SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT
PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
.c
d
a
r
ki-
s
m
lo
ip
d
.
ww
w
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ,
MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE
NA JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE
TRI STRANE U PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ
PROMASAJA. NASA BAZA SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC
NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI,
DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE
NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA
NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I
POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA
KONTAKT FORMI.
SADRŽAJ
1.
UVOD..............................................................................................3
2.
PREDMET I CILJ RADA..............................................................4
3.
OSNOVNE TAKTIKE....................................................................5
4.
TAKTIKA NAPADA......................................................................7
4.1.
FAZE NAPADA..............................................................................8
4.2.
METODE TAKTIKE NAPADA......................................................9
m
o
.c
d
a
r
i
k
4.3.
SREDSTVA TAKTIKE NAPADA..................................................9
s
m
4.3.1. Sredstva individualne taktike
lo napada................................................10
p
i
d
4.3.2. Sredstva grupne
taktike napada........................................................11
.
w
w NAPADA..........................................................................12
5.
VRSTE
w
5.1. VRSTE NAPADA U ZAVISNOSTI
OD VREMENA TRAJANJA NAPADA.........................................12
5.2
VRSTE NAPADA U ZAVISNOSTI
OD BROJA IGRAČA......................................................................13
6.
GRUPNI NAPAD...........................................................................14
6.1.
STRUKTURA GRUPNOG..............................................................15
NAPADA
7.
PRAKTIČAN PRIKAZ.................................................................17
8.
LITERATURA...............................................................................29
2
1. UVOD
Fudbal se kao samostalna sportska igra odvojio od ragbija 1863. godine.
Donošenjem pravila počeo je da se igra na odreñenom prostoru s
ograničenim brojem učesnika pod odreñenim uslovima. Neka pravila su se
menjala, neka dopunjavala, a sa time i način igranja pojedinca i ekipe.
Razvijala se tehnika fudbala, menjao sistem igre, usavršavala taktika
pojedinca i ekipe, što je zahtevalo i poboljšanje pripremljenosti igrača.
m
o
.c
d
a
r
i
k
Savremeni način igranja zahteva od igrača
savršeno
vladanje elementima
s
tehnike. Tu podrazumevamo racionalano
izvoñenje pokreta sa loptom i bez
m
o
l
nje u cilju rešavanja zadataka
u toku igre. Tokom utakmice igrači koriste
p
i
d
udarce nogom po lopti,
primanja, voñenja, varanja, oduzimanja, a jedan
.
w
igrač (golman)
može da koristi i ruke u ispoljavanju svoje tehnike.
w
w
Uporedo sa primenom elemenata tehnike, savremeni fudbal zahteva dobro
poznavanje taktike, kako individualne, tako grupne i ekipne. Igrači treba da
budu osposobljeni za sprovoñenje odreñene koncepcije igre primenom
tehničko-taktičkih radnji. One nisu isključivo rezultat talenta nego se moraju
učiti i usavršavati na treninzima, trening i prijateljskim utakmicama, kako bi
igrači mogli da je sprovode na takmičenjima. Taktika igrača ogleda se u
pokrivanju prostora i protivničkog igrača, otkrivanju, prilasku igraču na
saradnju, oslobañanju prostora saigraču (odvlačenje protivnika),
učestvovanju u kombinacijama,korišćenju slobodnog prostora,promeni ritma
i tempa u igri,načinu igranja po različitim terenima i u različitim uslovima za
igru.
Za sprovoñenje tehničkih i taktičkih znanja u fudbalu neophodne su i
maksimalno razvijene psihofizičke sposobnosti igrača.One se ogledaju u
brzini, izdržljivosti, snazi, koordinaciji, gipkosti, preciznosti pokreta...
3
2. PREDMET I CILJ RADA
Predmet ovog rada predstavljaju vrste napada i napad u kome učestvuje 2
ili vise igrača, odnosno grupni napad.
Cilj ovog rada je da se kroz teorijski prikaz predstave vrste napada,
sredstva i metode taktike napada, kao i sam struktura napada, konkretno
grupnog napada. Takoñe, Cilj je da se kroz praktične vezbe predstave
mogući načini sprovoñenja grupnog napada.
m
o
.c
d
a
r
ki-
s
m
lo
ip
d
.
ww
w
4
Download

3467. Sport-Vrste napada u fudbalu