SAUTER EY-modulo 2
PDS 93.070
EY-OP250
cz Katalogový list
modu250: Dotykový panel
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
SAUTER EY-modulo 2 – osvědčená technologie v novém designu.
Oblast použití
Místní ovládání a monitorování zařízení, řízeného pomocí automatizačních stanic.
Vlastnosti
• Grafická zobrazovací a ovládací jednotka s dotykovým displejem s připojením na síť automatizačních stanic
EY-modulo 2
• Uživatelské rozhraní s ovládacími nabídkami pro vizualizaci zařízení, řízeného automatizačními stanicemi
• Zobrazení seznamu poplachů a datových bodů, časových programů a kalendáře, trendových dat
• Zadávání a změna analogových resp. digitální hodnot a ovládání výstupů
• Nastavení časových programů a kalendáře
• Volně programovatelné grafické zobrazení zařízení s dynamickými datovými body
• Individuální uživatelská hesla s různými přístupovými právy
• Součást systému SAUTER EY-modulo
Technický popis
• Napájecí napětí: 85…250 V~ / 48…62 Hz
• Grafický displej: 320 x 240 pixel (QVGA)
• Aktivní plocha: 140 x 105 mm
• Varianty: barevný - 256 barev (F001), monochromatický - č/b (F002)
• Programování pomocí CASE TPC (součást CASE Suite): jazykové verze, uživatelské aplikace.
• Zásuvka RJ-45 a konektor DB-9 pro parametrování a aktualizaci firmware
• Zásuvka RJ-11 pro systémovou sběrnici novaNet
Produkty
Typ
Popis
EY-OP250F001
Dotykový displej barevný
EY-OP250F002
Dotykový displej monochromatický
Technické údaje
Elektrické napájení
Napájecí napětí
Příkon
Verze
Displej
barevný nebo monochromatický
Rozlišení
Barevný displej
Prosvětlení displeje
Aktivní plocha š x v
Paměť
Rozhraní, komunikace
1x RJ-11 zásuvka
1x RJ-45 zásuvka
1x DB9 konektor
Přípustné okolní podmínky
Provozní teplota
Teplota při skladování a přepravě
Vlhkost
www.sauter-controls.com
85…250 V~ (48…62 Hz)
Max. 7 W
5.7 palců
4-vodičová odporová technologie
320 x 240 (QVGA)
256 barev
Časově řízené vypínání
140 x 105 mm
8 MB Flash, 8 MB RAM
novaNet
Ethernet 10 BaseT
RS232
0…45 °C
-25…70 °C
10…80% r.v.,
bez kondenzace
Montáž
Rozměry v x š x h (mm)
Váha (kg)
240 x 156 x 46
1.0
Normy, směrnice
Krytí
s příslušenstvím 0374515 001
IP 20 (EN 60529)
IP 65 (čelní)
Bezpečnostní třída
Prostředí
Konformita dle:
Směrnice 2004/108/EC
I (EN 60950-1)
IEC 60721 3K3
Směrnice 2006/95/EC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 55022 třída A
EN 60950-1
Doplňující informace
Montážní předpis
Materiálová deklarace
P100002332
MD 93.070
Rozměrový výkres
Schéma připojení
M10023
A09966
1/3
EY-OP250
Příslušenství
Typ
Popis
Software
GZF520F001
CASE TPC parametrovací program pro Windows, pro vytváření uživatelského rozhraní
7001064001
Návod k obsluze, německá verze
Propojovací kabely
0367862 001
Automatizační stanice - modu250, délka 1.5 m
0367862 002
Automatizační stanice - modu250, délka 2.9 m
0367862 003
Automatizační stanice - modu250, délka 6.0 m
Různé
0374494 001
Dotykové pero (stylus) pro modu250
0374509 001
3-pólová zástrčka pro napájení (součást dodávky)
0374515 001
Sada pro zvýšení krytí na IP 65 (včetně těsnění 0374680 001)
0374680 001
Samostatné těsnění (pro sadu 0374515 001)
Pokyny k projektování
Montáž a napájení
Dotykový panel lze namontovat na profilovou lištu nebo přímo
do dveří rozvaděče.
Střídavé napájecí napětí 85…240 V se připojuje pomocí 3-pólové
zástrčky s ochranným vodičem. Připojování se smí provádět pouze
při vypnutém napájení.
Při prvním uvedení do provozu se musí odstranit folie, která chrání
LCD displej před poškozením při montáži. Není-li ochranná folie
odstraněna, může se zhoršit čitelnost údajů a přesnost
vyhodnocení místa dotyku.
Kabelové připojení datové linky musí být provedeno odborně, musí
vést odděleně od silových kabelů a musí být realizováno v souladu
s normami EN 50174-1, EN 50174-2 a EN 50174-3.
Datová linka
Přímé propojení na sběrnici novaNet (zásuvka RJ-11) umožní
přístup do všech automatizačních stanic, připojených na novaNet.
Počet automatizačních stanic, které komunikují s dotykovým
panelem, nesmí být větší než 100.
Každému dotykovému panelu musí být před připojením na sběrnici
novaNet přiřazena jednoznačná (jedinečná) adresa v rozsahu
31744 až 31799 (obdobně jako u počítačů pro vizualizaci nebo
parametrování AS). Z výroby je nastavena adresa 31999.
Je-li připojen dotykový panel přímo na univerzální regulátor
moduFlex pomocí doplňkového modulu bod/bod 0374448001,
je maximální délka připojovacího kabelu omezena na 6 m.
Dodržování speciálních norem jako např. IEC/EN 61508, IEC/EN
61511, IEC/EN 61131-1, IEC/EN 61131-2, a pod. není vyžadováno.
Musí být zohledněny národní normy pro instalaci, použití, přístup,
oprávnění k přístupu, ochranu před úrazem, bezpečnost práce,
demontáž a likvidaci odpadu. Kromě toho musí být dodrženy normy
pro instalaci zařízení EN 50178, 50310, 50110, 50274, 61140
a pod.
Ovládání
Dotykový panel se ovládá výhradně přímým dotykem displeje.
V režimu 'plug & play' se automaticky načte konfigurace (datové
body) z automatizační stanice. Bez nutnosti parametrování lze
provádět následující operace:
• Zobrazení a výběr uživatelské aplikace (přímý přístup
do automatizační stanice)
• Zobrazení měřených hodnot, poplachů a provozních stavů
• Zadávání analogových / digitálních hodnot a ovládání výstupů
(max. 200 datových bodů / AS resp. zařízení).
• Zobrazení a změna časových a svátečních programů, zobrazení
datumu a času
• Načtení a zobrazení historických dat (maximálně 3 datové body
současně)
• Nastavení uživatelských oprávnění a hesel
• Obecné nastavení (kontrast, kalibrace, restart, informace
o systému)
Pomocí parametrovacího programu CASE TPC lze vytvořit vlastní
uživatelské rozhraní (obrázky, grafika, seznamy), což umožní
komfortně realizovat specifické požadavky uživatelů na zobrazení.
Parametrování panelu
Pro nahrávání uživatelských aplikací a aktualizaci firmware
se používá zásuvka RJ-45 (Ethernet) a konektor DB9 (RS-232).
• Dotykový panel je určen pouze pro sítě TN-S.
• Ethernet, novaNet a RS-232 jsou obvody typu SELV/PELV
a nesmí být připojeny do sítí typu ELV (Extra Low Voltage) nebo
TNV (Telecommunications Network Voltage).
• Při instalaci s pevným přívodem musí být v blízkosti umístěn
snadno přístupný vypínač napájení.
Dotykový panel je zařízení třídy A. Toto zařízení může být zdrojem
radiového rušení v obytných zónách. V takových případech musí
provozovatel provést přiměřená opatření pro eliminaci rušení.
Další informace jsou uvedeny v montážním předpisu.
Signalizační LED
Na dotykovém panelu se nad LCD displejem nacházejí signalizační
LED diody, které zobrazují následující informace:
• Blikání zelené prostřední LED signalizuje, že je napájecí napětí
v pořádku
• Blikání červené LED vlevo signalizuje aktivní poplach v aktuálně
otevřené aplikaci.
2/3
www.sauter-controls.com
EY-OP250
Rozměrový výkres
© Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basle
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
[email protected]
www.sauter-controls.com
Printed in Switzerland
Schéma připojení
71930702920 3/3
01
Download

EY-OP250 modu250: Dotykový panel