Каталог пестицида
2015
CHEMICAL AGROSAVA
25 година рада и развоја
Chemical Agrosava је основана
1990. u Београду. Од самог
почетка, идеја водиља је била
стварање, специјализоване
фирме у области заштите биља.
Ta идеја je довела до развоја
партнерства и блиске сарадње са
више мултинационалних фирми,
која траје и данас.
Наша фирма je, 1996. године
започела производњу у малом
погону у Шимановцима 25 км од
Београда.
Данас се, на тој локацији, налази
модерна фабрика производних
капацитетa за формулисање
гранулисаних (GR), течних (SC,
EC, SL, FS, OD и EW) и прашкастих
(WP) пестицида, центар за дораду
семена са сушаром и складиштем
за семе капацитета 5000 палетних
места, погон за производњу
пластичне амбалаже, штампарија,
лабораторије као и дистрибутивни
центар за пестициде површине
16000 m2.
У првој деценији, 21 века ,
Chemical Agrosavа је сврстана
у ред „Српских газела“ (фирми
са веома брзим и стабилним
развојем), а од 2004. године
у оквиру Chemical Agrosavе
послује и селекциона кућа AS
hibridi која се бави селекцијом
и оплемењивањем кукуруза.
У десетогодишњем периоду
признато је више од 50 хибрида
кукуруза који се данас поред
значајних површина у Србији
гаје и у Босни и Херцеговини,
Македонији, Грчкој, Румунији,
Хрватској, Италији, Украјини и
далеком Ирану.
Од 2005. године почиње се и са
увођењем интегрисаног система
квалитета (ISO 9001), заштите
животне средине (ISO 14001) и
безбедности и здравља на раду
(ISO 18001).
Chemical Agrosavа задовољава
највише светске стандарде
у производњи пестицида,
водотопивих ђубрива, фолијарних
хранива и пластичне амбалаже,
затим у производњи и доради
семена свих биљних врста, као и
у пружању услуга формулације,
паковања и складиштења
пестицида.
Данас је Chemical Agrosavа тим
који чини 180 запослених са
преко 70 високообразованих
стручњака разних профила:
пољопривредних инжењера,
инжењера заштите биља,
економиста, хемичара, технолога
и других.
Они, својим знањем, искуством
и саветима из свих области
пољопривредне производње уз
висококвалитетне пестициде
и семе представљају
сигуран ослонац за сваког
пољопривредног произвођача.
За нас, запослене, у Chemical
Agrosavi претходних 25 година
је био период марљивог рада,
залагања, учења и брзог развоја.
За партнере, на њивама, то је
период када су могли користити
пестициде и семе високог
квалитета те остваривати
врхунске производне резултате.
Због тога и настављамо даље:
ка новим технологијама, новим
пестицидима и хибридима, новим
тржиштима, новим задовољним
корисницима наших производа.
САДРЖАЈ
ХЕРБИЦИДИ
BUTOXONE DB
6
COLOSSEUM8
FLUPISOR10
GLIFOSAV 480
12
GOAL14
HELION16
INTERMEZZO18
INTERMEZZO PLUS20
KORIDA22
®
LAREN Max PX
24
MATON26
NIKOSAV28
PANTERA 40 EC
30
®
PASSAT 32
PIANO34
SAVAZON 480
36
SENCOR WG 70
38
SIRIUS40
®
STOMP AQUA
42
STOMP 330 E
44
TELUS46
TRIFLUSAV 48 EC
48
ZEAGRAN 340 SE
50
ZEAZIN52
ФУНГИЦИДИ
ANTRACOL 70 WP
56
BAKARNO ULJE
58
CABRIO TOP
60
CARAMBA EC
62
DELAN 700 WG
64
DIFFERENT 250 EC
66
DIONIS68
70
DIONIS PLUS
DUOFEN72
DUOFEN PLUS
74
EVEREST76
FALCON 460 EC
78
FLINT PLUS
80
FOLICUR 250 EW
82
MANKOSAV 80 WP
84
86
MELODY COMBI
SIGNUM88
TEATAR90
92
TEATAR PLUS
TELDOR 500 SC
94
TERCEL96
98
ZATO 50 WG
ZIGNAL 500 SC
100
ИНСЕКТИЦИДИ
ALVERDE 240 SC
104
BIFENICUS106
CALYPSO 480 SC
108
CONFIDOR 200 SL
110
CONFIDOR 70 WG
112
DICARZOL 50 SP
114
DIMILIN 48 SC
116
FASTAC 10 EC
118
IMIDAN 50 WP
120
KRAFT 1,8 EW
122
LETOL EC
124
PERFEKTHION126
PUŽOMOR PELETE
128
SATURN 250 EC
130
SATURN 7,5 GR
132
SAVANUR134
SUMI ALFA 5-EW
136
TODOME 24 SC
138
СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
BASAMID GRANULAT
142
144
ES PLUS
ROYAL MH 30
146
ROYALTAC148
150
ZEBA SP
ТРЕТМАН СЕМЕНА И САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
MANKOSEED154
PRESTIGE 290 FS
156
ROYAL FLO
158
160
VITAVAX 220 FF
ФОЛИЈАРНА ХРАНИВА
WUXAL AMINOCAL
WUXAL ASCOFOL
WUXAL BORON
WUXAL CALCIUM
WUXAL FERRO
WUXAL KALIUM 40
WUXAL MAGNESIUM
WUXAL MICROPLANT
WUXAL SUPER
WUXAL TOP P
WUXAL ZINK
164
166
168
170
172
174
176
178
180
182
184
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ
ЗАШТИТА ЈАБУКЕ
188
ЗАШТИТЕ ЈАБУКЕ У ИНТЕНЗИВНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ190
ЗАШТИТА КРУШКЕ
192
ЗАШТИТА ДУЊЕ
193
ЗАШТИТА ШЉИВЕ
ЗАШТИТА БРЕСКВЕ И НЕКТАРИНЕ ЗАШТИТА ВИШЊЕ И ТРЕШЊЕ
ЗАШТИТА МАЛИНЕ
ЗАШТИТА КУПИНЕ
ЗАШТИТА ЈАГОДЕ
ЗАШТИТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
ЗАШТИТА КУКУРУЗА
ЗАШТИТА ПШЕНИЦЕ
ЗАШТИТА СОЈЕ
ЗАШТИТА СУНЦОКРЕТА
ЗАШТИТА ИМИ ХИБРИДА СУНЦОКРЕТА
ЗАШТИТА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ
ЗАШТИТА РАСАДА ДУВАНА
ЗАШТИТА ДУВАНА У ПОЉУ
ЗАШТИТА КРОМПИРА
ЗАШТИТА КРАСТАВЦА
ЗАШТИТА ПАПРИКЕ
ЗАШТИТА ПАРАДАЈЗА
ЗАШТИТА ЛУБЕНИЦЕ
ЗАШТИТА ЦРНОГ ЛУКА
ЗАШТИТА КУПУСА
УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ
СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ
194
195
196
196
197
198
199
200
200
201
201
202
202
203
203
204
206
208
210
212
214
216
218
НАПОМЕНА:
Овај каталог је информативног карактера. Пре
примене наших препарата обавезно детаљно
проучити упутство за примену препарата и
приликом примене придржавати се датих
информација и наведених сигурносних мера.
Хербициди
BUTOXONE DB
Butoxone DB је селективни транслокациони
хербицид за сузбијање већине једногодишњих
и неких вишегодишњих широколисних корова
Активна материја
Каренца
2,4 - DB natrijumova so
400 g/l
Обезбеђена је
временом примене.
Група
Паковање
хормонски хербициди
1l
Формулација
концентровани
раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Јединствени препарат на тржишту који
припада групи хормонских хербицида,
а који се може примењивати у младој и
заснованој луцерки.
Од једногодишњих широколисних корова
добро делује на следеће корове као што
су: срцолисна пепељуга
(Chenopodium hybridum), теофрастова
липица (Abutilon theophrasti), врсте из
рода дворника (Polygonum sp.), вијушац
(Bilderdykia convolvulus) и једногодишња
млечика (Sonchus asper).
Као и код других хормонских хербицида,
осетљиви корови убрзо након третирања
почињу да се уврћу, престају са растом,
а затим долази до жућења и на крају до
потпуног пропадања. Овакви симптоми
су углавном последица ненормалне
деобе ћелија у меристемском ткиву,
те деструкције спроводних судова и
нагомилавања етилена што проузрокује
карактеристичне симптоме.
Од вишегодишњих корова добро сузбија
врсте из рода штавеља или кисељака
(Rumex sp.), паламиду (Cirsium arvense),
попонац (Convolvulus arvensis), ладолеж
(Calystegia sepium) и млечику
(Sonchus arvensis).
Користи се за сузбијање већине
једногодишњих и неких вишегодишњих
широколисних корова у младој (луцерка у
заснивању) и старој (заснованој) луцерки,
у количини 1,5–3 l/ha, третирањем када
луцерка достигне висину 10-20 cm.
6
ПРИМЕНА:
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
паламида
Због недовољне ефикасности на горушицу
(Sinapis arvensis) и дивљу роткву
(Raphanus raphanistrum), препарат Butoxone
DB треба комбиновати са препаратима на
бази 75% тифенсулфурон-метила (Piano) или
0,5 l/ha препарата на бази 40 g/l имазамокса
(Passat), и то:
• Butoxone DB 1,5–2 l/ha + 8 g/ha Piano
• Butoxone DB 1,5–2 l/ha + 0,5 l/ha Passat
У комбинацији са препаратима на бази
тифенсулфурон-метила (Piano) не сме се
користити оквашивач.
Ове комбинације поседују добра
синергистичка својства, тако да је укупна
ефикасност знатно боља него њихова
раздвојена примена.
Препарат треба применити уз утрошак воде
200-400 l/ha.
ПОСЕБНА НАПОМЕНА:
теофрастова липица
До регистрације препарата Butoxone DB
на нашем тржишту није било хербицида
који је био ефикасан на штавељ или
кисељак (врсте из рода Rumex) у луцерки и
ливадама.
Butoxone DB је испољио изразиту
ефикасност на овај коров.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Butoxone DB није фитотоксичан за
луцерку, а приликом третирања треба
спречити заношења на суседне, пре свега,
широколисне гајене биљке као што су
шећерна репа, сунцокрет, поврће, воћњаци
и виногради.
штавељ
7
COLOSSEUM
Colosseum je селективни транслокациони хербицид
за сузбијање једногодишњих и неких
вишегодишњих широколисних корова
Активна материја
Каренца
dikamba 578 g/l DMA
(480 g/l чисте киселине)
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
бензоеве киселине
250 ml и 1 l
Формулација
концентровани
раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Colosseum је високо селективни
транслокациони хербицид који поседује
и релативно добро деловање преко
земљишта, по чему се знатно разликује
од препарата на бази 2,4-D, са којима је
по симптомима и спектру деловања врло
сличан, а од којих је у односу на кукуруз
селективнији.
Colosseum је ефикасан на следеће
корове:
Једногодишње широколисне корове као
што су: амброзија пеленаста
(Ambrosia artemisiifolia), штиреви
(Amaranthus sp.), вијушац
(Bilderdykia convolvulus), пепељуге
(Chenopodium sp.), горушица
(Sinapis arvensis), дворници
8
(Polygonum sp.), чичак
(Xanthium strumarium), дивља ротква
(Raphanus raphanistrum), горчике
(Sonchus sp.) и броћике (Galium aparine).
Вишегодишње корове као што су:
паламида (Cirsium arvense), попонац
(Convolvulus arvensis), ладолеж
(Calystegia sepium) и горчика
(Sonchus arvensis).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Делује слично као и други хормонски
хербициди. Симптоми деловања запажају
се већ после неколико сати, а састоје се
у увијању листа и стабла, ненормалној
деоби меристемских ћелија што доводи
до карактеристичних задебљања и
пуцања стабла, као и прекида спроводних
снопића. Ови симптоми узрокују хлорозу у
тачкама пораста, престанак раста и сушење.
Потпуно пропадање биљака настаје 2-3
недеље по примени препарата.
ПРИМЕНА:
чичак
У силажном и меркантилном кукурузу
(без подусева), у количини 0,5–0,7 l/ha,
третирањем када је кукуруз у фази развоја
3-5 листова, а широколисни корови 2-6
листова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
паламида
Ради проширењa спектра деловања и на
оне корове на које није довољно ефикасан,
као што је татула (Datura stramonium) и
теофрастова липица (Abutilon theophrasti)
или уопште не делује каква је помоћница
(Solanum nigrum), Colosseum се може
комбиновати са 1,0-1,5 l/ha препарата на
бази 50% тербутилазина (Zeazin) чиме
се постиже изванредна ефикасност на
готово све широколисне корове који су
карактеристични за кукуруз.
Такође, може се мешати и са препаратима
за сузбијање дивљег сирка, хербицидима
на бази никосулфурона (Nikosav) и
римсулфурона, при чему се мора водити
рачуна да се у тим комбинацијама може
примењивати само до петог листа кукуруза.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Colosseum је селективан у односу на
кукуруз, ако се примени према приложеном
упутству.
пепељуга
9
FLUPISOR
Селективни транслокациони хербицид за сузбијање
травних корова у сунцокрету, соји и шећерној репи
Активна материја
Каренца
fluazifop-P-butil 150 g/l
Соја, шећерна репа
– 70 дана
Сунцокрет – обезбеђена
временом примене
Група
арилоксифенокси
пропионати
Формулација
Паковање
1l
концентрат за емулзију
(EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Flupisor је селективни, транслокациони
хербицид за сузбијање једногодишњих
и вишегодишњих травних корова у
сунцокрету, соји и шећерној репи као што
су: дивљи овас (Avena fatua), велики мухар
(Echinochloa crus-galli), мухари
(Setaria spp.), дивљи сирак из семена и
ризома (Sorghum halepense), сврачица
(Digitaria sanguinalis), пиревина
(Agropyrum repens) и зубача
(Cynodon dactylon).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Бутил естар флуазифопа из препарата
Flupisor се веома брзо апсорбује после
фолијарне примене, тако да је већ два
сата након примене усвојена готово цела
10
количина препарата – нема губитака од
спирања у случају кише. Транслоцира се
симпластом и акомулира у меристемским
деловима корена и стабла. Инхибира
активност ензима ацетил коензим А
карбоксилазу. Ефекти деловања на корове
су видљиви у року 7-10 дана, а потпуно
пропадање настаје након 14-21 дана, што
се манифестује црвенкастом бојом услед
присуства антоцијана.
ПРИМЕНА:
Flupisor се примењује у усевима
сунцокрета, соје и шећерне репе и то:
• 0,8 l/ha за сузбијање једногодишњих
травних корова
• 1,3 l/ha за сузбијање вишегодишњих
травних корова
сирак у соји
Третирање обавити после ницања усева, а
пре почетка цветања, када су корови у фази
3-5 листова, уз утрошак воде 200-400 l/ha.
Максималан број третирања је једном на
истој површини у току вегетације.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Flupisor се примењује самостално и
не препоручују се мешања са другим
хербицидима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
ефекат Flupisor-a
Flupisor је селективан на велики број
широколисних биљака, али је приликом
третирања потребно спречити заношење
на суседне парцеле ако су под усколисним
усевима као што су стрна жита и кукуруз.
сирак у сунцокрету
11
GLIFOSAV 480
Glifosav 480 је неселективни (тотални) хербицид
који се користи за сузбијање једногодишњих и
вишегодишњих корова
Активна материја
Каренца
glifosat 480 g/l у облику
изопропиламино соли
Воће и винова лоза
- 35 дана
Група
Паковање
фосфонати (глицини)
250 ml, 1 l, 10 l и 200 l
Формулација
концентровани
раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Glifosav 480 је неселективни (тотални)
системични хербицид за сузбијање
једногодишњих, двогодишњих и
вишегодишњих корова у засадима воћа
и винове лозе, на стрништима, у сувим
каналима и на необрађеним површинама.
Не поседује деловање преко земљишта,
па је погодан и за примену непосредно
пре или после сетве, а пре ницања гајених
биљака.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Иако се симптоми деловања уочавају
тек за неколико дана, раст третираних
биљака престаје убрзо по третирању.
Први симптоми у виду хлорозе и некрозе
запажају се за 5-7 дана код осетљивих
биљака, а за 10-20 дана код мање
осетљивих биљака. Симптоми деловања
12
најпре се уочавају код младих листова.
У принципу, глифосат се у биљци
транспортује до кореновог система, а
токсични ефекат је у непосредној вези са
спречавањем пораста биљака.
ПРИМЕНА:
а) У засадима воћа и винове лозе
примењује се:
• 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m2) за сузбијање
једногодишњих корова
• 3 l/ha (30 ml/100 m2) за сузбијање
пиревине (Agropyrum repens)
• 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2) за сузбијање
дивљег сирка (Sorghum halepense)
• 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2) за сузбијање
паламиде (Cirsium arvense), штавеља
(Rumex sp.), маслачка
(Taraxacum officinale) и коприве
(Urtica sp.)
• 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2) за сузбијање
попонца (Convolvulus arvensis), зубаче
(Cynodon dactylon) и дивље купине
(Rubus sp.)
б) На стрништима:
попонац
• 3 l/ha (30 ml/100 m2) за сузбијање
пиревине (Agropyrum repens)
• 4-5 l/ha (40-50 ml/100 m2) за сузбијање
дивљег сирка (Sorghum halepense)
• 5-6 l/ha (50-60 ml/100 m2) за сузбијање
паламиде (Cirsium arvense), штавеља
(Rumex sp.), маслачка
(Taraxacum officinale) и коприве
(Urtica sp.)
• 6-8 l/ha (60-80 ml/100 m2) за сузбијање
попонца (Convolvulus arvensis), зубаче
(Cynodon dactylon) и дивље купине
(Rubus sp.)
в) У сувим каналима (III и IV реда) или
повремено плављеним каналима, који се
приводе култури после одводњавања:
• 4-8 l/ha (40-80 ml/100 m2)
г) На необрађеним површинама:
• 5-12 l/ha (50-120 ml/100 m2)
сирак
У свим случајевима препарат треба
применити са утрошком воде 100-200 l/ha,
када корови достигну висину 15-40 cm, за
дивљи сирак пред избијање метлице, а код
трске (у сувим или делимично плављеним
каналима) у фази метличања.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Може се мешати са препаратима на бази
дикамбе.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Препарат је фитотоксичан за све биљке
и приликом третирања треба спречити
заношење на суседне површине под
усевима и засадима. Нема резидуални
ефекат преко земљишта.
зубача
13
GOAL
Goal је селективни хербицид за сузбијање
једногодишњих и неких вишегодишњих
широколисних, као и редукцију закоровљености
травним коровима
Активна материја
Каренца
oksifluorfen 240 g/l
Лук, купус и воће - 42 дана
Група
Паковање
дифенилетри
250 ml и 1 l
Формулација
концентрат за
емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Goal је селективни контактни хербицид
са израженим резидуалним деловањем
који делује на изникле, али и на корове
који ће нићи. Дуго резидуално деловање
заснива се на формирању хербицидног
филма који спречава ницање корова, па
се након примене не препоручује обрада
или култивација земљишта.
Goal се може примењивати на свим
земљиштима, осим на песковитим.
Слабо се испира у дубље слојеве, а за
активацију му је неопходна светлост.
(Polygonum sp.), попонац
(Convolvulus arvensis) и на многе друге
корове.
Поседује и релативно добро деловање
на једногодишње травне корове као што
су велики мухар (Echinochloa crus-galli),
мали мухар (Setaria sp.) и дивљи сирак из
семена (Sorghum halepense).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
ЕФИКАСАН ЈЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Goal се од стране корова усваја пре свега
преко листа. Симптоми деловања уочавају
се врло брзо у виду жућења и некроза које
су често ограничене на место доспевања
капи.
Штиреве (Amaranthus sp.), пепељуге
(Chenopodium sp.), дивљу лободу
(Atriplex patula), горушицу (Sinapis
arvensis), татулу (Datura stramonium),
помоћницу (Solanum nigrum), дворнике
У биљци инхибира фермент
протопорфироген оксидазу (PPО). Као
последица таквог деловања у крајњем
случају долази до оксидације масти и
протеина, али и до деструкције хлорофила
14
и каротеноида. Све ово има за последицу
брзо пропадање комплетне ћелије. Овај
процес се убрзава у присуству светлости.
ПРИМЕНА:
СУНЦОКРЕТ - у количини 1-1,25 l/ha,
третирањем после сетве, а пре ницања
усева.
штир
ЦРНИ ЛУК ИЗ СЕМЕНА ИЛИ АРПАЏИКА
- у количини 1-1,5 l/ha, третирањем после
ницања када лук развије 3-4 листа. Боља
ефикасност постиже се сплит апликацијом
у два наврата, у интервалу 5-7 дана, са
половином препоручене количине.
КУПУС - у количини од 1 l/ha, сузбијање
широколисних корова, третирањем пре
расађивања купуса.
ЈАБУКА, КРУШКА И ВИНОВА ЛОЗА које су старије од 4 године за сузбијање
једногодишњих широколисних и редукцију
закоровљености семенским травним
коровима, у количини од 3 l/ha, у време
мировања вегетације (период од новембра
до јануара).
МЛАДИ ЗАСАДИ ЈАБУКЕ, КРУШКЕ И
ВИНОВЕ ЛОЗЕ - старости од 1 до 3 године,
у количини од 2 l/ha, третирањем од
новембра до јануара.
пепељуга
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Goal се у сунцокрету, ради проширења
спектра деловања може мешати са
препаратима на бази c-метолахлора (Telus)
и диметенамида.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Goal примењен према упутству није
фитотоксичан за лук, сунцокрет, купусњаче
и у засадима јабуке, крушке и винове лозе.
Међутим, код лука и сунцокрета могу се
јавити пролазни симптоми фитотоксичности
које биљке брзо превазиђу. Лук се не сме
третирати одмах после заливања или јаких
киша.
попонац
15
HELION
Селективни хербицид за сузбијање једногодишњих
широколисних корова
Активна материја
Каренца
flurohloridon 250 g/l
Кромпир – 63 дана
Сунцокрет, воће и винова
лоза – обезбеђенa
временом примене
Група
пиридазинони
Формулација
концентрат за
емулзију (EC)
Паковање
1l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Helion је селективни хербицид за
сузбијање једногодишњих широколисних
корова као што су: штир
(Amaranthus retroflexus), теофрастова
липица (Abutilon theophrasti), вијушац
(Bilderdyкia convolvulus), пепељуге
(Chenopodium spp.), коница
(Galinsoga parviflora), горушица
(Sinapis arvensis), помоћница (Solanum
nigrum), лубеничарка (Hibiscus trionum),
дворник (Polygonum lapathifolium),
мишјакиња (Stellaria media) и хоћу-нећу
(Capsella bursa pastoris).
У извесној мери редукује и усколисне
корове као што су мали мухар
(Echinochloa crus-galli) и велики мухар
(Setaria spp.).
За активацију и максималан ефекат
примене захтева кишу након примене.
16
Уколико у периоду од 14 дана изостану
падавине, хербицидни ефекат се смањује.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Селективни хербицид, усваја се
кореном, стаблом и колеоптилом.
Инхибира биосинтезу каротеноида у делу
фитоендесатуразе.
ПРИМЕНА:
Helion се користи за третирање
земљишта, одмах после сетве сунцокрета,
односно садње кромпира, у количини
2-4 l/ha.
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
ВОЋЕ И ВИНОВА ЛОЗА:
• засади старости до 3 године: 1–3 l/ha
• засади старости преко 4 године: 4 l/ha
пепељуга
УТРОШАК ВОДЕ:
200–400 l/ha.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Третирање земљишта после сетве, а пре
ницања усева и корова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Ради проширења спектра деловања у
засаду кромпира може се мешати са
препаратима на бази 50% линурона.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
горушица
Уколико се примењује у хумидним реонима,
у условима обилних падавина на слабо
хумусним земљиштима (1-3% хумуса),
може изазвати застој у порасту,
избледелост и ређе деформације на
сунцокрету и кромпиру.
теофрастова липица
17
INTERMEZZO
Селективни хербицид за сузбијање већине
широколисних и редукцију усколисних корова у
кукурузу
Активна материја
Каренца
mezotrion 480 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
трикетони
Формулација
Паковање
250 ml и 1 l
концентрована
суспензија (SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Селективни хербицид за сузбијање
већине широколисних и редукцију
усколисних корова у кукурузу.
ЕФИКАСАН ЈЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штир (Amaranthus sp.), пепељугу
(Chenopodium album), татулу
(Datura stramonium), велики дворник
(Polygonum lapathifolium), горушицу
(Sinapis arvensis), кереће
грожђе (Solanum nigrum), мишјакињу
(Stellaria media), честославицу
(Veronica persicaria), чичак
(Xanthium strumarium) и пољски прстенак
(Anthemis arvensis).
усвојен и путем корена, ако је непосредно
после примене пала обилна киша.
Креће се и флоемом и ксилемом кроз
целу биљку.
Активност у биљци се испољава
преко спречавања активности ензима
п-хидроксифенилпируват диоксигеназа
(4-HPPD), што има за последицу
спречавања биосинтезе каротеноида.
Први симптоми уочавају се након 3-5 дана
од третирања, у виду бељења (blеаching),
а након тога наступа некроза зелених
делова биљака и угињавање.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Селективност у кукурузу заснива се на
могућности да га кукуруз брзо разложи до
неактивних метаболита.
Intermezzo се од стране биљака усваја
пре свега преко листова, али може бити
Једно од објашњења селективности у
кукурузу заснива се на томе да кукуруз
18
путем корена усваја знатно мању количину
активне материје него корови.
ПРИМЕНА:
пепељуга
Кукуруз - у количини 0,15-0,25 l/ha у фази
развоја од другог до осмог листа (фазе 1218 по BBCH скали). У односу на коровске
врсте које се налазе у спектру деловања,
Intermezzo се примењује од клијања до
развоја 6-8 листова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
горушица
Ради проширења спектра деловања
може се мешати са препаратима: Zeazin
(и свим другим препаратима на бази
тербутилазина), Maton (и свим другим
препаратима на бази 2,4-D) и Colosseum
(и свим другим препаратима на бази
дикамбе) до фазе 5 листова кукуруза, а са
Nikosavom (и свим другим препаратима
на бази никосулфурона) до фазе 6 листова
кукуруза.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Ако се примени према приложеном
упутству, по правилу, не изазива
фитотоксичност на кукурузу. Препарат
не треба примењивати у танк миксу са
инсектицидима на бази органофосфата и
карбамата, јер таква примена доводи до
појаве фитотоксичности.
чичак
19
INTERMEZZO PLUS
Селективни хербицид намењен сузбијању
једногодишњих широколисних корова и
редукцију закоровљености једногодишњим
усколисним коровима
Активна материја
Каренца
mezotrion 50 g/l +
terbutilazin 330 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
трикетони + триазини
1l
Формулација
концентрована
суспензија (SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Intermezzo Plus је комбинација две
активне материје. Основна карактеристика
ове комбинације је синергизам у погледу
деловања и комплементарности, у погледу
ширине спектра деловања на коровске
врсте. Селективни хербицид намењен
сузбијању једногодишњих широколисних
корова и редукцију закоровљености
једногодишњим усколисним коровима.
Intermezzo Plus испољава добру
ефикасност на готово све једногодишње
широколисне корове који су проблем у
кукурузу као што су: штир (Amaranthus
sp.), пепељуга (Chenopodium sp.),
горушица (Sinapis arvensis), кереће грожђе
(Solanum nigrum), татула
(Datura stamonium), чичак
(Xantium strumarium), дивља ротква
(Raphanus raphanistrum), теофрастова
20
лиципа (Abutilon theophrasti), амброзија
(Ambrosia artemisiifolia), дивља паприка
(Polygonum sp.), вијушац
(Bilderdykia convolvulus), њивска
лубеничарка (Hibiscus trionum) и
многи други.
Такође, овај хербицид успешно сузбија и
једногодишње усколисне (травне) корове
као што су: Setaria, Echinochloa и Sorghum
halepense из семена, ако се третирање
изведе у фази развоја 1-2 листа.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Intermezzo Plus се усваја кореном и
листом. Мезотрион се креће ксилемом и
флоемом, а тербутилазин само ксилемом,
без обзира на начин примене (код пре ем
третмана усева креће се према листу, а у
пост третману у оквиру листа иде само ка
вршним деловима).
амброзија
Активност се испољава кроз два
механизма деловања: мезотрион,
спречавање активности ензима
п-хидроксифенилпируват диоксигеназе
(4-HPPD), што има за последицу
спречавање биосинтезе каротеноида
и огледа се у избељивању листова, док
тербутилазин делује блокадом Хилове
реакције.
У суштини, обе активне материје спречавају
фотосинтезу што доводи најпре до жућења,
а врло брзо и до пропадања целих биљака.
ПРИМЕНА:
татула
Intermezzo Plus се примењује у усеву
кукуруза, у количини 1,75-2,0 l/ha, када је
кукуруз у фази 3-5 листова, а корови у фази
2-6 листова.
ФИТОТОСКИЧНОСТ:
Препарат није фитотоксичан ако се користи
према упутству произвођача.
теофрастова липица
21
KORIDA
Селективни хербицид за сузбијање једногодишњих
широколисних корова у шећерној репи
Активна материја
Каренца
metamitron 700 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
1,2,4 – триазинони
Формулација
Паковање
1l
концентрована
суспензија (SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Препарат Korida је селективни системични
хербицид који се користи за сузбијање
једногодишњих широколисних корова у
шећерној репи.
ДОБРО СУЗБИЈА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штир бљутави (Amaranthus blitoides), штир
обични (A.retroflexus), амброзију пеленасту
(Ambrosia artemisiifolia), вијушац
(Bilderdykia convolvulus), репицу црну
(Brassica nigra), хоћу-нећу
(Capsella bursa-pastoris), пепељугу обичну
(Chenopodium album), пепељугу срцолисну
(Ch. hybridum), татулу (Datura stramonium),
броћику лепушу (Galium aparine), димњачу
(Fumaria officinalis), дворник
(Polygonum aviculare), дворник птичији
(P. persicaria), тушт (Portulaca oleracea),
горушицу (Sinapis arvensis), помоћницу
(Solanum nigrum), горчику (Sonchus oleraceus)
и мишјакињу (Stellaria media).
Задовољавајуће сузбија паламиду из семена
(Cirsium arvense) и попонац из семена
(Convolvulus arvensis).
22
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Метамитрон делује слично препаратима
из групе триазина. Блокирање транспорта
електрона има за последицу немогућност
усвајања CO2, што онемогућава стварање ATP и
NADPH2, који су изузетно битни за раст биљака.
Такође, блокирањем синтезе масти и протеина
као последица долази до губитка хлорофила,
каротеноида, а истовремено ћелијска мембрана
постаје пропустљива, чиме се угрожава
опстанак саме ћелије. Симптоми деловања
испољавају се, у почетку, у виду хлорозе између
нерава листа и жућењем по ободу. Даља
хлороза и некроза се шире што у крајњем
случају доводи по потпуног сушења корова.
ПРИМЕНА:
У ШЕЋЕРНОЈ РЕПИ:
1. Једнократном применом, у количини
5-7 l/ha (50-70 ml/100 m2) или 4 l/ha
(40 ml/100 m2) + 3 l/ha (30 ml/100 m2)
препарата на бази десмедифам +
фенмедифам (80 + 80 g/l a.m.) или
препарата на бази десмедифам +
фенмедифам + етофумесат
(71 + 91 + 112 g/l a.m.).
2.
штир
Двократном применом:
a) Прво третирање: 2 l/ha + 1,5 l/ha препарата
на бази десмедифам + фенмедифам (80 + 80
g/l a.m.) или препарата на бази десмедифам
+ фенмедифам + етофумесат (71 + 91 + 112 g/l
a.m.) (20 ml + 15 ml/100 m2).
б) Друго третирање: 2 l/ha + 1,5 l/ha препарата
на бази десмедифам + фенмедифам (80 + 80
g/l a.m.) или препарата на бази десмедифам
+ фенмедифам + етофумесат (71 + 91 + 112 g/l
a.m.) (20 ml + 15 ml/100 m2).
Врeмe примeнe у oднoсу нa биљку и у oднoсу нa
кoрoвe:
1.Једнократном применом, третирањем када су
корови у фази од котиледона до развијених 6
листова, а шећерна репа у фази 2-6 листова.
2.Двократном применом:
•Прво третирање, када су корови у фази од
котиледона до развијена 4 листа, а шећерна
репа у фази 2 листа.
•Друго третирање, када су корови поново
никли па до развијена 4 листа.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат Korida се може мешати са препаратима
на бази десмедифама, фенмедифама,
трифлусулфурон-метила и етофумесата.
НАПОМЕНЕ:
пепељуга
• На третираним површинама, најмање 21 дан
од примене, не дозволити приступ стоци.
• Не сме се користити на врло слабо хумозним
земљиштима (<1% хумуса) и јако хумозним
земљиштима (>5% хумуса) и у пострној репи,
због изразите перзистентности.
• Третирање шећерне репе се изводи на
температурама које не прелазе 22°C и када
није јака сунчева светлост (касно после
подне).
• Уколико дође до пропадања усева шећерне
репе, на истим површинама може се поново
сејати само шећерна репа.
Пре сетве наредних усева земљиште треба
преорати на најмање 20 cm дубине.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Прeпaрaт може деловати фитотоксично на наредне
усеве у плодореду (пшеница, јечам, овас), уколико
се примени касније него што је препоручено.
У односу на шећерну репу Korida је изузетно
селективнa, али пошто се примењује у
комбинацији са препаратима на бази
десмедифама, фенмедифама, трифлусулфуронметила и етофумесата, може доћи до
фитотоксичних појава ако се шећерна репа третира
на темпертурама вишим од 22°C.
горушица
23
LAREN® Max PX
Laren® Max PX је селективни системични
хербицид за сузбијање широколисних
корова у пшеници
Активна материја
Каренца
metsulfuron-metil 333 g/kg
+ tribenuron-metil 333 g/kg
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
сулфонилуреe
75 g
Формулација
вододисперзибилне
грануле у облику
екструдиране пасте (PX)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Laren® Max PX је високо селективни
хербицид за сузбијање једногодишњих и
вишегодишњих широколисних корова у
пшеници као што су:
прстенак (Anthemis sp.), пепељуга
(Chenopodium sp.), жаворњак
(Delphinum consolida), мртва коприва
(Lamium purpureum), камилица
(Matricaria chamomilla), булка
(Papaver rhoeas), горушица
(Sinapis arvensis), кравља стиснуша
(Thlaspi arvense), честославица
(Veronica persica), паламида
(Cirsium arvense), дворник
(Polygonum sp.), пољска љубичица
(Viola arvensis), и мишјакиња
(Stellaria media).
Laren® Max PX је хербицид који у свом
саставу има две активне материје из групе
сулфонилуреа.
24
Биљке га усвајају преко листа и корена и
брзо се распоређује по целој биљци.
Место деловања је младо меристемско
ткиво где спречава деобу ћелија.
Раст корова се зауставља већ након
неколико сати, а симптоми су видљиви
након 5-10 дана.
Најпре долази до појаве бледила у зони
меристема, а затим жућења и на крају до
некрозе биљке.
Потпуно угинуће корова наступа за 15-25
дана.
ПРИМЕНА:
дворник
Користи се у усеву пшенице, у количини
од 15 g/ha, уз додатак 0,1% оквашивача
Trend® 90, када је пшеница у фази од 2
листа до појаве листа заставичара (фазе
12-39 BBCH скале), а када су једногодишњи
широколисни корови у фази 2-4 листа,
а вишегодишњи широколисни корови у
стадијуму розете.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Ради проширења спектра деловања на броћ
(Galium aparine), попонац
(Convolvulus arvensis) и вијушац
(Bilderdykia convolvulus), Laren® Max PX се
може комбиновати са препаратима на бази
флуроксипира и то: Laren® Max PX 15 g/ha +
0,3 l/ha препарата на бази активне материје
флуроксипир уз додатак 0,1% оквашивача
Trend® 90.
НАПОМЕНА:
пепељуга
На парцелама где је примењен Laren®
Max PX, исте календарске године не сејати
поврће, а наредне године се могу сејати
сви усеви у уобичајеној ротацији. Oбратити
пажњу ако се наредне године сеју шећерна
репа, уљана репица, цвекла и поврће.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Препарат је селективан за пшеницу и
уколико се користи према наведеним
препорукама нема појаве фитотоксичности.
Комбинација са препаратима на бази
активне материје флуроксипир не сме
се примењивати на слабо хумусним
земљиштима (<1% хумуса).
горушица
25
MATON
Maton је селективни транслокациони хербицид
за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих
широколисних корова
Активна материја
Каренца
2,4 – D 600 g/l
чисте киселине
(905 g/l 2,4-D-2 ЕХЕ)
Oбезбеђена je временом
примене.
Група
фенокси-карбоксилне
киселине
Паковање
1l
Формулација
концентрат
за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Maton је селективни системични
хербицид који се користи за сузбијање
једногодишњих и вишегодишњих
широколисних корова у пшеници и
кукурузу.
ДОБРО СУЗБИЈА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штиреве (Amaranthus sp.), теофрастову
липицу (Abutilon theophrasti), амброзију
(Ambrosia artemisiifolia), дивљу лободу
(Atriplex patula), хоћу-нећу
(Capsella bursa pastoris), пепељугу
(Chenopodium sp.), паламиду
(Cirsium arvense), попонац
(Convolvulus arvensis), самоникли
сунцокрет (Helianthus annuus), обични
дворник (Polygonum persicaria), дивљу
роткву (Raphanus raphanistrum),
горушицу (Sinapis arvensis), млечику
26
(Sonchus arvensis), крављу траву
(Thlaspi arvense), чичак
(Xanthium strumarium) и др.
ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ ДЕЛУЈЕ НА:
Татулу (Datura stramonium) и булку
(Papaver rhoeas).
Није ефикасан на смрдушу (Bifora radians),
дивљи броћ (Galium aparine), врсте из
рода камилице (Matricaria sp.), помоћницу
(Solanum nigrum), мишјакињу
(Stelaria media) и др.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Maton се од стране осетљивих биљака
усваја преко листа и зелених делова
стабла, а одатле се транспортује до
меристемских ткива где изазива
поремећај у деоби ћелија.
Симптоми деловања Maton-а уочавају
се већ за сат времена од третирања, а
карактерише их увијање листа и стабла,
задебљања у пределу нодуса и пуцање
стабла. Благе хлорозе у пределу меристема
уочавају се за неколико дана, а угињавање
биљака настаје тек за 2-3 недеље.
чичак
ПРИМЕНА:
• У пшеници, у количини 0,8-1,2 l/ha
(8-12 ml/100 m2), третирањем од
средине бокорења па до почетка
влатања (фазе 25-30 BBCH скале).
• У меркантилном и силажном кукурузу, у
количини 0,5-0,8 l/ha, третирањем када
кукуруз развије 3-5 листова (фазе 13-15
BBCH скале).
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
паламида
Ради проширења спектра деловања, у
пшеници се може мешати са препаратима
на бази флуроксипира, МCPA, MCPP,
клопиралида, дихлорпропа, флорасулама
и бромоксинила, а у кукурузу са
препаратима на бази дикамбе (Colosseum),
тербутилазина (Zeazin), никосулфурона
(Nikosav) и римсулфурона.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Maton примењен према упутству није
фитотоксичан за пшеницу и кукуруз.
Maton је фитотоксичан за већину
широколисних гајених биљака, па приликом
третирања треба спречити доспевање
препарата на тe биљке. Не примењивати га
на температурама испод 5°C.
амброзија
27
NIKOSAV
Nikosav је хербицид намењен сузбијању
једногодишњих и вишегодишњих травних и неких
широколисних корова
Активна материја
Каренца
nikosulfuron 40 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
сулфонилуреe
Формулација
Паковање
250 ml, 1 l и 10 l
уљна дисперзија (OD)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Nikosav је селективни, транслокациони
хербицид који поседује деловање преко
листа, али и преко корена.
Пошто се ради о препарату који се
примењује на изникле корове, усвајање је
пре свега преко листа. Усвојена материја
транспортује се до меристемских ткива
где инхибира ензим ацетолактат синтетазу
који има кључну улогу у синтези аминокиселина. Као последица ове инхибиције,
осетљиви корови престају са растом у
року од неколико часова од третирања, а
први симптоми деловања запажају се за
5-7 дана у облику бледила, које временом
прелази у црвенкасту нијансу. У даљем
току развоја фитотоксичности, биљке
добијају пурпурно-црвену боју, а затим
се суше. Деловање преко земљишта
је значајно само за осетљиве корове
који у моменту третирања нису никли, а
испољава се ако убрзо после третирања
падне обилна киша.
Ефикасан је на вишегодишње травне
корове као што су дивљи сирак из
ризома (Sorghum halepense) и пиревина
(Agropyrum repens) али и на једногодишње
травне корове као што су дивљи сирак из
семена (Sorghum halepense), мали мухар
(Setaria sp.) и велики мухар
(Echinochloa crus-galli).
Од широколисних корова добро делује
на штиреве (Amaranthus sp.), горушицу
(Sinapis arvensis), дворнике
(Polygonum sp.), чичак
(Xanthium strumarium) и др. Добро је
формулисан и не треба му додавати
оквашивач.
28
ПРИМЕНА:
Nikosav се користи на следећи начин:
деловање Nikosav-а на коров
1) Једнократном применом:
• У силажном и меркантилном
кукурузу, у количини од 1 l/ha за
сузбијање једногодишњих травних и
широколисних корова када су корови у
фaзи 2-6 листова.
• 1,25 l/hа за сузбијање дивљег сирка из
ризома у фази развоја 3-5 листова.
2) Двократном применом и то:
• Прво третирање, у количини од
0,5 l/hа, када су једногодишњи травни и
широколисни корови у фази 2-4 листа, а
дивљи сирак тек изникао.
• Друго третирање, у количини од
0,75 l/hа, урадити када дивљи сирак
из ризома достигне фазу развоја 3-5
листова.
Nikosav се у кукурузу може применити у
фази развоја кукуруза 3-8 листова.
деловање Nikosav-а на коров
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Ради проширења спектра деловања
може се мешати са препаратима на бази
2,4-D (Maton), дикамбе (Colosseum),
тербутилазина (Zeazin) и мезотриона
(Intermezzo).
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Nikosav примењен према упутству није
фитотоксичан за кукуруз. Приликом
третирања треба спречити заношење
на суседне парцеле са другим усевима,
парцеле са поврћем, на воћњаке и
винограде.
деловање Nikosav-а на коров
29
PANTERA 40 EC
Pantera 40 EC је селективни хербицид за сузбијање
једногодишњих и вишегодишњих травних корова
Активна материја
Каренца
quizalofop-P-tefuril 40 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
арилоксифенокси
пропионати
Паковање
1l
Формулација
концентрат
за емулзију (ЕC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Pantera 40 EC је селективни
транслокациони хербицид ефикасан на
једногодишње травне корове као што су
велики мухар (Echinochloa crus-galli),
мали мухар (Setaria sp.) и вишегодишње
корове као што су дивљи сирак
(Sorghum halepense), пиревина
(Agropyrum repens) и зубача
(Cynodon dactylon).
Pantera 40 EC се од стране корова усваја
веома брзо.
Овај хербицид се од стране осетљивих
корова усваја веома брзо, тако да киша
која падне сат времена после третирања
не утиче на смањење ефикасности.
Најбољи ефекат постиже се кад се
Pantera 40 EC примени у развојној фази
3-5 листова корова.
30
По усвајању транспортује се до
меристемских ткива где спречава
синтезу масти неопходних за формирање
ћелијских мембрана.
Осетљиви корови престају са растом у року
од 24 сата. Први симптоми уочавају се тек
након 5-7 дана од третирања, као бледо
жућење које се у даљем току појачава да
би третиране биљке после десетак дана
почеле да добијају црвенкасту боју од
присуства антоцијана.
Потпуно сушење корова наступа за 3-4
недеље од третирања.
ПРИМЕНА:
сирак у шећерној репи
Pantera 40 EC примењује се у усевима соје,
сунцокрета, шећерне репе, дувана, сточног
грашка, грахорица, паприке, парадајза,
црног и белог лука, бораније, пасуља,
купуса, спанаћа, блитве, салате, зеља,
зачинског и лековитог биља, расадницима
шумског и хортикултурног биља и то:
1.0,8 l/ha за сузбијање једногодишњих
травних корова
2.1-1,5 l/ha за сузбијање дивљег сирка
из ризома и
3.1,8-2 l/ha за сузбијање пиревине
У усевима краставца, диња, лубеница и
тикве, у количини 0,8-1 l/ha за сузбијање
једногодишњих и вишегодишњих травних
корова.
Третирање обавити у развојној фази корова
3-5 листова, и уз утрошак воде 200-300 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
сирак у соји
Pantera 40 EC се у принципу примењује
самостално и не препоручује се мешање са
другим хербицидима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Овај хербицид је селективан за преко
50 врста гајених широколисних биљака.
Приликом третирања треба спречити
заношење на суседне парцеле под
кукурузом, пшеницом, јечмом и другим
усколисним гајеним биљкама.
сирак у сунцокрету
31
PASSAT ®
Селективни хербицид за сузбијање једногодишњих
широколисних и неких травних корова
Активна материја
Каренца
imazamoks 40 g/l
Формулација
Соја – 35 дана
Заснована луцерка,
луцерка у заснивању и
сунцокрет (Clearfield®
хибриди) – обезбеђена
временом примене
концентровани раствор (SL)
Паковање
Група
имидазолинони
1l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Passat је системични хербицид намењен
за сузбијање једногодишњих травних и
широколисних корова.
Passat® сузбија изникле травне и
широколисне корове и преко земљишта и
у фази клијања.
Passat® се примењује након ницања гајене
биљке.
®
PASSAT ЈЕ ЕФИКАСАН НА
СЛЕДЕЋЕ ВРСТЕ КОРОВА:
®
Амброзију (Ambrosia artemisiifolia),
штиреве (Amaranthus spp.), пепељуге
(Chenopodium spp.), вијушац
(Bilderdykia convolvulus), татулу
(Datura stramonium), дворнике
(Polygonum spp.), горушицу
32
(Sinapis arvensis), помоћницу
(Solanum nigrum), чичак
(Xanthium strumarium), велики дворник
(Polygonum lapathifolium), воловод
(Orobanche cumana), мухаре
(Setaria spp.), дивљи сирак из семена
(Sorghum halepense) и њивску лубеничарку
(Hibiscus trionum).
ДЕЛИМИЧНО СУЗБИЈА:
Дивљи сирак из ризома
(Sorghum halepense).
ПРИМЕНА:
Passat® се примењује у Clearfield®
хибридима сунцокрета, заснованој
луцерки, луцерки у заснивању и соји, у
количини 1,0– 1,25 l/ha.
чичак
Passat® се примењује фолијарно и то у:
СОЈИ - када је усев у фази 1-3 тролиста
(фаза 11-13 BBCH).
СУНЦОКРЕТУ (Clearfield® хибриди) - од
ницања до фазе три пара листова (фаза
05-15 BBCH).
ЛУЦЕРКИ - када је усев у фази развијена
три тролиста (фаза 13 BBCH).
У односу на коровске врсте које се налазе
у његовом спектру деловања, препарат
се примењује од фазе котиледона до
развијених 6 листова. Оптимална примена је
у фази 1-4 листа.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
горушица
Може се мешати са другим активним
материјама у циљу проширења спектра
деловања, али само са средствима
намењеним за сузбијање широколисних
корова. Не мешати са средствима
намењеним за сузбијање дивљег сирка.
У случају примене у танк-миксу неопходно
је претходно проверити компатибилност
формулација.
Не сме се мешати са инсектицидима из
групе карбамата и органофосфата, као ни са
фолијарним ђубривима.
НАПОМЕНА:
пепељуга
У случају преоравања усева, на третираним
површинама могу се сејати соја, грашак,
пасуљ и Clearfield® хибриди сунцокрета.
Четири месеца после примене препарата,
на третираним површинама се могу сејати
јечам, пшеница, раж, сунцокрет и дуван.
Девет месеци након примене кукуруз и
кромпир, а дванаест месеци после примене
уљана репица и шећерна репа.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
У неповољним временским условима
(хладно и кишно време) може доћи до
краткотрајне појаве бледила (нијанса ка
жутој боји) код свих наведених култура, које
траје 3-10 дана и нема никаквих утицаја на
развој и принос гајене биљке.
помоћница
33
PIANO
Селективни хербицид за сузбијање корова
у усеву соје и луцерке
Активна материја
Каренца
tifensulfuron-metil 750 g/kg
Oбезбеђена је временом
примене.
Група
сулфонилуреe
Формулација
Паковање
8g
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Piano је селективни хербицид за сузбијање
широколисних корова у усевима соје и
луцерке као што су: теофрастова липица
(Abutilon theophrasti), штиреви
(Amaranthus spp.), видовчица
(Anagalis arvensis), прстенак
(Anthemis arvensis), пепељуге
(Chenopodium spp.), коница
(Galinsoga parviflora), лубеничарка
(Hibiscus trionum), мртва коприва
(Lamium purpureum), камилица
(Matricaria chamomilla), дворници
(Polygonum spp.), љутић
(Ranunculus arvensis), горушица
(Sinapis arvensis) и чистац (Stachys annua).
Препарат се примењује на већ изникле
корове, усваја се преко листова и брзо
се транслоцира кроз целу биљку до
меристемског ткива.
Задовољавајуће делује на једногодишњи
коров самоникли сунцокрет
(Helianthus annuus).
Piano се користи за сузбијање
широколисних корова у соји након ницања
усева и корова, односно када је соја у
34
Инхибира активност ензима ацетолактат
синтетазе која има кључну улогу у
биосинтези аминокиселина са рачвастим
ланцима.
Осетљиви корови престају са растом у року
од неколико часова, а први симптоми су
видљиви након недељу дана, а потпуно
угинуће се јавља након две до три недеље.
ПРИМЕНА:
амброзија
фази између прве и треће тролиске, када су
корови у фази 2-6 листова, у количини од 8
g/ha, уз додатак 200 ml/ha оквашивача
ES plus.
Piano се користи за сузбијање
широколисних корова у луцерки која је у
другој години или старија, у рано пролеће
пре почетка вегетације, у количини
15–20 g/ha уз додатак оквашивача ES plus.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
горушица
пепељуга
Ради проширења спектра деловања на
корове као што су: амброзија
(Ambrosia artemisiifolia), татула
(Datura stramonium), помоћница
(Solanum nigrum), чичак
(Xanthium strumarium), паламида
(Cirsium arvense) и попонац
(Convolvulus arvensis), у соји се може
применити комбинација Savazon 480
(бентазон) 1,2 l/ha + Passat (имазамокс)
0,5 l/ha + Piano 8 g/ha уз додатак 0,2 l/ha
оквашивача ES plus.
У луцерки, укључујући и младу може се
комбиновати са препаратаом Butoxone DB
и то:
• 1,5-2 l/ha Butoxon DB + 8 g/ha Piano
(без оквашивача) када је луцерка
висине 10-15 cm, а корови 2-6 листова.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Примењен према упутству произвођача у
усевима соје и луцерке није фитотоксичан.
срцолисна пепељуга
35
SAVAZON 480
Savazon 480 је селективни контактни хербицид за
сузбијање једногодишњих широколисних корова у
соји и младој и заснованој луцерки
Активна материја
Каренца
bentazon 480 g/l u obliku
bentazon-Nа
Соја и луцерка - 63 дана
Група
бензотиадиазинони
Паковање
250 ml и 1 l
Формулација
концентровани
раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Savazon 480 је контактни хербицид,
широког спектра деловања који добро
сузбија многе једногодишње широколисне
корове.
Поседује изузетну селективност према
соји, луцерки, кукурузу, кромпиру, грашку и
пшеници.
ЕФИКАСАН ЈЕ НА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штиреве (Amaranthus sp.), видовчице
(Anagalis arvensis), пепељуге
(Chenopodium sp.), татулу обичну
(Datura stramonium), броћику
(Galium aparine), дивљу роткву
(Raphanus raphanistrum), горушицу
(Sinapis arvensis), помоћницу
(Solanum nigrum), мишјакињу
(Stellaria media), чичак
36
(Xanthium strumarium) и дворнике
(Polygonum sp.).
Задовољавајућу ефикасност испољава на
врсте као што су: булка (Papaver rhoeas),
мртва коприва (Lamium purpureum),
обични драгушац (Senecio vulgaris) и
амброзија пеленаста
(Ambrosia artemisiifolia).
Слабо сузбија следеће врсте корова као
што су: честославица (Veronica hederifolia),
грахорица маљава (Vicia hirsuta) и
љубичица пољска (Viola arvensis).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Savazon 480 је типичан контактни препарат
који се примењује на већ изникле
корове. Делује тако што инхибира процес
фотосинтезе. Губитком хлорофила и
каротеноида настаје сушење ћелија, а
чичак
први симптоми деловања овог хербицида
уочавају се 3-4 дана од третирања, најпре
као жућење, а после неколико дана то
жућење прелази у некрозу и коначно до
потпуног сушења корова.
ПРИМЕНА:
Savazon 480 се користи за сузбијање
једногодишњих широколисних корова у соји
и луцерки (у заснивању и заснованој).
горушица
Количина примене која се користи у соји
је 2 l/ha, третирањем када је соја у фази
између првог и трећег тролиста, а у луцерки,
у количини од 2 l/ha, када је луцерка висока
10-15 cm, а корови у фази 2-6 листова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Ради проширења спектра деловања, у соји и
луцерки се може мешати са препаратима на
бази активне материје имазамокс (Passat).
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
татула
Savazon 480 примењен према упутству
произвођача није фитотоксичан за соју и
луцерку, пшеницу, кукуруз и кромпир.
Приликом третирања спречити заношење
препарата на суседне осетљиве гајене
биљке (шећерна и сточна репа, сунцокрет).
срцолисна пепељуга
37
SENCOR WG 70
Sencor WG 70 је селективни хербицид за
сузбијање једногодишњих широколисних
и редукцију закоровљености семенским
травним коровима
Активна материја
Каренца
metribuzin 700 g/kg
Група
Кромпир и парадајз - 42 дана
Остали усеви - обезбеђена је
временом примене
триазинони
Паковање
Формулација
100 g и 500 g
вододисперзибилне грануле
(WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Sencor WG 70 је селективни земљишни и
контактни хербицид намењен сузбијању
једногодишњих широколисних и редукцију
закоровљености семенским травним
коровима.
SENCOR WG 70 ЈЕ ЕФИКАСАН
НА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штиреве (Amaranthus spp.),
пеленасту амброзију
(Ambrosia artemisiifolia), пепељуге
(Chenopodium spp.), горушицу
(Sinapis arvensis), лободу обичну
(Atriplex patula), теофрастову липицу
(Abutilon theophrasti), коницу
(Galinsoga parviflora), дворнике
(Polygonum sp.), дивљу роткву
(Raphanus raphanistrum) и многе друге
корове.
38
Sencor WG 70 у знатној мери редукује и
закоровљеност једногодишњим травним
коровима као што су велики мухар
(Echinochloa crus-galli), мали мухар
(Setaria sp.) и дивљи сирак из семена
(Sorghum halepense).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Без обзира да ли делује контактно или
усвајањем преко корена, Sencor WG 70
делује тако што блокира хилову реакцију у
процесу фотосинтезе.
Блокирањем фотосинтезе долази до
оксидације протеина и масти што доводи до
губљења хлорофила и каротеноида.
У суштини, цео процес се своди на
деструкцију комплетне ћелије, а симптоми
деловања манифестују се најпре бледилом
које временом прелази у жућење и некрозу
зелених делова корова и на крају до потпуног
угинућа.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР - у количини од 0,75 kg/ha
(7,5 g/100 m²) на земљиштима са 1,5-3%
хумуса и 1 kg/ha (10 g/100 m²) на земљиштима
са више од 3% хумуса, после сетве, а пре
ницања кромпира или када кромпир има
развијених 5-8 листова, у количини од 0,5
kg/ha (5 g/100 m²) на земљиштима са 1,5-3%
хумуса и у количини од 0,75 kg/ha
(7,5 g/100 m²) на земљиштима са више од
3% хумуса.
Утрошак воде је 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).
пепељуга
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарати који у свом саставу имају садржај
70% а.м. метрибузин могу се користити у:
ЛУЦЕРКИ - у количини 0,75-1 kg/ha,
третирањем у фази мировања луцерке.
СОЈИ - у количини од 0,5 kg/ha, третирањем
после сетве, а пре ницања соје, искључиво на
земљиштима са више од 3% хумуса.
ПАРАДАЈЗУ - из директне сетве или из
расада у количини од 0,4 kg/ha. Третирање
се код директне сетве обавља после сетве,
а пре ницања парадајза или после ницања
парадајза у фази 4 листа, а код производње
из расада две недеље после пресађивања.
Мање количине користе се на лакшим, а веће
на тежим и хумусом богатијим земљиштима.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
горушица
У кромпиру се може мешати са препаратима
на бази метолахлора (TELUS), пендиметалина
и диметенамида, третирањем после сетве,
а пре ницања усева. Sencor WG 70 се у соји
може комбиновати са препаратима на бази
трифлуралина, третирањем пре сетве уз
инкорпорацију.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
У кромпиру се не сме примењивати у сортама
Јерла, СВ 77/40 и 76/48.
штир
39
SIRIUS
Неселективни контактни хербицид са незнатним
системичним деловањем за сузбијање усколисних и
широколисних корова
Активна материја
Каренца
glufosinat-amonijum
150 g/l
Воће и винова лоза - 21 дан
обезбеђена временом
примене
Десикација обезбеђена
временом примене
Група
фосфонати
Формулација
концентровани раствор (SL)
Паковање
1l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
У зависности од количине примене,
ефикасан је на једногодишње и
вишегодишње корове. Такође се користи
и као десикант кромпира, у семенској
луцерки, сунцокрету, соји и уљаној репици.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Sirius се усваја углавном зеленим
деловима биљке, док је усвајање преко
корена врло слабо. Хлороза третираних
биљака уочава се после 3-5 дана, а
угињавање биљака за 7-10 дана.
Брзина испољавања симптома зависи од
јачине светлости, релативне влажности и
влажности земљишта. У принципу, Sirius
спречава активност глутамин синтетазе
и на тај начин изазива акумулацију
40
амонијака у биљкама што доводи до
разарања ћелије и директног спречавања
фотосинтезе I и II.
ПРИМЕНА:
У засадима јабуке, брескве и винове лозе
у количини:
–– 4-5 l/ha за сузбијање једногодишњих
корова
–– 7,5 l/ha за сузбијање вишегодишњих
корова или
–– 5 + 5 l/ha у сплит апликацији
–– 4,5 l/ha за сузбијање једногодишњих и
7,5 l/ha за сузбијање вишегодишњих
корова у каналима за одводњавање и
наводњавање
–– 2,5-3,5 l/ha за десикацију сунцокрета,
соје, уљане репице, циме кромпира и
семенске луцерке.
попонац
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не меша се са другим препаратима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Спречити заношење на зелене делове
гајених биљака, осим код десикације.
сирак, велики и мали мухар
паламида
41
STOMP ® AQUA
Високоселективни хербицид за сузбијање
једногодишњих травних и широколисних корова
Активна материја
Каренца
pendimetalin 455 g/l
До сушења депозита
Група
Паковање
динитроанилини
1l
Формулација
суспензија капсула (CS)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Stomp® Aqua је селективни хербицид који
се примењује за сузбијање једногодишњих
травних и широколисних корова у усевима
црног и белог лука, шаргарепе и купуса.
Обзиром да је пендиметалин у препарату
Stomp® Aqua присутан у микро-капсулама
тј. у облику суспензије капсула (CS),
овај препарат у односу на стандардне
препарате за исте намене и у истим
усевима, пружа следеће предности:
• Боље и дуже дејство хербицида
• Флексибилнију примену
• Бољи еколошки профил
• Нижи напон паре (мања испарљивост)
• Мању обојеност
• Бољу стабилност складиштења на
високим температурама
• Бољу селективност
42
STOMP® AQUA ЈЕ ЕФИКАСАН
НА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Обични штир (Amaranthus retroflexus),
срцолисни штир (Amaranthus hybridum),
хоћу-нећу (Capsella bursa pastoris),
пепељуге (Chenopodium album), велики
мухар (Echinochloa crus-galli), тушт
(Portulaca oleracea), љутић
(Ranunculus arvensis), сиви мухар
(Setaria glauca), горушицу
(Sinapis arvensis), чистац (Stachys annua) и
честославицу (Veronica hederifolia).
Задовољавајућу ефикасност показује
према следећим коровским врстама као
што су: њивска лубеничарка
(Hibiscus trionum), камилица
(Matricaria chamomilla), велики дворник
(Polygonum spp.), горчика
(Sonchus oleraceus) и мишјакиња
(Stellaria media).
Такође, добро делује на паламиду (Cirsium
arvense) која је заустављена у порасту, али
није елиминисана.
ПРИМЕНА:
тушт
ЦРНИ И БЕЛИ ЛУК - третирањем земљишта
после сетве, а пре ницања усева и корова, у
количини 2,5-3,0 l/ha.
ШАРГАРЕПА - пре ницања, преко
земљишта по целој површини, у количини
2,0-2,5 l/ha.
КУПУС - примена као земљишни хербицид,
уз инкорпорацију, пре расађивања купуса и
пре ницања корова, у количини 2,5–3,0 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Stomp® Aqua се може успешно мешати са
препаратима на бази активних супстанци
диметенамид-П и линурона.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Нема фитотоксичног деловања на биљке
које се третирају. У екстремно сушним
условима може доћи до оштећења шећерне
репе као наредног усева у плодореду.
теофрастова липица
Ако дође до преоравања после примене
препарата Stomp® Aqua, препоручује се
орање најмање на 15 cm дубине пре сетве
наредне културе. Усеви који се могу сејати
након преоравања су сунцокрет, соја и
кукуруз. У нормалном плодореду могу се
сејати сви усеви у којима се примењује
Stomp® Aqua.
Посебну пажњу треба предузети да би се
избегла оштећења на биљкама од дрифта
тј. заношења препарата на суседне културе.
У том смислу треба прскати по мирном
времену и посебно бити пажљив у односу на
усеве као што су шећерна репа, винова лоза
и воћњаци.
штир
43
STOMP 330 E
Stomp 330 Е је високоселективни хербицид за
сузбијање једногодишњих травних и широколисних
корова
Активна материја
Каренца
pendimetalin 330 g/l
Кукуруз, соја
и сунцокрет - обезбеђена
временом примене
Кромпир, лук, купус и
паприка - 63 дана
Група
динитроанилини
Формулација
концентрат за
емулзију (EC)
Паковање
250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Stomp 330 Е је један од најпопуларнијих
хербицида јер се може примењивати у
кукурузу, соји, сунцокрету, дувану, пшеници
и већини повртарских биљака.
Ефикасан је како на једногодишње
травне корове као што су велики мухар
(Echinochloa crus-galli), мали мухар
(Setaria sp.) и дивљи сирак из семена
(Sorghum halepense), тако и на
велики број једногодишњих
широколисних корова као што су
теофрастова липица
(Abutilon theophrasti), штиреви
(Amaranthus sp.), дивља лобода
(Atriplex patula), пепељуге
(Chenopodium sp.), броћ (Galium aparine),
камилица (Matricaria sp.), дворници
(Polygonum sp.), горушица
(Sinapis arvensis), помоћница
44
(Solanum nigrum) и други. По ширини
спектра деловања је непревазиђен
земљишни хербицид који због цене није
нашaо своје место међу окопавинама,
али је зато незаменљив у кромпиру, луку,
пасуљу, грашку и др.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Stomp 330 Е је практично нерастворљив
хербицид који на површини земље
формира хербицидни филм који коровима
не дозвољава ницање.
Евентуално изникли коров је деформисан
и убрзо пропада.
Корови усвајају овај хербицид пре свега
колеоптилом, односно епикотилом где
ремети нормалну функцију ћелија што
доводи до спречавања раста корена и
стабла.
ПРИМЕНА:
велики мухар, мали мухар, сирак
Stomp 330 Е се примењује у:
КУКУРУЗУ, СОЈИ, КРОМПИРУ И
СУНЦОКРЕТУ - у количини 4-6 l/ha,
третирањем после сетве, а пре ницања
усева.
ЛУКУ (из семена и арпаџика) - у количини
од 5 l/ha, третирањем после сетве, односно
садње лука.
ДУВАНУ - у количини 5-7 l/ha, у зависности
од типа земљишта, третирањем
пре расађивања дувана, уз плитку
инкорпорацију на дубину 2-3 cm.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
теофрастова липица
Ради проширења спектра деловања, у
кукурузу се може мешати са 1-1,5 l/ha неког
препарата на бази 50% тербутилазина
(Zeazin), а у кромпиру са 0,5-0,7 kg/ha
препарата Sencor WG 70.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Stomp 330 Е је високоселективан хербицид
за поменуте усеве.
штир
45
TELUS
Хербицид за сузбијање једногодишњих усколисних
(травних) и широколисних корова
Активна материја
Каренца
S-metolahlor 960 g/l
Обезбеђена je временом
примене.
Група
хлорацетамиди
Формулација
Паковање
1l
концентрат
за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Telus је селективни, системични хербицид
за сузбијање једногодишњих травних и
широколисних корова у кукурузу, соји,
сунцокрету и шећерној репи, третирањем
земљишта после сетве, а пре ницања
усева и корова.
Telus добро сузбија једногодишње травне
корове као што су: сирак из семена
(Sorghum halepense), велики мухар
(Echinochloa crus-galli), мали мухар
(Setaria spp.), сврачица
(Digitaria sanguinalis) и класача
(Bromus mollis).
У знатној мери редукује закоровљеност
једногодишњим широколисним врстама,
као што су: штир обични
(Amaranthus retroflexus), амброзија
(Ambrosia artemisiifolia), лубеничарка
њивска (Hibiscus trionum), дворник
46
птичији (Polygonum aviculare), велики
дворник (Polygonum lapathifolium), тушт
(Portulaca oleracea), помоћница
(Solanum nigrum) и чичак
(Xanthium strumarium).
Као и код других земљишних хербицида
и Telus за активацију захтева кишу. На
влажном земљишту довољано је и
10 l/m2 кише, а ако је средство примењено
на сувом земљишту, неопходно је 15 l/m2
за добру ефикасност на корове.
Уколико изостане киша у дужем
временском периоду (2–4 недеље),
хербицидни ефекат се знатно смањује.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Хербицид Telus се апсорбује приликом
клијања (колеоптилом код травних,
хипокотилом и епикотилом код
широколисних корова).
штир
Код травних корова спречава нормалан
развој листа, а код широколисних корова
долази до скупљања и наборавања
корова са скраћеним нервима. Апсорбује
се и кореном. После апсорпције кореном
транслоцира се акропетално у стабло са
примарном акумулациjом у вегетативним, а
мање у генеративним деловима.
ПРИМЕНА:
КУКУРУЗ, СОЈA И ШЕЋЕРНA РЕПA
у количини:
• 1,4 l/ha на земљиштима (1,5-3% хумуса)
• 1,5 l/ha на јако хумозним земљиштима
(3–5% хумуса)
СУНЦОКРЕТ у количини:
• 1,0 l/ha на земљиштима (1,5-3% хумуса)
• 1,2 l/ha на јако хумозним земљиштима
3–5% хумуса)
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
сирак, мали и велики мухар
Ради проширења спектра деловања пре
свега на широколисне корове, у кукурузу се
може комбиновати са 1,0–1,5 l/ha препарата
на бази 50% тербутилазина (Zeazin), a у
сунцокрету са 2–3 l/ha препарата на бази
флурохлоридона (Helion).
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Ако се примени у складу са упутством за
употребу, препарат Telus није фитотоксичан.
До слабих фитотоксичних ефеката може
доћи на врло слабо хумозним земљиштима
(<1% хумуса) и земљиштима чија је pH <5,5.
горушица
47
TRIFLUSAV 48 EC
Triflusav 48 EC је селективни хербицид
за сузбијање једногодишњих травних
и неких широколисних корова
Активна материја
Каренца
trifluralin 480 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
динитроанилини
Формулација
Паковање
250 ml и 1 l
концентрат за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Triflusav 48 EC је селективни хербицид
за сузбијање једногодишњих усколисних
(травних) и неких широколисних корова
у усевима соје и сунцокрета и то: великог
мухара (Echinochloa crus-galli), малог
мухара (Setaria sp.) и дивљег сирка из
семена (Sorghum halepense), штирева
(Amaranthus sp.), пепељуге
(Chenopodium sp.), тушта обичног
(Portulaca oleracea), мишјакиње
(Stellaria media) и др.
Осетљиви корови усвајају овај хербицид
за време клијања, колеоптилом код трава,
односно хипокотилом и епикотилом код
широколисних корова, а мање младим
кореном.
Задовољавајуће делује на врсту коница
(Galinsoga parviflora), а слабо делује на
већину корова из породице крсташица
(Cruciferae), теофрастову липицу
(Abutilon theophrasti), татулу
(Datura stramonium), помоћницу
(Solanum nigrum), итд.
48
Под утицајем трифлуралина долази до
спречавања ницања и до спречавања
развоја кореновог система.
ПРИМЕНА:
Triflusav 48 EC се примењује у усевима соје
и сунцокрета, у количини од 2 l/ha
(20 ml/100 m2).
Третирање се обавља пре сетве соје и
сунцокрета уз обавезну инкорпорацију
на дубину 5–8 cm у року од 15 минута, уз
утрошак воде 200-400 l/ha.
велики мухар, мали мухар, сирак
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
У соји се може мешати са препаратима
на бази метрибузина, а у сунцокрету нема
одговарајућег партнера за примену пре
сетве уз инкорпорацију.
Ради проширења спектра деловања у соји
и у сунцокрету може се комбиновати са
препаратима на бази 50% линурона и то
тако што ће се Triflusav 48 EC примењивати
пре сетве уз инкорпорацију, а поменути
препарати после сетве, а пре ницања соје и
сунцокрета.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
пепељуга
Triflusav 48 EC може бити фитотоксичан ако
се примени на земљиштима са мање од 1%
хумуса. У екстремно сушним условима може
бити фитотоксичан за шећерну репу као
наредног усева у плодореду.
У случају превременог скидања или
пропадања усева на истим парцелама могу
се сејати соја, сунцокрет и гајене биљке из
породице крсташица.
штир
49
ZEAGRAN 340 SE
Zeagran 340 SE је селективни хербицид за
сузбијање једногодишњих и вишегодишњих
широколисних корова у кукурузу
Активна материја
Каренца
terbutilazin 250 ml/l +
bromoksinil 90 ml/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
триазини + бензонитрили
1l
Формулација
суспоемулзија (SE)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Zeagran 340 SE је селективни хербицид
за сузбијање једногодишњих и
вишегодишњих корова у усеву кукурузa
као што су: теофрастова липица
(Abutilon theophrasti), штир
(Amaranthus retroflexus), вијушац
(Bilderdykia convolvulus), пепељуге
(Chenopodium sp.), паламида
(Cirsium arvense), попонац
(Convolvulus arvensis), татула
(Datura stramonium), лубеничарка
(Hibiscus trionum), дворници
(Polygonum sp.), горушица
(Sinapis arvensis) и чичак
(Xanthium strumarium).
50
На корове као што су самоникли сунцокрет
(Helianthus annuus), амброзија
(Ambrosia artemisiifolia) и мухар
(Setaria sp.) не делује довољно ефикасно,
него их само зауставља у порасту.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Zeagran 340 SE се апсорбује фолијарно и
ограничено се транслоцира у друге делове
биљке.
Инхибира транспорт електрона у процесу
фотосинтезе на рецепторском месту
фотосистема II.
Симптоми су видљиви након 48 сати.
паламида
Тербутилазин се апсорбује листом и кореном
и може деловати преко земљишта на корове
који тек ничу.
ПРИМЕНА:
Zeagran 340 SE се користи у усеву кукуруза, у
количини од 2 l/ha када је кукуруз у фази 2–6
листова, а корови у фази поника па до фазе
2–4 листа.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Ради проширења спектра деловања и
на усколисне корове може се мешати
са препаратима на бази никосулфурона
(Nikosav), мада се у почетку може јавити
антагонизам између ових активних
материја.
татула
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Не примењивати на температурама
вишим од 25ºС и избегавати примену са
фолијарним хранивима.
чичак
51
ZEAZIN
Zeazin је селективни хербицид за сузбијање
широколисних и редукцију травних
корова у кукурузу
Активна материја
Каренца
terbutilazin
Обезбеђена је временом
примене.
Група
триазини
Формулација
Паковање
1l
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Zeazin је селективни хербицид за сузбијање
широколисних и редукцију травних корова у
кукурузу.
ДОБРО СУЗБИЈА СЛЕДЕЋЕ КОРОВЕ:
Штиреви (Amaranthus sp.), хоћу-нећу
(Capsella bursa pastoris), обичну пепељугу
(Chenopodium album), срцолику пепељугу
(Chenopodium hybridum), птичији дворник
(Polygonum aviculare), горушицу
(Sinapis arvensis), дивљу роткву
(Raphanus raphanistrum) и др.
Задовољавајуће сузбија: вијушац њивски
(Bilderdykia convolvulus), татулу обичну
(Datura stramonium), лубеничарку њивску
(Hibiscus trionum), амброзију
(Ambrosia artemisiifolia), теофрастову липицу
(Аbutilon theophrasti), помоћницу
(Solanum nigrum) и чичак
(Xanthium strumarium).
Слабо сузбија вишегодишње корове као што
52
су: попонац (Convolvulus arvensis), дивљи
ладолеж (Calystegia sepium), паламида њивска
(Cirsium arvense) и велики дворник
(Polygonum lapathifolium).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Активна материја тербутилазин, као и сви
други препарати из групе триазина, делује
блокадом Хилове реакције, што у основи има
за последицу да биљке које су осетљиве на
ове хербициде врло брзо постају бледожуте,
жуте, а затим попримају браон боју и на крају се
суши цела биљка. Код примене после сетве, а
пре ницања, овај хербицид у основи спречава
ницање осетљивих коровских биљака, а
код примене после ницања усева и корова
симптоми се уочавају након неколико дана на
већ описан начин.
ПРИМЕНА:
Zeazin се, према дозволи за промет, примењује
у усеву кукуруза у количини:
• 1,5 l/ha (15 ml/100 m²), за аридна подручја
и земљишта механичког састава (1-3%
хумуса)
• 1,5–2,5 l/ha (15-25 ml/100 m²), за хумидна
подручја и средње тешка земљишта (>3%
хумуса)
Третирање се може обавити после сетве, а пре
ницања или после ницања кукуруза до фазе
развоја 3 листа (до фазе 00-13 BBCH скале).
Међутим, на основу искуства произвођача,
препорука је да се препарат Zeazin, после сетве
а пре ницања кукуруза, на земљиштима са
1-3% хумуса користи у количини од 1,5 l/ha, а на
земљиштима са 3-5% хумуса у количини од 2 l/ha.
горушица
За третирање после ницања усева и корова,
препорука је да се Zeazin користи у количини
1,3-1,5 l/ha.
Препарат треба применити уз утрошак воде
200-400 l/hа.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Zeazin се после сетве, а пре ницања, ради
проширења спектра деловања и на травне
корове, може мешати са препаратима на
бази диметенамида, с-метолахлора (Telus) и
изоксафлутола.
После ницања кукуруза, у фази развоја 3 до 4
листа, ради проширења спектра деловања, може
се мешати са препаратима на бази 2,4-D (Maton),
дикамбе (Colosseum), бентазона (Savazon 480).
срцолисна пепељуга
У тим комбинацијама изванредно делује и на
корове који се тешко сузбијају када се примени
после сетве, а пре ницања као што су: амброзија
(Ambrosia artemisiifolia), теофрастова липица
(Аbutilon theophrasti), татула обична
(Datura stramonium), врсте из рода дворника
(Polygonum sp.), помоћница (Solanum nigrum) и
чичак (Xanthium strumarium).
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Тербутилазин примењен према упутству
произвођача нема штетно деловање на кукуруз.
Приликом третирања са овим препаратом
спречити заношење на суседне гајене усеве
као што су шећерна репа, стрна жита, луцерка,
поврће и вишегодишњи засади (воћњаци и
виногради).
У случају превременог скидања или преоравања
усева, на третираним површинама може се
гајити само кукуруз.
лобода
53
Фунгициди
ANTRACOL 70 WP
Контактни препарат са превентивним деловањем,
намењен за сузбијање проузроковача пламењача и
чађаве краставости јабуке
Активна материја
Каренца
propineb 700 g/kg
Кромпир, парадајз, лук - 14
дана; јабучасто воће, стоне
сорте винове лозе, дуван
- 21 дан; винске сорте
винове лозе - 42 дана
Група
дитиокарбамати
Формулација
концентрат за суспензију
(WP)
Паковање
20 g, 200 g, 500 g,
1 kg и 25 kg
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Antracol 70 WP је контактни превентивни
фунгицид који спречава појаву великог
броја болести у воћарству, виноградарству,
повртарским усевима, украсном биљу и
другим гајеним биљкама.
Поседује и додатне материје које
повећавају отпорност биљака стимулишући
зарастање површинских оштећења.
Као multi-site фунгицид у примени je више
од 40 година и до сада нема регистроване
резистенције. Поред заштите, препарат
Antracol 70 WP, гајеној биљци пружа
могућност искоришћења цинка присутног у
формулацији (157,5 g/kg Zn).
Оштећења на биљкама, која настају после
града, најбоље зарастају ако се примени
Antracol 70 WP најкасније до 24 часа после
оштећења.
56
ПРИМЕНА:
• КРОМПИР - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Phytophthora infestans) и мрке
пегавости (Alternaria solani), у
количини 1,5-1,8 kg/ha (15-18 g/100
m2). Време примене је превентивно,
пре остварене инфекције.
• ДУВАН - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Peronospora tabacina), у
количини 1-2 kg/ha (10-20 g/100 m2).
• ЈАБУКА - за сузбијање проузроковача
чађаве пегавости лишћа и краставости
плодова (Venturia inaequalis), у
концентрацији 0,2% (20 g/10 l воде).
Време примене је пре остварене
инфекције.
• КРУШКА - за сузбијање чађаве
пегавости лишћа и краставости
пламењача кромпира
пламењача парадајза
плодова (Venturia pirina), у
концентрацији 0,2% (20 g/10 l воде).
Време примене је пре остварене
инфекције.
• ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Plasmopara viticola), у концентрацији
0,2% (20 g/10 l воде). Време примене је
превентивно, пре остварене инфекције.
Antracol 70 WP се користи и за
сузбијање проузроковача црне
пегавости (Phomopsis viticola), у
концентрацији 0,25% (25 g/10 l воде).
Време примене је у почетку вегетације.
• ПАРАДАЈЗ - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Phytophthora infestans) и мрке
пегавости (Alternaria solani), у количини
2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).
Време примене је превентивно, пре
остварене инфекције.
• ЛУК - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Peronospora destructor), у
количини 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2).
Време примене је превентивно, пре
остварене инфекције.
• ЛАЛА - за сузбијање проузроковача
сиве трулежи (Botrytis cinerea), у
количини 3-4 kg/ha (30-40 g/100 m2).
Време примене је превентивно, пре
остварене инфекције.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Као multi-site фунгицид, додаје се
системичним хромистацидима и
фунгицидима ради проширења спектра и
дужине деловања.
Меша се са препаратима на бази
бакарног оксихлорида и другим WP и WG
формулацијама.
Не меша се са препаратима ЕC формулације
и са препаратима базне реакције као што су
бордовска чорба и фосетил-алуминијум.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
пламењача винове лозе
57
BAKARNO ULJE
Фолијарни контактни фунгицид, хромистацид и
бактерицид
Активна материја:
Каренца
bakarni hidroksid 155 g/l
(100 g bakarnog jona) +
mineralno parafinsko ulje
550 g/l
Jабука – обезбеђена
временом примене
Група
250 ml, 1 l и 10 l
Паковање
Неорганска једињења бакрa и
смеша угљоводоника
Формулација
суспо – емулзија (SE)
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРИМЕНА:
Препарат Bakarno ulje садржи бакар у
мешавини са минералним парафинским
уљем. Препарат се користи у почетку
вегетације. Минерално уље је уједно и
оквашивач чиме се повећава ефикасност,
продужује и проширује спектар деловања.
ЈАБУКА - за сузбијање проузроковача
чађаве краставости јабуке
(Venturia inaequalis), у концентрацији од
1,5%, у фази када су зелени листићи око
5 mm и 10 mm изнад љуштуре пупољака
(први листови се одвајају, односно
фенофаза BBCH 09-10), и концентрацији
од 1%, у фази бубрења цветних пупољака
до првих одвојених листова (фенофазe
BBCH 51-54)
Ове особине уз регистроване количине
примене, обезбеђују му предност над
препаратима на бази бакра јер делујe на
V. inaequalis, E. amylovora, N. galigena, има
споредно деловање на јаја P. ulmi, итд.
Слично је код примене на бресквама и
нектаринама где се Bakarno ulje користи
за сузбијање коврџавости лишћа
(T. deformans), бактериозе али и зимских
јаја бресквине ваши (M. persicae).
58
Утрошак воде:
1000 l воде/ha.
Максимални број третирања:
Два пута.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
чађава краставост плода јабуке
Bakarno ulje се најчешће користи за
сузбијање коврџавости листа брескве
(Taphrina deformans) на бресквама и
нектаринама, у концентрацији 1,0–1,5%
у време појаве зелене тачке на вршним
пупољцима најранијих сорти. За други
третман препоручује се примена препарата
Feniks, у количини од 3 l/ha. Препарат
Feniks је комбинација две активне материје:
системичног калијум фосфита и multi-site
хлороталонила.
Bakarno ulje се користи за сузбијање
болести четинара и украсног биља у току
вегетације, у концентрацији 0,5–1,0%
препарата.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
чађава краставост плода крушке
Bakarno ulje има pH благо алкално 7,6,
али се не препоручује мешање са другим
пестицидима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Због фитотоксичности на јабучастим
врстама воћака примењује се у периоду
мировања вегетације до почетка цветања.
Препарати на бази бакар-хидроксида могу
бити фитотоксични уколико се примене у
условима хладног и влажног времена.
коврџавост листа брескве
59
CABRIO TOP
Фолијарни препарат са превентивним
и куративним деловањем за сузбијање
проузроковача пламењаче и пепелнице
винове лозе
Активна материја
Каренца
metiram 550 g/kg +
piraklostrobin 50 g/kg
Винова лоза – 35 дана
Група
дитиокарбамати +
стробилурини
Паковање
25 g, 250 g и 1 kg
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Cabrio Top је комбинација две активне
материје. Метирам има контактно
деловање, а пираклостробин има извесне
транслокационе особине у листу.
Превентивно, пре појаве обољења, а
најкасније по појави првих симптома.
Cabrio Top je регистрован у Европској
Унији. Препарат истовремено делује на
две најзначајније болести винове лозе:
пламењачу и пепелницу.
Основна примена је на мањим приватним
виноградима, ради избегавања додатног
мешања.
ПРИМЕНА:
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пламењаче винове лозе
(Plasmopara viticola) и пепелнице винове
лозе (Uncinula necator), у концентрацији
0,15%-0,20%, односно 15-20 g/10 l воде.
60
Препоручује се примена у блоку
(2-3 третирања), пред и у време
постојања највећег ризика од појаве и
ширења обољења.
Размак између два третирања треба да
буде: 12 - 14 дана
У условима високог инфекционог
потенцијала и повољних временских
услова за ширење обољења, размак
скратити на 7 до 10 дана.
Cabrio Top подједнако обезбеђује добру
заштиту листа, петељке и грозда винове
лозе.
Селективан је за све сорте винове лозе.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Cabrio Top има широк спектар примене у
виноградству, воћарству, повртарству и
цвећарству, за сузбијање болести као што су
пламењача, пепелница, чађава краставост,
сива пегавост, Diplocarpon spp. и др.
пепелница винове лозе
Због „зеленог ефекта“ има посебну намену у
цвећарству, јер даје зеленију боју биљкама и
продужава вегетацију.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не меша се са инсектицидима изразито
киселе реакције (диметоат), уљаним
формулацијама и препаратима на бази
хлорпирифоса.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
пламењача винове лозе
61
CARAMBA EC
Локал-системични фунгицид са превентивним,
куративним и ерадикативним деловањем
Активна материја
Каренца
metkonazol 60 g/l
Пшеница - 35 дана,
Уљана репица - 56 дана
Група
триазоли
Формулација
Паковање
1l
концентрат
за емулзију (ЕC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Метконазол је инхибитор биосинтезе
стерола (материја које дају чврстину стабла)
и тиме скраћује висину стабла пшенице
чиме се смањује полегање. У односу на
друге активне материје из групе триазола,
разликује се по специфичности деловања на
палеж класа пшенице (Fusarium spp.) и по
успоравању раста биљака, због накупљања
стерола. Користи се само за једну примену
на истом усеву у току вегетације.
Деловање на фузариозе класа и успоравање
раста биљака искоришћено је као предност
у примени. Код пшенице, метконазол код
превентивне и куративне примене значајно
смањује количине микотоксина (ДОН итд.)
које Fusarium spp. синтетише, а опасни су за
сисаре (човека и животиње).
ПРИМЕНА:
Пшеница - за сузбијање проузроковача
болести:
62
• Палежи класа (Fusarium spp.), по
појави свих класова (почетак цветања),
видљиве прве поленове кесице,
односно у фази 59-61 BBCH скале.
• Пепелнице (Erysiphe graminis) током
влатања, класања и цветања, по појави
симптома, а пре почетка ширења
паразита на горња три листа, укључујући
заставичар и клас.
• Рђе (Puccinia spp.) током влатања,
класања и цветања, по појави
симптома, пре стицања, односно током
стицања услова за ширење заразе.
• Сиве пегавости листа
(Mycosphaerella graminicola) током
вегетације, по појави симптома и
постојања услова за ширење
паразита.
Количина примене:
1,2-1,5 l/ha (12-15 ml/100 m²) са
200-400 l/ha воде.
Уљана репица за боље подношење нижих
температура током зиме и сузбијање
проузроковача болести:
• беле трулежи (Sclerotinia sclerotiorum)
• суве трулежи (Phoma lingam)
ЈЕСЕЊИ ТРЕТМАН:
Фаза 4-5 листова, у количини 0,7-1 l/ha
(7-10 ml/100 m²).
ПРОЛЕЋНИ ТРЕТМАН:
пепелница на пшеници
У време од прве до пете интернодије
(фазе 31-51 BBCH скале), у количини
1-1,25 l/ha (10-12,5 ml/100 m²).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Код пшенице и уљане репице може се
користити у пролећном третману, са додатком
стробилурина типа трифлоксистробина (Zato
50 WG у количини од 150 g/ha), за испољавање
зеленог ефекта и повећања приноса, као и
за проширење спектра деловања на болести.
Уколико се појаве трипси на класовима
пшенице, може се додати пиретроид Fastac
10 EC у циљу њиховог сузбијања. Fastac 10 EC
се може додати и раније за сузбијање житне
пијавице (Lema melanopus).
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
сива пегавост пшенице
• Нема посебних ограничења у погледу
мешања са другим фунгицидима и
инсектицидима.
• У случају мешања са фунгицидима
различитог механизма, али сличног
спектра деловања, користити ниже
регистроване количине.
• Препарат Caramba EC не мешати са
азотним ђубривима, јер може доћи до
опадања листова.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат је веома отрован за водене
организме, па треба спречити његово
доспевање у водотокове, третирајући најмање
20 m удаљено од њих.
ОГРАНИЧЕЊА:
Caramba EC се не користи у заштити усева
у пластеницима и при производњи садног
материјала, јер је изразити ретардант.
палеж класа пшенице
63
DELAN 700 WG
Несистемични фунгицид са протективним и
куративним деловањем
Активна материја
Каренца
ditianon 700 g/kg
Група
Jабукa и вишњa - 35 дана
Бресквa - обезбеђенa
временом примене
Хинони
Паковање
Формулација
20 g и 1 kg
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Дитианон делује на већи број ензима и то
на тиол групу и на дисање ћелија.
Дитианон је првенствено превентивни
и само у неким случајевима куративни
фунгицид. Делује на многе фолијарне
болести, али не и на пепелницу.
ПРИМЕНА:
ЈАБУКА - за сузбијање проузроковача
пегавости лишћа и краставости плодова
(Venturia inaequlis), за време периода
примарних зараза (фаза 26-78 BBCH
скале), односно кад су први листови
потпуно развијени па док плодови не
достигну око 70% крајње величине, и то
превентивно пре остварења услова за
заражавање, у концентрацији:
a)0,07% (7 ml/10 l воде), третирањем до
фазе цветања.
64
б)У комбинацији 0,05% Delan 700 WG +
0,02% Stroby DF (5 ml + 2 ml/10 l воде)
или 0,05% Delan 700 WG + 0,015%
Score 25 EC (5 ml + 15 ml/10 l воде).
БРЕСКВА - за сузбијање проузроковача
коврџавости лишћа (Taphirina deformans)
и шупљикавости лишћа коштичавог
воћа (Clasterosporium carpophilum), у
концентрацији од 0,075% (7,5 ml/10 l воде)
превентивно, пре остваривања услова за
заражавање, третирањем само до фазе
цветања (до фазе 51 BBCH скале).
ВИШЊА - за сузбијање проузроковача
мрке пегавости лишћа (Blumeriella jaapii)
и шупљикавости лишћа коштичавог
воћа (Clasterosporium carpophilum), у
концентрацији од 0,075% (7,5 ml/10 l воде)
током фенофазе прецветавања (фаза
67 BBCH скале), односно до фенофазе
завршеног раста младара (фаза 91 BBCH
скале).
коврџавост листа брескве
Максимални број третирања
у току године:
Три пута у засадима јабуке, а два пута у
засадима брескве и вишње.
УТРОШАК ВОДЕ:
600-1000 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се не сме мешати са уљаним
формулацијама, препаратима алкалне
реакције и сумпорним препаратима.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
чађава пегавост листа јабуке
Приликом третирања треба поштовати
водозаштитне зоне и спречити
контаминацију воде третирајући најмање 20
метара удаљено од њих.
мрка пегавост листа вишње
65
DIFFERENT 250 EC
Локал-системични фунгицид са превентивним и
куративним деловањем
Активна материја
Каренца
difenokonazol 250 g/l
Јабука – 28 дана
Група
Паковање
триазоли
100 ml, 250 ml и 1 l
Формулација
концентрат за емулзију (ЕC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Different 250 EC је локал-системични
фунгицид са превентивним и куративним
деловањем за сузбијање проузроковача
чађаве пегавости листа и краставости
плодова (Venturia inaequalis).
Активна материја дифеноконазол је једна
од најчешћих материја из групе триазола,
пенетраната са трансламинарним кретањем
кроз лист.
Триазоли инхибирају синтезу стерола гљива.
Такође, у извесној мери су ретарданти раста
јабуке, јер и код њих инхибирају синтезу
стерола. Осим тога, код ове групе фунгицида
утврђена је резистенција, али која није
трајног карактера, па се осетљивост
патогена обнавља после извесног времена.
FRAC препоручује да се триазоли у току
године користе максимално 4 пута, како би
се сачувала ефикасност. FRAC препоручује
триазолима обавезно додавање фунгицида
са multi-site ефектом као што су манкозеб,
флуазинам, пропинеб, дитианон, каптан и
слично.
ЈАБУКА, КРУШКА – за сузбијање
проузроковача чађаве пегавости листа и
краставости плодова (Venturia inaequalis), у
концентрацији 0,02-0,03% (2-3 ml/10 l воде).
66
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Превентивно - током примарних зараза,
у концентрацији од 0,02%, од фенофазе
када су први листови отворени, до плодова
развијених до величине 20 mm (фазе 11-72
BBCH скале).
Куративно - до 3 дана после остварења
услова за заразу, у концентрацији од 0,03%
(3 ml/10 l воде).
Интервал између два третирања:
8-14 дана.
Максимални број третирања:
Три пута у току године на истој површини,
укључујући и алтернативну примену са
другим триазолима и сличним једињењима
истог механизма деловања.
НАПОМЕНА:
рђа на пшеници
Препарат Different 250 EC се примењује
када су температуре изнад 10°С, у време
аскоспорне заразе. С обзиром на ограничен
број третирања и бољу заштиту плодова
од листа, оптимална примена препарата
Different 250 EC је у фази после формирања
плодова, 4 пута и редовно у комбинацији са
multi-site фунгицидима. Ако постоје услови
за инфекције (влажно време), размак између
два третмана је до 8 дана. Време између
два третмана се продужује само у случају да
услови нису повољни за инфекције.
Different 250 EC по правилу треба користити
пре киша (остваривања зараза). Ако се
примарне инфекције не сузбију и дође до
појаве симптома, за „спаљивање“ флека,
Different 250 EC се користи у количини од
300 ml/hа, уз додатак препарата на бази
каптана, у количини од 3 kg/hа и то два пута у
размаку од 5 дана.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
пегавост листа шећерне репе
Препарат Different 250 EC је у процесу
проширења регистрације за примену у усеву
шећерне репе за сузбијање проузроковача
пегавости лишћа (Cercospora beticola),
превентивно или по појави првих симптома
болести, у количини од 0,5 l/ha, уз утрошак
воде 200-400 l/ha.
Препарат Different 250 EC испољава широки
спектар деловања, при сузбијању болести
сиве пегавости листа и класа (Septoria spp.),
пепелнице (Erysiphe spp.), рђе (Puccinia spp.),
у усеву пшенице и јечма, али с обзиром на
брзину развића, мора се користити у почетку
појаве.
Препарати на бази активне материје
дифеноконазол су посебно ефикасни при
сузбијању црне пегавости дуње
(Diplocarpon maculatum) и руже
(Diplocarpon rosae).
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не постоје специјална ограничења у
погледу мешања. Пре мешања са другим
препаратима, нарочито других формулација
треба проверити њихову физичку
компатибилност. Не сме се мешати са
инсектицидима изузетно киселе реакције.
чађава краставост плода јабуке
67
DIONIS
Фолијарни фунгицид са превентивним
деловањем
Активна материја:
Каренца
iprodion 500 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
дикарбоксимиди
(инхибитори трансдукције
сигнала)
Паковање
50 ml и 1 l
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Dionis је контактни препарат за сузбијање
проузроковача сушења цветова и гранчица
и мрке трулежи коштичавог воћа.
БРЕСКВА И ШЉИВА - за сузбијање
проузроковача сушења цветова и гранчица
и мрке трулежи коштичавог воћа
(Monilinia laxa). Превентивно, једном
почетком цветања (59-61 BBCH скале)
и друго у фази пуног цветања (65 BBCH
скале), у количини од 1,5 l/ha
(15 ml/100 m2).
Препарат Dionis је на бази активне
материје ипродион која спречава деобу
ћелија патогена (клијање спора и раст
мицелија гљива).
Активна материја ипродион делује на
гљиве и проузроковаче трулежи које имају
велику потребу за влагом (Botrytis spp.,
Monilinia spp., Alternaria spp.,
Fusarium spp., Phoma spp., Rhizoctonia spp.
и др.). Влага им је неопходна да би могле
да остваре инфекцију биљке.
Количина примене препарата Dionis у
великој мери зависи од влажности.
68
Препарат се примењује фолијарно,
прскањем, уз утрoшaк вoдe oд 1000 l/ha.
Препарат се у току године може применити
два пута на истој површини.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Dionis је у процесу проширења
регистрације за примену у засаду винове
сива трулеж јагоде
лозе, за сузбијање проузроковача сиве
трулежи (Botrytis cinerea), третирањем у
фази формирања бобица: од фазе почетка
формирања бобице (остаци цвета опадају),
до затварања грозда (71-79 BBCH скале) у
количини од 1,5 l/ha.
Препарати на бази активне материје
ипродион се веома успешно користе у
заштити јабуке за сузбијање проузроковача
црне пегавости (Аlternaria alternata), која
се развија на плодовима и Alternaria pomi
на лишћу, применом после цветања. На ову
болест посебно су осетљиве црвене сорте.
Услов за појаву црне пегавости
(Аlternaria alternata) је велика влажност
и тада се препарат користи у количини
од 300 ml/100 l воде. У земљама ЕУ, у ову
сврху препарати на бази ипродиона се
могу користити максимално 3 пута. Период
заштите једним третманом је 2-3 недеље.
сива трулеж винове лозе
Dionis се препоручује за заштиту јагодастог
воћа и поврћа у сузбијању проузроковача
сиве трулежи (Botrytis cinerea) у фази
цветања и пред зрење плодова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не постоје специјална ограничења у
погледу мешања. Пре мешања са другим
препаратима, нарочито других формулација
треба проверити њихову физичку
компатибилност.
црна пегавост плода јабуке
69
DIONIS PLUS
Фолијарни контактни фунгицид са превентивним и
слабим куративним деловањем
Активна материја
Каренца
iprodion 167 g/l +
tiofanat metil 167 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
дикарбоксимиди (FRAC 2) и
бензимидазоли (FRAC 1)
250 ml и 1 l
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Dionis plus је контактни фунгицид са
превентивним и слабим куративним
деловањем за сузбијање проузроковача
сушења цветова и гранчица и мрке
трулежи коштичавог воћа (Monilinia spp).
Dionis plus је комбинација две активне
материје од којих је једна контактна, а
друга локал-системична, при чему је
добијена знатно боља ефикасност него код
појединачног деловања на проузроковаче
болести.
Препарат Dionis plus се примењује
превентивно.
ПРИМЕНА:
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
БРЕСКВA, ШЉИВA И ВИШЊA - за
сузбијање проузроковача сушења цветова
и гранчица и мрке трулежи коштичавог
воћа (Monilinia laxa), у количини од 2 l/ha
(20 ml/100 m2).
Препарат Dionis plus се користи у
засадима другог коштичавог воћа за
сузбијање Monilinia spp. у фази цветања и
код поврћа за сузбијање Botrytis cinerea у
фази цветања, а посебно зрења.
70
Прво третирање почетком цветања
(59-61 BBCH скале) и друго третирање у
фази пуног цветања (65 BBCH скале).
Препарат се примењује фолијарно,
прскањем, уз утрoшaк вoдe oд 1000 l/ha.
Препарат се у току године може применити
два пута на истој површини.
бела трулеж на сунцокрету
У производњи малине, посебно се
препоручује за сузбијање проузроковача
кестењасте пегавости и сушења ластара
малине (Didymella applanata), третирањем
током интензивног пораста младара до
почетка цветања и непосредно после бербе
малине.
Dionis plus пружа ефикасну заштиту усева
сунцокрета од проузроковача беле трулежи
(Sclerotinia sclerotiorum) и сиве трулежи
(Botrytis cinerea), али и заштиту соје од
беле трулежи (Sclerotinia sclerotiorum), у
количини од 2 l/ha.
НАПОМЕНА:
Због укрштене резистентности гљива из
групе бензимидазола (тиофанат-метил,
FRAC 1) и дикарбоксимида (ипродион,
FRAC 2), препарат Dionis plus не користити
алтернативно са другим фунгицидима из
ове две хемијске групе.
сушење цветова
Броj третирања са фунгицидима из ових
група заједно не сме бити више од три пута у
току године на истој површини.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не постоје специјална ограничења у
погледу мешања. Пре мешања са другим
препаратима, нарочито других формулација
треба проверити њихову физичку
компатибилност.
трулеж плодова вишње
71
DUOFEN
Фунгицид са превентивним и куративним
деловањем
Активна материја
Каренца
tiofanat metil 500 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
бензимидазоли (FRAC 1)
Формулација
Паковање
250 ml и 1 l
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Duofen je фолијарни фунгицид са
превентивним и куративним деловањем за
сузбијање проузроковача сушења цветова
и гранчица и мрке трулежи коштичавог
воћа.
Препарат Duofen се примењује
превентивно. Прво третирање почетком
цветања (59-61 BBCH скале) и друго
третирање у фази пуног цветања
(65 BBCH скале).
Duofen је на бази активне материје
тиофанат метил, који спречава деобу
ћелија гљива. Усваја се преко листа и
корена.
Препарат се примењује фолијарно,
прскањем, уз утрoшaк вoдe oд 1000 l/ha.
ПРИМЕНА:
БРЕСКВА И ШЉИВА - за сузбијање
проузроковача сушења цветова и гранчица
и мрке трулежи коштичавог воћа
(Monilinia laxa), у количини од 1,5 l/ha
(15 ml/100 m2).
72
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Duofen се користи за сузбијање
проузроковача кестењасте пегавости и
сушења ластара малине
(Didymella applanata), третирањем
непосредно после бербе.
У производњи јагода користи се за
сузбијање проузроковача пегавости
пегавост листа јагоде
лишћа јагоде (Mycosphaerella fragariae),
третирањем пре и после цветања и
непосредно после бербе.
Тиофанат метил се може користити у
усеву пшенице за сузбијање Septoria spp.,
Fusarium spp., Alternaria spp. У шећерној
репи се примењује за сузбијање
Cercospora beticola. У виновој лози и поврћу
за сузбијање проузроковача сиве трулежи
(Botrytis cinerea).
Duofen се користи за сузбијање
проузроковача зеленог увенућа
(Verticillium albo-atrum) заливањем, после
расађивања, у количини 2-3 l/ha.
При производњи лубеница применити
најмање 0,5 l раствора по биљци, а у
прозводњи паприке и парадајза раствор
пустити кроз систем за заливање.
кестењаста пегавост и
сушење ластара малине
Препарат Duofen испољава секундарно
деловање на нематоде корена.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Пре мешања са другим препаратима,
нарочито других формулација треба
проверити њихову физичку компатибилност.
трулеж плодова брескве
73
DUOFEN PLUS
Системични фолијарни фунгицид са превентивним
и куративним деловањем
Активна материја
Каренца
tiofanat metil 175 g/l +
difenokonazol 125 g/l
Пшеница – 42 дана
Група
бензимидазоли (FRAC 1) и
триазоли (FRAC 3)
Паковање
250 ml и 1 l
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Duofen plus je фунгицид са превентивним
и куративним деловањем за сузбијање
проузроковача пепелнице, рђе, сиве
пегавости листа и класа пшенице и
палежи класа пшенице.
ПШЕНИЦА И ЈЕЧАМ - за сузбијање
проузроковача пепелнице
(Erysiphe graminis), рђе (Puccinia spp.), сиве
пегавости листа и класа пшенице (Septoria
tritici, Septoria nodorum) и палежи класа
(Fusarium spp.), у количини од 1,5 l/ha.
Препарат Duofen plus је комбинација
две активне материје са два механизма
деловања: тиофанат метил који инхибира
деобу ћелија и дифеноконазол који
инхибира синтезу ергостерола који имају
све гљиве, што му даје особине фунгицида
широког спектра деловања.
Из ових разлога препарат се, поред
пшенице може користити на великом
броју усева, а посебно код оних на којима
се јавља и већи број болести различитих
врста.
74
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Duofen plus се за сузбијање
проузроковача пепелнице, рђе и
сиве пегавости листа примењује по
појави првих симптома, а за сузбијање
проузроковача трулежи класа примењује
се превентивно, у време класања и
почетка цветања (59-61 BBCH скале).
Препарат се у току године може применити
два пута на истој површини.
лисна рђа пшенице
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Duofen plus може да се користи
на великом броју усева, а посебно код
поврћа за сузбијање Fusarium spp., али и
многе друге болести које се јављају у току
производње.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Duofen plus се може мешати са триазолиима
и једињењима истог механизма деловања.
Не мешати са препаратима на бази бакра.
палеж класа пшенице
сива пегавост листа пшенице
75
EVEREST
Фолијарни контактни фунгицид, хромистацид и
бактерицид са превентивним деловањем
Активна материја
Каренца
bakar hidroksid 368,5 g/l или
240 g bakarnog jona/l
Кромпир, парадајз,
Краставaц – 7 дана
Зачинска паприка – 14 дана
Виновa лозa – 28 дана
Јабука, малинa – обезбеђена
временом примене
Група
неорганска једињења
бакрa
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
Паковање
250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Бакарни хидроксид спада у multi-site фунгициде
са широким спектром деловања на гљиве,
пламењаче, бактерије, алге итд.
Бакар има негативно деловање на биљке у
одређеним условима, па су количине примене
прилагођене фази развоја јабуке (пред кретање
вегетације, цветање) или фази затварања цветова
(код паприке).
Бакар смањује осетљивост биљака, посебно
дрвенастих (винова лоза, воће и украсно биље) на
ниске температуре.
19-79). Број третирања зависи од инфекционог
потенцијала и услова за заражавање.
КРАСТАВАЦ - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Pseudoperonospora cubensis), у
концентрацији 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l воде).
ПРИМEНА:
КРОМПИР И ПАРАДАЈЗ - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Phytophthora infestans) и проузроковача црне
пегавости (Alternaria solani), у концентрацији
0,3–0,4% (30 - 40 ml/10 l воде).
ЗАЧИНСКА ПАПРИКА - за сузбијање
проузроковача бактериозне пегавости паприке
(Xanthomonas euvesicatoria), у концентрацији
0,4-0,6% (40-60 ml/10 l воде).
Време примене:
Кромпир – третирање током фазе интензивног
раста и цветања (BBCH 19-51/69). Број третирања
зависи од инфекционог потенцијала и услова за
заражавање.
Парадајз - третирање током фаза интензивног
раста, цветања и формирања плодова (BBCH
76
Време примене:
Третирање од фазе 2-3 листа (BBCH 12-13), па
до фазе када је отворено 3-5 цветова на главном
стаблу (BBCH 63-65).
Број третирања у зависности од инфекционог
потенцијала и услова за заражавање.
Време примене:
Третирање од развоја 4-5 правог листа на главном
стаблу (BBCH 15) до фазе развоја плодова (BBCH
71-75). Број третирања зависи од инфекционог
потенцијала и услова за заражавање.
МАЛИНА - за сузбијање проузроковача кестењасте
пегавости и сушења ластара малине
(Didymella applanata), у концентрацији од 0,4%
(40 ml/10 l воде).
кестењаста пегавост листа малине
чађава пегавост листа јабуке
Време примене:
Третирање током фазе интензивног раста избојака
(висина 20-120 cm) па до почетка цветања родних
грана, у интервалима 8-10 дана, у зависности од
инфекционог потенцијала и услова за заражавање.
ЈАБУКА:
а) За сузбијање проузроковача чађаве пегавости
листа и краставости плодова јабуке
(Venturia inaequalis) у концентрацији од:
•0,7% за третирање пред кретање вегетације
(00-03 BBCH скале)
•0,5% за третирање у периоду бубрења и
пуцања пупољака до фазе »мишије уши«
(07-54 BBCH скале)
б) За сузбијање бактериозне пламењаче
јабучастог воћа (Erwinia amylovora) у
концентрацији од:
•0,7% за третирање пред кретање вегетације
(00-03 BBCH скале)
•0,5% за третирање у периоду бубрења и
пуцања пупољака до фазе »мишије уши« (0754 BBCH скале)
•0,15–0,25% за третирање у периоду почетка
цветања (55-57 BBCH скале)
•0,1-0,12% за третирање непосредно пред
цветање и током цветања (59-69 BBCH скале)
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Plasmopara viticola), у концентрацији
0,3-0,4% (30-40 ml/10 l воде).
Време примене:
Третирање током фазе интензивног пораста (BBCH
15-16), цветања и развоја бобица (BBCH 53-79), у
зависности од инфекционог потенцијала и услова за
заражавање.
бактериозна пламењача јабучастог воћа
НАПОМЕНА:
Код високе технологије производње воћа, са
обавезним заливањем, противградним мрежама,
травним појасом и интензивним ђубрењем,
Everest се препоручује углавном у регистрованим
количинама пре кретања вегетације, а посебно после
бербе и то два пута, у количини од 7 kg/ha. Слично
је код коштичавог воћа где су бактериозе знатно
присутније.
После примене Everest-а у усеву кромпира за
сузбијање пламењаче, смањена је бројност
кромпирове златице јер бакар утиче на исхрану
ларви.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат није компатибилан са киселинама,
дилкораном или калцијумполисулфидом.
Не меша се са препаратима јако киселе реакције
(хлорпирифос, диметоат).
НЕПОЖЕЉНИ ЕФЕКТИ:
Препарати на бази бакар-хидроксида могу бити
фитотоксични уколико се примене у условима
хладног и влажног времена.
бактериозна пламењача јабучастог воћа
77
FALCON 460 EC
Фолијарни фунгицид са превентивним, куративним
и ерадикативним деловањем намењен за сузбијање
проузроковача пепелнице, рђе и пегавости
Активна материја
Каренца
tebukonazol 167 g/l +
triadimenol 43 g/l +
spiroksamin 250 g/l
Пшеница и јечам обезбеђена временом
примене препарата
Винова лоза - 21 дан
Група
тебуконазол и триадименол
спадају у групу триазолa,
а спироксамин у групу
морфолина
Паковање
5 ml, 50 ml, 250 ml и 1 l
Формулација
концентрат
за емулзију (ЕC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Falcon 460 ЕC је комбинација два триaзола
(тебуконазол-а и триадименол-а) са
спироксамином, активном материјом из
групе морфолина.
ПШЕНИЦА И ЈЕЧАМ - за сузбијање
проузроковача пепелнице
(Erysiphe graminis), рђе (Puccinia spp.),
сиве пегавости листа и класа пшенице
(Septoria tritici), као и мрежасте пегавости
јечма (Pyrenophora teres).
Ове три активне материје су локалсистемици и делују на више места
у синтези стерола биљака, односно
ергостерола гљива. Због тога се не очекује
да ће доћи до брзе појаве отпорности
гљива на препарат.
После примене, препарат продире на другу
страну листа и у неколико листова пораста.
Прскање се изводи у почетку појаве
симптома пепелнице, јер ако се пепелница
појави, Falcon 460 EC инкапсулира
место продора гљиве које некротира.
Симптоми инкапсулације изгледају као
фитотоксичност.
78
Количина примене:
0,6 l/ha (6 ml/100 m2).
Време примене:
Од фазе влатања па до почетка класања
и цветања (фазе 41-50 BBCH скале), уз
утрошак воде 200-400 l/ha.
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пепелнице
(Uncinula necator).
Количина примене:
пепелница на пшеници
0,3-0,4 l/ha (3-4 ml/100 m2), а за осетљиве
сорте 0,5 l/ha (5 ml/100 m2).
Време примене:
Током фенофазе интензивног раста, у
зависности од инфекционог потенцијала
патогена и услова за заражавање, уз
утрошак воде 600-1000 l/ha.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
пепелница јабуке
Препарати на бази тебуконазола,
триадименола и спироксамина су се
показали као једно од најбољих решења у
свим гајеним биљкама, где је пепелница
економски значајан проблем.
НАПОМЕНА:
Третирање из ваздуха је дозвољено, под
следећим условима:
• Површине које се третирају морају бити
удаљене најмање 500 m од насеља и
пољопривредних објеката и 200 m од
вода (водотокови, бунари, језера).
• Брзина ветра не сме да прелази
2-3 m/s.
• Рубне зоне (200-500 m) се третирају са
земље.
пепелница винове лозе
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Не меша се са бакарним и препаратима
јаких алкалних реакција.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
На истом усеву/засаду не користити га више
од 4 пута, јер утиче на раст биљака.
пепелница паприке
79
FLINT PLUS
Локал-системични фунгицид са протективним
и куративним деловањем за сузбијање
проузроковача чађаве краставости јабуке
Активна материја
Радна каренца
trifloksistrobin 40 g/kg +
kaptan 600 g/kg
1 дан
Група
трифлоксистробин припада
групи стробилурина, а
каптан групи фталимида
Каренца
Jабука - 35 дана
Паковање
20 g и 500 g
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
KАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Трифлоксистробин, активна материја
препарата Flint plus, делуje на процес
дисања проузроковача болести, а каптан
инхибицијом SH-ензима.
JАБУКA - за сузбијање проузроковача
чађаве пегавости листа и краставости
плодова јабуке (Venturia inaequalis), у
количини примене 1,25-1,85 kg/ha у
зависности од висине стабала у воћњаку
(мања количина одговара просечној
висини од 2 m, а већа висини стабала
јабуке од 3 m).
Заустављајући енергетске процесе у
ћелији, Flint plus спречава клијање спора
и почетни развој паразита у биљци.
Део активне материје трифлоксистробина
се снажно везује за воштани слој листа,
што утиче на теже спирање кишом.
Општа препорука је да се производ упркос
израженом куративном деловању користи
превентивно.
Други део, трансламинарно продире у
лисно ткиво пружајући поуздану заштиту и
лицу и наличју листа.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Поред наведених карактеристика
трифлоксистробина, активна материја
каптан показује и моћ прерасподеле
(редистрибуције).
80
Од фазе зелених пупољака (појединачни
цветови се одвајају - још увек затворени),
па до фазе када су плодови достигли
величину од 10 mm (фазе 56-71 BBCH
скале).
Утрошак воде:
600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
После града, примењује се препарат Flint
plus како би се спречила појава трулежи, на
местима оштећења.
Flint plus се користи као готов препарат
и веома је погодан за примену на мањим
приватним воћњацима. Значајна примена је
у заштити цвећа, посебно ружа.
НАПОМЕНА:
чађава краставост јабуке
• Препарат Flint plus користити
превентивно.
• Препоручује се примена у алтернацији
са фунгицидима другачијег механизма
деловања (Antracol, Mankosav и др).
• Број третирања у току године је три
пута.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се може мешати са фунгицидима
и инсектицидима неутралне реакције.
Прe применe, у комбинацији са другим
препаратима, требало би направити пробу
мешања.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
чађава пегавост јабуке
81
FOLICUR 250 EW
Фолијарни фунгицид са превентивним, куративним
и ерадикативним деловањем
Активна материја
Каренца
tebukonazol 250 g/l
триазоли
Вишња и шљива обезбеђена временом
примене (алтернативно
21 дан)
Винова лоза - 21 дан
Формулација
Паковање
емулзија уља у води (ЕW)
100 ml и 1 l
Група
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Активна материја тебуконазол је
локал-системик. Брзо сe усваја од
стране третиране биљке и транслоцира
акропетално.
Налази се на позитивној листи пестицида
Европске Уније.
ПРИМЕНА:
ВИШЊА И ШЉИВА - за сузбијање
проузроковача сушења цветова и гранчица
и мрке трулежи плодова (Monilinia laxa), у
количини примене од 0,75 l/ha
(7,5 ml/100 m2), уз утрошак воде од 600 l/ha.
82
Третирање је једнократно, почетком
цветања или два пута, од фазе цветног
балона до фазе пуног цветања.
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пепелнице
(Uncinula necator), у количини примене од
0,4 l/ha (4 ml/100 m2), уз утрошак воде од
1000 l/ha.
Третирање је током вегетације, пре појаве
обољења, а најкасније по појави првих
симптома.
УЉАНА РЕПИЦА – као регулатор раста и
фунгицид, у количини 0,5-0,75 l/ha.
мрка трулеж плодова шљиве
Време примене је у јесењем периоду, када је
уљана репица у фази 5-7 листова.
мрка трулеж плодова
Тебуконазол обезбеђује интензивнији
пораст кореновог система, накупљање
стерола у надземном делу, што омогућава
боље презимљавање уљане репице за коју
је за овај препарат посебно намењен.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Не користити на истом усеву више од 4 пута,
јер утиче на раст биљака.
сушење цветова
пепелница винове лозе
83
MANKOSAV 80 WP
Превентивни хромистацид и фунгицид за сузбијање
проузроковача болести у воћарству, виноградарству,
ратарству и повртарству
Активна материја
Каренца
mankozeb 800 g/kg
Парадајз - 14 дана
Група
Паковање
дитиокарбамати
25 g, 250 g, 1 kg и 25 kg
Формулација
концентрат за суспензију
(WP)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Активна материја манкозеб делује на
више места (multi-site).
ПАРАДАЈЗ - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Phytophthora infestans), у
количини 2,0-2,5 kg/ha
(20-25 g/100 m2), превентивним
третирањем пре остваривања инфекције.
FRAC (међународни комитет за
резистенцију фунгицида) га препоручује
као додатак фунгицидима који делују на
једном месту у сузбијању болести високог
ризика резистенције као што су: чађава
краставост јабуке, пламењача кромпирa,
винове лозе, и другог поврћа, сиве
пегавости, итд.
Манкозеб садржи 120 g/kg мангана који
учествује у синтези хлорофила, али и у
процесима завршних фаза фотосинтезе
(старења), па примена манкозеб-а смањује
појаву гриња, лисних ваши, крушкине
буве, али делује на болести слабости или
старења као што је Аlternaria spp. за коју
се сматра да је спецификум.
84
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарати на бази активне материје
манкозеб, у Србији су регистровани за
сузбијање:
• Проузроковача црне пегавости винове
лозе (Phomopsis viticola), третирањем
у време пораста пупољака, односно
појаве првих листова.
• Проузроковача чађаве пегавости листа
и краставости плодова јабуке и крушке
(Venturia inaequalis, Venturia pyrina).
• Проузроковача наранџасте пегавости
шљиве (Polystigma rubrum).
мрка пегавост вишње
• Проузроковача мрке пегавости листа
(Coccomyces hiemalis) на вишњи и
трешњи.
• Проузроковача пегавости
(Septoria sp.) и рђа (Puccinia sp.) на
пшеници и јечму, третирањем током
фаза влатања и класања, пре стицања
услова за заражавање, а најкасније
по појави првих симптома и стицања
услова за ширење обољења.
• Проузроковача пламењаче
(Phytophthora infestans) на кромпиру
и парадајзу и смањење појаве црне
пегавости (Alternaria solani).
наранџаста пегавост шљиве
• Проузроковача пламењаче дувана
(Peronospora tabacina), третирањем:
а) Расада дувана, до фазе укрштања
листића.
б) Пре стицања услова за
заражавање, а најкасније по појави
првих симптома и стицању услова
за ширење обољења.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Mankosav 80 WP се може мешати са
препаратима на бази бакар-оксихлорида,
металаксил-М, цимоксанила, диметоморфа
и пропамокарб-хидрохлорида.
чађава пегавост листа јабуке
Не меша се са препаратима киселе реакције
(препарати на бази диметоата, пропаргита
и сл.), препаратима базне реакције као што
су бордовска и сумпорно-кречна чорба и
средствима за исхрану биља која садрже
бор као што је Wuxal Boron.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
пламењача парадајза
85
MELODY COMBI
Фолијарни локал-системични и контактни
фунгицид са превентивним и куративним
деловањем за сузбијање проузроковача
пламењаче
Активна материја
Каренца
iprovalikarb 90 g/kg +
folpet 563 g/kg
Винова лоза - 35 дана
Група
ипроваликарб припада
ваниламид карбаматима,
а фолпет групи фталимида
Паковање
15 g и 500 g
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Системична компонента ипроваликарб
делује на патогену гљиву током продирања
и образовања хаусторија. Ипроваликарб
зауставља развој гљиве, утичући на
стварање ћелијских мембрана.
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Plasmopara viticola), у концентрацији од
0,15% (15 g/10 l воде).
Најважније деловање је на фазу
енцистирања чиме се спречавају
инфекције.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Фазе и процеси који су инхибирани
укључују раст мицелије, образовање
хаусторија, спорулацију и енцистирање.
Фолпет је контактни фунгицид који делује
на неколико тачака Кребсовог циклуса
ћелија патогених гљива. Ово је механизам
деловања који даје предност тзв. multi-site
фунгицидима.
86
Превентивно, од раста листова до бобица
величине грашка (фазе 15–75 BBCH
скале).
Утрошак воде:
600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Максималан број третирања:
На истој површини у току године је 3 пута.
пламењача винове лозе
ПРИПРЕМА ПРЕПАРАТА:
Melody Combi сипати у кофу са водом,
оставити извесно време да се грануле
растворе, па тек онда промешати.
Тако припремљен раствор сипати у
прскалицу, која је претходно напуњена
водом, до ¾ резервоара.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се може мeшати са већином
средстава за заштиту биља различитих
формулација која се користе у заштити
винове лозе.
У случају мешања са онима која имају
базну реакцију, употребити их одмах по
справљању.
пламењача винове лозе
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Уколико се препарат користи у складу са
упутством произвођача, нема опасности од
појаве фитотоксичности.
пламењача лука
87
SIGNUM
Фолијарни фунгицид са превентивним и
куративним деловањем за сузбијањe болести
које се јављају на старијем лишћу, цветовима
и плодовима
Активна материја
Каренца
boskalid 267 g/kg +
piraklostrobin 67 g/kg
Вишња, кромпир, парадајз,
паприка, лук, салата
- 14 дана
Бресква, јагода
и малина - 7 дана
Група
карбоксамиди +
стробилурини
Формулација
Паковање
8 g, 30 g, 100 g и 500 g
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Препарат Signum је комбинација две активне
материје које делују на процес дисања, али на
различитим местима. Боскалид се користи за
сузбијање гљива које се развијају на старијем
лишћу (Alternaria sp.), сапрофитне (Monilinia sp.,
Botrytis sp., Cladosporium sp.). Пираклостробин
има широки спектар деловања, првенствено на
гљиве које се развијају на површини (не продиру
дубоко у биљно ткиво). Код високе релативне
и апсолутне влажности користе се максималне
регистроване количине Signum-a.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР – за сузбијање проузроковача црне
пегавости кромпира и парадајза
(Alternaria solani), у количини од 0,25 kg/hа
(2,5 g/100 m2). Време примене: на почетку
инфекције, друго третирање 2–3 недеље после
првог третирања.
ПАРАДАЈЗ - за сузбијање проузроковача црне
пегавости кромпира и парадјза
(Alternaria solani), у количини од 0,4 kg/ha
(4 g/100 m2) и проузроковача плеснивости листа
парадaјза (Fulvia fulva) у количини од 0,7 kg/ha
(7 g/100 m2). Време примене: прво на почетку
88
инфекције, друго и треће третирање 7–10
дана после првог, односно другог третирања.
Обавезно отворити и проветрити пластеник или
стакленик, па онда користити Signum.
БРЕСКВА - за сузбијање проузроковача сушења
цветова, родних гранчица и мрке трулежи
плодова (Monilinia laxa, Monilinia fructigena), у
количини 0,056-0,075% (5,60-7,5 g/10 l воде).
Време примене: од појаве цветног балона до
пуног цветања и/или током зрења плодова.
ВИШЊА – за сузбијање проузроковача сушења
цветова, родних гранчица и мрке трулежи
плодова (Monilinia laxa), у количини
0,56-0,75 kg/ha (5,6–7,5 g/100 m2).
Време примене: почетак цветања (10% цветова
отворено), друго у фази прецветавања (цветови
се смежуравају, већина цветова опала).
ЛУК – за сузбијање проузроковача пламењаче
(Peronospora destructor), у количини 0,7–1 kg/hа
(7-10 g/100 m2) и сиве трулежи
(Botrytis cinerea), у количини 1 kg/hа (10 g/100 m2).
ПАПРИКА – за сузбијање проузроковача сиве
трулежи (Botrytis cinerea). Време примене: прво
на почетку инфекције, друго и треће третирање
7–10 дана после првог, односно другог
третирања, у количини од 1,0 kg/ha (10 g/100 m2).
сива трулеж на јагоди
САЛАТА – за сузбијање проузроковача сиве
трулежи (Botrytis cinerea), пламењаче
(Bremia lactucaе), Sclerotinia sclerotiorum,
Rhizoctonia solani, у количини од 1,5 kg/ha
(15 g/100 m2).
ЈАГОДА - за сузбијање проузроковача сиве
трулежи (Botrytis cinerea). Време примене: током
цветања, прецветавања до 7 дана пред бербу
плодова, у количини од 1,5 kg/ha (15 g/100 m2).
МАЛИНА - за сузбијање проузроковача сиве
трулежи (Botrytis cinerea). Време примене: током
цветања, прецветавања до 7 дана пред бербу
плодова, у количини од 1,5 kg/ha
(15 g/100 m2).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Signum је у процесу проширења дозволе
за промет, за сузбијање љубичасте пегавости
изданака малине (Didymella applanata).
Код интензивне производње јабуке, препарат
се користи у јулу или августу за сузбијање
проузроковача пегавости (Alternaria alternata) која
се јавља на плодовима или (Alternaria pomi) на
лишћу.
сива трулеж на виновој лози
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Signum се не сме мешати са препаратима на
бази циперметрина, хлорпирифоса, фосетилалуминијума, диметоата, додина,
Wuxal Aminocal-ом, Wuxal Boron-ом и Wuxal К-40.
НАПОМЕНА:
У изузетним случајевима, када су обилне кише
у време бербе плодова малине, купине и јагоде,
захтева се и примена већих количина Signum-а
или се скраћује размак између третмана.
Ако се поставе фолије за кише изнад малињака,
Signum се користи у минималним регистрованим
количинама за сузбијање проузроковача сиве
трулежи.
сива пегавост
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству произвођача
нема нежељене ефекте.
МДК ЗА РУСИЈУ: За пираклостробин је 0,3 mg/kg
за јабуку.
МДК У СЕВЕРНОЈ ЕВРОПИ: за боскалид је 10 mg/
kg за јагоду, 1,0 mg/kg за јабуку и крушку, 5,0 mg/
kg за грожђе, 10 mg/kg за малину, 0,2 mg/kg за
краставац и 0,05 mg/kg за уљану репицу.
МДК за пираклостробин је 0,5 mg/kg за јагоду, 1
mg/kg купину, 0,3 mg/kg трешњу и вишњу, 1 mg/
kg малину, 0,02 mg/kg лубенице и диње и 0,02 mg/
kg купус.
сива трулеж на малини
89
TEATAR
Фунгицид и хромистацид са превентивним и
куративним деловањем
Активна материја
Каренца
azoksistrobin 250 g/l
Парадајз – 3 дана, краставац
– 4 дана, малина – 10 дана,
кромпир – 14 дана, винова
лоза -21 дан
Група
стробилурини (FRAC 11)
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
Паковање
100 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Препарат Teatar је трансламинарни
фунгицид на бази активне материје
азоксистобин са превентивним и
куративним деловањем.
Препарат има широк спектар деловања,
што га уз кратку каренцу чини погодним за
примену у заштити поврћа.
Teatar је у повртарској производњи посебно
намењен за сузбијање болести као што су
пламењаче које се брзо развијају.
Инхибира клијање спора и раст мицелија, а
има и антиспорулационо деловање. Из тог
разлога његова примена је превентивна са
извесним куративним деловањем на развој
мицелије пламењаче у биљном ткиву. Да би
се избегла појава резистентности препарат
Teatar треба користити у алтернацији са
активним материјама које имају multi-site
90
ефект као што су флуазинам, пропинеб,
манкозеб, итд.
Teatar је нашао посебну примену у
сузбијању болести малине у првом
третирању после бербе, а у другом се
користи препарат на бази бакра као што је
Everest.
ПРИМЕНА:
МАЛИНА - за сузбијање проузроковача
кестењасте пегавости и сушења ластара
малине (Didymella applanata), током
интензивног пораста младара до почетка
цветања и непосредно после бербе
малине (фазе 19-55 и 91 BBCH скале), у
концентрацији од 0,075% (7,5 ml/10 l воде).
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Plasmopara viticola), и проузроковача
пепелнице (Uncinula necator), у
концентрацији од 0,075% (7,5 ml/10 l воде),
третирањем по појави првих примарних
пега, пре стицања услова за секундарно
заражавање, а за сузбијање проузроковача
пепелнице примењује се превентивно.
KРОМПИР И ПАРАДАЈЗ - за сузбијање
проузроковача пламењаче
(Phytophtora infestans) и црне пегавости
(Alternaria solani), превентивно, пре
остваривања услова за секундарне заразе
или најкасније по појави првих симптома
болести, у концентрацији од 0,075%
(7,5 ml/10 l воде).
рђа листа стабла купине
KРАСТАВАЦ - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Pseudoperonospora cubensis),
превентивно, од два прва листа (фазе 12-102
BBCH скале), у концентрацији од 0,075%
(7,5 ml/10 l воде).
Препарат се у току године може применити
два пута на истој површини.
Препарат се примењује фолијарно, прскањем,
уз утрoшaк вoдe 600-1000 l/ha (6-10 ml/100 m2).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарати на бази азоксистробина имају
широк спектар деловања на биљне болести,
кратку каренцу и изражен физиолошки
ефекат (зелени ефекат) на биљке, чиме
заузимају посебно место у заштити поврћа.
пламењача парадајза
Технологија производње цвећа захтева
здраве биљке са испуњеним међународним
стандардима у погледу боје, броја латица и
дужине. Препарат Teatar се може користи
у заштити цвећа када долази до изражаја
његов зелени ефекат и фунгицидна својства.
У производњи купина, препарат Teatar
се примењује непосредно после бербе за
заштиту од болести стабла
(Didymella aplanata, Septocita rubrum).
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се може мешати са већином
фунгицида и великим бројем других
пестицида. Пре мешања са другим
препаратима треба проверити њихову
компатибилност.
кестењаста пегавост и
сушење ластара малине
91
TEATAR PLUS
Системични, трансламинарни фунгицид са
превентивним деловањем
Активна материја
Каренца
azoksistrobin 200 g/l +
difenokonazol 125 g/l
Шећерна репа – 35 дана
Група
стробилурини (FRAC 11) и
триазоли (FRAC 3)
Паковање
1 l и 10 l
Формулација
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Teatar plus је системични, трансламинарни
фунгицид са превентивним деловањем за
сузбијање проузроковача пегавости лишћа
шећерне репе.
Препарат Teatar plus је комбинација
активне материје из групе триазола
и стробилурина, чијом заједничком
применом је повећана ефикасност на
биљне болести, а истовремено је смањена
могућност појаве резистенције.
ПРИМЕНА:
ШЕЋЕРНА РЕПА – за сузбијање
проузроковача пегавости лишћа шећерне
репе (Cercospora beticola), превентивно
92
или по појави првих симптома, у количини
од 1 l/ha (10 ml/100 m²).
Препарат се примењује фолијарно,
трaктoрским прскалицама, уз утрoшaк вoдe
200-400 l/ha.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Комбинација активне материје
азоксистробин и дифеноконазол у
препарату Teatar plus, обезбеђује заштиту
усева сунцокрета и соје при сузбијању
Phoma spp., Phomopsis spp., Alternaria spp.
У усеву пшенице користи се за сузбијање
Fusarium spp., а у производњи поврћа
користи се за сузбијање проузроковача
пламењаче.
пегавост лишћа шећерне репе
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Teatar plus се може мешати са триазолиима
и средствима истог механизма деловања.
Не сме се мешати са средствима за заштиту
биља и средствима за исхрану биља
изразито киселе и базне реакције.
палеж класа пшенице
Phomopsis spp. на сунцокрету
93
TELDOR 500 SC
Фолијарни фунгицид са превентивним, куративним
и ерадикативним деловањем намењен за сузбијање
проузроковача сиве трулежи
Активна материја
Каренца
fenhexamid 500 g/l
Малина - 3 дана
Стоне сорте
винове лозе - 7 дана
Винске сорте
винове лозе - 21 дан
Група
хидроксианилиди
(C4 деметилација
у синтези стерола)
Формулација
Паковање
50 ml, 250 ml и 1 l
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Teldor 500 SC делује контактно и има
извесно локал-системично деловање.
Нема укрштене резистенције са
препаратима за исту намену, из група
дикарбоксимиди и безимидазоли нити са
анилинопиримидинима (Mythos i Switch).
ПРИМЕНА:
Винова лоза - за сузбијање
проузроковача сиве трулежи
(Botrytis cinerea), у концентрацији од
0,1% (10 ml/10 l воде).
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Прво третирање je крајем цветања, a
друго третирање у фази пред затварање
94
гроздова или у зависности од временских
услова, у фази почетка зрења.
УТРОШАК ВОДЕ:
600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²).
МАЛИНА - за сузбијање проузроковача
сиве трулежи (Botrytis cinerea), у количини
1,0-1,5 l/ha (10-15 ml/10 l воде).
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Непосредно пред цветање, током цветања
и у фази плодоношења до 3 дана пред
бербу.
УТРОШАК ВОДЕ:
300-600 l/ha (3-6 l/100 m²).
сива трулеж на виновој лози
НАПОМЕНA:
сива трулеж на малини
Teldor 500 SC не утиче на процес
ферментације у процесу производње вина,
укус, мирис и боју шире вина, односно
шампањца. Нема унакрсне резистенције са
другим ботрицидима.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Teldor 500 SC се не меша са Wuxal Calcium,
Wuxal Aminocal и Wuxal К-40.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
сива трулеж на јагоди
сива трулеж на купини
95
TERCEL
Фолијарни фунгицид са превентивним
деловањем намењен истовременом
сузбијању проузроковача чађаве
краставости и пепелнице јабуке
Активна материја
Каренца
ditianon 120 g/kg +
piraklostrobin 40 g/kg
Јабука – 35 дана
Група
квинони + стробилурини
Паковање
25 g, 250 g и 1 kg
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
Активне материје препарата Tercel су на
позитивној листи пестицида Европске
Уније.
2–2,5 kg/hа.
Пираклостробин спречава клијање спора и
раст хифа и мицелија.
Има изражену липофилност, зато боље
штити лист него плод (дуже се задржава).
КРУШКА - за сузбијање проузроковача
чађаве краставости листа и плода
(Venturia pyrina).
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
2–2,5 kg/hа.
Пираклостробин, као и сви стробилурини
има „зелени ефекат“.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
ПРИМЕНА:
Од пуцања пупољака до опадања латица.
Ове активне супстанце имају и куративно
деловање на чађаву краставост 1-2 дана.
ЈАБУКА – за сузбијање проузроковача
чађаве краставости листа и плода
(Venturia inaequalis) и пепелнице јабуке
(Podosphaera leucotricha), само када је
низак до средњи интензитет појаве.
96
ЕВРОПСКА УНИЈА:
Tercel се примењује у количини од 830 g/m
висине биљке/hа.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Активне материје препарата Tercel имају
широк спектар деловања на паразите
листова, коре (Nectria galligena) и плода
(Glоеodes pomigena, Stemphylium spp. и др),
па се користи и у каснијим фазама развоја
јабуке и крушке, али у количини 2,5–3 kg/hа.
Tercel се може користити посебно код
производње цвећа због деловања на већину
болести типа краставости
(Diplocarpon rosae, Cladosporium spp. и др.)
и пепелница. Пираклостробин има изражен
“зелени ефекат” што позитивно утиче на
раст поврћа и цвећа.
пепелница јабуке
ПРИПРЕМА:
Напунити ½ до ¾ резервоара водом, затим
скинути филтер на врху резервоара, а потом
сипати Tercel. Вратити филтер и додати
преосталу количину воде. После краћег
времена укључити мешач.
Препарат применити одмах по справљању
смеше.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Tercel се не сме мешати са препаратима на
бази хлорпирифоса, алкалним материјама и
препаратима који садрже сумпор.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
чађава пегавост листа јабуке
97
ZATO 50 WG
Фолијарни фунгицид са превентивним
деловањем намењен истовременом
сузбијању проузроковача чађаве
краставости и пепелнице јабуке
Активна материја
Каренца
trifloksistrobin 500 g/kg
Јабука - 14 дана
Група
Паковање
стробилурини
2 g и 50 g
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Zato 50 WG има широк спектар деловања
и може се користити у свим областима
биљне производње (ратарство, воћарство,
повртарство, цвећарство и чување плодова
у складиштима).
Користи се како у затвореном простору
(пластеници, стакленици), тако и на
отвореном (воћњаци, виногради, поврће,
ратарски усеви). Zato 50 WG испољава
„зелени ефекат“ који делује позитивно на
гајену биљку.
ПРИМЕНА:
ЈАБУКА- за сузбијање проузроковача:
• Чађаве пегавости листа и краставости
плодова јабука (Venturia inaequalis),
превентивно третирање, у количини од
98
100 g/hа (1 g/10 l воде) или куративно
третирање, у количини од 150 g/hа
(1,5 g/10 l воде), најкасније 24 часа од
остварене инфекције и то за време
примарних инфекција.
• Пепелнице (Podosphaera leucotricha),
у количини од 150 g/hа (1,5 g/10 l воде),
од фазе мишијих ушију па до фазе
када су плодови величине 40 mm.
• Против проузроковача трулежи на
ускладиштеним плодовима
(Penicillium spp., Gloeodes pomigena,
Monilinia spp.), у количини од 150 g/hа
(1,5 g/10 l воде).
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
1-2 пута пре бербе, најкасније 14 дана
пред бербу.
чађава краставост јабуке
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Zato 50 WG се највише користи у
производњи ружа када долази до изражаја
зелени ефекат и фунгицидна својства
препарата, у количини 0,4-0,5 kg/hа.
Коришћењем Zato 50 WG добијају се резане
руже које задовољавају Међународне
стандарде у погледу боје, броја латица и
дужине.
чађавица на плодовима
ПРИПРЕМА СРЕДСТВА:
Zato 50 WG сипати у кофу са водом, оставити
извесно време да се грануле растворе, па
тек онда промешати. Тако припремљен
раствор сипати у прскалицу која је напуњена
претходно водом до ¾ резервоара.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Може се мешати са препаратима неутралне
реакције.
Gloeosporium sp.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
МДК у Русији за трифлоксистробин је 0,1
mg/kg за јабуку и крушку.
Schizothyrium pori.
99
ZIGNAL 500 SC
Превентивни фунгицид и хромистацид
Активна материја
Каренца
fluazinam 500 g/l
Кромпир -7 дана
Јабука – 28 дана
Група
2,6-динитроанилини
Формулација
Паковање
50 ml и 1 l
концентрована суспензија
(SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Активна материја флуазинам, према механизму
деловања, припада групи прекидача
оксидативне фосфолирације, а карактерише их
изузетно широк спектар деловања. Флуазинам
инхибира развиће неколико фаза развоја код
Chromista (пламењача), али и гљива укључујући
и клијање и формирање инфекционе структуре.
Такође има деловање на покретљивост
зооспора код Phythopthora врста. Из ових
разлога флуазинам се користи и за спречавање
инфекција кртола зооспорама.
По начину деловања је превентивни фунгицид
и хромистацид. Предност над осталим
хромистацидима је, што му се не мора додати
фунгицид, ако се појаве гљиве типа
Botrytis cinerea, Alternaria spp., итд.
Према FRAC-у флуазинам има низак ниво
резистенције и врло је погодан за примену
у алтернацијама са другим препаратима за
сузбијање пламењаче.
У интензивној производњи јабуке, флуазинам
се редовно укључује у програме заштите, јер у
комбинацији са триазолима испољава изузетно
100
деловање у сузбијању Venturia inaequalis и
Alternaria spp., а има и извесно деловање на
фитофагне гриње.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР - за сузбијање проузроковача
пламењаче (Phytophthora infestans), у количини
0,3-0,4 l/hа (3-4 ml/100 m2), пре стицања услова
за заражавање, а најкасније по појави првих
симптома, а пре стицања услова за ширење
оболења.
Препарат се примењује фолијарно, трaктoрским
прскалицама, уз утрoшaк вoдe 200-400 l/ha.
ЈАБУКА - за сузбијање проузроковача чађаве
пегавости листа и краставости плодова јабука
(Venturia inaequalis), у количини 0,6-0,75 l/ha
(6-7,5 ml/10 l воде), превентивним третирањем,
пре стицања услова за заражавање или пре
кише (фазе 54-85 BBCH скале).
Препарат се примењује фолијарно, трaктoрским
прскалицама, уз утрoшaк вoдe oд 1000 l/ha (10
l/100 m2).
Препарат се у току године може применити три
пута на истој површини.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
У земљама ЕУ развијена је посебна метода за
сузбијање проузроковача пламењаче малине
(Phythophthora fragariae var. rubi) и јагоде
(Phytophthora fragariae), применом препарата
на бази флуазинама 500 SC, заливањем, у
количини 1-1,5 l/2000 l воде. Раствор се залива
у ширини од 1 m, односно 0,5 m са сваке стране
реда. Флуазинам се користи у пролеће, у почетку
вегетације или чим се региструју први симптоми
на надземном делу јагоде или малине.
Због мањег ризика резистенције, флуазинам се у
Немачкој користи и до 10 пута у току сезоне и то у
свим фазама развића кромпира, али и
Ph. infestans.
пламењача кромпира
Препарат Zignal 500 SC на купусњачама се
може користити за сузбијање киле купуса
(Plasmodiophora brassicae) која спада у царство
Protista (има зооспоре са две флагеле).
Zignal 500 SC се може користити за сузбијање
гљиве Polymixa betaе, која има зооспоре, припада
царству Protozoa и преноси вирусе проузроковаче
ризоманије.
Због деловања на зооспоре, препарат се успешно
користи за дезинфекцију садница од пламењаче
корена јабуке (Phythophora cactorum), потапањем
у раствор препарата.
На лубеницама флуазинам се користи и за
сузбијање Alternaria spp., Helminthosporium spp.
и Colletotrichum spp.
Флуазинам има широку примену у заштити
од болести цвећа, третирањем луковица,
односно потапањем у трајању од 15 минута, у
концентрацији од 0,5% (селективан је за већину
врста цвећа изузев за нарцис).
чађава пегавост листа јабуке
НАПОМЕНА:
Zignal 500 SC има извесна акарицидна и
бактерицидна својства.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Zignal 500 SC се не користи за заштиту биља у
затвореном простору, јер а. м. флуазинам има
извесну гасну фазу, а код кромпира се треба
држати прописаних мера заштите, посебно
заштите очију.
Препарат је веома отрован за водене организме,
па треба спречити његово доспевање у
водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено
од њих.
кила купуса
101
Инсектициди
ALVERDE 240 SC
Фолијарни инсектицид са контактним и дигестивним
деловањем намењен за сузбијање кромпирове
златице и великог купусара.
Активна материја
Формулација
metaflumizon 240 g/l
концентрована суспензија
(SC)
Група
семикарбазони (блокери
натријум канала на
централном нервном
систему, у зависности од
волтаже, на различитом
месту од пиретроида)
Каренца
Купус – 7 дана
Кромпир - 14 дана
Паковање
5 ml, 50 ml, 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Активна материја метафлумизон спада
у „проинсектициде“, односно постаје
инсектицид тек када га инсекти унесу у
цревни тракт.
Инсектицид постаје само код оних
инсеката чији је цревни тракт алкалне
реакције.
КУПУС - за сузбијање великог купусара
(Pieris brassicae), у количини од 1 l/ha
(10 ml/100 m²), у време појаве првих
гусеница.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
ПРИМЕНА:
Alverde 240 SC се користи за сузбијање
кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis),
кукурузнe совице (Helicoverpa armigera),
купусне совице (Mamestra brassicae), гама
совице (Autographa gamma), у количини
од 100 ml/100 l воде ако се гусенице хране
лишћем, а 150-200 ml/100 l воде ако се
гусенице убушују, са напоменом да је
максимална количина примене 1 l/ha.
KРОМПИР - за сузбијање кромпирове
златице (Leptinotarsa decemlineata), у
количини 0,2–0,25 l/ha (2–2,5 ml/100 m²),
у време када преовлађују млађи ларвени
ступњеви (L 1–3);
Alverde 240 SC се користи у програмима
сузбијања лисног минера парадајза
(Tuta absoluta), ново интродуковане
штеточине, која се убушује у лист, стабло
и плод. Има већи број генерација, а
Мање количине се користе код инсеката
који се хране листом, а веће за инсекте
који се убушују и који морају унети већу
количину препарата пре убушивања.
104
ларве кромпирове златице
Alverde 240 SC се користи у алтернацији са
инсектицидима различитих механизама
деловања.
Као и код других инсеката који се убушују,
количина примене је 150-200 ml/100 l воде.
Alverde 240 SC се у количини 0,2–0,25 l/ha,
може користити у сузбијању инсеката као
што су губар, дудовац, жутотрба и др.
велики купусар
НАПОМЕНА:
Препарат се не може користити применом
из ваздухоплова.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се не сме мешати са препаратима
на бази ипродиона.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
кукурузни пламенац
Alverde 240 SC је регистрован као
“токсичан за пчеле“ о чему треба водити
рачуна ако се у затвореним просторима
за производњу поврћа користе бумбари
или је организовано биолошко сузбијање
инсеката.
совице
105
BIFENICUS
Контактни и дигестивни инсекто-акарицид
Активна материја
Каренца
bifentrin 100 g/l
Стрна жита и кукуруз
- 35 дана
Шећерна репа, купус и
винова лоза - 21 дан
Група
пиретроиди (делују на CNS
Na канале)
Формулација
Паковање
50 ml, 100 ml, 250 ml и 1 l
концентрат за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Bifenicus је инсекто-акарицид, који делује
контактно, дигестивно и гасном фазом. Препарат
се не усваја преко листа или корена, јер је слабо
до скоро нерастворљив у води (мање од 1 mg/l).
Притисак паре је 1,78 x 10-3 што му омогућава да
се користи инкорпорирањем у земљиште.
Активна материја бифентрин је липофилна
супстанца, па има предност у деловању над
осталим инсектицидима на инсекте где се може
спајати са мастима преко кутикуле као што су
гусенице или ларве Diptera. DT50 у земљишту је
преко 105 дана.
ПРИМЕНА:
СТРНА ЖИТА - за сузбијање житне пијавице
(Oulema melanopus) у време појаве ларви трећег
ступња, у количини 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/100 m2)
и лисних ваши (Sitobion avenae,
Diuraphis graminis, Rhapalosipum maydis,
Schizaphis graminium), третирањем на почетку
формирања првих колонија, у количини од
0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2).
КУКУРУЗ - за сузбијање кукурузног пламенца
(Ostrinia nubilalis) на почетку пиљења ларви,
106
а пре убушивања у стабљику и клипове, у
количини 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2) и жичара
(Elateridae) – истовремено са сетвом у редове, у
количини 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m2).
ДУВАН - за сузбијање лисних ваши
(Aphididae), у количини од 0,1 l/ha
(1 ml/100 m2), на почетку формирања
првих колонија.
ШЕЋЕРНА РЕПА - за сузбијање: бувача
(Chaetocnema tibialis), третирањe када се
утврди присуство имага, при развоју првих
листова шећерне репе, у количини од 0,15 l/ha
(1,5 ml/100 m2); лисних ваши - третирањe на
почетку образовања колонија, у количини од
0,1 l/ha (1 ml/100 m2); купусне лисне совице
(Mamestra brassicae) – третирањe при појави
првих гусеница трећег ступња, у количини
0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2); жичара (Elateridae)
– истовремено са сетвом у редове, у количини
0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m2).
КУПУС - за сузбијање купусне лисне совице
(Mamestra brassicae), третирањeм при појави
првих гусеница трећег ступња, у количини
0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2).
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање жутог и пепељастог
гроздовог мољца (Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella), третирањeм на почетку
пиљења првих гусеница, у концентрацији
0,02-0,05% (2-5 ml/10 l воде), као и акаринозних
гриња винове лозе, третирањeм у време листања
и образовања ластара, у концентрацији 0,04-0,05%
(4-5 ml/10 l воде).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
жичар
житна пијавица
Инсекто-акарицидне особине и нерастворљивост
у води искоришћени су у производњи коренастог
поврћа као што су шаргарепа, затим код кромпира
и лукова. Земљиште пре садње се истретира са
Bifenicus-ом, у количини од 2 l/ha по површини,
затим инкорпорира препарат у земљиште на 10
cm и од тог слоја праве се банкови на који се
сади поврће. У пластеницима се спанаћ и друго
поврће штити на овај начин од фитофагних гриња
(T. urticae, Tyrophagus similis и др.). За сузбијање
обичног паучинара (Tetranychus urticae), у
концентрацији 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l воде), при
појави првих имага.
Слична примена је и код производње семенског
кукуруза када се, пре сетве, земљиште третира са
Bifenicus-ом и инкорпорира на дубину од 10 cm.
УЉАНA РЕПИЦA – за сузбијање репичиног
сјајника (Meligethes aeneus), у количини
0,1-0,2 l/ha (1-2 ml/100 m2), третирањем на
почетку пиљења ларви у фази пупољака.
За сузбијањe репичине лисне осе (Athalia rosae),
у количини од 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2) у време
масовне појаве гусеница.
КРОМПИР – за сузбијање лисних ваши (Aphididae),
у количини од 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2), на
почетку формирања првих колонија.
ЗАСАДИ ВОЋА – за сузбијање дудовца
(Hyphantria cunea), у концентрацији од 0,03%
(3 ml/10 l воде), третирањем на почетку пиљења
првих гусеница.
НАПОМЕНA:
кукурузни пламенац
Препарат се не сме алтернативно примењивати
са препаратима на бази било ког пиретроида
због развоја резистентности инсеката и гриња и
укрштене резистенције.
Не примењивати у време цветања биљака и у
време лета пчела.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарати на бази бифентрина нису
компатибилни са препаратима алкалне реакције
и не треба их мешати са алкалним материјама и
оним који садрже алкохоле и гликоле.
купусна совица
107
CALYPSO 480 SC
Фолијарни локал-системични инсектицид
намењен за сузбијање лисних ваши и
кромпирове златице
Активна материја
Каренца
tiakloprid 480 g/l
Група
Паприка - 7 дана
Kромпир и сунцокрет - 21
дан
неоникотиноиди
Паковање
Формулација
5 ml, 50 ml и 1 l
концентрована
суспензија (SC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Активна материја тиаклоприд је из групе
неоникотиноида која омета пренос
надражаја у централном нервном систему
инсеката. Активна материја делује на
инсекте који сишу и гризу третиране
биљке. Tиаклоприд изазива “knock down”
ефекат.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР - за сузбијање кромпирове
златице (Leptinotarsa decemlineata),
једно третирање, у количини од 0,1 l/ha
(1 ml/100 m2) или два третирања у размаку
од 10 дана са 0,05 l/ha (0,5 ml/100 m2), у
време појаве првих ларви трећег ступња (L3).
СУНЦОКРЕТ - за сузбијање шљивине
ваши (Brachycaudus helichrysi), у количини
0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml/100 m2), на почетку
формирања колонија.
108
ПАПРИКА - за сузбијање зелене
бресквине ваши (Myzus persicae), у
количини 0,15-0,2 l/ha
(1,5-2 ml/100 m2), на почетку формирања
колонија.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
У Европској Унији, препарати на бази
активне материје тиаклоприд су
регистровани за сузбијање јабукиног
смотавца (Cydia pomonella) и лисног
минера округлих мина (L. scitella),
третирањем 2-3 дана пред пиљење
(гусеница се обликује у јајету).
Тиаклоприд делује на лисне ваши јабуке,
посебно на врсте Dysaphis devecta и
Dysaphis plantaginea и цикаде.
У оквиру Интегралне заштите воћа,
тиаклоприд се користи непосредно после
цветања за сузбијање лисних минера.
ларве кромпирове златице
Такође, користи се за сузбијање лисних
ваши и јабукиног смотавца. Биљке га добро
подносе чак и при вишим количинама
примене.
ваши на паприци
Препарати на бази тиаклоприда се могу
користити и за сузбијање лисних ваши на
цвећу и украсном дрвећу, уз додатак
100 ml/ha препарата Fastac 10 EC, да би се
појачао контактни ефекат на ваши, које су
на петељкама или младарима.
НАПОМЕНА:
Број третирања у току године на истој
површини је код сунцокретa и кромпира
један до два пута, а код паприка три пута.
јабукин смотавац
лисни минер парадајза
109
CONFIDOR 200 SL
Локал-системични инсектицид са
контактним и дигестивним деловањем за
сузбијање кромпирове златице, лисних
ваши и трипса
Активна материја
Каренца
imidakloprid 200 g/l
Паприка - 7 дана
Кромпир – 28 дана
Дуван и хмељ – 35 дана
Група
неоникотиноиди (деловање
на пост-синапсу централог
нервног система инсеката)
Паковање
5 ml, 50 ml и 250 ml
Формулација
концентровани раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Имидаклоприд, омета пренос надражаја
у централном нервном систему инсеката.
Активна материја делује контактно и
дигестивно. После примене, активна
материја је усвојена од стране биљке
и транспортује се трансламинарно и
акропетално.
Препарат Confidor 200 SL је изузетно
селективан за гајене биљке.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР - за сузбијање кромпирове
златице (Leptinotarsa decemlineata), у
количини 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2),
уз утрошак воде 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2),
третирањем имага и ларви до четвртог
ступња развоја.
110
ДУВАН - за сузбијање дувановог трипса
(Thrips tabaci), у колични 0,5-0,6 l/ha (5-6
ml/100 m2), уз утрошак воде 200-400 l/ha
(2-4 l/100 m2), на почетку појаве првих
имага.
ХМЕЉ - за сузбијање лисне ваши хмеља
(Phorodon humuli), у количини 0,5-0,6 l/ha
(5-6 ml/100 m2), уз утрошак воде
600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2), третирањем
на почетку образовања првих колонија.
ПАПРИКА - за сузбијање памукове ваши
(Aphis gossypi), хељдине ваши
(Aphis nasturti) и зелене бресквине ваши
(Myzus persicae), у концентрацији 0,050,07% ( 5-7 ml/10 l воде), уз утрошак воде
200-400 l/ha (2-4 l/100 m2), третирањем на
почетку образовања колонија па до 7 дана
пред бербу.
кромпирова златица
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Међународна организација за производњу
дувана (Coresta), препоручује примену
имидаклоприда у почетку вегетације у пољу,
тако да се дуван третиран Confidor-ом може
извозити у земље Европске Уније.
ваши на паприци
Максимални број третирања у току године
на истој површини: 2 пута.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат се не сме примењивати у време
цветања усева и засада. Ради избегавања
појаве резистентности, после примене
препарата Confidor 200 SL на истим
површинама не би требало примењивати
препарате из групе неоникотиноида
(ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам
и др).
дуванов трипс
минер округлих мина
111
CONFIDOR 70 WG
Фолијарни локал-системични инсектицид
намењен за сузбијање кромпирове златице
Активна материја
Каренца
imidakloprid 700 g/kg
Кромпир - 28 дана
Група
Паковање
неоникотиноиди (деловање
на пост-синапсу централог
нервног система инсеката)
1,25 g и 25 g
Формулација
вододисперзибилне
грануле (WG)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Имидаклоприд, омета пренос надражаја
у централном нервном систему инсеката.
Активна материја делује контактно и
дигестивно.
После примене, активна материја је
усвојена од стране биљке и транспортује се
трансламинарно и акропетално. Биљке га
добро подносе.
Confidor 70 WG има брзо почетно
(иницијално) деловање и убрзо након
третирања имага падају на земљу.
ПРИМЕНА:
КРОМПИР - за сузбијање кромпирове
златице (Leptinotarsa decemlineata), у
количини од 100 g/ha (1 g/100 m²), уз
112
утрошак воде 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²),
третирањем ларви до четвртог ступња.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
У Европској Унији, препарати на бази
активне материје имидаклоприд се
користе за сузбијање:
• Лисних минера у воћарству, примена
2-3 дана пре почетка пиљења
гусеница.
• Ваши листа на паприци и другом
поврћу (Myzus persicae) и дувановог
трипса (Thrips tabaci).
• Ваши листа на хмељу
(Phorodon humuli), у почетку долетања
и формирања колонија лисних ваши.
Количина се повећава сразмерно
расту хмеља.
кромпирова златица
лисне ваши
• У многим земљама Европе, посебно у
Шпанији, имидаклоприд се користи за
сузбијање беле лептирасте ваши
(T. vaporariorum) преко система
заливања и на овај начин се преноси
преко корена у биљке, а бумбари као
опрашивачи или предатори не долазе у
контакт са препаратом.
• Препарати на бази 70% имидаклоприда,
примењују се за корекцију бројности
крушкине буве (Psylla pyri), у количини
од 360 g/1000 l воде, ако нема медне
росе, а ако је присутна додаје се Silwet
L-77 у количини од 250 ml/1000 l воде.
НАПОМЕНА:
Confidor 70 WG се користи преко система
заливања у затвореном простору за
сузбијање беле лептирасте ваши
(T. vaporariorum).
крушкина бува
бела лептираста ваш
113
DICARZOL 50 SP
Фолијарни инсекто-акарицид са
контактним и дигестивним деловањем
Активна материја
Каренца
formetanat - hidrohlorid
582 g/kg (500 g/kg čistog
formetanata)
Паприка – 35 дана
Црни лук – 28 дана
Група
карбамати
Паковање
20 g и 100 g и 500 g
Формулација
водорастворљиво
прашиво (SP)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Dicarzol 50 SP као карбамат има широк
спектар примене на инсекте и фитофагне
гриње, који сишу сокове из биљака
(трипси, цикаде, лисни минери и гриње),
али у првом делу вегетације. Dicarzol 50
SP се сматра спецификумом за сузбијање
калифорнијског цветног трипса.
ПРИМЕНА:
ПАПРИКА - за сузбијање калифорнијског
цветног трипса (Frankliniella occidentalis),
одмах у почетку појаве трипса, у количини
од 1 kg/ha, уз утрошак воде од 400 l/ha.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ У ПАПРИЦИ:
У производњи расада и до формирања
плодова.
114
ЦРНИ ЛУК – за сузбијање дувановог
трипса (Thrips tabaci), одмах по долетању
трипса, у количини од 1 kg/ha, уз утрошак
воде од 400 l/ha.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарат Dicarzol 50 SP се може
применити у производњи цвећа, за
сузбијање калифорнијског цветног трипса
и то: први третман обавити са 1,5 kg/ha
ради смањења бројности популације, а
остале третмане радити са 1 kg/ha.
Dicarzol 50 SP је пожељно користити
у алтернацији са препаратима других
механизама деловања. Најбољи резултати
сузбијања трипса добијају се када
се Dicarzol 50 SP користи фолијарно,
ради смањења популације трипса,
а да се земљиште или простор око
биљака третира са препаратима на бази
бифентрина или хлорпирифоса.
На тај начин се спречава излетање имага
трипса из земљишта, након хризалидације.
У заштити брескви и нектарина од
цветног трипса, Dicarzol 50 SP се користи
непосредно после цветања, у количини од
1 kg/ha.
За сузбијање црвеног и баштенског паука на
воћу, Dicarzol 50 SP се користи, у количини
од 1 kg/ha.
калифорнијски цветни трипс
НАПОМЕНА:
Препарат не примењивати у црном луку који
ће се користити као млади лук.
Максимални број третмана
на усевима: 2 пута.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Препарат се може мешати са већином
инсектицида и фунгицида.
Не мешати са сумпорним и алкалним
препаратима.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Dicarzol 50 SP је токсичан за пчеле, па се
не користи на воћу у време цветања или
присуства пчела у воћњаку.
Не користити количине веће од 1,5 kg/ha.
дуванов трипс
115
DIMILIN 48 SC
Фолијарни инсектицид са контактним и
дигестивним деловањем
Активна материја
Каренца
diflubenzuron 480 g/l
Јабука – 14 дана
Крушка - 21 дан
Купус, шећерна репа - 35
дана,
Шуме - обезбеђена
временом примене
Група
бензоил уреа (инхибитори
пресвлачења инсеката)
Формулација
концентрована
суспензија (SC)
Паковање
250 ml
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Dimilin 48 SC спречава синтезу хитина у
кутикули гусеница што им онемогућава
пресвлачење. Дифлубензурон је спецификум
за гусенице, јер делује само у условима када
је pH вредност у цревном тракту инсеката
алкалне реакције (инсекти који се хране
биљкама са доста целулозе).
Приликом исхране инсеката, са третираних
биљака дифлубензурон доспева у тело
инсекта, а преко метаболизма доспева
и у ембрион новоформираних јаја, што
онемогућава пиљење, а самим тим изостанак
појаве нове генерације. Карактерише се
постојаношћу. Релативно је селективан за
корисне организме.
ПРИМЕНА:
ЈАБУКА - за сузбијање јабукиног смотавца
(Cydia pomonella), минерa округлих мина
(Leucoptera malifoliella), минера змијоликих
мина (Lyonetia clerkella), патуљастог минера
(Stigmella malella), минера мраморних мина
(Lithocoletis blancardela) и минера белих мина
116
(Lithocoletis corylifoliella), у концентрацији од
0,02% (2 ml/10 l воде).
КРУШКА – за сузбијање крушкине буве
(Psylla pyri), минерa округлих мина
(Leucoptera malifoliella), минера змијоликих
мина (Lyonetia clerkella), патуљастог минера
(Stigmella malella), минера мраморних мина
(Lithocoletis blancardela) и минера белих мина
(Lithocoletis corylifoliella), у концентрацији
0,024% + 0,3% Letol EC (2,4 ml + 30 ml/10 l
воде).
Време примене: пред полагање јаја, како би
свеж хорион дошао у контакт са јајима.
ШУМЕ – за сузбијање губара
(Lymantria dispar) у количини:
• 100 ml/ha + 900 ml/ha Letol EC за
сузбијање гусеница L2 и L3 ступња при
интензитету напада до 5000 легала/ha.
• 125 ml/ha + 800 ml/ha Letol EC за
2
сузбијање гусеница L1 и L ступња при
интензитету напада већег од
7500 легала/ha.
• 150 ml/ha + 700 ml/ha Letol EC за
сузбијање гусеница L1 и L2 ступња.
Време примене: развијеност лисне масе
већа од 50%, гусенице L1 - L3 стадијума.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
губар
кукурузни пламенац
шљивин смотавац
• Dimilin 48 SC се може користити за
сузбијање шљивиног смотавца
(Cydia funebrana) и бресквиног смотавца
(Cydia molesta), у концентрацији од 0,04%
(4 ml/10 l воде).
• У повртарској производњи Dimilin 48 SC се
користи за сузбијање купусара
(Pieris spp.), у концентрацији од 0,02%
(2 ml/10 l воде) и лисних совица
(Mamestra spp.), у концентрацији од 0,05%
(5 ml/10 l воде).
• Dimilin 48 SC се користи за сузбијање
кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis),
авионима, у количини 200-250 ml/hа + Letol
EC 0,75-0,8 l/ha + вода 2 l/ha.
• Стаклокрилац (Synanthedon myopaeformis),
на црвеним сортама јабуке се сузбија
применом Dimilin 48 SC, у количини
300-400 ml/ha, уз додатак 1% Letol EC.
Прска се само доња половина стабала
јабуке.
• Лисни минер кестена (Cameraria ohridella)
се проширио у скоро све земље Европе.
Има три генерације и изазива опадање
листа кестена. Dimilin 48 SC се користи
непосредно пре почетка полагања јаја,
јер делује овицидно и најбоље је да женке
положе јаја на депозит препарата.
• Dimilin 48 SC се може користи за сузбијање
мува у стајњацима ново изђубрених
количина стајњака. Муве долећу, полажу
јаја у стајњак и при подизању температуре
у стајњаку спуштају се у ниже слојеве. Ако
се редовно наноси Dimilin 48 SC на стајњак
спречава се развиће и нема излетања
мува.
• Маслина – за сузбијање маслиновог мољца
(Prays olea), у концентрацији од 0,02%
(2 ml/10 l воде).
• Производња јестивих гљива – за сузбијање
штетних мува (Sciaridae spp., Phoridae spp.),
у количини од 3 ml/2,5 l воде по m2.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Dimilin 48 SC не мешати са препаратима
алкалне реакције.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Избегавати авио примену близу изворишта
воде и пожељно је да се кошнице затворе за
време примене Dimilin-а.
ларве шампињонских мува
117
FASTAC 10 EC
Фолијарни инсектицид са контактним
и дигестивним деловањем.
Активна материја
Каренца
alfa–cipermetrin 100 g/l
Формулација
Краставац, парадајз, воће
– 14 дана; винова лоза - 21
дан; купусњаче, шећерна
и сточна репа - 28 дана;
стрна жита - 35 дана;
уљана репица - 42 дана
концентрат за емулзију (ЕC)
Паковање
Група
пиретроиди
50 ml, 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Fastac 10 ЕC има изражено дејство на
одрасле инсекте и ларве, али поседује и
значајно деловање на јаја са танком опном.
Fastac 10 ЕC у вишим концентрацијама делује
репелентно (одбијајуће) на штеточине, а у
мањим количинама изазива „anti-feeding“
ефекат, односно инсекти смањују исхрану.
ВОЋЊАЦИ – за сузбијање: јабукиног
смотавца (Cydia pomonella) у алтернацији са
другим инсектицидима; бресквиног смотавца
(Cydia molesta), пре убушивања гусеница у
плодове и ластаре, у концентрацији 0,0150,018% (1,5-1,8 ml/10 l воде); дудовца
(Hyphantria cunea), у концентрацији 0,01–
0,012% (1-1,2 ml/10 l воде); зимске форме
крушкине буве (Psylla pyri), у концентрацији
од 0,02% (2 ml/10 l воде).
Активна материја алфа-циперметрин
је липофилна, што значи да остварује
непосредни контакт за воштаним материјама
кутикуле биљака што чини Fastac 10 ЕC и
регулатором раста биљака.
Спектар деловања Fastac-a одређује његова
атрактивност према мастима инсеката. Из
ових разлога, циљни инсекти су гусенице
Lepidoptera и ларве Diptera, према којима
Fastac 10 ЕC има предност у односу на друге
инсектициде. Fastac, у преводу значи fast
– брз, tac – додир или довољно је само да
се оствари контакт и да гусенице падну са
биљке. Ово је значајна особина када се жели
брзо спречавање оштећења од инсеката.
118
ВИНОВА ЛОЗА – за сузбијање пепељастог
мољца (Polychrosis botrana) F1, ларве L1-3, у
концентрацији 0,012–0,015% (1,2–1,5 ml/10 l
воде).
СТРНА ЖИТА – за сузбијање житне пијавице
(Lema melanopus), у време присуства младих
ларви, у концентрацији 0,012–0,015%
(1,2–1,5 ml/10 l воде).
УЉАНА РЕПИЦА – за сузбијање репине
лисне осе (Athalia rosae), после цветања, у
време појаве ларви, у количини од 0,1 l/ha
(1 ml/100 m²).
житна пијавица
ШЕЋЕРНА РЕПА – за сузбијање лисне совице
(Mamestra brassicae), у количини
0,15-0,175 l/ha, озиме совице (Scotia segetum)
и совица ипсилон (Agrotis ypsilon), у количини
од 0,2 l/ha (2 ml/100 m²), у време присуства
гусеница млађих ларвених ступњева (L1-3 док
се хране на листу).
КУПУС – за сузбијање лисне совице
(Mamestra brassicae, Autographa gamma), у
количини 0,08–0,012 l/ha (0,8-1,2 ml/100 m²).
УКРАСНО БИЉЕ У ПОЉУ – за сузбијање
трипса (Thrips sp.), у концентрацији 0,0120,018% (1,2–1,8 ml/10 l воде), кад се примете
прва имага.
ЛУК – за сузбијање дувановог трипса
(Thrips tabaci), у концентрацији од 0,02%
(2 ml/10 l воде). Користи се 2 дана после
примене Perfekthion-на на трипсе који после
узнемиравања изађу из еколошких ниша.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
кукурузни пламенац
кукурузна совица
ВИНОВА ЛОЗА - за сузбијање вектора
фитоплазме, Scaphoideus titanus у стадијуму
ларви.
КУКУРУЗ – за сузбијање бувача, у количини од
200 ml/hа, у раној фази развића кукуруза.
За сузбијање цикаде Reptalus panzeri, вектора
црвенила кукуруза, у количини од 200 ml/200
l воде + Silwet L-77 25 ml/100 l воде, у време
прелетања са пшенице на кукуруз (почетак
жетве пшенице).
У производњи семенског и кукуруза шећерца,
Fastac 10 ЕC се користи за сузбијање
кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis) и
кукурузне совице (Helicoverpa armigera), у
количини 200-300 ml/ha уз утрошак од 200 l/hа
воде, третирањем у време почетка свилања.
У пракси, Fastac 10 ЕC се користи и за
спречавање преласка гусеница Vanesa cardui,
са корова на усеве.
У ЕУ, Fastac 10 ЕC се највише користи у
сузбијању штеточина на уљаној репици (бувача
и репине лисне осе).
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Fastac 10 ЕC се не сме мешати са бордовском
чорбом и препаратима алкалне реакције.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Избегавати прскање воћа и уљане репице за
време цветања, јер делује на пчеле и друге
опрашиваче.
купусна совица
119
IMIDAN 50 WP
Фолијарни инсектицид са контактним,
дигестивним и пенетративним деловањем
Активна материја
Каренца
fosmet 500 g/kg
Јабука – 35 дана
Група
Паковање
органофосфати
20 g и 500 g
Формулација
квашљиви прашак (WP)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Imidan 50 WP делује на инхибирање холинестеразе у централном нервном систему.
На почетку пиљења гусеница. Imidan 50 WP
треба користити у програму сузбијања
смотаваца у размаку 10-14 дана, али у
алтернацији са инсектицидима других
механизама деловања (на пример Calypso
480 SC).
Препарат је постојан, делује на више
начина, па је погодан и за сузбијање
инсеката који се убушују и код гајења воћа
где се не врши проређивање плодова.
Imidan 50 WP је један од ретких
органофосфорних инсектицида који је на
позитивној листи Европске Уније.
ПРИМЕНА:
ЈАБУКА – за сузбијање јабукиног смотавца
(Cydia pomonella), бресквиног смотавца
(C. molesta) и шљивиног смотавца
(C. funebrana), у концентрацији 0,15–0,2%
(15–20 ml/10 l воде).
120
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Imidan 50 WP се може користи за
сузбијање:
• Прве генерације грожђаног мољца
(Polychrosis botrana) на виновој лози.
• Пипа на кукурузу и шећерној репи
(Tanymecus dilaticollis).
• Пипа (Curculionidae), као што су воћне
пипе (Polydrosus spp.), лиснe пипe
(Phyllobius spp.) и др.
• Покретних форми и имага
калифорнијске (Q. perniciosus) и
бресквине штитасте ваши
(Diaspis pentagona) и др. Ове штитасте
ваши су примарне штеточине јер се
развијају и на плодовима, тешко се
сузбијају, а праг толеранције је нула.
Третман поновити најмање 2-3 пута, у
првој пролећној генерацији, а количина
примене је 2 kg/hа.
јабукин смотавац
Ако је калифорнијска штитаста ваш
присутна у јабучњаку, Imidan 50 WP се
може користити и за зимско прскање, у
концентрацији од 0,2%, уз додатак Letol EC,
у концентрацији од 1%.
Приликом справљања смеше, у резервоар
се прво сипа Imidan 50 WP, а затим Letol EC
и стално меша до и за време прскања.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Imidan 50 WP се не сме мешати са
препаратима на бази сумпора и
препаратима алкалне реакције.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Imidan 50 WP се не користи за сузбијање
инсеката у кућним вртовима.
штитасте ваши
121
KRAFT 1,8 EW
Фолијарни инсектицид и акарицид
Активна материја
Каренца
abamektin 18 g/l
Јабука, крушка, малина – 14
дана
Краставац – 3 дана
Група
авермектини (GABA агонист хлорног канала
на централном нервном
систему)
Паковање
250 ml и 1 l
Формулација
емулзија уљa у води (EW)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Активна материја абамектин се брзо
разлаже на светлости. У току лета, најбоља
ефикасност се постиже ако се Кraft 1,8 ЕW
користи предвече или ноћу.
Кraft 1,8 ЕW је акарицид и инсектицид са
контактним и дигестивним деловањем.
Захваљујући способности да може продрети
кроз кутикулу листа, добро делује на
фитофагне гриње којe се хране из ћелија
епидермиса (фитофагне гриње као што су:
P. ulmi, T.urticae, E.pyri, A. schlechtendali
и др.). На крушкину буву делује контактно,
а на кромпирову златицу уношењем
исхраном (дигестивно).
ЈАБУКА - за сузбијање црвене воћне гриње
(Panonychus ulmi), у концентрацији 0,075%0,1% (7,5-10 ml/10 l воде), применом по
појави покретних форми. Количина воде је
600-1000 l/ha.
Активна материја абамектин, после
уношења изазива парализу, односно
престанак исхране, затим грчење и
угињавање штетних инсеката (после 2-4
дана). Ради успостављања бољег контакта
и спречавања брзог сушења, додаје му
се парафинско уље. Оптимално време
примене препарата Кraft 1,8 ЕW је у току
пролећа, када је већа влажност и нешто
ниже температуре.
КРУШКА - за сузбијање крушкине буве
(Cacopsylla pyri), у концентрацији од 0,1%
(10 ml/10 l воде) у време пиљења ларви.
На крушкине буве делује контактно, a
да би се овај контакт продужио, Kraft 1,8
EW се користи у пролеће, када су ниже
температуре и већа релативна влажност
и уз додатак 3 l/hа препарата Letol EC.
Овај период је уједно и оптимално
време за сузбијање рђасте гриње
122
ПРИМЕНА:
крушке (Еpitrimerus pyri), а праг прскања
је 5 насељених плодних розета од 25
прегледаних (oријентационо између
10. и 20. маја).
МАЛИНА - за сузбијање ериофидне гриње
(Phyllocoptes gracilis), у концентрацији
0,075%-0,1% (7,5-10 ml/10 l воде), у време
када се утврди присуство покретних форми.
баштенски паук
КРАСТАВАЦ - за сузбијање обичног
паучинара (Tetranychus urticae), у
концентрацији 0,05%-0,1% (5-10 ml/10 l
воде), у време када се утврди присуство
покретних форми.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
гриње на купини
Средства на бази 1,8% абамектина користе
се за сузбијање T. urticae на поврћу, цвећу
у пољу и затвореном простору у количини
од 0,6 l/hа ако су биљке висине до 50 cm, у
количини од 0,8 l/hа, ако су биљке висине до
125 cm и у количини од 1,2 l/hа, ако су висине
преко 125 cm.
Предност препарата Kraft 1,8 EW, у односу
на друге акарициде је што добро делује и на
широку грињу (Polyphagotarsonemus latus)
на паприци, јагодину грињу
(Tarsonemus palilus), грињу спанаћа
(Tyrophagus similis) и др.
Средства на бази 1,8% абамектина су
регистрована и за сузбијање кромпирове
златице, у количини од 0,75 l/ha.
Максимални број третирања на истој
површини у току године: 3 пута.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
крушкина бува
Може се мешати са минералним уљима и
препаратима слабе алкалне или киселе
реакције. Не сме се мешати са препаратима
на бази сумпора и каптана.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Kraft 1,8 EW делује на бумбаре, па у
пластеничкој производњи, кошнице бумбара
треба затворити у време примене пепарата.
Препарат не користити у време цветања
воћа.
дуванов трипс
123
LETOL EC
Фолијарни инсектицид и акарицид,
оквашивач и отеживач
Активна материја
Каренца
парафинско уље 790 g/l
(100% чистоће)
Јабука и бресква – 21 дан
Група
минерална уља
(неспецифични начин
деловања)
Паковање
250 ml и 1 l
Формулација
концентрат за емулзију (ЕC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Према ЕPА (Environmental Protection
Agency) чисто уље је означено као инертна
супстанца.
ЈАБУКА – за сузбијање црвене воћне
гриње (Panonychus ulmi) и баштенског
паука (Tetranychus urticae).
Механизам деловања на инсекте и гриње
није прецизно утврђен. Сматра се да
затвара трахеје (системе за дисање код
инсеката и гриња), па изазива гушење.
Уље смањује површински напон капи
воде, па се сматра и оквашивачем. Може
затворити стоме на листу или плодовима,
па се не сме два пута узастопно користити.
Додаје се многим пестицидима за
боље квашење листа и плода, као и за
спречавање брзог сушења.
Уље као отеживач, омогућава другим
препаратима да падну на лист.
Letol EC се може користити авио
применом.
124
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
У почетку развића популација гриња,
у концентрацији од 1% (100 ml/10 l
воде), а ако су формиране популације, у
концентрацији од 2% (200 ml/10 l воде).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Ако су у јабучњаку присутне калифорнијске
штитасте ваши (Q.perniciosus), праг
толеранције је нула, па се сузбијање
обавља зимским прскањем, односно
применом Letol EC, у концентрацији од 1%,
уз додатак Imidan WP 50 у количини од
2 kg/hа.
црвени паук
У резервоар се прво додаје Imidan WP 50,
затим Letol EC уз стално мешање које се
наставља и за време прскања:
• Letol EC се користи као отеживач, у
количини од 0,8 l/ha при авио примени
пестицида као нпр. Dimilin 48 SC у
сузбијању губара (Lymantria dispar) у
шумама или код сузбијања кукурузног
пламенца или кукурузне совице на
семенском кукурузу и кукурузу шећерцу.
• Letol EC се у количини од 2,5 l/ha додаје
препарату Kraft 1,8 EW за сузбијање
крушкине буве (Psylla pyri).
• У Интегралној заштити воћа и поврћа,
користи се за „маскирање домаћина“
како би ометали инсекте у проналажењу
биљке хранитељке на које полажу јаја.
• У току лета, примена Letol EC се изводи
предвече и када температуре не
прелазе 30°C.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
баштенски паук
Letol EC се може мешати са препаратима на
бази бакра.
Не сме се мешати са препаратима на бази
сумпора, нити са препаратима који садрже
сумпор (каптан и хлороталонил и сл).
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
На крушкама и ружама може доћи до
пролазне фитотоксичности, ако се Letol EC
користи када су ниже температуре и хладно
време и ако се више пута узастопно користи.
штитаста ваш
125
PERFEKTHION
Системични инсектицид и акарицид
са контактним и дигестивним
деловањем
Активна материја
Каренца
dimetoat 400 g/l
Формулација
Дуван – 14 дана; воће – 21
дан; винова лоза, поврће –
28 дана; ратарски усеви и
поврће (ако се примењује
заливањем) – 42 дана;
лук – 63 дана
концентрат за емулзију (ЕC)
Паковање
Група
органофосфати
100 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Perfekthion је инсектицид и акарицид
системичног и контактног деловања.
Има широки спектар деловањa на инсекте
у зависности од количине препарата.
ПРИМЕНА:
ШЉИВА – за сузбијање жуте шљивине
осе (Hoplocampa flava), лисне ваши
(Brachycaudus helichrysi) и шљивине ваши
(Hyalopterus pruni), у концентрацији
0,075–0,1%.
ЈАБУКА И ДУЊА – за сузбијање:
a) Јабукине осе (Hoplocampa testudinea),
црвене воћне гриње
(Panonychus ulmi) и баштенског паука
(Tetranychus urticae), у концентрацији
0,075–0,1%.
126
б) Јабукиног смотавца (Cydia pomonella)
прве генерације и калифорнијске
штитасте ваши
(Quadraspidiotus perniciosus), у
концентрацији 0,15–0,2%.
КРУШКА – за сузбијање крушкине осе
(Hoplocampa brevis), у концентрацији
0,075–0,1%.
БРЕСКВА – за сузбијање бресквиног
смотавца (Cydia molesta), у концентрацији
0,15-0,2%.
ТРЕШЊА И ВИШЊА – за сузбијање
трешњине муве (Rhagoletis cerasi), у
концентрацији 0,05–0,075%.
ДУВАН – за сузбијање дувановог трипса
(Thrips tabaci), у концентрацији 0,075–0,1%.
јабукина оса
ПОВРТАРСКИ УСЕВИ – за сузбијање бувача
(Phyllotreta spp.), у концентрацији 0,07–0,1%.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
лисне ваши
Може се мешати са препаратима на бази
хлорпирифоса, делтаметрина. Не сме се
мешати са препаратима алкалне реакције,
формулацијама које садрже сумпор,
фунгицидима на бази фолпета и каптана и
дитиокарбаматним фунгицидима.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Perfekthion може бити токсичан за:
поједине врсте коштичавог воћа, јабуку
(појава покожице на сортама црвени и
златни делишес), неке сорте маслине, неке
сорте и варијетете пасуља и парадајза,
цвеће (бегонија и хризантеме), смоквe,
орахе и неке врсте лешника.
крвава ваш
Отрован је за пчеле, па се не користи у фази
цветања.
трешњина мува
127
PUŽOMOR PELETE
Молускоцид – средство за сузбијање пужева у
стакленицима, пластеницима и пољу
Метиокарб је регистрован за сузбијање пужева у
Европској Унији. У Великој Британији, где се пужеви и
највише јављају, метиокарб уз метилалдехид је водећа
супстанца која се користи за сузбијање пужева.
Активна материја
Каренца
metiokarb 40 g/kg
Кромпир и поврће – 21 дан
Група
Паковање
карбамати
100 g и 500 g
Формулација
органске пелете за
директну примену (PT)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Применом Pužomor pelete спречавају
се оштећења, али и загађивање усева
од слузи пужеви. Примена препарата
је помоћу разбацивача ђубрива ако
се пужеви јаве пре сетве. После сетве
разбацује се ручно око биљака.
Pužomor pelete не смеју доспети на биљке,
а користи се одмах у почетку појаве
пужева или штета. За оптималне резултате
битно је да пелете остану разбацане по
површини леја или поља у току 4-7 дана
пре култивације.
растурањем пелета по површини где
се налазе пужеви или постављањем на
гомилице.
Малог сивог голаћа (Deroceras reticulatum)
– на кромпириштима и пољима где се гаје
купусњаче (купус, карфиол, уљана репица,
и др.), растурањем пелета по површини
где се налазе пужеви или постављањем на
гомилице.
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
0,3–0,5 g/m2 (30–50 g/100 m2).
ПРИМЕНА:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Pužomor pelete се користе у затвореном
простору и у пољу за сузбијање:
Шпанског пужа (Arion lusitanicus) -
Pužomor pelete се разбацују послеподне
или предвече, јер су пужеви активни ноћу
и непосредно после кише.
128
оштећења на купусу
Pužomor pelete се користe једанпут. Ако је
почетна популација висока или су повољни
услови за размножавање пужева може се
указати потреба за додатним разбацивањем
пeлета.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
После разбацивања Pužomor peleta,
онемогућити улазак паса и мачака на
третирану површину јер може доћи до
тровања.
шпански пуж
убушивање у плод паприке
129
SATURN 250 EC
Инсектицид са контактним,
дигестивним деловањем и извесном
гасном фазом
Активна материја
Каренца
hlorpirifos 250 g/kg
Јабука - 28 дана
Група
Паковање
органофосфати
(инхибитори
хoлинестеразе)
50 ml и 1 l
Формулација
концентрат за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Препарати на бази активне материје
хлорпирифос делују контактно, дигестивно
и у извесној мери гасном фазом.
Регистровани су у ЕУ за фолијарна и
земљишна третирања.
ЈАБУКА – за сузбијање јабукиног смотавца
(Cydia pomonella), третирањем пре почетка
пиљења гусеница (F1 генерација) и у току
вегетације за заштиту плодова.
Растворљивост хлорпирифоса у води
је ниска (свега 1,4 ml/l воде), па нема
способност усвајања преко листа.
Полуживот (DT50) у води је 1,5 дан на pH 8.
У случају најаве јаче кише не примењивати
га. Растворљивост у води повећава се са
pH земљишта и у присуству метала као што
су бакар и манган.
Не усваја се преко корена, а време
полураспада (DT50) у земљи је 3556 дана што му омогућава примену
инкорпорирањем у земљиште, а на
површини земље је 7-15 дана што му
ограничава примену на овај начин.
130
Saturn 250 EC се користи, у количини
2,5 l/ha са количином воде
600-1000 l/ha. Максимално се може
користити два пута у току године.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Saturn 250 EC се може користи у почетку
вегетације уколико дође до појаве
јабукиног цветоједа (Anthonomus pomorum)
у количини 2,5 l/ha. Праг штетности је
30 имага у 100 отресања ентомолошким
кечером.
Saturn 250 EC се користи и за сузбијање
крваве ваши у току лета и јесени за време
долетања летећих форми на вршне делове
јабукин смотавац
дрвесница
јабуке, као и у време рађања младих ларви.
Препарат се користи, у количини од 2,5 l/ha
уз додатак Silwet L 77, у количини од
250 ml/1000 l воде.
Saturn 250 EC се користи и за сузбијање
имага дрвоточца (Scolytis spp.) пре
убушивања имага у гране и стабла, у
количини од 2,5 l/ha. Препарат се посебно
препоручује за заштиту книп садница, на
којима се најчешће развијају дрвоточци.
Saturn 250 EC, због гасне фазе има предност
над осталим регистрованим инсектицидима
за сузбијање дрвеснице (Zeuzera pyrina)
у млађим воћњацима, непосредно после
бербе појединих сорти јабуке, у количини од
2,5 l/ha, уз додатак Letol EC 4,5 l/ha.
Праг штетности је једно оштећено на 100
прегледаних стабала.
Saturn 250 EC се може користити на
песковитим земљишима за сузбијање ларви
гундеља на корену јабуке али у почетној
фази развића.
Saturn 250 EC се може користити за
сузбијање жилогриза (Capnodis tenebrionis),
када почне да пада лишће, после исхране
имага кором и петељком листова. Препарат
се испрска по земљи, испод крошње стабла
и инкорпорира до дубине 10 cm. Количина
примене је 2,5 l/ha. На овај начин испиљене
ларве из јаја, која су положена на земљу, не
могу проћи контаминирану зону од 10 cm да
би доспела до корена стабла.
НАПОМЕНА:
дрвоточци
Saturn 250 EC се не сме користити на
коренастом поврћу, младом кромпиру,
младом луку и салати. Не сме се користити у
време лета пчела.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Меша се са препаратима на бази
дифлубензурона, диметоата, циперметрина
и тирама.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Saturn 250 EC, у периоду влажног и хладног
времена може бити фитотоксичан за сорту
јабуке Златни делишес.
јабукин цветојед
131
SATURN 7,5 GR
Земљишни инсектицид са контактним и
дигестивним деловањем
Активна материја
Каренца
hlorpirifos 75 g/kg
Обезбеђена је временом
примене.
Група
органофосфати
(инхибитори
холинестеразе)
Паковање
1 kg и 20 kg
Формулација
гранулe (GR)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Препарати на бази хлорпирифоса су
најпродаванији инсектициди у свету.
Хлорпирифос делује контактно, дигестивно
и гасном фазом.
Регистрован је у ЕУ за фолијарна и
третирања земљишта. Има широк спектар
деловања.
Растворљивост у води је ниска (свега
1,4 ml/l воде). DT50 у води је 1,5 дана на pH
8. Растворљивост у води повећава се са pH
земљишта и у присуству метала као што
су бакар и манган. Подеони коефициент
је 4,7 (нема способност усвајања кореном
биљака).
Деградација хлорпирифоса у земљишту
(DT50) је 36 до 56 дана, а на површини
земље 7-15 дана. Због тога, ако се
132
наноси на површину земље, да би
му се продужило деловање, мора се
инкорпорирати.
Везивање за земљиште је средње и Koc је
1250 до 12600.
ПРИМЕНА:
Saturn 7,5 GR се користи у заштити
кукуруза, шећерне репе и дувана од
штеточина корена, а посебно ларви
жичара (Elateridae).
Праг за жичаре је 1-3 ларве по m2.
Saturn 7,5 GR се уноси истовремено са
сетвом 1 cm испод семена, третирањем у
редове, у количини 15-20 kg/ha
(150-200 g/100 m2). На истом земљишту,
Saturn 7,5 GR се користи једном у току
године.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
У време садње коштичавог воћа,
Saturn 7.5 GR се може користити за
сузбијање жилогриза (Capnodis tenebrionis)
или у континенталном делу Србије,
шиљокрилца (Perotis lugubris) у реонима
њихове појаве (Лесковац, Прокупље,
Књажевац, Фрушка Гора и др.).
При садњи нових засада, Saturn 7,5 GR се
меша са земљом при затварању рупа, а
количина примене је 20 kg/ha, уношењем у
земљу до 10 cm дубине и ширине пречника
1 m око воћке.
жичар
У старијим засадима, Saturn 7,5 GR се уноси
у земљу у јесен, кад лишће почне да опада.
Заштита се састоји у томе што ларве које су
се испилеле из јаја која су положена испод
воћака не могу проћи кроз контаминирану
земљу да би доспеле до корена.
НАПОМЕНА:
Земљишта са високим садржајем метала
и високим pH (>8) утичу на бржу разградњу
хлорпирифоса.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Због саме формулације овог препарата
(грануле), нема потребе за мешањем са
другим препаратима.
ларва жилогриза
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат се не сме примењивати у усевима
коренастог поврћа, салати и поврћу са
кратком вегетацијом (млади лук, млади
кромпир).
Приликом примене треба поштовати
водозаштитне зоне, третирајући најмање 20
m удаљено од њих.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Препарат није фитотоксичан ако се примени
према упутству за употребу.
грчице
133
SAVANUR
Контактни, дигестивни
и респираторни инсектицид
Активна материја
Каренца
hlorpirifos 500 g/l
cipermetrin 50 g/l
Јабука и шећерна репа - 28
дана
Уљана репица - 56 дана
Група
органофосфати
+ пиретроид
Паковање
1l
Формулација
концентрат за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Savanur је инсектицид са две активне
супстанце, различитих механизама
деловања што смањује могућност стицања
резистенције.
Хлорпирифос је инсектицид који је на
листи ЕУ.
Мало је растворљив у води и нема
способност продирања у биљку.
Има изражену гасну фазу. Циперметрин
спада у пиретроиде и у количини која је у
формулацији значајно проширује спектар
деловања изван регистрације.
ПРИМЕНА:
ШЕЋЕРНА РЕПА - за сузбијање репине
пипе (Bothynoderes punctiventris), у
количини 1,5-2 l/ha (15-20 ml/100 m2),
третирањем када се појаве прва имага.
Количина воде је 200-400 l/ha.
134
JAБУКA - за сузбијање јабукиног смотавца
(Cydia pomonella), у време пиљења првих
гусеница, у концентрацији 0,075-0,1% , уз
утрошак воде од 1000 l/ha (7,5-10 ml/10 l
воде).
УЉАНА РЕПИЦА - за сузбијање репичиног
сјајника (Meligethes aeneus), у време
појаве првих имага пре цветања, у
количини 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml/100 m2).
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
КУКУРУЗ - за сузбијање имага кукурузне
пипе (Tanymechus dilaticolis), у количини
1-1,5 l/ha, у време почетка исхране
непосредно после ницања.
КРУШКА - за сузбијање црне крушкине
ваши (Anuraphis farfarae) и пепељасте
крушкине ваши (Dysaphis pyri), у
концентрацији 0,075-0,1%.
БРЕСКВA И НЕКТАРИНA - за сузбијање
покретних ларви бресквине штитасте ваши
(Diaspis pentagona), у концентрацији од 0,1%.
SAVANUR СЕ КОРИСТИ:
репина пипа
• За сузбијање имага сурлаша
(Anthonomus pomi, Polyedrosus spp. и
др.), у почетку вегетације, у количини од
1,5 l/ha.
• На шећерној репи при појави лисних
ваши (Aphis fabae) и купусне совице, у
концентрацији од 0,1%.
• За сузбијање совица на соји и пламенца
на кукурузу, у концентрацији од 0,1%.
НАПОМЕНА:
јабукин смотавац
Репина пипа долеће са старих репишта и
пресеца понике шећерне репе.
Из ових разлога одмах после сигнализације
Прогнозно-извештајних служби о изласку
имага из земље, на старим репиштима
хватају се феротраповима и организују се
дежурства праћења долетања имага на нова
репишта. Прскалице и Savanur морају бити
на њиви. Имага долећу када температура
у току дана пређе 15-17°C. Праг прскања 1
имаго/10 m2. Ако је велика бројност репине
пипе, Savanur се због ограничености броја
прскања користи у алтернацији
са Saturn 250 EC.
МАКСИМАЛНИ БРОЈ ТРЕТИРАЊА:
Savanur се може користити максимално 2
пута у току године.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
брашнаста јабукина ваш
Savanur се може мешати са већином
препарата изузев оних са алкалном
реакцијом.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат се не сме користити у време лета
пчела.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Може бити фитотоксичан за јабуку сорте
Златни делишес.
калифорнијска штитаста ваш
135
SUMI ALFA 5-EW
Kонтактно - дигестивни
инсектицид широког спектра
деловања
Активна материја
Каренца
esfenvalerat 50 g/l
Купусњаче – 28 дана
Остали усеви – 7 - 21 дан
Група
пиретроиди
Формулација
Паковање
100 ml и 1 l
емулзија уља у води (EW)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Sumi Alfa 5-EW је контактно-дигестивни
инсектицид намењен за сузбијање
штеточина на купусу.
Примењује се на почетку пиљења гусеница
или ларви па све до трећег ступња код
купусара и совица, односно четвртог
ступња развића код купусног мољца.
Делује на нервни систем инсеката и има
изражен „knock-down” ефекат.
ПРИМЕНА:
КУПУС - за сузбијање купусовог мољца
(Plutella xylostella), лептира купусара
(Pieris spp.), лисних совица
(Mamestra spp.), памукове совице
(Helicoverpa armigera) и лисних ваши
(Aphididae spp.), у количини
0,15-0,20 l/ha (1,5-2 ml/100 m2),
уз утрошак воде 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
136
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Спектар деловања инсектицида Sumi Alfa
5-EW обухвата скоро све штетне гусенице
у усевима жита, уљане репице и шећерне
репе, поврћа, воћа, винове лозе и цвећа.
Посебно се препоручује за сузбијање
кукурузног пламенца и кукурузне совице
на семенском кукурузу и шећерцу, у
количини 0,3 l/ha.
купусна совица
Количина примене креће се од 0,1-0,3 l/ha,
а количина воде зависи од типа прскалице,
усева, методе обраде и величине лисне
масе.
Максималан број третирања: Једном.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
У циљу боље покривености лисне површине
код биљака са воштаном превлаком
препарату Sumi Alfa 5-EW треба додати
оквашивач Silwet L-77.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
велики купусар
Sumi Alfa 5-EW може привремено да смањи
бројност предатора, али њихова бројност
зависи од односа домаћина и предатора.
Приликом примене на цвећу треба
проверити фитотоксичност.
купусов мољац
137
TODOME 24 SC
Фолијарни летњи акаро-инсектицид
са контактним и дигестивним
деловањем
Активна материја
Формулација
buprofezin 200 g/l +
fenpiroksimat 40 g/l
концентрована
суспензија (SC)
Група
Каренца
Бупрофезин је у групи IGR
(инхбитори пресвлачења)
и фенпироксимат у групи
МETI
(инхибира дисањa)
акарицида
Винова лоза – 21 дан
Паковање
100 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Комбинација бупрофезина са
фенпироксиматом ствара нови механизам
деловања који одлаже отпорност гриња и
инсеката.
До 21 дан од почетка пиљења ларви.
Користи се фолијарно када су температуре
изнад 20°C.
Делује на покретне форме, па је потребно
извести два третмана у размаку од 7 до 10
дана.
ПРИМЕНА:
ВИНОВА ЛОЗА – за сузбијање цикаде
(Scaphoideus titanus), вектора фитоплазме
(Flavescence doree), у концентрацији 0,05–
0,1% (5-10 ml/10 l воде).
138
НАПОМЕНА:
Према Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике
Србије, подручја заражена фитоплазмом
„Flavescence doree“ у којима се обавезно
мора сузбити вектор проглашени су:
расински, нишавски, јабланички,
зајечарски, сремски (Фрушка Гора) и
шумадијски реон.
Циљ сузбијања је локализовање појаве
фитоплазме и спречавање преношења
векторима. Todome 24 SC се користи два
пута, сам или у алтернацији са Fastac 10 EC
(први пут Todome 24 SC и 10-14 дана после
Fastac 10 EC).
Flavescence doree
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Todome 24 SC се користи као акарицид у
воћарству за сузбијање P.ulmi и Т.urticae, у
количини од 1,2 l/ha.
Као летњи акарицид Todome 24 SC се
користи за сузбијање Т.urticae на соји, у
количини од 1 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Todome 24 SC се не меша са бордовском
чорбом и препаратима алкалне реакције.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Scaphoideus titanus
Препарат примењен према упутству
произвођача нема нежељене ефекте.
Flavescence doree
139
Средства
посебне намене
BASAMID GRANULAT
Фумигант за дезинфекцију
земљишта на отвореном и у
затвореном простору (пластеници и
стакленици)
Активна материја
Паковање
dazomet 970 g/kg
5 kg и 20 kg
Формулација
микрогрануле (MG)
Каренца
каренца је обезбеђена
временом и начином
примене
ПРИМЕНА:
а)Производња јагода, поврћа, цвећа и
украсног биља
б)Леје за производњу расада поврћа,
дувана, цвећа и украсног биља
в)Расадници воћа и украсног биља
г)Шумски расадници
д)Дезинфекција супстрата у
производњи печурака
ђ)Заснивање травњака
Basamid Granulat се примењује за
сузбијање:
• Цистоликих и слободноживућих
коренових нематода
• Западног цветног трипса
(Frankliniella occidentalis)
• Баштенског паука
(Tetranychus urticae)
• Лисног минера парадајза
(Tuta absoluta)
142
• Проузроковача трулежи
(Aphanomyces spp., Botrytis spp.,
Pythium spp., Rhyzoctonia spp.)
• Проузроковача пламењаче
(Bremia spp., Phythopthora spp.)
• Проузроковача зеленог увенућа
(Fusarium spp)
• Проузроковача увенућа
(Verticillium spp)
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
30-60 g/m2, односно за дезинфекцију
компоста, у количини 250-300 g/m3
ПРИПРЕМА ПРЕПАРАТА ЗА ПРИМЕНУ:
Припремити земљиште као за сетву.
Уколико је земљиште суво, овлажити га
до 60-70% водног капацитета, растурити
грануле препарата униформно машински
или ручно (Basamid GR се активира за око 2
сата од доласка у контакт са влагом).
трипси
Прекрити земљиште пластичном фолијом
и држати фолије 7-35 дана у зависности од
температуре. После овог времена, уклонити
пластичну фолију, сачекати 2-3 дана и
обрадити земљиште на дубини на којој је
вршена инкорпорација препарата.
Проветравање земљишта је у трајању од
3-30 дана, у зависности од температуре
земљишта, а потом урадити биотест
клијавости са семеном салате. Узме се
чачкалица која на врху има мало влажне
вате, на вату се стави мало семена и забоде
у теглу у којој је узет узорак земље после
третмана са Basamid GR. Биотест се ради
упоредо са земљом која није третирана са
Basamid GR. Уколико семе клија у обе тегле,
гас је ослобођен и земљиште је спремно за
нови усев.
јаја пужева
Ако се дезинфекција ради у стаклари или
пластенцима, они морају бити празни јер
је гас фитотоксичан за све што се налази у
затвореном простору.
Basamid Granulat делује на наведене
штетне организме само у слоју земље у који
је унесен.
НАПОМЕНА:
На истој површини Basamid Granulat може
се применити сваке треће године.
дезинфикован пластеник
143
ES PLUS
ES PLUS је додатно средство – оквашивач, који се
додаје хербицидима ради побољшања ефикасности
у сузбијању корова у кукурузу и соји
Активна материја
Каренца
изодецил алкохол
етоксилат
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
оксиетилени
1l
Формулација
концентровани раствор
SL
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
ES plus је нејонизујући оквашивач
који смањује површински напон воде,
побољшава квашење лисне површине
корова и боље усвајање хербицида од
стране биљака.
ПРИМЕНА:
После ницања усева у складу са
хербицидима са којима се примењује.
144
У кукурузу, у комбинацији са препаратом
Intermezzo (мезотрион), а у соји са
препаратом Piano (тифенсулфурон-метил),
у количини од 200 ml/ha.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
ES plus нема фитотоксично деловање и не
потпомаже фитотоскичности хербицида са
којим се примењује.
ROYAL MH 30
Системични ретардант за заустављање
раста заперака дувана и спречавање
клијањa меркантилног лука и кромпира
Активна материја
Каренца
malein - hidrazid kalijum
250 g/l
Лук - 7 дана
Дуван - обезбеђена је
временом примене
Група
пиридазинони
Формулација
Паковање
1 l и 20 l
концентровани раствор (SL)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Royal MH 30 је ретардант који успешно
сузбија појаву заперака на дувану што
има за последицу знатно повећање
приноса и квалитета дувана. Код црног
лука, без обзира да ли је лук из директне
сетве (из семена) или из арпаџика,
спречава превремено проклијавање
и кало, нарочито ако се лук чува у
складиштима где температура ваздуха
није контролисана. На тај начин чува се и
принос и квалитет лука.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Royal MH 30 има неспецифично деловање.
Наиме, овај ретардант делује тако што
спречава деобу ћелија, али не спречава
њихов раст. Иако механизам деловања још
146
није до краја познат, предпоставља се да
делује као урацил анти-метаболит.
Овај препарат се од стране третираних
биљака усваја веома споро, па се
приликом третирања мора водити рачуна
да у наредних 24 часа не падне киша, нити
се усев сме заливати.
Брже усвајање је у условима оптималне
влажности земљишта и високе релативне
влажности ваздуха.
ПРИМЕНА:
ДУВАН - (изузев семенског) у количини
од 12,5 l/ha, третирањем после закидања
цвасти у року од два дана.
У условима када је дуван изузетно бујан,
количину примене повећати за 15-20%.
поље дувана
МЕРКАНТИЛНИ ЦРНИ ЛУК - у количини
од 12,5 l/ha, третирањем две недеље пре
вађења или кад је 50% биљака полегло, али
је стабло још увек зелено.
Третирање се обавља уз утрошак воде
500-600 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Royal MH 30 се не меша са другим
препаратима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
нетретирани лук
Не третирати дуван и лук ако су биљке
болесне или оштећене.
лук третиран Royal MH 30
147
ROYALTAC
Royaltac је контактни регулатор раста
заперака код дувана
Активна материја
Каренца
decil-alkohol 680 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
алифатични алкохоли
Формулација
Паковање
1 l и 20 l
концентрат за емулзију (EC)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ПРИМЕНА:
Royaltac је ефикасан у спречавању раста
заперака дувана, што резултира знатним
повећањем приноса и квалитета дувана.
Royaltac се примењује одмах по заламању
цвасти, а најкасније у року од три дана, а
да заперци нису већи од 1-3 cm.
Примењује се у широколисним врстама
дувана типа Вирџинија и Берлеј.
Концентрација примене је 4-6%
(400-600 ml/10 l воде), уз утрошак воде
500-600 l/ha (5-6 l/100 m2).
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Третирање се обавља у два наврата у
интервалу 7-10 дана.
Royaltac има неспецифично деловање у
спречавању развоја заперака дувана.
Третирани заперци се суше веома брзо
(у року од неколико минута), а биљка
са листовима остаје потпуно здрава и
нормално се развија.
148
Примена може бити ручнa, сипањем или
специјално прилагођеним прскалицама са
ниским радним притиском (топери) како би
капи биле што крупније и како би средство
могло да се слива низ стабло дувана.
Третирање је најбоље обавити ујутру, после
сушења росе и док је лисна маса највише
отворена.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Royaltac се не сме примењивати са другим
пестицидима.
ФИТОТОКСИЧНОСТ:
Препарат се не сме примењивати на
болесним или оштећеним биљкама.
дуван
149
ZEBA SP
Суперабсорбент воде зa одржавање
стабилног водног режима
Активна материја
Паковање
Skrob (modifikovan) 88%
Voda 12%
60 g, 600 g и 18,1 kg
Формулација
микро-грануле
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Zeba SP апсорбује до 500 пута више воде
од сопствене тежине и корену обезбеђује
воду за време стресних услова.
Zeba SP усваја воду формирајући гел око
корена биљака.
Функционише на принципу сунђера испод
површине земље: упија доступну воду
ако је у сувишку, односно отпушта из гела
150
усисном моћи апсорбције корена биљака.
Корен биљака је на тај начин у повољнијем
положају, јер воду и минералне материје
може користити и онда када је недостатак
влаге у земљишту.
Zeba SP може усвајати воду у више
наврата све до биодеградације скробних
гранула и тако омогућити корену стабилно
снабдевање воде и минералних материја
током сезоне.
ПРИМЕНА:
Пољопривредна производња.
Намена
Количина
Начин примене препарата Zeba SP
Против стварања
покорице
2,2-4,5 kg/ha
Разбацати у горњи слој земље или у редове
директно по семену, пре ваљања.
Махунарке
4,5-9 kg/ha
У току сетве унети у бразде са семеном,
на 10-15 cm дубине.
Бобичасто воће
0,6-1,2 kg/ha
Јелке и саднице
шумског дрвећа
3,5 -7,1 g/по дрвету
или 2,4 g на литар
воде
Расути равномерно у ископане рупе за биљке
или је помешати са земљом којом се попуњавају
рупе. Корен садница умочити у раствор пре
расађивања.
Агруми, резнице
и саднице
7,1-14,2 g по биљци
или 600 g/500-2000 l
воде за расађивање
Расути равномерно у ископане рупе за биљке
или је помешати са земљом којом се попуњавају
рупе. У воду за расађивање додати препарат
у минималној количини од 600 g у 500 до 2000
литара воде.
Кукуруз
4,5-6,7 kg/ha
Унети у бразде у току сетве.
Саднице винове лозе
1,2-2,4 g по биљци
или 7,9 -11,2 kg/ha
Расути равномерно у ископане рупе за биљке
или је помешати са земљом којом се попуњавају
рупе.
Траве и легуминозе
3,4-4,5 kg/ha
Mешати са семеном и/или додавањем у бразде
приликом сетве.
Лиснато повће
3,4-5,6 kg/ha
6,7-11,2 kg/ha
Додати у бразду са семеном приликом сетве.
Диње,тикве и краставци
7,9-11,2 kg/ha
Остало поврће
2,4 g на литар воде
Црни лук
4,5-9 kg/ha
Због очекиване разноликости у гајењу,
посаветовати
се са технологом око начина примене.
Кромпир
7,9-11,2 kg/ha
Унети у бразде око кртола.
Јагода
7,9 -11,2 kg/ha или 2,4
g на литар воде
Унети у зону корена 10-15 cm испод површине
земље или умакањем корена пре расађивања.
Воће
7,1-14,2 g по дрвету
или 2,4 g на литар
воде
Расути равномерно у ископане рупе за биљке или
је помешати са земљом којом се попуњава рупа.
За боље укорењавање стабала убацити Zebu 1025 cm испод површине земље у близини система
за наводњавање. Умочити корен у раствор Zebe.
Расути равномерно у ископане рупе за биљке или
је помешати са земљом којом се пoпуњавају рупе.
Једном у три недеље после расађивања додати
Zebu приликом прихрањивања. Најбољи
резултати се постижу када се унесе 10-15 cm у
зону корена.
151
Третман семена
и садног материјала
MANKOSEED
Превентивни фунгицид за третирање
семена пшенице
Активна материја
Каренца
mankozeb 430 g/l
Обезбеђена је временом
примене
Група
дитикарбамати
Формулација
Паковање
250 ml и 1 l
концентрована суспензија
за третирање семена (FS)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
Манкозеб одликује широки спектар
деловања.
У току дораде семена или непосредно пред
сетву. По потреби додаје се од 500 до 1000
ml воде зависно од чистоће.
Делује на микозе, али и на проузроковаче
пламењача.
Добро се веже за земљу и не испира се.
ПРИМЕНА:
ПШЕНИЦА – за сузбијање проузроковача
главнице (Tilletia caries) и снежне плесни
(Fusarium spp.).
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ:
250 ml/100 kg семена.
154
КУКУРУЗ – за сузбијања проузроковача
гукасте гари (Ustilago maydis) и трулежи
корена (Fusarium spp.).
Главница се јавља циклично, а преноси се
семеном и земљиштем. У време масовније
појаве, силоси не примају пшеницу
заражену главницом, а забрањен је и
извоз.
Ако је већи проценат зрна са спорама
T. caries, не може се користити ни за
исхрану стоке због присутних токсина.
НАПОМЕНA:
здрава пшеница
Третирано семе се не сме користити
за исхрану људи, риба и топлокрвних
животиња. Третирано семе се не сме
остављати на површини земље (обавезно
унети у земљу). Приликом сетве третираног
семена водити рачуна о водозаштитним
зонама.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат је отрован за животиње. Спречити
контакт животиња са третираним семеном.
пшеница третирана Mankoseed-ом
155
PRESTIGE 290 FS
Системични инсектицид и фунгицид
за третирање кртола семенског
кромпира
Активна материја
Каренца
imidakloprid 140 g +
pensikuron 150 g
Обезбеђена је временом
примене.
Група
Паковање
неоникотиноида и
фенилурее (инхибира
деобу ћелија)
50 ml, 250 ml и 1 l
Формулација
концентрована суспензија
за третирање кртола/
семена (FS)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Prestige 290 FS је комбинација
инсектицида и фунгицида чија је основна
намена заштита кромпира од кромпирове
златице и спречавање појаве беле ноге
кромпира (Rhizoctonia solani).
Имидаклоприд, као системични
инсектицид, транспортује се у надземне
делове, прати раст и штити кромпир
8-10 недеља од кромпирове златице, а
пенсикурон штити младу биљку кромпира
од појаве беле ноге.
ПРИМЕНА:
Prestige 290 FS се користи у количини од
100 ml/100 kg кртола семенског кромпира,
156
уз додатак 300 ml воде, третирањем
непосредно пред садњу за сузбијање:
• Прве генерације кромпирове златице
(Leptinotarsa decemlineata).
• Проузроковача „беле ноге“ кромпира
(Rhizoctonia solani).
Prestige 290 FS се наноси на кртоле
кромпира прскањем на ротирајућем столу
пред садњу. Третирање кртола се може
извести и у време сетве, монтирањем
на сејалици посебних дозатора и дизни
за прскање. Дизне прскају у ширини 15
cm после падања кртола у бразде, а пре
затварања бразда.
За мање количине кртола, Prestige 290 FS
се може наносити у пластичним џаковима
уз мали додатак воде.
кромпирова златица
Код семенског кромпира,
Prestige 290 FS делује и на лисне ваши
и векторе већег броја вируса који
ограничавају сертификацију семенске
производње.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Препарати на бази имидаклоприда и
пенсикурона могу се користи за третирање
лука арпаџика. После третирања, арпаџик
се просуши и сади.
Комбинација имидаклоприда и пенсикурона
се веома успешно користи у гајењу поврћа
(паприке, парадајза и др.) на којима се
јављају Rhizoctonia solani, лисне ваши и
трипси.
ларве шампињонских мува
У цвећарству, ови препарати се користе за
заливање корена и сузбијање тресетних
(шампињонских) мува, а истовремено и
Rhizoctonia spp. која се редовно јавља после
оштећења корена.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Не користи се за млади кромпир, млади
лук и слично. Третиране кртоле семенског
кромпира се не могу користити за сточну
исхрану.
здрав кромпир
157
ROYAL FLO
Превентивни фунгицид за третирање
семена пшенице и кукуруза
Активна материја
Каренца
tiram 480 g/l
Обезбеђена је временом
примене.
Група
дитиокарбамати
Формулација
Паковање
100 ml, 250 ml, 1 l и 20 l
концентрована суспензија
за третирање семена (FS)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Тирам делује на Fusarium клијанаца
пшенице, који се у годинама веће
влажности и хладнијег времена масовније
јавља, посебно у планинском подручју.
Изврсно је формулисан, а користи се и
у шумарству за дезинфекцију семена
шумских врста биљака или за третирање
жира пред сетву или извоз.
Тирам је на Позитивној листи Европске
Уније.
ПРИМЕНА:
ПШЕНИЦА - за сузбијање проузроковача
главнице (Tilletia tritici) и трулежи
клијанаца (Fusarium spp.).
КУКУРУЗ - за сузбијање проузроковача
гари (Ustilago maydis), трулежи
(Fusarium spp.) и палежи клица
158
(Aspergillus spp., Penicilium spp.). Royal Flo
се користи за третирање семена пшенице
и кукуруза, у количини од 230 ml/100 kg
семена.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
Royal Flo се користи за третирање семена
поврћа, у количини 3-5 l/t у зависности од
величине семена, односно кртола.
Препарат Royal Flo је регистрован у ЕУ као
репелент за птице, третирањем семена
кукуруза, у количини од 150 ml/25000
семена, односно 400 ml/60000 семена
кукуруза.
У пољским огледима Chemical Agrosave
утврђено је да је Royal Flo у овим
количинама фунгицид, регулатор раста
кукуруза и репелент за птице које живе
социјално (вране, савски галебови, дивљи
голубови итд).
Royal Flo одбија мирисом и птице не ваде
семе из земље. Треба га користити обавезно
за хибриде атрактивне за птице, затим ако
су поља близу дрвореда са гнездима врана
или близу силоса као станишта птица.
Третирање семена ратарских усева:
• Уљана тиква, у количини од 3 l/t
• Уљана репица и шећерна репа, у
количини од 5 l/t
НАЧИН ПРИПРЕМЕ И ПРИМЕНЕ:
кукуруз третиран Royal Flo
Фунгицид помешати са водом у односу 1:3
до 1:4 у зависности од чистоће семена.
Обезбедити равномерно наношење
препарата.
НАПОМЕНA:
Третирано семе се не сме користити
за исхрану људи, риба и топлокрвних
животиња.
Третирано семе се не сме остављати на
површини земље (обавезно унети у земљу).
Приликом сетве третираног семена водити
рачуна о водозаштитним зонама.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Royal Flo се може мешати са препаратом
Prestige 290 FS у количини од 800 ml/t.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Препарат је отрован за животиње. Спречити
контакт животиња са третираним семеном.
пшеница третирана Royal Flo
159
VITAVAX 200 FF
Фунгицид за третирање семена
пшенице, јечма, овса, кукуруза, соје,
шећерне репе и уљарица
Активна материја
Каренца
karboksin 200 g/l +
tiram 200 g/l
Oезбеђена je временом
примене.
Група
Паковање
карбоксамиди +
дитиокарбамати
250 ml, 1 l и 20 l
Формулација
течна формулација за влажно
третирање (FF)
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Vitavax 200 FF је универзални
системични фунгицид за сузбијање
болести које се преносе унутар семена
са додатком превентивног фунгицида
за сузбијање болести које се преносе
спорама на површини семена или које се
налазе у земљишту.
Због поуздане селективности користи се за
третирање семена већине усева и цвећа.
Карбоксин је за већину усева и регулатор
раста. Свака сорта реагује посебно на
карбоксин.
ПРИМЕНА:
Vitavax 200 FF се користи за сузбијање
болести семена на усевима:
160
ПШЕНИЦА – за сузбијање проузроковача
главнице (Tilletia tritici), гари
(Ustilago tritici), снежне плесни
(Fusarium nivalis), сиве пегавости листа и
класа (Septoria nodorum).
ЈЕЧАМ – за сузбијање откривене гари
(Ustilago nuda), покривене гари
(Ustilago hordei), пругасте пегавости
(Pyrenophora graminea), мрежасте
пегавости (Pyrenophora teres) и трулежи
(Fusarium spp.).
Количина примене за третирање пшенице
и јечма: 300 ml/100 kg семена.
ОВАС – за сузбијање откривене гари
(Ustilago avenae), мрежасте пегавости
(Pyrenophora avenae), трулеж
(Fusarium spp.).
Количина примене за третирање овса:
200 ml/100 kg семена.
КУКУРУЗ – за сузбијање гукасте гари
(Ustilago maydis), трулежи корена
(Fusarium spp.), пепељасте пегавости
(Helminthosporium turcicum), палежи клица
(Aspergillus spp., Penicilium spp.) и полегања
(Pythium spp.).
Количина примене за третирање кукуруза:
250-500 ml/100 kg семена.
соја
СОЈА – за сузбијање трулежи (Fusarium spp.,
Rhizoctonia solani), палежи клица
(Aspergillus spp., Penicilium spp.) и сивомрке
пегавости (Phomopsis spp.).
Количина примене за соју: 250 ml/100 kg
семена. Vitavax 200 FF је компатибилан са
бактеријама за инокулацију семена.
ШЕЋЕРНА РЕПА – за сузбијање пламењаче
(Phoma betae), трулежи (Fusarium spp.,
Rhizoctonia solani) и полегања (Pythium spp.).
УЉАНА РЕПИЦА – за сузбијање трулежи
(Phoma lingam, Fusarium spp.) и полегања
(Pythium spp.).
Количина примене за шећерну репу и
уљану репицу: 500 ml/100 kg семена.
ДРУГЕ ПРИМЕНЕ:
јечам
У Европској Унији Vitavax 200 FF је
регистрован и за третирање семена:
ГРАШКА у количини од 2,5 l/t (2,5 ml/kg
семена)
КРОМПИРA у количини од 3 l/t
НАПОМЕНA:
Време третирања семена је у току дораде
семена или непосредно пред сетву.
Третирано семе се не сме користити
за исхрану људи, риба и топлокрвних
животиња.
Третирано семе се не сме остављати на
површини земље (обавезно унети у земљу).
Приликом сетве третираног семена водити
рачуна о водозаштитним зонама.
пшеница
161
Фолијарна
хранива
WUXAL AMINOCAL
Фолијарно храниво за третмане воћа
и поврћа пред бербу и побољшање
квалитета чувања плодова
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Калцијум (Ca)
15,0%
Манган (Мn)
0,5%
Цинк (Zn)
5%
Специфична тежина: 1,32 g/cm3
pH вредност: 4.0
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Aminocal je фолијарно храниво са
високим садржајем калцијума специјално,
формулисано за третмане воћа и поврћа
пред бербу.
У поређењу са уобичајеним хранивима
која се користе за отклањање недостатка
калцијума, Wuxal Aminocal има неколико
предности:
• Не садржи минерални азот који може
утицати на продужетак вегетације
третираних усева, па се због тога може
безбедно користи 3-5 недеља пре
бербе воћа и поврћа.
• Оптимална pH вредност (4,0) Wuxal
Aminocal-a омогућава одлично
снабдевање калцијумом кроз
покожицу плода, чак и код старијих
плодова.
164
• Повећана биолошка приступачност
калцијума, мангана и цинка је
последица садржаја природног
полипептидног комплекса.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Калцијум битно утиче на квалитет плодова
воћа и поврћа.
У случају недостатка калцијума у
плодовима јављају се физиолошки
поремећаји као што су:
горке пеге, скалд и јонатан пеге код јабука
или појава слабог формирања кутикуле код
плодова парадајза и паприке.
Због ограниченог снабдевања плодова
са калцијумом у току њиховог пораста,
обавезно је његово додавање током
вегетације путем фолијарних хранива.
Применом Wuxal Aminocal-а елиминишу
се поремећаји недостатка калцијума што
редукује складишне болести плодова,
омогућава њихово дуже чување, лакши
транспорт и повећава тржишну вредност
плодова воћа и поврћа.
ПРИМЕНА:
Wuxal Aminocal се посебно препоручује
код сорти јабука које су осетљиве на
физиолошку нестабилност плодова.
горке пеге
Такође, Wuxal Aminocal се примењује код
нових технологија гајења јабуке и крушке,
где се обавља проређивање плодова чиме
се добија 90% плодова прве класе (плодови
су крупнији).
ЈАБУКА - у количини 1-2 l/ha, за смањење
bitter pit–a, са применом 2-3 пута почев од
3-5 недеља пре бербе.
ЈАГОДА - у количини од 5 l/ha, непосредно
пред бербу, ради бољег транспорта и
чувања плодова.
КОШТИЧАВО ВОЋЕ - у количини од
5 l/ha, непосредно пред бербу, ради бољег
транспорта и чувања плодова.
ПОВРЋЕ - у количини од 5 l/ha,
на отвореном пољу, а 0,2–0,25% у
пластеницима, непосредно пред бербу.
недостатак калцијума на парадајзу
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Wuxal Aminocal се меша са другим
фолијарним хранивима и пестицидима,
али се мора водити рачуна о pH вредности
воде и EC раствора. Из тог разлога треба
се придржавати препоручених количина
примене.
Произвођач наглашава да се Wuxal
Aminocal не меша са препаратима Аvaunt
и Switch.
недостатак калцијума на парадајзу
165
WUXAL ASCOFOL
Фолијарно храниво са повећаним садржајем
органске материје пореклом из морских алги
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
2,3%
Калијум (кao K20)
1,5%
Угљеник органски (С)
7,63%
C/N однос
3,22%
Бор (B)
3,0%
Манган (Mn)
0,8%
Цинк (Zn)
0,5%
Специфична тежина: 1,27 g/cm3
pH вредност: 6,3
Паковање: 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Wuxal Ascofol је фолијарно храниво са
високим садржајем органске материје
изолованe из морске алге
Ascophyllum nodosum.
Екстракт морских алги из Wuxal Ascofol-а
има висок садржај природних хормона:
цитокинина, ауксина, гиберилина и бетена
који утичу на мноштво процеса у биљкама.
Ауксини регулишу издуживање ћелија,
формирање корена, раст пупољака и
плода.
Ова врста алги, због израженe особинe
брзог пораста, постала је нови извор
природних хормона раста.
Природни биостимулатори раста садржани
у Wuxal Ascofol-у нису штетни по људско
здравље и имају изразито повољно дејство
на зељасте биљке.
Због тога је Wuxal Ascofol регистрован
од стране немачког центра за биолошка
истраживања у пољопривреди и
шумарству (BBA) као „препарат за јачање
биљака“.
166
Цитокинини покрећу процес умножавањa
и дељењa ћелијa, док бетени повећавају
отпорности на биљне болести и
температурни стрес.
Због наведених особина биљних хормона,
Wuxal Ascofol стимулативно утиче
на клијање и укорењавање биљака,
побољшава раст корена и надземног дела
биљака и повећава отпорност биљака на
стрес.
Висок садржај бора, мангана и цинка
омогућава да се Wuxal Ascofol успешно
примењује у фазама раста и развића
биљака, за које су ови микроелементи
неопходни.
здрав расад паприке
ПРИМЕНА:
ПАРАДАЈЗ, ПАПРИКА, ЛУБЕНИЦА,
КРАСТАВАЦ - када су биљке у фази почетка
цветања.
Количина примене: 2-3 l/ha.
МРКВА, ЛУК, ПРАЗИЛУК - 2-3 недеље после
ницања.
Количина примене: 2,5 l/ha.
КУПУС, КЕЉ, КАРФИОЛ - када су биљке у
фази 4-6 листова.
Количина примене: 3 l/ha.
ВИНОВА ЛОЗА – прво прскање, недељу
дана пред цветање, а друго 1-2 недеље
после цветања.
Количина примене: 1-2 l/ha.
добро развијен коренов систем
ЈАГОДА - прво прскање, када су биљке у
фази 5-6 листова, друго пред цветање и
треће у време формирања плодова.
Количина примене: 3 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Wuxal Ascofol се може мешати са другим
фолијарним хранивима, али се мора
строго придржавати прописаних количина,
посебно ако се користи за заливање расада.
расад спреман за расађивање
167
WUXAL BORON
Фолијарно храниво са повећаним садржајем бора
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
8%
Фосфор (као P2O5)
10%
Бор (В)
7%
Бакар (Сu)
0,05%
Гвожђе (Fe)
0,1%
Манган (Mn)
0,05%
Молибден (Mo)
0,001%
Цинк (Zn)
0,05%
Специфична тежина: 1,35 g/cm3
pH вредност: 6,8
Паковање: 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Wuxal Boron је фолијарно храниво у облику
суспензије сa избалансираним садржајем
макро и микроелемената и не садржи
елементе који спречавају усвајање бора од
стране биљака (антагонисте).
Wuxal Boron, због повећаног садржаја
бора и његовог лакоприступачаног облика
за биљке, утиче на многе физиолошке
процесе у биљкама.
Ова формулација омогућава да се у
суперзасићеном раствору стабилизује већа
количина хранљивих елемената у односу
на стандардне растворе течних хранива.
Такође, технологија суспензија омогућава
додавање материјала који побољшавају и
повећавају усвајање хранива, поспешују
униформну дистрибуцију и задржавање
раствора за третирање на листу. Ове
особине Wuxal Boron-а доприносе да
биљке могу да усвајају хранива преко
листа у дужем временском периоду и при
неповољним условима спољне средине.
168
Бор поспешује клијање полена и тиме
утиче на боље оплођење и правилније
формирање плодова.
Бор има важну улогу у метаболизму,
транслокацији и складиштењу угљених
хидрата. Применом препарата Wuxal
Boron у шећерној репи спречава се појава
„трулежи срца“ и повећава се дигестија.
Код винове лозе повећава се оплођеност
и спречава се појава симптома “кокошка
и пилићи” (формирање нормалних бобица
које имају семе и уједначено ситнијих које
су без семена).
ПРИМЕНА:
недостатак бора на карфиолу
недостатак бора на виновој лози
ШЕЋЕРНА РЕПА - Wuxal Boron се у
уобичајеној технологији гајења шећерне
репе примењује у два наврата. Први
третман, у количини од 2 l/ha, примењује се
заједно са последњим третманом против
широколисних корова или третманом
против дивљег сирка (крај маја, почетак
јуна). Други третман, са истом количином је
заједно са првим третманом фунгицидима
против проузроковача сиве пегавости
(Cercospora beticola).
ВИНОВА ЛОЗА - користи се у два наврата,
у количини од 1 l/ha. Први пут пред почетак
цветања, а други пут две недеље после
цветања.
ЈАБУКА - користи се после бербе, у
количини од 2 l/ha.
СУНЦОКРЕТ И УЉАНА РЕПИЦА - користи
се, у количини од 1 l/ha пред цветање, а
други пут две недеље после формирања
плодова.
Wuxal Boron се користи, у количини од 0,5
до 1 l/ha на свим другим усевима или воћу.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
недостатак бора на кртолама кромпира
Пре примене препарата Wuxal Boron у
комбинацији са пестицидима проверити
њихову компатибилност.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Количине препарата изнад препоручених
могу изазвати фитотоксичност код расада
поврћа.
недостатак бора на шећерној репи
169
WUXAL CALCIUM
Фолијарно храниво са повећаним садржајем
калцијума за отклањање физиолошких
нестабилности плодова воћа и поврћа
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
10%
Калцијум (Ca)
15%
Магнезијум (Mg)
2%
Бор (В)
0,05%
Бакар (Cu)
0,04%
Гвожђе (Fe)
0,05%
Манган (Mn)
0,1%
Молибден (Mo)
0,001%
Цинк (Zn)
0,02%
Специфична тежина: 1,6 g/cm3
pH вредност: 5,0
Паковање: 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Wuxal Calcium је течно храниво у облику
кристалне суспензије са високим
садржајем калцијума, повећаним
садржајем азота и микроелементима.
Wuxal Calcium утиче на повећање приноса
и квалитета плодова воћа и поврћа.
Микроелементи су потпуно
хелатинизирани, а биоефективни
стимулатори који побољшавају усвајање
хранива из Wuxal Calcium-а су потпуно
безбедни за биљке.
Квалитетна формулација овог хранива
омогућава квалитетну примену са свим
врстама прскалица, тачно подешавање
количине хранива према физиолошким
захтевима биљне врсте и могућност
мешања са великим бројем пестицида.
170
Плодови се у првом делу вегетације
снабдевају са калцијумом преко ксилема
заједно са другим минералним материјама.
Када улогу снабдевања плодова преузме
флоем (величина омањег ораха),
ограничено је допремање калцијума у
плодове и он се у даљем току вегетације
само прераспоређује.
Као последица недостатка калцијума
у плодовима јављају се физиолошки
поремећаји као што су код јабука горке
пеге, скалд и јонатан пеге, a код парадајза
и паприке појава слабог формирања
недостатак калцијума на купусу
кутикуле или „сунчанице” на врховима
плодова. Додавање калцијума фолијарним
третманом биљака у току раста плодова,
они постају снабдевени довољном
количином калцијума, што им омогућава
нормалан развој, бољу структуру, чврстоћу и
обојеност. Побољшање квалитета плодова
применом препарата Wuxal Calcium утиче
на дуже чување плодова у складиштима
и хладњачама, лакши транспорт плодова
и повећање укупне тржишне вредности
плодова.
ПРИМЕНА:
ЈАБУКА – више третмана, у количини од
2-3 l/ha, почевши 15 дана после оплодње,
па све до пет недеља пред бербу. Третмане
понављати сваких 10-14 дана, а због
смањења трошкова производње најбоље је
Wuxal Calcium комбиновати са третманима
против штеточина и проузроковача болести.
недостатак калцијума на парадајзу
БРЕСКВА И НЕКТАРИНА - Wuxal Calcium се
користи у време интензивног раста плодова,
у количини 3-4 l/ha.
ПЛОДОВИТО ПОВРЋЕ (посебно осетљиве
врсте: паприка, парадајз, краставац и
лубеница) - Wuxal Calcium се користи, у
количини 2-3 l/ha, у време интензивног
раста плодова.
КУПУС, КЕЉ, КАРФИОЛ, КЕЛАРАБА - Wuxal
Calcium се користи у време интензивног
раста, у количини 2-3 l/ha.
ВИНОВА ЛОЗА - Wuxal Calcium се користи у
почетку раста бобица, у количини од 2 l/ha.
недостатак калцијума на лубеници
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Wuxal Calcium се не сме мешати са
бордовском чорбом, сумпорно-кречном
чорбом и са јако алкалним средствима.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Код вишеструке примене на црним стоним
сортама винове лозе, Wuxal Calcium може
смањити интензитет обојености.
чврсти и здрави плодови брескве
171
WUXAL FERRO
Фолијарно храниво са повећаним
садржајем гвожђа
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Гвожђе (Fe)
5%
Сумпор (S)
5%
Гвожђе је 100% хелатизирано у
Glukoheptonik киселини
Специфична тежина: 1,42 g/cm3
pH вредност: 6,5
Паковање: 250 ml и 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Ferro садржи новоразвијени
Fe-органски комплекс за превенцију и
контролу недостатка гвожђа код биљака.
Формулисан као течна суспензија,
Wuxal Ferro поред лакшег руковања
има низ предности у односу на најчешће
коришћене метал-хелатне прашкасте
формулације:
• Бржу апсорпцију гвожђа од стране
биљака
• Безбедна примена за биљке јер „нема
спаљивања листа“
• Задржавање препарата на површини
листа што омогућава дуже деловање
• Препарат се не спира са кишом, а
губици гвожђа настали цурењем
раствора са површине листа су
минимални
172
Наведене особине чине Wuxal Ferro веома
економичним за примену у производњи
воћа, поврћа и цвећа.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Гвожђе посредно или непосредно
учествује у бројним физиолошким
процесима биљака биосинтеза хлорофила,
асимилација N2, редукција нитрита и др.
Покретљивост гвожђа у биљкама је веома
слаба, па се симптоми недостатка гвожђа
најпре уочавају на најмлађем (вршном)
лишћу где интеркосталне површине прво
постају светло жуте до жуте, а касније и
лимун-жуте док лисни нерви остају зелени.
Овај тип хлорозе се назива Fe-хлороза и
често се јавља код већине воћних врста,
посебно крушке, брескве и нектарине.
недостатак гвожђа
Појава Fe-хлороза зависи и од типа
земљишта на којем се гаје усеви, а најчешћа
је на земљиштима која су слабо обезбеђена
гвожђем и на благо алкалним земљиштима.
Применом хранива Wuxal Ferro отклањају се
симптоми акутног недостатка гвожђа.
ПРИМЕНА:
недостатак гвожђа
БРЕСКВА И ЈАБУКА - хлороза се отклања
одмах по уочавању симптома, применом
Wuxal Ferro, у количини од 2 l/ha, у више
наврата.
ВИНОВА ЛОЗА - Wuxal Ferro се користи,
у количини од 2,5 l/ha, у размацима од 14
дана.
Ако је недостатак гвожђа хроничан и
симптоми су се испољавали и претходне
године мора се користити гвожђе,
специјално припремљене формулације за
третирање преко земљишта.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
недостатак гвожђа
Wuxal Ferro са хелатинским агентом GLH је
осетљив на високи садржај фосфора, па се
не меша фолијарно са органо фосфатима
(пестицидима и ђубривима).
недостатак гвожђа
173
WUXAL KALIUM 40
Фолијарно храниво са повећаним садржајем калијума
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
3%
Калијум (као К2О)
25,5%
Магнезијум (као МgО)
2%
Сумпор (S)
4%
Бор (B)
0,02%
Бакар (Cu)
0,05%
Гвожђе (Fе)
0,1%
Манган (Мn)
0,05%
Молибден (Мо)
0,001%
Цинк (Zn)
0,05%
Специфична тежина: 1,57 g/cm3
pH вредност: 7,0
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Kalium 40 је високо концентровано
калијумово фолијарно храниво намењено
зa исхрану свих биљних врста, посебно
калиофилних (луцерка, парадајз, паприка,
винова лоза, кромпир, кртоласте биљке).
Квалитетна течна формулација, добро
избалансиран однос хранива и потпуно
хелатинизирани микроелементи
омогућавају брзо усвајање хранива од
стране биљака и лаку примену овог
хранива.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Изванредан значај калијума у животу
биљака потиче од његове улоге.
174
Као активатор ензима посредно или
непосредно утиче на бројне физиолошкобиохемијске процесе у биљкама
(регулација водног режима, биосинтеза
високо молекуларних једињења и сл.).
Посебно повољно утиче на отпорност
биљака према неповољним еколoшким
условима као што су ниске и високе
температуре и суша.
Недостатак калијума се обично јавља
на лаким-песковитим земљиштима,
и на земљиштима са високим уделом
минерала, глине или слободног калцијума.
При оваквим условима производње,
примена Wuxal Kalium-а 40 је оптимално
решење, јер се калијум веома интензивно
усваја и преко листова.
ПРИМЕНА:
недостатак калијума
Препоручује се примена 2-3 l/ha Wuxal
Kalium-а 40 у производњи јабука високог
узгоја и где се врши проређивање плодова.
На недостатак калијума посебно су
осетљиве сорте Granny Smith, Braeburn,
Top Red и Red Chief. Код ових сорти се
у фази интензивног пораста на лишћу у
непосредној близини плодова јављају
симптоми недостатка калијума.
У производњи поврћа користи се, у
количини 3-5 l/ha током вегетације. Калијум
повољно утиче на квалитет и величину
плодова (посебно код паприке).
недостатак калијума
Код стоних сорти винове лозе применом
Wuxal Kalium-а добијају се крупнији и
дужи гроздови. Због антагонизма између
калијума и калцијума, Wuxal Kalium 40 се
користи, у количини 2-3 l/ha.
ВРЕМЕ ТРЕТИРАЊА:
Више пута у периоду од заметања плодова
до 15 дана пре бербе.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
недостатак калијума
Произвођач наводи да се Wuxal Kalium
40 не меша са бакарним оксихлоридом,
препаратима Ridomil Gold–Combi, Switch WG
и Teldor.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Због компетиције калијума са калцијумом
и магнезијумом може доћи до веће појаве
симптома “Die Back” на виновој лози.
недостатак калијума
175
WUXAL MAGNESIUM
Фолијарно храниво са повећаним
садржајем магнезијума за допунску
исхрану биљака
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Мангезијум (Mg)
12%
Cумпор (SО3)
10%
Азот (N)
3,6%
Бор (B)
0,3%
Манган (Мn)
1%
Цинк (Zn)
0,7%
Специфична тежина: 1,50 g/cm3
pH вредност: 7
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Magnesium је храниво са повећаним
садржајем магнезијума и додатком
микроелемената у добро избалансираном
односу. Wuxal Magnesium садржи
специјалне олиго-пептидне адитиве који
омогућавају бољу распрострањеност и
дуго задржавање хранива на листу, па
је могућност спирања хранива са кишом
минимална. Wuxal Magnesium има
оптималну pH вредност за брзо усвајање
хранива преко листа, а квалитетна
формулација обезбеђује компатибилност
Wuxal Magnesium-a за мешање са
великим бројем пестицида.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Магнезијум улази у састав хлорофила,
значајан је активатор ензима, учествује у
176
процесима преноса енергије у биљкама и
многим другим метаболичким процесима.
Магнезијум је мобилан у биљкама, па
се симптоми недостатка појављују на
доњем лишћу, у време интензивног раста
плодова.
Симптоми недостатка магнезијума се
најчешће јављају на поврћу (парадајз)
и манифестују се у виду жућења доњег
лишћа. Код винове лозе, симптоми
недостатка су у виду сушења доњег дела
гроздова (Die Back) у време наливања
бобица.
Хлороза изазвана недостатком
магнезијума успешно се може отклонити
применом Wuxal Magnesium-a.
При нападу фитофагних гриња јавља се
хлороза лишћа, због специфичног начина
исхране (гриње сишу сокове из листа).
недостатак магнезијума на паприци
Поред акарицида за лечење овог типа
хлорозе треба додати и Wuxal Magnesium да
би биљке лакше успоставиле физиолошку
равнотежу у листу.
ПРИМЕНА:
ПОВРЋЕ - у време интензивног пораста
плодова.
недостатак магнезијума на јабуци
ЈАБУКА - у време интензивног пораста
плодова.
ВИНОВА ЛОЗА - после цветања и у време
интензивног наливања бобица.
КОЛИЧИНА ПРИМЕНЕ: 3-5 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊЕ:
Произвођач наводи да се Wuxal Magnesium
не меша са препаратима Agil, Alto 100 SL,
Caramba EC и Delan SC 750.
НАПОМЕНА:
недостатак магнезијума на парадајзу
Млада стабла и биљке које нису у роду, не
третирају се са Wuxal Magnesium-ом.
недостатак магнезијума на виновој лози
177
WUXAL MICROPLANT
Фолијарно храниво на бази више микроелемената
(B, Cu, Fе, Mn, Zn) са додатком магнезијума и сумпора
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Бор (B)
0,3%
Бакар (Cu)
0,5%
Гвожђе (Fe)
1%
Манган (Mn)
1,5%
Молибден (Мо)
0,01%
Цинк (Zn)
1%
Магнезијум (MgO)
3%
Сумпор (S)
5,2%
Wuxal Microplant садржи и извесне
количине азота и калијума
Специфична тежина: 1,5 g/cm3
pH вредност: 6,5
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКА
Wuxal Microplant је храниво са повећаним
садржајем метала, посебно Mn, Fе, Cu и
Zn који су дефицитарни код житарица и
других интензивно гајених усева.
Елементи су у облику који је високо
растворљив у води, па их биљке лако
усвајају и због тога Wuxal Microplant служи
за отклањање израженог недостатка
микроелемената у биљкама, али и
за спречавање латентних симптома
поремећаја у исхрани.
Wuxal Microplant је формулисан тако
да однос елемената у храниву потпуно
178
одговара захтевима биљака у време
интензивног раста.
Због тога се ово храниво препоручује у
воћарско – виноградарској производњи
на алкалним земљиштима, лаким
земљиштима са ниским садржајем хумуса,
као и при интензивној производњи поврћа
у пластеницима.
ПРИМЕНА
Wuxal Microplant се користи у производњи
житарица, које се гаје на различитим
земљиштима, посебно која су дефицитарна
у микроелементима.
недостатак мангана на пшеници
КОЛИЧИНЕ ПРИМЕНЕ 0,5-3 l/hа.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ:
недостатак мангана
–– У интензивној вегетацији код житарица,
прво третирање је у време почетка
издуживања стабла, а друго у време
избијањa класа.
–– Код кукуруза у фази 2-6 листова.
–– Код воћа: прво третирање је рано у
пролеће, друго и треће средином лета и
четврто и пето после бербе.
–– Код поврћа за време интензивног
пораста итд.
БРОЈ ТРЕТИРАЊА:
1-3 код ратарских усева, 1-4 код поврћа и до
6 прскања код воћа.
РАЗМАК ИЗМЕЂУ ДВА ТРЕТМАНА:
8-10 дана.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
недостатак сумпора и
магнезијума у пшеници
У препорученим количинама се може
мешати са другим пестицидима, али код
неких осетљивих сорти шљиве проверити
могућност због могућих фитотоксичности.
здрава пшеница
179
WUXAL SUPER
Фолијарно енергетско храниво са избалансираним
садржајем макро и микроелемената
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
8%
Фосфор (као P2О5)
8%
Калијум (као К2О)
6%
Бор (B)
0,01%
Бакар (Cu)
0,004%
Гвожђе (Fе)
0,02%
Манган (Mn)
0,012%
Молибден (Мо)
0,001%
Цинк (Zn)
0,004%
Специфична тежина: 1,24 g/cm3
pH вредност: 5,5
Паковање: 250 ml, 1 l и 10 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Super је најпознатији производ
немачког произвођача фолијарних
хранива Aglukon. Производи се од
високо квалитетних сировина са ниским
садржајем биуреата и хлорида што му
пружа изванредну толеранцију за биљке
и високу безбедност при примени у свим
усевима.
Због садржаја потпуно хелатинизираних
микроелемената побољшава се њихова
апсорпција и транслокација у биљкама,
као и заштита од испирања падавинама
или фиксације микроелемената
на површини листа. Пошто је у
Wuxal Super-у EDTA додата у вишку
(суперхелатинизација), применом овог
фолијарног хранива редукује се тврдоћа
воде у раствору за третирање.
180
Такође, пуферни систем Wuxal Super-а
регулише pH вредност раствора за
третирање и омогућава мешање овог
препарата са пестицидима.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Уравнотежен однос макро и
микроелемената у Wuxal Super-у и њихово
брзо усвајање од стране биљака омогућава
да, применом овог хранива у првом делу
вегетације, биљке буду боље обезбеђене
са неопходним хранивима за правилан
раст и развој.
Применом Wuxal Super-а подстиче се:
правилно формирање вегетативних и
генеративних органа код биљака, процеси
стварања и накупљања асимилата у
биљкама, што резултира високим и
стабилним приносима доброг квалитета.
ПРИМЕНА:
СТРНА ЖИТА (ПШЕНИЦА, ЈЕЧАМ, РАЖ)
– третирањем у фази бокорења и почетка
влатања (заједно са хербицидима), у
количини 3-4 l/ha. Стрна жита можемо
третирати са истом количином Wuxal
Super-а у почетку класања (сам или
заједно са фунгицидима). Тада применом
овог препарата утичемо на побољшање
квалитета зрна.
КУКУРУЗ И СУНЦОКРЕТ - у фази 4-6
листова, у количини 3-4 l/ha.
СОЈА – у фази интензивног пораста, у
количини 3-4 l/ha.
пшеница третирана Wuxal Super-ом
ВОЋЊАЦИ И ВИНОГРАДИ у концентрацији од 0,3%. Препоручују се 3
третмана, док плод не достигне величину
ораха. У виноградима се примењује пре
цветања, па док бобице не достигну
величину 2-3 mm.
ПОВРЋЕ – у количини 1-3 l/ha, самосталном
применом или у склопу редовних мера
заштите са пестицидима. Препорука је да се
Wuxal Super примењује после пресађивања
биљака до почетка формирања плодова.
ЦВЕЋЕ - У Европској Унији, Wuxal Super
је регистрован за исхрану цвећа, посебно
резаног, јер му даје сјајну и глатку боју. За
третирање цвећа, Wuxal Super се примењује
у концентрацији од 0,2%.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Wuxal Super се не меша са бордовском
чорбом, сумпорно кречном чорбом и другим
средствима јако алкалне реакције.
кукуруз третиран Wuxal Super-ом
181
WUXAL TOP P
Фолијарно енергетско храниво са избалансираним
садржајем макро и микроелемената
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Азот (N)
5%
Фосфор (као P2O5)
20%
Калијум (као К2О)
5%
Бор (B)
0,01%
Бакар (Cu)
0,004%
Гвожђе (Fе)
0,02%
Манган (Mn)
0,012%
Молибден (Мо)
0,001%
Цинк (Zn)
0,004%
Специфична тежина: 1,27 g/cm3
pH вредност: 6,0
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Top P је храниво за све ратарске,
повртарске и воћарске усеве који имају
високу потребу за фосфором. Фосфор је
саставни део основне структуре ћелија,
учествује у изградњи нуклеинских
киселина, липида, те посредно или
непосредно утиче на све животне процесе
код биљака.
Фосфор се у земљишту налази у облику
једињења различите растворљивости, а
самим тим и различите приступачности за
биљке. Најчешће до недостатка фосфора
долази на кречним, алкалним, екстремно
киселим (pH<5) и земљиштима која се
интензивно користе.
Биљке најинтензивније усвајају фосфор
у најранијим фазама раста и развића
182
и у периоду образовања генеративних
органа. Због тога, Wuxal Top P представља
идеалан извор лакоприступачног фосфора,
посебно за биљке које су пореклом из
суптропских или тропских климата, као
што су кукуруз, паприка, парадајз и већина
поврћа, јер оне имају повећане захтеве за
фосфором.
Посебну ефикасност Wuxal Top P испољава
када у пролеће дође до захлађења.
Тада код наведених биљних врста због
слабије конверзије енергије долази до
појаве црвенила и застоја у порасту.
Применом Wuxal Top P биљке усвајају
лакоприступачни фосфор, превазилазе
настале стресне услове, настављају
неометано раст и развој, што је предуслов
за остварење високог приноса.
ПРИМЕНА:
КУКУРУЗ - у фази интензивног пораста, у
количини 2-4 l/ha, у 1-2 третмана.
ПОВРТАРСТВО (ПАРАДАЈЗ, ПАПРИКА И ДР.)
- у количини 2-4 l/ha, 3-4 примене.
недостатак фосфора у кукурузу
ВОЋЕ - у количини од 3 l/ha, од кретања
вегетације до плодова величине ораха, у 3-4
примене.
ВИНОВА ЛОЗА - у количини од 2 l/ha, са 2-3
примене.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
Wuxal Top P је компатибилан са већином
препарата за заштиту биља. Ипак,
препоручујемо да се уради тест мешања пре
прве примене.
недостатак фосфора на парадајзу
183
WUXAL ZINK
Фолијарно храниво на бази микроелемената за
допунску исхрану биљака на земљиштима
са дефицитом у цинку
САДРЖАЈ ХРАНЉИВИХ ЕЛЕМЕНАТА
Цинк (Zn)
6%
Азот (N)
5%
Сумпор (S)
3%
Специфична тежина: 1,43 g/cm3
pH вредност: 6,0
Паковање: 1 l
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Wuxal Zink је ново фолијарно храниво
на бази цинк-органског комплекса за
спречавање појаве недостатка цинка код
гајених биљака.
Савремена формулација Wuxal Zink-a
омогућава боље пријањање и задржавање
хранива на листу, једноставнију припрему
раствора и већу ефикасност у односу на
уобичајене цинк-хелате или цинк-сулфат
соли. Wuxal Zink је безбедан за животну
средину и потпуно биоразградив.
НАЧИН ДЕЛОВАЊА:
Цинк има веома важну улогу у промету
материја код биљака, јер је активатор
или саставни део многих ензима. Утиче
на промет нуклеинских киселина,
процес фотосинтезе и неопходан је у
184
синтези ауксина, најпознатијег хормона
који регулише раст биљака. Због тога
су најтипичнији морфолошки знаци
недостатка цинка изазвани недовољном
количином ауксина, пре свега мали, ситни,
уски листови, скраћење интернодија и
стварање розете.
Ови симптоми су познати као
“цинкопатија”. Најчешће се јављају
на лаким песковитим, алкалним и
земљиштима богатим фосфором, а
најосетљиве су вишегодишње биљне
врсте: јабука, крушка, бресква, винова
лоза и цитруси.
Код винове лозе недостатак цинка се
уочава по појави рехуљавих гроздова
(бобице су различите величине, а сва зрна
су са семеном). Код црног лука, симптоми
недостатка цинка се испољавају у виду
избељивања и сушења врхова листа.
цинкопатија на јабуци
ПРИМЕНА:
JАБУКА - Wuxal Zink се користи, у количини
1-2 l/ha, третирањем у време пуцања
пупољака у пролеће или после бербе
плодова сa 2 l/ha.
КОШТИЧАВО ВОЋЕ - у количини 1-2 l/ha,
третирањем непосредно после цветања и
2-3 недеље касније.
ВИНОВА ЛОЗА - у количини од 1 l/ha,
третирањем после појаве првих симптома
недостатка цинка.
ПОВРЋЕ - у количини од 1 l/ha, 1-2 пута
после појаве симптома.
Количина примене за остале усеве: 2 l/ha.
МОГУЋНОСТ МЕШАЊА:
недостатак цинка на виновој лози
Wuxal Zink се користи сам и не меша се са
другим хранивима или пестицидима.
НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ:
Код јабуке може бити токсичан ако се
користи у време присуства плодова.
недостатак цинка на виновој лози
185
Програм
заштите
ЗАШТИТА ЈАБУКЕ
Програм заштите јабуке у стандардној
производњи
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
14-21 дан пред почетак
вегетације
бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora)
Bakarno ulje 1,5%
бубрење пупољака
калифорнијска штитаста ваш
(ако је присутна)
Saturn 250 EC 3 l/ha
Letol EC 10 l/ha
пуцање пупољака
jабукин цветојед
фолијарна исхрана
Savanur 1,2-1,5 l/ha
Wuxal Zink 1 l/ha
мишје уши
бактериозна пламењача
чађава краставост
Everest 0,5%
3-5 дана касније
чађава краставост
пепелница
Delan 700 WG 0,7 kg/ha
Falcon 460 EC 0,6 l/ha
7 дана касније
чађава краставост
пепелница
Tortricidae
Delan 700 WG 0,7 kg/ha
Falcon 460 EC 0,6 l/ha
Fastac 10 EC 200 ml/ha
розе пупољак
фолијарна исхрана
(боља оплодња)
чађава краставост
пепелница
крвава и калифорнијска ваш
Wuxal Ascofol 2-2,5 l/ha
188
Tercel 2,5 kg/ha
Perfekthion 0,25% +
Silwet L-77 25 ml/100 l воде
цветање
Alternaria spp.
Signum 0,8 kg/ha
чађава краставост
Zato WG 50 g по метру висине/ha
пепелница
бактериозна пламењача
Everest 0,01-0,012%
(ако је цветање дуго и има услова
за инфекцију)
прецветавање
чађава краставост
лисне ваши
лисни минери
калифорнијска штитаста ваш
Different 250 EC 250 ml/ha +
Antracol 70 WG 2 kg/ha
Confidor 70 WG 50 g по метру
висине/ha
7-8 дана после
фолијарна исхрана
чађава краставост
Wuxal Calcium 5 l/ha
Zignal 500 SC 0,75 l/ha
Wetsul 4-5 kg/ha
7-8 дана после
фолијарна исхрана
чађава краставост
Wuxal Calcium 5 l/ha
Different 250 EC 250 ml/ha +
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
Wetsul 4-5 kg/ha
јабукин смотавац
крај маја
фолијарна исхрана
чађава краставост
јабукин смотавац
Wuxal Calcium 5 l/ha
Different 250 EC 250 ml/ha +
Zignal 500 SC 0,75 l/ha
Savanur 1-1,2 l/ha
Wetsul 3 kg/ha
10-14 дана касније
јабукин смотавац
болести јабуке
фолијарна исхрана
фитофагне гриње
Sumi Alfa 5 EW 0,25 l/ha
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Wuxal Magnesium 4-5 l/ha
Wetsul 3 kg/ha
10-14 касније
фолијарна исхрана
пепелница
фитофагне гриње
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Folicur 250 EW 0,6 l/ha
Kraft 1,8 EW 1,2 l/ha
10-14 касније
пепелница
Alternaria spp. и гриње
јабукин смотавац
Falcon 460 EC 0,6 l/ha
Wetsul 3 kg/ha
Zignal 500 SC 0,75 l/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
14 дана касније
фолијарна исхрана
јабукин смотавац
фитофагне гриње
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Saturn 250 EC 2,5 l/ha
Todome 24 SC 1,2-1,5 l/ha
15 дана пред бербу
фолијарна исхрана
болести плодова у складишту
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Zato 50 WG 50 g по метру
висине/ha
после бербе, лишће још увек
зелено
фолијарна исхрана
(надокнада бора и цинка)
Wuxal Boron 2 l/ha
Wuxal Zink 2 l/ha
189
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЈАБУКЕ У
ИНТЕНЗИВНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
Појава штетних организама код интензивне производње јабуке зависи
од система гајења, заливања, травног појаса, густине садње, система
орезивања, гајења јабуке у моносортним површинама, интензитета
ђубрења и проређивања плодова.
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
зимско прскање
Калифорнијска штитаста ваш,
јаја црвене воћне гриње, јаја
лисних ваши, крвава ваш и др.
Letol EC 40 l/ha
бубрење пупољака
бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora)
Bakarno ulje 1,5%
бактериозна пламењача
jабукин цветојед
крвава ваш
Everest 0,5%
Savanur 1,2-1,5 l/ha
Asfert 2 (Urea,Mg sulfat,K-sulfat)
1,5 g /l воде (заливање)
3-5 дана касније
чађава краставост
пепелница
Delan 700 WG 1 kg/ha
Falcon 460 EC 0,6 l/ha
6-8 дана касније
чађава краставост
пепелница
Tortricidae
крвава ваш
Delan 700 WG 1 kg/ha
Falcon 460 EC 0,6 l/ha
Bifenicus 300 ml/ha
Asfert 2 (заливање) 1,5 g/l воде
мишје уши
190
розe пупољак
чађава краставост
пепелница
крвава и калифорнијска ваш
боља оплодња
цветање
Tercel 2,5 kg/ha
Perfekthion 0,25%
Asfert 2 (заливање) 1,5 g/l воде
Wuxal Ascofol 2,5 l/ha
чађава краставост
пепелница
Alternaria spp. на плоду
бактериозна пламењача
рутава буба
Zato 50 WG 50 g по метру висине/ha
чађава краставост
пепелница
лисни минери и лисне ваши
Signum 0,75 kg/ha
Everest 0,01-0,012%
спустити мреже са стране
долетања
фолијарна исхрана
Different 250 EC 30 ml/100 l воде
Antracol 70 WG 2,5 kg/ha
Calypso 480 SC 100 ml по метру
висине/ha
Wuxal Calcium 5 l/ha
6-8 дана касније
чађава краставост
фолијарна исхрана
Zignal 500 SC 1 l/ha
Wuxal Calcium 5 l/ha
6-8 дана касније
чађава краставост
јабукин смотавац
фолијарна исхрана
Different 250 EC 300 ml/ha
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
Wuxal Calcium 5 l/ha
крај маја
чађава краставост
Alternaria spp. на плоду
јабукин смотавац
фолијарна исхрана
Different 250 EC 300 ml/ha
Zignal 500 SC 1 l/ha
Savanur 1 l/ha
Wuxal Aminocal 5 l/ha
10-14 дана касније
раст и обојеност плодова
болести јабуке
фитофагне гриње
Wuxal Magnesium 5 l/ha
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Kraft 1,8 EW 1,2 l/ha
10-14 дана касније
(до краја јуна)
пепелница
Alternaria spp. на плоду
фолијарна исхрана
фитофагне гриње
Zignal 500 SC 1 l/ha
Dionis 1,5 l/ha
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Wetsul 3 kg/ha
14 дана касније
јабукин смотавац
лисне ваши
фитофагне гриње
фолијарна исхрана
пепелница
Calypso 480 SC 100 ml по метру
висине/ha
Todome 24 SC 1,2 l/ha
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Wetsul 3 kg/ha
14 дана после (крај јула)
болести, исхрана и обојеност
плодова
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Wuxal Aminocal 5 l/ha
август (сорте каснијег
сазревања)
фитофагне гриње
болести плодова у складишту
штетне гусенице
Kraft 1,8 EW 1,2 l/ha
Zato 50 WG 150 g/ha
Alverde 240 SC 100 ml/100 l vode
после бербе
фолијарна исхрана
(надокнада бора и цинка)
Wuxal Zink 2 l/ha
Wuxal Boron 2 l/ha
прецветавање
191
ЗАШТИТА КРУШКЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
мировање 14-21 дан пред
почетак вегетације
крушкина бува (Psylla pyri)
Letol EC 4 l/ha +
Sumi Alfa 5-EW 0,4 l/ha
фаза мишјих уши
бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora)
почетак пиљења ларви
крушкине буве
Everest 0,5%
5-7 дана касније
гриње пликова (Phythoptus pyri)
крушкина бува
Kraft 1,8 EW 1,5 l/ha
Zignal 500 SC 0,6-1 l/ha
затворени цветни пупољци
чађава краставост
Tortricidae
фолијарна исхрана
Mankosav 80 WP 2-2,5 kg/ha
Saturn 250 EC 3 l/ha
Wuxal Ascofol 2-2,5 l/ha
цветање
сушење цветова и гранчица
(Monilinia laxa) oсетљиве сорте
бактериозна пламењача
Dionis 1,5 l/ha
крушкина бува
рђаста гриња (Epitrimerus pyri)
чађава краставост
Todome 24 SC 2 l/ha
прецветавање
фолијарна исхрана
10-14 дана касније
Saturn 250 EC 3 l/ha +
Letol EC 2,5 l/ha
Everest 0,15%
Different 250 EC 200 ml/ha +
Zignal 500 SC 1 l/ha
Wuxal Calcium 3-4 l/ha
крушкина бува
лисне ваши
чађава краставост
фолијарна исхрана
Calypso 480 SC 400 ml/ha
око 1. јуна
фолијарна исхрана
Wuxal Ferro 2 l/ha
око 1. јула
крушкина бува
Kraft 1,8 EW 1,5 l/ha +
Letol EC 2,5 l/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
Signum 0,7 kg/ha
јабукин смотавац
чађавица на медној роси
14 дана касније
крушкина бува
јабукин смотавац
чађавица на медној роси
192
Zignal 500 SC 0,8 l/ha
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Kraft 1,8 EW 1,5 l/ha +
Letol EC 2,5 l/ha
Saturn 250 EC 2,5 l/ha
Signum 0,75 kg/ha
ЗАШТИТА ДУЊЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
14 дана пред почетак
вегетације
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora)
штитасте ваши (ако су присутне)
Bakarno ulje 1,5%
пуцање пупољака до фазе
мишјих ушију
бактериозна пламењача
Everest 0,5%
затворени цветни пупољци
фолијарна исхрана
(боља оплодња)
сушење цветова и гранчица
(Monilinia linhartiana)
Tortricidae
Wuxal Ascofol 2-2,5 l/ha
сушење цветова и гранчица
(Monilinia linhartiana)
бактериозна пламењача
(Erwinia amylovora)
Dionis Plus 1,5 l/ha
сушење цветова и гранчица
Signum 1 kg/ha или
Dionis Plus 1,5 l/ha
Everest 0,15%
цветање, 40% отворених
цветних пупољака
цветање, 80% отворених
цветних пупољака
бактериозна пламењача
Letol EC 40 l/ha
Dionis 1,5 l/ha
Fastac 10 EC 200 ml/ha
Everest 0,15%
прецветавање
сушење цветова и гранчица
црна пегавост
(Diplocarpon maculatum)
Zignal 500 SC 0,75 l/ha
Folicur 250 EW 0,75 l/ha
10 дана касније
фолијарна исхрана
црна пегавост
Wuxal Calcium 3-4 l/ha
Delan 700 WG 0,8 kg/ha
Different 250 EC 0,3 l/h
10 дана касније
фолијарна исхрана
црна пегавост
јабукин смотавац
Wuxal Calcium 3-4 l/ha
Antracol 70 WP 2 kg/ha или
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
10 дана касније
фолијарна исхрана
црна пегавост
лисне ваши
Wuxal Aminocal 3-4 l/ha
Delan 700 WG 0,8 kg/ha
Sumi Alfa 5 EW 0,2-0,25 l/ha
око 15. јула
фолијарна исхрана
2. генерација јабукиног
смотавца
Wuxal Aminocal 3-4 l/ha
Savanur 1,2 l/ha
између 15-20. августа
јабукин смотавац
Dimilin 480 SC 0,25 l/ha
почетак септембра
чување плодова после бербе
Wuxal Aminocal 3-4 l/ha
Ако су повољни временски услови (честе падавине) за сузбијањe
проузроковача сушења цветова и гранчица (Monilinia linhartiana) некада
је потребно урадити третман и пре појаве затворених цветних пупољака
препаратом Duofen у количини од 1,5 l/ha.
193
ЗАШТИТА ШЉИВЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
непосредно пред почетак
вегетације
шупљикавост лишћа
рогач шљиве
Bakarno ulje 1,5%
почетак цветања
(10% отворених цветова)
сушење цветова и гранчица
(Monilinia laxa)
Dionis Plus 2 l/ha
пуно цветање
(80% отворених цветова)
фолијарна исхрана
сушење цветова и гранчица
Wuxal Тop P 4 l/ha
Signum 0,5-0,75 kg/ha
прецветавање
наранџаста пегавост
рогач шљиве
шљивина оса
лисне ваши
Mankosav 80 WP 0,2% или
Antracol 70 WP 0,2%
Perfekthion 1,2 l/ha
развиће плода
(величине лешника)
фолијарна исхрана
наранџаста пегавост
шљивин смотавац
Wuxal Kalium 40 4 l/ha
Antracol 70 WP 0,2% или
Mankosav 80 WP 0,2%
Dimilin 48 SC 0,025%
плод величине ораха
фолијарна исхрана
рђе шљиве
Wuxal Calcium 3 l/ha
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
месец јул
фолијарна исхрана
трулеж плодова
eриофидне гриње
(Aculus cornutus)
Wuxal Aminocal 5 l/ha
Teldor 500 SC 1-1,5 l/ha
Todome 24 SC 1 l/ha
7 дана касније
eриофидне гриње
баштенски паук
(Tetranychus urticae)
Kraft 1,8 EW 1,2 l/ha
15 дана пред бербу
фолијарна исхрана
(боље наливање и
транспортабилност плодова)
Wuxal Aminocal 5 l/ha
194
ЗАШТИТА БРЕСКВЕ
И НЕКТАРИНЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
мировање
коврџавост лишћа брескве
(Taphrina deformans)
бактериозе (Pseudomonas spp.)
шупљикавост лишћа
(Clasterosporium spp.)
Bakarno ulje 1,5%
зелена тачка на вршним
пупољцима
коврџавост лишћа брескве
Antracol 70 WP 3 kg/ha
пред цветање
трипси
Tortricidae
коврџавост лишћа брескве
(касне сорте)
Fastac 10 EC 200 ml/ha
цветање
сушење цветова и гранчица
(Monilinia laxa)
Dionis Plus 2 l/ha
прецветавање
сушење цветова и гранчица
eриофидне гриње
(Aculus cornutus)
Signum 0,75 kg/ha
Todome 24 SC 1 l/ha
7 дана касније
бресквина ваш (Mysus persicae)
болести лишћа
Confidor 70 WG 0,1 kg/ha
Antracol 70 WP 2 kg/ha
плодови формирани
фолијарна исхрана
бресквин смотавац
(Cydia molesta)
бресквина штитаста ваш
(Diaspis pentagona)
пепелница
шупљикавост лишћа
Wuxal Calcium 3 l/ha
Imidan 50 WP 2 kg/ha
бресквин смотавац
бресквина штитаста ваш
бресквина ваш (Mysus persicae)
пепелница
фолијарна исхрана
Saturn 250 EC 2,5 l/ha +
Confidor 70 WG 100 ml/ha
фолијарна исхрана
Wuxal Aminocal 5 l/ha
2 недеље пред бербу
(неке сорте)
бресквин смотавац
болести плодова
фолијарна исхрана
Fastac 10 EC 150 ml/ha
Zato 50 WG 50 g по метру висине/ha
Wuxal Aminocal 4 l/ha
сорте каснијег сазревања
пепелница
болести плодова
фолијарна исхрана
Zato 50 WG 50 g по метру висине/ha
плодови величине ораха
први плодови раних сорти
почињу да улазе у технолошку
зрелост
Antracol 70 WP 3 kg/ha
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
Delan 700 WG 0,075%
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
Wuxal Calcium 3 l/ha
Wuxal Aminocal 4-5 l/ha
195
ЗАШТИТА ВИШЊЕ И ТРЕШЊЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
непосредно пред почетак
вегетације
шупљикавост лишћа
бактериозе
презимљујуће форме инсеката
Bakarno ulje 1,5%
отворено 10% цветних пупољака
сушење цветова и гранчица
(Monilinia laxa)
шупљикавост лишћа
фолијарна исхрана
Duofen 1,5 l/ha
отворено 40% цветних пупољака
сушење цветова и гранчица
Dionis Plus 2-2,5 l/ha или
Signum 0,6–0,75 kg/ha
отворено 80% цветних пупољака
сушење цветова и гранчица
Signum 0,6–0,75 kg/ha или
Dionis Plus 2-2,5 l/ha
раст плодова
фолијарна исхрана
Wuxal Kalium 40 4 l/ha
почетак руђења плодова
трешњина мува
(Rhagoletis cerasi)
мрка пегавост лишћа
(Coccomyces hiemalis)
фолијарна исхрана
Fastac 10 EC 200 ml/ha или
Perfekthion 0,05-0,075%
Feniks 3 l/ha
трешњина мува
(Rhagoletis cerasi)
фолијарна исхрана
Calypso 480 SC 0,25 l/ha
мрка пегавост лишћа
eриофидне гриње
Feniks 3 l/ha
Kraft 1,8 EW 1,2 l/hа
10 дана после
после бербе
Saturn 250 EC 2,5 l/ha
Wuxal Ascofol 2 l/ha
Wuxal Aminocal 4-5 l/ha
Wuxal Aminocal 4-5 l/ha
ЗАШТИТА МАЛИНЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
14 дана пре кретања вегетације
болести стабла
Bakarno ulje 1,5% или
Letol EC 2% + Everest 0,4%
бубрење пупољака
болести стабла
Everest 0,4%
почетак листања (3-5 листа)
eриофидне гриње
болести стабла
Kraft 1,8 EW 1 l/ha
Antracol 70 WP 1,8 kg/ha
затворени цветни пупољци
фолијарна исхрана
малинина буба
малинин цветојед
лисне ваши
малинин смотавац
болести стабла и листа
Wuxal Ascofol 2 l/ha
Fastac 10 EC 0,15l/ha +
Calypso 480 SC 0,2 l/ha
сива трулеж
1.Dionis 1,5 l/ha
2. Signum 1,5 kg/ha
прецветавање
фолијарна исхрана
болести стабла и листа
сива трулеж
Wuxal Calcium 2,5-3 l/ha
Dionis 1,5 l/ha
8-10 дана после
фолијарна исхрана
Wuxal Kalium 40 4 l/ha
14 дана пред бербу
сива трулеж
Signum 1,5 kg/ha
цветањe
1. 10% цветова отворено
2. 80% цветова отворено
196
Saturn 250 EC 2,5 l/ha
Teatar 0,75 l/ha
7 дана пред бербу
сива трулеж
фолијарна исхрана
Teldor 500 SC 1,5-2 l/ha
Wuxal Aminocal 3 l/ha
после бербе
болести стабла и листа
Teatar 0,75 l/ha +
Zignal 0,5-0,6 l/ha или
Dionis Plus 2 l/ha
Todome 24 SC 1 l/ha или
Kraft 1,8 EW 1 l/ha
eриофидне гриње
током октобра месеца
болести стабла и листа
боље одрвењавање изданака
Everest 0,4-0,5%
ЗАШТИТА КУПИНЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
14 дана пре кретања вегетације
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
болести стабла
Bakarno ulje 1,5% или
Letol EC 2% + Everest 0,4%
бубрење пупољака
болести стабла
Everest 0,4%
почетак листања (3-5 листова)
eриофидне гриње
болести стабла
Kraft 1,8 EW 1 l/ha
Mankosav 80 WP 2 kg/ha
8-10 дана касније
жута рђа листа и стабла
(Kuehneola uredinis)
фолијарна исхрана
Antracol 70 WP 2 kg/ha
затворени цветни пупољци
жута рђа листа и стабла
малинина буба
малинин цветојед
лисне ваши
Tortricidae
Teatar 1 l/ha
Savanur 1–1,2 l/ha или
Calypso 480 SC 0,2 l/ha +
Fastac 10 EC 0,15 l/ha
сива трулеж
1. Dionis 1,5 l/ha
2. Signum 1,5 kg/ha
фолијарна исхрана
жута рђа листа и стабла
болести стабла
(Didymella applanata,
Septocyta ruborum)
сива трулеж
Wuxal Calcium 2,5-3 l/ha
Zato 50 WG 0,15 kg/ha
8-10 дана касније
фолијарна исхрана
жута рђа листа и стабла
сива трулеж
Wuxal Kalium 3-4 l/ha
Folicur 250 EW 1 l/ha
Teldor 500 SC 1,5 l/ha
7 дана пред бербу
фолијарна исхрана
сива трулеж
Wuxal Ascofol 2-2,5 l/ha
Teldor 500 SC 1,5 l/ha
болести стабла
(Didymella applanata,
Septocyta ruborum)
Bakarno ulje 1,5%
болести стабла
(Didymella applanata,
Septocyta ruborum)
Everest 0,5%
цветањe
1. 10% цветова отворено
2. 80% цветова отворено
прецветавање
крај октобра
почетак новембра
Wuxal Ascofol 2,5 l/ha
Dionis 1,5 l/ha
197
ЗАШТИТА ЈАГОДЕ
ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
почетак листања
јагодина гриња
(Phytonemus pallidus)
Kraft 1,8 EW 1 l/ha
затворени цветни пупољци
фолијарна исхрана
(боља оплодња)
пегавост лишћа јагоде
(Mycosphaerella fragariae)
пепелница
(само осетљиве сорте)
јагодин цветојед
Wuxal Ascofol 2,5-3 l/ha
цветање
сива трулеж
Dionis 1,5 l/ha (први третман)
Signum 1,5 kg/ha (други третман)
прецветавање
фолијарна исхрана
пегавост лишћа јагоде
лисне ваши
Tortricidae
Wuxal Calcium 4 l/ha
Duofen 1,5 l/ha
Confidor 70 WG 100 g/ha
Fastac 10 EC 150-200 g/ha
интензивни пораст плодова
фолијарна исхрана
(квалитет и величина плодова)
Wuxal Kalium 40 2-2,5 l/ha
14 дана пред бербу
сива трулеж
Signum 1,5 kg/ha
7-10 дана пред бербу
фолијарна исхрана
(транспортабилност и квалитет
плодова)
Wuxal Aminocal 4-5 l/ha
3-5 дана пред бербу
сива трулеж
Teldor 500 SC 2 l/ha
после бербе
пипа корена
(Othiorhynchus sulcatus)
Saturn 250 EC 2,5 l/ha или
Bifenicus 2 l/ha
(третирање земљишта како би се
спречило пиљење ларви)
сузбијање корова
једногодишњи и вишегодишњи
усколисни корови
Flupisor 1 l/ha или
Pantera 40 EC 1,5-2,5 l/ha
198
Antracol 70 WP 0,2%
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
Calypso 480 SC 250 ml/ha
ЗАШТИТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
Пуцање пупољака
црна пегавост
(Phomopsis viticola)
Bakarno ulje 1,5%
развијено 2-3 листа
црна пегавост
ериофидне гриње
пепелница
Antracol 70 WP 0,2%
Kraft 1,8 EW 1,2 l/ha
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
развијено 5-6 листова
пепелница (Uncinula necator)
пламењача (Plasmopara viticola)
фолијарна исхрана
Wetsul 4-5 kg/ha
Mankosav 80 WP 0,2%
Wuxal Top P 4 l/ha
одвајање цветова
пепелница
пламењача
грожђани мољац
Cabrio Top 2 kg/ha
почетак цветања
боља оплодња цветова
Wuxal Ascofol 3 l/ha
отпало 80% цветних капица
пепелница
пламењача
сива трулеж
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
Antracol 70 WP 2,5 kg/ha
Dionis plus 2 l/ha или
Signum 1-1,5 kg/ha
Todome 24 SC 1,5 l/ha
Wuxal Magnesium 3 l/ha
цикаде вектори
фолијарна исхрана
Fastac 10 EC 200 ml/ha
пламењача
цикаде вектори
фитоплазме “Flavescence doree”
фолијарна исхрана
Melody Combi 0,15%
Todome 1,5 l/ha
почетак додиривања бобица
пламењача
пепелница
сива трулеж
ериофидне гриње
грожђани мољац
фолијарна исхрана
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Falcon 460 EC 0,5 l/ha
Dionis 1,5 l/h
Kraft 1,8 EW 1 l/ha
Fastac 10 EC 200 ml/ha
Wuxal Microplant 4 l/ha
почетак зрења
пламењача
сива трулеж
Melody Combi 0,15%
Signum 1,5 kg/ha
3 недеље пре бербe
сива трулеж
Teldor 500 SC 1,5 l/ha
гроздови почињу да висе
Waxal Calcium 3 l/ha
199
ЗАШТИТА КУКУРУЗА
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
репелент за птице
Royal Flo 0,15 l/25000 семена
третирање семена
једногодишњи травни и неки
широколисни корови
Telus 1,4-1,5 l/ha или
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Zeazin 1,5-2,0 l/ha
после сетве, а пре ницања
кукурузна пипа
Savanur 1,5 l/ha
широколисни корови
фолијарна исхрана
Maton 0,5-0,8 l/ha или
Colosseum 0,5-0,7 l/ha
самостално или у комбинацији
са препаратом Zeazin 1-1,3 l/ha
(ако Zeazin није коришћен после
сетве, a пре ницања) или
Intermezzo Plus 1,75 – 2,0 l/ha
Wuxal Super 3-5 l/ha или
Wuxal Top P 2 l/ha
после ницања, по појави
одраслих форми
у фази 3-5 листова кукуруза
широколисни корови
Intermezzo 0,15 – 0,25 l/ha +
ES Plus 0,2 l/ha
у фази до 8 листова кукуруза
дивљи сирак, усколисни (травни)
и неки широколисни корови
Nikosav 1-1,25 l/ha
у фази 3-8 листова кукуруза
у семенском усеву кукуруза
кукурузни пламенац
(Ostrinia nubilalis)
Reptalus panzeri
зелени ефекат
Fastac 10 EC 0,2 l/ha +
Alverde 0,2 l/ha +
Letol EC 2 l/ha
по појави јајних легала и ларви
Zato 50 WG 100 g/ha
ЗАШТИТА ПШЕНИЦЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
заштита од болести семена
Mankoseed 0,25 l/100 kg семена
широколисни корови
(на површинама где није
присутна врста Galium sp.)
рђе пшенице
фолијарна исхрана
Maton 0,8-1,2 l/ha или
Laren Max PX 15 g/ha +
Trend 0,1% +
Cabrio Top 0,4 kg/ha
Wuxal Super 3-5 l/ha
пепелница
(Blumeria graminis)
Falcon 460 EC 0,6 l/ha или
Duofen Plus 1,5 l/ha
током бокорења и влатања
житна пијавица
(Lema melanopus)
Fastac 10 EC 0,15 l/ha или
Bifenicus 0,1-0,15 l/ha
на почетку формирања првих
колонија
лисне ваши (Sitobion avenae,
Diuraphis graminis, Rhapalosipum
maydis, Schizaphis graminium)
фузариозе
(Fusarium spp.)
фолијарна исхрана
Fastac 10 EC 0,15 l/ha или
Bifenicus 0,1-0,15 l/ha
на почетку формирања првих
колонија
Duofen Plus 1,5 l/ha или
Teatar Plus 1 l/ha
Wuxal Microplant 3 l/ha
почетак цветања
200
третирање семена
од средине бокорења до почетка
влатања
ЗАШТИТА СОЈЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
боље развиће бактериозних
квржица
Wuxal Extra CoMo
100 ml/100 kg семена
третирање семена
једногодишњи усколисни и
широколисни корови
Sencor 70 WG 0,4 kg/ha +
Triflusav 48 EC 2,0 l/ha
пре сетве, инкорпорацијом
једногодишњи усколисни и
широколисни корови
Telus 1,4-1,5 l/ha +
Sencor 70 WG 0,4 kg/ha
(за земљиште са више од 3%
хумуса)
једногодишњи широколисни
корови
Passat 1,2 l/ha или
Savazon 480 2,0 l/ha +
Passat 0,6 l/ha +
Piano 8 gr/ha + ES Plus 0,2 l/ha
после ницања усева и корова
дивљи сирак из семена и ризома
и мухари
фолијарна исхрана
Flupisor 0,8-1,0 l/ha или
Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha +
Wuxal Magnesium 3 l/ha
после ницања дивљег сирка у
фази 3-5 листова
десикација
Sirius 3 l/ha
14 дана пре жетве
после сетве, а пре ницања усева
ЗАШТИТА СУНЦОКРЕТА
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
штеточине у земљишту
једногодишњи усколисни и
широколисни корови
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
Saturn 250 EC 2,5 l/ha или
Bifenicus 0,5 l/ha у редове или
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
са сетвом, третирањем у редове
са сетвом, депозиторима
Telus 1-1,2 l/ha +
Helion 2-3 l/ha или
Telus 1-1,2 l/ha +
Zeazin 1,2 l/ha или
Goal 1-1,25 l/ha
после сетве, а пре ницања усева
дивљи сирак из семена и ризома
и мухари
Flupisor 0,8-1,0 l/ha или
Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha
после ницања дивљег сирка у
фази 3-5 листова
боља оплодња и веће главице
Wuxal Boron 1,5-2 l/ha
до бутонизације
(кад последњи пут може да се
уђе у њиву)
Sclerotinia и Botrytis
Dionis Plus 1,5 l/ha
развој сунцокрета
лисне ваши
Calypso 480 SC 75-100 ml/ha
развој сунцокрета
десикација
Sirius 3 l/ha
14 дана пре жетве
201
ЗАШТИТА ИМИ ХИБРИДА
СУНЦОКРЕТА
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
штеточине у земљишту
Saturn 250 EC 2,5 l/ha или
Bifenicus 0,5 l/ha у редове или
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha
једногодишњи усколисни и
широколисни корови
Telus 1-1,2 l/ha +
Helion 2-3 l/ha или
Telus 1-1,2 l/ha +
Zeazin 1,2 l/ha
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
са сетвом, у редове
са сетвом, депозиторима
после сетве, а пре ницања усева
једногодишњи широколисни и
неки травни корови
Passat 1-1,25 l/ha
после ницања усева
дивљи сирак из семена и ризома
и мухари
Flupisor 0,8-1,0 l/ha или
Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha
после ницања дивљег сирка у
фази 3-5 листова
боља оплодња и веће главице
Wuxal Boron 1,5-2 l/ha
до бутонизације
(кад последњи пут може да се
уђе у њиву)
Sclerotinia и Botrytis
Dionis Plus 1,5 l/ha
развој сунцокрета
лисне ваши
Calypso 480 SC 75-100 ml/ha
развој сунцокрета
десикација
Sirius 3 l/ha
14 дана пре жетве
ЗАШТИТА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
Saturn 7,5 GR 15-20 kg/ha или
Bifenicus 0,5 l/ha у редове
са сетвом, депозиторима
са сетвом, у редове
репина пипа
(Bothynoderes punctiventris)
Savanur 1,5-2,0 l/ha
ницање усева
широколисни усеви
(први третман)
Korida 1,5-2,0 l/ha +
препарати на бази десмедифама
и фенмедифама
корови у фази од котиледона до
4 листа, а шећерна репа у фази
до два листа
широколисни усеви
(други третман)
Korida 1,5-2,0 l/ha +
препарати на бази десмедифама
и фенмедифама и етофумесата
7-10 дана после првог третмана
дивљи сирак из семена и ризома
и мухари
фолијарна исхрана
Flupisor 0,8-1,0 l/ha или
Pantera 40 EC 1-1,5 l/ha
Wuxal Boron 2-3 l/ha
после ницања дивљег сирка у
фази 3-5 листова
пегавост лишћа шећерне репе
(Cercospora beticola)
фолијарна исхрана
Teatar Plus 1,0 l/ha +
по појави првих пега
пегавост лишћа шећерне репе
(Cercospora beticola)
Teatar plus 1,0 l/ha
штеточине у земљишту
202
Wuxal Boron 2-3 l/ha
по појави првих пега
ЗАШТИТА РАСАДА ДУВАНА
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
сузбијање лисних ваши и трипса
Confidor 200 SL - 20 ml /10 l воде,
у три наврата:
а) за време укрштања лишћа
б) 2 недеље после и
ц) пред расађивање
Botrytis cinerea
Phytophthora tabaci
Teldor 500 SC 5 ml/10 l воде
Antracol 25 g/10 l вода
да се спречи бушење фолија
и појава пужева
Saturn 7,5 GR пре постављања
фолија, а Pužomor pelete око
фолија
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
у пластенику
обезбеђење воденог базена за
производњу расада
ЗАШТИТА ДУВАНА У ПОЉУ
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
жичари и совице
Bifenicus EC 2,0 l/ha
инкорпорација пред садњу
сузбијање корова
Stomp 330 E 4-6 l/ha или
Stomp Aqua 2,5-3 l/ha
пре расађивања
лисне ваши и трипси
Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
по потреби
пламењача
Antracol 70 WP 2,5 kg/ha
Wuxal K 40 4 l/ha
по потреби
Confidor 200 SL 0,3 l/ha
Wuxal Kalium 40 4 l/ha
по потреби
заустављање раста заперака
Royal MH 30 15 l/ha или
Royal Tac 25 l/ha
третирање после закидања
цвасти у року од два дана
H. armigera
Fastac 10 EC 0,2 l/ha
више пута у размаку од 5-7 дана
лисне ваши – вектори: вируса
мозаика дувана (ТМV), мозаика
краставца (CМV),
Y вируса кромпира на дувану
(PVY)
203
ЗАШТИТА КРОМПИРА
РАЗЛОГ ТРЕТИРАЊА
ИЗБОР ПРЕПАРАТА
ВРЕМЕ ЗАШТИТЕ
кромпирова златица, жичари,
грчице, „бела нога“
(Rhizoctonia solani)
Prestige 290 FS 100 ml/100 kg
семенског кромпира
третирање кртола кромпира
(семенски кромпир)
једногодишњи усколисни и
широколисни корови
Stomp 330 E 4-5 l/ha
Helion 2-3 l/ha
после сетве, а пре ницања
једногодишњи широколисни
корови
Sencor 70 WG 0,5-0,75 kg/ha
после ницања, када корови
изникну, а кромпир је висине
10-15 cm
мухари, пиревина, дивљи сирак
(у фази развоја 3-5 листова)
кромпирова златица
Flupisor 1 l/ha
после ницања кромпира и корова
пламењача кромпира
мољац кромпира
Mankosav 80 WP 3 kg/ha
Alverde 240 SC 100 ml/100 l воде
цветање
фолијарна исхрана
пламењача кромпира
мрка пегавост
мољац кромпира
(кртоле морају бити покривене
земљом)
Wuxal Microplant 4-5 l/ha
Antracol 70 WP 1,8 kg/ha
раст кртола
фолијарна исхрана
пламењача кромпира
мрка пегавост
(Alternaria solani)
Argotys ypsilon
Wuxal Magnesium 2,5 l/ha
Zignal 500 SC 0,4 l/ha
пламењача кромпира
мољац кромпира
Zignal 500 SC 0,5 l/ha
Calypso 480 SC 200 ml/ha
пре вађења кромпира
мољац кромпира
Складиштити на температури
испод 9°C. Ако нема услова
за хлађење, кртоле обавезно
дезинфиковати пре уношења у
складишта.
чување семенског и другог
кромпира
204
Confidor 200 SL или
Calypso 480 SC 100 ml/ha
Calypso 480 SC 100 ml/ha
у случају повољних временских
услова, третман поновити након
5-7 дана
Fastac 10 EC 200 ml/ha
ЗАШТИТА КРАСТАВЦА
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
заштита
расада
1-2
недеље по
расађивању
206
ШТЕТОЧИНА
ПРЕПАРАТ
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Ascofol
2-3 l/ha
(20-30ml/100m2)
лисне штеточине
Savanur
0,1-0,15%
(10-15 ml/10 l воде)
Wuxal Super
3-5 l/ha
(30-50ml/100m2)
болести расада
Antracol 70 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
пламењача и
црна пегавост
Teatar Plus
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Top P
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
антракноза
Antracol 70 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Asfert 1
2-3 kg/ha
(20-30g/100m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
лисне ваши
Perfekthion
0,15%
(15 ml/10 l воде)
зелено увенуће
Duofen
2-3 l/ha кроз систем
за заливање
(20-30 ml 100 m2)
3-4
недеље по
расађивању
пламењача и
лисне пегавости
Mankosav
80 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Asfert 2
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
лисне ваши
Confidor
200 SL
0,5-0,7 l/ha
(5-7 ml/100 m2)
Wuxal
Super
3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
пепелница
Different
250 EC
0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
Asfert
Universal
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
Wuxal
Aminocal
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Формирање
вреже
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пепелница
Different
250 EC
0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
Asfert
Universal
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
антракнозе
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal
Super
3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
лисне ваши,
трипси
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
Wuxal
Aminocal
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње, минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal
Boron
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
лисне ваши
Fastac 10 EC
0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert 3
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal
Calcium
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне ваши и
трипси
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
Wuxal
Aminocal
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal
Kalium 40
2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert
Universal
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
Почетак
цветања
Формирање
плодова
(водећи
рачуна о
каренци)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене биљке,
а на изникле корове.
207
ЗАШТИТА ПАПРИКЕ
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
пре сетве или
садње
пре
расађивања
4-6 листова
208
ШТЕТОЧИНА
ПРЕПАРАТ
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
дезинфекција
земљишта
Basamid
granulat
30-50 g/m2
подземне
штеточине
Saturn 7,5 GR
15-20 kg/ha у редове
једногодишњи
травни и
широколисни
корови
Stomp 330 E
4-5 l/ha
(40-50 ml/100 m2)
Wuxal Ascofol
2-3 l/ha (20-30 ml/100 m2)
усколисни
корови
Flupisor
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert 1
2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Top P
2 l/ha (20 ml/100 m2)
лисне ваши
Calypso 480 SC
или
0,1 l/ha
(1 ml/100 m2)
Asfert Universal
2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
Confidor 200 SL
0,5-0,7 l/ha
(5-7 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
зелено увенуће
Duofen
2-3 l/ha кроз систем
за заливање
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
6-8 листова
раст-развој
Antracol 70 WP
или
0,25%
(25 g/10 l воде) или
Asfert 2 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
лисне ваши и
совице
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert 3 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal Calcium 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне ваши и
бувачи
Fastac 10 EC
0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml/100 m2)
Wuxal Kalium 40 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене биљке,
а на изникле корове.
209
ЗАШТИТА ПАРАДАЈЗА
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
пре садње
заштита
расада
ШТЕТОЧИНА
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
једногодишњи
травни и
широколисни
корови
Stomp 330 E
4-5 l/ha
(40-50 ml/100 m2)
дезинфекција
земљишта
Basamid
granulat
30-50 g/m2
подземне
штеточине
Saturn 7,5 GR
15-20 kg/ha у редове
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне штеточине
Savanur
0,1-0,15%
(10-15 ml/10 l воде)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
болести расада
Antracol 70 WP
0,25 kg/ha
(25 g/10 l воде)
лисне ваши
Perfekthion
0,15%
(15 ml/10 l воде)
пламењача и
црна пегавост
Teatar plus
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Mankosav 80 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Duofen
2-3 l/ha кроз систем
за заливање
(20-30 ml/100 m2)
пламењача и
расађен расад
црна пегавост
6-8 листова
бактериозе
зелено увенуће
210
ПРЕПАРАТ
Asfert 1 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
1-2 недеље по
расађивању
широколисни
корови
Sencor WG 70
0,4 kg/ha
(4 g/100 m2)
усколисни
корови
Flupisor
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert 2 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
ваши
Confidor 200 SL
0,5-0,7 l/ha
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
(5-7 ml/100 m2)
заштита до
прве бербе
(водећи
рачуна о
каренци)
заштита
између берби
(водећи
рачуна о
каренци)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Different 250 EC
0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/100 m2)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
лисне ваши
Fastac 10 EC
0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Mankosav 80 WP
0,25%
(25 gr/100 m2)
Asfert 3 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal Calcium 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне ваши и
трипси
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње, трипси и
минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Kalium 40 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене
биљке, а на изникле корове.
211
ЗАШТИТА ЛУБЕНИЦЕ
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
пре садње
заштита
расада
котиледони
2 права листа
4 листа
212
ШТЕТОЧИНА
ПРЕПАРАТ
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
подземне
штеточине
Bifenicus
2 l/ha (инкорпорација)
Saturn 7,5 GR
15-20 kg/ha у редове
лисне штеточине
Savanur
0,1-0,15%
(10-15 ml/10 l воде)
болести расада
Antracol 70 WP
0,2%
(20 gr/10 l воде)
рђасте гриње
Kraft 1,8 EW
1 l/ha (10 ml/100 m2)
пламењача,
црна пегавост,
антракноза
Teatar +
Antracol 70 WP
1 l/ha + 2 kg/ha
(10 gr + 20 g/100 m2)
пепелница
Different 250 EC 0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
лисне ваши
Perfekthion
0,15% (15 ml/10 l воде)
усколисни
корови
Flupisor
1 l/ha (10 ml/100 m2)
Asfert 1 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
лисне ваши
Confidor 200 SL
0,5-0,7 l/ha
(5-7 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
Wuxal Top P 2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
формирање
вреже
пепелница
Different 250 EC 0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
Asfert 2 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача,
црна пегавост и
антракноза
Teatar +
Antracol 70 WP
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
лисне ваши и
бувачи
Fastac 10 EC
0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml/100 m2)
гриње, трипси и
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
(10 ml/100 m2)
минери
почетак
цветања
формирање
плодова
(водећи
рачуна о
каренци)
1 l/ha + 2 kg/ha
(10 gr + 20 g/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Зелено увенуће
Duofen
2-3 l/ha кроз систем за
заливање (20-30 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar Plus
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
гриње, трипси и
минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
лисне ваши и
трипси
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Mankosav
80 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Asfert 3 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal Calcium 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне ваши и
трипси
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Kalium 40 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
Wuxal Boron 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене
биљке, а на изникле корове.
213
ЗАШТИТА ЦРНОГ ЛУКА
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
ШТЕТОЧИНА
ПРЕПАРАТ
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
пре сетве или
садње
подземне
штеточине
Bifenicus
2 l/ha (инкорпорација)
Saturn 7,5 GR
15-20 kg/ha у редове
пре ницања
једногодишњи
травни и
широколисни
корови
Stomp Aqua
или
2,5-3 l/ha
(25-30 ml/100 m2)
Stomp 330 E
4-5 l/ha
(40-50 ml/100 m2)
пламењача и
лисне пегавости
Antracol 70 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Wuxal Top P 2 l/ha
(20 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
лисне ваши и
совице
Bifenicus
0,2-0,5 l/ha
(2-5 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
2 листа
214
3-4 листа
формирање
главице
усколисни
корови
Flupisor
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
широколисни
корови
Goal
1-1,5 l/ha
(10-15 ml/100 m2)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
рђа и лисне
пегавости
Different 250 EC 0,2-0,3 l/ha
(2-3 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
лисне ваши и
трипси
Confidor 200 SL
0,5-0,7 l/ha
(5-7 ml/100 m2)
лукова мува
Perfekthion
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача
и црна пегавост
Antracol 70 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
Asfert 3 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
рђа и лисне
пегавости
Teatar Plus
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Wuxal Calcium 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
лисне ваши и
лукова бува
Fastac 10 EC
0,15-0,3 l/ha
(1,5-3 ml/100 m2)
гриње и минери
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене биљке,
а на изникле корове.
215
ЗАШТИТА КУПУСА
РАЗВОЈНИ
СТАДИЈУМ
пре
расађивања
заштита
расада
216
ШТЕТОЧИНА
ПРЕПАРАТ
КОЛИЧИНА
(КОНЦЕНТРАЦИЈА)
ИСХРАНА БИЉАКА
дезинфекција
земљишта
Basamid
granulat
30-50 g/m2
једногодишњи
травни и
широколисни
корови
Stomp 330 E
4-5 l/ha
(40-50 ml на 100 m2)
широколисни
кориви
Goal
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
подземне
штеточине
Saturn 7.5 GR
15-20 kg/ha у редове
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Ascofol 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне штеточине
Savanur
0,1-0,15%
(10-15 ml/10 l воде)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
болести расада
Antracol 70 WP
0,25%
(25 g/10 l воде)
8-10 дана по
расађивању
бувач и лисне
ваши
Perfekthion
0,15%
(15 ml/10 l воде)
Wuxal Top P 2 l/ha
(20 ml/100 m2)
велики и мали
купусар
Savanur
0,1-1,5%
(10-15 ml/10 l воде)
Asfert 1 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
усколосни
корови
Flupisor
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
(10 g/100 m2)
формирање
розете
формирање
главице
гриње
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
купусар, бувачи,
стенице и лисне
совице
Sumi Alfa 5 EW
0,15-0,2 l/ha
(1,5-2 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
пламењача и
црна пегавост
Teatar
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
Asfert Universal 2-3 kg/ha
(20-30 g/100 m2)
бактериозе
Everest
0,4%
(40 ml/10 l воде)
Wuxal Super 3-5 l/ha
(30-50 ml/100 m2)
сива трулеж
Dionis
2 l/ha
(20 ml/100 m2)
Wuxal Aminocal 2-3 l/ha
(20-30 ml/100 m2)
лисне ваши
Confidor 200 SL
0,5-0,7 l/ha
(5-7 ml/100 m2)
трипси
Dicarzol 50 SP
1 kg/ha
(10 g/100 m2)
гриње
Kraft 1,8 EW
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
бела лептираста
ваш
Todome 24 SC
1 l/ha
(10 ml/100 m2)
GLIFOSAV 480
4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2)
Третирање пре ницања или расађивања гајене биљке,
а на изникле корове.
217
УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ
СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ
ИСПРАЖЊЕНУ АМБАЛАЖУ ОД
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПРАТИ ОДМАХ НАКОН
ПРАЖЊЕЊА КАКО СЕ СРЕДСТВО ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА НЕ БИ ОСУШИЛО У
УНУТРАШЊОСТИ АМБАЛАЖЕ.
1.Троструко испирање
•Након употребе садржај амбалаже се
испразни у резервоар прскалице и
остави да се оцеди око 30 секунди.
•Чистом водом напуни се трећина
амбалаже, затвори, садржај снажно
промућка, како би вода дошла до
свих унутрашњих површина.
•Затварач амбалаже се скине, садржај
амбалаже проспе у резервоар
прскалице и остави да се оцеди око
30 секунди.
•Овај поступак се понавља још два
пута коришћењем чисте воде.
218
•Амбалажа се пробуши на три места
(изузев стаклене) и тако учини
неупотребљивом.
2.Испирање под притиском
•Врши се коришћењем специјалног
распршивача који се налази на
уређајима за примену средстава за
заштиту биља.
•Дно или бочни зид амбалаже се
пробуши и на том месту се причврсти
специјални распршивач – дизна
уређаја за примену средстава за
заштиту биља.
•Кроз специјални распршивач – дизну
пропушта се вода у трајању од 30
секунди.
•По завршеном испирању амбалажа
се оставља да се оцеди и осуши.
•Амбалажа се пробуши на три места и
тако учини неупотребљивом.
• Празну амбалажу обавезно очистити
после употребе. Испрану течност
утрошити заједно са припремљеним
раствором за третирање.
ПРИКУПЉАЊЕ:
• Чепове, фолије и стаклене флашице
обавезно одвојте од испране
амбалаже, јер је опасан отпад.
Одложите га у специјалне кесе
намењене за ту врсту отпада.
• Враћање празне амбалаже врши се
два пута годишње (јун – јул и
новембар – децембар).
• Празна амбалажа мора да садржи
постојећу декларацију због
утврђивања порекла амбалаже
пестицида.
ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ БИЉА
Закон о заштити биља и Закон о заштити
потрошача обавезује употребу пестицида
у складу са прописаним дозволама
за промет. У складу са тим, наводимо
неколико препорука о њиховој употреби:
• Пре примене препарата обавезно
прочитати Упутство за употребу које је
приложено уз свако паковање.
• Мешање препарата мора бити према
Упутству за употребу или је неопходно
урадити тест мешања.
• Приликом примене пестицида,
а нарочито хербицида, спречити
заношење на суседне усеве и засаде.
• Пестициде чувати у оригиналној
и добро затвореној амбалажи,
закључаним, сувим и означеним
просторијама, одвојено од хране,
пића и сточне хране, недоступно
неупућеним особама.
Сваки препарат садржи напомене о
времену и условима примене.
Поједини се користе као „летњи“
(Todome 24 SC и Letol EC), док други имају
повољан физиолошки ефекат на биљке
тзв. „green effect“ (Zato 50 WG,
Signum, Cabrio Top, Tercel).
Количина примене препарата дата је на
1000 l воде.
У зависности од потреба, примењује се
већа или мања количина воде и повећава
или смањује количина примене препарата.
Како би се обезбедила квалитетнија
заштита, потребно је прилагодити се
условима производње.
Примена појединих препарата одређује
се према висини биљке (Antracol 70 WP
860 g/m висине биљке, Calypso 480 SC
се користи у количини 120 ml/m висине,
Confidor 70 WG са 50 g/m висине).
Препарати који се примењују за сузбијање
инсеката, који се хране лишћем, користе се
у регистрованим количинама.
• При употреби пестицида носити
заштитну опрему.
За инсекте који се убушују у плодове,
примењује се већа количина и скраћује
интервал између третирања
(Alverde 240 SC-100 ml/100 l воде за
сузбијање кромпирове златице и великог
купусара, јер се хране листом), односно
200-300 ml/100 l воде за сузбијање
кукурузног пламенца, совице (убушују
се у биљке).
• Средства за заштиту биља не
користити по топлом и ветровитом
времену. Током примене забрањено је
пушење, као и употреба јела и пића.
Каталог садржи информације о примени
неких производа у земљама ЕУ, ради
информисања произвођача, са циљем
извоза на њихово тржиште.
• Ради спречавања загађења животне
средине, поштовати водозаштитне
зоне и спречити контаминацију вода
(водотока, бунара, језера и изворишта
вода).
219
СЕВЕРНА БАЧКА
Мр Зоран Радановић
Нови Сад, 063 448 168
[email protected]
ЈУЖНА БАЧКА
Дипл.инж. Данило Беатовић
Нови Сад, 063 379 896
[email protected]
ИСТОЧНА И ЈУЖНА СРБИЈА
Дипл.инж. Дејан Стојановић
Ниш, 063 7790 168
[email protected]
СРЕМ, МАЧВА И ПОДРИЊЕ
Дипл.инж. Велимир Цвијетић
Сремска Митровица, 062 8040 240
[email protected]
СЕВЕРНИ И СРЕДЊИ БАНАТ
Дипл.инж. Радован Булајић
Зрењанин, 063 448 165
[email protected]
ЈУЖНИ БАНАТ И СТИГ
Дипл.инж. Душан Медић
Београд, 063 803 6428
[email protected]
ЦЕНТРАЛНА И ЗАПАДНА СРБИЈА
Дипл.инж. Сретен Радосављевић
Београд, 063 448 167
[email protected]
Регионални
представници
2015
ЈАНУАР
П
У
С
ФЕБРУАР
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
П
У
С
Ч
П
МАРТ
С
Н
П
У
С
Ч
П
С
1
Н
1
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
9
10
11
12
13
14
15
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
21
22
16
17
18
19
20
21
22
26
27
28
29
30
31
23
24
25
26
27
28
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Н
АПРИЛ
П
У
МАЈ
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
П
У
С
Ч
ЈУН
П
С
Н
П
У
С
Ч
П
С
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
13
14
13
14
15
16
17
18
19
11
12
13
14
15
16
17
15
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
18
19
20
21
22
23
24
22
23
24
25
26
27
28
27
28
29
30
30
25
26
27
28
29
30
31
29
30
Н
ЈУЛ
П
У
АВГУСТ
С
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
П
У
С
Ч
П
СЕПТЕМБАР
С
Н
1
2
П
У
С
Ч
П
С
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
9
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
17
18
19
20
21
22
23
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
24
25
26
27
28
29
30
28
29
30
Н
31
ОКТОБАР
П
У
С
НОВЕМБАР
Ч
П
С
Н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
П
У
С
Ч
П
ДЕЦЕМБАР
С
Н
П
1
У
С
Ч
П
С
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
18
9
10
11
12
13
14
15
14
15
16
17
18
19
20
25
16
17
18
19
20
21
22
21
22
23
24
25
26
27
23
24
25
26
27
28
29
28
29
30
31
30
Dizajn, prepress i produkcija:
RAF Production, Beograd
Štampa:
AS Print, Šimanovci
Chemical Agrosava d.o.o.
Пaлмирa Тoљaтиja 5/IV
www.agrosava.com
Download

Каталог пестицида 2015