DUPONT™
herbicidi u kukuruzu
VISOKI PRINOSI KUKURUZA, najvaŽnije žitarice u srbiji, ne mogu
se postići samo uvođenjem u proizvodnju novih, savremenih
hibrida, primenOM agrotehničkih mera i upotrebom moderne
mehanizacije. jedan od ključnih činilaca koji dovodi do
podizanje nivoa proizvodnje i postizanje visokih prinosa
je pravilna zaštita useva. upravo štete koje nastaju usled
nepravilne i neblagovremene zaštite useva mogu označiti
razliku između uspešne i neuspešne proizvodnje.
Kukuruz je posebno osetljiv na konkurenciju korova, u najosetljivijim, ranim fazama razvića.
Štete koje korovi nanose kukuruzu u Srbiji su ogromne. Ako se uzme da je smanjenje usled
konkurencije korova u proseku 10%, to znači da se u Srbiji zbog primene nekvalitetnih,
neproverenih ili neodgovarajućih sredstava godišnje izgubi prinos sa više od 100.000 hektara,
odnosno više od 600.000 tona kukuruza. Sa druge strane, najnovija istraživanja pokazuju da
se suzbijanje nekih korovskih vrsta, kao što je divlji sirak, u velikoj meri doprinosi i zaštiti štiti
kukuruza od bolesti.
DuPont stalno unapređuje svoje proizvode, na prvom mestu vođen potrebama proizvođača i
stalnom težnjom za postizanje optimalnih rezultata u zaštiti bilja. Nove formulacije i kombinacije
proverenih aktivnih materija donose proizvođačima mogućnost izbora u svim situacijama. Na taj
način proizvođači u Srbiji imaju na raspolaganju proizvode sa kojima mogu efikasno i bezbedno
suzbiti sve korove u kukuruzu i na taj način dobiti visoki prinos.
DuPont SRB d.o.o.
2 zaštita kukuruza
Kukuruz je usev koji se u Srbiji gaji na najvećim površinama i može se
reći da je najvažnija POLJOPRIVREDNA kultura. Proizvodnja KUKURUZA
JE vezana sa mnogim problemima, a jedan od najvećih je zaštita useva
od korova.
Povećanje prinosa
% povećanje prinosa u
odnosu na netretirano
Štete od korova su ogromne i svake godine se usled nepravilne primene herbicida ali i zbog izbora
neadekvatnih herbicida u usevima kukuruza javljaju gubici čija se vrednost meri zaista ogromnim
sredstvima. Upravo zato
Uticaj dominantnih korova na smanjenje prinosa
od velike važnosti je izbor
adekvatnog, proverenog i
pouzdanog herbicida čija će
300
primena omogućiti od korova
nesmetan rast useva kukruuza
i postizanje adekvatih prinosa.
200
Upotreba neodgovarajućih
sredstava za zaštitu bilja može
imati nesagledive posledice koje
100
se ogledaju ne samo u rastu
Proso korovsko
Muhari
Mišji repak
Širokolisni korovi
troškova usled ponavljanja
Echinochloa
Setaria sp.
Alopecurus
crus-galli
myosuroides
tretmana, već i u padu prinosa
usled konkurencije korova u
najosetljivijim fazama razvoja useva kukuruza.
Kompanija DuPontTM je poznata ne samo kao prvi proizvođač preparata iz grupe sulfonil urea u svetu, već i
kao kompanija koja ima najveću tradiciju i iskustvo u ovoj proizvodnji.
Plan zaštite kukuruza
ARIGO™ + TREND® 90
CORDUS® 75 WG + TREND® 90
TAROT® 25 WG + TREND® 90
TAROT® PLUS WG + TREND® 90
GRID® 75 WG + TREND® 90
Setva
Nicanje
Dva lista
Tri lista
Šest listova
Osam listova
DESET LISTOVA
Najbolji rezultati se postižu tretiranjem kada se sirak nalazi u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni
korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.
zaštita kukuruza
3
DuPont™ Arigo™
Herbicid
Preparat stvoren za one koji svom kukuruzu žele najbolje. Kompletno rešenje
za vaše probleme u kukuruzu.
ArigoTM je novi herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu
travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom.
Robustan, siguran i fleksibilan herbicid stvoren za one koji ne žele kompromise.
PRIMENA ArigoTM se primenjuje kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12 - 18
BBCH skale) u količini: 330 g/ha + 0,1% okvašivača TREND® 90.
Prednosti • Delovanje tri aktivne materije u optimalnom odnosu omogućava da se jednim
tretmanom, u trenutku koji je najpovoljniji, suzbiju glavni korovi koji utiču na
smanjenje prinosa.
• Najširi mogući spektar delovanja na sve dominantne korove u kukruzu.
•Jedan tretman koji omogućava dovoljno vremena za sve druge radove.
• Sigurno, pouzdano, bezkompromisno rešenje
• Superiorno delovanje sa malim količinama primene
• Visoka selektivnost, bezbedan usev
•Delovanje preko lista i preko zemljišta
4 zaštita kukuruza
Efikasnost herbicida Arigo®
Chenopodium hybridum
Abutilon theophrasti
Echinochloa crus-galli
Amaranthus retroflexus
Sorgum halepense
100
Chenopodium abum
90
80
Solanum nigrum
70
60
50
Sinapis arvensis
40
30
20
10
Datura stramonium
0
Helianthus annuus
Xanthium strumarium
Hibiscus trionium
Polygonum lapathifolium
Lathyus tuberosus
Setaria glauca
Ambrosia artemisiifolia
Convolvolus arvensis
DELOVANJE
Efikasnost %
* DuPont ogledi 2012.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum
halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz semena (Sorghum
halepense), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crusgalli);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: čičak (Xanthium strumarium),
tatula obična (Datura stramonium), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir
obični (Amaranthus retroflexus), samonikla uljana repica (Brassica napus),
srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), gorušica poljska (Sinapis
arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
ArigoTM ispred konkurencije
Sorghum halepense
Setaria spp.
Capsella bursa-pastoris
Amaranthus blitoides
Helianthus annus
Echinochloa crus-galli
Polygonum persicaria
0
20
Arigo™
40
60
80
100 % efikasnost
Reference product *
*Reference = Floramsulfuron + Iodosulfuron
Izvor: DuPont 2009-2011, prosek ogleda širom Evrope, efikasnost varira zavisno od zemlje
zaštita kukuruza
5
DuPont™ Cordus®75 WG
Herbicid
Dosta vam je problema sa travnim korovima? Želite rešenje za sve izazove u
svim vremenskim uslovima?
CORDUS® 75 WG je odgovor.
Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove kao i brojne jednogodišnje
širokolisne korove u kukuruzu.
PRIMENA
CORDUS® 75 WG se primenjuje kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12 18 BBCH skale) u količini: 40 g/ha + 0,1% okvašivača TREND® 90.
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum
halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz semena (Sorghum
halepense), muhar sivi (Setaria glauca), proso korovsko (Echinochloa crusgalli);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus
blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), samonikla uljana repica
(Brassica napus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula
obična (Datura stramonium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac
jednogodišnji (Stachys annua).
Ako se tretman obavi kada su korovi u ranoj fazi porasta, CORDUS® 75 WG
suzbija i neke jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: obična pepeljuga
(Chenopodium album), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), pomoćnica
obična (Solanum nigrum).
PREDNOSTI
PREPARATA
6 • Visoka selektivnost - bezbedan usev;
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma i semena, kao i nekih
jednogodišnjih širokolisnih korova;
• Ne ograničava plodored;
• Dopunjujući efekat dve aktivne materije poznate po efikasnom i uspešnom
suzbijanju korova.
zaštita kukuruza
DuPont™ Tarot®25 WG
Herbicid
Tradicija i partnerstvo u rešavanju problema divljeg sirka u usevu kukuruza.
TAROT® 25 WG suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne kao i neke
širokolisne korove u kukuruzu.
PRIMENA
TAROT® 25 WG se primenjuje jednokratno ili dvokratno u količini 40-60 g/ha +
0,1% okvašivača TREND® 90 tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih od 1 do 7
listova (faze 11-17 BBCH-skale).
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum
halepense), pirevina obična (Agropyrum repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
• proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis),
muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus
blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), samonikli suncokret
(Helianthus annuus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac
jednogodišnji (Stachys annua).
Prednosti
preparata
• Izuzetna brzina delovanja na travne korove
• Ne ograničava plodored
• Laka i bezbedna primena
zaštita kukuruza
7
DuPont™ Tarot®Plus WG
Herbicid
Za najteže situacije. Kada je potrebno rešiti ono što se čini nerešivim.
TAROT® PLUS WG suzbija široki spektar uskolisnih i širokolisnih korova u
kukuruzu.
PRIMENA
TAROT® PLUS WG se primenjuje u usevu kukuruza kada kukuruz ima od 1 do 6
listova (faze 11-16 BBCH skale).
TAROT® PLUS WG koristiti u količini od 307 g/ha, uvek uz dodatak 0,1% okvašivača
TREND® 90 (200-300 ml/ha).
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum
halepense), pirevina obična (Agropyron repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crusgalli), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhar (Setaria spp.), sirak divlji iz
semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon
theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus
blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
samonikli suncokret (Helianthus annus), vijušac (Polygonum spp.), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac
jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), boca obična
(Xanthium strumarium);
d) višegodišnje širokolisne korove, kao što su: palamida njivska (Cirsium
arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).
PREDNOSTI
PREPARATA
8 •Širok spektar delovanja na širokolisne i travne korove;
• Kompletno rešenje;
• Ne ograničava plodored;
•Laka i bezbedna primena.
zaštita kukuruza
DuPont™ Grid®75 WG
Herbicid
Početak je najvažniji. Upravo zato je na početku potrebno preuzeti inicijativu
koja će omogućiti da suzbijemo korove pre nego što naprave štetu.
GRID® 75 WG suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne kao i
jednogodšnje širokolisne korove.
PRIMENA
GRID® 75 WG se koristi kada je kukuruz u fazi od 1 do 5 listova (faza 11-15 BBCH
skale). Primenjuje se u količini od 20 do 25 g/ha. Najbolji rezultati se postižu
tretiranjem kada je divlji sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni korovi u
fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u fazi
od 2 do 4 lista.
Uz dodatak 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi Dikambe (sa 480 g/l aktivne materije)
uspešno suzbija pomoćnicu (Solanum nigrum), tatulu (Datura stramonium),
čičak (Xanthium strumarium) kao i višegodišnje širkolisne korove kao što su
poponac obični (Convolvulus arvensis) i palamida njivska (Cirsium arvense).
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što je:
• divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
• divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), korovsko proso (Echinochloa crusgalli), muhari (Setaria spp.); širokolisne korove, kao što su: teofrastova lipica
(Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), ambrozija (Ambrosia spp.),
• pepeljuga obična (Chenopodium album), samonikli suncokret (Helianthus
annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik (Polygonum spp.),
gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua);
PREDNOSTI
PREPARATA
•Širok spektar delovanja preparata na travne i širokolisne korove;
• Uspešno zamenjuje tretmane posle setve a pre nicanja;
• Visoka kompatibilnost - mogućnost mešanja sa drugim sredstvima za
zaštitu bilja
zaštita kukuruza
9
Najvažniji korovi u usevu kukuruza
Divlji sirak (Sorghum halepense)
Muhari (Setaria spp.)
Pojava:
na plodnim, glinovitim ili glinovito
peskovitim zemljištima
u velikom porastu
Zastupljenost:
u porastu
cele godine, intenzivno
tokom maja i juna
Klijanje/nicanje:
cele godine, intenzivno
tokom proleća, jesen
Broj semena/rizom: 8.000 - 25.000, do 4 t
rizoma po ha
Broj semena:
oko 40 po jednoj biljci
Dugovečnost
semena:
Dugovečnost
semena:
do 5 godina
Pojava:
na svim tipovima zemljišta
Zastupljenost:
Klijanje/nicanje:
do 10 godina
Proso korovsko (Echinocloa cruss-gali)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Pojava:
na bogatim glinovito
peskovitim zemljištima
Pojava:
skoro na svim tipovima zemljištima,
posebno na azotom bogatim
Zastupljenost:
u velikom porastu
Zastupljenost:
u porastu
Klijanje/nicanje:
proleće
Klijanje/nicanje:
proleće
Broj semena:
400 po biljci
Broj semena:
500 po biljci
Dugovečnost
semena:
2 do 3 godine
Dugovečnost
semena:
do 40 godina
10 zaštita kukuruza
Boca obična (Xanthium strumarium)
Tatula (Datura stramonium)
Pojava:
na svim zemjištima, posebno
na ilovasto peskovitim
Pojava:
na toplim, azotom bogatim zemljištima
Zastupljenost:
velika
Zastupljenost:
u porastu
Klijanje/nicanje:
proleće
Klijanje/nicanje:
proleće, leto
Broj semena:
5.000 - 25.000 po biljci
Broj semena:
500 -5.000 po biljci
Dugovečnost
semena:
do 15 godina
Dugovečnost
semena:
do 30 godina
Pepeljuga (Chenopodium album)
Štir (Amaranthus retroflexus)
Pojava:
na bogatim glinovitim i
peskovitim zemljištima
Pojava:
na rastresitim zemljištima
bogatim azotom
Zastupljenost:
u velikom porastu
Zastupljenost:
u porastu
Klijanje/nicanje:
proleće, jesen
Klijanje/nicanje:
leto
Broj semena:
3.000 po biljci
Broj semena:
5.000 po biljci
Dugovečnost
semena:
do 2 godine
Dugovečnost
semena:
do 10 godina
zaštita kukuruza
11
prodajni tim
Zoran Kampfer
Vladimir Vasojević
Predstavnik za
ključne klijente
Predstavnik prodaje
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Milan Šibul
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Goran Milićević
Predstavnik prodaje
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Dušan Urošević
Promoter
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Ivana Drljača
Promoterka
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Željko Đurđev
Predstavnik prodaje
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Dalibor Munćan
Promoter
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.
Copyright © 2012. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

herbiciDi U kUkUrUzU