DUPONT™
sredstva za zaštitu bilja
herbicidi • okvašivač • fungicidi • insekticidi
| 2013
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 1
HERBICIDI
ARIGO™ ....................................................... 4
CORDUS® 75 WG ......................................... 6
EXPRESS® 50 SX ......................................... 8
GRANSTAR® EXTRA PX ............................... 10
GRID® 75 WG ............................................ 12
HARMONY® 75 WG .................................... 14
LAREN® MAX PX ........................................ 16
SAFARI® 50 WG ......................................... 18
TAROT® 25 WG .......................................... 22
TAROT® PLUS WG ...................................... 24
OKVAŠIVAČ
TREND® 90 ............................................... 27
FUNGICIDI
ACANTO® PLUS ......................................... 28
ALERT® S .................................................. 32
CURZATE® M WG ....................................... 34
CURZATE® R WG ........................................ 36
EQUATION® PRO WG .................................. 38
KOCIDE® 2000 .......................................... 40
TALENDO® ................................................ 42
INSEKTICIDI
AVAUNT® 15 EC ......................................... 44
CORAGEN® 20 SC ...................................... 46
LANNATE® 25 WP....................................... 50
LANNATE® 90 ............................................ 54
VYDATE® 10 L ........................................... 58
DuPont™ Arigo™
Herbicid
Sastav: mezotrion 360 g/kg, nikosulfuron 120 g/kg, rimsulfuron 30 g/kg
Preparat stvoren za one koji svom kukuruzu žele
najbolje. Kompletno rešenje za vaše probleme u
kukuruzu.
Primena
Prednosti
™
Arigo je novi herbicid širokog spektra
delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu
travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
samo jednim tretmanom. Robustan, siguran i
fleksibilan herbicid stvoren za one koji ne žele
kompromise. ArigoTM se primenjuje kada se
kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze
12 - 18 BBCH skale) u količini: 330 g/ha + 0,1%
okvašivača TREND® 90.
Chenopodium hybridum
Sorghum halepense
Abutilon theophrasti
Setaria spp.
Capsella bursa-pastoris
Echinochloa crus-galli
Amaranthus blitoides
Helanthus annus
Amaranthus retroflexus
Echinochloa-crus galli
Sorgum halepense
100
Chenopodium abum
90
80
Solanum nigrum
70
60
50
Sinapis arvensis
40
30
20
10
Datura stramonium
0
Polygonum persicaria
Arigo
Efikasnost %
Helianthus annuus
Xanthium strumarium
TM
0204060 80
100
Referentni proizvod*
* referenca=Floramsulfuron+lodosulfuron
% Efikasnost
Hibiscus trionium
Polygonum lapathifolium
Izvor: DuPont 2009-2011, prosek ogleda širom Evrope, efikasnost varira zavisno od zemlje
• Delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim tretmanom, u
trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju glavni korovi koji utiču na smanjenje prinosa
• Najširi mogući spektar delovanja na sve dominantne korove u kukuruzu
• Jedan tretman koji omogućava dovoljno vremena za sve druge radove
• Sigurno, pouzdano, bezkompromisno rešenje
• Superiorno delovanje sa malim količinama primene
• Visoka selektivnost, bezbedan usev
• Delovanje preko lista i preko zemljišta
4 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Efikasnost herbicida Arigo™
ArigoTM ispred konkurencije
Setaria glauca
Delovanje
Convolvolus arvensis
Lathyus tuberosus
Ambrosia artemisiifolia
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz semena (Sorghum halepense), muhar
sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crus-galli);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: čičak (Xanthium strumarium), tatula obična (Datura
stramonium), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir
obični (Amaranthus retroflexus), samonikla uljana repica (Brassica napus), srcolisna pepeljuga
(Chenopodium hybridum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 5
DuPont™ Cordus® 75 WG
Herbicid
Sastav: nikosulfuron 500 g/kg, rimsulfuron 250 g/kg
Dosta vam je problema sa travnim korovima? Želite rešenje za sve izazove u svim vremenskim uslovima?
CORDUS® 75 WG je odgovor.
Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove kao i brojne jednogodišnje širokolisne korove u
kukuruzu.
Primena
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• štir obični (Amaranthus retroflexus),
• samonikla uljana repica (Brassica napus),
• srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),
• tatula obična (Datura stramonium),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Cordus® 75 WG se pimenjuje kada je kukuruz u fazi 2 - 8 listova (faze 12 - 18 BBCH skale) u količini:
40 g/ha + 0,1% okvašivača TREND® 90.
Najbolji rezultati se postižu tretiranjem kada je sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni korovi u
fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Delovanje
Ako se tretman obavi u ranoj fazi uzrasta korova preparat suzbija i neke jednogodišnje širokolisne
korove, kao što su:
• obična pepeljuga (Chenopodium album),
• njivska lubeničarka (Hibiscus trionum),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum).
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
b)
•
•
•
jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar sivi (Setaria glauca);
6 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Prednosti preparata
• Visoka selektivnost - bezbedan usev
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma i semena, kao i nekih jednogodišnjih
širokolisnih korova
• Ne ograničava plodored
• Dopunjujući efekat dve aktivne materije poznate po efikasnom i uspešnom suzbijanju korova.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 7
DuPont™ Express® 50 SX
Herbicid
Sastav: tribenuron-metil 500 g/kg
Express® 50 SX suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u suncokretu.
Primena
Delovanje
Express® 50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema preparatu Express® 50 SX.
Primenjuje se jednokratno u količini 45 g/ha uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90 ili dvokratno,
u split aplikaciji, u količini 2×22,5 g/ha uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90. Split aplikacija se
preporučuje ako je ambrozija prisutna u većem broju.
Vreme primene je posle nicanja suncokreta u fazi 2–8 listova (faza 12–18 BBCH skale). U odnosu na
korove tretman treba izvršiti kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a višegodišnji
širokolisni korovi u fazi rozete.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom ili dva puta u split aplikaciji.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje
500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda,
bunara i sl.) i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s.
Express® 50 SX deluje uglavnom preko lista tako što sprečava deobu ćelija kod osetljivih korova.
Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su vidljivi tek nedelju-dve
kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne
konkurišu usevu. Express® 50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom
porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za suzbijanje
odraslijih korova.
8 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Express® 50 SX dobro suzbija sledeće korove:
• jednogodišnji širokolisni korovi:
štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum),
obična boca (Xanthium strumarium), kukolj (Agrostema githago), prstenak poljski (Anthemis
arvensis), smrduša obična (Bifora radians), repica crna (Brassica nigra), tarčužak obični (Capsella
bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), žavornjak (Delphinium consolida), mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit),
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), renika obična (Lepidium draba), vrapsemepoljsko
(Lithospermum arvense), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisina (Matricaria
inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), oranjica obična (Sisymbrium sophia), mišjakinja obična (Stellaria media),
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), ljubičica poljska (Viola arvensis), samonikli suncokret i
samonikla uljana repica;
• višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense)
štavelj (Rumex spp.)
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 9
DuPont™ Granstar® Extra PX
Herbicid
Sastav: tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg
EXTRA prinos za EXTRA prihod.
Primena
Delovanje
Granstar® Extra PX je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice.
Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu biljku. Osetljivi korovi zaustavljaju
rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno
uvenuće nastupa za 15-25 dana. Granstar® Extra PX je najefikasniji kada se primenjuje na male korove
koji su u početnoj fazi porasta.
Granstar® Extra PX se primenjuje posle nicanja kada je pšenica u fenofazi od 2 lista do faze zastavičara
(faze BBCH 12-39 skale), a kada su korovi u fazi 2-6 listova. Količina primene je 40-50 g/ha, uz dodatak
0,1% okvašivača Trend® 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku vegetacione sezone na istoj površini: jednom.
Granstar® Extra PX se usvoji u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva
sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.
Granstar® Extra PX suzbija sledeće korove:
a) jednogodišnje širokolisne korove:
• devojačka trava (Capsella bursa-pastoris),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• livadski ljutić (Rannunculus repens),
• gorušica poljska (Sinapis arvesis),
10 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Plodored
Napomene
Prednosti
• obična mišjakinja (Stellaria media),
• čestoslavica persijska (Veronica persica),
• dvornik ptičiji (Polygonum aviculare);
• palamida njivska (Cirsium arvense).
U slučaju preoravanja, narednih 30 dana mogu se sejati samo žitarice.
Za naredne biljke u plodoredu nema ograničenja.
Ne sme se primenjivati:
• ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu niža od 100 C
• ukoliko su temperature vazduha viša od 250 C
• pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha
• na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti
• na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama,
napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na
razvoj useva
• na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi 7 dana pre i
4 dana posle primene ovog preparata.
• Visoka selektivnost, bezbedan usev;
• Pouzdano delovanje;
• Ne ograničava plodored.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 11
DuPont™ Grid® 75 WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 500 g/kg, tifensulfuron-metil 250 g/kg
Početak je najvažniji. Upravo zato je na početku potrebno preuzeti inicijativu koja će omogućiti da
suzbijemo korove pre nego što naprave štetu.
Primena
Grid® 75 WG se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih kao i jednogodišnjih
širokolisnih korova, kada je kukuruz u fazi od 1-5 listova (faza 11-15 BBCH skale). Primenjuje se u
količini od 20 do 25 g/ha. Najbolji rezultati se postižu tretiranjem kada je divlji sirak u fazi 3 do 5
listova, jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni
korovi u fazi od 2 do 4 lista.
Uz dodatak 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (sa 480 g/l aktivne materije) uspešno suzbija
pomoćnicu (Solanum nigrum), tatulu (Datura stramonium), čičak (Xanthium strumarium) kao i
višegodišnje širokolisne korove kao što su poponac obični (Convolvulus arvensis) i palamida njivska
(Cirsium arvense). Utrošak vode: 200 - 400 l/ha uz obavezan dodatak okvašivača Trend® 90 (0,1%).
Delovanje
c) širokolisne korove:
• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
• štir (Amaranthus spp.),
• ambrozija (Ambrosia spp.),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• samonikli suncokret (Helianthus annus),
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
• dvornik (Polygonum spp.),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Efikasno suzbija:
Prednosti preparata
• Širok spektar delovanja na travne i širokolisne korove
• Uspešno zamenjuje tretmane posle setve a pre nicanja
• Visoka kompatibilnost - mogućnost mešanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što je:
• divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),
b) jednogodišnje uskolisne korove:
• divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
• korovsko proso (Echinochloa crus-galli),
• muhari (Setaria spp.);
12 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 13
DuPont™ Harmony® 75 WG
Herbicid
Sastav: tifensulfuron-metil 750 g/kg
Harmony® 75 WG je rešenje za čistu soju.
Primena
Spektar delovanja
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH
skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,08 g + 2
ml/100 m2).
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini 15-20 g/ha uz dodatak okvašivača
Trend® 90 u koncentraciji 0,05%, tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije lucerke.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
Harmony® 75 WG dobro suzbija:
a) jednogodišnje korove:
• lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• štir obični (Amaranthus retroflexus),
• vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
• prstenak poljski (Anthemis arvensis),
• hoću-neću (Capsella bursa-pastoris),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum),
• pepeljuga mnogocvetna
(Ch. polyspermum),
14 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
A) Puna tehnologija
Partner herbicid 1 l/ha + HARMONY®
75 WG 8 g/ha + Trend® 90
Cena = 104 kg soje*
B) Druga varijanta
Partner herbicid 1l/ha +
ZAMENA 8 g/ha + Trend® 90
Cena = 96 kg soje*
RAZLIKA: 8 kg soje po ha
Vredi li rizikovati?
Prednosti preparata
• konica obična (Galinsoga parviflora),
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• kamilica prava (Matricaria chamomilla),
• bulka (Papaver rhoeas),
• dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
• ljutić njivski (Ranunculus arvensis),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• obična gorčika (Sonchus oleraceus),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua),
• mišjakinja (Stellaria media),
• persijska čestoslavica (Veronica persica).
• samonikli suncokret (Helianthus annuus),
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
• dvornik obični (Polygonum persicaria).
• Lak za upotrebu - Harmony® 75 WG 8 g/ha u usevu soje.
• Suzbija širokolisne korove u soji, lucerki i kukuruzu.
• Odlično delovanje na pepeljugu (Chenopodium album), i dvornike (Polygonum spp.)
• Uspešno se može mešati sa drugim herbicidima radi proširenja spektra delovanja.
* na osnovu cena iz 2012. godine
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 15
DuPont™ Laren® Max PX
Herbicid
Sastav: metsulfuron-metil 333 g/kg, tribenuron-metil 333 g/kg
Primena
Delovanje
MAXimalno delovanje za MAXimalan prinos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laren Max PX se primenjuje u proleće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a
višegodišnji širokolisni korovi u stadijumu rozete. Veoma je selektivan u žitaricama, i primenjuje se
kada su usevi u fazi od 2 do 4 lista do faze zastavičara.
Količina primene: 15 g/ha uz dodatak 0.1% okvašivača Trend® 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
®
Laren® Max PX dobro suzbija širok spektar širokolisnih korova kao što su:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
• pepeljuga obična (Chenopodium album) do 2 razvijena prava lista,
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• bulka obična (Papaver rhoeas),
• hoću-neću (Capsella bursa-pastoris),
• vidovčica crvena (Anagallis arvensis),
• različak njivski (Centaurea cyanus),
• smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrahit),
• mrkva divlja (Daucus carota),
• žavornjak običan (Delfinium consolida),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• kamilica prava (Matricaria chamomilla),
• dvornik obični (Polygonum presicaria),
16 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Prednosti preparata
ljutić puzavi (Ranunculus repens),
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum),
štavalj (Rumex spp.),
gorčika obična (Sonchus oleraceus),
mišjakinja obična (Stellaria media),
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense),
maslačak obični (Taraxacum officinale),
čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
čestoslavica persijska (Veronica persica),
grahorice (Vicia spp.),
samonikla uljana repica.
• Selektivan, primenjuje se do lista zastavičara
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju dominantnih korova u usevu pšenice.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 17
DuPont™ Safari® 50 WG
Herbicid
Sastav: triflusulfuron-metil 500 g/kg
Jedino pravo rešenje za suzbijanje abutilona i dvornika u usevu šećerne repe.
Safari® 50 WG se usvaja uglavnom preko lista, a delimično i preko korena. Posle primene, Safari®
50 WG brzo zaustavlja rast osetljivih korova. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu
usevu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7-10 dana nakon primene.
Primena
U odnosu na fazu razvoja korovskih biljaka optimalno vreme za primenu je kada su korovi u fazi
kotiledona do dva prava lista.
Zbog izrazite selektivnosti prema usevu šećerne repe preporuka je da se preparat Safari® 50 WG
koristi u prvim tretmanima. Za najefikasnije suzbijanje korova, potrebna su najmanje dva tremana u
razmaku od 8 do 14 dana, ili kada korovi ponovo počnu da niču.
U odnosu na fazu razvoja useva Safari® 50 WG treba primeniti kada je šećerna repa iznikla 70-90%,
pa sve do zatvaranja redova repe.
Safari® 50 WG se primenjuje u količini od 30 g/ha (0,3 g/100 m2)
Pri primeni preparata Safari® 50 WG u tank miks kombinacijama sa drugim herbicidima uvek treba
poštovati sva ograničenja partner herbicida.
Da bi se ostvarilo dobro usvajanje od strane korovskih biljaka, Safari® 50 WG treba uvek koristiti uz
dodatak 0,05 % okvašivača Trend® 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
18 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Delovanje
Izuzetna efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, kao što su:
• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
• obični štir (Amaranthus retroflexus),
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
• dvornik obični (Polygonum persicaria),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum),
• rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, metamitrona i
njihovih mešavina dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
• lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• štir obični (Amaranthus retroflexus),
• ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
• tatula obična (Datura stramonium),
• konica obična (Galinsoga parviflora),
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
• dvornik obični (Polygonum persicaria),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum),
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 19
• čistac jednogodišnji (Stachys annua),
• rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
Safari® 50 WG delovanje na Abutilon theophrasti
5 dana posle tretmana
Napomene
14 dana posle tretmana
Teofrastova lipica
(Abutilon theophrasti)
Divlja paprika
(Polygonum persicaria)
• Ne sme se primenjivati ako se 3-5 sati posle tretiranja očekuju temperature vazduha više od 25°C
ili noćni mrazevi
• Tretiranje vršiti na temperaturama od 7-25°C.
20 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont™ Tarot® 25 WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 250 g/kg
Tradicija i partnerstvo u rešavanju problema divljeg sirka u usevu kukuruza.
Primena
računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost krompira.
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha proizvoda na bazi metribuzina, tretiranjem
kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-4 lista.Takođe voditi računa o ograničenjima iz
uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost krompira.
- drugo tretiranje posle nicanja novih korova, u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend, do zatvaranja redova krompira.
Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom ili dva puta u split aplikaciji.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična
(Agropyrum repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria
viridis), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus
retroflexus), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac
jednogodišnji (Stachys annua).
Tarot® 25 WG se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje:
1. jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova (i nekih širokolisnih korova):
a) jednokratno, u količini 50-60 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada su višegodišnji uskolisni
korovi visine 15-20 cm, jednogodišnji od faze jednog lista do faze bokorenja a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista,
- drugo tretiranje u istoj količini, posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema više od 7 razvijenih listova;
2. širokolisnih korova u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-7
listova (faze 11-17 BBCH-skale), a korovi 2-4 lista, u kombinaciji (tank-miksu) sa:
a) 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (sa 480 g/l aktivna materija), ili
b) 10 g/ha Harmony® 75 WG.
Tarot® 25 WG se koristi u usevu krompira za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i nekih
jednogodišnjih širokolisnih korova, i to:
a) jednokratno
- sam preparat, u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada je krompir visine 5-20 cm,
uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
- u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina (sa 700 g/kg aktivna materija), u količini 50 g/ha Tarot +
0,1% Trend + 0,35 kg/ha preparata na bazi metribuzina tretiranjem kada je krompir visine do 5 cm. Kasniji
tretmani kada je krompir visine 10-15 cm su mogući samo na zemljištima sa preko 4% humusa. Takođe voditi
22 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Prednosti preparata
• Izuzetna brzina delovanja na travne korove
• Ne ograničava plodored
• Laka i bezbedna primena
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 23
DuPont™ Tarot® Plus WG
Herbicid
Sastav: rimsulfuron 32,6 g/kg, dikamba-Na 608 g/kg
Primena
Delovanje
Za najteže situacije. Kada je potrebno rešiti ono što se čini nerešivim.
Tarot® Plus WG suzbija široki spektar uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.
Tarot® Plus WG ima kratko rezidualno delovanje i deluje samo na već iznikle korove. Najbolje
delovanje se postiže kada su korovi u početnom porastu. Tarot® Plus WG se primenjuje u usevu
merkantilnog i silažnog kukuruza (bez poduseva) kada kukuruz ima 1-6 listova (faze 11-16 BBCH
skale).
Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:
• Agropyron (pirevina) i Sorghum (sirak): 15-20 cm (3-5 listova)
• Digitaria (svračice), Setaria (muhari) i Panicum (proso): 1-3 lista
• Echinochloa (muhari) i ostali jednogodišnji uskolisni korovi: od faze jednog lista do
faze bokorenja.
• jednogodišnji širokolisni korovi: 2-4 lista
• višegodišnji širokolisni korovi kao što je Cirsium (palamida): 4-6 listova
• Convolvulus arvensis (poponac njivski) i Calystegia sepium (divlji ladolež): 15-20 cm.
Tarot® Plus WG koristiti u količini od 307 g/ha (3,07 g/100 m2), uvek uz dodatak 0,1% okvašivača
Trend® 90 (200-300 ml/ha). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Efikasno suzbija:
a) v išegodišnje uskolisne korove:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum haplepense),
• pirevina obična (Agropyron repens);
24 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
b) j ednogodišnje uskolisne korove:
• proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
• svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
• muhar (Setaria spp.),
• sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove:
• lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
• štir obični (Amaranthus retroflexus),
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
• samonikli suncokret (Helianthus annus),
• vijušac (Polygonum spp.),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua),
• mišjakinja obična (Stellaria media),
• boca obična (Xanthium strumarium);
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 25
DuPont™ Trend® 90
Okvašivač
Sastav: izodecil alkohol etoksilat 900 g/l
d) višegodišnji širokolisni korovi:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
• poponac njivski (Convolvulus arvensis).
Prednosti preparata
•
•
•
•
Širok spektar delovanja na travne i širokolisne korove
Kompletno rešenje
Ne ograničava plodored
Laka i bezbedna primena
Trend® 90 je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne
površine korova i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.
Delovanje
Primena
Primenjuje se uz sledeće herbicide proizvođača DuPont: Tarot® 25 WG, Grid® 75 WG, Granstar® Extra
PX, Safari® 50 WG, Tarot® Plus WG, Harmony® 75 WG, Express® 50 SX , Cordus® 75 WG i Laren® Max
PX;
Trend® 90 se koristi u sledećim koncentracijama:
• uz herbicide Tarot® 25 WG, Grid® 75 WG, Harmony® 75 WG, Tarot® Plus WG, Granstar® Extra PX,
Laren® Max PX, Express® 50 SX, Cordus® 75 WG i Victus® Duo - 0,1% odnosno 10 ml u 10 l vode
• uz herbicid Safari® 50 WG - 0,05% odnosno 5 ml u 10 l vode
• uz insekticid Coragen® 20 SC - 0,1% odnosno 10 ml u 10 l vode, za avio tretman.
Vreme primene Trend® 90 određeno je vremenom primene herbicida sa kojim se koristi.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa herbicidima sa kojima se
koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji).
Prilikom pripreme mešavine za prskanje Trend® 90 uvek dodati poslednji.
26 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 27
DuPont™ Acanto® Plus
Fungicid
Sastav: pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l
Budite u plusu uz Acanto® Plus
Primena
U usevu strnih žita (pšenice i ječma) - Za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice i ječma
(Blumeria), rđe (Puccinia spp.), prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.),
prouzrokovača mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium
sativum), i za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres).
Acanto® Plus postiže najveći efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama zaraze, a
najkasnije pri pojavi prvih simptoma, u pšenici BBCH 31-61 i po potrebi još jednom, u vreme BBCH
49-59. U ječmu, od završetka bokorenja do početka cvetanja, u zavisnosti od prisustva patogena i
uslova za zaražavanje, a prema preporuci - prognozno izveštajne službe. Količina primene: 0,6 l/ha
(6 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
Acanto® Plus biljke usvajaju u roku od dva do tri sata nakon tretmana. Ukoliko padne kiša u
roku kraćem od tri sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena. Acanto® Plus
primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije.
U usevu suncokreta - Za suzbijanje prouzrokovača sivo-mrke pegavosti lišća (Phomopsis helianthi).
Primenjuje se od butonizacije do cvetanja suncokreta (faze 53-59 BBCH skale). Količina primene:
0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m2). Maksimalan broj
tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
U usevu šećerne repe - Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola). Primenjuje
se pri pojavi prvih simptoma i po potrebi, tri nedelje kasnije do sklapanja redova u šećernoj repi
(BBCH 49). Količina primene: 0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100 m2).
Pegavost lista (Cercospora beticola)
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj
površini: dva puta, sa intervalom od 21 dan između tretiranja.
28 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 29
Prednosti preparata
Uticaj primene preparata
Acanto® Plus na sadržaj šećera u korenu šećerne repe
Acanto® Plus sadrži dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.
Uticaj primene preparata
Acanto® Plus na prinos pšenice
6400
•
•
•
•
Trostruko delovanje, potpuna zaštita
Jedinstven trostruki način transporta koji obezbeđuje i zaštitu novoizraslih delova biljke
- brzo usvajanje i sistemična distribucija u biljci
- apsorpcija difuzijom kroz voštane slojeve na površini biljke
- redistribucija gasnom fazom.
Preventivno i kurativno delovanje
Dva mehanizma delovanja, pa je umanjena opasnost od rezistencije
6200
17.4
17.2
17
16.6
16.4
2. Sistemično kretanje
4
16.15
16.2
3. Translaminarno kretanje
16
4. Difuzija kroz voštani sloj
15.8
30 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
5
Karenca
5600
5200
Acanto® Plus
0.6 l/ha
Acanto® Plus
0.8 l/ha
Netretirano
Sadržaj šećera (%) (lokalitet Kovilovo)
3
5800
5400
15.6
5. Aksijalna redistribucija
2
6000
17.05
16.8
1. Redistribucija gasnom fazom
1
16.95
Prinos (kg/ha)
Delovanje
19.04. Acanto® Plus
0,6 l/ha
Kontrola
DuPont ogledi izvedeni 2012. godine na lokalitetu Vrbas.
42 dana za strna žita, 28 dana za šećernu repu i OVP za suncokret.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 31
DuPont™ Alert® S
Fungicid
Sastav: karbendazim 250 g/l i flusilazol 125g/l
Proverena i pouzdana kombinacija dve sistemične aktivne materije, sa visokom efikasnošću u suzbijanju
prouzrokovača bolesti u usevu pšenice i šećerne repe.
Primena
Šećerna repa – Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola).
Alert® S treba primeniti preventivno u ranim fazama infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma
(do 5% biljaka sa preko 10 pega), počevši od faze kada repa ima razvijenih 7 listova (faza 17 BBCH
skale) i kasnije po potrebi u vegetaciji u zavisnosti od prisustva patogena i uslova za infekciju.
Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
Pšenica – Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice žita (Erysiphae graminis var. tritici), lisne
(mrke) rđe žita (Puccinia recondita), sive pegavosti lista žita (Septoria tritici), sive pegavosti klasa žita
(Septoria nodorum).
Karenca
pepelnica žita (Blumeria (Erysiphe)
graminis f. sp.tritici)
siva pegavost lista žita
(Septoria tritici)
42 dana za pšenicu i 35 dana za šećernu repu
lisna (mrka) rđa žita
(Puccinia recondita)
Alert® S postiže najbolji efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama infekcije, a najkasnije
do pojavi prvih simptoma, počevši od faze bokorenja pa do početka klasanja (faze 23-51 BBCH skale),
u zavisnosti od prisustva patogena i uslova za pojavu infekcije.
Količina primene: 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
32 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 33
DuPont™ Curzate® M WG
Fungicid
Sastav: cimoksanil 40 g/kg i mankozeb 400 g/kg
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem
za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, paradajza* i krastavca*. Obezbeđuje
jedinstvenu aktivnost na samim mestima infekcije.
Delovanje
Primena
Curzate® M WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda.
Poseduje preventivne, kurativne i antisporulacione osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno
delovanje sa produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije.
Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji od
0,3% (30 g u 10 l vode). Curzate® M WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
Primenjuje se od rane faze razvoja, početka listanja vinove loze (faze 12,13-19 BBCH skale) a primena
se nastavlja sve dok su vremenski uslovi povoljni za širenje bolesti, sve do faze šarka (faza 83 BBCH
skale). Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 10-12 dana.
U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između
tretmana treba skratiti na 8 dana ili manje. Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2). Maksimalan
broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta.
Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini primene od
2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije
(obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog
potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
primena može početi od faze ranog rasta biljke i treba da se nastavi dok god su vremenski uslovi
34 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Karenca
pogodni za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred vađenje. Pod normalnim vremenskim
uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i
povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti. Utrošak vode: 200-400
l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i crne
pegavosti paradajza (Alternaria solani), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2).
Primeniti Curzate M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi
postanu vidljivi na biljci (faze 13-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje
se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje
oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis),
u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate M WG preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 15-89 BBCH skale).
Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog
infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na
7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana, krompir 14 dana, paradajz i
krastavac 3 dana.
* U postupku registracije
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 35
DuPont™ Curzate® R WG
Fungicid
Sastav: cimoksanil 42 g/kg i bakar-oksihlorid 397,5 g/kg
Delovanje
Primena
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za
suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, krastavca* i luka*.
Curzate® R WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja. Cimoksanil brzo
prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne,
kurativne i anti-sporulacione osobine.
Bakar-oksihlorid ima preventivno kontaktno delovanje. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i
sprečava pojavu infekcije.
Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u količini primene od
0,3% (30 g u 10 l vode).Curzate® R WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.
U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci
prognozno-izveštajne službe, primena može početi od kraja cvetanja (od faze 69 BBCH skale), pa
sve do 28 dana pred berbu. Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se
u intervalima 10-12 dana. U kišnim uslovima koji dovode do brže infekcije i povećanog rizika od
oboljenja, razmak između dva prskanja mora da se smanji na 8 dana ili manje. Utrošak vode: 600-1.000
l/ha (6-10 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.
Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), količini primene od 3 kg/
ha (30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan
posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala
i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci prognozno-izveštajne službe, primena
može početi od faze ranog rasta biljke i treba da se nastavi dok god su vremenski uslovi pogodni
36 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Napomena
Karenca
za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred vađenje. Pod normalnim vremenskim uslovima,
primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U kišnim uslovima, smanjiti razmak između dva prskanja na
6-7 dana ili manje. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku
godine na istoj površini: 3 puta.
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), u
količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate R WG preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 15-89 BBCH skale).
Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog
infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na
6-7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Luk* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), u količini primene od
2,5-3,5 kg/ha (25-35 g/100 m2). Primeniti Curzate R WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije,
pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično
1 dan posle kiše). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U
uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak
između dva prskanja na 6-7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj
tretmana u toku godine je 4 puta.
Curzate® R WG se ne sme primenjivati u vreme cvetanja vinove loze.
Vinova loza: 28 dana; krompir: 14 dana; krastavac 5 dana; luk: 21 dan
* U postupku registracije
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 37
DuPont™ Equation® Pro WG
Fungicid
Sastav: famoksadon 225 g/kg i cimoksanil 300 g/kg
Delovanje
Primena
Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u
zasadima vinove loze, krompira i paradajza.
Equation® Pro WG kombinuje kratku rezidulanu aktivnost i izuzetnu otpornost na spiranje kišom i dva
različita mehanizma delovanja.
Famoksadon:
• deluje preventivno i kontaktno i sprečava formiranje i klijanje zoospora
• prodire u kutikulu listova i ne spira se kišom
• zahvaljujući čvrstom vezivanju za površinu biljke, efikasan je u zaštiti grozdova i plodova.
Cimoksanil:
• deluje kurativno
• brzo prodire i ravnomerno se raspoređuje u listovima
• zaustavlja rast micelije i sporulaciju.
Vinova loza- Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara
viticola) u količini 400 g/ha, odnosno 4 g/100 m2. Primenjuje se u intervalu 10-12 dana. Ukoliko su vremenski
uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni
potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7-8 dana. Equation® Pro WG se primenjuje od faze 6 listova
pa sve do mesec dana pred berbu.
Krompir - Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora
infestans) u količini 400 g/ha odnosno 4 g/100 m2. Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana.
Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije
38 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Vreme primene
Karenca
i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se
primenjuje već posle nicanja krompira pa sve do 14 dana pred vađenje.
Paradajz - Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans)
i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini 400 g/ha odnosno 4 g/100 m2. Equation® Pro WG
treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno
i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može
smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se primenjuje od pre cvetanja pa sve do 3 dana pre berbe paradajza.
Utrošak vode: vinova loza: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2); krompir i paradajz: 200-400 l/ha (2-4 l/100
m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta u vinovoj lozi, 4 puta u krompiru i
paradajzu.
Vreme prve primene određuje se na osnovu preporuke prognozno-izveštajne službe u zavisnosti od
infekcionog potencijala. Ukoliko nema mogućnosti za prognozu pojave oboljenja, prvi tretman treba
obaviti u ranoj fazi porasta useva, pre nego što simptomi bolesti postanu vidljivi.
Zbog kurativnog delovanja cimoksanila, Equation® Pro treba primeniti maksimalno 2-3 dana posle
infekcije kod plamenjače vinove loze i 1 dan posle infekcije kod plamenjače krompira i paradajza.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
28 dana za grožđe, 14 dana za krompir, 3 dana za paradajz
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 39
DuPont™ Kocide® 2000
Fungicid
Sastav: bakar-hidroksid 53,8 %
Primena
Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem na bazi bakarhidroksida za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze i paradajza*, kovrdžavosti lišća breskve i
prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke*.
Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji
0,2% (20 g/10 l vode). Primenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/5381 BBCH skale) sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti, a najpovoljnije vreme primene
je u poslednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide® 2000 može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 4 puta.
Breskva - za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans). Primenjuje se u
proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i po potrebi, u jesen, u vreme opadanja
lišća (faze BBCH 97-00), u koncentraciji 0,25-0,35 % (25-35 g/10l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l vode/ ha. Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 2 puta.
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans), u količini
primene od 2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2). Primeniti Kocide® 2000 preventivno ili u ranim stadijumima
infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 19-89 BBCH skale). Pod normalnim
vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog
potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Prednosti preparata
Jabuka* - za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia
inaequalis), u koncentraciji primene od 0,25% (25 g/ 10 l vode).
Primeniti Kocide®2000 u proleće, od faze mirovanja do početka cvetanja (faze 00-57 BBCH skale).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.
•
•
•
•
•
•
Karenca
Kompatibilnost
bakar-hidroksid ima bolju efikasnost od drugih bakarnih soli
može se koristiti u manjoj količini primene u odnosu na druga bakarna jedinjenja
ne sadrži hlor (važno za biljke osetljive na hlor npr. krompir)
bezbedniji je za biljke i čovekovu sredinu zbog manje doze bakra
ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakar-oksihlorida
homogena distribucija čestica formulacije i nakon sušenja.
21 dan za vinovu lozu, 7 dana za paradajz, obezbeđena vremenom primene za breskvu i jabuku.
Kocide® 2000 se ne sme mešati sa pesticidima kisele reakcije i preparatima na bazi fosetil-aluminijuma.
* U postupku registracije
40 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 41
DuPont™ Talendo®
Fungicid
Sastav: prokvinazid 200 g/l
Fungicid sa preventivnim delovanjem na prouzrokovača pepelnice vinove loze.
Delovanje
Primena
Brzina usvajanja
Karenca
Talendo® je fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe kvinazolinona. Prokvinazid
deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to dvojako: hemijski i biohemijski.
Hemijsko delovanje se ogleda u poremećaju klijanja spore tako što inhibira formiranje apresorija koja
zatim ne može da izvrši infekciju. Biohemijsko delovanje podrazumeva sposobnost aktivne materije da
aktivira i stimuliše imuno sistem biljke kroz aktivaciju velikog broja enzima.
Talendo® se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula
necator) u količini 200-250 ml/ha (2–2,5 ml na 100 m2).
Primenjuje se u intervalu 14-21 dan. Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primeniti je od
faze BBCH 13 do zatvaranja grozdova (BBCH 77), odnosno do 28 dana pred berbu.
Talendo® se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije. Preporučuje se primena 2-3
tretmana u bloku, ali može i naizmenično sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja.
Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.
Maksimalni broj tretmana u toku godine je 3 puta.
Talendo® se usvoji u roku od tri sata nakon tretmana, a kiša ga nakon toga ne može sprati.
28 dana za vinovu lozu.
42 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont™ Avaunt® 15 EC
Insekticid
Sastav: indoksakarb 150 g/l
Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima. Koristi se
za suzbijanje repičinog sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca, moljca paradajza (Tuta
absoluta)* i pamukove sovice.
Delovanje
Primena
Paprika - za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa
armigera) - primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha na početku piljenja gusenica. Utrošak vode: 400 - 600
l/ha (5 l na 100 m2). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom
vegetacione sezone.
Uljana repica - za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) - primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha
kada se sjajnik pojavi, pre dostizanja praga štetnosti (pre cvetanja, a najkasnije u vreme zelenog/žutog
pupoljka). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
Primenom preparata Avaunt® 15 EC u preporučenoj količini, ponašanje insekata se veoma brzo menja.
Manifestuje se brzim prestankom ishrane insekata, i zbog toga odličnom zaštitom tretirane biljke.
Jabuka - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je u suzbijanju svih generacija
smotavca. Primenjuje se u količini 0,3-0,35 l/ha na samom početku piljenja gusenica, sa razmakom
od 10-14 dana između tretmana. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2). Maksimalan broj
tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta za svaku generaciju.
Kukuruz -za suzbijanje kukuruznog plamenaca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa
armigera) - primeniti u količini 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m2), tretiranjem 10 dana posle maksimalnog leta
leptira ili po pojavi prvih gusenica, a pre ubušenja u stabljiku ili klip. Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6
l na 100 m2), 50 l/ha (5 l/ 100 m2) za primenu iz vazduhoplova. Maksimalan broj tretmana na istoj
površini u toku jedne godine je 2 puta tokom vegetacione sezone.
Paradajz* - za suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u
količini primene od 0,17 – 0,25 l/ha (1,7-2,5 ml/100 m2).
Primeniti Avaunt 15 EC kada su mlade gusenice moljaca paradajza (Tuta absoluta) i pamukove sovice
(Helicoverpa armigera) prisutne. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana
u toku godine je 4 puta.
Karenca
Prednosti preparata
7 dana za jabuku, 3 dana za paradajz, 1 dan za papriku, OVP za uljanu repicu i 14 dana za kukuruz.
• Ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo
• Odlično deluje i na niskim i na visokim temperaturama
• Otporan na spiranje kišom (dva sata nakon tretmana Avaunt® 15 EC se ne može sprati). Ima nisku
rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja
• Avaunt® 15 EC obezbeđuje rezidualnu zaštitu useva utičući i na ishranu insekata. Tretirani zeleni
delovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji pokušaju da se hrane
• Jedinstveni način delovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik) dolazi u crevima
insekata. Aktivni metabolit sprečava ulazak Na+ jona u nervne ćelije insekata, što uzrokuje
njihovu paralizu i smrt.
• Nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima
* U postupku registracije
44 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 45
DuPont™ Coragen® 20 SC
Insekticid
Sastav: hlorantraniliprol 200 g/l
Potrošite manje vremena na kontrolu insekata. Coragen® 20 Sc novi način razmišljanja.
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca, minera
okruglih i minera mramornih mina, krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog
smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca, breskvinog smotavca i moljca paradajza (Tuta absoluta)*.
Coragen® 20 SC je insekticid nove generacije pomoću kog se mogu kontrolisati svi ekonomski značajni
pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici mnogih drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje
kontaktno i digestivno. Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte, dok
je sa druge strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima. Istraživanja su pokazala da
Coragen® 20 SC nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard
u kontroli insekata. Izuzetna ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primene čine Coragen® 20
SC insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu.
Primena
Jabuka - Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije smotavca, za
vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica. Miner okruglih mina (Leucoptera
scitella) i miner mramornih mina (Phyllonorychter blancardella) – tretiranje obaviti u precvetavanju.
Ukoliko je izvršeno tretiranje protiv jabukinog smotavca, može se očekivati da preparat deluje i na
prisutnu populaciju minera.
Za suzbijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l
vode), prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj tretmana na
istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
Vinova loza - za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje u vreme polaganja jaja,
a pre piljenja larvi u koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u 10 l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj tretmana
na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
Krompir - Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/ha, na
početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha), pri jačem
napadu, može se očekivati duže rezidualno delovanje 21 dan.
Paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta)*.
Tretiranje obaviti u periodu piljenja jaja odnosno prilikom masovnog leta i nakon toga u intervalu od
7-10-14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha, prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l
na 100 m2). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 3 puta za Helicoverpa
armigera i 2 puta za Tuta absoluta.
Kukuruz - u semenskom i kukuruzu šećercu za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera)
i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za vreme polaganja jaja,
pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha za folijarni
tretman ili 70 l/ha vode uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90 za avio tretman.
Kupus - za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u količini
od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica.
* U postupku registracije
46 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 47
Prednosti preparata
Breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta)– može da se primeni u vreme piljenja larvi prve
generacije smotavca, a pre masovnog leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi
tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ukoliko je let prve generacije smotavca zanemarljiv, tretman se može obaviti
za drugu generaciju na isti način. Za subijanje smotavaca preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,62,0 ml u 10 l vode), prskanjem ili orošavanjem. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u
toku jedne godine je 2 puta. Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili plodove a do 14 dana pred berbu.
Superiorna zaštita useva:
• brzo delovanje
• zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
• dugotrajna zaštita useva
• bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene.
Izuzetne ekološke osobine:
• kratka karenca
• povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil.
Kompatibilnost integralnim programima zaštite:
• može se mešati sa drugim preparatima
• novi mehanizam delovanja
• selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima.
48 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Dugotrajna zaštita
useva
Karenca
Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo
lista, gde je zaštićen od spiranja, a
istovremeno je prisutan i vrši zaštitu
lista od insekata koji se hrane na
njegovoj površini. Ova translaminarna
aktivnost, otpornost na spiranje
kišom, snažno insekticidno delovanje
i otpornost na fotorazgradnju, osnove
su dugotrajne zaštite useva koju
obezbeđuje preparat Coragen® 20 SC.
Jabučasto voće, breskva, krompir,
kukuruz šećerac: 14 dana, vinova
loza: 28 dana, kupus: 7 dana,
paradajz: 1 dan.
Efekti na jaja i larve
Ciljane vrste insekata su visoko osetljive na Coragen® 20 SC u ranim fazama razvoja
1. Ovicidno:
Larve uginu unutar jaja pre
piljenja
2. Ovi-larvicidno:
Larve uginu unutar
tretiranog jajeta posle
usvajanja male količine
aktivne materije kroz
membranu
3. Ovi-larvicidno:
Larva ugine pre nego što
potpuno napusti jaje
Coragen® 20 SC
Citoplazma
Unutrašnjost mišića
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 49
DuPont™ Lannate® 25 WP
Insekticid
Sastav: metomil 250 g/kg
Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja štetnih insekata na voću,
vinovoj lozi, povrću, šećernoj repi, hmelju i duvanu.
Delovanje
Kontaktno delovanje:
• Najefikasniji način delovanja
• Preparat Lannate® 25WP prodire kroz kutikulu insekata
• Efekti vidljivi za nekoliko minuta
• Uništava jaja pri kontaktu.
Digestivni način delovanja:
• Insekti ishranom na tretiranom lišću unose količine preparata dovoljne za efikasno suzbijanje
• Za potpunu kontrolu putem ishrane potrebno je do dva dana
• Utiče na prestanak ishrane.
Translaminarno kretanje
Lannate® 25 WP se kreće lisnom površinom i kroz lisno tkivo, čime se obezbeđuje otpornost na spiranje
kišom. Preparat ispoljava efikasnost i na insekte koji se hrane na poleđini lista.
Primena
Lannate® 25 WP treba primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu prag ekonomske štetnosti
(brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane preparatom Lannate® 25 WP izvesti u roku od
5-7 dana da bi se održala efikasna zaštita. U cilju postizanja ujednačene pokrovnosti potrebno je upotrebiti
dovoljnu količinu vode.
50 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
Jabuka, kruška, dunja - za suzbijanje lisnih vaši – zelene jabukine vaši (Aphis pomi), jabukine vaši crvenih
gala (Disaphis devecta), dudove vaši (Disaphis plantaginea), u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l
vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Štitastih vaši – crvene kruškine štitaste vaši (Epidiaspis leperii), zapetaste štitaste vaši (Lepidosaphes
ulmi), kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus), kruškine štitaste vaši (Q. pyri), školjkaste
štitaste vaši (Q. ostraeformis), u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih
stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Breskva, nektarina, kajsija, badem - za suzbijanje lisnih vaši – breskvine vaši (Myzus persicae), Myzus
varians, Brachycaudus schwartzii, B. persicae, Hyalopterus amygdali, u koncentraciji 0,15%, odnosno 15
g u 10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Za suzbijanje štitastih vaši – šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), trnjinine štitaste vaši (Lecanium
prunastri), dudove štitaste vaši (Pseudaulacaspis pentagona) u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l
vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Šljiva, višnja, trešnja- za suzbijanje lisnih vaši – trešnjina vaš (Myzus cerasi), Brachycaudus helichrysi,
Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, u vreme početka
formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Štitaste vaši – kruškina štitasta vaš (Epidiaspis leperii), zapetasta štitasta vaš (Lepidosaphes
ulmi), šljivina štitasta vaš (Lecanium corni), Pseudaulacaspis pentagona, kalifornijska štitasta vaš
(Quadraspidiotus pesrniciosus), u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih
stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 51
Vinova loza - za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i žutog grozdovog moljca (Clysia
ambiguella), u koncentraciji 0,15-0,2%, odnosno 15-20 g u 10 l vode, odmah nakon pojave insekata, praćenjem
leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na cvastima i grozdovima, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Napomene
Paradajz, paprika i krastavac (u polju) - za suzbijanje lisnih vaši – crna repina vaš (Aphis fabae), pamukova
vaš (Aphis gossypii), Aphis nasturtii, breskvina vaš (Myzus persicae), u količini 1 kg/ha, odnosno 10 g na 100
m2, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Šećerna repa - za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae), prolećna sovica (Euxoa temera), u količini 1,8 –
2,2 kg/ha, odnosno 18 - 22 g na 100 m2, pre razvoja gusenica četvrtog stepena, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Hmelj - za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) i dr., u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l
vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Duvan - za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 1 – 1,5 kg/ ha, odnosno 10 - 15 g na
100 m2, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primeniti do 2 tretmana na rasad duvana. Prvi tretman izvesti na
mlade biljke iznikle iz semena, drugi tretman 20-25 dana posle. Na rasađeni duvan tretman izvršiti 5-10
dana nakon rasađivanja i ponoviti ako je potrebno 20-25 dana posle prvog tretmana.
Za suzbijanje lisne sovice (Heliothis spp.) - u količini 1 – 1,5 kg/ha, odnosno 10 - 15 g na 100 m2, uz utrošak
vode 200-400 l/ha. Primeniti odmah po pojavi prvih gusenica (očekivano vreme primene početak jula), a
drugo tretiranje samo ako je potrebno 25 dana posle prvog (očekivano vreme primene početak avgusta).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, u povrću 2 puta u toku sezone, sa po
najviše 1 kg/ha preparata Lannate® 25 WP.
Prednosti preparata
Radna karenca
Karenca
52 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
• ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• ne primenjivati na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode
• na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne dozvoliti pristup stoci
• koristiti samo u komercijalnoj proizvodnji; ne primenjivati u okućnicama niti u u baštama
• samo za profesionalnu upotrebu
• obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
• obezbediti zaštitu ptica
• obezbediti zaštitne zone od 30m u odnosu na vodene površine
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja
Tretirati rano ujutru ili kasno uveče kada je let pčela minimalan.
• Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)
• Sistemik, kreće se i translaminarno štiteći i naličje lista
• Otporan na spiranje kišom
• Povoljne karence
• Deluje na jaja, larve i odrasle jedinke
• Široki spektar delovanja.
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade, i 14 dana posle
primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
7 dana za duvan, 14 dana za hmelj, papriku, paradajz i krastavac, 35 dana za voće i grožđe, 42 dana za
šećernu repu
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 53
DuPont™ Lannate® 90
Insekticid
Sastav: metomil 900 g/kg
Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja štetnih insekata
na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu.
Delovanje
Primena
Lannate® 90 deluje na jaja, larve i odrasle jedinke. Lannate® 90 je kontaktni insekticid, koji ima brzo
dejstvo („knockdown efekat“) na insekte. Nije potrebno da insekti budu direktno izloženi preparatu,
pošto zbog sistemičnog delovanja suzbija i one koji se hrane tretiranim biljkama.
Lannate® 90 primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu populaciju praga štetnosti
(brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane Lannate®-om treba izvesti u roku 5-7 dana
da bi se održala zaštita. Upotrebite dovoljno vode da se postigne ujednačena pokrovnost.
Jabuka, kruška i dunja
a) jabukin smotavac (Cydia pomonella) – primeniti u koncentraciji 0,035-0,045% (3,5-4,5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 220-280 l vode, tretiranjem pre ubušivanja gusenica u
plodove i mladare, ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
b) zelena jabukina vaš (Aphis pomi), jabukina vaš crvenih gala (Disaphis devecta) i dudova vaš
(Disaphis plantaginea) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,
c) mineri zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l
vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem kada su mine veličine
3-5 mm,
d) štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperii), zapetasta (Lepidosaphes ulmi), kalifornijska
(Quadaspidiotus perniciosus), kruškina (Quadaspidiotus pyri) i školjkasta (Quadaspidiotus
54 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
ostraeformis) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
Breskva, nektarina, kajsija i badem
a) breskvine lisne vaši (Myzus persicae, Myzus varians, Brachycaudus schwartzii, Brachicaudus
persicae, Hyalopterus amygdali) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja
kolonija,
b) breskvin smotavac (Cydia molesta) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem pre ubušivanja gusenica
u plodove i mladare ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
c) šljivine štitaste vaši (Parthenolecsanium corni, Parthenolecanium persicae, Pseudalacaspis
pentagona) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna
vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
Šljiva, višnja i trešnja
a) lisne vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrsi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli) – primeniti
u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,
b) štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperi), zapetasta (Lepidosaphes ulmi), šljivina
(Partenolecsanium corni, Pseudalacaspis pentagona) i kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus)
– primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva
vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 55
Vinova loza - Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia bottrana) i žuti grozdov moljac (Clysia ambiguella) –
primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u
180-220 l vode, tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na cvastima i
grozdovima.
Paradajz, paprika i krastavac (u polju) - Lisne vaši: crna repina (Aphis fabae), pamukova (Aphis gossypii,
Aphis nasturtii) i breskvina (Myzus persicae) – primeniti u količini 0,08-0,2 kg/ha (0,8-2 g/100 m2),
tretiranjem na početku formiranja kolonija.
Prednosti preparata
Duvan
a) duvanski trips (Thrips tabaci) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem:
• duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle prvog
• rasađenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je potrebno) 20-25 dana
posle prvog,
b) lisne sovice (Heliothis spp.) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna
vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem rasađenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica
(početak jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta).
Utrošak vode: u zasadima voća 600-1.000 l/ha, za ostale namene 300-600 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, a u povrću 2 puta u toku sezone.
• Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)
• sistemik, kreće se i translaminarno štiteći naličje lista
56 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
•
•
•
•
Napomene
Radna karenca
Karenca
otporan na spiranje kišom
povoljne karence
deluje na jaja, larve i odrasle jedinke
široki spektar delovanja.
•samo za profesionalnu upotrebu
• ne primenjivati u okućnicama niti u baštama
• obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
• ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• obezbediti zaštitne zone od 30 m u odnosu na vodene površine
• na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne dozvoliti pristup
domaćim životinjama
• obezbediti zaštitu ptica
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja. kasno uveče kada je let
pčela minimalan.
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade, i 14 dana posle
primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
7 dana za duvan, 14 dana za krastavce, papriku i paradajz, 35 dana za voće i grožđe.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 57
DuPont™ Vydate® 10 L
Insekticid
Sastav: oksamil 100 g/l
Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju nematoda i bele
leptiraste vaši na usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.
Delovanje
Primena
Primenom kroz sistem kap po kap, Vydate® 10L se usvaja korenom i kreće se kroz biljku.
Vydate® 10 L se primenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda i to slobodnoživućih i cistolikih
(Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.) kao i bele leptiraste vaši (Trialeurodes
vaporariorum). Vydate® 10 L se u svetu koristi i kao insekticid za suzbijanje velikog broja insekata kao
što su vaši, tripsi, lisni mineri (Liriomyza).
Primenjuje se u usevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. U usevu paprike primenjuje se 8-10 dana
posle rasađivanja, a u usevu krastavca u vreme pojave odraslih jedinki leptiraste vaši. Maksimalan broj
tretiranja u toku vegetacije na istoj površini: četiri puta za papriku i dva puta za krastavac.
• Vydate® 10 L se primenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje (kap po kap).
• Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate® 10 L i iz koga se pomoću Venturijeve cevi
pripremljeni rastvor primeni kroz sistem za navodnjavanje.
• Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na nepredviđenim mestima.
• Primeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbedila distribucija preparata na celoj tretiranoj
površini.
• Prvo primeniti 60% od predviđene količine vode da se navlaži zona korenovog sistema. Zatim uvesti u
sistem predviđenu količinu Vydate®-a sa 20% vode. Preostalu količinu vode (20%) primeniti da bi se
ceo sistem dobro isprao i Vydate® rasporedio u zoni korena.
58 | DuPont sredstva za zaštitu bilja
• Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost Vydate®-a. Zbog toga se u
rezervoar sa Vydate®-om mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna kiselina u količini
250-500 ml/1000 l vode.
Tretiranje iz vazduhoplova i folijarna primena nisu dozvoljeni.
Kompatibilnost
Radna karenca
Karenca
Način delovanja na
nematode
Vydate® 10 L se primenjuje isključivo sam.
1 dan
14 dana za krastavac, 21 dan za papriku
•
•
•
•
•
•
•
Sprečava razvoj jaja i piljenje
Sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korenu biljke
Sprečava prodor nematoda u korenov sistem i ishranu
Štiti korenov sistem u razvoju kada je i najpotrebnije
Sprečava prenošenje virusa preko nematoda
Poboljšava usvajanje vode i hranljivih materija
Obezbeđuje uspešno zasnivanje useva.
DuPont sredstva za zaštitu bilja | 59
prodajni tim
Zoran Kampfer
Predstavnik za
ključne klijente
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Milan Šibul
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Goran Milićević
Vladimir Vasojević
Željko Đurđev
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Dušan Urošević
Ivana Drljača
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Predstavnik prodaje
Promoter
Predstavnik prodaje
Predstavnik prodaje
Promoterka
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Koristite proizvode za zaštitu
bilja bezbedno i odgovorno.Copyright © 2012. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi koji su označeni
sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

DUPONT™ sreDsTva za zašTiTU bilja