Svařovací technika
MIG-MAG
Svářečky a příslušenství
Kombi
TIG Invertory
Elektrodové invertory
Řezání plasmou
Příslušenství pro svařování
Autogenní technika
1
10 důvodů pro Vaši důvěru
– výhody výrobků Schweißkraft®
1
Výrobky
Máte vysoké nároky na kvalitu
a výkon Vašich svářecích přístrojů?
Představuje pro Vás hospodárnost
významný faktor? Se Schweißkraft®
máte spolehlivého partnera, který se
postará o obojí!
2
Kvalita
Originální výrobky Schweißkraft®
procházejí nejpřísnějšími výrobními
a výstupními kontrolami. Použití
nejlepších materiálů, vynikající
svařovací vlastnosti a jednoduchá
obsluha dávají uživateli jistotu, že
získává výrobek, který odpovídá
nejvyšším požadavkům na kvalitu.
Výroba je provázena důslednými
dílčími kontrolami. Na konec
podstupují zdroje náročnou
kontrolu, při které se zkoušejí
všechny „orgány“ hotového výrobku.
Proto jsme přesvědčeni, že můžeme
nabídnout nejvyšší možnou kvalitu.
3
Vaše přání jsou našim cílem
Naše výrobky pro Vás trvale
optimalizujeme. Třeba pokud jde
o výsledek svařování, o hmotnost,
o spolehlivost a obsluhu. Výrobky
Schweißkraft® se vyznačují kvalitou,
dlouhou životností a trvalou
hodnotou.
2
4
Naše orientace na budoucnost
Výrobky Schweißkraft® prochází
neustálým vývojem. Například
naše MIG-MAG zdroje vyvíjí,
konstruuje a vyrábí výhradně firma
REHM GmbH, jedna z největších
a nejmodernějších firem na výrobu
svařovací techniky v Německu. Tím
jsme nejlépe připraveni na budoucí
požadavky.
5
Vaši partneři
K dispozici je Vám široká síť našich
prodejců. Máte-li dotazy, naši
spolupracovníci a obchodníci
jsou připraveni kdykoliv na ně
odpovědět.
6
Rychle a nekomplikovaně
Pro případ, že se Váš zdroj porouchá
a nemůže být ihned opraven,
dostanete k zapůjčení náhradní.
7
Poprodejní servis
Pro případ, že byste někdy
potřebovali servis, nestojíte před
žádným dobrodružstvím. Váš
odborný prodejce, stejně jako náš
servis, jsou Vám k dispozici.
8
Náhradní díly
V případě poruchy je k dispozici
rozsáhlý sklad náhradních dílů.
9 Likvidace
Svářecí přístroj, který dosloužil,
zlikvidujeme způsobem šetrným pro
životní prostředí.
10 Rozsáhlá záruka
Na svářecí přístroje Schweißkraft®
MIG-MAG dostanete:
• 2 roky plné záruky
• 3 roky záruky na elektrické
a elektronické díly
• 5 let záruky na hlavní
transformátor
• 10 záruky na dodávku náhradních
dílů
Obsah
Svařovací technika
MIG-MAG zdroje
PRO-MAG 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
PRO-MAG 200 AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
PRO-MAG 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
Elektrodové (MMA) invertory DIGITAL
EASY-STICK 250 Digital. . . . . . . . . . . . . . . 46 - 48
EASY-STICK 320 Digital. . . . . . . . . . . . . . . 46 - 48
EASY-STICK 160 CEL Digital . . . . . . . . . . 46 - 48
Příslušenství PRO-MAG . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Příslušenství EASY-STICK . . . . . . . . . . . . . 49 - 50
Inteligentní zdroje PRO MIG Synergie
PRO-MIG 230-2 AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 230-4 AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 280-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 310-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 300-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 350-4 W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
PRO-MIG 450-4 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 - 16
Elektrodové (MMA) invertory
PRO-STICK 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53
PRO-STICK 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53
PRO-STICK 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRO-STICK 170 SET. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRO-STICK 170 DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRO-STICK 170 DC TIG SET . . . . . . . . . . .
54 - 55
54 - 55
54 - 55
54 - 55
Příslušenství PRO-STICK. . . . . . . . . . . . . . 55 - 56
Příslušenství PRO-MIG . . . . . . . . . . . . . . . .17 - 19
PRO ARC
– MIG-MAG zdroje s plynulou regulací
PRO-ARC 300-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 25
PRO-ARC 450-4 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 - 25
Plasmové řezací přístroje
PRO-CUT 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59
PRO-CUT 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59
PRO-CUT 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59
Příslušenství PRO-CUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Příslušenství PRO-ARC . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 28
Univerzální invertory (MMA, MIG-MAG, TIG)
KOMBI 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 32
KOMBI 160 HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 32
Bruska na wolframové elektrody
ESG 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Příslušenství KOMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TIG Invertory
PRO-TIG 170 DC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 35
PRO-TIG 170 DC TIG SET . . . . . . . . . . . . . . 34 - 35
Příslušenství
Svářecí kukly Schweißkraft®. . . . . . . . . . 64 - 65
vářecí kukly Speedglas® . . . . . . . . . . . . . 66 - 67
Příslušenství PRO-TIG . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 36
TIG Invertory DIGITAL
PRO-TIG 170 DC Digital. . . . . . . . . . . . . . .
PRO-TIG 170 AC/DC Digital . . . . . . . . . . .
PRO-TIG 210 AC/DC Digital . . . . . . . . . . .
PRO-TIG 170 DC Digital TIG SET. . . . . . .
PRO-TIG 170 AC/DC Digital TIG SET . . . . .
PRO-TIG 210 AC/DC Digital TIG SET . . . . .
38 - 41
38 - 41
38 - 41
38 - 41
38 - 41
38 - 41
Redukční ventily, ochranné brýle a štíty,
tryskový rozprašovače, svařovací kabely,
kostřící svěrky atd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 71
Autogenní technika . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 - 74
Vodní chlazení RWK 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Příslušenství PRO-TIG Digital . . . . . . . . . 42 - 44
Wolframové elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Infolinka zdarma: 800 100 709
www.bow.cz
Informace
Svářecí postupy, svařitelné materiály
a výhody jednotlivých svařovacích technik.
MIG/MAG svařování – Kov-Inertní plyn - Kov-Aktivní plyn
MIG/MAG je strojní svařování
s ochranným plynem, při kterém hoří
oblouk mezi drátovou elektrodou
a obrobkem v ochranném plynu (intertní
nebo aktivní plyny nebo jejich směsi).
Jako elektroda slouží strojně přiváděný
drát, který se taví vlastním obloukem.
Široké spektrum použití, snadné čištění
strusky, jednoduché jednostranné
provaření, hluboký závar a hospodárnost
činí z MIG/MAG-svařování nejčastěji
používaný svařovací postup na světě.
Postup MIG
Na rozdíl od postupu MAG je postup
MIG a MIG-pájení vhodný pro hliníkové
a měděné obrobky v prostředí inertních
(= chemicky nereagujících) plynů, jako
je Argon. Svařovat lze od tloušťky stěny
2,0 mm (MIG-pájení od 0,5 mm).
Postup MAG
Je vhodný pro ocel, nelegované, nízkolegované a vysokolegované výchozí materiály, a je tudíž ideální ve výrobě a při
opravách. Použitelnost začíná u plechů
od tloušťky 0,6 mm.
Pro tenčí materiály se doporučuje
impulsní zdroj nebo metoda TIG.
Postup MIG-MAG je mnohostranný
svařovací postup, je však nutno pracovní prostor chránit před průvanem
a vlhkostí, které by mohly narušit účinek
ochranného plynu.
TIG svařování (také WIG svařování)
U TIG svařování hoří oblouk mezi
netavnou wolframovou elektrodou
a obrobkem.
Jako ochranný plyn se používá čistý
argon – ušlechtilý plyn, který se váže na
malé částice a tak brání reakci roztaveného kovu. Svařovací drát se přivádí bez
proudu buď ručně (ruční sváření) nebo
strojně (automatické sváření). Jsou však
i svářecí práce, které se obejdou bez
doplňkového materiálu. Zda se použije
stejnosměrný nebo střídavý proud závisí
na použitém materiálu.
Hlavní výhoda u postupu TIG je v široké
paletě materiálů, které lze svařovat.
Svařitelné jsou materiály od tloušťky
0,3 mm (při automatizovaném postupu),
jako jsou legované oceli, vysoce legované oceli, hliník, hořčík, měď a její slitiny,
nelegované oceli, nikl, zlato, stříbro, titan
a mnoho jiných. Použitelné pro svařování
všech tlouštěk materiálu. S postupem
TIG se dosáhne nejlepších výsledků (ve
srovnání s jinými svářecími postupy) díky
nepórovitým švům s vysokou pevností.
Svařování střídavým proudem:
Ke svařování lehkých kovů. Na wolframové elektrodě se vytváří polokulová wolframová kalota a oblouk se s vysokým
kmitočtem mění mezi mínusovým
a plusovým pólem.
Svařování stejnosměrným proudem:
Ke svařování legovaných ocelí a NE-kovů.
Wolframová elektroda se zbrousí do
špičky. Oblouk hoří stabilně.
Elektroda je nositelem oblouku
a zdrojem doplňkového materiálu.
Skládá se z legovaného nebo
nelegovaného drátu – jádra a z obalu.
Obal chrání tavnou lázeň před škodlivým
vzdušným kyslíkem a stabilizuje oblouk.
Dále se tvoří struska, která svár chrání
a tvaruje šev.
Elektrody se rozlišují podle tloušťky
a složení obalu na rutilové a bazické.
S rutilovými se svařuje snadněji a získá
se pěkný plochý svár. Mimo to se dá
snadno odstranit struska.
Kvůli mimořádně velkému přívodu tepla
se při vniku do obrobku snižuje energie
plasmového paprsku. To vede k tomu, že
se šířka řezu zmenšuje s odstupem od
povrchu obrobku.
Plasmový plyn se přivádí pod tlakem
do prostoru mezi elektrodou a tryskou.
Plasmové řezání začne zapálením
pilotního elektrického oblouku pomocí
vysokofrekvenčního vysokonapěťového
výboje. Tento oblouk o nízkém výkonu,
který hoří mezi tryskou a elektrodou,
přivádí řezný plyn termickou disociací
a ionizací do stavu plasmy.
HF-zapalování = bezdotykové
vysokofrekvenční zapalování
Lift-Arc-zapalování = kontaktní zapalování
Elektrodové (MMA) svařování
Elektrodové svařování je
nekomplikovaná metoda svařování,
pomocí které lze svařovat téměř všechny
materiály. Tento postup se dá výborně
použít i v nechráněných prostorách
a dokonce i pod vodou.
U elektrodového svařování se elektrický
oblouk řídí rukou – vzdálenost elektrody
určuje délku oblouku. Většinou se
svařuje stejnosměrným proudem.
Všeobecně je elektrodové svařování
běžný a snadno proveditelný svařovací
postup.
Řezání plasmou
Řezání plasmou se původně používalo
jen tam, kde se řezání plamenem
a jeho variantní postupy nedaly použít
nebo dávaly špatné výsledky. To
platí především pro vysoce legované
oceli, litinu, lehké a barevné kovy.
Technický rozvoj v posledních letech
a zvýšení řezné rychlosti však dospělo
tak daleko, se stále častěji používá
i pro řezání tenkostěnných obrobků
(asi 0,5 až 20 mm) z nelegovaných
a nízkolegovaných ocelí.
4
Značný vliv na kvalitu a hospodárnost
má médium tvořící plasmu. Může se
jednat o stlačený vzduch nebo směs
plynů. U stlačeného vzduchu je třeba
dávat pozor na jeho velmi vysokou
čistotu.
Řezání plasmou se hodí zejména pro
ocel a CrNi nebo hliníkový plech.
Svařovací technika
Tenké pozinkované plechy jsou v kurzu.
Používají se například při výrobě automobilů,
ve stavebnictví, pro vzduchotechniku a klimatizaci, pro domácí techniku a v nábytkářství.
Proč pozinkovaný materiál?
Zinek nanesený na ocel (elektrolyticky nebo
žárovým zinkováním) vytváří ochrannou vrstvu,
která chrání před korozí. Mimo to má zinek katofový ochranný účinek. Jestliže se zinková vrstva
poškodí, zůstává materiál v okruhu asi 1 – 2 mm
od poškození přesto chráněn proti korozi. Díky
tomuto vzdálenému účinku zůstávají chráněny
i střihové hrany a mikrotrhliny.
1. Obrobek
2. Svár
3. Posuv drátu
Základní materiál
se netaví.
Použití doplňkových materiálů na bázi mědi
(bronz) umožňuje pracovat s velmi malým
teplem. Díky nepatrnému přívodu tepla se
zinek málo odpařuje a a zmenšuje se zkřivení
materiálu. Hodnoty pevnosti jsou relativně
vysoké a pájecí šev je v závislosti na složení slitiny
odolný proti korozi, protože doplňkovým materiálem je bronz.
Ochranné plyny
Pro obloukové pájení se obvykle používá
argon nebo jeho směsi s příměsí CO2 nebo O2.
Při pájení materiálů s obsahem Si nebo Sn je
nepatrný aktivační podíl CO2 nebo O2 výhodný. Stabilizuje oblouk, snižuje tvorbu pórů, ale
zvyšuje zahřívání základního materiálu. Při pájení
materiálů s obsahem Al se nabízejí směsi Ar-He
bez aktivačních podílů.
Přídavky N2 sice stabilizují oblouk a způsobují
široký šev, mohou však vést ke vyššímu tvoření
pórů. H2 jako ochranná složka je vhodný ke
zvýšení rychlosti posuvu při pájení, může ale také
vést ke zvýššené poréznosti. K cílenému určení
vhodného ochranného plynu se doporučuje
využít zkušeností výrobce plynu.
4
4. Cívka drátu
5. Plynová tryska
6. Kontaktní trubka
3
7. Ochranný plyn
8. Elektrický oblouk
-
+
5
7
6
2
1
8
MIG-pájení – co je to?
Za pojmem MIG-pájení se skrývá tvrdé pájení
pozinkovaných, povlakovaných tenkých a vysokopevnostních ocelových plechů.
Oproti běžnému svařování s ochranným plynem
(asi 1 600° C) se při MIG-pájení základní materiál
netaví, ale dochází ke spojení obrobků pomocí
pájecího drátu (obvykle doplňkový materiál na
bázi mědi) s nízkým bodem tavení okolo 1 000° C.
Zinek se začíná vypařovat již při 480° C. To znamená, že se při běžném svařování zinková vrstva
ve velké ploše spálí. Odpařený zinek a oxidy pak
vedou ke tvoření pórů, prasklin a chybnému
spojení.
Vyobrazený řez ukazuje, že při MIG-pájení
nedochází k tavení základního materiálu.
Potahování a předzpracování povrchu
Obecně se plechy s tloušťkou zinkové vrstvy do
15 μm obloukovým pájecím procesem spojují bez
problémů.
Typický šev MIG-pájení vzniklý
odhořením CuSi drátu.
Pro hliníkové základní materiály se doporučují
pájky s obsahem hliníku. Doplňkově se pozinkované plechy mohou povlakovat organickými
materiály, aby se vyhovělo parametrům na zpracování.
Protože dochází ke změně metalurgického
účinku mezi materiálem a použitou tekutou pájkou, musí být pájená plocha kovově čistá a bez
nečistot, jinak se tvoří póry, chybné spojení atd.
Doplňkové a pomocné materiály
Pro obloukové pájení se používají především
drátové elektrody a svařovací tyče ML CuSi3
a ML CuAl8.
ML CuAl8 se používá pro MIG-pájení ušlechtilých
ocelí, a pro spoje, u kterých je důležitý optický
vzhled povrch švu. To může mít velký význam
například v nábytkovém průmyslu.
Naše doporučení:
PRO-MAG 200-2 AM &
PRO-MIG 230-2 AM /
230-4 AM synergie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nedochází ke korozi pájecího švu
minimální rozstřikování při svařování
snadné dodatečné opracování pájecího švu
nízká pracovní teplota
malá deformace
nižší změna štěrbiny sváru
u vysokopevnostních ocelových plechů
kapilární účinek pájky, tudíž o 1/3 vyšší pevnost
u pájení kruhových a podlouhlých otvorů
nepatrný opal povlakového materiálu
katodový ochranný účinek základního
materiálu v bezprostředním okolí švu (zinek)
ochrana proti korozi bez dodatečné úpravy
optimální kontrola pro zachování tloušťky
plechu
5
MIG / MAG
MIG-pájení – pro nové oblasti použití, nové materiály
a předpisy zejména v automobilovém průmyslu.
Made in Germany
SCHWEISSKRAFT® PRO-MAG –
standardní svářecí zdroje pro svařování tenkých plechů
· 2-taktní a 4-taktní funkce pro stehování
a dlouhé sváry. Pro všechny svářečské potřeby
je zajištěn stabilní výkon.
· Při ukončení svářecího procesu se automatika
připečení stará o konstantní délku drátu, čímž
se předchází připečení drátu k obrobku nebo
k proudové trysce (lze individuálně nastavit).
· S integrovaným bodovacím a stehovacím
řízením už nejsou opticky bezchybné bodové
sváry a sváry v dlouhých otvorech žádný problém, stejně jako rovnoměrné reprodukovatelné stehy.
· Individuálně nastavitelný čas doběhu plynu,
automaticky nastavitelný podle daného zapnutého stupně. Tím se tavná lázeň chrání i po
ukončení svařování až do jejího ztuhnutí.
· Automatika posuvu nastavuje rychlost drátu
při snížení nebo zvýšení výkonu stupňovým
řízením ve velkém rozsahu, takže není nutná
ruční regulace.
· Nucené bezpečnostní vypnutí zabraňuje
nechtěnému zapálení a odvinutí svařovacího
drátu ve 4-taktním provozu. Tak se rovněž
předchází nebezpeční vzniku požáru.
· Integrovaná zaváděcí a zapalovací automatika zajišťuje rychlé a bezpečné zapálení elektrického oblouku.
· Zaváděcí automatika zvyšuje rychlost posuvu
automatickým zavedením drátu.
· Trvalé sledování síťového napětí s vyrovnáváním odchylek se stará o klidný a rovnoměrný
oblouk s optimálním výsledkem svařování.
Postup
· MIG-MAG
· MIG pájení (PRO-MAG 200-2 AM)
Tloušťky plechu
· od 0,8 mm (MAG)
· Hliník od 2,0 mm (MIG)
· MIG pájení od 0,6 mm
Materiály
· Stavební oceli
· CrNi-oceli feritické/austenické
· Duplex oceli
· pozinkované, povrchově upravené
(MIG pájení)
Typické použití
· Opravy karosérií / servis
· Zámečnictví / Ocelové konstrukce
· Zemědělství
· Školství
Nastavitelné parametry
• Rychlost posuvu drátu
• Svařovací proud
• Doba volného hoření
• Doba doběhu plynu
• Volba provozu:
2-takt, 4-takt, bodování, stehování
• Bodovací / stehovací čas
PRO-MAG 250-2
PRO-MAG 200-2 AM
PRO-MAG 180-2
Jednoduchá obsluha
· Kontrolka PROVOZ
· Kontrolka TEPLOTA
· Nastavení bodovacího
a stehovacího času
· Přepínač druhů provozu
(2-taktní, 4-taktní, bodovací, stehovací)
· Nastavení rychlosti
posuvu drátu
· Nastavení svařovacího
proudu
6
MIG pájení
Svařovací technika
Strojní posuv drátu
MIG / MAG
Stabilní řízení pro jednoduchou
manévrovatelnost
Robustní pojezd
· Vysoce výkonný transformátor
s kvalitním dvakrát smaltovaným
měděným vinutím izolační třídy H
· Vinutý a izolovaný ve vrstvách
s doplňkovým vakuovým namáčením
· S ochranou proti přetížení pomocí
teplotního čidla
· Vysoce dynamický tlumicí
systém zajišťuje vysoce stabilní
elektrický oblouk bez kolísání
napětí a zajišťuje optimální
výsledky sváření.
PRO-MAG 200-2 AM – kombinovaný zdroj
pro MIG/MAG-svařování a MIG-pájení.
Zvláště karosárny musejí přizpůsobovat své postupy
zvyšujícím se požadavkům. Karosérie z plně pozinkované částečně vysokopevnostní oceli se po nehodě
nesmějí svařovat konvenčními metodami, protože by
se ztrácela výrobcem udaná pevnost.
Mnozí výrobci automobilů již přímo požadují pro opravy používat MIG-pájení.
Základní materiál
se netaví.
MIG- pájení
v automobilovém
průmyslu
Výhody MIG- pájení
•
•
•
•
•
•
PRO-MAG 200 AM je zde speciálně zkonstruované
kombinované zařízení pro MIG-MAG svařování
a MIG pájení tenkých plechů.
Pro MIG pájení je k tomuto zařízení potřebný doplněk
(„MIG sada pájecího hořáku“).
Typický šev MIG-pájení vzniklý
odhořením CuSi drátu.
•
•
•
•
•
nekorodující šev
minimální rozstřikování sváru
snadné dodatečné opracování švu
nízká pracovní teplota
menší zúžení svářecí štěrbiny u ocelových plechů
se zvýšenou pevností
kapilární účinek pájky, tím o 1/3 vyšší pevnost
u pájení kruhových a podlouhlých otvorů
nepatrná deformace materiálu
malé opálení povlakové vrstvy
katodický ochranný účinek základního materiálu
v bezprostředním okolí švu (zinek)
ochrana proti korozi bez dodatečných opatření
optimální kontrola zachování tloušťky plechu
7
Made in Germany
MIG-MAG svařování v ochranné atmosféře
Řada PRO-MAG
MIG-pájení
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Doporučená sada hořáků
Objednací číslo
PRO-MAG
Technické údaje
Drát-Ø Ocel/Ušlechtilá ocel
mm
Drát-Ø Hliník
mm
Posuv drátu
m/min
Pohon
Síťová přípojka
V
Rozsah nastavení
A
Doba zapnutí (ED) při Imax. (10 min.)
%
Svařovací proud při 100 % ED
A
Stupně nastavení
Napětí naprázdno
V
Trvalý výkon při 100 % ED
kVA
Jištění (pomalé)
A
Účinník
cos φ
Druh chlazení
Chlazení hořáku
Třída ochrany
Izolační třída
Hmotnost
kg
Rozměry d × š × v
180-2
108 0118
27 990 Kč
15/25
109 1510
0,6 – 0,8
1,0
0,3 – 20
2 kladky
230/400
30 – 140/50 – 180 A
25 % / 25 %
95 / 100
6/6
21 – 35 / 23 – 39
2,1/2,4
16
AF
Plyn
IP 21
H
45
200-2 AM
108 0120
29 990 Kč
15/25
109 1510
250-2
108 0125
33 990 Kč
25/35
109 2510
0,6 – 1,0
0,8 – 1,2
1,0
1,0 – 1,2
0,3 – 20
0,3 – 20
2 kladky
2 kladky
400
400
25 – 200 A
35 – 250 A
30 %
30 %
100
125
8
10
14 – 32
16 – 35
2,3
3,1
16
16
0,98
AF
AF
Plyn
Plyn
IP 21
IP 21
H
H
52
55
760 × 320 × 580 mm
MIG pájení
Technické změny vyhrazeny. Doplňové vybavení na vyobrazených přístrojích se dodává za příplatek.
Svařovací zařízení mají značku S a vyhovují normě a EN 60-974---1.
Součást dodávky:
Pohon se 2 kladkami, 2/4-taktní-bodové/intervalové řízení, síťový přívod 5 m se zásuvkou, systém centrálního
připojení Binzel, indikace provozu a teploty.
Bez hořáku, bez ukostřovacího kabelu, bez redukčního ventilu (příslušenství).
Sada hořáku
Hořák 4 m, ukostřovací kabel (Maka), redukční ventil 315 bar Argon/CO2 (DruMi)
Obj. č.
109 1510
109 2510
109 3610
Popis
Sada hořáku 15/25, SMB 15/4 m plynem chlazený, Maka 25 mm2 4 m, DruMi
Sada hořáku 25/35, SMB 25/4 m plynem chlazený, Maka 35 mm2 4 m, DruMi
Sada hořáku 36/70, SMB 36/4 m plynem chlazený, Maka 70 mm2 4 m, DruMi
Cena bez DPH
2 190 Kč
2 690 Kč
3 890 Kč
Sada hořáku
Spotřební materiál – sada hořáku
Obj. č.
109 1500
109 2500
109 3600
Popis
Cena bez DPH
Sada spotřebních dílů SMB 15
479 Kč
1× nosič plynové trysky, 3× přídržné péro, 3× proudová tryska 0,6/0,8 mm
3× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska vel. 12, skříňka velká
Sada spotřebních dílů SMB 25
569 Kč
3× přídržné péro, 2× těleso trysky, 5× proudová tryska 0,6/0,8 mm
2× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska vel. 12, skříňka velká
Sada spotřebních dílů SMB 36
949 Kč
2× těleso trysky M6, 3× plynový rozdělovač hnědý, 5× proudová tryska 0,8/1,0/1,2 mm
4× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska, skříňka velká
Podávací kladka
Obj. č.
101 2108
101 2110
101 2112
8
Popis
Podávací kladka 0,6/0,8 mm (PRO-MAG 160 - 250)
Podávací kladka 0,8/1,0 mm (PRO-MAG 160 - 250)
Podávací kladka 1,0/1,2 mm (PRO-MAG 160 - 250)
Cena bez DPH
709 Kč
709 Kč
709 Kč
Sada spotřebních dílů
Svařovací technika
Hořák SMB 25 plynem chlazený
pro PRO-MAG 250-2
MIG / MAG
Hořák SMB 15 plynem chlazený
pro PRO-MAG 180-2/ 200-2
Popis
SMB 15 / 3 m s tlačítkem
SMB 15 / 4 m s tlačítkem
SMB 15 / 5 m s tlačítkem
SMB 15 / 3 m pro hliník
č.
1
2
3
4
Obj. č.
109 1503
109 1504
109 1505
109 1513
Popis
bal Obj. č.
Krk hořáku SMB 15
109 1530
Nosič plynové trysky
10 109 1531
Přídržná pružina
20 109 1535
Proudová tryska M6
Ø 0,6 mm/25 mm
10 109 1540
Ø 0,8 mm/25 mm
10 109 1542
Ø 1,0 mm/25 mm
10 109 1544
Proudová tryska Alu
Ø 1,0 mm/25 mm
10 109 1547
5 Plynová tryska kuželová
Ø 12/53 mm
10 109 1550
Plynová tryska válcová Ø 16 mm 10 109 1554
Plynová tryska bodová
10 109 1552
6 Mezikus
10 109 1591
7 Mezikus černý
10 109 1588
8 Rukojeť červená
109 1517
9 Spínač
109 1518
10 Šroub rukojeti
20 109 1590
11 Kroužek
109 1592
12 Ochrana kabelu
109 1587
13 Ochrana kabelu u zdroje
109 1586
14 Přípojná matice
10 109 1581
15 Šroub přípojné matice
20 109 1589
16 Centrální zástrčka pevné kolíky
109 1582
Sada spotřebních dílů SMB 15
109 1500
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Technické údaje:
Zatížení: 180 A CO2 / 150 A směsný plyn
ED 60 %
Drát-Ø:
0,6-1,0 mm
Cena bez DPH
1 490 Kč
1 590 Kč
1 790 Kč
2 190 Kč
Cena bez DPH/ks
229 Kč
59 Kč
9 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
39 Kč
39 Kč
389 Kč
59 Kč
49 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
99 Kč
79 Kč
59 Kč
9 Kč
389 Kč
479 Kč
Popis
SMB 25 / 3 m s tlačítkem
SMB 25 / 4 m s tlačítkem
SMB 25 / 5 m s tlačítkem
SMB 25 / 3 m pro hliník
č.
1
2
3
4
Popis
bal.
Krk hořáku SMB 25
Přídržná pružina
20
Těleso trysky
10
Proudová tryska M6
Ø 0,8 mm/28 mm
10
Ø 1,0 mm/28 mm
10
Ø 1,2 mm/28 mm
10
Proudová tryska Alu
Ø 1,0 mm/28 mm
10
Ø 1,2 mm/28 mm
10
5 Plynová tryska kuželová
Ø 14,5/57 mm
10
Plynová tryska válcová Ø 18 mm 10
Plynová tryska bodová
10
6 Mezikus černý
10
7 Rukojeť červená
8 Spínač
9 Šroub rukojeti
20
10 Kroužek
11 Ochranná pružina kabelu
12 Ochrana kabelu u zdroje
13 Přípojná matice
10
14 Šroub přípojné matice
20
15 Centrální zástrčka pevné kolíky
Sada spotřebních dílů SMB 25
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Obj. č.
109 2503
109 2504
109 2505
109 2513
Cena bez DPH
1 990 Kč
2 090 Kč
2 390 Kč
2 690 Kč
Obj. č.
109 2530
109 2535
109 2560
Cena bez DPH/ks
459 Kč
9 Kč
39 Kč
109 2542
109 2544
109 2546
29 Kč
29 Kč
29 Kč
109 2548
109 2549
39 Kč
39 Kč
109 2550
109 2554
109 2552
109 1588
109 1517
109 1518
109 1590
109 1592
109 2561
109 1586
109 1581
109 1589
109 1582
109 2500
49 Kč
59 Kč
119 Kč
49 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
109 Kč
79 Kč
59 Kč
9 Kč
389 Kč
569 Kč
Technické údaje:
Zatížení: 230 A CO2 / 200 A směsný plyn
ED 60 %
Drát-Ø:
0,8-1,2 mm
9
Příslušenství MIG-MAG hořák
Vodící spirály,
teflonové a PA duše
Příslušenství pro MIG-pájení
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH
Vodící spirály s přídržným nátrubkem a O-kroužkem
Modré, izolované 1,5/4,5; pro drát1) Ø 0,6 – 0,8; SMB 15-36
89 Kč
3,0 m
105 1573
99 Kč
4,0 m
105 1574
119 Kč
5,0 m
105 1575
Červené, izolované 2,0/4,5; pro drát1) Ø 1,0 – 1,2; SMB 15-36
89 Kč
3,0 m
105 2576
99 Kč
4,0 m
105 2577
119 Kč
5,0 m
105 2578
Holé, 2,0/4,5; pro drát1) Ø 1,0 – 1,2 mm; SMB 400
79 Kč
3,0 m
105 4073
89 Kč
4,0 m
105 4074
99 Kč
5,0 m
105 4075
Holé, 2,5/4,5; pro drát1) Ø 1,6 mm; SMB 400
79 Kč
3,0 m
105 4076
89 Kč
4,0 m
105 4077
99 Kč
5,0 m
105 4078
Teflonové duše s přídržným nátrubkem a O-kroužkem
Modré, 1,5/4,0; pro drát2) Ø 0,8 – 1,0 mm; SMB 25-36
269 Kč
3,0 m
105 1593
329 Kč
4,0 m
105 1594
399 Kč
5,0 m
105 1595
Červené, 2,0/4,0; pro drát2) Ø 1,0 – 1,2 mm; MB 25-36
269 Kč
3,0 m
105 2590
329 Kč
4,0 m
105 2591
399 Kč
5,0 m
105 2592
Žluté, 2,7/4,7; pro drát2) Ø 1,6 mm; SMB 400
269 Kč
3,0 m
105 3666
329 Kč
4,0 m
105 3667
399 Kč
5,0 m
105 3668
PA-duše s přídržným nátrubkem a O-kroužkem
Šedé, 2,0/4,0; pro drát2) Ø 1,0 – 1,2 mm; MB 25-36
3,0 m
105 2583
4,0 m
105 2584
5,0 m
105 2585
Šedé, 2,9/4,7; pro drát2) Ø 2,4 mm; SMB 400
4,0 m
105 2586
199 Kč
269 Kč
169 Kč
Uhlíkové teflonové duše s přídržným nátrubkem, O-kroužkem
a mosaznou spirálou
2,0-4,0 pro drát2) Ø 1,0 – 1,2 mm; MB 25-36
399 Kč
3,0 m
105 2596
449 Kč
4,0 m
105 2597
519 Kč
5,0 m
105 2598
Uhlíkové teflonové duše s přídržným nátrubkem, O-kroužkem
a mosaznou spirálou
2,7/4,7 pro drát2) Ø 1,6 mm; SMB 400
349 Kč
4,0 m
105 2599
1)
2)
3)
105 1583
105 1596
105 1598
105 1599
105 1597
105 1524
9 Kč
39 Kč/ks
19 Kč/ks
19 Kč/ks
69 Kč/ks
129 Kč
Použití pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí dle
DIN 8555 a DIN 8559 v ochranné atmosféře.
Použití pro svařování aluminia dle DIN 1732, mědi a měděných
slitin dle DIN 1733 a niklu a niklových slitin dle DIN 1736 a pro
svařování nerezových a žáruodolných ocelí dle DIN 8556.
Použití do max. 150° C.
10
SMB 15 / 4 m pro drát 1,0 mm 109 1522
10× proudová tryska Ø 1,0 mm
a teflonová duše červená Ø 1,0-1,2 mm, 4 m
499 Kč
Svařovací drát CuSi 3, malá cívka D200, 5 kg
569 Kč/kg
Ø 0,8 mm
113 1620
559 Kč/kg
Ø 1,0 mm
113 1619
Svařovací drát CuSi 3, cívka v koši K300, 15 kg
409 Kč/kg
Ø 0,8 mm
113 1625
399 Kč/kg
Ø 1,0 mm
113 1624
Svařovací drát CuAl 8, malá cívka D200, 5 kg
449 Kč/kg
Ø 0,8 mm
113 1630
449 Kč/kg
Ø 1,0 mm
113 1629
Svařovací drát CuAl 8, cívka v koši K300, 15 kg
489 Kč/kg
Ø 0,8 mm
113 1635
399 Kč/kg
Ø 1,0 mm
113 1634
Další svařovací dráty, např. SG 2, hliník, ušlechtilá ocel,
dodáváme na vyžádání.
MIG/MAG speciální kleště
107 2000
349 Kč
K řezání, čištění a orovnání trysky ochranného plynu
(Ø 15 – 18 mm), uvolnění a utažení proudové trysky
329 Kč
Kombinované teflonové duše s přídržným nátrubkem,
O-kroužkem a mosaznou spirálou
Červené, 2,0/4,0; pro drát2) Ø 1,0 – 1,2 mm; MB 25-36
359 Kč
3,5 m
105 2593
399 Kč
4,5 m
105 2594
469 Kč
5,5 m
105 2595
O-kroužek 3,5 × 1,5 (bal. 20 ks)
Přídržný nátrubek Ø 4 mm (bal. 20 ks)
Nátrub.pro vod.spirálu holý 1,5/4,0 (bal. 20)
Nátub. pro vod.spirálu holý 2,0-2,5/4,0 (bal. 20)
Vodící trubka mosaz Ø 4 mm
Mosazná spirála neřezaná 200 mm
Cena bez DPH
Popis
Obj. č.
MIG-pájecí sada hořáku
499 Kč
SMB 15 / 4 m pro drát 0,8 mm 109 1521
10× proudová tryska Ø 0,8 mm
a teflonová duše modrá Ø 0,8 – 1,0 mm, 4 m
Adaptér na cívky v koši
111 0001
119 Kč
MIG / MAG
Inteligentní svařovací zdroje
Schweisskraft® nové generace
PRO-MIG® synergie
PRO-MIG 230-2 AM synergie
PRO-MIG 230-4 AM synergie
PRO-MIG 280-4 synergie
PRO-MIG 310-4 synergie
PRO-MIG 300-4 synergie
PRO-MIG 350-4 W synergie
PRO-MIG 450-4 WS synergie
11
MIG-MAG svařovací agregáty s ochranným plynem
Made in Germany
PRO-MIG synergie – nová generace
MIG-MAG zdrojů se stupňovým řízením
S nově vyvinutým revolučním konceptem řízení IWC.
Délka oblouku se neřídí jen velikostí napětí
a svařovacího proudu, ale také digitálním
snímáním rychlosti posuvu drátu.
· Během celého procesu zapálení a hoření
oblouku se trvale sleduje a digitálně řídí přechod kapek – jako u nejmodernějších impulsních zdrojů proudu
· Nastavení správných parametrů svařování je
jednoduché a jisté díky integrované databance svařovacích parametrů DCC a díky pohodlnému konceptu obsluhy SMI
· Integrovaný mikroprocesor bleskurychle
a účinně vyrovnává změny a udržuje délku
oblouku do značné míry konstantní.
· IWC nadřazeně řídí celé zařízení
Technologie SDI Automatické vyrovnávací tlumení
SDI zvyšuje hospodárnost: Protože je oproti
běžným ve stupňovitě řízeným MIG-MAG zařízením možné lépe řídit vstup tepla a je silně
omezeno rozstřikování, odpadá tak značná část
dokončovacích prací na úpravě sváru.
Je také možné svářecí vlastnosti ještě optimálněji přizpůsobit aktuálním podmínkám
svařování, např. v polohovém svařování, jako
u švu směrem vzhůru, nad hlavou, nebo při
svařování s dlouhým drátem na obtížně přístupných místech.
Technologie SDI také poskytuje vynikající
zapalovací vlastnosti a velmi stabilní oblouk
a optimalizované tlumení. Tím se snižuje rozstřikování na minimum.
PRO-MIG 450-4 WS synergie
12
Svařovací technika
Volíte pouze materiál a sílu drátu.
Stroj vám sdělí provařitelnou sílu materiálu
– a už se jde dál.
Nastavení ostatních svářecích parametrů zajistí
naše nová PRO-MIG synergie a DCC sama na
základě uložených charakteristik.
Rychlost posuvu drátu a všechny ostatní důležité
parametry se automaticky optimalizují v závislosti na velikosti napětí pro naprogramované
materiály ocel, ušlechtilá ocel, hliník a pro různé
průměry svařovacího drátu a druhy plynu.
MIG / MAG
Nastavení podle tloušťky materiálu
Tři jednoduché kroky – a hotovo…
Sériově u všech
PRO-MIG typů
1. krok
Volba materiálu a průměru
svařovacího drátu
2. krok
Nastavit volbu
„Tloušťka materiálu“
3. krok
Stisknout spínač hořáku
a regulátorem zvolit tloušťku
svařovaného materiálu.
Digitální stupnice (A) zobrazuje
sílu materiálu v mm.
Technologie DMC–
digitální řízení posuvu drátu
Změny délky oblouku (např. kvůli kolísání napětí
a odporu v přívodních kabelech) se díky DMC
rychle a účinně vyrovnávají.
Kromě měření napětí na oblouku se zaznamenává také rychlost posuvu prostřednictvím inkrementálního vysílače na motoru posuvu. S DMC
jsou změny délky oblouku rychle rozpoznány
a opraveny.
DMC je zárukou konstantní rychlosti posuvu
drátu – nezávisle na teplotě motoru posuvu
nebo znečištění vodící spirály.
Technologie DCC –
automatické nastavení svařovacích parametrů
podle síly materiálu.
Všechny potřebné svařovací parametry se volí
automaticky podle optimalizovaných hodnot.
Rozsáhlá integrovaná databanka svařovacích
parametrů (DCC) byla vytvořena podle znalostí
zkušených odborníků. Podle kombinace materiál,
průměr drátu a zvoleného napěťového stupně se
z databanky předvolí všechny parametry potřebné pro svařovací proces.
Technologie SMI –
jednoduchost a záruka bezchybné obsluhy:
SMI umožňuje rychlé a bezpečné nastavení
správných svařovacích parametrů nejjednoduššním způsobem – zvolit materiál, nastavit sílu
materiálu – svařovat.
Nastavené hodnoty se během svařování průběžně porovnávají se skutečností a v případě
potřeby se okamžitě upravují. Všechny parametry
potřebné pro dokonalé svařování (více než 900)
se volí pomocí DCC podle okamžitých požadavků
stroje.
PRO-MIG 280-4 synergie
13
Made in Germany
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
PRO-MIG synergie – s inteligentním IWC řízením
pro vysokou zátěž v průmyslovém použití.
Argumenty
· Inteligentní nadřazené IWC řízení
· Elektronické vyrovnávání tlumení SDI pro
ještě lepší proces zapalování
· Synergický provoz DCC pomocí integrované
databanky s uloženými charakteristikami
· Speciální charakteristiky pro MIG-pájení (230 AM)
· Doplňkově speciální charakteristiky pro hliník
u PRO-MIG 230-4 AM, 300-4 až 450-4 WS
· Automatika navlečení drátu, bez proudu a plynu, s rychloposuvem
· Automatika posuvu
· Přibližovací automatika pro jistější zapálení
· Funkce Hold (přidržení)
· Trvalé sledování síťového napětí pro dosažení
klidného oblouku
· Individuálně nastavitelná automatika hoření
drátu
· Individuálně nastavitelný čas doběhu plynu
· Bezpečnostní nucené vypnutí ve čtyřtaktním
režimu proti nechtěnému odvinutí drátu
· Teplotně řízený větrák a vodní čerpadlo
· Tepelná ochrana
· Certifikace CE a S
· Dvě velká řízená a pevná kola
Programy/Charakteristiky
Synergický provoz DCC
PRO-MIG 230-2 AM
PRO-MIG 230-4 AM
PRO-MIG 280-4
PRO-MIG 310-4
PRO-MIG 300-4
PRO-MIG 350-4 W
PRO-MIG 450-4 WS
Fe/CrNi
0,6 0,8
1,0
Významné rysy výbavy:
· Posuv drátu se dvěmi popř. čtyřmi kladkami
s výkonným digitálním řízením
· Přehledný ovládací panel
· Dva snadno odečítatelné displeje s funkcí
přidržení zobrazují svařovací napětí, svařovací
proud a svařitelnou sílu materiálu
· Zobrazení překročení teploty
· Jednoduchá výměna cívky s drátem
· Výměna podávače drátu bez pomocí nástroje
· Ergonomický design, krytí IP 23 pro venkovní
svařování
· Snadná manipulace díky robustnímu pojezdu
s velkými koly
Druhy provozu
· 2-taktní provoz
· 4-taktní provoz
· Bodování + stehování
· Synergický provoz
· Manuální provoz
0,8
Alu
1,0
1,2
Tloušťky plechu
· od 0,5 mm (MAG)
· hliník od 0,8 mm (MIG)
· MIG-pájení od 0,5 mm
Základní materiály
· stavební oceli, ne- a nízkolegované materiály
· CrNi-oceli feritické / austenické
· oceli Duplex
· hliník (MIG)
· pozinkované, předzpracované oceli
(MIG-pájení)
Typická použití
· výroba zařízení, nádob a strojů z oceli
· údržba a opravy
· automobilový a dodavatelský průmysl
· výroba stavebních vozidel a strojů
· výroba kolejových vozidel
· stavba lodí
Nastavitelné parametry
· Navlékací rychlost
· Doba volného hoření
· Doba předběhu plyn
· Doba doběhu plynu
· Bodovací/stehovací čas
· Svařovací výkon
1,2
Postupy
· MIG-MAG
· MIG-pájení (PRO-MIG 230 AM synergie)
0,8
CuSi
1,0
Synergická
volba programů
PRO-MIG 230-4 AM
Ovládací prvky
Nastavení
rychlosti
posuvu drátu
a oprava délky
oblouku
Zobrazení svařovacího napětí s funkcí
uložení hodnoty po
ukončení svařování
Hrubé nastavení
svařovacího
proudu
Zobrazení svařovacího proudu a síly
materiálu
Druh provozu:
zobrazení
tloušťky materiálu,
2-takt
4-takt
bodování
stehovaní
14
Jemné nastavení svařovacího proudu
Nastavení bodovacího
a stehovacího času
Synergická programová volba:
Program materiál / průměr drátu nebo ruční
provoz např. pro svařování hliníku
MIG / MAG
Svařovací technika
PRO-MIG synergie 230-2 AM
až 310-4
Kompaktní kostrukce s rozšířeným
podvozkem, řiditelnými kolečky a velkými hlavními koly.
PRO-MIG synergie 300-4
až 350-4 W
Průmyslová konstrukce na plynové
láhve (až 50 l), rozšířeným podvozkem,
řiditelnými kolečky a velkými hlavními
koly. Chlazení hořáku plynem, vodní
chlazení jako volitelné příslušenství.
MIG-pájení s PRO-MIG
PRO-MIG synergie 450-4 WS
WS-provedení s vodním
chlazením a samostatným
posuvem drátu.
Jedinečný v této třídě:
Ideální pro automobilový průmysl –
svařování již od senzačních 15 A
Obecně u všech PRO-MIG typů:
· Revoluční koncept ovládání IWC
Získáte výhody inteligentního konceptu
ovládání od nejmenšího po největší typ.
PRO-MIG 230-4 AM a 230-2 AM se hodí zvláště
pro zpracování tenkého plechu se svařovacím
proudem již od 15 A. Speciální synergické programy pro MIG/MAG-svařování a MIG-pájení
pozinkovaného a hliníkem povlakovaného karosářského plechu z nich dělají ideální přístroje pro
autoservisy.
· Digitální zobrazení napětí a proudu s funkcí
uložení zobrazeného parametru
Ideální k předání svařovacích dat. Použité
parametry zůstávají do následujícího použití
uloženy v paměti a zobrazeny.
· Automatické nastavení svařovacích
parametrů podle síly materiálu
Rychle, jednoduše díky podpoře databanky
· Obzvlášť dlouhá doba zatížení zdroje
PRO-MIG 230-4 AM je se svým výkonným
pohonem se čtyřmi kladkami a doplňkovými
synergickými charakteristikami nepostradatelný v provozech pracujících s hliníkem.
S jeho pomocí se dají jemné svářečské práce na
tenkém plechu provádět velmi jistě.
· Nejlepší poměr cena/výkon
nejmodernější technologie a maximální výbava
PRO-MIG 300-4 synergie
15
Made in Germany
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Kompaktní zdroje PRO-MIG synergie, hořáky chlazené plynem
Typ
PRO-MIG synergie
Objednací číslo
Cena bez DPH
Doporučená sada hořáku
Objednací číslo
Technické údaje
Drát-Ø ocel/ušlechtilá ocel*
mm
Drát-Ø hliník*
mm
Drát-Ø CuSi*
mm
Posuv drátu
m/min
Rozsah svařovacího proudu
[A]
Doba zapnutí [ED] při lmax. 20° C (40° C)
Svařovací proud při 100% ED (40° C)
[A]
Napětí naprázdno
[V]
Řadicí stupně
Přístroje na posuv drátu
Síťová přípojka
[V]
Trvalý výkon při 100 % ED
[kVA]
Jištění
[A]
Účinník
[cos φ]
Izolační třída
Druh chlazení
Chlazení hořáku
Třída ochrany
Hmotnost
[kg]
Rozměry (d × š × v)
MIG-pájení
230-2 AM
108 1025
33 990 Kč
15/25
109 1510
0,6 - 1,0
0,8 - 1,0
0,3 - 20
15 - 230
40 %
150
15 - 37
10
2 kladky
400
4,9
16
0,96
H
AF
plyn
IP 21
68
MIG-pájení
230-4 AM
108 1024
38 990 Kč
15/25
109 1510
280-4
108 1028
44 990 Kč
25/35
109 2510
310-4
108 1031
48 990 Kč
25/35
109 2510
0,6 - 1,0
0,8 - 1,2
0,8 - 1,0
0,8 - 1,0
0,3 - 20
0,3 - 20
15 - 230
35 - 280
40 %
40 %
150
180
15 - 37
17 - 37
10
10
4 kladky
4 kladky
400
400
4,9
6,3
16
16
0,96
0,96
H
H
AF
AF
plyn
plyn
IP 21
IP 21
68
72
800 × 320 × 620
0,8 - 1,2
0,3 - 20
35 - 300
400
210
17 - 40
12
4 kladky
400
6,6
32
0,96
H
AF
plyn
IP 21
78
*svařitelné materiály, programově podporováno
Technické změny vyhrazeny. Doplňková výbava ke všem vyobrazeným přístrojům za příplatek.
Zařízení Schweißkraft mají značku S a vyhovují normě EN 60-974---1.
Průmyslová řada PRO-MIG synergie, hořáky chlazené vodou
Modelová řada
PRO-MIG synergie
Objednací číslo
Cena bez DPH
Doporučená sada hořáku
Objednací číslo
300-4
108 1030
61 990 Kč
25/35
109 2510
350-4 W
108 1036
87 990 Kč
400/50
109 4010
Technické údaje
Drát-Ø ocel/ušlechtilá ocel*
mm
Drát-Ø hliník*
mm
Posuv drátu*
m/min
Rozsah svařovacího proudu
[A]
Doba zapnutí [ED] při lmax. 20°C (40°C) [%]
Svařovací proud při 100 % ED (40° C) [A]
Napětí naprázdno
[V]
Počet stupňů výkonu
Systém posuvu drátu
Síťová přípojka
[V]
Trvalý výkon při 100% ED
[kVA]
Jištění
[A]
Účinník
[cos φ]
Izolační třída
Druh chlazení
Chlazení hořáku
Třída ochrany
Hmotnost
[kg]
Rozměry (d × š × v)
[mm]
0,8 – 1,2
0,8 – 1,6
1,0 – 1,2
1,0 – 1,2
0,3 – 20
0,3 – 20
40 – 300
40 – 350
50 %
50 %
210 A
260 A
17 – 42
18 – 43
12
20
4 kladky
4 kladky
400
400
6,9
9,6
32
32
0,96
0,97
H
H
AF
AF
plyn
plyn/voda
IP 23
IP 23
110
120
1 040 × 560 × 850
450-4 WS
108 1045
105 990 Kč
400/50
109 4010
0,8 – 1,6
1,0 – 1,2
0,3 – 20
45 – 450
50 %
320 A
18 – 51
20
4 kladky
400
12,7
32
0,96
H
AF
plyn/voda
IP 23
137
1 040 × 560 × 1 400
* Svařitelné materiály, programově podporováno
Technické změny vyhrazeny. Doplňková výbava ke všem vyobrazeným přístrojům za příplatek.
Zařízení Schweißkraft® mají značku S a vyhovují normě EN 60-974---1.
Součást dodávky:
Stupňově spínaný MIG-MAG svařovací zdroj PRO-MIG synergie (dle výběru), pohon se 4 kladkami,
2-takt, 4-takt, bodování/stehování, SMC, síťový kabel 5 m se zásuvkou, kufrová výbava (S) bez propojovacích
kabelů, centrální přípojný systém Binzel, displej pro zobrazení svařovacího napětí, svařovacího proudu
a tloušťku materiálu, indikace provozu a teploty.
Dodává se bez hořáku, bez kostřícího kabelu a bez redukčního ventilu (příslušenství).
16
PRO-MIG synergie 450-4 WS
Provedení se samostatným
podavačem drátu
Svařovací technika
Příslušenství PRO-MIG synergie
Obj. číslo
103 4004
103 3667
Popis
Kryt vzduchového filtru komplet (PRO-MIG 300-4 AM až 450-4)
Podvozek pro podavač drátu
Cena bez DPH
4 090 Kč
1 690 Kč
Kryt vzduchového filtru
MIG / MAG
Sada hořáku – příslušenství
Hořák, měřící kabel (Maka) 4 m, redukční ventil 315 bar Argon/CO2 (DruMi)
Obj. číslo
109 1510
109 2510
109 3610
109 4010
109 4011
Cena bez DPH
Popis
2 190 Kč
Sada hořáku 15/25 SMB 15/4 m plynem chlazený, Maka 25 mm2 4 m, DruMi
2 690 Kč
Sada hořáku 25/35 SMB 25/4 m plynem chlazený, Maka 35 mm2 4 m, DruMi
3 890 Kč
Sada hořáku 36/70 SMB 36/4 m plynem chlazený, Maka 70 mm2 4 m, DruMi
4 790 Kč
Sada hořáku 400/50 SMB 400/4 m vodou chlazený, Maka 50 mm2 4 m, DruMi
4 990 Kč
Sada hořáku 400/70 SMB 400/4 m vodou chlazený, Maka 70 mm2 4 m, DruMi
Sada spotřebních dílů
Obj. číslo
109 1500
109 2500
109 3600
109 4000
Popis
Cena bez DPH
Sada spotřebních dílů SMB 15
479 Kč
1× nosič plynové trysky, 3× přídržné péro, 3× proudová tryska 0,6 + 0,8 mm
3× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska vel. 12, skříňka velká
Sada spotřebních dílů SMB 25
569 Kč
3× přídržné péro, 2× těleso trysky, 5× proudová tryska 0,6 + 0,8 mm
2× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska vel. 12, skříňka velká
Sada spotřebních dílů SMB 36
949 Kč
2× těleso trysky M6, 3× plynový rozdělovač hnědý, 5× proudová tryska
0,8 + 1,0 + 1,2 mm, 4× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska, skříňka velká
Sada spotřebních dílů SMB 400
929 Kč
2× kroužek, 2× těleso trysky M8, 3× plynový rozdělovač hnědý odolný proti vysoké teplotě,
5× proudová tryska 1,0 mm, 10× proudová tryska 1,2 mm, 4× kuželová plynová tryska,
1× válcová plynová tryska, skříňka velká
Sada spotřebních dílů
Sada propojovacích kabelů PRO-MIG 350-4 W / 450-4 WS
Obj. číslo
101 0235
101 0236
101 0237
Popis
Propojovací kabely 1,4 m se zástrčkou
Propojovací kabely 5 m se zástrčkou
Propojovací kabely 10 m se zástrčkou
Cena bez DPH
4 490 Kč
7 690 Kč
11 890 Kč
Podávací kladky – pohon se dvěmi kladkami
Obj. číslo
101 2108
101 2110
101 2112
Popis
Kladka podávání drátu 0,6/0,8 mm pro pohon se 2 kladkami
Kladka podávání drátu 0,8/1,0 mm pro pohon se 2 kladkami
Kladka podávání drátu 1,0/1,2 mm pro pohon se 2 kladkami
Cena bez DPH
709 Kč
709 Kč
709 Kč
Podávací kladky – pohon se čtyřmi kladkami
Obj. číslo
103 3600
103 3601
103 3602
103 3603
103 3604
Popis
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plný drát 0,6 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plný drát 0,8 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plný drát 1,0 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plný drát 1,2 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plný drát 1,6 mm
103 3612
103 3616
103 3618
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plněný drát 1,2 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plněný drát 1,6 mm
Pár podávacích kladek s ozubeným věncem, plněný drát 1,8 – 2,4 mm
Cena bez DPH
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
2 290 Kč
2 290 Kč
2 290 Kč
Pár podávacích kladek
s ozubeným věncem
17
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Hořák SMB 15 chlazený plynem
pro PRO-MIG 230-2 AM / 230-4 AM
Obj. číslo
109 1503
109 1504
109 1505
109 1513
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Popis
SMB 15 / 3 m s tlačítkem
SMB 15 / 4 m s tlačítkem
SMB 15 / 5 m s tlačítkem
SMB 15 / 3 m pro hliník
Popis
bal.
Krk hořáku SMB 15
Nosič plynové trysky
10
Přídržná pružina
20
Proudová tryska M6
Ø 0,6 mm/25 mm 10
Ø 0,8 mm/25 mm 10
Ø 1,0 mm/25 mm
10
Proudová tryska Alu
Ø 1,0 mm/25 mm
10
Kuželová plyn. tryska Ø 12,0/53 mm 10
Válcová plyn. tryska Ø 16,0 mm
10
Bodová plynová tryska
10
Mezikus
10
Mezikus černý
10
Obal rukojeti červený
Spínač
Šroub rukojeti
20
Kroužek
Pryžová ochrana kabelu
Ochrana kabelu u zdroje
Přípojná matice
10
Šroub přípojné matice
20
Centrální zástrčka pevné kolíky
Sada spotřebních dílů SMB 15
Hořák SMB 25 chlazený plynem
pro PRO-MIG 280-4 / 310-4 / 300-4
Cena bez DPH
1 490 Kč
1 590 Kč
1 790 Kč
2 190 Kč
Obj. č. Cena bez DPH/ks
109 1530
229 Kč
109 1531
59 Kč
109 1535
9 Kč
109 1540
109 1542
109 1544
19 Kč
19 Kč
19 Kč
109 1547
109 1550
109 1554
109 1552
109 1591
109 1588
109 1517
109 1518
109 1590
109 1592
109 1587
109 1586
109 1581
109 1589
109 1582
109 1500
19 Kč
39 Kč
39 Kč
389 Kč
59 Kč
49 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
99 Kč
79 Kč
59 Kč
9 Kč
389 Kč
479 Kč
Obj. č.
109 2503
109 2504
109 2505
109 2513
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Popis
SMB 25 / 3 m s tlačítkem
SMB 25 / 4 m s tlačítkem
SMB 25 / 5 m s tlačítkem
SMB 25 / 3 m pro hliník
Popis
Krk hořáku SMB 25
Přídržná pružina
Těleso trysky
Proudová tryska M6
Ø 0,8 mm/28 mm
Ø 1,0 mm/28 mm
Ø 1,2 mm/28 mm
Proudová tryska Alu
Ø 1,0 mm/28 mm
Ø 1,2 mm/28 mm
Kuželová plyn. tryska
Ø 14,5/57 mm
Válcová plyn. tryska Ø 18,0 mm
Bodová plynová tryska
Mezikus černý
Obal rukojeti červený
Spínač
Šroub rukojeti
Kroužek
Ochranná pružina kabelu
Ochrana kabelu u zdroje
Přípojná matice
Šroub přípojné matice
Centrální zástrčka pevné kolíky
Sada spotřebních dílů SMB 25
Cena bez DPH
1 190 Kč
2 090 Kč
2 390 Kč
2 690 Kč
bal.
20
10
Obj. č.
109 2530
109 2535
109 2560
10
10
10
109 2542
109 2544
109 2546
29 Kč
29 Kč
29 Kč
10
10
109 2548
109 2549
39 Kč
39 Kč
10
10
10
10
109 2550
109 2554
109 2552
109 1588
109 1517
109 1518
109 1590
109 1592
109 2561
109 1586
109 1581
109 1589
109 1582
109 2500
49 Kč
59 Kč
119 Kč
49 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
109 Kč
79 Kč
59 Kč
9 Kč
389 Kč
569 Kč
20
10
20
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Technické údaje:
Zatížitelnost:
180 A CO2 / 150 A směsný plyn
Doba zapnutí ED 60 %
Průměr drátu:
0,6 – 1,0 mm
18
Technické údaje:
Zatížitelnost:
230 A CO2 / 200 A směsný plyn
Doba zapnutí ED 60 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,2 mm
Cena bez DPH/ks
459 Kč
9 Kč
39 Kč
Svařovací technika
Hořák SMB 400 chlazený vodou
pro PRO-MIG 350-4 W / 450-4 WS
MIG / MAG
Hořák SMB 36 chlazený plynem
pro PRO-MIG 280-4 / 310-4 / 300-4
Obj. číslo
109 3603
109 3604
109 3605
109 3613
č.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cena bez DPH
2 590 Kč
3 090 Kč
3 290 Kč
3 490 Kč
Popis
SMB 36 / 3 m s tlačítkem
SMB 36 / 4 m s tlačítkem
SMB 36 / 5 m s tlačítkem
SMB 36 / 3 m pro hliník
Popis
Krk hořáku SMB 36
Těleso trysky M6/ 28 mm
Plynový rozdělovač hnědý S
Proud. tryska M6
Ø 0,8 mm/28 mm
Ø 1,0 mm/28 mm
Ø 1,2 mm/28 mm
Proud. tryska Alu
Ø 1,0 mm/28 mm
Ø 1,2 mm/28 mm
Kužel. plyn. tryska Ø 16/84 mm
Válcová plyn. tryska Ø 19 mm
Válcová plyn. tryska Ø
Rukojeť červená
Spínač
Šroub rukojeti
Kroužek
Ochranná pružina kabelu
Ochrana kabelu u zdroje
Přípojná matice
Zajišťovací šroub
Centrální zástrčka pevné kolíky
Sada spotřebních dílů SMB 36
bal.
Obj. č. Cena bez DPH/ks
109 3630
929 Kč
109 3660
39 Kč
109 3661
39 Kč
10
10
10
109 2542
109 2544
109 2546
29 Kč
29 Kč
29 Kč
10
10
10
10
10
109 2548
109 2549
109 3650
109 3651
109 3654
109 1517
109 1518
109 1590
109 1592
109 2561
109 1586
109 1581
109 1589
109 1582
109 3600
39 Kč
39 Kč
79 Kč
79 Kč
79 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
109 Kč
79 Kč
59 Kč
9 Kč
389 Kč
949 Kč
20
10
20
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Obj. číslo
109 4003
109 4004
109 4005
109 4013
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Popis
SMB 400 / 3 m s tlačítkem
SMB 400 / 4 m s tlačítkem
SMB 400 / 5 m s tlačítkem
SMB 400 / 3 m pro hliník
Popis
bal.
Krk hořáku SMB 400
Kroužek
10
Těleso trysky M8/25 mm
10
Plyn.rozděl.hnědý pro vysok.tepl.10
Proudová tryska M8
Ø 0,8 mm/30 mm
10
Ø 1,0 mm/30 mm
10
Ø 1,2 mm/30 mm
10
Proudová tryska Alu
Ø 1,0 mm/30 mm
10
Ø 1,2 mm/30 mm
10
Kužel. plyn. tryska Ø 16/84 mm 10
Válc. plyn. tryska Ø 19 mm
10
Bodová plyn. tryska
10
Rukojeť červená
Spínač
Šroub rukojeti
20
Kroužek
Ochranná pružina kabelu
Kulový kloub
Ochrana kabelu u zdroje
Přípojná matice
10
Zajišťovací šroub
20
Centrální zástrčka pevné kolíky
Sada spotřebních dílů SMB 400
Cena bez DPH
4 390 Kč
4 690 Kč
5 290 Kč
5 490 Kč
Obj. č.
109 4030
109 4031
109 4060
109 4061
Cena bez DPH/ks
1 490 Kč
9 Kč
39 Kč
39 Kč
109 4042
109 4044
109 4046
39 Kč
39 Kč
39 Kč
109 4048
109 4049
109 2650
109 2654
109 2652
109 1517
109 1518
109 1590
109 1592
109 2433
109 2562
109 2434
109 1581
109 1589
109 4082
109 4000
39 Kč
39 Kč
69 Kč
79 Kč
99 Kč
209 Kč
119 Kč
3 Kč
49 Kč
79 Kč
79 Kč
319 Kč
59 Kč
9 Kč
519 Kč
929 Kč
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Technické údaje:
Zatížitelnost:
300 A CO2 / 270 A směsný plyn
Doba zapnutí ED 60 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,2 mm
Technické údaje:
Zatížitelnost:
400 A CO2 / 350 A směsný plyn
Doba zapnutí ED 100 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,6 mm
19
Nová generace MIG-MAG
zařízení s plynulou regulací
PRO-ARC®
PRO-ARC 300-4
PRO-ARC 450-4 WS
20
Svařovací technika
MIG / MAG
PRO-ARC® – spojovací článek mezi konvenčními MIG-MAG zdroji
a plynule ovládanými impulsními zdroji proudu s inovativním IWC řízením
Délka oblouku se neřídí jen velikostí napětí
a svařovacího proudu, ale také digitálním snímáním rychlosti posuvu drátu.
· Během celého procesu zapálení a hoření oblouku se trvale sleduje a digitálně řídí přechod
kapek – jako u nejmodernějších impulsních
zdrojů proudu
· Nastavení správných parametrů svařování je
jednoduché a jisté díky integrované databance
svařovacích parametrů DCC a díky pohodlnému
konceptu obsluhy SMI
· Integrovaný mikroprocesor bleskurychle a účinně vyrovnává změny a udržuje délku oblouku
do značné míry konstantní.
· IWC řídí celý zdroj
Technologie DMC–
digitální řízení posuvu drátu
Změny délky oblouku (např. kvůli kolísání napětí
a odporu v přívodních kabelech) se díky DMC
rychle a účinně vyrovnávají. Kromě měření napětí
na oblouku se zaznamenává také rychlost posuvu
prostřednictvím inkrementálního vysílače na
motoru posuvu. S DMC jsou změny délky oblouku rychle rozpoznány a opraveny.
SDI Technologie –
Automatické vyrovnávací tlumení
SDI zvyšuje hospodárnost: Protože je oproti
běžným stupňovitě řízeným MIG-MAG zařízením
možné lépe řídit vstup tepla a je silně omezeno
rozstřikování, odpadá tak značná část dokončovacích prací na úpravě sváru.
Je také možné svářecí vlastnosti ještě lépe přizpůsobit aktuálním podmínkám svařování, např.
v polohovém svařování, jako u švu směrem
vzhůru, nad hlavou, nebo při svařování s dlouhým drátem na obtížně přístupných místech.
Technologie SDI také poskytuje vynikající zapalovací vlastnosti a velmi stabilní oblouk a optimalizované tlumení. Tím se snižuje rozstřikování na
minimum.
Technologie DCC –
automatické nastavení svařovacích parametrů
podle síly materiálu.
Všechny potřebné svařovací parametry se volí
automaticky podle optimalizovaných hodnot.
Rozsáhlá integrovaná databanka svařovacích
parametrů (DCC) byla vytvořena podle znalostí
zkušených odborníků. Podle kombinace materiál,
průměr drátu a zvoleného napěťového stupně se
z databanky předvolí všechny parametry potřebné pro svařovací proces.
Nastavené hodnoty se během svařování průběžně porovnávají se skutečností a v případě
potřeby se okamžitě upravují. Všechny parametry
potřebné pro dokonalé svařování (více než 900)
se volí pomocí DCC podle okamžitých požadavků
stroje.
Technologie SMI –
jednoduchost a záruka bezchybné obsluhy:
SMI umožňuje rychlé a bezpečné nastavení
správných svařovacích parametrů nejjednoduššním způsobem – zvolit materiál, nastavit sílu
materiálu – svařovat.
DMC je zárukou konstantní rychlosti posuvu
drátu – nezávisle na teplotě motoru posuvu
nebo znečištění vodícího spirály.
21
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Made in Germany
Schweisskraft® PRO-ARC – nová generace MIG-MAG zdrojů, plně digitální,
bezestupňově řízená a dálkově ovládáná impulsní zařízení. Přesná a rychlá...
Schweisskraft® vyplňuje u MIG/MAG-svařování s ochranným plynem mezeru mezi
konvenčními, stupňově řízenými MIG-MAG
zdroji proudu a nejmodernějšími impulsními
proudovými zdroji.
Nové svařovací zdroje PRO-ARC jsou robustní,
obsluhují se jednoduše jako zdroje se stupňovým
řízením – jsou však řiditelné plynule jako impulsní proudové zdroje.
· Plynulé nastavení rychlosti posuvu drátu se
4 kladkami
· Automatické vyrovnání tlumení (SDI)
· Synergický provoz prostřednictvím integrované databanky se 4 500 uloženými charakteristikami
· Speciální charakteristiky pro MIG-pájení
· Speciální charakteristiky pro hliník
Další vlastnosti
· Přehledný panel obsluhy
· Dva snadno odečítatelné displeje pro svařovací
napětí, svařovací proud s funkcí držení a svařitelnou sílu materiálu
· Indikace překročení teploty
· Tichý chod díky optimalizované konstrukci skříně a dočasnému vypínání větráku (Standby)
· Jednoduchá výměna cívky drátu
· Výměna kladek posuvu drátu bez nástroje
· Ergonomický design, skříň v krytí IP 23
pro svařování ve venkovním prostředí.
· Automatické zavedení drátu bez proudu a bez
plynu, s rychloposuvem
· Posuv s automatickým nastavením rychlosti
drátu
· Přibližovací automatika pro jistější zapálení
· Funkce držení (Hold)
· Trvalé sledování síťového napětí
· Řada možností dálkového nastavení
· Nastavitelná Automatika hoření drátu
· Bezpečnostní vypnutí ve 4-taktním provozu
proti nechtěnému odvinutí drátu
· Teplotně řízený ventilátor s režimem dočasného
vypnutí (Standby) a vodním čerpadlem
· Funkce zkoušky plynu
· Možnost připojení ke generátoru el. proudu
· Tepelná ochrana
Nastavitelné parametry
· Startovací proud
· Vyplňování kráteru na konci
· Doběh ventilátoru a vodního čerpadla
· Přibližovací rychlost
· Doba volného hoření
· Doba předběhu plynu
· Doba doběhu plynu
· Čas bodování / stehování
· Svařovací výkon
· Energie zapálení
Druhy provozu
· 2-taktní / 4-taktní / bodování / stehování
· Synergický provoz
· Manuální provoz
Postupy
· MIG-MAG plynule
· MIG-pájení plynule
· Automatizovatelný
Tloušťky plechu
· od 0,5 mm (MAG)
· hliník od 0,8 mm (MIG)
· MIG-pájení od 0,5 mm
Základní materiály
· Stavební oceli, ne- a nízkolegované materiály
· CrNi-oceli feritické/austenické
· Oceli Duplex
· Měď (MIG)
· Hliník (MIG)
· Pozinkované předzpracované oceli
(MIG-pájení)
Typická použití
· Certifikovaná výroba normalizovaných dílů
zkoušených na kvalitu
· Výroba zařízení, nádob, strojů, ocel. konstrukcí
· Údržba/opravy
· Automobilový a dodavatelský průmysl
· Výroba vozidel a stavebních strojů
· Lodní stavitelství
Přesnost:
Nastavení tloušťky materiálu
s přesností na 0,1 mm.
Ovládací prvky
LED indikace
2/4 takt, 4-takt s vyplněním kráteru
(Down Slope), bodování
Digitální zobrazení
Svařovací proud,
Rychlost posuvu drátu,
Tloušťka materiálu,
Funkce uložení hodnoty svařovacího proudu po ukončení svařování
Digitální zobrazení
Svařovací napětí
Zvolený paramater a čas
bodování
Funkce uložení hodnoty svařovacího napětí po ukončení
svařování
Tlumení
Nastavení tvrdosti oblouku
(technologie SDI)
plynule tvrdý – střední – měkký
22
Programová volba Synergie
Průměr drátu a kombinace
materiál/složení
Otočný volič
Nastavení svařovací energie
pomocí displeje proudu, rychlosti
drátu, síly materiálu, svařovacího
napětí, Nastavení času bodování /
Down-Slope (vyplnění kráteru)
Řízení rychlosti drátu
Oprava délky oblouku v synergickém provozu
Plynulé nastavení rychlosti posuvu
drátu
Svařovací technika
Výkonné vodní
chlazení s výměníkem tepla. Teplotou
řízený ventilátor
snižuje hlučnost
zdroje (450-4 WS).
Digitální multiprocesorové
řízení se stará o vysokou
přesnost a vynikající výsledky svařování
Elektronická zaváděcí
automatika a funkce
zkouška plynu
Robustní a osvědčené
elektronicky řízené výkonové prvky jsou navrženy
pro celodenní nasazení.
Integrovaný
držák tlakových
lahví.
Součást dodávky
Elektronicky řízený posuv
drátu se 4 kladkami zajišťuje
rovnoměrný a trvalý posuv
drátu i u nadměrně dlouhých
kabelů a u „měkkého“ svařovacího drátu (např. Al)
PRO-ARC 450-4 WS
Snadnou ovladatelnost zajišťují dvě
řízená a dvě velká pojezdová kola
PRO-ARC 300-4
Plně digitální
Nová měřítka pro průmysl a řemesla s MIG/MAG-svařováním s ochranným plynem.
Maximální opakovatelnost kvalitních svárů u sériové výroby.
· Technologie SDI
Elektronické nastavení tlumení pomocí charakteristik optimálně stabilizuje
oblouk jak v zapalovací, tak ve svařovací fázi
Dálkové ovládání
vám nabízí velkou výhodu v nezávislosti na místě a opakovatelnost vašich
svárů:
· Digitální multiprocesorové řízení DCC
má k dispozici synergické charakteristiky pro všechny důležité pracovní
materiály jako je ocel, ušlechtilá ocel, CuSi a hliník i pro všechny průměry
drátových elektrod a druhů plynu. Potřebná nastavení při startu jsou rovněž obsažena v charakteristikách. Tím se dosahuje maximální opakovatelnosti kvalitních svárů.
· Nastavení svařovacího proudu na hořáku během svařování (potenciometrem nebo tlačítky Up/Down)
· Integrované automatizační rozhraní
17-tipólová zásuvka dálkového ovládání.
· Díky dálkovému řízení se ideálně hodí pro práci na velkých obrobcích,
kovových konstrukcí, kotlů…
· Řízení pomocí ručního dálkového ovládání MIG Plus 2
· Poklesem energie během svařovacího procesu se může předejít nárůstu
teploty materiálu
23
MIG / MAG
Odnímatelný otočný
podavač drátu
s koncovkami pro
připojení kabelů
Made in Germany
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Řada PRO-ARC – MIG-MAG zdroje s plynulou regulací
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
PRO–ARC
Technické údaje
Drát–Ø ocel/ušlechtilá ocel
Drát–Ø hliník
Posuv drátu
Rozsah svařovacího proudu
Doba zapnutí při lmax [ED]
při 40° C (20° C)
Svařovací proud při 100 % ED (40° C)
Napětí naprázdno
Síťový přívod
Trvalý výkon při 100 % ED
Jištění
Účinník
Izolační třída
Druh chlazení
Chlazení hořáku
Třída ochrany
Homotnost (s kufrem)
Rozměry d × š × v (s kufrem)
300–4
108 2030
76 990 Kč
450–4 WS
108 2045
138 990 Kč
mm
mm
m/min
[A]
0,6 – 1,2
1,0
0,3 – 20
25 – 300
0,8 – 1,6
1,0 – 1,2
0,3 – 20
25 – 450
[%]
[A]
[V]
[V]
[kVA]
[A]
[cos φ]
50 (60) %
220
68
3 × 400
7,9
16
0,92
H
AF
plyn
IP 23
122
1 030 × 605 × 845
50 (60) %
320
68
3 × 400
13,7
32
0,92
H
AF
voda
IP 23
170
1 030 × 605 × 1 410
[kg]
[mm]
Obsah dodávky:
bez hořáku a balíku
mezihadic
Technické změny vyhrazeny. Zařízení Schweißkraft® mají značku S a vyhovují normě EN 60-974---1.
Příslušenství PRO-ARC
Obj. číslo
103 3667
103 3669
103 3671
170 0050
125 0250
125 0270
Popis
Podvozek pro podavač drátu
Předsádka filtru vzduchu
Kovový filtr
Redukční ventil Argon/Co2
Kostřící kabel 50 mm2 / 4 m, komplet
Kostřící kabel 70 mm2 / 4 m, komplet
Cena bez DPH
1 690 Kč
5 890 Kč
2 590 Kč
1 090 Kč
709 Kč
909 Kč
Předsádka filtru vzduchu
Hořák PRO-ARC 300-4
105 2503
105 2504
105 2505
Hořák MB 25, 3,0 m, s tlačítkem
Hořák MB 25, 4,0 m, s tlačítkem
Hořák MB 25, 5,0 m, s tlačítkem
2 090 Kč
2 290 Kč
2 490 Kč
105 3253
105 3254
105 3255
Hořák MB 25, 3,0 m, s funkcí Up/Down a tlačítkem
Hořák MB 25, 4,0 m, s funkcí Up/Down a tlačítkem
Hořák MB 25, 5,0 m, s funkcí Up/Down a tlačítkem
7 190 Kč
7 590 Kč
7 890 Kč
105 5253
105 5254
105 5255
Hořák MB 25, 3,0 m, s potenciometrem
Hořák MB 25, 4,0 m, s potenciometrem
Hořák MB 25, 5,0 m, s potenciometrem
8 290 Kč
8 590 Kč
8 990 Kč
Sada spotřebních dílů
105 2510
24
Sada spotřebních dílů MB 25
1× přídržná pružina, 3× těleso trysky, 10× proudová tryska 0,8 / 1,0 mm,
1× převlečná matice, 2× kuželová plynová tryska 15 mm,
1× válcová plynová tryska 18 mm, skříňka velká
669 Kč
Sada spotřebních dílů
Svařovací technika
Hořák PRO-ARC 450-4 WS
Popis
MB 401 D, 3,0 m, provedení ERGO s tlačítkem
MB 401 D, 4,0 m, provedení ERGO s tlačítkem
MB 401 D, 5,0 m, provedení ERGO s tlačítkem
MB 401 D, 3,0 m, provedení ERGO s tlačítkem, funkce Up/Down
MB 401 D, 4,0 m, provedení ERGO s tlačítkem, funkce Up/Down
MB 401 D, 5,0 m, provedení ERGO s tlačítkem, funkce Up/Down
MB 401 D, 3,0 m, provedení ERGO, s potenciometrem
MB 401 D, 4,0 m, provedení ERGO, s potenciometrem
MB 401 D, 5,0 m, provedení ERGO, s potenciometrem
Cena bez DPH
4 990 Kč
5 390 Kč
5 790 Kč
8 090 Kč
8 490 Kč
8 890 Kč
8 890 Kč
9090 Kč
9390 Kč
148 5453
148 5454
148 5455
148 7453
148 7454
148 7455
148 9453
148 9454
148 9455
Brenner ABMIG 452 DW, 3,0 m, s tlačítkem
Brenner ABMIG 452 DW, 4,0 m, s tlačítkem
Brenner ABMIG 452 DW, 5,0 m, s tlačítkem
Brenner ABMIG 452 DW, 3,0 m, s potenciometrem
Brenner ABMIG 452 DW, 4,0 m, s potenciometrem
Brenner ABMIG 452 DW, 5,0 m, s potenciometrem
Brenner ABMIG 452 DW, 3,0 m, s funkcí Up/Down
Brenner ABMIG 452 DW, 4,0 m, s funkcí Up/Down
Brenner ABMIG 452 DW, 5,0 m, s funkcí Up/Down
7 590 Kč
7 990 Kč
8 390 Kč
11 090 Kč
11 290 Kč
11 390 Kč
10 890 Kč
11 190 Kč
11 390 Kč
148 0923
148 0924
148 0925
Brenner 9W-S, 3,0 m, krátký krk, s potenciometrem
Brenner 9W-S, 4,0 m, krátký krk, s potenciometrem
Brenner 9W-S, 5,0 m, krátký krk, s potenciometrem
11 690 Kč
12 190 Kč
12 490 Kč
MIG / MAG
Obj. číslo
105 4503
105 4504
105 4505
105 4703
105 4704
105 4705
105 4903
105 4904
105 4905
Sada propojovacích kabelů PRO-ARC 450-4 WS
106 1101
106 1105
106 1110
106 1115
Zwipa 1,4 m
Zwipa 5 m
Zwipa 10 m
Zwipa 15 m
8 090 Kč
11 890 Kč
17 990 Kč
25 990 Kč
Sada spotřebního materiálu
105 4110
105 9036
148 0941
859 Kč
Sada spotřebních dílů MB 401
3× plynový rozdělovač, 3× těleso trysky M8, 1× převlečná matice
10× proudová tryska 1,0 + 1,2 mm, 2× kuželová plynová tryska 16 mm,
1× válcová plynová tryska 20 mm, skříňka velká
859 Kč
Sada spotřebních dílů ABIMIG 452 DW
3× plynový rozdělovač, 3× těleso trysky M8, 1× převlečná matice,
10× proudová tryska 1,0 + 1,2 mm, 2× kuželová plynová tryska 16 mm, válcová plynová tryska,
skříňka velká
1 690 Kč
Sada spotřebních dílů 9 W
3× plynový rozdělovač HD, 3× těleso trysky M8, 1× převlečná matice
10× proudová tryska 1,0 + 1,2 mm, 2× kuželová plynová tryska 16 mm, skříňka velká
Sada spotřebních dílů
4 kladkový pohon – příslušenství
103 3600
103 3601
103 3602
103 3603
103 3604
103 3612
103 3616
103 3618
Pár podávacích kladek plný drát s ozubeným věncem 0,6 mm
Pár podávacích kladek plný drát s ozubeným věncem 0,8 mm
Pár podávacích kladek plný drát s ozubeným věncem 1,0 mm
Pár podávacích kladek plný drát s ozubeným věncem 1,2 mm
Pár podávacích kladek plný drát s ozubeným věncem 1,6 mm
Pár podávacích kladek plněný drát s ozubeným věncem 1,2 mm
Pár podávacích kladek plněný drát s ozubeným věncem 1,6 mm
Pár podávacích kladek plněný drát s ozubeným věncem 1,8 – 2,4 mm
103 3420
Přítlačná kladka
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
1 390 Kč
2 290 Kč
2 290 Kč
2 290 Kč
Pár podávacích kladek
s ozubeným věncem
379 Kč
25
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Hořák MB 25 chlazený plynem
pro PRO-ARC 300-4
Hořák MB 401 chlazený vodou
pro PRO-ARC 450-4 WS
Hořáky viz str. 24
č.
1
4
6
7
10
18
54
56
58
59
60
80
90
Popis
Bal.
Krk hořáku MB 25 zásuvný
Přídržná pružina
20
Mezikus mosaz
Mezikus umělá hmota
Rukojeť s tlačítkem komplet
Spínač dvoupólový, oranžový
Ochranná pružina kabelu NW 19
Ochrana kabelu u zdroje
Přípojná matice
Centrální zástrčka
Převlečná matice M10 × 1
10
Těleso trysky M6 35,0 mm
Proudová tryska M6 E-Cu
Ø 0,8 mm
10
Ø 1,0 mm
10
Ø 1,2 mm
10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,0 mm 10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,2 mm 10
100 Válcová plynová tryska Ø 18,0 mm 10
102 Kuželová plynová tryska Ø 15,0 mm 10
109 Bodová plynová tryska Ø 18,0 mm 10
Sada spotřebních dílů MB 25
Hořáky viz str. 25
Obj. č. Cena bez DPH/ks
105 2530
469 Kč
105 2535
29 Kč
105 2507
99 Kč
105 1587
99 Kč
105 1517
499 Kč
105 1518
189 Kč
105 1519
29 Kč
105 1538
269 Kč
105 1581
179 Kč
105 1582
569 Kč
105 1585
29 Kč
105 2560
49 Kč
105 2542
105 2544
105 2546
105 2547
105 2549
105 2554
105 2550
105 2556
105 2510
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
89 Kč
69 Kč
119 Kč
669 Kč
č.
1
10
18
56
56.1
58
59
60
70
90
Popis
Bal.
Krk hořáku MB 401 nástrčný
Pouzdro rukojeti s tlačítkem komplet
Spínač dvoupólový oranžový
Ochrana kabelu u zdroje, komplet
Ochranná pružina kabelu
Přípojná matice
Centrální zástrčka WZ-2
Převlečná matice M10×1
10
Plynový rozdělovač bílý
10
Proudová tryska M8 E-Cu
Ø 0,8 mm
10
Ø 1,0 mm
10
Ø 1,2 mm
10
Ø 1,6 mm
10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,0 mm 10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,2 mm 10
100 Válcová plynová tryska Ø 20,0 mm 10
101 Kuželová plyn. tryska Ø 16,0 mm 10
105 Bodová plyn. tryska Ø 20,0 mm
10
Sada spotřebních dílů MB 401
Obj. č. Cena bez DPH/ks
1 490 Kč
105 4030
499 Kč
105 1517
189 Kč
105 1518
379 Kč
105 4028
239 Kč
105 4029
179 Kč
105 1581
679 Kč
105 4082
29 Kč
105 1585
29 Kč
105 4063
105 4042
105 4044
105 4046
105 4045
105 4047
105 4049
105 2654
105 2650
105 2656
105 4110
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
49 Kč
49 Kč
99 Kč
69 Kč
209 Kč
859 Kč
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Technické údaje:
Zatížitelnost:
230 A CO2 / 200 A směsný plyn M21 podle DIN EN 439
Doba zapnutí ED 60 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,2 mm
26
Technické údaje:
Zatížitelnost:
450 A CO2 / 350 A směsný plyn M21 podle DIN EN 439
Doba zapnutí ED 100 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,2 mm
Svařovací technika
Hořák 9W-S
pro PRO-ARC 450-4 WS
Hořáky viz str. 25
č.
51
50
20
10
30
40
55
Hořáky viz str. 25
Popis
Bal. Obj. č. Cena bez DPH/ks
Krk hořáku FD/S/Rt, 50° krátký
148 0930
3 890 Kč
Krk hořáku FD, 50° krátký
148 0931
4 590 Kč
Těleso trysky D / FD
10 148 0960
59 Kč
Těleso trysky S / Rt
10 148 0959
39 Kč
Proudová tryska E-Cu
0,8 mm
10 148 0908
39 Kč
1,0 mm
10 148 0910
39 Kč
1,2 mm
10 148 0912
39 Kč
1,6 mm
10 148 0916
39 Kč
Plynový rozdělovač HD
148 0961
99 Kč
Kuželová plynová tryska NW 16
148 0950
449 Kč
Kuželová plyn. tryska NW 16 HD
148 0951
529 Kč
Izolační podložka
20 148 0940
9 Kč
Sada spotřebních dílů 9 W
148 0941
1 690 Kč
Technické údaje:
Zatížitelnost:
Průměr drátu:
Hořák 9W-Alu
pro PRO-ARC 450-4 WS
560 A CO2 / 500 A směsný plyn M21
podle DIN EN 439, doba zapnutí 100 % ED
1,0 – 1,6 mm
č.
51
20
10
Popis
Bal.
Obj. č.
Krk hořáku D/S/Rt, 50° krátký
148 0930
Těleso trysky S / Rt
10 148 0959
Proudová tryska E-Cu
1,0 mm
10 148 1910
1,2 mm
10 148 1912
1,6 mm
10 148 1916
Ochrana proti rozstřikování
10 148 1951
40 Kuželová plynová tryska NW 14
148 1952
PA-duše Alu 1,2 – 1,6 mm
3,0 m
148 1953
4,0 m
148 1954
5,0 m
148 1955
55 Izolační podložka
20 148 0940
Sada spotřebních dílů 9 W Alu
148 1960
Technické údaje:
Zatížitelnost:
Průměr drátu:
Cena bez DPH/ks
3 890 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
59 Kč
69 Kč
339 Kč
329 Kč
379 Kč
459 Kč
9 Kč
990 Kč
560 A CO2 / 500 A směsný plyn M21
podel DIN EN 439, doba zapnutí 100 % ED
1,0 – 1,6 mm
27
MIG-MAG svařovací zařízení s ochranným plynem
Hořák ABIMIG 452 DW chlazený vodou
pro PRO-ARC 450-4 WS
Hořáky viz str.25
č.
2
10
18
56
70
56.1
58
60
82
83
91
100
101
Popis
Bal.
Krk hořáku ABIMIG 452 DW
Izolační podložka pro těleso trysky 20
Rukojeť s tlačítkem
Spínač dvoupólový, oranžový
Ochrana kabelu u zdroje, komplet
Plynový rozdělovač
Ochranná pružina kabelu
Přípojná matice
Převlečná matice M10 × 1
10
Těleso trysky M8, 25 mm
10
Těleso trysky M8, 29 mm
10
Proudová tryska M8 E-Cu
Ø 0,8 mm
10
Ø 1,0 mm
10
Ø 1,2 mm
10
Ø 1,6 mm
10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,0 mm 10
Proudová tryska Alu-drát Ø 1,2 mm 10
Válcová plyn. tryska Ø 20,0 mm
10
Kuželová plyn. tryska Ø 16,0 mm 10
Bodová plyn. tryska Ø 20,0 mm
10
Sada spotřebních dílů ABIMIG 452
Obj. č. Cena bez DPH/ks
105 9001
2 890 Kč
105 9002
9 Kč
105 9003
439 Kč
105 1518
189 Kč
105 4028
379 Kč
105 9007
139 Kč
105 4029
239 Kč
105 1581
179 Kč
105 1585
29 Kč
105 9011
49 Kč
105 9012
29 Kč
105 4042
105 4044
105 4046
105 4045
105 4047
105 4049
105 2654
105 2650
105 2656
105 9036
Vodící spirály/teflonové duše viz str. 10.
Technické údaje:
Zatížitelnost:
450 A CO2 / 300 A Impuls
Doba zapnutí ED 100 %
Průměr drátu:
0,8 – 1,6 mm
28
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
49 Kč
49 Kč
99 Kč
69 Kč
209 Kč
859 Kč
Univerzální invertory pro
MIG-MAG, TIG a MMA (elektrody)
KOMBI
Kombi
KOMBI 160
KOMBI 160 HF
29
Multifunkční invertor
Řada KOMBI – k MIG/MAG, TIG a elektrodovému svařování.
Lehký a robustní multifunkční invertor, ideální pro montáže, na staveništi…
· Funkce Hot-Start
Funkce pro snadné zapálení oblouku u elektrodového svařování. Díky automatickému krátkodobému zvýšení svařovacího proudu dojde
k okamžitému zapalení stabilního oblouku
· Řízení Arc-Force
Elektronická stabilizace svařovacího oblouku.
Výsledkem je vyšší rovnoměrnost sváru.
· HF zapalování (Kombi 160 HF)
Zapaluje oblouk u TIG svařování bez dotyku
obrobku.
· Nastavitelná doba poklesu proudu a doběhu
plynu (Kombi 160 HF)
stará se o optimální výsledky svařování, a šetří
se tak elektroda i svařovaný obrobek.
· Funkce Anti-Stick
V případě přilepení elektrody k obrobku se
vypne svařovací proud. Elektroda nežhaví a lze
ji od obrobku snadno oddělit.
· Zapalování Lift-Arc (Kombi 160)
Úvodní zapálení u TIG svařování s minimálním
proudem. Teprve po zapálení oblouku se svařovací proud zvýší na nastavenou hodnotu.
Výhodou je snadné zapálení bez přilepení wolframové elektrody k obrobku.
MIG-svařování bez plynové láhve
· MIG svařování bez láhve (Kombi 160)
Kombi 160 rozšiřuje rozsah použitelnosti
o možnost používat plněné dráty. To umožňuje
používat MIG svařování např. na staveništích
i bez plynové láhve.
· Pulzy u funkce TIG s Pulse-Box
(zvláštní výbava pro Kombi 160 HF)
Zmenšuje chyby sváru na začátku a na konci,
např. u svařování trub.
Postupy
· MIG-MAG
· TIG
· pulzní TIG
· elektrodové svařování
Tloušťky plechu
od 0,3 mm (MIG od 2,0 mm)
Základní materiály
· nízkolegované materiály
· vysokolegované materiály
· stavební oceli
· povlakované stavební oceli
· CrNi-oceli feritické/austenické
· oceli Duplex
· materiály na bázi niklu
· měď
· hliník
· zvláštní materiály
Typická použití
· výroba zařízení, nádob a strojů z oceli
· údržba a opravy
· výroba stavebních vozidel a strojů
· průmyslová zařízení a potrubní vedení
· montážní firmy
Další vlastnosti
Dvoukladkový posuv drátu
Přehledný ovládací panel
Bezdotykové vysokofrekvenční
zapalování (Kombi 160 HF)
Tichý chod díky optimální konstrukci stříně
Jednoduchá výměna cívky drátu
Lehké a kompaktní, šetří místo
Otevřená konstrukce Kombi 160 umožňuje i použití
cívek drátu 15 kg
Přepólování pro použití plněných drátů
Ovládací panel
Rychlost posuvu drátu
Volič Elektroda / TIG / MIG-MAG
Napětí
Svařovací proud
(Elektroda / TIG)
Indikace přehřátí
HOT START
Rychlost posuvu
drátu
Napětí
Elektroda
TIG
MIG
HOT START
Svařovací proud
Elektroda / TIG
Zpoždění plynu Vyplnění
kráteru
30
Přepínač
2-/4-takt
Svařovací technika
PULSE-BOX
Svařovací lázeň vzniká působením impulzů, zatímco základní proud oblouku zůstává stálý. To umožňuje svařování i velmi tenkých plechů, a to i v obtížných polohách.
Délka kabelu 5 m.
Obj. č.: 109 0000
Cena bez DPH: 4 790 Kč
KOMBI 160 HF
s HF zapalováním
KOMBI 160
se zapalováním Liftarc
Na obrázku je Kombi 160
se zvláštním příslušenstvím:
Podvozek, redukční ventil,
plynová láhev, svařovací drát,
magnetický držák hořáku,
hořák a vybavení
svářečského pracoviště
Nožní ovládání s kabelem 8 m
Nožní dálkové ovládání dovoluje zapnutí
a vypnutí oblouku nezávisle na tlačítku na
hořáku. To svářeči umožňuje přizpůsobit
oblouk během svařování různým požadavkům.
Obj. č.: 109 0002
Cena bez DPH: 6 490 Kč
G-BOX (pro provoz s generátorem
elektrického proudu)
Jednoduše se zapojí mezi generátor a zdroj
a chrání jej před napěťovými špičkami.
Obj. č.: 109 0006
Cena bez DPH: 2 390 Kč
31
Kombi
Volitelné příslušenství
Univerzální svařovací přístroje
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Technické údaje
Použitelné elektrody-Ø
(mm)
Svařovací proud MIG/MAG
(A)
Příkon MIG
(kVA)
Zatěžovatel 70 % MIG AC (plněný drát)
(A)
Zatěžovatel 100 % MIG AC
(A)
Svařovací proud TIG DC
(A)
Příkon TIG DC
(kVA)
Zatěžovatel 70 % TIG DC
(A)
Zatěžovatel 100 % TIG DC
(A)
Doba doběhu plynu
(s)
Pokles proudu
(s)
TIG DC řízení
Svařovací proud – MMA (elektroda)
(A)
Příkon – MMA (elektroda)
(kVA)
Zatěžovatel 60 % – MMA (elektroda)
(A)
Zatěžovatel 100 % – MMA (elektroda)
(A)
Siťové napětí
(V)
Napětí naprázdno
(V)
Maximální odběr proudu
(A)
Kmitočet
(Hz)
Jištění
(A)
Účinník
(cos φ)
Třída ochrany
Izolační třída
Pracovní teplota
(°C)
Rozměry
(mm)
Hmotnost
(kg)
Svařovací technika
KOMBI 160
108 7050
33 990 Kč
KOMBI 160 HF
108 7051
40 990 Kč
4,0
20 – 160
4,4
160
135
5 – 160
3,3
160
135
5 – 160
5,3
160
125
230 ±10
75 V
27
50/60
16
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
550 × 235 × 375
17,3
4,0
20 – 160
4,4
160
135
5 – 160
3,3
160
135
0 – 20 s
0 – 10 s
2 – 4 stupňů
5 – 160
5,3
160
125
230 ±10
85 V
27
50/60
16
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
550 × 235 × 375
21,3
KOMBI 160
se zapalováním Liftarc
KOMBI 160 HF
s HF zapalováním
Hořáky pro řadu Kombi
Obj. číslo
Popis
109 1503
Hořák* MIG-MAG SMB 15/3 m s tlačítkem
146 1745
Hořák* TIG WP 17 V/4 m s regulátorem plynu pro KOMBI 160
146 1749
Hořák* TIG WP 17 DD / 4 m pro KOMBI 160 HF
* Přehled spotřebních dílů SMB 15 na straně 9; WP 17 na straně 68.
Cena bez DPH
1 490 Kč
4 490 Kč
4 490 Kč
Sada spotřebních dílů
Obj. číslo
109 1500
146 3103
Cena bez DPH
Popis
479 Kč
Sada spotřebních dílů SMB 15
1× nosič plynové trysky, 3× přídržné péro, 3× proudová tryska 0,6 + 0,8 mm
3× kuželová plynová tryska, 1× válcová plynová tryska vel. 12, skřínka
1 790 Kč
Sada náhradních dílů WP 17 V/KM
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění,
2× upínací pouzdro 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, 2× kryt upínacího pouzdra 1,0 + 1,6 + 2,4 mm;
2× plynová tryska vel. 4 + 5 + 6, 2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, skřínka
Výbava svářečského pracoviště
Příslušenství KOMBI
Obj. číslo
124 0445
Popis
Výbava svářečského pracoviště SPA 25
109 0000
PULSE-BOX, s 5 m kabelem
Svařovací lázeň vzniká účinkem špičkových impulzů, zatímco
základní proud oblouku zůstává stálý.
4 790 Kč
109 0002
Nožní ovládání, 8 m ovládací kabel
Dálkové nožní ovládání umožňuje zapnutí a vypnutí oblouku
nezávisle na tlačítku na hořáku.
6 490 Kč
109 0006
G-BOX (adaptér pro provoz s elektrickým agregátem)
Jednoduše se zapojí mezi generátor a svářečku
a chrání invertor před napěťovými špičkami, max. 400 V,
jmenovitý proud 27 A @60 %, výstupní proud max. 20 A
2 390 Kč
109 0003
170 0050
Podvozek pro svářečku a láhev
Redukční ventil CO2 velký
113 2000
113 2001
Plněný drát MT-FD 4,5 kg, D200, 0,9 mm*
Plněný drát MT-CS 15 kg, K 300, 1,2 mm*
* Informace viz kapitola Svařovací drát u MIG/MAG-drát/plněný drát.
32
Cena bez DPH
1 390 Kč
PULSEBOX
G-Box
11 790 Kč
1 090 Kč
509 Kč
329 Kč
Podvozek
Nožní dálkové ovládání
TIG Invertor
PRO-TIG®
TIG
PRO-TIG 170 DC
33
33
Made in Germany
Invertor / Svařovací přístroje TIG
PRO-TIG 170 DC – přenosný TIG invertor se 170 A při 230 V.
Maximální výkon s hmotností 4,9 kg.
Ideální pro použití na staveništi. Vysoce
výkonná elektronika speciálně vyvinutá pro
tento TIG přístroj dosahuje proudu 170 A!
· Vypínatelné HF zapalování umožňuje svařování v blízkosti velmi citlivých elektronických
zařízení, jako je např. svařování na CNC strojích,
počítačích, apod.
· S možností volby 2-takt a 4-takt můžete svařovat jak rychlé a kontrolované švy, tak švy delší,
a to vždy pohodlně a bez únavy.
· Sériově integrovaný konektor dálkového
ovládání
Tím je možné připojit zvláštní výbavu – nožní
dálkový ovladač nebo TIG hořák s dálkovým
ovládáním SSR 17 DD Poti s velmi ohebným
balíkem hadic, koženou ochranou a potenciometrem.
· INTIG Energy
Inteligentní forma řízení zapalovací energie.
S velmi pokročilým procesorovým řízením se
dosáhne optimální nastavení zapalovací energie v závislosti na zvoleném svařovacím proudu
při HF zapalování i při zapalování Lift-Arc. Tak si
můžete být jisti, že při svařování tenkých plechů
nedojde k poškození předstihem zapalování na
začátku sváru.
· U zapalování Lift-Arc se předejde rychlému opotřebování wolframové elektrody.
U svařování elektrodou vznikne s INTIG-Energy
zapalovací převýšení, které zaručuje jisté měkké
zapálení.
· Funkce E-Max
Při tomoto nastavení máte u PRO-TIG 170 DC
k dispozici max. 150 A elektrodového proudu při
50% zatížitelnosti (době zapnutí).
· Funkce Anti-Stick
Při nechtěném přilepení elektrody zmenšuje
PRO-TIG 170 DC svařovací proud na cca 35 A.
Tím se zamezí rozžhavení elektrody a je ji
možno od obrobku snadno uvolnit.
· Síťový přívod dlouhý 100 m?
Žádný problém!
Se systémem ELSA (elektronicky stabilizovaný
oblouk) PRO-TIG 170 DC garantuje svařování
bez přerušování – obzvlášť u síťového přívodu
dlouhého 100 m (rozumí se při 1,5 mm2). S ELSA
patří výpadky svařování minulosti!
· Modulární konstrukce
Jednotlivé komponenty jsou konstruovány jako
kompletní zalité moduly. Citlivé elektronické
prvky jsou tak nejlépe chráněny proti prachu
a vlhkosti. To zvyšuje jistotu provozu a prodlužuje životnost.
· Teplotou řízené spínání ventilátoru
Teplotou řízené spínání ventilátoru optimálně
nastavjuje chladící výkon podle potřeby a snižuje hlučnost. Teplota se měří uvnitř výkonového modulu – tedy „v samém srdci“. Tím je
zajištěno, že výkonová část je vždy optimálně
chráněna proti přehřátí.
Postupy
· TIG DC
· Elektrodové svařování
· Dálkové řízení
Tloušťky plechu
od 0,3 mm
Základní pracovní materiály
· ne- a nízkolegované materiály
· vysokolegované materiály
· nerezové oceli
· stavební oceli
· CrNi-oceli ferritické / austenické
· oceli Duplex
· materiály na bázi niklu
· hořčíkaté materiály
· měděné materiály
· speciální materiály
Typická použití
· Výroba zařízení, nádob a ocelových konstrukcí
· Údržba a opravy
· Výroba stavebních vozidel a strojů
· Průmyslová zařízení a potrubní vedení
· Montážní firmy
- Ideální pro staveniště
- 170 Ampér při 230 V
- jen 4,9 kg
· Nastavitelná doba poklesu proudu a doběhu
plynu se stará o optimální výsledky svařování.
· EPC – elektronické řízení výkonu
Průběžným elektronickým sledováním
síťového napětí se dosahuje jistoty práce
a předchází nárazům při zapnutí a vypnutí. Ve spojení s přepěťovou ochranu se
výrazně prodlužuje životnost zařízení.
· Jistící funkce (Hold)
Jejím prostřednictvím se elektronicky
přezkoumává síťový odběr a v případě
potřeby se sníží výkon, aby se předešlo
vypnutí napájení jističem. S touto funkcí
je svařovací proud omezen na 140 A.
Ovládací prvky
Volič HF zapalování
Doba poklesu proudu
Doba doběhu plynu
Volič pro TIG,
elektrody, E-Max
Přepínač funkcí
2-takt, 4-takt (režim TIG)
Otočný knoflík pro nastavení
svařovacího proudu
Indikace
přehřátí a provozu
34
Svařovací technika
Technické údaje
Použitelné elektrody – Ø
mm
Max. svařitelná síla materiálu
TIG režim mm
Rozsah svařovacího proudu
TIG režim
(A)
E-Max režim / zajištěný režim Hold
(A)
Doba zapnutí (ED) Imax (10 min.) při 20° C (40° C)
TIG režim
(%)
E-Max režim/ zajištěný režim Hold
(%)
Svařovací proud při ED 100 % při 20°C (40°C)
TIG režim
(A)
E-Max režim / zajištěný režim Hold
(A)
Příkon při Imax
TIG režim (kVA)
E-Max režim / zajištěný režim Hold (kVA)
Síťové napětí
(V)
Kompenzace síťového napětí
(%)
Jištění
(A)
Účinník
(cos φ)
Napětí naprázdno
(V)
Třída ochrany / Izolační třída
Chlazení hořáku (TIG)
Rozměry (d × š × v)
(mm)
Hmotnost
(kg)
PRO-TIG 170 DC
108 5160
34 990 Kč
2,5 – 3,2
ocel/VA – 8,0 mm
5 – 170
5 – 150 / 5 – 140
35 (20)
50 (25) / 55 (30)
130 (100)
115 (100) / 115 (100)
5,1
6,3 / 6,0
230
-15 % / +10 %
16
0,7
100
IP 23 / F
plyn
300 × 145 × 195
4,9
TIG
Řada PRO-TIG®
Objednací číslo
Cena bez DPH
Technické změny vyhrazeny. Doplňková výbava na vyobrazených přístrojích za příplatek.
Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Kompletní sada v montážním kufru
Obj. č.
108 5165
Cena bez DPH
Popis
44 990 Kč
Sada PRO-TIG 170 DC TIG
TIG-primární invertor PRO-TIG 170 DC, TIG-hořák SSR 17 DD Poti / 4 m
Poti/kůže, redukční ventil, kostřící kabel 4 m, popruh přes rameno, montážní kufr
Příslušenství
Obj. č.
141 0010
170 0050
Popis
Nožní dálkové ovládání TIG Plus 1
Redukční ventil argon/CO2
Cena bez DPH
10 490 Kč
1 090 Kč
TIG Plus 1
Redukční ventil
Sada spotřebních dílů hořáku Brenner
110 1700
Sada spotřebních dílů SSR 17
1 290 Kč
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění,
2× upínací pouzdro 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, 2× kryt upínacího pouzdra 1,0 + 1,6 + 2,4 mm;
2× plynová tryska vel. 6,4 + 8,0 + 9,8, 2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm,
skříňka velká
124 0003
Transportní kufr
Polštářované provedení, s pevnými vnitřími přihrádkami, optimální
pro uschování invertoru včetně vybavení svařovacího pracoviště,
TIG-hořáku, atd., rozměry cca 590 × 360 × 200 mm
124 0445
Sada výbavy svařovacího pracoviště SPA 25
Svařovací kabel PVC 25 mm2 5 m s držákem elektrody
Pratica 1 a zástrčkou KS 35, kostřící kabel PVC 25 mm2, délka 5 m
s kostřící svěrkou 200 A a zástrčkou KS35, kladivo na strusku,
drátěný kartáč, ruční ochranný štít komplet se svařovacím sklem
a skleněnou předsádkou, svářečské rukavice pětiprsté
909 Kč
Transportní kufr
1 390 Kč
SPA 25
35
Svařovací technika
TIG svařovací invertory
Hořák SSR 17 DD s potenciometrem, plynem
chlazený, pro PRO-TIG 160 / 170 DC.
Proč TIG?
TIG svařováním se ve srovnání s jinými svářečskými postupy dosáhne
nejlepších výsledků díky neporéznímu a nerozstříkanému švu s mimořádně velkou pevností v tahu.
Další výhoda TIG svařování spočívá v široké paletě svařitelných materiálů. Svařitelné jsou materiály od tloušťky 0,3 mm (při automatizaci),
jako jsou legované oceli, vysocelegované oceli, hliník, hořčík, měď a její
slitiny nelegované oceli, nikl, zlato, stříbro, titan a mnoho dalších.
Minimální vnik tepla, úzká svařovací zóna (důležité u viditelných svárů)
a svařování bez použití doplňkových materiálů.
Stejnosměrný proud (DC) pro svařování ocelí, ušlechtilých ocelí, mědi
a neželezných kovů, střídavý proud (AC) pro svařování lehkých kovů,
jako je hliník a hořčík.
Obj. č.
Popis
110 0174
SSR 17 DD Poti / 4 m
110 0178
SSR 17 DD Poti / 8 m
Obsahuje: Ergonomická rukojeť, kůže, sada plyn. čočka 2,4 mm
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Popis
Těleso hořáku SSR 17
Víčko hořáku krátké
Víčko hořáku dlouhé
Teflonové těsnění pro trysku
Upínací pouzdro 1,0 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,0 mm
Obal upínacího pouzdra 1,0 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,0 mm
Plynová tryska Ø 6,4 mm
Ø 8,0 mm
Ø 9,8 mm
Ø 11,2 mm
Ø 12,7 mm
Ø 15,7 mm
Ø 19,0 mm
Teflon. těsnění pro plyn. trysku
Plynová čočka 1,0 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,0 mm
Plynová tryska
vel. 4; Ø 6,4 mm
vel. 5; Ø 8,0 mm
vel. 6; Ø 9,8 mm
vel. 7; Ø 11,2 mm
vel. 8; Ø 12,7 mm
Dvoupolohový spínač
Potenciometr 10 kΩ
Dělená rukojeť
Sada spotřebních dílů SR 17
Technické údaje
Stejnosměrný proud DC
Střídavý proud AC
Průměr elektrody
Průtok proudu
36
Bal.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
Obj. č.
110 0750
110 0101
110 0100
110 0105
110 0110
110 0116
110 0124
110 0132
110 0140
110 0210
110 0216
110 0224
110 0232
110 0240
110 0304
110 0305
110 0306
110 0307
110 0308
110 0310
110 0312
110 0107
110 3010
110 3016
110 3024
110 3032
110 3040
110 0314
110 0315
110 0316
110 0317
110 0318
110 0102
110 0112
110 0113
110 1700
Cena bez DPH
6 090 Kč
6 890 Kč
Cena bez DPH/ks
389 Kč
79 Kč
79 Kč
49 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
49 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
319 Kč
990 Kč
819 Kč
1 290 Kč
SSR 17 DD Poti
140 A (35 %)
125 A (35 %)
0,5 – 2,4 mm
5 – 12 l/min
TIG svařování Cr-Ni-oceli
WIC AC svařování hliníku
TIG AC svařování tenkého hliníku
TIG invertory DIGITAL
PRO-TIG®
PRO-TIG 170 DC Digital
TIG
PRO-TIG 170 AC/DC Digital
PRO-TIG 210 AC/DC Digital
Made in Germany
TIG Invertory DIGITAL
PRO-TIG® Digital: Přenosný s dálkovým ovládáním,
plně digitální. 210 ampér při 230 voltech.
Nejmodernější 100 kHz TIG technologie pro
použití na montážích, staveništi nebo v dílně.
Zesílená skříň v třídě ochrany IP 23 umožňuje
svařování ve venkovním prostředí.
· Maximální flexibilita...
Vhodný pro mobilní i stacionární TIG nebo
elektrodové svařování stavebních a ušlechtilých
ocelí a hliníku.
· INTIG Energy
Pomocí pokrokového procesorového řízení
se jak u HF tak u Lift-Arc zapalování dosáhne
optimálního nastavení zapalovací energie
v závislosti na zvoleném svařovacím proudu.
Při svařování tenkých plechů tak nedochází
k poškození předpalem na začátku sváru.
· Svařování hliníku střídavým proudem bez
vysokonapěťových impulzů HF.
To je důležité při použití v oborech, kde by
vysokonapěťové impulzy mohly vést k pochuchám, jako např. CNC strojů, počítačů apod.
Tato funkce umožňuje PRO-TIG Digital dosáhnout při svařování hliníku stabilní svařovací
lázně a výrazně lepší kvalitu sváru.
· Individuálně nastavitelná doba poklesu
proudu a doběhu plynu...
Díky individuálnímu nastavení vždy dosáhnete
optimálních výsledků svařování.
· Funkce E-Max
S funkcí E-Max máte k dispozici u elektrodového svařování 170 A (resp. 150 A) svařovacího
proudu při době zapnutí 90 % (resp. 55 %).
· Funkce jištění (Hold)
Vypínání síťových jističů patří minulosti!
Jistící funkce Hold zabraňuje vypnutí síťového jištění díky trvalému sledování odběru
proudu ze sítě a přizpůsobování výstupního
proudu. Dosáhnete maximálního proudu
160 A (resp. 140 A) při zatížitelnosti 75 %
(resp. 50 %).
TIG svařování Cr-Ni-oceli
38
· Řízení vyrovnání
Frekvenční automatika umožňuje u TIG svařování střídavým proudem používat malé
průměry elektrod při vyšší svařovací rychlosti
a optimálním zahoření.
· Funkce Anti-Stick
Při náhodném přilepení elektrody snižuje
PRO-TIG Digital svařovací proud na cca 35 A.
Tím se předejde rozžhavení elektrody, kterou
lze pak snadno oddělit od obrobku.
· EPC (elektronické řízení výkonu)
Pomocí průběžného elektronického sledování
síťového napětí se dosahuje provozní spolehlivosti a předchází se proudovým rázům při
zapnutí a vypnutí. Společně s ochranou proti
přepětí se tak výrazně zvyšuje životnost přístroje.
· Přívodní kabel až 100 m?
Se systémem ELSA žádný problém!
Tento systém zaručí provoz bez výpadků
i u elektrodového svařování – obzvlášť významné při síťových přívodech dlouhých až 100 m
(při 1,5 mm2).
· Integrovaná zásuvka na dálkové ovládání...
Společně s dálkově nastavitelným TIG hořákem SSR 7-17 DD Poti/ 7-26 DD Poti (s potenciometrem) a sadou velmi ohebných kabelů
lze PRO-TIG Digital používat na staveništích
i při nejvyšších nárocích. Dálkové řízení je
možné pomocí nožního dálkového regulátoru
TIG Plus 1.
100 kHz digitální
invertor
až 210 A při 230 V
Postupy
· TIG
· Elektrodové svařování (MMA)
· Dálkově řízení
Tloušťky plechu
· od 0,3 mm
Základní materiály
· ne- a nízkolegované materiály
· vyskokolegované materiály
· nerezové oceli
· stavební oceli
· CrNi-oceli ferritické/austenické
· oceli Duplex
· hliník
· materiály na bázi niklu
· hořčíkové materiály
· měděné materiály
· speciální materiály
Typická použití
· Výroba zařízení, nádob, strojů a konstrukcí
· Výroba chemických zařízení
· Automobilový a dodavatelský průmysl
· Výroba průmyslových zařízení a potrubních
vedení
· Montážní firmy
· Programová paměť
Pod libovolně volitelným číslem lze uložit a vyvolat celkem 99 různých nastavení parametrů.
· Aktualizace software
Tato generace svařovacích přístrojů je díky
procesorovému řízení připravena na instalaci
nových verzí firmware.
· Automatizace PRO-TIG Digital
Díky přesnému procesorovému řízení lze připojení na jednoduchou autiomatizaci provést
velmi snadno.
TIG AC svařování aluminia
TIG AC svařování tenkého aluminia
Svařovací technika
· Ergonomie
Jednoduchost ovládání je zaručena přehledným a snadno pochopitelným ovládáním
pomocí jednoho knoflíku.
· Teplotou řízené spínání ventilátoru
Automaticky přizpůsobuje chladící výkon
aktuálním potřebám a snižuje hlučnost. Teplota
se měří uvnitř výkonového modulu, tedy v „samém srdci“ zdroje. Výkonový díl je tak vždy
optimálně chráněn před přehřátím.
TIG
· Celková ochrana
PRO-TIG Digital poskytuje nejvyšší
záruku provozuschopnosti a maximální výkon. Jednotlivé moduly
jsou dokonale odizolované a citlivé
elektronické součásti jsou chráněny
před prachem a vlhkostí lakováním.
TIG Sada PRO-TIG 210 AC/DC Digital
patentováno!
Frekvenční automatika
U svařování střídavým proudem se kmitočet automaticky přizpůsobuje velikosti proudu. Tím se wolframová elektroda zatěžuje co nejméně. Výsledkem je dlouhá trvanlivost a optimální hospodárnost. Pro
obzvlášť jemné svařovací úlohy je možné i manuální nastavení frekvence v rozsahu 50 – 200 Hz.
patentováno!
Obr. PRO-TIG s vodním chladícím agregátem
RWK 1000 s volitelným příslušenstvím: podvozek
láhve s oddělitelnou skříní, hořák, držák hořáku
a plynová láhev.
Snížení přepínací hladiny
U svařování střídavým proudem formuje procesorovné řízení přepínací rozsah do hladké křivky.
Výsledkem je výrazně nižší hlučnost při svařování hliníku.
Sínusový usměrňovač (Power-Factor-Corrector)
PFC zaručuje odběr proudu ve tvaru přizpůsobené
sínusovky. To u PRO-TIG 210 AC/DC Digital dovoluje
maximální svařovací proud 210 A při síťovém
napětí 230 V.
39
Made in Germany
TIG invertorové svařovací zdroje
Jeden za všechny – jednoduchá obsluha jediným knoflíkem!
Volba / Nastavení
Kontrolka
Překročení teploty
Indikace
provozu E-Max
Provoz přidržení (Hold)
Provoz TIG
Kontrolka
Provoz
Pulzy zap./vyp.
4-takt / 2-takt
Rozsah AC
DC / AC /
Vyvážení/ Kmitočet
HF zap./ HF vyp.
Proud I2
Speciální režim
A Předběh plynu
B Zapalovací energie
C Startovací proud
D Doba nárůstu proudu
E Dokončovací proud
F Dvojí vlna
H Horký start (EL)
I Arc Force (EL)
L Vyvolání programu
S Uložení programu
Doba poklesu proudu
Doba doběhu plynu
Puls t2
Proud I1
Třímístný digitální displej
Puls t1
· Speciální režim
Speciální režim zaručuje dostupnost a nastavitelnost všech svařovacích parametrů (viz výše)
· Speciální režim Dual Wave
Snadné svařování aluminia!
S Dual Wave dosáhnete vynikající ovladatelnosti svařovací lázně, což znamená citelné zvýšení
kvality sváru zvláště v obtížných polohách.
· Paměť programů
Pod libovolně zvoleným programovým číslem
lze uložit celkem 99 nastavení různých parametrů, které zdroj nabízí. Tím se lze během
vteřiny vrátit k již jednou použitému nastavení
svařovací úlohy. To šetří čas a zaručuje trvalou
kvalitu. V případě, že přístroj používá více lidí,
lze takto rychle uložit a znovu vyvolat individuální základní nastavení přístroje pro každého
pracovníka.
40
TIG AC svařování aluminia
TIG AC svařování tenkého aluminia
Dual Wave
Svařování hliníku s Dual Wave
Funkce Dual-Wave je kombinace svařování střídavým a stejnosměrným proudem. Přístroj přitom
procesorovým řízením automaticky střídavě dodává stejnosměrný proud po 0,2 sekundy a pak střídavý
proud po 0,3 sekundy. Zvolené hodnoty pro svařovací proud I1 res. I2, frekvence a vyvážení se berou
v úvahu jako při svařování čistě stejnosměrným nebo střídavým proudem.
Postup Dual-Wave umožňuje lepší ovladatelnost tavné lázně a používá se mezi jiným v obtížných
svařovacích polohách, při svařování obrobků nestejné tloušťky a při práci s tenkými plechy z hliníku
a jeho slitin.
Svařovací technika
TIG invertory PRO-TIG® Digital
Technické údaje
Použitelné TIG-elektrody - Ø
Max. svařitelná
síla materiálu
Rozsah nastavení
TIG-funkce
TIG provoz
E-Max provoz
zajištěný Hold-provoz
Zatížitelnost (ED) Imax (10 min.) TIG provoz
při 20° C (40° C)
E-Max provoz
zajištěný Hold-provoz
Svařovací proud při ED 100%;
TIG provoz
při 20° C (40° C)
E-Max provoz
zajištěný Hold-provoz
Příkon při Imax
TIG provoz
E-Max provoz
zajištěný Hold-provoz
Síťové napětí
Kompenzace síťového napětí
Jištění
Účinník
Napětí naprázdno
Třída ochrany
Izolační třída
Chlazení hořáku (TIG)
Rozměry (d × š × v)
Hmotnost
PRO-TIG
mm
mm
(A)
(A)
(A)
(%)
(%)
(%)
(A)
(A)
(A)
(kVA)
(kVA)
(kVA)
(V)
(%)
(A)
(cos φ)
(V)
(mm)
(kg)
170 DC Digital
108 5172
40 990 Kč
170 AC/DC Digital
108 5173
63 990 Kč
210 AC/DC Digital
108 5200
88 990 Kč
1,6 - 3,2
1,6 - 3,2
1,6 - 3,2
ocel/VA 8,0
5 - 170
5 - 150
5 - 140
50 (30)
55 (30)
50 (30)
125 (90)
120 (100)
110 (90)
4,0
6,0
5,6
230
-15 / +10
16
0,7
100
IP 23
F
Plyn
290 × 150 × 215
5,4
Alu 5,0/ocel 8,0
5 - 170
5 - 150
5 - 140
50 (30)
55 (30)
50 (30)
125 (90)
120 (100)
110 (90)
4,0
6,0
5,6
230
-15 / +10
16
0,7
100
IP 23
F
Plyn
340 × 150 × 275
7,8
Alu 6,0/ocel 10,0
5 - 210
5 -170
5 - 160
50 (30)
90 (30)
75 (30)
165 (130)
160 (120)
150 (110)
3,9
5,5
5,2
230
-15 / +10
16
0,99
100
IP 23
F
Plyn
340 × 150 × 275
8,4
PRO-TIG 170 DC Digital
PRO-TIG 210 AC/DC Digital
Obsah dodávky:
TIG-invertor, síťová šňůra
3 m se zasuvkou, nastavitelný
popruh
TIG
Typová řada
Objednací číslo
Cena bez DPH
Technické změny vyhrazeny. Doplňková výbava u vyobrazených přístrojů za příplatek
Zařízení Schweißkraft mají značky CE- a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Cena bez DPH
48 990 Kč
Obj. číslo
108 5174
Popis
Sada PRO-TIG 170 DC Digital
TIG-invertor PRO-TIG 170 DC Digital, TIG-hořák SSR 7-17 DD 4 m potenc./kůže,
redukční ventil, kostřící kabel 4 m, nastavitelný popruh, v montážním kufru
108 5175
Sada PRO-TIG 170 AC/DC Digital
TIG-invertor PRO-TIG 170 AC/DC Digital, TIG-hořák SSR 7-17 DD 4 m potenc./kůže,
redukční ventil, kostřící kabel 4 m, nastavitelný popruh, v montážním kufru
73 990 Kč
108 5205
Sada PRO-TIG 210 AC/DC Digital
TIG-invertor PRO-TIG 210 AC/DC Digital, TIG-hořák SSR 7-26 DD 4 m
potenc./kůže, redukční ventil, kostřící kabel 4 m, nastavitelný popruh, v montážním kufru
94 990 Kč
Sada PRO-TIG 210 AC/DC Digital
Sada spotřebních dílů
110 1700
Cena bez DPH
Sada spotřebních dílů SSR 7-17
1 290 Kč
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění, 2× upínací pouzdro
1,0 + 1,6 + 2,4 mm, 2× kryt upínacího pouzdra 1,0 + 1,6 + 2,4 mm; 2× plynová tryska 6,4 + 8,0 + 9,8 mm
2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, skříňka velká
110 2600
Sada spotřebních dílů SSR 7-26
1 490 Kč
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění, 2× upínací pouzdro 1,0 + 1,6 + 2,4 mm,
2× kryt upínacího pouzdra 1,0 + 1,6 + 2,4 mm; 2× plynová tryska vel. 6,4 + 8,0 + 9,8 mm
2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, skříňka velká
141 0010
170 0054
170 0050
124 0445
Nožní dálkový regulátor TIG Plus 1
Redukční ventil argon/Co2 malý
Redukční ventil argon/Co2 velký
Výbava svářečského pracoviště SPA 25
kabel PVC 25 mm2, 5 m s držákem elektrody Pratica 1 a kabelovou zástrčkou KS 35,
kostřící kabel PVC 25 mm2, 5 m s kostřící svěrkou 200 A, kladivo na strusku, kabelová zástrčka KS 35
drátěný kartáč, ruční ochranný štít s ochranným svářečský sklem a skleněnou předsádkou,
svářečské rukavice pětiprsté
Bruska na elektrody ESG 1
k broušení elektrod 1,0 – 4,0 mm,
plynule nastavitelný úhel broušení 15° – 180°
Transportní kufr PRO-TIG
169 0100
124 0005
10 490 Kč
929 Kč
1 090 Kč
1 390 Kč
TIG Plus 1
malý
velký
15 190 Kč
1 990 Kč
41
Made in Germany
TIG svařovací invertory
Vodní chlazení RWK 1000
pro PRO-TIG 170 / PRO-TIG 210
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Procesorové řízení
Zapínání čerpadla a ventilátoru podle potřeby
Rozpoznání svařovacího proudu přes proud tekoucí zásuvkou
Režimy Auto - Zap - Vyp
Sledování vodního okruhu měřením průtoku
Sledování teploty vody čidlem na nádržce
Optická i akustická signalize
Držák hořáku a kostřícího kabelu
Praktická podpěra nádržky a vodotěsný uzávěr
(přístroj lze přepravovat v ležící poloze)
· Snadná manipulace a transport
Hořák R-SR 7-20 DD s potenciometrem, plynule
řízený, vodou chlazený
pro PRO-TIG s vodním chlazením RWK 1000
Obslužný panel RWK 1000
Obj. číslo
147 0204
147 0208
č.
1
2
3
4
5
6
6a
7a
PRO-TIG a agregát vodního
chlazení RWK 1000 s volitelným
příslušenstvím: vozík na láhev
s oddělitelnou skříňkou, hořák,
držák hořáku a plynová láhev.
7
RWK 1000 s hořákem
(volitelné příslušenství)
Obj. číslo
141 1310
141 1315
Popis
RWK 1000
Vozík na láhev RWK / PRO-TIG
Technické údaje
Obsah nádržky
Výkon
Průtok
Rozměry
Hmotnost
42
Cena bez DPH
23 990 Kč
7 990 Kč
5l
1 000 W při 20° C
1,4 l/min
380 × 300 × 900 mm
15 kg (20 kg s chladivem)
8
9
10
11
Popis
Cena bez DPH
R-SR 7-20 / 4 m DD, potenc. vodou chlazený
9 490 Kč
R-SR 7-20 / 8 m DD, potenc., vodou chlazený
9 990 Kč
Popis
Bal.
Těleso hořáku R-SR 7-20
Víčko hořáku dlouhé
2
O-kroužek
10
Teflonové těsnění plynové čočky
2
Upínací pouzdro 0,5 mm
5
1,0 mm
5
1,6 mm
5
2,4 mm
5
3,2 mm
5
Plynová čočka 0,5 mm
2
1,0 mm
2
1,6 mm
2
2,4 mm
2
3,2 mm
2
Kryt upínacího pouzdra 0,5 mm
5
1,0 mm
5
1,6 mm
5
2,4 mm
5
3,2 mm
5
Plynová tryska vel. 4; Ø 6,3 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
vel. 10; Ø 16,0 mm
10
Plyn. tryska plyn. čočka vel. 4; Ø 6,3 mm 10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
Vodící deska komplet s potenc.
Rukojeť komplet s potenc. 10 kΩ
Držák hadice na gumovou hadici
Spojka na gum. hadici (potenc.)
Technické údaje
Střídavý svařovací proud při 100 % ED AC
Stejnosm. svařovací proud při 100 % ED DC
Průměr elektrody
Průtok plynu
Obj. č.
147 2201
147 2202
147 2203
147 2204
147 2205
147 2210
147 2216
147 2224
147 2232
147 2305
147 2310
147 2316
147 2324
147 2332
147 2405
147 2410
147 2416
147 2424
147 2432
146 3054
146 3055
146 3056
146 3057
146 3058
146 3059
146 3064
146 3065
146 3066
146 3067
146 3068
147 2852
147 2752
147 3611
147 3612
Cena bez DPH/ks
519 Kč
299 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
19 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
29 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
419 Kč
969 Kč
29 Kč
139 Kč
R-SR 7-20
200 A
220 A
0,5 – 3,2 mm
5 – 12 l/min
Svařovací technika
Obj. číslo
110 1740
110 1780
Popis
SSR 7-17 DD Poti / 4 m
SSR 7-17 DD Poti / 8 m
Cena bez DPH
4 890 Kč
5 590 Kč
V dodávce: Ergonomický kryt rukojeti, kůže, sada výbavy plyn. čočka 2,4 mm
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Popis
Bal.
Těleso hořáku SSR 17
Víčko hořáku krátké
10
Víčko hořáku dlouhé
10
Teflonové těsnění pro trysku
Upínací pouzdro 1,0 mm
10
1,6 mm
10
2,4 mm
10
3,2 mm
10
4,0 mm
10
Kryt upínací pouzdra 1,0 mm
10
1,6 mm
10
2,4 mm
10
3,2 mm
10
4,0 mm
10
Plynová tryska Ø 6,4 mm
10
Ø 8,0 mm
10
Ø 9,8 mm
10
Ø 11,2 mm
10
Ø 12,7 mm
10
Ø 15,7 mm
10
Ø 19,0 mm
10
Teflonové těsnění pro plyn. čočku 10
Plynová čočka 1,0 mm
2
1,6 mm
2
2,4 mm
2
3,2 mm
2
4,0 mm
2
Plynová tryska plynová čočka
vel. 4; Ø 6,4 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,8 mm
10
vel. 7; Ø 11,2 mm
10
vel. 8; Ø 12,7 mm
10
Dvoupolohový spínač
Potenciometr 10 kΩ
Půlený kryt držáku pro potenciometr
Sada spotřebních dílů SSR 7-17
Technické údaje
Stejnosměrný proud DC
Střídavý proud AC
Průměr elektrody
Průtok plynu
Obj. č.
110 0750
110 0101
110 0100
110 0105
110 0110
110 0116
110 0124
110 0132
110 0140
110 0210
110 0216
110 0224
110 0232
110 0240
110 0304
110 0305
110 0306
110 0307
110 0308
110 0310
110 0312
110 0107
110 3010
110 3016
110 3024
110 3032
110 3040
Cena bez DPH/ks
389 Kč
79 Kč
79 Kč
49 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
49 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
Hořák SSR 7-26 DD s potenciometrem, plynem
chlazený pro PRO-TIG 200 / 210 AC/DC Digital
Obj. číslo
110 2640
110 2680
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
319 Kč
990 Kč
819 Kč
1 290 Kč
SSR 7-17 DD Poti
140 A (35%)
125 A (35%)
0,5 - 2,4 mm
5 - 12 l/min
Cena bez DPH
5 190 Kč
6 090 Kč
V dodávce: Ergonomický kryt rukojeti, kůže, sada výbavy plyn. čočka 2,4 mm
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
110 0314
110 0315
110 0316
110 0317
110 0318
110 0102
110 0112
110 0113
110 1700
Popis
SSR 7-26 DD Poti / 4 m
SSR 7-26 DD Poti / 8 m
10
11
Popis
Bal.
Těleso hořáku SSR 26
Víčko hořáku krátké
10
Víčko hořáku dlouhé
10
Teflonové těsnění pro trysku
Upínací pouzdro 1,0 mm
10
1,6 mm
10
2,4 mm
10
3,2 mm
10
4,0 mm
10
Kryt upínacího pouzdra 1,0 mm
10
1,6 mm
10
2,4 mm
10
3,2 mm
10
4,0 mm
10
Plynová tryska Ø 6,4 mm
10
Ø 8,0 mm
10
Ø 9,8 mm
10
Ø 11,2 mm
10
Ø 12,7 mm
10
Ø 15,7 mm
10
Ø 19,0 mm
10
Teflonové těsnění pro plynovou čočku 10
Plynová čočka 1,0 mm
2
1,6 mm
2
2,4 mm
2
3,2 mm
2
4,0 mm
2
Plynová tryska plynová čočka
vel. 4; Ø 6,4 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,8 mm
10
vel. 7; Ø 11,2 mm
10
vel. 8; Ø 12,7 mm
10
Dvoupolohový spínač
Potenciometr 10 kΩ
Půlený kryt držáku pro potenciometr
Sada spotřebních dílů SSR 7-26
Technické údaje:
Stejnosměrný proud DC
Střídavý proud AC
Průměr elektrody
Průtok plynu
Obj. č.
110 0650
110 0101
110 0100
110 0105
110 0110
110 0116
110 0124
110 0132
110 0140
110 0210
110 0216
110 0224
110 0232
110 0240
110 0304
110 0305
110 0306
110 0307
110 0308
110 0310
110 0312
110 0107
110 3010
110 3016
110 3024
110 3032
110 3040
110 0314
110 0315
110 0316
110 0317
110 0318
110 0102
110 0112
110 0113
110 2600
Cena bez DPH/ks
429 Kč
79 Kč
79 Kč
49 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
49 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
39 Kč
319 Kč
990 Kč
819 Kč
1 490 Kč
SSR 7-26 DD Poti
240 A (35%)
200 A (35%)
0,5 - 4,0 mm
5 - 12 l/min
43
TIG
Hořák SSR 7-17 DD s potenciometrem, plynem
chlazený pro PRO-TIG 160 / 170 DC Digital a PROTIG 160 / 170 AC/DC Digital
TIG svářecí invertory
Svařovací technika
Wolframové elektrody
Broušení elektrod
Wolframové elektrody – pro použití se svářečkami s ochranným plynem
(TIG), řezání plasmou a příbuzné postupy.
Chcete-li se vyvarovat problémům se zapalováním a nestálostí
oblouku, je třeba při stejnosměrném (DC) TIG svařování elektrody
zabrušovat do špičky ve směru proudu. Při TIG svařování střídavým
proudem (AC) se musí pro dosažení úzkého oblouku s elektrodou od
Ø 1,6 mm vybrousit kalota.
K tomu doporučujeme naši brusku na elektrody ESG 1:
Wolframové elektrody „WT 20” červené (2 % thoria)
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou
Druh proudu: stejnosměrný / střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli, nikl a jeho slitiny, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď, bronz
titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 1100
142 1160
142 1240
142 1320
142 1400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
119 Kč
209 Kč
Wolframové elektrody „WC 20” šedé (bez thoria)
Snášenlivost s prostředím: optimální nevyzařující alternativa
k thoriovým elektrodám
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou
Druh proudu: stejnosměrný/střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, kyselinovzdorné a horkovzdorné oceli, nikl a jeho slitin, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď, bronz,
titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz.
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 3100
142 3160
142 3240
142 3320
142 3400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
129 Kč
219 Kč
Wolframové elektrody „W“ zelené (čisté)
Použití: TIG svařování
Druh proudu: střídavý
Doporučené základní materiály: hliník a jeho slitiny, aluminiová bronz,
hořčík a jeho slitiny, nikl a jeho slitiny
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
44
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 4100
142 4160
142 4240
142 4320
142 4400
Cena bez DPH
29 Kč
29 Kč
69 Kč
119 Kč
199 Kč
Použití:
· K přibrušování elektrod 1,0 – 4,0 mm
· Rovněž pro přibrušování krátkých elektrod (do 15 mm) např.
u orbitálních svářecích zařízení
· Minimální odbroušení materiálu elektrody jen 0,3 mm
pomocí nastavitelného měřítka
· Integrované odsávání s prachovým filtrem P3
· Tři použitelné brusné plochy na diamantovém kotouči =
trojnásobná životnost kotouče
· Plynule nastavitelný brusný úhel 15° – 180°
· Přímé broušení elektrod s kapkami kovu šetří čas a elektrodu není
třeba ulamovat
· Výkonný motor 850 W
!
Další informace na straně 78.
Elektrodové svařovací invertory
Digital
EASY-STICK®
EASY-STICK 250 Digital
EASY-STICK 320 Digital
Elektrode
EASY-STICK 160 CEL Digital
45
Elektrodové (MMA) invertory
EASY-STICK® Digital – elektrodové invertory o výkonu 320 A s funkcí TIG-Puls.
Kompaktní, vysoký výkon s možností dálkového řízení.
Invertorové svářečky EASY-STICK
250 Digital a 320 Digital jsou založeny na
moderní, provozně spolehlivé technologii.
Vyznačují se vynikajícími svařovacími vlastnostmi v TIG (WIG) a elektrodovém režimu.
Pulzní funkce TIG
Vhodná pro svařování tenkých plechů, které lze
jen minimálně zahřívat. Zvýšená stabilita oblouku a lepší přesnost svařování, dobré přemostění
spáry, dobré svařování v kořeni i v obtížných
polohách.
· Funkce Hot-Start
Pomůcka pro zapálení oblouku tyčové elektrody při MMA svařování. Automatickým krátkodobým zvýšením svařovacího proudu se oblouk
ihned zapalí.
· Funkce Anti-Stick
V případě přilepení elektrody k obrobku se
vypne svařovací proud. Elektroda se nerožhaví
a je ji možno od obrobku snadno oddělit.
· Digitální displej
Pohodlné nastavení svařovacích parametrů.
Tlačítko „Volba funkce“ a „Regulátor volby“.
· Zapalování Lift-Arc
Zapálení oblouku u TIG svařování s minimálním
proudem. Nastaveného svařovacího proudu je
dosaženo až po zapálení oblouku. Výhodou je
snadné zapálení bez lepení wolframové elektrody na obrobek a stabilnější oblouk.
· Přívodní vedení až 50 m – žádný problém!
Nepřerušované svařování u síťového vedení
s délkou až 50 m (při 1,5 mm2).
· Svařování celulózovými elektrodami
100 % jistota při svařování celulózovými elektrodami v poloze shora-dolů, zejména s nízkými
svařovacími proudy (EASY-STICK 160 CEL).
Další vlastnosti
· Moderní invertorová technologie
· Digitální ovládací panel
· Pulzní TIG funkce
· Tichý chod zdroje
· Výkonný ventilátor
· Lehké a kompaktní provedení
Postupy
· TIG DC
· TIG DC s pulzní funkcí
· Elektrodové svařování
· Možnost CEL (EASY-STICK 160 CEL Digital)
· Dálkově nastavitelný
Tloušťky plechu
· od 0,3 mm (TIG)
· od 1,0 mm (elektrody)
Základní materiály
· ne- a nízkolegované materiály
· vysokolegované materiály
· nerezové oceli
· Stavební oceli
· CrNi-oceli ferritické/austenické
· Oceli Duplex
· Materiály na bázi niklu
· Hořčíkové materiály
· Speciální materiály
Typická použití
· Výroba zařízení, nádob, strojů a ocelových
konstrukcí
· Výroba chemických zařízení
· Automobilový a dodavatelský průmysl
· Průmyslová zařízení a potrubní vedení
· Montážní firmy
Koncept obsluhy EASY-STICK – rychlé a přesné nastavení svařovacích parametrů
Zobrazení režimu svařování
Na začátku svařování se indikace
„PREVIEW“ (předběžný pohled)
změní na „WELDING“ (svařování)
Displej Svařovací postup
Na displeji se objeví zvolený postup.
Při zapnutí se zobrazí naposled zvolený svařovací postup.
Regulátor volby
Tímto regulátorem se nastavuje
požadovaný svařovací proud,
který se zobrazí v ampérech na
displeji.
46
Zobrazení svařovacího proudu
v závislosti na zobrazovaném svařovacím
režimu:
V režimu „Welding“ se zobrazí
skutečný svařovací proud.
V režimu „Preview“ se zobrazí
přednastavený svařovací proud.
Připojení dálkového ovládání
Zdroj lze řídit i dálkovým regulátorem.
Připojený dálkový regulátor automaticky
přebírá funkci regulátoru volby. Dálkové
ovládání viz volitelné příslušenství.
Tlačítko „Volba funkce“
Pomocí tohoto tlačítka se nastavuje
svařovací postup:
· STICK
· STICK + ARC FORCE
· LIFT
· LIFT PULSE 3 Hz
· LIFT PULSE 175 Hz
Svařovací technika
Volitelné příslušenství
Nožní dálkové řízení
Umožňuje zapnutí a vypnutí oblouku
nezávisle na vypínači hořáku. To svářeči
umožňuje přizpůsobit oblouk různým
požadavkům během svařování. Délka
kabelu 8 m.
Obj. č. 109 0002
Cena bez DPH: 6 490 Kč
EASY-STICK 320 Digital
EASY-STICK 160 CEL Digital
Ideální pro svařování
v poloze shora-dolů!
G-BOX (adaptér pro provoz
s generátorem proudu)
Zapojí se jednoduše mezi generátor
a svářečku a chrání invertor před napěťovými špičkami.
Obj. č. 109 0006
Cena bez DPH: 2 390 Kč
Výbava svářečského pracoviště
SPA 25
Svařovací kabel PVC 25 mm2, 5 m s držákem elektrod Pratica 2 a kabelovou
zástrčkou KS35, kostřící kabel PVC
25 mm2, 5 m s kostřící svěrkou 200 A
a kabelovou zástrčkou KS25, kladivo na
strusku, drátěný kartáč, ruční ochranný
štít kompletní se svařovacím sklem a skleněnou předsádkou, svářečské rukavice
pětiprsté.
Obj. č. 124 0445
Cena bez DPH: 1 390 Kč
47
Elektrode
EASY-STICK 250 Digital
Elektrodový invertor
Typová řada EASY-STICK Digital
Model
Objednací číslo
Cena bez DPH
EASY-STICK
Technické údaje
Použitelné elektrody - Ø
(mm)
Rozsah nastavení
(A)
Síťové napětí (-10/+15 %)
(V)
Kmitočet
(Hz)
Napětí naprázdno
(V)
Příkon elektrody
(kVA)
Příkon TIG DC
(kVA)
Maximální odběr proudu
(A)
Jištění
(A)
Koeficient využití TIG DC (ED)
(%)
Svařovací proud TIG DC ED 100%
(A)
Koeficient využití – elektrody
(%)
Svařovací proud – elektrody ED 100 %
(A)
Kmitočet pulzátoru
(Hz)
Pracovní cyklus pulzátoru
(%)
Účinník
[cos φ]
Třída ochrany
Izolační třída
Pracovní teplota
(°C)
Rozměry
(mm)
Hmotnost
(kg)
250 Digital
108 7010
36 990 Kč
320 Digital
108 7015
49 990 Kč
4,0
5 – 250
3 × 400
50/60
85
9,4
6,3
16
16 A
250 A – 70 %
210 A
250 A – 60 %
195 A
3 příp. 175 Hz
50 %
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
400 × 180 × 225
13,0
4,0
5 – 320
3 × 400
50/60
85
13,1
9,1
22,5
20 A
320 A – 70 %
265 A
320 A – 60 %
245 A
3 příp. 175 Hz
50 %
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
420 × 180 × 265
15,0
EASY-STICK 250 digital
EASY-STICK 320 digital
Technické změny vyhrazeny. Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Model
Objednací číslo
Cena bez DPH
EASY-STICK
Technické údaje
Použitelné elektrody - Ø
Rozsah svařovacího proudu
Síťové napětí
Kmitočet
Napětí naprázdno
Příkon elektrody
Příkon TIG DC
Maximální odběr proudu
Jištění
Koeficient využitelnosti TIG DC (ED)
Svařovací proud TIG DC ED 100%
Koeficient využití elektrody (ED)
Svařovací proud elektrody ED 100%
Kmitočet pulzátoru
Pracovní cyklus pulzátoru
Účinník
Třída ochrany
Izolační třída
Pracovní teplota
Rozměry
Hmotnost
(mm)
(A)
(V)
(Hz)
(V)
(kVA)
(kVA)
(A)
(A)
(%)
(A)
(%)
(A)
(Hz)
(%)
[cos φ]
(°C)
(mm)
(kg)
160 CEL Digital
108 7020
18 890 Kč
3,25
5 – 160
230 ±10 %
50/60
85 V
5,3
3,3
27
16 A
160 A – 70 %
135
160 A – 60 %
125 A
3 příp. 175
50
0,85
IP 21 S
F
od -10 do +40
285 × 180 × 220
8,30
Technické změny vyhrazeny. Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Obsah dodávky:
Invertor, síťový kabel 2 m, zástrčka, popruh
48
EASY-STICK 160 CEL digital
Svařovací technika
Příslušenství
Obj. číslo
Popis
109 0002
Nožní dálkové řízení, kabel 8 m
Nožní dálkové ovládání dovoluje zapnutí a vypnutí oblouku
nezávisle na tlačítku na hořáku a umožňuje přizpůsobit
oblouk požadavkům během svařování.
109 0006
G-BOX (adaptér pro provoz s agregátem proudu)
Zapojí se jednoduše mezi generátor a svářečku a chrání invertor před
napěťovými špičkami.
Cena bez DPH
6 490 Kč
Nožní dálkové ovládání
2 390 Kč
G-Box
Výbava svářečského pracoviště
Svařovací kabel PVC 5 m s držákem elektrody a kabelovou zástrčkou, kostřící kabel PVC 5 s kostřící svěrkou
a kabelovou zástrčkou, kladivo na strusku, drátěný kartáč dvouřadý, ruční polypropylénový ochranný
štít (CE), svařovací sklo DIN 9, skleněná předsádka 90 × 110 mm, rukavice pětiprsté.
SPA 25 mm2 - KS 35 - 50 mm2 / Pratica 1 / kostřící svěrka 200 A
SPA 35 mm2 - KS 35 - 50 mm2 / Pratica 2 / kostřící svěrka 600 A
1 390 Kč
1790 Kč
Elektrode
124 0445
124 0450
Výbava svářečského pracoviště
TIG hořák
146 1745
WP 17 V / 4 m s regulátorem plynu
146 2614
WP 26 V / 4 m s regulátorem plynu
4 490 Kč
4 790 Kč
Sada spotřebních dílů
1 790 Kč
146 3103
Sada spotřebních dílů WP 17 / 26
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění,
2× upínací pouzdro 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, po 2× kryt upínacího pouzdra 1,0/1,6/2,4 mm;
2× plynová tryska vel. 4 + 5 + 6, 2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm,
skříňka velká
WP 17 V
Sada spotřebních dílů
109 0003
Podvozek na přístroj a láhve
170 0050
Redukční ventil argon/CO2 velký
11 790 Kč
1 090 Kč
Podvozek
49
Elektrodový invertor
Hořák WP 17 V plynem chlazený – EASY-STICK 160 CEL
Hořák WP 26 V plynem chlazený – EASY-STICK 250/320
Wolframové elektrody
Wolframové elektrody – pro použití se svářečkami s ochranným plynem
(TIG), řezání plasmou a příbuzné postupy.
Wolframové elektrody „WT 20” červené (2 % thoria)
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou,
Druh proudu: stejnosměrný / střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli, nikl a jeho slitiny, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď,
bronz titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Obj. číslo
146 1745
146 2614
Popis
Bal.
Těleso hořáku WP 17
Těleso hořáku WP 26
2 Víčko hořáku dlouhé s O-kr.
2
3 Víčko hořáku krátké s O-kr.
2
4 Teflonové těsnění pro trysku
2
5 Upínací pouzdro 1,0 mm / 50 mm 5
1,6 mm / 50 mm
5
2,4 mm / 50 mm
5
3,2 mm / 50 mm
5
6 Kryt upínacího pouzdra
1,0 mm
5
1,6 mm
5
2,4 mm
5
3,2 mm
5
7 Plynová tryska
vel. 4; Ø 6,3 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
11 Tefl. těsnění pro plyn. čočku
2
12 Plynová čočka 1,0 mm
2
1,6 mm
2
2,4 mm
2
13 Plynová tryska pro plynovou čočku
vel. 4; Ø 6,3 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
o. B. Rukojeť komplet s maticí
Sada spotřebních dílů WP 17 / 26
Technické údaje
Stejnosměrný proud ED 60 %
50
WP 17
150 A
Obj. číslo
142 1100
142 1160
142 1240
142 1320
142 1400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
119 Kč
209 Kč
Cena bez DPH
4 490 Kč
4 790 Kč
Popis
WP 17 V / 4 m ED s plyn. regulátorem
WP 26 V / 4 m ED s plyn. regulátorem
č.
1
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. č. Cena bez DPH/ks
779 Kč
146 2750
879 Kč
146 2260
139 Kč
146 2100
139 Kč
146 2101
89 Kč
146 2102
59 Kč
146 3111
59 Kč
146 3117
59 Kč
146 3125
59 Kč
146 3133
146 3210
146 3216
146 3224
146 3232
109 Kč
109 Kč
109 Kč
109 Kč
146 3304
146 3305
146 3306
146 3307
146 3308
146 2103
146 3510
146 3516
146 3524
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
109 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
146 3604
146 3605
146 3606
146 3607
146 3608
146 2752
146 3103
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
399 Kč
1 790 Kč
WP 26
200 A
Wolframové elektrody „WC 20” šedé (bez thoria)
Snášenlivost s prostředím: optimální nevyzařující alternativa
k thoriovým elektrodám
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou
Druh proudu: stejnosměrný/střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, kyselinovzdorné a horkovzdorné oceli, nikl a jeho slitiny, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď,
bronz, titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz.
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 3100
142 3160
142 3240
142 3320
142 3400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
129 Kč
219 Kč
Wolframové elektrody „W“ zelené (čisté)
Použití: TIG svařování
Druh proudu: střídavý
Doporučené základní materiály: hliník a jeho slitiny, aluminiová bronz,
hořčík a jeho slitiny, nikl a jeho slitiny
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 4100
142 4160
142 4240
142 4320
142 4400
Cena bez DPH
29 Kč
29 Kč
69 Kč
119 Kč
199 Kč
Elektrodové svářecí invertory
PRO-STICK®
PRO-STICK 130
PRO-STICK 140
Elektrode
PRO-STICK 170
PRO-STICK 170 DC
51
Made in Germany
Elektrodové invertory
PRO-STICK 130 / PRO-STICK 140 – osvědčené standardní elektrodové invertory.
Vysoký výkon za nízkou cenu.
Invertory PRO-STICK se vyznačují robustní
skříní a nízkou hmotností jen 4,9 kg. To z nich
dělá ideální pomocníky pro každodenní
nasazení při montážích i v dílně. Univerzálně
použitelné ke svařování nízkolegovaných
i ušlechtilých ocelí.
· Funkce Anti-Stick
Při nechtěném přilepení elektrody se automaticky sníží svařovací proud. To zabrání rozžhavení
elektrody a umožňuje její snadné uvolnění
od obrobku.
· Nejnovější invertorová technologie 100 kHz
Vynikající výsledky svařování díky nejnovější
100 kHz technologii v SMD provedení.
· Funkce Arc-Force
sleduje svařovací proud a napětí a zajišťuje stabilitu elektrického oblouku. Bez problému se tak
dá pracovat i s elektrodami tvořící hrubé kapky.
· Funkce Hot-Start
se stará o snadné zapálení a rychlou stabilizaci
oblouku.
· Přívodní kabel až 50 m?
Se systémem ELSA žádný problém!
Tento systém zajistí nepřerušované svařování
bez výpadků – obzvlášť výhodné u dlouhých
síťových přívodů až 50 m (při 1,5 mm2). Se systémem ELSA patří výpadky svařování minulosti!
PRO-STICK 130
Obsah dodávky:
Elektrodový invertor, síťová šňůra 3 m se zástrčkou,
nastavitelný popruh.
Ovládací prvky
Kontrolka Provoz (zelená)
Kontrolka Teplota (žlutá)
Volič svařovacího proudu
Přpojení svařovacího kabelu (+)
Přpojení svařovacího kabelu (-)
52
Postupy
· Elektrodové (MMA) svařování
Tloušťky plechu
· od 2,0 mm
Základní materiály
· Ne- a nízkolegované materiály
· Stavební oceli
· CrNi-oceli feritické a austenické
· Oceli Duplex
Typická použití
· Výroba zařízení, nádob, strojů a ocelových
konstrukcí
· Výroba chemických zařízení
· Údržba a opravy
· Průmyslová zařízení a potrubní vedení
· Montážní firmy
PRO-STICK 140
Svařovací technika
Volitelné příslušenství
PRO-STICK 140 Set
Ideální pro přepravu na montážní
pracoviště. Všechny díly uloženy v kovovém kufru.
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
PRO-STICK 130
108 3230
10 590 Kč
PRO-STICK 140
108 3240
12 590 Kč
Technické údaje
Použitelné elektrody-Ø
[mm]
Svařovací proud
[A]
Koeficient využitelnosti při 20° C při I max. [%]
Svařovací proud při ED 100% při 20°C
[A]
Napájecí napětí při 50/60 Hz
[V]
Jištění
[A]
Napětí naprázdno
[V]
Třída ochrany
Rozměry d × š × v
[mm]
Hmotnost
[kg]
2,0 – 2,5
5 – 130
30
90
230 V
16
91
IP 23
310 × 125 × 180
4,9
2,0 – 3,2
5 – 140
40
100
230 V
16
91
IP 23
310 × 125 × 180
4,9
Transportní kufr, kovové provedení,
polstrovaný, optimální k uchovávání
invertoru, kabelů a příslušenství.
Rozměry cca 590 × 360 × 200 mm.
Obj. č. 124 0003
Cena bez DPH: 909 Kč
Technické změny vyhrazeny. Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Obj. číslo
108 3232
Cena bez DPH
Popis
12 890 Kč
Sada PRO-STICK 130
Invertor, výbava svářečského pracoviště SPA 16,
svařovací kabel 16 mm2 s držákem elektrody a zástrčkou KS 10-25, 5 m
kostřící kabel 16 mm2 se zástrčkou KS10-25 s kostřící svěrkou 200 A,
drátěný kartáč, kladivo na strusku, ruční ochranný štít se svařovacím sklem
a skleněnou předsádkou, svářečské rukavice, v kovovém transportním kufru.
108 3242
Sada PRO-STICK 140
obsah dodávky viz výše.
14 890 Kč
Sada svářečského vybavení SPA 16
Svařovací kabel PVC 16 mm2, 5 m s držákem elektrod Practica 1 a kabelovou
zástrčkou KS10-25, kostřící kabel PVC
16 mm2, 5 m s kostřící svěrkou 200 A
a kabelovou zástrčkou KS10-25, kladivo na
strusku, drátěný kartáč, ruční ochranný
štít komplet se svařovacím sklem a skleněnou předsádkou, svářečské rukavice
pětiprsté.
Obj. č. 124 0400
Cena bez DPH: 1 290 Kč
53
Elektrode
Ochranné svářečské štíty a helmy,
a příslušenství na str. 64 – 74.
Made in Germany
Elektrodové invertory
PRO-STICK 170 – elektrodový invertor se 170 A z 230 V.
Provedení DC s TIG svařováním a řízením plynu.
Při hmotnosti pouze 3,5 kg dodává
PRO-STICK 170 svařovací proud až 170 A při
napájení 230 V s koeficientem využitelnosti
50 %. Robustní skříň v třídě ochrany IP 23
dělá z PRO-STICK spolehlivého specialistu pro
náročné nasazení.
· INTIG-Energy
INTIG-Energy nastaví při elektrodovém svařování zapalovací proud, který zaručuje jisté
a měkké zapálení. Zapálení v režimu TIG probíhá pomocí Lift-Arc, přičemž se pomocí INTIGEnergy nastaví optimální zapalovací napětí v závislosti na zvoleném svařovacím proudu. Tím
se předejde rychlému opotřebení wolframové
elektrody a vniku wolframových částeček do
sváru.
· EPC – elektronické řízení výkonu
Pomocí průběžného elektronického sledování
síťového napětí se dosahuje provozní spolehlivosti a předchází se napěťovým rázům při
zapnutí a vypnutí. Ve spojení s přepěťovou
ochranou se tak podstatně zvyšuje životnost
přístroje.
· Řízení plynu (funkce TIG)
Poskytuje možnost pohodlného svařování stejnosměrným proudem. Funkce (řízený předběh
a doběh plynu, spouštění, zastavení a automatické přidání a pokles plynu) se řídí pomocí
hořáku WP 17 KM (volitelné příslušenství) ve
4-taktní funkci a stará se o optimální ochranu
sváru a efektivní využití plynu (jen u modelu
PRO-STICK 170 DC).
· Funkce E-Max
S funkcí E-Max máte u elektrodového svařování
k dispozici výkon až 150 A (resp. 140 A) při zatížitelnosti 60 % (resp. 50 %).
· Funkce jištění Hold
Elektronicky se sleduje odběr proudu ze sítě
a v případě potřeby se sníží svařovací proud,
aby se předešlo vypnutí síťového jištění. S touto
funkcí dosahuje PRO-STICK svařovacího proudu
140 A.
· Přívodní kabel až 100 m?
Se systémem ELSA žádný problém!
Tento systém zajistí nepřerušované svařování
bez výpadků – zvlášť vhodné u síťových přívodů dlouhých až 100 m (při 1,5 mm2). Se systémem ELSA patří výpadky svařování minulosti!
· Funkce Anti-Stick
Při neúmyslném přilepení elektrody PRO-STICK
automaticky zmenší svařovací proud na cca
35 A. Nedojde tak k rozžhavení elektrody, kterou je možno snadno oddělit od obrobku.
Postupy
· Elektrodové (MMA) svařování
· TIG (model DC)
Tloušťky plechu
· Od 1,5 mm
Základní materiály
· Ne- a nízkolegované materiály
· Stavební oceli
· Nerezové oceli
· CrNi-oceli ferritické/austenické
· Oceli Duplex
Typická použití
· Výroba zařízení, nádob, strojů a ocelových konstrukcí
· Výroba chemických zařízení
· Údržba a opravy
· Průmyslová zařízení a potrubní vedení
· Montážní firmy
3,5 kg - 170 A - 230 V
Funkce TIG / Řízení plynu
· Teplotou řízené spínání ventilátoru
PRO-STICK 170 má funkci teplotou řízeného spínání ventilátoru, která automaticky optimalizuje
nastavení chlazení a snižuje hlučnost.
Ovládací prvky
Kontrolka Provoz (zelená)
Kontrolka Teplota (žlutá)
Volič pro elektrody,
elektrody -booster a TIG
Volba svařovacího proudu
Zástrčka na svařovací kabel (-)
Zástrčka na svařovací kabel (+)
Řízení plynu
(funkce TIG, jen typ 170 DC)
PRO-STICK 170
54
PRO-STICK 170 DC
Svařovací technika
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Technické údaje
Použitelné elektrody-Ø
mm
Maximální síla svařitelného materiálu
režim TIG mm
Svařovací proud
režim TIG
(A)
režim E-Max /zajištěný režim Hold
(A)
Koeficient využití (ED) Imax (10 min.)
režim TIG (%)
při 20°C (40°C) režim E-Max / zajištěný režim Hold (%)
Svařovací proud při ED 100% při 20°C (40°C)režim TIG (A)
režim E-Max / zajištěný režim Hold
(A)
Příkon při Imax
režim TIG (kVA)
režim E-Max / zajištěný režim Hold (kVA)
Síťové napětí
(V)
Kompenzace síťového napětí
(%)
Jištění
(A)
Účinník
(cos φ)
Napětí naprázdno
(V)
Třída ochrany /izolační třída
Rozměry (d × š × v)
(mm)
Hmotnost
(kg)
PRO-STICK 170
108 3260
17 790 Kč
PRO-STICK 170 DC
108 3262
21 990 Kč
2,0 – 3,2
2,0 – 3,2
8,0
5 – 170
5 – 170
5 – 150 / 5 – 140
5 – 150 / 5 – 140
50 (30) / 60 (30)
35 (20) / 50 (25)
60 (40)
50 (30)
135 (100)
130 (100)
120 (100) / 120 (100) 115 (100) / 115 (100)
5,1
5,1
6,3 / 6,0
6,3 / 6,0
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
-15 / +10
-15 / +10
16
16
0,7
0,7
68
68
IP 23 / F
IP 23 / F
240 × 105 × 160
240 × 105 × 160
3,5
3,5
Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
108 3265
Cena bez DPH
Popis
19 990 Kč
PRO-STICK 170 – sada
Elektrodový invertor, výbava svářečského pracoviště SPA 16:
5 m svařovací kabel 16 mm2 s držákem elektrody a zástrčkou KS 25, 5 m kostřící kabel 16 mm2
s kostřící svorkou 200 A se zástrčkou KS 25, drátěný kartáč, kladivo na strusku, ruční ochranný štít
se svařovacím sklem a skleněnou předsádnkou, svářečské rukavice, kovový transportní kufr.
PRO-STICK 170 SET
PRO-STICK 170 DC TIG – sada
Elektrodový invertor s řízením plynu, TIG hořák WP 17 KM, výbava svářečského
29 990 Kč
pracoviště SPA 16: 5m svařovací kabel 16 mm2, s držákem elektrod a zástrčkou KS 25,
5 m kostřící kabel 16 mm2 s kostřící svěrkou, 200 A a zástrčkou KS 25, drátěný kartáč,
kladivo na strusku, ruční ochranný štít se svařovacím sklem a skleněnou předsádkou,
svářečské rukavice, kovový transportní kufr.
Elektrode
Obj. číslo
108 3261
PRO-STICK 170 DC SET
Příslušenství
124 0003
170 0054
170 0050
124 0400
Transportní kufr
Odolné provedení, polstrovaný, s pevnými přepážkami, vhodný k uchovávání
vašeho invertoru i s výbavou svářečského pracoviště, TIG hořák, atd.
Rozměry cca 590 × 360 × 200 mm
Redukční ventil argon/Co2 malý
Redukční ventil argon/Co2 velký
Výbava svářečského pracoviště SPA 16
5 m svařovací kabel 16 mm2 s držákem elektrody a zástrčkou KS 25,
5 m kostřící kabel 16 mm2 se zástrčkou KS25 a kostřící svěrkou 200 A,
drátěný kartáč, kladivo na strusku, ruční ochranný štít se svařovacím sklem
a skleněnou předsádkou, svářečské rukavice.
909 Kč
929 Kč
1 090 Kč
1 290 Kč
Transportní kufr
malý
velký
TIG hořák
146 1745
146 1747
TIG hořák WP 17 V / 4 m s regulátorem plynu pro PRO-STICK 170
TIG hořák WP 17 KM / 4 m pro PRO-STICK 170 DC
4 490 Kč
4 490 Kč
SPA 16
Sada spotřebních dílů
146 3103
Sada spotřebních dílů WP 17 V/KM
1× víčko hořáku dlouhé + krátké s O-kroužky, 2× teflonové těsnění,
2× upínací pouzdro 1,0 + 1,6 + 2,4 mm, 2× kryt upínacího pouzdra 1,0 + 1,6 + 2,4 mm;
2× plynová tryska vel. 4/5/6 mm, 2× wolframová elektroda červená 1,0 + 1,6 + 2,4 mm,
skříňka velká.
1 790 Kč
Sada spotřebních dílů
55
Elektrodové invertory
Svařovací technika
Hořák WP 17 V plynem chlazený – PRO-STICK 170
Hořák WP 17 KM plynem chlazený – PRO-STICK 170 DC
Wolframové elektrody
Wolframové elektrody – pro použití se svářečkami s ochranným plynem
(TIG), řezání plasmou a příbuzné postupy.
Wolframové elektrody „WT 20” červené (2 % thoria)
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou
Druh proudu: stejnosměrný / střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli, nikl a jeho slitiny, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď,
bronz titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Obj. číslo
146 1745
146 1747
Popis
WP 17 V / 4 m s regulátorem plynu
WP 17 KM / 4 m pro PRO-STICK 170 DC
č.
1
2
3
4
5
Popis
Bal.
Těleso hořáku WP 17
Víčko hořáku dlouhé s O-kr.
2
Víčko hořáku krátké s O-kr.
2
Teflonové těsnění pro trysku
2
Upínací pouzdro
1,0 mm / 50 mm
5
1,6 mm / 50 mm
5
2,4 mm / 50 mm
5
3,2 mm / 50 mm
5
6 Kryt upínacího pouzdra
1,0 mm
5
1,6 mm
5
2,4 mm
5
3,2 mm
5
7 Plynová tryska
vel. 4; Ø 6,3 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
11 Tefl. těsnění pro plyn. čočku
2
12 Plynová čočka 1,0 mm
2
1,6 mm
2
2,4 mm
2
13 Plynová tryska pro plynovou čočku
vel. 4; Ø 6,3 mm
10
vel. 5; Ø 8,0 mm
10
vel. 6; Ø 9,5 mm
10
vel. 7; Ø 11,0 mm
10
vel. 8; Ø 12,8 mm
10
o. B. Rukojeť komplet s maticí
Sada spotřebních dílů WP17V/KM
Cena bez DPH
4 490 Kč
4 490 Kč
Obj. č. Cena bez DPH/ks
146 2750
779 Kč
146 2100
139 Kč
146 2101
139 Kč
146 2102
89 Kč
146 3111
146 3117
146 3125
146 3133
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
146 3210
146 3216
146 3224
146 3232
109 Kč
109 Kč
109 Kč
109 Kč
146 3304
146 3305
146 3306
146 3307
146 3308
146 2103
146 3510
146 3516
146 3524
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
109 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
146 3604
146 3605
146 3606
146 3607
146 3608
146 2752
146 3103
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
59 Kč
399 Kč
1 790 Kč
56
WP 17
150 A
Obj. číslo
142 1100
142 1160
142 1240
142 1320
142 1400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
119 Kč
209 Kč
Wolframové elektrody „WC 20” šedé (bez thoria)
Snášenlivost s prostředím: optimální nevyzařující alternativa
k thoriovým elektrodám
Použití: TIG svařování, svařování plasmou, řezání plasmou
Druh proudu: stejnosměrný/střídavý
Doporučené základní materiály:
Nerezové, kyselinovzdorné a horkovzdorné oceli, nikl a jeho slitin, vysokotavné kovy, jako např. molybden, tantal, niob a jejich slitiny, měď,
bronz, titan a jeho slitiny, křemíkatá bronz.
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 3100
142 3160
142 3240
142 3320
142 3400
Cena bez DPH
29 Kč
39 Kč
69 Kč
129 Kč
219 Kč
Wolframové elektrody „W“ zelené (čisté)
Ppoužití: TIG svařování
Druh proudu: střídavý
Doporučené základní materiály: hliník a jeho slitiny, aluminiová bronz,
hořčík a jeho slitiny, nikl a jeho slitiny
Velikost
1,0 × 175 mm
1,6 × 175 mm
2,4 × 175 mm
3,2 × 175 mm
4,0 × 175 mm
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Obj. číslo
142 4100
142 4160
142 4240
142 4320
142 4400
Cena bez DPH
29 Kč
29 Kč
69 Kč
119 Kč
199 Kč
Tabulka pro určení spotřebního materiálu TIG
Materiál
Ocel/
Ušlechtilá
ocel
Technické údaje:
Stejnosměrný proud ED 60 %:
Balení
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Měď
a její slitiny
Tloušťka
materiálu
Svařovací
proud
(mm)
Průměr
wolframové
elektrody
(mm)
(A)
Velikost
keramické
plynové
trysky
1,0 – 1,5
2,0
3,0
4,0
1,0
1,5
3,0
1,0 – 1,6
1,6
1,6 – 2,4
2,4
1,0
1,6
2,4
20 – 80
70 – 120
90 – 150
140 – 180
60 – 80
100 – 150
150 – 180
4/5
5
6
7
4
5
6
Přístroje pro řezání plasmou
PRO-CUT®
Plasma
PRO-CUT 35
PRO-CUT 70
PRO-CUT 90
Plasmové řezací přístroje
Přístroje pro řezání plasmou PRO-CUT®
– kompaktní, hospodárné a výkonné za všech okolností.
Vysoká hospodárnost a prvotřídní kvalita řezu
jsou charakteristiky přenosných zaříení pro
řezání plasmou Schweißkraft®. Zaručená spolehlivost v těžkém průmyslu i řemeslech.
Univerzální použití
· Bez problémů lze řezat ušlechtilou ocel, hliník,
ocel, barevné kovy a ostatní elektricky vodivé
kovy, i s lakovaným povrchem
· Tenké i silné plechy
· Dělící řezy a řezy na kvalitu
Optimální kvalita řezu se strmou řeznou
hranou u ručního i obrysového řezání
· Plynule nastavitelný, přesně řízený tok plasmy
· Vysoká výkonová rezerva zaručuje vysoký průnik materiálem i na jinak kritických koncích řezu
Jisté zapálení
· Kontaktní i vysokofrekvenční (HF) zapálení s pilotním obloukem (PRO-CUT 70/90)
· Kontaktní zapálení u PRO-CUT 35
Maximální hospodárnost
· Vysoká řezná rychlost
· Dlouhá životnost
· Vynikající kvalita řezu (i na koncích řezu) snižuje
nároky na dokončovací práce
· Nastavitelný doběh plynu podle potřeby
· Funkce rychlého startu pro okamžité zapálení,
i během doběhu plynu
· Nízká spotřeba energie a vysoký výkon
Jednoduché zacházení
· Kompaktní a mobilní konstrukce
· Velmi nízká hmotnost usnadňuje transport
· S popruhem na přenášení (u PRO-CUT 35)
Příznivé provozní náklady
· Není nutno používat drahé plyny jako u autogenního řezání, jako plasmový plyn je možno
použít i levný stlačený vzduch (je nutno dbát na
jeho vysokou čistotu)
Postupy
· Řezání plasmou
Řezný výkon
· dělící řez max. 30 mm
Základní materiály
· Všechny elektricky vodivé kovy, i povlakované
· Ušlechtilá ocel
· Hliník
· Ocel
· Barevné kovy
Použití
· Výroba zařízení, nádob, strojů a ocelových
konstrukcí
· Chemická zařízení
· Údržba a opravy
· Průmyslová zařízení a potrubní vedení
· Montážní firmy
Moderní invertorová technologie!
Superlehké!
Bezpečnost pro člověka i stroj
· Třída ochrany IP 21, vhodné pro použití na pracovištích se zvýšeným elektrickým nebezpečím
Redukční ventil
pro připojení kompresoru
Kontrolka
Nedostatek vzduchu
Kontrolka
Přehřátí
Nastavení
řezacího proudu
Vypínač
On/Off
Připojení
kostřícího kabelu
Připojení
hořáku
PRO-CUT 90
58
Svařovací technika
Typ
Objednací číslo
Cena bez DPH
Technické údaje
Připojení hořáku
Rozsah řezacího proudu
(A)
Doba využití
(%)
Svařovací proud ED 100 %
(A)
Řez na kvalitu ocel (ST37)
(mm)
Dělící řez ocel (ST37)
(mm)
Řez na kvalitu ušlechtilá ocel (mm)
Dělící řez ušlechtilá ocel
(mm)
Řez na kvalitu hliník
(mm)
Dělící řez hliník
(mm)
Spotřeba vzduchu
(l/min)
Tlak
(bar)
Síťové napětí
(V)
Frekvence
(Hz)
Napětí naprázdno
(V)
Příkon
(kVA)
Maximální odběr proudu
(A)
Jištění
(A)
Účinník
[cos φ]
Třída ochrany
Izolační třída
Pracovní teplota
(°C)
Rozměry
(mm)
Hmotnost
(kg)
PRO-CUT 35
108 7060
23 990 Kč
PRO-CUT 70
108 7061
54 990 Kč
PRO-CUT 90
108 7062
61 990 Kč
pevně připojený
15 – 35
35 – 50 %
22
10
12
10
12
7
10
100
3,5 – 4,0
230 ±10%
50/60
270
4,1
21
16 – 25
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
475 × 150 × 220
10
Euro
26 – 70
70 – 60 %
55
20
25
20
23
18
21
200
5
3 × 400 -10+15%
50/60
250
11,2
19
16
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
470 × 180 × 225
16
Euro
26 – 90
90 – 40 %
55
25
30
25
27
23
25
200
5
3 × 400 -10+15%
50/60
250
15,3
26
25
0,85
IP 21 S
F
-10 +40
420 × 180 × 270
17
PRO-CUT 35
s hořákem 5m
PRO-CUT 70
s hořákem 6m
Technické změny vyhrazeny. Zařízení Schweißkraft® mají značky CE a S a vyhovují normě EN 60 974-1.
Obsah dodávky:
Plasmový řezací přístroj, hořák, popruh na přenášení (u PRO-CUT
35), kostřící kabel, spotřební materiál, návod k obsluze.
Plasma
PRO-CUT 90
s hořákem 6m
Řezný výkon a kvalita
PRO-CUT 35
Dělící řez 12 mm
Řez na kvalitu 10 mm*
PRO-CUT 70
Dělící řez 25 mm
Řez na kvalitu 20 mm*
PRO-CUT 90
Dělící řez 30 mm
Řez na kvalitu 25 mm*
10 mm
20 mm
25 mm
* v oceli/ušlechtilé oceli
59
Plasmové řezací přístroje
Svařovací technika
Plasmový hořák, vzduchem chlazený
pro PRO-CUT 35
Obj. č.
133 3100
Popis
Hořák S45 - PRO-CUT 35
Cena bez DPH
4 890 Kč
Plasmový hořák A 81, vzduchem chlazený
pro PRO-CUT 70/90
Plasmový hořák P 81 AUT
Obj. č.
133 9201
133 9206
Popis
Plasmový hořák A 81 / 6 m mit
AUT-Plasmový hořák P 81 AUT / 6 m
Cena bez DPH
5 290 Kč
6 890 Kč
s centrálním připojením PRO-CUT
č.
1
2
3
4
5
6
Popis
Elektroda krátká
Difuzor S45
Řezací tryska 0,6 mm
Řezací tryska 0,8 mm
Vnější ochranné víčko
Distanční péro 10
Zařízení pro řezání kruhu
Sada spotřebních dílů
PRO-CUT 35
Bal.
10
2
10
10
4
1
Obj. č.
133 3110
133 3112
133 3113
133 3118
133 3119
133 3120
133 3121
133 3101
Cena bez DPH/ks
59 Kč
259 Kč
59 Kč
59 Kč
269 Kč
19 Kč
1 390 Kč
1 890 Kč
č.
1
1a
1b
2
4
5
7
7
8
9
10
18
19
20
21
Popis
Těleso hořáku A81
Trubka difuzoru krátká
Trubka difuzoru dlouhá
O-kroužek
Difuzor A81
Elektroda krátká
Řezací tryska 50 A, Ø 1,0 mm
Řezací tryska 80 A, Ø 1,2 mm
Elektroda dlouhá
Řezací tryska dlouhá 1,2 mm
Vnější ochranná tryska
Distanční kus 2 špičky
Distanční pružina
Distanční kus 4 špičky
Vodící vozík
Sada spotřebních dílů A81
Bal.
1
1
1
10
2
10
10
10
10
10
2
2
10
2
1
Obj. č. Cena bez DPH/ks
133 9221
2 490 Kč
133 9222
79 Kč
133 9223
89 Kč
133 9015*
9 Kč
133 9016*
229 Kč
133 9225
49 Kč
133 9020*
39 Kč
133 9022
39 Kč
133 9226
49 Kč
133 9025*
49 Kč
133 9030*
299 Kč
133 9033*
159 Kč
133 9034*
19 Kč
133 9036*
159 Kč
133 9040*
469 Kč
133 3102
2 590 Kč
Produkty s objednacím číslem označeným hvězdičkou (*) jsou vhodné
i pro plasmový držák A 80.
Technické údaje
Zatížení
Tlak
Spotřeba tlakového vzduchu
60
40 A (doba použití – ED = 60 %)
5,0 bar
115 l/min
Technické údaje
Zatížení
Tlak
Spotřeba tlakového vzduchu
60 A (ED 100 %) / 80 A (ED 60 %)
5,0 bar
155 l/min
Bruska na elektrody
ESG 1
Příslušenství
(na TIG elektrody)
Bruska na elektrody
Svařovací technika
Bruska ESG 1 na TIG elektrody – optimálně zabroušené
elektrody zaručují nejlepší výsledky svařování.
· K broušení elektrod 1,0 – 4,0 mm
· Nastavitelná měrka minimalizuje odbrus materiálu elektrody – již od 0,3 mm, elektrodu tak lze
dobrušovat až 200×! (běžně jen 50 – 100×)
· Při broušení se elektroda nežhaví
· Integrované odsávání s prachovým filtrem P3,
zaručuje ochranu uživatele
· Optimální pro použití v dílně a při montáži
· Přesné vedení elektrody v držáku
Argumenty, které přesvědčí...
· K dobrušování i krátkých elektrod (do 15 mm)
např. pro orbitální svařovací zařízení
· Pomocí jednoduchého přestavení lze použít tři
brousící plochy diamantového kotouče = trojnásobná životnost kotouče
· Plynule nastavitelný úhel broušení 15 – 180°
· Přímo lze brousit i elektrody s kapkami kovu, což
šetří čas a odlamování elektrody
· Výkonný motor 650 W
Integrovaný průhled
Proč se brousí elektrody?
U stejnosměrného TIG svařování (DC) se
předejde problémům se zapalováním a nestabilitou oblouku. Elektroda se brousí do špičky.
U střídavého TIG svařování (AC) se kvůli
úzkému oblouku elektroda od průměru 1,6 mm
musí vybrousit do tvaru kaloty.
Pomocí ESG 1 lze elektrody brousit až 200 ×!
(od 15 mm délky a průměru do 4 mm).
Integrované odsávání s filtrem
Součást dodávky
· Diamantový kotouč Ø 40 mm
· Upínací kleštiny pro elektrody 1,6/2,4/3,2 mm
· Montážní nástroje, 2× inbusový klíč 8/4 mm,
klíč M13/17 + M13/14
· Sáček k filtru
· Plastový kufr
Plynulé nastavení brusného
úhlu 15° – 180°
Lieferumfang mit Koffer
Bruska na elektrody ESG 1
Objednací číslo
169 0100
Cena bez DPH
15 190 Kč
Technické údaje
Elektrody-Ø
Délka elektrody
Úhel broušení (plynule)
Diamantový kotouč
Otáčky (plynule)
Výkon
Hmotnost
62
1,0 – 4,0 mm
min. 15 mm
15° – 180°
Ø 40 mm
8 000 – 32 000 ot./min
650 W / 230 V
2,5 kg
Volitelné příslušenství
Diamantový kotouč 40 mm
Držák elektrod
Upínací kleština 1,0 mm
Upínací kleština 1,6 mm
Upínací kleština 2,0 mm
Upínací kleština 2,4 mm
Upínací kleština 3,2 mm
Upínací kleština 4,0 mm
Kazety filtru
Odpadkový sáček
Obj. číslo
169 0102
169 0103
169 0105
169 0106
169 0107
169 0108
169 0109
169 0110
169 0117
169 0121
Cena bez DPH
1 590 Kč
1 190 Kč
369 Kč
369 Kč
369 Kč
369 Kč
369 Kč
369 Kč
469 Kč
59 Kč
Plynulé nastavení otáček
Příslušenství
Redukční ventily
Čistící sprej
Držáky elektrod
Ruční ochranné štíty
Adaptéry na cívky v koši
Kostřící svěrky
Ochranná svářečská skla
Ochranné svářečské brýle
Ochranné svařovací kukly
Svařovací kabely
Měrky na sváry
Příslušenství
Výbava svářečského pracoviště
63
solar power
VarioProtect ®
Automatické ochranné svařovací kukly –
prvotřídní kvalita, tisíckrát osvědčeno v praxi!
VarioProctect®
Plynulé nastavení stupně ochrany
od 9 do 13 otočným regulátorem
na přilbě. Vyrobeno a zkoušeno
podle normy EN 379 a EN 175.
Plně automatické stmívání jen za
1/20 000 s od zapálení oblouku.
Citlivost přepínání filtračních
kazet lze přizpůsobit podle okolního prostředí, např. pracuje-li
se s jiným svařovacím zařízením
v bezprostřední blízkosti.
Automatické zapnutí a vypnutí
– není nutné používat žádné
tlačítko.
Pomocí přepínač lze nastavit
rychlost ztmavení na „pomalu“
(normální nastavení) nebo na
„rychle” např. pro bodové a stehovací svařování. U modelu
VarioProtect® TIG lze rychlost
ztmavení i citlivost nastavit
plynule.
Svařovací přilba je odzkoušena
podle normy EN 175 a zaručuje
úplnou ochranu krku. Tvar přilby chrání předsazené sklo před
poškrábáním, např. při odložení
přilby.
VarioProctect
Automatický svařovací filtr
se skládá z několika vrstev:
UV/IR filtr, polarizátory a kapalné
krystaly. UV/IR filtr trvale zadržuje
škodlivé ultrafialové a infračervené záření.
64
Elektronicky řízené kapalné
krystaly působí jako clona, která
rozpoznává elektrický oblouk
a okamžitě na něj reaguje. Během
zlomku vteřiny dojde ke ztmavení
průzoru kukly – není tedy nutné
zvedání kukly
VarioProctect® TIG
Vybaveno solárními články vysoké kvality – není nutná výměna
baterií.
Testováno podle normy EN 379
v třídách: optická třída, rozptýlené světlo a homogenita.
Komfort při nošení poskytuje
jednoduše nastavitelná čelová
páska z příjemného frotého materiálu s možností snadné vyměny
pomocí suchého zipu.
K použití při MIG/MAG, WIG i svařování elektrodami (MMA).
áno
Testov
orem
n
podle
9
a EN 37
EN 175 rioProtect
ost Va ehčí ve
l
Hmotn
g – nej
jen 480 é třídě!
sv
Není vhodná pro použití při svařování laserem, kyslíko-acetylénovém svařování a řezání.
VarioProctect TIG
Svařovací helmy s automatickými
svařovacími filtry VarioProtect®
jsou plynule nastavitelné mezi
stupni ochrany 9 až 13.
U modelu VarioProtect® lze pomocí tlačítek měnit citlivost a reakční
dobu z tmavé na světlou ve dvou
stupních.
U modelu VarioProtect® TIG je
možné citlivost i přepínací reakční
dobu z tmavé na světlou nastavit
plynule.
Ochranné svářečské kukly
Obj. číslo
Cena bez DPH
VarioProtect®
165 3001
2 490 Kč
Samostmívací svářečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně
ztmavení (DIN 9 – 13).
Technická data
Rozměr okénka
Rozměr kazety
Napájení
Zapnutí/Vypnutí
Ochrana proti UV/IR
Ochranné stupně
Reakční doba
Rychlost přepínání
Citlivost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Hmotnost
Materiál
98 × 44 mm
110 × 90 × 9 mm
Solární články
Plně automatické
Účinná až do DIN 16
DIN 9 až 13 plynule nastavitelné
1/20 000 s
0,6 – 0,8 s nastavení „pomalu“
0,25 – 0,35 s nastavení „rychle“
Dva stupně – nízká/vysoká
-5 až +55° C
-20 až +70° C
435 g
Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný
polyamidnylon/polypropylén
Popis
Obj. č.
Cena bez DPH
Automatický svařovací filtr ke svařovací kukle
VarioProtect®
164 0003
1 990 Kč
Automatický svařovací filtr ke svařovací kukle
VarioProtect® TIG
166 1133
2 290 Kč
VarioProtect® TIG
165 3100
2 890 Kč
Samostmívací svářečská ochranná kukla s plynulým nastavením stupně
ztmavení (DIN 9 – 13), reakční doby a citlivosti.
Technická data
Rozměr okénka
Rozměr kazety
Napájení
Zapnutí/Vypnutí
Ochrana proti UV/IR
Ochranné stupně
Reakční doba
Rychlost přepínání
(ze světlého do tmavého)
Citlivost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Hmotnost
Materiál
Náhradní díly pro VarioProtect® / VarioProtect® TIG
97 × 47 mm
110 × 90 × 9 mm
Solární články
Plně automatické
účinná až do DIN 16
DIN 9 až 13 plynule nastavitelné
1/25 000 s
0,1 – 1 s, plynule nastavitelná
č.
1
2
4
5
12
13
Popis
Vnější ochranný štítek
Automatické stmívací kazety
Vnitřní ochranný štítek
Ochranný štít svařovací kukly
Čelní opěrka helmy
Nastavitelný držák kukly
Obj. číslo
166 0112
viz výše
166 0115
166 1115
166 0117
166 0118
Bal.
10
Cena bez DPH
269 Kč/bal.
10
179 Kč/bal.
169 Kč
29 Kč
199 Kč
Plynule nastavitelná
-5 až +55° C
-20 až +70° C
435 g
Vysoce kvalitní, nárazuvzdorný
polyamidnylon/polypropylén
65
Příslušenství
Popis
Svařovací technika
Automatické ochranné svařovací helmy Speedglas®
– podle svářečů nepřekonatelné.
Speedglas® 9002 V
Vhodné pro TIG svařování s malými
proudy až po řezání velkými proudy.
Nejlepší vlastnosti s možností individuálního nastavení stupně ochrany
(DIN 9 až 13), citlivosti (Sensitivity)
a doby projasnění (Delay).
Speedglas 9002 byla zkoušena s nejnovějšími TIG invertory a osvědčila
svou účinnost i při mimořádně nízkém svařovacím proudu 1 A. Může
být použita za jakýchkoliv světelných podmínek svařování, a to i na
přímém slunci.
Speedglas® 9002 X
Špičkový model má mimořádně
velké zorné pole a doplňkové solární články, které prodlužují životnost
akumulátorů až na 3 000 hodin.
Dva stupně citlivosti mínus a plus
poskytují ještě lepší rozpoznání různých oblouků: Mínus pro elektrody
(MMA) a MIG/MAG, plus pro většinu
TIG aplikací.
Speedglas® Utility
Cenově výhodná robustní, jednostupňová spolehlivá maska pro uživatele, kteří svařují po kratší dobu,
a pro domácí dílnu.
Automatický svařovací filtr
Každý filtr Speedglas je složen ze
sedmi vrstev:
• UV/IR filtr, tři polarizátory a tři
vrstvy kapalných krystalů
Přes velmi příznivou cenu je
Speedglas Utility zkonstruována
podle stejných zásad a vysokých
požadavků jako ostatní modely
Speedglas.
• UV/IR filtr trvale zadržuje škodlivé
záření.
Je vhodná pro ruční elektrodové
svařování (MMA) a MIG/MAG.
66
• Kapalné krystaly řízené elektronikou fungují jako clony, které
rozpoznávají elektrický oblouk,
okamžitě na něj reagují a ztmaví
(nebo zesvětlí) zorné pole.
Speedglas® 9002 D
S novým elektronickým řízením
série 9002, ale se dvěma pevnými
přepínatelnými stupni ochrany
DIN 9 a 11. Možnost ručního doplnění vnitřní tónované ochranné
vložky DIN 1 – zvýšení stupně na
DIN 10 a 12.
Speedglas® 9000 XF
Pro svářeče, kteří upřednostňují
velké zorné pole a pevný stupeň
ochrany – dokonalá volba pro profesionály, kteří pravidelně používají
stejné postupy a pracují se stejnou
velikostí proudu.
Zorné pole je o 44 % větší než
u většiny běžných automatických
svařovacích filtrů a poskytuje mimořádnou optickou kvalitu. Hodí se
pro všechny svářečské postupy.
Redukce CO2
Revoluční řada kukel Speedglas
9000 má čtyři aerodynamicky konstruované průduchy, kterými do
okolí uniká kysličník uhličitý, teplo
a vlhkost.
Výsledek: exkluzivní patentovaný
design helmy zajišťuje pro svářeče
lepší pracovní podmínky.
Svářeč se cítí lépe a má »čistou
hlavu« po celý pracovní den.
Speedglas SideWindows
Boční okénka svářeči umožňují
rozpoznat potenciální nebezpečí
v okolí pracoviště i při spuštěné
helmě, například vyčnívající části
předmětů, pohybující se vozidla
nebo osoby a jiné překážky.
Svářeč se může v rámci svého pracovního prostoru pohybovat bez
problémů a je tak spolehlivě chráněn proti UV a IR záření.
Ochranné svářečské kukly
Popis
Svařovací technika
Obj. číslo
Cena bez DPH
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH
Speedglas® Utility
pro kratší svařování elektrodami a MIG/MAG.
Z polyamidu, vyhovuje ochraně očí EN 379 a ochraně
obličeje EN 175, třída 1/2/2, reakční doba 0,9 ms (+23°),
doba zesvětlení 100 ms, UV/IR ochranný stupeň
13 trvale, zorné pole 42 × 93 mm, světlý stupeň 3,
bezpečnostní stupeň 5 - 6, lithiová baterie 3 V, životnost
baterie 2 000 hodin.
Svářečská kukla s automatickým svařovacím filtrem
Speedglas® Utility DIN 10
162 8110
Speedglas® Utility DIN 11
162 8111
4 490 Kč
4 490 Kč
Automatický svařovací filtr ke svařovací kukle
Speedglas 9000 XF DIN 11
163 0051
Speedglas 9002 D
DIN 9/11
163 0058
Speedglas 9002 V
DIN 9-13
163 0056
Speedglas 9002 X
DIN 9-13
163 0057
Speedglas® 9002 D
Z polyamidu, vyhovuje ochraně očí EN 379 a ochraně obličeje EN 175, třída 1/2/2, reakční doba 0,4 ms,
rychlost zesvětlení nastavitelná 100 – 200 ms,
UV/IR ochranný stupeň 13 trvale, zorné pole
42 × 93 mm, světlý stupeň 3, bezpečnostní stupeň
5 - 6, lithiová baterie 3V (1 500 hod.)
Svářečská kukla s postranním okénkem
a automatickým svařovacím filtrem Variabel
Speedglas 9002 D DIN 9/11
162 1850
5 390 Kč
4 390 Kč
7 190 Kč
8 590 Kč
5 390 Kč
Speedglas® 9000 XF
z polyamidu, vyhovuje ochraně očí EN 379 a ochraně
obličeje EN 175, třída 1/2/1, reakční doba 0,4 ms, doba
zesvětlení 100 ms, UV/IR ochranný stupeň 13 trvale,
zorné pole 55 × 107 mm, světlý stupeň 3, bezpečnostní
stupeň 5 – 6, lithiová baterie 3 V (1 700 hod.)
6 390 Kč
Speedglas® 9002 V
z polyamidu, vyhovuje ochraně očí EN 379 a ochraně
obličeje EN 175, třída 1/1/1, reakční doba 0,1 ms , doba
zesvětlení nastavitelná 60 – 500 ms, UV/IR ochranný
stupeň 13 trvale, zorné pole 42 × 93 mm, světlý stupeň 3, bezpečnostní stupeň 5 – 6, lithiová baterie 3 V
(1 500 hod.)
Svařovací kukla s postranním okénkem
a automatickým svařovacím filtrem Variabel
Speedglas 9002V DIN 9-13
162 1870
7 990 Kč
Speedglas® 9002 X
z polyamidu, vyhovuje ochraně očí EN 379 a ochraně
obličeje EN 175, třída 1/1/2, reakční doba 0,1 ms , doba
zesvětlení 60 – 500 ms, UV/IR ochranný stupeň 13
trvale, zorné pole 55 × 107 mm, světlý stupeň 3, bezpečnostní stupeň 5 – 6, lithiová baterie 3 V + solární
baterie (3 000 hod.)
Svářečská kukla s bočním okénkem
a automatickým svařovacím filtrem Variabel
Speedglas 9002 X DIN 9-13
162 1860
9 290 Kč
Náhradní díly ke kuklám Speedglas®
č. Popis
Obj. číslo
Bal.
1 Ochrana uší a krku z kůže (3 díly) 163 2004
539 Kč
2 Hlavová páska s montážní sadou 163 2005
489 Kč
3 Hlavová páska (zesílená) s mont. sadou
163 2024 589 Kč
4 Mont. sada pro hlavovou pásku 163 2006
119 Kč
5 Čelová páska z mikrovláken
163 2007
179 Kč
Čelová páska z froté
163 2008
2
329 Kč
Čelová páska z kůže
163 2009
219 Kč
Čelová páska, bavlna, suchý zip 163 2010
2
159 Kč
6 Zvětšovací čočka
na dotaz
7 Kryt kukly 9000 s postranním okénkem bez hlavové pásky,
bez předního krytu
163 2001
1 590 Kč
8 Baterie
163 2012
2
159 Kč
9 Vnější ochranný štítek, standard 163 2013
10
439 Kč
- odolný proti poškrábání
163 2014
10
859 Kč
- žáruvzdorný
163 2015
10
859 Kč
10 Vnitřní ochr. štítek 42×90 mm
163 2016
5
269 Kč
Vnitřní ochr. štítek +1 DIN
163 2018
5
439 Kč
Vnitřní ochr. štítek +2 DIN
163 2020
5
439 Kč
Vnitřní ochr. štítek X 53x103 mm 163 2017
5
279 Kč
Vnitřní ochr. štítek X +1 DIN
163 2019
5
439 Kč
Vnitřní ochr. štítek X +2 DIN
163 2021
5
439 Kč
11 Kryt baterie
163 2026
2
149 Kč
12 Tepelný štít, stříbrný (přední kryt) 163 2022
359 Kč
Tepelný štít, černý (čelní kryt)
163 2027
359 Kč
13 Kryt bočního okénka
163 2002
10
329 Kč
Příslušenství
Svařovací kukla s postranním okénkem
a automatickým svařovacím filtrem
Speedglas 9000XF DIN 11
162 1851
67
Příslušenství pro svařování
Popis
Obj. číslo
Ruční ochranný štít D
160 0610
· Z diamantových vláken · Rovné provedení
· Pro skla 90 × 110 mm · Bez ochranného skla
Ruční ochranný štít G
160 0620
· Ze skelných vláken · zalomené provedení
· Pro skla velikosti 90 × 110 · bez ochranného skla
Ruční štít pro volný výhled G
160 0600
· Ze skelných vláken · zalomené provedení
· S izolační mechanikou · Pro skla 90 × 110 mm
· Bez ochranného skla
Cena bez DPH/ks
139 Kč
Popis
Obj. číslo
Hlavová páska nastavitelná
· Pro ochranný štít na hlavu G
· Plynule nastavitelná
· S čelovou páskou
160 0711
Ochranný štít na hlavu P
160 0720
· Z polypropylenu · S hlavovou páskou
· Pro skla velikosti 90 × 110 mm · Bez ochranného skla
68
169 Kč
Hlavová páska pro ochranný štít na hlavu P
160 0721 119 Kč
Ochranná svářečská skla 90 × 110 mm dle DIN
9 A DIN
160 1009
10 A DIN
160 1010
11 A DIN
160 1011
12 A DIN
160 1012
13 A DIN
160 1013
Cena bez DPH/ks
(bal.10)
19 Kč
(bal.10)
19 Kč
(bal.10) 29 Kč
(bal.10) 29 Kč
(bal.10)
19 Kč
289 Kč
369 Kč
Ochranná svářečská skla zrcadlová 90 × 110 mm podle DIN
9 A DIN zrcadlové
160 1109
(bal.10)
10 A DIN zrcadlové
160 1110
(bal.10)
11 A DIN zrcadlové
160 1111
(bal.10)
12 A DIN zrcadlové
160 1112
(bal.10)
13 A DIN zrcadlové
160 1113
(bal.10)
Ochranné sklo
90 × 110
40 × 110
Ochranný štít na hlavu G
160 0710
· Skleněná vlákna · s hlavovou páskou
· Pro skla velikosti 90 × 110 · bez ochranného skla
Cena bez DPH/ks
369 Kč
229 Kč
Ochranné sklo 90 × 110
· Životnost 1000 hodin · Plast CR 39
69 Kč
69 Kč
69 Kč
79 Kč
69 Kč
160 1300
160 1301
(bal. 100)
(bal. 100)
4 Kč
4 Kč
160 1310
(bal. 10)
19 Kč
Svařovací technika
Popis
Obj. číslo
Plnoprůhledové brýle, bezbarvé
160 0100
· Z pružné, průzračné umělé hmoty,
· Ventilační otvor krytý sítkem
· Vhodné pro kyseliny, páry, prach a pro broušení
· Vyhovují EN 166 B 0196 CE
Cena bez DPH/ks
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
(bal.10) 49 Kč
Kožená ochranná svařovací maska
160 0050
· Z jemné kůže sešité kevlarovým vláknem
· Pro svařování s ochranným plynem v nepříznivých pozicích
· Odklopné ochranné brýle z umělé hmoty Ø 50 mm
Svářečské brýle
· Pro skla DIN průměr 50 mm
Bezbarvé, netříštivé
5 A DIN
160 0200
160 0205
829 Kč
(bal.10) 139 Kč
(bal.10) 129 Kč
Skla DIN, kulatá, průměr 50 mm
5 A DIN
Bezbarvá, netříštivá
Odklopné svářečské brýle P
160 0305 (bal. 10)
· Měkké a stabilní tělo z PVC
· Vhodné i pro nositele dioptrických brýlí
· Skla DIN odklopná, vespod bezbarvá skla
· Pro skla DIN průměr 50 mm, bezbarvá, netříštivá a 5 A DIN
· Vyhovují EN 166 3 4 F 0196 CE
149 Kč
160 0805
160 0800
(bal.10)
(bal.10)
9 Kč
19 Kč
Ochranné svářečské sklo AULEKTRO® a jeho účelné použití při
svařování plynem
Jak správně číst tuto tabulku:
K požadovanému druhu svařování na transformátoru zjistěte svařovací
proud (A). Proud je na diagramu vynesen svisle. Ve sloupci pro zvolený
svařovací postup jděte vodorovně od odečteného proudu. V průsečíku
odečtete potřebný ochranný stupeň AULEKTRO® (číslo v příslušném
rámečku).
Nylonové ochranné brýle nastavitelné
· Délka i sklon ramének nastavitelné
· Lehké a pohodlné provedení
· Tvarová skla 66x56 mm klenutá
Bezbarvé, netříštivé
160 0500
5 A DIN
160 0505
Příslušenství
Nylonové ochranné brýle
· Jednoduchá výměna skel pomocí rýhovaného šroubu
· Měkká obruba
· Pro skla DIN průměr 50 mm
Bezbarvé, netříštivé
160 0400
(bal. 10) 59 Kč
5 A DIN
160 0465
(bal. 10) 69 Kč
(bal.10) 139 Kč
(bal.10) 179 Kč
69
Příslušenství pro svařování
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
Popis
Obj. číslo
170 0054
Adaptér na cívky v koši KA 1
Adaptér na cívky v koši KA 2
· S rychlouzávěrem
111 0001
111 0005
119 Kč
229 Kč
Cena bez DPH/ks
170 0050
Redukční ventil argon / CO2
· Manometr tlaku v láhvi a pracovního tlaku
· Redukční ventil malý, Ø 50 mm
170 0054
· Redukční ventil velký, Ø 63 mm
170 0050
· Manometr tlaku v láhvi, Ø 63 mm
· Manometr prac. tlaku, Ø 63 mm
· Manometr prac. tlaku, Ø 50 mm
· Manometr tlaku v láhvi, Ø 50 mm
170 0058
170 0059
170 0055
170 0056
249 Kč
249 Kč
209 Kč
219 Kč
Měrka na sváry SL 1
· Hliníková
125 2201
49 Kč
Měrka na sváry SL 2
125 2202
· Přesné provedení k měření plochých a koutových svárů
· 60° / 80° / 90°
Adaptér na cívky v koši KA 3
· Dvoudílný
111 0006
Speciální kleště MIG / MAG
· Rychlé a přesné odstřižení svařovacího drátu
· K rychlému uvolnění a vyčištění plynové trysky,
uvolnění a přitažení proudové trysky
· Velikost 1, pro trysky 12 – 15 mm
107 1000
· Velikost 2, pro trysky 15 – 18 mm
107 2000
70
929 Kč
1 090 Kč
559 Kč
239 Kč
349 Kč
349 Kč
Sprej na trysky 400 ml (bal. 12 ks)
107 6401
· Bez vody
· Bez silikonů, bez zápachu a bez FCKW
· Dělící olej na rostlinné bázi
49 Kč
Svařovací technika
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
Držák elektrod
· Izolace dle EN 60974-11
· S nerozbitnou izolací ze skelných vláken
· Připojení kabelu na inbus
· Pratica 1 (260 A - 35 % ED
elektrody max. 3,2 mm)
124 0120
· Pratica 2 (350 A - 35 % ED
elektrody max. 5 mm)
124 0140
· Pratica 3 (520 A - 35 % ED
elektrody max. 8 mm)
124 0160
209 Kč
Izolační pouzdro pro držák elektrod
· Pratica 1
124 0121
· Pratica 2
124 0141
· Pratica 3
124 0161
(bal. 10) 9 Kč
(bal. 10) 9 Kč
(bal. 10) 19 Kč
109 Kč
Popis
Kostřící svěrky
· 200 A, s měděnou šňůrou,
180 mm, M6
· 400 A, s měděnou šňůrou,
200 mm, M8
· 600 A, s měděnou šňůrou,
200 mm, M10
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
124 0220
(bal. 5)
49 Kč
124 0240
(bal. 5)
79 Kč
124 0260
(bal. 5)
89 Kč
149 Kč
Kostřící svěrky Nevada
· Podle BS 638-5 CE
· Nevada 3 (300 A - 60 % / 400 A - 35 %) 124 0235
· Nevada 5 (400 A – 60 % / 500 A - 50 %) 124 0265
409 Kč
Magnetické pólové svěrky
· Pro uchycení např. na trubky, v nepřístupných místech apod.
· MPK 400 A
124 0340
619 Kč
· MPK 600 A
124 0360
969 Kč
Příslušenství
Držák elektrod Superior 4
124 0040
· 250 A – 35 % ED / 200 A – 60 % ED / elektrody 2,4 – 4 mm /
kabel 25 – 35 mm2 / 480 g
· Rukojeť a hlava odolné proti ohni a žáru
· Tělo z mosazi s izolovaným tlačným pérem
· Upnutí elektrody otáčením hlavy držáku eleektrody
· S připojením kabelovým okem
· Podle EN 60974-11 a IEC 974-11, B200 TÜV CE
(bal.5) 149 Kč
(bal.5) 269 Kč
Svařovací svěrka s dřevěnou rukojetí
· Temperovaná litina
· Rozsah upnutí 150 mm, vyložení 80 mm, s uvolňovačem kabelu
· 400 A
125 0140
209 Kč
· 600 A
125 0160
279 Kč
Kladívko na strusku
· cca 440 g
· Oválná trubka Ø 28 mm
· Celoocelové
125 0300
89 Kč
71
Příslušenství pro svařování
Popis
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
Vybavení svářečského pracoviště
· Svařovací kabel PVC 5 m s držákem elektrod a kabelovou zástrčkou,
· Kostřící kabel PVC 5 m s kostřící svěrkou a kabelovou zástrčkou
· Kladívko na strusku
· Drátěný kartáč dvouřadý
· Ruční ochranný štít polypropylen (CE)
· Svářečské sklo DIN 9
· Skleněná předsádka 90 × 110 mm
· Rukavice pětiprsté
· SPA 16 mm2 / KS 10 – 25 mm2/
Pratica 1 / kostřící svěrka 200 A
124 0400
1 290 Kč
· SPA 25 mm2 / KS 35 – 50 mm2/
Pratica 1 / kostřící svěrka 200 A
124 0445
1 390 Kč
· SPA 35 mm2 / KS 35 – 50 mm2/
Pratica 2 / kostřící svěrka 600 A
124 0450
1 790 Kč
Svařovací kabel 5 m, komplet
· Podle H01 N2 D VDE 0250
· 5 m komplet se zástrčkou a lisovacím kabelovým okem
· K doplnění o kostřící svěrku nebo držák elektrody
· 25 mm2 / 10 - 25 mm2 / 9 mm čep / M8
125 0227
· 35 mm2 / 16 - 35 mm2 / 13 mm čep / M10
125 0236
· 50 mm2 / 35 - 50 mm2 / 13 mm čep / M10
125 0252
Svařovací kabely v metráži
· Podle H01 N2 D VDE 0250, díl 6
· Vysoká ohebnost
· Odolnost proti chladu a horku
· Odolný proti působení horka
· 16 mm2
· 25 mm2
· 35 mm2
· 50 mm2
· 70 mm2
72
125 0316
125 0325
125 0335
125 0350
125 0370
Popis
Obj. číslo
Kostřící kabel 4 m, kompletní
· 16 mm2
· 25 mm2
· 35 mm2
· 50 mm2
· 70 mm2
125 0216
125 0225
125 0235
125 0250
125 0270
349 Kč
459 Kč
589 Kč
709 Kč
909 Kč
Spojka na svařovací kabel
· KS 25, 10 – 25 mm2
· KS 50, 35 – 50 mm2
125 0635
125 0650
39 Kč
69 Kč
Zástrčka na spojku na svařovací kabel
· KB 25, 10 – 25 mm2
125 0735
· KB 50, 35 – 50 mm2
125 0750
39 Kč
79 Kč
Přístrojová zástrčka na svařovací kabel
· EB 25, 10 – 25 mm2
125 0836
· EB 50, 35 – 50 mm2
125 0851
39 Kč
69 Kč
Cena bez DPH/ks
419 Kč
599 Kč
789 Kč
39 Kč
69 Kč
89 Kč
129 Kč
189 Kč
Lisovací kabelové oko Alu
· 16 mm2
· 25 mm2
· 35 mm2
· 50 mm2
· 70 mm2
125 0416
125 0425
125 0435
125 0450
125 0470
(bal.10)
(bal.10)
(bal.10)
(bal.10)
(bal.10)
Šroubovací kabelové oko CU
· 25 mm2
· 35 mm2
· 50 mm2
· 70 mm2
125 0525
125 0535
125 0550
125 0570
(bal.10) 39 Kč
(bal.10) 49 Kč
(bal.10) 69 Kč
(bal.10) 99 Kč
9 Kč
9 Kč
9 Kč
19 Kč
29 Kč
Autogenní technika
Svařovací technika
Obj. č.
Univerzální vozík na láhve
· Na láhve 10 a 20 l
· Na láhve 2 × 40 l
170 0002
170 0004
Cena bez DPH/ks
1 990 Kč
6 290 Kč
Popis
Ochranná víčka manometrů
· Pro manometry průměr 63 mm
· Provedení se štěrbinou s bezpečnostním otvorem
· Modré - kyslík
170 0037
· Červené - acetylen a ostatní hořlavé plyny 170 0047
· Bílo/šedé - ostatní technické plyny
170 0057
Ochranný kryt manometrů
· Ochrana manometrů před poškozením
· Žlutý – pro hořlavé plyny
· Modrý – pro kyslík
Pojízdný svářecí a řezací přístroj
· Vozík na láhve pro ocelové láhve 2 × 10 ltr. nebo 2 × 20 l
· Ocelové láhve na kyslík a acetylén (10 nebo 20 l)
· Redukční ventil na kyslík (jednostupňový) a acetylen (jednostupňový)
· Hadicová ochranná pojistka acetylen a kyslík
· Kombinovaný svářecí a řezací přístroj v plechové skříni (KE/17)
(pro svařování 0,5 – 9 mm, řezání 3 – 100 mm)
· Kyslíková a acetylénová hadice 10 m
· FSSG 10 l
170 0010
19990 Kč
· FSSG 20 l
170 0020
23 990 Kč
Redukční ventil
· Kyslík
· Acetylen
170 0030
170 0040
Obj. číslo
170 0048
170 0038
Cena bez DPH/ks
29 Kč
29 Kč
29 Kč
499 Kč
499 Kč
KEK/17 Set
· Kombinovaný svářecí a řezací přístroj
· Průměr dříku 17 mm
· Svařování 0,5 – 9 mm
· Řezání 3 – 100 mm
· V plechové skříni
170 0117
4 990 Kč
Rukojeť KEK/17
· Průměr dříku 17 mm
170 0127
1 490 Kč
Řezací nástavec KEK/17
· Průměr dříku 17 mm; bez trysek
170 0137
1 690 Kč
Vodící vozík pro KEK 17/25,5 mm
170 0150
529 Kč
Vodící tyč pro kružnice
· Pro vodící vozík KEK 17
170 0151
159 Kč
1 090 Kč
1 090 Kč
Náhradní manometr Ø 63 mm, závit G1/4"
· Acetylen 40 bar
170 0041
· Acetylen 2,5 bar
170 0042
· Kyslík 315 bar
170 0031
· Kyslík 16 bar
170 0032
· Argon 315 bar
170 0051
· Argon 30 l
170 0052
179 Kč
179 Kč
179 Kč
179 Kč
179 Kč
179 Kč
Suchá předloha
· Acetylen
· Kyslík
459 Kč
459 Kč
170 0045
170 0035
Těsnění
· Pro připojení kyslíku + argonu
170 0036
(bal. 10)
9 Kč
Hliníkové těsnění (acetylen)
170 0046
(bal. 10)
9 Kč
Příslušenství
Popis
73
Popis
Řezací trysky
· Řezací tryska S0
· Řezací tryska S1
· Řezací tryska S2
· Řezací tryska S3
Obj. číslo
3 – 12 mm
12 – 25 mm
25 – 50 mm
50 – 100 mm
Vyobrazení se může lišit od originálu. Změny cen, omyly a chyby tisku jsou vyhrazeny. Ne všechny položky jsou skladem. Dodávky výlučně přes naše obchodní zástupce. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Dopravné, uvedení do provozu a instruktáž nejsou zahrnuty v ceně.
Zahřívací trysky pro acetylen
· Velikost H1
3 – 100 mm
· Velikost H2
100 – 300 mm
Svařovací nástavce KEK/17
· Průměr dříku 17 mm
· Velikost 1
0,5 – 1,0 mm
· Velikost 2
1,0 – 2,0 mm
· Velikost 3
2,0 – 4,0 mm
· Velikost 4
4,0 – 6,0 mm
· Velikost 5
6,0 – 9,0 mm
· Velikost 6
9,0 – 14,0 mm
Měděné špičky
· 0,5 – 1,0 mm
· 1,0 – 2,0 mm
· 2,0 – 4,0 mm
· 4,0 – 6,0 mm
· 6,0 – 9,0 mm
· 9,0 – 14,0 mm
Cena bez DPH/ks
170 0202
170 0203
170 0204
170 0205
170 0231
170 0232
79 Kč
79 Kč
79 Kč
79 Kč
149 Kč
149 Kč
Obj. číslo
Cena bez DPH/ks
Hadice
· Acetylen 9 × 3,5 červená
· Kyslík 6 × 5 modrá
· Dvojitá hadice 6 × 9
170 1701
170 1702
170 1703
(bal. 40) 39 Kč/m
(bal. 40) 39 Kč/m
(bal. 40) 79 Kč/m
170 1023
(bal. 10)
Dvojitá hadicová svěrka ocel
· Pozinkovaná ocel
· 16/16 mm
Svářečské zrcátko magnetické
170 1050
· S magnetickou základnou a ohebným ramenem
Náhradní zrcátko 1,5 mm
170 1051
170 0210
170 0211
170 0212
170 0213
170 0214
170 0215
170 0220
170 0221
170 0222
170 0223
170 0224
170 0225
9 Kč
589 Kč
49 Kč
469 Kč
469 Kč
469 Kč
499 Kč
499 Kč
529 Kč
119 Kč
119 Kč
129 Kč
129 Kč
149 Kč
149 Kč
Nástavec pro řezání trubek KEK/17
· Cu-trubka Ø 6 mm, ohýbatelná, s připájeným vyústěním
· Velikost 2, 1 – 2 mm
170 0118
· Velikost 3, 2 – 4 mm
170 0119
· Velikost 4, 4 – 6 mm
170 0120
· Velikost 5, 6 – 9 mm
170 0121
479 Kč
479 Kč
479 Kč
509 Kč
Nástavec pro řezání trubek – přední části KEK/17
· Cu-trubka Ø 6 mm, ohýbatelná, s připájeným vyústěním
· Velikost 2, 1 – 2 mm
170 0122
· Velikost 3, 2 – 4 mm
170 0123
· Velikost 4, 4 – 6 mm
170 0124
· Velikost 5, 6 – 9 mm
170 0125
199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
74
Popis
Dvojitý rozbočovací ventil
· S maticemi a nátrubky
· 1/4” pravý, kyslík/argon
s nátrubkem 6 mm
· 3/8” levý, acetylen/propan
s nátrubkem 9 mm
170 1037
409 Kč
170 1040
409 Kč
Pistolový zapalovač plynu
170 1200 (bal. 5)
· Včetně zapalovacího kamínku 2,6 × 5,0 mm
· Niklovaný
Náhradní kamínek 2,6 × 5,0 mm
170 1201 (100 ks)
79 Kč
Zapalovač plynu válcový pilník
170 1100 (bal. 10)
· Se zapalovacím kamínkem 3,0 × 20 mm
Náhradní kamínek 3,0 × 20 mm
170 1101 (bal. 50)
69 Kč
39 Kč
169 Kč
Nejen svařovací technika.
Řekněte nám, co potřebujete. Pomůžeme vám vybavit vaši dílnu.
Z našeho širokého sortimentu vybíráme:
Vrtačky, frézky, soustruhy, pásové a kotoučové brusky, pásové pily, leštičky, lisy, kompresory
a pneumatické nářadí, ohýbačky a zakružovačky profilů a plechu, paletové vozíky, průmyslové vysavače
a rozsáhlé příslušenství.
www.bow.cz
75
Nenašli jste, co jste hledali?
Vyžádajte si naše další katalogy.
Svařovací technika
Obráběcí stroje OPTIMUM®
Vrtačky
Frézky
Soustruhy
Pásové pily
Pásové brusky
Kotoučové brusky
Příslušenství
Stolní vrtačky
Tischbohrmaschinen
Sloupové vrtačky
Säulenbohrmaschinen
Radialbohrmaschinen
Vrtačko-frézky
Bohr-Fräsmaschinen
První hanácká BOW spol. s r.o. je
výhradním distibutorem Metallkraft®
pro Českou a Slovenskou republiku.
Kovoobráběcí stroje
Katalog 05/2006
Drehmaschinen
CNC frézka
Messgeräte
Metallbandsägen
Soustruhy
Schleifmaschinen
Kotoučové
brusky a leštičky
Poliermaschinen
Blechbearbeitungmaschinen
Pásové brusky
CNC řízení soustruhů a frézek
Lisy, svěráky a pákové nůžky
Zpracování plechu
Příslušenství
Kompresory Aircraft®
Kompresory
Pneumatické nářadí
Tlakové hadice
Příslušenství
Pístové kompresory
Šroubové kompresory
Rozvody stlačeného vzduchu
Kompresory
Technika na stlačený vzduch
Katalog 05/2006
Úprava stlačeného vzduchu
Pneumatické nářadí
Příslušenství
Obráběcí a tvářecí stroje
Metallkraft® a BOW
Pásové brusky
Magnetické vrtačky
Kotoučové pily
Ohýbačky profilů
a plechu
Zakružovačky profilů
a plechu
Příslušenství
Pásové brusky na kov
Kartáčové brusky
Kovoobráběcí stroje
Katalog 05/2006
Talířové brusky
První hanácká BOW spol. s r.o.
Příčná 84/1, 779 00 Olomouc, Česká republika
telefon: +420 585 378 012
fax: +420 585 378 013
e-mail: [email protected]
Manipulační technika Unicraft®
Paletové vozíky
Paletové vozíky
s váhou a tiskárnou
Pojízdná zdvíhací
plošina
Zdvihací stůl
Manipulačná technika
Paletové vozíky
katalóg 02/2007
Infolinka: 800 100 709
Váš prodejce:
Paletové vozíky s váhou
Paletové nožnicové vozíky
Pojazdný zvíhací stôl
Dřevoobráběcí stroje Holzkraft®
Pásové pily na dřevo
Brusky, protahovačky
Hoblovky
Soustruhy,
Štípačky
Pracovní stoly
Odsávací zařízení
Pásové brusky na dřevo
Pásové pily na dřevo
Dřevoobráběcí stroje
Katalog 05/2006
Odsávací zařízení
www.bow.cz
Download

Svářečky a příslušenství