iTNC 530
Víceúčelové CNC řízení pro
frézky, vyvrtávačky a obráběcí
centra
Září 2013
Kompletně digitální
Již přes 35 let představují TNC řídící
systémy HEIDENHAIN standard v
každodenním použití u frézek, obráběcích
center a vyvrtávaček. Na jedné straně je
tomu tak díky dílensky orientovanému
programování, na druhé straně díky
kompatibilitě programů s předchozími
verzemi řízení. Nyní představuje
HEIDENHAIN iTNC 530 jako kompletně
digitální řízení.
V celkovém digitálním konceptu řízení
iTNC 530 jsou všechny komponenty
vzájemně propojeny výlučně digitálním
rozhraním - komponenty řízení přes HSCI
(HEIDENHAIN Serial Controller Interface),
protokol reálného času pro Fast-Ethernet a
snímače přes EnDat 2.2, obousměrné
rozhraní HEIDENHAIN.
Řízení je široce použitelné také díky
diagnostice a odolnosti vůči poruchám - a
to od procesoru až po snímač.
Vynikající vlastnosti celkového digitálního
konceptu HEIDENHAIN zaručují vysokou
přesnost a jakost povrchu při vysokých
pojezdových rychlostech a velké
použitelnosti celého systému.
Takže žádný strach z novinek: řídící
systémy HEIDENHAIN jsou výkonné,
uživatelsky přátelské, kompatibilní směrem
nahoru, a díky tomu mají jistou
budoucností.
Funkce a technické parametry, popsané v tomto
prospektu, platí pro iTNC 530 s NC-softwarem
60642x-03.
2
Obsah
iTNC 530…
Kde se dá použít?
Univerzálně použitelné
4
Přehledný a uživatelsky přátelský
6
Důsledně vzestupně kompatibilní
8
– správný řídící systém pro mnoho oblastí použití
Jak vypadá?
– iTNC 530 v dialogu s obsluhou
Jak je kompatibilní?
– jistá budoucnost pro souvislá CNC řízení HEIDENHAIN
Co dokáže?
Obrábění s pěti osami
10
Inteligentní obrábění
16
Rychleji, přesněji, s kvalitnějšími tvary
24
Automatizované obrábění
26
Minimalizace času pro přípravu výroby
28
Programování, editování a testování
30
Dílenské programování
34
Přehledně, jednoduše, pružně
39
Otevřený pro externí informace
42
Proměření obrobků
48
Měření a kontrola nástrojů
49
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
50
Polohování elektronickým ručním kolečkem
51
.. .. a když to někde vázne?
52
Přehled
53
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
iTNC 530 optimálně vede nástroj
kompenzace chyby tvaru nástroje pomocí 3D-ToolComp
vedení břitu nástroje
sklopná hlava a otočný stůl řízené z iTNC 530
dynamická kolizní ochrana DCM
globální nastavení programu
Interpolační soustružení
Dynamic Efficiency
aktivní potlačení drnčení ACC
adaptivní řízení posuvu AFC
vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
– vysokorychlostní frézování s iTNC 530
– Dynamic Precision
– iTNC 530 spravuje, měří a komunikuje
– iTNC 530 zjednodušuje seřizování
Jak se programuje?
– s iTNC 530 máte rozsáhlé možnosti
– všechny informace okamžitě k dispozici
– grafická podpora v každé situaci
–
–
–
–
jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
volné programování kontur
praktické pevné cykly pro opakované operace
Obrysové frézování s cyklem řetězce obrysů
– smarT.NC - alternativní provozní režim
–
–
–
–
–
Jaké příslušenství má k
dispozici?
iTNC 530 zpracovává DXF soubory
externí programování a využívání předností iTNC
rychlý přenos dat s iTNC 530
iTNC 530 s Windows 7
programovací pracoviště iTNC
– ustavení dílce, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými sondami
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
– proměření kinematiky rotačních os s pomocí KinematicsOpt
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
– podrobná diagnostika HEIDENHAIN
... v kostce
– uživatelské funkce; příslušenství, opce; technické parametry; porovnání řídicích
systémů
3
Univerzálně použitelné
– správný řídící systém pro mnoho oblastí použití
Řídicí systém iTNC 530 je
mnohostranný – ideálně se přizpůsobí
požadavkům Vaší firmy - bez ohledu na to,
zda se jedná o kusovou nebo sériovou
výrobu, obrábění jednoduchých či složitých
dílců, výrobu „na zavolání“ nebo centrálně
organizovanou výrobu.
iTNC 530 je flexibilní – programujete
raději na stroji nebo na programovací
stanici v PC? S iTNC 530 je obojí snadné,
neboť ovládání odpovídá potřebám dílny
a to i při externím vytváření programů:
Běžné programy pro frézování a vrtání se
většinou připravují přímo na stroji – v
dialogu dílenského programování
HEIDENHAIN. iTNC 530 při tom poskytne
optimální podporu při respektování
požadavků praxe a grafickou nápovědu.
Pro jednoduché práce - jako například
rovinné frézování ploch - není nutné na
iTNC 530 psát žádný program, protože
také manuální režim práce na stroji s
iTNC 530 je jednoduchý.
Stejně dobře lze iTNC 530 programovat
externě - například v CAM systému nebo v
programovací stanici HEIDENAIN. Jeho
rozhraní ethernet zaručuje minimální
přenosové časy i u delších programů.
Univerzální frézka
• dílenské programování v dialogu
HEIDENHAIN v otevřeném textu nebo
pomocí smarT.NC
• vzestupně kompatibilní programy
• rychlé vyrovnání dílce a nastavení
vztažného bodu s 3D dotykovou sondou
HEIDENHAIN
• elektronické ruční kolečko
Vysokorychlostní frézování
• rychlé zpracování v blocích
• krátký čas cyklu regulačních smyček
• vyhlazené řízení pohybu
• vysoké otáčky vřetena
• rychlý přenos dat
Pětiosé obrábění se sklopnou frézovací
hlavou a otočným stolem
• externí, na stroji nezávislé programování:
iTNC 530 automaticky přihlíží ke
kinematickému uspořádání stroje
• sklápění roviny obrábění
• obrábění tvarů na plášti válce
• TCPM (Tool Center Point Management)
• 3D korekce nástrojů
• rychlé, obrysově věrné opracování díky
krátkému času zpracování NC bloků
4
iTNC 530 je univerzální – dokazuje to šíři
a mnohostranností jeho uplatnění.
iTNC 530 je v každém případě vhodné
řízení - ať už se jedná o jednoduché tříosé
univerzální frézky pro výrobu nástrojů,
forem apod., nebo o obráběcí centra v
sériové výrobě. A má k tomu nezbytné a
užitečné funkce.
Obrábění ve 5 osách na velkých strojích
• kontrola a optimalizace přesnosti stroje
pomocí KinematicsOpt
• globální nastavení programu pro
superpozici různých funkcí
• pojezdy ve virtuální ose nástroje s
překrýváním ručním kolečkem
Vyvrtávačka
• vrtací a závitovací cykly
• šikmé vrtání
• ovládání pinoly (paralelní osy)
Obráběcí centrum a automatické
obrábění
• správa nástrojů
• správa palet
• obrábění orientované na nástroje
• řízené nastavování vztažných bodů
• tabulka PRESET
• automatické měření a kontrola dílců 3D
dotykovou sondou HEIDENHAIN
• automatické měření korekcí nástrojů
a kontrola zlomení
• instalace v síti s napojením na server
5
Přehledný a uživatelsky přátelský
– iTNC 530 v dialogu s obsluhou
Monitor
Plochý barevný 19“ TFT monitor zobrazuje
přehledně všechny informace, které jsou
potřebné k programování, obsluze a
sledování stavu řídicího systému a stroje:
programové bloky, pokyny, chybová
hlášení apod. Další informace poskytuje
grafická podpora při zadávání programu,
testu programu a při obrábění.
Pomocí rozdělení obrazu „Split-Screen“
můžete na jedné polovině monitoru
zobrazit NC bloky, na druhé polovině
grafiku nebo stavové záznamy.
Při chodu programu jsou na monitoru vždy
k dispozici stavové záznamy, které
poskytují informace o poloze nástrojů, o
aktuálním programu, aktivních cyklech,
přepočtu souřadnic apod. Systém iTNC
530 také zobrazuje aktuální čas obrábění.
Ovládací panel
Stejně jako u všech TNC od firmy
HEIDENHAIN je ovládací panel zaměřený
na proces programování. Účelné
uspořádání tlačítek s jasným rozdělením
do funkčních skupin programovacích
režimů, provozních režimů stroje, funkcí
pro správu/TNC a navigaci podporuje
obsluhu při zadávání programu.
Jednoduché rozložení kláves, snadno
srozumitelné symboly nebo zkratky
označují funkce tlačítek jasně a přesně.
Z alfanumerické klávesnice lze pohodlně
zadávat komentáře nebo programy DIN/
ISO. Integrovaný ovládací panel stroje je
opatřen snadno vyměnitelnými Hmatníky,
která umožňují snadné přizpůsobení dané
konfiguraci stroje. Potenciometry
overridu umožňují jemné přizpůsobení
posuvu, rychloposuvu a otáček vřetena.
Ovládací panel je kromě toho vybaven
kompletní PC klávesnicí a touchpadem,
který lze např. použít pro obsluhu DXF
konvertoru.
6
Obsah obrazovky s indikací dvou
provozních režimů, zobrazením programu,
grafickým zobrazením, stavem stroje
PLC soft klávesy pro funkce stroje
Tlačítka pro správu obrazovky (členění
obrazovky), provozní režim a přepínání lišt
se softklávesami
Kontextové soft klávesy pro NC
programování
Alfanumerická klávesnice pro zadávání
komentářů a programů DIN/ISO a PC
klávesnice pro obsluhu funkcí operačního
systému.
USB přípojka pro přídavná úložiště dat
nebo polohovací zařízení
Ergonomické a ušlechtilé, moderní a
dlouhodobě osvědčené – řídicí systémy
HEIDENHAIN v novém designu. Posuďte
sami:
Trvanlivý
Vysoce kvalitní design systému iTNC 530 z
nerezové oceli je opatřen speciální
ochrannou vrstvou a díky tomu je necitlivý
vůči znečištění a opotřebení
Přizpůsobivý
Pravoúhlá a lehce zaoblená tlačítka jsou
příjemná na dotyk a bezpečná na obsluhu.
Jejich povlak je odolný vůči odírání i při
extrémním zatížení v dílně.
Flexibilní
Integrovaný ovládací panel stroje je
opatřen snadno vyměnitelnými Hmatníky.
Bezpečný
Konvexní provedení lože kláves ovládacího
panelu stroje chrání proti neúmyslnému
stisknutí. Stavové indikace LED diodami
nad každým tlačítkem jednoznačně
informují a aktivních funkcích stroje.
Všestranný
Softklávesy pro programováni i pro funkce
stroje zobrazují vždy aktuálně dostupné
volby.
Tlačítka volby a číslicová klávesnice
Citlivý
Praktické otočné knoflíky umožňují jemné
přizpůsobení posuvu, rychloposuvu a
otáček vřetena.
Funkční tlačítka pro programovací režimy,
provozní režimy stroje, TNC funkce, správu
a navigaci
Komunikativní
Rychlé rozhraní USB 2.0 umožňuje snadné
připojení paměťových médií nebo
polohovacích zařízení přímo k ovládacímu
pultu.
Potenciometry overridu pro posuv,
rychloposuv a otáčky vřetena
Ovládací panel stroje s Hmatníky a LED
diodami
7
Důsledně vzestupně kompatibilní
– jistá budoucnost pro souvislá CNC řízení HEIDENHAIN
HEIDENHAIN dodává již 30 let řídicí
systémy pro frézky a vyvrtávačky. Za toto
období se řízení samozřejmě vyvíjela:
přibylo mnoho nových funkcí - také pro
komplexnější stroje s více osami. Základní
koncept ovládání zůstává ale beze změny.
Odborník, který doposud pracoval na
obráběcím stroji s TNC systémem, se
nemusí přeškolovat. S iTNC 530 využije
všechny své dosavadní TNC zkušenosti a
pracuje i programuje, jak je zvyklý.
2012: iTNC 530 v
novém designu
2011: iTNC 530
s HSCI
Odladění
2004: iTNC 530
se smarT.NC
2001: iTNC 530
Tyto klávesy pro řízení dráhy ze systému
TNC 145 najdete také na iTNC 530
1997: TNC 426 M
TNC 430
1993: TNC 426 C/P
1988: TNC 407
TNC 415
8
1987: TNC 355
1984: TNC 155
2012: TNC 640 pro
frézky a
soustruhy
„Staré“ programy běží i na nových
modelech TNC
NC programy z Vašeho archivu dílců, které
byly vytvořeny na starším TNC řízení je
možné spustit bez velké námahy také v
iTNC 530. Tím je zaručena nejvyšší možná
flexibilita při vytížení stroje a úspora
nákladů, pokud je nutné znovu vyrobit
"staré" díly. S řízením HEIDENHAIN je
možné i dnes - po 30 letech - vyrobit rychle
a levně náhradní díl bez nutnosti nového
programování.
Známé funkční klávesy doplněné o
nové funkce
V systému iTNC 530 je samozřejmě
mnoho novinek a vylepšení, ale základní
způsob programování ale zůstal stejný. Při
přechodu na nové řízení není nutné učit se
obsluhu a programování znovu, stačí
zabývat se pouze novými funkcemi, které
přibyly. Své odborné znalosti můžete
můžete uplatnit i na novém řídicím systému
TNC.
Vnitřní kontura -
programovaná na TNC 145…
1983: TNC 150
1981: TNC 145,
první souvislé řízení
společnosti HEIDENHAIN
…vyrobená na iTNC 530
9
Obrábění s pěti osami
– iTNC 530 optimálně vede nástroj
Moderní stroje často disponují více než
čtyřmi nebo pěti osami. Tak je možné
obrábět komplexní 3D kontury. Příslušné
programy se většinou vytvářejí externě v
CAM systémech a obsahují velké množství
velmi krátkých přímkových úseků, které se
přenášejí do řízení. To, zda hotový kus
skutečně odpovídá vytvořenému programu
závisí především na geometrickém chování
řízení. iTNC 530 disponuje celou škálou
funkcí od optimalizovaného řízení pohybu,
předběžného výpočtu obrysu a algoritmů
pro omezení škubání až po správné funkce
pro požadovaný perfektní povrch při
nejkratším obráběcím čase. Přesvědčte se
sami, protože výkonnost řídicího systému
nakonec potvrzuje kvalita obrobků.
10
Optimální opracování 3D kontur
Krátký čas zpracování bloku v systému
iTNC 530 od 0,5 ms pro 3D přímku bez
korekce nástroje umožňuje vysoké
rychlosti posuvu i při komplexních
obrysech. Tak lze frézovat např. formy
které jsou složeny z krátkých úseků
0,2 mm posuvem s rychlostí až do 24 m/
min
Díky speciálnímu vyhlazenému vedení
dráhy při opracování 3D tvarů a
definovanému zaoblování za sebou
řazených přímkových úseků získáte hladší
povrch současně s vysokou tvarovou
přesností.
iTNC 530 se dívá vpřed a jedná
promyšleně. S pomocí funkce "Look
ahead" rozezná včas změny směru pohybu
a přizpůsobí rychlost posuvu obráběnému
povrchu. Ale systém iTNC 530 snižuje
posuv, pokud je to požadováno, také při
zanořování nástroje do materiálu. Proto
jednoduše naprogramujete maximální
rychlost obrábění jako posuv. Systém
iTNC 530 automaticky přizpůsobí
okamžitou rychlost obrysu obrobku a vy tím
ušetříte čas obrábění.
Pro NC programy s normálovými vektory,
jak je vytvářejí např. CAD/CAM systémy,
provádí iTNC 530 automaticky 3D korekci
nástrojů (opce) podle volby pro stopkové,
kulové nebo poloměrové frézy.
– kompenzace chyby tvaru nástroje pomocí 3D-ToolComp (opce)
S opcí 3D-ToolComp je nyní k dispozici
výkonná trojrozměrná korekce poloměru
nástroje. Pomocí tabulky korekčních
hodnot lze definovat úhlově závislé
rozdílové hodnoty, které popisují odchylku
skutečného tvaru nástroje od ideálního
kruhového tvaru (viz obrázek).
iTNC kompenzuje hodnotu poloměru, který
je definován nástrojem k aktuálnímu
styčnému bodu s materiálem. K přesnému
nastavení tohoto styčného bodu musí být
NC program vytvořen CAD systémem s
doplněnými normálovými vektory (LN
příkazy). V LN příkazech je teoreticky
určen střed poloměru frézy a popřípadě
také orientace nástroje vzhledem k
povrchu obrobku.
Tabulka korekčních hodnot bude v ideálním
případě vytvořena automaticky tím, že
uživatel změří tvar nástroje laserovou
sondou ve speciálním cyklu tak, že iTNC
může tuto tabulku přímo použít. Pokud jsou
odchylky tvaru použitého nástroje k
dispozici ve formě měřícího protokolu
výrobce nástroje, pak lze korekční tabulku
vytvořit také ručně.
11
Obrábění s pěti osami
– vedení břitu nástroje
CAM systémy vytvářejí pětiosé programy
pomocí postprocesorů. Principielně
takovéto programy obsahují buď všechny
souřadnice NC os, které jsou na stroji k
dispozici, nebo NC bloky s normálovými
vektory. Při pětiosém obrábění na strojích
se třemi lineárními osami a dvěma
přídavnými rotačními osami* je nástroj
polohován vždy kolmo k povrchu obrobku
nebo je nakloněn v určitém úhlu k povrchu
(šikmé frézování).
12
Bez ohledu na to, který druh pětiosých
programů chcete zpracovat, provede
iTNC 530 všechny potřebné vyrovnávací
pohyby v lineárních osách, vzniklé pohyby
rotačních os. TCPM funkce (TCPM = Tool
Center Point Management) iTNC 530,
která je dalším vývojem osvědčené TNC
funkce M128, zajišťuje optimální vedení
nástroje a zamezuje poškozením obrysu.
* Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci uzpůsobeny.
Pomocí TCPM určíte chování otočných a
vyrovnávacích pohybů, vypočtených
systémem iTNC 530:
TCPM určí interpolaci mezi počáteční a
koncovou polohou:
• při čelním frézování Face Milling – se
hlavní řez vede čelem nástroje a hrot
nástroje postupuje po přímce. plochu
pláště nepopisuje žádná definovaná
dráha, ta závisí na geometrii stroje
• u obvodového frézování Peripheral
Milling se hlavní řez vede válcovou
plochou nástroje; břit nástroje postupuje
rovněž po přímce, navíc však v důsledku
opracování obvodem nástroje vzniká
jednoznačně definovaná rovina.
TCPM definuje funkční charakteristiku
naprogramovaného posuvu volitelně
• jako skutečnou rychlost hrotu nástroje
vztaženou k obrobku. U velkých
vyrovnávacích pohybů – při obrábění
blízko středu rotace – tím může docházet
k velmi značným osovým posuvům.
• jako dráhový posuv os
naprogramovaných v příslušném NC
bloku. Posuv je sice obecně nižší, u
větších vyrovnávacích pohybů však
získáte kvalitnější povrch.
Funkční charakteristiku úhlu sklonu při
práci se šikmo nastaveným nástrojem - pro
lepší řez s poloměrovou frézou - nastavíte
rovněž prostřednictvím TCPM:
• úhel sklonu je definován jako osový úhel
• úhel sklonu je definován jako prostorový
úhel
iTNC zohledňuje úhel sklonu u všech 3D
operací – i se sklopnými hlavami nebo stoly
45°. Úhel sklonu stanovíte buď v NC
programu prostřednictvím přídavné funkce
nebo jej nastavíte ručně pomocí elektronického
ručního kolečka. iTNC 530 zajišťuje, aby se
nástroj držel bezpečně kontury a neporušil
obrobek.
13
Obrábění s pěti osami
– sklopná hlava a otočný stůl řízené z iTNC
Mnohé z pětiosých operací, které se na
první pohled jeví opravdu složitě, lze
redukovat na obvyklé 2D pohyby, které
jsou pouze otočeny kolem jedné nebo
několika rotačních os, příp. jsou vytvořeny
na společné válcové ploše. Abyste mohli i
takové programy rychle a jednoduše
vytvořit a editovat bez CAD/CAM systému,
podpoří Vás iTNC praktickými funkcemi.
Natočení roviny obrábění*
Programy pro kontury a vrtání na šikmých
plochách jsou většinou velmi náročné a
spojené se složitými výpočty a
programováním. iTNC 530 Vám zde
pomůže ušetřit mnoho času při
programování.
Naprogramujete obrábění jako obvykle v
hlavní rovině, např. X/Y. Stroj však provede
obrobení v rovině, která byla sklopena od
hlavní roviny kolem jedné nebo několika
rotačních os.
S funkcí PLANE se zjednodušuje definice
natočené obráběcí roviny: sedmi různými
způsoby můžete určit sklopenou rovinu
obrábění, podle údajů na výkrese obrobku.
Pro co nejjednodušší manipulaci s touto
komplexní funkcí je ke každé definici roviny
k dispozici vlastní animace, kterou můžete
posoudit již před výběrem funkce. Při
zadání obsluze napomáhá přehledná
pomocná grafika.
Také polohování v natočené rovině
obrábění lze stanovit pomocí funkce
PLANE, tím je zaručeno, že při zpracování
programu nenastanou žádná nepříjemná
překvapení. Nastavení pro polohování jsou
u všech funkcí PLANE stejná a tak výrazně
ulehčují obsluhu.
* Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci uzpůsobeny.
14
Obrábění tvarů na plášti válce*
Programování kontur - sestávajících z
přímek a kruhových oblouků - na válcových
plochách s otočnými stoly není pro
iTNC 530 problém: naprogramujete
konturu jednoduše v rovině, na rozvinutém
plášti válce. iTNC 530 však provede
opracování na plášťové ploše válce.
Pro opracování pláště válce dává
iTNC 530 k dispozici čtyři cykly:
• frézování drážky (šířka drážky odpovídá
průměru nástroje)
• frézování vodicí drážky (šířka drážky
větší než průměr nástroje)
• frézování můstku
• frézování vnější kontury
* Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci uzpůsobeny.
Ruční ovládání pohybu ve směru osy
nástroje u 5-osých strojů
Vyjetí nástrojem u 5-osých strojů je
poměrně kritická operace. Podporu
poskytuje funkce virtuální osy nástroje. S
jejím využitím je možno odjet nástrojem od
dílce pomocí externích směrových tlačítek
nebo ručním kolečkem v ose nástroje,
která je momentálně zobrazena. Funkce je
využitelná především za situace kdy
• je nutno vyjet nástrojem z dílce po
přerušení obrábění 5-osého NC
programu
• je nutno ručním kolečkem nebo
externími směrovými tlačítky v ručním
režimu obrábět nástrojem nastaveným
pod úhlem
• pojíždět nástrojem během obrábění s
pomocí ručního kolečka v aktivní ose
nástroje
Posuv u otočných stolů v mm/min*
Standardně je programovaný posuv u
rotačních os zadán ve stupních/min.
iTNC 530 umí ale také tento posuv
interpretovat v mm/min. Dráhový posuv na
obrysu (kontuře) je tak nezávislý na
vzdálenosti osy nástroje od osy rotace
otočného stolu nebo NC dělicího přístroje.
15
Inteligentní obrábění
– dynamická kolizní ochrana DCM (opce)
Komplexní pohyby stroje při 5-osém
obrábění a celkově vyšší rychlosti posuvů
činí současný pohyb os obtížně
předvídatelný. Kolizní ochrana představuje
tudíž velmi důležitou funkci, která usnadní
obsluhu stroje a zajistí ochranu proti
poškození stroje v případě hrozící kolize.
Přestože NC programy vytvořené v CAM
dokážou ošetřit kolizi nástroje resp. držáku
nástroje s dílcem, nezohledňují však
polohu dalších strojních skupin v
pracovním prostoru, pokud bez použití
nákladného externího simulačního
software. Ale ani pak není zaručeno, že
situace na stroji (například poloha upnutí)
je přesně taková, jaká byla při simulaci.
Kolizní stav lze v nejhorším případě zjistit
až v průběhu obrábění dílce.
16
V těchto případech je dynamická kolizní
ochrana DCM* v iTNC 530 správným
prostředkem. Řízení přeruší obrábění při
hrozící kolizi a zajistí tak zvýšenou ochranu
obsluhy i stroje. Tak lze zabránit poškození
stroje a následným drahým prostojům.
Bezobslužné směny tak budou
bezpečnější.
NC funkce umožňují v automatickém
režimu aktivovat nebo deaktivovat předem
uložené upínací situace. Specifické upínací
prostředky každého NC programu lze
rovněž aktivovat z tabulek palet. Tím se
zvyšuje bezpečnost automatizované
výroby.
Kolizní ochrana DCM je aktivní nejen v
režimu automatického obrábění, ale i v
ručním provozu. Jestliže například při
vyrovnávání dílce směřuje navolený pohyb
stroje proti některému objektu v pracovním
prostoru, sleduje iTNC 530 v předstihu
dráhu pohybu a propočítá možnost kolize,
kterou pak ohlásí varovným hlášením a
zastaví pohyb.
Máte ale možnost ještě před obráběním
provést kontrolu možné kolize v testu
programu a to vše s reálným vztažným
bodem a reálnými nástroji.
* Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci uzpůsobeny.
Samozřejmě, že iTNC 530 ukáže obsluze,
které části stroje se mohou střetnout.
Pokud se objeví varování před kolizí, dovolí
iTNC výjezd nástroje z řezu pouze ve
směrech, které zvětší vzdálenost od
kolidujícího tělesa.
Nezbytnou definici strojních skupin
zajišťuje výrobce stroje. K popisu
pracovního prostoru a kolizních objektů
slouží geometrická tělesa jako kvádr a
válec nebo mezní rovina. Složité objekty je
možno namodelovat i z několika
geometrických těles. Nástroj se definuje
automaticky jako válec s poloměrem
nástroje (v tabulce nástrojů). Pro sklopné
hlavy a stoly může výrobce stroje použít
pro definici kolizních objektů kinematické
tabulky.
Na závěr se určí, které objekty se mohou
spolu střetnout. Protože konstrukce stroje
také předchází kolizním stavům, není
nutno popis vztahovat na všechny objekty.
Například dotyková sonda, upnutá na stole
stroje pro měření nástrojů (jako
HEIDENHAIN-TT), se nikdy nestřetne
nikdy s kabinovým krytem stroje.
Při použití DCM je nutno vzít v úvahu, že:
• DCM může snížit nebezpečí kolize, ale
nemůže jim zcela zamezit.
• definice kolizních těles je výhradním
úkolem výrobce stroje; upínací
prostředky budou uživatelem vytvořeny z
předloh těchto prostředků; tyto předlohy
jsou poskytovány firmou HEIDENHAIN
nebo výrobcem stroje
• kolize strojních skupin s dílcem
(například sklopná hlava) není
monitorována
• DCM nelze použít v provozu s vlečnou
odchylkou (bez předřízení)
• Simulace kolize před obráběním je
možná v testovacím režimu.
17
– globální nastavení programu (opce)
Globální nastavení programu se používá
zejména při výrobě velkých forem. Je k
dispozici v provozních režimech chodu
programu a v provozu MDI. Můžete jím
definovat různé transformace souřadnic a
nastavení, které působí globálně pro
zvolený NC program, aniž by se proto
musel NC program měnit.
ABST
Globální nastavení programu můžete
změnit při zastavení programu i uprostřed
programu. K dispozici je v takovém případě
přehledně členěný formulář. Při startu
najede iTNC do příp. nové pozice s
logikou, kterou můžete ovlivnit.
K dispozici jsou následující funkce:
• záměna os
• přídavné, aditivní posunutí nulového
bodu
• překryvné zrcadlení
• zablokování os
• práce s ručním kolečkem, uložení
hodnoty polohy v ose definované pro
pohyb ručním kolečkem, také ve
virtuálním směru osy
• dodatečné základní natočení
• dodatečná rotace
• globálně platný faktor posuvu
• omezení oblasti obrábění (mezní rovina)
18
Mezní rovina
Výkonná funkce mezní roviny umožňuje
jednoduše omezit oblast obrábění. To
umožňuje:
• obrábění definovatelných oblastí, např.
při opravách
• zamezit hlášením koncového spínače,
když je např. na určitém stroji
zpracováván CAM program s menší
oblastí pojíždění.
• obrábění do mezní výšky, např.
omezením hloubky obrobit
naprogramovaný povrch ve více krocích.
– Interpolační soustružení (opce)
Při interpolačním soustružení vykonává břit
nástroje kruhový pohyb, přičemž orientace
břitu směřuje vždy do středu kružnice.
Změnou poloměru kružnice a axiální
polohy tak lze vyrábět libovolná rotačně
symetrická tělesa v libovolné rovině
obrábění.
Cyklus je vhodný výhradně pro obrábění
načisto. Cyklus neumožňuje hrubování s
více řezy. Strategii obrábění lze pružně
nastavit: z vnějšku dovnitř nebo opačně,
stejně jako shora dolů a opačně. Z toho
vyplývají různé strategie obrábění, které se
rozdělují na čtyři kvadranty.
Cyklem interpolačního soustružení dokáže
iTNC 530 zhotovit rotačně symetrické
odsazení v obráběcí rovině, které je
definované počátečním a koncovým
bodem. Střed rotace je počátečním bodem
v rovině obrábění při vyvolání cyklu.
Rotační plochy mohou být skloněné a
vzájemně zaoblené.
19
Inteligentní obrábění
– Dynamic Efficiency
Pod pojmem Dynamic Efficiency nabízí
společnost HEIDENHAIN inovativní TNC
funkce, které uživatele podporují při tvorbě
účinnějších, ale také procesně bezpečnějších
postupů výkonového frézování a hrubování.
Softwarové funkce podporují operátora
stroje, činí však výrobní proces také
rychlejším, stabilnějším a předvídatelnějším
- krátce efektivnějším Funkce Dynamic
Efficiency umožňuje vyšší časový objem
třísek a tím zvýšení produktivity, aniž by
bylo nutno v případě nutnosti používat
speciální nástroje. Současně zamezuje
přetěžování nástroje a tím i předčasnému
opotřebení ostří. S funkcí Dynamic Efficiency
tak budete vyrábět hospodárněji a zvýšíte
přitom bezpečnost procesu.
20
Dynamic Efficiency obsahuje tři
softwarové funkce:
• ACC (Active Chatter Control) – opce
snižuje tendenci k drnčení a umožňuje
tak větší přísuvy
• AFC (Adaptive Feed Control) – opce
reguluje posuv v závislosti na situaci
obrábění
• Trochoidální frézování – funkce, která
šetří stroj i nástroj při hrubování drážek a
kapes
Každé řešení nabízí samo o sobě
rozhodující zlepšení procesu obrábění.
Zejména však kombinace těchto TNC
funkcí využívá potenciál stroje i nástroje a
současně snižuje zatížení stroje. Také
měnící se podmínky obrábění, jako
například přerušené řezy, různé způsoby
ponořování do materiálu nebo jednoduché
vyhlubování ukazují, že se použití vyplatí.
V praxi je možné zvýšení časového objemu
třísek o 20 až 25 procent.
– Aktivní potlačení drnčení ACC (opce)
Při hrubování (výkonovém frézování) se
vyskytují velké frézovací síly. V závislosti
na otáčkách nástroje, jakož i na
rezonančních vlastnostech stroje a objemu
třísek (řezný výkon při frézování) přitom
může docházet k takzvanému „drnčení“.
Toto drnčení znamená pro stroj vysoké
zatížení. Na povrchu obrobku způsobuje
drnčení ošklivé stopy. Také nástroj se při
drnčení silně a nepravidelně opotřebovává,
v extrémním případě může dojít i k jeho
prasknutí.
Pro snížení tendence určitého stroje k
drnčení nyní nabízí společnost
HEIDENHAIN účinnou regulační funkci
ACC (Active Chatter Control). V oblasti
výkonového frézování se použití této
regulační funkce projevuje zvláště
pozitivně. S pomocí ACC jsou možné
výrazně lepší řezné výkony. V závislosti na
typu stroje se může za stejný čas zvýšit
objem obrábění až o 25 % a více.
Současně se snižuje zatížení stroje a
zvyšuje se životnost nástroje
Výkonové frézování bez ACC (nahoře) a s ACC
(dole)
21
Inteligentní obrábění
– adaptivní řízení posuvu AFC (opce)
Řízení HEIDENHAIN umožňují odjakživa
vedle zadání rychlosti posuvu pro každý
NC blok resp. každý cyklus také ruční
změnu posuvu pomocí potenciometru
overridu v závislosti na skutečné situaci
obrábění. To však vždy závisí na
zkušenosti a samozřejmě na přítomnosti
obsluhy.
Adaptivní řízení posuvu AFC (Adaptive
Feed Control) reguluje velikost posuvu z
iTNC automaticky v závislosti na aktuálním
výkonu vřetene. V tzv. zkušebním řezu
zaznamenává iTNC maximální dosažený
výkon na vřetenu. Před vlastním
obráběním pak definujete v tabulce
aktuální mezní hodnoty, které musí být
dodrženy a v rámci kterých smí iTNC v
režimu „regulace“ ovlivňovat posuv.
22
Samozřejmě se dají zadat různé reakce
přetížení, které může flexibilně definovat i
výrobce Vašeho stroje.
Výhody adaptivního řízení posuvu:
Optimalizace doby obrábění
Zejména u odlitků dochází k většímu nebo
menšímu kolísání rozměrů nebo materiálů
(dutiny). Příslušnou regulací posuvu se
pokoušíme dodržet předem naučený
maximální výkon vřetene během celé doby
obrábění. Zvýšením posuvu obrábění v
zónách s malým úběrem materiálu se
celková doba obrábění zkracuje.
Monitorování nástroje
Adaptivní řízení posuvu iTNC permanentně
srovnává výkon vřetene s rychlostí posuvu.
Pokud je nástroj tupý, zvyšuje se řezný
odpor, tedy i zatížení motoru vřetene. V
důsledku toho iTNC snižuje posuv. Jakmile
dojde ke snížení posuvu pod nastavenou
spodní mez, reaguje iTNC odpojením nebo
chybovým hlášením. Tím se dá zabránit
následným škodám např. po vylomení břitu
nebo opotřebení frézy.
Šetření mechaniky stroje
Snížením posuvu při překročení
maximálního výkonu na vřetenu až na
referenční výkon vřetena se šetří
mechanika stroje. Hlavní vřeteno je
účinně chráněno proti přetížení.
Inteligentní obrábění
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
Předností trochoidální metody je vysoce
efektivní kompletní obrábění libovolné
drážky. Nejprve se provede hrubování s
kruhovými pohyby které vystřídá lineární
pohyb vpřed. Tato metoda je známa také
jako trochoidální frézování. Používá se
zejména při frézování vysoce pevných,
nebo kalených materiálů, kde je obyčejně
kvůli vysoké zátěži nástroje i frézky možný
jen minimální přísuv.
Při trochoidálním frézování můžete
pracovat s velkou hloubkou řezu a vysokou
řeznou rychlostí, protože díky
stejnoměrným řezným podmínkám
nedochází ke zvýšenému opotřebení
nástroje. Při použití řezných plátků lze
navíc využít celé řezné délky. Tím se
dosáhne vysokých třískových hodnot na
každý břit. Díky kruhovému zanořování do
materiálu působí na nástroj minimální
radiální síly. Tím se šetří strojní mechanika
a zamezuje se kmitání. Tuto frézovací
metodu lze kombinovat ještě s
integrovaným adaptivním řízením posuvu
AFC (opce) a tak dosáhnout enormních
časových úspor.
Obráběná drážka je popsána v konturovém
podprogramu jako řetězec obrysů. V
samostatném cyklu se definují rozměry
drážky a řezná data. Případný zbývající
materiál je možné jednoduše odstranit
závěrečným začištěním.
Přednosti jsou:
• celková délka řezu pod kontrolou
• vyšší třískové hodnoty
• šetření mechaniky stroje
• méně kmitání
• integrované začištění stran drážky
23
Rychleji, přesněji, s kvalitnějšími tvary
– vysokorychlostní frézování s iTNC 530
„High Speed Cutting“
znamená rychlé a výkonné frézování s
věrnými konturami. Řídicí systém musí být
také schopen přenášet rychle velká
množství dat, efektivně editovat dlouhé
programy a požadovanou konturu na
obrobku ideálně zobrazit. Všechny tyto
předpoklady v sobě iTNC 530 sjednocuje.
Minimální čas zpracování NC bloku
Moderní optimalizované regulační procesy
vytlačují zpracovávání v blocích jako
ovlivňující veličinu stále více do pozadí.
Přesto je za určitých okolností čas
zpracování NC bloku rozhodujícím
předpokladem. Například při opracování
vysoce přesných kontur s minimálními
vzdálenostmi mezi body. To pro iTNC 530
nepředstavuje problém. S časem
zpracování NC bloku 0,5 ms má k tomu
iTNC 530 ideální předpoklady.
24
Maximální věrnost kontur
iTNC 530 vypočítá konturu dopředu až na
1 024 bloků. Tak může včas přizpůsobit
rychlost posuvů přechodům mezi
konturami. K regulaci rychlosti a zrychlení v
osách využívá speciální algoritmy, které
zaručují posuv bez trhavých pohybů při
změně rychlosti a zrychlení. Speciální filtry
cíleně potlačují vlastní kmitání stroje.
Požadovaná přesnost povrchu je
samozřejmě dodržena.
Rychlé opracování s předem zadanou
přesností
Vy jako uživatel určíte přesnost obráběné
kontury – nezávisle na NC programu. K
tomu zadejte jednoduše prostřednictvím
jednoho cyklu do řídicího systému
maximálně přípustné odchylky od ideální
kontury. iTNC 530 přizpůsobí opracování
automaticky Vámi zvolené toleranci. Při
tomto postupu nedochází k poškození
kontur.
Spline interpolace
Obrysy popsané v systému CAM jako
spline křivky můžete přímo přenášet do
řízení a zpracovávat je. iTNC 530
disponuje spline interpolátorem a může
zpracovávat polynomy třetího řádu.
Digitální technika pohonů
V iTNC 530 jsou integrovány regulátor
polohy, regulátor otáček a regulátor
proudu. Díky digitální regulaci motorů je
možné realizovat nejvyšší posuvy.
iTNC 530 přitom dokáže interpolovat
současně až v 5-ti osách. Pro dosažení
potřebných řezných rychlostí reguluje
iTNC 530 otáčky vřetena až do 60 000 ot/
min digitálně.
– Dynamic Precision
Pod širším pojmem Dynamic Precision
shrnuje společnost HEIDENHAIN řešení
pro frézování, která mohou významně
zlepšit dynamickou přesnost obráběcího
stroje. Přitom byly nově objasněny
souběžné požadavky přesnosti, vysoké
kvality povrchu a krátké doby obrábění.
Dynamická přesnost obráběcího stroje se
ukazuje na odchylkách TCP (Tool Center
Point) nástroje, které jsou závislé na
pohybových veličinách, jako např. rychlost
a zrychlení (také rázy) a vyplývají, mimo
jiné, z kmitání součástí stroje.
Všechny odchylky dohromady jsou
spoluodpovědné za rozměrové chyby a
chyby na povrchu obrobků. Máte tak
rozhodující vliv na kvalitu a v případě
zmetků způsobených kvalitou také na
produktivitu.
Vzhledem k tomu, že obráběcí stroje nelze
z konstrukčních a ekonomických důvodů
vyrobit libovolně tuhé, je zamezení
poddajnosti, kmitání atd. v konstrukci stroje
velice obtížné. Dynamic Precision s
inteligentní řídicí technologií působí proti
těmto faktorům a pomáhá zlepšit kvalitu a
dynamiku obráběcího stroje. To šetří čas i
náklady výroby.
Opce, shrnuté pod pojmem Dynamic
Precision, může výrobce obráběcího
stroje použít jak jednotlivě, tak i jako
kombinaci:
• CTC – kompenzace polohových
odchylek mezi snímačem a TCP,
způsobených poddajností stroje, a tím
vyšší přesnost ve fázích zrychlování
• AVD – aktivní tlumení kmitů a tím lepší
povrchy
• PAC – polohově závislé přizpůsobení
regulačních parametrů
• LAC – přizpůsobení regulačních
parametrů závislé na zatížení, a díky
tomu vyšší přesnost nezávisle na
zatížení a stárnutí
• MAC – pohybově závislé přizpůsobení
regulačních parametrů
25
Automatizované obrábění
– iTNC 530 spravuje, měří a komunikuje
Nároky klasických strojů pro výrobu
nástrojů a forem i obráběcích center stále
rostou. iTNC 530 je samozřejmě schopno
řídit i automatizované výrobní procesy. Má
k tomu nezbytné funkce zajišťující, aby i v
návazném opracování s individuálními
obrobky v libovolném upnutí spustil vždy
správnou operaci.
Správa nástrojů
Pro obráběcí centra s automatickou
výměnou nástrojů nabízí iTNC 530 centrální
paměť nástrojů až do 32 767 nástrojů.
Nástrojová paměť je volně konfigurovatelná
a lze ji tak optimálně přizpůsobit Vašim
požadavkům. I správu názvů nástrojů
můžete přenechat iTNC 530. Již během
opracování se připravuje další výměna
nástroje. Tím se podstatně snižuje čas pro
výměnu nástroje z řezu do řezu.
S rozšířenou správou nástrojů, která se
dodává jako opce, můžete dále libovolná
data zpracovat graficky.*
26
* Stroj a iTNC musí být výrobcem stroje
pro tuto funkci uzpůsobeny.
Správa palet
iTNC 530 může různým obrobkům,
ustaveným na paletách v různém pořadí,
přiřadit příslušný NC program a příslušnou
posunutí nulového bodu. Je-li uvedena
paleta do polohy pro opracování, vyvolá
iTNC 530 automaticky příslušný NC
program. Tím je umožněno automatické
zpracování různých dílců v libovolném
pořadí.
Nástrojově orientované obrábění
U nástrojově orientovaného obrábění se
provede stejná operace jedním nástrojem
na všech dílcích upnutých na paletě. Tím
se počet výměn nástrojů snižuje na
nezbytné minimum; čas na kompletní
obrobení dílců se tak podstatně zkracuje.
iTNC 530 Vám poskytne podporu formou
zadání do přehledných formulářů, s jejichž
pomocí můžete jedné paletě s několika
obrobky prostřednictvím několika upnutí
libovolně přiřadit nástrojově orientované
opracování. NC program sestavíte jako
obvykle s orientací na obrobek.
Tuto funkci lze také využít i když Váš stroj
není vybaven správou palet. Definujete v
souboru palet jednoduše polohu obrobků
na stole stroje.
Kontrola úplnosti opracování a
rozměrové přesnosti obrobků
iTNC 530 má k dispozici množství měřicích
cyklů, jimiž můžete zkontrolovat geometrii
dílce. K tomu se jednoduše do vřetena
upne místo nástroje 3D dotyková sonda
HEIDENHAIN (viz str.48).
• řízení rozpozná obrobek a vyvolá
příslušný obráběcí program
• zkontroluje, zda bylo opracování
provedeno správně
• zjistí přísuvy pro dohotovení načisto
• určí a vykompenzuje opotřebení nástroje
• zkontroluje geometrii obrobku a díly
roztřídí
• vyhotoví měřicí protokoly
• zachytí tendenci (trend) stroje
Změření nástroje a automatická oprava
korekcí nástroje
Společně s nástrojovými dotykovými
sondami TT a TL (viz strana 49) nabízí
iTNC 530 možnost automatického změření
nástrojů ve stroji. Zjištěné hodnoty délky a
poloměru nástroje uloží iTNC 530 v
centrální paměti nástrojů. Kontrolou
nástroje během opracování zjistíte
opotřebení nebo zlomení a zabráníte tak
vzniku zmetků nebo dodatečným
vícepracím. Pokud jsou zjištěné odchylky
mimo zadané tolerance nebo pokud je
překročená sledovaná životnost nástroje,
zablokuje iTNC 530 nástroj a vymění ho
automaticky za sesterský.
27
Minimalizace času pro přípravu výroby
– iTNC 530 zjednodušuje seřizování
Než se pustíme do obrábění, musí se
nejprve upnout obrobek, stroj seřídit, zjistit
polohu a umístění obrobku na stroji a
stanovit počátek obrábění. Časově
náročná procedura je ale nezbytná, neboť
každá odchylka se přímo promítne do
přesnosti obrábění. Právě u malých a
středních sérií, stejně jako u značně
velkých obrobků představuje čas seřízení
dílce významnou položku v celkovém čase
obrábění.
iTNC 530 disponuje praktickými
seřizovacími funkcemi. Podporují uživatele,
pomáhají redukovat ztrátové časy a
umožňují výrobu ve směně bez přítomnosti
obsluhy. Společně s 3D dotykovou
sondou nabízí iTNC 530 standardně
mnoho měřících cyklů pro automatické
vyrovnání obrobků, nastavení vztažného
bodu, změření nástroje a konečné změření
základních rozměrů obrobeného dílce.
28
Jemné pojíždění ve směru os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickým ručním kolečkem
HEIDENHAIN (viz str.51). S přenosným
ručním kolečkem jste vždy na místě dění,
máte seřizování na očích a přísuv ovládáte
jemně a přesně.
Vyrovnání obrobků
S 3D dotykovými sondami HEIDENHAIN
(viz str. 48) a funkcemi snímání iTNC 530
si ušetříte časově náročné seřizování
obrobku:
• Upněte obrobek v libovolné poloze.
• dotyková sonda zachytí nasnímáním
jedné plochy, dvou vrtaných otvorů nebo
čepů skutečnou polohu a úhlové
natočení vůči souřadnému systému
stroje;
• iTNC 530 kompenzuje odklon
„základním natočením“, tzn. že NC
program se provede již s kompenzací
odklonu o zjištěný úhel.
Kompenzace odklonu
základním natočením souřadného systému
stroje nebo natočením rotačního stolu
Nastavení vztažných bodů
Pomocí vztažného bodu přiřadíte libovolné
poloze obrobku definovanou hodnotu
zobrazenou na monitoru iTNC. Rychlé a
bezpečné zachycení vztažného bodu šetří
vedlejší časy a zvyšuje přesnost obrábění.
iTNC 530 disponuje snímacími cykly pro
automatické nastavení vztažných bodů.
Zjištěné vztažné body můžete dle vlastní
volby uložit
• v tabulce PRESET
• v tabulce nulových bodů
• přímým nastavením zobrazené hodnoty
Tabulka PRESET
Tabulka PRESET umožňuje pružnou práci,
krátký čas přípravy výroby a vyšší
produktivitu. Zkrátka a dobře – podstatně
zjednodušuje seřízení Vašeho stroje.
V tabulce PRESET můžete ukládat
libovolně mnoho vztažných bodů a
každému z nich přiřadit vlastní základní
natočení.
Při práci s naklopenou rovinou obrábění
přihlíží iTNC při nastavování vztažného
bodu k právě aktivní poloze rotačních os a
kinematice stroje. Vztažný bod tím také
zůstává aktivní v každé jiné úhlové poloze.
Na strojích s automatickou výměnou
frézovací hlavy zůstává vztažný bod po
výměně hlavy zachován, i když mají hlavy
různou kinematiku (rozměry).
Na každou oblast pojíždění (např. u
kyvného obrábění) založí iTNC
automaticky vlastní tabulku ve správě
vztažných bodů. Při změně oblasti
pojíždění aktivuje iTNC příslušnou tabulku
s naposledy aktivním vztažným bodem.
Pro rychlé uložení vztažných bodů v
tabulce PRESET existují tři možnosti:
• v ručním režimu kontextovou klávesou
(softklávesou)
• funkcemi dotykové sondy
• automatickými cykly dotykové sondy.
Nastavení vztažného bodu
např. na rohu dílce nebo ve středu
roztečné kružnice
29
Programování, editování a testování
– s iTNC 530 máte rozsáhlé možnosti
Jak je řízení iTNC 530 univerzálně
použitelné, tak je i flexibilní při obrábění a
programování.
Programování na stroji
Řízení HEIDENHAIN jsou orientována na
dílenské programování, tzn. koncipována
pro programování přímo na stroji. iTNC 530
Vás při tom podpoří dvěma uživatelskými
rozhraními:
Programování v dialogu s obsluhou je
již více než 30 let optimalizovaným
standardním programovacím jazykem pro
všechny TNC řídicí systémy a obecně pro
dílensky orientované programování. V
režimu smarT.NC budete intuitivně a s
přehlednou nápovědou vedeni pomocí
přehledných formulářů kompletním NC
programováním až ke konečnému
opracování. K tomu se nemusíte učit ani
speciální programovací jazyk, ani
G-funkce. Řídicí systém Vás provede
snadno srozumitelnými otázkami a pokyny.
Ať už se jedná o instrukce dialogu
HEIDENHAIN, dialogy, kroky programu
nebo softklávesy, zkrátka všechny texty
jsou k dispozici v češtině a jiných národních
jazycích včetně ruštiny v azbuce.
I když jste zvyklí na programování podle
DIN/ISO, není to pro iTNC žádný problém:
K zadávání programů DIN/ISO je k
dispozici alfanumerická klávesnice.
Polohování s ručním zadáním
Se systémem iTNC 530 můžete začít
pracovat i bez vytvoření kompletního NC
programu: Obrábějte dílec krok za krokem
ručním nebo automatickým zadáváním
jednotlivých v libovolné posloupnosti.
Externí vytváření programů
I pro externí programování je řízení
iTNC 530 dobře připraveno. Pomocí
několika rozhraní je lze integrovat do sítí a
spojit tak s programátorskými pracovišti,
CAD/CAM systémy nebo s dalšími
datovými jednotkami.
30
– všechny informace ihned k dispozici
Máte dotazy k určitému kroku
programování, ale nemáte po ruce
uživatelskou příručku? Žádný problém: na
iTNC 530 a na programovacím stanovišti
iTNC 530 je nyní k dispozici komfortní
systém nápovědy TNCguide, pomocí
kterého lze zobrazit uživatelskou
dokumentaci ve zvláštním okně.
TNCguide jednoduše aktivujete stisknutím
klávesy HELP na klávesnici TNC nebo
kliknutím na libovolnou softklávesu s
kurzorem myši přepnutým na symbol s
otazníkem. To jde jednoduše kliknutím na
standardní symbol nápovědy na obrazovce
TNC ( ).
TNCguide
integrovaný v
řízení, např. v
iTNC 530 …
TNCguide zobrazuje informace většinou
přímo ve správné souvislosti (kontextová
nápověda). To znamená, že okamžitě
dostanete informaci, kterou právě
potřebujete. Zvláště u softkláves je tato
funkce velkým pomocníkem. Příslušná
funkce je podrobně vysvětlena.
iTNC 530 obsahuje českou a anglickou
dokumentaci pro příslušný NC-software.
Další dialogové jazyky je možno zdarma
stáhnout, jakmile jsou příslušné překlady k
dispozici. Cizojazyčné soubory pak můžete
po stažení uložit do příslušného adresáře
jazyků na pevný disk TNC.
… nebo na
programovacím
pracovišti.
V systému nápovědy jsou k dispozici tyto
příručky:
• Dialog HEIDENHAIN
• smarT.NC (formát průvodce)
• Programování cyklů
• Programování podle DIN/ISO
• Uživatelská příručka Programovací
stanice iTNC 530 (nainstalována jen na
programovacím stanovišti)
iTNC je dále schopno zobrazit také
standardní datové formáty (PDF, BMP, GIF,
JPG apod.).
31
Programování, editování a testování
– grafická podpora v každé situaci
Programovací grafika
Další jistotu při programování Vám dá
dvourozměrná programovací grafika:
iTNC 530 nakreslí simultánně každý
naprogramovaný pohyb na monitoru.
3D čárová grafika
3D čárová grafika zobrazuje NC program
jako dráhu středu nástroje v prostoru.
Pomocí výkonné funkce zoom lze zobrazit
jemné detaily. Tato funkce 3D grafického
zobrazení má velký význam v ověření
správnosti dráhy nástroje u programů
vytvořených externě a odhalí nežádoucí
nepravidelnosti na povrchu dílce. Například
když postprocesor vygeneruje chybné
body dráhy nástroje. Aby bylo možno
chybná místa rychle vyhledat, označí iTNC
v levém okně aktivní NC blok v 3D
grafickém zobrazení barevně. Dodatečně
můžete naprogramované koncové body
zobrazit a tak zjistit místa zhuštění bodů.
Pomocná grafika
U programování cyklů v dialogu HEIDENHAIN
zobrazí iTNC ke každému parametru vlastní
pomocné schéma. To usnadňuje porozumění
významu zvolené funkce a urychluje
programování. V rámci smarT.NC jsou k
dispozici pomocná schémata u všech
potřebných zadání.
32
Testovací grafika
Abychom si byli před zahájením operace
naprosto jisti, může iTNC 530 simulovat
opracování obrobku graficky. Přitom může
iTNC 530 zobrazovat obrábění různými
způsoby:
• v půdorysu s barevným odlišením
hloubky řezu,
• ve třech průmětnách (jako na výkrese
obrobku),
• ve 3D zobrazení.
Detaily si můžete nechat zobrazit i zvětšeně.
Vysoké rozlišení ve 3D zobrazuje i jemné
kontury s věrnými detaily a nechá bezpečně
a jednoznačně rozpoznat i skryté detaily
Simulovaný zdroj světla vytváří realistické
podání světla a stínu.
Při testování komplexních pětiosých
programů se zobrazují také operace při
natočených rovinách nebo vícestranné
opracování. Navíc vám řízení iTNC 530
ukáže vypočtenou dobu obrábění v
hodinách, minutách a sekundách.
Grafika průběhu programu
U iTNC 530 je programovací a testovací
grafika k dispozici i souběžně s opracováním
obrobků. Navíc systém současně graficky
simuluje probíhající opracování obrobku.
Jedním stisknutím tlačítka můžete během
programování opakovaně nahlížet na
probíhající frézování obrobku – přímé
pozorování není kvůli chladící kapalině a
ochranné kabině většinou možné.
33
Dílenské programování
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
Programování 2D-kontur
2D kontury jsou takříkajíc „denním
chlebem“ dílny. K němu nabízí iTNC 530
řadu možností.
Programování funkčními klávesami
Jsou-li kontury okótovány v souladu s NC,
tj. koncové body prvků kontur jsou dány v
pravoúhlých nebo polárních souřadnicích,
můžete NC program vytvářet přímo
funkčními klávesami.
Přímky s návaznými kruhovými prvky
Například pro naprogramování přímky
stiskněte jednoduše tlačítko pro lineární
pohyb. Všechny informace potřebné pro
kompletní programovací blok jako jsou
cílové souřadnice, rychlost posuvu,
korekce poloměru frézy a funkce stroje si
iTNC 530 vyžádá v dialogu. Příslušné
funkční klávesy pro kruhové pohyby,
sražení a zaoblení rohů zjednodušují
programování. Pro potlačení stopy nástroje
na povrchu dílce v místě najíždění nebo
opouštění kontury se musí najíždět měkce
– tedy tangenciálně.
Stanovte jednoduše počáteční nebo
koncový bod kontury a poloměr najetí,
resp. vyjetí nástroje – zbytek za Vás
provede řídící systém.
iTNC 530 může předvídat konturu s
opraveným poloměrem a na 99 bloků a tak
přihlédnout ke kapsovým tvarům a
porušení kontur, jak k nim může dojít např.
při hrubování kontury velkým nástrojem.
Kruhová dráha s
tečným
(tangenciálním)
napojením na
předchozí prvek
kontury, stanovený
koncovým bodem.
Kruhová dráha
stanovená středem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
Přímka: zadání
koncového bodu
Zaoblení rohů:
kruhová dráha
s oboustranně
souvislým (tečným)
napojením, stanovená
poloměrem a
vrcholem.
úkosu.
Kruhová dráha
stanovená
poloměrem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
34
Úkos: zadání
vrcholu a délky
– volné programování kontur
Volné programování kontur FK
Ne vždy je obrobek okótován v souladu s
DIN. Díky FK, „volnému programování
kontur“, zadáte v těchto případech
jednoduše z klávesnice známá data - aniž
byste museli něco přepočítávat nebo
vypočítávat! Přitom mohou být jednotlivé
prvky kontury neurčité, pokud je určena
celá kontura sama o sobě. Vedou-li data k
více matematickým řešením, nabídne
grafický procesor TNC 530 možná řešení k
rozhodnutí.
35
Dílenské programování
– praktické pevné cykly pro opakované operace
Rozsáhlé obráběcí cykly pro
frézování a vyvrtávání
Často se opakující technologické operace,
které zahrnují několik kroků, jsou uloženy v
iTNC 530 jako cykly. Naprogramujete je s
pomocí dialogů a s podporou grafických
pomocných schémat, která názorně
zobrazí potřebné parametry zadání.
Cykly pro komplexní kontury
Speciální pomůckou při hloubení kapes
libovolné kontury jsou tzv. SL cykly (SL =
Subcontour List). Tento pojem označuje
obráběcí cykly předvrtání, hloubení a
obrábění načisto, u kterých je kontura,
resp. dílčí kontury, předem určena v
podprogramech. Tak se použije popis
kontury pro různé pracovní operace s
různými nástroji.
Až dvanáct dílčích kontur lze pro
obrábění překrývat; řídící systém vypočítá
automaticky výslednou konturu a dráhy
nástrojů pro vyhloubení, resp. začištění
ploch. Dílčí kontury mohou být kapsy nebo
ostrůvky. Několik ploch kapes se přitom
spojí do výsledné kapsy, plochy ostrůvků
se objedou.
Přídavek na konečné opracovánína
bocích a na ploše dna vyhlubování
zohledňuje iTNC 530 při začištění. Při
vyhlubování různými nástroji rozpozná
řídící systém zbytkové plochy, takže je
možné zbylý materiál dodatečně cíleně
odstranit menšími nástroji. Pro opracování
načisto na konečnou míru se používá
vlastní cyklus.
Takzvané „otevřené“ obrysy lze také
programovat pomocí SL cyklů. Tím může
iTNC 530 u 2D kontur zohlednit přídavky,
ve více přísuvech posouvat nástrojem
pendlováním sem a tam, zabránit porušení
kontur u kapsových tvarů a u přepočtů
souřadnic, např. u zrcadlení, ponechat
sousledné nebo nesousledné frézování.
Standardní cykly
Vedle obráběcích cyklů pro vrtání,
vyvrtávání závitů (s nebo bez
vyrovnávacího pouzdra), frézování závitů,
vystružování a vykružování máte k
dispozici také cykly pro vzory bodů a
frézovací cykly pro řádkování rovných
ploch, pro vyhloubení kapes, drážek a
čepů a jejich obrobení načisto.
36
Každé uzavřené části obrysu dílce můžete
přiřadit samostatnou hloubku. Je-li tímto
obrysem ostrůvek, interpretuje iTNC
zadanou „hloubku“ jako výšku ostrůvku.
Cykly výrobce stroje
Výrobci strojů mohou přídavnými
obráběcími cykly přinášet speciální výrobní
know-how a ten uložit v iTNC 530. Ale i
konečný uživatel má možnost programovat
vlastní cykly. Firma HEIDENHAIN
podporuje programování těchto cyklů PC
softwarem CycleDesign. Tak můžete
definovat parametry pro zadání a strukturu
softkláves řídícího systému iTNC 530
podle vlastních potřeb.
3D obrábění s parametrickým
programováním
Jednoduché, matematicky snadno
popsatelné 3D geometrie můžete
programovat pomocí parametrických
funkcí. Zde jsou k dispozici základní
aritmetické operace, goniometrické funkce,
mocninové, odmocninové a logaritmické
funkce, počítání se závorkami a srovnání s
příkazy podmíněných skoků.
Parametrickým programováním je možné
realizovat jednoduchým způsobem i 3D
operace, pro něž není k dispozici žádný
standardní cyklus. Parametrické
programování je samozřejmě vhodné i pro
2D kontury, které nelze popsat přímkami
nebo oblouky, ale jen matematickými
funkcemi.
Transformace (přepočet) souřadnic
V případě, že potřebujete již
naprogramovanou konturu zopakovat na
různých místech obrobku v další poloze
nebo v jiné velikosti, nabízí iTNC 530
jednoduché řešení: přepočet souřadnic.
Souřadný systém lze například otáčet,
zrcadlit nebo posouvat nulový bod..
Pomocí změny měřítka se kontury zvětšují
nebo zmenšují včetně zohlednění míry
smrštění či přídavku.
37
– Obrysové frézování s cyklem řetězce obrysů
Na obrysové frézování řezných a
ohýbacích nástrojů, zejména v oblasti
výroby velkých forem v automobilovém
průmyslu, jsou kladeny zvláštní požadavky.
Obrysy jsou vytvářeny v CAD systémech a
obsahují zpravidla nejenom souřadnice v
rovině obrábění, ale také souřadnice ve
směru osy nástroje. Zvláštní je přitom to,
že hrana řezu, resp. ohybu neprobíhá v
konstantní výšce Z, ale v závislosti na dílci
se silně liší.
38
Pomocí cyklu řetězce obrysů můžete
podobné 3D kontury vytvářet zcela
jednoduchým způsobem: Obráběnou
konturu definujete v podprogramu.
Najížděcí charakteristiku, režim obrábění a
korekturu poloměru definujete v
samostatném cyklu. 3D řetězec kontur
můžete obrábět s přísuvem či bez přísuvu
podle toho, zda je přísuv definován.
Obráběné 3D kontury lze vytvářet zvláště
pohodlně, když je lze převzít z existujících,
přes postprocesory vytvořených NC
programů. To platí zejména také tehdy,
když je nutno určité oblasti dopracovat
menším nástrojem. Za tímto účelem bylo
do DXF konvertoru doplněno rozšíření,
které umožňuje převzetí kontur nebo jejich
částí z programů v dialogu HEIDENHAIN.
Přehledně, jednoduše, pružně
– smarT.NC - alternativní provozní režim
Řídicí systémy TNC firmy HEIDENHAIN se
vždy vyznačovaly snadným ovládáním:
jednoduché programování v dialogu
HEIDENHAIN, cykly odpovídající
praktickým potřebám, jednoznačné funkční
klávesy a názorné grafické funkce z nich
udělaly během posledních 30 let oblíbené
řídicí systémy programovatelné v dílně.
Alternativní režim smarT.NC programování
ještě dále zjednodušuje. S přehledným
zadáváním pomocí formulářů rychle
vytvoříte svůj NC program, zejména když
jste v TNC oboru nováčci. Samozřejmě
Vás při zadávání podporují grafické
pomocné obrázky.
Jako obvykle klade HEIDENHAIN velký
důraz také na kompatibilitu. Kdykoli máte
možnost přecházet ze smarT.NC do
známého dialogu. Ale se smarT.NC můžete
nejen programovat, ale také testovat a
obrábět.
Z režimu smarT.NC může profitovat i TNC
specialista. Prostřednictvím smarT.NCWizard světy smarT.NC a dialogu
HEIDENHAIN zcela prorůstají. Tím jsou
nyní silné stránky obou světů k dispozici na
jedné pracovní ploše. Můžete kombinovat
úplnou pružnost programování v dialogu
HEIDENHAIN na základě NC-bloků na
libovolném místě s rychlým, na formulářích
založeným programováním pracovních
operací se smarT.NC.
39
– smarT.NC - alternativní provozní režim (pokračování)
Programování jednoduše
Programování se smarT.NC je založeno na
formulářích - je jednoduché a přehledné.
Jednoduché operace vyžadují pouze
zadání málo parametrů obrábění. Díky
tomu je se smarT.NC nebo smarT.NCWizard definování takovéto obráběcí
operace jednoduché a rychlé v jediném
přehledném formuláři.
V případě potřeby můžete samozřejmě
stanovit i další parametry obrábění. K tomu
máte k dispozici pomocné formuláře, v
nichž zadáte několika dalšími stisky kláves
parametry pro technologii obrábění. Další
funkce jako měřicí cykly definujete v
samostatných formulářích.
Programování obrysů (kontur)
Obrysy definujete stejným způsobem jako
obráběcí programy: s grafickou podporou
formulářů. Jednotlivé prvky obrysu jsou
zobrazeny jako stromová struktura stejným
způsobem jako příslušná data v jednou
formuláři.
Pro obrobky neokótované v souladu
s NC máte k dispozici výkonné „volné
programování kontur“ FK také u smarT.NC.
Máte-li konturu k dispozici jako DXF
soubor, můžete ji několika kliknutími myši
převzít přímo z daného formuláře obrábění.
Generátor rastru bodů - jednoduše a
pružně
Často jsou technologické pozice umístěny
na obrobku ve formě rastru. S generátorem
rastru bodů ve smarT.NC naprogramujete
nejrozmanitější obráběcí rastry jednoduše
a maximálně pružně; samozřejmě s
grafickou podporou.
Přitom můžete definovat libovolné
množství bodových rastrů s různým
počtem bodů v jednom souboru. smarT.NC
představuje bodové rastry v jedné
stromové struktuře. smarT.NC zvládne i
nepravidelné rastry, a to tak, že ve
stromové struktuře pravidelného rastru
prostě odstraníte nebo kompletně
vymažete libovolné technologické body a
vytvoříte vlastní rastr.
Je-li potřeba, můžete dokonce mezi rastry
změnit souřadnici povrchu obrobku.
40
Přehledná a rychlá obsluha
S obrazovkou rozdělenou na dvě části
zajišťuje smarT.NC přehlednou strukturu
programu. Na levé straně se zorientujete
rychle ve variabilní stromové struktuře.
Vpravo Vám ukazují přehledně členěné
zadávací formuláře ihned definované
parametry opracování. Možné alternativy
zadávání se ukazují v seznamu softkláves.
smarT.NC znamená snížení času
programování: globální parametry
programu jako bezpečnostní vzdálenosti,
polohovací posuvy apod. definujete jednou
na začátku programu a vyhnete se tak
opakovanému zadávání.
smarT.NC umožňuje rychlé editování: S
novými navigačními klávesami dosáhnete
rychle každého libovolného parametru
obrábění v rámci jednoho zadávacího
formuláře. Samostatným tlačítkem
přepnete přímo mezi záložky formuláře.
Optimální grafická podpora
I jako začátečník v CNC budete s režimem
smarT.NC programovat rychle a bez
velkých školení. smarT.NC Vás bude
optimálně podporovat.
Přehledná pomocná grafika znázorňuje
všechna potřebná zadání.
Grafické symboly Vám usnadní přehled,
když jsou pro různé technologické operace
zapotřebí stejná zadání.
Nápovědné texty ve spojení s myší Vám
poskytnou další pomoc.
41
Otevřený pro externí informace
– iTNC 530 zpracovává DXFsoubory (opce)
Proč programovat komplexní tvary, když je
k dispozici hotový výkres v DXF formátu?
Máte možnost DXF soubor otevřít přímo v
iTNC 530 a extrahovat z něj obrysy a
obráběcí body. Tím se ušetří nejenom čas
vynaložený na programování a zkoušky,
ale vytvořený obrys bude také přesně
odpovídat předloze konstruktéra.
DXF formát podporovaný iTNC 530 je
nejčastěji využívaným formátem dat
současných grafických a CAD softwarů.
Jakmile je DXF soubor načten přes síťové
rozhraní nebo z flash disku přes USB port,
můžete soubor otevřít ve správci souborů
iTNC stejně, jako NC program. iTNC přitom
zohledňuje, z jakého provozního režimu
jste spustili DXF konvertor a buď vytvoří
obrysový program pro smarT.NC nebo v
dialogu.
V DXF konvertoru můžete otevírat také
DIN/ISO programy nebo programy v
dialogu HEIDENHEIN, které byly externě
vytvořeny v CAD systému. Dráhy nástroje
generované CAD systémem jsou DXF
konvertorem graficky znázorněny. Máte
možnost vybrat části kontur a založit je jako
samostatný NC program. To je nápomocné
zejména tehdy, když například musíte části
kontury dopracovat menším nástrojem,
nebo také když chcete obrobit pouze části
3D tvaru. Tato funkce Vám ušetří cestu do
kanceláře CAM a lze ji kdykoli provést
přímo v iTNC. Tento nově vytvořený
program pak můžete zpracovat přímo nebo
ve spojitosti s cyklu řetězce obrysů iTNC
systému.
42
DXF soubory obsahují zpravidla více vrstev
(Layers), v nichž je výkres dílce uspořádán.
Abyste se zbavili přebytečných informací
při výběru kontury, lze kliknutím myši skrýt
nepotřebné vrstvy obsažené v DXF
souboru. K tomu je zapotřebí ovládací
panel s touchpadem nebo externí
polohovací zařízení. iTNC dokáže
vyseparovat rovněž konturu (obrys), která
je uložena v různých vrstvách.
Také při definování vztažných bodů dílce
poskytne iTNC 530 patřičnou podporu.
Nulový bod výkresu nemusí vždy souhlasit
se vztažným bodem dílce, potřebným pro
obrábění, zvláště pokud výkres obsahuje
více pohledů. iTNC disponuje funkcí, která
Vám umožní kliknutím myši na určitý prvek
přesunout nulový bod výkresu na jiné
smysluplné místo.
Následující místa lze definovat jako
vztažný bod:
• počáteční bod, koncový bod nebo střed
dráhy
• počáteční bod, koncový bod nebo střed
kruhového oblouku
• přechody kvadrantů nebo střed kružnice
• průsečík dvou přímek, také v prodloužení
• průsečíky přímky a kruhového oblouku
• průsečíky přímky a kružnice.
Pokud vytvoříte více průsečíků mezi
tvarovými prvky v jedné vrstvě (například
mezi přímkou a kružnicí), potvrdíte
kliknutím myši výběr zvoleného bodu.
Zvláště pohodlný je výběr obrysu. Nejdříve
se vybere určitá část obrysu kliknutím myši.
Druhým kliknutím myši na konec části
obrysu iTNC automaticky označí
požadovaný úsek. iTNC zahrne do výběru
všechny jednoznačně definované partie
pro uzavření obrysu, pokud se nerozvětví.
Kliknutím myši pak zvolíte následující prvek
obrysu. Tímto způsobem se na několik
kliknutí myší dají definovat poměrně složité
obrysy (kontury). Pokud je třeba, můžete
obrysové prvky také zkrátit, prodloužit,
nebo rozpojit.
Ale také místa obrábění můžete vybrat a
uložit jako soubor bodů, zvláště pro
převzetí poloh středů děr nebo výchozích
bodů pro obrábění kapes. Jde to velmi
Funkce zoom pro detaily importovaného DXF souboru
snadno: jednoduše označíte myší
příslušnou oblast. iTNC zobrazí pomocí
filtrovací funkce v překryvném okně
průměry všech vrtaných otvorů, které leží
ve zvolené oblasti. Posunutím filtrační
hranice kliknutím myši můžete jednoduchým
způsobem vybrat potřebný průměr a výběr
odpovídajícím způsobem omezit.
Funkce lupy (zoomu) a další možnosti
nastavení rozšiřují funkcionalitu DXF
konvertoru. Můžete navíc určit rozlišení
vytvořeného obrysového programu, pokud
ho chcete použít ke zpracování ve starších
TNC řízeních, nebo volbu tolerance, pokud
nejsou za sebou jednotlivé části obrysu
přesně poskládány.
Obráběcí program, vytvořený na základě importovaného DXF
souboru
43
Otevřený pro externí informace
– externí programování a využívání předností iTNC
Pětiosé programy jsou často vytvářeny
externími CAM systémy a přenášejí se do
řízení datovým vedením. I zde se projevuje
síla iTNC 530. Rychlý přenos dat přes
rozhraní ethernet je pro složité a dlouhé 3D
programy bezpečný a spolehlivý. Také
uživatelská přívětivost iTNC 530 Vám
příjde vhod - zvláště při externím
programování.
iTNC 530 pracuje optimálně se všemi
CAM systémy. HEIDENHAIN podporuje
intenzivně výrobce postprocesorů tak,
abyste mohli co nejlépe využít výkonné
funkce řízení iTNC 530.
Externě vytvořené programy
NC programy pro pětiosé obrábění se
zpravidla vytváří CAM systémem. V CAD
systému je popsána geometrie obrobku a
CAM systémem jsou připojena potřebná
technologická data. Technologická data
definují metodu obrábění (např. frézování,
vrtání ap.), strategii obrábění (vybírání
kapes, frézování zanořováním ap.) a s
jakými parametry má být obrobek
opracován (otáčky, posuv ap.). Z těchto
geometrických a technologických dat
vytvoří tzv. postprocesor spustitelný NC
program, který se přenáší do iTNC 530
zpravidla po firemní síti.
V zásadě generují postprocesory dva
druhy NC programů, které mohou být oba
zpracovány iTNC 530:
• ve specifických strojních NC programech
je příslušná konfigurace stroje již
vypočítána a jsou obsaženy všechny
souřadnice stávajících NC os,
• u neutrálních NC programů je vedle
kontury navíc určeno vektory příslušné
postavení nástroje na kontuře; iTNC 530
vypočítá z těchto údajů polohy os,
kterými je stroj skutečně vybaven;
podstatná výhoda: takovéto NC
programy můžete zpracovávat na různých
strojích s různými konfiguracemi os.
44
Postprocesor tvoří spojovací článek mezi
CAM systémem a CNC řízením. Všechny
běžné CAM systémy disponují vedle DIN/
ISO postprocesorů standardně také
specielními postprocesory pro osvědčený a
uživatelsky přátelský dialog HEIDENHAIN.
Díky tomu můžete využívat také specielní
TNC funkce, které jsou k dispozici pouze v
dialogu HEIDENHAIN. Jsou to například:
• funkce TCPM
• funkce strukturování programu
• speciální funkce Q parametrů
Můžete také jednoduše provádět
optimalizaci programu. Jako obvykle
máte k dispozici osvědčeného pomocníka:
grafickou podporu dialogu. Samozřejmě
můžete využívat praxí prověřené
nastavovací funkce iTNC 530 pro rychlé
a efektivní ustavení obrobků.
Programy, vytvořené v CAM systému, však
nejsou pro obráběcí proces vždy optimální.
iTNC 530 je pro tyto případy vybaveno
bodovým filtrem pro vyhlazení externě
vytvořených programů. Funkce vytvoří
kopii původního programu a vloží vámi
nastavené parametry nebo chybějící body.
Obrys se tímto způsobem vyhladí tak, že
obráběcí program může být zpravidla
zpracován rychleji.
– rychlý přenos dat s iTNC 530
iTNC 530 v síti
iTNC 530 lze snadno integrovat do
počítačové sítě a spojit tak s PC,
programovacími pracovišti a dalšími úložišti
dat. Vedle datového rozhraní V-24/RS232-C a V.11/RS-422 je systém iTNC 530
vybaven již v základním provedení
datovým rozhraním Gigabit-Ethernet
nejnovější generace. Řízení iTNC 530
komunikuje bez dalšího software se
servery NFS a se sítěmi na bázi Windows
v TCP/IP protokolu. Rychlý přenos dat s
rychlostí do 1000 Mbit/s zaručuje nejkratší
přenosové časy i při přenosu rozsáhlých
3D NC programů o několika desítkách
tisíců programových bloků.
Přenášené programy se ukládají na pevný
disk iTNC a odtud jsou velkou rychlostí
zpracovávány. Tak můžete začít se
zpracováváním už během datového
přenosu.
Firemní síť
CAM systém
iTNC 530
Rozhraní Ethernet
TNC 640
Rozhraní Ethernet
MANUALplus 620
Rozhraní Ethernet
Programy pro přenos dat
Pomocí PC software TNCremo od firmy
HEIDENHAIN můžete - i přes Ethernet • obousměrně přenášet externě uložené
technologické programy, tabulky nástrojů
nebo palet
• spouštět stroj
• zálohovat pevný disk
• a dotázat se na provozní stav stroje
S novým výkonným PC software
TNCremo Plus můžete pomocí funkce
„live screen“ přenést obsah zobrazení
řízení do svého PC.
TNCremo přitom využívá protokol LSV2 k
dálkovému řízení iTNC 530.
45
Otevřený pro externí informace
– iTNC 530 s Windows 7
Windows aplikace na iTNC 530
Ve zvláštním provedení se iTNC 530
dodává se dvěma procesory a operačním
systémem Windows 7 jako uživatelským
prostředím a tím je umožněna práce se
standardními Windows aplikacemi. Jeden
procesor se stará o úkoly prováděné v
reálném čase a operační systém
HEIDENHAIN, zatímco druhý procesor je k
dispozici výlučně standardnímu
operačnímu systému Windows a tak
otevírá uživateli svět informačních
technologií.
Jaké přednosti tato technika nabízí?
Začleněním do firemní sítě nabízí řízení
iTNC 530 odbornému pracovníkovi
všechny relevantní informace: CAD
výkresy, náčrty upínání, seznamy nástrojů
apod. Stejně tak je možný přístup k
databankám nástrojů na bázi Windows, v
nichž může pracovník velmi rychle najít
specifická data k nástrojům jako je řezná
rychlost nebo dovolený úhel zanoření. Tisk
a namáhavé rozdělování výrobních
podkladů tak odpadá.
Ani evidence dat stroje a provozních dat
nejsou s iTNC 530 a Vaší aplikací pro
Windows žádný problém. Tak máte
produktivitu stále pod kontrolou.
Instalace Windows aplikací je zpravidla
úlohou pro výrobce stroje stejně jako
testování funkcí i celého systému. Pokud
se rozhodnete instalovat si software sami,
vyžádejte si prosím nejprve souhlas
výrobce stroje. Nesprávná informace nebo
nevhodný software může ovlivnit funkci
celého stroje.
Windows, Windows 7 jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
46
– programovací stanice iTNC
Proč programovací stanice?
Programy pro obrobky můžete samozřejmě
vytvářet pomocí iTNC velmi dobře přímo
na stroji - a to i v případě, že stroj právě
obrábí jiný díl. Přesto se může stát, že
vytížení stroje nebo krátké časy pro změnu
upnutí neumožňují soustředění při
programování na místě. Stanice iTNC 530
v PC umožňuje programovat stejně jako na
Vašem stroji, avšak stranou od hluku dílny.
Vytváření programů
Vytváření, testování a optimalizace
programů pro smarT.NC, programů v
dialogu nebo programů DIN/ISO pro
iTNC 530 na programovacím pracovišti
zkracuje ztrátové časy stroje. Přitom se
nemusíte nic nového učit, každý stisk
klávesy má stejný význam jako obvykle.
Stanice do PC je totiž vybavena stejnou
klávesnicí jako iTNC 530 na obráběcím
stroji.
Stanice
Software programovacího pracoviště běží
na PC. Programovací stanice se jen
nepatrně liší od iTNC, který je instalován
na stroji. Pracujete s obvyklým TNC
ovládacím panelem, který je rozšířen o
softklávesy - ty jsou na stroji integrovány v
rámu monitoru. Ovládací panel iTNC
připojíte pomocí USB rozhraní k PC.
Obrazovka počítače zobrazuje obvyklé
TNC prostředí.
Alternativně můžete programovací
pracoviště také ovládat bez iTNC
klávesnice . K ovládání slouží v tomto
případě virtuální klávesnice, která obsahuje
nejdůležitější klávesy nutné pro vstup do
programu a zadání základních funkcí
obsluhy iTNC.
Testování externě vytvořených
programů
Samozřejmě můžete také testovat
programy, které byly vytvořeny na CAM
systému. Testovací grafika s vysokým
rozlišením Vám pomůže bezpečně
rozpoznat i u komplexních 3Dprogramů
porušení kontur a skryté detaily.
Výuka na stanicích iTNC 530 v
odborných učilištích
Programovací stanice iTNC využívá stejný
software jako iTNC 530, a tím se hodí
výborně k výuce na středních odborných
školách a doškolování. Programování
probíhá na originální klávesnici, také test
programu probíhá přesně tak, jako na
stroji. To dává studentům pocit jistoty pro
pozdější práci na skutečném stroji.
I pro výuku programování iTNC na školách
je programovací pracoviště iTNC velmi
vhodné, neboť se dá programovat v
prostředí smarT.NC, známém dialogu
HEIDENHAIN nebo také podle DIN/ISO.
Další informace k programovacímu
pracovišti a bezplatnou demoverzi
naleznete na internetu na stránkách
www.heidenhain.cz. Můžete si také
vyžádat CD, nebo prospekt
Programovací pracoviště TNC.
47
Proměření obrobků
– Seřízení, nastavení vztažného bodu dílce a měření dotykovými
sondami
3D dotykové sondy HEIDENHAIN
pomáhají v dílně a při sériové výrobě
snižovat náklady: funkce ustavení dílců,
měření a kontroly jsou realizovatelné
automaticky pomocí standardních měřících
cyklů v iTNC 530.
Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS
se vychýlí při nájezdu na plochu obrobku.
Přitom TS generuje spínací signál, který se
přenáší do řízení dle typu sondy kabelem
nebo bezdrátově infračerveným přenosem.
3D dotykové sondy* se upínají přímo do
nástrojového držáku. Podle provedení
vřetena stroje mohou být 3D dotykové
sondy vybaveny různým nástrojovým
držákem. Dotykové hroty – s rubínovými
kuličkami – se dodávají s různými průměry
a délkami.
Dotykové sondy s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou
nástrojů:
TS 220 – verze TTL
Dotykové sondy s infračerveným
přenosem signálu pro stroje s
automatickou výměnou nástrojů:
TS 440 – kompaktní rozměry
TS 444 – kompaktní rozměry, bez baterie napájení zabudovaným generátorem se
vzduchovou turbínou z centrálního zdroje
stlačeného vzduchu
TS 640 – standardní dotyková sonda s
větším IR dosahem
TS 740 – vysoká přesnost a
opakovatelnost snímání, malé dotykové
síly.
* Dotykové sondy musí do řízení iTNC 530 instalovat
výrobce stroje.
SE 640
TS 220
TS 640
TS 440
Další informace k sondám na obrobky
najdete na internetu na adrese www.
heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy.
48
Měření a kontrola nástrojů
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
Rozhodující pro kvalitu výroby je použitý
nástroj. Je tedy nutné znát přesné rozměry
nástroje cyklickou kontrolou jeho
opotřebení, zlomení a tvaru jednotlivých
břitů. Pro měření nástrojů nabízí
HEIDENHAIN spínací dotykovou sondu TT
a bezdotykové laserové sondy TL Nano a
TL Micro.
Sondy se instalují přímo do pracovního
prostoru stroje a umožňují tak měření
nástroje před obráběním nebo mezi
operacemi.
Nástrojová dotyková sonda TT měří
délku a poloměr nástroje. Při snímání
rotujícho nebo stojícího nástroje, např. u
proměření samostatného břitu, se dotykový
terčík vychýlí z klidové polohy a do řízení
iTNC 530 vyšle signál pro odečtení polohy
nástroje.
Sonda TT 140 pracuje s kabelovým
přenosem signálu, zatímco TT 449 přenáší
signály bezdrátově pomocí infračerveného
signálu. Bezdrátová sonda je tedy zvláště
vhodná pro instalaci na otočných a
sklopných stolech.
Bezdotykové laserové sondy TL Nano a
TL Micro se dodávají pro různé maximální
průměry nástrojů. Měření nástroje se děje
pomocí laserového paprsku a tak je možné
kromě délky nástroje a jeho poloměru zjistit
i změny tvaru jednotlivých břitů.
TL Micro
Další informace k nástrojovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu
Dotykové sondy.
TT 449
49
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
– proměření kinematiky rotačních os s pomocí KinematicsOpt (opce)
Požadavky na přesnost, zvláště v oblasti
5-osého obrábění, jsou stále vyšší. Mají se
přesně vyrábět složité součástky s
reprodukovatelnou přesností, a to i po
dlouhou dobu.
Funkce TNC KinematicsOpt je důležitým
stavebním prvkem, který Vám pomůže tyto
nároky uskutečnit: S upnutou dotykovou
sondou HEIDENHAIN proměří 3D-cyklus
dotykové sondy zcela automaticky
existující rotační osy stroje. Měření je zcela
nezávislé na tom, zda se jedná o rotační
osu, otočný nebo sklopný stůl nebo
skopnou hlavu.
50
K proměření rotačních os se upevní v
libovolném místě stolu stroje kalibrační
kulička, která se nasnímá pomocí dotykové
sondy HEIDENHAIN. Před tím definujete
jemnost měření a určíte požadovanou
oblast měření pro každou rotační osu
zvlášť.
Z naměřených hodnot systém TNC zjistí
statickou přesnost naklopení. Software
přitom minimalizuje prostorové chyby,
vznikající při rotačních pohybech a na
konci měření ukládá automaticky geometrii
stroje do odpovídajících strojních
parametrů kinematické tabulky.
K dispozici je samozřejmě také soubor s
protokolem o měření. Kromě naměřených
hodnot obsahuje tento soubor také
optimalizovaný rozptyl (míra pro statickou
přesnost natočení) a také skutečné
korekční údaje.
K tomu, abyste mohli optimálně využít
KinematicsOpt, potřebujete zvláště tuhou
kalibrační kuličku. Tím se vyloučí
deformace, způsobené silou při dotyku
hrotu sondy. HEIDENHAIN k těmto účelům
dodává kalibrační kuličky, kterým zajišťuje
potřebnou tuhost držák různých délek.
Polohování elektronickým ručním kolečkem
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
Stroje, řízené systémem iTNC 530, lze
ovládat ručně pomocí směrových kláves.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickými ručními kolečky
HEIDENHAIN.
Otáčením ručního kolečka pohybujete
prostřednictvím pohonu posuvu osovými
saněmi. Pro obzvlášť přesné pojíždění
můžete krokově nastavit dráhu pojezdu na
jednu otáčku ručního kolečka (jogging).
Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150
Vestavná ruční kolečka HEIDENHAIN
mohou být integrována do ovládacího
panelu stroje nebo umístěna na jiné místo
stroje. Adaptérem lze připojit až tři
elektronická vestavná ruční kolečka
HR 150.
Přenosná ruční kolečka HR 520 a
HR 550
Musíte-li se zdržovat blízko pracovního
prostoru stroje, budou se vám obzvláště
hodit přenosná ruční kolečka HR 520 a
HR 550. Osová tlačítka a určitá funkční
tlačítka jsou integrována do ovládacího
panelu ručního kolečka. Tak můžete –
nezávisle na tom, kde se zrovna se svým
ručním kolečkem nacházíte – přepínat osy,
se kterými chcete pojíždět, nebo seřizovat
stroj. HR 550 je vzhledem k rádiovému
přenosu signálů zvláště vhodné pro využití
na velkých strojích. Pokud ruční kolečko již
nepotřebujete, přichytíte je jednoduše
zabudovanými magnety ke stroji.
K dispozici jsou následující funkce:
HR 520, HR 550
• možnost nastavení délky dráhy na jednu
otáčku
• displej pro zobrazení režimu, skutečné
polohy, naprogramovaného posuvu a
otáček vřetena, chybové hlášení
• potenciometr overridu pro posuv a
otáčky vřetena
• volba os tlačítky a softklávesami
• tlačítka pro souvislé pojíždění os
• tlačítko nouzového vypnutí
• tlačítko pro převzetí skutečných hodnot
• NC start/stop
• vřeteno zap./vyp.
• softklávesy pro funkce stroje, které
stanoví výrobce stroje
HR 550
51
... .. a když to někde vázne?
– diagnostika řídicích systémů HEIDENHAIN
Provozní bezpečnost obráběcích strojů a
řízení se v posledních letech stále
zlepšovala. Přesto může někdy dojít k
poruše, nebo problému. Často se jedná
pouze o jednoduché programátorské nebo
parametrické problémy. A právě zde má
dálková diagnostika výrazné výhody:
servisní technik komunikuje on-line přes
modem, ISDN nebo DSL s řídicím
systémem, analyzuje poruchu a ihned ji
odstraní.
Dálková diagnostika pomocí
TeleService
PC software TeleService od firmy
HEIDENHAIN umožňuje výrobci stroje
rychlou a jednoduchou diagnostiku v místě
nasazení stroje a podporu při
programování iTNC 530.
Také pro Vás je software TeleService
zajímavý: instalován na síťovém PC
umožňuje dálkové ovládání a dálkovou
kontrolu systému iTNC 530 připojeného k
síti.
HEIDENHAIN nabízí pro dálkovou
diagnostiku PC software TeleService. Díky
tomu je možné rozsáhlé hledání chyb jak v
samotném řízení, tak v regulaci pohonů až
po motory.
TeleService umožňuje navíc dálkové
ovládání a dálkovou kontrolu řídicího
systému* fungující na velkou vzdálenost.
* iTNC musí být pro tuto funkci upraven výrobcem
stroje.
Dálkový
přenos dat
52
Diagnostika chyb na řídicím systému
V TNC jsou k dispozici integrované funkce,
s jejichž pomocí mohou servisní technici v
případě poruchy rychle a jednoduše zjistit
chyby v oblasti pohonů nebo hardwaru.
Stručný popis
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce
•
¡
•
0-7
77
78
Základní provedení: 3 osy plus vřeteno
4. NC-osa plus pomocná osa
nebo
celkem 14 dalších NC os nebo 13 dalších NC os plus 2. vřeteno
Digitální regulace proudu a otáček
Zadávání programu
•
Optimalizace programu
•
Bodový filtr k vyhlazení externě vytvořených NC programů
Zadání polohy
•
•
•
•
Cílové polohy přímek a oblouků v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
Míry absolutní nebo přírůstkové
Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
Zobrazení dráhy ručního kolečka při obrábění s překrýváním ručním kolečkem
Korekce nástrojů
•
•
Poloměr nástroje v rovině obrábění a délka nástroje
Kontura s korekcí poloměru s předběžným propočtem až v 99 blocích dat (M120)
3D korekce poloměru nástroje s dodatečnou změnou dat nástroje bez nutnosti přepočtu NC
programu
Pomocí smarT.NC, v dialogu HEIDENHAIN nebo v DIN/ISO
42 Obrysy, nebo polohy pro obrábění načíst z DXF souboru a uložit jako smarT.NC resp. dialogový
obrysový (konturový) program nebo tabulky bodů.
9
Tabulky nástrojů
•
Více tabulek s libovolným počtem nástrojů
Tabulky řezných dat
•
•
•
Tabulky řezných dat pro automatický výpočet otáček vřetena a posuvu ze specifických dat
nástroje (řezná rychlost, posuv na zub)
Řezná rychlost jako alternativní zadání k otáčkám vřetena
Posuv alternativně jako FZ (posuv na zub) nebo FU (posuv na otáčku)
Konstantní rychlost
posuvu
•
•
Vztaženo k dráze středu nástroje
Vztaženo k břitu nástroje
Paralelní provoz
•
Vytváření programu s grafickou podporou, během provádění jiného programu
3D obrábění
•
vyhlazené řízení pohybu
3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
Změna polohy sklopné hlavy elektronickým ručním kolečkem za chodu programu; poloha špičky
nástroje zůstává nezměněna (TCPM=Tool Center Point Management)
9 Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
9 Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
9 Spline interpolace
9 Ruční pojezd v aktivním souřadném systému osy nástroje
92 kompenzace chyby tvaru nástroje pomocí 3D-ToolComp
9
9
Obrábění na
otočném stole
8
8
Adaptivní řízení posuvu
45 AFC: Adaptivní řízení posuvu přizpůsobí dráhový posuv aktuálnímu výkonu vřetena
Sledování kolizí
40
40
40
40
40
Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
Posuv v mm/min
DCM: Dynamic Collision Monitoring – dynamické sledování kolizí
Grafické zobrazení aktivního kolizního tělesa
Sledování upínacích prostředků
Sledování držáků nástrojů
DCM během testování programu
53
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce (pokračování)
Prvky obrysu
•
•
•
•
•
•
•
Přímka
Zkosení
Kruhová dráha
Střed kruhu
Poloměr kruhu
Tangenciálně navazující kruhová dráha
Zaoblení rohů
Najetí a opuštění kontury
•
•
Po přímce: tangenciálně nebo kolmo
Po kruhové dráze
Volné programování
kontur FK
•
Volné programování kontur FK v dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro obrobky
nekótované podle NC standardu
Programové skoky
•
•
•
Podprogramy
Opakování částí programu
Libovolný program jako podprogram
Obráběcí cykly
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transformace souřadnic
•
Q-parametry
Programování s
proměnnými
•
Podpora programování
•
•
•
•
Teach-In
54
•
•
•
•
•
vrtání, řezání závitů s nebo bez vyrovnávacího pouzdra, pravoúhlá a kruhová kapsa
hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
frézování vnitřních a vnějších závitů
řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
Kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes, obdélníkových nebo kruhových čepů
Kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
Rastry bodů v kruhovém a přímkovém uspořádání
Průchod konturou (také 3D), tvarové kapsy i souběžně s konturou
Obrysová drážka trochoidální metodou
96 Interpolační soustružení
Gravírovací cyklus: Gravírování textů nebo číslic v přímce i do oblouku
Integrovat lze cykly výrobce (speciální cykly vytvořené výrobcem stroje)
programovatelné:
Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifická podle osy)
8 Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
ručně nastavitelné:
44 Pomocí globálních nastavení programu mohou být ručně definovány posunutí, rotace, překrytí
ručním kolečkem.
n n
Matematické funkce =, +, –, *, /, sin , cos , tan , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a , e , In, log,
2
2
√a, √a + b
Relační funkce (=, = /, <, >)
Výpočty se závorkami
Absolutní hodnota čísla, konstanta , negace, oříznutí za či před desetinnou čárkou
Funkce pro výpočet kruhu
Funkce pro zpracování textů
•
•
Kalkulátor
Seznam všech aktuálních chybových hlášení
Kontextová funkce nápovědy u chybových hlášení
TNCguide: integrovaná nápověda. Uživatelské informace dostupné přímo v iTNC 530, vyvolání
dle kontextu
Grafická podpora při programování cyklů
Komentářové a členící bloky v NC programu
•
Dosažená aktuální poloha je převzata přímo do NC programu
Opce
Standard
Uživatelské funkce
Testovací grafika
způsoby zobrazení
•
•
•
Grafická simulace průběhu obrábění , i při obrábění jiného programu
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení, i při skloněné rovině obrábění
Zvětšení výřezu
3D čárová grafika
•
Pro kontrolu externě vytvořených programů
Programovací grafika
•
V režimu "zadání / editace programu" jsou zadané NC bloky souběžně kresleny (2D liniová
grafika), i když je zpracováván jiný program
Grafika obrábění
způsoby zobrazení
•
•
Grafické zobrazení prováděného programu
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení
Čas obrábění
•
•
Výpočet času obrábění v režimu „Test programu“
Zobrazení aktuální doby obrábění v režimech Chodu programu
Opětné najetí na obrys
•
•
Skok na libovolný NC blok programu a najetí do vypočtené požadované polohy pro pokračování
obrábění, ve smarT.NC také grafická podpora vstupu do bodového rastru
Přerušení programu, opuštění kontury a znovunajetí
Správa vztažného bodu
•
jedna tabulka na každou oblast pojíždění pro uložení libovolných vztažných bodů
Tabulky nulových bodů
•
Více tabulek nulových bodů pro uložení nulových bodů vztažených k obrobku
Tabulky palet
•
Tabulky palet (s libovolným množstvím bloků pro výběr palet, NC programů a nulových bodů)
mohou být zpracovány z hlediska obrobků nebo nástrojů
Cykly dotykové sondy
•
•
•
•
•
•
Kalibrace dotykové sondy
Ruční nebo automatická kompenzace šikmé polohy upnutého dílce
Ruční nebo automatické nastavení vztažného bodu
Automatické měření obrobků a nástrojů
Globální nastavení parametrů dotykové sondy
Cyklus dotykové sondy pro trojrozměrná měření. výsledky měření v souřadném systému obrobku
nebo stroje
48 Automatické proměření a optimalizace kinematiky stroje
Jazykové verze
•
Anglicky, německy, česky, francouzsky, italsky španělsky, portugalsky, švédsky, dánsky, finsky,
holandsky, polsky, maďarsky, rusky (azbuka), čínsky (zjednodušená i tradiční čínština)
41 Další jazyky viz opce
55
Přehled
– příslušenství
– opce
Příslušenství
Elektronická ruční kolečka
•
•
•
•
HR 520 přenosné ruční kolečko nebo
HR 550 přenosné rádiové ruční kolečko nebo
HR 130: vestavné ruční kolečko nebo
až tři HR 150: vestavná ruční kolečka přes adaptér HRA 110
Měření dílce
•
•
•
•
•
TS 220: spínací 3D-dotyková sonda s připojením kabelem, nebo
TS 440: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
TS 444: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
TS 640: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem nebo
TS 740: spínací 3D dotyková sonda s s infračerveným přenosem
Měření nástroje
•
•
•
•
TT 140: 3D nástrojová sonda nebo
TS 449: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem
TL Nano: laserová sonda pro bezkontaktní měření obrobků nebo
TL Micro: laserová sonda pro bezkontaktní měření obrobků
Programovací stanice
SW pro programovací pracoviště PC k programování, testování, archivaci programu
• Plná verze s originálním ovládacím panelem řídicího systému
• Plná verze s virtuální klávesnicí
• Síťová licence s ovládáním virtuální klávesnicí
• Demoverze (ovládání z PC klávesnice – zdarma)
Software pro PC
•
•
•
•
Číslo
opce
Opce
od NC
softwaru
60642x-
ID
Poznámka
0
1
2
3
4
5
6
7
Additional axis
01
354540-01
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01
Přídavné regulační obvody 1 až 8
8
Software option 1
01
367591-01
Obrábění na otočném stole
• Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
• Posuv v mm/min
Interpolace: Kruh ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Transformace souřadnic: Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
9
Software option 2
01
367590-01
3D obrábění
• 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
• Změna polohy naklápěcí hlavy elektronickým ručním kolečkem za chodu
programu; poloha špičky nástroje zůstává nezměněna (TCPM = Tool
Center Point Management)
• Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
• Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
• Ruční pojezd v souřadném systému aktivního nástroje
Interpolace
• Lineární v 5 osách (pro export nutné povolení)
• Spline: zpracování splinů (polynom 3. řádu)
18
HEIDENHAIN DNC
01
526451-01
Komunikace s externími počítačovými aplikacemi přes komponenty COM
56
TeleService: software pro dálkovou diagnostiku, kontrolu a obsluhu
CycleDesign: software pro vytvoření vlastní struktury cyklů
TNCremo: software pro přenos dat - zdarma
TNCremoPlus: software pro přenos dat s funkcí „livescreen“
Číslo
opce
Opce
od NC
softwaru
60642x-
ID
Poznámka
40
DCM Collision
01
526452-01
Dynamická kontrola kolize DCM
41
Additional language
01
01
01
01
01
01
530184-01
530184-02
530184-04
530184-06
530184-08
530184-09
slovinsky
slovensky
norsky
korejsky
turecky
rumunsky
42
DXF Converter
01
526450-01
Načtení a konverze DXF kontur
44
Global PGM
Settings
01
576057-01
Globální nastavení programu
45
AFC Adaptive Feed
Control
01
579648-01
Adaptivní řízení posuvu
46
Python OEM
Process
01
579650-01
Python aplikace na iTNC
48
KinematicsOpt
01
630916-01
Cykly dotykové sondy proměření rotačních os
52
KinematicsComp
01
661879-01
Prostorová kompenzace chyb rotačních a lineárních os
77
4 Additional Axis
01
634613-01
4 přídavné regulační obvody
78
8 Additional Axis
01
634614-01
8 přídavných regulačních obvodů
92
3D-ToolComp
01
679678-01
Kompenzace tvarových chyb nástroje
93
Extended Tool
Management
01
679938-01
Rozšířená správa nástrojů
96
Adv. Spindle Interp.
02
751653-01
Rozšířené funkce pro jedno interpolované vřeteno
98
CAD-Viewer
02
800553-01
Otevírání CAD souborů přímo v iTNC
133
Remote Desktop
Manager
02
894423-01
Zobrazení a dálkové ovládání externích počítačů (např. PC s Windows)
141
Cross Talk Comp.
02
800542-01
CTC: Kompenzace spřažení os
142
Pos. Adapt. Control
02
800544-01
PAC: Polohově závislé přizpůsobení parametrů regulátoru
143
Load Adapt. Control 02
800545-01
LAC: Přizpůsobení parametrů regulátoru závislé na zatížení
144
Motion Adapt.
Control
03
800546-01
MAC: Pohybově závislé přizpůsobení regulačních parametrů
145
Active Chatter
Control
03
800547-01
ACC: Aktivní potlačení drnčení
146
Active Vibration
Damping
03
800548-01
AVD: Aktivní potlačení vibrací
57
Komponenty
•
•
•
•
Operační systém
•
Opce
Standard
Technické parametry
Opce Windows 7
Přehled
– technické parametry
Hlavní počítač MC
Regulátor CC
Ovládací panel TE (vhodný pro obrazovku 15,1" nebo 19")
TFT-barevný plochý displej se softklávesami BF (15,1" nebo 19")
¡
Operační systém v reálném čase HEROS pro řídící systém stroje
PC operační systém Windows 7 jako uživatelské rozhraní (pouze s MC 63xx)
Paměť
•
•
Paměť RAM:  1 GB
Pevný disk s alespoň 21 GB programové paměti
Přesnost zadávání a krok
zobrazení
•
•
Lineární osy: až 0,1 µm
Rotační osy: až 0,000 1°
Rozsah zadávání
•
Maximum 99 999,999 mm (3 937 palců) resp. 99 999,999°
Interpolace
•
•
•
9
8
9
Lineární ve 4 osách
Lineární v 5 osách (pro export nutné povolení)
Kruhová ve 2 osách
Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Šroubovice: překrytí kruhové dráhy a přímky
Spline: zpracování splinů (polynom 3. řádu)
Doba zpracování NC bloku •
0,5 ms (3D přímka bez poloměrové korekce )
Regulace os
•
•
•
•
Přesnost regulace polohy: perioda signálu snímače polohy/1 024
Doba cyklu regulátoru polohy: 200 µs
Doba cyklu regulátoru otáček: 200 µs
Doba cyklu proudového regulátoru: min. 50 µs
Dráha pojezdu
•
Max. 100 m (3 937")
Otáčky vřetena
•
Max. 60 000 ot./min (při 2 pólových dvojicích)
Kompenzace chyby
•
Lineární a nelineární chyba osy, mrtvý chod, kvadrantové špičky na kruhové dráze, vůle při
reverzaci, tepelná roztažnost
Statické tření, kluzné tření
•
Datová rozhraní
•
•
•
•
18
Po jednom V.24/RS-232-C a V.11/RS-422 max. 115 kbit/s
Rozšířené datové rozhraní s protokolem LSV2 pro externí obsluhu iTNC 530
přes datové rozhraní s HEIDENHAIN se softwarem TNCremo nebo TNCremoPlus
2 x rozhraní Gigabit-Ethernet 1000Base-T
2 x USB (1 x panel, 1 x MC)
HEIDENHAIN-DNC pro komunikaci mezi aplikací Windows a iTNC (rozhraní DCOM)
Diagnostika
•
Rychlé a jednoduché vyhledání chyb díky integrovaným diagnostickým pomůckám
Okolní teplota
•
•
Provozní: 0 °C až +50 °C
Skladování: –20 °C až +60 °C
58
– Porovnání řídicích systémů
Porovnání řídicích systémů
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
Oblast použití
Standardní
frézování
High-End
frézování/
soustružení
High-End frézování
• jednoduchá obráběcí centra (do 5 os + vřeteno)



• Obráběcí stroje/centra (až 18 os + 2 vřetena)
–


• Frézování/soustružení (až 18 os + 2 vřetena)
–
Opce
–
• V dialogu HEIDENHAIN



• dle DIN/ISO



• DXF konvertor
Opce
Opce
Opce
• Volné programování obrysu FK
Opce


• Rozšířené frézovací a vrtací cykly
Opce


• Soustružnické cykly
–
Opce
–
Paměť NC programu
2 GB
> 21 GB
> 21 GB
5osé a vysokorychlostní obrábění
Opce
Opce
Opce
Doba zpracování NC bloku
1,5 ms
0,5 ms
0,5 ms
Přesnost zadávání a krok zobrazení (standard/opce)
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/–
Nový design monitoru a klávesnice
Obrazovka 15"
Obrazovka 15"/19"
Obrazovka 15"/19"
Optimalizované uživatelské rozhraní


–
Adaptivní regulace posuvu AFC
–
Opce
Opce
Aktivní potlačení drnčení ACC
Opce
Opce
Opce
Monitorování kolize DCM
–
Opce
Opce
Globální nastavení programu
–
★
Opce
KinematicsOpt
Opce
Opce
Opce
Cykly dotykové sondy
Opce


Správa palet
Opce


Funkce paralelních os


–
NC-SW 81760x-01
NC-SW 34059x-03
NC-SW 60642x-03
Zadávání programu
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
 Funkce k dispozici
★ Plánovaná funkce
59
����������������������������
��������������������������������
������������������������
� �������������
� �������������
��������������������������
DE
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
| 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk
*I_895822-C0*
895822-C0 · 2.5 · 9/2013 · Tištěno v České Republice
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
�����������������
Download

Prospekt iTNC 530 Design7 - tschechisch