i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
.s
w
w
ww
w
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
w
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT
PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
r
ina
m
e
s
w.
.s
w
ww
ww
m
o
c
ad.
m
o
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
c
.
d
a
r
ki-
s
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
r
a
n
i
m
e
s
.
ww
w
m
o
c
ad.
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ,
MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE
NA JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE
TRI STRANE U PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ
PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC
NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI,
DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE
NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA
NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I
POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA
KONTAKT FORMI.
r
i
rsk
w
m
o
c
ad.
a
n
i
em
.s
w
w
w
m
o
c
.
.s
w
w
m
o
c
.
.s
w
ww
i
k
s
r
a
n
i
ww
m
e
.s
w
.s
w
w
w
SADRŽAJ:
m
m
o
o
Uvod......................................................................................3
c
c
.
d
ad.
a
r
i
k
s
r
a
Pojam nacije.........................................................................4
n
i
m
e
s
s
.
.
w
w
Pojam nacionalizma.............................................................5
ww
ww
Nacionalistička ideologija....................................................9
m
m
o
o
c
c
.
Pogrešne teorije nacionalizma...........................................10
d
ad.
a
r
i
k
s
r
a
Zaključak- šta je to nacijain
m
e
a šta nacionalizam.............................................................11
.s
.s
w
w
ww
ww
Ukratko................................................................................13
Literatura.............................................................................14
m
m
o
o
c
c
.
d
ad.
a
r
i
k
s
r
a
n
i
m
e
s
.
.s
w
w
ww
ww
m
o
c
.
m
o
c
.
2
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
w
m
o
c
ad.
.s
w
w
w
UVOD
Nacije su, poput država, mogućnost, a ne sveopšta nužnost. Ni nacije ni države
m
o
c
ad.
nisu postojale u svim vremenima i u svim okolnostima. No teorija nacionalizma drži
da su ta dva pojma sudbinski okrenuta jedan drugome, da su jedan bez drugog
r
i
k
s
r
ina
nepotpuni. Sociolozi koji su se bavili nacionalizmom strogo su odvajali pojmove
države i nacije te nacije i kulture.
m
e
s
w.
Hobsbawm smatra da je nacionalizam kao takav trijumfovao nakon I. svetskog rata,
ww
kada je došlo do pada velikih višenacionalnih carstava srednje i istočne Evrope
(Hobsbawm, 1993:145).
.s
w
ww
Danas je nacionalizam poprimio drukčiji oblik. Tako zapadnoevropski nacionalizmi
m
o
c
ad.
poput škotskog, velškog, baskijskog i katalonskog rado zaobilaze svoje nacionalne
m
o
c
ad.
vlade i obraćaju se direktno Bruxellesu kao regije.
r
i
k
s
r
a
min
Zato ćemo se nacionalizmu kao pojmu okvirno posvetiti od njegovih početaka do
modernih teorija.
e
s
.
ww
.s
w
w
w
m
o
c
ad.
w
r
i
rsk
m
o
c
ad.
a
n
i
em
.s
w
w
.s
w
ww
w
m
o
c
.
m
o
c
.
3
i
k
s
r
a
n
i
m
e
.s
ww
w
m
o
c
ad.
.s
w
w
w
1. POJAM NACIJE
Sama reč nacija potiče od latinske reči ''nasci'', što znači ''biti roñen''. U početku,
m
o
c
ad.
ta je reč označavala one koji su roñeni u istom mestu. Kasnije je ona postala oznaka
za čitav narod jedne zemlje.
r
i
k
s
r
ina
Postoji više definicija nacije. Tako je u Jugoslоvenskoj enciklopediji iz 1961. godine
navedeno kako je nacija narodna zajednica nastala na osnovi društvene podele rada u
m
e
s
w.
epohi kapitalizma na odreñenoј teritoriji i u okviru zajedničkog jezika i bliske etničke
ww
i kulturne srodnosti.
Supek kaže da se nacije javljaju tek s grañanskim revolucijama i napominje da se taj
.s
w
ww
pojam ne poklapa s pojmom naroda (Supek, 1992:91).
m
o
c
ad.
m
o
c
ad.
Kako bilo, zajedničko svim nacijama je kontinuitet teritorija, prirodne granice,
jezička zajednica, ekonomsko jedinstvo, istorijsko jedinstvo i 'nacionalna mitologija'.
r
i
k
s
r
a
min
Zvonarević je te karakteristike podelio na objektivne (teritorija, ekonomija i sl.) i
subjektivne (državno-pravno, kulturno i jezičko zajedništvo…). (Zvonarević,
1985:606).
e
s
.
ww
.s
w
w
Modernije definicije nacije Ernest Gellner deli na kulturne i svojevoljne (Gellner,
w
1998:26).
w
Kulturna definicija kaže da dva čoveka pripadaju istoj naciji samo ako dele istu
kulturu. Pojam kultura u ovom slučaju označava sastav ideja, znakova, načina
m
o
c
ad.
ponašanja i komunikacije.
r
i
rsk
m
o
c
ad.
Prema svojevoljnoj definiciji, dva čoveka pripadaju istoj naciji samo ako jedan
drugog priznaju kao pripadnike iste nacije.
a
n
i
em
Hobsbwam smatra da nacija danas sve više gubi značajan deo svojih starih funkcija.
.s
w
w
Posebno se osvrće na teritorijalno ograničenu ''nacionalnu ekonomiju''(Hobsbwam,
w
1993:200).
m
o
c
.
m
o
c
.
4
.s
w
ww
Download

8563 -Sociologija-Nacija i nacionalizam