InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 10
Broj 96 - 97
EUROLINES
Februar/Mart 2013. godine
AKTIVNOSTI
InfoBus
Iz sadrž aja
TEMA BROJA
Informativni bilten kompanije
Centrotrans Eurolines
Godina 10 Broj 96-97
Februar/Mart 2013. godine
STUDENTSKI POHOD U RIM
Glavni i odgovorni
urednik:
dr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Porča Amerisa
Visković Jelena
DTP:
Babić Mira
Prolaz Aida
AKTIVNOSTI
Izgradnja STANICE TEHNIČKOG PREGLEDA
JEDAN DAN SA...
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Jedan dan sa uposlenicima PJ Visoko
Tiraž: 300 komada
Besplatan primjerak
AKTIVNOSTI
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
Prodaja ulaznica za utakmicu
Bosna i Hercegovina - Grčka
UVODNIK
P
ravilno planiranje svojih
obaveza, poslovnih i privatnih, osnovni je preduslov za
uspješan završetak određenih poslova. Blagovremeno, seriozno
i objektivno planiranje ima za rezultat
kvalitet, tačnost i puni obim izvršenja
određenih poslova.
Proces planiranja zahtijeva od svakog
čovjeka maksimalnu koncentraciju koja je potrebna da bi se na miru
predvidjele sve okolnosti koje se mogu
očekivati u realizaciji nekog zadatka.
Planiranje je svakodnevna obaveza
sa kojom treba da počne svaki radni
dan, čak i u slučajevima kada su svakodnevni radni zadaci vezani za iste,
standardne i utrenirane procedure.
Osnovne greške kod planiranja se dešavaju kod onih ljudi koji „sve znaju“
pa im ne trebaju posebne provjere i
pripreme. Kod takvih ljudi se obično
dešava zamor i zasićenje svakodnevnim ponavljanjem radnih operacija
u šta spada i procedura planiranja. I
onda se po pravilu dešava da se izostavlja planiranje radnog dana, što
je siguran put za greške i loše učinke. Prvi put kada se zanemari planiranje, isto kao i bilo koja predviđena
radna procedura, ulazi se u opasnu
fazu lošeg kvaliteta rada, malog učinka, nekvaliteta. To za posljedicu ima
stvaranja privida o preopterećenju, o
obimu i izvršavanju obaveza, kvalitet učinjenog je slabiji, ne poštuju se
zadati rokovi. Sastavni dio ovakvog
stanja je nervoza, stres, pomanjkanje
koncentracije itd. Kad se smogne snage da se analiziraju uzroci i rezultati
takvog stanja mora se doći do konstatacije da bi sve ove negativne pojave
bile izbjegnute da je početak posla
počeo sa prvom fazom planiranja.
Sve je ovo lako kazati i sa distance drugog savjetovati. Postoje ljudi
koji su svjesni važnosti planiranja ali
ih uvijek nešto drugo spriječi da to
urade, poslije taj nedostatak moraju
kompenzirati većim angažmanom,
brzinom i ukupno većim utroškom
energije za obavljanje istog posla. Ali
isto tako postoje oni drugi, koje sre-
dina „uspješne Bosne i Hercegovine“
ponekad tretira kao blago retardirane
tipove, koji svakodnevno prave na
papirićima, rokovnicima, planerima
ili Timer Manager-ima svoje dnevne
planove. Oni to rade po inerciji, lagano, bez srkleta i svaki izvršenu obavezu uredno prekriže ili štrihiraju. U toj
jednostavnoj proceduri se krije tajna
zašto je neko uspješniji, pametniji, bolje ga služi memorija itd.
U informatičkom dobu, u kojem živimo, veoma često se citiraju Marfijevi
zakoni (ili razlozi zašto stvari idu naopako, kako se prevodi njihovo značenje). U svakidašnjoj trci i nervozi savremenog čovjeka stalno se dešavaju
situacije koje su precizno definisane
ovim zakonima. Smatra se da je izreka
koja se vodi kao prvi Marfijev zakon
bila sledeća:
1. Ako postoji neki način da se nešto
uradi pogrešno, onda će se to uraditi
pogrešno
Radi boljeg razumijevanja suštine ovih
zakona dodaću još nekoliko:
2. Ako ništa ne pomaže, sjedi i pročitaj uputstvo
3. Ništa nije tako lako kao što izgleda.
4. Sve traje duže nego što misliš.
5. Prepuštene same sebi, stvari od loših postaju još gore.
6. Nemoguće je postići otpornost na
budale, jer budale su tako inventivne.
Kad god sam bio u prilici da se sjetim nekog Marfijevog zakona, jer su
mi se stvari počele da odvijaju u neželjenom pravcu, nakon ljutnje i šoka
koju je donijela ta situacija, uvijek sam
morao da zaključim da sam za tu štetu ili drugi loš ishod prije svega kriv
ja sam, jer nisam planirao, nisam radio na vrijeme, počinjao sam posao u
„Zeitnot-u“ što uvijek ima kao ishod
loš rezultat. Ako do kasno naveće radiš na nekom projektu, a ujutro samo
treba da to otprintaš „jer imaš za to sat
vremena što je dovoljno“, uvijek će se
desiti neki problem sa štampačem,
tako da će ta finalna procedura biti
puna stresa, nervoze, kašnjenja itd.
Dr.sc. Muhamed [aćiragić
Ovo sve naprijed, a pretvorilo se u
dugačak uvod, sam napisao da bih
sugerisao, pokušao da ubijedljivo
dokažem da se procedura planiranja
mora primjenjivati kod svakog posla,
da je prije svega moraju preferirati
menadžeri svih nivoa, da će tehnička
ispravnost naših autobusa biti mnogo
veća ukoliko budemo pristupali pregledu vozila i opravci prema planskim
dokumentima i unaprijed propisanim
tehnološkim procedurama. Ma koliko
dosadno izgledalo, sve faze opravke
treba dosljedno provoditi , jer je to garancija kvaliteta i dugotrajnosti ugrađenog dijela nekog sklopa na vozilu.
Također je sigurno da će na taj način
broj defekata (i sikiracija svih koji zbog
toga moraju da reaguju) biti sveden
na minimum. Uvijek trebamo da imamo na umu da tako – planski, po procedurama rade u jednoj Njemačkoj
iako smo mi Bosanci „inteligentniji,
pametniji, uspješniji i u svakom pogledu superiorniji“ od tih tamo nekih
glupih Nijemaca.
InfoBus
3
U organizaciji Centrotrans Eurolinesa i Studentskog Parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) u periodu od 27.02. do 04.03.2013. godine 1188
studenata Univerziteta u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću učestvovalo je u Studentskom pohodu u Rim.
Sa stanovišta organizacije, ovaj izuzetno kompleksan projekat i ovaj put
je urađen u saradnji Centrotoursa i
Studentskog Parlamenta Univerziteta
u Sarajevu (SPUS-a) koji su se u zadnje dvije godine potvrdili u uspješnim
organizacija masovnih studentskih pohoda. Nakon Studentskog pohoda“
na Bjelašnicu ovaj projekat je privukao
najveći broj studenata koji su šest dana
uživali u raznovrsnom programu koji je
pripremila agencija Centrotoursa.
InfoBus
4
Studenti su kroz projekat Studentskih
pohoda u posljednje dvije godine imali priliku upoznati ljepote Bosne i Hercegovine, ali upoznati i velike evropske
gradove kao što su Beč, Prag, Berlin i
„vječni grad“ Rim.
Putovanje je trajalo šest dana, od
27.02.2013. do 04.03.2013. godine.
Za ovaj do sada najveći organizovani “studentski pohod” iz Bosne i Hercegovine su angažovana ukupno 23
autobusa raznih kapaciteta. Obzirom
da se radilo o velikom broju autobusa, te da kompanija Centrotrans Eurolines prije svega mora obezbijediti
kapacitete za redovan prijevoz angažovan je i određeni broj autobusa od
strane naših kooperanata. Naime, pored autobusa Centrotrans Eurolinesa
u prijevozu studenata učestvovali su
autobusi Transturist Tuzla, Autoprevoz
Mostar i Centrotrans Istočno Sarajevo.
Ova saradnja samo je potvrda dobre
saradnje većih prevozničkih kompanija
koje svoj rad zasnivaju na zakonskim
STUDENTSKI POHOD U RIM
osnovama. Da bi putovanje proteklo
bez većih problema, u pratnji konvoja
nalazilo se i 30-tak vodiča, automehaničara i drugih pratioca ovog velikog
konvoja.
Studenti su imali priliku da upoznaju
italijansku kulturu i tradiciju, historiju,
ali i da pored Rima vide znamenitosti
Venecije i Firence čiji je obilazak bio
dio ovog programa.
Koloseum, rimski forum, fontana Di
Trevi, trg Espana, najočuvaniji antički
hram Panteon, najveći svjetski trg, Trg
Svetog Petra i najvažnija crkva u kršćanskom svijetu, Bazilika svetog Petra
u Vatikanu samo su neke od znamenitosti sa kojima su se studenti upoznali.
Posebno vrijedi izdvojiti da se 01. marta na dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine organizovala i posjeta grobu
posljednje bosanke kraljice Katarine
Kosače.
Obzirom na značaj ali i kompleksnost
organizacije od strane saobraćajne
službe i Rukovodioca MGS, sačinjen
je plan prijevoza koji je obuhvatio sve
potrebne detalje i upustva za obavljanje prijevoza, sa preciznim uputstvima
voznom osoblju, maršrutom kretanja,
pauzama, graničnim prelazima i sl.
Razlog još jedne uspješne organizacije
svakako je i činjenica da su sve pripreme autobusa i vozača izvršene na
vrijeme.
Svi autobusi su razvrstani u pet kolona
u skladu sa potrebama organizacije,
praćenja kolona, izbjegavanja gužvi i
većih koncentracija autobusa, a kako
bi se istovremeno zadržala cjelovitost
konvoja, te izvršenja fakultativnih izleta.
Prvih 11 autobusa sa 600 putnika krenuli su u dvije grupe i prema planu
konvoj je išao preko Firence, dok su
u povratku išli preko Venecije. Druga
grupa od 12 autobusa sa 627 studenata krenula je u tri polaska i to preko Venecije, a povratak je bio organizovan preko Firence. Za obavljanje
prijevoza angažovano je 46 vozača,
Aida Smajić. dipl.žur.
InfoBus
5
s tim da je angažovan potreban broj
vozača koji su imali funkciju ispomoći
do Zagreba u odlasku i od Zagreba u
povratku.
Vođe puta bili su ID Tehničke funkcije
Kerla Ibrahim i Lutvić Muamer, direktor Centrotoursa, koji su budno vodili
brigu o svim vozačima i autobusima,
ali i o tome da svi putnici - studenti
budu zadovoljni našom uslugom. Povodom toga ID Tehničke funkcije Kerla
Ibrahim nam je rekao:
„Kompanija Centrotrans Eurolines ima
veliko iskustvo u organizovanju masovnih putovanja iz Bosne i Hercegovine i zbog toga smo bili najbolji izbor
za organizaciju i ovog za nas četvrtog
masovnog putovanja studenata. Bez
obzira što je relacija Sarajevo - Rim
za nas relativno kratka , prevoz 1227
putnika je zahtjevan i komplikovan zadatak zbog čega smo ga i shvatili tako
ozbiljno. Na vrijeme su urađene detaljne pripreme i svaki kilometar puta je
pomno isplaniran. Raspored konvoja
u dvije kolone pokazao se kao dobar
potez jer su izbjegnute gužve na odmaralištima i graničnim prijelazima.
Ovom prilikom moram pohvaliti vozno osoblje koje je zaista poštovalo i
pratilo sva uputstva organizatora što je
posao svakako olakšavalo i dovelo do
pozitivnog krajnjeg rezultata.“
U putničkom vozilu koje je pratilo konvoj nalazio se i Meša Fikret koji je bio
zadužen za tehničku ispravnost vozila
na putu. Prema njegovim riječima sam
put je protekao bez većih problema, a
razlog tome je dobra priprema autobusa prije putovanja. „Organizacija
putovanja sa velikim brojem autobusa uvijek zahtjeva pratnju mehaničara
sa svom mogućom opremom. Na svu
sreću nismo imali nikakvih problema sa vozilima što je samo potvrdilo
dobru tehničku ispravnost svih angažovanih autobusa. Naravno bili smo
spremni na svaki mogući problem jer
sama činjenica da konvoj sadržavao
23 autobusa zahtjeva dobro planiranje i pripremu. Nadam se da će
se ovakve organizacije nastaviti a mi
ćemo dati sve od sebe da autobusi u
svakom momentu budu spremni za sve
vrste putovanja.“
Kako bismo dobili potpunu sliku organizacije i atmosfere na putovanju za
Rim razgovarali smo i sa Mahmutović
Nerminom koji nam je rekao „Prije
svega moram reći da je ovo bila jedna od najboljih organizacija kada je u
InfoBus
6
pitanju vanredni prijevoz. Svi smo bili
dobro pripremljeni što se i moglo primijetiti jer je čitav put prošao bez bilo
kakvih problema. Kolega Sakoć Davor
i ja na put smo krenuli sa 56 putnika,
vozilo MAN, a prema planu putovali smo preko Venecije. Cijelim putem
vladala je izuzetno dobra atmosfera i
zaista je bilo uživanje putovati sa takvom grupom. Svi fakultativni izleti su
također bili dobro organizovani tako
da je i taj dio prijevoza prošao bez
ikakvih problema. Na kraju moram
naglasiti da gdje god da smo se pojavili izazivali smo veliku pažnju prolaznika jer ne viđaju se tako često ovakvi
konvoji.“
Posljednji u konvoju autobusa sa polaskom u 18:00 sati bila je posada
Islami Hajrudin i Čaluk Fahrudin. Prema riječima Islami Hajrudina oni su
putovali na pravcu Sarajevo - Zenica
- GP Bosanski Šamac – Zagreb - Ljubljana - GP Bregana - Trst - Lide Di
Jesolo - Venecija – Rim. „Ovo je treći
pohod studenata na kojem sam vozio,
prije Rima bili smo u Pragu i Berlinu.
Zbog svega toga bilo je jednostavnije obaviti ovaj prevoz, znali smo kako
se trebamo pripremiti i šta nas čeka. I
ovaj put radili smo kao jedan ali velika pomoć su bili i zaista dobro raspoloženi studenti koji su svojim šalama
držali atmosferu i samim tim učinili vožnju ugodnijom i lakšom. ID Tehničke
funkcije Kerla Ibrahim stajao nam je
na raspolaganju i u svakom momentu
smo mu se mogli obratiti sa bilo kakvim pitanjima ili eventualnim problemima.“
Organizacija masovnih putovanja odnosno u ovom slučaju „Studentskih
pohoda“ podsjeća na prvi veliki aranžman koji je organizovala turistička
agencija Centrotrans krajem 60-tih
godina prošlog vijeka. Tada je u organizaciji Centrotransa iz BiH krenuo
konvoj od 140 putničkih vozila sa oko
500 putnika na relaciji Sarajevo - Istanbul. Ta prava atrakcija izazvala je
veliko interesovanje medija te kao takva ušla u historiju. Danas, prevezemo
preko 1000 putnika sa 23 vozila, a
nadamo se da će naredno putovanje,
pohod biti veći, masovniji te kao takav
ući u modernu historiju prevoza.
Organizacioni odbor za obilježavanje jubileja Centrotransa raspisuje
konkurs za izbor najboljeg slogana za promociju jubileja. Konkurs
ima za cilj uključivanje svih uposlenika u kreiranju slogana kako bi se
na najbolji način promovisalo 65 godina firme i 50 godina poslovanja pod imenom Centrotrans.
Pravo učešća na konkursu imaju svi uposlenici kompanije Centrotrans Eurolines.
Radni okvir:
Kod predlaganja slogana voditi računa o slijedećem:
•
Slogan treba da bude lako pamtljiv,
•
Da se vodi računa o kontinuitetu rada firme,
•
Opstanak - kontinuitet djelovanja nakon rada bez ičije pomoći i donacija,
•
nesa,
Slogan treba da sadrži ključne prednosti Centrotrans Euroli-
•
Ritam i dinamika: Rima olakšava pamćenje. Ako se ne rimuje, da onda ima dobru dinamiku – da se lako izgovara i da je
upečatljiv. Koristiti svakome razumljiv jezik,
•
Da bude vizuelno prihvatljiv za medijsku eksploataciju
Nagrade za najbolji slogan su:
1.
Mjesto – 100KM
2.
Mjesto – 50KM
3.
Mjesto – 30KM
Učešće u ovom konkursu podrazumijeva da su autori slogana saglasni da će se nagrađeni slogan moći koristiti u promotivnim akcijama
Centrotrans Eurolinesa.
Krajnji rok za dostavu prijedloga je do 01. septembra 2012. godine.
Uposlenici će svoje prijedloge dostavljati na protokol Društva sa naznakom “ZA SLOGAN” adresiran na Organizacioni odbor za obilježavanje Jubileja.
Potrebno je da svi rukovodioci na adekvatan način upoznaju svoje
uposlenike o raspisanom konkursu.
Za kraj dovoljno je istaknuti
jedno:”Putovanje je za mlađe dio edukacije, a za starije dio iskustva.” (Paul
Theroux).
Aida Smajić. dipl.žur.
InfoBus
7
AKTIVNOSTI
Uprava Društva je donijela odluku o nabavci još jednog katnog autobusa
Bravo 1 (Man R37) španskog proizvođača AYATS
InfoBus
8
ih čine adhezivno-elastični epoksidni
premazi.
Za pripremu površina i antikorozivnu
zaštitu primijenjena su slijedeća sredstva:
BETAMAT – ispuna i zaštita svih sastavnih
dijelova metalnih podsklopova, uzdužnih i poprečnih traverzi kao i “džepova”
TERMOLIT - Vanjska zaštita šasije i svih
njenih elemenata uključujući kompletno
podvozje unutrašnje strane blatobrana i pragove će se zaštititi
(min. u dva premaza);
A-1604752- NN (PPG
Automotive OEM Coating
UK) - Unutrašnje stranice svih poklopaca, vrata i prostora bunkera itd
Osim navedenog, sa proizvođačem je usaglašen i
zapisnički dogovoren još
niz detalja (bočne stranice, zaštita kompletnog
podvozja vozila, dodatna
zaštita bunkera i poklopaca itd.) koji, u odnosu na
prethodno vozilo, pred-
stavljaju značajna poboljšanja uključujući i nešto smanjen broj sjedišta u
gornjem dijelu autobusa što će osigurati veći komfor za putnike.
Isporuka novog autobusa koji se već
sada popularno naziva “AYATS 2” se,
shodno ugovornim odredbama, očekuje do 10.04.2013. godine kada će
naš vozni park biti bogatiji za još jedno savremeno vozilo visoke turističke
klase.
Nenad Miković, pom. GD za tehnologiju i kvalitet
Strateškim poslovnim opredjeljenjem
Centrotrans-Eurolines da pruži visokokvalitetne usluge prijevoza putnika,
Uprava Društva je donijela odluku o
nabavci još jednog katnog autobusa
Bravo 1 (Man R37) španskog proizvođača AYATS. Na osnovu dosadašnjeg
i pretežno pozitivnog iskustva sa prethodno nabavljenim vozilom istoga
tipa, odlučeno je da se kod novog
autobusa aktivno prate sve bitne faze
njegove realizacije sa posebnim osvrtom na visokokvalitetnu antikorozivnu
zaštitu svih elemenata podvozija i rešetkaste konstrukcije vozila.
Kompletna rešetkasta konstrukcija
(varilački sklop) vozila je završena i
u prisustvu predstavnika Centrotrans
Eurolines i proizvođača kvalitetno zaštićena suvremenim antikorozivnim
sredstvima. Sva primijenjena sredstva
antikorozivne i ostale površinske zaštite (koje je naš predstvanik Nenad Miković prethodno odobrio), su proizvodi
vodećih evropskih proizvođača iz te
branše i zavisno od površina na kojima se primjenjuju u najvećem dijelu
AKTIVNOSTI
Kao što je poznato, u fazi realizacije je
još jedan strateški projekat Crntrotrans
Eurolines - preuređenje prostora linije
5. u objektu Dnevne njege u stanicu
Tehničkog pregleda vozila. Realna
očekivanja, koja su ujedno i zadati
cilj Centrotrans Eurolines-a, da će se
realizacijom ovog projekta smanjiti
troškovi i unaprijediti održavanje voznog parka CTS-a, povećati tehnička
ispravnost vozila, te dobiti još jedan
dodatni izvor prihoda pružanjem usluga
tehničkog pregleda i
registracije trećim licima.
Realizacija projekta
izgradnje Stanice za
tehnički pregled vozila
podrazumijeva
dvije operativno-tehničke faze i to: izbor
i nabavku zakonom
propisane opreme i
građevinsku adaptaciju prostora “linije
5” uključujući i sve
neophodne prostorne
sadržaje (kancelarije,
sanitarne prostorije,
arhiva).
Nastojeći
osigurati
posjedovanje najsavremenije opreme za
tehnički pregled vozila
uz visoku pouzdanost
i rezultate mjerenja,
a pri tome vodeći
računa o tehno-ekonomskoj opravdano-
sti nabavke iste, ugovoren je komplet
opreme od najpoznatijeg evropskog
proizvođača- njemačke firme MAHA.
Isporuka i montaža opreme se predviđa za 6-8 sedmica (kraj aprila 2013.)
Na osnovu prethodno odabrane
opreme pristupilo se građevinskoj
adaptaciji prostornih sadržaja Stanice
tehničkog pregleda koji su zakonski
definisani i funkcionalno povezani. U
toku su završni radovi podne i kanalske infrastrukture “linije 5”. Paralelno
sa tim radovima izvode se i građevinski radovi adaptacije i izgradnje pratećih sadržaja (unutrašnjih prostorija).
Dio radova izvodi angažovana firma
“Murai-Komerc” d.o.o. Vogošća, dok
po obimu, jako značajan dio radova
izvodimo vlastitim snagama. Nakon
završetka tzv. “grubih radova” (koji su
u završnoj fazi), slijede radovi na obradi podova zidova i plafona.
Naši iskusni stručnjaci, gospodin Burnazović Rizah i Pomoćnik generalnog
direktora Miković Nenad budno prate i
kontrolišu svaku fazu realizacije ovoga
projekta. Završetak svih građevinskih
radova se očekuje za cca. 30 dana što
je, prema dinamici, usklađeno prije
prispjeća opreme. To praktično znači
da bi nova Stanica tehničkog pregleda
vozila u Centrotrans Eurolines-u trebali u punom svom kapacitetu početi sa
radom u maju ove godine.
Nenad Miković, pom. GD za tehnologiju i kvalitet
Još jedan strateški projekat Centrotrans Eurolinesa - preuređenje prostora
linije 5. u objektu Dnevne njege u stanicu Tehničkog pregleda vozila
InfoBus
9
U mjesecu februaru i martu 2013. godine Uprava Društva je održala 7 sjednica na kojima su donešene 136 odluke i zaključka. Nadzorni odbor je održao dvije sjednice a u
istom periodu je održana i Četvrta Skupština Društva.
Sa sjednice Nadzornog odbora
UPRAVA
Uprava društva Centrotrans – Eurolines, jedan od upravljačkih organa Društva, kontinuirano na svojim
sedmičnim mjesečnim sjednicama i
sedmičnim operativnim sastancima
razmatra aktuelnu poslovnu problematiku, prijedloge akata za razmatranje i usvajanje iz nadležnosti Nadzornog odbora, poslovanje društva
na mjesečnom nivou na osnovu kojeg
InfoBus
10
DRUŠTVA
utvrđuje koeficijent za isplatu plaća zaposlenika kao i druga značajna pitanja iz nadležnosti Uprave. U mjesecu
februaru i martu 2013. godine Uprava
je održala sedam sjednica sa ukupno
63 tačke dnevnog reda. Na sjednicama je doneseno je 136 odluka i zaključaka, o nabavci neophodnih osnovnih
sredstava i drugih bitnih događaja za
potrebe rada, organizacije i funkcio-
nisanja svih segmenata Društva, a na
prijedlog izvršnih direktora funkcija i
generalnog direktora Društva, odnosno Uprave Društva.
PROBLEMATIKA PREVOZA
U KANTONU SARAJEVO
U mjesecima februaru i martu 2013.
godine, nije bilo pomaka oko dogovora sa Ministarstvom saobraćaja i ko-
AKTIVNOSTI
munikacija Kantona Sarajevo i predstavnika GRASA, vezano za donošenja
odluke o javnom gradskom prevozu u
Kantonu Sarajevo i raspodjeli prevoza,
odnosno redova vožnje koje linije bi
Društvo obavljalo.
Do izlaska ovog Info Busa, zbog štrajka zaposlenika GRASA, početkom
aprila tekuće godine, Vlada Kantona
sa resornim Ministarstvom, uvela je
Centrotrans – Eurolines u održavanje
javnog gradskog prevoza u Kantonu
Sarajevo, dodijelila mu 12 linija, o
čemu će biti kompletna Informacija u
narednom broju InfoBusa.
PRIZNANJE
OSMIJEH CENTROTRANSA U MJESECU FEBRUARU I MARTU 2013
Za mjesec februar 2013. godine, na
prijedlog Rukovodioca Službe investicija Društva, Uprava Društva je prizna-
nje Osmijeh Centrotransa, posthumno
dodijelila Lončarević Radomiru - Raletu, dugogodišnjem zaposleniku Društva, koji nas je prerano u 58 godini
života, napustio, savladan opakom
bolešću. Posljednje radno mjesto na
kojem je Rale obavljao svoje zadatke je brigadir grupe za održavanje u
Građevinskoj grupi Službe investicija.
Rale je u poslu bio izuzetno odgovoran, savjestan i sa punom pažnjom
obavljao svoje radne zadatke u svako
vrijeme i doba ne gledajući da li je
radno vrijeme isteklo.
Osmijeh Centrotransa u mjesecu martu 2013. godine, na prijedlog Izvršnog
direktora Tehničke funkcije Društva,
dodijeljeno je zaposleniku Društva
Čehajić Suvadu, raspoređenom na
poslovima poslove referenta prodaje i
obračuna mjesečnih karta na Autobuskoj stanici Visoko. Priznanje je dodije-
ljeno za dosadašnje izuzetno kvalitetno
obavljanje poslova i radnih zadataka i
posebnu posvećenost sredstvima rada
i odnosu prema radu, radnim kolegama i pretpostavljenim.
PROGRAM MJERA
ŠTEDNJE U DRUŠTVU U 2013.godini
Kako je i ranije najavljeno, Uprava
Društva je razmatrala i usvojila Programa mjera štednje u Društvu za
2013. godinu.
Program će kroz Info Bus biti prezentiran svim zaposlenicima, kako bi svi
bili upoznati sa istim, te savjesno i odgovorno poduzeli sve radnje za njegovo provođenje i doprinijeli pozitivnom
poslovnom rezultatu Društva u 2013.
godini, za koju se očekuje da će biti
izuzetno teška.
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor Društva je tokom februara i marta 2013. godine, održao
dvije sjednice. Dana 28.02.2013. godine, održana 27. sjednica. Na sjednici je usvojen zapisnik sa prethodne
sjednice, jer na isti nije bilo primjedbi.
Na dnevnom redu navedene sjednice
Nadzorni odbor je razmatrao i usvojio,
Izvještaj Centralne komisije o popisu
imovine Društva na dan 31.12.2012
godine, Izvještaj Odbora za reviziju o
finansijskom poslovanju Društva, Izvještaj o poslovanju Društva za 2012.
godinu, Godišnji obračun Društva za
2012. godinu.
Nadzorni odbor je uobičajeno razmatrao Informaciju o poslovanju Društva
u mjesecu januaru 2013. godine, te
istu primio k znanju.
Dana 28.03.2013. godine Nadzorni
odbor je održao 28. sjednicu Nadzornog odbora Društva, na kojoj je usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice, jer
na isti nije bilo primjedbi.
Nadzorni odbor je razmatrao Izvještaj
Neovisnog revizora o finansijskom poslovanju Društva za 2012. godinu, koji
je u konačnosti Pozitivan i isti je proslijeđen Skupštini Društva na usvajanje
sa Izvještajem o poslovanju Društva
za 2012. godine, Izvještajem o radu
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Nadzorni odbor je donio odluku o zakazivanju Pete Skupštine Društva, za
što će obavještenje o mjestu, vremenu i dnevnom redu biti blagovremeno
objavljeno u jednom od dnevnih listova i oglasnim pločama Društva određenim u obavještenju
Nadzorni odbor je razmatrao Informaciju o poslovanju Društva za mjesec
februar 2013. giodine i istu primio
k znanju, te uputio Upravi i zaposlenim pohvale za angažman i ostvarene
rezultate, s obzirom na izuzetno teške
uslove privređivanja, ambijent u kojem
Društvo posluje i niz drugih prisutnih
otežavajućih okolnosti sa kojima se
Društvio izuzetno dobro nosi.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Dana 19.02.2013. godine, održana
je Četvrta Skupština Društva.
Pored dioničara – zastupnika dioničara
Skupštini s u prisustvovali predsjednik i
članovi Nadzornog odbora, predsjednik i članovi Odbor za reviziju, članovi Uprave sa Generalnim direktorom
Društva i Notar Jasmina Selimović
Skupštinom je do izbora Predsjednika
Skupštine predsjedavao Hasan Sarajlija, punomoćnik dioničara firme Sejari
d.o.o., sa najviše glasova zastupljenih
na Skupštini.
U daljem radu Četvrte Skupštine, nakon glasanja prisutnih dioničara za
predsjednika Četvrte Skupštine izabran je dr. sc. Šaćiragić Muhamed,
a za ovjerivače Zapisnika sa Četvrte
Skupštine su izabrani prisutni dioni-
čari: Bakula Šimo i dr. sc. Fišo Mujo,
sa zamjenicima Zec Sadijom i Hodžić
Nermanom.
Zapisničar na Četvrtoj Skupštini je bila
Ekić Mirha, sekretar Društva.
Na skupštini je verifikovan Zapisnik sa
Treće Skupštine Društva, jer na isti u
roku od trideset dana nije bilo prigovora niti primjedbi.
Skupština je razmatrala i usvojila Plan
poslovanja sa Planom investicija Društva za 2013. godinu, o kojem je putem prezentacije prisutne informisao
Lončarić Edin, izvršni direktor zajedničkih funkcija Društva, sa porukom za
angažman svakog pojedinca na ostvarenju planskih rezultata.
Skupština je također razmatrala i
usvojila Odluku o osnivanju društva sa
ograničenom odgovornošću za gradsko prigradski prevoz, pod nazivom
“Centrotrans – PGS“ d.o.o. Vezano
za navedenu odluku sačinjen je Elaborat o opravdanosti osnivanja istog,
a prisutne o značaju osnivanja društva
je informisao mr. sc. Čengić Safudin,
generalni direktor Društva.
Za izradu Izvještaja o finansijskom
poslovanju Društva za 2012. godinu,
Skupština je po petoj tačci dnevnog
reda razmatrala prijedlog i donijela
odluku o izboru revizorske kuće „Recont“ d.o.o. iz Zenice za Neovisnog
revizora Društva, kao najpovoljnijeg
ponuđača od šest prispjelih ponuda
revizorskih kuća.
Ekić Mirha, dipl.pravnik
InfoBus
11
Poslovna jedinica Visoko ima dugu tradiciju i jedna je od važnijih jedinica
u kompaniji Centrotrans Eurolines-a.
Na redakciju Info Busa stiglo je više
pohvala zbog uvođenja nove rubrike
„Jedan dan sa…“. Ovaj način prikazivanja rada i atmosfere u pojedinim
sektorima firme trajan je dokument o
međuljudskim odnosima, odnosima
prema Centrotransu i poslovima koji
se trenutno obavljaju.
Kako redakcija Info bus-a nastoji da
bude prisutna u svakom segmentu
poslovanja kompanije tako smo ovog
mjeseca bili u posjeti Poslovnoj jedinici
Visoko. Kao pravi putnici u Visoko smo
stigli autobusom iz Sarajeva u kojem
je bio veliki broj učenika i studenata
koji su i najčešći putnici na ovoj liniji.
Dočekala nas je puna stanica putnika
jer su najveće gužve upravo u jutarnjim
satima.
Rukovodioca AS Visoko Elmira Akšamovića pronašli smo u obilasku stanice i radionica. U razgovoru s njim
smo doznali da PJ Visoko zapošljava
43 radnika od toga 21 vozača sa 20
voznih jedinica i jedno servisno vozilo.
Ova PJ ima dugu tradiciju i jedna je od
važnijih jedinica u kompaniji Centrotrans Eurolines-a. Akšamović funkciju
rukovodioca obavlja već četiri godine.
Prema njegovim riječima, na 13 lokalnih linija koje imaju u prosjeku po
sedam polazaka, te šest kantonalnih i
četiri međukantonalna polaska, kroz
AS Visoko dnevno prođe i do 130 autobusa.
„Moj radni dan počinje sa obilaskom
AS i radionice gdje je prioritet tehnička ispravnost vozila. Najvažnije je da
sve linije idu na vrijeme i da se putnicima obezbijedi siguran ali i ugodan prijevoz. U radionici imamo dva
mehaničara, jednog limara - varioca
i autoelektričara koji održavaju naša
vozila i svakodnevno se brinu za nji-
InfoBus
12
Akšamović Elmir, rukovodilac AS Visoko
hovu ispravnost. Kako bi svaki dan
protekao prema planu imamo jutarnje
brifinge na kojima se sumira prethodni
dan i prave planovi za naredni. Moram
naglasiti da svi zaposlenici ovdje čine
jedan tim i da kada nešto iskrsne svi
rade sve što je u njihovoj moći kako bi
se posao završio na vrijeme i kvalitetno. Autobuska stanica radi 24 sata sedam dana u sedmici a u svakoj smjeni
imamo odgovarajući broj mehaničara,
vozača i otpravnika.“
Akšamović nam je napomenuo da od
2008. godine imaju modernizovanu
benzinsku pumpu na kojoj se toči gorivo u vozila, a za taj posao je zadužen
isključivo saobraćajni referent. Nova
benzinska pumpa zamijenila je cisterne, te je na taj način poboljšan i ubrzan dotadašnji proces rada.
„Prošle godine u mjesecu novembru
naš vozni park je obnovljen sa novih
osam autobusa što je uveliko poboljšalo kvalitet usluge i izazvalo pozitivne
reakcije javnosti u Visokom. Također,
pozitivno je napomenuti da od 2008.
godine imamo čak šest uposlenika koji
su dobili prestižno priznanje „Osmijeh
mjeseca“ Centrotransa što dovoljno
govori o mojim kolegama i njihovoj
uspješnosti u obavljanju svojih radnih
zadataka. Moji saradnici su većinom
stari radnici sa velikim iskustvom od
kojih uvijek imam nešto novo da naučim i koji mi pomažu u obavljanju svih
poslova.“
Naš razgovor Elmir je završio sa rečenicom „Svi smo mi jedna velika porodica!“
Na svom radnom mjestu smo zatekli
i gospođu Brkić Hatidžu koja obavlja
poslove biletera već 25 godina. Čekajući priliku da razgovaramo sa gospođom Hatidžom primijetili smo da su svi
putnici izuzetno ljubazni i da je oslovljavaju sa imenom što dovoljno govori
o odnosu koji ova zaposlenica ima sa
putnicima.
„Moj posao je isključivo vezan za putnike sa kojima uvijek treba biti ljubazan, susretljiv i naravno u svakom momentu imati traženu informaciju. Putnik
je uvijek u pravu i sa tom mišlju počinjem svoj radni dan. Što se tiče posla
na AS Visoko moram reći da poznajem
većinu putnika, ali i da sam dočekivala
Dnevna njega vozila
i ispraćala mnoge generacije učenika i
studenata. Najveća gužva nam je u ranim jutarnjim satima kada učenici i studenti idu u školu i na fakultet ali i radnici na posao. Iste te putnike dočekam
na povratku i tako svaki dan. Malo
manje gužve imamo vikendom, odnosno neradnim danima. Za svoj odnos
sa radnim kolegama mogu samo reći
da je za poželjeti, a to je veoma bitno
za posao.“
Uvidjeli smo da je gospođa Hatidža
veoma cijenjena i pažena od strane
svojih kolega koji za nju kažu kako je
moraju paziti jer je ona ipak njihova
jedinica.
Na autobuskoj stanici Visoko, na mjestu otpravnika zatekli smo Ismeta Ćehu
koji je otpravnik u Visokom od 1995.
godine. Prema njegovim riječima posao otpravnika je davanje informacija,
ovjera putnih naloga, prodaja autobuskih karata nakon 16:00 sati, nadzor
i praćenje autobuske stanice itd. „Ja
volim reći da smo mi ovdje centrala jer
svi prvo zovu i dolaze nama, a nakon
toga idu za daljim poslom. Obzirom da
imamo i noćne smjene moram reći da
je i tada na Autobuskoj stanici živo i
zna biti gužve kao i u dnevnim smjenama.„ Kao i svi ostali sa kojima smo
razgovarali i gospodin Ćeho ističe dobar odnos sa kolegama i porodičnu
atmosferu koju smo i mi sami mogli
osjetiti. „Dobra atmosfera vlada 24
sata i to je jako bitno jer je to nešto što
i putnici mogu osjetiti.“ Ono što smo
kao posmatrači mogli primijetiti je to
da gospodin Ćeho ni za jedno postavljeno pitanje putnika nije tražio pisanu
informaciju već na svako postavljeno
pitanje odmah davao odgovor. Sve
zna i ima u svojoj glavi. Svaki polazak
i dolazak autobusa, vrstu vozila, posadu i slično.
Tokom posjete PJ Visoko obišli smo i
radionicu dnevne njege vozila koja,
kako smo već saznali i od rukovodioca
ima četiri radnika.
Upoznali smo se sa ova četiri radnika
i saznali njihove radne obaveze. Poslovođa radionice je Softić Haris koji
ujedno obavlja i poslove automehani-
Brkić Hatidža, biletar
čara. Brotlija Mirzet je tehnički kontrolor ispravnosti motornih vozila a i u isto
vrijeme obavlja posao automehaničara. Dervišević Suljo obavlja posao autoelektričara dok Ivan Bradara obavlja
posao autolimara i bravara.
Devišević Sulju smo zatekli kako popravlja mjenjač na Mercedesovom autobusu Conecto dok je Ivan radio na
varenju šasije na vozilu Neoplan. Rekli
su nam da uživaju u svom poslu i ne
gledaju na njega kao na radni zadatak, što se moglo i vidjeti po njihovim
izrazima lica dok su obavljali svoj posao. Brotliju Mirzeta smo zatekli kako
pregleda vozilo na vanjskom kanalu te
provjerava da li je spremno za eksploataciju. Bili smo strpljivi i sačekali smo
rezultat pregleda te je vozilo na kraju
dobilo potpis tehničke ispravnosti i krenulo na redovnu liniju Visoko – Šošnje.
Poslovođa radionice Haris Softić nam
je rekao da je veoma zadovoljan radom ovih uposlenika, te je naglasio
kako jedan drugom konstantno pomažu i zajednički završavaju sve radne
zadatke.
Nismo mogli a da ne razgovaramo i
sa Ajdim Taibom koji je samostalni referent saobraćaja u ovoj PJ, a ujedno
obavlja i sve poslove skladištara i poslove vezane za benzinsku pumpu.
„Atmosfera u našoj jedinici je zaista
pozitivna i jedan drugom smo velika
podrška. Važno je to da svako jutro dogovaramo dnevne aktivnosti što nam
olakšava redovan posao, a zbog takve
organiziranosti dobro reagiramo i u kriznim situacijama. Često se dešava da
imamo jako puno vanrednih linija koje
moramo obaviti, a zbog kojih ne smije
trpjeti redovan prijevoz. Puno sarađujemo sa PJ MGS i PGS kojima često
šaljemo vozila ali i vozače na ispomoć.
To je najčešće tokom vikenda i tokom
ljetnog raspusta.“
Iako ovi uposlenici sa kojima smo razgovarali čine jedan uspješan i efikasan
tim, ne smijemo izostaviti vozače koji u
mnogome doprinose kvalitetu i zavidnim rezultatima ove poslovne jedinice.
Kao što smo već ranije napomenuli
Pumpa
PJ Visoko zapošljava 21 vozača a mi
smo razgovarali sa vozačem Zakirom
Brotlijom. On obavlja liniju Visoko –
Sarajevo preko deset godina a radi
u Centrotrans Eurolines-u od 1997
godine. „ Iako je posao vozača veoma odgovoran i rizičan ja se ponosim
svojim poslom koji radim tolike godine
te imam odličan odnos kako sa svojim
kolegama tako i sa putnicima koji svaki dan putuju sa mnom. Putnike dobro
poznajem te uvijek primijetim ako mi
jedan putnik fali.“ Zakir je istakao da
za njega uspješno obavljen radni zadatak predstavlja vozilo koje je ispravno i uredno te se trudi da uvijek na
vrijeme urgira kada primijeti bilo koji
nedostatak na vozilu. To radi u cilju
zadovoljstva putnika i da bi im pružio
ugodno i bezbjedno putovanje. Napomenuo je da mu posebno zadovoljstvo
predstavlja savjetovanje mlađih uposlenika te često ih povede sa sobom
na liniju kako bi ih motivirao i naučio
bitnim stvarima u oblasti posla koji
radi i koje se kako on kaže stiču čitav
život. Moramo istaći i da je Zakir Brotlija dobitnik Osmijeha Centrotransa
što i dokazuje njegov trud i predanost
poslu koji obavlja.
Uvidjeli smo da ovi vrijedni uposlenici
nastoje da autobusi i pored toga da
budu ispravni uvijek budu čisti i uredni
a za to se brinu vozači koji samostalno
peru vozila i pripremaju ih za vožnju.
Sve u svemu, rad ove radne jedinice
i autobuske stanice u mnogome zavisi od međusobnog odnosa kolega te
njihovog odnosa i odgovornosti prema
radnim zadacima. Posmatrajući radne
procese autobuske stanice Visoko, za
samo jedan dan smo se uvjerili da ova
PJ zaista nudi puno toga svojim putnicima i korisnicima usluga zahvaljujući
iskustvu, trudu i predanosti njenih uposlenika.
Redakcija Info Busa im želi još puno
uspjeha u njihovom poslu te da nastave obavljati svoj posao istim tempom
kao i do sada i naravno da međusobni
odnos kolega uvijek bude na zavidnom nivou.
mr. Almira Kulović
InfoBus
13
PRODAJA ULAZNICA
Zbog ogromnog interesovanja za ovu utakmicu pojedini navijači čekali u
redu i po dvadeset sati kako bi kupili ulaznice.
lera. Tom prilikom je prezentiran novi
softwer koji je baziran na web tehnologiji, koji omogućava da Nogometni
Savez u svakom momentu može imati
kontrolu i prikaz stanja prodatih ulaznica. Uspješno je izvršeno pokusno
testiranje ovog programa. Takođe su
zajednički dogovorena prodajna mjesta u Bosni i Hercegovini putem poslovnica ovlaštene partnerske agencije
Centrotrans-a koja su morala za ovu
svrhu imati internet konekciju. Na 23
prodajna mjesta podijeljeno je ukupno
6.000 ulaznica sa osnovnim pravilom
da jedna osoba ima mogućnost da
kupi maksimalno dvije ulaznice uz pokaz lične karte i upisivanja matičnog
broja. Na ovaj način garantovala se
transparentnost prodaje i spriječila
mogućnost manipulaciji oko kupovine
ulaznica.
Prodaja ulaznica je počela na 23 prodajna mjesta u srijedu 06.03.2013.
godine u 09,00h i završena je istog
dana u veoma kratkom roku. Posljednju prodaju ulaznica završila je agencija u Zenici isti dan u noćnim satima.
Zbog ogromnog interesovanja za ovu
utakmicu pojedini navijači su čekali u
redu i po dvadeset sati kako bi kupili
ulaznice.
Nogometni savez je zvanično istakao
svoje zadovoljstvo dosadašnjom dobrom poslovnom saradnjom i posebno sa organizacijom prodaje karata i
ukupnim aktivnostima Centrotransa za
organizaciju ove utakmice.
Na sreću i zadovoljstvo svih građana
Bosne i Hercegovine ova historijska
utakmica je završena sa pobjedom
naše reprezentacije od 3:1.
Fotografija preuzeta sa www.sport.ba
Kvalifikaciona utakmica za odlazak
na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014.
godine, Bosna i Hercegovina – Grčka,
koja je odigrana na stadionu „Bilino
Polje“ u Zenici, 22.03.2013. godine
(20:45), pobudila je nezapamćeno
interesovanje navijača kako u našoj
zemlji tako i kod građana u dijaspori.
Uzimajući u obzir takmičarski značaj,
Nogometni Savez je prije nekoliko
mjeseci započeo organizacione pripreme, koje su uključivale i definisanje
plana prodaje i distribucije ulaznica.
Obzirom na dugoročnu uspješnu poslovnu saradnju između Nogometnog
saveza i Centrotrans Eurolines u sklopu priprema za ovaj fudbalski meč
održan je sastanak na kome su razmatrani svi bitni detalji vezani za organizaciju prodaje karata i transfere fudba-
InfoBus
14
Brkić Aida, šef kabineta GD
AKTIVNOSTI
mnogi problemi koje Centrotrans ima
zbog neadekvatnih propisa koji regulišu ovu oblast a posebno zbog nezakonitog i štetnog ponašanja nosioca
određenih državnih funkcija. Načelnik
je istakao da će sa svoje strane Općina kao lokalna zajednica, koliko im
zakonski okviri dozvoljavaju, pomoći
Centrotransu u borbi koju kontinuirano vodi sa raznim nivoima vlasti u poslijeratnom periodu.
Nakon oficijelnog sastanka delegacija
općine Novi Grad je obišla Auto bazu
i plastenike Centroplasta, što je načelnik prokomentarisao kao pozitivan
primjer kako se vlastitim radom, bez
traženja pomoći od drugih, mogu naći
rješenja za razne probleme, kako se
može iskoristiti svaki resurs kao i nekoliko duluma zemlje koji su bili neiskorišteni unutar kruga firme.
I za kraj konstatacija načelnika:“ Ponosni smo da se jedna ovakva firma,
koja je najbolja u svojoj branši u Bosni
i Hercegovini, nalazi u našoj općini“.
Poštovani g-dine Čengić,
Ovim putem želim da Vam uputim riječi pohvale, koju uistinu zaslužujete, iskazavši se u ovim danima, kada su
radnici „GRAS“-a obustavili rad i uskratili svoje usluge građanima Sarajeva. Za svaku pohvalu je spremnost
Vas i Vašeg poduzeća da izađete u susret građanima i pomognete u ovoj nimalo ugodnoj situaciji i iskreno
želim da dobijete priliku i uključite se i zvanično u gradski prijevoz, jer Vi to možete kvalitetno odraditi, što ste
i sada pokazali i dokazali.
Također koristim priliku da se zahvalim za uvođenje dva autobusa u 16 sati na relaciji Sarajevo-Visoko, odnosno Kakanj, jer ste time uistinu mnogo olakšali putovanje nas „vozara“, poslije radnog vremena i održanih
studentskih i đečkih predavanja, da dostojanstveno, bez pretrpanih autobusa, možemo stići kući.
Uz iskrene želje za što većim uspjehom u radu, uz želje za dobro Vaše osobno zdravlje i sreću, upućujem Vam
lijep pozdrav.
S poštovanjem.
Vjerni korsnik Centrotransovih usluga prijevoza,
Sašenjka Jurišić, Vrhovni sud Federacije BiH
REAGOVANJA
REAGOVANJA
Dana 06.03.2013. godine novoizabrani načelnik Općine Novi Grad mr.
Semir Efendić sa gospodinom Dženanom Šarkinovićem, savjetnikom općinskog načelnika, posjetili su našu kompaniju u cilju upoznavanja i dobivanja
informacije u direktnom kontaktu o
radu naše kompanije.
Iako je prvi put u Centrotransu, Načelnik je istakao kako je naša kompanija
jako dobar primjer kako je jedna firma
uspjela nakon rata i nakon svega onoga što je preživjela, sa ispravnim pristupom tržištu i ulaganjima, da dođe
do stanja u kojem jeste, a to je sigurno
najbolja kompanija u svojoj branši u
Bosni i Hercegovini. Za Općinu je vrlo
važno da ostvari kontakt sa firmama
koje egzistiraju na njenom području i
da ustanovi šta je to što Općina može
da uradi kako bi pomogla u rješavanju
određenih problema.
Na inicijativu načenika, gospodina
Efendića, nedavno je formiran Poslovni savjet općine Novi Grad. U tom savjetu će se naravno naći i predstavnik
naše kompanije što će omogućiti bolju
saradnju između općine kao nivoa vlasti i privrednih subjekata koji egzistiraju
na području općine.
U toku dužeg razgovora detektirani su
Brkić Aida, šef kabineta GD
Novoizabrani načelnik Općine Novi Grad mr. Semir Efendić i gospodin Dženan Šarkinović, savjetnik općinskog načelnika, posjetili našu kompaniju
InfoBus
15
Rezultati bolji od prošlogodišnjih
• Pređeni kilometri veći za 4% u odnosu na 2012. godinu, a na nivou planskih.
• Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 5 %, a manja od planske.
• Broj prevezenih putnika veći za 9 8% od prošlogodišnjeg februara i marta , a 4 % manji od plana.
• Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje, a 3 % manja od planirane.
• Prihod veći za 5 % od prihoda u februaru i mart 2012. godine, a 2% manji od planskih.
• Rashodi veći za 3 % od rashoda u februaru i mart 2012. godine, a 1% od planiranih.
Svi fizički pokazatelji u mjesecima februaru i martu bilježe rast u odnosu na prošlu godinu, dok je u odnosu
na plan nije bilo rasta.
Index 13/12
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Rashodi
Prevezeni putnici
KM/Km
Iskorištenost vozila na nivou Društva bolja je prošlogodišnje za 8%,
a na nivou je plana. Veća kilometraža ove godine je doprinijela
boljem iskorištenju vozila za prikazanih 8%.
Ovako veliki indexi, posmatrano
prema prošloj godini, posljedica
su izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova za odvijanje saobraćaja tokom cijelog mjeseca februara 2012. godine, te odavno ne
zabilježeni ovoliki broj opravdano
otkazanih linija. Da podsjetimo
da učenici i studenti nisu pohađali
nastavu tako da u prigradskom saobraćaju nije bilo potrebe za đačkim linijama.
Index 13/11
104
105
103
109
100
100
98
101
96
97
Tabelarni pregled pređenih
kilometara, prevezenih putnika i
ostvarene realizacije po PJ februar
i mart 2013.godine
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za februar i mart 2013.godine
MGS
13/12
InfoBus
16
13/Pl
Visoko
PGS
13/12
13/Pl
13/12
13/Pl
Kiseljak/
Fojnica
13/12
13/Pl
Ilijaš
13/12
13/Pl
Olovo
13/12
13/Pl
Pređeni kilometri
111
105
114
101
139
96
143
96
145
107
152
88
Prevezeni putnici
105
102
109
102
127
95
217
96
150
103
149
84
Ostvarena realizacija
105
101
124
102
119
91
178
103
147
106
128
80
POSLOVANJE
Grafički prikaz procentualnog učešća po PJ u
ostvarenju pređenih kilometara za februar i mart
Grafički prikaz finansijskog poslovanja za februaru i mart 2013. god.
Finansijski pokazatelji
poslovanja u februaru 2013. godine
Fizički pokazatelji u mjesecima februaru i martu u
svim prigradskim jedinicama imaju pozitivna odstupanja u odnosu na prošlu godinu, a razlog je
več naveden i odnosi se na vremenske nepogode
u prošloj godini u februaru.
U odnosu na plan pozitivna odstupanja su zabilježena kod PJ MGS, PJ PGS i RJ Ilijaš.
Grafik pokazuje da poslovne jedinice prigradskog
saobraćaja nisu imale značajnije učešće u ukupnoj kilometraži, izuzev PJ PGS.
Ostvareni finansijski rezultat u mjesecima februaru
i martu je negativan i bolji je i od prošle godine i
na nivou je plana. Pozitivan finansijski rezultat su
ostvarile PJ Olovo, RJ Ilijaš i RJ Kiseljak i Fojnica.
Sve poslovne jedinice izuzev PJ Visoko su ostvarile
bolji rezultat od prošlogodišnjeg, dok posmatrano
prema planu negativna odstupanja imamo pored PJ
Visoko i kod PJ Olovo. Ukupan broj zaposlenih sa
31.03.2013.godine iznosi 456
Problem likvidnosti u odnosu na protekli period u februaru i martu je najizraženiji, te i dalje zadržava isti trend. Navedeni
problem ni u mjesecima februaru i mart nije poremetio redovnu isplatu ličnih primanja zaposlenicima, koja se u kontinuitetu redovno isplaćuje u skladu sa rezultatima poslovanja.
Tabelarni pregled odnosa prihoda i rashoda po jedinicama za februar i mart 2013. godine
PGS
MGS
13./ 12 13./ Pl
Prihod
99 Rashod
102
Kiseljak/
Fojnica
Ilijaš
Olovo
13./ 12 13./ Pl
13./ 12 13./ Pl
13./ 12 13./ Pl
Visoko
13./ 12 13./ Pl 13./ 12 13./ Pl
101
114
101
105
91
135
105
122
104
99
94
102
109
1035
114
98
107
95
109
106
95
100
Efekti U
Broj ev
Pot
r
Koefic
ntiran
i
ro
K-b j k
trola
Br
ide
teta
Bro
eno go
a
Pre
oš
hš
t ispra
riv
ien
on
aut o b u
osti
vn
Trend poslovanja FEBRUAR-MART
oj
sa
aposle
jz
nih
ve
zeni pu
ci
tni
đe
e tr i
Pre
FEBRUAR I MART U BROJKAMA U BROJKAMA
ni kilom
2012. PLAN
2012. PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Olovo
PJ Međugrad
Centroservis
PJ Prigradski
Centrotours
PJ Ilijaš
Centrotrans Kakanj
PJ Fojnica i Kiseljak
Centrotrans I. Sarajevo
PJ Visoko
Centrotrade
dipl. oec. Čutura Sakib
InfoBus
17
Poslujući u izuzetno nepovoljnom privrednom ambijentu Bosne i Hercegovine, Kompanija Centrotrans Eurolines
d.d. Sarajevo ulaže velike napore da
ostane lider prevoza putnika na teritoriji Bosne i Hercegovone. U cilju
poboljšanja kvalitete usluga, tehničke
ispravnosti vozila, te poboljšanja stanja
u segmetu održavanja vozila i Centrosrvisa, u mjesecu februaru su urađene
organizacione i kadrovske promjene.
Cilj ovih aktivnosti je dosljedna primjena tehnoloških procedura, povećanje
stepena tehničke ispravnosti voznog
parka što bi kao krajnji produkt trebalo
smanjenja troškova poslovanja.
U okviru tehničke funkcije uradile su se
sljedeće kadrovske promjene:
- Fišo Mujo, pomoćnik Izvršnog direktora Tehničke funkcije ubuduće će
biti odgovorno lice za organizuju i
funkcionisanje segmenta održavanja.
- Miković Nenad je odgovoran za
funkcionisanje službe Tehničke pripreme.
Ledenko Miralem se raspoređuje
na poslove defektatora. Imenovani je
direktno podređen Fišo Muji.
Adilović Midhat se raspoređuje za
VD poslovođe Centroservisa i direktno
je podređen Fišo Muji.
Džafić Nermin se raspoređuje za
VD rukovodioca službe Tehničke pripreme.
Šetkić Safet se raspoređuje za VD
poslovođe RTO-a.
Šehić Avdo se raspoređuje za VD
voditelja tehničkog pregleda.
Meša Fikret do daljeg rasporeda
ostaje poslovođa RTO-a.
- Za uvođenje u posao svakog uposlenika potrebno je izvršiti dodatnu
edukaciju – trening kako bi bili u potpunosti spremni za obavljanje posla.
Tu se pored ostalih navedenih zaposlenika uključuje edukacija za kontrolore
Zukić Mersada i Arslanović Seada.
Mentorstvo i provođenje procesa uvođenja u posao i edukacije za Džafić
Nermina vršiće Miković Nenad,
Mentorstvo i edukaciju za ostale zaposlene organizovat se Kerla Ibrahim u
saradnji sa sektorom ljudskih resursa.
Tradicionalno osmomartovsko okupljanje
I ove godine našim radnim kolegicama organizovana je proslava međunarodnog Dana žena. U
prostoriji restorana na auto bazi Sarajevo bile su
prisutne sve naše kolegice kojima je proces rada
dozvoljavao odsutnost. Pored osoblja koje radi na
Auto bazi došle su i kolegice koje rade na Autobuskoj stanici i radnim jedinicama van Sarajeva.
Prisutnima, kojih je bilo stotinjak, prigodnom čestitkom se obratio generalni direktor mr.sc.Čengić
Safudin. Ugodno i veselo druženje uz muziku,
pjesmu, poklone i odlično posluženje u organizaciji osoblja restorana trajalo je do 17 sati.
U kompaniji u kojoj su većina zaposlenih muškarci, lijepo se povremeno i na ovaj način podsjetiti
da su naše žene svojevrstan ukras društva i vrijedni članovi kolektiva.
InfoBus
18
Šrepfler Gordana
Fišo Mujo, pomoćnik IDTF
u Službi Održavanja
PJ MGS
poslovnoj jedinici našeg preduzeća u
kojoj je angažovano najviše uposlenika i koja raspolaže sa najvećim brojem
voznih jedinica. Ipak, kod poređenja
sa prošlom godinom treba uzeti u obzir elementarne nepogode koje su sedesile u februaru prošle godine a koje
Poslovna jedinica Međumjesni i međunarodni saobraćaj (PJ MGS) je i
u februaru ostvarila dobre poslovne
rezultate, koji predstavljaju nastavak
trenda uspješnog poslovanja u 2013.
godini.
Svi najvažniji pokazatelji koji se odnose na pojedine segmente poslovanja
ove poslovne jedinice su bolji u odnosu na planske veličine, kao i u odnosu na rezultate ostvarene u istom
periodu prošle godine. Ovaj podatak
dobija na značaju ako imamo u vidu
činjenicu da se radi o najznačajnijoj
su bitno uticale na poslovanje.
Zbog povećanog obima poslova, naročito u oblasti vanrednih i ugovorenih
prevoza, te povećanog broja linija, vozila ove poslovne jedinici su u februaru
prešla 5 % više kilometara nego što je
planirano, a čak 11 % kilometara više
nego u istom mjesecu prošle godine.
U odnosu na februar 2012. godine
prevezeno je 5 % više putnika nego
prošle godine (a 2 % više putnika
nego što je planirano.
Realizacija je veća u odnosu na planiranu za 1%, a za 3% u odnosu na
Mjesec februar 2013.godine je sa
stanovišta postignutih rezultata bio
izuzetno uspješan, sa ostvarenim ukupnim prihodom od cca. 350.000 KM.
Ovaj mjesec karakteriše:
• Povečanje ukupnog prihoda od
187 % u odnosu na isti period
prethodne godine
• Smanjenje troškova poslovanja u
odnosu na predhodni period
• Ostvarena veća dobit od 243 %
optimistične pokazatelje za naredni period
• Povečan broj kupaca
• Smanjenje zaliha u odnosu na
predhodni period, uz obezbjeđenje minimalnog stoka neophodnih
zaliha
Iako je u toku mjeseca februara bila
izražena nelikvidnost, preduzeće „Centrotrade“ d.o.o. Sarajevo je napravilo
iskorak u trgovačkoj djelatnosti sa trećim licima, te nastojao da sa kvalitetnijim snadbijevanjem rezervnih dijelova,
prikupljajući najpovoljnije ponude u
pogledu kvalitete, cijene i roka isporuke zadovoljiti i potrebe „Centrotrans
Eurolines“
Kroz stalno i kontinuirano analiziranje
•
•
Odobrene kondicije „Centrotrans
Eurolines“-u u ukupnom iznosu
od 14.813 KM i u odnosu na isti
period veće su za 280%
Odnos trećih lica i „Centrotrans
Eurolines“-a je 46:54, što daje
februar 2013. godine.
Pored navedenog, dobar poslovni
ambijent je omogućio da za ovu poslovnu jedinicu rade i druge, manje,
poslovne jedinice, što je nesumnjivo
značajno utjecalo na njihove poslovne
rezultate. Radi se o PJ Olovo i PJ PGS,
čija su vozila za potrebe PJ MGS prešla blizu 12.000 kilometara.
Na poslovanje u najznačajnijoj mjeri
je uticao uspješno okončan projekat
„Studentski pohod u Rim“ u koji su
osim naše Kompanije bile uključene
Firme „Autoprevoz“ Mostar, „Transturist“ Tuzla i „Centrotrans Istočno Sarajevo“. Osim toga, tokom cijelog februara smo, u saradnji sa Studentskim
parlamentom Univerziteta u Sarajevi
(SPUS), obavljali organizovane i masovne prijevoze studentske populacije
na olimpijske planine.
Potrošnja goriva na 100 km bila je
manja za gotovo pola litra u odnosu na planiranu, ali zbog povećanog
obima poslova troškovi energenata su
ostali u planiranim veličinama.
Na ove poslovne rezultate su u značajnoj mjeri utjecale pogodne vremenske
prilike, ali i zalaganje cjelokupnog
kolektiva, te dobra saradnja sa svim
komponentama Tehničke funkcije i
Kompanije u cjelini.
Paralelno sa obavljanjem svakodnevnih aktivnosti tokom februara je realizovan i zahtjevan proces edukacije voznog osoblja na temu „Radno vrijeme
voznog osoblja i tahografski uređaji“.
Osmanović Jasmin, rukovodilac MGS
POSLOVANJE POSLOVNIH JEDINICA
cijena i kvaliteta, obezbjeđeni su originalni rezervni dijelovi alternativnih dobavljača koji su uticali na smanjenje
troškova „Centrotrans Eurolines“-a.
I dalje ostaje prisutno da preduzeće
„Centrotrade“d.o.o. Sarajevo kroz
agresivniji i progresivniji izlaz na tržištu
BIH, ostvaruje što veći prihod, zahvalniju finansijsku situaciju, te kroz kontinuirano poslovanje, sa ciljem veće
profitabilnosti i efikasnosti, ostvariti
planske zacrtane ciljeve poslovanja i
interese kupaca i dobavljača kao i našeg vlasnika „Centrotrans Eurolines“
sa ciljem održivosti, odnosno smanjenja troškova rezervnih dijelova, ne utičići na ispravnost voznog parka.
Kosović Nevzeta, direktor Centrotrade-a
InfoBus
19
Osmjeh Centrotransa
Dobitnik priznanja za februar 2013. je LONČAREVIĆ RADOMIR
Rođen 24.11.1955. godine. godine
u Sarajevu.
Osnovnu školu je završio u Sarajevu,
a nakon toga i Školu učenika u privredi, gdje stiče zvanje KV električara
jake struje.
Posljednje radno mjesto koje je obavljao bilo je, brigadir grupe za održavanje u Građevinskoj grupi u Službi
investicija.
U Centrotrans - Eurolines, svoj radni
vijek započeo je u OUR Održavanje
daleke 1974 godine, kao dijete Centrotransa
Ljubav koju je nosio prema Centrotransu i ostao vjeran ovoj firmi svih 38
godina i skoro cijeli životni vijek, od
kojeg ga je otrgnula prerana smrt, naslijedio je od pokojnog oca Dušana,
koji je također bio član porodice Centrotrans, a obavljao je poslove vozača
autobusa.
Radomir, Rale, kako smo ga svi zvali
i poznavali, bio je porodičan čovjek,
uzoran otac, suprug i radni kolega a
prije svega čovjek blage naravi, uvijek
spreman drugom da pomogne da sa
njim podijeli i zli dobro.
Skromno i tiho kako je i živio odgojio je
primjernog sina Marka, studenta treće
godine psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a skoro 30 godina,
proveo je u skladnom braku sa svojom
životnom saputnicom Milicom, koji također može biti primjer mnogim.
Rale je u poslu bio izuzetno odgovoran, savjestan i sa punom pažnjom
obavljao svoje radne zadate u svako
vrijeme i doba ne gledajući da li je
radno vrijeme isteklo.
Među radnim kolegama je bio izuzetno omiljen, koji za njega imaju samo
riječi hvale.
Do sada u svom radu nije imao disciplinskih niti drugih prekršaja.
Priznanje „Osmijeh Centrotrnasa“
Lončarević Radomir – Rale je zaslužio,
ali je opaka bolest sa kojom se nije
mogao izboriti bila brža od svečanog
čina dojele ovoga priznanja. Njegov
rani odlazak ostavio je muk u kolektivu
a prazninu u srcima svih ljudi koji su
ga poznavali.
Zasigurno svi koji su ga poznavali zadržat će ga u lijepim uspomena, kao
dobrog i plemenitog čovjeka, oca, supruga, prijatelja i radnog kolegu.
Hvala mu za ljudskost, kolegijalnost i
prijateljstvo
Ekić Mirha, dipl.pravnik
Dobitnik priznanja za mart 2013. je ČEHAJIĆ SUVAD
Rođen 07.01.1962. godine. u mjestu
Orašac, općina Visoko.
Osnovnu školu je završio u Moštru,
a srednju školu, gimnaziju u Kaknju,
19881. godine.
Prvo zaposlenje u Centrotransu je
bilo na poslovima konduktera – pratioca autobusa U PJ Visoko, počev
od 15.08.1984. godine, a od aprila
1996. godine obavlja poslove referenta prodaje i obračuna mjesečnih karta,
na Autobuskoj stanici Visoko
U Centrotransu svoj radni vijek započeo je u PJ Visoko, kojem je ostao
vjeran i do danas, sa ukupnim radnim
stažom od 30 godina, a od toga 28
Ekić Mirha, dipl.pravnik
InfoBus
20
godina u Centrotransu.
Suvad je porodičan čovjek, uzoran suprug i otac dvoje djece.
U poslu je pravi profesionalac, sa izgrađenim odnosom prema korisnicima usluga, koji izuzetno cijene njega
i njegov rad.
Među radnim kolegama je omiljen i
isti također imaju samo riječi hvale za
kolegijalnost. Uvijek je spreman pomoći i po potrebi odraditi posao bez
obzira na radno vrijeme.
Prema pretpostavljenim i sredstvima
rada ima Izuzetno izgrađen profesionalan, odgovoran i domaćinski odnos.
Do sada u svom radu nije imao disciplinskih niti drugih prekršaja, niti jedne pritužbe putnika ili radnih kolega.
Priznanje „Osmijeh Centrotrnasa“
Ćehajić Suvad, zasigurno zaslužuje i
može biti primjer svojim radnim kolegama, a posebno mladim koji od
njema imaju šta naučiti.
Želimo mu puno sreće i zdravlja u životu i daljem radu!
Nema smisla da sebe uspoređujete s
drugim ljudima na poslu jer nemožete
sa sigurnošću znati kakav je bio njihov
dosadašnji put.
Stoga, ostavite se toga jer je to uzaludno trošenje vremena.
2. Ne brinite za stvari koje ne
možete kontrolirati
Dobro je biti upoznat sa stanjem na
tržištu, ekonomijom te posjedovati vrijedne informacije, no to su stvari koje
nisu u vašoj kontroli. Važnije je da se
fokusirate na ono što možete kontrolirati, a to su vaše vlastite misli i akcije
koje poduzimate.
3. Zadržite distancu, odvojite
privatni život od posla
Iako vam se ponekad čini da je vaš
posao najvažnija stvar na svijetu, nemojte dopustiti da zbog njega bude
ugrožen vaš privatni život i integritet.
Kako biste sačuvali privatnost, povucite liniju između profesionalnog i privatnog života.
4. Dopušteno vam je sanjariti
Ideja o tome kako su sanjarenje i posao nespojivi spada u 20. Stoljeće.
Sada je poželjno ponekad dopustiti
vlastitim mislima da malo odlutaju u
svijet mašte, jer, ko zna, možda se
upravo tamo krije kreativna ideja koju
možete pretočiti u stvarnost.
6. Zapamtite da na raspolaganju
imate jednaku količinu vremena
kao i svi ostali
Svima nam na raspolaganju stoji jednaka količina vremena, stoga se nemojte žaliti da imate manje vremena
od ostalih. Ključ svega je dobra organizacija i raspodjela radnih zadataka.
to ste vi sami. Da biste bili sretni, pronađite posao koji ćete voljeti. Priznajemo da situacija na tržištu rada baš
i nije sjajna i morate biti sretni ako
uopće imate posao, stoga pokušajte iz
tog posla izvući ono najbolje. Nije sve
tako crno kao što izgleda.
12. Smijte se češće
Uvriježeno je mišljenje kako je smijeh
rezultat sreće, no zapravo je suprotno.
Smijeh je dio ciklusa koji kreira osjećaj
zadovoljstva i sreće. Stoga, smijte se
češće.
7. Nemojte stvari uzimati preoz- 13. Nemojte trošiti svoje dragocjebiljno, niko to ne čini
Suočite se sa svojim strahovima i ponekad se našalite i na vlastiti račun.
To će vas osloboditi stresa i učiniti vas
sretnijom osobom. Ako se možete smijati sami sebi, to će spriječiti druge da
vam se smiju iza leđa.
8. Nemojte se gnjaviti s mržnjom,
nije vrijedno truda
Mržnja je emocionalni parazit koji vam
krade energiju i loše djeluje na zdravlje. U koliko mislite da sa svijetom nešto ne valja, a možete to promijeniti,
onda krenite u akciju. No, ako niste
u mogućnosti promijeniti nešto, onda
naprosto pustite to. Oprostite, zaboravite i krenite dalje.
no v rijeme na tračeve
Nemojte se zamarati drugim ljudima i
njihovim životimajer je to besmisleno.
Prije nego odlučite ispričati nešto o nekome, postavite sebi ova četiri pitanja:
• Je li to istinito?,
• Je li pozitivno?,
• Je li potrebno?,
• Biste li voljeli da neko o vama ispriča nešto tako?
14. Neka vas ne brine šta drugi
misle o vama, to vas se ne tiče
Nemoguće je čitati tuđe misli, stoga
se ne opterećujte time šta neko misli o
vama. To je gubljenje vremena.
15. Koliko god neka situacija bila
9. Ostavite prošlost tamo gdje joj loša ili dobra, sve je prolazno
je mjesto i okrenite se budućnosti
Nema smisla da se opterećujete greškama koje ste napravili u prošlosti. Ne
kaže se uzalud kako se na greškama
uči, a iz njih se može izvući i dragocjeno iskustvo. Okrenite se budućnosti i
ostavite prošlost iza sebe.
10. Ne možete pobijediti u svakoj
raspravi
U redu je iznositi vlastite argumente i
braniti svoje stavove, ali ne možete baš
uvijek biti u pravu. Pomirite se s tim.
U životu je sve prolaznoi sve se mijenja. Koliko god dobra ili loša bila
situacija u kojoj se trenutno nalazite,
uvijek na umu imajte sljedeću misao:
To je gubljenje vremena.
16. Pospremite svoj radni stol i
riješite se svega što nje korisno
Prostor u kojem radite izuzetno je važan za to kako se osjećate. Nemojte dozvoliti sebi da radite u neredu.
Bacite sve što vam je nepotrebno, posprenite radni stol i okružite se lijepim
stvarima koje vas usrećuju.
11. Svako je zaslužan za vlastitu 17. Vjerujte kako najbolje tek dol5. Ne opterećujte sebe i svoj tim sreću
azi, bez obzira na sve
prevelikom količinom radnih zadataka
Dobro je posjedovati radni elan, no
Okolina ponekad može biti uzrok vaših frustracija, ali ukoliko ste baš stalno depresivni i nesretni jedini krivac za
Nikad nije kasno za ostvarenje snova,
samo treba imati malo vjere i ambicije.
Prepis: Lejla Baković-Redžo, poslovni sekretar
BUSINESS MAGAZINE
1. Ne usporedujte se s drugima
treba znati gdje su granice. Nemojte
obećavati ono što nemožete izvršiti i ne
opterećujte sebe i / ili svoj radni tim
sa previše obaveza jer to vodi prema
neuspjehu.
Prenešeno iz
Činjenica je da na radnom mjestu
provodimo veliki dio svog vremena .
Stoga je vrlo bitno da volimo posao
koji radimo te da se na radnom mjestu
osjećamo ugodno.
Na žalost, upravo je posao za mnoge izvor frustracija i prevelike količine
stresa. Ovaj put donosimo nekoliko
savjeta koji bi vam mogli pomoći da
se na radnom mjestu osjećate ugodnije te da u konačnici postanete sretnija
osoba.
InfoBus
21
ZAHVALNICE/PRESS
Milan Tadić – Eurolines Slovačka, Slovak Line Express
Zdravo Almira,
Želim da se zahvalim na srdačnom gostoprimstvu i odličnoj organizaciji Eurolines turnira.
Moje kolege iz Slovak Lines Express su prezadovoljni organizacijom i zato pišem ovaj email u moje i njihovo ime.
Putovanje tamo i nazad je prošlo bez problema, jedino
juče na izlazu iz Bosne u Hrvatsku štrajkovali carinici pa
smo izgubili 2,5h.
Turistički vodič je bio super.
Sudije profi i neutralno sudili ( čak su se i fizički svideli
mojoj ženskoj ekipi aahha).
Veliki plus i za odličan program tokom gala večere.
Kolege kažu da im je i večera prijala. Kažu ukusno uvareno, za što sam ja posebno bio srećan da su bili zadovoljni
sa svime.
Jedina mala greška je bila pri otvaranju turnira, kad je
ulazila u salu naša – Slovačka ženska ekipa, voditeljka je
najavila ´´da pozdravimo Bosnu i Herzegovinu´´ .... ali
greške se dešavaju i to nije promenilo naše dobro raspoloženje, jer znamo (organizatori smo bili 2008 god.) kako
je komplikovano i teško organizovati tako veliki skup.
Muzička grupa na gala večeri je izvanredna a vrlo lepo i
prijatno iznenadjenje je bilo s folklornom grupom i tanečnom pleasačicom. Hotel super, konobari su brzi, uslužni i
nosili su brate pića ko je šta hteo i mogao da pije dobio
je. Super simpatičan potez je bio sa poklon loptom za
ekipe koje su osvojile poslednje mesto - neka treniraju
malo više ..aahha..
Još jednom puno hvala na super gostoprimstvu, zabavi i
organizaciji.
Puno pozdrava za Aidu Brkic, direktore Šaciragica i Čengica od mene.
Puno uspeha u privatnom i poslovnom životu vam želim.
Lena Ghysels – Eurolines Organizacija
Draga Almira
Sretan 8. Mart svim damama u Centrotransu. Uživajte.
Našla sam neke slike na vašem facebook profilu. Odlične
su. Čula sam da je na turniru bilo odlično. Dobra organizacija, dobar duh, ujednom riječju: fantastično!
Michal Smetana – Veolia Eurolines Češka
Zdravo Almira,
Volio bih da se svima vama u Centrotransu zahvalim na
organizaciji turnira. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti
poslije maratona priprema za ovaj odlični događaj koji
ste pripremili.
Hvala puno!
Sve najbolje.
Sebastien Vincent – Eurolines Francuska
Hvala vam puno na organizaciji turnira. Sjajno smo se proveli i hvala na toploj dobrodošlici od strane tima Centrotrans Eurolines-a.
Hvala puno!
Sve najbolje
InfoBus
22
Jan Velleman – generalni sekretar Eurolines organizacijeDragi gosp. Čengiću
U ime Eurolines organizacije i želio bih da vam se zahvalim
na organizaciji Eurolines fudbalskog turnira. Svi prisutni su
bili veoma zadovoljni sa smještajem koji ste izabrali i ponudili kao i sa atmosferom koja je bila prisutna tokom turnira.
Večernje aktivnosti su također bile na visokom nivou i veoma su cijenjene od strane svih.
Čestitam vam svima na organizaciji sjajnog vikenda za nas.
Molim vas da proslijedite zahvalu svim članovima vašeg
osoblja koji su uložili mnogo svog vremena i fizičkih napora
da bi ovogodišnji Eurolines fudbalski turnir u Sarajevu bio
veliki uspjeh.
Sve najbolje!
John Gilbert – Predsjednik Eurolines organizacije
Dobro je biti u Sarajevu.
Hvala našem domaćinu Centrotransu koji je uradio divan
posao u otvaranju turnira i u samoj organizaciji. Vjerujem da je ovo veoma posebna godina zato što slave 65
godina rada i želio bih da vam čestitam na vašem uspjehu. Znam da ste veoma ponosni što ste član Eurolines
organizacije.
Nešto novo se dešava u Eurolines-u.:
Imamo novog člana a to je Portugal.
Pokušavamo da imamo jači brend.
Moramo raditi na tome da poboljšamo uslugu koju pružamo našim korisnicama. Također moramo se što više
potruditi da osiguramo bezbjedno putovanje našim putnicima koliko god je to moguće.
Nadam se da ste svi uživali i veoma je bitno da ljudi koji
čine naš posao uspješnim su ljudi kao vi. Uživajte u preostalom vremenu u Sarajevu.
U ime izvršnog odbora Eurolines organizacije i naših članova želim da se još jednom zahvalim direktorima i čitavom osoblju Centrotransa. Također želim da provedete
specijalne trenutke tokom ove godine.
Uživajte!
Roxana Stan – Eurolines Rumunija
Draga Almira,
Hvala još jednom na podršci koju ste pokazali na turniru a
i prije turnira dok smo završavali sve potrebne pripreme za
naš dolazak.
Bilo nam je zadovoljstvo surađivati sa vama i vašim timom.
Veliko iznenađenje nam je predstavljalo Sarajevo i ljudi u
Sarajevu. Lijep i čist grad, ljubazni ljudi, dobra i pristupačna
jela, lijepe i renovirane zgrade, i dozvola za pušenje cigara
u njima. Proveli smo zaista lijepe trenutke i uživali u tom
prelijepom i atraktivnom hotelu.
Želimo da vam se zahvalimo na vremenu provedenom sa
našim vodičem Vildanom. Veoma je fina osoba, govori engleski jezik odlično i veoma je profesionalna. Možete je uvijek preporučiti i drugim grupama koje budu išle u obilazak
Sarajeva!
Nadamo se da ćemo se opet svi vidjeti.
Sve najbolje.
ZAHVALNICE/PRESS
Pisanje medija o
EUROLINES
FOOTBALL Tournament 2013.
Carmen Raso – Deutsche Touring
Draga Almira,
U ime našeg generalnog direktora
gospodina Frank Zehlea i svih kolega koji su prisustvovali Eurolines
fudbalskom turniru, želimo da vam
se svima u Centrotransu zahvalimo
na izvrsnom događaju koji ste pripremili za sve nas. Osjećali smo se
veoma ugodno i sretno svaku minutu
koju smo proveli u Sarajevu. Bilo je
to veoma lijepo iskustvo zato što smo
upoznali tako egzotičan grad kao što
je Sarajevo i što smo proveli lijepo
vrijeme na turniru kao i na gala večeri.
Sve kolege se slažu da je ovo bio
najbolji Eurolines fudbalski turnir na
kojem smo ikad prisustvovali. Čestitamo!
Nadamo se da ćemo vas vidjeti na
turniru slijedeće godine, gdje ćemo
sigurno opet provesti veoma specijalne trenutke.
Sve najbolje.
Edy Demoor –
Eurolines Belgija
Draga Almira, možeš li molim te proslijediti ovaj mail direktoru Šačiragiću i direktoru Čengiću i svim kolegama koji su bili
uključeni u organizaciju turnira.
U svoje ime i u ime cijele ekipe iz Belgije želimo da vam se
zahvalimo i da vam čestitamo na perfektnoj organizaciji turnira
i vašem gostropimstvu. Ovaj turnir je treba služiti kao primjer
svim budućim organizacijama turnira.
Sve najbolje.
InfoBus
23
2013. JUBILARNA GODINA
6
Download

INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS EUROLINES