Časopis pro výrobní podniky
report
1/15
Industry 4.0
Plynulé propojení systémů stlačeného vzduchu Kaeser ve výrobním procesu
Join the Network!
Kaeser Kompressoren: Hala 26 Stánek D42
Naskenujte QR kód a navštivte nás se vstupenkou zdarma
v našem stánku.
report
report
Obsah Vydání 1/15
Úvodník
Ing. Petr Strouha
4-7
3
Úvodník
4
Industry 4.0
KAESER KOMPRESSOREN na
ComVac/Hannover Messe
10
Malý, ale mocný !
MST Bösel – kontrakning stlačeného vzduchu spolehlivě
a flexibilně
14
Pokrok jako tradice
Mlékárna Ammerland roste od roku 1885
16
Groove v Loděnici
A to s aktivní pomocí Kaeser-Kompressoren
20
Akvadukt Schwarzach
S dmychadlovým vzduchem automaticky bez ledu po
160 letech
22
News: Čistota na stavbě
Kaeser Mobilair – pojízdné stavební kompresory
Více stlačeného vzduchu a méně škodlivých emisí
23
Kaeser-Filter
Hospodárné poskytování čistého stlačeného vzduchu
10-13
Veletrh Hannover Messe 2015 ve znamení průmyslu 4.0
V roce 2015 se od 13. do 17. dubna koná veletrh
Hannover Messe. V přípravné fázi očekává pořadatel, Deutsche Messe, že počet návštěvníků výrazně
překročí 180 000, z čehož bude 93% odborníků, 5 000
vystavovatelů, 150 ekonomických delegací a 2300
novinářů ze 42 států.
Heslo „Integrated Industry – Join the Network“ poukazuje na hlavní bod – „Industrie 4.0“ Průmysl budoucnosti je síťově propojený: Prémiové stroje, zdokonalené
senzory a servopohony, integrované mikroprocesory a
komunikační adresy (internetové adresy) budou vzájemně propojeny pomocí inteligentních sítí a vysokovýkonných databází.
Pomocí obecných standardů a obchodních, zákaznicky
orientovaných modelů, je možné nanejvýš efektivně
plnit nové úkoly, např. v souvislosti s dostupností, hlavními časy a snižováním nákladů.
Největší světový průmyslový veletrh, který přesahuje
odvětví, uvádí tento technologický skok do žívota.
Taktéž u KAESER KOMPRESSOREN se na veletrhu v
Hannoveru stává budoucnost skutečností.
Síťově propojené systémy predikativní údržby (predictive maintenance) mohou zabránit neplánovanému
nákladnému výpadku a zároveň minimalizovat náklady
na opravy a údržbu díky lepším možnostem plánování.
S inteligentními modely prognózy se dá přesně určit,
kdy bude třeba vyměnit potřebné komponenty.
Analýza všech průběžně získávaných provozních dat a
hodnot spotřeby energie umožňuje kontinuálně optimalizovat energetickou účinnost celého systému zásobování stlačeným vzduchem.
Díky plánované údržbě a kontinuální optimalizaci
účinnosti můžeme stále lépe plnit požadavky zákazníků
na dostupnost a úspornost důležitého nositele energie
– stlačeného vzduchu.
Těšíme se na vaši návštěvu v hale 26, stánek D42!
16-19
Tiráž:
Vydavatel: KAESER KOMPRESSOREN SE, 96450 Coburg, Německo, Carl-Kaeser-Str. 26
Tel. 09561 640-0, Fax 09561 640-130, Internet: www.kaeser.com
Redakce: Klaus Dieter Bätz
Fotograf: Marcel Hunger
Tisk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Za nevyžádané rukopisy a fotografie redakce neručí. Jakékoli kopírování (i částečné) je možné pouze s
písemným souhlasem.
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874
193 00 Praha 20 – H.Počernice, Czech Republic
Tel.: +420 272 706 821 – Fax.: +420 272 690 707
www.kaeser.com – E-Mail: [email protected]
2
Report 1/15 – www.kaeser.com
Report 1/15 – www.kaeser.com
3
report
report
Obsah Vydání 1/15
Úvodník
Ing. Petr Strouha
4-7
3
Úvodník
4
Industry 4.0
KAESER KOMPRESSOREN na
ComVac/Hannover Messe
10
Malý, ale mocný !
MST Bösel – kontrakning stlačeného vzduchu spolehlivě
a flexibilně
14
Pokrok jako tradice
Mlékárna Ammerland roste od roku 1885
16
Groove v Loděnici
A to s aktivní pomocí Kaeser-Kompressoren
20
Akvadukt Schwarzach
S dmychadlovým vzduchem automaticky bez ledu po
160 letech
22
News: Čistota na stavbě
Kaeser Mobilair – pojízdné stavební kompresory
Více stlačeného vzduchu a méně škodlivých emisí
23
Kaeser-Filter
Hospodárné poskytování čistého stlačeného vzduchu
10-13
Veletrh Hannover Messe 2015 ve znamení průmyslu 4.0
V roce 2015 se od 13. do 17. dubna koná veletrh
Hannover Messe. V přípravné fázi očekává pořadatel, Deutsche Messe, že počet návštěvníků výrazně
překročí 180 000, z čehož bude 93% odborníků, 5 000
vystavovatelů, 150 ekonomických delegací a 2300
novinářů ze 42 států.
Heslo „Integrated Industry – Join the Network“ poukazuje na hlavní bod – „Industrie 4.0“ Průmysl budoucnosti je síťově propojený: Prémiové stroje, zdokonalené
senzory a servopohony, integrované mikroprocesory a
komunikační adresy (internetové adresy) budou vzájemně propojeny pomocí inteligentních sítí a vysokovýkonných databází.
Pomocí obecných standardů a obchodních, zákaznicky
orientovaných modelů, je možné nanejvýš efektivně
plnit nové úkoly, např. v souvislosti s dostupností, hlavními časy a snižováním nákladů.
Největší světový průmyslový veletrh, který přesahuje
odvětví, uvádí tento technologický skok do žívota.
Taktéž u KAESER KOMPRESSOREN se na veletrhu v
Hannoveru stává budoucnost skutečností.
Síťově propojené systémy predikativní údržby (predictive maintenance) mohou zabránit neplánovanému
nákladnému výpadku a zároveň minimalizovat náklady
na opravy a údržbu díky lepším možnostem plánování.
S inteligentními modely prognózy se dá přesně určit,
kdy bude třeba vyměnit potřebné komponenty.
Analýza všech průběžně získávaných provozních dat a
hodnot spotřeby energie umožňuje kontinuálně optimalizovat energetickou účinnost celého systému zásobování stlačeným vzduchem.
Díky plánované údržbě a kontinuální optimalizaci
účinnosti můžeme stále lépe plnit požadavky zákazníků
na dostupnost a úspornost důležitého nositele energie
– stlačeného vzduchu.
Těšíme se na vaši návštěvu v hale 26, stánek D42!
16-19
Tiráž:
Vydavatel: KAESER KOMPRESSOREN SE, 96450 Coburg, Německo, Carl-Kaeser-Str. 26
Tel. 09561 640-0, Fax 09561 640-130, Internet: www.kaeser.com
Redakce: Klaus Dieter Bätz
Fotograf: Marcel Hunger
Tisk: Schneider Printmedien GmbH, Weidhausen
Za nevyžádané rukopisy a fotografie redakce neručí. Jakékoli kopírování (i částečné) je možné pouze s
písemným souhlasem.
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874
193 00 Praha 20 – H.Počernice, Czech Republic
Tel.: +420 272 706 821 – Fax.: +420 272 690 707
www.kaeser.com – E-Mail: [email protected]
2
Report 1/15 – www.kaeser.com
Report 1/15 – www.kaeser.com
3
KAESER KOMPRESSOREN na ComVac/Hannover Messe
Integrated Industry + Big Data
Industry 4.0
„Integrated Industry – Join the Network“ – motto veletrhu Hannover Messe 2015
je ztělesněno u Kaeser Kompressoren v systémech stlačeného vzduchu a jejich
síťovém propojení ve výrobním procesu.
Jako dodavatel systémů stlačeného
vzduchu sleduje Kaeser Kompressoren
jasnou linii. Aby energeticky efektivní a
spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem bylo více než pouhým součtem
energeticky efektivních a spolehlivých
kompresorů a komponentů pro úpravu
stlačeného vzduchu.
Pouze komplexní posuzování všech požadavků a integrace systému zásobování stlačeným vzduchem do hardware
a software uživatele vede k trvale hospodárné dostupnosti stlačeného vzduchu. Kreativní dialog stroje se strojem
na internetu může tuto hospodárnost při
důsledném využívání všech možností
šetření energie zvýšit do takové míry,
že toto pozitivně ovlivní energetickou
bilanci podniku.
Aby se systémy stlačeného vzduchu
stali plně integrovanými spolupracov-
níky v konceptu „Industry 4.0“, musí
komunikovat veškeré komponenty nejenom vzájemně, ale i s výkonným databázovým serverem.
To, jakým způsobem se energeticky
úsporně a spolehlivě síťově propojují
kompresory, zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu a nadřazené řídící systémy zažijete na vlastní kůži na ComVac,
Hannover Messe, od 13. do 17. dubna
2015 na stánku Kaeser Kompressoren,
hala 26, stánek D42.
Nadřazené ovládání Sigma Air Manager 2 (SAM 2) v nejnovější generaci
ušetří ještě více energie.
Velký dotykový displej a četné nové
prvky umožňují perfektní a progresivní
propojení se řídícímy systémy budov a
výroby – v naprostém souladu s myšlenkou „Integrated Industry“.
Join the Network!
Kaeser Kompressoren: Hala 26 Stánek D42
Naskenujte QR kód a navštivte nás se vstupenkou zdarma v našem stánku.
4
Report 1/15 – www.kaeser.com
Report 1/15 – www.kaeser.com
5
Join the Network
Aby bylo dosaženo skutečně bezproblémového začlenění dodávek stlačeného
vzduchu do systému „Integrated industry“, sází Kaeser Kompressoren na vzájemné komunikační propojení stanic stlačeného vzduchu, řízené nadřazeným
ovládáním Sigma Air Manager, v uzavřené a bezpečné síti Sigma Network.
V přímém online kontaktu takto přenáší
Sigma Air Manager 2 průběžně veškerá provozní data všech strojů do Kaeser Data Center v mateřském závodě
v Coburgu. Komplexní vyhodnocování
všech provozních parametrů je zákla-
dem pro preventivní opravy a údržbu
(Predictive Maintenace). Navíc předává
všechny potřebné informace energetickému managementu zásobování stlačeným vzduchem, která pak může rychle
reagovat na případné odchylky a může
rychle implementovat možná vylepšení
účinnosti.
Plné začlenění systémů zásobování
stlačeným vzduchem do internetu věcí
(Internet of Things, IoT) tak přispívá nejen k dlouhodobé dostupnosti stlačeného vzduchu, ale i k trvalému zvyšování
účinnosti. Pro rychlé komunikační připojení jsou interní řídící jednotky strojů
i nadřazené řídící ovládání vybaveny
množstvím rozhraní zajišťující konektivitu s řidicími systémy pro budovy a
výrobu, takže přímo splňují požadavky
výzvy „Join the Network. To vše bez
ohrožení bezpečnosti dat, jelikož všechny struktury zodpovídají nejenom doporučením Spolkového úřadu pro bezpečnost v informačních technologiích (BSI),
ale i nemožnosti jakýchkoli vnějších
funkčních vlivů.
Na stánku Kaeser Kompressoren proto
nepotkáte jenom „stroje“, ale také jejich
implementaci do prostředí IT, jehož výkonnost už teď zaručuje plynulý vstup
systémů zásobování stlačeným vzduchem Kaeser do světa Industry 4.0.
Vaše návštěva na stánku Kaeser vás
zavede přímo do budoucnosti výrobního průmyslu.
Navštivte nás na
NOVERU
VELETRHbUenV 2H0A1N5
13.–17. du
42
D
k
e
n
á
t
S
—
6
2
Hala
Jste srdečně vítáni!
VSTUPENKA
ZDARMA!
Naskenujte QR kód a navštivte nás v
našem stánku se vstupenkou zdarma.
6
Report 1/15 – www.kaeser.com
Report 1/15 – www.kaeser.com
7
SIGMA AIR MANAGER 2
Vaše rychlé přímé spojení na Industry 4.0
@
SIGMA AIR MANAGER 2 není jen výkonné nadřazené řízení pro více strojů a pro maximální možnou
energetickou účinnost a pohotovostní připravenost a použitelnost zásobování stlačeným vzduchem, nýbrž
je i širokopásmovým rozhraním bezpečné a spolehlivé uzavřené sítě SIGMA NETWORK do KAESER DATA
CENTER a zajišťuje přímé napojení stanice dodávky stlačeného vzduchu do internetu věcí. Tato zákaznicky
orientovaná aplikace umožní již dnes praktickou zkušenost s Industry 4.0.
Malý, ale mocný!
Věděli jste, že užitečné akustické parkovací senzory moderních automobilů,
které dnes v moderních vozidlech běžně pomáhají, by byli úplně nahrané bez
teplotních čidel, které MST po tisícovkách dodává různým výrobcům.
Užívaný systém, PDC (Park Distance
Control), využívá k měření vzdálenosti
odraz ultrazvukových vln. Rychlost zvuku přímo závisí na hustotě vzduchu a
ta zase na jeho teplotě. Proto je PDC
přímo propojen s vnějším teploměrem.
To je ale jenom malinký střípek z celého rozsáhlého výrobního programu
spínacích prvků a čidel, které se vyrábí
ve městě Bösel (okres Cloppenburg) v
halách společnosti Mikroschalttechnik
GmbH (MST) ve stotisícových sériích
pro všechny velké výrobce automobilů.
MST je 100procentní dceřiná společnost společnosti Elektromechanische
Schaltsensoren GmbH (EST) založené
v roce 1997. Její výrobky přesvědčili
nejenom svými bezpečnostně-technickými vlastnostmi, ale také dlouhodobou
spolehlivostí tak, že si vydobyli cestu
do oblasti automotive. Je jenom málo
dodavatelů, kteří vyrábí tak miniaturní
spínací prvky, které by v téhle oblasti
dlouhodobě spolehlivě vyhovovali nárokům na požadované proudové zatížení.
Mnohotvárnost a spolehlivost
Ať už je to PDC, ABS, ESP, GRA, MFA,
nebo jak se všechny jmenují, všude
tam, kde je třeba něco registrovat, sepnout a podobně, jsou na místě výrobky EMS a MST. Ať se jedná o otevírání
víka zavazadlového prostoru, zavírání
bočních dveří nebo o řízení, ovládání a
kontrolu stále rozšířenějších asistenč-
MST Bösel – kontrakting stlačeného vzduchu spolehlivě a flexibilně
MST vyrábí elektronické prvky pro automobilový průmysl. Je neuvěřitelné na jak malém prostoru
lze vyrábět tak širokou škálu spínačů, senzorů a dalších komponent. Pro řízení potřebných, vysoce
komplexních výrobních center představuje stlačený vzduch nepostradatelné médium.
10
Report 1/15 – www.kaeser.com
ních systémů získávajících potřebné
informace spolehlivě prostřednictvím
senzorů.
Senzory a spínače pro použití v automobilovém průmyslu musí splňovat vše.
Od co nejmenších rozměrů až po absolutní dlouhodobou spolehlivost za často
nepříznivých vnějších podmínek. Proto
je jejich koncepce a výroba velmi náročná. Většinou neviditelní „služebníci“
musí odolávat vlhkosti, extrémním teplotám, vibracím a velmi prudkým otřesům. To všechno musí dělat co nejvíc
nenápadně, a po celou dobu „životnosti“ automobilu. Podle velikosti produkce
velkých výrobců automobilů se senzory
a spínači z města Bösel denně vybaví
asi 100000 automobilů.
Vývojáři z EMS/MST proto nejčastěji
spolupracují přímo s vývojovými centry
automobilových výrobců. Tak mohou
přímo zapojit své cenné odborné znalosti a zkušenosti tam, kde se navrhují
a implementují noví elektroničtí pomocníci.
Automatizovaná výroba
potřebuje spolehlivou dodávku
stlačeného vzduchu
Samotná výroba mikrospínačů a konstrukčních skupin je rozsáhle automatizovaná. A jak se dá očakávat pomocí výrobních center, která navrhli a
MST Bösel – spolehlivý
kontrakting stlačeného vzduchu
Report 1/15 – www.kaeser.com
11
instalovali přímo odborníci z MST, a která svou komplexností a přesností vyzařují neopakovatelnou fascinaci.
Citliví výrobní roboti pro jemné
pružiny
Je ohromující, jak opatrně a zároveň
rázně tito roboti zacházejí s drobnými
kovovými a plastovými součástkami,
které vyjíždějí pro každý spínač naprosto přesně ze vstřikovacích strojů a lisů a
kousek po kousku přicházejí na montáž
v přesně odměřeném rytmu. Jak se s
přesností na mikrometr osazují nejmenší spoje, jak se automaticky nasazují
drobné šroubové pružiny, které by se
prsty nedali vůbec uchopit.
Kontrakting tlakového vzduchu:
cenově příznivý a flexibilní
V polovině loňského roku se to stalo: Kompletní stanice stlačeného vzduchu závodu MST na ulici Raiffeisenstraße ve městě Bösel
se přestěhovala z periferie areálu závodu na centrální místo. Mezi dvěma výrobními halami byla zhotovena betonová základová
deska pro kontejner se všemi potřebnými přípojkami na správných místech. Pro samotné přestěhování bylo potřeba vyřešit pouze
přívod elektrického proudu a odvod tlakového vzduchu na kontejnerové stanici a autojeřáb už mohl vzít kontejner na krátkou
cestu.
Opakující se slyšitelné vyfukování na
konci procesu uzavírání jasně ukazuje, co je hlavním nositelem energie
pro všechny vysoce komplexní řídicí a
podpůrné procesy výrobní linky. Bez
stlačeného vzduchu nefunguje u MST
vůbec nic. A vzhledem k jeho důležitosti
se vedení podniku spolu s technickým
ředitelem Manfredem Brunkenem rozhodlo pověřit zásobováním stlačeným
vzduchem v co největší míře osvědčené specialisty. V tomhle případě to znamená, že zvolili řešení „Sigma Air Utility“
od Kaeser Kompressoren: Uživatel platí
poskytovateli pouze odebraný stlačený
vzduch za smluvní, předem sjednanou,
cenu. Tím zákazníkovi odpadají fixní
náklady přičemž variabilní náklady mají
přímý vliv na snížení daní. Protože jak
energeticky úsporný provoz, tak i opravy
a údržba jsou věcí odborníků na stlačený vzduch od společnosti Kaeser Kompressoren, odpadá MST potřeba zajistit
pro provoz zásobování stlačeným vzduchem kvalifikovaný personál.
Zde aplikované řešení stlačeného
vzduchu se navíc ukazuje jako finančně flexibilní. Tři šroubové kompresory
konstrukční řady CSD jsou spolu s odpovídajícími kondenzačními sušičkami
instalovány ve 40ti stopém kontejneru.
Stanice stlačeného vzduchu proto nevyžaduje samostatnou budovu (část
budovy) proto všemi náklady s tím spo-
jenými. Může se takto bez velké námahy přestěhovat v rámci areálu podniku,
jak tomu bylo například v loňském roce,
když si to vyžádalo rozšíření výroby.
Pouze betonová základna s příslušnými
přípojkami a autojeřáb byly nutné pro
přemístění stanice stlačeného vzduchu.
To proběhlo rychle, jednoduše a bez
nehod v poskytování stlačeného vzduchu během jednoho víkendu.
V souvislosti se stlačeným vzduchem
jsou v Böselu všichni spokojeni.
Autor: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Rychle a bezbolestně: Stanice stlačeného vzduchu závodu MST se stěhuje
12
Report 1/15 – www.kaeser.com
Report 1/15 – www.kaeser.com
13
Mlékárna Ammerland roste od roku 1885
S moderní stanicí stlačeného
vzduchu, používající moderní
suchoběžné kompresory
Kaeser, je mlékárna Ammerland
v oldenburském Wiesenfelde
(část Dringenburg) dobře připravena na další růst.
Pokrok
jako tradice
V roce 1885 se zemědělci v Ammerlandu spojili a vytvořili první mlékárenské
sdružení v Severním Německu.
Na tom se do současnosti mnoho nezměnilo. Mlékárnu Ammerland nadále
vedou výhradně zemědělci z regionu.
Hlavním posláním sdružení je i nadále
zajišťovat zemědělské podniky.
Mírně se ovšem změnila velikost. Dnes
už ve sdružení není sedm, ale více než
2200 společníků. Množství mléka, které mlékárna v současné době zpracuje, si zakladatelé nedokázali představit
ani ve svých nejodvážnějších snech.
14
Report 1/15 – www.kaeser.com
To nemluvě o výrobních zařízeních a
standardech kvality, které daleko přesahují zákonem stanovené požadavky.
Tak v Ammerlandu, přenádherné krajině podobné parku, vznikla moderní,
svým dimenzím přizpůsobená a neustále rostoucí mlékárna, která patří k
největším v Německu.
Je to znát i v nárocích na zásobovaní
stlačeným vzduchem, který je nezbytný
i při nedávno obnovené výrobě sýrů a
másla.
V nové kompresorové stanici jsou instalovány suchoběžné kompresory DSG
220 a FSG420, které ve spolupráci s
kondenzačními sušiči TH 451 zajišťují
spolehlivou dodávku stlačeného vzduchu nejen zmíněným linkám na výrobu
sýrů. Sušičky a filtry stlačeného vzduchu poskytují konstantně vysokou kvalitu stlačeného vzduchu, která vyhovuje
přísným požadavkům při výrobě potravin.
Díky systémům zpětného získávání
tepla z chladícího média, které by bylo
jinak bez užitku zmařeno, jsou kompresory první místem, kde je získáváno
teplo nevyhnutně potřebné při výrobě
sýrů. Při výrobě plátkového sýra se pro
dosažení homogení struktury na řezu
používá přehřátá voda. Kromě toho se
spousta další ohřáté vody samotné,
nebo dále přeměněné na páru, používá
pro čistící účely.
Kompresory, sušičky a filtrační zařízení
jsou umístěny v prostorné stanici, která poskytuje prostor pro umístění ještě
jedné další identické sestavy. Koneckonců v mlékárně Ammerland se pořád
staví, aby bylo možné uspokojit neustále rostoucí poptávku.
Všechny tendence ukazují další zvyšování produkce. Je zřejmé, že současná flotila 90ti nákladních cisternových
vozidel, která v roce 2013 posbírala od
členů sdružení a do mlékárny dopravila
téměř 1,4milionů tun mléka, což je meziroční nárůst přes 7,3 procent, bude
brzy potřebovat posilu. Stavba nové
sýrařské linky je krokem do budoucna stejně jako investice do rozšiřování
mlékárenského obchodu.
Rald Leffers, technický vedoucí mlékárny, je velmi potěšen výkonností a
energetickou účinností nového zásobování stlačeným vzduchem. Rozhodnutí pro Kaeser bylo určitě správné.
Zároveň důrazně poukazuje na to, že
Kaeser Kompressoren je domácí
výrobce dodávající zařízení v kvalitě „Made in Germany“. To velmi
oslovilo vedení podniku i
jeho samotného.
Autor: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Report 1/15 – www.kaeser.com
15
Groove v Loděnici
A to s aktivní pomocí Kaeser-Kompressoren
Groove je potřeba brát doslovně, protože anglické
slovo „groove“ znamená i drážka, do které se ukládá
akustický obsah stále úspěšnějších znovuobjevených
vinylových desek.
*) Musikindustrie in Zahlen – 2013; Hg. Bundesverband Musikindustrie e. V., Berlin 2014
S nástupem CD disků jako hudebních
nosičů začal po roce 1983 nezadržitelný ústup hudebních desek z polyvinylchliridu (PVC). Ty do té doby ovládaly
hudební trh ve formě singlů nebo LP
desek. V roce 1984 se v tehdejším Západním Německu prodalo 71,1 milionu
dlouhohrajících desek a jenom tři miliony CD. V roce jedna (rok po sjednocení
Německa v roce 1990) se tento poměr
drasticky změnil na 23,4 miliony prodaných LP k 121,2 milionům prodaných
CD. Nejhorší časy zažil vinyl, jak se tra-
16
Report 1/15 – www.kaeser.com
dičnímu hudebnímu nosiči začalo říkat,
s počtem pouhých 300 tisíc prodaných
exemplářů v roce 2006. Tou dobou už
ale i CD nosiče pocítily vliv streamování
a stahování z internetu, protože množství 108,3 milionu kusů výrazně prokázalo pokles započatý krátce předtím, a
který postupně pokračoval až do roku
2013 na 88 milionů prodaných kusů.
Naproti tomu se prodeje vinylových
desek stabilizovaly na cca. půl milionu
kusů ročně, a dokud v roce 2011 nedosáhli 700 tisíc kusů. V následujícím
roce 2012 poté opět přesáhly milionovou hranici. V roce 2013 prodeje nadále
stoupaly a postupně se navýšily o dobrých 43 procent na 1,4 milionu LP.
Tento trend, kterého jasným důkazem
je, že dnes si opět (!) můžeme koupit
všechna alba Boba Dylana na vinylu,
udělal z přeživších lisoven LP desek
opět žádané dodavatele. Takovým příkladem je i závod společnosti GZ-Media
v Loděnici u Prahy. První vinylová deska vyjela z lisu Gramofonových závodů,
založených v roce 1949, v roce 1951.
V roce 1999 vznikla současná společnost GZ-Media. V sedmdesátých a
osmdesátých letech a na začátku tisíciletí se sortiment rozšířil o hudební kazety, CD a následně DVD. Výroba vinylových desek se nikdy úplně nezastavila.
Pořádně se rozjela poté, co byl vyvinut
nový, jedinečný Mastering System v
roce 2010. Počet nových vinylových
hudebních nosičů dosáhl v roce 2013
desetimilionovou hranici.
Cesta k „černému zlatu“
Pokud studiová nahrávka dosáhne, po
„mastrování“ v souladu s technickými nároky výrobce hudebních desek,
požadované kvality, vyřeže rozehřáté
rydlo úplně první hudební stopu do lakem potažené fólie. Aby byla elektricky
vodivá, pokryje se „lakovaná deska“
nejdřív vrstva stříbra. Poté se galvanicky vytvoří vrstva mědi nebo niklu.
Této, asi 0,5 mm silné, kovové vrstvě
se říká negativ nebo „táta“. Z něho se
následně galvanicky zhotoví několik
pozitivů – „matek“. Takovýto záznam si
přehrává speciálně vyškolený zaměstnanec, který pečlivě hlídá kvalitu, a který chybná místa manuálně vylepšuje rydlem. Vlastní lisovací matrice („synové")
vznikají opět galvanickým procesem z
„matek“. Následné chromování lisovacích forem zvyšuje trvanlivost pro sériovou výrobu. Pro každou stranu gramofonové desky se musí vyrobit vlastní
„otcové“, „matky“ a „synové“.
Gramofonové desky se vyrábějí z polyvinylchloridu (PVC), ke kterému se
Report 1/15 – www.kaeser.com
17
přidává asi 20ti procentní polyvinylacetát (PVAc) a další aditiva. Surovina
je mléčně-transparentní a dá se barvit
přisypáním barviv.
Vlastní proces lisování trvá asi 30
sekund. Z extruderu se dopraví 150 až
180 gramů surového materiálu spolu
s etiketou do lisovací formy. Zde poté
vznikne lisováním při tlaku cca 80kg/
cm2 a teplotě 150 °C hudební deska.
Po krátkém ochlazení deska pokračuje
k finálnímu zpracování. Po otevření lisu
se deska vakuem zafixuje na řezacím
18
Report 1/15 – www.kaeser.com
talíři a začne rotovat. Pevný nůž oddělí
přebytečný vytlačený materiál. Až k zabalení následují ještě další pneumaticky
a mechanicky řízené chladicí a dokončovací operace. Výroba gramofonových
desek je dnes náročná i personálně,
protože nejmladší současní zaměstnanci pochází ze začátku 80tých let.
Bez stlačeného vzduchu není
možné nic
Co nejvíc automatizovaná výroba gramofonových desek je i u GZ-Media
odkázaná na zásobování správně vysušeným a vyčištěným stlačeným vzduchem. Aby toto bylo možné zaručit i do
budoucna, vyměnila společnost GZ-Media nedávno hlavní kompresor stanice pro výrobu CD, DVD a vinylových
desek. Pan Josef Konečný, který je odpovědný za zásobování tlakovým vzduchem, je svojí „stosedmdesátjedničkou“
nadšený. Stanice s novým šroubovým
kompresorem typu DSD 171/10 dodává
stlačený vzduch pro denní výrobu zhruba půl milionu CD a DVD, pro výrobu
vinylu a pro tiskárnu a balírnu. V Loděnici pracují navíc ještě dva další šroubové
kompresory Kaeser: ASK 35 a Airtower
26. Tyto přebírají zásobování stlačeným
vzduchem v místech zhotovování malonákladových zakázek, kde se desky i
nadále vyrábí z větší části ručně.
Autor: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Report 1/15 – www.kaeser.com
19
Po zřícení však musel být zrekonstruován.
Při rekonstrukci nechal dvorní architekt
Leo von Klenze oblouk mostu z velké
části úplně dutý. Zajistil ho silnými železnými vlečnými kotvami, aby podepřel
lomené oblouky vytvořené k překrytí koryta s do jisté míry „interními podpěrnými pilíři“. Tak získal jižní vnitřní prostor
oblouku se svými šesti lomenými oblouky půvab gotické katedrály.
V roce1844 byl akvadukt Schwarzach
definitivně hotov. Aby zůstal stabilní i
dalších 171 let, podrobil se před třemi
lety generální opravě. Bylo mu opraveno zdivo a byl nově utěsněn.
Aby se během tuhých zim led už nemusel nákladně odstraňovat ručně,
instaloval vodohospodářský úřad v
Norimberku na břehu kanálu jižně od
akvaduktu do nové dřevěné strojovny
rotační dmychadlo Kaeser typu DB 166
C. Provoz dmychadla je řízen venkovní
teplotou. Při teplotách pod bodem mrazu vhání dmychadlo tlakový vzduch do
perforovaného hadicového rozvodu po
obou stranách dna kanálu. Vzduchové
bublinky víří vodu a spolehlivě zabraňují tvorbě ledu.
S dmychadlovým vzduchem automaticky bez ledu po 160 letech
Rotační dmychadlo Kaeser zabraňuje, aby v budoucnu i v tuhých zimách jako byla
ta na přelomu let 1981/82 (viz foto; v pozadí je možné podle lemujících zdí rozeznat
začátek akvaduktu) zamrzala voda v akvaduktu.
Akvadukt Schwarzach
Ludwig-Donau-Main-Kanal byl
otevřen v roce 1846. Měl délku
173 kilometrů, 100 stavidel,
překonával 183 výškových
metrů přes Franskou Juru a byl
pro Bavorské království, které
vzniklo v roce 1810 na Napoleonův příkaz, přípravou na
industrializaci oblasti.
20
Report 1/15 – www.kaeser.com
Král Ludvík I. Bavorský začal energicky
pracovat na starém plánu o propojení
Dunaje s Mohanem, které by umožnilo
lodní dopravu mezi Černým a Severním
mořem. Viděl v tom i příležitost, jak lépe
napojit franské části země, které byli k
Bavorsku nedobrovolně připojeny bonapartským rozdělením, k jejich původním
jižním zemím. Propojení mezi městy
Neumarkt i.d. Opf. a Schwarzenburgem
je mistrovské stavební dílo. Asi 40 kilometrů kanálu mezi městem Beilngries
a norimberským obvodem zachoval
vodohospodářský úřad v Norimberku v
téměř originálním stavu.
K akvaduktu Schwarzach ...
... se zájemci dostanou po dálnici A9 z jihu nebo severu, když na dálniční
křižovatce Feucht odbočí na výjezd „Feucht“ a pak pojedou po B 8 směrem
na Neumarkt i. d. Opf. Na prvním semaforu po odbočení zabočte doprava. Na
místě, kde silnice zatáčí doleva odbočte na druhou zpevněnou lesní cestu.
Vede přímo k akvaduktu.
Na parkovišti stejnojmenného pohostinství je výchozí bod pro vycházku podél
části Ludvíkova kanálu. Na 500 metrech kanálu směrem na jih můžete vidět
dvě stavidla, na druhém stojí domeček hlídače stavidla 69, kterého majitel byl
vždycky odpovědný za tři stavidla, údržbu zařízení kanálu a zároveň prodával
ovoce, které se muselo odstranit z 40ti tisíc jabloní, hrušek a švestek vysazených podél kanálu.
25
kilometrů
jižně
od
centra Norimberku stojí dva nejimpozantnější
pomníky
architektury
Ludvíkova kanálu: Velký most (akvadukt) přes rokli Schwarzach leží hned
vedle odpočívadla Feucht na dálnici
A9. Menší akvadukt Gugelhammer kříží Gauchbach ve městě Röthenbach u
města St. Wolfgang.
Akvadukt přes Schwarzach vede vodní cestu na pískovcových obloucích 17
metrů nad vodní hladinou přes koryto
řeky Schwarzach. Most-aquadukt, s
rozpětím oblouků 14,60 metrů a délkou
90 metrů, byl dokončen v roce 1841.
Autor: Klaus Dieter Bätz
Kontakt: [email protected]
Report 1/15 – www.kaeser.com
21
Pojízdné kompresory Kaeser Mobilair: Více stlačeného vzduchu a méně emisí
škodlivých látek
Čistota na stavbě
Program stavebních kompresorů pro zóny s chráněným životním prostředím kontinuálně roste.
Pro spolehlivé a ekonomické zásobování
tlakovým vzduchem a energiemi na staveništích jakékoli velikosti jsou už dlouho
osvědčeným garantem zařízení programu Mobilair stavební kompresory
Kaeser. Kompresory Mobilair jsou pro
uživatele nejlepší volbou i do budoucna,
neboť jsou jako ostatní zařízení Kaeser
neustále inovovány pro zajištění nejlepších parametrů.
Ukazuje se to mimo jiné na neustále
rostoucím počtu modelů kompresorů,
které jsou už ve standartním provedení
schváleny pro použití v zónách s ochranou životního prostředí, protože hraniční hodnoty jejich emisí výfukových plynů
dodržují stupeň IIIB stanovený směrnicí
EU 2004/26.
Opatření pro ochranu životního prostředí u svých zařízení aplikuje Kaeser hned
několik. U kompresorů konstrukční řady
M114 s dieselovým hnacím motorem
značky Deutz například seriově montovaný antioxidační katalyzátor (DOC)
bez opotřebení a údržby odstraňuje z
výfukových plynů oxid uhelnatý a uhlovodíky.
Navíc je k DOC u konstrukční řady
M115 zapojen částicový filtr (DPF).
Také konstrukční řady M130 a M171
jsou standartně vybavovány částicovými filtry.
Selective Catalytic Reduction (SCR) je
princip čistění výfukových plynů u velkých zařízení konstrukční řady M250 a
M350, jejichž motory Mercedes-Benz
pracují se zvýšeným vstřikovacím tlakem paliva, což díky jemnějšímu rozptýlení výrazně snižuje zatížení částicemi.
Proces SCR neutralizuje dusík vyskytující se ve zvýšené míře. Pomocí přidání
AdBlue (čistá močovina) z dodatečné
nádrže se přítomný oxid dusný nejdřív
rozštěpí na oxid uhličitý a amoniak,
který poté sériově zapojený modul katalyzátoru tlumiče výfuku SCR promění
na dusík a vodu.
Kromě ekologického přínosu moderních motorů redukujících spotřebu nafty
a emise CO2 i další strojní skupiny přispívají ke zmenšování zátěže životního
prostředí. Ventily optimalizované pro
proudění, bloky kompresorů se Sigma
profilem, ventilátory poháněné přes viskózní spojku, ...
To vše přispívá k maximální efektivitě
zařízení.
Low emission Zone
22
Report 1/15 – www.kaeser.com
Hospodárné poskytování čistého stlačeného vzduchu
Filtr Kaeser
Nově vyvinuté filtry Kaeser, které také vyrábí Kaeser Kompressoren
(Made in Germany), jsou klíčovým komponentem při výrobě stlačeného
vzduchu dle norem kvality stlačeného vzduchu ISO 8573-1. Velikostní
řada, dle filtrační kapacity, pokrývá v 9ti stupních efektivní filtraci od
0,6 do 14,2 m³/min.
Filtr Kaeser využívá moderní filtrační
média pro odstranění částic a aerosolů.
Uhlíková vlákna zadržují olejové páry.
Ve spolupráci s inovativním vedením
proudění je dosahována vysoká efektivita filtru při nízké ztrátě tlaku. Filtrační
parametry a výkonnostní hodnoty dle
normy ISO 12500 jsou certifikovány
nezávislou kontrolní organizací Lloyd´s
Register. Automatické odvaděče kondenzátu Eco-Drain zajišťují bezztrátový
odvod kondenzátu.
Nižší ztráta tlaku
Hospodárnost filtrů stlačeného vzduchu
rozhodujícím způsobem závisí na jejich
tlakové ztrátě. Díky velkoryse dimenzovaným tělesům filtrů a velkým filtračním
plochám, inovativnímu vedení proudění
a výkonným filtračním médiím dosahují
filtry Kaeser až o 50 procent nižší ztrátu
tlaku ve srovnání s běžnými v současné době vyráběnými filtry a to po celou
dobu životnosti filtračního prvku. To snižuje zátěž předřazených kompresorů a
přináší výraznou úsporu nákladů a ve
finále redukci CO2. Díky sériově montovaným ukazatelům diferenčního tlaku
prachových a koalescenčních filtrů lze
nízkou ztrátu tlaku (efektivitu) neustále
sledovat. Na vstup stlačeného vzduchu
přemístěný přívod hlavic filtračních prvků zvyšuje průměr proudění na výstupní straně a přispívá k nízké ztrátě tlaku.
Navíc mají do hloubky skládaná prachová a koalescenční filtrační média
se svými mimořádně velkými filtračními plochami velký podíl na výrazně
nižších provozních nákladech.
Filtry Kaeser je při instalaci možné kombinovat do přesně spojených konstrukčních sad a přesně je přizpůsobit různým
požadavkům
na připojovací
rozměr.
Report 1/15 – www.kaeser.com
23
V případě nedoručitelnosti
vraťte prosím na adresu:
P. P.
RL3 –DE A
220 00 Praha 120
OP
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
K Zelenči 2874
193 00 Praha 20 – H.Počernice,
Czech Republic
ŁConsignmentŁ
SECOTEC
kondenzační sušička budoucnosti
S latentním akumulátorem tepla SECOPACK LS
Intuitivní obsluha
Elektronické řízení SIGMA
CONTROL SMART s barevným
displejem a jazykově neutrálním
ovládáním menu je snadné a
intuitivní pro obsluhu.
Kompaktně
optimalizovaný
Latentní akumulátor tepla naplněný materiálem se střídáním
fází nabízí vysokou akumulační kapacitu pro stabilní tlakové
rosné body, pro materiálově
šetrný provoz a podstatně
snížené nároky na instalační
prostor.
Šetří energii
Díky regulaci akumulace potřebují
kondenzační sušičky série SECOTEC TF méně než 87 W na m³/min
stlačeného vzduchu. Diferenční tlak
je v závislosti od modelu 0,12 nebo
0,15 bar.
Trvalá spolehlivost
Kvalitní chladicí okruh, elektronický
odvaděč kondenzátu ECO DRAIN,
kondenzátor a SECOPACK LS z
hliníku a potrubí stlačeného vzduchu z
ušlechtilé oceli přispívají k dostupnosti
a životnosti.
Snadná instalace
a údržba
Elektrorozvodná skříň a komponenty relevantní pro
údržbu uvnitř sušičky SECOTEC-TF jsou dobře
přístupné pomocí dvou odnímatelných panelů.
Nová generace:
Sušení stlačeného vzduchu ještě efektivnější
Download

report - Kaeser Kompressoren sro