InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 8
Broj 79
EUROLINES
Septembar 2011. godine
Centrotrans Eurolines reagovao na kolaps u
gradskom saobraćaju
Organizacija charter letova za
utakmice reprezentacije BiH
InfoBus
Sadržaj
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 8 Broj 74
Juli 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Prolaz Aida
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
IMPRESSUM-SADRŽAJ
2
UVODNIK
3
ORGANIZACIJA CHARTER LETOVA ZA UTAKMICE REPRE4
ZENTACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
CENTROTRANS EUROLINES REAGOVAO NA SAOBRAĆAJNI KOLAPS U SARAJEVU
8
RADNICI CENTROTRANS KAKANJ BRANE SVOJU FIRMU
12
VLADA FEDERACIJE BiH U TUZLU STIGLA AUTOBUSOM
CENTROTRANS EUROLINES
14
ORGANIZOVAN TRADICIONALNI IFTAR
15
Mr.sc. SAFUDIN ČENGIĆ NOVI PREDSJEDNIK ESV KS
16
PREDSTAVNICI AUSTOTRANSA IZ BEČA POSJETILI CENTROTRANS EUROLINES
17
PRIJEM MLADIH KADROVA BEZ RADNOG ISKUSTVA
18
AKCENTI SA SJEDNICA UPRAVE I NO
19
POSLOVANJE DRUŠTVA
20
IZVOD IZVJEŠTAJA TAJNIH KONTROLORA
22
OSMIJEH CENTROTRANSA
23
Uvodnik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
D
vadeset prvo stoljeće se
sa pravom naziva erom
intenzivnog razvoja informatičkih tehnologija. Izuzetno dinamičan razvoj računarskih sistema u posljednjih
trideset godina donio je neslućena unapređenja i mogućnosti
koje su bile nezamislive u samim početcima kompjuterizacije. Danas su računari u raznim
oblicima i funkcijama prisutni
gotovo u svim sferama modernog života i gotovo da se ne
vide granice njihove primjene.
Paralelno sa razvojem informatike i u našoj kompaniji su
počeli da se koriste razni kompjuterski sistemi. U početku
su to bili poslovi koji su zahtijevali velika preračunavanja u
kratkom vremenu za koja je do
tada bilo angažovano nekoliko
desetina ljudi kao što su bili
poslovi izrade tarifa i redova
vožnje. Postepeno su uvođeni
složeniji informacioni sistemi
koji su imali za zadatak prodaju
autobuskih karata kao i informatičku podršku finansijskom
i materijalnom poslovanju, poslovima vezanim za kadrove,
saobraćaj itd.
Uvođenje novih tehnologije
nije išlo bez otpora za koje danas znamo da su to bile tipične reakcije svake sredine kod
uvođenja novina pa tako i računarskih sistema. Naš prvi poslovni informacioni sistem, koji
je imao karakteristike koje ga
mogu svrstati u red integralnih
informacionih sistema, rađen je
vlastitim snagama, na bazi naših zahtjeva i iskazanih potreba. Sada već možemo definitivno kazati, u cjelosti je rađen po
mjeri našeg čovjeka. Prihvaćen
od svih održao se gotovo dvadeset godina do trenutka kada
je došlo vrijeme za primjenu
novih tehnoloških unapređenja, modernijih sistemskih i
aplikativnih softwera, neuporedivo jačih mašina. To informatičko opismenjavanje prošlo
je dosta lagano i računar je postao sastavni i nezaobilazan dio
radnog stola svakog uposlenika.
Može li neko danas da zamisli
šta bi se desilo kada bi odjednom nestali svi kompjuteri iz
naše firme. Razmaženi i navikli na komfor koji informatika
pruža vjerovatno ne bi znali da
smo sve poslovne obrade unazad tridesetak godina radili ručno, «pješice».
Pri izradi projektnih zadataka
za novi softwer, pomalo smo
zaboravili jednu od najvažnijih
zadaća a to je da Informacioni
sistem treba u cjelosti biti podređen korisniku a nikako da
korisnik bude rob ili zarobljenik komplikovanih procedura
i obrada koje ponekad postaju
same sebi svrha. Najstručniji i
najodgovorniji radnici sa vizijom razvoja trebaju biti uključeni u kreiranju projektnih rješenja informacinog sistema.
Naš vlastiti Integralni informacioni sistem, popularno nazvan
IMIS, daleko je savršeniji i kvalitetniji od prethodnih rješenja.
On pruža zaista neslućene mogućnosti za trenutno dobivanje
potrebnih poslovnih informacija. Moduli ovoga sistema koje
obrađuju sve aspekte poslovanju međusobno su integralno povezani tako da jednom
unesen bilo koji podatak više
se ne treba unositi a dostupan
je za sve specifične aplikacije.
IMIS je projektovan da prati u
cjelosti našu tehnologiju rada
i poslovne zahtjeve. IMIS ima
u sebi ugrađene sve usvojene
ISO procedure i standarde.
Izvještaji, upozorenja, obavještenja, poslovna statistika i analitika omogućavaju donošenje
najkvalitetnijih odluka.
Međutim moramo biti objektivni, resurse našeg Informacionog sistema i ISO standarda
koristimo u jako malom obimu.
Figurativno rečeno našim rječnikom, mi sada imamo moćan i
brz automobil, ali ga koristimo
samo da ponekad negdje odemo sa njim i to sa brzinom od
10 km/h a on može da vozi 200
km/h.
Definitivno, moramo u svim u
posebno u operativnim funkcijama saobraćaja i održavanja
promijeniti svoj odnos prema
ovome moćnom poslovnom sistemu. Moramo ga bolje upoznati, zahtijevati da nam se za
naše potrebe kreiraju i daju sve
moguće varijante izvještaja.
Ne smijemo nikada okrivljivati
mašinu za svaki problem koji
iskrsne u radu. Istina je da je
problem u nivou našeg znanja,
obučenosti i spremnosti da koristimo prednosti modernih poslovnih tehnologija. I na kraju
moramo shvatiti da unošenje
i obrada informatičkih podataka nije samo sebi svrha, već
obavezna poslovna radnja koja
omogućuju donošenje blagovremenih, kvalitetnijih poslovnih odluka i samim tim direktno
doprinosi boljem poslovanju
društva.
3
TEMA BROJA
U žiži sportske javnosti nogometna utak
K
valifikacije za Euro 2012 se
nastavljaju, slijedeća utakmica održat će se na stadionu
Stade de France, 11 oktobra protiv reprezentacije Francuske. Organizaciju odlaska na ovu veoma
značajnu utakmicu ponovo ima
kompanija Centrotrans Eurolines.
Ime Centrotoursa se spominje
uz svaku utakmicu reprezentacije, a besprijekorno organizovani
navijački pohodi širom Evrope
doveli su kompaniju Centrotrans
Eurolines na sami vrh organizatora charter letova ali i potvrdili ga
kao lidera u autobuskom prijevozu
ljubitelja nogometa na utakmice
reprezentacije i drugih bh timova.
Veliko interesovanje ljubitelja nogometa za programe koje nudi
agencija Centrotours dokazali su
da su veliko iskustvo i jedinstven
pristup svakoj grupi i organizaciji
siguran put ka uspjehu. Povodom
organizacije odlaska na utakmicu
reprezentacije BiH u Francuskoj
razgovarali smo sa Muamerom
Lutvićem direktorom Centrotoursa.
Svi charter letovi za Pariz su prodati,
koliko navijača će na utakmicu avionom, a koliko autobusom?
Za putovanje na utakmicu u Pariz,
već sada je izvjesno, prijavio se rekordan broj putnika. Centrotours
u ponudi ima četiri programa putovanja avionom od čega su dva direktna charter leta na relaciji Sarajevo-Pariz-Sarajevo i dva programa
na redovnim avio linijama. Pored
putovanja avionom, u ponudi su
bila i tri programa putovanja autobusom. Kažem bila, jer je prodaja
ovih programa zaustavljena nakon
što je popunjeno šest autobusa. Sa
nama u Pariz putuje i nogometna
reprezentacija BiH, dakle igrači,
stručni štab, administracija i sponzori. Ukupno gledano očekujemo
da će na utakmicu u Pariz u organizaciji Centrotoursa putovati
više od 800 putnika i to je apsolutni
4
rekord ako
govorimo o
putovanju na
neki
sportski događaj
uopće!
Koliko je do
sada organizovano charter letova za
utakmice?
Centrotours
je od 2009.
godine i utakmice u Talinu
(Estonija) pa
do danas organizovao charter letove za sve
kvalifikacione utakmice reprezentacije BiH. Putovali smo u Portugal,
Luksemburg, Albaniju, Rumuniju,
Bjelorusiju i sada u Francusku.
Kakve su reakcije putnika, već
sada imamo stalne putnike koji ne
propuštaju niti jednu utakmicu?
Reakcije
putnika
su
zaista
fantastične. Od samog početka organiziranih putovanja na utakmice
nogometne reprezentacije počela
se stvarati jedna grupa putnika koji
su izrazili želju da putuju na sve
utakmice. Ta grupa je sada već
konstantna na svim putovanjima i
bez tih putnika postalo je gotovo
nemoguće zamisliti putovanje!
Ovdje je važno spomenuti da smo
mi pored putovanja na utakmice
nogometne reprezentacije organizirali odlaske na neke od najvećih
derbija svjetskog nogometa kao
što je utakmica Chelsea - Manchester City, utakmice UEFA Lige
prvaka Bayern Munich - Inter ili
Barselona - Inter. Pored ovih utakmica, ove godine organizovali smo
i putovanja avionom i autobusima na evropske utakmice naših
klubova FK Sarajevo u Prag, i FK
Željezničar u Moldaviju i Izrael.
Šta nas to razlikuje od drugih agencija i šta je to čime mi privlačimo
sve više i više ljubitelja nogometa?
Mogli bismo reći da ima nekoliko
osnovnih razlika. Centrotrans Eurolines ima finansijski kapacitet
da organizira velike projekte što
većina drugih agencija jednostavno ne može pratiti. U današnjim uslovima poslovanja nije jednostavno
angažirati 500.000,00 KM za bilo
koji projekt, a mi to činimo sa projektom “Pariz”. Mi smo posvećeni i
uporni u tome da organiziramo putovanja na sve utakmice i po tome
smo postali prepoznatljivi. Sada
svi oni koji žele putovati na utakmice reprezentacije znaju kome
će se prvo obratiti. Centrotrans
Eurolines je dugogodišnji sponzor Nogometnog saveza BiH i u
to sponzorstvo uložio je značajna
finansijska sredstva. Kao rezultat
tog ulaganja mi danas svim našim
putnicima možemo garantirati da
će uz aranžman dobiti i ulaznicu.
Centrotours je trenutno vodeća
agencija u oblasti sportskih putovanja u BiH. Mi imamo veliko
iskustvo u organizaciji ove vrste
putovanja, ali mi našim klijentima
ne nudimo samo putovanje, mi im
nudimo doživljaj! Mi ne prodajemo
Uspješnost jedne organizacije zavisi od toga koliko će tih ljudi ponovno koristiti naše usluge. Upravo to
je jedan od najvećih dokaza uspjeha Centrotoursa kada su u pitanju
organizovani odlasci na utakmice.
Veliki broj ljubitelja nogometa naši
su stalni korisnici usluga i kako oni
kažu već je to velika grupa prijatelja
koji se redovno viđaju na letovima i
u autobusima koje organizuje naša
kompanija. Tim povodom razgovarali smo sa nekima od njih.
Sejo Brajlović, biznismen
Prije svega sve pohvale kompaniji
Centrotrans Eurolines što nam je
odličnom organizacijom obezbjedila da pratimo našu reprezentaciju
sa velikim užitkom. Imao sam priliku da obiđem cijeli svijet ali nikada
nisam vidio ni doživio bolju organizaciju. Od samog putovanja, hotela pa do odlične atmosfere koja
vlada čitavo vrijeme. Od organizatora svaki put dobijemo neki poklon ili nam organizuju šaljive igre
tako da i to utiče da naše druženje
protekne uz puno smijeha i veselja.
Jedini nam je problem kada nam
žene žele da idu sa nama, a to vam
je isto da „tjeraš“ drva u šumu još
kada krenu mi i izgubimo.
Na kraju moram reći da bi država
trebala dati Centrotransu jedan
avion na kredit, a oni bi to njima
brzo vratili.
Nuko Grebović, direktor KJKP
Pokop
Sa Centrotrans Eurolinesom putujem na sve utakmice reprezentacije
BiH ali koristim i druge aranžmane.
Sva putovanja su bila više nego
uspješno organizovana. Sa prijateljima sam više puta putovao
i svaki put sam bio prezadovoljan programima, transferima ali i
vodićima koji vladaju materijom i
odlično se pripreme za svako putovanje.
Uz dobru organizaciju, dobro
raspoloženje i već drage prijatelje
koji također prate sve utakmice
sva putovanja ostaju u dragom
sjećanju.
Skenderagić Nijaz, predsjednik
Ferijalnog saveza
Organizacija svih putovanja je besprijekorna i bez ijedne zamjerke.
Ono što mene privlači na utakmice je atmosfera koja vlada među
navijačima i koja je prisnija i intimnija i svi žele samo da se dobro zabave i daju podršku reprezentaciji.
Volio bih da takvo raspoloženje
vlada i na svim drugim utakmicama.
Na charter letovima već postoji jedna uhodana i vesela ekipa u kojoj
uvijek vlada dobro raspoloženje, a
organizatori se trude i uspijevaju
da uvijek dodaju šlag na to nekim
sitnicama koje čine ova putovanja
jedinstvenim.
Bašović Bilal, hotel Park Vogošča
Organizacija od strane Centrotrans
Eurolinesa je uvijek na visokom
nivou. To se može vidjeti na svim
putovanjma na kojima sam bio sa
vašom kompanijom.
Također, organizator se trudi da
gostima, putnicima pruži nešto
novo, svaki novi momenat uvije
čini korisnika usluga zadovoljnijim.
Moram naglasti da mi je putovanje u Tiranu ostalo u najljepšem
sjećanju jer tamo vlada velika
izgradnja, a ljudi su neopisivo
srdačni i ljubazni.
Merdanović Nijaz, Nogometni
savez
Centrotrans
Eurolines
je
dugogodišnji partner Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine,
tačnije od samih početaka. Ta
saradnja se širila, a ove godine
dostigla je optimalan nivo i veoma
Nuko Grbović
Bašović Bilal
Sejo Brajlović
Tekst : Smajić Aida
putovanja, mi nudimo doživljaj i to
je jedan od osnovnih razloga zašto
se broj naših klijenata u konstantnom porastu.
TEMA BROJA
mica reprezentacija Francuske i BiH
Nijaz Skenderagić
5
TEMA BROJA
U žiži sportske javnosti nogometna utak
smo zadovoljni uslugama koje koristi reprezentacija „A“ ali i druge
reprezentacije i timovi.
Pokazatelj toga je i ovo putovanje
u Francusku jer je vladalo ogromno
interesovanje za odlazak na utakmicu i veliki broj naših sunarodnjaka će putovati i bodriti naš tim na
stadionu „Stade de France“. Posao
koji ste obavili svakako pokazuje
da je naše partnerstvo više nego
uspješno.
Veoma važnu funkciju pri organizaciji odlazaka na utakmice svakako imaju turistički vodiči koji se
brinu da svako putovanje proteknu
na najbolji mogući način. Kako se
oni pripremaju za putovanje i šta su
njihove obaveze rekli su nam Neira
Tahto i Miković Mišo koji su pored
ostalih uposlenika Centrotoursa
više puta pratili grupe na utakmice
avionom i autobusom.
„Pripreme za putovanje u Francusku već uveliko traju. Svaki vodič
ima svoj način na koji se priprema.
Ja krećem od osnovnog, a to je da
naučim podatke i informacije poput
broja stanovnika, valute, glavnog
grada, površine, historije, te trenutnog političkog i ekonomskog statusa te zemlje. Ipak smatram da je
najbitnije pripremiti rutu ( autobus),
zatim locirati hotel u gradu koji je
krajnja destinacija, odnosno grad
u kojem grupa ostvaruje noćenja.
Dakle najbitnije informacije koje
svaki vodič mora da zna su:
-lokacija hotela,
-povezanost hotela javnim prijevozom sa centrom grada i najvažnijim
znamenitostima u gradu, stadionom i sl.,
- vrstama javnog prijevoza (metro,
tramvaj, autobus),
-cijene karata u javnom prijevozu,
-okolina hotela (tržni centri, kafići,
restorani),
-ambasada - konzulat naše zemlje,
-hitna pomoć ili najbliža bolnica,
-policija.
Kada su u pitanju grupe koje dola-
6
ze na sportske događaje, u ovom
slučaju utakmice reprezentacije bitno je putnike upoznati s nogometnom historijom te zemlje, gdje se
nalaze sportske dvorane, stadioni
i tereni, te koji su klubovi (timovi)
popularni, njihova ostvarenja i titule.
Dalje, dužnost vodiča je da bude
grupi na raspolaganju tokom
cijelog putovanja te da
i u
toku slobodnog vremena bude
dostupan/a. Praksa i iskustvo su
pokazali da je od velike važnosti
da vodiči imaju lokalne brojeve i
da su lakše dostupni putnicima.
Svakako je to jeftinija opcija, nego
da vodiči koriste svoje privatne ili
službene brojeve iz BIH.
Također, mi se trudimo da prilikom
svakog putovanja napravimo pozitivni i veselu atmosferu i da se prilagodimo grupama koje vodimo.
Utakmica sa Francuskom je jedna od najvažnijih utakmica naše
reprezentacije u ovim kvalifikacijama i jako puno Bosanaca i Hercegovaca će putovati na utakmicu
avionom i autobusom. Još uvijek su
u toku pripreme ali sudeći prema
broju ljudi koji su odabrali Centrotours za operatera i broj onih
koji su nas ponovo odabrali govori
koliko smo ozbiljna i respektabilna
agencija.“ – Nejra Tahto
Lična iskustva
nam je prenio
Miković
Mišo
koji također kao
vodič redovno
prati
grupe
Centrotoursa.
„Svako
putovanje za sebe
zahtijeva posebnu pripremu u
zavisnosti
na
koji način putujete (autobus ili
avion) i koja je
grupa u pitanju.
Ako je u pitanju
odlazak na utakmicu, trebamo
imati što više informacija o klubu
ili reprezentaciji protiv koje igramo,
njegovu sportsku istoriju (kad je osnovan, koji su prvi rezultati kao i
najbolji rezultati u istoriji kluba...)
Obaveze svakog vodiča je da upozna putnike sa programom putovanja kao i da kroz komunikaciju
sa njima pokuša otkriti sto više o
putniku i njegovim željama u toku
putovanja kako bi iste pokušao
na bilo koji način ostvariti ili barem pokušati ostvariti. Isto tako
obavijestiti putnike o svim fakultativnim izletima, kolika je cijena
datih i šta sve obuhvata taj izlet.
Svaki vodič je dužan da bude
dostupan 00-24 sata svim klijentima kao i da na ulazu u hotel ili
recepciji obavještava putnike o polascima na fakutlativne izlete ili o
polascima na destinacije koje su
već uključene u cijenu aranžmana.
Posjedujemo lokalne brojeve za
većinu država koje su česte na
našim putovanjima, ti brojevi su
dosta efikasni jer je trošak manji
nego da se koriste bh brojevi. Moram naglasiti da već imamo stalne
putnike koji nas prate iz utakmice
u utakmicu tako da nam to već
olakšava organizaciju boravka.“
Jedna
od
karakteristika
ovih
zajedničkih putovanja je što se
tradicionalno u apartmanima
Seje Brajlovića okupljaju ljubitelji
druženja i nogometa. Uz gas-
tronomske specijalitete i šalu provode se nezaboravni trenutci koji
ostaju svima u dugom sjećanju.
Za ova putovanja vezane su brojne priče. Uglavnom, glavni akter
tih šaljivih priča je Sejo Brajlović.
Prenosimo vam jednu od interesantnih anegdota:
„Kao i svaki put. Prilikom odlaska u
Talin Sejo je napunio torbe raznim
suhomesnatim specijalitetima i
probranim pićem. Prilikom preuzimanja kofera na aerodromu
pokretnom stazom koja je dopremala prtljag hodali su istrenirani
psi koji su njušili kofere.
Svi su preuzeli prtljag osim Seje
kojeg su, kada je zatražio kofer,
odveli u posebnu prostoriju gdje
su bili policijski psi koji, kao hipnotisani, nisu odvajali pogled od
njegove torbe. Iako je u torbi bilo
sve ono što se ne smije prenijeti
preko granice carinici nisu odoljeli
Sejinom šarmu i njegovim univerzalnim lingvističkim vještinama i
dozvolili su mu da prenese sve
ono što se navečer našlo na stolu
velike gozbe u organizaciji Seje
Brajlovića.
Sigurno treba zabilježiti i boravak naše ekspedicije u Lisabonu
kada je ponovno Brajlović
u svom poznatom maniru,
na glavnom gradskom trgu
organizovao gastronomski praznik
za naše izuzetno
raspoložene
navijače. Portugalci
su sa znatiželjom i
čuđenjem posmatrali ovaj svojevrsni
Bosanski happening.
Prilikom boravka
naših grupa glavni
događaj je naravno
utakmica.
Međutim,
Centrotrans Eurolines
obavezno organizuje i izlete kojim
se nastoji što bolje upoznati
grad i njegove znamenitosti. Tako su učesnici naših
ekspedicija bili u muzeju
Madame Tussauds u Londonu, posjetili su Atomium
u Bruxelles, rodno mjesto Skenderbega u Kruju,
dvorac Peleš u Rumuniji
koji je jedan od najljepših
dvoraca u Evropi. U Portugalu su obišli najzapadniju
tački Evrope Capo de roca
i kraljevsku palaču u Sintri
gdje je potpisan i poznati
Lisabonski ugovor kojim su
dati temelji Evropske unije.
Prilikom posjete Bukureštu
organizovana je posjeta
zgradi Parlamenta koja je
najveća zgrada u Evropi, a
druga po veličini u svijetu.
Sa ovih putovanja svi nose
lijepe zajedničke uspomene.
Vođeni idejom da našoj
reprezentaciji i drugim timovima
treba pružiti podršku i srcem ih
pratiti na svim njihovim nastupima
ali i upoznati zemlju u kojoj gostujemo Centrotrans Eurolines nudi
više različitih programa za svaku
utakmicu. Nudimo Vam sve ono
što vrijedi vidjeti i doživjeti, pa bio
to odlazak na utakmicu, sajam
ili Vaš godišnji odmor... jer svi ti
događaji su drugačiji i trebaju da
budu posebni na svoj način…
Idete i vi?
TEMA BROJA
Tekst : Smajić
mica reprezentacija Francuske i BiH
7
AKTIVNOSTI
Centrotrans Eurolines reag
saobr
D
ana 27.09.2011. godine
KJKP Gras je treći put u posljednjih pet godina stupio u
generalni štrajk i tako izazvao potpunu saobraćajnu paralizu grada.
Tog jutra nisu saobraćali tramvaji,
trolejbusi, autobusi ni minibusevi
što je izazvalo kašnjenja u škole,
8
na fakultete i radna mjesta. Nakon mnogobrojnih poziva i molbi
građana Centrotrans je stavio sve
raspoložive kapacitete u funkciju
prevoza građana, želeći da na taj
način ublaži negativne posljedice
ovoga nezakonitog štrajka. Uključenje naših autobusa trajalo je do
završetka štrajka kada je Uprava
Društva donijela odluku o povlačenju svih naših vozila u garažu. U
toku štrajka Centrotrans je uključio
u saobraćaj prosječno 15 – 20 autobusa. Sigurno je da bi ovaj broj
bio veći da u to vrijeme veliki broj
naših vozila nije bio angažovan na
vanrednom prevozu.
Kao pravi profesionalci svi radnici
su se maksimalno angažovali za
obavljanje ovoga delikatnog zadatka. Trebalo je dokazati da je
Centrotrans spreman bez najave
da obezbijedi veliki broj autobusa uz održavanje visokog kvaliteta u prevozu koji je naš standard
i obaveza. Posebno treba istaknuti
da su se pored voznog osoblja na
konkretnom izvršenju prevoza dobrovoljno mobilisali i uključili brojni službenici, mehaničari, bileteri
i drugo prateće osoblje. I pored
toga što nisu vršene nikakve posebne pripreme i edukacije može
se sa zadovoljstvom konstatovati da su svi, profesionalno obavili
ovaj posao.
Javnost je sa ogromnim odobravanjem dala podršku ovom našem
potezu. Smatramo da su sve dileme oko toga da li treba omogućiti i
Centrotransu ravnopravan tretman
u Kantonu Sarajevo sa ovim danom
prestale. Postavlja se pitanje da li
smo trebali biti agresivniji i nastaviti sa prevozom i nakon obustave
štrajka Gras-a. Poznato je da Gras
već godinu dana nelegalno obavlja
prevoz na 12 linija koje su sudskim
presudama stavljene van snage, ali
da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i pored te činjenice ne
dozvoljavaju Centrotransu da na
isti način obavlja prevoz. Šta više
već duže od godinu dana Ministarstvo saobraćaja ne završava proces
usklađivanja redova vožnje koji je
započet u maju prošle godine. Preovladalo je mišljenje da je naša velika prednost što smo legalisti i što
poslujemo u skladu sa Zakonom
kao i to da nam nije naklonjena
se uključili u ovu vanrednu situaciju
želim ovom prilikom da se zahvalim, a u ime Službe saobraćaja posebno se zahvaljujem predsjedniku
Nadzornog odbora Muhamedu
Šaćiragiću koji je zajedno sa nama
bio uključen u proces odvijanja
gradskog saobraćaja, davao nam
savjete i sugestije kako bi sve prošlo u najboljem redu. Spremni smo
da stavimo u upotrebu maksimalne
kapacitete, ukoliko Generalni direktor da nalog da se nastavi obavljanje prijevoza u gradu i ako štrajk
Grasa potraje.
Jasmin Osmanović, Rukovodilac
PJ Međunarodnog i međumjesnog
saobraćaja
Iako dobro poznajemo stanje u
preduzeću KJKP Gras, nismo vjerovali da će stupiti
u štrajk na ovakav način,
čime su ispoljili neodgovornost i nepoštivanje građana Sarajeva, koji imaju
izražene potrebe u oblasti
javnog prijevoza. Mi smo
se odmah organizovali,
te stavili naše resurse na
raspolaganje građanima.
Počeli smo da održavamo
linije Dobrinja-Vijećnica i
Hrasnica-Vijećnica, te postepeno povećavali broj
angažovanih vozila na ovim
linijama. Zatim smo ta vozila zamijenili našim vozilima
koja imaju prvenstvenu namjenu
za gradski prijevoz. Paralelno sa
tim aktivnostima, u skladu sa situacijom i našim mogućnostima počeli smo da širimo mrežu linija na
padinske i druge dijelove Grada.
Napominjemo da je došlo do značajnog povećanja broja putnika na
našim prigradskim linijama, te smo
morali obezbijediti dodatna vozila
i vozno osoblje kako bi odgovorili
i ovim izazovima. Želim da napomenem da se u ovoj svojevrsnoj
vanredno situaciji naši uposlenici
ponašaju odgovorno, te da ispoljavamo solidarnost i jedinstvo. S
ponosom mogu istaći činjenicu da
smo na gradskim linijama angažovali resurese iz svih naših
poslovnih jedinica saobraćaja, dok su nam kolege
iz administracije i drugih
službi pružili nesebičnu podršku.
Riječ vozača i uposlenika
Centrotrans Eurolines
Određeni broj zaposlenika Centrotrans Eurolines
je dao svoj lični i nesebični
doprinos u ovoj vanrednoj
situaciji. Redakcija Info
Busa je razgovarala sa nekim od njih i zabilježila njihove utiske.
Nuno Zahirović, vozač na
Tekst : Beširović Almina
Vlada Kantona Sarajevo
koja kontinuirano toleriše monopol Gras-a i njegovo nezakonito i štetno
ponašanje. Prvenstveno
iz navedenih razloga je
donijeta takva odluka.
Vedad Smailhodžić, Rukvodilac PJ Prigradski
saobraćaj i koordinator
gradskog prijevoza
Zbog štrajka KJKP Gras
za prijevoz putnika u
Gradu smo obezbijedili
20 autobusa koji su bili
raspoloživi za obavljanje
prijevoza građana na slijedećim relacijama:
Hrasnica - Ilidža -Vijećnica, Dobrinja - Vijećnica, Hadžići – Ilidža,
Raštelica - AS Sarajevo,
Stup - Rajlovac, Baščaršija – Vratnik i Baščaršija – Sedrenik.
Osim toga, Služba saobraćaja je
sve međugradske i prigradske linije
usmjerila prema Vijećnici kako bi
mogli prevoziti građane i tako smanjiti gužve u gradu. Angažovani su
svi autobusi marke MAN NL313
koji su namijenjjeni za masovne
gradske prevoze, novonabavljena
vozila marke Sprinter Mercedes,
kao i Isuzu i Neoplan i MAN Lions
Coach. Vozno osoblje je radilo
punim kapacitetom i sa mnogo
entuzijazma i volje, kako bi odgovorili na potrebe putnika.
Nastojali su građanima Sarajeva kompaniju
Centrotrans
Eurolines
predstaviti u najboljem
svijetlu. Reakcije su i više
nego pozitivne, odobravajuće i pune riječi hvale
i podrške. Na poslovima
konduktera su se angažovali i uposlenici iz
drugih službi, te su se i
oni maksimalno zalagali
i davali svoje doprinose,
iako je mnogima to bio
prvi put da rade takvu vrstu posla. Svima koji su
AKTIVNOSTI
ovao na kolaps u gradskom
aćaju
9
AKTIVNOSTI
Centrotrans Eurolines reag
saobr
liniji Vijećnica –
Hrasnica je rekao: „Na ovoj
liniji je u svakom momentu
bilo toliko putnika da nismo
bili sigurni hoće
li svi moći stati u
autobus. Međutim, oni su ulazili u autobuse
bez nervoze i
galame, uredno plaćali 1,00
KM za prijevoz
i išli tamo gdje
ima mjesta za
sjedenje ili stajanje. Nisu se
bunili ni studenti, ni penzioneri, zaista je bilo
nevjerovatno
da je bilo ugodno voziti toliki
broj
putnika.
Ovom intervencijom u gradu
smo
pokazali da smo bez
sumnje lideri u
drumskom saobraćaju i da to
opravdavamo
svakim svojim
postupkom“.
Repeša Senad
je rekao: „Rado
sam se odazvao
pozivu i izašao
na gradske linije da obavljam
posao konduktera. Nastojao
sam kompaniju
Centrotrans Eurolines predstaviti u najboljem
svijetlu, u čemu
mislim da sam
uspio obzirom
na pozitive ko-
10
mentare građana. Oni su najviše hvalili ljubazno i profesionalno
osoblje Centrotrans, uredne i čiste
autobuse. Iskazali su želju da uvijek
vozimo na gradskim linijama, kako
bi oni imali pravo izbora kojim prijevoznikom će se voziti“.
Nevenka Pijunović: „Ispred Sektora
razvoja i Sindikata sam se prijavila
da obavljam posao konduktera na
gradskim linijama zbog nezakonitog štrajka Grasa. Bila sam na liniji Vratnik – Baščaršija u terminu
od 10.00 h do 15.00 h, kada smo
u Sprinteru prevezli oko 150 putnika. Komentari putnika su pozitivni
i ohrabrujući, bili su prijatno iznenađeni ljubaznim osobljem, a posebno naprednim tehničkim komponentama autobusa“.
Bečić Vahid: „U ovoj vanrednoj situaciji sam obavljao poslove konduktera na liniji Vijećnica-Hrasnica.
Toga dana je zaista bila čast raditi u službi putnika koji su zgroženi
potezom Grasa pokušavali da stignu do svojih radnih mjesta i škola.
Prevozili smo bez problema i bilo
kakvih incidenata, što i dolikuje
kompaniji kao što je Centrotrans
Eurolines“.
Na ulicama grada nevjerica i (ne)
zadovoljstvo
Podrška građana nije izostala ni
ovaj put kada je Centrotrans preuzeo gradske linije. Mnogi su sa
nevjericom ulazili u autobuse razgledajući vozače i konduktere u
odijelima, ljubazne, nasmijane i
dostojne uloge koju obavljaju – prijevoz putnika. Redakcija Info Busa
je bila na ulicama grada, razgovarala sa putnicima, slikala i razmjenjivala utiske. Neke od njih prenosimo u nastavku.
Jašarspahić Emira je rekla: „Građani najviše ispaštaju zbog monopola Grasa. Unaprijed uzmu pare
za kupone, a mi onda plaćamo taxi
prijevoz, jer se oni sjete da štrajkuju. Gdje troše novac iz državnog budžeta? Kako Centrotrans iz
Podrška i na portalima
Mrnjau
27.09.2011. u 12:47
Živio drug Centrotrans i drugarica
slobodno tržište! (Sarajevo-x.com)
:)
27.09.2011. u 13:22
Kad sam čula da Centrotrans opet radi sunce me
ogrijalo! Em što su čisti
autobusi, 1,00 KM karta, klima
radi, ljubazni kondukteri, sjedište
udobno. Gras što je duže u štrajku
to će narod sretniji biti! (Sarajevo-x.com)
vrtilica
28.09.2011.
u
08:16:58
Centrotrans je zakon
i primjer kako se profesionalno radi!!!! (DEPO
portal)
Mustafa Ćurić
Sa Centrotransom u Evropu, ali i po Sarajevu :)
(Facebook)
CentroFan
29.09.2011. u 09:08
Da hoće Cetrotrans ostati
kao prevoznik i nakon prestanka štrajka. Ljudi su opet
gospoda, jutros ja čekam autobus, dolazi Centrotrans, unutra
vozač i dečko što naplaćuje karte.
Nema da te odmah sa vrata startuju - Daj marku i šeset nego kažu
-Dobro jutro, izvolite sjedite. Ti sjedneš i onda dečko
dođe i naplati kartu bez srkleta, daš 1,00KM i još ti se
s osmjehom obrati. Ja sam
ostala iznenađena uopšte
činjenicom da je neko iz te
branše ljubazan i nasmijan!
(Sarajevo-x)
Eldar Mešević
Svaka vam čast. Drago mi je da u Bosni
i Hercegovini postoji jedna ovakva
kompanija. Spašavate ovaj grad
koji ne zaslužuje ovakav nemar radnika gradskog
saobraćaja. (Facebook)
Amar Corleone
Neka daju Centrotransu
da vozi ljudi. Svake godine obnavljaju vozni
park, napredak se
vidi svugdje.
(Facebook)
Tekst : Beširović Almina
vlastitih sredstava obnavlja vozni
park? Pogledajte te autobuse, čisti,
uredni, skoro pa novi“.
Muratović Emir: „Da li imam komentar? Šta da kažem, evo kasnim
na ispit, oni se ne pitaju da li će mi
propasti godina na fakultetu. Gras
je gradska sramota. Najgore je što
nemamo izbora zbog njihovog monopola“.
„Prema Vratniku već mjesecima ne
voze Grasovi autobusi. Ponekad
uspijemo ući u minibus za Sedrenik, ali bude toliko putnika da to
ne liči na vožnju, nego borbu za
život. Evo gledam sada kako prilazi stanici ovaj vaš autobus, ne
mogu oči da ga se nagledaju. Blješti bijela boja, vidi se da je čist i
uredan, vozač me je oduševio, ma
imam samo riječi hvale. Napokon
putujemo sa dostojanstvom. Hvala
Centrotransu“.
Bešlić Zineta: „Uopšte se ne osjećam kao živo biće kada uđem u
gradski prijevoz. Usluga koju oni
pružaju je ispod svakog ljudskog
minimuma. Kada sam jutros čula
da štrajkuju, pitala sam se odakle
im smjelost za to. Svi mi zavisimo
od njihovog prijevoza. To je jako
bezobzirno. Evo pitajte sve pristune ovdje na stajalištu na Baščaršiji,
svi će glasati da Centrotrans vozi
uvijek na gradskim linijama. Molim
Vas poduzmite nešto da se to što
prije desi“.
AKTIVNOSTI
ovao na kolaps u gradskom
aćaju
11
AKTIVNOSTI
Radnici Centrotrans Ka
K
ao što je poznato Centrotrans
Kakanj je već duži vremenski
period suočen sa problemima
u poslovanju koji su nastali zbog
zahtjeva nekoliko bivših zaposlenika za određene naknade po osnovu radnog odnosa i otpremnine.
Naime, Centrotrans Kakanj su tužili
bivši zaposlenici: Mijo Jurjević, Hidajeta Pušćul i Sanija Junuzi zbog
čijih se nemoralnih i neosnovanih
potraživanja firma nalazi pred
stečajem.
Sve navedeno dovelo je to toga da
su u četvrtak 29. septembra u pri-
12
jepodnevnim satima u krug firme
pokušali ući sudski izvršitelji. Isti su
na kapiji Centrotransove poslovne
jedinice Kakanj,
od strane radnika, zaustavljeni
i spriječeni da
pripreme prodaju
imovine i na taj
način namaknu
finansijska sredstva po presudi
Općinskog suda
Kakanj. Radnici su
sudske izvršitelje
zaustavili
barikadom tako što
su vlastitim tijelima i autobusom spriječili
njihov ulazak u
krug u kojem se
nalaze garaže i
upravna zgrada.
Tom prilikom su
u rukama držali
transparente na
kojima je bilo
ispisano: „Državo zaštiti nas - sve
smo ti platili“ i „Naša djeca ne
smiju zaplakati radi nemoralnih
presuda“.
Povodom ovih nemilih događaja
razgovarali smo sa direktorom
Centrotrans Kakanj Sulejmanom
Bitićem koji nam je predstavio situaciju i događaje koji su doveli do
navedenog.
„Centrotrans
prevoz
putnika
Kakanj, prije pripajanja sada
matičnoj kući Centrotrans Eurolines je bio pred stečajnom
likvidacijom sa višemilijunskim
dugovanjima i obavezama za
poreze i doprinose kao i obavezama prema dobavljačima, kupcima
i uposlenicima Društva. Međutim,
odlukom Izvršnog odbora sindikata je odlučeno da se obavi
razgovor sa tadašnjim generalnim direktorom Centrotrans Eurolinesa Šaćiragić Muhamedom o
ponovnom udruživanju i pripajanju
Centrotransa Kakanj Centrotrans
Eurolinesu u Sarajevu. Moram
naglasiti da je ova inicijativa ujedinjenja potekla od svih uposlenika
Centrotransa Kakanj. Uprava Centrotransa je znala da imamo velika
dugovanja i tada smo dogovorili
da ćemo mi predati većinski paket
dionica Centrotrans Eurolines-u
u, a zauzvrat da oni izvrše sanaciju firme i izmire naša dugovanja
i obaveze prema svima koje smo
naveli i uspostaviti normalan rad
firme Centrotras prevoz putnika
Kakanj.“
Sindikat firme Centrotrans prevoz
putnika Kakanj se obraćao i
drugim privrednim subjektima ali
oni su odustajali i nisu bili voljni
da na takav način preuzmu njihovo
Društvo. Međutim, prilikom preuzimanja firme Kakanj utvrđen je
veći dug nego što je prikazan u to
vrijeme. Nakon obavljenog razgovora sa Izvršnim odborom sindikata dogovoreno je da se napravi
Program sanacije Društva i napravi
nova sistematizacija radnih mjesta
u kojim je bilo utvrđeno da postoji
višak uposlenika. Taj višak uposlenika se rješavao na najbolji mogući
način tako što je naš većinski vlasnik primio 19 uposlenika, od njih
30 ukupno, u svoje društvo gdje
Tekst : Almina Beširović i Aida Smajić
Na kapiji su od strane radnika, zaustavljeni sudski izvršitelji, koji su stigli u pratnji policije,
kako bi pripremili prodaju imovine ovog preduzeća sa ciljem naplate naknade za tri bivša
radnika koji su tužili svoje preduzeće
su stekli prava
Zaposlenici
na ugovor na 1. Naša djeca ne smiju zaplakati zbog ne moralnih presuda;
nisu dozvolili
n e o d r e đ e n o 2. Državo zaštiti nas sve smo ti platili;
ulaz ni sudvrijeme. Ostali
skoj policiji,
3. Mi živimo od poštenog rada a pljačkaši od nerada;
uposlenici koji
ni advokasu bili višak 4. Ko dirne u našu imovinu dirnuo je u naše živote;
tima, niti pozbrinuti su na 5. Mi još vračamo kredite za vas koje smo vas ispratili ljudski;
tencijalnim
način da smo 6. Ne damo našu imovinu koju smo godinama sticali;
kupcima.
uz
pomoć
Sve je konv e ć i n s k o g 7.Kolektivni Ugovor je kancer za privredu F BiH.
statovano u
vlasnika Cenzapisnicima
prostora trebali preći u radni odnos
trotrans Eurolinesa dobili kredit za kod novog poslodavca, dva mjese- koje smo potpisali i rekli su nam
zbrinjavanje radnika odnosno za ca po zasnivanju radnog odnosa da ćemo iste dobiti. Sindikat i svi
izmirenje dugova i doprinosa za kod drugog poslodavca podnijeli uposlenici su odlučili da će braniti
uposlenike. Takođe je određenom tužbe po kolektivnom ugovoru o svoju imovinu po svaku cijenu.“
broju
uposlenika
obezbjeđen radu i od njih tražili otpremnine. Na kraju ovog razgovora gospodin
posao kod drugog poslodavca. Mi Naglašavam da zakon nije pred- Bitič ističe slijedeće: „Ne želimo
spomenuti kredit nikada ne bismo vidio da se opremnine isplaćuju dozvoliti da naše porodice ostanu
mogli dobiti da naš većinski vlas- onima kojima je Centrotrans bez hljeba zato što naše bivše konik nije garantovao svojom ličnom prevoz putnika Kakanj obezbijedio lege misle samo na sebe i traže
imovinom i finansijskim sredstvima. rad kod drugog poslodavca.
ono na šta ni moralno ni zakonski
Uposlenici koji nisu željeli raditi kod U to vrijeme firma nije radila ni uz nemaju pravo.“
drugog poslodavca i koji su ispun- pola kapaciteta u odnosu na sit- Predsjednik Sindikata Sinan Gačić
javali obaveze i uslove za penziju uaciju kada je došao većinski vlas- je rekao: „ Mi nećemo dozvoliti
su uredno penzionisani i uplaćen nik i uspostavio redovno odvijanje prodaju nekretnina preduzeća i
im je radni staž, isplatili smo svima saobraćaja na svim putnim pravci- branit ćemo ga golim životima.
zaostale plate i obavezali se da ma na području Općine Kakanj. Opet ćemo zaustaviti sudske
ćemo uredno vraćati mjesečne rate Nakon sudskog spora koji je trajao vještake i nećemo im dati da uđu
kredita kako ne bi došli u istu sit- više od tri godine sudije su donijele u prostorije preduzeća i zaplijene
uaciju koju smo imali prije dolaska presudu po kolektivnom ugovoru našu imovinu. Ovaj slučaj je još
većinskog vlasnika. Zbrinjavanje u kojoj se kaže da smo mi istim jedan u nizu u našoj zemlji koji
viška uposlenika smo riješili tako što obavezni isplatiti 43.000,00 KM pokazuje da pojedinci koji su zajedsmo prodali jedan poslovni prostor. plus sudske troškove uz kamate. no dijelili dobro i zlo u preduzeću,
Kupac se obavezao da će primiti Nismo se slagali sa takvom sud- sada gledaju samo vlastitu dobit i
određen broj ljudi u radni odnos skom odlukom tako da smo uložili interes. Pljenidba vozila bi značila
što je bio i uslov za kupovinu pros- žalbu kantonalnom sudu u Zenici da bez posla ostane 40 ljudi što u
tora. Tri uposlenika su prihvatila da da bi isti sud donio istu odluku kao ovakvim vremenima ne smijemo
rade kod drugog poslodavca i oni i Općinski sud. Žalbu smo poslali i dozvoliti. Bojimo se da nam na
su bili predmet prodaje prostora i Vrhovnom sudu, a odluku još uvi- cesti ne počnu zaustavljati i pliugovora o radu zasnivanja stalnog jek čekamo.
jeniti autobuse. Izvršenje presude
radnog odnosa. Kao što sam već Nakon ponovljenih postupaka Općinskog suda za nemoralna
naveo prema uposlenicima koji prodaje pokretnih stvari Društva potraživanja ovih radnika potpuno
nisu htjeli prihvatiti rad kod drugog treći put je pokrenuta prodaja stvari bi onemogućilo rad Centrotransa u
poslodavca izmirene su zaostale (naših autobusa), dana 29.09. u Kaknju. Na taj način 40 zaposleniplate u punom iznosu i uredno im 11:00 sati u krugu društva. Sindi- ka bi ostalo bez posla, a njihove
obračunate i isplaćene opremnine kat i svi uposlenici Društva nisu porodice bez sredstava za miniprema zakonu.
nikome dozvoljavali da uđu u krug malnu egzistenciju. Na kraju ovim
Najveći problem je nastao kada Društva i da vrše prodaju autobu- putem želim još jednom poručiti da
su tri uposlenika, koji su u okviru sa. Vrata kapije bila su zaključana. nedamo svoj hljeb zbog nemoraldogovora oko prodaje poslovnog
nih i nakaradnih presuda“
AKTIVNOSTI
Tekst : Almina Beširović i Aida Smajić
kanj brane svoju firmu
13
AKTIVNOSTI
Radnici Centrotrans
Kakanj brane svoju firmu
Povodom navedenog događaja predstavnici sindikata Centrotrans Kakanj uputili su saopštenje za javnost radiju i televiziji Kakanj,
Općinskom sudu, Načelniku općine Kakanj, PU Kakanj, Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZDK, Premijeru
Vlade ZDK, Premijeru Vlade F BiH, Predsjedniku granskog samostalnog sindikata saobračaja i veza i drugim relevantnim organima i
ustanovama. Ovo saopštenje Vam prenosimo u cjelosti:
Saopštenje za javnost
Želimo da upoznamo javnost o nagovještaju stečaja firme Centrotrans Kakanj, rasprodaje imovine i gubitka radnog mjesta
i osnovne životne egzistencije 40 zaposlenih radnika. Istovremeno želimo da obavijestimo javnost da ni po kakvu cijenu nećemo
dozvoliti rasprodaju naših autobusa i ostale imovine da bi se namirila nekolicina lopova advokata i bivših radnika ove firme. Pitamo
sve odgovorne državne funkcionere i javnost u Bosni i Hercegovini je li grijeh pošteno raditi, obavljati svoj posao, voditi računa o
firmi i našim sredstvima, domaćinski se ponašati i dijeliti samo ono što samo zaradili i sa tim skromnim sredstvima održavati naše
porodice. Jesu li takve firme, koje posluju po zakonu, plaćaju poreze i prijavljuju radnike, koji nemaju pristup sredstvima iz budžeta,
jesu li te firme grupe ludaka osuđenih na nestanak. I mi bi voljeli primati veće plate i davati svojoj porodici bolje životne uslove, ali
znamo da samo idiot i lopov može trošiti više nego što zaradi i na kraju će neminovno ostati bez ičega.
Nakon više od četrdeset godina čestitog rada i svakodnevnog prevoženja preko 3000 putnika, pružajući usluge javnog
prevoza građanima Kaknja i Zeničko-dobojske regije, našoj firmi Centrotrans Kakanj d.d. prijeti nestanak a zaposlenicima gubitak
radnog mjesta i osnovne životne egzistencije od koje živi 40 porodica ove firme. Suočeni smo sa bezumnim postupcima državnih
organa koji u svom sljepilu i neznanju i dalje podržavaju djelovanje neodrživih odredbi Općeg kolektivnog ugovora. Javnosti je
poznato da je ovaj štetni ugovor, koji je potpisan 2005. godine bez ikakve ekonomske i socijalne analize, glavni krivac i uzrok za
nestanak brojnih firmi u Federaciji BiH a samim tim i radnika u njima. Najsvježiji je primjer «Krivaje» Zavidovići kojoj prvenstveno iz
istih razloga prijeti totalno uništenje. Nažalost, činjenica je i mi znamo da odredbe ovoga ugovora jednostrano postavljaju radnička
prava za platu i ostala primanja u prvi plan ne vodeći računa o poslovanju firme, uslovima opstanka na slobodnom tržištu i realnim
ekonomskim mogućnostima za podmirenje svih obaveza koje taj Kolektivni ugovor predviđa.
Radi pojašnjenja dajemo i sledeće podatke:
U toku rata ovo privredno društvo je dalo ogroman doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine kako u prevozu pripadnika Armije RBiH
tako i u prevozu raseljenih osoba i izbjeglica. Obzirom da smo ove poslove uglavnom obavljali ulaganjem vlastitih materijalnih i
finansijskih sredstava naša potraživanja iz ovog perioda iznose oko 500.000,00 KM koja nikada nisu naplaćena.
Nakon rata, zbog neizmirenih ratnih potraživanja i zastarjelih materijalno tehničkih sredstava, kao i lošeg vođenja poslovne
politike tadašnje Uprave društva, naše višemilionske obaveze prema dobavljačima, poreskoj upravi i Fondu PIO/MIO su rasle tako
da je ovo društvo 2004. godine bilo pred stečajem. Na zahtjev Uprave i Sindikata ovog društva, „Centrotrans-Eurolines“ Sarajevo
je preuzelo većinski paket dionica „Centrotrans prevoz putnika“ d.d. Kakanj. Nakon preuzimanja dionica našeg privrednog društva,
„Centrotrans-Eurolines“ Sarajevo je ulaganjem vlastitih sredstava sanirao zatečeno stanje, svojim kadrovima uspostavio efikasnu
i produktivnu organizaciju, uredio normativna akta, izvršio obuku kadrova, uradio program Sanacije i preuzeo 19 radnika tj. rasporedio ih na rad u „Centrotrans-Eurolines“ Sarajevo, za pet godina uložio preko 4.000.000 KM finansijskih sredstava, davanjem
garancija bankama omogučio podizanje kredita za nabavku novih autobusa i izmirenja obaveza za poreze i doprinose, Programom
rješavanja viška zaposlenika iskazan je višak od 32 zaposlenika od kojih je za njih osam nađeno zaposlenje kod drugih poslodavaca, a ostali su ugovorom prešli na evidenciju Zavoda za zapošljavanje uz isplatu otpremnine i svih zaostalih plaća. Za podmirenje
ovih obaveza pa i otpremnima i zaostalih plata tih radnika koji su bili tehnološki višak firma se zadužila 2006. godine za 1.500.000.
KM koje teškom mukom već pet godina otplaćuje.
Međutim, u 2009 godini stanje u ovom privrednom društvu se naglo pogoršava zbog porasta troškova poslovanja i
kašnjenja u izmirivanju obaveza za prevoz od strane Zeničko-dobojskog kantona, Općine Kakanj i RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj.
Ipak, najveći problem ovom društvu je pokretanje sudskih sporova od strane bivših zaposlenika po osnovu odredaba Kolektivnog
ugovora (čak i onih kojima smo našli drugo zaposlenje) zbog čega je račun društva od strane banaka blokiran, kasnimo sa uplatama rata kredita (mjesečno oko 30.000,00 KM), kamate na naše obaveze konstantno rastu, kasnimo sa isplatama plaća i doprinosa
na plaće, kasnimo sa izmirivanjem obaveza prema dobavljačima.
Općinski Sud u Kaknju je izvršio popis imovine ovog Društva a radi namirenja bivših naših uposlenika koji su dobili Sudske presude
po Kolektivnom ugovoru o radu, za koji smatramo da nije moralan i da je isti pokopao mnoga Preduzeća u F BiH i gdje su uposlenici završili na ulici.
Pitamo se iz kojih sredstava misle da se namire advokati i bivši radnici kada se zna da ova firma i ovi radnici, kao i ostali čestiti u
ovome društvu koji pošteno i legalno rade, jedva mogu da pokriju svoje troškove poslovanja i minimalne plate zaposlenika.
Ako je interes Države da zbog lošeg propisa, nemoralnih postupaka i ličnog interesa pojedinaca zatvara Preduzeća a njihove uposlenike ostavlja bez zaposlenja koji uredno i pošteno zarađuju svoje plate i nastoje uredno izmirivati svoje obaveze, poručujemo
im da ćemo braniti svoju imovinu i vlastitim životima, također nećemo dozvoliti da završimo na ulici zbog lopova. Istovremeno da
se zna: zaplaću li radi ovoga naša djeca, zaplakaće i druga.
Predsjednik Izvršnog odbora Sindikata Centrotrans Kakanj
Kakanj:29.09.2011 god.
Gačić Sinan
14
AKTIVNOSTI
Predstavnici Austrotransa iz Beča
posjetili Centrotrans Eurolines
Raspravljano o problemima i zajedničkim interesima kooperanata
i važnih poslovnih partnera
dijela sastanka gostima je predstavljena kompanija Centrotrans
Eurolines te prikazan kratki film
simboličnog naziva „Opstanak“,
koji prikazuje put koji je Centrotrans
Tekst : Esmir Opardija i Aida Smajić
U
prostorijama Centrotrans
Eurolinesa, 15. i 16. septembra održan je radni
sastanak predstavnika Austratrans
Wien i Centrotrans Eurolines Sarajevo, kao koperanata na
međunarodnim linijama Sarajevo -Wien. Delegaciju iz ugledne
kompanije Austratransa činili su
gospoda Robert Wagner generalni direktor i Robert Regnemer,
dok su u ime domaćina Centrotrans Eurolines bili prisutni Safudin Čengić generalni direktor,
Šaćiragić Muhamed predsjednik Nadzornog odbora, Ibrahim
Kerla Izvršni direktor Tehničke
funkcije, Esmir Opardija VD Rukovodilac Službe redova vožnje
i kooperacija i referent u Službi
redova vožnje Mediha Čengić u
ulozi prevodioca.
Prije samog početka radnog
Eurolines „prešao“ od potpunog razaranje kompanije
tokom ratnih dešavanja, pa
do izrastanja u savremenu i
vodeću kompaniju iz svoje
branše u regiji.
Radni sastanak obilježilo je
prije svega davanje dosta
konstruktivnih prijedloga o
poboljšanju usluga na ovoj
liniji. Nakon uobičajene
analize rezultata poslovanja
u proteklom periodu 2011
godine, partneri su se složili
da su osjetna poboljšanja,
međutim da je potrebno još
više se angažirati kako bi ova
linija zadovoljila sve potrebe
korisnika naših usluga.
Posebna pažnja se posvetila
problemu nelegalne konkurencije
o čemu se raspravljalo i na prethodnom sastanku održanom u Austriji. (Nastavak na strani 16)
15
Dogovoren je zajednički nastup
oba kooperanta u suzbijanju nelegalnih radnji konkurencije, kako
u BiH tako i u Austriji. Obzirom
na širinu i važnost tema ovog
radnog sastanka, dogovoreno je
da se drugi dio sastanka koji se
odnosi na uvođenje stanice Maribor na kooperantske linije Sarajevo – Wien, poboljšanje dosadašnje
međusobne komunikacije, te visini
plaćanja „paušala“ od strane
Centrotrans Eurolinesa, prema
Austratransu nastavi sljedeći dan,
16.09.2011. godine.
Uz
izraze
zadovoljstva
produktivnošću ovog sastanka i
uspostavom vrlo bliskih kooperantskih odnosa, sastanak je završen
zajedničkim zaključkom kooperanata, da će se u narednom periodu
učiniti dodatni angažman oba kooperanta kako bi se do sljedećeg
sastanka ostvarili što bolji rezultati i
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Prijem mladih kadrova bez
radnog iskustva
suzbila što je više moguće nelegalna konkurencija, koja opterećuje
naše kooperantske linije Sarajevo Wien. Treba istaći da su naši gosti
iz Austratransa izrazili zadovoljstvo
rezultatima sastanka, a posebno
su zadovoljni što su kako oni kažu
„u Centrotransu imaju stabilnog
i pouzdanog partnera u ovom dijelu Europe koji kvalitetom svoga
rada prednjači u odnosu na druge
prevoznike“.
C
rano zanimanje i razviju u produktivne
kadrove, našoj kompaniji donosi mnogobrojne vrijednosti. Neke od tih vrijednosti su između ostalog efikasno
prevazilaženje generacijskog jaza i transfer znanja.
U „Centrotrans Eurolines“-u pripravnički staž je, u posljednje dvije godine, uspješno obavilo 18 osoba različitih
stručnih sprema, a njih 6 je postalo punopravnim članovima Društva.
Učestvovanjem u javnom pozivu sufinansiranja u zapošljavanju mladih osoba bez radnog iskustva „400+“ od
strane „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, naša kompanija će pružiti dobrodošlicu novim pripravnicima. Ugovore o obavljanju pripravničkog staža potpisala su 4 nova zaposlenika srednje stručne spreme za
radna mjesta Autoelektričar (1) i Referent prodaje (3).
Novi pripravnici će kao i prethodni imati vođeni pripravnički staž uz upoznavanje cjelokupnog organizacionog
sistema, izazov najboljima da ostanu, zanimljiv posao i svakako, mogućnost kontinuiranog razvoja i napredovanja.
16
Tekst : Jelena Visković
ilj
„Centrotrans
Eurolines“-a
je zadržati lidersku poziciju u
drumskom saobraćaju BiH i pozicioniranje na vodeće mjesto u turizmu
kreiranjem vlastitog branda turističkog
proizvoda najvišeg nivoa kvalitete
sadržaja i usluga. Taj cilj je nemoguće
postići bez stručnih kadrova, izgrađenih
savremenih menadžerskih sposobnosti i
izvrsnog poznavanja najnovijih trendova
iz naše djelatnosti.
Imajući to u vidu naša kompanija je i ovaj
put učestvovala u programu zapošljavanja
mladih bez radnog iskustva.
Kontinuirano nastojanje da omogućimo
mladim ljudima da dođu do potrebnog iskustva, da se osposobe za odab-
AKTIVNOSTI
Mr. sc. Safudin Čengić novi predsjednik
Ekonomsko socijalnog vijeća
Od 1.09.2011. godine funkciju predsjednika Ekonomsko socijalnog
vijeća vršit će mr. sc. Safudin Čengić.
trans Eurolines Mladen Pandurević
direktor Udruženja poslodavaca
FBiH. Naravno da ove funkcije
zahtjevaju dosta angažmana naših
kadrova ali istovremeno davanje
ovih funkcija našim kadrovima
pokazuje važnost i rejting koji kompanija Centrotrans Eurolines ima u
poslovnom ambijentu Bosne i Hercegovine. Veoma je važno istaći
da predstavnici Centrotrans Eurolinesa u svojim istupima, nastupanjima i borbi nikada nisu isticali
pojedinačne interese kompanije u
prvi plan već je uvijek u njihovim
interesu bilo obezbjeđenje kvalitetnog poslovnog ambijenta u Federaciji BiH i Kantona Sarajevo za sve
privredne subjekte.
Imenovanje generalnog direktora
Safudina Čengića na mjesto predsjednika ESVKS veliko je priznanje
za kompaniju Centrotrans Eurolines.
Tekst : Aida Smajić
U
poslijeratnom
političkom
okruženju Bosne i Hercegovine, Ekonomsko socijalno
vijeće je jedan od nezaobilaznih
faktora kod definisanja strukturalne
i kapitalne politike u svim sferama
društvenog života. Ekonomsko socijalno vijeće je jedan od tri činioca
triparititnog dijaloga između Vlade,
Sindikata i Poslodavaca.
Na dnevnom redu Ekonomsko
socijalnog vijeća nalaze se sve
aktuelne teme iz oblasti javnog
sektora, kao i iz oblasti zakonodavstva. Ekonomsko socijalno vijeće
je posebno aktivno kod pripremanja zakonskih rješenja za parlamentarnu proceduru i postupku
rasprave i usvajanja nekog propisa. Ekonomsko socijalno vijeće
na svojim sjednicama rasravlja o
tim pitanjima, daje saglasnost na
predložena rješenja i to je jedna od
prvih faza usvajanja normativnih
akata u parlamentarnoj proceduri.
Udruženje poslodavaca Federacije
BiH i Kantona Sarajevo delegira
svoje predstavnike u
Ekonomsko socijano
vijeće.
Menadžeri
kompanije Centrotrans Eurolines od
samog početka su bili
na važnim funkcijama
u ovim organima na
nivou Federacije BiH,
u Asocijaciji poslodavaca BiH i Udruženja
poslodavaca na nivou
Kantona Sarajevo.
Bitno je napomenuti da pored funkcije
predsjednika
Ekonomsko socijalnog vijeća Kantona Sarajevo, generalni direktor
Društva Safudin Čengić obavlja i
dužnost predsjednika Udruženja
poslodavaca KS. Također, mr.sc.
Muhamed Šaćiragić je član Upravnog odbora Asocijacije poslodavaca dok je bivši ID Centro-
17
AKTIVNOSTI
Brojne zvanice i prijatelji na
zajedničkom iftaru
D
Tekst : Almina Beširović
ana 24.08.2011. godine, Centrotrans Eurolines je tradicionalno
organizovao zajednički iftar u
hotelu Park u Vogošći. Pozivu
se odazvalo preko 150 gostiju,
među kojima su bili brojni prijatelji kompanije, dugogodišnji
poslovni partneri i istaknute
ličnosti iz javnog i kulturnog
života. Atmosfera zajedništva
i
tradicije
je
obilježila
ovogodišnje iftarsko druženje,
a organizacija je protekla bez
problema i od strane prisutnih
ocijenjena vrlo pozitivno. Kompanija Centrotrans Eurolines
organizujući ovakva druženja,
iz godine u godinu učvršćuje
odnose između kolega, prijatelja i poslovnih partnera.
18
U
prava Društva Centrotrans
- Eurolines u toku mjeseca
septembra održala je tri
sjednica sa ukupno 19. tačaka
dnevnog reda na kojima je razmatrana poslovna problematika.
Donešene su odluke o nabavci
neophodnih osnovnih sredstava za
potrebe rada određenih segmenata Društva, a na prijedlog izvršnih
direktora funkcija Društva.
Izdvajamo neke od tema, koje su
bile aktuelne u prethodnom periodu kao i stavove i zaključke Uprave:
PROBLEMATIKA PREVOZA U KANTONU SARAJEVO
Problematika razmatranja Uprave
su i dalje aktuelne teme, borba
sa birokratijom Kantona Sarajevo,
odnosno Vladom i Ministarstvom
saobraćaja i komunikacija oko ulaska Društva sa prevozom putnika
u Kanton i završetak jedinstvenog
informacionog sistema – IMIS-a u
Društvu. Izuzetno složena problematika, ali usprkos svemu Uprava
Društva i dalje istrajava na rješenju
navedene problematike.
Tokom štrajka GRASA, Uprava
Društva je odlučila da se Društvo
uključi u prevoz građana na
području Kantona Sarajevo, što
je dalo izuzetno pozitivan odjek
kod građana.
Nakon svega očekuju
se i pozitivni
pomaci
u
razgovoru sa
nadležnim
Ministarstvom
u
Kantonu
i
odobravanju ulaska
Društva
sa
prevozom
putnika
na
područje Kantona Sarajevo
KUPLJENA AUTOBUSKA STANICA
U TEŠNJU
Uprava Društva je na svojoj sjednici, donijela važnu stratešku i
poslovnu odluku za Društvo, da
se kupi objekat Autobuske stanice u Tešnju, vlasništvo firme Autoprevoz Internacional Tešanj u
stečaju, putem javne licitacije. Kupljen je objekat bez preuzimanja
zaposlenika, dobar preduslov da
sa svojim kadrovima, stanica postane važna destinacija za prisustvo
Društva na regiji općine Tešanj.
Strateški interes Društva na ovom
području jedan je od osnovnih
faktora za kupovinu ove imovine. Veoma jaka konkurencija u
ino prevozu nalazi se na ovome
području tako da ulazak Društva
na ovaj region predstavlja njegovo
strateško opredjeljenje i borbu za
ovaj dio tržišta. Ostali segmenti
poslovanja koji se tiču vanrednog
prevoza, konkurisanja na ostalim
linijama i tenderima kao i daljnje
eventualno širenje tržišta su veoma
važni sa aspekta učvršćivanja pozicije na ZE DO Kantonu i sa aspekta cjelokupne borbe sa konkurencijom. Elaboratom opravdanosti je
konstatovano da će se ulaganjem
sredstava u kupnju navedenog
objekta investicija biti ekonomski
opravdana i da bi se u kratkom
vremenskom periodu ista vratila
Društvu. Stanica ima status četvrte
kategorije. U funkcionalnom smislu se može posmatrati kao zasebna cjelina. Prihod koji se planira
od rada ove stanice je prihod u
saobraćaju koji će se postići boljom mrežom prodaje naših usluga,
na koji način bi se obezbjedio i brži
povrat uloženih sredstava.
POSLOVANJE
DRUŠTVA
ZA
MJESEC AVGUST 2011 godine
U mjesecu avgustu 2011. godine, Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat, ali ispod
očekivanja i ispod planskih zacrtanih veličina i u odnosu na poslovni rezultat iz 2010. godine. Pored
objektivnih okolnosti (cijena goriva
i dr.). Uprava Društva je i ovaj put
konstatovala da i dalje postoji niz
subjektivne slabosti koje hitno treba otkloniti. Odgovornost za svoj
dio posla, snosi svaki pojedinac,
a posebno rukovodioci organizacionih dijelova, kojim rukovode,
moraju uložiti dodatne napore za
postizanje boljih poslovnih rezultata. Otklanjanjem subjektivnih
slabosti otvorit će se prostor za
postizanje dobrih, pa i zacrtanih
planskih rezultata. Kako bi Društvo
saniralo dosadašnji negativan rezultat za period od osam mjeseci
i tekuću godinu završilo pozitivno,
angažmanom svih zaposlenih se
moraju ostvariti zacrtane planske
veličine, pa i više. Uzimajući u
obzir navedene okolnosti Uprava
je donijela odluku da visina koeficijenta za mjesec avgust 2011.godine, iznosi 0,95. O navedenom
će se dat će se dati opširnija informacija. (Nastavak na strani 20)
AKTIVNOSTI
Tekst : Mirha Ekić
Akcenti sa sjednica Uprave
Društva i Sjednica NO
19
AKTIVNOSTI
Radna posjeta predstavnika
Vakufske banke Sarajevo
NADZORNI ODBOR
Deseta sjednica Nadzornog odbora je održana dana 22.09.2011.
godine. Na navedenoj sjednici usvojen je zapisnik sa devete sjednice,
zatim ja razmatrana Informacija o
poslovanju za mjesec avgust i period januar - avgust 2011. godine.
Nadzorni odbor je, iako nisu os-
tvarene planski zacrtane veličine u
poslovanju Društva, s obzirom na
djelatnost kojom se društvo bavi,
nelegalna konkurencija zakonski
neuređeno tržište, te fakotori cijene
goriva, uputio čestitke na postignutim rezultatima Menadžmentu i
zaposlenicima Društva i dao punu
podršku u daljem radu.
Nadzorni odbor je upoznat i sa
odlukom Uprave o kupovini imovine Autobuske stanice u Tešnju, za
koju su istakli da je s obzirom na
strategiju ista opravdana i da u tom
pogledu u potpunosti podržavaju
odluku Uprave.
U
radnoj posjeti Centrotrans Eurolinesu, dana
26.09.2011. bili su predstavnici Vakufske banke Sarajevo,
generalni direktor Rizvanović
Amir, Izvršni direktor Kusturica Edis i Izvršna direktorica
Mulaosmanović Belma. Sa naše
strane sastanku su prisustvovali,
generalni direktor Čengić Safudin, predsjednik NO Šaćiragić
20
Muhamed i IDZF Edin Lončarić.
Iako naša poslovna saradnja traje
više od 10 godina, ovo je prva
radna posjeta najodgovornijih
rukovodioca Vakufske banke
Centrotrans Eurolinesu. Prilikom
razgovora razmatrani su svi aspekti naše poslovne saradnje koja
u kontinuitetu ima karakteristike
izuzetne poslovnosti obostranog
razumijevanja i interesa. Sa naše
strane ponovo je istaknuta zahvalnost za razumijevanje i pomoć
Vakufske banke koja je
pratila proces privatizacije Centrotrans Eurolinesa i pod izuzetno
povoljnim
uslovima
omogućila
kreditiranje zaposlenika koji
su bili uključeni u
Ortačku grupu 1, što
je na kraju rezultiralo
kupovinom 67 % kapitala Društva od strane
Menadžmenta i zaposlenika. Bez obzira na
ograničena sredstva sa
kojima Vakufska banka
raspolaže, međusobna
saradnja je u stalnom usponu.
Produbljivanju poslovnih odnosa sigurno doprinosi izuzetna
poslovnost i korektna saradnja
svih zaposlenika Vakufske banke
na čelu sa Menadžmentom koji
osim profesionalizma pokazuje i izuzetno razumijevanje i
poštovanje prema našoj kompaniji i zaposlenicima u njoj.
Tekst : Almina Beširović
Predstavnici Vakufske banke
u posjeti Centrotrans Eurolinesu
AKTIVNOSTI
Vlada FBiH u Tuzlu stigla
autobusom
Tekst : Almina Beširović
D
ana 19.09.2011. godine Vlada
Federacije BiH na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem stigla
je u radnu posjetu Tuzlanskom kantonu autobusom Centrotrans Eurolines.
Naime, u cilju ostvarivanja ušteda i izbjegavanja dodatnih troškova putovanja
u privatnim automobilima, Vlada se
obratila kompaniji Centrotrans Eurolines sa željom da iznajme autobus kako
bi obavili najavljenu radnu posjetu. Za
ovu priliku iznajmili su autobus marke
Starliner VIP class. Za Vladu Federacije
BiH ovo je bio jedinstven način uštede
novca što je izazvalo veliku medijsku
pažnju. Treba posebno naglasiti da je
tokom putovanja u autobusu vladala
izuzetno pozitivna radna atmosfera, što
u uslovima Bosne i Hercegovine predstavlja pravu rijetkost kada su u pitanju
državni organi. Centrotrans je i ovom
prilikom pokazao svoju profesionalnost
i punu odgovornost prema svim pa i
najsloženijim zadacima..Ovo je ujedno
bila i značajna promocija kompanije i
autobusa Centrotrans Eurolines.
Na adresu Društva stigla je pismena
pohvala od strane direktora Ureda
premijera Vlade Federacije BiH Ramiza Mehakovića, koju objavljujemo u
cjelosti.
21
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za august 2011. godine
Pokazatelji nisu na nivou prošle godine
08/11
Index 11/10
94 %
96 %
93 %
102 %
Index 11/Pl
95 %
94 %
93 %
99 %
O
snovna karakeristika poslovanja Centrotrans Eurolines su lošiji rezultati poslovanja u odnosu na avgust 2010. godine. Razlog tome treba tražiti prije svega u činjenici da je od 1. avgustra, znači u toku
trajanja pune turističke sezone, počeo mjesec Ramazan koji je uticao na smanjenje tražnje za našim
usluga. I pored toga se može konstatovati da Uprava Društva stalnim pozitivnim mjerama održava kontinuitet poslovanja u kome je došlo do
povećanje cijene km u odnosu nas
prošlu godinu što je najbolji pokazatelj povećanja ekonommičnosti
rada.
Svi fizički pokazatelji u mjesecu
augustu bilježe pad, a najveći je
kod broja prevezenih putnika, i
to 7%, te što se tiće ovih pokazatelja, jedino cijena kola kilometra
bilježi pozitivan trend u odnosu na
prošlu godinu. Iskorištenost vozila
je na nivou Društva a u prosijeku
je manja za 18% u odnosu na
prošlu godinu, odnosno 13% u
odnosu na plan. Razlog slabije
iskorištenosti vozila je veći broj
vozila u odnosu na plan i prošlu Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene
godinu, kao i manji broj pređenih realizacije za august 2011. godine
kilometara u augustu ove godine.
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama za august.
Po poslovnim centrima možemo konstatovati da je najveći broj pokazatelja negativan, a imamo samo neke
simbolično pozitivne. Sve prigradske poslovne jedinice su u mjesecu augustu ostvarile negativne fizičke pokazatelje i dobrim dijelom su utjecale na postignut poslovni rezultat.
I PJ MGS, kao najveća i najznačajnija poslovna jedinica u poslovanju Društva, u ovom mjesecu nije uspjela
čak ni dostići prošlogodišnji ili očekivane pokazatelje poslovanja.
22
POSLOVANJE
Pređeni kilometri manji za 6% u odnosu na 2010. godinu, i takođe manji za 5% u odnosu na plan.
Realizacija od saobraćaja manja od prošlogodišnje za 4%, a za 6% od planske.
Broj prevezenih putnika manji za 7% i od prošlogodišnjeg augusta, i od plana.
Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 2%, a od planirane manja za 1%.
Prihod manji za 5% od prihoda u augustu 2010. godine, a 6% od planiranog.
Rashodi veći za 4% od rashoda u augustu 2010. godine, a na nivou planiranih.
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara za august.
Nimalo iznenađujuće, učešće PJ MGS u ukupno ostvarenoj kilometraži je najveće. Veće učešće
u ukupno ostvarenoj kilometraži u odnosu na prošlu godinu imaju PJ MGS za 1,20, RJ PGS za
0,40, Kiseljak i Fojnica za 0,01 i RJ Ilijaš za 0,16, a manje PJ Visoko za 1,46 i PJ Olovo za 0,31.
Finansijski pokazatelji poslovanja u augustu 2011. godine
Finansijski rezultat je pozitivan ali se ne može govoriti
o zadovoljavajućem, obzirom da je prihod u odnosu
na prošlu godinu, i u odnosu na plan manji, a rashodi
veći u odnosu na prošlu godinu, a na nivou planiranih.
Poslovni rezultat u cjelosti lošiji je i od prošlogodišnjeg
i od planiranog. I dalje je glavni razlog ovakvog kretanja rashoda visoka cijena goriva, koja nije imala
značajnija pomjeranja u odnosu na protekli period.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u junu 2011. godine
Trend poslovanja za august u odnosu
August u brojkama
Ukupan broj zaposlenika________________
Broj evidentiranih šteta _________________
Efekti unutrašnje kontrole - Broj kontrola ___
Računari u upotrebi ____________________
2010. PLAN
2010. PLAN
PJ Olovo
RJ Međugrad
RJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
463
7
701
151
PGS
Sarajevo
CentrotransKakanj
Centrotrans
R
a.d. Istocno Sarajevo
Centro trade
R
R
Tekst: Čutura Sakib
Pređeni kilometri _________________ 1.121.755
Prevezeno putnika ________________ 295.956
Ukupan broj autobusa ____________
148
Koefcijent ispravnosti _____________
0,77
Potrošeno gorivo u litrima _________ 342.858
23
POSLOVANJE
Izvod iz izvještaja tajnih
kontrolora
U
74/75 broju Info Busa objavljen je izvod iz izvještaja
tajnih kontrolora kojim se
detektuju određeni problemi u
ponašanju voznih posada u autobusima Centrotrans Eurolines
Datum
02.09.2011.
Primjedbe
02.09.2011.
Primjedbe
02.09.2011.
Primjedbe
02.09.2011.
Primjedbe
05.09.2011.
Reg. broj
vod iz izvještaja tajnih kontrolora
za mjesec septembar sa željom da
u svakom narednom, rubrika za
primjedbe bude prazna.
Posada
Sarajevo-Kakanj
A47 M 421
Rizvić Šemsudin i Ferhatović Avdo
Kondukter službenu legitimaciju nosi u džepu od košulje. Putnika u vozilu je 38.
Sarajevo-Bihać (Visoko 14,45 sati)
J03 M 154
Čaluk Fahrudin i Golub Alija
U vozilu je 29 putnika. Vozač za volanom koristi mobilni telefon par kilometara prije termoelektrane „Ćatići" i
na ulazu u Travnik.
Sarajevo-Bugojno
M29 T 708
Gljiva Muhidin
U dolasku na stajalište Turbe autobus kasni 28 minuta. Putnika u vozilu je 11.
Sarajevo-Sanski Most
A36 J 637
Krnjić Mustafa
Službenu legitimaciju nosi u džepu od košulje. Vozač koji je inače radio sam u Donjem Vakufu pravi pauzu od
35 minuta, zadržao se do 18:35h.
Sarajevo-Bihać
E 71 O 373
Čaluković Samir i Džuliman Adnan
Primjedbe
Nije bilo primjedbi na rad vozača, niti na izgled autobusa, osim što se oznake broja sjedišta nalaze na
rukohvatima, na plafonu autobusa, a ima ih izblijedjelih.
Zapažen dobar i poželjan izbor muzike koja se povremeno emitovala putem radio aparata.
06.09.2011.
Primjedbe
Banja Luka- Sarajevo
J29 O 069
Smajlović Jasmin i Letić Faruk
Vozač koji je u Donjem Vakufu preuzeo vozilo u toku vožnje u dva navrata koristi mobilni telefon (na Komaru i
prilikom ulaska na autobusku stanicu u Travnik).
Sarajevo- Ljubljana
O80 J 271
Hujić Midhat i
Sušić Fehim
Osoblje je pravilo dvije pauze po 15 minuta. Za to vrijeme motor radi. Vozač- suvozač do granice BiH-R.
Hrvatske spava. Vozač koji vozi prima putnike i prtljag, vodi kontrolni list i to ide dosta sporo.
Zagreb-Sarajevo
T08 A 383
Hindija Šemsudin i Šarović Goran
Posada uredno obavlja svoje radne zadatke prima putnike i uredno lijepi prtljažne karte. Bez primjedbi
Tuzla-Sarajevo
A 02 J 575
Šarić Mirsadm i Kundak Hajrudin
Radio aparat nije u funkciji; sat se ne vidi, jer uopšte ne funkcioniše; mrežaste zavjese na prozorima oštećene i
nalaze se u žalosnom stanju, nimalo reklamno; na pojedinim sjedištima ne funkcionušu nasloni za ruke ( sjedišta
broj 27 i 28, te 31 i 32 ).
Sarajevo-Bihać
O98-E-941
Fazlić Vahid i Pašalić Emir
U vozilu je 16 putnika U dolasku u Kakanj kasnio 35 minuta. Iako već kasne, u Donjem Vakufu prave pauzu od
25 minuta. Za to vrijeme prolazi prevoznik "Prošić" i ispred njih odlazi za Cazin.
Sarajevo-Brčko
A 45 J 056
Hasanović Mevludin i Merdan Rijad
Radio aparat nije stavljen u funkciju; WC zaključan i nedostupan putnicima. Prilikom zaustavljanja u Pakleniku,
radi pauze, najava nije izvršena pomoću mikrofona. Druge primjedbe na rad i ponašanje posade i na samo vozilo
nisu evidentirane.
Sarajevo-Srebrenica
J 29 O 019
Pervan Alen
Nije bilo primjedbi na rad vozača, niti na izgled autobusa, osim što je linija zakasnila u Kladanj 15 minuta, da bi
do krajnje stanice, Srebrenica, kašnjenje bilo punih 45 minuta.
Brčko-Sarajevo
A 45 J 056
Hasanović Mevludin i Merdan Rijad
Radio aparat nije stavljen u funkciju; WC zaključan i nedostupan putnicima.
Član posade koji je obavljao poslove konduktera nije imao kravatu, niti akreditaciju (u 18 sati).
Bosanska Dobica - Sarajevo
O80-J-271
Pilica Mirsad i Čizmo Senad
U toku noći (Doboj - Maglaj) vozač duže razgovara na mobilni telefon.
06.09.2011.
Primjedbe
07.09.2011.
Primjedbe
09.09.2011.
Primjedbe
12.09.2011.
Primjedbe
21.09.2011.
Primjedbe
21.09.2011.
Primjedbe
21.09.2011.
Primjedbe
22.09.2011.
Primjedbe
24
Linija
prilikom obavljanja redovnog
linijskog prijevoza. Ovaj prilog
je imao velikog odjeka u okviru
kompanije i dosta je uticao na
korekciju ponašanja autobuskih
posada. Iz tih razloga, dajemo iz-
PRIZNANJA
Priznanje
OSMIJEH Centrotransa
Rođen 15.08.1964. godine,
u Goraždu. Osnovnu školu
završio je u Goraždu, a srednju
saobraćajnu
tehničku
školu, smjer drumski saobraćaj
završava u Sarajevu, gdje stiče
zvanje saobraćajnog tehničara.
Trenutno obavlja poslove i radne
zadatke radnika na održavanju
objekata, građevinska grupa,
Služba investicija. Školska sprema: SSS – saobraćajni tehničar,
drumski smjer. Do danas ima
ukupno 23 godine i 10 mjeseci
radnog staža, koji je ostvario u
Centrotransu. Član familije Centrotrans postao je 25.02.1987.
godine. Do danas je ostao vjerni
član Društva. Prvo zaposlenje je bilo na poslovima konduktera, zatim radnik na obzbjeđenju u Službi opštih
poslova i trenutno radi na poslovima radnika na održavanju objekata, kako je navedeno.
Svoje radne obaveze i zadatke izvršava izuzetno profesionalno stručno i kvalitetno. Svakodnevno postiže kvalitet
u radu uz uspješno obavljanje svih građevinskih radova, posebno na izradi kancelarijskog namještaja (police,
komode i dr.), rigipserskih radova (zidovi plafoni), parketarski i svih drugih građevinskih poslova. U svom radu
do sada nije imao disciplinskih niti drugih prekršaja ili primjedbi od strane pretpostavljenih i radnih kolega, a
priznanje “Osmijeh Centrotransa”, sigurno se dodjeljuje osobi koja to istinski zaslužuje.
Želimo mu dobro zdravlje i sreću u radu i životu
Prepis : Ekić Mirha
Septembar 2011.
IMŠIROVIĆ MEVLUDIN
Nastavak sa strane 24.
Datum
Linija
Reg. broj
Posada
23.09.2011.
Primjedbe
Travnik-Fojnica
E15 J 529
Softić Nurudin
Vozač nije stao na stajalištu. Prošao je putnika koji je stajao i čekao prijevoz u 12 sati na stajalištu Nova
Bila. Vozač se prema brzini kretanja dvoumio da stane ali je ipak dodao gas i prošao.
26.09.2011.
Primjedbe
Sarajevo-Tuzla
J 21 J 523
Palalija Dino i Sipović Ago
Reprezentativan izgled posade i autobusa, u svakom pogledu samo za pohvalu. Predviđena pauza u Pakleniku
najavljena mikrofonom, od 15 minuta, vrijeme zadržavanja ispoštovano, prije polaska izbrojani putnici.
Gradačac-Sarajevo
A 08 T 300
Bajramović Bajazit i Podgorica Elvedin
Autobus stigao 10 minuta prije reda vožnje (pregledati tahografsku traku). Radio aparat nije bio u funkciji, sat
„blica“ i pokazuje neažurno vrijeme. Prije pauze u Pakleniku putnici obaviješteni, bez mikrofona, uz obraćanje
sa „Poštovani putnici ..... da je pauza 15 minuta“.
U autobusu se nalazio putnik u pripitom stanju, koji je svojim neumjesnim primjedbama pravio neprijatnosti
putnicima i posadi.
26.09.2011.
Primjedbe
25
Novosti
Pravila i procedure prilikom
sabraćajnog udesa
Tekst : Almina Beširović
U
26
prkos velikim naporima koji
se širom svijeta ulažu u smanjenje broja saobraćajnih
nesreća, takvi događaji su ipak
neminovni. Teško je očekivati da
će se cestovni saobraćaj ikad regulisati do te mjere da ovaj problem bude u potpunosti riješen.
Nepažnja, brza vožnja, smanjena
vidljivost i klizav kolovoz, u kombinaciji sa brojnim drugim faktorima
povećavaju mogućnost nastanka
saobraćajnih nesreća koje za rezultat imaju manju ili veću materijalnu štetu. U slučaju saobraćajne
nesreće, vozač je dužan da ostane
na licu mjesta, osim u situacijama
kada je učesnicima nesreće potrebna medicinska pomoć. Kada
se radi o saobraćajnoj nesreći sa
materijalnom štetom, vozači se
mogu sporazumno dogovoriti bez
asistencije policije. Dužni su razmijeniti lične podatke i popuniti
evropski obrazac o saobraćajnim
nezgodama.
Za šta služi evropski obrazac o saobraćajnim nezgodama?
Evropski obrazac o saobraćajnim
nezgodama vozačima služi za lakšu naplatu štete od osiguravajućih
kompanija. Ovo je standardizovan
dokument koji je identičan u svim
zemljama Evrope, a izdao ga je
evropski komitet osiguranja. Vozači, učesnici u nezgodi u kojoj su njihova vozila pretrpjela materijalnu
štetu, na osnovu ranije postignutog
međusobnog dogovora o naknadi
štete, popunjavaju evropski obrazac, potpisuju ga i kao takav koriste u osiguravajućim kućama kao
osnov za naplatu štete. Ovaj dokument ima istu važnost kao i policijski zapisnik. Nakon što popune
evropski obrazac, učesnici nezgode
uzimaju po jedan primjerak, a treći se predaje u osiguravajuću kuću
vlasnika vozila koji je skrivio nezgodu. Ukoliko vozač, koji je izazvao
nezgodu ima kasko polisu, onda je
i on dužan da svoj primjerak izvještaja dostavi u osiguravajuću kuću,
da bi nadoknadio nastalu štetu.
Ukoliko je u nesreći učestvovao
strani državljanin sa vozilom koje
je registrovano izvan BiH, onda se
prilikom razmjene podataka uzima
i kopija zelenog kartona. Važno je
napomenuti da izvještaj služi samo
za utvrđivanje činjeničnog stanja
i ne znači da je među vozačima
postignuta saglasnost o krivici za
nezgodu, niti se potpisom priznaje
eventualna odgovornost za njen
nastanak.
U slučaju da se učesnici nesreće ne
mogu dogovoriti o krivici i načinu
naplate štete, ne preostaje im ništa
drugo nego da pozovu policiju. U
slučaju da vozači nemaju evropski
obrazac o saobraćajnoj nezgodi
kod sebe, mogu pozvati policiju da
im ga ustupi.
Ovaj obrazac se može dobiti u
svakoj osiguravajućoj kući prilikom
registracije automobila.
velikih dešavanja. Prije svega, na to
je uticao veliki broj hotela u Parizu
gdje su bili smješteni naši navijači,
koji nisu bili ujednačenog kvaliteta,
a koji su bili lokacijski raspoređeni
po cijelom Parizu, što je samo po
sebi stvaralo ogromne probleme
oko organizacije fakultativnih izleta, transfera i slično. Poseban problem u organizaciji je predstavljao
saobraćaj u Parizu, koji je uvijek u
fazi zakrčenosti i zastoja zbog velikog broja vozila koja saobraćaju
u ovom milionskom gradu u toku
dana. Tako da su svi naši planirani transferi obično kasnili, što je
stvaralo određene probleme kod
korisnika prijevoza. Konekcija za
posjete muzejima je bio metro koji
je najbrži ali i najrizičniji oblik prijevoza u Parizu, zbog svakodnevnih
krađa koje se dešavaju i koje uzrokuju velike neprijatnosti. Na kraju
ovog putovanja, mnogi navijači su
određenim dijelom bili zadovoljni i
organizacijom i prijevozom, ali će
svi uposlenici Centrotoursa morati izvuči pouke iz ovih dešavanja,
kao i sačiniti detaljan izvještaj ovog
projekta i sve eventualne propuste
u narednom periodu što efikasnije
riješiti.
Tekst : Beširović Almina
N
akon pobjede u Zenici protiv Luksemburga i uspješnih kvalifikacija u Baraž
za Evropsko prvenstvo 2012. u
nogometu, postojalo je ogromno
interesovanje za historijski nastup
naše reprezentacije u Francuskoj,
u borbi za prvo mjesto u grupi. Interesovanje je bilo toliko veliko da
je na kraju Centrotrans Eurolines
za prijevoz naših navijača angažovao ukupno četiri avionska leta i
šest autobusa. U organizaciji ovog
složenog projekta učestvovali su svi
uposlenici Centrotoursa, s tim da je
tražena pomoć i od iskusnih vodiča
iz drugih turističkih agencija, kao
i od naših prijatelja iz ambasade
u Parizu. Ovaj kompleksni radni i
organizacijski projekat je uspješno
okončan uz određene probleme
koje neminovno nosi sa sobom planiranje i realizacija komplikovanih i
PUTOVANJA
Historijska utakmica
reprezentacije u Francuskoj
27
Download

Broj 79 - Centrotrans