DUPONT™
zaštita šećerne repe
zaštita šećerne repe
1
Plan zaštite šećerne repe
Šećerna repa je po značaju jedan od najvažnijih useva u Srbiji.
Pravilan izbor preparata za zaštitu useva šećerne repe od korova i
bolesti odrediće i uspeh proizvodnje.
Površine pod šećernom repom su ograničene plodoredom kao i pojavom pojedinih bolesti
ili štetočina. Pored toga ulaganja u proizvodnju šećerne repe su veoma velika, a činjenica
je da samo jedan propust u tehnologiji proizvodnje može da dovede do drastičnog
smanjenja kako prinosa tako i digestije. Upravo iz tih razloga važno je zaštiti useva šećerne
repe posvetiti punu pažnju. Pravilan izbor preparata za zaštitu useva šećerne repe od
korova i bolesti odrediće i uspeh proizvodnje.
Proizvod kompanije DuPont, Safari® 50 WG predstavlja pravo rešenje za suzbijanje
abutilona i divlje paprike, dok je fungicid Acanto® Plus rešenje u borbi protiv
prouzrokovača pegavosti lista Cercospora beticola.
ACANTO® PLUS
safari® 50 WG
1. Safari 50® WG - pravo rešenje za
suzbijanje abutilona i divlje paprike
2. Acanto® Plus- rešenje u borbi
protiv prouzrokovača pegavosti lista
Cercospora beticola
2 zaštita šećerne repe
zaštita šećerne repe
3
DuPont™ Safari® 50 WG
Herbicid
Safari 50® WG - pravo rešenje za suzbijanje
abutilona i divlje paprike
PRIMENA
DELOVANJE
U odnosu na fazu razvoja korovskih biljaka optimalno vreme za primenu je kada su
korovi u fazi kotiledona do dva prava lista. Zbog svoje izrazite selektivnosti prema usevu
šećerne repe preporuka je da se preparat Safari® 50 WG koristi u prvim tretmanima.
Za najefikasnije suzbijanje korova, potrebna su najmanje dva tretmana u razmaku od 8
do 14 dana, ili kada korovi počnu da niču.
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata,
metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove, kao
što su:
U odnosu na fazu razvoja useva: Safari® 50 WG treba primeniti kada je šećerna repa
iznikla 70-90%, pa sve do sklapanja redova šećerne repe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Safari® 50 WG se primenjuje u količini od 30 g/ha. Pri primeni preparata Safari®
50 WG u tank miks kombinacijama sa drugim herbicidima uvek treba poštovati sva
ograničenja partner herbicida.
Da bi se ostvarilo dobro usvajanje od strane korovskih biljaka, Safari® 50 WG treba
uvek koristiti sa okvašivačem Trend® 90 u koncentraciji 0,05%.
Plodored
Primena preparata SAFARI® 50 WG ne dovodi do ograničenja u plodoredu.
Safari® 50 WG delovanje na Abutilon theophrasti
5 dana posle tretmana
Izuzetna efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, kao što su:
• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
• obični štir (Amaranthus retroflexus),
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
• dvornik obični (Polygonum persicaria),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum),
• rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
tatula obična (Datura stramonium),
konica obična (Galinsoga parviflora),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik obični (Polygonum persicaria),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
14 dana posle tretmana
NAPOMENE
• Ne sme se primenjivati ako se 3-5 sati posle tretiranja očekuju temperature
vazduha veće od 25 °C ili noćni mrazevi;
• Tretiranje vršiti na temperaturama 7-25 °C.
Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
4 zaštita šećerne repe
zaštita šećerne repe
Divlja paprika (Polygonum persicaria)
5
DuPont™ Acanto® Plus
Fungicid
Kretanje Pikoksistrobina
Budite u plusu uz Acanto® Plus
Vrh lista
Trostruko delovanje, potpuna zaštita. Šećernu repu ugrožava više bolesti, a poseban
problem u njenoj proizvodnji predstavlja pegavost lista (Cercospora beticola).
U našim uslovima Cercospora beticola se redovno javlja tokom leta i može veoma brzo
da se proširi izazivajući oštećenja i propadanje lista. Idealni uslovi za pojavu su relativna
vlažnost vazduha 95% i temperatura 24-25oC. Infekcija se retko dešava ako je relativna
vlažnost vazduha ispod 70%.
Od infekcije do pojave prvih vidljivih simptoma potrebno je sedam i više dana.
Karakteristični simptomi su pege smeđe boje koje su u početku male i javljaju se
pojedinačno, ali vremenom mogu zahvatiti ceo list koji zbog toga i propada. Biljka
počinje da troši šećer za stvaranje novih listova, čime se smanjuje prinos korena i
sadržaj šećera.
Visoka
Niska
Koncentracija preparata
Pikoksistrobin
Kretanje ksilemom
i gasnom fazom
Azoksistrobin
Kretanje samo ksilemom
Trifloksistrobin
Kretanje samo gasnom fazom
Krezoksim-metil
Kretanje samo gasnom fazom
Piraklostrobin
Simbolicno
kretanje
Mesto primene
Karenca
prednosti
Ključ u borbi protiv ove bolesti je pravovremena zaštita. Optimalno vreme prve primene
fungicida je kada su simptomi prisutni kod 5% biljaka.
PRIMENA
Primenjuje se pri pojavi prvih simptoma i, po potrebi, tri nedelje kasnije do sklapanja
redova u šećernoj repi (BBCH 49).
Količina primene je 0,6-0,8 l/ha. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj
površini: dva puta, sa intervalom od 21 dan između tretiranja.
delovanje
Acanto® Plus sadrži dve aktivne materije sa različitim ali kompatibilnim mehanizmima
delovanja, ima visoku efikasnost u suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista šećerne
repe (Cercospora beticola).
28 dana za šećernu repu.
•Trostruko delovanje, potpuna zaštita;
•Jedinstven trostruki način transporta koji obezbeđuje i zaštitu novoizraslih delova biljke
- brzo usvajanje i sistemična distribucija u biljci,
- apsorpcija difuzijom kroz voštane slojeve na površini biljke,
- redistribucija gasnom fazom;
• Preventivno i kurativno delovanje;
• Dva mehanizma delovanja, manja mogućnost za nastanak rezistencije.
Redistribucija gasnom fazom
Sistemično kretanje
Translaminarno kretanje
17.4
17.2
17
16.95
17.05
16.8
16.6
16.4
16.15
16.2
16
15.8
15.6
Difuzija kroz voštani sloj
Acanto® Plus 0.6 l/haAcanto® Plus 0.8 l/haNetretirano
Aksijalna redistribucija
Sadržaj šećera (%) (lokalitet Kovilovo)
6 zaštita šećerne repe
zaštita šećerne repe
7
prodajni tim
Zoran Kampfer
Vladimir Vasojević
Predstavnik za
ključne klijente
Predstavnik prodaje
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Milan Šibul
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Goran Milićević
Predstavnik prodaje
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Dušan Urošević
Promoter
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Ivana Drljača
Promoterka
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Željko Đurđev
Predstavnik prodaje
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Dalibor Munćan
Promoter
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.
Copyright © 2012. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

zaštita šećerne repe