InfoBus
InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 10
INTERVJU
Broj 94
EUROLINES
Decembar/Januar 2013. godine
sa Generalnim direktorom
mr.sc. SAFUDINOM ČENGIĆEM
AKTIVNOSTI
InfoBus
Iz sadrž aja
TEMA BROJA
Informativni bilten kompanije
Centrotrans Eurolines
Godina 10 Broj 94/95
Decembar 2012. godine/
Januar 2013. godine/
INTERVJU sa generalnim direktorom mr.sc. Safudinom Čengićem
AKTIVNOSTI
Glavni i odgovorni
urednik:
dr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Porča Amerisa
Visković Jelena
DTP:
Babić Mira
Prolaz Aida
Obilježen DAN VOZAČA I MEHANIČARA
JEDAN DAN SA...
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Jedan dan sa saobraćajnim i rasporednim referentima
AKTIVNOSTI
Tiraž: 300 komada
Besplatan primjerak
Postao članica Međunarodne asocijacije
sportskih turističkig agencija (ISTAA)
Štampa: Štamparija Fojnica
PRILOG
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
CENTROTRANS EUROLINES
ORGANIZUJE EUROLINES TURNIR
UVODNIK
B
Dr.sc. Muhamed [aćiragić
iti uvijek korak ispred konkurencije, ključni je uslov za
uspješno poslovanje svake firme. Klijenti, koji konzumiraju
naše usluge najbolji su filter za ocjenu
kvaliteta, konkurentnosti usluge u odnosu na druge, zadovoljenje očekivanih
zahtjeva i standarda prevozne usluge,
zasićenost konzumenta sa dostignutim
kvalitetom usluge, cjenovnu prihvatljivost
itd. Konkurencija je potrebna i korisna u
svim sferama ljudskog djelovanja. Konkurencija podiže standarde i kvalitet na veći
nivo, ona je prirodni regulator i brana
protiv svih negativnih pojava koje proističu iz monopola, kao što su nivo kvaliteta
usluge, obim i dostupnost usluge, cijene
itd. Naravno kada u ovom kontekstu govorimo o konkurenciji onda se ima u vidu
onaj oblik tržišnog natjecanja gdje se pod
istim uslovima i standardima pruža određena usluga. Ne mislimo pri tom na tzv.
blago nazvanu „nelojalnu konkurenciju“
koja svoje poslovanje zasniva na direktnoj
utaji poreza, izigravanju Zakona, ostvarivanja preferencija putem mita itd. U turbolentnim vremenima koja traju na našim
prostorima od 1990. godine došlo je do
radikalnih promjena u svim sferama života, pa tako i našoj osnovnoj djelatnosti –
javnom linijskom prevozu putnika.
Polazeći od osnovnih funkcija i načina
organizovanja aktivnosti države, bez želje
da se bavimo ovom prilikom opsežnijim
teoretskim razmatranjima, može se jasno
izdvojiti nekoliko primarnih funkcija svake
države:
1. država treba da obezbjedi pravni sistem kojim se definišu pravila ponašanja
za sve ekonomske učesnike a kojima se
štiti svojina i materijalna prava, uz istovremeno ispunjavanje svih zakonskih obaveza koje proističu iz poslovnih aktivnosti,
2. treba da usklađuje prometnu politiku i
razvija optimalan tržišni ambijent u kojem
će biti dominantan slobodan korisnikov
izbor, a uspješnost (prihodi, dobit i dr.)
poduzeća ovisit će o sposobnostima zadovoljenja potreba korisnika;
3.
omogući regulativne okvire koji će
štititi korisnike od zlouporabe tržišne moći
– monopola. U tom cilju vrši redistributivnu i socijalnu funkciju putem svojih
budžetskih i drugih mehanizama obezbeđuje vantržišnu preraspodjelu nacionalnog dohotka u korist pojedinih društvenih
grupa i slojeva;
4. omogući koncesionarima (operaterima u javnom prevozu) da ostvare, u
uslovima zakonitog poslovanja, razumne
profite u skladu na poslovno djelovanje i
ulaganja;
5. vrši stabilizacionu funkciju mehanizmima, instrumentima i mjerama ekonomske
politike, stvara stabilne uslove privređivanja u uslovima kada to tržišni mehanizam
nije u stanju da sam obezbedi odnosno
u slučaju drastičnih “tržišnih promjena”;
6. osigura sigurnosne standarde i zaštitu
okoliša.
Nemam običaj da citiram teoriju iz stručne literature, ali sam ovo učinio zbog toga
što sam prije par mjeseci bio zaprepašćen činjenicom da visoko pozicionirani
državni službenik, zadužen za poslove
makro organizacije u oblasti saobraćaja
i komunikacija, pa samim tim i kreiranje
zakonskih propisa, na direktno pitanje da
nabroji koje su funkcije države, odnosno
koji su to poslovi koje treba da se rade na
nivou njegovog ministarstva, izbeči oči,
zamuckuje, ali nema odgovora. Jasno
je da u takvim uslovima, kakvi vladaju u
poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, svi oni
koji svoje poslovanje zasnivaju na poštivanju Zakona na kraju ispadaju totalni
gubitnici i nesposobnjakovići. Očekivati
od državnih činovnika da štite državu i
građane koji su ih postavili na te funkcije
i omogućili blagodeti budžetskih - državnih jasli, a oni uglavnom pitaju: „Ima li
šta nami?“, je utopija i apsurd. U takvom
poslovnom ambijentu, oni koji su umjesto
diesel goriva trošili 40% jeftinije lož ulje,
koji su prikazivali 80 KM prihoda sa linije za Istanbul, koji za 10 autobusa imaju
4 prijavljena vozača i četiri zdravstvene
knjižice, koji imaju jedne registarske tablice za tri autobusa, koji imaju specijalne
tajne bukere za prevoz razne robe, cigareta i droge, postaju preko noći sposobni
privrednici, koji kupuju nova vozila, nekretnine, kupuju za male pare i odgovorne funkcionere zajedno u jednom paketu.
Centrotrans je od završetka rata do danas platio po osnovu poreza i doprinosa
na državni račun preko 107 miliona KM.
Uporedimo li to sa našim saznanjima, koliko to ažurno ne plaća takozvana konkurencija, bit će jasno da je naša firma, gradeći državu i njene funkcije uplatila toliko
sredstava koliko je dovoljno za kupovinu
400 – 500 novih luksuznih autobusa. Toliko novih autobusa nije kupljeno u cijeloj
BiH od završetka rata do danas.
Poseban problem su sitni, lokalni tenderi,
koji se po pravilu, za par stotina maraka –
ispod stola, dodjeljuju firmama bez tradicije, saobraćajne kulture, koje voze trofejna vozila stara dvadesetak i više godina.
Ma koliko bili sitni i nevažni, oni polako
nagrizaju funkcionalan saobraćajni sistem
koji predstavlja Centrotrans na području
opsluživanja Kreševa, Kiseljaka, Bukovice, Busovače, Fojnice, Kaknja, Olova,
Vogošće itd.
Ne smijemo biti ljuti nikada na onoga
ko daje kvalitetniju uslugu, ko ima bolju
tehnološku disciplinu, organizaciju. Ali, u
interesu ovoga posla, koji već 65 godina
čestito obavljamo i dobro ga znamo raditi,
moramo žestoko reagovati na sve ove navedene pojave makar znali da ćemo zbog
toga opet „izvući deblji kraj“. Moramo
reagovati i vjerovati da ovome stanju u
društvu, koje karakteriše potpuna nekompetentnost (uz par izuzetaka) odgovornih
funkcionera, korumpiranost koja izbija iz
svakog njihovog poteza, nebriga za funkciju koju obavljaju. Pišem ovo znajući da
će se mnogi naći uvrijeđeni zbog ovih
riječi. Na njih sam i mislio, a pošteni se
sigurno neće uvrijediti jer vjerovatno kao
i mi idealistički vjeruju u početak kraja ove
pošasti koja sistematski uništava privredni
sistem u državi.
Mojim drugovima, Centrotransovcima,
naviklim na rade pošteno i po zakonu,
samo poruka: Treba izdržati, uvijek biti
najkvalitetniji, najljubazniji, ukratko najbolji. Trnovit i mukotrpan put koji smo
prešli u zadnjih dvadesetak godina ipak je
bio daleko teži od sadašnjih problema. A
za utjehu, polako se ukazuje svjetlo na
kraju tunela, prvo kod susjeda u Republici
Hrvatskoj, Srbiji, pa možemo očekivati da
za standardnim zakašnjenjem od nekoliko godina, za koliko u svemu kasnimo u
odnosu na susjede, i kod počne da duva
povoljan vjetar budućnosti i prosperiteta
ove lijepe i napaćene države. I nas u njoj.
InfoBus
3
2012.
Novogodišnje druženje uposlenika
Centrotrans Eurolines-a
U kompaniji Centrotrans Eurolines se
tradicionalno organizovala proslava
kojom se označio kraj stare i dolazak
Nove godine. Svi uposlenici i rukovodioci okupili su se kako bi razmijenili
iskustva iz stare godine i očekivanja
u Novoj godini. Prisutnima se obratio
predsjednik Nadzornog odbora, dr.sc.
Muhamed Šačiragić, koji se zahvalio
uposlenicima na zalaganju i trudu u
teškoj poslovnoj godini na izmaku i
poželio sreću i zdravlje njima i njihovim porodicama.
Održana godišnja press konferencija
09.01.2012. godine održana je tradicionalna press konferencija Centrotrans Eurolinesa. Tema konferencije
bila je prezentacija ostvarenih rezultata
u 2011. godini, predstavljanje plana
poslovanja za 2012. godinu i osvrt na
trenutnu situaciju u gradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo. Press konferenciji se odazvao veliki broj novinara
iz printanih i elektronskih medija kao i
novinskih agencija.
Obilježen
dan
vozača
i
automehaničara na Auto bazi i u
Hotelu Sarajevo
Centrotrans Eurolines je ovaj datum
obilježio svečanom proslavom na Auto
bazi Sarajevo. Udruženje vozača i automehaničara Centrotrans Eurolines,
obilježava i nagrađuje najuspješnije
vozače i automehaničare kao i Udruženje vozača i automehaničara Kantona Sarajevo koje je tradicinalno dodijelilo nagrade i priznanja za najbolje
vozače i automehaničare. Ove nagrade su dodijeljene u hotelu Sarajevo, na
prigodnoj svečanosti.
InfoBus
4
Centrotours kao zasebna firma
Nekadašnji Sektor turizma, a današnji Centrotours jedan je od najvažnijih
dijelova kompanije Centrotrans Eurolines. Od 1. januara 2012. godine
Centrotours posluje kao zasebna firma
u okviru Centrotrans Eurolines. Ovaj
dan se upisuje na listu važnijih datuma.
Proces edukacije voznog osoblja
nastavljen odmah početkom januara
Proces edukacije se sastojao od prigodnih predavanja u okviru tema:
„Kodeks ponašanja i poštivanje radne i tehnološke discipline“, a zatim:“
Upoznavanje sa osnovama cestovnih
vozila“.
Elementarna nepogoda (organizovana akcija čišćenja snijega)
Obilne padavine 03.02.2012. godine
uzrokovale su kolaps u gradu. Nasuprot tome, na Auto Bazi Sarajevo
okupili su se uposlenici. Napravljen je
i operativni plan radne akcije čišćenja
snijega Najveću štetu pretrpjela je plastenička proizvodnja.
U Njemačkom gradu Heidelbergu održan Eurolines turnir i naša
muška ekipa osvojila prvo mjesto
U prelijepom starom gradu Heidelbergu u Njemačkoj održan je 15. Tradicionalni turnir u malom nogometu
Eurolines organizacije. Muška ekipa
Centrotrans Eurolines je u izuzetno jakoj konkurenciji od 12 ekipa osvojila
prvo mjesto.
Posjeta Ismeta Bajramovića
Predsjednik Sindikata BiH gospodin
Ismet Bajramović je posjetio kompani-
ju Centrotrans Eurolines. Tokom svoje
radne posjete Centrotrans Eurolines-u
također je dao intervju za TVSA u kojem je rekao da je Centrotrans Eurolines firma koja gleda u budućnost,
odnosno firma koja gleda u Evropu.
Obilježen Dan Centrotransa
U svoje 64. godine rada Centrotrans
Eurolines je izrastao u vodeću kompaniju u oblasti prijevoza putnika u Bosni i Hercegovini. Svečanost, koja je
organizovana za tu priliku uveličalo
je prisustvo velikog broja zvanica, načelnika općina, uglednih privrednika,
predstavnika državnih institucija. Također su bili prisutni i brojni naši penzioneri među kojima je bilo i 13 onih
koji su ove godine svečano ispraćeni u
zasluženu penziju.
Održan memorijalni
turnir „Nedžad Zekić“
košarkaški
Sada već tradicionalni, Memorijalni košarkaški turnir „Nedžad Zekić“,
održan je u KSC u Vogošći, 23. i 24.
marta 2012. godine. Prvi dan upriličeno je svečano otvorenje turnira. Svi
prisutni su minutom šutnje i učenjem
Fatihe odali počast Zekić Nedžadu i
Vladi Jovinu iz Pule. Nakon svečanog
otvoranja, u duhu fer-pleya uslijedilo
je odigravanje utakmica između ekipa
Centrotrans Eurolines gostujućih ekipa.
Centrotours organizovao putovanje na utakmicu BiH- Brazil
Mjesto odigravanja utakmice je bio
St. Gallen u Švicarskoj, a Centrotorus
je za ovo putovanje organizovao odlaske sa dva Centrotransova udobna,
turistička autobusa i jednim avionom
BH Airlinesa.
Organizovan studentski pohod u
Prag
Ovaj izvanredni projekat se izdvaja
kao najmasovnije organizirano puto-
PREGLED DEŠAVANJA U 2012.
vanje studenata Univerziteta u Sarajevu, koji su imali priliku šest dana uživati u Pragu, družiti se i zabavljati. Put
Praga krenula su ukupno 22 autobusa
sa 1155 studenata.
Obnova plastenika
Zbog štete uzrokovane velikim snježnim padavinama formirane su radne
grupe, koje su intezivnim i predanim
radom pokrenule proces rekonstrukcije plastenika i ponovne proizvodnje
plasteničkog povrća.
Upriličena prijateljska posjeta Raif
Dizdarević, Bogić Bogičević, Nijaz
Skenderagić
Raif Dizdarević, bivši Predsjednik Predsjedništva SFRJ, Bogić Bogičević, bivši
član Predsjedništva SFRJ iz BiH i Nijaz
Skenderagić, bivši član CK SKJ su posjetili Centrotrans Eurolines. Posjeta
je bila prije svega odraz podrške svim
naporima mendžmenta i zaposlenika
Centrotrans Eurolines u borbi za opstanak i kontinuitet rada firme. Gosti
su iskazali izuzetan interes za unutrašnje odnose i razvoj Centrotrans-a
ističući da su rijetke firme, koje su kao
Centrotrans Eurolines, nakon ratnih
razaranja opstale, produžile kontinuitet razvoja i postigle da budu uspješne
kao u predratnom periodu.
Održan 12 Tradicionalni
Familije Centrotrans-a
Centrotrans Eurolines među „100
najvećih u BiH“
Za najuspješnije kompanije u BiH koje
su se istakle po ukupnim prihodom izvozu, neto dobiti i invesiticijama u 2011.
godini. upriličena je dodjela priznaja
na manifestaciji „Organizacija izbora
100 najvećih u BiH“ . U niz uspješnih i
najvećih nalazi se i kompanija Centrotrans Eurolines na 59. mjestu. Na rang
listi 25 velikih preduzeća po investicijama u 2011. godini „Centrotrans
Eurolines“ je zauzeo 23. mjesto.
Upriličena posjeta predstavnika
Eurolines organizacije
U svrhu kontrolnog audita, bili su
predstavnici Eurolines Organizacije.
Ciljevi posjete su bili:
Prijedlozi mjera za usklađivanje brenda Eurolines organizacije, prijedlozi za
poboljšanje Eurolines brenda na AS
Sarajevo i turističkoj agenciji te kao i
unapređenje i poboljšanje WEB prezentacije Centrotrans Eurolines.
Predstavnici Eurolines-a bili su pozitivno iznenađeni načinom prezentiranja
brenda Eurolines u kompaniji Centrotrans Eurolines. Kao jedna od najvažnijih članica ove priznate organizacije Centrotrans Eurolines ispunjava
većinu uslova koje postavlja Eurolines.
izlet
U nedelju 17. Juna 2012. Godine na
malom polju na Igmanu dvanaesti put
je održano tradicionalno druženje „Familije Centrotrans Eurolines“. Ovim
povodom ponovo su se zajedno okupili radnici, penzioneri, članovi Uprave i Nadzornog odbora kompanije
Centrotrans, te predstavnici društveno
– političkih organizacija, poslovni partneri i prijatelji Kompanije.
Predstavnici Centrotransa posjetili
premijera Ze-Do Kantona zbog
lošeg stanja u CTS-u Kakanj.
Predstavnici Centrotrans dd Kakanj posjetili su Ze-Do Kanton, na poziv premijera Vlade Fikreta Plevljaka, radi
spriječavanja daljeg pokušaja otuđenja autobusa Društva. Na traženu
pomoć, reagovao je Premijer i pozvao
odgovorne rukovodioce Centrotrans
dd Kakanj, kako bi zajedničkim snagama riješili nastalu situaciju.
Primopredaja
autobusa
području općine Visoko
na
Na AS Visoko održana je svečana promocija i primopredaja osam autobusa
marke Mercedes Connecto namijenjenih za potrebe javnog prijevoza putnika na području općine Visoko. Ovom
svečanom i veoma važnom događaju
za Centrotrans Eurolines prisustvovale
su brojne ličnosti iz političkog i ekonomskog života, novoizabrana načelnica općine Visoko Amra Babić, te
brojni novinari, poslovni partneri, prijatelji i zaposlenici kompanije Centrotrans Eurolines.
Radna konferencija u Beču
U Beču je održana radna konferencija
članica organizacije Eurolines. Delegacija Centrotrans Eurolines u sastavu
dr.sc Muhamed Šačiragić, Predsjednik
Nadzornog odbora, Edin Lončarić,
Izvršni direktor zajedničkih funkcija i
Aida Zec prevodilac, u dva dana je
održala nekoliko sastanaka na kojima
je sa partnerima Centrotransa rješavana aktuelna poslovna problematika.
Prvi dan je održan sastanak sa firmom
Deutche Toring, zatim sa Austratransom, a naredni dan na redu su bili
sastanci sa Eurolines Francska, Belgija, Holandija i na kraju sa Lastom iz
Beograda. U cjelini se može ocijeniti
da su održani sastanci imali svoj puni
značaj i uspjeh.
Studentski pohod u Berlin
Promocija novonabavljenih autobusa
Na Auto bazi održana je promocija novonabavljenih vozila za gradski
prijevoz. Organizovana je Press konferencija za medije i prezentacija novonabavljenih autobusa za potrebe
javnog gradskog prijevoza u Kantonu
Sarajevo. Ovom prilikom su predstavljena 33 nova vozila. Vozni park
Centrotrans Eurolines-a, obogaćen je i
autobusima za gradsko-prigradski prijevoz putnika. Sredstva za nabavku novih vozila u iznosu od 5.650.865,36
KM obezbijeđena su iz vlastitih izvora.
Generalni direktor mr.sc. Safudin Čengić je na press konferenciji ponovo naglasio problem funkcionisanja javnog
gradsko-prigradskog prijevoza na području Kantona Sarajevo kao i napore
Centrotrans Eurolinesa da se ukljući u
prevazilaženje tih problema.
Uspješno je realizovan projekt pod
nazivom „Studenstki pohod u Berlin“.
Prijevoz je obavljen sa 13 kvalitetnih
autobusa visoke turističke klase. Ni u
odlasku ni u povratku nije bilo tehničkih problema i sve se odvijalo po planu. Generalno gledajući, kompletan
projekat je realizovan po planu i bez
značajnih poteškoća.
Obavljen Interni audit
Interni audit je proveden u svim organizacionim dijelovima Društva i u
Centrotrade-u čime je potvrđena neophodnost dosljedne provedbe svih
radnih procesa Rezultati audita su nedvosmisleno pokazali postojanje direktne veze između ostvarenih poslovnih
rezultata i nivoa implementacije ISO
standarda u svakom organizacionom
dijelu Društva.
mr. Almira Kulović
InfoBus
5
Intervju
mr.sc.Safudin Čengić
Zahvaljujući naporima svih zaposlenika unutar Centrotrans Eurolines-a,
uštedama koje smo ostvarili i angažmanom na iznalaženju novih poslova,
Centrotrans je u ove prethodne tri izuzetno teške godine, uspio da posluje
pozitivno.
Prije tri godine izabrani ste za Generalnog Direktora Centrotransa.
Tom prilikom ponudili ste i program
mjera za stabilizaciju poslovanja kompanije. Da li ste ostvarili predviđeno?
Pored činjenice da smo imali dvije
izuzetno teške godine, 2010. i 2011.,
odnosno sad i 2012., moram sa zadovoljstvom da kažem da zahvaljujući naporima svih zaposlenika unutar
Centrotrans Eurolines-a, uštedama
koje smo ostvarili, angažmanom na
iznalaženjem novih poslova, Centrotrans je u ove prethodne tri izuzetno
teške godine, uspio da posluje pozitivno. Pored izrazito teškog stanja na
tržištu koje mi pokrivamo uspjeli smo
da ostanemo lideri u oblasti cestovnog
prijevoza putnika.
Prošla godina 2012. zaista je bila
turbulentna po svim pitanjima: cijena
nafte, borba za gradske linije i sl. Kako
ocjenjujete poslovne rezultate ostvarene u 2012.-oj godini?
Moram izraziti zadovoljstvo da i pored
činjenice da nismo uspjeli da uđemo
u održavanje javnog prijevoza na području Kantona Sarajevo, Centrotrans
je uspio da 2012.-u godinu završi pozitivno. Ostvareni su svi planirani ciljevi
od ukupnog prihoda preko investicija.
Skoro 5 miliona maraka smo investirali
u nabavku novih prijevoznih sredstava
i na kraju smo završili pozitivno poslovnu godinu sa ostatkom od preko dvije
stotine hiljada maraka.
Šta je to najpozitivnije, da tako kažemo?
InfoBus
6
Najpozitivnije stvari koje su se desile
jeste da smo uspjeli da izvršimo određenu reorganizaciju unutar kompanije, da smo uspjeli na ino-tržištu pridobiti veliki broj putnika zahvaljujući
jednim dijelom uvođenjem bezviznog
režima, na području pružanja usluga
u turizmu smo ostvarili značajne pomake i praktično smo postali i u tom
segmentu lider. Sve ukupne aktivnosti
su dovele do toga da 2012.-u završimo uspješno.
Svakako su neizbježna pitanja u
vezi sa gradskim prijevozom u Kantonu Sarajevo. Nakon što je na konkursu
Centrotrans Eurolines dobio određene
linije javnog gradskog saobraćaja u
Sarajevu, iz kantonalnog preduzeća
Gras uložili su žalbu procedura oko
provođenja konkursa, ali i ovog žalbenog postupka. Trebala je biti završena
do oktobra prošle godine. Do danas
nema ništa. Nastavljate li pravnu borbu i kakva je sada situacija?
Na žalost, prije svega građana Kantona Sarajevo, a onda i zbog toga
da državni organi ne poštuju sudske
presude i presude Konkurentskog vijeća BiH, to najbolje govori u kakvom
ambijentu mi radimo i živimo. Kolone
građana pješače u 21.-om vijeku kao
da je 19.-i vijek. Čeka se satima na
stajalištima zbog nedostatka voznih
jedinica. Međutim, vlasti se mijenjaju
ali ne poduzimaju nikakve konkretne
mjere za prevazilaženje ovoga stanja.
Kad je u pitanju javni prijevoz u Kantonu Sarajevo, sve ostaje isto ili je još
gore nego što je bilo.
Mi smo učinili sve da na zakonit način
tražimo da se Centrotrans uključi, ne
samo Centrotrans, nego i svi oni koji
ispunjavaju uslove, da se uključe u
obavljanje javnog prijevoza i očekivali
smo da će se to i desiti. Prošle godine,
sve su najave bile iz ministarstava da
će to tako i biti. Raspisan je oglas za
prijevoznike koji su konkurisali za održavanje 12 autobuskih linija. Na taj
konkurs su se javili Gras i Centrotrans.
I pored činjenice što Gras ne ispunjava
ni jedan uvjet da bi bio uopšte uvršten
u proces usklađivanja redova vožnje,
Centrotrans se složio sa činjenicom
da je neophodno i Grasu omogućiti da održava određene linije od ovih
12 koje su bile obuhvaćene usklađivanjem. Međutim, do dana današnjeg
od strane Ministarstva nema bilo nikakvog pozitivnog pomaka.
U međuvremenu je došlo je do promjene vlasti i mi smo smatrali da novoizabranom ministru i premijeru treba ostaviti vremena da se upoznaju
sa stanjem i da eventualno reagiraju
kako bi građani dobili kvalitetan prijevoz. Nažalost, evo skoro dva mjeseca
od imenovanja nove vlade nema nikakvih novih informacija. Ja želim javnost upoznati i sa tim da je Centrotrans
negdje od 15.-og decembra ponudio
jedno, prije svega kompromisno rješenje, a ono se ogleda u činjenici da
smo predložili više modaliteta za korištenje naših novih vozila i tako pokušali olakšati život građanima u gradu
Sarajevu. Istakli smo da Centrotrans
u ovom momentu ima 15 novih vozi-
INTERVJU SA GENERALNIM DIREKTOROM
Generalni direktor Centrotrans Eurolinesa
mr.sc. Safudin Čengić
la koji stoje u krugu već peti mjesec
i čekaju rasplet ovog stanja. Mi smo
ponudili aktuelnoj vlasti u Kantonu Sarajevo čak i da skinemo naljepnice sa
vozila Centrotransa, da ih stavimo na
usluzi građanima, Grasu, Kantonu, ili
nekom drugom i da obavljamo linije
koje su trenutno ugrožene, koje se neredovno ili nikako ne održavaju, te da
napravimo neki sporazum sa Kantonom Sarajevo, Grasom ili sa bilo kim
drugim oko toga na koji način definirati podjelu prihoda. Mi smo spremni
da kažemo: „Evo Grasu vozila, neka
Gras radi sa njima, ali neka omogući
građanima da redovno dođu do svojih
odredišta, u školu, na posao, fakultet
itd. Ono što mene iznenađuje, kao
najodgovorniju osobu u Centrotransu,
a ujedno sam i predsjednik Udruženja
Poslodavaca, jeste činjenica da očito
nikome nije stalo do tih ljudi koji pune
budžet, koji biraju te predstavnike u
organima vlasti, već se ostavljaju na
cijedilu.
Mi i dalje očekujemo da se oglase
predstavnici vlasti, prije svega ministar
gosp. Jusuf Bubica i premijer Suad
Zeljkovic i da kažu zašto to sad nije
prihvatljivo? Mi ćemo čekati i dalje se
boriti svim pravnim sredstvima za ostvarenje naših neospornih prava.
Do kada?
Dok god smatramo da ima šanse da
ova država ne uđe u anarhiju nego da
se moraju poštivati zakoni. I državni
organi moraju poštivati aktuelne ili važeće zakone i podzakonske akte, jer će
u suprotnom nastupiti anarhija koja nikome ne odgovara, ne samo kad je u
pitanju javni prijevoz nego generalno
u svim oblastima u našem društvu. Ja
smatram da su u vlasti odgovorne osobe svjesne činjenice da su ih građani
birali i postavili da bi rješavali probleme, a ne da bi međustranačko dogovaranje provodili na uštrb građana.
Građani su svojevrsni taoci ove situacije u Sarajevu. Naime, koliko nam
je poznato nigdje u okruženju u regiji
nije zabilježeno da u gradskom prijevozu postoji samo jedan operater. Nigdje
nije zabilježeno da nema konkurencije
u javnog gradskom prevozu?
Mi od prvog dana kažemo da u svakom gradu Evrope postoji konkurencija. Bilo koji grad, da uzmete za primjer Beč, Amsterdam, Pariz, Beograd
itd, svugdje postoji jedan prijevoznik
koji je dominantan, odnosno nosilac
javnog prijevoza na određenom gradskom području, ali postoji još desetine
prijevoznika koji obavljaju, u skladu sa
zakonom, usluge prijevoza građanima
i to je dosta jednostavno. U Beču ne
možete prepoznati koji je i čiji autobus,
osim natpisa malim slovima na strani
autobusa, a praktično svi voze po istim
standardima i jednoj cijeni. Karta važi
kod bilo kojeg prijevoznika koji naiđe
a gradske vlasti utvrđuju na koji način
se dijeli prihod koji je ostvaren od prijevoza. Nažalost, mi to ukazujemo 15
godina i pokušavamo da animiramo
aktuelnu vlast, ali ne samo aktuelnu
vlast, nego sve odgovorne u vlasti do
sada, da obiđu gradove slične Sarajevu, da se upoznaju kako je tamo organizovano javni gradski prevoz i da ponude to rješenje u Kantonu Sarajevu.
InfoBus
7
Što bi rekli: ne treba izmišljat toplu
vodu...
Ni u kom slučaju. Mi smo bili u Puli,
koji je jedna relativno mala urbana
cjelina, u kome je sve fenomenalno
regulirano, u kome se javni prijevoz
odvija bukvalno u sekundi prema redu
vožnje, u kome građani, odnosno prijevoznici, imaju video nadzor u autobusima, na autobusnim stajalištima, u
kome je elektronska prodaja karata.
Nema ni jednog putnika da se vozi
besplatno, nego svako ima odgovarajuću kartu sa subvencijom ili bez subvencije. Tako je i u mnogim gradovima Evrope. Nažalost, do danas nismo
dobili ljude u Vladi Kantona Sarajevo
koji su spremni ovaj problem rješavati.
Svodi se na to da KJKP Gras smatra
nedodirljivim i većina dosadašnjih ministara je smatrala da treba štititi interese uposlenika javnog preduzeća koje
je u gubitku od preko 120 miliona maraka i koji praktično stavlja u podređen
položaj građane i interese građana i
dovodi ih u ponižavajuću poziciju da
po 5 do 10 km pješače. Ja sam neki
dan bio u kvartu u Pofalićima gdje
sam živio i studirao. Građanima sam
rekao da sam pješice išao do željezničke stanice a odatle tramvajem. Ali to je
bilo prije punih 30 godina. Nažalost ti
građani i danas idu pješice od Pofalića
do Željezničke stanice.
Nadamo se da će se to promijeniti
što skorije i da će vlast to prepoznati i
riješiti u korist građana prije svega tu
situaciju. Koliko konkurencija na međunarodnom planu utiče na poslovanje
kompanije Centrotrans Eurolines?
Svaka konkurencija koja je zasnovana na poštivanju zakonskih propisa je
dobro došla. Veliki je broj prijevoznika
i mi smo svjesni činjenice da jedino
kvalitetom voznih jedinica, kvalitetnim
odnosom našeg voznog osoblja i primamljivim odnosno realnim cijenama
koje su konkurentne na tržištu, možemo opstati. Moram da izrazim svoje
zadovoljstvo što imamo veliki broj pohvala za način rada, imamo stalnu
komunikaciju sa našim korisnicima
usluga i vjerujte mi da pomno pratimo
i reagujemo na svaku primjedbu od
strane naših korisnika.
Standard uposlenika je uvijek aktuelan. I pored teške ekonomske situacije kažu dobro je raditi u Centrotransu.
Kako održavate pozitivan trend unapređenja standarda radnika?
InfoBus
8
Centrotrans Eurolines je možda jedna
od rijetkih firmi koja je prilikom privatizacije 2001. godine uključila u proces
privatizacije sve uposlenike. Centrotrans je privatiziran sa 1400 uposlenika sadašnjih, bivših, penzionera i
menadžmenta. Takav odnos i model
privatizacije je dovela do toga da smo
mi postali praktično svi odgovorni za
kvalitetan rad firme. Ono što je bitno
naglasiti je da smo mi, menadžment,
u ortačkom ugovoru sa uposlenicima,
stavili jednu klauzulu koja kaže da
vlasništvo nikome ne garantuje ostanak na poslu. Na poslu možete ostati
i raditi samo ukoliko izvršavate svoje
obaveze. U našoj firmi trenutno radi
oko 485 ljudi, a u 4 kćerke firme radi
još nekih 220. To znači da mi oko 700
radnika zapošljavamo a to je veliki
broj ljudi. Smatramo da 98 % uposlenika pošteno i kvalitetno obavlja svoj
posao, nažalost imamo i onih koji to
ne rade, ali zahvaljujući našim uposlenicima u menadžmentu, vrlo brzo takve ljude uočimo i poduzimamo mjere
za korekciju takvih ponašanja.
Nismo zadovoljni sa platama koje primaju naši uposlenici. Tačno je da su
plate redovne, da sve ono što je po
zakonu propisano, doprinosi, porezi,
regres, topli obrok i sve ostalo isplaćujemo na vrijeme i to je jedna dobra strana, ali nismo zadovoljni sa
visinom plaće. Prema podacima sa
kojima raspolažemo, izuzimajući javna preduzeća među kojima je i Gras,
Centrotrans isplaćuje najveću platu od
svih transportnih firmi. Govorimo o realnom sektoru i govorimo o onima koji
su na tržištu i posluju na legalan način.
Na našu sreću ali na žalost mnogih,
mi imamo korektne odnose i sa sindikatom, sa uposlenicima i svakog mjeseca do desetog datuma, upoznamo
svakog uposlenika sa poslovanjem.
Dajemo jasne informacije o tome šta
smo ostvarili, koji su troškovi, koji su
bili propusti i šta možemo podijeliti.
Nikada u Centrotransu nije isplaćen
ni jedan fening a da nije zarađen. Niti
je uzet kredit da bi se plate isplatile.
To smo dogovorili sa sindikatom i tako
funkcionira 15 godina. Nadam se da
ćemo sa eliminacijom nelegalnih prijevoznika, ogromnog broja kombi vozila
koji utječu na naše poslovanje, uz angažman državnih organa, dovesti do
toga da u realnom sektoru možemo
isplaćivati daleko veće plate. Ja očekujem da se to desi već ove godine i
nadam se da će državni organi, od-
nosno inspekcija i ostali zaduženi za
sankcioniranje nezakonitog rada, aktivno uzeti učešće i pomoći da se stvori
povoljniji tržišni ambijent za one koji
izmiruju obaveze prema ovom društvu.
Ja moram da naglasim da od 1996.
godine Centrotrans je na ime poreza
i doprinosa isplatio, za budžete i razne
fondove, više od 120 miliona maraka
i nikada ni jedan fening nije isplatio
svojim ljudima a da istovremeno nije
uplatio doprinose i poreze državi.
Kako je ukidanje bezviznog režima
uticalo na vaše poslovanje?
Moram da kažem da je to ne samo
za naše poslovanje, nego generalno
za poslovanje svih prijevoznika, bio
značajno pozitivan pomak i sa naše
strane činimo sve kako bi smo obezbijedili da bezvizni režim trajno ostane
na snazi. Zatražili smo sastanak sa ministrom sigurnosti u cilju upoznavanja
ministra sa našim načinom rada i željom da se nađu rješenja i poduzmu
određene mjere protiv onih koji svojim
ponšanjem ugrožavaju bezvizni režim.
Mi ćemo tražiti i od državnih organa
da oni poduzmu sve što je u njihovoj
nadležnosti. Prije svega mislim na inspekcijske organe, zatim državnu graničnu službu, posebno u cilju eliminisanja nelegalnih i kombi prijevoznika
koji organizuju putovanja za određene
kategorije ljudi koji se nalaze u teškom
materijalnom stanju, varaju te ljude i
vode ih praktično direktno pred azilantski centar. Mi smatramo da se tu
moraju poduzeti značajniji koraci. Što
se nas tiče, tvrdim da Centrotrans nikada ni u primisli nije imao to da bilo
koga vozi u inostranstvo da bi ostvario
neka prava koja mu ne pripadaju, te
stoga s pravom tražimo da se eliminišu
oni koji to rade. U slučaju ponovnog
uvođenja viza za građane BiH dovodi
se u pitanje egzistencija velikog broja prijevoznika, radnih mjesta i svega
ostalog. Zbog toga smatramo da svi
trebaju uzeti aktivno učešće i poduzeti
takve mjere koje će zadržati trenutno
stanje a to je bezvizni režim za građane BiH.
Turizam je nakon prijevoza putnika
najvažniji segment vašeg poslovanja.
Da li su već počele pripreme za narednu sezonu i da li će biti nekih noviteta?
Ranije sam naglasio da je jedan od
segmenata unutar Centrotransa, koji
predstavlja našu budućnost, a to je turizam, imao značajan rast u prethodne
tri godine. Postali smo prepoznatljivi,
INTERVJU SA GENERALNIM DIREKTOROM
Dakle, kad je naredni period u pitanju, kakvi su planovi za 2013-u ? Ekonomski stručnjaci predviđaju da će naredna godina biti teža od prethodne?
Svi u Evropi, a i naši ekonomski analitičari govore o tome da će 2013.-a
biti čak i teža od 2012.-e godine. Mi
smo svjesni te činjenice, i moram da
kažem da smo već u oktobru mjesecu
sačinili jedan novi plan aktivnosti na
bazi kojeg bi trebali preduhitriti neke
probleme koje će se dešavati u 2013oj godini. Ne možemo se oslanjati
samo na direktni prijevoz putnika. Mi
moramo pružiti građanima, putnicima
i korisnicima naših usluga nove ponude i one će se kretati u svakom slučaju ka razvoju sektora za održavanje,
jer smo jedini u Bosni i Hercegovini
ovlašteni servis za vozila MAN, ISUZU
i Neoplan. Ono što mnogim građanima nije poznato sigurno, a čime mi na
simboličan način dokazujemo, je da
treba voditi računa o tome kako iskoristiti vlastite potencijale. Mi na našoj
auto bazi imamo ogromnu plasteničku površinu. Ne mislimo da će nas to
spasiti od eventualne krize u 2013.-oj
godini, ali svakako smo poslali jednu
poruku našim uposlenicima a to je da
mi ne možemo čekati da nam drugi
rješavaju probleme, nego da moramo iskoristiti svaki segment ili potencijal naše firme kako bi smo uposlili i
stvorili novu vrijednost. Mi smo u plastenicima uposlili 4 čovjeka i jednog
visoko obrazovanog poljoprivrednog
inženjera, čime smo omogućili da 5
ljudi zaradi sebi platu. Neki će smatrati
da je to nepotrebno jednoj kompaniji
kao što je Centrotrans, a mi smatramo da je to samo jedan djelić, jedan
potencijal koji Centrotrans mora iskoristiti. Planirali smo u 2013.-oj godini pozitivno poslovanje. Također smo
planirali ostvariti i povećanje prihoda,
kilometara i broja putnika. Činimo sve
da na jedan način putem interaktivne
komunikacije sa našim korisnicima
dođemo do toga šta je njima potrebno, a ne šta mi želimo raditi. Do sada
je takva komunikacija dala pozitivne
rezultate, putnici nam sugerišu šta bi
trebali mijenjati , putnici sugerišu gdje
bi trebali ići. Na kraju krajeva od njih
i živimo i svaka njihova sugestija i primjedba nama je dobro došla i ona se
razmatra na najvećem nivou u okviru
Društva.
PRENESENO IZ INTERVJUA DATOG BH Radija 1
formirali smo firmu kćerku čiji naziv je
Centrotours. Ona se već pozicionirala na tom tržištu. Svakako da radimo
na uvođenju novih programa za razne
destinacije, ali ne samo nove destinacije, već činimo sve da omogućimo da
što veći broj stranih državljana dolaze
u našu zemlju. Smatramo da je naša
obaveza da na jedan kvalitetan način
prezentiramo mogućnosti turističkog
potencijala Bosne i Hercegovine i da
kroz redovni linijski prijevoz kao i
saradnju sa stranim turoperatorima
omogućimo značajno povećanje broja
turista koji dolaze u BiH. Mislim da bi
se morao značajno promijeniti odnos
turističkih zajednica u Bosni i Hercegovini prema načinu prezentacije Bosne
i Hercegovine na stranom tržištu. Nije
problem odvesti Bosansko-hercegovačkog građanina u drugu državu i
potrošiti tamo novac, ovdje je naša
zadaća dovesti ljude u Bosnu i Hecegovinu koji će trošiti ovdje i na kraju
krajeva znatno poboljšati situaciju kad
je u pitanju zapošljavanje, jer turizam
je velika šansa kad je u pitanju razvoj
ostalih grana koje su vezane za turizam. Mislimo da Centrotours čini dosta na tom polju i nadamo se puno boljim rezultatima u narednom periodu.
InfoBus
9
Održana godišnja
PRESS Konferencija
Dana 08.01.2013. godine održana je
tradicionalna godišnja press konferencija kompanije Centrotrans Eurolines.
Kompanija Centrotrans Eurolines je
uspješno okončala 2012. godinu i
planira se taj trend zadržati i u 2013.
godini., rečeno je na godišnjoj press
konferenciji.
Tema konferencije bila je prezentacija
poslovanja, uspjeha i ostvarenih rezultata u 2012. godini, predstavljanje
plana poslovanja za 2013. godinu
i obrazloženje ponude Centrotrans
Eurolines-a za stavljanje autobusa u
funkciju prijevoza građana na području Kantona Sarajevo. Veliki broj novinara iz printanih i elektronskih medija
kao i novinskih agencija se odazvalo
press konferenciji.
Najvažniji podaci izneseni na press
konferenciji su:
• U prošloj godini autobusima Centrotrans Eurolines prevezeno je 5. 173.
260 putnika.
• Prihod je blago veći od prethodne
godine
• Pozitivno poslovanje kćerki firmi
• Pređena kilometraža je veća 3% od
prethodne godine
Generalni Direktor mr.sc Safudin Čengić je istakao da je 2012. godina bila
izuzetno teška, jer se kontinuirano susretala sa problemima nelojalne kon-
kurencije i nelegalnog preuzimanja
tržišta, a tu su i utjecaji globalne ekonomske krize koja pritišče ekonomiju u
Bosni i Hercegovini. Pored toga, globalni problemi sa kojima se kompanija
susreće su veliki porast troškova goriva, troškova rezervnih dijelova, guma
i ostalog, što je značajno otežavalo
poslovanje. Ukidanjem viza građanima Bosne i Hercegovine omogućeno
je da jednostavnije putuju u zapadnoevropske države što je dovelo do
znatnog povećanja broja putnika na
međunarodnim autobuskim linijama.
Međutim uz napor svih uposlenika i
menadžmenta i ova godina je uspješno završena pozitivnim poslovanjem.
Generalni Direktor je posebno istakao
investicije za obnovu voznog parka.
Vozni park Centrotrans Eurolines-a, u
kojem su zastupljeni autobusi visoke
turističke klase, obogaćen je i autobusima za gradsko-prigradski prijevoz
putnika. Kupljena su 33 nova autobusa za potrebe prigradskog i međugradskog saobraćaja. Kompanija
Centrotrans Eurolines je učinila ovaj
poduhvat u namjeri da svojim učešćem
kompletira i poboljša funkcionisanje
javnog gradskog prijevoza u Kantonu
Sarajevo. Sredstva za nabavku novih
vozila u iznosu od 5.650.865,36 KM
obezbijeđena su iz vlastitih izvora.
U sklopu uspješnih projekata kompa-
Menadžment Centrotrans Eurolinesa na press konferenciji
InfoBus
10
nije Centrotrans Eurolines, izdvojen
je nekadašnji Sektor Turizma, koji od
1-og Januara 2012. godine posluje
kao zasebna firma. Danas je Centrotours jedan od najvažnijih dijelova
kompanije Centrotrans Eurolines. Također bitni projekti iz 2012. godine
su dva velika uspješno organizovana
studentska pohoda u Prag i Berlin.
Ukupno 2000 studenata su imali priliku putovati sa 35 autobusa, družiti se
i zabavljati u ovim evropskim metropolama.
Također je istaknuto da je kompanija
Centrotrans Eurolines postigla i pozitivne rezultate kada je u pitanju unutarnja organizacija, te je potvrđena
uspješna primjena integrisanog sistema ISO procedura, čime je potvrđen
kvalitet primjene poslovnih procedura
u kompaniji. Ovim je pokazano da je
riječ o stabilnoj i kompaktnoj cjelini i
da izuzetno teški uslovi privređivanja
ne mogu utjecati na jedinstvo unutar
ove kompanije.
Kompanija namjerava zadržati pozitivan poslovni trend i u 2013. godini te
je najavljeno 3.533.560 investicija u
vozni park, građevinske objekte, opremu, informatičku opremu i investiciono održavanje.
Pored osnovnih podataka o poslovanju generalni direktor kompanije Centrotrans Eurolines obrazložio je ponudu
Centrotrans Eurolines-a za stavljanje
Na kraju konferencije novinari su imali priliku uzeti izjave od generalnog
direktora kompanije kao i od ostalih
saradnika. Kako smo već i naveli godišnja press konferencija je izazvala
veliko interesovanje kako medija tako
i javnosti.
mr. Almira Kulović
OKONČAN PROCES KUPOVINE
OSNOVNIH SREDSTAVA “CENTROTRANS“
D.D. PREVOZ PUTNIKA KAKANJ
Pred Općinskim sudom u Kaknju dana
01.02.2013.godine održano je ročište za drugu prodaju pokretnih stvari
izvršenika, odnosno vozila u vlasništvu
„Centrotrans“ d.d. prevoz putnika Kakanj, po prijedlogu tražitelja izvršenja,
troje bivših zaposlenika ove firme, radi
namirenja njihovog potraživanja po
presudama Kantonalnog suda u Zenici. Našim uposlenicima a i široj javnosti je poznat slučaj zaplijene jednog
vozila koje je na veliko i bezočno insistiranje bivših zaposlenika prošle godine oteto iz voznog parka Centrotrans
Kakanj. Presuda Kantonalnog suda je
posljedica tužbe radnika po osnovu
spornog Općeg kolektivnog ugovora.
Ovaj propis, koji na neprimjeran način, neadekvatan realitetu privrednih
i društvenih prilika u Federaciji Bosne
i Hercegovine, reguliše oblast radnih
odnosa, uzročnik je poplave od nekoliko desetina hiljada sudskih procesa
čime se u krajnjoj mjeri kontinuirano
čini ogromna društvena šteta sa nesagledivim posljedicama sa stečajem
brojnih firmi i direktnim udarima na
ekonomsku održivost budžetskih korisnika. Pitanje je vremena kada će
ovakav štetan ugovor biti stavljen van
snage i da li će oni koji su ga nepromišljeno koncipirali i potpisali odgovarati
za štetu koje je načinjena cijeloj društvenoj zajednici.
Ishitren i neodmjeren čin naših bivših zaposlenika direktno je ugrozio
poslovanje Centrotrans Kakanj kao i
egizistenciju 32 uposlenika i njihovih
porodica te doveo u pitanje osnovnu djelatnost firme odnosno redovno
obavljanje linijskog i vanlinijskog saobraćaja na teritoriji Općine Kakanj.
U cilju efikasnog rješavanja problema
koji traje nekoliko godina „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo je na-
vedenog dana na predmetnoj prodaji
istupio kao zainteresirani kupac, kupio
sva vozila te iz kupoprodajne cijene
namirio „potraživanja nezadovoljnih
zaposlenika“, koji su podsjećamo cio
svoj radni vijek proveli u ovoj firmi.
Odlučujući se na ovakav poslovni potez naše Društvo se opredijelilo iz više
razloga, a oni su prije svega opstanak
i egzistencija preostalih uposlenih, razvoj djelatnosti kao i razvoj saobraćaja
na teritoriji Općine Kakanj. Podsjećamo, Centrotrans d.d. Kakanj egzistira
počev od 01.03.1967 godine u sastavu “Centrotrans”Sarajevo OOUR prevoz putnika Sarajevo.
Društvo posluje više od 45 godina i
vrši prijevoz putnika na području općine Kakanj, Ze-Do kantona i Federacije
B i H , kao i povremeni međunarodni
vanlinijski prijevoz. Privatizacija ovog
Društva je okončana krajem 2004 godine, večinski vlasnik ovog Društva je
„Centrotrans-Eurolines“ i ostali manji
dioničari. Napominjemo da je naše
Društvo u tom periodu investiralo značajna sredstva u Centrotrans dd Kakanj te je direktinim ulaganjem podiglo i podržalo razvitak firme i njen dalji
opstanak na tržištu prijevoza putnika.
Situacije, poput naprijed navedene,
trebaju biti pouka ostalim zaposlenicima šta se može desiti kada lični, percijalni interesi nadvladaju opče od kojih
zavisi i budućnost djelatnosti, privredne grane , preduzeća.
Istovremeno ovo je poruka koju šaljemo i postojećoj vlasti, zakonodavstvu
pa i pravosuđu da hitno mijenjaju zakonsku regulativu u ovoj oblasti jer će
svaka dalja primjena postojećih kolektivnih ugovora višestruko štetno djelovati na zaposlenike, imovinu, razvoj i
opstanak firmi u Federaciji BiH.
Dedić Benaris , dipl.pravnik
autobusa u funkciju prijevoza građana
na području KS. „Imajući u vidu činjenicu da stanovnici Kantona Sarajevo,
i pored toga što raspolažemo kvalitetnim voznim parkom satima čekaju na
prijevoz, predložili smo Vladi Kantona
Sarajevo održavanje hitnog sastanka
na kome bi se raspravljalo o navedenoj problematici, koja podrazumijeva:
• uvođenje Centrotransa u održavanje dogovorenih linija na području KS,
ili
• od strane Kantona Sarajevo, iznajmljivanje autobusa i vozača Centrotransa za obezbjeđenje redovnog i
kvalitetnog prijevoz na području Kantona.
Do danas kompanija Centrotrans Eurolines nije dobila nikakav odgovor
od Vlade Kantona Sarajevo. Mi se nadamo otklanjanju i rješenju problema
nekvalitetnog i neredovnog prijevoza
na području Kantona Sarajevo“.
Povodom ovog problema koji dugi niz
godina ograničava poslovanje, predsjednik Nadzornog odbora kompanije
Centrotrans Euroline dr.sc Muhamed
Šačiragić je rekao slijedeće:“ Vi ste
primijetili da mi nismo dosad nikakvim nasilnom metodama pokušali
da ostvarimo svoje pravo. Centrotrans
Eurolines se uzda u sistem, ma koliko
on bio slab u momentu. Uzdamo se u
zakonodavne organe i u one koji vode
funkciju javnog gradskog prijevoza, da
će na kraju donijeti kvalitetne odluke u
interesu građana Kantona Sarajevo.
Mi smatramo da je konkurencija potrebna u svakom sistemu. Najveći monopolista vremenom će oslabiti zbog
toga što nema konkurencije koja će
testirati njegov kvalitet ili slabost. Vjerujemo da je konkurencija neophodna
u Kantonu Sarajevo u ovom momentu,
zbog toga što će donijeti nove kvalitete
u gradskom javnom prijevozu. Građani će osjetiti da imaju jedan servis koji
će služiti njihove potrebe. Ja sam ubijeđen da će u ovoj godini, obzirom da
su svi pred uslovi zakonom ispunjeni,
Centrotrans Eurolines ući u javni gradski prijevoz Kantona Sarajevo prema
odlukama suda, konkurencijskog vijeća i prema postojećim zakonima“.
InfoBus
11
DAN
vozača i mehaničara
Tradicionalno obilježava 15. januar, Dan vozača i automehaničara svečanim programom i nagradama za najuspješnije vozače i automehaničare
Od 1960. godine, kada je Josip Broz
Tito postao počasni član Saveza vozača Jugoslavije, 15. januar se obilježava kao Dan vozača i automehaničara.
Ovaj datum, vozači i automehaničari
širom Bosne i Hercegovine su počeli
obilježavati kao svoj godišnji praznik.
Posao prijevoza putnika, veoma je odgovoran i rizičan. Po lošim putevima,
hladnom vremenu i vrućinama, kiši i
snijegu, po noći i za praznike, vozači
autobusa ali i njihova tehnička podrška obavljaju svoj težak i odgovoran posao. Cilj toga je zadovoljstvo
korisnika naših usluga kao i sigurno i
bezbjedno putovanje. Svojim svakodnevnim učešćem u saobraćaju vozači
InfoBus
12
nemaju pravo na neznanje bilo koje
vrste.
Centrotrans Eurolines kao kompanija
koja pruža usluge prijevoza putnika
već tradicionalno obilježava 15. januar, Dan vozača i automehaničara
svečanim programom i nagradama za
najuspješnije vozače i automehaničare. Udruženje vozača i automehaničara kompanije Centrotrans Eurolines i
ove godine nagradilo je osam vozača
i automehaničara koji su svojim radom, odnosom prema radu i putnicima zaslužili da ponesu epitet najboljih
u Centrotrans Eurolines-u. U restoranu
na Auto bazi Sarajevo održan je svečani program i prigodna zakuska pri-
premljena od strane zaposlenika restorana na čelu sa Gordanom Šrepfler.
Sve je bilo savršeno pripremljeno da
bi se naši vozači osjećali posebno i zadovoljno.
Na žalost, zbog poslovnih obaveza
generalni direktor mr.sc. Safudin Čengić i predsjednik Nadzornog odbora
dr.sc. Muhamed Šačiragić nisu bili u
mogućnosti prisustvovati obilježavanju
Dana vozača i automehaničara. Ipak,
uprkos velikoj udaljenosti, putem Skype-a smo ostvarili vezu sa generalnim
direktorom da bi se obratio prisutnim
vozačima i automehaničarima. On je
istakao slijedeće:“ Cijenjeni vozači i
automehaničari, zaista mi je žao što
OBILJEŽEN DAN VOZAČA
Fidahić Admir,
Nagrađeni vozači i mehaničari
danas ne mogu da prisustvujem ovoj
svečanosti. Koristim ovu priliku da
vam čestitam ovaj dan, poželim puno
zdravlja vama i vašim porodicama, i
puno poslovnog uspjeha. Vaša uloga je neprocjenjiva. Zasad smo imali
uspjeha zahvaljujući vama. Sve ove
godine smo uspješno rješavali sve krize koje su se javljale. Nadamo se da
ćemo i u narednom periodu zajedno
stvoriti takve uslove i obezbijediti da
autobusi Centrotransa i dalje budu
aktivni učesnici na Evropskom tržištu
u prijevozu putnika. Mislim da Centrotrans samo zahvaljujući ljudima kao
što ste vi može opstati na ovom tržištu. Nadam se da ćemo i u narednim
godinama postizati zavidne rezultate
te da ćemo poteškoće koje nas čekaju
savladati našim zajedničkim radom“.
Također se vozačima i automehaničarima obratio Izvršni Direktor Tehničke
funkcije Ibrahim Kerla koji je svim vozačima i automehaničarima iskazao
iskrene čestitke i zaželio puno sreće u
daljem radu i prijevozu putnika. On je
pohvalio sve naše vozače i posebno
istakao da bez njih Centrotrans ne bi
bio ovo što je danas; ugledna, prepoznatljiva i odgovorna kompanija.
Prestižna priznanja i nagrade od strane
Udruženja naše kompanije dobili su:
Kopić Mirsad – vozač autobusa
Medić Predrag – vozač autobusa
Salčinović Mujo – vozač autobusa
Herak Sakib – vozač autobusa
Zagorac Atif - vozač autobusa
Planinčić Zijad – saobraćajni referent
Kečo Senad – automehaničar
Mušimbegović Nedžad – vozač autobusa
Također, Udruženje vozača i automehaničara Kantona Sarajevo dodjeljuje
nagrade i priznanja za najbolje. Dodjela nagrada se održala u hotelu
Sarajevo i tradicionalno su dodijeljene
nagrade od strane Sarajevo osiguranja najboljim vozačima i automehaničarima.
U konkurenciji za vozača i automehaničara pored velikog broja kandidata
iz svih udruženja Kantona, odabrani
su:
Karagić Damir – vozač autobusa
Rovčanin Senad – automehaničar
Najboljim od najboljih dodijeljene su
nagrade Sarajevo osiguranja:
Karamustafić Mirza – vozač autobusa
Šteko Tokmo – vozač autobusa
Čavrk Enes – metalostrugar
Softić Haris – automehaničar
Šahić Almir – vozač autobusa
Centrotrans Eurolines je svim vozačima i automehaničarima čestitao 15.
januar, Dan vozača i automehaničara,
sa željom da imaju što više zadovoljnih
putnika i da pređu još hiljade sigurnih
kilometara kao i dosad.
mr. Almira Kulović
InfoBus
13
AKTIVNOSTI
NADZORNI ODBOR
U mjesecu decembru 2012. godine, i januaru 2013. godine, Uprava je održala 5 sjednica sa ukupno 23 tačke
dnevnog reda.
U mjesecu januaru 2013. godine,
dana 24.12.2013. godine, Nadzorni
odbor Društva je održao svoju 26-u
sjednicu
Nadzorni odbor je na sjednici razmatrano i usvojio prijedlog dnevnog reda,
vremena i mjesta održavanja Četvrte
Skupštine Društva zakazane za dan
19.02.2013. godine, o čemu su dioničari upoznati objavom u dnevnom listu
Oslobođenje i putem oglasnih ploča
na mjestima utvrđenih Obavještenjem
o sazivanju Skupštine.
Nadzorni odbor je shodno Planu investicija za 2013. godinu, donio odluku
o nabavci pet novih vozila marke MAN
i jedan katni autobus marke AYATS, a
sve u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova prevoza putnika.
Na sjednici je razmatrana i primljena k
znanju Informacija o poslovanju društva za mjesec decembar i period januar – decembar 2012. godine.
Nadzorni odbor je, s obzirom na ostvareni pozitivan poslovni rezultat
Društva u 2012. godini, odao priznanje menadžmentu i svim zaposlenim za
iskazane poslovne rezultate. Istaknuto
je da je pozitivan rezultat ostvaren u
izuzetno nepovoljnom privrednom ambijjentu u Bosni i Hercegovini, te i dalje
prisutnu svjetsku krizu.
ZAKAZANA
DRUŠTVA
UPRAVA
Shodno poslovnoj politici Uprava
društva Centrotrans - Eurolines svake
sedmice održava održava operativne
sastanke na kojima razmatra poslovnu problematiku, poslovanje društva
na mjesečnom nivou, na osnovu kojeg
utvrđuje koeficijent za isplatu plaća zaposlenika kao i druga značajna pitanja
iz nadležnosti Uprave.
U mjesecu decembru 2012. godine,
i januaru 2013. godine, Uprava je
održala 5 (pet) sjednica sa ukupno 23
tačke dnevnog reda. Na sjednicama je
doneseno je 101 odlukom i zaključcima, o nabavci neophodnih osnovnih
sredstava i drugih bitnih događaja za
potrebe rada, organizacije i funkcionisanja svih segmenata Društva, a na
prijedlog izvršnih direktora funkcija i
InfoBus
14
DRUŠTVA
generalnog direktora Društva, odnosno Uprave Društva.
PROGRAM MJERA ŠTEDNJE U DRUŠTVU U 2013. GODINI
Uprava Društva, s obzirom na predviđanja da će 2013. poslovna godina
biti izuzetno teška, donijela odluku da
se pristupi izradi Programa štednje u
Društvu za 2013. godinu.
Na bazi pozitivnih iskustava iz prethodnog perioda ovim programom će se
detektovati svi problemi u poslovanju,
mogućnost racionalizacije i ušteda u
poslovanju. Program će biti prezentiran svim zaposlenicima, kako bi svi na
svoj način doprinijeli pozitivnom poslovnom rezultatu u 2013. godini.
ČETVRTA
SKUPŠTINA
Na 26 sjednici Nadzornog odbora donesena je odluka o sazivanju Četvrte
Skupštine Društva.
Shodno Odluci na Četvrtoj Skupštini
Društva razmatrat će se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Radna tijela:
• Izbor predsjednika i dva ovjerivača
zapisnika
• Zapisničar na Skupštini je Ekić Mirha, sekretar Društva,
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne
Skupštine Društva
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa planom investicija Društva
za 2013 godinu
4. Donošenje odluke o osnivanju
društva sa ograničenom odgovornošću za gradsko prigradski prevoz
5. Donošenje odluke o izboru Neovisnog revizora Društva za 2012 godinu
Ekić Mirha, dipl.pravnik
InfoBus
1
POSLOVANJE
PRILOG:EUROLINES FUDBALSKI TURNIR
ATTACHMENT: EUROLINES FOOTBALL TOURNAMENT
Centrotrans Eurlines
Eurolines turnira
Nogometna ekipa Centrotransa brani šampionsku titulu
Kompanija Centrotrans Eurolines u
2013. godini obilježava jubilej 65
godina postojanja i 50 godina poslovanja pod imenom Centrotrans.
Ovogodišnji Eurolines fudbalski
turnir u malom nogometu je jedna
od aktivnosti kojim će kompanija Centrotrans Eurolines obilježiti
ove velike jubileje. To predstavlja
dodatni razlog da Eurolines turnir
bude organizovan na visokom nivou.
Eurolines turnir u malom nogometu za muškarce i žene je tradicija
koja se njeguje već dugi niz godina i okuplja ekipe iz cijele Evrope
koje su članice Eurolinesa – najveće asocijacije cestovnog prijevoza
u Evropi. Svake godine se održava
u različitoj zemlji članici Eurolinesa
na kojima aktivno učestvuje i naša
kompanija. Održavanje malonogometnog turnira za muškarce i
žene iz zemalja članica Eurolinesa
predstavlja, osim sportskog takmičenja, priliku za druženje, podsticanje novih i produbljivanje stečenih prijateljstava, kao i mjesto za
razmjenu mišljenja i ideja s ciljem
unaprijeđenja kvaliteta pružanja
usluga našim putnicima.
XIII Eurolines turnir će se održati 02.
marta u dvorani Kulturno sportskog
centra na Ilidži. Ova dvorana ispunjava sve uslove za održavanje
međunarodnih takmičenja. Dolazak učesnika, navijača i gostiju se
očekuje u petak dok je svečano
otvaranje turnira planirano za subotu prije početka prve utakmice.
Već na samom početku priprema
organizacije bilo je jasno da će Eurolines turnir u organizaciji Centrotrans Eurolinesa biti najposjećeniji
turnir po broju ekipa ali i navijača
koji dolaze bodriti svoje ekipe.
Zemlje učesnice su:
1. Autotrans Rijeka – Hrvatska /
muška ekipa, prijavljeno 15 osoba
2. Centrotrans Eurolines / muška
i ženska ekipa, najavljen veliki broj
navijača
3. Deutsche Touring Njemačka /
muška i ženska ekipa, prijavljene
42 osobe
4. Eurolines - Belgija / muška ekipa, prijavljeno 10 osoba
5. Eurolines Francuska / muška ekipa, prijavljeno 13 osoba
6. Eurolines Rumunija / muška ekipa, prijavljeno 45 osoba
7. Eurolines - Slovačka / muška i
ženska ekipa, prijavljene 22 osobe
8. Eurolines Sodeli – Češka / ženska ekipa, prijavljeno 11 osoba
9. Lasta – Srbija / muška ekipa, prijavljeno 13 osoba
10. Touring Bohemia – Češka /
muška i ženska ekipa prijavljene,
24 osobe
11. Veolia Transport – Slovenija /
muška ekipa, prijavljeno 14 osoba
Pored ekipa učesnica također će
na turniru biti prisutni direktori i
članovi uprave kompanija koje su
se prijavile da učestvuju na turniru.
Predsjednik Eurolines organizacije
gospodin John Gilbert i sekretar
Eurolines organizacije gospodin
Jan Velleman će svojim prisustvom
uveličati značaj ove manifestacije.
Pripreme i organizacija turnira počela je u 2012. godini poslije odluke Izvršnog komiteta Eurolinesa
o prihvaćanju kandidature za organizaciju turnira u Sarajevu, BiH.
Nakon što je Centrotrans Eurolines
ponovo osvojio šampionsku titulu u
Heidelbergu te najavio obilježavanje jubileja, odlučeno je da domaćin turnira 2013. bude kompanija
Centrotrans Eurolines.
Od samog početka priprema turnira je u skladu sa dosadašnjim
organizacijama Eurolines turnira
nastojalo se da se ispune osnovni
uslovi kada je u pitanju sportski teren, ponuda hotela, lanč box-ova,
gala večere i sl. Prema tome, ekipe će biti smještene u dva hotela
u Sarajevu i to Radon Plaza i hotel
Hollywood. Ovi hoteli su ponuđeni
zbog blizine mjesta održavanja utakmica i lakšeg snalaženja gostiju.
Sa Kulturno sportskim centrom Ilidža, je dogovoreno da se sala pripremi za ovaj značajan međunarodni sportski događaj u skladu sa
pravilima koja se nalažu prilikom
organizovanja
malonogometnih
turnira. Također, za sve učesnike
turnira će biti pripremljeni materijali sa mapama, programima,
važnim informacijama o Sarajevu
i drugim važnim uputama koje će
dobiti prilikom svog dolaska u Sarajevo.
Zbog velikog interesovanja učesnika turnira pripremljeni su programi
Centrotrans Eurolines - Heilderberg
busom uz iskusne vodiče koji će
nakon vožnje goste provesti magičnim ulicama glavnog grada gdje se
mogu vidjeti brojne znamenitosti Sarajeva i oprobati gastronomski specijaliteti bosanske kuhinje uz nezaobilazne ćevape i burek na Baščaršiji.
Ove godine, po drugi put na parketu
će se ogledati i ženska ekipa Centrotrans Eurolinesa. Naime, nakon što
je 2008. godine ženska ekipa učestvovala na turniru prvi put, te tada
osvojila visoko drugo mjesto očekivati je da će, nakon ove male pauze
Centrotransova ženska ekipa dostojno se natjecati na ovom turniru.
Muška ekipa Centrotransa ili „Zlatni
momci“ kako su nazvani nakon prve
pobjede na Eurolines turniru u Pragu, već imaju veliko iskustvo i dvije
pobjede na Turniru iza sebe. Treninzi
i psihofizičke pripreme za XIII turnir već odavno traju sa ciljem da se ekipa predstavi u najboljem svjetlu. Uz selektora Jusića Ilijasa boje Centrotransa ove godine brane: Duliman Adnan, Hodžić Muhidin, Novoselac Dražen,
Sadiković Nusret, Sinanović Fikret, Čampara Mirko, Mušinbegović Mustafa, Čengić Eldin, Parić Saudin, Alen
Tatlić i Huseinbašić Anes. Svi uposlenici, poslovni partneri i prijatelji Centrotransa imat će priliku da prate utakmice i navijaju za svoje favorite. Po završetku Turnira, u ugodnom ambijentu hotela Hollywood biti će organizovana i gala večera na kojoj će pobjednici primiti zaslužene pehare za plaman. Poslije proglašenja pobjednika
uslijediti će tradicionalno druženje članica organizacije Eurolines do kasno u noć sa prigodno pripremljenim
zabavnim programom za odličnu zabavu.
Organizacija ovako značajnog događaja je veoma zahtjevna tako da odbor za organizaciju i brojni drugi
uposleni imaju pune ruke posla. Jedini cilj i želje je da organizacija Turnira prođe u najbolje redu i da se
gosti iz cijele Evrope osjećaju ugodno, te da sa odlaskom iz Sarajeva ponesu najbolje utiske o našim ljudima,
Sarajevu, državi Bosni i Hercegovini i Centrotransu.
Centrotrans Eurlines
organiser of
Eurolines Tournament
Male football team defends the title of champion
Centrotrans Eurolines company in
2013 marks jubilee of 65 years of
existence and 50 years of business
under the name Centrotrans. This
year’s football tournament is one of
the activity with which Centotrans
Eurolines will mark these impor-
tant jubilees. That represents the
additional reason for the high level
organization of Eurolines football
tournament.
Eurolines football tournament is
tradition that is cherished for years
and gathers teams from the whole
Europe that are members of Eurolines – the biggest association of
road transport. Every year this tournament is held in different member state of Eurolines organisation
on which our company is actively
involved. Except of sports compe-
tition, maintenance of the tournament represents also occasions for
companioship, encouragement of
new friendships and deepening the
existing one as well as the place
for sharing different oppinions and
ideas with the goal of improving
the quality of service to our passengers.
The 13th Eurolines Football Tournament will be held on 2nd of
March in the Cultural Sports & Recreational Center Ilidža. This sports
hall meets all conditions for maintenance of international competitions. Arrival of participants, fans
and guests is expected on Friday
and opening ceremony of the tournament is planned on Saturday before beginning of the first match.
At the very beginning of the preparation, it was clear that Eurolines
tournament in the organisation of
Centrotrans Eurolines will be the
most visited and popular tournament according to the number of
teams as well as the fans that are
coming to cheer their teams.
Member states are:
1. Autotrans Rijeka – Hrvatska /
male team / 15 persons reported
2. Centrotrans Eurolines / male
and female team; large number of
fans announced
3. Deutsche Touring Njemačka /
male and female team/ 42 reported
4. Eurolines - Belgija / male team
/10 persons reported
5. Eurolines Francuska / male team
/13 persons reported
6. Eurolines Rumunija / male team
/45 persons reported
7. Eurolines - Slovačka / male and
female team /22 persons reported
8. Eurolines Sodeli – Češka / female team /11 persons reported
9. Lasta – Srbija / male team /13
persons reported
10. Touring Bohemia – Češka /
male and female team/ 24 persons
reported
11. Veolia Transport – Slovenija /
male team /14 persons reported.
Beside the member teams, the directors and members of companies
administrations are also reported
to participate on the football tournament. President of Eurolines organisation Mr. John Gilbert and
general secretary of Eurolines organisation will brighten and magnify this event with their presence.
Preparations and organisation of
the tournament started in 2012 after the decision of Eurolines Executive Comitee about accepting the
nomination for organisation of the
tournament in Sarajevo, BiH. After Centrotrans Eurolines won the
champion title in Heidelberg and
announced marking of jubilee, it
is decided that host of the football
tournament 2013 will be Centrotrans Eurolines company.
From the very beginning of preparations for the football tournament,
everything is in accordance with the
previous organisations of Eurolines
tournaments and it was sought that
the basic conditions are fulfilled
such as sports hall, hotel offers,
lunch boxes, gala dinner and etc.
Accordingly, teams will be accomodated in two hotels in Sarajevo, hotel Radon Plaza and hotel
Hollywood. These hotels are offered due to proximity of place for
matches maintenance and easier
reference of guest.
With the administration of Cultural
Sports & Recreational Center Ilidža
is agreed that preparation of sports
hall for this international sports
event will be in accordance with
rules that are dictated for the organisation of the tournament. Also,
materials with all important information, programmes, information
about Sarajevo and other significant instructions are prepared for
the participants and guests which
they will get as soon as they arrive
in Sarajevo.
Due to a big interest of tournament
participants, programmes for the
Sarajevo city tour are prepared
with the City Bus together with the
proffesional and experienced guides that will after the ride show
Sarajevo’s magical streets to the
guests, where they will see numerous sight of Sarajevo and taste
gastronomic specialties of Bosnian
cousine alongide unavoidable „čevapčići“ and „burek“ on the „Baščaršija“.
This year, for the second time on
the parquet will be reflected the
women’s team of Centrotrans Eurolines. Namely, after women’s team
participated on the tournament for
the first time in 2008, and won the
second place, it is to be expected
that after this little break women’s
team of Centrotrans will worthy
compete on this tournament.
Male team of Centrotrans or so
called the „Golden Guys“ as they
were called after the first victory
on the football tournament in Prague, already has the experience.
Trainings and psychophysical preparations for the 13th Eurolines
tournament already last with the
aim to present the team in the best
light. With the selector Jusić Ilijas,
this year, colors of Centrotrans are
defending: Đuliman Adnan, Hodžić Muhidin, Novoselac Dražen,
Sadiković Nusret, Sinanović Fikret,
Čampara Mirko, Mušinbegović
Mustafa, Čengić Eldin, Parić Saudin, Alen Tatlić i Huseinbašić Anes.
All employees, bussines partners
and friends of Centrotrans Eurolines will have the opportunity to
follow matches and cheer for their
favorites.
Upon finishing of the tournament,
in comfortable surrounding of hotel Hollywood, gala dinner will be
organised on which the winners will
receive their deserved cups. After
promulgation of the winners, fun
and dance with the music for dance until late hours will follow.
Organisation of this significant
event is very demanding task so the
committe for the organisation and
other employees have full hands of
job. Main aim and wishes are that
the whole organisation of the tournament goes as it should and that
the guests from all over the Europe
feel comfordable, and with their
departure from Sarajevo to carry
the best impessions of our peole,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
and Centrotrans Eurolines.
Sarajevo / Bosnia and Herzegovina - Subota / Satrday, 02.03.2013.
09:30 svečano otvorenje Eurolines turnira (defile) Eurolines tournament opening ceremony (parade)
- Ekipa/Team: 1 golman i 5 igrača/Goal Keeper and 5 Players; Početak/Start time: 10:00; Vrijeme igre/Playing time: 1X13 min; Odmor/Changing time: 2 min
- Finale/Finals; Početak/Start Time: 15:15; Vrijeme igre/Playing time: 1X15 min; Odmor/Changing time: 5 min
- Ekipa/Team: 1 golman i 5 igrača/Goal Keeper and 5 Players;
- Početak/Start time: 12:00; Vrijeme igre/Playing time: 1X10 min;
KONAČNI PLASMAN EKIPA - MUŠKARCI / TEAM FINAL PLACEMENT - MAN
KONAČNI PLASMAN EKIPA - ŽENE / TEAM FINAL PLACEMENT - FIMALE
Heidelberg 2012. - Pobjednici / Winers
PRAVILA FUDBALSKOG TURNIRA
Pravila Eurolines
turnira
1. Sportska dvorana i teren
Dvorana mora biti takva da je teren
odvojen od gledaoca.
Teren se prilagođava velićini dvorane, treba izgledati kao pravougaonik i treba ispunjavati DIN-normu
(20m x 40m) po pitanju veličine.
Ako se igra sa pločama sa strane,
one moraju biti 1m visine. Može se
koristiti i zid dvorane kao granica.
Podjela terena se vrši po pravilima
fudbala ali se prilagođava obzirom
na veličinu dvorane. Teren se obilježava linijama. Sredina terena se
također mora označiti.
Kazneni prostor treba da bude
pravolinijski, minimalno 6 metara
dužine. Sa strana, kazneni prostor
treba da je dug 3 m od stative. Ako
nema druge mogućnosti, rukometni polukrug može poslužiti kao kazneni prostor.
Gol treba biti 3 ili 5 m dug a 2
m visok. Treba obilježiti i tačku za
penal. Ako je gol dug 3 m penal
treba biti 7 m od gola, a ako je 5
m onda 9 m od gola. Korner zastavice se ne stavljaju.
2. Broj igrača
Ekipa se sastoji od 12 igrača, a od
toga se 6 može nalaziti istovremeno na terenu ( golman i 5 igrača).
Izmjene igrača su dozvoljene i
obavljaju se na sredini aut linije.
Izmjene i ponovno uvođenje je dozvoljeno. Pomoćni sudija nadgleda
izmjene.
Ako jedna ekipa ima više igrača od
dozvoljenog broja, utakmica se zaustavlja i igrač koji je prerano ušao
u teren dobija žuti karton. Utakmica se nastavlja tako što protivnička
ekipa izvodi indirektan udarac sa
mjesta gdje je lopta bila u momentu zaustavljanja igre.
Ako u toku utakmice ekipa ostane
samo sa 2 igrača, utakmica se prekida te se registruje službeno kao
prekid utakmice.
3. Oprema igrača
Kod opreme igrača vrijede standardna fudbalska pravila sa izuzetkom patika. Igrači moraju igrati u
patikama namijenjenim za dvorane. Patike moraju biti takve da ne
mogu povrijediti protivničke igrače
i ne smiju imati potplate i pete.
Igranje bez patika nije dozvoljeno.
Pojedinosti oko opreme i zamjenu
opreme uređuje organizator turnira
uz poštivanje redovnih fudbalskih
pravila.
4. Fudbalska pravila
Fudbalske utakmice u dvorani, ako
pravila ne predviđaju izuzetke, odvijaju se u skladu sa redovnim fudbalskim pravilima kao i propisima
Nogometnog saveza BiH i drugih
članova saveza.
Organizator određuje u skladu sa
mogućnostima koliko lopta može
ići u visinu. Prekršaj se kažnjava
indirektnim udarcem. Ako lopta od
stropa ode u gol, gol se ne računa
već se izvodi gol aut ili korner.
Ofsajd ne postoji.
Iz jedne polovine gol može biti postignut direktno. To ne vrijedi za
golmana koji ispuca loptu nakon
gol-auta. Kod početnog udarca i
kod nastavljanja igre svi protivnički igraći moraju biti najmanje 3 m
udaljeni od lopte.
Golman ne smije izlaziti iz svog
prostora osim da odbrani loptu.
Kod turnira organizatoru je ostavljeno da bira na koji naćin će završavati utakmice ako je rezultat
neriješen.
Ako se produžetci završe neriješeno, pobjednik se odlučuje na penalima. Kod dvoranskih turnira sa
kvalifikacijama i završnom rundom
potrebno je odrediti ista pravila.
4.1 Fudbalska lopta
Fud balska lopta mora imati veličinu i težinu normalne fudbalske
lopte.
4.2 Slobodni udarci
Slobodni udarci se izvode indirektno. U kaznenom prostoru načinjeni indirektni slobodni udarci se
izvode sa linije kaznenog prostora
sa mjesta koje je najbliže mjestu
gdje je načinjen prekršaj.
4.3 Penal
Kod izvođenja penala svi igraći
moraju biti van kaznenog prostora
i udaljeni od lopte minimalno 3 m
dok se lopta ne vrati u igru.
4.4 Ubacivanje
Umjesto ubacivanja lopte u teren,
lopta treba biti polako ubačena u
teren.
4.5 Udarac
Ako je lopta prešla gol- aut liniju a
protivnički igrač je dotakao zadnji,
može je nazad vratiti golmanu na
bacanje, rolanje ili ispucavanje.
Lopta je ponovo u igri kada izađe
iz kaznenog prostora. Ni jedan protivnički igrač ne smije se zadržavati
u golmanskom prostoru, prije nego
se lopta vrati u igru. Ako golman
ispuca ili baci loptu u protivničku
polovicu, bez da loptu dotakne
neki drugi igrač, izvodi se indirektan udarac za protivničku ekipu sa
polovine igralište. Ovo pravilo vrijedi i za sva druge dodavanja golmana ako je prije toga držao loptu
u rukama.
4.6 Korner
Ako lopta pređe liniju ispred gola
ili preko preko gola a prethodno
je udarila obrambenog igrača ili
golmana, protivnička ekipa izvodi
korner. Gol se može dati direktno
iz kornera.
4.6 Prolaženje lopte pored golmana
Ako u toku igre igrač vrati loptu svom golmanu, on je ne smije
uhvatiti rukama. Ako to uradi to je
indirektan udarac.
Ako golman drži loptu duže od 5-6
sekundi, sudije će to tretirati kao
nespotrsko ponašanje te će dosuditi indirektan udarac. Indirektan
udarac je ako golman vodi loptu
nogom više od 5-6 sekundi a ako
je dozvoljeno da je uzme u ruke. To
vrijedi i za slučaj da je golman primio loptu izvan kaznenog prostora.
5. Sudija
Sudija mora imati na raspologanju
dvojicu pomoćnih sudija.
6. Vrijeme igranja
Vrijeme utakmice iznosi 2x15 minuta. Može se predvidjeti i pauza
između poluvremena. Na poluvremenu se moraju zamijeniti strane.
Vrijeme određuje organizator turnira. Niti jedna ekipa ne smije na
isti dan odirati više od 180 minuta
utrakmice. Svaka ekipa na turniru
mora imati pauzu minimalno od
15 minuta. Odluka organizatora je
da utakmice traju 1X13 (Muškarci)
i 1X10 minuta (Žene) sa dvije do
5 minute za zamjenu ekipa na terenu.
7. Upozorenja i diskvalifikacije
Sudija može igrača odstraniti iz
igre na 2 minuta ako sudija vjeruje
da upozorenje (žuti karton) nije više
opravdan, a trenutno slanje napolje (crveni karton) još nije potrebno.
Isključenje se može izreći i bez prethodnog upozorenja ili prateći upozorenje. Nakon odstranjivanja od
2 minute, igrač može ponovo ući u
igru. Nakon crvenog kartona igrač
ispada sa turnira. Kada igrač dobije crveni karton on nije sutomatski
suspendovan, već o tome odlućuje predsjedavajući službe kontrole
koji može ukinti kaznu. Nakon isteka od 3 minute ekipa može uvesti
novog igrača.
Ekipa koja dobije kaznu od 2 minute ili crveni karton, može ponovo
uvesti igrača i prije isteka vremena
ako protivnička ekipa postigne gol.
Kazneno vrijeme prati sudija.
8. Pravila za svlačionice
Obzirom da su na raspolaganju
četiri svlačionice pravila turnira nalažu slijedeće:
8.1 Timovi koji prvi igraju utakmicu
koriste dvije svlačionice, a druge
dvije svlačionice koriste ekipe koje
igraju slijedeću utakmicu.
8.2 Po završetku odigrane utakmice tim se presvlači i prepušta svlačionicu ekipama koje igraju narednu
utakmicu.
8.3 Ključ od svlačionice se ostavlja slijedećoj ekipi i tako redom do
kraja turnira.
Eurolines football
tournament rules
1. Sports hall and playing field
The sports hall should be designed
so that the playing field can be separated from the auditorium.
The playing field is governed by the
hall dimensions, must be rectangular and correspond to the DIN
standard (20 mx 40 m). If is played
with bands, the limitation of the
playing field is at least 1 m high,
and entrenched gang has to be
made. Even a hall wall or unilateral
band is permitted.
The layout of the playing field is
performed according to football
rules, but it is adapted to the respective proportions. The playing field is limited by side and goal lines
or bands. The center line running
parallel to the goal line, and hit the
center of the lateral line. The center
of the playing field has to be identified.
Penalty field has to be rectangular,
which must be at least 6 m long.
The penalty area by sides has to
be offset by 3 m from the goalpost.
If there is no other possiblities, a
handball semicircle can be used
instead of penalty area.
The goal can be 3 or 5 m long and
2 m high. Penalty point has to be
determined. This must be 7 m 3 m
wide gates, and gates has to be removed at 9 m width of 5 m from
the center of the goal line. The corner flags should not be placed. The
corner joints are each constructed
from the points, meeting points for
the side and goal line.
2. Number of players
A team will consist of 12 players, of
which 6 can be on the field in the
same time (5 field players and one
goalkeeper).
The exchange of players is permitted and it should be done at the
midline. “Substitutions“ and “re-substitiutions” are permitted. The substitutions should be monitored by
the referee and assistant referees.
If a team has more than the allowed
number of players on the pitch, the
game has to be interrupted and
the player who entered the field
too soon, has to be warned with a
yellow card. The game is restarted
with an indirect free kick for the
opposing team where the ball was
when the play was stopped.
If the number of players from one
team is reduced to less than two fielders, the game must be
cancelled. Regulations for the
game cancelation due to a reduced number of field players have to
be applied.
3. The Players’ Equipment
The equipment of the players except the shoes – have to be in
compliance with the same rules as
for ‘normal’ football games.
Players may only play with indoor
shoes (no cleats or heels).
Playing without shoes is not permitted.
Details about the equipment, for
example, about changing the
players’ clothing, have to be regulated by the tournaments rules and
have to be in compliance with Rule
4 (Official football rules).
4. Football rules and game regula-
INDOOR SOCCER RULES
tions
Inddor football games have to be
played under the rules, statutes
and regulations of the DFB and its
member associations.
If the ball touches the ceiling or
hanging objects (e.g. lamps), the
opposing team is granted an indirect free kick from the place
that lies below the point where the
maximum height is exceeded or the
ceiling or hanging objects are touched. If the ball jumps from the
ceiling into the goal, the game has
to be continued with a goalkeeper
kick or a corner.
The offside rule does not exist.
From one’s own half a goal may be
scored directly. This does not apply
to the goalkeeper who shoots from
a goal kick. At kick-off and freekicks all opposing players must be
at least 3 m away from the ball.
The goalkeeper may not leave the
goal area, unless he needs to clear
the ball.
Tournament regulations have to
specify what happens in case of a
draw.
If the extra time has not brought a
winner, the game has to be decided
by a penalty shoot out according to
the tournament’s regulations..
4.1 The Ball
The ball must match in size and
weight a normal mach ball.
4.2 Free-kick
All free kicks must be carried out
indirectly. Indirect free kicks inside
the penalty forfeited to the attacking team are on the run to the
goal line running parallel to the
penalty area line from the point of
the scene is the closest.
4.3 Penalty
During execution of the penalty
kick, all other players must be outside the goal and penalty area or at
least 3 feet away from the penalty
spot until the ball is in play again.
4.4 Throw-in
Instead of a throw-in the ball has to
be rolled-in.
4.5 Goal-kick
If the ball crosses the goal line or
HINGE, after it has been touched
by an attacker, it may only be the
goalkeeper who can throw, roll or
kick the ball back into play. The
ball is only back in the game when
after leaving the goal / penalty
area. No opposing player may stay
in the goal area or penalty area
before the ball is in play again. If
the goalkeeper’s throw or kick passes the centerline without the touch of another player the opposing
team is granted with a indirect freekick from the centerline. This rule
applies to all sort of play from the
goalkeeper.
4.6 Corner
If the ball crosses the goalline except the part between the goalposts and under the crossbar – after
he was last touched by a player of
the defending team (including the
goalkeeper), the attacking team
continues the game with a corner
kick. A goal may be scored directly
from a corner kick.
4.7 Passing to the goalie
If a fielder intentionally plays the
ball to his goalkeeper with his foot,
it is forbidden for the goalkeeper to
touch the ball with his hands. If he
nevertheless does an indirect free
kick is to be imposed. If the goalkeeper touches the ball with his
hands after he has received it directly from a roll-in by a teammate,
the opponents receive an indirect
free kick.
If the goalkeeper holds the ball
longer than five to six seconds in
his hands, the referee shall consider this as unsportsmanlike delay
and has to punish it with an indirect
free kick for the opposing team. An
indirect free kick shall be imposed
even if the goalkeeper holds the
ball longer than five to six seconds
with his feet, while he is entitled to
take the ball with his hands. This
also applies to the case that the goalkeeper has the ball first touched
outside the box with his foot.
5. Referee
The game has to be judged by a
referee and if available by refereeassistants.
6. Playing time
Playing time is usually up to 2 x 15
minutes. A half-time break can be
provided. At half time the playing
sides have to be changed. The
playing time is determined by the
arbitrator or by a committee established by the Tournament Director. The referee decides about the
length of stoppage time. No team
may have to play more than 180
minutes on a single day. Each participating team should have at least
have a 15 minute break in between two games. The decision of the
organiser is that one match lasts
1X13 (Man) - 1X10 (Women) minutes and 2-5 minutes for replacement of teams on the parquet.
7. Warning and disqualification
The referee may exclude a player
once during a game for the duration of two minutes from the game, if
he believes a warning (yellow card)
is no longer justified, and a permanent sending off (red card) still not
necessary. An expulsion may be
imposed both without a previous
warning or following a warning. After two minutes the team can again be complemented by a player.
Three minutes after a player was
permanently send off (red card) or
when the opposing team scores a
goal the team can again be complemented by a player. A player
who was shown the red card is fully
excluded from all following tournatment games.
The penalty period is to be monitored by the timekeeper or the referee.
8. Rules for locker/dressing rooms
Given that four locker/dressing rooms are available, tournament rules require the following:
8.1 Teams that first play a game
can use two locker/dressing rooms,
and the other two locker rooms can
use teams which will play the next
game.
8.2 Upon finishing the played
game, team is changing and leaves the locker room to the teams
that will play the next game.
8.3 Key of the locker room should
be delievered tot he next team that
will play the game and so on until
the end oft he tournament.
AKTIVNOSTI
Delegacija Centrotrans Eurolinesa u posjeti novoizabranim načelnicima općina koje su
od bitnog značaja za poslovanje našeg Društva
Nakon završenih Općinskih izbora i
sačinjenog plana posjeta novoimenovanim načelnicima Općina koje su od
bitnog značaja za poslovanje našeg
Društva, u ovoj godini su ostale još
dvije posjete van Sarajeva i to Općini
Kiseljak i Olovo.
Dana 21.01.2013. godine Općinski
načelnik Olova, Đemal Memagić primio je u zvaničnu i prijateljsku posjetu
delegaciju Centrotrans Eurolines-a.
Generalni direktor mr.sci. Safudin
Čengić ispred kolektiva Centrotrans
Eurolines čestitao je načelniku na imenovanju i preuzimanju ovako važne
funkcije. Razgovor je tekao u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi sa akcentom
na projekte i vizije koje načelnik ima
u smislu razvijanja prosperiteta , infrastrukture i privrede općine Olovo. Tre-
Generalni direktor
u posjeti općinskom načelniku Kiseljak
Generalni direktor
u posjeti općinskom načelniku Olovo
nutno stanje i sanacija naše autobuske
stanice takođe je bila jedna od tema
razgovora, kako bi se sa naše strane
predložene ideje a uz podršku lokalne
zajednice, na obostrano zadovoljstvo
realizovale. Nakon sastanka u općini,
Načelnik Memagić omogućio nam je
posjetu svojoj privatnoj firmi „Alma
Ras“ na čijem radu, organizaciji, čistoći kruga mogu pozavidjeti mnoge
kompanije Evrope.
Nakon općine Olovo, 30.01.2013.
godine sljedeća posjeta upriličena je
Općini Kiseljak starom, odnosno ponovo imenovanom načelniku Mladen
Mišurić Ramljak kojem su predstavnici
Centrotrans Eurolines uputili čestitke
na ponovnoj pobjedi na lokalnim izborima. Imenovanje na ovako važnu
funkciju predstavlja priznanje načelnikovog dosadašnjeg rada na ovoj lokalnoj zajednici. U razgovoru načelnik
nas je upoznao da je pitanje ovog lokalnog prijevoza prebačeno sa Općinskog na nadležnost Srednjobosanskog
Kantona. Stručne službe Općine Kiseljak dostavile su spisak svih prijevoznika koji gravitiraju na Općini Kiseljak a
među njima i Centrotrans Eurolines u
Srednjobosanski Kanton.
Načelnik je napomenuo da planira
posjetiti našu kompaniji u skorije
vrijeme čime mu je generalni direktor
poželio dobrodošlicu i svestranu pomoć kada je u pitanju prijevoz putnika
na toj Općini.
Brkić Aida, šef kabineta GD
InfoBus
15
Rezultati bolji od prošlogodišnjih
• Pređeni kilometri veći za 3% u odnosu na decembar 2011. godine i januar 2012., i 6% od planiranih
• Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 9%, a 2% od planske.
• Broj prevezenih putnika na prošlogodišnjem nivou, i 1% veći u odnosu na planski
• Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 6%, a 3 % manja od planske
• Prihod veći za 9 % od prihoda u decembru 2011.i januaru 2012. godine, a 4% od planskog.
• Rashodi na prošlogodišnjem nivou, a 8% veći od planiranih
Svi pokazatelji bilježe rast u odnosu na prošlu godine, izuzev rashoda i broja prevezenih putnika, koji su na
prošlogodišnjem nivou. Gledajući prema planu, negativna odstupanja su zabilježena samo kod ostvarene
realizacije po pređenom kilometru.Iskorištenost vozila na nivou Društva lošija je od prošlogodišnje i od plana
za 1%. Ovome su doprinijeli veći broj vozila u decembru 2012. i januaru 2013. godine.
Index 12/11 Index 13/12 Index 12/11Pl Index 13/11
Pređeni kilometri
Ostvarena realizacija
Rashodi
Prevezeni putnici
KM/Km
103
109
100
100
106
106
102
108
101
97
Tabelarni pregled pređenih
kilometara, prevezenih putnika i
ostvarene realizacije po PJ decembar 2011. i januar 2013.godine
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
realizacije za decembar 2011. i januar 2013.godine
MGS
12/11
13/12
InfoBus
16
12/Pl
13/Pl
Visoko
PGS
12/11
13/12
12/Pl
13/Pl
12/11
13/12
12/Pl
13/Pl
Fizički pokazatelji u mjesecima decembru i januaru u poslovnim jedinicama imaju različita odstupanja
u zavisnosti od poslovne jedinice.
Samo PJ MGS ima sva odstupanja
pozitivna. I kod ostalih poslovnih
jedinica najveći dio odstupanja je
pozitivan. Prednjače PJ PGS, RJ Ilijaš i RJ Kiseljak i Fojnica, kod kojih
su evidentirana do dva negativna
odstupanja. Najveći broj negativnih odstupanja, kao i u prethodnim mjesecima, zabilježeno je kod
PJ Olovo.
Kiseljak/
Fojnica
12/11
13/12
12/Pl
13/Pl
Ilijaš
12/11
13/12
12/Pl
13/Pl
Olovo
12/11
13/12
12/Pl
13/Pl
Pređeni kilometri
108
108
100
106
84
97
100
97
88
102
113
94
Prevezeni putnici
102
102
100
101
102
99
96
124
101
102
82
84
Ostvarena realizacija
111
102
113
108
104
100
101
123
107
102
93
73
POSLOVANJE
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim
jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara za decembar 2012. i januar 2013. godine
Grafik pokazuje da nije bilo značajnijih odstupanja u odnosu na prethodne mjesece.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja
decembar 2012. i januar 2013. godine
u
Finansijski pokazatelji poslovanja u decembar
2012. i januar 2013. godine
Ostvareni finansijski rezultat u mjesecima decembru i januaru je negativan, s tim što treba
naglasiti da su rezultati bolji od prošlogodišnjih,
ali nisu dostignuti planirani pokazatelji.
Za dvanaest mjeseci 2012.godine zabilježen je
pozitivan finansijski rezultat, a posebno treba
naglasiti dobro poslovanje AS Sarajevo i Turizma, koji su najviše i doprinijeli dobrom finansijskom rezultatu.
Ukupan broj zaposlenih sa 31.01.2013.godine iznosi 456. I dalje je prisutan problem likvidnosti, kao i u proteklom periodu, s tim što on postaje sada još izraženiji. Navedeni problem nije uticao da redovnu isplatu ličnih primanja zaposlenicima, koja se u kontinuitetu redovno isplaćuju u skladu sa rezultatima poslovanja.
Tabelarni pregled odnosa prihoda i rashoda po jedinicama za decembar 2012. i januar 2013. godine
PGS
MGS
12./ 11 12./ Pl
Kiseljak/
Fojnica
Ilijaš
Olovo
12./ 11 12./ Pl
12./ 11 12./ Pl
12./ 11 12./ Pl
Visoko
12./ 11 12./ Pl 12./ 11 12./ Pl
Prihod
108
102
110
102
105
106
103
103
99
99
85
96
Rashod
109
104
105
103
100
105
96
99
91
102
90
115
Efekti U
Broj ev
Pot
r
Koefic
ntiran
i
ro
K-b j k
trola
Br
ide
teta
Bro
eno go
hš
oš
a
Pre
t ispra
riv
ien
on
aut o b u
osti
vn
Trend poslovanja DECEMBAR I JANUAR
oj
sa
aposle
jz
nih
ve
zeni pu
ci
tni
đe
e tr i
Pre
DECEMBAR I JANUAR U BROJKAMA
ni kilom
2012. PLAN
2012. PLAN
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Olovo
PJ Međugrad
Centroservis
PJ Prigradski
Centrotours
PJ Ilijaš
Centrotrans Kakanj
PJ Fojnica i Kiseljak
Centrotrans I. Sarajevo
PJ Visoko
Centrotrade
dipl. oec. Čutura Sakib
InfoBus
17
NOVU GODINU
Želimo izdvojiti zaposlenike koji su ulazak u Novu godinu dočekali i
obilježili sa putnicima.
Koliko god da želimo, Novu Godinu
ne možemo uvijek provesti u porodičnom okruženju. Veliki broj zaposlenika
Centrotrans Eurolines ovu noć provodi
radno. Oni obavljaju poslove i dežuraju kako bi svi putnici sigurno i na
vrijeme stigli na svoja odredišta. No,
bez obzira na rad praznični duh nije
izostao.
Redakcija „Info Busa“ u ovom broju
daje poseban osvrt na one zaposlenike koji su ove novogodišnje praznike
proveli na svojim radnim mjestima.
Prije svega, želimo izdvojiti zaposlenike
koji su ulazak u Novu 2013 – tu godinu dočekali i obilježili sa putnicima.
Posade koje su u Novu godinu ušle
obavljajući redovne linije sa osmijehom:
1. Mušanović Izet – Pozder Jusuf – linija Beč - Sarajevo;
2. Hindija Šemsudin - Planinčić Senad
– linija Minhen – Sarajevo;
3. Mustajbegović Zijad - Sarajlić Elvir
– linija Frankfurt – Sarajevo;
4. Hodžić Senad - Talović Džani – linija Ljubljana – Sarajevo.
Pitali smo kolege Mušanović Izeta i Pozder Jusufa kako iz njihove perspektive
izgleda doček nove godine na liniji:
„Ovo nije prvi put da Novu godinu dočekujemo „na točkovima“. To je uvijek
posebno iskustvo, jer imamo priliku da
prevozimo različite ljude. Naša kompanija se bavi uslužnim djelatnostima
i uvijek se potrudimo da ovu noć učinimo drugačijom. Kao vozna posada
na dužnosti i ispred kompanije našim
putnicima čestitamo i zaželimo puno
zdravlja, sreće i uspjeha u nastupajućoj godini, te ih počastimo sokovima i
uz aplauz zadovoljnih putnika nastavljamo put prema Sarajevu.“
Svoje utiske su također s nama podijelili Hindija Šemsudin i Planičić Senad.
„Svojim putnicima putem razglasa u
InfoBus
18
Novogodi[nja@
posada
„Novogodišnja
„ posada
autobusu, smo čestitali Novu 2013.
godinu, zaželjeli puno sreće i zdravlja
te nastavili povratak ka Sarajevu. Putnici su nas počastili gromoglasnim aplauzom i uzvratili nam čestitke.“
Mustajbegović Zijada i Sarajlić Elvira
smo pitali kako je bilo voziti putnike
iz Frankfurta u Sarajevo, te kakva je
atmosfera vladala u autobusu:
„Nova godina nas je zatekla u putu
prema Sarajevu te smo svoje putnike
počastili sokovima. Svi su bili u prazničnom duhu, te je ova gesta puno značila putnicima.“
Svoje utiske i iskustva su nam otkrili Hodzić Senad i Talović Đani koji su
Novu godinu dočekali vozeći na liniji
Ljubljana-Sarajevo.
„Zajedno sa svojim putnicima smo ušli
u Novu godinu uz muziku i aplauze.
Ovo nam nije prvi put da na ovaj način
obilježimo Novu godinu te smo kao i
do sada sa svojim putnicima razmijenili
čestitke, očekivanja u Novoj godini kao
i novogodišnje želje.“
Redovne linije nisu jedine koje se
obavljaju za novogodišnje praznike.
Dosta naših kolega dočeka novogodišnje noći u obavljanju vanlinijskih
prijevoza. Posade koje su Novu 2013tu godinu započele u obavljanju vanlinijskog prijevoza su:
1. Adrović Ramiz – Orman Emir – Budimpešta;
2. Sakoč Davor – Mahmutović Nermin – Rim;
3. Kujundžić Mirza – Omerović Sarija
– Bratislava.
Na upit, kako su dočekali Novu 2013tu godinu, Adrović Ramiz i Orman Emir
odgovaraju:
„Na putu do Budimpešte vladalo je
praznično raspoloženje. Zajedno smo
sa našim putnicima Novu godinu dočekali na brodu uz muziku i druženje, te
se uz lijepa sjećanja vratili u Sarajevo.“
Mnogo puta su ovi vozači dočekali Novu godinu van granica Bosne i
Hercegovina i van svog doma. Ova
ONI SU PROVELI NOVU GODINU RADNO
činjenica pokazuje da
naša kompanije posjeduje
najbolje ambasadore koji
kontinuirano
doprinose
razvoju imidza firme.
Vozeci redovne medjunarodne linije ali i obavljajući prijevoz za novogodišnje turističke aranžmane
veliki broj vozača je Novu
godinu dočekao van granica Bosne i Hercegovine,
a oni su:
Klisura Suvad i Memišević
Sead/Beč
Mešević Enver i Sarajlić Elvir /Beč
Martinović Erol i Zuka
Mehmed/Dortmund
Medić Sead, Planinčić
Sead i Medić Predrag/Amsterdam
Pored vozača koji su Novu
godinu dočekali radno i za
volanom, predstavljamo
i one uposlenike koji su
svojim dežurama osigurali da poslovni procesi prođu
bez ikakvog ometanja i zastoja. Na
Auto bazi Sarajevo Novu 2013 godinu
dočekali su:
Begić Sedik- portir
Vehid Ljutović- saobraćajac
U prvim satima Nove godine, tradicionalno svake godine, je obišao ove
uposlenike i također im čestitao Novu
godinu predsjednik Nadzornog odbora kompanije Centrotrans Eurolines
dr.sc. Muhamed Šačiragić sa suprugom Suvadom.
Za ispravno funkcionisanje vozila i
tehničku ispravnost koja je neizbježna
za kvalitetno pružanje usluga prijevoza, 31.12.2012 u Centroservisu brinuli su se Hot Omar- automehaničar i
Mulaosmanović Munir- autoelektričar.
Dana 01.01.2013. godine, na radnoj
obavezi su bili Rovčanin Senad- automehaničar, Hodžić Muhidin-automehaničar i Bečić Damir- automehaničar.
Turistička agencija Centrotours je kao
i uvijek pripremila raznovrsnu turističku ponudu, a za vodiče koji su radili, ovaj praznik je bio ugodna radna
obaveza i prilika za provod i druženje u evropskim gradovima. Dana
31.12.2012/01.01.2013 na radnoj
obavezi su bili: Milenković Siniša- Rim,
Amir Gačić-Bratislava i Hodžić SeidBudimpešta.
I druge poslovne jedinice imale su de-
žuru tako da su Novu godinu radno
dočekali slijedeći uposlenici:
1. Fejzagić Senad- otpravnik na Autobuskoj stanici Sarajevo
2. Jamaković Mensur- otpravnik na
Autobuskoj stanici Kakanj
3. Dedić Meho- otpravnik na Autobuskoj stanici Visoko
4. Dragan Tuk- otpravnik na Autobuskoj stanici Kiseljak
5. Bradić Ferida -otpravnik na Autobuskoj stanici Ilijaš
Za većinu ovih uposlenika, ovo nije
prvi put da budu na radnoj obavezi
tokom novogodišnjih praznika. Obzirom da su poslovi koje ovi uposlenici
obavljaju veoma odgovorni i zahtjevni,
doček Nove godine bude upriličen uz
iskrene čestitke radnih kolega što se na
kraju završi sa ugodnim druženjem bez
standardne proslave. Ovom prilikom
prenosimo Vam neke od čestitki uposlenika koji su obilježili Novu godinu
radno:
„ Svojim kolegama vozačima želim još
mnogo pređenih kilometara a ostalim
usposlenicima kompanije Centrotrans
Eurolines želim puno, zdravlja i uspjeha u Novoj 2013. Godini“. Adrović
Ramiz
„U novoj 2013. Godini svim mojim
kolegama i kolegicama želim puno
zdravlja i sreće. Nadam se da ćemo i
ove godine uspješno poslovati i kvalitetno prevoziti putnike širom Bosne i
Hercegovine i Evrope“. Pozder Jusuf
„ Svim uposlenicima kompanije Centrotrans Eurolines i njihovim porodicama želim dobro zdravlje, uspješno
obavljanje radnih zadataka i obaveza, kao i puno sreće i radosti u Novoj
2013. Godini“. Mirza Kujundžić
„ Puno zdravlja, sreće i radosti u Novoj godini želim svim zaposlenicima a
naravno i menadžmentu naše firme.
Također želim da je i ubuduće vode na
najbolji mogući način sa puno uspjeha“. Hodžić Senad
Tradicionalno, kao i svake, tako se i
ove godine u prostorijama Kompanije Centrotrans Eurolines organizuje
proslava kojom se označava kraj stare i početak Nove godine. U 12:00 h
svi uposlenici, rukovodioci i prijatelji
kompanije su se okupili kako bi razmijenili iskustva iz stare i ušli u očekivanja Nove godine. Opuštajuće pred
praznično druženje pratila je dobra
atmosfera i svi prisutni su izrazili želju
da im Nova godina donese prije svega
puno zdravlja te uspjeha na poslovnom planu. Ovim željama se pridružuje i redakcija Info Busa i menadžment
kompanije Centrotrans Eurolines, koji
svim zaposlenicima i rukovodiocima
Kompanije želi sretnu i uspješnu Novu
2013. godinu.
mr. Almira Kulović
InfoBus
19
JEDAN DAN SA....
Saobraćajnim i
Karić Hajro i
Muratović Suad, rasporedni referenti
Redakcija Info Busa pokušava da bude
u toku svih dešavanja kompanije Centrotrans Eurolines, kao i u njenim organizacionim jedinicama i dijelovima.
U ovom broju naše rubrike „Jedan
dan sa“, redakcija Info Busa je odlučila provesti radni dan u saobraćajnoj
službi kompanije Centrotrans Eurolines koja ima zadatak da vrši raspored
vozača i vozila koja pripadaju radnim
jedinicama MGS (Međugradski saobraćaj) i PGS (prigradsko gradski saobraćaj). Ova služba predstavlja jedan
od najbitnijih segmenata u Tehničkoj
funkciji kompanije Centrotrans Eurolines pa smo se odlučili da vam u
ovome prilogu prenosimo priču koja
će dočarati ukupnu problematiku i dinamiku rada u ovoj službi. Pored mnogobrojnih radnih zadataka saobraćajni odjel ili uposlenici ove službe su 24
sata dnevno zaduženi i odgovorni za
pravljenje rasporeda linija, provjeravanje tehničke ispravnosti vozila i provjeravanje spremnosti voznog osoblja.
Za uspješan rad vozača MGS-a i PGSa, uspješan raspored linija zaduženo
je devet uposlenika, a većina njih radi
zajedno već 30 godina. Služba saobraćaja je jedna od najznačajnijih,
ali i jedna od najodgovornijih službi u
kompaniji. U ovoj službi se obavljaju
poslovi pravljenja rasporeda voznog
osoblja i vozila, izdavanje putnih naloga uz prateću dokumentaciju kao što
su posebne upute za obavljanje prevoInfoBus
20
za, kartice za putarine i ulazak na autobuske stanice, izdavanje kontrolnih
listova, stalna koordinacija sa kontrolorom tehničke ispravnosti, rukovodiocima RTO-a i servisa da bi linija bila
otpremljena na vrijeme kao i mnogi
drugi poslovi bez kojih naši autobusi
ne bi kretali i stizali na vrijeme na svoja
odredišta i bez kojih naši putnici ne bi
bili zadovoljni uslugom.
Radni dan u službi rasporeda traje od
ranog jutra pa nekada i do kasno u
noć. Iako je u kompaniji Centrotrans
Eurolines radno vrijeme unaprijed
određeno kao i svugdje, zbog posla
koji obavljaju, ovi uposlenici su nekada primorani da ostanu prekovremeno na poslu. Razlog tome je, kako oni
kažu, odrađivanje i završavanje svih
potrebnih i planiranih radnih obaveza.
No, kažu da im ovi radni zadaci i odgovornost ne padaju teško, vole svoj
posao, rade ga sa pozitivnom energijom iako je izuzetno zahtjevan i odgovoran.
Kada smo ušli u prostorije gdje se
nalazi ova služba, uočili smo da je
atmosfera izuzetno pozitivna, svi su
se trudili da riješe svoje obaveze i da
krenu na put. Mnogobrojni vozači su
stajali za pultom u dispečerskom centru, saobraćajni referenti su im izdavali
svu potrebnu dokumentaciju za put,
savjetovali ih i diskutovali o potenjalnim problemima na putu. Atmosfera je
bila jako dinamična i prostor je bio
popunjen da smo jedva uspjeli ući u
prostorije rasporednih i saobraćajnih
referenata.
Prve koje smo posjetili bili su rasporedni referenti, koji su nas primili u
svojoj kancelariji u kojoj i pored stalnih informacija o stanju voznog parka
i posada i rješavanja ovih problema
vlada vedrina i pozitivan duh. Primarni
posao rasporednog referenta, kao što
i sama riječ kaže je pravljenje rasporeda voznog osoblja i vozila na linije što
je preduslov da bi sve linije bile otpremljene na vrijeme i da bi sve prošlo u
najboljem redu. Tu smo zatekli dvojicu rasporednih referenata, Muratović
Suada koji obavlja posao rasporednog referenta međugradskog saobraćaja i Karić Hajrudina koji obavlja
posao rasporednog referenta prigradsko-gradskog saobraćaja. Kažu da se
svaki dan maksimalno radi sa veoma
malim pauzama za odmor. Naime, njihovi poslovi su dosta slični. Najbitniji
faktori koji utječu na pravljenje rasporeda vožnje su vozni park i vozno osoblje. Svako jutro, pored bezbroj drugih svakodnevnih poslova, ova dvojica
uposlenika moraju prvo napraviti uvid
u vozni park, odnosno provjeriti da li
su naša vozila tehnički ispravna za vožnju i provjeriti da li su vozači koji voze
određene linije odmorni, sposobni i
spremni da bi upravljali vozilom i odvezli putnike na njihova odredišta. Dok
smo sjedili i pričali sa Suadom, Hajro
Karić je obavljao uvid u vozni park da
bi mogao da pošalje vozno osoblje
na put. Da bi sve prošlo u najboljem
redu, kažu da je potrebno da imaju
pozitivnu komunikaciju sa vozačima i
ostalim kolegama koji su veoma bitni
za kvalitetno odvijanje radnih procesa
u kompaniji.
Muratović Suada smo zatekli kako
obavlja razgovore sa vozačima i daje
im savjete o linijama koje trebaju voziti. Kaže da je to neki vid svakodnevne
edukacije koja je potrebna svakom vozaču. Uočili smo da se vozači Centrotrans Eurolines-a mogu uvijek osloniti
na bilo kojeg uposlenika ove službe, u
bilo koje doba dana i noći, jer su oni
ti koji su uvijek spremni na rješenje i
otklanjanje problema, defekata na te-
renu i drugih nepredvidivih stvari koje
se mogu desiti. Interesantan dio njihovog posla predstavlja i mentorstvo koje
daju pripravniku Šahić Edinu a istovremeno, shodno svojim dugogodišnjim
iskustvom, podučavaju ga i svim životnim mudrostima.
Malo kasnije smo posjetili i saobraćajne referente. U službi saobraćaja posao saobraćajnog referenta obavljaju
Milušić Zoran, Jablić Ahmo, Ljutović
Vehid i Mušanović Irhad. Kao što smo
već spomenuli, saobraćajni referenti djeluju kao tim i to je jedina služba
koja radi 24 sata dnevno. Pošto su
većinom zajedno po 24 sata, poput
jedne porodice, jako se dobro poznaju. Kažu da je čak i po noći burno i
prometno, telefon nikada ne prestaje
zvoniti i uvijek su u pokretu.
Četiri saobraćajna referenta stalno mijenjaju dežuru i najbitnije je da realizuju raspored koji se napravi od strane
rasporednih referenata. Saobraćajni
referenti ponekad po potrebi izvrše i
izmjenu rasporeda kako linije ne bi kasnile ili bile otkazane. To rade u međusobnoj koordinaciji sa rasporednim referentom i rukovodiocem saobraćaja.
Tokom naše posjete ovoj službi, dežurni referenti Milušić Zoran i Mušanović
Irhad su uspjeli odvojiti neko vrijeme
da popričaju s nama i pored njihovih zahtjevnih radnih obaveza. Zatekli
smo ih u otpremanju popodnevnih linija koje sve moraju biti obavljene na
vrijeme. Tokom odrađivanja njihovog
posla, telefon je stalno zvonio - ili su
zvali korisnici naših usluga da traže
neke odgovore, ili su to bili neki vozači koji su tražili informacije i savjete.
Kao i rasporedni referenti, i saobraćajni referenti su u stalnoj koordinaciji sa
voznim osobljem i kontrolom tehničke
ispravnosti. Zoran nam je rekao da je
ovaj posao veoma specifičan i da ga
može raditi samo neko ko je jako uporan, snalažljiv i iskusan. Kada se desi
da je neko vozilo u kvaru ili nije potpuno ispravno i spremno za polazak,
kako oni kažu, uvijek se mora imati u
glavi solucija za rješenje tog problema
a najbitnije je obezbijediti da se putnici prevezu na željena odredišta. Kako
smo uočili, od rada saobraćajnih referenata u mnogome zavisi kakva će biti
kvaliteta radnog procesa u kompaniji
Centrotrans Eurolines. Kada se radi
o izdavanju potrebne dokumentacije
za put kao što je izdavanje kontrolnih
listova, putnih naloga, kartica za putarine i ulazak na autobuske stanice,
praćenju i dočekivanju vozača, skeniranju i pregledanju tahografske trake,
ovi uposlenici moraju biti veoma skoncetrisani i pažljivi pri obavljanju svog
Milušić Zoran, saobraćajni referent
posla. Nakon obavljanja linije zadatak
saobraćajnih referenata je provjera
količine utrošenog goriva. Po putnog
naloga isti se obračunava i arhivira,
obračunavaju se kilometri i potrošeno
gorivo. Ovaj dispečerski centar odnosno mjesto gdje rade saobraćajni
referenti se može slobodno nazvati
srce saobraćaja iz razloga što odavde
počinje i završava proces obavljanja
linijskog i vanlinijskog prevoza.
Zbog velikog broja novih uposlenika,
a prije svega vozača, saobraćajni referenti imaju odgovoran zadatak da
usmjeravaju nove radnike, kontaktiraju ih i educiraju prije i tokom vožnje
u cilju smanjenja mogućih pogrešaka.
Na pitanje kada im je najteže raditi
i koje su to krizne situacije sa kojima
se oni susreću odgovaraju kako im je
najteže kada se desi neki problem ili
intervencija na terenu a pogotovo u
inostranstvu. Da putnici ne bi ispaštali,
potrebno je brzo reagovati i riješiti taj
slučaj u cilju smještaja putnika u drugo
vozilo i njihovog prevoza dalje. Jedan
od primjera efikasnosti naših vrijednih
zaposlenika ovog odjeljenja je činjenica da se nikada do sada nije desilo da
neki drugi autoprijevoznik, u slučaju
kvara ili neke tehničke neispravnosti,
preveze putnike koji su prvenstveno
putovali sa Centrotrans Eurolines-om,
niti su putnici ikada ostali bez prijevoza. U ovakvim slučajevima, kojih
je vrlo malo, kažu da se oni pobrinu
da putnici budu zbrinjeni, smješteni i
prevezeni na njihova odredišta. Ovo
pokazuje sposobnost i umijeće naših
vrijednih zaposlenika koji čine sve da
bi završili svoj posao i nanovo pružili
našoj Kompaniji kvalitet, odličan rad i
uspjeh koji je krasi već godinama.
Prilikom posjete saobraćajnim referentima primijetili smo knjigu „zahtjeva
vozača“ koja nam je privukla pažnju.
Saznali smo da u ovu knjigu voza-
či upisuju sve svoje molbe, zahtjeve,
pohvale i kritike. Knjiga je dostupna
svima, a na zahtjeve odgovara prvi
rukovodilac. Prema njihovim riječima,
ove knjige bi se mogle objavljivati obzirom da su pune šaljivih komentara
koji su upućeni nekom kolegi ili slično,
ali i u isto vrijeme se shvataju ozbiljno. Na primjer, ako neko želi slobodan dan, godišnji odmor, ili ima bilo
koji zahtjev, rasporednom referentu se
obraća preko ove knjige.
Tokom naše posjete saobraćajnoj
službi, popričali smo i sa rukovodiocem PGS-a, Smailhodžić Vedadom.
Pitali smo ga za mišljenje o njegovoj
službi. Vedad je izrazio pozitivno mišljenje o svim ljudima iz svoje službe
i rekao kako je svoje prve korake u
saobraćaju, nakon školovanja, naučio
od istih osoba. Kaže da se dobro slaže
sa svojim kolegama, dogovaraju se i u
koordinaciji donose bitne odluke.
Također smo razgovarali i sa rukovodiocem MGS-a, Osmanović Jasminom i
pitali ga za mišljenje o uposlenicima
njegove službe. Izrazio je pozitivno
mišljenje i posebno naglasio da su to
pouzdani ljudi, jako vrijedni i pametni
koji izražavaju veliko poštovanje i trud
prema kompaniji Centrotrans Eurolines. Svi djeluju kao tim u kojem vlada
ugodna radna atmosfera.
Ono što smo zaključili iz naših razgovora sa rasporednim i saobraćajnim referentima je to da radni procesi
kompanije, uspjeh, zadovoljstvo putnika, i usluge koje pruža kompanija
Centrotrans Eurolines mnogo zavisi od
upornosti, efektivnosti i truda uposlenika ove službe.
Redakcija Info Busa im želi još puno
uspjeha u njihovom poslu kao i to da
imamo dovoljan broj vrijednih, snalažljivih i sposobnih uposlenika koji će
se boriti da bi ova služba a i cijela Firma funkcionisala sjajno kao i do sada.
mr. Almira Kulović
InfoBus
21
Postao članica Međunarodne
asocijacije sportskih turističkig agencija (ISTAA)
Na 4. godišnjem sastanku Međunarodne asocijacije sportskih turističkih
agencija održanom u Barseloni krajem
novembra 2012.g. Centrotours doo je
na preporuku turističke agencije P&A
Sullivan sa Malte postao punopravna
članica ove asocijacije.
Članovi ISTAA asocijacije su najveće
evropske sportske turističke agencije,
agencije koje organizuju putovanja na
velike svjetske sportske događaje kao
što su Olimpijske igre, Svjetska fudbalska, rukometna, košarkaška i druga
prvenstva. Članice asocijacije iz naše
regije su TAO TURIZEM iz Slovenije,
Za uzgoj povrća jesen-zima koriste se
povrtlarske kulture, koje i na otvorenom dobro prezimljuju. Ipak, one se
u zaštićenom prostoru bolje razvijaju i
pristižu za berbu ranije nego na otvorenom. Vrijeme berbe se ne može točno
planirati, jer najviše ovisi o klimatskim
uvjetima tokom zime. Proces vegetacije usporavaju niske temperature. Uz
poduzete mjere zaštite od mraza stanje
sadnica u plastenicima je jako dobro,
te nije došlo do značajnijeg oštećenja
kultura.
Trenutno se u plastenicima uzgajaju
salata, špinat, i luk. Sjetva i sadnja je
izvršena u novembru 2012. godine, a
prinosi se očekuju u februaru i martu
2013. godine.
Uzgajaju se sorta špinata „Mariska“,
dvije sorte salate „Kristal“ i „Puterica“,
te tri sorte luka: bijeli luk, crni luk „Ptujski“ i „Stuttgarter“. Kulture su u fazi
razvoja glavnih vegetativnih organa i
veoma dobrog zdravstvenog i razvojnog stanja. Ovo su najčešće povrtlarske kulture uzgajane u svim zaštićenim
prostorima. Uzgajaju se tokom jeseni i
zime kada drugog svježeg povrća na
našim pijacama praktično nema
InfoBus
22
BIG BLUE iz Srbije, te BAN TOURS iz
Hrvatske.
Članstvom u ovoj asocijaciji dobili
smo mogućnost saradnje sa svim članicama asocijacije i na receptivnim i
na emitivnim projektima.
Centrotours je u mjesecu decembru
2012.g. fizički plan ostvario u iznosu
od 40.400,00 KM. Po produktu, najznačajniji prihod ostvaren je na aranžmanima, zatim na autobuskim i avio
kartama.
Novogodišnja putovanja realizirana
su u Rim, Bratislavu, Budimpeštu i
plast
Pred nama su dani mjera njege u kojima su biljke najosjetljivije i najpodložnije negativnim utjecajima sredine u
kojoj se uzgajaju. Aktivnosti njege podrazumijevaju zaštitu sadnica „agrofolijom“, provjetravanje plastenika,
navodnjavanje sadnica i drugim aktivnostima koje zahtjeva njega usjeva.
Pravovremenom i valjanom primjenom
potrebnih mjera kvalitet i dobar prinos
su zagarantovani. Naša zadaća je da
zadržimo nivo kvaliteta proizvoda koji
Istanbul. U saradnji sa drugim agencijama realizovana su i putovanja u
Pariz, Prag, Krakow, Berlin, Barselonu.
Tokom mjeseca sa Raiffaisen bankom
i frimom Amadeus BH dogovorena je
saradnja na prodaji avio karata putem
interneta.
Centrotours će tako biti prva turistička
agencija u BiH koja u svojoj ponudi
klijentima omogućava kupovinu svojih
usluga putem interneta. Tokom mjeseca decembra započeta je i edukacija
osoblja za rad na novom rezervacionom sistemu iTravel.
Lutvić Muamer, direktor Centrotours-a
smo već postigli, a opravdavaju ga
zadovoljni kupci, te unapređenje svih
aspekata proizvodnje i prometa poljoprivrednih proizvoda. Kao dobar način plasmana proizvoda pokazala se
direktna prodaja u blizini plastenika i
prodaja velikim trgovačkim centrima,
što će biti prioritet za plasman novih
proizvoda. Završetkom uzgoja kultura u periodu „jesen-zima“, započinje
priprema i proizvodnja proljetnih povrtlarskih kultura.
Sinanović Fikret.inž.poljop.
POSLOVANJE POSLOVNIH JEDINICA
Početak nove poslovne godine u PJ
Međumjesni i međunarodni saobraćaj
obilježen je dobrim poslovnim rezultatima. Iako je januar mjesec u kojem
se slabije posluje, postignuti su zadovoljavajući rezultati.
Osim povoljnih trendova u oblasti
linijskog saobraćaja, ohrabruje činjenica da je realizovano 15% više „bis
vožnji“ nego u istom periodu prošle
godine.
Pored navedenog, možemo biti zadovoljni i ostvarenim rezultatima na polju potrošnje goriva. Potrošnja goriva
na 100 km je bolja u odnosu na isti
period prošle godine, dok je ostvarena potrošnja za gotovo pola litra bolja
na svakih 100 km u odnosu na planske veličine.
Takođe, ostvarena vrijednost kola-kilometra je bolja nego u istom periodu
prošle godine, a bolja i u odnosu na
Plan.
Navedeni podaci su ohrabrujući
uzevši u obzir činjenicu da se radi o
najznačajnijoj poslovnoj jedinici naše
kompanije, te koja broji najviše uposlenika. Bitno je napomenuti da su
postignuti rezultati ostvareni bez do-
datnog angažmana novih zaposlenika.
Ovaj period je iskorišten i za proces
redovne i vanplanske edukacije osoblja, od čega posebno izdvajamo aktuelnu edukaciju na temu: „Zakon o
radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za
evidentiranje u cestovnom prijevozu“.
Na poslovne rezultate u značajnoj
mjeri utjecale su i pogodne vremenske prilike, ali i zalaganje cjelokupnog
kolektiva, te dobra saradnja sa svim
komponentama Tehničke funkcije i
Kompanije u cjelini.
Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, te da će PJ MGS u narednim
mjesecima ostvariti još bolje poslovne
rezultate.
U januaru mjesecu 2013-te godine
nisu ostvareni niti fizički niti finansijski
pokazatelji poslovanja u planiranim
veličinama. Usporedbom pokazatelja
sa mjesecom januarom 2012-te godine, primjetan je blagi pad u pređenim
kilometrima i ostvarenoj realizaciji. Parametar „prevezeni broj putnika“
iskazao je stabilnost, te je ostao na
prošlogodišnjem nivou za januar mjesec.
Povećanje troškova tekućeg održavanja, viša cijena goriva i povećana
amortizacija odrazila se negativno na
ukupni finansijski rezultat Poslovne jedinice Visoko.
U sklopu PJ Visoko, najbolje je poslovala autobuska stanica čiji pokazatelji
su ostvareni u skladu sa planskim veličinama, a finansijski rezultat u odnosu
na isti mjesec prošle godine je nešto
bolji. Poslovanju autobuske stanice Visoko doprinijelo je znatno povećanje
realizacije na međunarodnim linijama.
Akšamović Elmir, rukovodilac PJ Visoko
PJ Visoko
REZULTATI ZADOVOLJAVAJUĆI
Osmanović Jasmin, rukovodilac MGS
PJ MGS
MGS
InfoBus
23
Zaštite na radu
Prioritet Uprave je da od svih učesnika u lancu sigurnosti traži odgovornost,
kooperativnost i stručnost s ciljem usmjeravanja na brzo rješavanje datih problema sigurnosti i zaštite na radu.
Zaštita na radu i zaštita od požara su
sastavni dio organizacije rada i obavljanja svakog radnog procesa. Kako
bi se u našem Društvu proces rada
provodio na siguran način, svoju odgovornosti za to ima Uprava, stručne
službe, rukovodni radnici i svi ostali zaposlenici. Prioritet Uprave je da od svih
učesnika u lancu sigurnosti traži odgovornost, kooperativnost i stručnost s ciljem usmjeravanja na brzo rješavanje
datih problema sigurnosti i zaštite na
radu.
Zadatak zaštite na radu je smanjenje
broja nezgoda, profesionalnih oboljenja i materijalnih gubitaka nastalih
zbog zastoja u radu.
Materija Zaštite na radu regulisana
je Zakonom o zaštiti na radu. U našem Društvu propisana je Pravilnikom
o Zaštiti na radu koji sadrži Tabelarni
pregled pripadajuće zaštitne opreme
po radnim mjestima, kao i Programom
Zaštite na radu sa nabrojanim mjerama, zadacima, odgovornim izvršiocima, rokovima i potrebnim novčanim
sredstvima. Ovaj Program se donosi
svake godine i predviđen je Planom
ZNR (zaštita na radu) koji se donosi
svakih pet godina.
Pravilnikom o zaštiti na radu, pored
ostalog, propisane su slijedeće oblasti:
- Zakonsko regulisanje ZNR,
- Periodični, prethodni i vanredni ljekarski i sistematski pregledi,
- LZS (lična zaštitna sredstva) – održavanje, korištenje i slično,
- Prava i obaveze zaposlenika,
- Povrede na radu,
- Periodični pregledi mašina i uređaja
i pregledi uslova radne sredine, upotreba, održavanje i čuvanje mašina i
alata,
- Održavanje i čišćenje radnih prostorija i ormara,
- Poslovi sa posebnim uslovima rada,
InfoBus
24
- Protiv požarna zaštita i
- Pružanje prve medicinske pomoći i
apoteke prve pomoći,
Svaki zaposlenik prije zasnivanja radnog odnosa u našem Društvu dužan je
dostaviti ljekarsko uvjerenje o sposobnosti na odgovarajuće radno mjesto
kao i, u roku tri dana, pristupiti obuci
i provjeri znanja iz oblasti Zaštite na
radu radi osposobljavanja za siguran
rad. Obuka se vrši na osnovu Programa obuke zaposlenika.
Zaštita na radu zastupljena je u svim
segmentima našeg Društva. Svaki zaposlenik treba voditi računa da
što kvalitetnije i odgovornije provodi propisane mjere zaštite na radu.
Naročito se to odnosi na zaposlenike
koji rade na poslovima sa posebnim
uslovima rada, odnosno koji su dužni pravilno koristiti i održavati zaštitnu
opremu, LZS i koji rade sa mašinama,
alatima i uređajima. Mjere zaštite na
radu u Društvu dužno je provoditi rukovodno osoblje i svaki zaposlenik u
svom djelokrugu rada. Shodno tome
svi rukovodni i izvršni zaposlenici koji
samostalno obavljaju radne zadatke,
moraju se osposobiti za rad na siguran način.
Kao u svakom drugom poslu i ovdje
se javljaju propusti, neodgovornosti i
štetno ponašanje od strane pojedinih
zaposlenika. Naročito se to odnosi na
neadekvatnu primjenu i korištenje LZS,
mašina, alata i uređaja. Te pojave se
ne mogu i ne smiju tolerisati jer se dovodi u pitanje zdravlje i život zaposlenika i imovina Društva.
U procesu edukacije često se vrše provjere znanja iz ZNR. Zaposlenici se
podsjećaju na odredbe važećeg Pravilnika o ZNR u Društvu, a posebno
na članove 64. 65. 66. i 68. u kojim
između ostalog stoji da “zaposlenik ne
može početi raditi bez ličnih zaštitnih
sredstava (LZS) koje je zadužio”, da
“zaposlenik koji za vrijeme rada ne
upotrebljava LZS ili ih koristi nenamjenski, čini povredu radne obaveze”,
“ i da „LZS se ne smiju koristiti van radnog mjesta” i slično.
Da zaključimo; zaposlenik koji nema
adekvatnu zaštitnu opremu ne može se
rasporediti da radi jer se time dovodi
u opasnost život i zdravlje radnika što
je propisano kao teža povreda radne
obaveze. Zaposlenik koji se povrijedi
na poslu a nije koristio LZS, pored toga
što je počinio povredu radne obaveze,
ne može mu se ispuniti Prijava o nesreći na poslu.
Povredom na radu smatra svako neželjeno i neplanirano fizičko djelovanje
i oštećenje na tijelo zaposlenika, koje
ima za posljedicu zdravstveno oštećenje radnika - ozljedu (posjekotina, prijelom, ubod, uganuće, iščašenje i sl.)
ili materijalne gubitke. Posljedica oštećenja zdravlja zaposlenika na radu
predstavlja profesionalno oboljenje.
Godišnji prosjek povreda na radu u
našem Društvu, posmatrano u zadnjih
pet godina iznosi 10 sa jednim smrtim slučajem, a broj izgubljenih radnih
dana u prosjeku je 316 godišnje..
Mašine, uređaji i ostala oprema koja
služi za obavljanje redovnih poslova i
zadataka i uslovi radne sredine podliježu redovnoj kontroli i održavanju od
strane stručnih i odgovornih zaposlenika Društva uz obavezno trogodišnje
certificiranje od strane ovlaštene institucije. Posude pod pritiskom podliježu
specijalnim pregledima i provjerama,
počev od HVP ispitivanja, mjerenja
debljine stijenke, certificiranja sigurnosnog ventila itd.
Ovom prilikom treba pomenuti i prostorije za presvlačenje zaposlenika i
njihove ormare, koje često izgledaju
kao prostorije za odlaganje nepotreb-
nih stvari, magacini rezervnih. dijelova, hrane i šta sve ne. Smatramo da
treba skrenuti pažnju poslovođama i
drugim rukovodiocima da su dužni da
svakodnevno obilaze ove prostore i
upozoravaju na red i čistoću a po potrebi poduzimaju i druge raspoložive
mjere za uvođenje reda u ovoj oblasti.
Svi smo svjesni činjenice da je za redovno održavanje navedenih prostorija u čistom i urednom stanju, dnevno
potrebno maksimalno 10-tak minuta.
U našoj sredini postoje zaposlenici koji
kvalitetno obavlja redovne poslove i
zadatke, koji ne dolazi ranije na posao
niti ostaje duže, ali su im rezultati rada
dobri, mjesto rada, alat za rad, radna odjeća i ormar čisti i uredni. Usudit
ćemo se reći da je razlog takvom ponašanju prije svega kućni odgoj kao
i sposobnost pojedinca da pravilno
rasporedi i organizuje dnevni angažman što sigurno daje dobre rezultate.
Pri svemu se mora voditi računa da
je Društvo svakom pojedincu dalo na
korištenje sredstva rada sa kojim se
omogućava uspješno obavljanje radnog procesa a u krajnjoj mjeri od toga
zavise i lična primanja svakog radnika.
Zato se ta sredstva moraju održavati,
brižno čuvati i pravilno koristiti.
Glavna odgovornost za nesprovođenje propisanih mjera ZNR leži na neposrednim rukovodiocima koji u tom
cilju trebaju da poduzimaju korektivne
i preventivne mjere. U pripremi je novi
Zakon o ZNR koji će, prema najavama, biti puno strožiji prema onim koji
ne sprovode propisane mjere zaštite
na radu. U tom pravcu su i aktivnosti u
okviru Društva sa ciljem da se uvedu
ISO standardi o zaštiti na radu i zaštiti
zdravlja zaposlenika.
Dakle, budimo svjesni i odgovorni
prema sebi i prema drugima i imajmo korektan odnos prema onome što
nam je Društvo obezbjedilo. Ono što
smo zadužili, što nam treba, što nam
omogućuje da zaradimo, pruža nam
mogućnosti da se zaštitimo, da budemo zdravi, trebamo i moramo brižno
čuvati i održavati.
Samo poštenim i korektnim odnosom
prema sredstvima rada, radnim kolegama i okruženju možemo ostati i opstati na tržištu.
Na kraju, želimo i nadamo se da će
ovaj tekst pomoći da se stanje u oblasti zaštite na radu u narednom periodu unaprijediti sa ciljem da radimo u
zdravim, uslovnim i sigurnim radnim
prostorima.
Hamidović Ahmet, ruk. opšte službe i Sam. ref. ZNR
POSLOVANJE POSLOVNIH JEDINICA
Izvještaj o radu
Analizom poslovanja „Centroplasta- kvalitet naših proizvoda, prije svega sa
a“ za periodu 2012 godine, može „Interex“-om, „Vino Jug“, „Tempo“,
se konstatovati da su ostvareni bolji „Maxi“ i velikim brojem malih privatfinancijski rezultati u odnosu na pret- nika.
hodnu 2011 godinu. Povećanje pri- Poredeći projekat i realizovanu pronosa, a samim time i ukupog prihoda, izvodnju prisutno je veliko odstupazasniva se na boljoj organizaciji rada, nje koje je nastalo iz više razloga. U
blagovremenom izvršavanju neophod- 2012 godini suočili smo se sa brojim
ne njege zasada i zaštite povrtlarskih problemima, prije svega: oštećenje
kultura, a najviše povoljnoj situaciji na konstrukcije plastenika uzrokovano
tržištu poljoprivrednih proizvoda. Pri- velikom količinom sniježnih padavina,
nos bi bilo daleko veći da početkom kasna sadnja proljetnih poljoprivredprošle godine, u mjesecu februaru nije nih kultura, visoke temperature tokom
došlo do uništavanja zasada i rušenja ljetnog perioda. Da bi se unaprijedilo
konstrukcije plastenika. Polovina zasa- poslovanje neophodan je realan plan
Graf 1. Prinos „Centroplast-a“ za period 01.01.-31.12.012 godine.
proizvodnje, kojim bi se postigla mogućnost vremenske realizacije svih aktivnosti, što je već primjenjeno u ovoj
proizvodnoj sezoni. Prema zahtjevima
tržišta i kupaca spoznali smo da su
pojedine uzgajane sorte bile traženije
pa iz tog razloga predloženo je da se
ove godine uzgoj bazira na stečenom
iskustvu. Prijedlog sorti za uzgoj: salata (Puterica i Kristal), špinat (Mariska),
luk (Stuttgarter), paradajz (Matijas),
Krastavac (Opalit), paprika (Vedrana
i Ami). Naša zadaća je da zadržimo
kvalitet proizvoda, te da unaprijedimo
sve aspekate proizvodnje i prometa
poljoprivrednih proizvoda. Nadamo se
da u narednom periodu nećemo imati
problema u radu, te ćemo našu proizvodnju povećati za 30 % pravilnim
izborom sorti i primjenom svih agrotehničkih mjera, i tako ostvariti znatno
bolje financijske rezultate.
Graf 2. Prihod „Centroplast-a“ za period 01.01.-31.12.012 godine.
da biljnih kultura je uništena, početak
proizvodnje proljetnih kultura je kasnio
više od mjesec dana, što je smanjilo
prinos za 20-25 %. Te štete uzrokovane velikom količinom sniježnih padavina, su se odrazile na ukupan financijski rezultat na kraju godine, koji bi bio
znatno veći od ostvarenog. Ukupna
proizvodnja „Centroplast-a“ je iznosila
30 755,40 kg, a ostvaren je prihod od
29 808,15 KM.
Proizvodnja „Centroplasta-a“ u 2012
godini se proširila, sa oko 4 000 sadnica jagode, smještenih na 1 dulumu
zemljišta. Izvršena je nabavka hladnjače, kako bi se osigurali optimalni
uslovi za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, da bi odgovorili
zahtjevima tržišta za kvalitetnim i sviježim povrćem. Ostvarena je dobra saradnja s klijentima, koji su prepoznali
Sinanović Fikret.inž.poljop.
ZAŠTITA NA RADU
InfoBus
25
PRIZNANJE OSMJEH
CENTROTRANSA
POHVALE
Dobitnik priznanja za decembar 2012. je SALIBAŠIĆ AHMET
Rođen 15.08.1958. godine u mjestu Beganovići, općina Olovo.
Osnovnu školu je završio u Olovu, a nakon toga pohađa školu metalskih
zanimanja u Olovu, gdje stiče zvanje automehaničara.
Trenutno obavlja poslove kontrolora tehničke ispravnosti i poslove automehaničara u Podružnici Olovo, Tehničke funkcije Društva, gdje je i
započeo rad u Društvu daleke 20.05.1985. godine. Od tada je sa punom
pažnjom posvećen svojim obavezama u Centrotrans – Eurolinesu.
Prve poslove je obavljao kao automehaničar, a danas obavlja poslove i
kontrolora tehničke ispravnosti. Tokom rata bio je pripadnik Armije Bosne
i Hercegovine, u logističkoj četi na održavanju vozila, gdje je ostavio dobar utisak, čestitog i vrijednog čovjeka, na koji način je dao doprinos na
odbrani svoje domovine.
U poslijeratnom periodu Ahmet je svojim radom i zalaganjem dao značajan doprinos očuvanju Društva i obnovi Podružnice Olovo.
Ima ukupno 37 godina staža.
Ahmet je porodičan čovjek, oženjen i otac dvoje djece.
Većinu svog radnog vijeka je proveo u Centrotrans - Eurolines-u, što govori o njegovoj privrženost familiji Centrotransa. Navedeni zaposlenik ima
profesionalan odnos prema poslu koji obavlja, a sve poslove i radne zadatke obavlja savjesno i bez prigovora. Posebno se ističe u poslovima
dijagnosticiranja, a samim tim i otklanjanju kvarova na vozilima. Nikada
nije odbio naređenje pretpostavljenog. Po potrebi bez obzira na radno
vrijeme prihvata i kvalitetno obavi posao, čak i izvan Podružnice Olovo,
ako posao to zahtijeva. Do sada nije imao problema s korisnicima usluga,
radnim kolegama i pretpostavljenim. Ahmet je tiha osoba koja se nikada
ne eksponira i unatoč tome radne kolege imaju samo riječi hvale za njega. Imenovani do sada nije imao disciplinskih niti drugih prekršaja, kao
niti bilo kakvih problema u odnosu na, radne kolege i pretpostavljene.
Smatramo da ovo priznanje Salibašić Ahmet u potpunosti zaslužuje, jer
njegov rad i odnos prema radu, sredstvima rada i korisnicima usluga to
dokazuju, a ujedno je to svojevrstan pečat na njegov dugogodišnji rad u
Centrotrans - Eurolines-u.
Zaposlenici kao što je Salibašić Ahmet čine
pozitivnu jezgru kvalitetnog kadra Centrotransa koji svojim radom u kontinuitetu doprinose
uspješnom poslovanju i opstanku Kompanije.
Dobitnik priznanja za januar 2013 je KARAGIĆ DAMIR
Rođen 02.01.1964. godine u mjestu Karagino Polje općina Olovo.
Osnovnu školu je završio u Olovu, a nakon toga i srednju saobraćajnu
školu gdje stiče zvanje KV vozača u Sarajevu
Trenutno obavlja poslove vozača autobusa u međunarodnom prevozu,
PJ MGS, Tehničke funkcije Društva.
U Centrotrans - Eurolines, svoj radni vijek započeo je u PJ Olovo,
20.08.1986. godine i od tada je sa punom pažnjom 27 godina, posvećen radu i obavezama u Društvu.
U PJ MGS Tehničke funkcije Društva, iz Olova prelazi 27.04.1987. godine. Radne zadatke vozača na međunarodnim linijama, koji zahtijevaju
veću odgovornost, savjesnost i poslovnost u radu, obavlja izuzetno dobro. On i njegove radne kolege na linijama međunarodnog prevoza su
pravi predstavnici Društva, koji moraju čuvati dugogodišnji stečeni ugled
i imidž Društva, a samim tim su i emisari Bosne i Hercegovine, u čemu
zasigurno uspijevaju.
Damir je porodičan čovjek i otac dvije odrasle kćerke.
Damir ima profesionalan odnos prema poslu i iste obavlja sa punom
pažnjom, savjesno i bez prigovora. Do sada nije imao problema s korisnicima usluga, radnim kolegama i pretpostavljenim. Komunikativan
i lako uspostavlja dobre odnose sa okolinom. Među radnim kolegama
je omiljen i za njega imaju samo riječi hvale. Do sada u svom radu nije
imao disciplinskih niti drugih prekršaja.
Priznanje Osmijeh Centrotrans-a Karagić Damir je u potpunosti zaslužio,
jer njegov rad i odnos prema radu, sredstvima rada i korisnicima usluga
je uvjek uzoran pri čemu uvijek nastoji da kvalitet usluge koju pružamo
InfoBus
26
bude na najvišem mogućem nivou.
Zaposlenik kakav je Karagić Damir može poslužiti kao pozitivan primjer svim radnim kolegama a pogotovu onim mlađim koji dolaze u
Firmu. Želimo mu puno sreće i zdravlja!
Ekić Mirha, dipl.pravnik
ZAHVALNICE
ZAHVALNOST
Nastavnika i studenata Akademije likovnih umjetnosti u sarajevu na podršci u organizaciji međunarodnog projekta saradnje ALU Sarajevo i
Univerziteta umjetnosti u Berlinu.
ZAHVALNOST
za vozača Zukić Mirsada za korektno obavljanje
zadataka na području MZ Kamenica.
POHVALA
Upučena od strane Studenata /putnika učesnika
Studentskoh pohoda u Berlin za korektnu saradnju Seada Mešića i Jasmina Mašića
InfoBus
27
2013. JUBILARNA GODINA
4
Download

INTERVJU sa Generalnim direktorom mr.sc