SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE
I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
m
o
l
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
ip
d
.
w
w
w
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI , MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA
JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U
PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA
SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN
RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO UNIKATAN
SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI, PREPRICANE
LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS
KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.
SADRŽAJ
UVOD ....................................................................................................................................................... 3
POJAM KRIMINALA .................................................................................................................................. 4
POJAM DEVIJANTONOG PONAŠANJA ..................................................................................................... 5
DRUŠTVENO NEGATIVNE ILI SOCIJALNOPATOLOŠKE POJAVE ................................................................ 5
POJAM KAŽNJIVOG PONAŠANJA ............................................................................................................. 6
ULOGA KRIMINALA U DRUŠTVU .............................................................................................................. 6
m
o
c
ad.
UZROCI KRIMINALNOG PONAŠANJA ....................................................................................................... 8
r
i
k
s
m
o
l
.dip
UTICAJ EKONOMSKE KRIZE I PRIVREDNE DEPRESIJE NA KRIMINALITET ................................................. 8
SIROMAŠTVO I KRIMINAL ........................................................................................................................ 9
BOGATSTVO I KRIMINAL.......................................................................................................................... 9
UTICAJ NEZAPOSLENOSTI NA KRIMINAL ............................................................................................... 10
w
w
w
UTICAJ RATA NA KRIMINALNO PONAŠANJE.......................................................................................... 10
VRSTE KRIMINALA ................................................................................................................................. 11
PROBLEM NARKOMANIJE ...................................................................................................................... 14
PROBLEM PROSTITUCIJE ....................................................................................................................... 14
ORGANIZIRANI KRIMINAL...................................................................................................................... 15
ZAKLJUČAK............................................................................................................................................. 17
LITERATURA ........................................................................................................................................... 19
UVOD
U ovome radu se govori o samom pojmu kriminala i devijntnog ponašanja, šta prouzrokuje
kriminalno ponašanje, koliko je ono negativno za društo, ali smožemo vidjeti da je čak
poželjno i da društvo bez kriminala nebi bilo idealno. U nastavku rada možu se vidjeti uzroci
koja prouzrokuju kriminalna ponašanja. Može se vidjeti kolika je uloga kriminala u društvu, i
m
o
c
ad.
da ogromanbroj ljudi radi na suzbijanju kriminala, što možemo zaključiti kada bi kriminala u
jednom trenu nestalo, koliko bi samo ljudi ostako bez posla. U samom nastavku rada se na-
r
i
k
s
m
o
l
.dip
vodi da i takva stanja nezaposlenosti dovode do razvijanja kriminala, što nemora značiti da će
sa sigurnošću izazvati takvo stanje. Koliko utiču društveno ekonomse krize na razvoj kriminala, pa samim tim i siromaštvo.
w
w
w
POJAM KRIMINALA
Pojam “kriminal” upotrebljavamo u općem govornom jeziku kao zbirsvih onih ponašanja koja
napadaju ili ugrožavaju ljudske temeljne vrednote, kao što su, naprimjer, životi tjelesna nedodirljivost, slobode i prava, imovina i sigurnost, kao i druge temeljne društvene vrijednosti, kao
sto su društveno ureñenje, sigurnost države i njene najznačajnije institucije. Riječ je, dakle, o
12
onim dijelima koja se u nekoj državi smatraju, za pojedinca ili društvo,
m
o
c
ad.
w
w
w
r
i
k
s
m
o
l
.dip
Download

7123. Sociologija-Drustvo i kriminal