Hibridi i zaštita suncokreta
2012
NK Singi
Stodanac velikog potencijala
Lino tip
!
Veoma rani
o
nov
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz
korena i izražene otpornosti na lomljenje.
Glava polu-uspravna, sa velikim brojem zrna
srednje težine.
Osrednji vigor, dužina vegetacije oko 100 dana
Odlično podnosi kasnu setvu.
Umereno tolerantan na belu trulež glave.
Rezistentan na E rasu volovoda prisutnu u Srbiji.
Preporuke za gajenje
Hibrid vrlo rane grupe sa visokim potencijalom rodnosti
Izuzetna tolerantnost na stresne klimatske uslove.
Odlične rezultate daje na plodnim zemljištima a
umerene na srednje plodnim.
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Drljan
Popov Sava
4072
Sombor
Kovačić Vladimir
4357
Kucura
Ulfaloši Nikola
4430
Titel
ZZ „Tri brazde”
3690
Gardinovci
Bečelić Đorđe
3580
Mošorin
Etinski Radosla
3820
Bački Petrovac
Spevak Danijel
3550
Beška
Jovanović Đorđe
4380
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
2
NK Rocky
Za ranu i bogatu žetvu
Lino tip
!
Veoma rani
o
nov
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine (125-150 cm), umereno
otporno na poleganje i solidne otpornosti na
lomljenje.
Glava popunjena semenom, sa velikim brojem
kraćih i zdepastijih zrna. Sednja težina 1000 zrna
oko 40 – 45 grama.
Dobar vigor, dužina vegetacije oko 105 dana
Solidno adaptiran na naše pedo-klimatske
uslove.
Tolerantan na Phomopsis i belu trulež glave.
Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa)
prisutne u Srbiji.
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Izbegavati velike količine azota.
Formira veliki broj cvetova i daje puno nektara, pa
je odlična pčelinja paša.
Visok potencijal za prinos i ranostasnost dolaze
do izražaja naročito u sušnim godinama.
Dobro podnosi sve tipove zemljišta i kasnu setvu.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Opovo
Babajanin MIlan
3862
Margita
Mihajlov Dobrinko
3800
Rusko Selo
Tomić Dušan
3460
Sečanj
Milošević Dragan
3771
Neuzina
Antunović Živan
4118
Inđija
„Agrounija”
4876
Krčedin
Vlaović Aleksandar
3875
Čurug
ZZ Vitaminka
4623
Hibridi i zaštita suncokreta
Arena PR
Pouzdana u svim uslovima
Lino tip
Srednje rani
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine, umereno otporno na
poleganje i solidne otpornosti na lomljenje.
Glava polu-uspravna, sa velikim brojem zrna
srednje težine.
Dobar vigor, dužina vegetacije oko 115 dana.
Odlično adaptiran na naše pedo-klimatske
uslove.
Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije
koja obezbeđuje odlivanje vode.
Dobre tolerantnosti prema ostalim obolenjima.
Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa)
prisutne u Srbiji.
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Dobrica
Lepedat Tomislav
3420
Opovo
Babajanin Milan
3888
Sakule
Vodeničar Jovan
3221
Margita
Dobrinko Mihajlov
3520
Ritiševo
Ilin Dorin
3172
Pavliš
Milašinov Sava
3015
Alibunar
Ilić Žika
2974
Vrapčev gaj
Ivanko Terzić
2700
Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja u semenu, bez
većih oscilacija, čak i u uslovima manjeg ulaganja u
proizvodnju.
Preporuka setvene norme: 50.000 semena/ha.
Izuzetna tolerantnost na stresne klimatske uslove.
Odlično podnosi sve tipove zemljišta.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
4
NK Dolbi
Uvek u vrhu
Lino tip
Srednje rani
Karakteristike hibrida
Stablo nisko do srednje visine, veoma otporno na
poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava poluuspravna, sa velikim brojem zrna
srednje težine.
Osrednji vigor, dužina vegetacije 110 – 115 dana.
Odlično adaptiran na naše pedo-klimatske uslove.
Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije
koja obezbeđuje odlivanje vode.
Tolerantan na sušu i visoke temperature.
Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan
prema Phoma-i.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa)
prisutne u Srbiji.
Postignuti prinosi u 2011.
Preporuke za gajenje
Daje visoke i stabilne prinose i visok sadržaj ulja u zrnu.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Pogodan za gajenje u vetrovitim područjima i na
zemljištima srednjeg do dobrog kvaliteta.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Krčedin, 14 ha
Obradović Saša
3876
Brestač, 4 ha
Kovačević Mirko
4416
Vrbas, 110 ha
„Carnex”
4680
Stajićevo, 21 ha
Rošulj Dragan
4470
Deliblato,25 ha
Gava Danijel
4100
Kumane, 23 ha
Zokić Đuro
3950
Mol
Horvat Elvira
4000
Čurug
Ivkov Željko
4600
Hibridi i zaštita suncokreta
NK Delfi
Najbolji kad je najteže
Lino tip
Srednje rani
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine do visoko, veoma otporno
na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do
velike težine.
Dobar vigor, dužina vegetacije 110 – 115 dana.
Umereno tolerantan na sušu i visoke
temperature.
Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan
prema Phoma i Macrophomina na stablu, i
Scelortinia na korenu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa)
prisutne u Srbiji.
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Torak,
Paunesku Torak
3820
Kupinovo
Pavasović Vladimir
5012
Nova Pazova
Domonji Lakotoš Mihalj
4310
Novi Karlovci
Filipović Aleksa
4650
Bačka Topola
Čubranović Saša
4552
Dobrica
Lepedat Tomislav
3981
Žitište, 17 ha
Moldovan Duško
3800
Daje visoke i stabilne prinose i visok sadržaj ulja.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Hibrid za visok nivo agrotehnike, plodna zemljišta
i profesionalne proizvođače.
Ne podnosi kasnu setvu i daje loše rezultate u
ređim sklopovima.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
6
NK Kondi
Vodeći na svakom mestu
Lino tip
Srednje kasni
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine, veoma otporno na
poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do
velike težine.
Dobar vigor.
Dužina vegetacije 120 – 125 dana.
Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije
koja obezbeđuje odlivanje vode.
Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima.
Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan
prema Phoma-i Macrophomina-i na stablu, i beloj
truleži na korenu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Postignuti prinosi u 2011.
Preporuke za gajenje
Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i
oprašivanju.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju
iizuzetno veliki broj zrna po glavi.
Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta.
Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Deliblato ,20 ha
Gava Danijal
4200
Padina, 12 ha
Grnča Miša
4050
Aleksandrovo, 70 ha
DOO Dragolj
4200
Krčedin, 28 ha
Obradović Saša
4242
Beška, 30 ha
Agro Jovanović
4015
Bačko Gradište
Gucunski Srđan
4619
Utrine
Bin Peter
4511
Žitište, 45 ha
Nakomčić Predrag
4100
Hibridi i zaštita suncokreta
NK Armoni
Šampion prinosa
Lino tip
Srednje kasni
Karakteristike hibrida
Stablo srednje visine, veoma otporno na
poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
Dobar vigor, dužina vegetacije 125 dana.
Zahvaljujući snažnom korenu podnosi sušu
bolje od svih ostalih hibrida, kao i visoke
temperature i udare vetra.
Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u,
beloj truleži glave i korena (Sclerotinia). Umereno
tolerantan prema Phoma i Macrophomina na stablu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Padina, 2.5 ha
Heđi Jan
4100
Vladimirovac
Kete George
3784
Titel
ZZ Tri brazde
4355
Šid,
Barišić Goran
4300
Krčedin
Vlaović Aleksandar
4459
Pavliš
Milašinov Saša
3790
Bačko Gradište
Gucunski Srđan
4784
Mol
Horvat Elvira
4432
Vodeći hibrid po potencijalu za prinos
i sadržaj ulja, koji dolazi do izražaja
primenom pune agrotehnike.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Pozitivno reaguje na plodna zemljišta.
Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim
setvenim normama.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
8
NK Ferti
Za Ekstra Profit
HO tip
Srednje rani
Karakteristike hibrida
HO (High Oleic) - hibrid sa visokim sadržajem
oleinske kiseline (86 – 89%)
Stablo srednje visine, veoma otporno na
poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
Osrednji vigor, dužina vegetacije 115 dana.
Relativno tolerantan na sušne uslove.
Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina-i.
Umereno tolerantan prema Phoma-i na stablu, i
beloj truleži na korenu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Preporuke za gajenje
Visok potencijal za prinos, sadržaj ulja
i procenat oleinske kiseline.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro
podnosi i nešto lošiji kvalitet tla.
Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim
setvenim normama.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Opovo
Babajanin Milan
4645
Torak
Euđen Damjan
3876
Vrapčev Gaj
Terzić Ivanko
3630
Gardinovci
Bečelić Đorđe
4135
Divoš
Čekerinac Milan
5193
Ruski Krstur
Seman Janko
4103
Turija
Milosavljević Jovica
4575
Drljan
Popov Saba
4186
Hibridi i zaštita suncokreta
IMI Hibridi suncokreta
Clearfield® tehnologija
Proizvođači suncokreta dugo su iščekivali efikasno rešenje protiv širokog spektra
korova u vidu herbicida, koji je moguće primeniti nakon nicanja useva. Posebno veliki
problem proizvođača predstavljaju korovi teški za kontrolu, kao što su Ambrosia spp,
Xanthium spp, Amaranthus spp, Abutilon spp, Chenopodium spp... ali i parazitna
cvetnica Orobanche spp, koja čestim
promenama rase, a time i slabljenjem genetske otpornosti hibrida, u mnogome
limitira proizvodnju suncokreta.
Prednost CLEARFIELD® tehnologije u proizvodnji suncokreta je spoj Imazamox i/ili
Imazapyr aktivne materije sa visoko kvalitetnim imidazolinon-tolerantnim hibridima.
Važno je napomenuti, da su hibridi koji se primenjuju u CLEARFIELD® tehnologiji
razvijeni klasičnim metodama oplemenjivanja i nisu proizvod genetskog
inženjeringa (nisu GMO).
Upotreba herbicida Pulsar® 40 u hibridima CLEARFIELD® tehnologije omogućava:
kontrolu širokog spektra širokolisnih i travnih korova
kontrola volovoda - parazita suncokreta
kontrola korova kontaktnim i rezidualnim dejstvom (delovanjem preko zemljišta)
efikasnu i jedinstvenu mogućnost kontrole korova i nakon nicanja suncokreta.
odličnu sigurnost useva suncokreta sa hibridima
CLERFIELD® tehnologije.
Pulsar 40 ima manju restrikciju u plodoredu od svih drugih imidazolinon proizvoda,
prvenstveno zbog niže doze aktivne materije, brže razgradnje u zemljištu i
oslabljenog usvajanja od strane
korena.
Dejstvo Pulsara 40 započinje njegovim usvajanjem od strane listova ili korenovog
sistema. Potom se prenosi, kroz sprovodne sudove biljaka korova do tačaka rasta,
na koje direktno deluje.
Uobičajena doza preparata Pulsar 40 je 1,2 l/ha,i to u fazi 4 do 8 stalnih listova
suncokreta. U zavisnosti od specifičnosti pojave korova ili potrebe za kontrolom,
kako korova tako i volovoda, preparat Pulsar 40 moguće je primeniti u split aplikaciji.
CLEARFIELD® hibridi
NK Fortimi, NK Neoma, NK Alego, NK Adagio i Tristan
Clearfield i Pulsar 40 su zaštićeni od strane kompanije BASF
Hibridi i zaštita suncokreta
10
NK Fortimi
Za kasnu setvu na teškim terenima
Lino tip-IMI
!
Veoma rani
o
nov
Karakteristike hibrida
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na
delovnje herbicida Pulsar® 40.
Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz
korena i izražene otpornosti na lomljenje.
Glava polu-uspravna, sa velikim brojem zrna
srednje težine.
Odličan vigor, dužina vegetacije 95 - 105 dana;
Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature.
Dobre tolerantnosti na Phomopsis Phoma i
Macrophomina, umereno tolerantan na belu trulež na
korenu i stablu, nešto slabije na glavi.
Rezistentan na A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
Preporuke za gajenje
Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
za ranu grupu zrenja.
Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije
pripremljenim i jače zakorovljenim zemljištima
Može se sejati kao postrni usev iza ječma.
Veoma tolerantan na primenu herbicida Pulsar®
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Dobro podnosi blago povećanje setvene norme.
Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Postignuti prinosi u Srbiji
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Sadržaj ulja (%)
3.330 (2009)
48.9%
4.187
(prosek 2010-2011)
51.2%
Hibridi i zaštita suncokreta
NK Neoma
Siguran prinos i čista njiva
Lino tip-IMI
Srednje rani
Karakteristike hibrida
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan
na delovanje herbicida Pulsar® 40.
Stablo srednje visine, otporno na poleganje i
odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
Dobar vigor.
Relativno tolerantan na sušne uslove.
Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina-i.
Umereno tolerantan prema Phoma-i na stablu, i
beloj truleži na korenu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Voganj, 35 ha
Beronja Miroslav
3700
Žarkovac, 93 ha
„Nova Budućnost”
3500
Ravni Topolovac, 8.5 ha
Magazinović Dragan
4000
Deliblato, 35 ha
Gava Mugurel
4100
Knićanin, 32 ha
Cvetković Dušica
3750
Čenta
Mirkov Jovan
4516
Sombor
Kovačić Vladimir
4677
Vrbas,126 ha
Carnex
3760
Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro
podnosi i nešto lošiji kvalitet tla.
Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim
setvenim normama.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
12
NK Alego
Stabilan i prilagodljiv
Lino tip-IMI
Srednje rani
Karakteristike hibrida
IMI (Imidazolinone-tolerant) hibrid koji je otporan
na delovnje herbicida Pulsar® 40.
Stablo srednje visine, relativno otporno na
poleganje i odlične otpornosti na lomljenje.
Glava poluuspravna sa velikim brojem zrna
srednje težine.
Dobar vigor.
Odlično prilagođen našim zemljišnim i
klimatskim uslovima.
Vrlo dobra tolerantnost prema ekonomski
značajnim bolestima.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Preporuke za gajenje
Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja, bez većih
oscilacija.
Preporuka setvene norme: 50.000 semena/ha.
Daje solidne rezultate u svim uslovima gajenja.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Uzdin
Prvu Đorđe
3703
Opovo
Babajanin Milan
4097
Neuzina
Antonović Živan
4628
Inđija
„Agrounija”
5127
Irig
Pušić Jovan
4335
Sivac
Božović Radomir
3537
Bečej
Šipoš Čaba
3707
Čurug
Simetić Goran
3772
Hibridi i zaštita suncokreta
NK Adagio
Prvi Izbor profesionalaca
Lino tip-IMI
Srednje kasni
Karakteristike hibrida
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan
na delovanje herbicida Pulsar® 40.
Stablo srednje visine, otporno na poleganje i
odlične otpornosti na lomljenje.
Glava sa velikim brojem zrna srednje težine.
Dobar vigor.
Tolerantan na sušne uslove.
Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj
truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina-i.
Umereno tolerantan prema Phoma-i na stablu, i
beloj truleži na korenu.
Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Preporuke za gajenje
Postignuti prinosi u 2011.
Mesto,
ime i površina
Prinos suvog
zrna (kg/ha)
Padina, 50 ha
Heđi Ondrej
3500
Banatski Despotovac, 20 ha
Lukić Ljubo
4100
Jasenovo
Goran Malušev
4017
Vranovo
Radojević Rade
5200
Nikolinci, 65 ha
AD „Nikolinci”
4200
Inđija
Agrounija
5726
Gornji Breg
Kovač Kali Robert
3858
Turija
Milosavljević Jovica
4719
Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja.
Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha.
Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro
podnosi i nešto lošiji kvalitet tla.
Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim
setvenim normama.
Komparativne osobine
Potencijal za prinos zrna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadžaj ulja u zrnu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sadržaj oleinske kiseline
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stabilnost prinosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na sušu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tolerantnost na bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hibridi i zaštita suncokreta
14
Ðubrenje
Suncokret je biljna vrsta, koja
tokom vegetacije, stvara veliku
količinu organske materije. Da
bi se ona proizvela, potrebno je
obezbediti pravilan odnos imeđu
pojedinih hranljivih elemenata u
zemljištu. Pored azota, fosfora
i kalijuma kao najvažnijih
biogenih elemenata, suncokret
ima određenih zahteva i prema
drugim makro, mikro i korisnim
elementima. Njegove potrebe
prema tri osnovna hraniva (N,P i K)
svakako su najveće, tako da je za
1 t/ha zrna i odgvarajuću količinu
biomase potrebno obezbediti:
N=40 - 50 kg
P=15 - 22 kg
K=60 - 90 kg
Uzimanje uzoraka zemljišta za kontrolu plodnosti vrši se odmah
nakon ubiranja useva. Za ratarske biljne vrste uzorci se uzimaju
sa dubine od 0-30 cm. Nakon dobijenih laboratorijskih analiza,
potrebno je odrediti visinu planiranog prinosa, na osnovu genetskog
potencijala hibrida, koji želimo gajiti, dosadašnjih iskustava u
proizvodnji suncokreta na datoj parceli i na osnovu potencijala
godine. Velike količine hraniva primenjene u usevu suncokreta
mogu imati podjednako negativne efekte na njegov prinos, kao i
njihov nedostatak. Preobilna ishrana suncokreta azotom dovodi do
izduživanja stabla, formiranja velike lisne površine koja neracionalno
troši vodu. Ovako formiran suncokret podložniji je poleganju.
Na većim parcelama radi adekvatne
preporuke đubrenja treba obaviti analizu
zemljišta
U Vojvodini se više od 30% površina pod
suncokretom ne đubri
Za 1 tonu semena suncokreta potrebno je
40-50 kg N, 15-20 kg P2O5 i 80-100 kg K2O
Najčešća preporučivana upotrebljavana norma
po 1 hektaru je 50-60 kg N, P2O5 i K2O.
Savete i više informacija o pravilnom đubrenju možete dobiti od stručne službe agroservis tima
Victoria Logistic, telefoni: 021/ 4895433 i 021/ 4895434, i internet stranicama: www.victorialogistic.rs
Glavni razlozi smanjenja prinosa
suncokreta!
Procena pojedinačnog uticaja na smanjenjebaznog prinosa od 3.000 kg/ha
Tehnološka operacija
Na osnovu višegodišnjeg iskustva
i ispitivanja uticaja pojedinih
agrotehničkih mera na visinu
ostvarenog prinosa, dobijene su
neke procene po kojima se može
steći uvid u to koliko izostavljanje ili
neadekvatno izvođenje navedenih
operacija može uticati na
smanjenje prinosa.
Redukcija
prinosa (kg)
Prolećna osnovna obrada
- 350 kg
2650 kg
Izostavljanje upotrebe tretmana
semena insekticidom
- 150 kg
2500 kg
Izostavljanje upotrebe đubrenja
- 250 kg
2250 kg
Kasna setva
- 300 kg
1950 kg
Neadekvatna kontrola korova
- 200 kg
1750 kg
Izostanak međuredne kultivacije
- 150 kg
1600 kg
-250 kg
1350 kg
Kasno obavljanje žetve
15
3000 kg
Hibridi i zaštita suncokreta
Zaštita semena suncokreta
Nezamenljiva zaštita od plamenjače
Upotreba
Partner od poverenja
Upotreba
SISTEMIČNI FUNGICID za tretiranje semena
suncokreta radi zaštite od prouzrokovača plamenjače
(Phytophthora halstedii).
Suzbija plamenjaču koja se prenosi unutar semena i
štiti mlade biljke od ranih sekundarnih zaraza u polju.
PROTEKTIVNI FUNGICID za tretiranje semena
suncokreta radi zaštite od uzročnika bele
(Sclerotinia sclerotiorum) i sive (Botrytis cinerea)
truleži i crne pegavosti (Alternaria spp.) koje u
zemljištu napadaju seme koje klija i niče.
Prednosti
Prednosti
Obezbeđuje brzo i ravnomerno nicanje useva i
formiranje optimalnog sklopa biljaka.
Olakšava kasnije izvođenje agrotehničkih mera kao
što je suzbijanje korova, prihrana i žetva useva.
Očuvanjem pravilnog sklopa i zdravstvenog stanja
useva obezbeđuje očuvanje prinosa i kvaliteta zrna.
Efikasno štiti od glavnih bolesti koje izazivaju
propadanje klijanaca i proređivanje sklopa.
Ima izraženu perzistentnost u zemljištu pa štiti
pozemne organe biljke dok se potpuno ne razviju.
Ne utiče negativno na klijavost semena suncokreta
ukoliko seme ostane za setvu naredne godine.
Preporuke
Preporuke
Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu domaćih
životinja.
Neposejano seme ne ostavljati na površini zemljišta
već ga ukloniti.
Neutrošene količine semena mogu se ostaviti za
setvu naredne sezone bez uticaja na klijavost i energiju
klijanja.
Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu
domaćih životinja.
Neposejano seme ne ostavljati na površini
zemljišta već ga ukloniti.
Treba ga kombinovati sa fungicidom Apron XL radi
proširenja delovanja na plamenjaču.
Količina primene
Količina primene
60 ml/SJ
36 ml/SJ.
Pakovanje
Pakovanje
4x5 litara
4x5 litara.
Hibridi i zaštita suncokreta
16
Zaštita semena suncokreta
Brže i ravnomernije formiranje sklopa useva
Za vrhunsku zaštitu i vitalan usev
Upotreba
SISTEMIČNI INSEKTICID za tretiranje semena
kukuruza radi zaštite od štetnih podzemnih i
nadzemnih insekata.
Dobro suzbija zemljišne štetočine: žičare,
grčice, podgrizajuće sovice, kao i one koje se hrane na listovima
niklih biljaka: lisne vaši, kukuruznu pipu, buvače, cikade, tripse itd.
Netretirano seme
Cruiser
Efikasno suzbijanje lisnih vaši od početka vegetacije
Prednosti
Obezbeđuje brzo i ravnomerno nicanje useva i formiranje
optimalnog sklopa biljaka.
Brzo se kreće unutar biljke i dospeva u nadzemne delove koje
štiti od napada folijarnih insekata.
Ispoljava takozvani “Vigor™ Efekat” na usev.
Kukuruz brže i ravnomernije niče i uspostavlja optimalni sklop,
koren se bolje razvija i ima veću masu, usev je bujniji i
otporniji na stres što dovodi do povećanja prinosa.
Cruiser
Preporuke
Povećanje prinosa - ogledi u Srbiji 2006
Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu
domaćih životinja.
Neposejano seme ne ostavljati na površini
zemljišta već ga ukloniti.
Neutrošene količine semena mogu se
ostaviti za setvu naredne sezone bez uticaja
na klijavost i energiju klijanja.
3
2.94
2.5
2.79
+520Kg
2
Kontrola
Cruiser
Imidakloprid
Karbofuran
Povećanje prinosa - ogledi u Srbiji 2007
3
120ml/SJ.
+360Kg
2.7
2.34
Pakovanje
2.75
2.42
1.5
Količina primene
Netretirano seme
2.3
2.35
2
4x5 litara.
1
17
Kontrola
Cruiser
Hibridi i zaštita suncokreta
Imidakloprid
Karbofuran
Herbicidi
Količine primene u odnosu na tip zemljišta
Zlatan izbor
Upotreba
SELEKTIVNI HERBICID za suzbijanje
jednogodišnjih travnih korova u suncokretu posle
setve a pre nicanja useva.
Dobro suzbija jednogodišnje travne korove kao
što su divlji proso (Echinocloa), muharike (Setaria),
svračica (Digitaria), livadarka (Poa) sirak iz semena
(Sorghum) itd.
Visoka efikasnost protiv travnih korova
Prednosti
Izuzetne selektivnosti za suncokret čak i u
višestruko većim količinama primene.
Dugotrajno rezidualno delovanje obezbeđuje usev
čistim u dužem vremenskom periodu, u godinama
sa normalnim rasporedom padavina najčešće do
zatvaranja redova suncokreta.
Nema nikakvog uticaja na naredne kulture u
plodoredu koje se mogu sejati bez ograničenja.
Dužina rezidualnog delovanja u zemljištu
Dana od primene
10
20
30
40
0
S-Metolahlor
Preporuke
43
Pri pojavi dužih sušnih perioda u proleće u vreme
setve nakon tretiranja plitko ga inkorporirati u
zemljište.
Ne primenjivati minimalne količine bez prethodne
29
Dimetenamid
Acetohlor
Alahlor
50
15
13
provere tipa zemljišta i sadržaja humusa.
Selektivnost u odnosu na druge zemljišne graminicide
Acetolor
Standard 1
Dual Gold
Količina primene
1,2 - 1,6 l/ha zavisno od tipa zemljišta
i sadržaja humusa.
Kukuruz
Suncokret
Soja
Šećerna repa
Pakovanje
Povrće
Fitotoksičan
Rizičan
Selektivan
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ
ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
12x1 litar i 20x250 ml.
Hibridi i zaštita suncokreta
18
Herbicidi
Njiva čista od korova do kraja sezone
Veliki plus protiv korova
Upotreba
SELEKTIVNI HERBICID za suzbijanje jednogodišnjih
travnih i širokolinih korova u suncokretu posle setve a
pre nicanja useva.
Dobro suzbija većinu jednogodišnjih travnih korova
kao i Dual Gold ali i najveći broj vrsta širokolisnih
korova kao što su pepeljuga (Chenopodium), štir
(Amaranthus), gorušica (Sinapis), kereće grožđe
(Solanum), dvornici (Polygonum) itd.
Preporuke za plodored
U slucaju Posle zetve U jesen po- Sledeceg
a bez
sle dubokog proleca
preoravanja
prethodne
oranja
Sledeci usev u
plodoredu
Prednosti
Efikasno suzbija i travne i širokolisne korove, te
mešanje sa drugim herbicidima najčešće nije potrebno.
Izuzetne selektivnosti za suncokret čak i u uslovima
hladnog i kišovitog vremena neposredno posle tretiranja.
Dugotrajno rezidualno delovanje obezbeđuje usev
čistim u dužem vremenskom periodu, u godinama sa
normalnim rasporedom padavina.
Kukuruz
DA
DA
DA
DA
Sitna zita
NE
NE
DA
DA
Suncokret i uljana
NE
NE
DA
DA
Šećerna repa
NE
NE
NE
DA
Kvalitet formulacije: produženo delovanje
u odnosu na sastavne komponente
DUAL GOLD 1,4l/ha Terbutilazis 2l/ha
Gardoprim plus Gold 4l/ha
100
90
80
70
Preporuke
60
50
Pri pojavi dužih sušnih perioda u proleće u vreme
setve nakon tretiranja plitko ga inkorporirati u
zemljište.
Ne primenjivati minimalne količine bez prethodne
provere tipa zemljišta i sadržaja humusa.
40
30
20
10
0
Količina primene
12x1 litar.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
Prošireno delovanje na širokolisne korove
100
3,5 – 4,0 l/ha zavisno od tipa zemljišta
i korovskog sastava.
Lipica
90
Štir
80
Селективни хербицид
за сузбијање
једногодишњих
усколисних и
широколисних корова
у кукурузу и
сунцокрету
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ
ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
% efikasnosti
Pakovanje
1
Nedelja od primene: Širokolisni korovi - štir i pepeljuga
Pomoćnica
70
60
Dunjica
50
Vidovčica
40
Pepeljuga
30
Dvornik
20
Divlji proso
10
0
Dual Gold
19
Hibridi i zaštita suncokreta
Gardoprim Gold
Herbicidi
Delovanje na travne korove
Lider protiv divljeg sirka
Upotreba
Posle 1 dan
Posle 7 dana
Posle 21 dan
Neki od korova koji se efikasno suzbijaju
SELEKTIVNI HERBICID za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih travnih korova u suncokretu nakon nicanja useva.
Dobro suzbija jednogodišnje travne korove kao što su
divlji proso (Echinocloa), muharike (Setaria), svračica
(Digitaria), livadarka (Poa), samonikle žitarice i višegodišnje
korove kao što je divlji sirak (Sorghum halepense).
Divlji sirak
Prednosti
Zubaca
Pirevina
Ljulj
Najpoznatiji i najprodavaniji folijarni graminicid na našem tržištu.
Zahvaljujući najsavremenijem sistemu okvašivača (tzv. IsoLink™
tehnologiji) brzo se usvaja u biljku i translocira u koren.
Kiša već nakon 2 sata od tretiranja ne može da umanji
efikasnost preparata.
Visoko je selektivan za suncokret čak i u ekstremnim
vremenskim uslovima. Pred primenu se može mešati sa drugim
herbicidima kao i sa fungicidima, ali je kompatibilnost ovih
mešavina potrebno prethodno proveriti.
Preporuke
Posle 5 dana od tretiranja rizomskog divljeg sirka
Vrememe primene zavisi od faze razvoja korova. Idelano
vreme za primenu je kada su trave 10-15 cm, obavezno pre
cvetanja.
Ukoliko je nicanje korova razvičeno podeliti količinu na dva
dela i primeniti je u razmaku 10-15 dana.
Idealno vreme za suzbijanje korova je umereno toplo i vlažno.
Odložiti tretiranje kada su biljke suncokreta pod stresom.
Količina primene
0,8 l/ha za jednogod. trave, 1,3 l/ha za rizomski Sirak.
Pakovanje
12x1 litar, 20x250 ml.
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ
ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Hibridi i zaštita suncokreta
20
Herbicidi
Jedini pravi desikant
Upotreba
Dobri razlozi za desikaciju suncokreta: Jak napad bolesti...
NESELEKTIVNI HERBICID za hemijsko isušivanje
(desikaciju) useva pred žetvu.
Koristi se u uslovima kada je neujednačena razvijenost
i zrelost useva usled različitih tipova zemljišta na istoj
parceli, nepravilnog đubrenja, plavljenja itd. kao i kada
se žetva obavlja kasnije, kada je usev jako zakorovljen, ili
prete štete od ptica ili kasnog napada bolesti.
značajna zakorovljenost useva...
Prednosti
Desikacijom se ujednačeno smanjuje vlaga u zrnu
suncokreta i usev se ujednačuje.
Isušuju se odrasli, još zeleni korovi kako bi se žetva lakše i
brže obavila.
Smanjuje se zavisnost početka žetve od vremenskih
uslova i omogućava njeno programiranje.
Sprečava se osipanje glava i štete od ptica.
Sprečava se propadanje oboleleih useva i smanjuje
količina nečistoća u prinosu i procenat loma zrna.
Pravovremeno se priprema parcela za setvu ozimih žita u
optimalnom roku.
velike štete od ptica...
Pravi trenutak za desikaciju suncokreta
Preporuke
Efekat desikacije
Desikacija se vrši kada glave požute i počinju da zrele i
kada je zrno naliveno i ima oko 30% vlage.
Tretiranje se obavlja prskalicom visokog klirensa ili
zalamačem metlica sa opremom za prskanje.
Ukoliko se javi jak napad bolesti, ekonomski je isplativo i
gaženje useva običnom prskalicom.
Uređaji za desikaciju suncokreta
EKONOMIKA DESIKACIJE
Uštede:
Količina primene
2,0 - 3,0 l/ha uz utrošak najviše 200 l vode po hektaru.
Prosečan prinos: 2,5 t/ha x 300 €/t
= 750,00 €/ha
Uštede u prinosu (15%)
=112,50 €/ha
Smanjen rasip bez nečistoća,vlage,goriva,rad.sati (6%)
Ukupna ušteda pri desikaciji (21%):
= 45,00 €/ha
= 157,50 €/ha
Troškovi desikacije:
Pakovanje
Reglone Forte: 16,00 €/l x 2,5 l/ha
= 40,00 €/ha
Cena tretiranja
= 10,00 €/ha
Ukupni troškovi:
4x5 litara, 12x1 litar.
POVEĆANJE PROFITA
ПРИДРЖАВАТИ СЕ УПУТСТВА ЗА УПОТРЕБУ
ДА БИ СЕ ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ЗА
ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
21
Hibridi i zaštita suncokreta
= 50,00 €/ha
= 107,50 €/ha
Hibridi i zaštita suncokreta
22
MAXIM 025 FS
60 ml/SJ
CRUISER 350
120 ml / SJ
Bolesti semena i mladih biljaka
Zemljišne i nadzemne
štetočine (lisne vaši)
Desikacija
Jednogodišnji i višegodišnji
travni korovi
Jednogodišnji travni
i širokolisni korovi
Jednogodišnji travni korovi
Lisne vaši
Bela trulež, mrka pegavost, rđa
APRON XL
36 ml/SJ
Bolesti semena i mladih biljaka
desikacija
herbicidi
fungicidi
insekticidi
GARDO. GOLD
3,5-4,0 l/ha
DUAL GOLD
1,2-1,6 l/ha
seme
setva
6 listova
KARATE ZEON
0,25 l/ha
AMISTAR EXTRA
0,75 l/ha
2 lista
0,8 l/ha jednogodišnje trave. 1,3 l/ha divlji sirak iz rizoma
FUSILADE FORTE
nicanje
Zaštita suncokreta
sazrevanje
i žetva
REGLONE FOR.
2,0-3,0 l/ha
formiranje
glave
23
Hibridi i zaštita suncokreta
Tretirano
seme:
Optimalan
sklop, brzo i
ujednačeno
nicanje, veći
korenov
sistem, jače
biljke - bolja
otpornost na
nepovoljne
uslove.
*
Pulsar® 40
1,2 l/ha
Primena
Clearfield®
tehnologije
za suzbijanje
korova u IMI
tolerantnim
hibridima.
1,3 l/ha
Suzbijanje
divljeg sirka
iz semena i
rizoma.
0,75 l/ha
Suzbijanje jakog napada
bolesti na listovima, stablima i
glavama.
** Za suzijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.
* Suzbijanje samo jednogodišnjih šrieokolisnih korova. Za proširenje delovanja dodati 1 l/ha 50% terbutilazina
3,5-4,0 l/ha
**
1,4-1,6 l/ha
Zaštita od
korova pre
nicanja
useva.
2,0-3,0 l/ha
Desikacija
(isušivanje)
useva pred
žetvu.
Program zaštite suncokreta
namenjen postizanju maksimalnih prinosa
naš tim
Hibridi i zaštita suncokreta
regionalni predstavnici:
Vesna Cer
zapadna i južna Bačka
+381 63 65 31 93
[email protected]
stručni saradnici:
Nenad Lazarević
Novi Sad
+381 63 606374
[email protected]
Ljubiša Elesin
Vrbas
+381 63 606438
[email protected]
Aleksandar Oštir
centralni i južni Banat
+381 63 10 69 441
[email protected]
Saša Antonijević
Pančevo
+381 63 607137
[email protected]
Aleksandar Kremić
Vršac
+381 63 607148
[email protected]
Dragan Ožegović
Zrenjanin
+381 63 607573
[email protected]
Livija Nađ
severna Bačka i severni Banat
+381 63 60 17 12
[email protected]
Šumadinka Mihajlović
Srem i Mačva
+381 63 11 52 556
[email protected]
Zoltan Agošton
Bačka Topola
+381 63 606427
[email protected]
Đorđe Rašić
Inđija
+381 63 255213
[email protected]
Darko Dolinaj
Sr. Mitrovica, Šabac
+381 63 608470
[email protected]
Dragan Antić
centralna Srbija
+381 63 27 74 63
[email protected]
Rade Nikšić
Menadžer za subdistribuciju i velike kupce (KA)
+381 63 277 659
[email protected]
Bojan Mitić
Leskovac
+381 63 608754
[email protected]
Syngenta Agro d.o.o.
Milentija Popovića 5a, Beograd
tel:+381 11 3129981/ fax:+381 11 3129980
www.syngenta.rs
Download

Hibridi i zaštita suncokreta