Uslovi poslovanja 2014
DuPont SRB d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 88
11070 Novi Beograd
Dodatak B
Cenovnik DuPont sredstava za zaštitu bilja (bez PDV-a)
Važi od 01.05.2014.
HERBICIDI
Spoljno
(transportno)
pakovanje
Cena po
jedinici
(kg, l)
u
RSD
Količina
primene
g/ha
Cena
tretmana po
ha
330 g
3.3 kg
17.400
330
5,742
40 gr
0,4 kg
94.100
40
3.764
400 gr
4 kg
92.300
40
3.692
60 g
0.6 kg
79.700
45
3.587
112,5 g
1,125 kg
79.700
45
3.587
50 g
0.5 kg
24.680
50
1.234
Grid® 75 WG
(4x10) g
8 kg
87.800
20
1.756
Harmony® 75 WG
(2x8) g
1,6 kg
133.000
8
1.064
Laren® 60PX
(5x10) g
10 kg
39.500
10
395
Laren® Max PX
75 g
0.75 kg
37.000
15
555
Principal®Plus
440 g
4.4 kg
10.300
440
4.532
Safari® 50WG **
60 g
0.6 kg
**
30
(5x10) g
10 kg
49.000
50
2.450
100 g
1 kg
46.900
50
2.345
Tarot® Plus WG
185 g
1.85 kg
10.300
307
3.162
Victus®Duo
90 g
0.9 kg
34.500
90
3.105
PROIZVOD
I
VELIČINA PAKOVANJA
Arigo®
Cordus® 75 WG
Express® 50 SX
Granstar® Extra PX
Tarot® 25 WG
** U distribuciji kod Agromarketa
Uslovi poslovanja 2014 – Cenovnik vazi od 01.05.2014.
1/2
FUNGICIDI I INSEKTICIDI
Spoljno
(transportno)
pakovanje
Cena po
jedinici
(kg, l)
u
RSD
Količina
primene
l,kg/ha
Cena
tretmana po
ha
1l
10 l
5.600
0,6-0,8
3.360- 4.480
5l
20 l
5.400
0,6-0,8
3.240–4.320
100 ml
2l
14.400
0,25
3.600
1l
10 l
13.600
0,25
3.400
30 ml
1.5 l
**
0,06-0,2
100 ml
2l
**
0,06-0,2
1 kg
10 kg
2.480
2
4.960
30 g
1.5 kg
2.800
2,5-3
7.000-8.400
1 kg
10 kg
2.150
2,5-3
5.375-6.450
30 g
1.5 kg
2.500
3
7.500
1 kg
10 kg
2.000
3
6.000
6g
1,2 kg
15.000
0,4
6.000
80 g
4 kg
12.600
0,4
5.040
400 g
4 kg
12.400
0,4
4.960
Kocide® 2000 *
1 kg
22 kg
*
2-3
Lannate® 90
100 g
5 kg
7.300
0,35-0,45
2.555-3.285
100 ml
2l
9.200
0,2-0,25
1.840-2.300
1l
10 l
8.200
0,2-0,25
1.640-2.050
1l
10 l
1.880
10
18.800
1l
10 l
1.000
0,05-0,1 %
100 ml
10 l
1.300
0,05-0,1 %
PROIZVOD
I
VELIČINA PAKOVANJA
Acanto®Plus
Avaunt® 15EC
Coragen® 20SC **
Curzate® C Extra
Curzate® M WG
Curzate® R WG
Equation®Pro WG
Talendo®
Vydate® 10L
Trend® 90
* U distribuciji kod Agro Mastera
** U distribuciji kod Agromarketa
Napomena :
•
U cenu nije uračunat PDV
•
Sva DuPont sredstva za zaštitu bilja se prodaju u spoljnim (transportnim)
pakovanjima i/ili paletama
•
TREND® 90 se prodaje u skladu sa proizvodima sa kojima se primenjuje
Uslovi poslovanja 2014 – Cenovnik vazi od 01.05.2014.
2/2
Download

Dodatak B