1/4 a G1/2
Rozsah vstupního tlaku:
max. 10 bar
Ovládací signál:
0 - 10 V nebo 4-20 mA
Rozsah výstupního tlaku:
0 až 2 bar, 0 až 7 bar nebo 0 až 10 bar
Elektrické krytí:
IP65
Rozsah teploty:
0 °C až max. 50 °C
Hystereze:
1,1 % FS
Napájecí napětí:
24 V DC
Průtok P31P G1/4 :
19 dm3/s
57 dm3/s
21
P32P G1/2 :
Úprava vzduchu
Řada P3X - Moduflex Lite
•
•
•
•
•
Integrální hrdla 1/2 nebo 3/4.
Konstrukce na bázi ultra lehkého technopolymeru.
Vysoká účinnost 5mikronových prvků jako standard.
Rozsah sekundárního tlaku 8 a 16 bar.
Mazání olejovou mlhou využívající nanotechnologie,
vhodné pro vzduchové nástroje.
• Sekundární aspirace plus vyvážené talířové ventily
zajišťují rychlou odezvu a přesnou regulaci tlaku.
Pracovní tlak:
Max. 16 bar
Pracovní teplota:
-10 °C až +60 °C
Pneumatické přípojky:
2 velikosti: G1/2 nebo
G3/4
Průtok dm3/s
1/23/4
Filtr
55 57
Koalescenční filtr
24
24
Adsorbční filtr
18
18
Regulátor
122134
Filtr/regulátor
111113
Mazací jednotka
78
78
Řada P3X modulárních membránových vysoušečů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odloučení vodních par a snížení PDP.
Kompaktní konstrukce.
Elektrické připojení není potřebné.
Vhodné pro nebezpečné prostředí.
Bez pohyblivých dílů.
Bezúdržbové a bez opotřebení.
Bez změny spotřeby vzduchu.
Pokles nízkého tlaku menší než 0,1 bar.
Minimální spotřeba čistého vzduchu.
Rozsah provozního tlaku:
5 až 16 bar
Rozsah teploty:
2 °C to 60 °C
Pokles tlaku:
0,1 bar
Čistý vzduch (při redukci 20K PDP):
10%
Max. průtok na vstupu (velikost 50) :
2800 l/m
Systém přípravy vzduchu P3Y
• Integrální hrdla 3/4 nebo 1” (BSPP nebo NPT).
• Vysoká účinnost 40mikronových prvků jako
standard.
• Vynikající účinnost odloučení vody.
• Robustní konstrukce s nízkou hmotností.
• Rozsah sekundárního tlaku 12 a 16 bar.
• Rolující membrána pro prodlouženou životnost.
Pneumatické přípojky:
2 velikosti: G3/4 nebo G1”
Pracovní tlak:
Max. 17,5 bar
Průtok dm3/s
3/41”
Pracovní teplota:
-10 °C až +60 °C
Filtr
116 119
Prachový filtr
137
145
Koalescenční filtr
49
59
Adsorbční filtr
47
50
Regulátor
155321
Filtr/regulátor
190237
Mazací jednotka
162
22
184
Úprava vzduchu
Systém přípravy vzduchu P3Z
• Funkce vlastního odlehčení plus vyvážené
talířové ventily zajišťují rychlou odezvu
a přesnou regulaci tlaku.
• Dodávají se příruby se závitovými hrdly pro
G1-1/2” a G2”.
• Proporcionální přísun oleje v široké škále
průtoku vzduchu.
• Vysoká účinnost 40mikronové filtrace jako
standard.
Pracovní tlak:
0 - 17,5 bar
Průtok:
Filtr
>666,6 dm3/s
Pracovní teplota:
0 °C až +60 °C
Regulátor
>666,6 dm3/s
Mazací jednotka
>666,6 dm3/s
Přesné regulátory
• Přesná regulace tlaku.
Výstupní tlak v rámci přesnosti až 0,1 %.
• Vícestupňová regulace umožňující maximální kontrolu
a stabilitu.
• Dvě hrdla pro měření s plným průtokem.
• Odlehčení s velmi vysokou citlivostí. Nárůst
regulovaného tlaku 0,3 m baru nad stanovený tlak se
automaticky odvzdušňuje prostřednictvím vnitřního
odvzdušňovacího ventilu.
• R220 má vysokou kapacitu odlehčení odvodu.
Rozsah provozního tlaku:
Primární - maximum :
Sekundární - tlak pružiny:
2,7 bar
minimum
maximum
8,2 bar
minimum
maximum
bar
10
Pneumatické přípojky:
G1/4
Rozsah provozní teploty:........................................... -18 °C * až 65 °C
* Teploty pod 0 °C vyžadují vzduch bez vlhkosti.
0,14
2,70
0,14
8,2
Miniaturní řada FRL Prepair II
• Mini jednotky pro úsporu prostoru.
• Standardně s hrdly v tělese.
• Plný řídicí píst umožňující prodlouženou
životnost.
Pneumatické přípojky:
2 velikosti: G1/8 nebo
G1/4
Max. provozní tlak:
0 až 10,3 bar
Průtok dm3/s
0,7 až 17,2 bar při vybavení automatickým pulzním
Filtr
1011
Regulátor
67
vypouštěním
G1/8G1/4
Max. provozní teplota: Regulátor
65 °C
Filtr/regulátor
78
0 až 52 °C
Mazací jednotka
9
Filtr + regulátor
23
10
Úprava vzduchu
FRL z nerezové oceli
• Vhodné pro využití v aplikacích na námořních
lodích a na otevřeném moři.
• Chemický průmysl a petrochemický průmysl.
• Koalescenční filtry jsou konstruovány pro
odloučení olejových a vodních aerosolů až
na 0,01µ.
• Vhodné pro potravinářské aplikace.
Max. provozní tlak:
20 bar
22 bar při vybavení automatickým pulzním vypouštěním
Max. provozní teplota:
Regulátor
65 °C
Filtr + regulátor
80 °C
Pneumatické přípojky:
2 velikosti: G1/4 nebo
G1/2
50 °C při vybavení automatickým vypouštěním
Systém vysoušení vzduchu Moduflex
• Maximální průtok na vstupu.
• Minimální vstupní tlak.
• Maximální vstupní teplota.
Pneumatické přípojky:
G3/8
Rozsah průtoku:
85 l/min až 567 l/min při 7 bar
Hladina hluku (průměrná): 70 dB(A)
Provozní tlak:
4 bar
Tlakový rosný bod
(standard):
-40 °C pdp
(volitelný):
-70 °C pdp
Maximální provozní tlak:
12 bar
Minimální provozní teplota:
1,5 °C
Maximální vstupní teplota:
50 °C
Standardní elektrické napájení:
230/1 fáze/50 Hz (tolerance +/- 10%)
115/1 fáze/60 Hz (tolerance +/- 10%)
Ovládání:
Elektronický časovač ovládání
Filtry stlačeného vzduchu Moduflex
• Testovány v souladu s ISO 8573.9.
• Vysoká účinnost odloučení kapalin
za všech podmínek průtoku.
• Nízká ztráta tlaku pro nízké provozní
náklady.
• Pro daný průtok je k dispozici více
velikostí hrdel, což umožňuje vyšší
flexibilitu během instalace.
Vysoká účinnost 0,01 µm filtrace/1 µm filtrace
Filtr
Vyp.Max. provozní vypouštěcí
Min.
Stupeň
typu tlak
bar g psi g
doporučená
provozní teplota
doporučená
provozní teplota
0.01
1
80 °C
80 °C
16
16
232
232
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1”, G1.1/4, G1.1/2, 2”,
2.1/2 nebo 3”
Filtr pro odloučení olejových par
Max.
auto.
auto.
Pneumatické přípojky:
176 °F
176 °F
1.5 °C
1,5 °C
FiltrMax. provozní vypouštěcí
Stupeň
typu tlak
bar g psi g
35°
35°
Olejové páry
odloučení
24
Manuální
20
290
Max.
Min.
doporučená
provozní teplota
doporučená
provozní teplota
100 °C
212 °F
1,5 °C
35°
Příslušenství vedení vzduchu
Rychlospojky
•
•
•
•
•
•
•
•
Jednoruční ovládání.
Jmenovitý průměr 5 až 11 mm.
Vyhovuje různým profilům (evropské normy, MIL, atd. ).
Provozní tlak až 35 bar.
Nízký pokles tlaku.
Teplotní rozsah -40 až 100 °C.
Výběr materiálu: ocel/mosaz/nerezová ocel/termoplast.
Na vyžádání se dodávají různé typy závitů.
Závit (BSPP / BSPT): 1/8,
1/4, 3/8, 1/2
Barb: 6, 8, 9, 10, 13,
19 mm
Spojky s jednoduchým uzavřením
Spojky s vlastním odvzdušněním
Pracovní tlak:
35 bar, maximální statický pracovní 12 bar, maximální statický pracovní
tlak s bezpečnostním faktorem 4 : 1
tlak s bezpečnostním faktorem 4 : 1
Pracovní teplota:
-20 °C až +100 °C (NBR) v závislosti na médiu
-20 °C až +100 °C (NBR) v závislosti na médiu
Materiál:
Mosaz, poniklovaná mosaz, termoplastické objímky
poniklovaná mosaz, termoplastické objímky
Příslušenství a tlumiče
Tlumiče
• Vše v plastové mimořádně lehké verzi.
• Verze s hliníkovým tělesem.
• Slinutý kov.
• Verze se zásuvným připojením.
• Vysoké potlačení hluku.
• Vytváření nízkého zpětného tlaku.
Reklasifikace
• Odloučení olejové mlhy z výfukového
vzduchu.
• Účinné tlumiče výfukového vzduchu.
• Snadno vyměnitelné prvky.
-100C až +800C
Reklasifikace - kovová opravitelná verze
Účinnost:
92%
Pracovní teplota:
0 °C až max. 66 °C
Kov
Pracovní teplota:
-100C až +740C
Pracovní tlak:
Max. 7 bar
Pracovní tlak:
až 17 bar
Účinnost:
lepší než 99 %
Plast
Pracovní teplota:
Maximální hodnota průtoku: G1/2, G3/4 malé jednotky 27,8 l/s G3/4, G1 velké jednotky 50 l/s
Ofukovací pistole
• 2 různé typy pro variabilní aplikace.
• Dostupné jsou různé typy bezpečnostních
trysek.
• Ergonomický design.
• Lehké ovládací síly.
Pracovní tlak:
Max. 7 bar
Pracovní teplota:
-20 °C až +100 °C
25
Pneumatické přípojky:
G1/4
Příslušenství vedení vzduchu
Ochrana Moduflex AirGuard
• Snadná údržba, opravy lze provádět i za chodu
zařízení.
• Spolehlivé a odolné proti poškození, není nutné
provádět žádné úpravy.
• Odpovídají aktuálním standardům EU.
• V souladu se 2010 ISO4414 (5.4.5.11.1).
• Dodávají se i nerezové verze.
Max. tlak :
G1/4 - G1/2
18 bar
G3/4 - G1/2
35 bar
Max. teplota :
G1/4 - G1/2
-20 °C až +80 °C
G3/4 - G1/2
-20 °C až +120 °C
Velikosti závitů
G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1 a G2
Zásuvné šroubení
•
•
•
•
•
Okamžité připojení/odpojení.
Jedna z nejrozsáhlejších řad na trhu.
Vynikající vlastnosti a spolehlivost.
Kompaktní, nízká hmotnost a plný průtok.
Pro použití ve standardních nebo náročných
podmínkách.
Pneumatické přípojky:
Ø 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14
a 16 mm
Prestolok Micro Ø3
Prestolok
LF3000
LF3600
LF 3900 / 3800
Max. pracovní tlak:
0,01 až 16 bar
0,01 až 25 bar 0,01 až 20 bar
0,01 až 30 bar
0,01 až 30 bar
Pracovní teplota:
-25 °C až +80 °C
-25 °C až +100 °C
-20 °C až +80 °C
-20 °C až +150 °C
-20 °C až +150 °C
Materiál:
Mosaz/polymer/NBR
Mosaz/polymer/NBR Mosaz/polymer/NBR
FDA mosaz/FKM
316L/303 nerezová ocel/FKM
Trubky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vysoká flexibilita a malé ohybové poloměry.
Dobrá chemická odolnost.
Konstantní pevnost, dobré vlastnosti při stárnutí.
Dobré pohlcování vibrací.
Odolnost vůči UF-záření.
Identifikace média (průhledné verze).
Vynikající odolnost vůči obrušování.
Bez silikonu.
Délka trubek je označována po metrech.
Polyuretan polyester
Polyuretan polyeter
Maximální pracovní tlak (při 20 °C) :
Od 8 do 14 bar
Od 8 do 14 bar
Maximální pracovní teplota:
Od -15 °C do +70 °C
Od -15 °C do +70 °C
26
Pneumatické přípojky:
Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 14
Parker technologie řízení pohybu
Ve společnosti Parker vytrvale
a houževnatě pomáháme
našim zákazníkům stát se
produktivnějšími a docílit
vyšších zisků. Dosahujeme toho
navrhováním nejlepších systémů
dle jejich požadavků. Na zákaznické aplikace se díváme
z mnoha úhlů, a hledáme tak
nové cesty k vytváření hodnot.
Parker má zkušenosti, široké
produktové portfolio a globální
dostupnost pro dodávky všeho,
co je třeba pro řízení pohybu.
Žádná jiná společnost neví
o technologii řízení pohybu více
než Parker. Pro podrobnější
informace volejte technické
oddělení našeho regionálního
zastoupení.
MANIPULACE S KAPALINAMI
A PLYNY
Klíčové trhy
• Letectví
• Zemědělství
• Manipulace s objemnými chemikáliemi
• Stavební stroje
• Potraviny a nápoje
• Doprava paliv a plynů
• Průmyslové stroje
• Mobilní systémy
• Olej a plyny
• Přeprava
• Sváření
Klíčové produkty
• Mosazná šroubení a ventily
• Diagnostické zařízení
• Systémy vedení kapalin
• Průmyslové hadice
• PTFE a PFA hadice, trubky a plastová
šroubení
• Pryžové a termoplastické hadice
a spojky
• Trubková šroubení a přípojky
• Rychlospojky
LETECTVÍ
Klíčové trhy
• Letecké motory
• Obchodní a všeobecné letectví
• Obchodní doprava
• Systémy pozemních zbraní
• Vojenská letadla
• Vozidla pro odpalování raket
a řízených střel
• Regionální doprava
• Bezobslužné letecké prostředky
Klíčové produkty
• Letové řídicí systémy a komponenty
• Systémy vedení kapalin
• Měření dodávky tekutin
a atomizační zařízení
• Palivové systémy a komponenty
• Hydraulické systémy a komponenty
• Systémy generující inertní dusík
• Pneumatické systémy a komponenty
• Kola a brzdy
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
Klíčové trhy
• Letectví
• Visuté výtahy
• Zemědělství
• Stavební stroje
• Lesnictví
• Průmyslové stroje
• Důlní průmysl
• Olej a plyny
• Výroba elektřiny
• Hydraulika nákladních vozidel
Klíčové produkty
• Diagnostická zařízení
• Hydraulické válce a akumulátory
• Hydraulické motory a čerpadla
• Hydraulické systémy
• Hydraulické ventily a ovládací prvky
• Pohony přídavných a pomocných
agregátů (PTO)
• Pryžové a termoplastické hadice
a spojky
• Trubková šroubení a přípojky
• Rychlospojky
REGULACE KLIMATU
Klíčové trhy
• Zemědělství
• Klimatizace
• Potraviny, nápoje a mlékárenství
• Medicínská technika a lékařství
• Přesné chlazení
• Zpracování
• Přeprava
Klíčové produkty
• Řízení produkce CO 2
• Elektronické řídicí systémy
• Filtry – sušiče
• Ruční uzavírací ventily
• Hadice a koncovky
• Tlakové regulační ventily
• Rozvaděče chladiva
• Bezpečnostní pojistné ventily
• Solenoidové ventily
• Termostatické expanzní ventily
PNEUMATICKÉ SYSTÉMY
Klíčové trhy
• Letectví
• Vedení a manipulace materiálu
• Tovární automatizace
• Potraviny a nápoje
• Medicínská technika a lékařství
• Obráběcí stroje
• Balicí stroje
• Transport a automobilový průmysl
Klíčové produkty
• Příprava vzduchu
• Kompaktní válce
• Sběrnice ventilových systémů-terminálů
• Uchopovací elementy
• Válce s vedením
• Ventilové bloky
• Miniaturní fluidika
• Pneumatické příslušenství
• Pneumatické aktuátory a uchopovací
elementy
• Pneumatické ventily a ovládání
• Bezpístnicové válce
• Rotační aktuátory
• Svorníkové válce
• Vakuové generátory, přísavky a senzory
27
ELEKTROMECHANIKA
Klíčové trhy
• Letectví
• Tovární automatizace
• Potraviny a nápoje
• Medicínská technika a lékařství
• Obráběcí stroje
• Balicí stroje
• Papírenské stroje
• Stroje na zpracování plastů
• Primární kovy
• Polovodiče a elektronika
• Textilní průmysl
• Vodiče a kabely
Klíčové produkty
• AC/DC pohony a systémy
• Elektrické aktuátory
• Řadiče
• Portálové roboty
• Převodovky
• Rozhraní člověk - stroj
• Průmyslové řídicí počítače
• Převodníky
• Lineární motory, kluzná vedení
• Precizní vedení
• Krokové elektromotory
• Servomotory, pohony a ovládací prvky
• Extrudované profily pro rámy
ŘÍZENÍ PROCESŮ
Klíčové trhy
• Chemie a rafinace
• Potraviny, nápoje a mlékárenství
• Lékařství a stomatologie
• Mikroelektronika
• Olej a plyny
• Výroba elektřiny
Klíčové produkty
• Analytické vzorkovací prvky a systémy
• Fluoropolymerová šroubení pro
chemické aplikace, ventily a čerpadla
• Šroubení, ventily a regulátory pro
ultračisté plyny
• Přístrojová šroubení, ventily a regulátory
• Středotlaká šroubení a ventily
• Bloky ventilů pro řízení procesů
FILTRACE
Klíčové trhy
• Potraviny a nápoje
• Průmyslové stroje
• Medicínská technika
• Námořnictví
• Mobilní vybavení
• Olej a plyny
• Výroba elektřiny
• Zpracování
• Přeprava
Klíčové produkty
• Generátory analytických plynů
• Stlačený vzduch a filtry pro plyny
• Monitorování stavu
• Motorové filtry pro vzduch,
olej i paliva a systémy filtrů
• Hydraulické, mazací a chladivové filtry
• Procesní, chemické, vodní
a mikrofiltrační filtry
• Generátory dusíkové, vodíkové
a vzduchové „zero air“
TĚSNĚNÍ A STÍNĚNÍ
Klíčové trhy
• Letectví
• Chemické zpracování
• Spotřební průmysl
• Energie, olej a plyny
• Tekutinové pohony
• Všeobecný průmysl
• Informační technologie
• Medicínská technika
• Armáda
• Polovodiče
• Telekomunikace
• Přeprava
Klíčové produkty
• Dynamická těsnění
• Elastomerové O-kroužky
• EMI stínění
• Extrudovaná a přesně řezaná elastomerová těsnění
• Homogenní a vložené elastomerové
profily
• Kovová těsnění pro vysoké teploty
• Kompozitní těsnění kov a plastická
hmota
• Odvádění tepla
Parker na celém světě
AE – Spojené Arabské Emiráty,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
[email protected]
FI – Finsko, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
[email protected]
PT – Portugalsko, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
[email protected]
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
FR – Francie, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
[email protected]
RO – Rumunsko, Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
[email protected]
AT – Rakousko, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
[email protected]
GR – Řecko, Athens
Tel: +30 210 933 6450
[email protected]
RU – Rusko, Moscow
Tel: +7 495 645-2156
[email protected]
AT – Východní Evropa,
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
[email protected]
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008
SE – Švédsko, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
[email protected]
AU – Austrálie, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
AZ – Azerbajdžán, Baku
Tel: +994 50 2233 458
[email protected]
BE/LX – Belgie, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
[email protected]
BR – Brazílie, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144
BY – Bělorusko, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
[email protected]
CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
CH – Švýcarsko, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 02 30
[email protected]
CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
CN – Čína, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000
CZ – Česká republika, Klecany
Tel: +420 284 083 111
[email protected]
DE – Německo, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
[email protected]
DK – Dánsko, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
[email protected]
ES – Španělsko, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01
[email protected]
HU – Maďarsko, Budapest
Tel: +36 1 220 4155
[email protected]
SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300
IE – Irsko, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
[email protected]
SK – Slovensko, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
[email protected]
IN – Indie, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85
SL – Slovinsko, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
[email protected]
IT – Itálie, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
[email protected]
JP – Japonsko, Fujisawa
Tel: +(81) 4 6635 3050
KR – Jižní Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400
KZ – Kazachstán, Almaty
Tel: +7 7272 505 800
[email protected]
LV – Lotyšsko, Riga
Tel: +371 6 745 2601
[email protected]
MX – Mexiko, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000
MY – Malajsie, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800
NL – Nizozemí, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
[email protected]
NO – Norsko, Ski
Tel: +47 64 91 10 00
[email protected]
NZ – Nový Zéland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744
PL – Polsko, Warsaw
Tel: +48 (0)22 573 24 00
[email protected]
TH – Thajsko, Bangkok
Tel: +662 717 8140
TR – Turecko, Istanbul
Tel: +90 216 4997081
[email protected]
TW – Tchai-wan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987
UA – Ukrajina, Kiev
Tel +380 44 494 2731
[email protected]
UK – Velká Británie, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
[email protected]
US – USA, Cleveland
(industrial)
Tel: +1 216 896 3000
US – USA, Lincolnshire
(mobile)
Tel: +1 847 821 1500
VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422
ZA – Jihoafrická republika,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
[email protected]
Katalog PDE2593SLCZ 03/2011
© 2011 Parker Hannifin Corporation. Veškerá práva vyhrazena.
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
Parkerova 623
250 67 Klecany
Česká republika
Tel: +420 284 083 111
[email protected]
www.parker.com
Váš autorizovaný regionální distributor Parker
Download

Pneumatické komponenty