21. 6. 2013
1
Spectrum®
Spectrum®

Dimethanamid-P (DMTA-P)

720 g/l
Formulasyon:

Emülsiyon Konsantre (EC)
Etkili Madde Yayılımı:


Sistemik
Kökten ve genç filizlerden alınır
Etki Şekli:

Hücre Bölünmesini Engeller
Kullanım Şekli:

Çıkış Öncesi

Tohumdan gelen Dar ve Geniş
Yapraklı Yabancı Otlar
Etkili Madde:
Etki Profili:
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
2
Spectrum®
Başlıca Avantajları
 Grubunun en yeni üyesi. Tek yıllık dar ve geniş yapraklı
yabancı otlara karşı mükemmel kontrol
 Mısır’a herhangi bir zarar vermez. Olumsuz çevre
koşullarında da yüksek etki gösterir.
 Uygulama zamanında esneklik sağlar
 Etki süresi daha uzun, etki profili daha geniştir.
Kendi grubu içinde tartışmasız en iyi toprak herbisiti
Spectrum®
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
3
Yabancı Ot Tarafından Alınımı
.
Başlıca; kökler ve yeni çimlenmiş sürgünler
tarafından yabancı otun bünyesine alınır
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
4
Etki Şekli
 Kökler ve yeni çimlenmiş
sürgünler tarafından hızla
yabancı otun bünyesine alınır..
 Hücre bölünmesini engelleyerek
büyümeyi durdurur ve yabancı
otları ölüme götürür.
Dimethanamid-P
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
5
Topraktaki Aktivitesi
Toprak suyunda en ideal çözünürlüğe sahip
olduğu için daha yüksek etki
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
6
Topraktaki Aktivitesi
DMTA-P
Toprakta Mükemmel Yayılım
 Yatay yayılımı mükemmel
 Uygulamadan sonra
toprak içerisine hızla girer
Metolachlor
 Dikey olarak taşınımı
zayıftır, yıkanmayla kayıp
söz konusu değildir.
Acetochlor
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
7
Topraktaki Aktivitesi
Sulamadan 8 gün sonra
Düşük nemli toprak koşullarında en iyi etki
gösteren herbisit Spectrum®
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
DIGSA
8
Mısır’da Etki Profili
Türkiye’de Ruhsatlı Olduğu Yabancı Otlar
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Sirken-Iştır (Chenopodium album)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Yabani semiz otu (Portulaca oleracea)
Topalak (Cyperus rotundus) -> (tohumdan olan)
Fener Otu (Physalis angulata)
Çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanır
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
9
Mısır’da Etki Profili
Benekli Darıcan
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
10
Mısır’da Etki Profili
Çatal Otu
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
11
Mısır’da Etki Profili
Horoz İbiği
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
12
Mısır’da Etki Profili
Topalak
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
13
Mısır’da Etki Profili
Sirken
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
14
Mısır’da Etki Profili
Köpek Üzümü
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
15
Mısır’da Etki Profili
EU’da Kullanıldığı Y.Otlar
Dar Yapraklılar
(Darıcan)

Echinochloa crus-galli

Digitaria sp. (Çatal Otu)

Setaria sp. (Kirpi darı))

Panicum sp.

Eleusine indica

Apera spica-venti

Bromus sterilis (Püsküllü çayır)

Poa annua (Salkım otu)

Alopecurus myosuroides

Sorghum halepense (tohumdan)
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
16
Mısır’da Etki Profili
EU’da Kullanıldığı Y.Otlar
Geniş Yapraklılar
Amaranthus retroflexus

Ranunculus spp.

Veronica sp.

Myosotis arvensis

Galeopsis tetrahit

Geranium sp.

Papaver rhoeas

Galinsoga parviflora

Polygonum lapathifolium

Daucus carota

Portulaca oleracea

Polygonum persicaria
Anthemis arvensis

Bidens tripartita

Centaurea cyanus

Matricaria inodora

Lamium sp.

Mercurialis annua

Matricaria chamomilla

Stellaria media

Phacelia tanacetifolia
Capsella bursa-pastoris

Thlaspi arvense

Solanum nigrum

Sonchus oleraceus

Senecio vulgaris

Datura stramonium

Spergula arvense

Atriplex patula

…

Anagallis arvensis

Aethusa cynapium

Fumaria officinalis



21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
17
Mısır’da Etki Profili
İlaçsız
İlaçsız
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
18
Mısır’da Etki Profili
Spectrum
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
19
Mısır’da Etki Profili
İlaçsız
21. 6. 2013
Spectrum
CONFIDENTIAL
İlaçsız
20
Mısır’da Etki Profili
(Dar Yapraklı Yabancı Otlar)
BASF, Almanya
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
21
Mısır’da Etki Profili
(Geniş Yapraklı Yabancı Otlar)
BASF, Almanya
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
22
Mısır’da Etki Profili
(Dar Yapraklı Yabancı Otlar)
BASF, Almanya
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
23
Mısır’da Etki Profili
(Geniş Yapraklı Yabancı Otlar)
BASF, Almanya
Horoz
ibiği
21. 6. 2013
Horoz
kuyruğu
Yer
fesleğeni
CONFIDENTIAL
Çoban
değneği
Domuz
pıtraği
24
Spectrum®
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
25
Mısır’da Etiket Bilgileri
Türkiye’de Ruhsatlı Olduğu Yabancı Otlar
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
80 ml/da
Sirken-Iştır (Chenopodium album)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Yabani semiz otu (Portulaca oleracea)
Topalak (Cyperus rotundus) -> (tohumdan olan)
100 ml/da
Fener Otu (Physalis angulata)
Çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulanır
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
26
Mısır’da Toprak Yapısına Göre Doz Önerisi
Organik Karbon İçeriği
Toprak Yapısi
Kil İçeriği
Hafif Toprak
<2%
>2%
<10%
80-100 ml/da
80-100 ml/da
10-15%
80-100 ml/da
100-125 ml/da
>15%
125-140 ml/da
140 ml/da
(Kumlu, Tınlı Kumlu,Milli)
Orta Bünyeli
(Tınlı, Kumlu Tınlı, Milli Tınlı)
Ağır Toprak
(Kumlu Killi Tınlı, Kumlu Killi Milli, Killi Tınlı, , Milli Killi Tınlı, Milli
Killi, Kumlı Killi, Killi)
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
27
Spectrum®
Başlıca Avantajları
 Grubunun en yeni üyesi. Tek yıllık dar ve geniş yapraklı
yabancı otlara karşı mükemmel kontrol
 Mısır’a herhangi bir zarar vermez. Olumsuz çevre
koşullarında da herbisit etkisi daha yüksektir.
 Uygulama zamanında oldukça yüksek esneklik sağlar
 Etki süresi daha uzun, etki profili daha geniştir.
Kendi grubu içinde tartışmasız en iyi toprak herbisiti
Spectrum®
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
28
Mısır’da Etki Profili
Kendi grubu içinde tartışmasız en iyi
toprak herbisiti
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
29
Spectrum®
Kendi grubu içinde tartışmasız en iyi
toprak herbisiti
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
30
21. 6. 2013
CONFIDENTIAL
31
Download

Spectrum