koncentrovana suspenzija
® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija
Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata)
DELOVANJE: Pirimetanil je fungicid iz grupe anilinopirimidina. Sprečava formiranje haustorija
patogena i izlučivanje enzima koji imaju ulogu u izgradnji ćelijskog zida (pektinaze, kutinaze, laktaze…). Na biohemijskom nivou ciljno mesto fungicida je sinteza metionina. Ovo je protektivni
fungicid koji se kroz biljku kreće translaminarno. Fungicid je najaktivniji u fazama intezivnog metabolizma biljke.
SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:
Gajena biljka
Patogen
Količina
primene
Vreme primene
Jabuka*
Čađava pegavost lišća
i krastavost plodova
(Venturia inequalis)
1 l/ha
Tokom listanja, cvetanja i formiranja plodova (faze
11/54 -71/73 BBCH skale), a može se koristiti i u
drugom delu vegetacije
Vinova loza
Siva trulež
(Botrytis cinerea)
2 l/ha
Tretiranjem u fazi od precvetavanja, pa do početka
sazrevanja (faze 68-81/83 BBCH skale)
Jagoda, malina
Siva trulež
(Botrytis cinerea)
2 l/ha
Tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja
(faze 55-65 BBCH skale)
Paprika*
Siva trulež
(Botrytis cinerea)
1,5 – 2,0 l/ha
Tokom vegetacije (faze 21/23 - 81 BBCH skale),
naročito odmah po zalamanju grana, kao i neposredno pred i tokom cvetanja, te dalje prema potrebi
Paradajz*
Siva trulež
(Botrytis cinerea)
1,5 – 2,0 l/ha
Tokom vegetacije (faze 21/23 - 81 BBCH skale),
naročito odmah po zalamanju grana, kao i neposredno pred i tokom cvetanja, te dalje prema potrebi
*U toku je proces registracije
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pehar se može mešati sa drugim preparatima. Uobičajeno
je da se pre mešanja proveri njihova kompatibilnost.
NAPOMENA: U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta. Uobičajeni
interval između primene je nedelju dana
KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE/ŽETVE (KARENCA):
Gajena biljka
Dani
Malina, Jagoda, Paprika, Paradajz
14
Jabuka
21
Vinova loza
35
PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l
Download

Detalji