InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina XI
Broj 110
EUROLINES
Novembar 2014.
INFORMACIONI SISTEM
TEMELJ USPJEŠNOG
POSLOVANJA
AKTIVNOSTI
InfoBus
Iz sadržaja
TEMA BROJA
Informativni bilten kompanije
Centrotrans Eurolines
Godina XI Broj 110
Novembar
2014. godine
INFORMACIONI SISTEM CENTROTRANSA
Glavni i odgovorni
urednik:
dr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Kulović Almira
Prolaz Aida
DTP:
Babić Mira
Prolaz Aida
PREPORUČUJEMO
NOVE GRADSKE LINIJE U KANTONU SARAJEVO
U POSJETI
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
DIREKTOR JU “SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KS”
IGOR KAMOČAJI
AKTIVNOST
Tiraž: 500 komada
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
ODRŽAN RADNI SASTANAK SA DEUTSCHE TOURING
UVODNIK
Kulturan odnos prema okruženju je tekovina savremenog društva
Prije par godina, na jednom putovanju
bio sam u prilici da se vozim iz Dablina
do Belfasta. Dablin se nalazi u Irskoj, a
Belfast u Sjevernoj Irskoj, koja formalno
pripada Velikoj Britaniji. Poznato je iz
medija da postoji stalni sukob lokalnog
stanovništva koji je vezan za autonomiju
ove oblasti, odnosno pripadnosti Velikoj
Britaniji . Ono zbog čega navodim ovaj
primjer su jasni i upečatljivi utisci: Irska,
koja je uređena Evropska država i koja
sa svojim određenim karakteristikama
uživa simpatije u cijelom svijetu, a koje
se odnose prije svega na folk muziku i
lijepe krajolike. U izuzetnom sjećanju mi
je ostalo samo putovanje od Dablina do
Belfasta. Iako formalno na tom području
ne postoji granični prelaz između Velike
Britanije i Irske, tačno se vidi gdje počinje
Velika britanija a gdje završava Irska. Do
granice Irske ima dosta zgrada, okućnica,
vrtova, posjeda koji su takvi kakvi jesu neuredni, u maniru irske opuštenosti, ali
kad dođete u područje Velike Britanije
predjeli i zgrade su uređeni i primjer su
kako treba da se uredi i izgleda kuća,
okućnica, posjed, voćnjaci itd. Čistoća
u Belfastu u odnosu na Dablin je neusporediva. Nasuprot Dablinu koji ima
jedan opušteni šarm, sa svojim čuvenim
pabovima, imate Belfasat u kojem je sve
na neki način precizno definisano, čisto
i uređeno. Faktički isti narod u drugom
ambijentu, političkom ili društvenom se
drugačije ponaša.
Slična slika se stvara kada se putuje iz Austrije ili Njemačke u Bosnu i Hercegovinu.
Kako se približavamo Bosni i Hercegovini, kvalitet puteva, kvalitet ograda, okućnica i kuća rapidno pada. Kada putujete
od Njemačke preko Austrije, Slovenije i
1
Hrvatske i dolazite u ambijent Bosne i
Hercegovine u kome je na poseban način sve bosansko, onako kako je naše
oko naviklo, na sve te usputne prizore,
jasno se vidi razlika. U poređenju sa
gradovima Njemačke, Austrije, Slovenije
i Hrvatske zaista se vide snažni kontrasti,
snažni utjecaji opće društvene klime i kulture koja se najbolje vidi kroz način kako
se ljudi odnose prema imovini, prema posjedu, prema privredi, prema društvenim
sredstvima itd. Primjera ima dosta, da ne
govorimo o drastičnim poređenjima sa
Afričkim i Azijskim zemljama. Bliži primjer
za ovu moju impresiju je put od Sarajeva do Fojnice, pogotovo od Kiseljaka
do Fojnice, gdje se jasno vide „naselja“
sa pretežno hrvatskim stanovništvom u
kontrastnom odnosu na “naseljima” sa
bosanskim stanovništvom. Jasna je slika
različite pažnje i njegovanja okućnica,
bašta, vrtova, cvijeća do neuređenih stajnjaka, razbacanih materijala za gradnju
itd.
Razlog zbog kojeg ovo govorim i ističem
ove kontraste je sljedeći: Mi smo u Centrotransu nabavili pod istim uslovima,
svim našim radnicima odjela, ista odjela koja će koristiti u istim uslovima rada.
Imamo apsurdnu situaciju da to isto odijelo na nekom izgleda kao odrpana krpa
a na nekom izgleda kao manekenski
model koji se prezentira na pistama. Zašto je to tako? Prije svega smatram da je
to odraz i dio opće kućne kulture. Nije
odijelo ono što čini čovjeka, ali jeste indikator njegovih navika, njegove kulture,
indikator njegovog shvatanja svoje pozicije u Društvu. Uredan čovjek, koji djeluje čisto i uredno je taj koji će sigurno dati
kvalitetnu uslugu, kvalitetan proizvod, voditi računa oko preciznosti izrade nekog
proizvoda. Neuredan čovjek će sve to
šlampavo obavljati. Na primjer jedan naš
vozač će biti ljubazan i uslužan, poštovat
će procedure koje definišu ISO standardi
i kodeks ponašanja dok će drugi vozač,
isto obučen, sa istom platom,sa istim
obrazovanjem, pušiti cigaru u autobusu,
držati ruke u džepovima, imati izgužvano odijelo, pljuvati kroz prozor dok vozi,
puštati neartikuliranu muziku itd. Znači ta
uska nit koja odvaja kulturu od nekulture,
kvalitet od nekvaliteta, urednost od neurednosti je prisutna u svakom segmentu
života, od radionice u kojoj jedan mehaničar, kad obavlja posao, drži uredno
radno mjesto, svaki dio koji ugradi precizno pregleda i premjeri, pa ga ugradi
na propisan način, dok onaj drugi, koji to
radi čekićem i majzlom u blatu i masnoći,
ne može jednako kvalitetno uraditi opravku kao onaj koji to radi po procedurama.
Pitam se - Zar može normalan čovjek stati
u crno, ispušteno ulje i na svojim cipelama “istopati” cijelu radionicu, a da mu to
nimalo ne smeta?. Na kraju će ipak svu
tu nepotrebnu prljavštinu on ili njegov kolega, sa daleko više potrebnog vremena,
morati očistiti.
Kako promijeniti ova ponašanja i praksu?
To je jedan ogroman, težak i dugotrajan
proces, koji se historijski i evolutivno dešava u svim narodima koji teže da tradiciju i kulturu stave na pijedestal vrijednosti
jednog društva. Dok god izražena nekultura i nekulturno ponašanje mogu da se
tolerišu i predstavljaju manir onih koji su
u centru pažnje, koji su interesantni i koji
se za to ne sankcionišu itd., situacija se
neće promijeniti. Svjedoci smo da ljudi
koji nemaju osnovni nivo kulture obnašaju značajne, visoke funkcije itd. Samo
poštivanje standarda kulture življenja i kritičnost prema svim devijantnim pojavama
mogu pomoći da se stvari kreću nabolje.
Zato je važno da i mi u svojoj sredini imamo ispravan stav i kritički otklon prema
svim ponašanjima koji ne spadaju u tekovine kulture savremenog čovjeka.
Vratimo se Centrotransu. Naša firma ima
propisane ISO standarde i kodeks ponašanja svakog radnog mjesta. Po tim
standardima se svi moraju ponašati i ne
bi se nikako smjelo dogoditi da naš vo-
Dr.sc. Muhamed [aćiragić
zač bude izgužvan, da se naš vozač nekulturno ophodi prema putnicima, da je
neuredno ošišan, da mu je prljava košulja
itd. Prije svega, zato što smo obezbijedili
sve preduslove da svi vozači i drugi radnici
mogu pružiti adekvatan i isti kvalitet usluge putniku. Autobusi koje duže naši vozači
moraju biti čisti i uredni čime se na najbolji
način pokazuje naš odnos i pažnja prema
putniku. Čistoća se ne ogleda samo u čistoći prostora koji je u vidokrugu, negdje
na sredini, nego se ogleda u čistoći „budžaka“, mjesta do kojih je teško doći, gdje
se prašina taloži mjesecima. Tu se ogleda
kultura, čistoća, urednost i odnos prema
sredstvu rada koje je nekome povjereno,
prema vozilu, radionici, kancelariji itd.
Ukoliko u tom budžaku nema prašine i prljavštine, tek onda se može reći da je sve
uredno.
Jednom prilikom u posjeti nam je bila delegacija iz Laste, Beograd, ugledne firme
sa prostora bivše Jugoslavije. Mi smo im
tada pokazivali naš Centroservis kao oličenje visokih standarda itd. Gosti su bili
zaista impresionirani. Tadašnji direktor,
gospodin Sovrović je bio iznenađen nivoom, koji smo mi tada imali i rekao je;
„Nemoj ti meni više pokazivati šta ti hoćeš,
hoću da vidim WC u koji idu mehaničari“!
I otišli smo, zaista u najgori kraj radionice,
gdje se nalazi jedan periferni WC. Kada
smo došli tamo, na svu sreću taj WC je
bio čist i taj WC je više govorio o Centrotransu, o čistoći, o urednosti, kulturi i
disciplini nego sve prezentacije i projekcije
koje smo im prikazali.
Na kraju, da zaključim priču.
Svaki narod ima svoju kulturu, ona je odraz
ambijenta u kome se razvijaju društvenoekonomski odnosi tog društva, ali kultura,
kao opći pojam je odraz nivoa zrelosti jednog naroda i svakog čovjeka kao jedinke.
Zato moramo stalno voditi računa o tome
kako izgledamo, kako se ponašamo, kako
se izražavamo, kako komuniciramo, jer je
to odraz naše opće kulture (ali i kućnog
odgoja) što se na kraju manifestuje na
kvalitetu usluge koju pružamo na tržištu.
InfoBus
3
Prednost poslovanja
Informacioni sistem
Razvojem i dostupnošću novih informacionih tehnologija (IT), pružaju se nove poslovne mogućnosti. Pošto su informacioni sistemi omogućili i pospješili različite ljudske aktivnosti, samim tim su izvršili veliki
uticaj na društvo.
D
a li ste ikada pomislili šta bi se
desilo kada bi nestali informacioni sistemi koji služe za obavljanje brojnih poslovnih zadadaka? Zamislite da dođete na posao a na stolu
stoji papir, eventualno knjigodstvene
kartice, tintana olovka – nigdje računara, monitora, štampača. Na ulazu
u firmu se niste registrovali, samo je
čuvar evidentirao vaš dolazak. Služba
saobraćaja bi ručno pravila raspored,
saobraćajac bi rukom pisao putne naloge. Gorivo bi tankovao “pumpar” i
olovkom upisao u putni nalog i u svoju
evidenciju količinu izdatog goriva. Ako
bi se pojavio neki kvar na vozilu, kontrolor tehničke ispravnosti bi morao da
InfoBus
4
se sjeti ili traži u hrpi papira kada je
taj dio, koji je kvaru, ugrađen i koliko
je kilometara prešao. Nakon toga bi,
poslije detaljnog pregleda vozila, ispisivao nalog za opravku i nosio ga poslovođi radionice. Usput bi sreo tuce
ljudi koji nosaju neke papire koji bi
trebali da “pokrivaju” određeno radno
mjesto.
Svu poslovnu statistiku, koja je predstavljala tačan zbir netačnih podataka,
vodili bi posebni stručnjaci, neprikosnovenog autoriteta koji su uvijek o
svemu imali zadnju riječ. Isto kao i šef
računovodstva koji bi tajnu poslovnog rezultata držao do zadnjeg dana
poslovne godine i onda nam je to sa
ogromnim autoritetom, kao bozju milost, saopstavao 27. februara svake
godine.
Služba redova vožnje bi”pješke” izrađivala tarife i redove vožnje. Natpisi
firme na autobusima bi se “špricali”
preko rukom izrezanog šablona od
mušeme. Info bus bi se izrađivao rijetko i to samo povodom nekih jubileja za 5 ili 10 godina. Marketing kao
funkcija, u sadašnjem obliku i aktivnostima, praktično ne bi ni postojao.
Sve poslovne evidencije o realizaciji,
potrošnji, utrošku itd. vodili bi referenti za ovo ili ono. Procenat uočenih
grešaka u njihovim izvještajima bio je
minimalan, jer nije postojao informa-
Informacioni sistem
cioni sistem koji lako kontroliše, uoči i
«izbaci» svaku grešku ili odstupanje od
standarda i normi.
Ovakav uvod je bio potreban da bi se
shvatilo koliko je informacioni sistem
postao nezaobilazan faktor u svakodnevnim aktivnostima modernog čovjeka a posebno u poslovanju svake firme. Kao što se život ne može zamisliti
bez naizmjenične struje koju je izumio
Nikola Tesla niti bez plastike koju je
patentirao Aleksandar Parks, tako se
ni današnje moderno društvo ne može
zamisliti bez interneta, složenih informatičkih poslovnih sistema, raznih
kompjutera koju su našli primjenu u
svim segmentima života. Izostanak informacionog sistem i podrške koju on
pruža savremenom poslovanju, u svakoj firmi pa i Centrotrans Eurolines bi
doveo do neslućenih problema, zastoja i blokiranje poslovnih procedura.
Upravo iz ovih razloga smo se opredijelili da tema ovoga broja Info bus-a
bude Informacioni sistem u Centrotrans Eurolines.
Informacioni sistem
je integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu
i prenošenje informacija. Privredna
društva, sve druge vrste organizaci-
ja i pojedinci u savremenom društvu,
zavise od informacionih sistema koji
im služe za upravljanje svojim operacijama i poslovnim aktivnostima,
održavanje kompetitivnosti na tržištu,
ponudu različitih usluga i unaprijeđivanje ličnih sposobnosti i kapaciteta. Za
primjer, moderne korporacije zavise
od računarskih informacionih sistema
da bi obrađivale svoje finansijske račune i poslovne transakcije,ali i da bi
upravljale ljudskim resursima; općinske
uprave zavise od informacionih sistema za ponudu osnovnih usluga svojim
građanima; pojedinci koriste informacione sisteme da bi unaprijeđivali svoja
znanja, za kupovinu, upravljanje bankovnim računima i transakcijama, kao
i za različite finansijske operacije.
Razvojem i dostupnošću novih informacionih tehnologija (IT), pružaju se nove
poslovne mogućnosti. Pošto su informacioni sistemi omogućili i pospješili
različite ljudske aktivnosti, samim tim su
izvršili veliki uticaj na društvo. Ubrzali
su obavljanje svakodnevnih aktivnosti,
uticali na strukturu organizacija, izmijenili načine ponude i potražnje proizvoda na tržištu, kao i načine i shvatanje
rada. Informacije i saznanje, danas
čine vitalni ekonomski resurs.
Komponente informacionih
sistema
Osnovne komponente informacionih
sistema su hardver i softver računara,
baze podataka, telekomunikacioni
sistemi i tehnologije, ljudski resursi
i procedure, odnosno metodologije
procesovanja i prenošenja informacija.
Hardver
Danas, čak i najmanja firma, posjeduje
ili iznajmljuje računare. Obično se radi
o personalnim računarima (PC). Veće
organizacije koriste više računarskih
sistema, počev od moćnih radnih
stanica, miniračunara pa do efikasno umreženih personalnih računara.
Ujedno sa perifernim uređajima, kao
što su ulazni i izlazni uređaji (monitori,
štampači itd) i telekomunikacije, čine
hardver informacionih sistema. U novije vrijeme, cijene hardvera ubrzano
opadaju, ali brzina obrade i kapacitet
uređaja za čuvanje podataka, se konstantno uvećava.
Softver
Softver se obično dijeli na dvije šire
shvaćene klase: sistemski ili operativni softver i softver aplikacije. Osnovni sistemski softver se prepoznaje
pod imenom operativni sistem. OpTokmo Adnan
InfoBus
5
erativni sistem upravlja hardverom,
datotekama i drugim resursima sistema, osiguravajući sistematsko, konzistentno obavljanje zadataka i kontrolu
računara, najčešće preko grafičkog
korisničkog sučelja. Softverske aplikacije su programi dizajnirani za
obavljanje specijalizovanih zadataka
od kojih se mnogi nude na tržištu kao
paketi pripremljeni za korištenje odmah poslije instaliranja.
se koriste za dizajn i marketing novih
proizvoda. Ukoliko je neko kupio
nešto sa kreditnom karticom, direktno
u prodavnici, preko elektronske pošte
ili na Internetu, postaje dio neke od
mnogobrojnih baza o kupcima.
Telekomunikacije
Telekomunikacije se koriste za
povezivanje ili umrežavanje računarskih
sistema, kao i za prenošenje informaci-
Najbolji način za davanje sugestija za naš informacioni sistem IMIS
je putem intranet adrese Informatika_Intervencija. Sve svoje sugestije
uz detaljan opis bilo tekstualni ili slikovni treba da pošaljete na ovu
intranet adresu nakon čega mi poduzimamo akcije komunikacije sa
kompanijom Infosoft d.o.o. i sastavljamo plan aktivnosti kako bi se
ispravile eventualne greške u sistemu na koje ste nam sugerirali ili se
izvršila eventualna dogradnja sistema na koju ste nam sugerirali.
Baze podataka
Mnogi informacioni sistemi su primarno upravljači bazama podataka. Baza
podataka je kolekcija međusobno
povezanih podataka, organizovanih
na najpogodniji način za korištenje, ili
vađenje podataka po zadatim kriterijumima. Tipičan primjer baza podataka
u jednom preduzeću su podaci o radnicima i katalozi proizvoda. Naročitu
vrijednost čine baze o kupcima, koje
InfoBus
6
ja. Moguće je podesiti više različitih
računarskih konfiguracija, zavisno
od potreba svake organizacije. Lokalne mreže (LAN) povezuju računare
određenog mjesta, kao što su poslovne zgrade, terminali, radna mjesta itd. Mreže širokog opsega (WAN)
povezuju računare koji se nalaze na
različitim mjestima i često iz različitih
organizacija. Internet je mreža koja
povezuje milione računara sa svakog
kontinenta. Preko umrežavanja, ko-
risnici personalnih računara dobivaju
pristup različitim resursima informacija, velikim bazama podataka i ljudskim resursima, mogućnost obavljanja
istih poslova u saradnji sa kolegama,
kao i kontakt sa ljudima koji dijele ista
profesionalna i privatna interesovanja.
Ljudski resursi i procedure
Kvalifikovani stručnjaci su vitalna komponenta svakog informacionog sistema. Tehničko osoblje se sastoji od razvojnih i menadžera operacija, analista
i dizajnera sistema, programera softvera i administratora sistema. Kao
dodatak, radnici u jednoj organizaciji
moraju biti osposobljeni za korištenje
kapaciteta informacionog sistema.
Stotine miliona ljudi iz cijelog svijeta
svjesno ili nesvjesno uče da koriste informacione sisteme koristeći Internet.
Procedure za korištenje, upravljanje i
održavanje informacionih sistema su
dio njihove dokumentacije.
Uloga informacionih sistema u
procesu integracije preduzeća
Najčešće shvatanje uloge informacionih sistema u okviru integracije
preduzeća je da oni omogućavaju
Informacioni sistem
automatizaciju poslovnih procesa,
tj. način na koji se procesi obavljaju.
Informacioni sistemi u savremenim
kompanijama idu i korak dalje oni
mijenjaju ne samo način obavljanja
procesa već i način obavljanja cjelokupnog poslovanja. Mnoge kompanije
unapređenjem informacionih sistema
stiču konkurentsku prednost na tržištu.
Istraživanja koja je objavio Carr u
2003. pokazuju da ta prednost nije
dugotrajna i da ostatak konkurencije
brzo slijedi promjene i dostiže novi nivo
razvoja. Ovo ni slučajno nije argument
da ne treba koristiti informacione sisteme u procesu integracije preduzeća,
jer u slučaju zaostajanja u primjeni
novih tehnologija i sistema može doći
do potpune propasti kompanije.
Jedan od važnih aspekata upotrebe
informacionih sistema u procesu integracije preduzeća je integracija
aplikacija preduzeća, on predstavlja
preduslov integracije cjelokupnog poslovanja. Integracija aplikacija je proces koji povezuje aplikacije u okviru organizacije sa ciljem pojednostavljenja i
automatizacije poslovnih procesa, kao
i sa minimalnim uticajem na postojeće
aplikacija i strukture podataka.
Najveći izazov pri integraciji aplikacija
je raznovrsnost samih aplikacija, u
najvećem broju slučajeva one su bazirane na različitim operativnim sistemi-
Upravljanje zalihama
Plan i analiza
Autobuska stanica
Upravljanje ljudskim resursima
Plansko i preventivno održavanje
Upravljanje auto guama
Servis
Putni nalog
Saobraćaj
ma, koriste različite baze podataka
i različite programske jezike. Ovo
prouzrokuje da je u okviru preduzeća
nemoguća komunikacija između sistema, da je ogromna količina dupliranih podataka i da postoji problem u
komunikaciji između korisnika zbog
različite terminologije koja se upotrebljava.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Historija
Prilikom definisanja projektnog zadatka zahtijevalo se od Infosofta da
posebno vodi računa o prihvatljivosti informacionog sistema od najšireg
broja korisnika, vodeći računa o obrazovnom nivou zaposlenika. Posebno je
važno da se kod bilo kakve poslovne
akcije upoređuju normirane procedure
i daju upozorenja u slučaju odstupanja
od planskih veličina. Radi primjera dati
ćemo pregled detaljnih zahtjeva kad
je u pitanju radni nalog i poslovi oko
opravke vozila:: “Kod otvaranja bilo
kakvog radnog naloga Informacioni
sistem treba odmah dati sledeće kontrolne podatke: - Datum i kilometražu
na kojoj je vršena zadnja opravka na
konkretnom sklopu, kao i izračunatu
kilometražu do novog zahtjeva za
opravkom, poređenje te kilometražom
sa normom vijeka trajanja tog dijela u
eksploataciji, Podatke o osobama koje
su vršile prethodnu opravku. Ukoliko
novi zahtjev za opravkom ima elemente
ponovljene opravke, radni nalog treba
Razvoj informacionih sistema proizašao
je kao poddisciplina računarskih
znanosti u pokušaju da razumije i
racionalizira menadžment tehnologije
unutar organizacija. Brzo nakon toga,
informacioni sistemi postali su važno
područje istraživanja i počelo ih se
proučavati na svim većim sveučilištima
i poslovnim školama u svijetu.
Početkom 2006. godine počinjemo
sa integracijom svih potrebnih modula
za naše Društvo u jedan jedinstveni IIS
(integralni informacioni sistem). Prvim
Ugovorom koji je Uprava Društva potpisala sa kompanijom Infosoft d.o.o.
počinjemo sa razvojem slijedećih
modula unutar IIS-a:
•
•
•
•
•
Računovodstvo
Obračun plaća
Stalna sredstva
Blagajna
Sitan inventar
Tokmo Adnan
InfoBus
7
Historija razvoja IMIS-a
Centrotrans Eurolines kao velika prevoznička kompanija, koja svoju djelatnost obavlja
uz stalnu kooperaciju sa mnogim evropskim
kompanijama, pravovremeno je osjetila potrebu za modernizacijom poslovanja. Počeci
informatizacije u Kompaniji datiraju od ranih
osamdesetih prošlog stoljeća kada su nabavljeni prvi personalni računari namijenjeni
poslovnoj upotrebi. Iz tog vremena vrijedi se
prisjetiti da je jedna od prvih korisnih aplikacija bila proračun i izrada tarifa javnog prevoza putnika. U vrijeme intenzivne inflacije i
stalnih promjena cijena na ovome poslu su
radili uvježbani timovi od po 20 do 30 ljudi
koji su trebali u najkraćem vremenu da primjene na sve linije nove tarifne skalare. Nakon uvođenja računara sa posebno urađenim softwerom, ovaj mukotrpni posao su u
kratkom roku mogli da urade dva čovjeka što
je odmah slikovito pokazalo prednosti korištenja računara. Sledeća faza je bila uspješna implementacija sistema za rezervaciju i
prodaju autobuskih karata da bi se nakon
toga pristupilo prvoj integraciji svih poslovnih funkccija preduzeća. Za relativno kratko
vrijeme, kadrovi Centrotronsa su uradili poslovni informacioni sistem koji se sastojao od
nekoliko zasebnih modula: PN - putni nalog,
PN - pumpa, MP - Materijalno poslovanje,
FP - Finansijsko poslovanje, PE - Personalna
evidencija, Obračun plata itd. Iako tadašnji
nivo hardwera nije omogućavao integralnost
cijelog sistema ona je ipak bila djelomično
omogućena zbog kompatibilnosti baza podataka. Treba također napomenutu da je,
radi ušteda, većina računara sastavljana
u Centrotransu, od kupljenih komponenti.
Ovaj sistem se uspješno koristio do početka
rata i desetak godina nakon sve do implementacije novog Integralnog Informacionog
Sistema IMIS.
Koristeći iskustva velikih evropskih kompanija, Centrotrans Eurolines se odlučio za
razvoj vlastitog IIS-a (integralni informacioni sistem). Izvršivši sve potrebne radnje, pripremivši potrebnu dokumentaciju kompanija
Centrotrans Eurolines je raspisala tender na
kome će izabrati najboljeg ponuđača. Na
tender se prijavilo više eminentnih BH informatičkih kompanija. Uprava Društva je od
mnoštva ponuda koje su pristizale, kao najpovoljniju prihvatila ponudu od kompanije
Infosoft d.o.o. Nakon toga se pristupilo potpisivanju ugovora sa kompanijom Infosoft
d.o.o., krajem 2005. sa čime je otpočela
poslovna saradnja sa ovom kompanijom
kao i razvoj informacionog sistema koji naše
Društvo danas koristi a koji se skraćeno
zove se IMIS (Infosoft Management Information System).
InfoBus
8
da se štampa na posebnom obrascu koji posjeduje rubrike za
ocjenu odgovornosti osoba koje su vršile prethodnu opravku, ili
su nekvalitetnim korištenjem doprinjeli nastanku kvara.
Radni nalog koji se otvara zbog oštećenja vozila treba da
«povuče» podatke o prethodnim sličnim događajima, da ima
numeraciju identičnu internoj numeraciji za štete koja se kao
naljepnica lijepi na karoseriju vozila, poseban dio koji se odnosi
na utvrđivanje odgovornosti za štetu i visinu štete.
Ukoliko se radi o defektu na terenu radni nalog mora sadržavati
potrebne podatke o ponašanju vozila u prethodnom periodu,
sa prostorom za unošenje podataka o razlozima defekta i
utvrđivanjem odgovornosti.
Za radne naloge koji sadrže podatke o ugrađenim rezervnim
dijelovima treba predvidjeti opciju « 3 R « radi preciznije i veće
kontrole nad utroškom rezervnih dijelova”.
Od samog potpisivanja ugovora pa do današnjeg dana neprestano se radi na razvoju i dogradnjama našeg IIS-a IMIS. Dana
04.03.2014. usvojen je novi projektni zadatak kao i novi ugovor
i anex ugovora koji se tiču dogradnje IIS-a IMIS. Ovim projektnim zadatkom su definisane finalne dorade određenih modula
unutar IMIS-a kao i neke nove dogradnje. Na realizaciji ovog
projektnog zadatka se radi i danas a po završetku bi trebali imati
u potpunosti gotove slijedeće funkcije unutar IMIS-a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Putni nalog
AETRA
Trebovanja
Blagajna materijalnih troškova
Linija
Vozilo
Indikatori
Upravljanje i konzolni pregled
Servis
Auto gume
Ugostiteljstvo
Sitan inventar
Plan i analiza
Obračun plaća
Ostalo
Pravila pri radu sa informacionim sistemom
Prilikom kreiranja baze podataka, koja je osnova za jedan informacioni sistem, puno pažnje se odvaja na osiguravanje integriteta podataka. Integritet se postiže postavljanjem raznih pravila
za unos podataka u bazu. Kao najjednostavniji primjer možemo
navesti unos ocjena u bazi podataka nekog univerziteta. Poznato je da se na univerzitetima ocjene kreču u rasponu od 5 do 10.
Stoga osnovno pravilo koje bi se postavilo na primjeru ovakve
baze podataka je zabrana unosa vrijednosti manjih od 5 i većih
od 10. Međutim bez obzira na sva pravila koja se postave na
bazi podataka osoba koja radi sa tom bazom podataka i vrši
unos podataka i dalje mora biti jako pažljiva. Zašto ovo napominjemo. Bez obzira na sve sigurnosne postavke nikada ne
možemo isključiti mogućnost greške osobe koja unosi podatke u
bazu. Pošto je osnovna funkcija informacionih sistema dobivanje
tačnih izvještaja na osnovu kojih se određuje daljnji pravac poslovanja kompanije neophodno je najviše pažnje posvetiti unosu
tačnih podataka. Također, prilikom unošenja podataka, jako je
bitno pažnju posvetiti provjeri da li taj podatak već postoji u bazi
kako bi se izbjeglo dupliranje podataka koje može negativno
uticati na tačnost izvještaja.
Informacioni sistem
O značaju Informacionog sistema
u kompaniji Centrotrans Eurolines
razgovarali smo sa Miković Nenadom,
pomoćnikom generalnog direktora za
kvalitet i tehnologiju:
“Uvođenjem integralnog informacionog sistema IMIS u CTS, a pogotovo apliciranjem određenih korisničkih
modula u tehničkoj funkciji, neosporno je da se od tada logika rada
i poslovanja u tom segmentu bitno
promijenila i poboljšala. Stalnom
nadogradnjom tog sistema na osnovu
novih saznanja i zahtjeva, dobiveni su
novi oblici za koje možemo reći da su
u najvećem dijelu zaokružili procese
praćenja, evidentiranja i izvještavanja
rada u cijelom preduzeću, naročito u
tehničkoj funkciji. Kao što svaka novina, iako to danas u Centrotransu IMIS
nije, tako i ovaj informacioni sistem
imao je svoje „porođajne boljke“,
koje su se manifestovale uglavnom u
mreži održavanja i u brzini razmjene
podataka iz baza podataka u različitim
organizacionim jedinicama, sa jedne
strane, te u slaboj i nedovoljnoj educiranosti uposlenika kada je u pitanju
korištenje modula informacionog sistema, sa druge strane. Naravno, i danas
osjetimo te nedostatke, naročito kada
je u pitanju ažuriranje baza podataka u pojedinim segmentima društva,
tako da sve neusklađenosti koje se
dešavaju po tom pitanju proističu iz
dijela neažurnih podataka. Iako je
svakim danom evidentan napredak, ja
ipak lično smatram da je to još uvijek
„boljka“ u pojedinim službama koje
proizvode, isključivo, pojedinci koji su
odgovorni za pojedine procese rada, i
koji izvršavaju te procese, ali to ne unose u IMIS na način na koji je to propisano. Bez obzira na sve predočene
probleme, mogu reći da je IMIS uveliko zaživio u Centrotransu. Međutim
bez stalne edukacije, stalnog nadzora
nad tim sistemom i stalnog korištenja
i ažuriranja, mi nikad nećemo dostići
maximum koji nam IMIS može pružiti.
U svakom slučaju dopunom IMIS-a u
određenim segmentima društva kroz
Anex ugovora, napravit će se ogroman
iskorak, gdje će se ne samo poboljšati
rad sveukupnog sistema rukovođenja
i upravljanja u preduzeću, nego će
nam obezbijediti i mogućnost da
sami možemo kreirati niz izvještaja
i praktično se igrati sa podacima u
onoj mjeri u kojoj nam to INFOSOFT
omogući. Moj lični zaključak je da
kada bi u ovom trenutku nestao IMIS,
Centrotrans Eurolines bi bio u velikim
problemima”.
Obzirom da IT Sektor u kompaniji
Centrotrans Eurolines pripada Ekonomsko finansijskom sektoru, na ovu
temu razgovarali smo sa ID EFS Edinom Lončarićem:
“Već davnih osamdestih godina,
ljudi sa vizijom u tadašnjem Centrotrans Eurolinesu su prepoznali značaj
informacionog sistema. Danas u
jeku informatičkih tehnologija neki
od njihovih produkta i dalje rade,
obezbjeđujući osnovne funkcije koje se
od njih zahtjevaju. Svjesnost o važnosti
informacionih tehnologija se održala i
do današnjeg dana kada smo došli u
fazu završetka izrade Integralnog informacionog sistema. Integralni infor-
macioni sistem (predstavlja usmjerenje
svih procesa rada na jedno mjesto
bez obzira na funkciju i na lokaciju
na kojoj se određeni procesi putem
računara obavljaju. Ovakav sistem
omogućava kvalitetan, siguran, integrisan, brz i korisnički prihvatljiv rad u
svim procesima za koje je neophodna
informatička podršaka.
Naime, u Centrotrans Eurolinesu došlo
je do softverskog objedinjavanja procesa prodaje, saobraća, održavanja
vozila, procesa adminsitrativne i evidencione prirode te ostalih koji su
propraćeni informatičkim tehnologijama. Sve aktivnosti i događaji koji
se dešavaju ili dogode a vezani su za
resurse kojima raspolaže Centrotrans
Eurolines (zaposlenici, vozila i druga
imovina) zabilježeni su u Integralnom
informacionom sistemu. Sa ovim podacima je moguće upravljati na mnogo načina te ove podatke u skladu
sa potrebom pretvoriti u informaciju
koja se traži. Koristi koje su postignute
ovim sistemom i koje se postižu svakodneveno su ogromni te rad i upravljanje u Centrotrans Eurolinesu čine
kvalitetnijim stabilnijim i sigurnijim.
Ukoliko bi zamislili da ovaj sistem ne
radi jedan dan tada bi vrlo lahko došli
do zaključka kolika je njegova važnost
i koliko je današnje poslovanje oslonjeno na Informacione tehnologije.”
Centrotrans Eurolines će i u budućem
periodu pratiti daljni razvoj ovog
sistema u skladu sa tehnologijama i
potrebama koje se javljaju, težeći optimalnom Informacionom sistemu u vremenu u kome se nalazi.
Tokmo Adnan
InfoBus
9
Proširenje djelatnosti kompanije Centrotrans Eurolines
Centrotrans Eurolines otvara
maloprodajne objekte
Kiosci će biti otvoreni na svim prodajnim mjestima kompanije Centrotrans Eurolines...
U
mjesecu
augustu
Uprava Društva je
donijela Odluku o pokretanju
trgovačke djelatnosti putem mreže kioska. Uprava je predložila da se otvori 8
do 10 kioska na vlastitim autobuskim
stanicama i na dvije lokacije gdje kompanija Centrotrans Eurolines nema autobuske stanice, a radi se o lokalitetu
Ciglane i Vogošća. Cilj ovog projekta
je upotpunjavanje ponude kompanije
Centrotrans Eurolines. Ponuda Centrotransa uključuje usluge prijevoza,
turizma, prodaje autobuskih karti, trgovine dijelova, servisa svih tipova
vozila, usluga tehničkog pregleda,
proizvodnje domaćeg voća i povrća a
InfoBus
10
sada, uvođenjem ove vrste djelatnosti, korisnicima smo pružili novi način
i jednostavniji način kupovine karata
kao i ostalih galanterijskih proizvoda.
Kao i u prethodnim projektima, prilikom zapošljavanja kadra koji će raditi
na ovim pozicijama, prednost imaju uposlenici sa ograničenim radnim
sposobnostima koji inače ne mogu biti
angažovani na već postojeća radna
mjesta. Većina uposlenika kompanije
Centrotrans Eurolines, ali i korisnika
naših usluga postavlja pitanje zašto se
proširuje djelatnost na ovaj segment, a
mi navodimo najbitnije razloge:
•
•
•
•
•
Proširivanje tržišnog učešća,
Sticanje nove dobiti,
Povećanje broja korisnika naših
usluga proširenjem ponude,
Preraspodjela postojećih kadrova,
Zapošljavanje invalida
Kompanija Centrotrans Eurolines do
sada nije imala iskustva u ovoj vrsti
djelatnosti, a otvaranje trgovačke djelatnosti je bilo predmetom detaljnog
planiranja prilikom čega je izrađen
elaborat sa svim potrebnim aspektima
za pokretanje ove vrste projekta.
Proširenje djelatnosti CTS-a
Naime, kiosci će biti otvoreni na svim prodajnim
mjestima kompanije Centrotrans Eurolines, odnosno na sljedećim lokacijama:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sarajevo Autobuska stanica
Ilijaš
Olovo
Visoko
Fojnica
Breza
Kiseljak
Kakanj
Tešanj
Pored prodajnih mjesta Centrotransa, kompanija je
investirala u kupovinu još dva dodatna kioska na
lokalitetima Ciglana i Vogošće.
Veoma je važna uloga maloprodajne mreže ili uvođenja kioska za poslovanje kompanije Centrotrans
Eurolines. Naime, u svojim kioscima Centrotrans će
prodavati vlastite autobuske karte za gradski prijevoz kao što su jednodnevne, desetodnevne i mjesečne kupone, i autobuske karte za sve ostale linije kao
što su kantonalne, federalne i međuentiteske. Međutim, kiosci na Ciglanama, u Vogošći i Brezi imaju
posebnu ulogu jer omogućavaju određene uštede u
potrošnji goriva kod vozila koja stoje radi naplate,
bržu manipulaciju od strane voznog osoblja, te veću
prodaju mjesečnih karata. Sve ovo možemo evidentirati kao dodatni prihod, koji znatno popravlja efikasnost svih kioska ukupno.
Pored autobuskih karata, korisnicima usluga će također biti obezbijeđena slijedeća struktura proizvoda a to su:
• Duhanske prerađevine
• Tisak – štampa
• Kozmetika i higijenske potrepštine
• Prehrambeni proizvodi u pakovanju do 100 gr.
• Sitni školski pribor
• Filatelija i pribor
• Telefonske kartice
Kiosci će imati i značajnu ulogu u aktivnosti Marketinga Centrotransa, jer su idealno mjesto za prezentaciju naših usluga, ponuda, City lightova itd.
Povodom finalizcije projekta razgovarali smo sa voditeljem maloprodajnih objekata Klimenta Sandrom:
“Kao voditelj maloprodajnih objekata u prethodnim
danima, radio sam na analizi i pripremnim radnjama o načinu poslovanja maloprodajnih objekata,
kako bi stvorio sto precizniju sliku o istim, jer je ovo
nešto novo u našoj kompaniji. Sa ovim projektom,
korisnicima naših usluga pružamo dodatne usluge i
pogodnosti na autobuskim stajalištima kao i unutar
autobuskih stanica. Projekat stvara jednu novu sliku
o poslovanja naše kompanije. U narednom periodu, svojim aganžmanom i podrškom našeg Društva, ulazimo u realizaciju projekta i stvaranju zdrave
konkurencije na tržištu.”
Aktivnosti IOS
Centrotrans Eurolines
U mjesecu oktobru održana je VII sjednica Izvršnog odbora
Sindikata Centrotrans Eurolines. Razmatrane su četiri tačke
dnevnog reda, a najviše pažnje privukla je informacija o
poslovanju Društva za devet mjeseci u 2014.-oj godini. Na
ovu temu prisutnim članovima obratio se generalni direktor
Safudin Čengić koji je prvenstveno iznio probleme sa kojima se susreću legalni prijevoznici u BiH.
„U BiH vlada nepovoljna situacija koja se ogleda u nezakonitom donošenju odluka i pravilnika koji ne samo da
štete budžetu BiH već imaju i negativan uticaj na poslovanje kompanije Centrotrans Eurolines. Naime, Ministarstvo
saobraćaja BiH usvojilo je pravilnik kojim se dozvole za rad
na međunarodnim linijama mogu dobiti na veoma jednostavan način i bez obzira na druge prijevoznike na traženoj
liniji. Obzirom da je praktično nemoguće na ovakve radnje
odgovoriti legalnim putem potrebno je da menadžment i
uposlenici daju svoj puni doprinos na kvalitet usluge u prijevozu putnika.“
Najvažnija sezona u prijevozu putnika je ljeto kada se
otvaraju dodatne linije prema Jadranu. Poznato je da su
na ovim linijama saobraćali puni autobusi sa više dnevnih
polazaka i bis vožnji. Ovu sezonu karakteriše pad broja
putnika, ukidanje polazaka i sve više nelegalnih kombi prijevoznika koji negativno utiču na rad Centrotrans Eurolines
kako na međunarodnim linijama tako i u domaćem saobraćaju.
„U javnom gradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo potrebno je donijeti zakon kojim bi se stvorili uslovi za poboljšanje
javnog prijevoza putnika i time olakšali uslovi poslovanja
Centrotransa“, naglasio je generalni direktor Centrotrans
Eurolinesa.
Rješenje ovih problema generalni direktor vidi u pružanju
kvalitetne usluge ali i u širenju djelatnosti kojom se Centrotrans Eurolines bavi, te će se nakon otvaranja maloprodajnih objekata (trafika) otvoriti i dvije mjenjačnice i formirati
Poslovna jedinica za vanlinijski prijevoz putnika.
„I pored svega navedenog u prvih devet mjeseci kompanija
Centrotrans Eurolines je poslovala pozitivno, a na to su u
velikoj mjeri uticali projekti turizma“, istakao je Čengić.
Na ovu tačku dnevnog reda osvrnuo se i predsjednik Sindikata Centrotransa Sipović Ago: „Potrebno je da na međunarodnim linijama budemo konkurentniji, te da dodatnim
uslugama zadržimo poziciju koju imamo, moramo se prilagođavati uslovima poslovanja i što je još važnije, potrebama naših putnika kako bismo zadržali svoja radna mjesta“.
Na VII sjednici IOS Centrotrans Eurolines-a razmatrane su
i molbe uposlenika za jednokratnu pomoć. Za prethodnih
pet (5) mjeseci, tj. od maja do oktobra, na osnovu molbi,
odobrena je naknada za 54 uposlenika.
mr. Kulović Almira
InfoBus
InfoBus
11
9
Nove autobuske linije
Nove autobuske linije na zahtjev građana
Otvorene nove gradske linije
u Kantonu Sarajevo
Centrotrans Eurolines ima za cilj da udovolji zahtjevima građana, te zadovolji njihove zahtjeve pružajući visok nivo usluga.
V
eć dugi vremenski period „KJKP
Gras“ neredovno ili nikako ne
održava brojne registrovane
linije na području Kantona
Sarajevo. Nezadovoljni građani su u
više navrata iskazali nezadovoljstvo radom „KJKP Gras“, te tražili
intervenciju inspekcije drumskog
saobraćaja, obraćali se medijima i
na kraju su se sa zahtjevom obratili Ministarstvu saobraćaja Kantona
Sarajevo i Centrotrans Eurolines-u
za uvođenje ovog prijevoznika u
obavljanje javnog gradskog prijevoza. Ovakvo stanje u javnom
InfoBus
12
prijevozu izazvalo je veliko nezadovoljstvo stanovnika Breke, Širokaće i Buća
Potoka.
Nakon što je Ministarstvo saobraćaja
KS brisalo iz Registra linije koje KJKP
GRAS-u ne održava i vođeni zahtjevom stanovnika ovih područja u Kantonu Sarajevo, početkom
mjeseca oktobra 2014.
godine, naša kompanija je otpočela sa radom
na liniji Otoka-Buća Potok, gdje smo u veoma
kratkom periodu postigli
značajne rezultate na navedenim linijama, te smo
stekli naklonost putnika pružajući visok
kvalitet usluga.
Centrotrans Eurolines je napravio prijedlog reda vožnje za liniju Otoka-Buća Potok, te isti dostavio općini Novi
Grad s ciljem dobivanja saglasnosti, te
uputio zahtjev Kantonalnom ministarstvu saobraćaja za registraciju ovog
reda vožnje.
Predloženi red vožnje, radnim danom
ima 23 polaska, počevši od 06.00
sati, pa do 19.30 sati. Po dobivanju
saglasnosti na red vožnje od strane
Općinskog vijeća Novi Grad, Centrotrans Eurolines je odmah otpočeo sa
radom na navedenoj liniji, kako putnici ne bi čekali da se uobičajna procedura odobravanja ovog reda
vožnje okonča od strane Ministarstva. Dana, 03.11.2014.
godine Centrotrans Eurolines
je otpočeo sa radom na liniji Skenderija-Širokaća i Dom
Armije-Breka II. Isti redovi vožnje su predstavljeni općinama
Centar i Stari Grad, te predati
nadležnom Ministarstvu, od
kojeg se u skorijem periodu
očekuje registracija ovih redova vožnje.
Predloženi red vožnje na liniji
Skenderija-Širokaća, radnim
danom ima 44 polaska, počevši od 05.45 sati, pa do
19.00 sati, dok predloženi
red vožnje na liniji Dom Armije-Breka II, radnim danima
ima 50 polazaka, počevši od
05.30 sati, pa do 22.00 sata.
Centrotrans Eurolines ima
za cilj da udovolji zahtjevima
građana, te zadovolji njihove
zahtjeve pružajući visok nivo
usluga.
dipling. Smailhodžić Vedad
Top Tim CTS
Sve više uposlenika CTS-a članovi Top Tim grupe
Zašto Top Tim 100?
Uključenjem u Toptim Tim 100 za zaposlenike Centrotrans Eurolines na rapolaganju su besplatni razgovori unutar grupe i mobilni intrenet, brzo pozivanje, jeftiniji pozivi prema svim operaterima...
S
a uključenjem u Toptim Tim 100
za zaposlenike Centrotrans Eurolines na rapolaganju su besplatni
razgovori unutar grupe i mobilni intrenet, brzo pozivanje, jeftiniji su pozivi
prema svim operaterima, omogućena
je kupovina najnovijih mobilnih aparata pod povoljnim uslovima
Uprava Društva je krajem septembra
2014. godine donijela odluku da se
pokrenu aktivnosti za proširenje postojeće korisničke grupe mobilnih telefona Top tim Tim 50 (pedeset i više
članova) na Top tim Tim 100 (sto i više
članova). Putem letka, informacije na
oglasnim tablama, usmeno i pozivanjem na telefon od ranije zainteresovanih zaposlenika uspjeli smo do kraja
oktobra uključiti još 70 novih članova,
zaposlenika koji su privatne mobilne
brojeve prebacili na „Centrotrans-eurolines“ d.d. Sarajevo. Članovi TT Tim
100 uživaju pogodnosti u jeftinijoj cijeni poziva prema svim operaterima,
povoljnijoj kupovini mobilnih uređaja,
besplatnoj komunikaciji unutar TT grupe itd.
vrši se slanje prazne SMS poruke
na broj 061 1101.
Potrebna dokumenta
•
Za prebacivanje ULTRA broja, potreban je Certifikat o kupovini broja ili Izjava BH Telecom o porijeklu
broja i Saglasnost o prebacivanju
broja na Društvo i
Za prebacivanje broja koji je na
PRETPLATI, potrebna je samo Saglasnost o prebacivanju broja.
Potrebna dokumenta nalaze se u
Službi saobraćaja i kod Hamidović Ahmeta.
potrošnjom. Na primjer. ko troši
do10,00 KM mjesečno treba da odabere TP „Bez TP“ (pretplata 8,00 KM),
ko troši oko 50,00 KM mjesečno (pretplata 48,00 KM), treba da odabere TP
„MAXI 50“ itd.
Obaveze
Ponuđeni Tarifni paketi
Cijene su bez PDV-a.
Pretplatnički odnos-Ugovor može se
zasnovati na 12 i 24 mjeseca. U tom
periodu mobilni broj, ako ima kupljen
mobilni aparat, ne može se odjaviti, ne
može se prebaciti na ULTRA i ne može
se smanjivati TP, dok se ne izmire obaveze. Zaposleniku će se od plate odbijati kompeltan mjesečni iznos računa
sa PDV-om. Ukoliko u periodu dok
traje pretplatnički odnos, zaposlenik iz
Na osnovu veličine tarifnog paketa
(TP) određena je cijena koštanja poziva prema navedenim mrežama i nabavka telefona. Cijena poziva i kupovinu mobilnog telefona na TP „MEGA
100“ je najpovoljnija, s tim da se to
mijenja sa sniženjem Tarifnog paketa.
Preporuka, Tarifni paket (TP) treba odabrati u skladu sa mjesečnom
bilo kojeg razloga napusti Društvo dužan je preuzeti svoj broj i sve obaveze
vezane za taj broj.
Zaposlenik potpisuje Izjavu o načinu
plaćanja mjesečnog računa, načinu
otplate mobilnog telefona i o obavezi
preuzimanja broja i svih troškova vezano za broj u slučaju napuštanja Društva iz bilo kojih razloga.
•
•
Pogodnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
jeftiniji impulsi prema BH mobilnoj mreži, prema BH fixnoj mreži i
prema drugim mobilnim mrežama
u BiH,
besplatan razgovor unutar Top tim
grupe,
dodjela trocifrenog koda za pozivanje unutar TT grupe,
određivanje dva NAJ broja sa kojima je razgovor i slanje poruka
jeftinije za 50%,
5. 90 MB besplatnog mobilnog
interneta,
1,00 KM - 100 SMS poruka, 2,00
KM - 300 SMS poruka uz mjesečnu pretplatu,
povoljnija kupovina mobilnih telefona i
besplatna provjera stanja računa
Hamidović Ahmet
InfoBus
13
Informacije s Uprave Društva
Održane tri redovne sjednice Uprave Društva
Mjenjačnice u turističkim
agencijama
Oktobar
U
prava Društva Centrotrans Eurolines u mjesecu oktobru 2014.
godine, je u skladu sa svojim
ovlaštenjima, razmatrala Izvještaj o poslovanju za deveti mjesec.
Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat, manji od plana ali bolji u odnosu
na isti mjesec 2013. godine. Na osnovu
prezentiranog Izvještaja o poslovanju
Društva za mjesec septembar, shodno
ostvarenim rezultatima, Uprava je usvojila Izvještaj sa prijedlogom visine boda za
svaki organizacioni dio po ostvarenom
poslovnom rezultatu.
Neophodno je istaći i naglasiti da Uprava Društva već duži
period prati i analizira gradski prevoz u Kantonu Sarajevo,
sa ciljem da se konačno definiše ravnopravan status Centrotrans Eurolines u obavljanju javnog prevoza. Na osnovu
peticija i zahtjeva mjesnih zajednica, građana korisnika
gradskog prevoza Uprava je donijela odluku da se Društvo
uključi u prevoz na dvije linije koje KJKP GRAS ne obavlja:
Dom Armije-Breka II i Skenderija-Širokača od 03.11.2014.
godine
Mjenjačnice u Centrotrans Eurolines
Uprava je na prethodnim sastancima usvojila odluku o otvaranju dvije mjenjačnice u sastavu Sektora turizam, čija
realizacija ulazi u završnu fazu. Jedna mjenjačnica će se
nalaziti u sastavu turističke agencije na Autobuskoj stanici
Sarajevo, a druga u agenciji Ferhadija, čime će se proširiti
lepeza ponuda za korisnike usluga koje pruža Društvo.
Za iste je nabavljena informatička oprema u vrijednosti od
4.500,00 KM.
Finalizacija projekta maloprodajnih objekata
U mjesecu oktobru Uprava je razmatrala i usvojila Plan aktivnosti o realiziranju projekta otvaranja kioska za prodaju
autobuskih karata i druge robe (štampe, cigareta i dr.). Trenutno je nabavljen i postavljen kiosk na Ciglanama, kao
i informatička oprema za isti u vrijednosti investicija od
25.000,00 KM. U toku je registracija istog na sudu kao i
druge aktivnosti, kako bi se isti u što kraćem vremenskom
periodu pustio u funkciju. U fazi je nabavka i postavljanje
kioska ili izgradnja objekta za prodaju karata na lokaciji u
Opštine Vogošća.
Razmatran rad Poslovnih jedinica
Zbog uočenih loših poslovnih rezultata na prijedlog Uprave sačinjena je analiza poslovanja sa prijedlogom mjera
Podružnice Visoko o kojoj će se u narednom periodu
raspravljati na posebnom sastanku uz prisustvo rukovodioca Podružnice Visoko i Sektora razvoja.
Također je zbog loših poslovnih rezultata i privrednog
ambijenta u kojem posluje Podružnica Olovo, sačinjena
analiza o kojoj će Uprava zauzeti stav i donijeti odluku šta
raditi dalje.
Nabavljena četiri autobusa
Uprava je na osnovu Elaborata o opravdanosti nabavke,
donijela važnu odluku o nabavci 4 (četiri) autobusa marke
Neoplan (zglobni autobusi), koji su pojačali vozni park PJ
PGS-a. Ova vozila građanima pružaju kvalitetniju uslugu
prevoza. Investicija nabavke vozila vrijedna je 220.000,00
KM.
Mjesečni sastanak Uprave i rukovodilaca
Dana 13.10.2014. godine održan je mjesečni sastanak
članova Uprave, rukovodilaca Društva i direktora firmi
kćerki. Na ovim sastancima akcent je na domaćinskom
odnosu prema radu i sredstvima rada, poštivanje ISO procedura - posebno kod putnog naloga, potrošnji goriva i
uštedama na rezervnim dijelovima, potrošnji ulja, maziva,
antifriza i svega što može uticati poboljšanje poslovnog rezultata društva. Rukovodioci saobraćaja obavezni su vršiti
kontrolu i skrenuti pažnju voznom osoblju kao i ostalim
zaposlenicima.
dipl. prav. Ekić Mirha
InfoBus
14
Sigurnost putnika
Praktični savjeti za bolju uslugu
Sigurnost putnika
Ugled Kompanije i njena budućnost u velikoj mjeri zavisi od cijene i kvaliteta usluge, ali u najvećoj
mjeri od rejtinga po pitanju sigurnosti putnika.
S
vaki vozač koji započinje karijeru
u kompaniji „Centrotrans-Eurolines“ treba da ima na umu da
mu je povjerena vrijedna imovina u
vidu vozila kojim upravlja, da mu je
povjerena uloga našeg predstavnika u
kontaktu sa klijentima i ono najvažnije, povjereni su mu ljudski životi koje
može ugroziti neodgovornim odnosom
ili nesmotrenošću.
Ugled kompanije i njena budućnost u
velikoj mjeri zavisi od cijene i kvaliteta
usluge, ali u najvećoj mjeri od rejtinga po pitanju sigurnosti putnika. Ovaj
pokazatelj se može iskazati kroz broj
smrtno stradalih putnika, povrijeđenih
putnika, obim i vrste saobraćajnih nezgoda, zapaljenja vozila i veći kvarovi
koji mogu ugroziti sigurnost putnika.
U proteklom periodu kompanije Centrotrans-Eurolines se može pohvaliti da
ima dobar rejting po pitanju sigurnosti
putnika, ali na žalost dogodili su se
određeni problemi u ovoj oblasti koji
se moraju prevenirati i iz kojih se moraju izvući određene pouke.
Sigurnost putnika će se u narednom
periodu tretirati i procesom edukacije
koji slijedi. Ujedno treba nepomenuti
da proces edukacije svakog pojedinca treba biti konstantan i da svaki pojedinac može i mora uložiti potrebne
napore kako ne bi ugrozili svoju sigurnost, sigurnost putnika i ostalih učesnika u saobraćaju.
U nastavku dajemo određene savjete
stručnjaka koje vozači trebaju poštovati i uvažavati u svakodnevnom radu,
kako bi se unaprijedila sigurnost putnika:
- Prije početka vožnje potrebno je da
vozač izvrši provjeru i adekvatna podešavanja, kako bi njegov položaj za
sjedenje bio pravilan, komande na
optimalnoj udaljenosti, a preglednost
zadovoljavajuća.
- Na put ne krećite ukoliko ste umorni,
bolesni ili pospani. Probleme prije putovanja potisnite koliko ste god u mogućnosti, te budite svjesni činjenice koliko rizik predstavlja svako putovanje.
S kolegom se dogovorite o periodima
vožnje, te iskoristite mogućnost da se
odmorite kada ne vozite.
- Vozač autobusa ne smije imati alkohola u krvi. To znači da u periodu
od 12 sati prije vožnje ne smije popiti
ni najmanje količine alkoholnog pića.
Veoma slična situacija je i sa lijekovima, te obavezno treba izbjegavati konzumiranje jakih lijekova prije vožnje.
- Na put ne krećite ukoliko vozilo nije
tehnički ispravno, odnosno ukoliko ste
na početku vožnje osjetili problem sa
vitalnim tehničkim sklopovima vozila.
- Pravite redovne pauze i iste iskoristite
da se malo protegnete
i prohodate kako biste
potaknuli cirkulaciju.
- Veoma važan element sigurnosti je i
temperature u vozilu,
koja mora biti ugodna,
sa potrebnom cirkulacijom zraka. Pri temperaturi nižoj od 13˚ C i
višoj od 30˚ C radna
sposobnost
vozača
opada.
- Vozač je dužan biti vezan sigurnosnim pojasem, kao i svi putnici na sjedištima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi. Sigurnosni pojasevi su
najvažniji element pasivne sigurnosti.
- Telefoniranje tokom vožnje je jedan
od najznačajnijih elemenata koji utječe na sigurnost. Ne samo zbog činjenice da je vozaču jedna ruka zauzeta,
već zbog toga što zbog komunikacije
telefonom često dolazi do smanjene
pažnje i “odsutnosti” po pitanju praćenja aktuelnih saobraćajnih situacija.
- Nemojte stavljati predmete na površinu iznad kontrolne table. Krupniji
predmeti će vam zaklanjati pogled, a
magnetne kartice, naočale i sl. mogu
reflektirati svjetlost.
- Kada vozite autobus, potrebno je, sa
posebnom pažnjom posmatrati širu sliku saobraćajnih situacija ispred sebe,
tj. osobe, saobraćajne znakove i sl., ne
samo ono vozilo ispred sebe.
- Stalno provjeravajte razmak između
vašeg i vozila ispred. Trebate imati
najmanje dvije sekunde za reakciju.
- Usporite i povećajte razmak kada su
uslovi na cesti lošiji, na npr. klizav kolovoz, smanjena vidljivost itd.
dipl.ing. Osmanović Jasmin
InfoBus
15
Sigurnost putnika
- Najopasnija je kiša poslije sušnog
perioda jer je tada cesta jako klizava.
Čestice prašine i drugih nečistoća na
cesti se tokom prvog kontakta s vodom pretvaraju u kuglice, koje cestu
pretvaraju u jako opasnu i nesigurnu
površinu, naročito ukoliko se vozilo
kreće brzo.
- Uvijek razmišljajte da li ste dobro vidljivi na cesti. Vremenski uslovi, veličina
vozila, svjetla, pa i boja vozila utječu
na vidljivost istog. Ako vi vidite jasno
druga vozila, ne znači da oni vide vas.
- Uvijek vozite u skladu sa zakonskim
propisima i ograničenjima. Osim što
pozitivno utječete na sigurnost, na ovaj
način donekle prevenirate eventualne
greške drugih učesnika u saobraćaju i
imate uslove za bolju i efikasniju reakciju u slučaju potrebe. Brzina reagovanja, odnosno vrijeme reagovanja ovisi
o individualnim osobinama vozača, o
godinama starosti, o jačini podražaja,
o složenosti saobraćajne situacije, o fizičkoj i psihičkoj kondiciji, te stabilnosti
vozača, o koncentraciji i umoru voza-
ča, o brzini vožnje, preglednosti ceste,
klimatskim uslovima, radi li se o desnoj
ili lijevoj ruci ili nozi itd. Vrijeme reagovanja kod odmornih vozača iznosi
između 0,5 i 1,1 sekunde. Vožnja po
propisima ne znači da ćete kasniti ili
da će neko drugi koji “jurca” stići prije
vas na odredište. Vožnja u skladu sa
zakonskim propisima i ograničenjima,
bez nepotrebnog “jurcanja”, nepotrebnog režima “stani-kreni”, nepotrebnog
naglog kočenja, osim što je ugodna
za putnika, predstavlja jedan od najbitnijih uslova za ostvarivanje ušteda u
domenu potrošnje pogonskog goriva.
možete jednostavnije uključiti u tempo
saobraćaja u susjednoj saobraćajnoj
traci.
- Uvijek uključite pokazivač pravca
kada imate namjeru da skrenete. Veoma je bitno uključiti sve pokazivače
pravca ako stojite u mjestu. Svaki vozač treba da obrati posebnu pažnju na
ispravnost uređaja za davanje zvučnih
i svjetlosnih signala.
- Iznenadno kočenje i promjena brzine može zadati probleme učesnicima
u saobraćaju iza vas. Nemojte misliti
kako vas se ne tiče ono što se događa
iza.
- Vozač autobusa je profesionalac i
kao takav mora imati razumijevanja
za druge vozače i njihove pogreške. U
značajnom broju slučajeva, vozač profesionalac mora imati pravilne prognoze i osnovne psihološke procjene
drugih učesnika u saobraćaju, te pretpostaviti kada će i u kakvim uslovima
neko od njih načiniti neku grešaku.
- Prilikom prestrojavanja uvijek trebate
imati na umu da li se neko nalazi u tzv.
mrtvom uglu.
Veoma je važno istaći da svaki vozač
mora biti svjestan svoje uloge, jer su
osnovni faktori sigurnosti:
- Kada se prestrojavate, nemojte stati, nego brzinu prilagodite tako da se
„cesta“, “vozilo” i “ČOVJEK”
dipl. ing. Osmanović Jasmin
InfoBus
16
Pripreme za zimsku sezonu
Završene pripreme za zimsku sezonu
Spremni za zimsku sezonu
Ugled Kompanije i njena budućnost u velikoj mjeri zavisi od cijene i kvaliteta usluge, ali u najvećoj
mjeri od rejtinga po pitanju sigurnosti putnika.
U
zimskom periodu, niske temperature, česte i obilne padavine
izuzetno nepovoljno utječu na
motorna vozila, posebno kad su intenzivnije u upotrebi.
Zbog snijega ili poledice sistemi teže
prenose snagu na podlogu, so nakupljena na cestama šteti podvozju i
karoseriji, a niske temperature onemogućavaju normalan rad motora, crpe
energiju iz akumulatora, a štete i svim
ostalim komponentama vozila.
Stoga je neophodno adekvatno pripremiti i vozače i vozila za nadolazeću
zimu.
Gume
Kontakt između ceste i vozila ostvaruje
se preko guma, odnosno na jednomrelativno malom dijelu dodirne po-
vršine između gume i ceste. Upravo
ta kontaktna površina od presudne je
važnosti za sigurnost upravljanja vozilom. Odgovarajuće gume prva su
stavka kojoj treba posvetiti pažnju.
Kada temperatura padne ispod 7oC
elastičnost ljetne gume se gubi, one
postaju prekrute, pa je koeficijent prijanjanja znatno niži. Put kočenja postaje duži, a mogućnost upravljanja
vozilom znatno lošija. Zbog navedenih
razloga mora se na vrijeme provjeriti
imaju li gume dovoljnu dubinu profila i
da li je pritisak zraka u gumama odgovarajući. Gume trebaju imati najmanje 4 mm profila, a pritisak u gumama
treba biti veći za 0,15 bara. Guma sa
odgovarajućim pritiskom pruža najbolje prijanjanje za podlogu i onemogućava oštećenje točka
prilikom nalijetanja
na rupu ili ivičnjak.
Vožnja sa preniskim
pritiskom u gumama
povećava potrošnju
goriva, nepotrebno
troši gume, kao i
pogoršanje voznih i
upravljačkih karakteristika vozila. Za
svakodnevnu kontrolu pritiska u gumama
na kanalu dnevne
njege i tehničkog
pregleda je instalirana zračna instalacija sa manometrima u cilju izbjegava-
nja neželjenih efekata što se tiće problema oko nedovoljnog pritiska zraka
u gumama. Obaveza svakog vozača
je da redovno provjerava nivo pritiska
zraka u gumama i po potrebi iste dopuni do predviđenog radnog pritiska.
Rashladne tekućine
Promjena i kontrola rashladne tekućine jedna je od bitnijih stvari koje treba
uraditi prije zime. Promjena rashladne tekućine najjeftiniji je i najsigurniji
način za očuvanje dugotrajnosti vozila. Kao i svaka druga komponenta i
rashladna tekućina vremenom gubi
svoje karakteristike i ukoliko nije pravovremeno dopunjena ili zamijenjena
tokom zime svojim smrzavanjem jed-
nostavno može uništiti hladnjak ili blok
motora. Tačka smrzavanja rashladne
InfoBus
17
Pripreme za zimsku sezonu
tečnosti treba da se kreće oko –28
stepeni Celzijusa, a u slučaju ekstremno niskih temperatura koncentracija
rashladne tečnosti se treba prilagoditi
nižim temperaturama.
njen i ispravan. Kablovi i polovi trebaju biti očišćeni i zategnuti. Sve spojeve
elektroinstalacije treba dodatno zaštiti
i obavezno naprskati kontakt sprejom.
Kablove
i
elektroinstaUlje
laciju dodatNeophodno adekvatno priPremda se motorno
no učvrstiti i
premiti i vozače i vozila za
ulje, u zavisnosti od
ušelnati kako
nadolazeću zimu.
upute
proizvođača,
ne bi došlo
mijenja prema servido skupljanja
leda i snijega
snom uputstvu, zima je
na iste, što
razdoblje kada je motorima potrebno manje viskozno ulje. bi prouzrokovalo neželjene kvarove
Niske temperature dodatno će zgusnu- i trganje instalacije. Diode na sušati viskozno ulje, zbog čega ono neće ćima zraka obavezno treba dovesti u
jednako dobro kružiti kroz rashladni ispravno stanje i samim tim spriječiti
sistem, te će motor, barem u početku, eventualno leđenje komprimiranog
dok ne dosegne radnu temperaturu, zraka u pneumatskom dijelu instaladobiti znatno manje potrebnog pod- cije. Obavezno izvršiti kontrolu grejnih
mazivanja. Savremena multigradna tijela i dodatnog (webasto) grijanja u
ulja su predviđena za rad u raznim vozilima.
temperaturnim uslovima, što omogućava pouzdaniji rad motora.
Servisi
Prilikom zimskog servisa potrebno je
Elektroinstalacija i akumulator
izvršiti pregled i zamjenu svih dotrajaZimi, zbog nižih temperatura slabi ka- lih gumenih elemenata na vozilu, jer
pacitet akumulatora jer se slabije od- upravo zimi na nižim temperaturama
vija proces obnove i punjenja. Pri nižim stari gumeni dijelovi pucaju te mogu
temperaturama, stariji i istrošeni aku- dovesti do neželjene štete na vozilu.
mulatori jednostavno ne mogu obaviti Posebno treba obratiti pažnju na gusvoju funkciju. Ispražnjen akumulator, mene cijevi sistema za hlađenje, gusa neadekvatnim - razblaženim elek- mene nosače izduvnog sistema, potrolitom, također se može smrznuti. gonske i prijenosne remenove...
Akumulator treba biti potpuno napu-
Zračne instalacije
Posebnu pažnju je potrebno obratiti
na čistoću zračne instalacije, blagovremeno zamijeniti patrone sušača zraka
i pristupiti redovnom ispuštanju kondezovane vode iz boca za zrak. Svaku
veću pojavu nalaska vode u bocama
za komprimirani zrak blagovremeno spriječavati i otkloniti kvarove na
zračnoj instalaciji, odnosno - otkloniti
kvar na kompresoru zraka preko kojeg
voda dospijeva u zračnu instalaciju.
Uloga radnika Službe tehničke
pripreme
Shodno navedenim zadacima koji se
odnose na pripremu vozila za zimski
period, svi radnici Službe tehničke pripreme su dobili precizna uputstva da
permanantno prate pregled, tretman i
zahvate na vozilima u okviru priprema
vozila za zimski period. Za to je zaduženo svo osoblje iz Tehničke pripreme,
RTO-a i sevisa. Posebna pažnja će
biti posvećena ovom elementu poslovanja. I pored toga obaveza svakog
vozača, kao osobe koja duži vozilo i
potpisom ovjerava ispravnost vozila, konstantno mora da vodi računa
o tehničkom stanju vozila u zimskom
periodu, te poduzima potrebne radnje
radi održavanja tehničke ispravnosti o
mobilnosti vozila.
Džafić Nermin
InfoBus
18
U posjeti: Igor Kamočaji
U posjeti: Direktor Službe za zapošljavanje KS
Centrotrans Eurolines šansa
mladim kadrovima
Da kompanija Centrotrans Eurolines pruža šansu za budućnost mladim kadrovima u prilog govori i
činjenica da u protekle četiri godine od ukupno 42 pripravnika njih 36 je i dalje zaposleno.
Direktor Službe za zapošljavanje KS Igor Kamočaji i saradnica Ajla Alibegović
D
ana 29.10.2014. godine, generalnog direktora kompanije
Centrotrans Eurolines Safudina
Čengića, posjetio je direktor JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Igor Kamočaji.
Cilj posjete je u skladu sa zaključcima radnog sastanka održanog
07.10.2014. godine od strane Službe
za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
gdje se govorilo o planiranju nastavka
i unapređenja suradnje sa poslodavcima, te poboljšanje međusobne komunikacije.
Teme sastanka bile su prednosti i nedostaci dosadašnje suradnje, ali i budući koraci koji će se poduzeti za poboljšanje odnos i suradnju Službe sa
Poslodavcima. S tim u vezi, generalni
direktor Društva Safudin Čengić istakao je potrebu za edukacijom i usvajanjem novih tehnologija u procesu
rada. Jako je bitno prilikom zapošljavanja, ali i praćenja osposobljavanja
za rad novouposlenih, obezbijediti
stručne mentore koji će vršiti organiza-
cijsku socijalizaciju i orijentaciju, nadgledanje, kontrolu i analizu obavljenog
posla. Ovakvim odnosom Poslodavca
prema pripravniku dobijamo zaposlenika koji ispunjava sve uslove potrebne
za izvršavanje radnih aktivnosti i postaje konkurentan na tržištu rada. Temelj
dobrog poslovanja i uspješnog rada
jesu permanentne edukacije, te bi
one trebale biti prioritet svakog društva. Također, naglašena je potreba za
pružanjem šanse za budućnost mladim
kadrovima putem obavljanja pripravničkog staža uz što veću pomoć Službe
za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
Jedan od prijedloga za buduću suradnju jeste obezbjeđenje odgovorne osobe od strane Službe koja bi bila spona
i unaprijedila komunikaciju. Kroz ovakav vid komunikacija Poslodavcima bi
se vršio kvalitetniji prijenos svih bitnih
proces rada. Također, prijedlog jeste
da poslodavci na kraju obavljenog
pripravničkog staža dostave Službi
podatke o kompletnom angažmanu i
prosječnoj ocjeni pripravnika kako bi
svi imali uvid u napredak nezaposlenih osoba i njihovu konkurentnost na
tržištu rada.
Direktor Službe Igor Kamočaji
Iskazana spremnost za svaki vid buduće saradnje
„Služba mora imati važnu ulogu za poslodavca u cilju pripreme nove radne
snage, te je suradnja sa poslodavcima i spoznavanje njihovih interesa od
primarnog značaja. Iskazujem veliku
spremnost i želju za svaki oblik dalje
suradnje sa kompanijom Centrotrans
Eurolines d.d. u cilju stvaranja boljeg
poslovnog ambijenta, te uspostavljanja povjerenja i razmjene informacija,
posebno o potrebama poslodavaca za
angažiranjem radne snage. Mišljenja
sam da je Centrotrans Eurolines kompanija koja pruža budućnost mladim
kadrovima u osposobljavanju, a u prilog tome govori i činjenica, da od 42
pripravnika koji su koristili programe
sufinansiranja zapošljavanja pripravnika njih 36 je i dalje zaposleno.“
mr. Čubro Aldijana
InfoBus
19
Protiv požarna zaštita
Završena godišnja obuka iz oblasti zaštite od požara
Uposlenici na obuci za
Protiv Požarnu Zaštitu
Svi rukovodioci i odgovorni radnici na vrijeme su dobili obavještenje o planiranim terminima obavezne
obuke i pored toga odziv nije najbolji.
U
svojenim Programom mjera
zaštite od požara za 2014.
godinu planirana je obuka i
provjera znanja zaposlenika Društva iz
oblasti zaštite od požara i to u dva termina: april-maj i septembar-oktobar.
Obuka svih radno sposobnih zaposlenika vrši se najmanje jednom u dvije
godine, (Zakon o zaštiti od požara,Sl.
list F BiH br.64/09). Obuku mogu
vršiti samo firme i institucije koje imaju
ovlaštenje od Kantonalne Uprave CZ.
Obuka se izvodi, na osnovu Programa
obuke, u grupama 15-30 zaposlenika
i sastoji se iz teoretskog i praktičnog
dijela i testiranja u trajanju oko 90
minuta. Vatrogasni savez Kantona Sarajevo, sa kojim imamo uspješnu poslovnu saradnju, ove godine vrši planiranu obuku. Zbog specifičnosti posla
zaposlenika MGS, PGS, CS i RTO,
planirali smo obuku tokom cijelog
dana, subota ili nedjelja.
Obuka za zaposlenike sa lokaliteta
Sarajeva planirana je u Edukacionom
centru na auto bazi, a za vanjske Poslovne jedinice u odgovarajućoj prostoriji iste.
Svi rukovodioci i odgovorni radnici na
vrijeme su dobili obavještenje o planiranim terminima obavezne obuke i
pored toga odziv nije najbolji. Ipak, do
kraja oktobra obuku i provjeru znanja
i PPZ ukupno je završilo 290 radnika.
Zbog obaveza prema korisnicima
usluga i redovnim radnim obavezama
obuku i provjeru znanja iz oblasti PPZ
završili smo sa 50% u MGS, PGS, CS
i TP. Nastavak obuke za preostale zaposlenike će se završiti do kraja novembra 2014. godine.
InfoBus
20
Hamidović Ahmet
Nastavak kvalifikacija
Nastavljene kvalifikacije za Euro
Uz Zmajeve u
Velikoj Britaniji
Smještaj u hotelu i utakmica
na stadionu koji su u vlasništvu
Vincenta Tana!
Direktnim charter letom iz Sarajeva 9. oktobra u Cardiff su u organizaciji Centrotrotoursa putovali najbolji fudbaleri BiH, stručni štab i uprava Nogometnog saveza BiH kao i najvjerniji bh navijači.
Nakon nezaboravnog putovanja na
Svjetsko prvenstvo u nogometu u
Brazil, gdje je u organizaciji turističke
agencije Centrotours putovalo više od
600 putnika, Centrotours je u mjesecu
oktobru uspješno organizovao i putovanje u Cardiff (Wales) na utakmicu
nogometnih reprezentacija Velsa i Bosne i Hercegovine!
Direktnim charter letom iz Sarajeva
9. oktobra u Cardiff su u organizaciji
Centrotrotoursa putovali najbolji fudbaleri BiH, stručni štab i uprava Nogometnog saveza BiH kao i najvjerniji
bh navijači.
Tokom boravka u Velikoj Britaniji u periodu od 9-11. oktobra za sve putnike
zovao i putovanje u London redovnom
linijom preko Zagreba. Zanimljivo je
organizovano je razgledanje glavnog
grada Velsa tokom kojeg smo posjetili
jedan od najvećih ragbi stadiona na
svijetu – Millenium stadion, čuveni kardifski dvorac, kao i jednu od najvećih
svjetskih misterija – Stonehenge!
Pored charter leta za Kardif, Centrotours je u periodu od 9-12.10. organi-
da je grupa u
Londonu bila
smještena u hotelu čiji je vlasnik, odnedavni
glavni investitor
u FK Sarajevo,
Vincent Tan. Utakmica Wales – Bosna
i Hercegovina odigrana je na stadionu
FC Cardiff takođe u vlasništvu gospodina Tana.
Nakon uspješne organizacije putovanja u Cardiff, u novembru mjesecu
Centrotours je organizovai i putovanje
u Izrael na utakmicu Izrael – Bosna i
Hercegovina o čemu ćete čitati u narednom broju.
dipl.ecc. Porča Amerisa
InfoBus
21
Rezultati ankete na AS Sarajevo
Putnici zadovoljni
Putnici su najbolje ocijenili prodajno osoblje na autobuskoj stanici što znači da je ljubaznost, profesionalnost, efikasnost i uslužnost prodajnog osoblja dobila izvrsne ocjene.
K
ao i svake godine, u toku ljetne
sezone, koja je ove godine bila
uspješna, Služba marketinga u
saradnji sa zaposlenicima i rukovodstvom autobuske stanice u Sarajevu
provede anketiranje korisnika usluga
autobuske stanice u cilju poboljšanja
kvaliteta usluge. Tako je i ovog ljeta,
sprovedeno istraživanje o zadovoljstvu
putnika koji koriste usluge autobuske
stanice Sarajevo.
350 ispitanih putnika
Naime, ispitanici su u upitniku imali priliku izjašnjavati se dostupnošću
informacija o linijama, aktuelnim ponudama, izgledom i čistoćom stanice
i perona, brzinom interneta itd. Putnici
su imali priliku ocjenjivati i prodajno
osoblje na autobuskoj stanici, predložiti dodatne usluge koje bi željeli da
im se ponude, ocjenjivati ugostiteljske i
druge objekte, dati mišljenje o uvođenju novog Call centra te informisanje
putnika o polascima i dolascima autobusa putem razglasa na autobuskoj
stanici Sarajevo.
Potrebno je napomenuti da je anketiranje ispitanika trajalo dva mjeseca i
vršeno je na autobuskoj stanici. Ukupno ispitanih prilikom vršenja anketiranja je 350 a rezultati su bili i više nego
zadovoljavajući.
Putnici najbolje ocijenili prodajno osoblje
Putnici su najbolje ocijenili prodajno
osoblje na autobuskoj stanici pa je
tako njihova ljubaznost ocijenjena sa
InfoBus
22
4
4,0, profesionalnost sa 4,1, uslužnost
sa 4,1 i efikasnost sa ocjenom 4,1.
Također, dostupnost informacija o linijama i aktuelnim ponudama ispitanici
su ocijenili ocjenom 3,8 a rezultati su
pokazali da su putnici zadovoljni izgledom i čistoćom kao i brzinom interneta
(Wi – Fi).
Radno vrijeme prilagođeno potrebama putnika
trotransa su upravo autobuska stanica
Sarajevo kao i turistička agencija Ferhadija. Kompanija Centrotrans Eurolines je još jednom udovoljila zahtjevu
i potrebama svojih korisnika usluga
te vjerujemo da putnici neće kriti zadovoljstvo i da će sigurno ponovo na
adresu Centrotransa stići brojne pohvale i zahvale.
Izvrsne ocjene i za novi
Na pitanje da li je autobuska stanica Call centar
uskladila svoje radno vrijeme prema
potrebama putnika više od 90% ispitanih se izjasnilo pozitivno povodom
ovog pitanja, dok je ostalih 10% odgovorilo negativno ili su dali svoje prijedloge o produženju radnog vremena
autobuske stanice. Osim toga, mnogo ispitanika je u pozitivnom svjetlu
istakla svoje zadovoljstvo sa izborom
ugostiteljskih objekata na autobuskoj
stanici.
Centrotrans još jednom udovoljio zahtjevima putnika
Putnik je najvažnija osoba u Centrotransu, a s obzirom da su putnici i u
prethodnim anketama i ispitivanjima
izrazili potrebu za uvođenjem mjenjačnica, kompanija Centrotrans Eurolines
je donijela odluku o uvođenju istih te
je postupak u toku. Lokaliteti uvođenja
mjenjačnica na prodajna mjesta Cen-
U cilju bolje informisanosti korisnika
usluga i efikasnijeg pružanja informacija, uveden je novi Call centar na AS
Sarajevo sa osam novih linija što znači
da su tri linije postavljene na prodajne
šaltere, dvije linije na šalter informacija, jedna linija na mjestu otpravnika i
jedna linija kod šefa smjene. Sa spomenutim karakteristikama korisnicima
usluga Call centra nikada nije zauzeta, dok svi uposlenici na šalterima
autobuske stanice u svakom trenutku
imaju mogućnost da odgovore na poziv i daju putniku željenu informaciju.
U slučaju zauzeća linija, automatska
mašina korisnike usluge stavlja u red
čekanja te ih obavještava na kojem su
mjestu u redu čekanja na informacije.
U međuvremenu, dok je korisnik na
čekanju, puštaju se reklame ili nove
ponude kompanije Centrotrans Eurolines.
Upitnik
TV
Muzika
Koje dodatne usluge biste
željeli da Vam se ponude na
autobuskoj stanici Sarajevo?
155
20
Info terminal Mjenjačnica
20
155
Upitnik
DA
NE
Upitnik
DA
NE
Da li je autobuska stanica
uskladila radno vrijeme prema
potrebama putnika?
317
37
Da li ste zadovoljni izborom
ugostiteljskih i drugih objekata
na autobuskoj stanici?
320
30
237
U cilju bolje informisanosti
korisnika usluga i efikasnijeg
pružanja informacija, uveden
je novi Call centar na AS Sarajevo. Da li ste zadovoljni?
111
mr. Kulović Almira
Rezultati anketiranja
Ispitanicima se u anketi ponudio spisak dodatnih sadržaja na autobuskoj stanici. Prema rezultatima ispitivanja njih 155
smatra da se na AS treba uvesti TV, za relaksirajuću muziku je glasalo 20, a 20 ispitanika smatra da bi se trebao uvesti
info terminal. Ispitanici su imali priliku upisati svoj izbor pa je njih 155 naglasilo da smatra da se na autobuskoj stanici
treba uvesti mjenjačnica.
Rezultati provedenog mjerenja zadovoljstva putnika na autobuskoj stanici Sarajevo pokazuju da su ispitanici
uglavnom zadovoljni kvalitetom usluga na osnovu kategorija koje su im
ponuđene za ocjenjivanje u upitniku.
Na osnovu upitnika i dobivenih rezultata mjerenja zadovoljstva korisnika
usluga na Autobuskoj stanici Sarajevo
mogu se izvući određeni zaključci na
osnovu kojih se mogu vršiti korekcije u
kvalitetu usluge i težiti ka njenom po-
boljšanju i podizanju na što veći nivo.
Za većinu funkcija i usluga potrebno
je poduzimati mjere poboljšanja kontinuirano a za pojedine komponente
poduzeti korektivne mjere u cilju podizanja kvaliteta na veći nivo.
Centrotrans kontinuirano poboljšava uslugu
Autobusi sa video nadzorom
U
laskom u javni gradski prijevoz na području Kantona Sarajevo, Centrotrans
nastoji da kontinuirano poboljšava uslugu i da svojim putnicima omogući što ugodniju
i sigurniju vožnju.
Naime, kompanija je od početka godine uvela niz pogodnosti za putnike koje prvenstveno
uključuju čiste autobuse, profesionalno osoblje
a nakon toga uvođenje Wi – Fi usluge i povratnu karta na komecijalnoj liniji Dobrinja – Vijećnica. Također na zahtjev stanovnika mjesnih
zajednica uvedene su sljedeće linije: Hrasnica
– Vijećnica, Otoka – Briješće, Dom Armije Donji Velešići, Otoka - Buča potok, Dom Armije – Breka II, Skenderija – Širokača da bi se
udovoljilo građanima na najbolji mogući način.
Zbog stalnog povećanja broja putnika koji koriste naše usluge, Centrotrans Eurolines je izvršio
kupovinu savremenih zglobnih autobusa marke
Neoplan. Autobusi su kapaciteta 105 putnika
i imaju ugrađen video nadzor, klimu, navigaciju i motor koji zadovoljava EURO 3 norme.
Navedeni
autobusi su već raspoređeni na redovnim
Prednost ove vrste video nadzora je što korisnik šifre
linijama
Centrotransa.
Još jedan korak ka pružanju
odnosno rukovodilac PGS-a u bilo koje realno vrijeme
što
kvalitetnije
usluge
podrazumijeva
i obezbjeđenje
može vidjeti stanje unutar vozila iz četiri perspektive.
novih tehnoloških pogodnosti a uključuje uvođenje
spomenutih vozila sa video nadzorom unutar njih.
Probno je ugrađen sistem za video i audio nadzor
koji je u svim svjetskim i evropskim metropolama sastavni dio javnog gradskog prijevoza.
Bezbjednost putnika, praćenje ponašanja voznog osoblja, lakše rješavanje bilo koje vrste nesuglasica između putnika kao
i kontrola pozicije vozila u bilo kojem trenutku su brojne pogodnosti koje našim putnicima omogućavaju ugodniju vožnju.
Kompanija Centrotrans Eurolines je raspisala tender za nabavku opreme informacionog sistema naplate i upravljanja prijevozom s održavanjem u augustu 2014. godine kao javni međunarodni tender. Pored spomenutog video nadzora, cilj je da
se u vozila javnog gradskog i prigradskog prijevoza uvedu nove tehnologije koje se sastoje od sistema za nadzor i upravljanje saobraćajem, sistema naplate karata i evidencije protoka putnika. Plan Uprave Društva je da nakon zatvaranja tendera
i odabira najbolje ponude uvede video nadzor u sva vozila koja su angažovana u gradsko – prigradskom saobraćaju.
mr. Kulović Almira
InfoBus
23
5
Jedan dan sa...
Blagajna Auto baza
Uvođenje nove rubrike Jedan dan sa..... predstavlja način prikazivanja rada i atmosfere u pojedinim sektorima firme te je trajan dokument o međuljudskim odnosima, odnosima prema Centrotransu i poslovima
koji se trenutno obavljaju.
Radna atmosfera u blagajni: Salko i Muharem
K
ada se krećete auto bazom Centrotransa, sigurno ćete zapaziti
dvije kancelarije koje se nalaze u
zgradi saobraćaja. Prva je kancelarija
saobraćajnih referenata gdje je uvijek
gužva i u kojoj vozno osoblje kao i
kondukteri uzimaju svoje radne naloge
i sve potrebno da bi krenuli na liniju.
Druga kancelarija, odakle se uvijek
čuje mnogo glasova, gdje jasno možete vidjeti dinamičnost i užurbanost
naših zaposlenika, na kojoj su uvijek
otvoreni vrata i prozori, je kancelarija naših vrijednih blagajnika. Pošto je
redakcija Info Busa već provela jedan
radni dan sa Službom saobraćaja i u
detalje opisala radne procese unutar
spomenute službe, ovaj put nam je
kancelarija blagajne dnevnih pazaInfoBus
24
ra privukla pažnju te smo odlučili da
malo „zavirimo“ i u njihov prostor i da
svojim čitateljima pokušamo dati autentičan prikaz dinamičnosti i atmosfere koja tu vlada.
Obzirom da blagajna dnevnih pazara
počinje sa radom u 05:00 ujutro, vrijedni saradnici su se potrudili da dođu
u 04:55 i da vide atmosferu na licu
mjesta. Čim smo ušli čulo se „Požuri
Salko, moram za Bijeljinu. A ja za Banja Luku! Molim te daj mi blokove s
kartama.“ I tako dalje i tako dalje, sve
do 07:30, kada se situacija malo smirila, i tada su blagajnici imali vremena
da predahnu i porazgovaraju s nama.
Uz ugodnu kaficu i kolače saznali smo
dosta zanimljivih informacija.
Tri u jedan
U prijeratnom periodu, zbog obima
i veličine posla, posao blagajnika je
obavljalo čak 15 zaposlenika. Svaki
sektor ili poslovna jedinica u firmi je
imala svog blagajnika koji su na taj
način vodili cjelokupnu blagajnu firme. Danas, ovaj posao obavljaju tri
čovjeka, a to su Salko Hasanbegović,
Muharem Šalaka i Mustafa Bektešević.
Tim blagajne koji čine dugogodišnji
radnici Centrotransa možemo nazvati „Tri u jedan“ zato što ovi vrijedni
uposlenici uspješno vode blagajničko
poslovanje cjelokupne auto baze ili
Centrotransa Sarajevo, gdje spadaju
MGS, PGS, Centroservis, Autobuska
stanica Sarajevo, ugostiteljstvo i blagajna materijalnih troškova.
Jedan dan sa...
Nabavljen aparat za brojanje kovanica
Tokom razgovora sa blagajnicima primijetili smo da posao koji oni obavljaju zahtijeva visoku koncentraciju i
pažnju iz veoma bitnog razloga, a to
je da desetine hiljada maraka, različitih valuta, dnevno prođe kroz ruke
ovih zaposlenika. Zanimalo nas je
šta to ove uposlenike motivira i kako
se nose sa svim poslom koji obavljaju
svakodnevno.
Salko, inače poznat da je bez dlake
na jeziku a i po svojoj svadljivoj prirodi koju naročito pokazuje svako jutro
prema nekim zasposlenicima Restorana društvene ishrane, nam je rekao:
„U kompaniji Centrotrans Eurolines
radim od 1985. godine gdje sam oduvijek obavljao ovaj posao. Prije rata je
situacija bila drugačija te je na blagajnoj radilo puno više ljudi zbog obima
posla koji je tada bio zastupljen. Iako
ni sada situacija nije značajno drugačija, veoma je bitno da volite ovaj
posao i da ga zaista obavljate sa zadovoljstvom. Naravno, uvijek dođe do
nesuglasica, posebno u ovom poslu
gdje imate puno računopolagača, odnosno vozača i konduktera, ali sve se
da izgladiti i riješiti.“
Naime, blagajna je u sastavu Službe za
finansijsku operativu plana i analize.
Osnovni zadatak blagajnika je prijem
pazara od računopolagača, u ovom
slučaju vozača i konduktera, predaja
pazara na banku, obračun dnevni-
ca i troškova kao i
isplata istih. Također, vrlo je bitna i
kontrola zaduženih
blokova karata i
praćenje zaduženja
i razduženja istih.
Dok smo razgovarali sa blagajnicima
i pokušavali saznati
nekoliko zanimljivih informacija o
toku njihovih radnih procesa primijetili smo da, kada
god bi ušao vozač
ili kondukter, oni bi
odmah osobu povezali sa imenom,
prezimenom i što
je najbitnije zaduženim blokovima.
Bez obzira kada
se trebaju razdužiti blokovi, glavno
pitanje koje se postavlja je:“ Gdje su
blokovi i kada češ
ih vratiti“?
Salko je naglasio da je posebno povećan obim posla nakon uvođenja gradskih linija, gdje su uvećani pazari u
gvozdenim monetama ili kovanicama.
Mnogo je veći broj zaposlenika što čini
i veći broj zaduženih blokova karata
kao i obračuna dnevnica i troškova.
Svako jutro iz Visokog, na vrijeme, na
posao dođe i Muharem Šalaka, blagajnik. On, kao i Salko, u kompaniji
Centrotrans Eurolines radi od 1985.
godine a obavljao je poslove konduktera i otpravnika dok nije počeo raditi
u blagajni, što mu prema njegovim riječima, predstavlja veliko zadovoljtsvo.
„Jako je interesantan posao koji mi
obavljamo. Svaki dan kada dođem
na bazu imam osjećaj da smo najtraženiji ljudi na svijetu. Čim stignem na
posao, računopolagači me čekaju da
uzmu karte, predaju pazar ili obračunaju dnevnice.
Prema saznanjima redakcije Info Busa,
bitno je naglasiti da se do sada nije
desio neki veliki problem ili greška u
obavljanju njihovog posla, kao što je
otuđenje novca, obračuna, zaduženja
i razduženja. Tokom razgovora sa Muharemom saznali smo da su oni iskusni radnici iza kojih je mnogo godina
rada i različitih situacija sa kojima su
se susretali.
Najmlađi po stažu od njih trojice je
Mustafa Bektešević sa šest godina
radnog staža na poslovima blagajnika. Iako je u “zlatnim 50-tim” zovu ga
najmlađim blagajnikom.
Mustafa nam je rekao: „U ovaj posao
moraš „uletiti i naučiti“ odmah, jer je
takva priroda priroda rada. S obzirom
da se ne smije desiti da dokumentacija
iz blagajne ne bude ažurno obrađena i
da se mora u svakom momentu znati,
kako mi to nazivamo, stanje blagajne. Odgovornost je velika tako da je,
uzimajući u obzir protok novca i stres
veliki“.
Redakcija Info Busa je zapazila da je
pozitivan međuljudski odnos kolega
znatno izražen, koji sigurno nosi temelj
dugogodišnjeg rada. U ovoj službi nikada nećete čekati da se vrati jedan
blagajnik jer njegov kolega uvijek
„uskače“ u pomoć što bi trebalo poslužiti kao primjer drugim sektorima i
službama kako se njeguje međusobni
odnos kolega a doprinosi kako boljem
raspoloženju tako i uspješnije obavljenom poslu. U razgovoru smo saznali
da je Centrotrans kroz historiju uvijek
imao sreću sa odabirom ljudi koji su
radili ove složene i izuzetno odgovorne poslove. Oni su uvijek bili omiljene
osobe, koji su svojim radom, disciplinom i posebnim humorom bili sastavni
dio pozitivne atmosfere u preduzeću.
Zato ćemo ovom prilikom spomenuti
Bracu, Vladu, Predu, Vasu i posebno
Adema Čolakovića, koji je još za života uvršten u „Legende Centrotransa“.
Iako smo već spomenuli da je kancelarija blagajne veoma prometna te da
ne možete a da ne obratite pažnju na
atmosferu unutar iste, važno je naglasiti da ta kancelarija služi i kao svojevrstan Informacioni centar na Auto bazi
jer sve što se događa, i dobro i loše,
možete saznati ovdje.
I naravno tu prednjači Salko, koji o
svakome i o svemu ima mišljenje, koje
jasno i glasno kaže. I niko se (osim
nekih radnica Restorana) na njega ne
ljuti, jer ga prihvataju kao dio pozitivne
radne atmosfere koja vlada u cijelom
kolektivu.
Potrebno je istaći da su spomenuti zaposlenici izuzetno čestiti i vrijedni ljudi
koji svoj posao obavljaju predano, a
to dokazuje i činjenica da su dugogodišnji radnici ove službe. Timu blagajne redakcija Info Busa želi puno sreće
i uspjeha u daljem radu a nadamo se
da će se taj uspjeh mjeriti samo dobrim rezultatima i odličnim „stanjem
na blagajni“.
mr. Kulović Almira
InfoBus
25
VII Skupština Društva
Održana VII Skupština
Centrotrans Eurolines
Izabran novi Nadzorni odbor za mandatni period 2014 - 2018.
Nadzornog odbora Društva zbog
isteka mandata u sastavu;
1.
2.
3.
4.
5.
N
a
sjednici
održanoj
17.09.2014. godine Nadzorni
odbor Društva je donio odluku
o zakazivanju VII Skupštine Društva. U
skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, dana 16.10.2014.
godine, u dnevnom listu “Oslobođenje“ objavljeno je Obavještenje o održavanju VII Skupštine društva za dan
06.11.2014. godine, sa sljedećim
dnevnim redom:
Radna tijela:
Izbor predsjednika Skupštine
Izbor dva ovjerivača zapisnika
Verifikacija zapisnika sa VI Skupštine Društva
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja
o radu Nadzornog odbora u mandatnom periodu 2010–2014. godina i donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
Društva zbog isteka mandata
3. Razmatranje i usvajanje odluke o
izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva za naredni mandatni period
4. Razmatranje i usvajanje odluke
o odobravanju visine naknade i
zaključivanja ugovora sa predsjednikom i članovima Nadzornog
1.
•
•
•
InfoBus
26
odbora društva
5. Razmatranje i usvajanje odluke o
izboru Neovisnog revizora Društva
za 2014, 2015 i 2016 godinu.
Od strane Nadzornog odbora imenovan je Odbor za glasanje u sastavu:
Čutura Sakib, Karić Hajrudin i Tokmo
Adnan kao članovi i zamjenici: Salibašić Fikret, Hadžović Dragan i Huseinbašić Rifat.
Skupštinu je otvorio Hasan Sarajlija,
punomoćnik dioničara firme Sejari
d.o.o. Sarajevo, koja posjeduje najviše dionica sa pravom glasa. Na njegov prijedlog, tajnim glasanjem putem
glasačkih listića, za predsjednika VII
Skupštine Društva je izabran dr. sc.
Šaćiragić Muhamed, a za ovjerivače i
zamjenike ovjerivača zapisnika izabrani su Bakula Šimo, Pašalić Fadil, Zec
Sadija i Hodžić Nermana.
Na Skupštini je verificiran Zapisnik
sa prethodne Skupštine Društva, jer
u zakonskom roku nije bilo primjedbi
na isti. Skupština je usvojila Izvještaj o
radu Nadzornog odbora za mandatni
period 2010-2014 godina.
Nakon toga je donesena Odluka o
razriješenju predsjednika i članova-
dr. Šaćiragić Muhamed
mr.sc. Mujagić Samir
dipl.iur. Pandurević Mladen,
prof.dr. Saamir Čaušević i
Devedžija Himzo
Na prijedlog dioničara s najmanje 5% dionica s pravom glasa
i to; firme Sejari d.o.o, mr. sc.
Čengić Safudina i dr. Šaćiragić
Muhameda, predloženo je 5 kandidata za članove novog saziva
Nadzornog odbora. Novoizabrani članovi Nadzornog odbora su
prije održavanja Skupštine potpisali Izjavu o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora.
Nakon glasanja putem listića na Skupštini svi predloženi su dobili podršku
prisutnih dioničara te je donesena odluka o izboru i imenovanju Nadzornog odbora na četverogodišnji mandat 2014 - 2018. godine u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
dipl. oec Kosović Nevzeta,
mr.sc. Mujagić Samir,
dipl.iur. Pandurević Mladen,
dipl.ing.saob. Bećirović Hamza,
Sipović Ago,
Na Skupštini je donesena i odluka o
nakadi za rad predsjednika i članova
Nadzornog odbora.
Nakon provedene procedure prikupljanja ponuda za Neovisnog revizora
Centrotrans-Eurolines d.d. za 2014,
2015. i 2016. godinu, a na prijedlog
Nadzornog odbora, Skupština je izabrala revizorsku kuća “Recont“ d.o.o.
iz Zenice. Ponudu za Neovisnog revizora Društva je dostavilo pet ovlaštenih
revizorskih kuća. Ponuda Recont Zenica je ocijenjena kao najprihvatljivija u
pogledu referensi, kvaliteta rada, izrade Izvještaja kao i visine naknade.
dipl. prav. Ekić Mirha
Novi Nadzorni odbor
Najnovija vijest
Konstituirajuća sjednica
novog Nadzornog odbora
Održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Centrotrans Eurolines.
N
akon imenovanja članova
Nadzornog odbora Društva, koji je izabran na VII
Skupštini, 20.11.2014. godine
održana je i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Centrotrans Eurolines u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
dipl. oec Kosović Nevzeta,
mr.sc. Mujagić Samir,
dipl.iur. Pandurević Mladen,
dipl.ing.saob. Bećirović Hamza,
Sipović Ago,
Ispred dioničara firme Sejari
d.o.o. iz Sarajeva, član Nadzor-
sali su sa generalnim direktorom
Društva Ugovor o angažmanu
Nadzornog odbora za četverogodišnji mandat.
Novoizabranom Nadzornom odOstali članovi Nadzornog odbo- boru na sjednici je prezentirana
ra su jednoglasno prihvatili pri- Informacija o poslovanju Društva
jedlog i za predsjednika imeno- za period januar – oktobar 2014.
vali Kosović Nevzetu, dipl. oec.
godine.
Gospođa Kosović je provjeren
kadar Centrotransa, vrhunski Predsjedniku i članovima novoiekonomski stručnjak, koja trenut- zabranog Nadzornog odbora ženo obnaša funkciju direktora fir- limo uspješan rad.
me Centrotrade d.o.o. Sarajevo.
Novoizabrani predsjednik i članovi Nadzornog odbora potpinog odbora mr. sc. Mujagić Samir, predložio je Kosović Nevzetu, dipl. oec. za predsjednika
Nadzornog odbora Društva.
dipl. prav. Ekić Mirha
InfoBus
27
Održana generalna Skupština Eurolines organizacije u Bratislavi
Centrotrans na Skupštini
Eurolines
Tema Skupštine bila je ekspanizija konkurentskih firmi koje direktno i indirektno ugrožavaju poslovanje
kompanije Centrotrans i ostalih članica Eurolines organizacije.
ristili usluge Eurolinesa.
Gospodin Gilbert je posebno upozorio na ekspanziju sljedećih konkurenata koji ulaze na tržište Eurolinesa,
a to su:
• Flixbus na linijama unutar
Njemačke sa ekspanzijom prema
Austriji
•
IC bus na linijama
unutar Njemačke te na
linijama prema Hrvatskoj,
Sloveniji
•
Meinfernbus
na
tržištu Njemačke
•
Blagus kao austrijski
partner Flixbusa
•
ID bus koji se ubrzano razvoja na teritoriji
Španije i Francuske te povezuje ove zemlje sa Holandijom i Belgijom
•
Megabus na tržištu
Francuske i Španije
U
periodu od 22 - 23.10.2014. godine, u Bratislavi je održana
Generalna skupština Eurolines Organizacije. Predstavnici Centrotrans Eurolinesa na ovoj Skupštini bili su Izvršni
direktor zajedničkih funkcija, Edin
Lončarić i Voditelj odjeljenja redova
vožnje, Parić Saudin.
Generalna skupština Eurolines organizacije je započela dana 22.10.2014.
godine, uvodnim govorom Predsjednika Eurolines organizacije gospodina
Johna Gilberta.
InfoBus
28
2
Jačanje konkurencije
Gospodin Gilbert je u svom izlaganju napomenuo da je konkurencija
na nivou Eurolines organizacije porasla i da je jača nego ikada ranije.
Napomenuo je da Eurolines članice
moraju zajedničkim snagama da uđu
u borbu protiv rastuće konkurencije
na tržištu. Eurolines usluga mora da
bude na višem nivou nego li je to usluga konkurencije, kako bi se zadržali
postojeći korisnici naših usluga i privukli novi korisnici koji do sada nisu ko-
Navedeni konkurenti su
najveća konkurencija Eurolinesu i imaju sve veći
utjecaj na tržištu, stoga
Eurolines mora korisnicima
ponuditi veći nivo usluge nego to nude
navedeni konkurenti.
On - line prodaja karata
Jedan od bitnih stavki u borbi protiv
konkurencije je i on-line i mobilna
prodaja karata za korisnike naših
usluga. O navedenoj temi svoje izlaganje ispred Deutsche Touringa, kao
članice Eurolinesa je imao generalni
direktor Deutsche Touringa, gospodin Frank Zehle. U svom izlaganju,
gospodin Zehle je naglasio sve veći
Skupština Eurolines
udio prodaje smartphona i tableta na
tržištu u odnosu na desktop računare.
Naša platforma za on-line prodaju
karata mora sve više biti prilagođena
mobilnim uređajima kako bismo bili
prihvaćeni od strane korisnika usluga
mlađe generacije, koji sve više koriste
ovakve uređaje. U svom izlaganju
Zehle je iznio podatak da se u 2004.
godini, u svijetu prodalo oko 305 miliona smartphona, a da se u 2015.
godini očekuje da taj broj bude 1,05
milijardi! Također, iznio je podatak da
svaki mjesec raste broj prodatih karata
Deutsche Touringa koje su prodate
putem mobilnih uređaja, što je jasan
pokazatelj da se on-line platforma
mora prilagođavati ovoj vrsti uređaja.
Sličnu varijantu kao i on-line prodaju
karata, predstavili su i predstavnici Eurolinesa Češke, Paval Lauermannova i
gospodin Jiry Stanek. Eurolines Češke
je razvio m-ticketing, na bazi SMS
poruka koje korisnik dobija na svoj
telefon, a vozači prije polaska na liniju
dobivaju spisak sa svim prodatim kartama, odnosno znakovima raspoznavanja SMS poruka koje su validne za
taj polazak. Ovaj sistem je još u fazi
primjene na kraćim relacijama i sa
manjim brojem prodajnih mjesta.
Sistem je zasnovan, tako da se karta
rezerviše i plati putem on-line prodaje,
a da se korisniku dostavi samo SMS
poruka sa šifrom karte. Na ovaj način
korisnik dobija:
•
•
•
Uslugu prodaje dostupnu 24/7
Uslugu bez printanja karte
Uslugu bez čekiranja prodate
karte
Izlagači su dali podatak da se 15%
karata na liniji Prag-Beč proda na ovaj
način i da taj udio raste, što govori o
uspješnosti projekta koji su pokrenuli.
Prednost društvenih mreža
Izlagači iz Eurolines Mađarske,
gospođa Maria Pentek i gospođa Edit
Hartman su svoje izlaganje usmjerili
ka ciljanom promovisanju Eurolines
usluga. Na ovom izlaganju je predstavljen značaj društvenih mreža u
promovisanju usluga. Najbolji primjer za jeftinu, brzu, lako dostupnu i
široko rasprostranjenu promociju je
Facebook stranice Eurolines članica.
Bitna stavka pri ovome je međusobno
umrežavanje (like, share) svih članica
Eurolines organizacije kako bi korisnici
usluga imali mogućnost da se povežu
sa raznim dijelovima Europe i kako bi
imali uvida u sve usluge koje se pružaju
pod okriljem Eurolines organizacije.
Svoja iskustva u on-line prodaji karata
iznijeli su u predstavnici Autotrans Rijeka. Naglasili su da je sistem nov ali
da svakim danom pokazuje napredak
u broju prodatih karata putem on-line
prodaje. Autotrans je istako prednosti
ovakvog sistema zbog potpune kontrole rezervacije karata, što je naročito
bitno tokom ljetnih mjeseci u Hrvatskoj, kada pristiže veliki broj korisnika
usluga kako bi proveli odmor na
Jadranu.
Gospođa Michaella Tassi iz Eurolinesa
Britanije je predstavila projekat samopromocije, odnosno način da se Eurolines članice samostalno promovišu
putem društvenim mreža pravljenjem
video materijala i fotografija. Eurolines Britanije je objavio nagradnu igru
u kojoj su korisnici usluga slali svoje
video zapise i fotografije.
Osam najboljih video zapisa i fotografija su kao pobjednici ovog
takmičenja dobili besplatno 48 satno
putovanje u Amsterdam i Pariz pod
nazivom „I love Amsterdam“ i „I love
Paris“. Na tom putovanju su korisnike
usluga pratili kamermani i snimali promotivne video materijale koji su nakon
obrade postavljeni na društvene mreže
kako bi se promovisale linije između
Londona, Pariza i Amsterdama. Video
je objavljen pod sloganom „Planiraj
svoje naredno putovanje sa Eurolinesom“.
Slične projekte u budućnosti može da
radi i naša kompanija pod sličnim nazivima „Usudi se istražiti Beč, Zagreb,
Amsterdam….u 48 sati! U okviru pro-
jekta bismo uz jeftinu kartu ponudili i
smještaj za putnika koji želi da otputuje
u određene destinacije na 48 sati i da
iste upozna na sebi prihvatljiv način.
Pored ovih prezentacija pojedinih
članica Eurolines organizacije, ova
Skupština je poslužila i za razvoj novih
ideja i projekata koje je moguće implementirati u budućem našem radu.
Sastali smo se na našim partnerima
Arriva Štajerska, gdje smo dogovorili
suradnju na liniji Sarajevo-Ljubljana,
tako što ćemo našu novoosnovanu
firmu Centrotrans-Eurolines Ljubljana
uvesti kao aktivnog partnera na ovoj
liniji. Osim toga, dogovorena je i veća
razina saradnje pri prodaji karata na
liniji Sarajevo-Maribor-Beč, gdje će
Arriva u svojim poslovnicama u Mariboru u ponudu staviti i našu linije, što
do sada nije bio slučaj.
Linija Sarajevo - Budimpešta
U sklopu boravka u Bratislavi obavljen
je i sastanak sa predstavnicima Eurolines Mađarska, gdje smo razgovarali
o mogućnosti povezivanja Budimpešte
i Sarajeva, a time i Budimpešte sa
Jadranskim morem, naročito u toku
ljetne sezone kada obavljamo više
polazaka dnevno prema Splitu, Dubrovniku, Makarskoj, Neumu i drugim
gradovima.
Pored navedog, predloženo je i
povezivanje Bratislave i Sarajeva sa
našim linijama Sarajevo-Beč, koje se
veoma dobro uklapaju u mnogobrojne polaske na linijama BratislavaBeč, koje obavlja Eurolines Slovačke.
Eurolines turnir
I na kraju, pored ovog oficijelnog
dijela skupštine, najdraži trenutak za
Centrotrans fudbalere se desio kada je
odlučeno da će se naredni Eurolines
turnir u fudbalu održati u februaru
2015. godine u prelijepoj Budimpešti,
gdje će ekipa Centrotrans-Eurolinesa
pokušati da ostvari „poker“ prvih
mjesta na Eurolines turnirima.
dipl. ing. Parić Saudin
InfoBus
29
3
Održan sastanak sa najvažnijim kooperantom
Poboljšanje usluga na
linijama za Njemačku
Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu planiraju promotivne aktivnosti koje će pratiti
usvojene mjere za poboljšanje rezultata rada linija.
Predrag Ribić, Frank Zehle, dr. Muhamed Šaćiragić, mr. Safudin Čengić i Saudin Parić
N
akon završene ljetne sezone
na red je došlo sumiranje ostvarenih rezultata i predlaganje
mjera koje će dovesti do poboljšanja
rezultata na linijama.
Najznačajnija i najveća kooperacija,
a ujedno i jedna od najdužih koje su
uspostavljene u Centrotrans Eurolinesu je kooperacija sa našim njemačkim
partnerom Deutshe Touring-om.
Sastanak sa Deutsche Touringom je
održan u Sarajevu dana 07.10.2014.
godine, u prostorijama kabineta Generalnog direktora. Na sastanku su
ispred Deutsche Touringa pristupili
generalni Direktor Deutsche Touringa,
InfoBus
30
4
gospodin Frank Zehle i Direktor za
razvoj za područja Jugoistočne Europe, gospodin Predrag Ribić. U ime
domaćina, Centrotrans Eurolinesa, na
sastanku su prisustvovali Generalni
direktor, gospodin Safudin Čengić,
Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Muhamed Šaćiragić i Voditelj
odjeljenja redova vožnje gospodin
Parić Saudin.
Na višesatnom sastanku razgovaralo
se o aktuelnim temama koje se tiču
sadašnje i buduće saradnje naših
kompanija:
1. Analiza ostvarenih rezultata rada
linija za period januar-august
2014/2013. godine
2. Analiza konkurencije na linijama
3. Centrotrans Eurolines kao jedini
prijevoznik na kooperantskim linijama
4. Web prodaja karata – prednosti i
problemi
5. Mogućnost kooperacije sa ostalim
DTG partnerima iz BiH
6. Razno
Na sastanku je zaključeno da je u toku
2014. godine, pod sve većom najezdom ilegalnih prijevoznika i prijevoznika koji su na nelegalan način došli do
dozvola za obavljanje linija, te nakon
toga odlučili da u borbu na tržištu
Održan sastanak sa DTG
krenu sa damping cijenama, došlo do
pada ostvarenih rezultata na linijama
koje obavljamo u kooperaciji.
Kooperanti ili konkurenti?
Kao jedan od mogućih izlaza iz ovakve
situacije, Deutshe Touring je predložio
da se u Bosni i Hercegovini osnuje „alijansa Touringovih partnera“ gdje bi
se svi Touringovi partneri na linijama
borili protiv ostalih prijevoznika koji
ugrožavaju rad naših kooperantskih
linija. Touring je naglasio da je jednu
ovakvu „alijansu“ osnovao u Hrvatskoj
i da takav rad daje određene pomake
u borbi protiv sve jače konkurencije na
međunarodnom tržištu.
Ova „BiH alijansa Touringovih partnera“ bi okupila Centrotrans Eurolines, Trans Turist Tuzla, Bakić Reisen
i Globtour.
U prvom periodu, ova alijansa bi vršila
uštede pređenih kilometara na teritoriji Njemačke, na način da na relaciji
od Frankfurta do Dortmunda nikada
ne saobraćaju dva ili više autobusa
paralelno, ukoliko za to nema potrebe
zbog broja putnika. Na ovaj način
bi se mogle ostvariti velike uštede za
svakog od Touringovih partnera iz
Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se
ovakav rad pokazao kao moguć i
kao dobar primjer razvoja pozitivnih
odnosa između navedenih prijevoznika, tada bi se krenulo u drugu fazu
zajedničkog rada na linijama koja bi
podrazumijevala zajednički rad na
svim linijama.
Centrotrans Eurolines je izrazio sumnju
u ovakav način suradnje sa Touringvim
partnerima u BiH, jer nijedan od navedenih prijevoznika nema zajedničkih
stanica na teritoriji BiH, tako da bi
saradnja na teritoriji BiH bila i zakon-
ski otežana s obzirom na BH Zakon
o međuentitetskom i međunarodnom
prijevozu.
Deutsche Touring je naglasio da je
Centrotrans Eurolines njegov najvažniji
partner i da je Deutshe Touring i dalje
lojalan partner Centrotrans Eurolinesu.
Cilj Deutsche Touringa nije, niti će biti
konkurencija među njegovim partnerima i da Touring neće dozvoliti paralelne redove vožnje svojih partnera iz
Bosne i Hercegovine. Glavni kamen
spoticanja u razvoju boljih odnosa
među Touringovim partnerima je firma
Globtour koja na sve načine pokušava
da sa svojim redovima vožnje uđe na
tržište koje u kooperaciji sa Touringom
pokriva Centrotrans Eurolines.
Kao mogućnost poboljšanja rezultata rada linija u kooperaciji sa
Deutsche Touringom, Centrotrans Eurolines je predstavio plan prema kojem bi Centrotrans Eurolines preuzeo
održavanje svih polazaka u kooperaciji sa Deutsche Touringom uz garanciju da će se rezultati rada na linijama
značajno poboljšati i da ćemo dovesti
do većeg zadovoljstva korisnika naših
usluga. Deutsche Touring je spreman
da razgovara o ovakvoj mogućnosti
kada Centrotrans Eurolines dostavi
pismenu ponudu za preuzimanje
održavanja svih polazaka na kooperantskim autobuskim linijama.
Wi-Fi na linijama za Njemačku
U drugom dijelu sastanka, partneri su
razgovarali o mogućnostima trenutnog poboljšanja konkurentnosti naših
usluga na tržištu i izrazili spremnost da
se uđe u proces realizacije uvođenja
wi-fi Internet konekcije tokom cijelog
putovanja između Njemačke i Bosne i
Hercegovine.
Analiza cijena konkurencije je pokazala da naši konkurenti, kojih je svakim danom sve više, na linijama imaju
znatno niže cijene od nas u prosjeku
20-30%. Kooperanti su se usaglasili
da je neophodno napraviti analizu cijena naših usluga na svim linijama i
da će u narednom periodu dogovoriti
akcijske cijene koje će se primjenjivati
na linijama kako bi se rezultati rada
linija u skorijoj budućnosti poboljšali.
Na sastanku je dogovoreno da se u
narednom periodu planiraju promotivne aktivnosti koje će pratiti usvojene
mjere za poboljšanje rezultata rada
linija.
dipl. ing. Parić Saudin
InfoBus
31
5
Poslovanje u oktobru 2014.
Ostvareni rezultati bolji od prošlogodišnjih
• Pređeni kilometri veći za 7% u odnosu na 2013. godinu, a 1% u odnosu na plan
• Realizacija veća 6% od prošlogodišnje, a manja 6% u odnosu na plansku
• Broj prevezenih putnika veći 16% u odnosu na 2013. godinu, a 15% u odnosu na plan
• Cijena po kilometru manja 1% od prošlogodišnje, a 6% od planirane
• Prihod veći za 2% od prošlogodišnjeg prihoda, a manji 5% od planskog
• Rashod veći za 1% od rashoda iz 2013. godine, a manji 2% u odnosu na planski
Index 14/13
Index 14/Pl
Pređeni kilometri
107
101
Ostvarena realizacija
106
94
Rashodi
101
98
Prevezeni putnici
116
115
99
94
KM/Km
Svi fizički pokazatelji u mjesecu oktobru
bilježe rast u odnosu na prošlu godinu,
dok je u odnosu na plan zabilježeno
negativno odstupanje kod ostvarene realizacije i rashoda. Najveći rast je zabilježen kod broja prevezenih putnika, i to
16% u odnosu na prošlu godinu i 15%
u odnosu na plan, a čijem povećanju je
najviše doprinijela PJ PGS grad
Ovi veći indexi, posmatrano prema prošloj godini, posljedica su pređenih kilometara u gradu.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za oktobar 2014. godine
Dati pregled odstupanja pokazuje da su PJ Kakanj i PJ Olovo imale najveća negativna odstupanja u mjesecu
oktobru. Nasuprot ovim poslovnim jedinicama je PJ PGS-grad, gdje su najveća pozitivna odstupanja u ostvarenoj realizaciji, broju prevezenih putnika i ostvarenoj kilometraži. Sva pozitivna odstupanja su i kod poslovnih
jedinica PGS i Ilijaš. Najveća PJ MGS nije ostvarila planske pokazatelje, ali je zato nadmašena prošla godina.
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
Visoko
MGS
PGS
PGS-Grad
14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl
107
99
103
102
104
95
122
124
102
99
107
110
102
99
186
186
100
88
101
106
104
89
184
117
Olovo
Kis. i Fojnica
Ilijaš
Kakanj
14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl 14./ 13 14./ Pl
103
99
113
102
95
84
97
94
103
99
101
103
100
97
85
85
95
103
102
103
85
73
85
85
ide
ntiran
i
Efekti U
Broj ev
Pot
r
Koefic
eno go
ro
K-b j k
trola
Br
oš
teta
Bro
t ispra
hš
ien
a
Pre
aut o b u
riv
oj
osti
vn
aposle
jz
on
ni pu
sa
ze
ve
nih
32
6
ni kilom
ci
tni
InfoBus
đe
e tr i
Pre
Oktobar u BROJKAMA
Poslovanje
Finansijski pokazatelji poslovanja u oktobru 2014. godine
Ostvareni finansijski rezultat u oktobru je pozitivan i bolji je od prošle godine, ali je lošiji od planiranog poslovnog rezultata. Pozitivno su poslovale sve poslovne jedinice izuzev PJ MGS i PJ Kakanj što je za ovaj mjesec i
karakteristično. Posebno treba istaći ostvarene rezultate sljedećih poslovnih jedinica: PGS, PGS-grad, Visoko i
Ilijaš. Rezultat nije na nivou plana prvenstveno zbog ne ispunjenje plana PJ MGS.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u oktobru 2014. godine
Prihod
PJ
14/13
Rashod
14/Pl
14/13
Prihod-Rashod
14/Pl
14/13
14/Pl
MGS
97
90
101
95
-4
-5
PGS
111
105
98
102
3
3
PGS-grad
185
116
127
114
58
2
Visoko
105
91
98
93
7
-2
Ilijaš
103
102
101
98
2
4
Kis. i Fojnica
103
103
105
104
-2
-1
Olovo
85
73
84
79
1
-6
Kakanj
85
85
92
92
-7
-7
Zapažen poslovni rezultat ostvaren je u PJ PGS-grad, PJ PGS, PJ Ilijaš i PJ Visoko dok nasuprot PJ MGS, PJ Kis.
i Fojnica i PJ Kakanj bilježe negativna odstupanja u odnosima prihoda i rashoda, što u konačnosti osigurava
pozitivan finansijski rezultat sa pozitivnim odstupanjima u odnosu na prošlu godinu.
Trend poslovanja OKTOBAR
2014.
2014.
PLAN
PLAN
PJ Olovo
PJ Međugrad
PJ Prigrad
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
dipl oec. Ćutura Sakib
InfoBus
33
7
Osvrt na rad
poslovnih jedinica
U podružnicama Visoko i Kakanj mjesec oktobar obilježen je punim angažmanom svih raspoloživih resursa,
pozitivnim poslovanjem, pripremom
vozila za zimski period. Lijepo vrijeme
pogodovalo je lakšem odvijanju saobraćaja i održavanju vozila, te potrebi
ljudi za vanrednim prevozom zbog odlasaka na izlete. Analizom poslovanja
u Podružnicama Visoko i Kakanj za
oktobar 2014. može se reči da je iskorištenje raspoloživih kapaciteta bilo na
zadovoljavajućem nivou. Realizacija u
Visokom je bila nešto veča, a u Kaknju
manja nego u oktobru prošle godine,
ali je i u Kakanju iskazana dobit, mada
minimalna, što svakako ohrabruje, jer
je pozitivni trend koji smo imali do poplava, nastavljen u augustu, septembru i oktobru. Uz smanjenje rashoda,
smanjen je broj uposlenih, niža cijena
goriva, povečan prihod od vanrednog
prevoza, a u obje podružnice vršen je
uspješno prevoz đaka i povečan prihod na Autobuskim stanicama.
Poslovna jedinica Kakanj
U Podružnici Kakanj u oktobru 2014.
realizacija, pređeni kilometri i broj prevezenih putnika su nešto manji nego u
istom mjesecu prošle godine, ali manji
su i rashodi, broj uposlenih, prosječna
i ukupna potrošnja goriva, iskazana
je dobit , ali je manja od planirane.
Postignuti rezultat je značajan, jer je
došlo do smanjenja prevoza đaka,
ne vozimo više OŠ u Brnjicu. Ključni
problem u ovoj podružnici je jačanje
konkurencije, nedostatak ispravnih
autobusa, zbog ćega nismo ostvarili
planirani prihod na stavci rada za
druge i nismo mogli odgovoriti svim
zahtjevima za vanrednim prevozom.
Vraćeni trend pozitivnog poslovanja
u septembru je održan i u oktobru, i
nadamo se da će biti nastavljen i u
novembru. Ovdje treba napomenuti
da je cijena prevoza đaka u Kaknju
jeftinija zbog nelojalne konkurencije,
i bez obzira što smo se žalili na tendere, neke lotove smo izgubili. Ovaj
InfoBus
34
8
problem se prenosi i na prevoz za
RMU Kakanj, gdje nam se već drugi
put poništava tender, iako za to ne
postoji valjan razlog, samo zato da bi
se zadržala mogućnost pljenidbe naših
sredstava u RMU.
U Kaknju još uvijek nisu sanirani
svi putni pravci što se odražava na
kvalitet prevoza i troškove održavanja,
na nekim linijama prisiljeni smo da
saobraćamo malim autobusima.
AS Kakanj, poslovala je bolje nego
u oktobru prošle godine i u odnosu
na plan za ovu godinu, na što su
uticale gore pomenute okolnosti.
Također, treba napomenuti da se radovi na postavljanju klime i popravci
ozvučenja na AS privode kraju.
Poslovna jedinica Visoko
U Podružnici Visoko, ostvarena realizacija u oktobru 2014. je veča nego
u oktobru prošle godine, broj pređenih
kilometara je nešto veči kao i broj prevezenih putnika, ali je rashod manji,
pa je iskazana dobit veča nego u oktobru prošle godine.Treba napomenuti
da smo započeti trend rasta pozitivnog
poslovanja u Visokom, prije poplava,
uspjeli vratiti u septembru i nastaviti
u oktobru. Bolje vremenske prilike,
početak školske godine, predizborna
kampanja i interes „udruženja“ za prevoz na izlete, značajno su popravili prihod od vanrednog prevoza. Izvršena
dodatna priprema vozila za zimsku
sezonu, prijem još jednog vozača,
nagovještaj dolaska novih vozila u
ovu Podružnicu, trebali bi doprinijeti
oćuvanju trenda pozitivnog poslovanja. Na ugovorenom i redovnom prevozu, vršena je stalna analiza broja
prevezenih putnika. Uz već poduzete
mjere na finansijskoj korekciji ugovora sa Preventom i smanjenom broju
pređenih kilometara, te skraćenjem
određenog broja nerentabilnih linija,
otvaranjem novog pogona “AlmaRas“
kome smo poslali ponudu za prevoz
uposlenika, poslovanje ove Podružnice
bi trebalo biti još bolje. Poslovanje AS
Visoko, bilo je pozitivno i nešto bolje
nego prošle godine, ali manje od
planiranog. Aktivnosti na postavljanju
klime i popravci ozvučenja u stanici su
završene.
Poslovna jedinica Ilijaš
U PJ Ilijaš došlo je do povećanja obima rada u ugovorenom prijevozu
učenika osnovnih i srednjih škola kao
i studenta. Poslovanje u toku mjeseca
oktobra u PJ Ilijaš u cjelini je bilo pozitivno.
U toku mjeseca oktobru došlo je do
povećanja vanlinijskog prijevoza putnika u odnosu na predhodnu godinu,
kao i u odnosu na plan. Također su
vozila davala ispomoć PJ MGS što je
utjecalo na povećanje fizičkog obima
rada ove PJ.
Smanjenjem troškova rezervnih dijelova i drugih troškova, ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja, bolji nego
što je predviđeno Planom poslovanja
za 2014 godinu..
Očekuje se da će do kraja tekuće godina ova PJ poslovati pozitivno i ostvariti dobit, kao i predhodnih godina.
Svakodnevno se posvećuje maksimalna pažnja održavanju autobusa koji su
predviđeni za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola kao i studenata.
U toku mjeseca novembra se očekuje
ponovno objavljivanje Tendera za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, što je izuzetno važno za poslovanje
ove PJ.
PGS
Poslovna jedinica Prigradsko-gradski
saobraćaj, koju pored sarajevske sačinjavaju još dvije komponente: Radna
jedinica Ilijaš i Radna jedinica KiseljakFojnica, ostvarila je u proteklom periodu znatno bolje rezultate od prošlogodišnjih, kao i od planiranih.
Većina pokazatelja koji se odnose na
pojedine segmente poslovanja su bolji
u odnosu na isti period prošle godine,
Poslovne jedinice
kao i u odnosu na plan.
Osnovna realizacija od linijskog prijevoza je bila značajno poboljšana, dok
su ostvareni značajni rezultati i u oblasti vanlinijskog prijevoza, kao i rada za
PJ MGS.
Dana, 18.10.2014. godine organizovali smo uređenje kruga Auto baze,
gdje smo još jednom pokazali kako
se na pravi način odnosi prema našoj kompaniji. U akciji čišćenja kruga
Auto baze bilo je uključeno 18 uposlenika PJ PGS i PJ Grad.
PJ Grad u mjesecu oktobru 2014.
godine ostvaruje najbolje poslovne rezultate do sada, gdje su svi pokazatelji
poslovanja bili izrazito dobri. Ovom
prilikom posebno želimo pohvaliti
vozno osoblje PJ Grad koji su svojim
zalaganjem i odnosom prema korisnicima prijevoza znatno utjecali na ove
poslovne rezultate.
Pozitivna strana PJ PGS je evidentno
povećanje broja pohvala od korisnika
naših usluga, što je rezultat prethodnih
edukacija, kao i svakodnevni razgovori s voznim osobljem.
nim vožnjama, dok je stanje u oblasti
linijskog saobraćaja ostalo stabilno.
Na poslovanje su se pozitivno odrazile
veoma povoljne i stabilne vremenske
prilike.
Povoljna vremenska situacija je nesumnjivo pogodovala ostvarenju ušteda u domenu potrošnje pogonskog
goriva, što potvrđuje činjenica da se
nastavlja trend ostvarivanja ušteda.
Bitno je napomenuti da je zadovoljavajući rezultat ostvaren uz isti broj
uposlenih, dok su povremeno angažovani resursi iz drugih poslovnih jedinica, čime im je pružena podrška i dat
značajan impuls za poboljšanje njihovih poslovnih rezultata.
Na žalost, troškovi održavanja su i dalje jako visoki, ali su u zadnje vrijeme
primjetni određeni elementi racionalizacije i u ovoj oblasti.
Na ove poslovne rezultate je u značajnoj mjeri utjecala dobra koordinacija i saradnja sa svim komponentama
Tehničke funkcije i Kompanije u cjelini,
kao i uspješna saradnja sa partnerima
u zemlji i inostranstvu.
Jesenji period se, kako je to i uobičajeno, koristi za provedbu raznih edukativnih sadržaja. Proces edukacije će se
nastaviti i u narednom periodu, što doprinosi daljnjem profiliranju vozačkog
korpusa i poboljšanju kvaliteta usluge
u linijskom i vanlinijskom saobraćaju.
Nadamo se da će se trend uspješnog
poslovanja nastaviti, te da će u narednom periodu PJ MGS ostvariti još bolje
poslovne rezultate.
broj korisnika preduzeća Centrotrade
d.o.o. Sarajevo kao i dobavljača kojih
trenutno ima 814.
Potrošnja rezervnih dijelova za Centrotrans Eurolines, u odnosu na isti period prošle godine ima tendenciju rasta
od 28%, prvenstveno zbog povećanja
voznog parka kao i veće potrošnje rezervnih dijelova za dijelove motora i
mjenjača, dok je kumulativ potrošnje
rezervnih dijelova za period I - X 2014.
godine u prosjeku veći za 9%.
Ambicije i opredjeljenje ovog preduzeća u svakom slučaju će se i dalje razvijati na što progresivnijoj obradi tržišta i
razvijanju trgovačke djelatnosti.
MGS
Poslovna jedinica Međumjesni i međunarodni saobraćaj (PJ MGS) je ostvarila zadovoljavajuće poslovne rezultate
u oktobru 2014. godine. Ova činjenica naročito dobiva na značaju ako
imamo na umu da se radi o najvećoj
poslovnoj jedinici od čijeg poslovanja
najviše zavisi poslovanje Kompanije u
cjelosti.
Prema analizama i poređenjima sa
prethodnim godinama, sa sigurnošću
se može konstatovati da je ostvaren
povećan obim poslova, koji je rezultirao realizacijom koja je bolja od prošlogodišnje, a blizu je ispunjenja planskih veličina.
Bez obzira što je i ove godine izostao
odlazak na Hadž, planirani prihodi su
kompenzovani mnogobrojnim vanred-
Centrotrade
U odnosu na prethodne, mjesec oktobar 2014. godine je bio dosta uspješan sa ostvarenim ukupnim prihodom
od cca. 422.000 KM, kao i ostvarenom dobiti od 8.000 KM, što u cjelini
predstavlja dobar poslovni rezultat.
Ovaj mjesec karakteriše povećanje
ukupnog prihoda od 132 % u odnosu na isti period prethodne godine,
kao i maksimalna kontrola troškova
poslovanja bez većih odstupanja u
odnosu na prethodni period. Ostvarena je veća dobit od 51%, odobrene kondicije za Centrotrans Eurolines
iznose 25.003 KM i u odnosu na isti
period prošle godine veće su za 31%,
te za period 01.01 – 31.10.2014.
god. iznose 216.238 KM. Odnos Trećih lica i Centrotrans Eurolines-a je
45:55, isključivo zbog veće potrošnje
rezervnih dijelova za Centrotrans Eurolines, a što utječe na smanjen index
prodaje rezervnih dijelova za treća
lica, iako je prihod dosta dobar sa
stanovišta trgovačke djelatnosti. Stalan
rast je kupaca u odnosu na dosadašnji
Aktivnosti „Centrotrade“d.o.o. Sarajevo za naredni period:
Do kraja 2014. godine će pored tekućih poslova, imati akcenat na obezbjeđenju što većeg broja novih i protektiranih guma, akumulatora, dijelova za
grijanje, lanaca, kao i ostalih neophodnih dijelova za predstojeći zimski
period.
Svakako će se dio aktivnosti odnositi i
na izradu i donošenje plana i programa aktivnosti preduzeća Centrotrade
d.o.o. za 2015. godine.
Ukoliko se prihod i dalje bude kretao u
planiranim veličinama, za očekivati je
da 2014. godina bude jedna od najuspješnijih od ulaska u porodicu Centrotrans Eurolines.
Preduzeće Centrotrade d.o.o. Sarajevo, kroz agresivniji i progresivniji izlaz
na tržište BiH, treba da ostvaruje što
veći prihod, povoljniju financijsku situaciju, te kroz kontinuirano poslovanje nastoji ostvariti veću profitabilnost
i efikasnost. Cilj je ostvariti zacrtane
planske ciljeve poslovanja i udovoljiti
zahtjevima kupaca i dobavljača kao i
našeg vlasnika Centrotrans Eurolines
sa ciljem održivosti, odnosno smanjenja troškova rezervnih dijelova, koji ne
utječu na ispravnost voznog parka.
InfoBus
35
9
Osmijeh Centrotransa
OSMIJEH - Oktobar
NEIMARLIJA FERID- dobitnik priznanja za OKTOBAR
Osmijeh za oktobar Neimarlija Ferid
InfoBus
36
Na
sastanku
održanom
dana
07.10.2014. godine Uprava Društva je
donijela odluku da se priznanje “Osmijeh Centrotrnsa“ u mjesecu oktobru
2014. godine, dodijeli Neimarlija Feridu, KV vozaču autobusa, raspoređenom u Podružnici Kakanj, a na prijedlog Izvršnog direktora Tehničke funkcije
Društva.
Neimarlija je rođen 29.07.1958. godine, u Kaknju, gdje je završio osnovnu
školu. Srednje obrazovanje stekao je u
Centru za obrazovanje u Kikindi, gdje je
dobio zvanje KV vozača.
Ferid je porodičan čovjek, uzoran suprug i otac dvoje djece.
Prve poslove u Centrotrans Kakanj započeo je 1984. godine na poslovima
vozača autobusa, nakon čega 1987.
godine prekida rad, da bi se ponovo
vratio 1989. godine. Radne zadatke i
poslove vozača autobusa obavljao je
i danas obavlja profesionalno, savjesno, odgovorno i kvalitetno. Ferid je tih
i nenametljiv čovjek, marljiv, savjestan
i odgovoran prema radu, korisnicima
usluga, sredstvima rada, kolegama i
pretpostavljenim.
Poštuje i primjenjuje ISO procedure,
tako da može biti primjer ostalim zaposlenicima Društva i sredini gdje radi.
Ističe se pozitivnim odnosom prema
radnim, a posebno prema mladim kolegama kojima je uvijek spreman pomoći.
Posebno je tražen od korisnika usluga
na vanlinijskom prevozu, gdje uvijek
dobiva pohvale. Do sada u svom radu
nije imao prekršaja u radu niti je protiv
njega vođen disciplinski postupak.
Dobitnik je priznanja vozača godine
koje na Dan vozača i automehaničara, dodjeljuje poslovni partner Sarajevo
Osiguranje, kao i druga priznanja i nagrade kao dobar i kvalitetan vozač.
Neimarlija Ferid je savjesnim radom zaslužio priznanje Osmijeh Centrotransa
što je rezultat njegovog stručnog, kvalitetnog i odgovornog rada. On može
biti primjer svojim radnim kolegama, a
posebno mladim koji zaista imaju šta
naučiti od Ferida.
Pohvale i čestitke
Pohvale ...
ČESTITKE
Na adresu kompanije Centrotrans Eurolines svakodnevno pristižu brojne čestitke i pohvale na rad
uposlenika. Ovom prilikom izdvajamo samo neke od njih.
Česti su članci
u medijima koji
dokazuju pošten
odnos uposlenika
CTS-a prema korisnicima usluga.
Izgubljeni novac,
torbe, nakit, dokumenti, muzički instrumenti, tableti i sl. samo
su neki od predmeta koje putnici zaboravljaju u autobusima, čekaonicama ili drugim
objektima Centrotransa. Još jedan u nizu ovakvih slučajeva je izgubljeni novac koji
je naš uposlenik Karšić Sead pronašao ali u kontejneru za smeće.
Kesu sa novcem u kojoj se nalazilo blizu 6.000 Eura Sejo je pronašao u kontejneru
i vratio vlasnici. Naime, putnica koja je doputovala iz Zagreba je trebala na svadbu
kod prijatelja u Sarajevo gdje ju je čekao prijatelj ili rođak sa kesom u kojoj je bio njen novac.
Kada je putnica doputovala rođak je pokupio smeće iz auta te zajedno sa kesom od novca bacio u kantu koju je poslije naš
Sejo istresao u kontejner. Nakon određenog vremena putnica je shvatila šta se desilo i vratila se na Autobusku stanicu Sarajevo. Sejo se odmah sjetio da je kantu istresao u obližnji kontejner i istresao kontejner te pronašao kesu sa novcem koju je
predao zadovljnoj putnici a zauzvrat ga je putnica nagradila sa 1000 Kn što u našoj valuti iznosi 250 KM.
Sejo Karišik posao u Centrotransu obavlja od 1986. godine i svojim ponašanjem dobije na ugledu kod šire javnosti.
InfoBus
37
Zanimljivosti
VJEŠTINE
dijaloga i komunikacije
Iz knjige “Dijalog i tolerancija”
Autor Đuro Šušnić
Novembarski broj Info busa vam predstavlja narednih (5) pet načela koji će vas naučiti boljoj komunikaciji i dijalogu. Do sada smo vam predstavili (10) deset faktora koji utječu na poboljšanje komunikacije i
samim tim unaprjeđuju poslovanje ...Nastavak teksta iz prethodnog broja Info Busa
1.
Nema drugog načina da pojedinac upozna
samog sebe nego da stupi u razgovor
sa drugima koji se od njega razlikuju: ovaj drugi je
mogućnost njega samoga.
Odustati od razgovora znači
odustati od sebe, a ne samo od
istine i smisla: Ako vas pažljivo
slušaju, onda osjećaju da razgovaraju sami sa sobom, u
trenutku iskrenosti. Upoznajte sebe kroz druge.
3.Čim se pojavi neki problem, to
je samo po sebi razlog za okupljanje i razgovor: ono što povezuje različite ljude jeste problem
koji je zajednički. Metodološki,
trebalo bi ući u razgovor naglašavajući ono što nas ujedinjuje i
što nam je zajedničko, a razlike
prepustiti kasnijoj „obradi“. Ako
bi se zbog onoga što je zajedničko, ostavljalo po strani ono što
je drugačije i pojedinačno, to ne
bi vodilo jedinstvu, jer bi razlike
ubrzo „izašle“ na površinu i izazvale nove sporove.
2.
Dok smo otvoreni za druga iskustva,
misli i vjerodostojnosti, možemo da stvaramo: samo u
dodiru sa drugima možemo da
„rastemo“. Onaj koji je sebe zatvorio za druge, nema budućnosti. Kao zatvoreno biće, osuđen
je da boravi u samom sebi, bez
nade da doživi novo iskustvo. Istina nije ni u meni ni u vama, nego
između nas: zato u razgovor uđemo sa jednim mislima, a izađemo
sa sasvim drugim. Ako vjerujemo
da se razgovorom dolazi do istine, onda vjerujemo u istinu:
ima stvarnosti koje postoje
samo ako u njih vjerujemo.
4.
U toku rasprave otkrivaju se, ne samo istine, nego
i zablude. Nema istine o meni
i vama koja bi unaprijed bila
data: ona je uvijek zadata.
Ako se istina tako treba saznati, znači da je niko prethodno
nije znao. Zato svaki učesnik u
razgovoru mora biti spreman
da uvaži zabludu, ali ne
i da oprosti laž. Shodno
tom, svaki pojedinac postaje svjestan važnosti razgovora, istina i laži. „Sve je na
našem putu odluka, namjerna,
naslućena ili prikrivena“. M.
Buber
Poslije razgovora,
5.
u duhu i srcu nosimo više nego
što smo u razgovor unijeli: zato nam
je drugačije mišljenje potrebno koliko i
naše. Čovjek je misaono biće, koje u isto
vrijeme i vjeruje i sumnja u istinitost svoje
misli. Pošto čovjek misli na svjestan i nesvjestan način, dešava se da bude u sporu sa samim sobom. „Postoje iskustva
koja nas nagone da sve iznova
“Razmišljaj kao mudrac, ali komuniciprovjerimo“. R. Jinger
raj jezikom običnih ljudi.”
Viljem Batler Jits
InfoBus
38
12
mr. Čekić Nađa
13
16
Download

temelj uspješnog poslovanja informacioni sistem