Info bus predstavlja...
Sarajevo - osiguranje
“Centrotrans Eurolines je jedan od naših najvažnijih klijenata. Nadamo se da će ova bliska poslovna relacija
da se nastavi i u budućnosti jer kroz nju se i jedna i druga firma dalje razvijaju” izjavio je za Info Bus generalni
direktor Sarajevo-osiguranja Midhat Terzić
Midhat Terzić, generalni direktor
Ove godine obilježavate veliki jubilej od 70 godina postojanja i vodeća ste osiguravajuća
kuća u BiH, šta Vas je održalo sve ove godine?
Ono što je konstanta u poslovanju Sarajevo-osiguranja su zadovoljni klijenti, zadovoljni
osiguranici koji su tokom svih tih sedam decenija znali koje osiguranje će opravdati njihovo povjerenje. I nakon 70 godina poslovanja mi smo i dalje najsnažnije osiguravajuće
društvo u BiH, sa 470 zaposlenih u 14 podružnica, sa razgranatom mrežom poslovnica
i ispostava i ostvarenim premijskim prihodom od 64,5 miliona KM u 2014. godini. Dio
imidža stabilne domaće osiguravajuće kuće koja daje podršku i privredi i stanovništvu je i
činjenica da smo samo tokom prošle godine isplatili preko 30 miliona KM šteta različitih
vrsta osiguranja. I kada je bilo najteže, tokom prošlogodišnjih katastrofalnih poplava,
Sarajevo-osiguranje je bilo uz građane BiH pogođene poplavama i osiguranike koji su
pretrpjeli štete.
Nudite sve vrste osiguranja od životnog do putničkog. Koja usluga Vas izdvaja od ostalih?
Sarajevo-osiguranje je poznato po širokom spektru različitih usluga osiguranja, ali među
njima prednjači osiguranje imovine, od osiguranja stanova i kuća do osiguranja automobila, a svakako treba istaći da su naši osiguranici i neki od najvećih privrednih kolektiva
u BiH, poput Elektroprivrede BiH, BH Telecoma i drugih. Uz neživotna osiguranja, posljednjih godina sve više raste interes za naše usluge osiguranja života, dječijeg štednog
osiguranja „Pčelica“, putničkog zdravstvenog osiguranja, te dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja kojeg uvodimo na tržište.
Priznati ste i van granica BiH, na listi ste 50 najboljih osiguravajućih kuća Jugoistočne
Evrope...
Već nekoliko godina zaredom jedino smo osiguravajuće društvo iz BiH među 50 najboljih društava u regionu Jugoistočne Evrope prema rangiranju koje provodi nezavisna
agencija SeeNews, ali to nije jedino stručno rangiranje koje nas smješta u sami vrh
industrije osiguranja. Sarajevo-osiguranje je deset godina zaredom dobitnik priznanja
2
30
„Kristalna prizma“ za najbolje
osiguravajuće društvo u BiH prema
kriterijima poput visine kapitala,
aktive, obračunate premije, tehničkih rezervi i neto dobiti društava. Finansijski magazin «Prizma»
i konsultanska kuća «Revicon»
dodijelili su prestižno priznanje
„Kristalna prizma“ tri puta i meni
lično proglasivši me najboljim
menadžerom među direktorima
osiguravajućih društava, a četiri
puta sam nagrađen i priznanjem
Najmenadžer u oblasti osiguranja
u organizaciji Nezavisne agencije
za izbor najuspješnijih menadžera
i kompanija jugoistočne i srednje
Evrope. Sarajevo-osiguranje je
dobitnik i priznanja Best Buy
Award u Bosni i Hercegovini koje
dodjeljuje International Certification Association (Icertias), nezavisna organizacija sa sjedištem u Cirihu. Konačno, krajem
prošle godine Sarajevo-osiguranje postalo je dobitnik zlatne medalje kvaliteta i priznanja QUDAL – Quality Medal BUSINESS Bosnia and Herzegovina 2014/2015. Medalja
QUDAL – Quality Medal dodjeljuje se na osnovu istraživanja tržišta koje isključivo mjeri
iskustvo, mišljenje i percepciju potrošača o onim proizvodima i uslugama koji nude
najviši nivo kvaliteta. Prema istraživanju koje je provela švicarska kompanija ICERTIAS
pod nazivom QUDAL Business, Sarajevo-osiguranje je izabrano za prvu kompaniju u BiH
prema kvalitetu pružanja usluga osiguranja. Zlatna medalja sa maksimalnih pet zvjezdica za kvalitet, dodijeljena na osnovu zadovoljstva korisnika usluga osiguranja svjedoči
kako je kvalitet naših usluga prepoznat i u BiH i van granica naše zemlje.
Zašto je Vaše klijente lako prepoznati?
Sva pobrojana priznanja koja smo dobili proteklih godina su posljedica zadovoljstva naših klijenata koji su najbolji zagovornici kupovine polise osiguranja Sarajevo-osiguranja.
Njih je lako prepoznati jer su zaštićeni od rizika kojima smo svi svakodnevno izloženi.
Ako se tako može reći, oni su prepoznatljivi po bezbrižnosti.
Vaša kompanija i Centrotrans Eurolines imaju uspješnu poslovnu saradnju već dugi niz
godina, kako Vi gledate na partnerski odnos ova dva velika privredna društva?
Prijeratna saradnja Sarajevo-osiguranja i Centrotransa bila je osnova na kojoj je nakon
rata uspostavljen uspješan poslovni model saradnje između ove dvije značajne kompanije. Proteklih godina ta saradnja je učvršćena i na naše zadovoljstvo Centrotrans
Eurolines je jedan od naših najvažnijih klijenata. Nadamo se da će ova bliska poslovna
relacija da se nastavi i u budućnosti jer kroz nju se i jedna i druga firma dalje razvijaju.
Svaki uspjeh i novi iskorak Centrotrans Eurolinesa je uspjeh i Sarajevo-osiguranja, a
međusobno uvažavanje i podrška su garant da ćemo i jedni i drugi biti snažan zamajac
privrednog razvoja BiH.
27
3
Poslovanje u Januaru 2015.
Poslovanje Centrotrans Eurolines-a u mjesecu januaru 2015.-e godine
• Pređeni kilometri veći za 5% u januaru 2014. godine, a 3% od planiranih.
• Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 4%, a 2% manja od planske.
• Broj prevezenih putnika veći za 30% od prošlogodišnjeg januara, a na nivou je plana.
• Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje za 1%, a 5% od planske.
• Prihod je veći za 5% od prihoda u januaru 2014. godine, ali je za 1% manji od plana.
• Rashod je veći od prošlogodišnjeg za 2%, a 2% manji od planskog
Index 15/15
Index 15/Pl
Pređeni kilometri
105
103
Ostvarena realizacija
104
98
Rashodi
102
98
Prevezeni putnici
130
100
99
95
KM/Km
Od svih pokazatelja ističe se
rast broja prevezenih putnika za 30%, a uglavnom je
ostvaren na gradskim linijama u Kantonu Sarajevo.
Ovom izuzetno velikom porastu broja putnika doprinijele se novootvorene gradske
linije, koje nisu funkcionisale
prije godinu dana.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije
4
32
ide
ntiran
i
Efekti U
Broj ev
Pot
r
Koefic
eno go
teta
Januar u BROJKAMA
oš
ro
K-b j k
trola
Br
t ispra
hš
ien
a
Bro
aut o b u
riv
oj
osti
vn
aposle
jz
sa
Pre
ni pu
nih
ze
ve
on
ni kilom
ci
tni
đe
e tr i
Pre
Grafički prikaz broja prevezenih putnika po poslovnim jedinicama januar 2014. - januar 2015. godine
Poslovanje
Finansijski pokazatelji poslovanja u januaru 2015. godine
Finansijski pokazatelji poslovanja u januaru
2015. godine.
Ostvareni finansijski rezultat u januaru je negativan, ali je bolji od prošlogodišnjeg i planskog.
Ovom rezultatu najviše je doprinijela niža cijena goriva u odnosu na cijenu u prošlogodišnjem januaru. Sve poslovne jedinice saobraćaja su ostvarile negativan finansijski rezultat, a
od svih profitnih centara jedino je AS Sarajevo
ostvarila pozitivno poslovanje. Ovakva kretanja
u januaru su sasvim normalna za Centrotrans
Eurolines, te su takva i planirana. Specifičnost
ovog mjeseca su raspusti u svim osnovnim i
srednjim školama i manja potražnja za vanlinijskim prevozom, tako da se svakako moralo
voditi računa i o negativnim uticajima manjih
prihoda. Nasuprot ovome u zimskim danima
dolazi do povećanja potrošnje goriva po pređenom kilometru, a time i rast ove vrste troška
po pređenom kilometru. Osim troškova goriva,
kao najznačajnijeg troška i drugi energenti svojim učešćem izuzetno utječu na ukupne troškove u mjesecu januaru, a prvenstveno se misli na
električnu energiju, plin i ugalj.
U mjesecu januaru u domaćem saobraćaju na
svim linijama na snazi je odluka o smanjenju
cijena svih vrsta karata od 4-20%. Pošto se radi o kratkom vremenskom periodu još uvijek se ne može govoriti o pravim
efektima ovakve odluke Uprave Društva.
Prihod
PJ
15/14
Rashod
15/Pl
15/14
Prihod-Rashod
15/Pl
15/14
15/Pl
MGS
97
101
102
101
-5
0
PGS
102
98
98
94
4
4
PGS-grad
149
101
129
98
20
3
Visoko
105
112
90
86
15
26
Ilijaš
107
104
91
91
16
13
Kis. i Fojnica
102
98
95
97
7
1
Olovo
85
88
88
91
-3
-3
Kakanj
89
82
100
93
-11
-11
Trend poslovanja JANUAR
2015.
2015.
PLAN
PLAN
PJ Olovo
PJ Međugrad
PJ Prigrad
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
tekst: dipl oec. Ćutura Sakib
33
5
Osmijeh Centrotransa
OSMIJEH - Januar
Letić Mujo - dobitnik priznanja za JANUAR
Letić Mujo - kontrolor eksploatacije saobraćaja
Rođen 20.04.1956. godine, u Varešu. Osnovnu školu završio je u Varešu,
a u Mješovitom srednjoškolskom centru Vareš, stekao je zvanje KV vozača.
Letić Mujo trenutno obavlja poslove
kontrolora eksploatacije saobraćaja u
Službi unutrašnje kontrole Društva.
Prve poslove u Centrotransu započeo
je 1975. godine, kao kondukter autobusa, da bi 1976. godine prešao u
Centrotrans Kakanj i nastavio poslove
konduktera, sve do 2006 godine. Od
01.12.2006. godine prelazi u Centrotrans – Eurolines, na poslove kontrolora eksploatacije saobraćaja u Službi
unutrašnje kontrole Društva, gdje se i
danas nalazi.
Tatlić Alen, rukovodilac Službe unutrašnje kontrole, istakao je da je Mujo
uzoran radnik, svoje radne zadatke
obavlja profesionalno, stručno i kvalitetno. “U radu je tih i nenametljiv,
marljiv, savjestan i odgovoran prema
radu, korisnicima usluga, sredstvima
rada, kolegama i pretpostavljenim.
Izuzetno je karakterna i moralna osoba, koja do sada nije podlegla nikakvim pritiscima zbog specifičnosti posla
koji obavlja.” Rekao je Alen Tatlić te
je istakao činjenicu da je Mujo porodično vezan za kompaniju Centrotrans
u kojoj je radni vijek proveo i stekao
penziju i njegov otac Omer. Brat Džemal je kondukter autobusa u PJ PGS,
a njegov sin također obavlja poslove
vozača autobusa u PJ MGS Tehničke
funkcije Društva.
Prilikom dodjele priznanja Letić Mujo
se zahvalio na dodijeljenom priznanju,
rukovodiocu na prijedlogu i Upravi na
čelu sa Generalnom direktorom Društva, na dodijeli ovog za njega veoma
važnog i značajnog priznanja. “Ovo
priznanje me obavezuje na još veći i
bolji angažman i doprinos u radu. Trudit ću se da u daljem radu u potpunosti
opravdam ukazano povjerenje dodjelom ovog za mene veoma značajnog
priznanja „Osmijeh Centrotransa” istakao je u obraćanju Mujo Letić.
tekst: dipl. prav. Ekić Mirha
34
Karamustafić Mirza rođen 16.09.1977. godine
Vozač autobusa - Poslovna jedinica MGS
14 godina radnog staža
Šahić Almir rođen 22.01.1978. godina
Vozač autobusa - Poslovna jedinica MGS
11 godina radnog staža
SEPTEMBAR
Zec Aida rođena 23.02.1983. godine
Voditelj avio odjela - Centrotours
7 godina radnog staža
NOVEMBAR
Dervišević Mufid rođen 04.08.1965. godine
Saobraćajni referent - Poslovna jedinica Visoko
31 godina radnog staža
OKTOBAR
MART
MAJ
JULI
Ljukovac Munib rođen 24.03.1960. godine
Autolimar u RTO
33 godine radnog staža
Simatović Miroslav rođen 25.11.1965. godine
Kondukter - Poslovna jedinica PGS
28 godina radnog staža
AUGUST
Čelan Ivica rođen 12.12.1967. godine
Vozač autobusa - Poslovna jedinica MGS
30 godina radnog staža
Tokmo Adnan rođen 18.03.1982. godine
Administrator sistema - Sektor informatike
12 godina radnog staža
Neimarlija Ferid rođen 29.07.1958. godine
Vozač autobusa - Poslovna jedinica Kakanj
31 godina radnog staža
Klisura Suvad rođen 03.01.1965.godine
Vozač autobusa - Poslovna jedinica MGS
16 godina radnog staža
JUNI
Džubur Saliha rođena 30.03.1962. godine
Kuhar - Društvena ishrana Auto baza
33 godine radnog staža
APRIL
Zagorac Atif rođen 10.05.1960. godine
Vozač autobusa - Poslovna jedinica PGS
31 godina radnog staža
DECEMBAR
JANUAR
FEBRUAR
Osmijeh Centrotransa 2014.
11
SP u rukometu - Katar 2015
Organizacija putovanja na SP u rukometu
Katar 2015.
Navijači bodrili zmajeve na SP
Nakon SP u nogometu u Brazilu Centrotours je organizovao i putovanje na još jedno svjetsko prvenstvo, ovaj put u rukometu
N
akon Svjetskog prvenstva u nogometu u Brazilu Centrotours je
organizovao i putovanje na još jedno svjetsko prvenstvo, ovaj put
u rukometu, koje se održalo u glavnom gradu Katara - Dohi. U
ponudi su bila dva programa putovanja i to jedan program gdje su naši
putnici boravili u Dohi devet dana u terminu 15.01-24.01.2015 i pratili
sve grupne utakmice reprezentacije BiH kao i nekoliko utakmica drugih
reprezantacija. U periodu od deset dana putnici su imali priliku da posjete veliki broj znamenitosti, kao što su Muzej Islamske umjetnosti, staro
naselje Katara, veliki broj shopping centara a najistaknutiji je Villagio
Shopping Centre, naselje Pearl, safari u pustinji, Al Corniche šetalište itd.
Druga grupa je putovala takođe u istom terminu, ali su prvo boravili pet
dana u Dubaiju za vrijeme Shopping festivala gdje su obišli znamenitosti
Dubaija, safarija u pustinji, Abu Dabija, uz neizostavnu posjetu brojnim
shoping centrima, zatim su pet dana boravili u Dohi gdje su se pridružili
prvoj grupi, obišli sve najzanimljivije znamenitosti Katara, te gledali zadnje tri grupne utakmice rukometaša BiH.
Boravak naših putnika na oba programa je protekao bez problema, te
su se putnici vratili sa najljepšim uspomenama iz obje zemlje. Tome je
doprinjelo provjereno iskustvo kadrova Centrotoursa za koje se može reći
da su dobro “ispkeli zanat” na organizaciji za Svjetsko prvenstvo u nogometu, prošle godine, u Brazilu.
Pripreme za putovanja u Andoru i Austriju
Većina putnika je izrazila želju i da putuje sa Centrotoursom na kvalifikacionu utakmicu Andora-BiH, te prijateljsku utakmicu Austrija-BiH.
Kao vodeća agencija za sportska putovanja Centrotours je odmah nakon povratka putnika iz Dohe objavio program za ove dvije utakmice, sa
charter letom u terminu: 26.03-01.04.2015. Prijave za ovo putovanje su
već počele ...
tekst: Adnan Čengić, prof.
8
36
Pohvale ... Žalbe ... Čestitke
Postovani,
Večeras sam se vozila Centrotrans komercijalnom linijom Dobrinja-Vijecnica koja je s Dobrinje krenula u 23:00h. Zaboravila sam u autobusu kišobran,
koji mi je jako vrijedna uspomena. Molila bih Vas najljubaznije da mi javite kako mogu doci do njega. Starinski,tanki,
sareni kišobran (sa smeđom kožnom ručkom) je u pitanju.
Hvala Vam unaprijed na razumijevanju i odgovoru!
Ena Slišković
Poštovana Ena,
na žalost nismo uspjeli pronaći Vaš kišobran.
Dali smo obavijest službi saobraćaja i održavanja
autobusa i čekali odgovor ali na žalost nije među
izgubljenim stvarima. Žao nam je što ste izgubili vrijednu
uspomenu pa bismo vam voljeli poslati jedan kišobran sa
logom naše kompanije kao zahvalu za korištenje naših usluga. Ukoliko se slažete molimo vas da nam pošaljete adresu
ili da se dogovorimo da poklon preuzmete na autobuskoj
stanici ili turističkoj agenciji Ferhadija.
Vaš CTS
Poštovani,
Hvala Vam na zalaganju, moram priznati da ste
me jako obradovali ovako lijepim javljanjem!
Buduci da trenutno nisam u BiH, poklon moze preuzeti moja
mama Zeljka Sliskovic u turistickoj agenciji u Ferhadiji.
Rado cu Vasu firmu promovirati za vrijeme sivih i kisnih
dana, ali i inace! :) Ena.
Poštovani,
ovim putem zelim da Vam uputim rijeci podrske i pohvale, jer su Vasi vozaci i vozila osvjezenje
na nasim cestama. Jako je lijepo vidjeti uredne, lijepo obucene vozace sa kravatama u urednim i cistim autobusima i
minibusevima. Posebno zelim pohvaliti i izraziti zahvalnost
vozacu, cije ime niti ne znam, a koji prevozi djecu sa Vraca
u skole na podrucju Grbavice. Jednostavno sam imala potrebu da Vam uputim rijeci pohvale i nadam se da cete nas
jos dugo voziti :)
Maja
Dobar dan,
Ja sam imao 05.01.2014 kartu iz Jajca za Beč. Izvršio sam Rezervaciju mjesta si istu
platio 2KM. Sad je moje pitanje slijedeće: Kako je moguće
da nema mijesta u busu i da sam zbog toga morao ostati?
Kako je moguće da sam imao rezervaciju mijesta, a kada
sam došao na stanicu nisam imao mjesto u autobusu? Ne
mogu da razumijem ovu nesposobnost u vašoj organizaciji
i čekam na vaš odgovor.
Ivan Rimac
Poštovani gospodine Rimac,
Zahvaljujemo se na mailu koji ste nam uputili,
veoma su nam važni komentari naših putnika jer
na taj način možemo korigovati i poboljšati uslugu
koja će zadovoljiti sve potrebe i kriterije korisnika naših usluga. Detaljno smo ispitali ovaj slučaj
i ustanovili da je Autobuska stanica Jajce izdala i naplatila
kartu ali nisu poslali rezervaciju u Sarajevo koje je glavno booking mjesto. Na žalost ovakve situacije štete ugledu
naše kompanije te ćemo poduzeti sve mjere da se ovo više
ne ponovi. Veoma nam je žao zbog svih neugodnosti koje
ste imali obzirom da ste već planirali putovanje. Stojimo
Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i sugestije.
eget dolor.
Poštovane Nermina i Amerisa,
Primjetio sam mnoštvo noviteta kod Centrotransa u odnosu na lanjski period kada smo
se imali priliku prvi put sresti - od unapređenja
i ubacivanja novih usluga i kvalitete do rada
na arhitekturi branda (servis, trade, print, plast),
prodajnim mjestima (kiosci), PRu i oglašavanju...I lično sam
krajem godine koristio Vaše usluge (Beč-SA) koje moram
posebno pohvaliti - od vozača do autobusa preko prodaje,
sve je zaista vrlo kvalitetno odrađeno. Iskreno se nadam da
ćemo uspjeti pokrenuti prvi zajednički projekat u jednoj od
spomenutih oblasti a do tada sve čestitke za do sada urađeni
posao. Jasmin Marić, CRM & Business Analytics Consultant
Poštovani,
u želji da iskažem svoje impresije sa jednog lijepog
potovanja u jedan lijep grad Prag, javljam se ovim
putem sa željom da Vam se zahvalim na dobroj organizaciji i da se ujedno zahvalim Vašim uposlenicima koji
su učinili sve da to bude jedno prelijepo putovanje, počevši
od vaših ljubaznih i visoko profesionalnih vozača a potom
vodića, oba autobusa, a posebno vodića autobusa u kojem
sam ja bila a to je mladi i perspektivni Vaš uposlenik imenom Dino Čurić.
Bravo za Dinu i Centrotrans, zahvalna Svjetlana Krecu!
37
eget d
Put u historiju automobilizma
Razvoj autoindustrije
Od ovog broja Info busa uvodi se nova rubrika “Novosti iz auto svijeta”. Želja nam je da kroz buduće natpise i priloge
pratimo aktuelna zbivanja u oblasti autoindustrije, predstavljamo novitete i tehnološka unapređenja, koja prate dinamičan
razvoj auto industrije.
Za početak ćemo dati kratak presjek razvoja automobilske industrije kroz historiju. O tome su napisani tomovi knjiga, postoje brojni individualni i javni izvori informacija o razvoju automobilske industrije koje su dostupne svakom čitaocu, ali i
korisniku naprednih tehnologija autoindustrije kroz više informatičkih medija. Zato je pred uredništvom težak zadatak i izazov: „ Kako čitaocima Info busa, na prihvatljiv i interesantan način davati informacije o onome što u biti predstavlja osnovnu
djelatnost kompanije Centrotrans Eurolines“? Nadamo se da ćemo uspjeti sa našim prilozima da privučemo pažnju čitalaca
i da će čitanjem ovih tekstova moći obogatiti svoje znanje.
Želimo na ovaj način da se podsjetimo na važne činjenice vezane za nastanak prvih prijevoznih sredstava. Ovomjesečno
izdanje bazirati će se na historiju i proces razvoja kroz koji je prolazila autoindustrija. Svaki naredni broj našeg časopisa će
vam po hijerarhiji predstavljati novitete i inovacije u autoindustriji koja ima dugu historiju svoga razvoja. „Ono što vodi i
vuče svijet nisu lokomotive nego ideje“.
Automobil je „igračka“ koju danas skoro svako domaćinstvo posjeduje. Da li je automobil postao prijeka potreba koju
nameče brzi način življenja ili postoji neki drugi razlog, pitanje je koje zaokuplja pažnju modernog čovjeka.
Definicija automobila je jednostavna; „ Vozilo koje se bez upotrebe tračnica pokreće snagom vlastitog motora“. Riječ automobil potiče od grčke riječi auto – što znači samo, samostalno i od latinske riječi mobilis što znači pokretan. Od mnogih
mislilaca koji su u svoje vrijeme značajno utjecali na razvoj nauke, posebno za dalji razvoj drumskih saobraćajnih sredstava,
bili su značajna naučna dostignuća koje je ostvario fizičar James Watt. On je 1765. godine pronašao prvu parnu lokomotivu. Wattov pronalazak bio je značajan i za francuskog inženjera Josepha Cougnot koji je konstruisao prvo drumsko
vozilo na parni pogon. Ovo vozilo je posjedovalo tri točka
i kretalo se pomoću vodene pare, a razvijalo je brzinu kretanja maksimalno do 5 km/h. Prednji točak bio je pogonski
upravljač, a energiju je dobivao iz parnog kotla.
Prema definiciji automobil je motorno vozilo, koje se sastoji
od karoserije raznih oblika postavljenom na dvije osovine
sa četiri točka. Za pokretanje automobila zaslužan je motor
koji je glavni dio svakog automobila. Motori koji se nalaze
u automobilima uglavnom su motori sa unutrašnjim sagorijevanjem koji za pogon koriste benzin ili dizel gorivo. Kao
alternativa tečnim gorivima koristi se i plin, dok za ostale
vrste alternativnih goriva još nije usavršen proces proizvodnje. U posljednje vrijeme sve se intenzivnije radi na usavršavanju vozila na električni, zatim na solarni pogon, ali i
pogon motora putem vodika. Globalno ovi vidovi pogonske energije su još u razvojnoj, eksperimentalnoj fazi, ali objektivno, zbog komparativnih prednosti nad fosilnim gorivima,
imaju veoma sigurnu budućnost.
1876. Početak razvoja motora sa unutrašnjim sagorijevanjem vezano je za ime Nikolaus August
Otto, koji je 1876.
godine prvi put uspješno predstavio Otto motor u fabrici
motora Deutz.
1886. Temelj auto industrije postavio je Karl Fridrih Benz
prije tačno 129 godina, tačnije 3. jula 1886. godine u
Manheimu u Njemačkoj. Konstruisao je prvi automobil
na benzin sa tri točka. Vozilo je posjedovalo Otto motor
sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnim paljenjem i to
vozilo je patentirao. Karl Benz, koji se smatra prvim pronalazačem vozila opremljenog motorom sa unutrašnjim
sagorijevanjem osnovao je 1883. godine kompaniju pod
nazivom Benz & Co.
1887. Kratko nakon toga Gottlib Daimler u saradnji sa
Velhelm Maybach-om, 1887. godine konstruisao je automobil i osnovao Dajmler Gmbh za motore.
1888. Bitan događaj u razvoju automobilizma predstavlja
pronalazak pneumatske gume 1888. godine. Iako je britanac Robert W. Tomson još 1846. izradio prvi točak za
38
kola sa pneumatskom gumom, pronalazak i početak proizvodnje automobilske gume se veže za John Boyd Dunlop-a, koji
je od 1889. u vlastitoj firmi otpočeo masovnu proizvodnju automobilskih guma. Dotadašnji drveni i gvozdeni točkovi su
zamijenjeni sa gumenim koji su imali sposobnost prilagođavanja neravninama na terenu i amortizovanja udara na vozilo u
toku vožnje.
1888. Gospođa Berta Benc je 1888. godine izvela je najbolju marketinšku akciju na svijetu u propagiranju novog vida prijevoznog sredstva. Krenula je sa svojim sinovima na prvu vožnju od Manheima do Pforzheima dugu oko 45 km i dokazala
da su “kočije bez konja” primjenjive u svakodnevnom životu.
1893. godine počinju prvi eksperimenti njemačkog inženjera
Rudolfa Diesela bazirani na pronalasku novog sistema - motora
sa unutrašnjim sagorijevanjem baziran na izgaranju radnog
medija sa visokom kompresijom. Prvi eksperimenti su urađeni
u tvornici MAN u Augsburgu. Treći Dieselov probni motor iz
1897. godine je imao snagu od 13,1 KW koji je po ekonomičnosti nadmašio sve dotadašnje verzije motora.
1895. proizvedeno je prvo vozilo za masovni prijevoz putnika,
autobus. Dizajnirano je i proizvedeno u pogonima Benz-Co.
1990. Već 1990. godine počinje masovna proizvodnja ovog
novog prijevoznog sredstva.
1910. godine je patentiran retrovizor, kao značajan dio opreme koja omogućuje sigurniju vožnju, kao i električni pokretač - anlaser koji je omogućavao efikasno startovanje vozila u
svim uslovima.
1913. godine u procesu proizvodnje vozila prvi put se primjenjuje montažna traka. Henry Ford je na ovaj način počeo
masovnu proizvodnju čuvenog automobila Ford R (Tin Lizzie) koji je proglašen automobilom stoljeća. Od 1908. - 1927.
godine proizvedeno je ukupno 15.000.000 primjeraka. Primjenom moderne organizacije cijena proizvodnje vozila je pala
na tadašnjih 260$, što je bio preduslov početka ere automobilizacije koja se od tada nezadrživo širila neslućenom brzinom
do današnjih dana. Procjenjuje se da je danas u funkciji preko jedne milijarde raznih marki i modela automobila.
1920. patentiran je mjerač nivoa goriva sa plovkom, a vozila su opremljena sa električnim farovima i servo upravljačem.
1924. godine u tvornici MAN proizvedeno je prvo vozilo sa Diesel motorom koje je imalo pumpu visokog pritiska koju je
konstruisao i izradio Robert Bosch.
1926. godine se udružuju se firme Karla Benza i Gotliba Deimlera u “Deimler - Benz” AG čime je nastao čuveni proizvođač
automobila Mercedes.
Od 1930. godine u vozila se ugrađuju žmigavci i radio aparat.
1935. godine prema dizajnu i konstrukciji Ferdinanda Porsche-a, proizveden je prvi Volkswagenov automobil, popularna
“Beetle - Buba”.
1940. Već od 1940. godine proizvode se prva vozila sa
klima uređajima.
1950. godine u vozila se ugrađuje tempomat, portabl
gramofon.
1955. godine na sajmu u Parizu predstavljen je novi automobil futurističke karoserije Citroen DS 19 - “Ajkula”,
koji je sadržavao brojne tehnološke inovacije. Ove inovacije su postavile nove standarde u dizajniranju i proizvodnji automobila u budućnosti.
1959. po prvi put je u jedno vozilo ugrađen rotacioni
motor NSU-Wankel izumitelja Felixa Wankela. I pored
brojnih inovativnih prednosti ovaj motor nije doživio veću
komercijalnu proizvodnju.
1960. obaveza je ugradnja sigurnosnih pojaseva u vozila.
1970. godine kao dio komfora i dodatne opreme ugrađuje se kasetni plejer.
1971. Proektovan je i proizveden prvi Neoplan Cityliner, koji slovi za idealno prijevozno sredstvo.
1980. godine CD plejer i ABS sistemi protiv blokiranja točkova prilikom kočenja.
Već od 1990. godine počinju prvi eksperimenti oko novog dizajna električnih vozila. Treba napomenuti da je automobil na
električni pogon proizveden krajem 19. vijeka. U nadmetanju između koncepta parnog, električnog i motora sa unutrašnjim
sagorijevanjem, početkom 20. vijeka pobjedu je odnio motor sa unutrašnjim sagorijevanje i do današnjih dana je dominantan tip motora koji pokreće automobile.
Da bi do 2000. godine sva vozila bila opremljena sa modernim kompjuterskim sistemima koji preuzimaju sve više kontrolnih
radnih funkcija vozila do vozila budućnosti koje će biti upravljano kompjuterskim sistemom - bez vozača.
Na pragu 21. vijeka
Posve je neizvjesno kako će automobil izgledati krajem 21. stoljeća. Prema predviđanjima stručnjaka posljednje zalihe nafte
bit će iscrpljene najkasnije do 2060. godine. Do tada je ostalo dovoljno vremena da se dizajnira novo, ekološki prihvatljivije,
jeftinije i tehnološki usavršenije vozilo.
tekst: mr. Nađa Čekić
39
12
Download

Presnimi broj 113