SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE
I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
m
o
c
ad.
r
i
k
s
m
o
l
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
ip
d
.
w
w
w
WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
AKO VAM TREBA EDUKATIVNI MATERIJAL BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ,
MATURSKI RAD, ILI POWERPOINT PREZENTACIJA NA NASIM SAJTOVIMA CE TE NACI SVE NA
JEDNOM MESTU . SVI VAM PRUZAJU SAMO IME ZA SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
RAD A MI VAM DAJEMO DA POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE U
PDF-U TAKO DA MOŽETE TACNO DA ODABERETE PRAVI RAD BEZ PROMASAJA. NASA BAZA
SADRZI SVAKI GOTOV SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD KOJI CE VAM IKADA
ZATREBATI, MOŽETE GA SKINUTI I UZ NJEGOVU POMOC NAPRAVITI JEDINISTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATRUSKI RAD KOJI
VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI NOVI POTPUNO
UNIKATAN SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD NA LINKU NOVI RADOVI. SVA
PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU KAO I BESPLATAN SEMINARSKI,
PREPRICANE LEKTIRE, PUSKICE I POMOC. ZA BILO KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA
MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA KONTAKT FORMI.
SADRŽAJ
1. UVOD ............................................................................................................... 3
2. DEFINISANJE BRANDA................................................................................ 4
2.1. Šta je brand i šta je vrijednost branda? ........................................................... 4
2.2. Uloga branda, brendiranje i vrijednost branda ............................................... 5
m
o
c
ad.
3. IZGRADNJA BRANDA U USLUGAMA ....................................................... 6
3.1. Stvaranje (izgradnja) branda ........................................................................... 7
r
i
k
s
m
o
l
.dip
3.2. Razvoj elemenata branda i brand portfolija .................................................... 9
3.3. Personalizacija, integracija i interanalizacija branda ....................................... 10
w
w
w
3.4. Revizija, praćenje i vrednovanje branda ......................................................... 11
3.5. Jačanje, revlitalizacija i kriza branda. ............................................................. 12
4. PRIMJER: IZGRADNJA BRANDA NA INTERNETU ................................ 13
4.1. Dilema velikih kompanija ............................................................................... 14
4.2. Online iskustvo ............................................................................................... 15
4.3. Rast internet agregatora ................................................................................. 16
4.4. Novi izazov .................................................................................................... 17
5. ZAKLJUČAK .................................................................................................. 18
6. LITERATURA ................................................................................................ 19
1. UVOD
Tematika ovog seminarskog rada je brand, sa posebnim naglaskom na način stvaranja,
odnosno izgradnje branda u uslugama. Iako je proces izrgradnje branda skoro pa isti kako za
proizvod tako i za uslugu, postoje odreñene razlike kojih će se takoñer detaljnije obrazložiti u
radu. Na samom početku ćemo se upoznati sa definicijom i svime onim što je usko vezano za
brand; objasnit ćemo zašto je bitno brendirati odreñeni proizvod ili uslugu i kakve to
beneficije donosi za organizaciju koja to uspješno obavi.
Kroz šest koraka, popračenih primjeorm, upoznat ćemo se etapno kako se gradi brand, koji je
to redosljed i na koja je pitanja potrebno odgovoriti u svakom od tih koraka.
m
o
c
ad.
Bavit ćemo se i periodom nakon same izgradnje branda, odnosno onim na čemu treba
neprestalno raditi, kako bi brand uspješno „živio“. Ako se to ne radi, dakle, ako se o brandu
ne vodi računa nakon njegove izgradnje, dolazi do krize branda, što je takoñer opširnije
objašnjeno u ovom radu.
r
i
k
s
m
o
l
.dip
U „životnom ciklusu“ jednog branda, nerjetko se javljaju potrebe za njegovim jačanjem,
prećenjem, revitalizacijom, revizijom ili vrednovanjem, o čemu se detaljnije govori u razradi
teme.
w
w
w
Termini poput brand portofolija, elementi branda ili procesi kao što su personalizacija,
integracija i internalizacija branda, obrañeni su i definisani, kako bi se ukazalo na bitnost i
širinu tematike vezane za brand.
Na kraju smo obradili i primjer izgradnje branda na internetu jer se u moderno informatičko
doba javlja potreba da se maltene svaki proizvod ili usluga, kako bi ostali konkurentni, nude
na internetu. Tu smo se dotakli problema i dilema koje prate brendiranje na internetu, online
iskustvo pojedinih kompanija koje su to već učinile i pokazali odnos onih koji nude svoje
proizvode ili usluge online, i one kod kojih to nije slučaj.
Ukratko rečeno, u ovom seminarskom radu pokušat ćemo da odgovorimo na sljedeća pitanja:
1) Šta je brand i kako funkcioniše brandiranje?
2) Šta je vrijednost branda?
3) Kako se gradi brand, kako se mjeri ta vrijednost i kako se njome upravlja?
4) Koje su odluke važne za strategiju brandiranja?
2. DEFINISANJE BRANDA
2.1. Šta je brand?
Brand je ime, pojam, znak, simbol ili
dizajn, ili pak kombinacija navedenog,
čime se identifikuje roba ili usluga
jednog prodavača ili grupe prodavača i
diferenciraju u odnosu na konkurente.1
Osim uobičajnih značenja vezanih za
marku proizvoda, u sferi usluga to znači
još i bezuslovno obećanje za buduću
satisfakciju korisnika.2 Dakle, brand je
usluga ili proizvod sa dodatnim
dimenzijama koje taj brand na izvjestan
način izdvajaju od ostalih proizvoda ili
usluga dizajniranih radi zadovoljenja iste
potrebe. To izdvajanje, odnosno te razlike
r
i
k
s
m
o
l
.dip
m
o
c
ad.
slika 1.
mogu biti funkcionalne, racionalne ili opipljive – shodno performansama brenda. Mogu biti i
više simbolične, emocionalne ili neopipljive – shodno onome šta brand predstavlja.
w
w
w
Već dugo brandiranje postoji kao način i sredstvo izdvajanja proizvoda ili usluge jednog
proizvoñača od robe nekog drugog proizvoñača. Prvim znacima brandiranja u Europi
smatraju se aktivnosti srednjovjekovnih esnafa kada su zanatlije stavljale zaštitni znak na
svoje proizvode, kako bi sebe i potrošače zaštitili od slabijeg kvaliteta. Danas, brandovi imaju
višestruke uluge koje utiču na poboljšanje života potrošača i finansijsku vrijednost firmi.
U nastavku slijedi popis pojmova koji se najčešće koriste te jezgrovito i jednostavno
pojašnjavaju ono što je bitno u vezi brandova:
Brand je naziv, pojam, simbol ili dizajn (ili kombinacija svih pomenutih pojmova)
koji odreñuju tvorca ili prodavača proizvod, a taj proizvod može biti opipljivo dobro,
usluga, organizacija, mjesto, osoba ili zamisao3.
Brandovski identitet je način na koji vi (tvorci) postižete da potrošači razmišljaju,
osjećaju i djeluju s poštovanjem prema brandu.
Brandovski imidž je način na koji potrošači doista razmišljaju, osjećaju i djeluju s
obzirom na brand.
Bit branda je ključna misao koju želite da brand izazove kod ciljnog auditorija.
Brandiranje je proces razvoja poželjnog brandovskog identiteta.
Svijest o brandu je odgovor na pitanje u kojoj ga mjeri potrošači prepoznaj.
1
Philip Kotler&Kevin Lane Keller, ″Marketing menadžment″, dvanaesto izdanje, str. 274
Vesna Babić-Hodović, ″Strategija i implementacija marketing usluga″, Sarajevo,
3
Philop Kotler&Nancy Lee, ″Marketing u javnom sektoru-Put do bolje izvedbe″, str. 114
2
2002, str. 233
Download

7253. Marketing-Izgradnja brenda u uslugama