w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
dRADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
a
r
i
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE
I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
s
s
r
r
.
.
d
d
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
a
a
r
r
i
i
k
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ,
MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA
JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U
PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA
SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA
ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI
VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO
UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA
PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI,
PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA
MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
SADRŽAJ
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
s
r
.
d
ir a
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
3.
4.
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
UVOD
Uvod u odlučivanje
Rešavanje problema i odlučivanje
Problem odlučivanja
Klasifikacija metoda za odlučivanje
Metode višekriterijumske optimizacije
AHP METODA (the Analytic Hierarchy Process)
Primer rešavanja problema primenom AHP metode
ELECTRE METOD ( Elimination Et Choice Traduisant la Realite)
Primer primene ELECTRE metoda
METODA PROMETHEE(Preference Ranking METhod for Enrichment
Evalutions)
Primer primene metode PROMETHEE
METODA TOPSIS(Technique fOr Preference by Similarity to the Ideal
Solution)
Primer odlučivanja primenom TOPSIS metode
Zaključak
Literatura
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
4
5
6
9
10
12
12
18
29
34
.........
.........
41
47
.........
.........
.........
.........
51
55
58
59
e
s
.
w
ww
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
s
r
.
d
kira
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
-3-
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
1. UVOD
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Optimizacija u suštini predstavlja metodologiju pomoću koje se odreñuje neki
najpovoljniji rezultat ili rešenje za odreñene uslove |10|.
Poseban deo teorije optimizacije u mašinstvu i tehnici uopšte je tehnoekonomska
optimizacija. Osnovni pojmovi vezani za tehnoekonomsku optimizaciju su: ciljevi, objekti,
metode i uslovi pod kojima se optimizira dati objekat (Slika 1.1)
w
w
w
s
r
.
d
ir a
e
s
.
w
ww
OBJEKAT
CILJ
s
r
.
d
ira
OPTIMIZACIJA
METODE
k
s
r
ina
m
e
s
w.
USLOVI
e
s
.
w
Slika 1.1 osnovni pojmovi tehnoekonomske optimizacije |1|
ww
ww
Cilj optimizacije se iskazuje preko kriterijuma optimizacije, odnosno funkcije
optimizacije ili funkcije cilja a metodom optimizacije se ostvaruju postavljeni cijevi na
posmatranom objektu optimizacije.
Optimizacija prema broju kriterijuma može biti:
s
r
.
d
a
r
i
k
•
•
s
r
.
ad
Jednokriterijumska - potpuna
Višekriterijumska - uslovna ( često su postavljeni kriterijumi protivrečni )
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Višekriterijumske metode optimizacije umesto jedne funkcije cilja imaju više funkcija
cilja, što je najčešće u praksi. Dva kriterijuma su protivrečni ako minimalizacija jednog
kriterijuma (funkcije cilja) izaziva povećanje druge funkcije cilja nad definisanim domenom.
Protivrečnost znatno komplikuje optimizaciju objekata jer je nemoguća optimizacija svih
kriterijuma odnosno funkcija optimizacije.
Za rešavanje problema višekriterijumske optimizacije razvijene su brojne metode od
kojih su najpoznatije metode sa eksplicitno definisanim alternativama:
1. Višeatributivne metode – Potrebna samo jedna alternativa
2. Višekriterijumske – Potrebno rangiranje po svim alternativama i postojanje
objektivnosti. Neke od ovih metode mogu biti:
• Analitički hijerarhijski proces – objektivni stav
• Metoda PROMETHEE – dovoljno objektivne ocene i svoñenje na opšti tip
kriterijuma
• Metoda Electre – dovoljno objektivna ocena
• Metoda TOPSIS – udaljenost alternativa od idealnog rešenja
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
Ove metode su derivacija iz teorije odlučivanja koja se primenjuje širokom polju ljudskih
delatnosti. Imaju vrlo veliku primenu u mašinstvu ( proizvodnja, konstrukcija, razvoj)
Osnovne karakteristika savremene proizvodnje koja se ogledaju u neprekidnom
proširenju zahteva tržišta u pogledu asortimana, kvaliteta proizvoda, smanjivanju cena i
w
kira
s
r
.
d
s
r
.
ad
n
r
i
k
s
ar
-4-
Download

11008-Ekonomija-Visekriterijumski metodi