TNC 640
Souvislé řízení dráhy pro
obráběcí centra, frézky a
soustruhy
Září 2013
Funkce a technické parametry popsané v tomto
prospektu platí pro TNC 640 s NC-SW 34059x-03
2
Obsah
TNC 640...
Kde se dá použít?
Všestranně použitelné
4
Přehledný a uživatelsky přátelský
6
– TNC řízení pro frézky a frézovací/soustružnické stroje
Jak vypadá?
– TNC 640 v dialogu s obsluhou
– funkční uživatelské rozhraní
Co dokáže?
Kompletní obrábění
10
Rychlé a spolehlivé obrábění při věrném dodržení obrysu
12
Obrábění s pěti osami
15
Inteligentní obrábění
20
Minimalizace času pro přípravu výroby
26
Automatizované obrábění
28
Programování, editování a testování
30
Dílenské programování
32
Otevřený pro externí informace
40
Proměřování obrobků
45
Proměřování nástrojů
46
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
47
Polohování ručním kolečkem
48
Přehled
49
– Frézování a soustružení na jednom stroji
– digitální koncept řízení
– Dynamic Precision
– TNC 640 optimálně vede nástroj
– vedení břitu nástroje
– naklápěcí hlava a otočný stůl řízené z TNC 640
– dynamická kolizní ochrana DCM
– Dynamic Efficiency
– aktivní potlačení drnčení ACC
– adaptivní řízení posuvu AFC
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
– TNC 640 zjednodušuje seřizování
– TNC 640 měří, spravuje a komunikuje
Jak se programuje?
– s TNC 640 máte rozsáhlé možnosti
– grafická podpora v každé situaci
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
– volné programování kontur
– praktické pevné cykly pro opakované operace
– praktické cykly soustružení
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
– všechny informace rychle k dispozici
– TNC 640 zpracovává DXF soubory (opce)
– rychlý přenos dat s TNC
– zobrazení libovolných formátů souborů na obrazovce TNC systému
– programovací pracoviště TNC 640
Jaké příslušenství má k
dispozici?
– ustavení dílce, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými sondami
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
– měření rotačních os pomocí KinematicsOpt
– jemné pojíždění os
... v kostce
– uživatelské funkce, příslušenství, opce, technické parametry, porovnání řídicích systémů
3
Všestranně použitelné
– TNC řízení pro frézky a frézovací/soustružnické stroje
TNC řídící systémy HEIDENHAIN
představují již přes 35 let standard v
každodenním použití u frézek, obráběcích
center a vyvrtávaček. Během tohoto
období se sice řídící systémy průběžně
zdokonalovaly, ale základní koncepce
obsluhy zůstala zachována.
Tyto zásady jsou uplatněny také u řídicího
systému HEIDENHAIN TNC 640 pro
frézování a frézování/soustružení: dílenské
programování s grafickou podporou,
mnoho praktických cyklů a koncept
obsluhy, na který jste zvyklí také u jiných
řídících systémů HEIDENHAIN.
4
Dílenské programování
Běžné programy pro frézování, vrtání a se
systémem TNC 640 také pro soustružení
se programují přímo na stroji – v dialogu
dílenského programování HEIDENHAIN.
TNC 640 přitom poskytuje optimální
podporu s praktickými dialogy a
srozumitelnou pomocnou grafikou,
samozřejmě také pro soustružení.
U standardního obrábění, ale také u
komplexních aplikací můžete využít mnoho
praktických cyklů pro obrábění a
transformaci souřadnic.
Jednoduchá obsluha
Pro jednoduché práce – např. frézování
nebo soustružení rovinných ploch –
nemusíte na TNC640 psát žádný program.
Lze to totiž velmi jednoduše vykonat také
ručně – pomocí osových tlačítek nebo
velmi přesně pomocí elektronického
ručního kolečka.
Externí vytváření programů
Stejně dobře se dá TNC 640 programovat
externě. Jeho ethernetové rozhraní
zaručuje minimální přenosové časy i u
delších programů.
Univerzální použitelnost
Systém TNC 640 je vhodný zejména pro
frézování, soustružení HSC a pětiosé
obrábění na strojích s až 18 osami.
TNC 640 vyniká zvláště v následujících
aplikačních oblastech:
Vysokorychlostní frézování
• Rychlé zpracování NC programů
• Krátký čas cyklu regulačních smyček
• Řízení pohybu s potlačením drnčení
• Vysoké otáčky vřetena
• Rychlý přenos dat
Stroje pro soustružení/frézování
• Jednoduchá, programově řízená změna
mezi frézováním a soustružením
• Obsáhlý paket soustružnických cyklů
• Konstantní řezná rychlost
• Kompenzace řezného poloměru
Vodorovná vyvrtávačka
• Vrtací a závitovací cykly
• Šikmé vrtání
• Řízení pinoly (paralelní osy)
Univerzální frézka
• Dílenské programování v dialogu
HEIDENHAIN
• Rychlé nastavení vztažného bodu s
dotykovou sondou HEIDENHAIN
• Elektronické ruční kolečko
Obráběcí centrum a automatické
obrábění
• Správa nástrojů
• Správa palet
• Řízené nastavování vztažných bodů
• Tabulka PRESET
• Automatické měření a kontrola obrobků
dotykovou sondou HEIDENHAIN
• Automatické měření korekcí nástrojů a
kontrola zlomení
• Instalace v síti s napojením na server
Pětiosé obrábění s naklápěcí hlavou a
otočným stolem
• Naklápění roviny obrábění
• Obrábění tvarů na plášti válce
• TCPM (Tool Center Point Management)
• 3D korekce nástrojů
• Rychlé opracování díky krátkému času
zpracování NC bloků
5
Přehledný a uživatelsky přátelský
– TNC 640 v dialogu s obsluhou
Monitor
Plochý barevný TFT 19" monitor zobrazuje
přehledně všechny informace, které jsou
potřebné k programování, obsluze a
sledování stavu řídicího systému a stroje:
programové bloky, pokyny, chybová
hlášení apod. Další informace poskytuje
grafická podpora při zadávání programu,
testu programu a při obrábění.
Funkce „Split-Screen“ umožňuje zobrazit
na jedné polovině monitoru NC bloky, na
druhé polovině grafiku nebo stavovou
indikaci.
Při chodu programu jsou na monitoru vždy
k dispozici stavové záznamy, které
poskytují informace o poloze nástrojů, o
aktuálním programu, aktivních cyklech,
přepočtu souřadnic apod. Systém TNC 640
dále zobrazuje aktuální čas obrábění.
Ovládací panel
Stejně jako u všech TNC od firmy
HEIDENHAIN je ovládací panel zaměřený
na proces programování. Uživatele při
zadávání programu podporuje účelné
uspořádání tlačítek s jasným rozčleněním
do funkčních skupin programovacích
provozních režimů, provozních režimů
stroje, funkce pro správu/TNC a navigaci.
Funkce jsou jasně a zřetelně označeny
díky jednoduchému uspořádání klávesnice
a snadno srozumitelným symbolům nebo
zkratkám.
Alfanumerická klávesnice umožňuje
pohodlné zadávání komentářů nebo
programů DIN/ISO. Integrovaný ovládací
panel stroje je opatřen snadno
vyměnitelnými hmatníky, které umožňují
snadné přizpůsobení aktuální konfiguraci
stroje. Potenciometry overridu umožňují
jemné přizpůsobení posuvu, rychloposuvu
a otáček vřetena. Ovládací panel navíc
disponuje kompletní sadou PC kláves a
touchpadem, který lze použít např. pro
obsluhu DXF konvertoru.
6
Obsah obrazovky s indikací provozních režimů,
zobrazením programu, grafickým zobrazením,
stavem stroje
PLC soft klávesy pro funkce stroje
Klávesy pro správu obrazovky (rozčlenění
obrazovky), provozní režim a přepínání lišt se
softklávesami
Kontextové soft klávesy pro NC programování
Alfanumerická klávesnice pro komentáře nebo
programy DIN/ISO a sada PC kláves pro
obsluhu funkcí operačního systému.
USB přípojka pro přídavná paměťová nebo
polohovací zařízení
Tlačítka volby a číslicový blok
Funkční klávesy pro programovací režimy,
provozní režimy stroje, TNC funkce, správu a
navigaci
Potenciometr overridu pro posuv, rychloposuv
a otáčky vřetena
Ergonomické a ušlechtilé, moderní a
dlouhodobě osvědčené – řídicí systémy
HEIDENHAIN v novém designu. Posuďte
sami:
Trvanlivé
Vysoce kvalitní design systému TNC 640 z
nerezové oceli je opatřen speciální
ochrannou vrstvou a díky tomu je necitlivý
vůči znečištění a opotřebení.
Přizpůsobivý
Pravoúhlá a lehce zaoblená tlačítka jsou
příjemná na dotyk a bezpečná na obsluhu.
Jejich povlak je odolný vůči odírání i při
extrémním zatížení v dílně.
Flexibilní
Integrovaný ovládací panel stroje je vybaven
snadno vyměnitelnými hmatníky.
Bezpečný
Konvexní provedení lože kláves ovládacího
panelu stroje chrání proti neúmyslnému
stisknutí. Stavové indikace LED diodami
nad každým tlačítkem jednoznačně
informují o aktivních funkcích stroje.
Všestranný
Softklávesy pro programováni i pro funkce
stroje zobrazují vždy aktuálně dostupné
volby.
Citlivý
Praktické otočné knoflíky umožňují jemné
přizpůsobení posuvu, rychloposuvu a
otáček vřetena.
Komunikativní
Rychlé rozhraní USB 2.0 umožňuje snadné
připojení paměťových médií nebo
polohovacích zařízení přímo k ovládacímu
pultu
Ovládací panel stroje s hmatníky a
LED diodami
7
Přehledný a uživatelsky přátelský
– funkční uživatelské rozhraní
Přehledné uspořádání obrazovky je, kromě
jednoznačné a ergonomicky rozvržené
klávesnice, alfou a omegou bezpečné a
neunavující práce. Zásady, kterým řídicí
systémy HEIDENHAIN odjakživa vyhovují.
Systém TNC 640 se přesto vyznačuje
celou řadou vlastností, které práci s řídicím
systémem dále zjednodušují a jsou
uživatelsky přátelštější.
8
Příjemné zobrazení
Uživatelské rozhraní systému TNC 640
disponuje moderním vzhledem s mírně
zaoblenými tvary, barevnými přechody a
homogenně působícím typem písma.
Různé oblasti obrazovky jsou od sebe
jasně oddělené, provozní režimy jsou navíc
označeny aktuálními symboly režimů.
Chybová hlášení jsou systémem TNC 640
pro lepší rozlišení jejich závažnosti
zobrazeny podle barevné kategorizace. K
tomu se navíc zobrazuje rovněž barevně
odlišený výstražný trojúhelník.
Rychlý přehled funkcí
Pomocí smartSelect volíte s podporou
dialogu snadno a rychle funkce, které byly
až dosud přístupné výhradně pomocí
softkláves. SmartSelect zobrazí již při
navolení stromovou strukturu všech
podfunkcí, které lze definovat v aktuálním
provozním režimu. TNC navíc zobrazuje v
pravé části okna smartSelect integrovanou
nápovědu. Díky tomu získáte volbou pomocí
kurzoru nebo kliknutím myši okamžitě
podrobné informace k odpovídající funkci.
SmartSelect je k dispozici při definování
cyklů obrábění, cyklů dotykové sondy,
zvláštních funkcí (SPEC FCT) a pro
parametrické programování.
Barevně strukturované programy
Obsah jednoho programového řádku může
být značně rozsáhlý: číslo řádku, programová
funkce, zadané hodnoty, komentář. Abyste
měli vždy přehled i ve složitých programech,
jsou v systému TNC 640 jednotlivé prvky
programu barevně odlišeny. Syntaktické
barevné zvýraznění zlepšuje přehlednost
při editaci NC programů. Díky tomu vidíte
jediným pohledem, kde jsou např.
umístěny editovatelné hodnoty.
Jednotný tabulkový editor
Vzhled, funkce a obsluha tabulkového
editoru jsou vždy stejné bez ohledu na to,
zda pracujete s tabulkou nástrojů,
vztažných bodů nebo palet.
Informační řádek
Systém TNC 640 zobrazuje v informačním
řádku aktuální stav provozních podrežimů
a pomáhá tím zlepšit orientaci. Funkce je
srovnatelná s funkcí průběhu ve webových
prohlížečích.
MOD-funkce
Přídavný provozní režim MOD byl
celkově přepracován a nabízí nyní ve
standardizovaném rozvržení nejrůznější
možnosti nastavení, nezávislá na
aktuálním provozním režimu.
9
Kompletní obrábění
– Frézování a soustružení na jednom stroji (opce)
Potřebujete na obrobku kromě složitého
frézování provést také několik
soustružnických operací? Naplánovat
kapacitu stroje, vyrobit upínací přípravky,
upnout a seřídit obrobek, přeměřit hotový
díl? TNC 640 Vám zde pomůže ušetřit
velmi mnoho času: Na stroji pro frézování a
soustružení, vybaveným systémem TNC
640, obrobíte požadovaný díl na jeden ráz:
Frézovat – soustružit – frézovat v
libovolném pořadí. A nakonec přeměříte
výrobek, kompletně zhotovený na jednom
stroji, dotykovou sondou HEIDENHAIN.
Systém TNC 640 nabízí výkonné funkce,
které umožňují v rámci NC programu
jednoduché přepínání mezi režimy
soustružení a frézování. Díky tomu se
můžete volně rozhodnout, kdy a jak budete
vzájemně kombinovat oba způsoby
obrábění. Přepínání samozřejmě probíhá
zcela nezávisle na stroji a konfiguraci jeho
os. TNC 640 přebírá při přepínání všechny
potřebné interní změny, jako je přestavení
na indikaci průměru, nastavení vztažného
bodu do středu otočného stolu a také
funkce závislé na stroji, jako je blokování
nástrojového vřetena*.
Programování jako obvykle
Soustružení naprogramujete, tak jak jste
zvyklí, komfortně a pohodlně v dialogu
HEIDENHAIN. Kromě standardních funkcí
můžete pro definování soustružené kontury
použít také volné programování kontury FK
umožňující snadno vytvořit i ty prvky
kontury, které nelze kótovat v rámci NC
programu. Kromě toho jsou k dispozici také
konturové prvky specifické pro soustružení,
zápich a odlehčovací zápich, podporované
srozumitelnou pomocnou grafikou.
* Stroj musí být pro tuto funkci upraven výrobcem
stroje.
10
Cykly pro frézování a soustružení
Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou
odjakživa známé svým obsáhlým a
technologicky náročným paketem cyklů.
Často se opakující technologické operace,
které zahrnují několik kroků, jsou uloženy
v TNC 640 jako cykly. Naprogramujete je
pomocí dialogů a s podporou grafických
pomocných schémat, která názorně
zobrazí potřebné parametry zadání. Kromě
známých TNC cyklů pro frézování a
vyvrtávání disponuje systém TNC 640 také
řadou cyklů pro soustružení, např. pro
hrubování, dokončování, zapichování,
soustružení závitů a upichování.
Softwarová základna soustružnických
funkcí byla převzata z osvědčených řídicích
systémů HEIDENHAIN pro soustruhy. S
jejich pomocí můžete snadno na stroji
naprogramovat i složitější soustružnické
operace.
U složitějších cyklů soustružení kontury
využívá systém TNC 640 stejné techniky,
které se používají také pro frézování.
Programátoři TNC systému se tedy
nemusejí přeškolovat, ale mohou stavět na
svých stávajících znalostech a díky tomu
rychle vstoupit do světa soustružení na
frézce.
11
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– vesměs digitální koncept řízení
Díky digitálnímu konceptu má TNC 640
pod kontrolou kompletní systém pohonů
stroje. Nejen že spolehlivá digitální
technika pohonů HEIDENHAIN umožňuje
vysokou přesnost a plynulé obrábění, u
TNC 640 jsou navíc všechny komponenty
řízení propojeny HSCI rozhraním.
Digitální technika pohonů
V TNC 640 jsou integrovány regulátor polohy,
regulátor otáček a regulátor proudu. Díky
digitální regulaci motorů je možno pracovat
s nejvyššími posuvy nástroje. TNC 640
přitom dokáže interpolovat současně až v
5-ti osách. Pro dosažení potřebných
řezných rychlostí reguluje TNC 640 otáčky
vřetena až do 60 000 min–1 digitálně.
Nejvyšší přesnost obrysu a kvalita
povrchu
TNC 640 počítá konturu dynamicky
dopředu. Tak lze v reálném čase
přizpůsobit rychlost obrábění přechodům
obrysu. K regulaci rychlosti a zrychlení v
osách využívá speciální algoritmy, které
zaručují posuv bez trhavých pohybů při
změně rychlosti a zrychlení.
Speciální filtry cíleně potlačují vlastní
kmitání stroje. Požadovaná přesnost je
dosažena při nejvyšší jakosti povrchu. S
krátkým časem zpracování NC bloku od
0,5 ms je možno bez problémů obrobit i
velmi přesné kontury s minimálními
vzdálenostmi bodů.
Funkce ADP (Advanced Dynamic
Prediction) rozšiřuje stávající předvýpočet
přípustného maximálního profilu posuvu a
tím umožňuje optimalizované řízení
12
pohybu pro dosažení čistého povrchu a
dokonalých kontur. Díky symetrickému
chování posuvu při dopředném i zpětném
pohybu a zvláště rovnoměrnému průběhu
posuvu v sousedících řezných drahách
prokazuje funkce ADP svoje silné stránky
mimo jiné při obousměrném dokončovacím
frézování.
NC programy vytvořené v CAM systémech
(negativně) ovlivňují proces obrábění
prostřednictvím nejrůznějších faktorů, jako
např. krátké schodovité stupně, hrubé
tětivové tolerance a silně zaokrouhlené
tolerance koncového bodu. Díky
zdokonaleným reakcím na tyto vlivy a
přesnému dodržování dynamických
parametrů stroje zlepšuje funkce ADP
nejenom kvalitu povrchu obrobku, ale
optimalizuje také dobu obrábění.
Rychlé opracování s předem zadanou
přesností
Vy jako uživatel určíte přesnost obráběné
kontury – nezávisle na NC programu. K
tomu zadejte jednoduše prostřednictvím
jednoho cyklu do řídicího systému
maximálně přípustné odchylky od ideální
kontury. TNC 640 přizpůsobí opracování
automaticky Vámi zvolené toleranci. Při
tomto postupu nedochází k poškození
kontur.
Vysoká použitelnost
V celkovém digitálním konceptu řízení
TNC 640 jsou všechny komponenty
vzájemně propojeny výlučně digitálním
rozhraním – součásti řízení přes HSCI
(HEIDENHAIN Serial Controller Interface),
protokol reálného času pro Fast-Ethernet a
snímače přes EnDat 2.2 (obousměrné
rozhraní HEIDENHAIN).
Řízení je široce použitelné také díky
diagnostice a citlivosti vůči poruchám – a to
od procesoru až po snímač.
Vynikající vlastnosti celkového digitálního
konceptu HEIDENHAIN garantují vysokou
přesnost a jakost povrchu při vysokých
rychlostech obrábění a velké použitelnosti
celého systému – bez ohledu na to, zda
frézujete nebo soustružíte.
13
Rychle a spolehlivě obrábět při věrném dodržení obrysu
– Dynamic Precision
Pod širším pojmem Dynamic Precision
shrnuje společnost HEIDENHAIN řešení
pro frézování, která mohou významně
zlepšit dynamickou přesnost obráběcího
stroje. Přitom byly nově objasněny
souběžné požadavky přesnosti, vysoké
kvality povrchu a krátké doby obrábění.
Dynamická přesnost obráběcího stroje se
ukazuje na odchylkách TCP (Tool Center
Point) nástroje, které jsou závislé na
pohybových veličinách, jako např. rychlost
a zrychlení (také rázy) a vyplývají, mimo
jiné, z kmitání součástí stroje
14
Všechny odchylky dohromady jsou
spoluodpovědné za rozměrové chyby a
chyby na povrchu obrobků. Máte tak
rozhodující vliv na kvalitu a v případě
zmetků způsobených kvalitou také na
produktivitu.
Vzhledem k tomu, že obráběcí stroje nelze
z konstrukčních a ekonomických důvodů
vyrobit libovolně tuhé, je zamezení
poddajnosti, kmitání atd. v konstrukci stroje
velice obtížné. Dynamic Precision s
inteligentní řídicí technologií působí proti
těmto faktorům a pomáhá zlepšit kvalitu a
dynamiku obráběcího stroje. To šetří čas i
náklady výroby.
Opce, shrnuté pod pojmem Dynamic
Precision, může výrobce obráběcího
stroje použít jak jednotlivě, tak i jako
kombinaci:
•• CTC – kompenzace polohových
odchylek mezi snímačem a TCP,
způsobených poddajností stroje, a tím
vyšší přesnost ve fázích zrychlování
•• AVD – aktivní tlumení kmitů a tím lepší
povrchy
•• PAC – polohově závislé přizpůsobení
regulačních parametrů
•• LAC – přizpůsobení regulačních
parametrů závislé na zatížení, a díky
tomu vyšší přesnost nezávisle na
zatížení a stárnutí
•• MAC – pohybově závislé přizpůsobení
regulačních parametrů
Obrábění s pěti osami
– TNC 640 optimálně vede nástroj
Moderní stroje často disponují více než
čtyřmi nebo pěti osami. Tak je možné
obrábět komplexní 3D kontury. Příslušné
programy se většinou vytvářejí externě v
CAM systémech a obsahují velké množství
velmi krátkých přímkových úseků, které se
přenášejí do řízení. To, zda hotový kus
skutečně odpovídá vytvořenému programu
závisí především na geometrickém chování
řízení. TNC 640 disponuje celou škálou
funkcí od optimalizovaného řízení pohybu,
předvýpočtu obrysu a algoritmů pro
omezení škubání až po správné funkce pro
požadovaný perfektní povrch při nejkratším
obráběcím čase. Přesvědčte se sami, jak
nakonec kvalita obrobků potvrzuje
výkonost řízení.
Optimální opracování 3D kontur
Krátký čas zpracování bloku TNC 640 od
0,5 ms pro 3D přímku bez korekce nástroje
umožňuje vysoké rychlosti posuvu i při
komplexních obrysech. Tak lze frézovat
např. tvary, které jsou složeny z krátkých
úseků 0,2 mm posuvem s rychlostí až do
24 m/min
Díky speciálnímu vyhlazenému vedení
dráhy při opracování 3D tvarů a
definovanému zaoblování za sebou
řazených přímkových úseků získáte hladší
povrch současně s vysokou tvarovou
přesností.
TNC 640 se dívá vpřed a jedná promyšleně.
S pomocí funkce "Look ahead" rozezná
včas změny směru pohybu a přizpůsobí
rychlost obráběnému povrchu. Ale také při
zanořování nástroje do materiálu snižuje
TNC 640 posuv – pokud je to požadováno.
Proto jednoduše naprogramujete jako posuv
maximální rychlost obrábění. TNC 640
automaticky přizpůsobí skutečnou rychlost
obrysu obrobku a tím ušetříte dobu
obrábění.
Pro NC programy s normálovými vektory,
jak je vytvářejí např. CAD/CAM systémy,
provádí TNC 640 automaticky 3D korekci
nástrojů podle volby pro stopkové, kulové
nebo poloměrové frézy.
15
Obrábění s pěti osami
– vedení břitu nástroje
CAM systémy vytvářejí pětiosé programy
pomocí postprocesorů. Principielně
takovéto programy obsahují buď všechny
souřadnice NC os, které jsou na stroji k
dispozici, nebo NC bloky s normálovými
vektory. Při pětiosém obrábění na strojích
se třemi lineárními osami a dvěma
přídavnými rotačními osami* je nástroj
polohován vždy kolmo k povrchu obrobku
nebo je nakloněn v určitém úhlu k povrchu
(šikmé frézování).
16
Bez ohledu na to, který druh pětiosých
programů chcete zpracovat, TNC 640
provede všechny vyrovnávací pohyby v
lineárních osách, nezbytné k natočení
rotačních os. TCPM funkce (TCPM = Tool
Center Point Management) TNC 640 – je
dalším vývojem osvědčené TNC funkce
M128 – zajišťuje optimální vedení nástroje
a zamezuje poškozením obrysu.
*Stroj a TNC musí být výrobcem stroje pro tuto funkci
uzpůsobeny.
Pomocí TCPM určíte chování výkyvných a
vyrovnávacích pohybů automaticky
vypočtených TNC 640:
TCPM určí interpolaci mezi počáteční a
koncovou polohou :
•• při čelním frézování Face Milling – se
hlavní řez vede čelem nástroje – břit
postupuje po přímce; plochu pláště
nepopisuje žádná definovaná dráha, ta
závisí na geometrii stroje
•• u obvodového frézování Peripheral
Milling se hlavní řez vede válcovou
plochou nástroje; břit nástroje postupuje
rovněž po přímce, navíc však v důsledku
opracování obvodem nástroje vzniká
jednoznačně definovaná rovina.
TCPM definuje princip činnosti
naprogramovaného posuvu volitelně
•• jako skutečnou rychlost hrotu nástroje
vztaženou k obrobku. U velkých
vyrovnávacích pohybů – při obrábění
blízko středu rotace – tím může docházet
k velmi značným osovým posuvům.
•• jako dráhový posuv os
naprogramovaných v příslušném NC
bloku. Posuv je sice obecně nižší, u
větších vyrovnávacích pohybů však
získáte kvalitnější povrch.
Princip činnosti úhlu sklonu při práci se
šikmo nastaveným nástrojem – pro lepší
řez s poloměrovou frézou – nastavíte
rovněž prostřednictvím TCPM:
•• úhel sklonu je definován jako osový úhel
•• úhel sklonu je definován jako prostorový
úhel
TNC přihlíží k úhlu sklonu u všech 3D
operací – také s hlavami nebo stoly
naklápěcími o 45°. Úhel sklonu stanovíte
buď v NC programu prostřednictvím
přídavné funkce nebo jej nastavíte ručně
pomocí elektronického ručního kolečka.
TNC 640 zajišťuje, aby se nástroj držel
bezpečně kontury a neporušil obrobek.
17
Obrábění s pěti osami
– naklápěcí hlava a otočný stůl řízené z TNC
Mnohé z pětiosých operací, jevících se na
první pohled opravdu složitě, lze redukovat
na obvyklé 2D pohyby, které jsou pouze
otočeny kolem jedné nebo několika
rotačních os, příp. jsou vytvořeny na
společné válcové ploše. Abyste mohli i
takové programy rychle a jednoduše
vytvořit a editovat bez CAD/CAM systému,
podpoří Vás TNC praktickými funkcemi.
18
Naklopení roviny obrábění*
Programy pro kontury a vrtání na šikmých
plochách jsou většinou velmi náročné a
spojené se složitými výpočty a
programováním. TNC 640 Vám zde
pomůže ušetřit mnoho času při
programování.
Naprogramujete obrábění jako obvykle v
hlavní rovině, např. X/Y. Stroj však provede
obrobení v rovině, která byla sklopena od
hlavní roviny kolem jedné nebo několika
rotačních os.
obrábění, podle údajů na výkrese obrobku.
Při zadání napomáhá obsluze přehledná
pomocná grafika.
S funkcí PLANE se zjednodušuje definice
natočené obráběcí roviny: sedmi různými
způsoby můžete určit sklopenou rovinu
* Stroj a TNC musí být výrobcem stroje pro tuto funkci
uzpůsobeny.
Také polohování v natočené rovině
obrábění lze stanovit pomocí funkce
PLANE, tím je zaručeno, že při zpracování
programu nenastanou žádná nepříjemná
překvapení. Nastavení pro polohování jsou
u všech funkcí PLANE stejná a tak výrazně
ulehčují obsluhu.
Obrábění tvarů na plášti válce*
Programování kontur – sestávajících z
přímek a kruhových oblouků – na válcových
plochách s otočnými stoly není pro
TNC 640 žádný problém: naprogramujete
konturu jednoduše v rovině, na rozvinutém
plášti válce. TNC 640 však provede
opracování na plášťové ploše válce.
Pro opracování pláště válce má TNC 640 k
dispozici tři cykly:
• frézování drážky (šířka drážky odpovídá
průměru nástroje)
• frézování vodicí drážky (šířka drážky
větší než průměr nástroje)
• frézování můstku
* Stroj a TNC musí být výrobcem stroje pro tuto funkci
uzpůsobeny.
Ruční ovládání pohybu ve směru osy
nástroje u pětiosých strojů
Vyjetí nástrojem u pětiosých strojů je
poměrně kritická operace. Podporu
poskytuje funkce virtuální osy nástroje. S
jejím využitím je možno odjet nástrojem od
dílce pomocí externích směrových tlačítek
nebo ručním kolečkem v ose nástroje,
která je momentálně zobrazena. Funkce je
využitelná především za situace kdy
• je nutno vyjet nástrojem z dílce po
přerušení obrábění pětiosého NC
programu
• je nutno ručním kolečkem nebo
externími směrovými tlačítky v ručním
režimu obrábět nástrojem nastaveným
pod úhlem
• pojíždět nástrojem během obrábění s
pomocí ručního kolečka v aktivní ose
nástroje
Posuv u otočných stolů v mm/min*
Standardně je programovaný posuv u
rotačních os zadán ve stupních/min.
TNC 640 umí ale také tento posuv
interpretovat v mm/min. Dráhový posuv na
obrysu (kontuře) je tak nezávislý na
vzdálenosti osy nástroje od osy rotace
otočného stolu nebo NC dělicího přístroje.
19
Inteligentní obrábění
– dynamická kolizní ochrana DCM (opce)
Komplexní pohyb stroje při 5-ti osém
obrábění a celkově vyšší rychlosti posuvů
činí současný pohyb os obtížně
předvídatelný. Kolizní ochrana představuje
tudíž velmi důležitou funkci, která usnadní
obsluhu stroje a zajistí ochranu proti
poškození stroje v případě hrozící kolize.
NC programy vytvořené v CAM systému
sice dokážou zamezit kolizi nástroje resp.
držáku nástroje s obrobkem, bez použití
nákladného externího simulačního
softwaru však nerespektují polohu dalších
strojních skupin v pracovním prostoru. Ale
ani pak není zaručeno, že situace na stroji
(například poloha upnutí) je přesně taková,
jaká byla při simulaci. Kolizní stav lze v
nejhorším případě zjistit až v průběhu
obrábění dílce.
V těchto případech je dynamická kolizní
ochrana DCM* v TNC 640 správným
prostředkem. Řízení přeruší obrábění při
hrozící kolizi a zajistí tak zvýšenou ochranu
obsluhy i stroje. Tak lze zabránit poškození
stroje a následným drahým prostojům.
Bezobslužné směny tak budou bezpečnější.
Kolizní ochrana DCM je aktivní nejen v
režimu automatického obrábění, ale i v
ručním provozu. Jestliže například při
vyrovnávání dílce směřuje navolený pohyb
stroje proti některému objektu v pracovním
prostoru, sleduje TNC 640 v předstihu
dráhu pohybu a propočítá možnost kolize,
kterou pak ohlásí varovným hlášením a
zastaví pohyb.
*Stroj a TNC musí být výrobcem stroje pro tuto funkci
uzpůsobeny.
20
Samozřejmě, že TNC 640 ukáže obsluze
prostřednictvím chybových hlášení a
dodatečně i graficky, které části stroje se
mohou střetnout. Pokud se objeví varování
před kolizí, dovolí TNC výjezd nástroje z
řezu pouze ve směrech, které zvětší
vzdálenost od kolidujícího tělesa.
Nezbytnou definici strojních skupin
zajišťuje výrobce stroje. K popisu
pracovního prostoru a kolizních objektů
slouží geometrická tělesa jako kvádr a
válec nebo mezní rovina. Složité objekty je
možno namodelovat i několika
geometrickými tělesy. Nástroj se definuje
automaticky jako válec s poloměrem
nástroje (v tabulce nástrojů). Pro naklápěcí
hlavy a stoly může výrobce stroje použít
kinematické tabulky současně pro definici
kolizních objektů.
Na závěr se určí, které objekty se mohou
spolu střetnout. Protože konstrukce stroje
také předchází kolizním stavům, není
nutno popis vztahovat na všechny objekty.
Příkladem je dotyková sonda pro měření
nástrojů (jako HEIDENHAIN-TT): upnutá
na stole se nikdy nestřetne s kabinovým
krytem stroje.
Při použití DCM je nutno vzít v úvahu, že:
•• DCM pomáhá snížit riziko kolize. DCM
však nemůže zcela předejít kolizím.
•• Definice kolizních těles je výhradním
úkolem výrobce stroje;
•• Kolize strojních skupin (například
naklápěcí hlava) s obrobkem nelze
detekovat.
•• DCM nelze použít v provozu s vlečnou
odchylkou (bez předřízení).
21
Inteligentní obrábění
– Dynamic Efficiency
Pod pojmem Dynamic Efficiency nabízí
společnost HEIDENHAIN inovativní TNC
funkce, které uživatele podporují při tvorbě
účinnějších, ale také procesně bezpečnějších
postupů výkonového frézování a hrubování.
Softwarové funkce podporují operátora
stroje, činí však výrobní proces také
rychlejším, stabilnějším a předvídatelnějším
– krátce efektivnějším. Funkce Dynamic
Efficiency umožňuje vyšší časový objem
třísek a tím zvýšení produktivity, aniž by
bylo nutno v případě nutnosti používat
speciální nástroje. Současně zamezuje
přetěžování nástroje a tím i předčasnému
opotřebení ostří. S funkcí Dynamic
Efficiency tak budete vyrábět hospodárněji
a zvýšíte přitom bezpečnost procesu.
22
Dynamic Efficiency obsahuje tři
softwarové funkce:
•• ACC (Active Chatter Control) – opce
snižuje tendenci k drnčení a umožňuje
tak větší přísuvy
•• AFC (Adaptive Feed Control) – opce
reguluje posuv v závislosti na situaci
obrábění
•• Trochoidální dráha – funkce, která šetří
stroj i nástroj při hrubování drážek a
kapes
Každé řešení nabízí samo o sobě
rozhodující zlepšení procesu obrábění.
Zejména však kombinace těchto TNC
funkcí využívá potenciál stroje i nástroje a
současně snižuje zatížení stroje. Také
měnící se podmínky obrábění, jako
například přerušené řezy, různé způsoby
ponořování do materiálu nebo jednoduché
vyhlubování ukazují, že se použití vyplatí.
V praxi je možné zvýšení časového objemu
třísek o 20 až 25 procent.
– Aktivní potlačení drnčení ACC (opce)
Při hrubování (výkonovém frézování) se
vyskytují velké frézovací síly. V závislosti
na otáčkách nástroje a také rezonančních
vlastnostech stroje a objemu třísek (řezný
výkon při frézování) může přitom docházet
k takzvanému „drnčení“. Toto drnčení
znamená pro stroj vysoké zatížení. Na
povrchu obrobku toto drnčení způsobuje
ošklivé stopy. Také nástroj se při drnčení
silně a nepravidelně opotřebovává, v
extrémním případě může dojít i k jeho
prasknutí.
Pro snížení sklonu stroje k drnčení nabízí
společnost HEIDENHAIN prostřednictvím
ACC (Active Chatter Control) účinnou
regulační funkci. V oblasti výkonového
frézování se použití této regulační funkce
projevuje zvláště pozitivně. S pomocí ACC
jsou možné výrazně lepší řezné výkony. V
závislosti na typu stroje se může za stejný
čas zvýšit objem obrábění až o 25 % a
více. Současně se snižuje zatížení stroje a
zvyšuje životnost nástroje.
Výkonové frézování s použitím ACC (obrázek
nahoře) a bez ACC (obrázek dole)
23
Inteligentní obrábění
– adaptivní řízení posuvu AFC (opce)
Řízení HEIDENHAIN umožňují odjakživa
vedle zadání rychlosti posuvu pro každý
NC blok resp. každý cyklus také ruční
změnu posuvu pomocí potenciometru
overridu v závislosti na skutečné situaci
obrábění. To však vždy závisí na
zkušenosti a samozřejmě na přítomnosti
obsluhy.
Adaptivní řízení posuvu AFC (Adaptive
Feed Control) reguluje velikost posuvu z
TNC automaticky v závislosti na aktuálním
výkonu vřetene a jiných procesních dat. V
tzv. zkušebním řezu zaznamenává TNC
maximální dosažený výkon na vřetenu.
Před vlastním obráběním pak definujte v
tabulce aktuální mezní hodnoty, které musí
24
být dodrženy a v rámci kterých smí TNC v
režimu „regulace“ ovlivňovat posuv.
Samozřejmě se dají zadat různé reakce
přetížení, které může flexibilně definovat i
výrobce Vašeho stroje.
Výhody adaptivního řízení posuvu:
Optimalizace doby obrábění
Zejména u odlitků dochází k většímu nebo
menšímu kolísání rozměrů nebo materiálů
(dutiny). Příslušnou regulací posuvu se
pokoušíme dodržet předem naučený
maximální výkon vřetene během celé doby
obrábění. Zvýšením posuvu obrábění v
zónách s malým úběrem materiálu se
celková doba obrábění zkracuje.
Monitorování nástroje
Při adaptivním řízení posuvu TNC
permanentně porovnává výkon vřetene s
rychlostí posuvu. Pokud je nástroj tupý,
zvyšuje se řezný odpor, tedy i zatížení
motoru vřetene. V důsledku toho TNC
snižuje posuv. Jakmile dojde ke snížení
posuvu pod nastavenou spodní mez,
reaguje TNC vypnutím nebo chybovým
hlášením. Tím se dá zabránit následným
škodám např. po vylomení břitu nebo
opotřebení frézy.
Šetření mechaniky stroje
Snížením posuvu při překročení maximálního
výkonu na vřetenu až na referenční výkon
vřetena se šetří mechanika stroje. Hlavní
vřeteno je účinně chráněno proti přetížení.
Inteligentní obrábění
– vytvoření libovolné obrysové drážky trochoidální metodou
Předností trochoidní metody je vysoce
efektivní kompletní obrábění libovolné
drážky. Nejprve se provede hrubování s
kruhovými pohyby které vystřídá lineární
pohyb vpřed. Tato metoda je známa také
jako trochoidální frézování. Používá se
zejména při frézování vysoce pevných,
nebo kalených materiálů, kde je obyčejně
kvůli vysoké zátěži nástroje i frézky možný
jen minimální přísuv.
Při trochoidálním frézování můžete
pracovat s velkou hloubkou řezu, protože
díky stejnoměrným řezným podmínkám
nedochází ke zvýšenému opotřebení
nástroje. Při použití válcových fréz lze
frézovat bez problémů do hloubky 2D
(kde D = průměr frézy). Díky kruhovému
zanořování do materiálu působí na nástroj
minimální radiální síly. Tím se šetří
mechanika stroje a zamezuje se kmitání.
Tuto frézovací metodu lze kombinovat ještě
s integrovaným adaptivním řízením posuvu
AFC (opce) a tak dosáhnout enormních
časových úspor.
Obráběná drážka je popsána v konturovém
podprogramu jako řetězec obrysů. V
samostatném cyklu se definují rozměry
drážky a řezná data. Případný zbývající
materiál je možné jednoduše odstranit
závěrečným začištěním.
Přednosti jsou:
•• celková délka řezu pod kontrolou
•• vyšší třískové hodnoty
•• šetření mechaniky stroje
•• méně kmitání
•• integrované začištění stran drážky
25
Minimalizace času pro přípravu výroby
– TNC 640 zjednodušuje seřizování
Než se pustíme do obrábění, musí se
nejprve upnout obrobek, stroj seřídit, zjistit
polohu a umístění obrobku na stroji a
stanovit počátek obrábění. Časově
náročná procedura je ale nezbytná, neboť
každá odchylka se přímo promítne do
přesnosti obrábění. Právě u malých a
středních sérií, stejně jako u značně
velkých obrobků představuje čas seřízení
dílce významnou položku v celkovém čase
obrábění.
TNC 640 disponuje praktickými
seřizovacími funkcemi. Podporují uživatele,
pomáhají redukovat ztrátové časy a
umožňují výrobu ve směně bez přítomnosti
obsluhy. Společně s 3D dotykovou
sondou nabízí TNC 640 standardně
mnoho předem připravených cyklů pro
automatické seřízení obrobků pro upnutí,
nastavení vztažného bodu, změření
nástroje a konečné změření základních
rozměrů obrobeného dílce.
26
Jemné pojíždění ve směru os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickým ručním kolečkem
HEIDENHAIN (viz str. 48). S přenosným
ručním kolečkem jste vždy na místě dění,
máte seřizování na očích a přísuv ovládáte
jemně a přesně.
Vyrovnání obrobků
Dotykové sondy HEIDENHAIN (viz str. 45)
a snímací funkce TNC 640 Vám ušetří
časově náročné vyrovnávání obrobku:
•• Upněte obrobek v libovolné poloze.
•• Dotyková sonda zachytí nasnímáním
jedné plochy skutečnou polohu upnutí.
•• TNC 640 kompenzuje odklon „základním
natočením“, tzn. že NC program obrábí v
transformovaném souřadném systému
natočeném o zjištěný úhel nebo
natočením otočného stolu.
Kompenzace odklonu
základním natočením souřadného systému
stroje nebo natočením rotačního stolu
Nastavení vztažných bodů
Pomocí vztažného bodu přiřadíte libovolné
poloze obrobku definovanou hodnotu
zobrazenou na monitoru TNC. Rychlé a
bezpečné zachycení vztažného bodu šetří
vedlejší časy a zvyšuje přesnost obrábění.
TNC 640 disponuje snímacími cykly pro
automatické nastavení vztažných bodů.
Zjištěné vztažné body můžete dle vlastní
volby uložit:
•• v tabulce PRESET
•• v tabulce nulových bodů
•• přímým nastavením zobrazené hodnoty
Tabulka PRESET
Správa vztažného bodu umožňuje pružnou
práci, krátký čas přípravy výroby a vyšší
produktivitu. Zkrátka a dobře – podstatně
zjednodušuje seřízení Vašeho stroje.
Do tabulky PRESET můžete ukládat
libovolně mnoho vztažných bodů a
každému z nich přiřadit vlastní základní
natočení.
Pro rychlé uložení vztažných bodů existují
tři možnosti:
•• v ručním režimu kontextovou klávesou
(softklávesou)
•• funkcemi dotykové sondy
•• automatickými cykly dotykové sondy.
Nastavení vztažného bodu
např. na rohu nebo ve středu kruhového čepu
27
Automatizované obrábění
– TNC 640 měří, spravuje a komunikuje
Nároky klasických strojů pro výrobu
nástrojů a forem, jakož i obráběcích center
stále rostou. TNC 640 je samozřejmě
schopen řídit i automatizované výrobní
procesy. Má proto nezbytné funkce které
zajišťující, aby i v návazném opracování s
individuálními obrobky v libovolném upnutí
spustil vždy správnou operaci.
28
Kontrola úplnosti opracování a
rozměrové přesnosti obrobků
TNC 640 má k dispozici množství měřicích
cyklů, jimiž můžete zkontrolovat geometrii
dílce. K tomu se jednoduše do vřetena
upne namísto nástroje dotyková sonda
HEIDENHAIN (viz str. 45). Tím můžete:
•• rozpoznat obrobek a vyvolat příslušný
obráběcí program
•• zkontrolovat, zda bylo opracování
provedeno správně
•• zjistit přísuvy pro dohotovení načisto
•• určit a vykompenzovat opotřebení
nástroje
•• zkontrolovat geometrii obrobku a díly
roztřídit
•• vyhotovit měřicí protokoly
•• zjistit tendenci (trend) stroje
Změření frézovacího nástroje a
automatická korekce dat nástroje
Společně s nástrojovou dotykovou sondou
TT a TL (viz str. 46) nabízí TNC 640
možnost automatického změření
frézovacích nástrojů upnutých ve vřetenu
stroje. Zjištěné hodnoty délky a poloměru
nástroje uloží TNC 640 v centrální paměti
nástrojů. Kontrolou nástroje během
opracování zjistíte opotřebení nebo
zlomení a zabráníte tak vzniku zmetků
nebo dodatečným vícepracím. Jsou-li
zjištěné odchylky mimo zadanou toleranci
nebo byla-li překročena sledovaná
životnost nástroje, TNC 640 nástroj
zablokuje a vymění automaticky za
sesterský nástroj.
Správa nástrojů
Pro obráběcí centra s automatickou
výměnou nástrojů nabízí TNC 640 centrální
paměť nástrojů s libovolným počtem
frézovacích a soustružnických nástrojů.
Nástrojová paměť je volně konfigurovatelná
a lze ji tak optimálně přizpůsobit Vašim
požadavkům. I správu názvů nástrojů
můžete přenechat TNC 640. Další výměna
nástroje se připravuje již během obrábění.
Tím se podstatně snižuje čas pro výměnu
nástroje z řezu do řezu.
Správa palet
TNC 640 může různým obrobkům,
ustaveným na paletách v různém pořadí,
přiřadit příslušný NC program a příslušnou
polohu nulového bodu. Je-li uvedena
paleta do polohy pro opracování, vyvolá
TNC 640 automaticky příslušný NC program.
Tím je umožněno automatické zpracování
různých dílců v libovolném pořadí.
S rozšířenou správou nástrojů, která se
dodává jako opce, můžete dále libovolná
data zpracovat graficky.*
* Stroj musí být pro tuto funkci upraven výrobcem
stroje.
29
Programování, editování a testování
– s TNC 640 máte rozsáhlé možnosti
Jak je TNC 640 univerzálně použitelný, tak
je flexibilní i při obrábění a programování.
Polohování s ručním zadáním
Se strojem můžete pomocí TNC 640
pracovat i bez vytvoření kompletního NC
programu: Obrábějte dílec krok za krokem
ručním nebo automatickým zadáváním
jednotlivých v libovolné posloupnosti.
Programování na stroji
Řízení HEIDENHAIN jsou orientována na
dílenské programování, tzn. koncipována
pro programování přímo na stroji. Při
programování v dialogu nemusíte znát
žádné G kódy. Namísto toho máte k
dispozici pro programování přímek,
kruhových oblouků a cyklů vlastní tlačítka
nebo softklávesy. Dialog HEIDENHAIN
otevřete stisknutím tlačítka a TNC vás
ihned aktivně podporuje při práci. Všechny
nezbytné údaje pro správné zadání si
řízení od Vás vyžádá pomocí jasných
instrukcí.
Ať už se jedná o instrukce dialogu
HEIDENHAIN, dialogy, kroky programu
nebo softklávesy, zkrátka všechny texty
jsou k dispozici v češtině a jiných národních
jazycích včetně ruštiny v azbuce.
30
I když jste zvyklí na programování podle
DIN/ISO, není to pro TNC žádný problém:
Adresní znaky DIN/ISO můžete zadávat
softklávesami nebo přímo z alfanumerické
klávesnice.
Externí vytváření programů
TNC 640 dobře připraven také pro externí
programování. Pomocí rozhraní jej lze
integrovat do sítí a spojit tak s
programátorskými pracovišti nebo s dalšími
datovými jednotkami.
– grafická podpora v každé situaci
Programovací grafika
Další jistotu při programování Vám dá
dvourozměrná programovací grafika:
TNC 640 nakreslí simultánně každý
naprogramovaný pohyb na monitoru.
Testovací grafika
Pro úplnou jistotu před obráběním může
TNC 640 graficky simulovat opracování
obrobku. Přitom může TNC 640 zobrazit
opracování různými způsoby:
•• v půdorysu s různými hloubkami řezu
•• ve třech průmětnách (jako na výkrese
obrobku)
•• ve 3D zobrazení
•• jako čárovou 3D grafiku
Detaily si můžete nechat zobrazit i zvětšeně.
Navíc vám řídící systém TNC 640 ukáže
vypočtenou dobu obrábění v hodinách,
minutách a sekundách.
Grafika průběhu programu
U TNC 640 je programovací a testovací
grafika k dispozici i souběžně s opracováním
obrobků. Navíc systém současně graficky
simuluje probíhající frézování obrobku.
Jedním stisknutím tlačítka můžete během
programování stále znovu nahlížet na
probíhající frézování obrobku – přímé
pozorování není kvůli chladící kapalině a
ochranné kabině většinou možné.
Pomocná grafika
Při programování cyklů v dialogu
HEIDENHAIN v otevřeném textu zobrazuje
TNC ke každému parametru vlastní
pomocné schéma. To usnadňuje porozumění
významu zvolené funkce a urychluje
programování. Díky vypovídající pomocné
grafice podporuje systém TNC 640 obsluhu
i při programování funkce PLANE a
obrysových prvků specifických pro
soustružení.
3D liniová grafika
3D liniová grafika zobrazuje NC program
jako dráhu středu nástroje v prostoru.
Pomocí výkonné funkce zoom lze zobrazit
jemné detaily. Tato funkce 3D grafického
zobrazení má velký význam v ověření
správnosti dráhy nástroje u programů
vytvořených externě a odhalí nežádoucí
nepravidelnosti na povrchu dílce. Například
když postprocesor vygeneruje chybné
body dráhy nástroje.
31
Dílenské programování
– jednoznačné funkční klávesy pro komplexní kontury
Programování 2D-kontur
2D kontury jsou takříkajíc „denním
chlebem“ dílny. TNC 640 nabízí pro tento
účel řadu možností. A používáte k tomu
vždy stejné nástroje bez ohledu na to, zda
programujete kontury pro frézování nebo
soustružení. To pro vás znamená, že
nemusíte měnit způsob myšlení, ale
programujete tak, jak jste zvyklí.
Programování funkčními klávesami
Jsou-li kontury okótovány v souladu s NC,
tj. koncové body prvků kontur jsou dány v
pravoúhlých nebo polárních souřadnicích,
můžete NC program vytvářet přímo
funkčními klávesami.
Přímky s návaznými kruhovými prvky
Například pro naprogramování přímky
stiskněte jednoduše tlačítko pro lineární
pohyb. Všechny informace potřebné pro
kompletní programovací blok jako jsou
cílové souřadnice, rychlost posuvu,
korekce nástroje a funkce stroje si
TNC 640 vyžádá v dialogu s nekódovaným
textem. Příslušné funkční klávesy pro
kruhové pohyby, sražení a zaoblení rohů
zjednodušují programování. Pro potlačení
stopy nástroje na povrchu dílce v místě
najíždění nebo opouštění kontury se musí
najíždět měkce – tedy tangenciálně.
Stanovte jednoduše počáteční nebo
koncový bod kontury a poloměr najetí,
resp. vyjetí nástroje – zbytek za Vás
provede řídící systém.
TNC 640 může předvídat konturu s
opraveným poloměrem až na 99 bloků a
zohlednit tak podříznutí a zamezit porušení
kontur, k čemuž může dojít např. při
hrubování kontury velkým nástrojem.
��
Přímka: zadání
koncového bodu
Zaoblení rohů:
kruhová dráha
s oboustranně
souvislým (tečným)
napojením, stanovená
poloměrem a
vrcholem.
���
���
úkosu.
Kruhová dráha s
tečným
(tangenciálním)
napojením na
předchozí prvek
kontury, stanovený
koncovým bodem.
��
�
Kruhová dráha
stanovená středem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
Úkos: zadání
vrcholu a délky
��
Kruhová dráha
stanovená
poloměrem,
koncovým bodem a
smyslem otáčení.
32
– volné programování kontur
Volné programování kontur FK
Ne vždy je obrobek okótován v souladu s
DIN. Díky FK, „volnému programování
kontur“, zadáte v těchto případech jednoduše
z klávesnice známá data – aniž byste
museli něco přepočítávat nebo vypočítávat!
Přitom mohou být jednotlivé prvky kontury
neurčité, pokud je určena celá kontura
sama o sobě. Vedou-li data k více
matematickým řešením, nabídne grafický
procesor TNC 640 možná řešení k
rozhodnutí.
Obrysové prvky specifické pro
soustružení (opce)
Pro definování zápichů a odlehčovacích
zápichů při soustružení poskytuje TNC 640
speciální obrysové prvky. Axiální nebo
radiální zápichy lze definovat prostřednictvím
funkce GRV (angl.: groove = zápich)
Požadovaný zápich definujete v dialogu
odpovídajícími parametry a s grafickou
podporou.
Odlehčovací zápichy lze definovat
prostřednictvím funkce URV (angl.:
undercut = podsoustružení) Zde jsou k
dispozici tvary E, F, H, K a U, jakož i
odlehčovací zápichy závitu.
33
Dílenské programování
– praktické pevné cykly pro opakované operace
Rozsáhlé obráběcí cykly pro
frézování a vyvrtávání
Často se opakující technologické operace,
které zahrnují několik kroků, jsou uloženy v
TNC 640 jako cykly. Naprogramujete je s
pomocí dialogů a s podporou grafických
pomocných schémat, která názorně
zobrazí potřebné parametry zadání.
Standardní cykly
Vedle obráběcích cyklů pro vrtání a řezání
závitů (s nebo bez vyrovnávacího pouzdra)
máte volitelně k dispozici také cykly pro
frézování závitů, vystružování a vykružování
a také vrtací obrazce, frézovací cykly pro
řádkování rovných ploch, pro hloubení
kapes, drážek a čepů a jejich obrobení
načisto.
34
Cykly pro komplexní kontury
Speciální pomůckou při hloubení kapes
libovolné kontury jsou tzv. SL cykly (SL =
Subcontour List). Tento pojem označuje
obráběcí cykly předvrtání, hloubení a
obrábění načisto, u kterých je kontura,
resp. dílčí kontury, definována v
podprogramech. Tak lze použít popis
kontury pro různé pracovní operace s
různými nástroji.
Až dvanáct dílčích kontur lze pro
obrábění překrývat; řídící systém vypočítá
automaticky výslednou konturu a dráhy
nástrojů pro vyhloubení, resp. začištění
ploch. Dílčí kontury mohou být kapsy nebo
ostrůvky. Několik ploch kapes se přitom
spojí do výsledné kapsy, plochy ostrůvků
se objedou.
TNC 640 zohledňuje přídavek na
dokončení na bocích a na ploše dna
vyhlubování. Při vyhlubování různými
nástroji rozpozná řídící systém zbytkové
plochy, takže je možné zbylý materiál
dodatečně cíleně odstranit menšími
nástroji. Pro opracování načisto na
konečnou míru se používá vlastní cyklus.
Cykly výrobce stroje
Výrobci strojů mohou přídavnými
obráběcími cykly přinášet speciální výrobní
know-how a ten uložit v TNC 640. Ale i
koncový uživatel má možnost programovat
vlastní cykly. Firma HEIDENHAIN
podporuje programování těchto cyklů PC
softwarem CycleDesign. Tak můžete
definovat parametry pro zadání a strukturu
softkláves řídícího systému TNC 640 podle
vlastních potřeb.
Generátor rastru bodů – jednoduše a
pružně
Často jsou technologické pozice umístěny
na obrobku ve formě rastru. S řízením
TNC 640 je programování různých předloh
jednoduché a velmi flexibilní; samozřejmě i
s grafickou podporou. Přitom je možné
definovat libovolné množství bodových
předloh s různým počtem bodů.
3D obrábění s parametrickým
programováním
Jednoduché, matematicky snadno
popsatelné 3D geometrie můžete
programovat pomocí parametrických
funkcí. Zde jsou k dispozici základní
aritmetické operace, goniometrické funkce,
mocninové, odmocninové a logaritmické
funkce, počítání se závorkami a srovnání s
příkazy podmíněných skoků. Parametrickým
programováním lze snadno realizovat také
3D obrábění. Parametrické programování
je samozřejmě vhodné i pro 2D kontury,
které nelze popsat přímkami nebo oblouky,
ale jen matematickými funkcemi.
35
Dílenské programování
– praktické cykly soustružení (opce)
Systém TNC 640 nabízí obsáhlý a
technologicky náročný paket také v oblasti
cyklů soustružení. Odpovídají osvědčeným
a vyzrálým funkcím soustružnických
řídicích systémů společnosti HEIDENHAIN.
Uživatelské rozhraní se však vzhledem i
funkčností opírá o navyklý a osvědčený
textový dialog. Parametry cyklů, které se
používají jak při frézování tak při soustružení
se samozřejmě používají pod stejným
číslem. Při zadávání programů v oboru
soustružení vás podporuje osvědčená
pomocná grafika.
36
Obrábění jednoduchých kontur
Pro obrábění jednoduchých kontur v
podélném i příčném směru jsou k dispozici
různé cykly. Obráběná oblast přitom může
také odpadnout, takže může být zapotřebí
zanoření. TNC 640 přitom samozřejmě
plně automaticky zohledňuje úhel
nastavení soustružnického nástroje.
Obrábění libovolných kontur
Pokud jsou obráběné kontury složitější a
nelze je již definovat jednoduchými
parametry cyklů, pak je můžete popsat
pomocí podprogramů kontur. Postup je
přitom naprosto shodný s postupem při
využití SL cyklů v oblasti frézování: Cyklem
14 definujete podprogram, v němž je
popsána kontura hotového dílu a ve
stávajícím cyklu soustružení definujete
technologické parametry.
Také při popisu kontury použijete přesně
stejné textové dialogové funkce jako při
definování kontury frézování, samozřejmě
včetně volného programování kontury FK.
Navíc jsou k dispozici prvky kontur
specifické pro soustružení, zápich a
odlehčovací zápich, které můžete jako
sražení a zaoblení začlenit mezi prvky
kontury. Kromě radiálních a axiálních
zápichů jsou k dispozici odlehčovací
zápichy tvaru E, F, H, K a U a odlehčovací
zápichy závitu.
TNC 640 obrábí podle použitého cyklu buď
rovnoběžně s osou nebo rovnoběžně s
konturou. Rozsah obrábění (hrubování,
dokončování) nebo přídavek na opracování
definujete dialogově pomocí odpovídajících
parametrů.
Zapichování
TNC 640 disponuje dostatečnou flexibilitou
a funkčností také v této oblasti. Možné jsou
jak jednoduché operace zapichování v
podélném i příčném směru, tak drážkování
kontury, při němž cyklus pracuje podél
libovolné kontury. Zvláště efektivní je práce
při upichování: Vzhledem k tomu, že se
přísuv a řez přímo střídají, nejsou prakticky
nutné řezy naprázdno. Také zde TNC
zohledňuje technologické okrajové
podmínky (šířka zápichu z tabulky nástrojů)
a provádí obrábění rychle a bezpečně.
Obrábění závitů
V oblasti obrábění závitů jsou k dispozici
jednoduché i rozšířené cykly pro podélné i
příčné obrábění válcových nebo kuželových
závitů. Způsob výroby závitu definujete
prostřednictvím parametrů cyklu, které
umožňují obrábění nejrůznějších materiálů.
Sledování polotovaru
Další předností systému TNC 640 je
sledování polotovaru. Jestliže na začátku
programu definujete polotovar, vypočítává
řízení při každém cyklu nově vzniklý
polotovar. Obráběcí cykly se řídí vždy
podle aktuálního polotovaru. Sledování
polotovaru zamezuje "řezům naprázdno"
a optimalizuje dráhy nájezdu.
Orientování soustružnického nástroje
U kombinovaných soustruhů/frézek může
být zapotřebí přistavit soustružnický nůž
nebo změnit stranu, od které se má
provádět obrábění. Pro podobné aplikace
disponuje TNC jednoduchým cyklem. Díky
tomu lze také z nástroje pro vnější obrábění
udělat nástroj pro vnitřní obrábění, aniž by
bylo nutno v tabulce nástrojů upravovat
polohu obrábění a/nebo úhel orientace.
37
V dílenském programování
– opakované použití naprogramovaných konturových prvků
Transformace (přepočet) souřadnic
V případě, že potřebujete již
naprogramovanou konturu zopakovat na
různých místech obrobku v další poloze
nebo v jiné velikosti, nabízí TNC 640
jednoduché řešení: přepočet (transformaci)
souřadnic.
V závislosti na obrábění lze souřadný
systém například otáčet (frézování),
zrcadlit (frézování) nebo posouvat
nulový bod (frézování a soustružení).
Pomocí změny měřítka (frézování) se
kontury zvětšují nebo zmenšují včetně
zohlednění míry smrštění či přídavku.
38
Opakování části programů a
podprogramy
Mnoho operací se opakuje buď na jednom
a tomtéž obrobku, nebo na různých
obrobcích. Již naprogramovaný detail
přitom nemusíte znovu zadávat: Technikou
podprogramů Vám TNC ušetří mnoho
programovacího času.
U opakování části programu označíte
úsek programu a následně provede TNC
tento úsek v definovaném počtu opakování
za sebou.
Úsek programu, opakující se na různých
místech programu, označíte jako
podprogram a vyvoláte jej pak na
libovolném místě a libovolně často.
Pomocí funkce vyvolání programu
můžete využít i jiný kompletní program na
libovolném místě ve vašem aktuálním
programu. Tak pohodlně využijete jednou
naprogramované, často používané
pracovní kroky nebo kontury.
Samozřejmě můžete tyto programovací
techniky navzájem také libovolně často
kombinovat.
– všechny informace rychle k dispozici
Máte dotazy k určitému kroku programování,
ale nemáte po ruce uživatelskou příručku?
Žádný problém: Jak v systému TNC 640,
tak na programovacím pracovišti TNC 640
je nyní k dispozici komfortní systém
nápovědy TNCguide, pomocí kterého lze
zobrazit uživatelskou dokumentaci ve
zvláštním okně.
TNCguide jednoduše aktivujete stisknutím
klávesy HELP na klávesnici TNC nebo
kliknutím na libovolnou softklávesu s
kurzorem myši přepnutým na symbol s
otazníkem. To jde jednoduše kliknutím na
symbol nápovědy, trvale zobrazený na
obrazovce TNC.
TNCguide zobrazuje informace většinou
přímo ve správné souvislosti (kontextová
nápověda). To znamená, že získáte ihned
informace, které právě potřebujete. Zvláště
u softkláves je tato funkce velkým
pomocníkem. Příslušná funkce je podrobně
vysvětlena.
Dokumentaci v požadovaném jazyce si
nahrajete po bezplatném stažení z
domovské stránky HEIDENHAIN do
odpovídajícího jazykového adresáře na
pevném disku TNC.
V systému nápovědy jsou k dispozici tyto
příručky:
•• Uživatelská příručka programování v
dialogu
•• Příručka pro programovaní cyklů
•• Uživatelská příručka programování v
DIN/ISO
•• Uživatelská příručka Programovací
stanice TNC 640 (nainstalována jen na
programovacím pracovišti)
TNCguide integrovaný v řízení, např. v TNC 640 …
… nebo na programovacím pracovišti.
39
Otevřený pro externí informace
– TNC 640 zpracovává DXF soubory (opce)
Proč programovat komplexní tvary, když je
k dispozici hotový výkres v DXF formátu?
Máte možnost otevřít DXF soubor přímo v
systému TNC 640 a extrahovat z něj
obrysy a obráběcí body. Tím se ušetří
nejenom čas vynaložený na programování
a zkoušky, ale vytvořený obrys bude také
přesně odpovídat předloze konstruktéra.
DXF formát, zejména ten, který je
podporovaný systémem TNC 640, je
nejčastěji využívaným formátem dat
současných grafických a CAD programů.
Jakmile je DXF soubor načten přes síťové
rozhraní nebo USB paměti, můžete soubor
otevřít, tak jako NC program, ve správci
souborů TNC.
40
DXF soubory obsahují zpravidla více vrstev
(Layers), v nichž je výkres dílce uspořádán.
Abyste se při výběru kontury zbavili
přebytečných informací na obrazovce, lze
kliknutím myší skrýt všechny nepotřebné
vrstvy obsažené v DXF souboru. K tomu
je zapotřebí ovládací panel s touch-padem
nebo externí polohovací zařízení. TNC
systém dokáže rovněž vybrat konturu
(obrys), která je uložena v různých
vrstvách.
Také při definování vztažných bodů
obrobku poskytne TNC patřičnou podporu.
Nulový bod výkresu nemusí vždy souhlasit
se vztažným bodem dílce, potřebným pro
obrábění, zvláště pokud výkres obsahuje
více pohledů. TNC disponuje funkcí, která
Vám umožní kliknutím myši na určitý prvek
přesunout nulový bod výkresu na jiné
smysluplné místo.
Následující místa lze definovat jako
vztažný bod:
• počáteční, koncový bod nebo střed
dráhy
• počátek, konec nebo střed kruhového
oblouku
• přechody kvadrantů nebo střed kružnice
• průsečík dvou přímek, také v prodloužení
• průsečíky přímky a kruhového oblouku
• průsečíky přímky a kružnice.
Pokud vytvoříte více průsečíků mezi
tvarovými prvky v jedné vrstvě (například
mezi přímkou a kružnicí), potvrdíte
kliknutím myši výběr zvoleného bodu.
Volba kontury z importovaného souboru DXF
Výběr obrysu je velmi komfortní. Nejdříve
se vybere libovolný prvek kliknutím myši.
Jakmile zvolíte druhý prvek, zná TNC vámi
požadovaný smysl otáčení a zahájí
automatické označení kontury. TNC přitom
automaticky vybere všechny jednoznačně
rozpoznatelné prvky kontury, dokud není
kontura uzavřená nebo se nerozvětví. Tam
potom zvolíte kliknutím myši následující
prvek kontury. Tímto způsobem se na
několik kliknutí myší dají definovat poměrně
složité obrysy (kontury). Pokud je to potřeba,
můžete obrysové prvky také zkrátit,
prodloužit, nebo rozpojit.
Ale můžete také vybrat body obrábění a
uložit jako soubor bodů, zvláště pro
převzetí pozic vrtání nebo výchozích bodů
pro obrábění kapes. Jde to velmi snadno:
jednoduše označíte myší příslušnou oblast.
TNC zobrazí pomocí filtrovací funkce v
překryvném okně průměry všech vrtaných
otvorů, které leží ve zvolené oblasti.
Posunutím filtrační hranice kliknutím myši
můžete jednoduchým způsobem vybrat
potřebný průměr a výběr odpovídajícím
způsobem omezit.
Funkce lupy (zoomu) a další možnosti
nastavení rozšiřují funkcionalitu DXF
konvertoru. Můžete navíc určit rozlišení
vytvořeného obrysového programu, pokud
jej chcete použít ke zpracování ve starších
TNC systémech, nebo toleranci přechodu,
pokud nejsou jednotlivé části obrysu
poskládány přesně za sebou.
Obráběcí program, vytvořený na základě importovaného DXF souboru
41
Otevřený pro externí informace
– rychlý přenos dat s TNC
TNC 640 v síti
TNC 640 lze snadno integrovat do
počítačové sítě a může tak být propojeno s
PC, programovacími stanicemi a dalšími
úložišti dat. Vedle datového rozhraní V-24/
RS-232-C je TNC 640 vybaven již v
základním provedení datovým rozhraním
Gigabit-Ethernet nejnovější generace.
Řídící systém TNC 640 komunikuje bez
dalšího software se servery NFS a se
sítěmi na bázi Windows v TCP/IP ‑protokolu.
Rychlý přenos dat s rychlostí do
1000 Mbit/s zaručuje nejkratší přenosové
časy.
Firemní síť
Programovací
pracoviště
TNC 320
Rozhraní
Ethernet
TNC 640
Rozhraní
Ethernet
iTNC 530
Rozhraní
Ethernet
42
Přenášené programy se ukládají v interní
paměti TNC 640 a odtud jsou velkou
rychlostí zpracovávány.
Pro přehlednou správu vašich programů v
řídícím systému uložte jednotlivé soubory
do adresářů (složek). Příslušné adresáře
můžete individuálně strukturovat formou
podadresářů.
Programy pro přenos dat
Pomocí PC softwaru TNCremo od firmy
HEIDENHAIN můžete – i přes Ethernet –
•• obousměrně přenášet externě uložené
technologické programy, tabulky nástrojů
nebo palet
•• spouštět stroj
S novým výkonným PC software
TNCremo Plus můžete pomocí funkce
„live screen“ přenést obsah zobrazení
řízení do svého PC.
– zobrazení libovolných formátů souborů na obrazovce TNC systému
S integrovaným PDF prohlížečem lze
otevírat PDF soubory přímo v řídicím
systému. PDF formát je velice rozšířený
datový formát, který lze vytvářet v
nejrůznějších aplikacích. Tak lze v rámci
TNC systému jednoduše zobrazovat
pracovní návody, výkresy a jiné informace.
Integrovaný prohlížeč nyní také umožňuje
také připojení TNC systému k internetu a
přímý přístup z řídicího systému.
Pomocí odpovídajících editorů nyní lze
také přímo v TNC systému otevírat a
částečně i editovat následující formáty
souborů:
•• Textové soubory s příponami .txt, .ini
•• Grafické soubory s příponami .gif, .bmp,
.jpg, .png
•• Tabulkové soubory s příponami .xls a
.csv
•• Soubory html
43
Otevřený pro externí informace
– programovací pracoviště TNC 640
Proč programovací pracoviště?
Samozřejmě je možné vytvářet obráběcí
programy s TNC 640 velmi dobře na stroji –
a to i během obrábění jiného dílce. Přesto
se může stát, že vytížení stroje nebo krátké
časy pro změnu upnutí neumožňují
soustředění při programování na místě.
S programovacím pracovištěm TNC 640
máte možnost programovat stejným
způsobem jako na stroji, ovšem mimo hluk
dílny.
Vytváření programů
Vytváření, testování a optimalizace
programů v popisném textu HEIDENHAIN
nebo programů DIN/ISO na programovací
stanici zkracuje dobu odstávek stroje.
Přitom se nemusíte nic nového učit, každý
stisk klávesy má stejný význam jako
obvykle. Protože na programovacím
pracovišti programujete na stejné
klávesnici jako na obráběcím stroji.
44
Testování externě vytvořených
programů
Samozřejmě můžete také testovat
programy, které byly vytvořeny na CAD/
CAM systému. Testovací grafika pomáhá
rozličnými zobrazeními bezpečně zjistit
porušení kontur a skryté detaily.
Výuka na programovací stanici
Vzhledem k tomu, že programovací stanice
TNC 640 je založena na stejném softwaru
jako vlastní systém TNC 640, hodí se
dobře pro zaškolení a další vzdělávání.
Programování probíhá na originální
klávesnici, také test programu probíhá
přesně tak, jako na stroji. To dává
studentům pocit jistoty pro pozdější práci
na skutečném stroji.
Také pro vzdělávání TNC programátorů ve
školách a učilištích je obzvláště vhodné
programovací pracoviště TNC 640, protože
řízení TNC 640 lze programovat v dialogu
HEIDENHAIN i v DIN/ISO.
Vaše pracoviště
Software programovacího pracoviště běží
na PC. Na jeho obrazovce vidíte prostředí
TNC jako u skutečného řídícího systému,
které Vám nabízí zavedenou grafickou
podporu. K obsluze programovacího
pracoviště máte – podle provedení – více
možností.
Bezplatná demoverze obsahuje všechny
funkce TNC 640 a umožňuje i uložení
krátkých programů. Ovládání je pomocí PC
klávesnice.
U verze s TNC ovládacím panelem se
programuje obvyklým způsobem na
klávesnici se stejnými funkčními klávesami,
jako má řízení na stroje. Navíc máte k
dispozici také PC klávesnici pro DIN/ISO
programování, názvy souborů a
komentáře.
Můžete pracovat také bez ovládacího
panelu TNC: Pro obsluhu programovacího
pracoviště se na obrazovce počítače
zobrazí virtuální klávesnice. Ta poskytuje
důležité funkční klávesy pro dialog
TNC 640.
Měření obrobků
– ustavení dílce, nastavení vztažného bodu a měření dotykovými
sondami
3D dotykové sondy HEIDENHAIN
pomáhají v dílně a při sériové výrobě
snižovat náklady: funkce přípravy
vyrovnání dílců, měření a kontroly jsou
realizovatelné automaticky pomocí
standardních cyklů snímání v TNC 620.
Dotykový hrot spínané dotykové sondy TS
se vykloní při nájezdu na plochu obrobku.
Přitom vytvoří TS spínací signál, který se
přenáší do řídícího systému dle typu sondy
kabelem nebo přes infračervené přenosové
zařízení.
3D dotykové sondy* se upínají přímo do
nástrojového držáku. Podle provedení
vřetena stroje mohou být 3D dotykové
sondy vybaveny různým nástrojovým
držákem. Dotykové hroty – s rubínovými
kuličkami – se dodávají s různými průměry
a délkami.
Dotykové sondy s kabelovým přenosem
signálu pro stroje s ruční výměnou
nástrojů:
TS 230 – HTL
Dotykové sondy s infračerveným
přenosem signálu pro stroje s
automatickou výměnou nástrojů:
TS 440 – kompaktní rozměry
TS 444 – kompaktní rozměry, bez baterie –
napájení zabudovaným generátorem se
vzduchovou turbínou z centrálního zdroje
stlačeného vzduchu
TS 640 – standardní dotyková sonda s s
větším dosahem vyzařování
TS 740 – vyšší přesnost a opakovatelnost
snímání, menší síla pro dotyk.
* dotykové sondy musí k TNC 620 instalovat výrobce
stroje.
SE 640
TS 230
TS 640
TS 440
Další informace k nástrojovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu,
příp. na CD 3D dotykové sondy
45
Měření nástrojů
– zjišťování délky, poloměru a opotřebení přímo na stroji
Rozhodující pro kvalitu výroby je použitý
nástroj. Je tedy nutné znát přesné rozměry
nástroje cyklickou kontrolou jeho opotřebení,
zlomení a tvaru jednotlivých břitů. Pro měření
nástrojů nabízí HEIDENHAIN spínací
dotykovou sondu TT a bezdotykové
laserové sondy TL Nano a TL Micro.
Nástrojová dotyková sonda TT měří
délku a poloměr nástroje. Při snímání
rotujícho nebo stojícího nástroje, např. u
proměření samostatného břitu, se dotykový
terčík vychýlí z klidové polohy a do řídicího
systému TNC 640 vyšle signál pro
odečtení polohy nástroje.
Měřidla se instalují přímo do pracovního
prostoru stroje a umožňují tak měření
nástroje před obráběním nebo mezi
operacemi.
Sonda TT 140 pracuje s kabelovým
přenosem signálu, zatímco TT 449 přenáší
signály bezdrátově, pomocí infračerveného
signálu. Bezdrátová sonda je tedy zvláště
vhodná pro instalaci na otočných a
sklopných stolech.
Laserové systémy TL Nano a TL Micro
se dodávají pro různé maximální průměry
nástrojů. Měření nástroje se děje pomocí
laserového paprsku, a tak je možné kromě
délky nástroje a jeho poloměru zjistit i
změny tvaru jednotlivých břitů.
TT 449
TL Micro
46
Další informace k nástrojovým sondám
najdete na internetu na adrese
www.heidenhain.cz nebo v prospektu,
příp. na CD 3D dotykové sondy
Kontrola a optimalizace přesnosti stroje
– Měření rotačních os pomocí KinematicsOpt (opce)
Požadavky na přesnost, zvláště v oblasti
5-osého obrábění, jsou stále vyšší. Mají se
tak přesně vyrábět složité součástky s
reprodukovatelnou přesností, a to i po
dlouhou dobu.
Funkce TNC KinematicsOpt je důležitým
stavebním prvkem, který Vám pomůže tyto
nároky uskutečnit: S upnutou dotykovou
sondou HEIDENHAIN proměří cyklus
dotykové sondy zcela automaticky existující
rotační osy stroje. Měření je zcela
nezávislé na tom, zda se jedná o rotační
osu, otočný stůl, sklopný stůl nebo
sklopnou hlavu.
K proměření rotačních os se upevní v
libovolném místě stolu stroje kalibrační
kulička, která se nasnímá pomocí dotykové
sondy HEIDENHAIN. Před tím definujete
jemnost měření a určíte požadovanou
oblast měření pro každou rotační osu
zvlášť.
Z naměřených hodnot TNC zjistí statickou
přesnost naklopení. Přitom program
minimalizuje prostorovou chybu vznikající
naklápěním a automaticky uloží geometrii
stroje na konci měření do příslušných
konstant stroje v popisu kinematiky.
K dispozici je samozřejmě také soubor s
protokolem o měření. Kromě naměřených
hodnot obsahuje tento soubor také
optimalizovaný rozptyl (míra pro statickou
přesnost natočení) a také skutečné
korekční údaje.
K tomu, abyste mohli optimálně využít
KinematicsOpt, potřebujete zvláště tuhou
kalibrační kuličku. Tím se vyloučí
deformace, způsobené silou při dotyku
hrotu sondy. HEIDENHAIN k těmto účelům
dodává kalibrační kuličky, kterým zajišťuje
potřebnou tuhost držák různých délek.
47
Polohování elektronickým ručním kolečkem
– jemné pojíždění ve směru souřadných os
Při seřizování je možné osy stroje ovládat
ručně nebo po krocích směrovými tlačítky.
Jednodušeji a bezpečněji to však jde s
elektronickými ručními kolečky
HEIDENHAIN.
Otáčením ručního kolečka pohybujete
prostřednictvím pohonu posuvu osovými
saněmi. Pro obzvlášť přesné pojíždění
můžete krokově nastavit dráhu pojezdu na
jednu otáčku ručního kolečka (jogging).
Vestavná ruční kolečka HR 130 a HR 150
Vestavná ruční kolečka HEIDENHAIN
mohou být integrována do ovládacího
panelu stroje nebo umístěna na jiné místo
stroje. Adaptérem lze připojit až tři
elektronická vestavná ruční kolečka
HR 150.
HR 550
48
Přenosná ruční kolečka HR 520 a
HR 550
Musíte-li se zdržovat blízko pracovního
prostoru stroje, budou se vám obzvláště
hodit přenosná ruční kolečka HR 520 a
HR 550. Osová tlačítka a určitá funkční
tlačítka jsou integrována do ovládacího
panelu ručního kolečka. Tak můžete –
nezávisle na tom, kde se zrovna se svým
ručním kolečkem nacházíte – přepínat osy,
se kterými chcete pojíždět, nebo seřizovat
stroj. HR 550 je vzhledem k rádiovému
přenosu signálů zvláště vhodné pro využití
na velkých strojích. Pokud ruční kolečko již
nepotřebujete, přichytíte je jednoduše
zabudovanými magnety ke stroji.
HR 520, HR 550
• možnost nastavení délky dráhy na jednu
otáčku
• displej pro zobrazení režimu, skutečné
polohy, naprogramovaného posuvu a
otáček vřetena, chybové hlášení
• potenciometr overridu pro posuv a
otáčky vřetena
• volba os tlačítky a softklávesami
• tlačítka pro souvislé pojíždění os
• tlačítko nouzového vypnutí
• tlačítko pro převzetí skutečných hodnot
• NC start/stop
• vřeteno zap./vyp.
• softklávesy pro funkce stroje, které
stanoví výrobce stroje
Stručný popis
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– uživatelské funkce
•
¡
Základní provedení: 3 osy plus vřeteno
4. NC-osa plus pomocná osa
nebo
0-7
77 celkem 14 dalších NC os nebo 13 dalších NC os plus 2. vřeteno
78
Digitální regulace proudu a otáček
•
Zadávání programu
•
•
Zadání polohy
•
•
•
Cílové polohy přímek a oblouků v pravoúhlých nebo v polárních souřadnicích
Míry absolutní nebo přírůstkové
Zobrazení a zadávání v mm nebo v palcích
Korekce nástrojů
•
•
Poloměr nástroje v rovině obrábění a délka nástroje
Kontura s korekcí poloměru s předběžným propočtem až v 99 blocích dat (M120)
3D korekce poloměru nástroje s dodatečnou změnou dat nástroje bez nutnosti přepočtu NC
programu
popisný dialog HEIDENHAIN
DIN/ISO
42 Obrysy, nebo polohy pro obrábění načíst z DXF souboru a uložit jako dialogový obrysový
(konturový) program nebo tabulky bodů.
9
Tabulky nástrojů
•
Více tabulek s libovolným počtem nástrojů
Řezná data
•
automatický výpočet otáček vřetena, řezné rychlosti, posuvu na zub a posuvu na otáčku
Konstantní rychlost
posuvu
•
•
Vztaženo k dráze středu nástroje
Vztaženo k břitu nástroje
Paralelní provoz
•
Vytváření programu s grafickou podporou, zatímco se zpracovává jiný program
3D obrábění
•
9
9
9
řízení pohybu se zvláště vyhlazenými zákmity
3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
Změna polohy sklopné hlavy elektronickým ručním kolečkem za chodu programu; poloha špičky
nástroje zůstává nezměněna (TCPM=Tool Center Point Management)
Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
Ruční pojezd v aktivním souřadném systému osy nástroje
Obrábění na otočném
stole
8
8
Programování obrysů na rozvinutém plášti válce
Posuv v mm/min
Soustružení
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Programově řízená změna mezi frézováním a soustružením
Konstantní řezná rychlost
Kompenzace řezného poloměru
Cykly pro hrubování, dokončování, zapichování, soustružení závitů a upichování
Sledování polotovaru v obrysových cyklech
Prvky kontury, specifické pro soustružení, pro zápichy a odlehčovací zápichy
Orientování soustružnického nástroje pro vnější/vnitřní obrábění
Soustružení s naklopenými souřadnicemi
Omezení otáček
9
9
49
Prvky obrysu
•
•
•
•
•
•
•
Najetí a opuštění kontury
•
•
Opce
Uživatelské funkce
Standard
Přehled
– Uživatelské funkce (pokračování)
Přímka
Zkosení
Kruhová dráha
Střed kruhu
Poloměr kruhu
Tangenciálně navazující kruhová dráha
Zaoblení rohů
50 Zápich
50 Odlehčovací zápich
Po přímce: tangenciálně nebo kolmo
Po kruhové dráze
Adaptivní řízení posuvu
45 AFC: Adaptivní řízení posuvu přizpůsobí dráhový posuv aktuálnímu výkonu vřetena
Sledování kolizí
40 DCM: Dynamic Collision Monitoring – dynamické sledování kolizí
40 Grafické zobrazení aktivního kolizního tělesa
Volné programování
kontur FK
•
Volné programování kontur FK v dialogu HEIDENHAIN s grafickou podporou pro obrobky
nekótované podle NC standardu
Programové skoky
•
•
•
Podprogramy
Opakování částí programu
Libovolný program jako podprogram
Obráběcí cykly
•
•
vrtání, řezání závitů s nebo bez vyrovnávacího pouzdra, pravoúhlá a kruhová kapsa
hluboké vrtání, vystružování, vyvrtávání, zahlubování, centrování
Úběrové cykly axiálně a radiálně, rovnoběžně s osou a rovnoběžně s konturou
Zapichování radiálně/axiálně
Upichovací cykly radiálně/axiálně (kombinovaný pohyb zapichování a hrubování)
Frézování vnitřních a vnějších závitů
Soustružení vnitřních a vnějších závitů
Řádkové obrábění na rovných a šikmých plochách
Kompletní zpracování obdélníkových a kruhových kapes, obdélníkových nebo kruhových čepů
Kompletní zpracování přímých a kruhových drážek
Rastry bodů v kruhovém a přímkovém uspořádání
Tah konturou, konturová kapsa
Obrysová drážka metodou trochoidální dráhy
Gravírovací cyklus: Gravírování textů nebo číslic v přímce i do oblouku
Mohou být integrovány cykly výrobce (speciální cykly vytvořené výrobcem stroje)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transformace souřadnic
•
Q-parametry
Programování s
proměnnými
•
50
•
•
•
•
•
50
50
50
50
8
Posunutí počátku, rotace, zrcadlení, změna měřítka (specifické podle osy)
Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
n n
Matematické funkce =, +, –, *, /, sin , cos , tan , arcus sin, arcus cos, arcus tan, a , e , In, log,
2
2
√a,√a  + b
Relační funkce (=, = /, <, >)
Výpočty se závorkami
Absolutní hodnota čísla, konstanta , negace, oříznutí za či před desetinnou čárkou
Funkce pro výpočet kruhu
Funkce pro zpracování textů
Podpora programování
Opce
Standard
Uživatelské funkce
•
•
•
•
•
•
Kalkulátor
Seznam všech aktuálních chybových hlášení
Kontextová funkce nápovědy u chybových hlášení
TNCguide: integrovaná nápověda. Uživatelské informace dostupné přímo v TNC 640
Grafická podpora při programování cyklů
Komentářové a členící bloky v NC programu
Teach-In
•
Dosažená aktuální poloha je převzata přímo do NC programu
Testovací grafika
Způsoby zobrazení
•
•
Grafická simulace frézování, i při zpracování jiného programu
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení, i při skloněné rovině obrábění / 3D čárová
grafika
Zvětšení výřezu
•
Programovací grafika
•
V režimu "zadávání programu" jsou zadané NC bloky souběžně kresleny (2D liniová grafika), i
když je zpracováván jiný program
Grafika obrábění
Způsoby zobrazení
•
•
Grafické zobrazení prováděného frézovacího programu
Půdorys / zobrazení ve 3 průmětnách / 3D zobrazení
Čas obrábění
•
•
Výpočet času obrábění v režimu „Test programu“
Zobrazení aktuální doby obrábění v režimech chodu programu
Opětné najetí na obrys
•
•
Přechod na libovolný blok v programu a najetí do vypočítané cílové polohy pro pokračování
obrábění
Přerušení programu, opuštění kontury a znovunajetí
Správa vztažného bodu
•
Tabulka pro uložení libovolných vztažných bodů
Tabulky nulových bodů
•
Více tabulek nulových bodů pro uložení nulových bodů vztažených k obrobku
Tabulky palet
•
Tabulky palet (s libovolným množstvím bloků pro výběr palet, NC programů a nulových bodů)
mohou být zpracovány vzhledem k obrobkům.
Cykly dotykové sondy
•
•
•
•
Paralelní vedlejší osy
•
•
•
Jazykové verze
•
Kalibrace dotykové sondy
Ruční nebo automatická kompenzace šikmé polohy upnutého dílce
Ruční nebo automatické nastavení vztažného bodu
Automatické měření obrobků a nástrojů
48 Automatické proměření a optimalizace kinematiky stroje
Kompenzace pohybu vedlejší osy U, V, W prostřednictvím hlavní osy X, Y, Z
Pojezdy paralelních os se zobrazují na obrazovce v indikátoru příslušné hlavní osy (součtové
zobrazení).
Definování hlavních a vedlejších os v NC programu umožňuje práci na strojích s různými
konfiguracemi
Anglicky, německy, česky, francouzsky, italsky španělsky, portugalsky, švédsky, dánsky, finsky,
holandsky, polsky, maďarsky, rusky (azbuka), čínsky (zjednodušená i tradiční čínština)
41 Další jazyky viz opce
51
Přehled
– Příslušenství
– Opce
Příslušenství
Elektronická ruční kolečka •• HR 520: přenosné ruční kolečko nebo
•• HR 550: přenosné rádiové ruční kolečko nebo
•• HR 130: vestavěné ruční kolečko nebo
•• až tři HR 150: vestavná ruční kolečka přes adaptér HRA 110
Měření obrobku
•• TS 230: spínací 3D-dotyková sonda s připojením kabelem, nebo
•• TS 440: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
•• TS 444: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
•• TS 640: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
•• TS 740: spínací 3D-dotyková sonda s infračerveným přenosem
Měření nástroje
•• TT 140: spínací 3D dotyková sonda nebo
•• TS 449: spínací 3D dotyková sonda s infračerveným přenosem nebo
•• TL Nano: laserová sonda pro bezkontaktní měření nástrojů nebo
•• TL Micro: laserová sonda pro bezkontaktní měření nástrojů
Programovací stanice
Řídicí program pro pracoviště PC k programování, testování a archivaci
•• Plná verze s originálním ovládacím panelem řídicího systému
•• Plná verze s virtuální klávesnicí
•• Síťová licence s ovládáním virtuální klávesnicí
•• Demoverze (ovládání z PC klávesnice – zdarma)
Software pro PC
•• TeleService: software pro dálkovou diagnostiku, kontrolu a obsluhu
•• CycleDesign: software pro vytvoření vlastní struktury cyklů
•• TNCremo: software pro přenos dat – zdarma
•• TNCremoPlus: software pro přenos dat s funkcí „livescreen“
Číslo opce Opce
od NCSoftware
340 59x-
ID
Poznámka
0
1
2
3
4
5
6
7
Additional axis
01
354540-01
353904-01
353905-01
367867-01
367868-01
370291-01
370292-01
370293-01
Přídavné regulační obvody 1 až 8
8
Software option 1
01
617920-01
Obrábění na otočném stole
•• Programování kontur na rozvinutém plášti válce
•• Posuv v mm/min
Interpolace: Kruh ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Transformace souřadnic: Naklápění roviny obrábění, funkce PLANE
9
Software option 2
01
617921-01
Interpolace: Přímka v 5 osách
3D obrábění
•• 3D-korekce nástroje pomocí vektoru normály plochy
•• Změna polohy naklápěcí hlavy elektronickým ručním kolečkem za
chodu programu; poloha špičky nástroje zůstává nezměněna
(TCPM = Tool Center Point Management)
•• Hlídání kolmé polohy nástroje k obrysu
•• Korekce poloměru nástroje kolmo ke směru nástroje
•• Ruční pojezd v souřadném systému aktivního nástroje
18
HEIDENHAIN DNC
01
526451-01
Komunikace s externími počítačovými aplikacemi přes komponenty
COM
52
Číslo opce Opce
od NCSoftware
340 59x-
ID
Poznámka
23
Display Step
01
632986-01
Krok zobrazení až 0,01 µm resp. 0,000 01°
40
DCM Collision
02
526452-01
Dynamická kolizní ochrana DCM
41
Additional Language
(Další jazykové
mutace)
01
530184-01
-02
-04
-06
-08
-09
•• slovinsky
•• slovensky
•• norsky
•• korejsky
•• turecky
•• rumunsky
42
DXF Converter
02
526450-01
Načtení a konverze DXF souborů
45
AFC Adaptive Feed
Control
02
579648-01
Adaptivní řízení posuvu
46
Python OEM Process
01
579650-01
Aplikace Python na TNC
48
KinematicsOpt
01
630916-01
Cykly dotykové sondy pro automatické měření rotačních os
50
Turning
01
634608-01
Soustružnické funkce:
•• Správa nástrojů pro soustružení
•• Kompenzace řezného poloměru
•• Přepínání frézovací/soustružnický režim
•• Obrysové prvky specifické pro soustružení
•• Paket soustružnických cyklů
77
4 Additional Axes
01
634613-01
4 přídavné regulační obvody
78
8 Additional Axes
01
634614-01
8 přídavných regulačních obvodů
93
Extended Tool
Management
01
676938-01
Rozšířená správa nástrojů
133
Remote Desk.
Manager
01
894423-01
Zobrazení a dálkové ovládání externích počítačových jednotek
(např. Windows-PC)
141
Cross Talk Comp.
02
800542-01
CTC: Kompenzace spřažení os
142
Pos. Adapt. Control
02
800544-01
PAC: Polohově závisle přizpůsobení parametrů regulátoru
143
Load Adapt. Control
02
800545-01
LAC: Přizpůsobení parametrů regulátoru závislé na zatížení
144
Motion Adapt. Control
02
800546-01
MAC: Pohybově závislé přizpůsobení regulačních parametrů
145
Active Chatter Control
02
800547-01
ACC: Aktivní potlačení drnčení
146
Active Vibration
Damping
03
800548-01
AVD: Aktivní potlačení vibrací
53
Opce
Technické parametry
Standard
Přehled
– technické parametry
Komponenty
•
•
•
•
Hlavní počítač MC
Regulátor CC nebo UEC
TFT-barevný plochý displej se softklávesami BF(15,1 palců nebo 19 palců)
Ovládací panel TE (vhodný pro monitor 15,1 palců nebo 19 palců)
Operační systém
•
Operační systém v reálném čase HEROS 5 pro řídící systém stroje
Paměť
•
•
Paměť RAM: 1 GB
Pevný disk s alespoň 21 GB programové paměti
Jemnost zadávacího
rozlišení a krok zobrazení
•
•
Rozsah zadávání
•
Interpolace
•
•
•
Lineární osy: až 0,1 µm
Rotační osy: až 0,000 1°
23 Lineární osy: až 0,01 µm
23 Rotační osy: až 0,000 01°
Maximum 99 999,999 mm (3 937 palců) resp. 99 999,999°
9
8
Přímková ve 4 osách
Přímková v 5 osách (pro export podléhá schválení)
Kruhová ve 2 osách
Kruhová ve 3 osách při naklopené rovině obrábění
Na šroubovici: superpozice kruhové dráhy a přímky
Doba zpracování NC bloku
•
0,5 ms (3D přímka bez korekce na poloměr)
Regulace os
•
•
•
•
Přesnost regulace polohy: perioda signálu snímače polohy/1 024
Doba cyklu regulátoru polohy: 200 µs (100 µs s opcí 49)
Doba cyklu regulátoru otáček: 200 µs (100 µs s opcí 49)
Doba cyklu regulátoru proudu: 100 µs (minimálně 50 µs s opcí 49)
Dráha pojezdu
•
Max. 100 m (3 937 palců)
Otáčky vřetena
•
Max. 60 000 ot./min (při 2 pólových dvojicích)
Kompenzace chyby
•
Lineární a nelineární chyba osy, mrtvý chod, kvadrantové špičky na kruhové dráze, vůle při
reverzaci, tepelná roztažnost
Statické tření, smykové tření
•
Datová rozhraní
•
•
Diagnostika
•
Rychlé a jednoduché vyhledání chyb díky integrovaným diagnostickým pomůckám
Okolní teplota
•
•
Provoz: 5 °C až 40 °C
Skladování: –20 °C až +60 °C
54
po jednom V.24 a RS-232-C max. 115 kbit/s
Rozšířené datové rozhraní s protokolem LSV2 pro externí obsluhu TNC přes datové rozhraní se
softwarem HEIDENHAIN TNCremo nebo TNCremoPlus
2x rozhraní Gigabit-Ethernet 1000BaseT
•
2 x USB (1x panel, 1x MC)
•
18 HEIDENHAIN-DNC pro komunikaci mezi aplikací Windows a TNC (rozhraní DCOM)
– Porovnání řídicích systémů
Porovnání řídicích systémů
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
Oblast použití
Standardní
frézování
High-End
frézování/
soustružení
High-End frézování
• jednoduchá obráběcí centra (do 5 os + vřeteno)



• Obráběcí stroje/centra
(do 18 os + 2 vřetena)
–


• Frézování/soustružení (do 18 os + 2 vřetena)
–
Opce
–
• V dialogu HEIDENHAIN



• dle DIN/ISO



• DXF konvertor
Opce
Opce
Opce
• Volné programování obrysu FK
Opce


• Rozšířené frézovací a vrtací cykly
Opce


• Soustružnické cykly
–
Opce
–
Paměť NC programu
2 GB
> 21 GB
> 21 GB
5osé a vysokorychlostní obrábění
Opce
Opce
Opce
Doba zpracování NC bloku
1,5 ms
0,5 ms
0,5 ms
Přesnost zadání a zobrazovací krok (standard/opce)
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/0,01 µm
0,1 µm/–
Nový design pro monitor a klávesnici
Obrazovka 15"
Obrazovka 15"/19"
Obrazovka 15"/19"
Optimalizované uživatelské rozhraní


–
Adaptivní regulace posuvu AFC
–
Opce
Opce
Aktivní potlačení drnčení ACC
Opce
Opce
Opce
Dynamická kolizní ochrana DCM
–
Opce
Opce
Globální nastavení programu
–
★
Opce
KinematicsOpt
Opce
Opce
Opce
Cykly dotykové sondy
Opce


Správa palet
Opce


Funkce paralelních os


–
NC-SW 81760x-01
NC-SW 34059x-03
NC-SW 60642x-03
Zadávání programu
TNC 620
TNC 640
iTNC 530
 Funkce k dispozici
★ Plánovaná funkce
55
����������������������������
��������������������������������
������������������������
� �������������
� �������������
��������������������������
DE
AR
AT
AU
BE
BG
BR
BY
CA
CH
CN
CZ
DK
HEIDENHAIN Vertrieb Deutschland
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-3132
| 08669 32-3132
E-Mail: [email protected]
ES
FARRESA ELECTRONICA S.A.
08028 Barcelona, Spain
www.farresa.es
PL
APS
02-384 Warszawa, Poland
www.heidenhain.pl
FI
PT
HEIDENHAIN Technisches Büro Nord
12681 Berlin, Deutschland
 030 54705-240
HEIDENHAIN Scandinavia AB
02770 Espoo, Finland
www.heidenhain.fi
FARRESA ELECTRÓNICA, LDA.
4470 - 177 Maia, Portugal
www.farresa.pt
FR
RO
HEIDENHAIN Technisches Büro Mitte
07751 Jena, Deutschland
 03641 4728-250
HEIDENHAIN FRANCE sarl
92310 Sèvres, France
www.heidenhain.fr
HEIDENHAIN Reprezentant¸a˘ Romania
Bras¸ov, 500407, Romania
www.heidenhain.ro
GB
HEIDENHAIN (G.B.) Limited
Burgess Hill RH15 9RD, United Kingdom
www.heidenhain.co.uk
RS
Serbia  BG
RU
MB Milionis Vassilis
17341 Athens, Greece
www.heidenhain.gr
OOO HEIDENHAIN
125315 Moscow, Russia
www.heidenhain.ru
SE
HEIDENHAIN LTD
Kowloon, Hong Kong
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN Scandinavia AB
12739 Skärholmen, Sweden
www.heidenhain.se
SG
HEIDENHAIN PACIFIC PTE LTD.
Singapore 408593
www.heidenhain.com.sg
HEIDENHAIN Technisches Büro West
44379 Dortmund, Deutschland
 0231 618083-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südwest
70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
 0711 993395-0
HEIDENHAIN Technisches Büro Südost
83301 Traunreut, Deutschland
 08669 31-1345
GR
HK
HR
Croatia  SL
HU
SK
NAKASE SRL.
B1653AOX Villa Ballester, Argentina
www.heidenhain.com.ar
HEIDENHAIN Kereskedelmi Képviselet
1239 Budapest, Hungary
www.heidenhain.hu
KOPRETINA TN s.r.o.
91101 Trencin, Slovakia
www.kopretina.sk
ID
SL
HEIDENHAIN Techn. Büro Österreich
83301 Traunreut, Germany
www.heidenhain.de
PT Servitama Era Toolsindo
Jakarta 13930, Indonesia
E-mail: [email protected]
NAVO d.o.o.
2000 Maribor, Slovenia
www.heidenhain.si
IL
TH
FCR Motion Technology Pty. Ltd
Laverton North 3026, Australia
E-mail: [email protected]
NEUMO VARGUS MARKETING LTD.
Tel Aviv 61570, Israel
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN (THAILAND) LTD
Bangkok 10250, Thailand
www.heidenhain.co.th
IN
HEIDENHAIN Optics & Electronics
India Private Limited
Chetpet, Chennai 600 031, India
www.heidenhain.in
TR
IT
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
20128 Milano, Italy
www.heidenhain.it
JP
HEIDENHAIN K.K.
Tokyo 102-0083, Japan
www.heidenhain.co.jp
KR
HEIDENHAIN Korea LTD.
Gasan-Dong, Seoul, Korea 153-782
www.heidenhain.co.kr
MX
HEIDENHAIN CORPORATION MEXICO
20235 Aguascalientes, Ags., Mexico
E-mail: [email protected]
MY
ISOSERVE SDN. BHD.
43200 Balakong, Selangor
E-mail: [email protected]
NL
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.
6716 BM Ede, Netherlands
www.heidenhain.nl
NO
HEIDENHAIN Scandinavia AB
7300 Orkanger, Norway
www.heidenhain.no
PH
Machinebanks` Corporation
Quezon City, Philippines 1113
E-mail: [email protected]
HEIDENHAIN NV/SA
1760 Roosdaal, Belgium
www.heidenhain.be
ESD Bulgaria Ltd.
Sofia 1172, Bulgaria
www.esd.bg
DIADUR Indústria e Comércio Ltda.
04763-070 – São Paulo – SP, Brazil
www.heidenhain.com.br
GERTNER Service GmbH
220026 Minsk, Belarus
www.heidenhain.by
HEIDENHAIN CORPORATION
Mississauga, OntarioL5T2N2, Canada
www.heidenhain.com
HEIDENHAIN (SCHWEIZ) AG
8603 Schwerzenbach, Switzerland
www.heidenhain.ch
DR. JOHANNES HEIDENHAIN
(CHINA) Co., Ltd.
Beijing 101312, China
www.heidenhain.com.cn
HEIDENHAIN s.r.o.
102 00 Praha 10, Czech Republic
www.heidenhain.cz
TP TEKNIK A/S
2670 Greve, Denmark
www.tp-gruppen.dk
*I_892916-C0*
892916-C0 · 2 · 9/2013 · Tištěno v České Republice
·
T&M Mühendislik San. ve Tic. LTD. S¸TI.
34728 Ümraniye-Istanbul, Turkey
www.heidenhain.com.tr
TW
HEIDENHAIN Co., Ltd.
Taichung 40768, Taiwan R.O.C.
www.heidenhain.com.tw
UA
Gertner Service GmbH Büro Kiev
01133 Kiev, Ukraine
www.heidenhain.ua
US
HEIDENHAIN CORPORATION
Schaumburg, IL 60173-5337, USA
www.heidenhain.com
VE
Maquinaria Diekmann S.A.
Caracas, 1040-A, Venezuela
E-mail: [email protected]
VN
AMS Co. Ltd
HCM City, Vietnam
E-mail: [email protected]
ZA
MAFEMA SALES SERVICES C.C.
Midrand 1685, South Africa
www.heidenhain.co.za
Zum Abheften hier falzen! / Fold here for filing!
Vollständige und weitere Adressen siehe www.heidenhain.de
For complete and further addresses see www.heidenhain.de
�����������������
Download

TNC 640 - heidenhain