CENTROTRANS EUROLINES d.d.
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Vrsta linije: Privremena linija
Red vožnje za kantonalnu autobusku liniju
DOM ARMIJE - BREKA II
Vrijeme u odlasku
Vrijeme u povratku
Km
Stanice
(Stajališta)
Km
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,6
5,47
6,17
6,47
7,17
7,47
8,17
8,47
9,17
9,47
10,47
3,0
5,45
6,15
6,45
7,15
7,45
8,15
8,45
9,15
9,45
10,45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,30
6,00
6,30
7,00
7,30
8,00
8,30
9,00
10,00
11,00
0,0
DOM ARMIJE
5,32
6,02
6,32
7,02
7,32
8,02
8,32
9,02
10,02
11,02
0,6
Pozorište
5,36
6,06
6,36
7,06
7,36
8,06
8,36
9,06
10,06
11,06
1,2
Alipašina
Park
2,0
5,41
6,11
6,41
7,11
7,41
8,11
8,41
9,11
9,41
10,41
5,41
6,11
6,41
7,11
7,41
8,11
8,41
9,11
10,11
11,11
2,0
Med.fakultet
1,4
5,36
6,06
6,36
7,06
7,36
8,06
8,36
9,06
9,36
10,36
5,43
6,13
6,43
7,13
7,43
8,13
8,43
9,13
10,13
11,13
2,4
Bolnica Koševo
1,0
5,34
6,04
6,34
7,04
7,34
8,04
8,34
9,04
9,34
10,34
S.Pašalića
0,6
5,34
6,04
6,34
7,04
7,34
8,04
8,34
9,04
9,34
10,34
Pošta
5,46
6,16
6,46
7,16
7,46
8,16
8,46
9,16
10,16
11,16
3,1
H.Polovine
0,3
5,31
6,01
6,31
7,01
7,31
8,01
8,31
9,01
9,31
10,31
5,47
6,17
6,47
7,17
7,47
8,17
8,47
9,17
10,17
11,17
3,4
BREKA 2
0,0
5,30
6,00
6,30
7,00
7,30
8,00
8,30
9,00
9,30
10,30
LEGENDA:
POLAZAK SAOBRAĆA SVAKI DAN
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO PETKA
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO SUBOTE
POLAZAK NE SAOBRAĆA SUBOTOM
M.P.
POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
CENTROTRANS EUROLINES d.d.
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Vrsta linije: Privremena linija
Red vožnje za kantonalnu autobusku liniju
DOM ARMIJE - BREKA II
Vrijeme u odlasku
Vrijeme u povratku
Km
Stanice
(Stajališta)
Km
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
3,6
11,47
12,47
13,47
14,17
14,47
15,17
15,47
16,17
16,47
17,17
3,0
11,45
12,45
13,45
14,15
14,45
15,15
15,45
16,15
16,45
17,15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12,00
13,00
13,30
14,00
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
0,0
DOM ARMIJE
12,02
13,02
13,32
14,02
14,32
15,02
15,32
16,02
16,32
17,02
0,6
Pozorište
12,06
13,06
13,36
14,06
14,36
15,06
15,36
16,06
16,36
17,06
1,2
Alipašina
Park
2,0
11,41
12,41
13,41
14,11
14,41
15,11
15,41
16,11
16,41
17,11
12,11
13,11
13,41
14,11
14,41
15,11
15,41
16,11
16,41
17,11
2,0
Med.fakultet
1,4
11,36
12,36
13,36
14,06
14,36
15,06
15,36
16,06
16,36
17,06
12,13
13,13
13,43
14,13
14,43
15,13
15,43
16,13
16,43
17,13
2,4
Bolnica Koševo
1,0
11,34
12,34
13,34
14,04
14,34
15,04
15,34
16,04
16,34
17,04
S.Pašalića
0,6
11,34
12,34
13,34
14,04
14,34
15,04
15,34
16,04
16,34
17,04
Pošta
12,16
13,16
13,46
14,16
14,46
15,16
15,46
16,16
16,46
17,16
3,1
H.Polovine
0,3
11,31
12,31
13,31
14,01
14,31
15,01
15,31
16,01
16,31
17,01
12,17
13,17
13,47
14,17
14,47
15,17
15,47
16,17
16,47
17,17
3,4
BREKA 2
0,0
11,30
12,30
13,30
14,00
14,30
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
LEGENDA:
POLAZAK SAOBRAĆA SVAKI DAN
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO PETKA
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO SUBOTE
POLAZAK NE SAOBRAĆA SUBOTOM
M.P.
POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
CENTROTRANS EUROLINES d.d.
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Vrsta linije: Privremena linija
Red vožnje za kantonalnu autobusku liniju
DOM ARMIJE - BREKA II
Vrijeme u odlasku
46
47
48
49
Vrijeme u povratku
Km
Stanice
(Stajališta)
Km
51
52
53
54
55
3,6
17,47
18,47
19,47
20,47
21,47
3,0
17,45
18,45
19,45
20,45
21,45
41
42
43
44
45
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
50
0,0
DOM ARMIJE
18,02
19,02
20,02
21,02
22,02
0,6
Pozorište
18,06
19,06
20,06
21,06
22,06
1,2
Alipašina
Park
2,0
17,41
18,41
19,41
20,41
21,41
18,11
19,11
20,11
21,11
22,11
2,0
Med.fakultet
1,4
17,36
18,36
19,36
20,36
21,36
18,13
19,13
20,13
21,13
22,13
2,4
Bolnica Koševo
1,0
17,34
18,34
19,34
20,34
21,34
S.Pašalića
0,6
17,34
18,34
19,34
20,34
21,34
Pošta
18,16
19,16
20,16
21,16
22,16
3,1
H.Polovine
0,3
17,31
18,31
19,31
20,31
21,31
18,17
19,17
20,17
21,17
22,17
3,4
BREKA 2
0,0
17,30
18,30
19,30
20,30
21,30
56
57
58
59
60
LEGENDA:
POLAZAK SAOBRAĆA SVAKI DAN
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO PETKA
POLAZAK SAOBRAĆA OD PONEDJELJKA DO SUBOTE
POLAZAK NE SAOBRAĆA SUBOTOM
M.P.
POTPIS ODGOVORNE OSOBE:
Download

Breka 2 - Centrotrans