InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 8
Broj 80
EUROLINES
Oktobar 2011. godine
Ispraćene hadžije - R eportaža sa Hadža
Tema broja: Centrotrans Eurolines novi
vlasnik autobuske stanice u Tešnju
Održana Skupština Eurolinesa
Pariz - Grad svjetlosti
Aktivnosti Službe unutrašnje kontrole
Centrotrans Eurolines dobitnik Zlatne turističke krune
InfoBus
Sadržaj
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 8 Broj 80
Oktobar 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Brkić Aida
Čutura Sakib
Porča Amerisa
Visković Jelena
Bjelonja Almina
DTP: Prolaz Aida
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
2
IMPRESSUM-SADRŽAJ
2
UVODNIK
3
CENTROTRANS EUROLINES NOVI VLASNIK AUTOBUSKE
STANICE U TEŠNJU
5
CENTROTRANS EUROLINES PRIJEVOZNIK HADŽIJA
REPORTAŽA
8
ODRŽAN INTERNI AUDIT
12
AKTIVNOSTI SLUŽBE UNUTRAŠNJE KONTROLE
13
ZAVRŠEN IV FESTIVAL TURISTIČKOG FILMA I EKOLOGIJE
16
PRESTIŽNO PRIZNANJE U ŠIROKOM BRIJEGU
17
ODRŽANA SKUPŠTINA EUROLINESA
18
SETRA PROSLAVILA 60 GODINA POSTOJANJA
19
PARIZ GRAD SVJETLOSTI
20
USVOJEN NOVI PRAVILNIK FONDA SOLIDARNOSTI
23
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA SEPTEMBAR 2011.
24
AKCENTI SA SJEDNICA UPRAVE DRUŠTVA I SJEDNICA NO
26
PRIZNANJE OSMIJEH CENTROTRANSA
27
Uvodnik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Tekst uvodnika je motiviran izlaganjem Generalnog direktora mr. sc. Čengić Safudina na proširenom sastanku Uprave društva održanom 14.10.2011. godine
N
akon dužeg perioda dočekali smo
da je za septembar
mjesec poslovanje generalno
zadovoljavajuće, odnosno da
smo ostvarili bolje rezultate
od prošle godine a i od planiranih. To nam daje nadu
da će do kraja ove godine
biti ostvareni bolji rezultati
od prošle godine. Nažalost
svi pokazatelji govore da nećemo ostvariti planiranu dobit iako smo svi svjesni smo
planirali rezultat dosta optimistično, koji se vjerovatno
neće moći ostvariti. Međutim, moramo biti realni i reći;
kada bi izbacili sporedne
djelatnosti iz poslovanja to
bi bilo strahovito loše. I to je
ono što je zabrinjavajuće.
Pred nama je proces u kojem
će doći do ukrupnjavanja
dionica, promjene vlasničke strukture i da će ljudi koji
budu vlasnici tražiti dividende, dobit iz koje će htjeti da
ostvare prihode zbog čega
su i ušli u kupovinu dionica
ove firme. Sigurno ni jedan
novi vlasnik ili suvlasnik neće
dozvoliti da se ovako nastavi raditi. Gubitak iz godine
u godinu, u kojem mi uvijek
imamo opravdanje zašto,
njega neće interesovati. Ima
li potrebe da se vozi linija
Bosanski Brod – Sarajevo sa
0,88 KM/km, da se zapošljava dva vozila, da se zapošlja-
vaju tri čovjeka za taj posao?
Mi smo davno donijeli odluku da se Sektor turizma
izdvoji iz Centrotransa kao
zakonit pravni subjekt, a Autobuska stanica kao subjekat
koji obavlja javnu funkciju,
radi od posebnim uslovima
koje definiše Zakon. Postavlja se pitanje gdje bi se našao saobraćaj kao osnovna
djelatnost naše firme ako
bi samostalno radio. Zaista
dolazimo u poziciju da je
neophodno da se analiziraju uzroci loših rezultata ili
rezultata na određenim linijama koji uzrokuju kompletan loš rezultat organizacione jedinice. Ilijaš koji stalno
pada, iako ima stalnu nelojalnu konkurenciju GRAS-a na
ovom području, sada vidimo
da se dešava negativan trend
i da to može ugroziti opstojnost tog organizacionog dijela. Međugradski saobraćaj je
pokazao zavidne rezultate ali
trebamo biti svjesni činjenice
šta je uticalo na tako dobre
rezultate, prevashodno cijene karata i ukidanje viza koje
su rezultirale da imamo veći
broj putnika. PGS objektivno
ima zabrinjavajuće rezultate
jer se nikada nije dešavalo da
PGS, Visoko, Ilijaš, Fojnica i
Olovo u septembru mjesecu,
koji je udarna sezona, kad
se učenici aktiviraju, vraćaju
se ljudi s godišnjeg odmora,
kada se popunjava ono što
Međugrad počinje da gubi,
u ovom slučaju se dešava da
mi upravo u prigradu imamo
pad. To je ogromno upozorenje za nas da se moramo
drugačije ponašati.
Neki podaci iz izvještaja zahtijevaju hitnu akciju: Moramo se koristiti tačnim i
realnim podacima a ne «friziranim» podacima koji daju
pogrešnu sliku. Tačno je da
je prosječna starost vozila
visoka, ali to ne znači da se
vozila koriste i održavaju sa
adekvatnom pažnjom. Primjer je salonskog Mercedesa koje je dat na korištenje u
Visoko, koji je od reprezentativnog vozila doveden u
zaista jadno stanje, što je sve
odraz našeg odnosa prema
imovini. To jeste staro, ali je
izvanredno vozilo. Problem
je samo što ga svi šutaju, što
ga održavaju kao da se radi
o tome da će se sutra rashodovati.
Kad gledamo podatke o srednjoj dnevnoj kilometraži, nemamo organizacionog dijela
koji ima približno istu srednju dnevnu kilometražu kao
prošle godine. Zašto? Zato
što mi imamo viška vozila.
Ukoliko mi imamo viška vozi-
3
Uvodnik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
la u Sarajevu zašto u Visoko
ne izbacimo vozila koja su višak. Ili su ta vozila u Visokom
od 30 godina bolja od ovih
vozila od 17 godina?
Mi moramo pristupiti analizi
stanja voznog parka. Ono što
zabrinjava je povećanje potrošnje goriva. Svi mi nekako
nađemo lako obrazloženje
zašto je došlo do toga. Razlog
tome je prije svega u činjenici da se ne vrši svakodnevna
kontrola o tankovanju goriva.
Poseban je problem maziva,
niko se nije upitao zašto se
toliko troši, koji je razlog da
imamo 16 % povećanje potrošnje? Ko je odgovarao, ko
je platio, ko je prosuo? To se
samo evidentira.
Rukovodioci će definitivno
morati promijeniti svoj način
rada. Ni jedan rukovodioc ne
treba prihvatiti fening troška
koji mu ne pripada. Svakodnevno treba vršiti analizu i
utvrđivati stvarno stanje troška. Sve ono što ne odgovara
realnim kalkulacijama ne treba prihvatiti. Sada ispada da
je svejedno koliki je trošak,
jer niko direktno ne odgovara. U svakom segmentu Društva se mora pooštriti kontrola
i analiza uzroka zašto je neko
pozitivan a neko negativan.
Jedan od primjera lošeg rada
je slučaj kada vozač nije prijavio kvar na vozilu koje je
zbog toga ostalo u defektu
na terenu. Ko je odgovoran
i sankcionisan? Ko je otpušten zbog ove blamaže? Ako
4
bi neko napravio analizu
gubitka koji je stvoren zbog
tog neodgovornog odnosa
našli bismo na stotine hiljada maraka. 95 % ljudi, koji
daju doprinos i angažman
ugroženo je zbog 5% radnika i njihovog neodgovornog
odnosa.
Ovaj mjesec je bod 0,95 i ne
možemo da isplatimo nominalne plate. Moramo znati
koga smo ustvari kaznili, to
su onih 95% koji su zaista
sve učinili da se posao kvalitetno uradi. To uništava
ono što je najvažnije, a to je
kvalitetan i uspješan odnos
prema radu, putnicima, firmi. Moramo jasno staviti do
znanja; za opće stanje nije
odgovoran radnik koji radi
svoj posao. Odgovorni smo
mi – rukovodioci jer imamo
sva ovlaštenja da kontrolišemo, nagradimo i sankcionišemo svakoga u radnom
procesu kojim rukovodimo.
Poslovanje Turizma i Autobuske stanice daje nadu da
možemo drugačije raditi.
Iako i tu imamo određenih
primjedbi, Sektor turizma,
koji će od Nove godine poslovati kao samostalni pravni
subjekat Centrotours, zaista
pokazuje jedan zavidni napredak. Neophodno je da
u naredna dva, tri mjeseca
kadrovski ojačamo tu firmu i
od nje imamo rezultate koji
će biti u korist onih koji su
uložili novac u ovu firmu.
Autobuska stanica ostvaru-
je dobre rezultate, međutim
kada bi se napravila realna
poslovna slika gdje bi se uračunao trošak iznajmljivanja
stanice vidjelo bi se da stanica ima vrlo malu amortizaciju
a relativno dobre poslovne
rezultate zbog toga što vrijednost objekta nije adekvatna.
Da zaključimo, iako su ukupni
rezultati u septembru ohrabrujući to nas ne smije uljuljkati jer u tom rezultatu ima
organizacionih dijelova koji su
daleko ispod dozvoljavajućih.
Zbog toga bi trebalo napraviti
analizu svakog onoga koji nije
ostvario planirane rezultate,
ko je odgovoran za loš rad.
Očekuje nas još jedna neizvjesna poslovna godina i za
očekivati je da će nakon svega ovoga veoma brzo doći do
značajne rotacije rukovodilaca gdje će se prema zaslugama i sposobnostima tražiti za
svakoga odgovarajuće mjesto. To je jedna očekivana
terapija u kojoj ćemo reći da
neki rukovodilac određenog
organizacionog dijela neće
biti tu više jer nema pomaka
i promjena, uljuljkali smo se,
radimo na isti način godinama. Ove promjene neće biti
kozmetičke prirode, već suštinske, koje će biti bazirane
na radu svakog pojedinca i
njegovom ukupnom doprinosu poslovnom uspjehu Centrotrans Eurolines.
TEMA BROJA
Centrotrans Eurolines novi vlasnik
autobuske stanice u Tešnju
Nakon raskida ugovora zbog neuspješne privatizacije firme, te provedenog stečajnog
postupka, 20.09.2011. godine, na javnoj licitaciji, kompanija Centrotrans Eurolines izvršila
je kupovinu nepokretne imovine koja pripada Autobuskoj stanici Tešanj: zemljište, biletarnicu i mehaničarsku radionica.
bilskoj industriji (Pobjeda, Unico filter, Enker, FAD) na bazi
društvenog vlasništva.
Kao pouzdan nosilac
razvoja u istom periodu
preživjela je tranzicijski
period i na temeljima
privatnog vlasništva i
novih globalnih tržišnih
okolnosti
nastavila
uspješno poslovati.
Samo 15 godina nakon završetka strašnih
i nepotrebnih razaranja, privredni potencijal na području općine
Tešanj se proširio i uzdigao na viši nivo. Neka
preduzeća nisu preživjela
tranziciju, ali djelatnosti
jesu. Šta više, razvila su
se nova preduzeća iz temelja, sa novim tržištima
i stabilnim poslovanjem
koja danas upošljavaju
veći broj radnika nego
1991. godine.
Jedna od kompanija
koje nakon rata i privati-
zacije nisu uspjele odgovoriti svim
Tekst : Smajić Aida
A
utobuska stanica se nalazi na
samom ulazu u grad Tešanj
uz glavnu saobraćajnicu.
Stanica raspolaže sa rješenjem
za četvrtu kategoriju i u funkcionalnom smislu se može posmatrati
kao zasebna cjelina. Kroz kupovinu
autobuske stanice u Tešnju stvoren
je preduvjet za širenje i prodaju
usluga kompanije Centrotrans Eurolines na ovom dijelu Zeničko –
Dobojskog katona. Ovom prilikom
predstavljamo vam neke karakteristike općine na području koje se
nalazi nova autobuska stanica u
vlasništvu kompanije Centrotrans
Eurolines.
Iako je općina Tešanj relativno
mala općina (tek nešto iznad 160
km2), ona je po gustini naseljenosti (305 stanovnika/km2) u samom
vrhu u BiH, što samo po sebi generira visok nivo aktivnosti na malom
prostoru. Općina broji oko 60.000
stanovnika a graniči sa općinama
Teslić, Doboj, Doboj Jug, Usora i
Maglaj.
Tešanjska privreda utemeljena u
periodu 1945-1991 na automo-
5
TEMA BROJA
Centrotrans Eurolines novi vlas
zahtjevima tržišta je i Autoprevoz
Internacional Tešanj. Neuspješna
privatizacija i tužbe od strane radnika i Agencije za privatizaciju ZDK
uticali su da ova nekada uspješna
firme ode u stečaj. Dakle, u seriji
loših privatizacija u BiH koje su imale za posljedicu loše poslovanje te
nemogućnost opstanka u uslovima
oštre konkurencije doveli su Autoprevoz Tešanj do potpunog raspada.
Iako je Autoprevoz Internacional
Tešanj godinama nastojao da se
firma u cjelini proda, u oktobru
2011. godine stečajni upravnik je
izdao oglas za prodaju nekretnina,
autobusa i inventara ove firme.
Nakon objavljanog oglasa, na lici-
6
taciji održanoj u septembru 2011.
godine, Centrotrans Eurolines je
kupio zemljište sa poslovnim objektima i za isti uplatio avansi 10%
prodajne cijene dok će se daljnje
izmirenje sredstava izvršiti po potpisivanju ugovora. Nakon što je po
šesti put objavljen oglas o prodaji
imovine Autoprevoza Internacional
Tešanj u stečaju, uz bitnu razliku u
odnosu na ostale oglase, odnosno
pošto se ovaj put prodavala imovina a ne preduzeće, Centrotrans
Eurolines je postigao dogovor o
kupnji iste.
O ovom
važnom poslovnom
zahvatu tražili smo mišljenje od
članova Uprave Društva.
Dipl.ecc. Edin Lončarić ID
Zajedničkih funkcija:
„Nakon otvorenog oglasa
o prodaji imovine (autobuska stanica, autobusi i
inventar), izvršena je posjeta autobuskoj stanici
Tešanj i ostvaren je uvid
u dokumentaciju i detalje
poslovanja ove autobuske
stanice. Nakon izvršenog
uvida u dokumentaciju
izrađena je i blic projekcija
mogućeg poslovanja autobuske
stanice i opravdanosti kupovine
iste. S obzirom na činjenicu da je
samo autobuska stanica imovina
koja obezbjeđuje realan povrat
sredstava u određenom periodu,
odlučili smo se na kupovinu ovog
dijela imovine.
Međutim, iako je za stanicu konstatovana finansijska opravdanost
ipak je neophodno naglasiti da je
strateški interes Centrotrans Eurolinesa na ovom području jedan od
osnovnih faktora za kupovinu ove
imovine. Veoma jaka konkurencija
u ino prevozu koja se nalazi na
ovome području zahtijevala je ulazak Centrotrans Eurolinesa na ovaj
region. Ostali segmenti poslovanja
dipl. ecc. Nermana Hodžić, Izvršna
direktorica Funkcije marketinga:
“Uprava Društva je donijela odluku o kupovini Autobusne stanice Tešanj u skladu sa strateškim
opredjeljenjem da se liderska pozicija Centrotrans Eurolines zadrži i
jača ulaskom na nova tržišta. Ova
kupovina će nam dakle, omogućiti
širenje poslovnih aktivnosti na novom području, odnosno na dijelu
Zeničko-dobojskog kantona gdje
smo dosad bili neznatno prisutni. Pozicioniranjem preko autobusne stanice na području općine
Tešanj, kao i općina koje gravitiraju ka općini Tešanj, bit ćemo u
mogućnosti dodatno zaposliti naše
kapacitete i za vanlinijski prijevoz
na ovom području, posebno kada
u doglednoj budućnosti otvorimo i
turističku agenciju, čime će se steći
uslovi za dodatno upošljavanje slobodnih kapaciteta kroz pružanje
usluga organizacije ekskurzija i
turističkih aranžmana. Dakle, kao
što sam već rekla pozicioniranjem
na ovom području preko AS Tešanj,
te otvaranjem turističke agencije
steći će se neophodni preduslovi
I za konkurisanje na tenderima za
linijski i vanlinijski prijevoz i organizaciju ekskurzija.”
O prednostima kupovine ove autobuske stanice Tešanj razgovarali
smo sa ID Tehničke funkcije Kerla
Ibrahimom
.
“Ova kupovina prije svega ima
prednost zbog pokrivanja tržišta
Tešnja i okoline koje broji blizu 60
000 ljudi, a samim tim i pokrivanje
cijelog Zeničko dobojskog kantona gdje smo do sada imali samo
K
Kupljen poslovni prostor u Olovu
ompanija Centrotrans Eurolines je u mjesecu oktobru izvršila kupovinu još
jednog poslovnog objekta i to na
autobuskoj stanici Olovo. Naime,
nakon objavljenog oglasa o prodaji
poslovnog prostora koji se nalazi
u sklopu autobuske stanice Olovo,
kompanija Centrotrans Eurolines
je bila najuspješniji ponuđač te je
putem javnog natječaja kupljena
pomenuta nekretnina.
Poslovni prostor kupljen je od
„Promet“ d.d. u stečaju Olovo, a
cilj kupovine je bio uspostavljanje
tehnološke cjeline na autobuskoj
stanici i objedinjavanja svih prostora koji se tu nalaze.
Podsjećamo, Centrotrans Eurolines
je prisutan na području općine
Olovo još od davne 1969. godine
od kada datiraju početci uspostavljanja Radne jedinice.
Autobuska stanica je izgrađena
1980. godine i predstavlja važan
segment privrede općine Olovo.
Kupljeni prostor je veličine 29m² i
bio je jedina nekretnina koja je pod
krovom autobuske stanice, a da nije
bio u vlasništvu Centrotrans Eurolinesa. Kupovinom ovog poslovnog
prostora dopunjuje se djelatnost
AS Olovo te se povećava obim
djelovanja i pružanja usluga našim
putnicima.
poslovnicu u Zenici. Smatram da
ćemo prodajom usluga na ovoj
autobuskoj stanici uspjeti pridobiti i veliki broj putnika koji putuju
prema zemljama Zapadne Evrope.
Također, ovo je solidna osnova
za izgradnju jedne cijele Poslovne
jedinice saobraćaja koja bi pokrivala sve potrebe za prijevozom na
općinskim, međugradskim, federalnim i naravno međunarodnim
linijama. Mišljenja sam da ćemo
na početku najviše imati potrebu
za vanlinijskim prijevozom imajući
u vidu kvalitet autobusa koje mi nudimo.“
Bitno je napomenuti da je, prema
komentarima građana ove općine,
kupovina ovog zemljišta od strane
renomirane kompanije Centrotrans
Eurolines veoma je pozitivna te se
od nas očekuje da usluge stanice
podignemo na viši nivo.
Tekst : Smajić Aida
koji se tiču vanrednog prevoza,
konkurisanja na ostalim linijama i
tenderima kao i daljnje eventualno
širenje tržišta su veoma važni sa aspekta učvršćivanja pozicije na ZDK
i sa aspekta cjelokupne borbe sa
konkurencijom.“
TEMA BROJA
nik autobuske stanice u Tešnju
7
AKTIVNOSTI
Centrotrans Eurolines
Hadž je po šerijatskim propisima jedan od pet temeljnih islamskih dužnosti. Svaki musliman koji je punoljetan, pametan, imućan i zdrav dužan je da jednom u životu hodočasti
Ka’bu u Mekki, boravi na Arefatu, obiđe Safu i Mervu i obavi druge dužnosti koje su
vezane za ovaj ibadet.
I
ove godine Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je
izuzetno odgovoran i zahtijevan
posao prijevoza vjernika na Hadž
povjerio kompaniji Centrotrans Eurolines. Zadovoljstvo zbog odabira
i ukazanog povjerenja, kompanija
je opravdala detaljnim i temeljnim
pripremama koje su se odnosile na
odabir vozila, tehničku ispravnost,
pripremu posade i potrebnog
materijala za ovo dugo putovan-
8
je. Kompletan nadzor nad aktivnostima pripreme vodila je Uprava Društva na čelu sa hadži Kerla
Ibrahimom, Izvršnim direktorom
Tehničke funkcije, koji je glavni
koordinator organizacije odlaska
na Hadž.
Svi uposlenici Centrotrans Eurolines
koji su učestvovali u pripremama,
su vrlo ozbiljno i krajnje profesion-
alno obavili sve pripreme za ovako
težak i veoma zahtijevan put dug
skoro 11 000 kilometara. Na Auto
bazi Centrotrans Eurolines dana
14.10.2011. godine je održana
smotra posade i autobusa, na kojoj su izvršene posljednje pripreme
i radovi pred odlazak hadžija na
hodočašće.
Ove godine prijevoz hadžija Centrotrans Eurolines obavlja se sa 3
novonabavljena autobusa visoke
turističke klase marke MAN Lions
Top Coach, kapaciteta 56 udobnih
sjedišta. Vođeni ranijim iskustvom
nepoštivanja propisane dozvoljene
količine prtljaga, posebno u povratku sa puta, ove godine Centrotrans Eurolines je obezbijedio veći
prtljažni prostor angažovanjem
dvije prikolice.
Posade autobusa su čine:
Autobus 1: Jusuf Pozder i Muratović
Nedžad
Autobus 2: Adrović Ramiz i Buza
Hamdo,
Autobus 3: Palalija Dino i Sipović
Ago
dok je za tehničku ispravnost vozila
zadužen automehaničar Rovčanin
Senad.
Prije polaska konvoja Centrotrans Eurolines, razgovarali smo
sa ovogodišnjim vođom puta,
vozačem
Jusufom
Pozderom:
„Obzirom da sam posebno
počašćen povjerenjem od strane
menadžmenta kompanije da ja
budem na čelu ovog mubarek putovanja i konvoja iskreno se nadam da ću ga u potpunosti ispuniti
i opravdati. Posade i ja ćemo dati
svoj maksimum kako bi hadžije sigurno stigle do krajnjeg odredišta.
Vozila su spremna, tehnički ispravna i pregledana, tako da spremni
krećemo.“
Turska
16.10.2011.
Konvoj sa hadžijama nastavlja
putovanje prema Turskoj. Nema
prijavljenih tehničkih kvarova, niti
zdravstvenih tegoba putnika. U
15.30 h SMS porukom javljeno
je da su stigli u Istambul, gdje
su se smjestili u hotel u kojem će
prenoćiti.
SMS: „Stanje je uredno. Nismo
imali problema na turskoj granici.
Autobuse smo parkirali, pregledali i očistili kako bi bili spremni
za nastavak putovanja. Hadžije
odmaraju u svojim sobama i ibadete. Svi su dobro i zdravo, nema
prijavljenih zdravstvenih tegoba.
Nastojimo da odgovorim na sve
njihove zahtjeve i da im ovaj put
ta
ž
a
Pećina Ashabul Kahfi
učinimo što lakšim i ugodnijim. Selam..
17.10.2011. – obilazak Istanbula
Slobodni dan hadžije su provele
u obilasku znamenitih istanbulskih
džamija poput Bajazitove, Sultan Ahmedove - Plave džamije i
džamije sultan Fatiha gdje su im se
obratili imami i predstavnici Islamske zajednice BiH. Ostale istanbulske znamenitosti hadžije će imati
priliku vidjeti u povratku.
18.10.2011.
Nakon odmora, hadžije su
nastavile put kroz Tursku i stigle u
mali grad pod nazivom Pozantin.
SMS 09:04 h
„Nalazimo se u Pozantinu. Napravili smo kratku pauzu zbog
čišćenja i pranja autobusa. Osoblje i hadžije su dobro i zdravo.
Selam“.
Hadžije su prema planiranoj ruti
putovanja noćili u Mersinu, gradu
i luci na prometnoj mediteranskoj
obali južne Turske. Od Pozantina
do Mersina im je trebalo četiri sata,
nakon čega su stigli do hotela.
Tekst : Beširović Almina
Dnevnik putovanja na Hadž
Dana 15.10.2011. godine ispred
Kulturnog centra Kralj Fahd, u Sarajevu u 9,00 h hadžije su ispraćene
prema krajnjem odredištu, Mekki. Tokom cijelog putovanja za
dostavljanje izvještaja sa puta bio
je zadužen vođa Jusuf Pozder koji
je informacije slao SMS porukama,
a neke od njih ćemo prenijeti u
nastavku teksta.
Konvoj Centrotrans Eurolines se
prema planiranoj ruti putovanja
kretao kroz Srbiju, 10 sati vožnje,
u 19.13 h neplanirano zaustavljen
i napravljena je veća pauza.
SMS Jusuf Pozder: „Kod Užica, 90
km od Niša naš konvoj je zaustavljen. Napravljena je pauza od sat
vremena, jer je trajao prolazak
navijača Crvene Zvijezde. Poslije
smo se vratili našoj ruti putovanja“.
Nakon toga put je bez većih promjena u planu nastavljen prema Bugarskoj.
SMS Konvoj Centrotrans Eurolines
u 23.20 h: „Autobus broj 1 je
prešao bugarsku granicu bez problema, vrši se redovna kontrola,
kupili smo vinjete i čekamo ostala
dva autobusa da pređu granicu,
nakon čega idemo prema Turskoj.
or
AKTIVNOSTI
prijevoznik hadžija
Re
p
Posade autobusa u “civilnoj odjeći” za vrijeme odmora u Amanu
9
AKTIVNOSTI
Centrotrans Eurolines
SMS Posada 12.59 h:
„Smjestili smo se u hotel. Autobusi su očišćeni i pregledana je
ispravnost vitalnih sklopova. Sutra
nastavljamo prema Tarsusu nakon
obilaska pećine Ashabul Kahfi. Selam iz toplog i sunčanog Mersina“.
Inače, u ovoj pećini su se, prema
Ku´ranskoj suri El-Kahf tri mlada
Muslimana sakrila kako bi se spasili od rimskog kralja. Allah dž.š. je
učinio da prespavaju 309 godina
i tako spasio njihove živote i vjeru.
Zbog toga je ona neizostavan dio
puta prema Hadžu.
19.10.2011. – Prolazak kroz Siriju
Nakon uspješnog prolaska kroz
Tursku i cjelodnevnog putovanja,
hadžije u konvoju Centrotrans Eurolines kreću u prema Siriji. Posada
je svjesna da im predstoji možda
najteži dio putovanja i spremni su
da urade sve kako bi prešli i ovu
prepreku ka konačnom odredištu
Mekki.
SMS 15.33 h:
„U 16.30 smo prošli pored pećine
prema tursko-sirijskoj granici. Javit
ćemo se ako bude problema, ali
ne očekujemo ih jer smo spremni.
Selam od osoblja“.
SMS IDTF Kerla Ibrahim 22.20h:
„Kakva je situacija na granici? Je li
gužva? Nemoj da se prevarite pa
da krenete po noći dalje. Javite mi
kako se ponašaju carinici. Selam.“
Sirijska granica je specifična, pa
da bi se izbjegli problemi naš konvoj se morao primiriti i sačekati da
svane, kako bi nastavili putovanje. Posada Centrorans Eurolines
je pripremila velike plakate sa
nazivom Hadž i postavila ih na
prednji dio autobusa, što im je
omogućilo da nesmetano prođu
kroz Siriju.
SMS Jusuf Pozder u 23.28 h:
„Na granici standardna procedura.
Nije bilo velikih gužvi, ali smo ipak
zbog sigurnosti postavili natpise sa
nazivom Hadž, pa smo nesmetano
10
prošli. Tri carinika
su pregledala po
jedan
autobus.
Kada
pređemo
granicu, nastavljamo prema Damasku, selam od
osoblja“.
20.10.2011.
Nakon što je
Sirija
uspješno
pređena, hadžije
su nastavile put
prema Jordanu.
Posada se javila sa
jordanske granice
u 17.07h: „Kahva
na jordanskoj granici. Papiri za
vozila su pregledani, a za hadžije
je pregled u toku. Sve je uredu.
Večeras stižemo u hotel. Selam“.
21.10.2011. - Jordan
Hadžije su stigle u Jordan, smjestile se u hotel gdje su prenoćili,
odmarali i ibadetili.
SMS 00:05h: „Smjestili smo se u
hotel, autobus 1 i 2 zajedno, a
autobus broj 3
posebno. Jutro,
pripremamo prtljag u 08.00h
i
krećemo
u
09.00h
prema
granici sa Saudijskom Arabijom“.
SMS IDTF Kerla
Ibrahim: „Znači
sve se odvija po
planu. Neka vam
i ostatak puta
bude hairli, pazite
na hadžije i javljajte mi dalju poziciju. Selam posadi i hadžijama.“
22.10.2011. – Saudijska Arabija
Nakon cjelodnevnog putovanja,
konvoj hadžija u autobusima Centrotrans Eurolines se u popodnevnim satima javio iz Saudijske
Arabije, gdje su prolazili proceduru
kontrole pasoša u šalter salama.
U jutarnjim satima 23.10.2011.
stigli su u Medinu, umorni ali
duhovno ispunjeni, spremni na
ono što ih čeka i zbog čega su
prešli toliko dug i dalek put, da
ispune duše vjerom i ibadetom.
Za boravak u Medini nisu vezani obredi Hadža i Umre, ali ljudi
uglavnom koriste vrijeme u ovom
gradu da obiđu mjesto Poslanikove a.s. hidžre, njegov mezar,
grandioznu Poslanikovu džamiju,
te brda Uhud i Bedr gdje su se
odvijale najvažnije bitke u historiji
Islama. Nakon priprema hadžija u
Ovogodišnji Hadž u brojkama
ta
ž
a
Autobus Centrotrans Eurolinesa u Medini
• Od 2,5 miliona vjernika koji dolaze u Mekku, 1,8 miliona je iz inostranstva
• Saudijska Arabija alarmirala je 63 000 pripadnika sigurnosnih snaga, a prati ih 450 oklopnih vozila, kako bi
ovogodišnji Hadž prošao bez problema
• Oko Velike džamije u Mekki postavljeno je 1500 kamera, a sveta mjesta nadzire 29 novopostavljenih policijskih stanica
• Mobilizirano je 20 000 zdravstvenih radnika kojima su na raspolaganju helikopteri u slučaju hitnosti
Tekst : Beširović Almina
hotelu, odnosno oblačenja ihrama
31. oktobra konvoji sa hadžijama su
krenuli put Mikata koji se ne smije
preći, a da se prethodno ne zanijeti
Umra ili Hadž. Ihram je odjeća koju
svaki hadžija oblači na Mikatu. To je
bijelo platno koje ne smije biti šivano
i ne smiju se koristiti nikakvi mirisi.
Ihram obavezuje hadžiju na poseban
odnos prema ljudima, životinjama,
biljkama i svemu drugom. Naprosto,
ihramima se ograničava uobičajena
vjernička sloboda na tim mjestima i
u tim mjesecima.
Put od Medine do Mekke dug je 400
km ali naši autobusi putuju više od 10
sati jer na ovom putu nalazi se dosta
kontrolnih tačaka koje su postavljene radi kontrole broja hadžija koji
ulaze u Mekku. Nakon što su hadžije
obavile umranski Sajj vratile su se u
hotel gdje su skratili kosu i skinuli ihrame. Ihrami se ponovo oblače pred
polazak na Arefat.
SMS Jusuf Pozder: „Dan prije Bajrama, hadžije će se uputiti na Arefat,
vrhunac ovog duhovnog putovanja.
Protekli dani u Medini su bili prelijepi, zračili su duhovnim ispunjenjem i unutrašnjom ljepotom. Poslije
Arefata, ovdje ćemo proslaviti naš
najveći praznik, Kurban Bajram i
zaklat ćemo kurbane prema propisu. Nakon toga, 10. novembra
krećemo nazad u Bosnu i Hercegovinu, u nadi da ćemo i završnu fazu
putovanja uspješno privesti kraju i
hadžije sretno dovesti svojim kućama
i porodicama. U Bosni i Hercegovini
smo ako Bog da, 17. novembra.“.
Utiske sa Hadža Vam prenosimo u
narednom broju Info Busa, po povratku posade konvoja Centrotrans
Eurolines i hadžija.
or
AKTIVNOSTI
prijevoznik hadžija
Re
p
11
S
hodno obavezama preuzetim
uvođenjem integrisanog Sistema upravljanja (kvalitetom
i okolinom), te nalogu Generalnog direktora, dana 12. i 13.10.
2011. u Društvu je obavljen Interni
audit. Cilj audita je bio provjera
primjene svih dokumentiranih procesa koje smo identificirali i razradili ISO procedurama, a ujedno i
donošenje objektivne ocjene nivoa
uspješnosti uspostavljenog Sistema
upravljanja pred predstojeći nadzorni (ISO 9001) i recertifikacijski
(ISO 14001) audit koje će obaviti
certifikacijska kuća DQS-BHCERT
u novembru ove godine.
Interni audit je proveden u svim organizacionim/procesnim dijelovima Društva i u Centrotrade-u koji
je certificiran kao «kćerka firma»
Centrotrans Eurolines.
Izvještaj o nalazima i rezultatima
Internog audita je razmatrala
Uprava društva, a zbirni izvod iz
tog izvještaja prezentiran je i na
zajedničkom 22. sastanku Uprave
i rukovodstva društva koji je održan
14.10.2011. godine.
Iako je do sada više puta isticana
generalna ocjena je da je Sistema
upravljanja (kvalitetom i okolinom)
dokazao potpunu opravdanost
uvođenja i implementacije u
Društvu i ovim Internim auditom je
definitivno potvrđena neophodnost
dosljedne provedbe svih radnih
procesa na način kako je to dokumentirano usvojenim procedurama
ISO standarda. Rezultati audita su
nedvosmisleno pokazali postojanje
direktne veze između ostvarenih
poslovnih rezultata i nivoa implementacije ISO standarda u svakom
organizacionom i/ili procesnom dijelu Društva. Jednostavno rečeno,
u
organizacionim
dijelovima
Društva gdje je evidentno dosljedno provođenje ISO procedura i
poslovni rezultati su pozitivni, za
razliku od pojedinih organizacionih
cjelina Društva gdje je nivo implementacije ISO standarda niži što se
direktno odrazilo i na uspješnost
poslovanja tog dijela.
I pored određenih pozitivnih pomaka u odnosu na protekli auditirani
period, u pojedinim organizacionim dijelovima Društva su evidentirane izvjesne neusklađenosti
koje su ocijenjene shodno verificiranim kriterijima za ocjenjivanje
pri internom auditu.
Po svakoj utvrđenoj neusklađenosti
Uprava društva i QM-tim su propisali odgovarajuće korektivne mjere
u cilju otklanjanja istih sa striktno
navedenim odgovornim osobama i
rokovima za provođenje propisanih aktivnosti. Ponovna i obavezna
provjera provođenja propisanih
korektivnih mjera u svim organizacionim dijelovima Društva gdje
su utvrđene neusklađenosti će biti
kontinuirana i prema definisanim
rokovima.
Imajući u vidu strukturu evidentiranih
neusklađenosti kao i nedvojbenu
opredijeljenost Uprave društva u
smislu, ne samo održavanja nego
i stalnog (obaveznog) poboljšanja
uvedenog integrisanog Sistema
upravljanja, realno je očekivati
da ćemo uočene neusklađenosti
efikasno otkloniti i na taj način
obezbijediti pozitivne ocjene ek-
12
sterne cerufikacijske kuće prilikom
provedbe nadzornog i recertifikacijskog audita.
Na kraju, mora se konstatirati:
Uspješnost primjene integrisanog
Sistema upravljanja, shodno uspostavljenoj matrici odgovornosti
u Centrotrans Eurolines, isključivo
zavisi od odgovornog ponašanja
i angažmana rukovodnog kadra.
Rezultati internog audita su na
indirektan način potvrdili korektnost nešto nižih ocjena rukovodilaca u odnosu na prethodni
ocjenjivački period što se u svakom
slučaju može smatrati samo kao
poboljšanje i podrška strateškom
opredjeljenju kompanije - POSTIZANJU, OBJEKTIVNO NAJVIŠE
RAZINE,
KVALITETA
SVOJIH
USLUGA.
Koliko god bili uspješni u primjeni
integrisanog Sistema upravljanja
u našem Društvu, nikada ne smijemo biti u potpunosti time i zadovoljni, što je upravo i osnovna
postavka na kojoj su nastali i na
kojoj se održavaju međunarodni
ISO standardi.
Tekst :Miković Nenad
AKTIVNOSTI
Održan interni audit 1/2011
(ISO 9001 i ISO 14001)
AKTIVNOSTI
Aktivnosti Službe unutrašnje
kontrole
Status i struktura organizacije Službe unutrašnje kontrole
i konstatuje posljedice nezakonitog
ili nepravilnog rada i poslovanja,
kako zaposlenika pojedinačno,
tako i pojedinih službi ili organizacionih dijelova Društva.
Osnova struktura sistema organizacije Službe unutrašnje kontrole se bazira na nekoliko zasebnih
modula kontrole. Prvi dio čine
sami zaposlenici kontrole koji po
posebnim planovima vrše nadzor
nad radom posada, drugi segment
predstavlja sistem tajnih kontrolora, koji su svojim načinom rada i
tačnim predstavljanjem stanja u
radu naših posada i ostalih operativnih radnika doprinjeli povećanju
tehnološke discipline u cjelini, treći
segment čine mreže od oko 50 aktivnih kooperantskih ugovora gdje
svaki kooperant ima ovlaštenje i
obavezu da kontroliše i naše posade u dogovorenim zonama, četvrti
segment su stacionarni kontrolori
na određenim frekventnijim područjima i na kraju peti i sve izraženiji i jači segment i interaktivna
komunikacija sa korisnicima usluga putem E-Maila, SMS-a, Skypa,
direktno i putem pošte. Ovaj posljednji segment je sve izraženiji u
djelovanju Službe unutrašnje kontrole. Praktično svaki putnik koji
posjeduje mobitel ili Smartphone
istovremeno je i potencijalni kontrolor koji posjeduje sredstvo da
Tekst : Alen Tatlić & Aida Smajić
S
lužba unutrašnje kontrole
je jedna od izuzetno važnih
funkcija od čijeg kvalitetnog i
efikasnog rada u dobroj mjeri ovisi
uspješnost poslovanja Centrotrans
Eurolines. Zbog svoje funkcije i
djelokruga rada, Služba unutrašnje
kontrole, kao profesionalni sistem
kontrole poslovanja nalazi se pod
direktnom ingerencijom Generalnog direktora Društva. U skladu
sa poslovnom politikom, obimom
i strukturom poslova, Služba unutrašnje kontrole je determinirana
da u svom radu djeluje prije svega
preventivno i instruktivno. Njezin je
zadatak da blagovremeno ukazuje
na propuste u radu, otkriva uzroke
13
napravi fotografiju, audio i video
zapis koja dokumentuje određene
nedostatke u ponašanju naših po-
sada i operativnih radnika.
Ovakav
sistem
organizacije
unutrašnje kontrole obezbjeđuje
efikasan i kvalitetan nivo nadzora, preventive i kontrole radnih
procesa, nužne za funkcionisanje
složenog saobraćajnog sistema
kojeg čine organizacija, mreža linija, prodajna mjesta, posade i autobusi koji obavljaju svakodnevne
prevozne zadatke.
Radi postizanja što boljih rezultata, Služba u unutrašnje kontrole u
svim navedenim oblicima nadzora
prisutna je u Društvu i na terenu
24 sata dnevno, te svoje nalaze
prezentira uvijek u pisanoj formi
ali ih veoma često potkrepljuju
foto i video materijalom. Posebna
pažnja pridaje se pojavama nelegalnog prijevoza putnika, te je na
ovom planu služba izuzetno aktivna što ne treba da iznenađuje, jer
pojave nelegalnog prijevoza, koje
su masovnog karaktera, direktno
utiču na poslovanje Društva.
Radi ilustracije dinamike i strukture poslova ovom prilikom ćemo
prezentirati neke od aktivnosti
Službe unutrašnje kontrole, koje su
sprovođene u drugom dijelu 2011.
godine. Generalno posmatrajući,
posade Centrotrans Eurolines u
praksi se pridržavaju usvojenih
normi i standarda što je jedna
14
od komparativnih prednosti naše
firme. Međutim oštra konkurencija i visoki zahtjevi naših korisnika
usluga ne dozvoljavaju nikakvo
opuštanje ili improvizacije zbog
čega se mora svaka i najmanja
slabost na vrijeme otklanjati. Bitno
je da svi u Društvu shvate da je
kvalitet naše usluge imperativ opstanka firme i da na tom zadatku
podjednako moraju biti opredijeljeni i svi radnici kao i članovi
Službe unutrašnje kontrole. Prema
zaposlenim u Službi unutrašnje
kontrole za vrijeme obavljanja kontrolnog zadatka svi ostali radnici a
posebno oni koji su predmet kontrole moraju da se odnose korektno
i profesionalno, da im se omogući
uvid u kompletnu dokumentaciju
radi obavljanja pregleda, kako to
nalažu naši ISO standardi i Kodex
ponašanja posade autobusa. Izbjegavanja vršenja kontrole i eventualna nedolična ponašanja prema
Kontroli predstavljaju najteže oblike kršenja radne discipline.
Novine u radu Službe unutrašnje
kontrole
Od 01.06.2011. godine na prijedlog Službe unutrašnje kontrole,
a zbog mogućih malverzacija prilikom vođenja putne dokumentacije, počelo se primjenjivati devet
novih numerisanih kontrolnih listova sa odštampanim stanicama,
a raspoređenim prema različitim
putnim pravcima i linijama. Evidentni su pozitivni rezultati ovih
promjena što je uticalo prije svega
na povećanje mjesečnog prihoda
od prtljaga u odnosu na isti period
2010. godine.
Nepoštivanje radnih obaveza posada autobusa kada se nalaze izvan granica BiH
Prema
planu
rada
Službe
unutrašnje
kontrole
kontrolori eksploatacije su dana 03. i
04.08.2011. godine proveli kontrolu posada na području Bihaća i
Zagreba. Prilikom četiri kontrolna
pregleda konstatovane su tri prijave neusklađene usluge prijevoza.
Također, niko od članova posade
na međunarodnim linijama Dortmund – Sarajevo i Amsterdam –
Sarajevo nisu nosili kravate i ID
kartice na području Zagreba, dok
je jedan kontrolni pregled rezultirao pokretanje prijave za povredu
radne obaveze za nepravilno lijepljenje prtljaga i vođenja putne
dokumentacije. Ovo bi trebalo
biti upozorenje svim posadama
da je kodeks oblačenja obavezan
na svim linijama, te da se od istih
očekuje da se pridržavaju pravila
ponašanja bez obzira da li je u
pitanju domaća ili međunarodna
linija.
Nepoštivanje važećeg reda vožnje i
neprevezeni putnici
I pored izvještaja tajnih kontrolora
gdje je evidentirano u nekoliko
navrata da posade prolaze putnike na autobusnim stajalištima,
uposlenici Službe kontrole su u više
navrata evidentirali nepridržavanje
reda vožnje. Ova nepravilnost dovodi do toga da veliki broj naših
putnika ostaje uskraćen za prijevoz
što dovodi i do čestih žalbi ali i prijava od strane kontrolora. Obzirom da su često u pitanju kasniji
polasci i da su to nerjetko posljednji autobusi na tim linijama, ovakvi
postupci štete prije svega ugledu
firme.
Gore navedeni primjeri samo su dio
aktivnosti Službe unutrašnje kontrole, a služe kao primjer svim uposlenicima kako se treba odnosno
ne treba odnositi prema najvažnijoj
osobi u Centrotransu PUTNIKU.
Tekst : Aida Smajić
AKTIVNOSTI
Aktivnosti Službe
O
d
mjeseca
novembra
2011. godine u Službi
unutrašnje kontrole počet
će sa radom dva nova uposlenika.
Naime, riječ je o Tiro Mensuru i
Hasaanhodžić Midhatu koji će nakon obavljene edukacije preuzeti
nove referate i svojim zalaganjem
poboljšati uspješan rad ove službe.
Alen Tatlić rukovodioc Službe
unutrašnje kontrole: „U posljednje
vrijeme Uprava Društva i Služba
unutrašnje kontrole razmatrali
su strukturu sadašnjih kadrova u
Službi kontrole, te konstatovali
da je u cilju unapređenja poslova
službe a samim tim i povećanog
nadzora nad radom svih uposlenika Društva, neophodan prijem novih kadrova, kontrolora
eksploatacije saobraćaja. Shodno
pravilniku o radu Službe unutrašnje
kontrole Društva proizlazi funkcija,
značajnost i opis odgovornosti rada
svih njenih uposlenika kako unutar
Društva tako i prema odnosu sa
firmama sa kojima Centrotrans Eurolines ima potpisane Ugovore o
poslovno tehničkoj saradnji.
Tako se prema odluci Uprave
Društva pristupilo internoj preraspodjeli kadrova, na način gdje
su svi rukovodioci predlagali po
dva uposlenika iz službe, koja bi
bila adekvatan prijedlog za rad u
Službi kontrole, a vodeći računa
o stručnim, moralnim i fizičkim
osobinama predloženog uposlenika. Svaki predloženi uposlenik
je prošao kroz analizu Uprave
Društva i Službe kontrole, gdje su
se analizirali svi parametri uposlenika, počevši od dosadašnjih
radnih angažmana i doprinosa
u Centrotrans Eurolinesu pa sve
do kodeksa ponašanja i najsitnijih karakteristika bitnih za rad
jednog uposlenika u ovoj službi.
Nakon izvršenih analiza došlo se
do zaključka, da gore pobrojane
uslove koje je trebalo ispunjavati,
zadovoljavaju dva uposlenika od
kojih je jedan Tiro Mensur, koji
je obavljao poslove konduktera u
MGS-u, a drugi je Hasanhodžić
Midhat koji je prošao kroz mnogo
referata radnih mjesta, a trenutno
je radio na poslovima vanjskog
otpravnika AS Sarajevo. Nakon
obavljenih razgovora sa navedenim uposlenicima koji su i lično pri-
hvatili rad u Službi kontrole, te se
zahvalili na ukazanom povjerenju,
kao rukovodilac Službe unutrašnje
kontrole želim im dobrodošlicu sa
željom da ostvare mnogo uspjeha
u budućem radu.“
Tiro Mensur nam je u razgovoru
rekao kako je ponosan što je baš
on izabran na ovo veoma odgovorno radno mjesto te se zahvalio
Upravi društva na ukazanom povjerenju. „U Centrotrans Eurolinesu
sam proveo svoj dosadašnji radni
vijek i mogu reći da sam veoma
zadovoljan što sam svojim radom
i zalaganjem pridobio povjerenje nadređenih. Trudit ću se da
opravdam ukazano povjerenje i dat
ću sve od sebe da uz svoje kolege
pružim maksimum i odgovorim
svim zahtjevima ovog, kako sam
već rekao, izuzetno odgovornog
posla. Ja sam svjestan složenosti
poslova koje ima svaki kontrolor
ali ću nastojati da sa dosljednom
primjenom akata našeg društva i
istovremeno korektnim odnosom
prema svima uposlenicima i korisnicima usluge obavljam potrebne
kontrole koje su neophodne za normalno funkcionisanje naše firme.
Hasanhodžić Mithat se također
zahvalio na pruženoj prilici i istakao da je novi referat na koji
je izabran zahtjevan posao ali da
će poštenim i odgovornim radom
uspjeti savladati nove zadatke.
„Zahvalan sam na ovoj prilici i
svjestan sam odgovornosti koju
preuzimam. Služba unutrašnje kontrole jedan je od važnijih faktora u
uspješnom poslovanju naše kompanije. U Centrotrans Eurolinesu
sam dugi niz godina i svjestan
sam da se svaki posao mora raditi
prije svega odgovorno, pošteno i
detaljno, a posebno posao kontrolora. Nadam se da ćemo svojim
dobrim radom ispuniti očekivanja i
postati dio uspješnog tima Službe
unutrašnje kontrole.
Tekst : Aida Smajić
Dva nova uposlenika u Službi unutrašnje kontrole
AKTIVNOSTI
unutrašnje kontrole
15
Č
etvrti Međunarodni Putujući
Festival Eko i Turističkog
Filma - ITEF 2011, autora
Janesa Tadića, organizovan od
strane kompanije Centrotrans-Eurolines i agencije Mark IN završio
je sa cjelokupnim programom
emitiranja filmova.
Tokom trajanja Festivala, turističke i
eko filmove iz osam evropskih zemalja pogledalo je više od 400.000
gledalaca koji su putem glasačkih
listića učestvovali u konačnom poretku i proglašenju najboljih filmova. Svečana ceremonija i dodjela
nagrada održana je 31.10.2011.
godine sa početkom u Hotelu Hollywood na Ilidži. Na svečanom zatvaranju i proglašenju pobjednika
IV ITEF-a prisustvovao je veliki broj
uglednih zvanica iz društvenog i
političkog života ali i rekordno veliki broj medija.
Kao što je poznato Centrotrans
Eurolines je uz Janesa Tadića nosioc licence za ovaj festival. Dosta poslova vezanih za realizaciju
festivala vezano je za aktivnosti
naših zaposlenika. Direktor festivala je od osnivanja mr. sc. Muhamed Šaćiragić, koji je i uručio
nagrade pobjedničkim filmovima.
O konačnom poretku pobjednika
Festivala ITEF i ove godine odlučili
su putnici-glasači, koji su tokom
tri mjeseca prikazivanja na 28
16
međunarodnih linija CentrotransEurolinesa i 8 linija Autoprevoza Banja Luka imali
prilike odlučiti se između
četrnaest filmskih-turističkih i
eko filmova iz osam evropskih zemalja.
Prema glasovima putnika
prvo mjesto i Zlatnu pahuljicu Festivala osvojio
je BH film „Eco Queen”
Drežnice, dok je hrvatski
film „Zagreb, Zagreb” osvojio drugo mjesto i Srebrenu
pahuljicu, te italijanski film
„Much more” Bronzanu pahuljicu i treće mjesto. Specijalno priznanje Festivala
ITEF osvojio je bh film „Kad
Garden city kaže laku noć”.
I ove godine kao zahvalnica za veliki doprinos u
uspješnoj organizaciji festivala dodijeljena je nagrada
vozaču i saobraćajnom referentu. Zlatni volan dobio
je Šišić Selver dok je posthumno nagrada Zlatni volan dodijeljena Mahmutović
Dženalu.
Originalnost Festivala ITEF
počiva na činjenici da se
odvija u autobusima Centrotrans-Eurolines-a koji operiraju na više međunarodnih
linija i prolaze kroz Crnu
Goru, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju,
Austriju, Njemačku, Francusku,
Belgiju, Dansku i Holandiju. Povezivanje različitih naroda i kultura,
te promocija kulturnih i historijskih
znamenitosti i turističkih potencijala zemalja učesnica osnovne su
vrijednost ITEF-a. Podizanje svijesti
o važnosti očuvanja prirodne okoline, te naglašavanje upravo prirodnih resursa kao najvećeg, ali
neiskorištenog potencijala održivog
razvoja BH ekonomije, još je jedan
bitan cilj ovoga Festivala.
Festival ITEF kao jedan od svojih
osnovih ciljeva ima i promociju i
povećanje interkulturalnog dijalo-
Tekst : Aida Smajić
AKTIVNOSTI
Završen IV Festival turističkog
filma i ekologije
AKTIVNOSTI
Prestižno priznanje u Širokom
Brijegu
ga između različitih nacija i zemalja, ali i promociju internacionalnih
vrijednosti i identiteta. Prikazujući
filmove iz osam evropskih zemalja, 400.000 putnika imalo je priliku bliže upoznati se sa turističkim
destinacijama, kulturnim i historijskim naslijeđem zemalja učesnica
te međunarodnom načinu i stilu
života.
Festival ITEF kao multidisciplinami projekat, uz podršku svih onih
koji su prepoznali pozitivnu energiju i njegov potencijal, sigurno će
postati respektabilan BH business
proizvod. Bitno je napomenuti i da
bez velikog zalaganja svih uposlenika ovaj festival ne bi dostigao
nivo i uspjeh koji uživa.
Zlatna ugostiteljska kruna 2011.
ciljeve, „Ugostiteljska kruna“ predstavlja aktivnost koja se u cjelini
provodi u okviru struke, što garantuje objektivnost i poštivanje profesionalnih kriterija tokom izbora
najboljih. Zbog toga je ova nagrada postala prepoznatljivo mjerilo
kvaliteta i služi na ponos onima koji
je dobiju. Na taj se način ispunjava
jedan od ciljeva koji je Udruženje
hotelijera i restoratera BiH
imao prilikom pokretanja
akcije od samog početka,
a to je vraćanje digniteta
i povjerenja javnosti u izbore na kojima se ocjenjuje kvalitet proizvoda i
pruženih usluga. Najvažniji
cilj ove akcije je podsticnje takmičarskog duha što
utiče na podizanje općeg
nivoa turističke i ugostiteljske ponude u Bosni i
Hercegovini.
Ove godine prestižno
priznanje „Zlatna ugostiteljska kruna“ pripalo je
kompaniji Centrotrans Eu-
rolines za uspješnu organizaciju već
četvrtog po redu međunarodnog
putujućeg festivala turističkog filma i ekologije ITEF. Ova nagrada
dokazuje da festival svake godine
ima sve veći značaj, a da je Centrotrans Eurolines društveno odgovorna kompanija koja ulaže u promociju i razvoj domaćeg turizma.
Tekst : Almina Bjelonja
Dana 13.10.2011. godine u
Širokom Brijegu kompaniji Centrotrans Eurolines je za partnerstvo u
festivalu ITEF dodijeljeno priznanje
„Zlatna ugostiteljska kruna“. Nagradu je u ime kompanije Centrotrans Eurolines preuzeo mr. sci.
Šaćiragić Muhamed, inače direktor
Međunarodnog putujućeg festivala
turističkog filma i ekologije ITEF.
Zlatna ugostiteljska kruna je naziv
bosanskohercegovačke nagrade
u oblasti ugostiteljstva i turizma,
a nagrada se tradicionalno dodjeljuju krajem svake kalendarske
godine. U ocjenjivačkom odboru
za izbor najboljih se nalaze ugledni
stručnjaci iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Bosni i Hercegovini. U
procesu odabira najboljih striktno se primjenjuju opći i posebni kriteriji za ocjenjivanje. Zbog
toga je „Zlatna ugostiteljska kruna“ najprestižnija i najcjenjenija
nagrada koja se u BiH dodjeljuje
za postignute rezultate u oblasti
turizma i ugostiteljstva. Za razliku
od drugih izbora koji imaju slične
17
U
gradu Ulmu, u Njemačkoj,
27. i 28. oktobra ove godine, održana je redovna
sjednica Skupštine Eurolines organizacije, pod radnim nazivom
Korisnik (Customer). U ime Centrotrans Eurolines-a na sastanku
Skupštine prisustvovali su mr.sc.
Safudin Čengić, Generalni direktor Centrotrans Eurolines-a i mr.sc.
Muhamed Šaćiragić, Predsjednik
Nadzornog odbora Centrotrans
Eurolines.
Ova sesija je održana u Setra
Coach Builders Centru, u novoj
fabrici autobusa Setra, koji su
bili organizatori ovoga susreta i
domaćini Eurolines organizacije.
U dvodnevnom, jako intenzivnom
programu, članovi Eurolines-a
su imali priliku posjetiti tvornicu
i tvorničke pogone Setre gdje je
osim proizvodne linije autobusa
Setra, koji predstavljaju jedan od
najkvalitetnijih proizvoda u oblasti autobuske industrije u Evropi,
održana i posjeta tvornici sjedišta
koja je najveća tvornica autobuskih
sjedišta u Evropi sa proizvodom od
ccc 200 000 primjeraka godišnje.
Prilikom obilaska fabrike, članovi
Eurolines-a su se mogli uvjeriti u
savršenu tehnologiju i preciznost
izrade autobusa Setra, zbog čega
je ovaj tip autobusa nekoliko godina proglašavan za autobus godine u Evropi i regionu. U okviru
18
dvodnevnog zasjedanja skupšine,
izlaganje o utvrđenim temama je
imalo nekoliko uvaženih stručnjaka
iz oblasti marketinga i finansija, a
prije svega Richard Clarke koji je
zajedno sa Arthurom D. Little imao
temu pod nazivom “Sigurnost”,
koja je bila opća tema za sve
članove Eurolines-a. Zatim, samu
temu “Korisnik” koja je bila na
neki način naslovna tema ovoga
zasjedanja, održao je predsjednik
Eurolines-a John Gilbert, a naredni dan je jako lijepo i interaktivno
predavanje održao Keith Antoine
o istoj temi. Osim toga, Eurolines
je dao osvrt na novu Web stranicu, odnosno rekonstrukciju Web
stranice, koju je dao Daryl Irvine iz
Walker Agencije.
Oficijelni dio Skupštine je podrazumijevao standardne teme koje
su sadržane u svakoj Skupštini a to
su: izvještaji komiteta Eurolinesa,
izvještaji o finansijskom poslovanju
Eurolines-a za 2010. godinu, informacija o trendu tržišta u 2011. godini, informacija o prodaji putem
Eurolines pasa itd..
Jedno od bitnih pitanja je bilo
isključenje člana Euirolines-a, firme
Ulusoy iz Turske, koja, iako je jedan
od najvećih Turskih prevoznika i
članica Eurolines-a, zbog svoje pasivnosti i neangažovanosti dozvolila da se stavi na dnevni red odluka
o isključenju.
Tokom dvodnevnog druženja sa
32 članice Eurolinesa-a, naši predstavnici su imali susrete sa svim
važnijim partnerima iz Eurolines
organizacije. Posebno mjesto u
tom druženju je predstavljao tzv.
balkaski blok prevoznika u kome
se nalaze Veolija iz Slovenije,
Autotrans iz Rijeke, Lasta iz Beograda i Centrotrans Eurolines iz
Bosne i Hercegovine. Ova grupa
menadžera razvija međusobno
dobru komunikaciju i prijateljske
odnose što je i inače opšta karakteristika poslovnih odnosa sa ovim
organizacijama.
Danilo Bojak- Autotrans Rijeka, Muhamed Šaćiragić-Centrotrans Eurolines, Marinko
Ljumović-Lasta Beograd, Safudin Čengić-Centrotrans Eurolines, Nenad Čebohin-Veolija
Ljubljana i Predrag Ribić-Panturist Osijek.
Tekst : Minela Šarić
AKTIVNOSTI
Održana Skupština Eurolinesa
sjedećih i 10 stojećih mjesta. Ovaj
dan se i danas obilježava kao
važan datum u Ulmu. Autobus je
dostizao brzinu od 45km/h, što
je bilo zadivljujuće za sve putnike
obzirom da je to bilo za 15 km brže
od svih dozvoljenih ograničenja.
Uz otkriće „samostojećih“ okvira
za autobuse “SElbstTRAgend”,
1951. godine SETRA je rođena.
Od tada filozofija „Najbolji u
klasi“ se provlači iz generacije u
generaciju. Prvi autobus S8 predstavljao je pravo tehnološko čudo
za to vrijeme. Sa najmodernijom
opremom, velikim prtljažnicima,
grijanjem za svako sjedište, klimom
itd. Bio je pravi tehnološki fenomen
i čudo u autobuskom sektoru.
Međutim, već 1955. godine SETRA
izbacuje novo dostignuće među
autobusima na tržište. Poznati
„Klub Bus“ bio je jedinstven među
autobusima tog vremena jer je
imao i bar ali je ujedno bio i najmanja SETRA ikada proizvedena.
Do 1959. godine ova kompanija
proizvodi još tri linje autobusa S9,
S10 i S11.
Godine 1963. SETRA predstavlja
autobuse S 125. Ova linija je bila
urbana i namijenjena masovnim
prevozima. Također bitno je napomenuti da je ova linija za samo
četiri godine zavladala tržištem.
Sedamdesete predstavljaju vrhunac inovacija. Sa linijom S 200
postignut je čak i veću uspjeh i
iznenađenje od linije S8. Ovaj autobus je nazivan „Rolls-Royceom“
među autobusima. Između 1976.
i 1991. godine SETRA je kreirala čak
65 različitih konstrukcijskih formi
autobusa.
2000 - ta donosi novu filozofiju koju SETRA
uspješno
prati
„Više, brže, dalje“.
Na proslavi 50-te
godišnjice predstavljeno je de-
vet veličanstvenih modela. Sa
Top Class 400 SETRA još jednom
postiže prekretnicu u autobuskom
dizajnu i inženjeringu. 2008. godine SETRA prvi put predstavlja
Activ Brake Assist (ABA) što u prijevodu znači hitna pomoć u kočenju.
Ovo kratko putovanje kroz istoriju
SETRE se završava sa 2011. godinom koja je za ovu uspješnu kompaniju godina slavlja i godišnjica.
Povodom ovoga SETRA je izbacila
ograničen broj vozila specijalne
linije S416 HDH. Ova vozila predstavljaju sinonim za eleganciju,
udobnost i sigurnost.
Od prvog dana do danas SETRA
je isporučila preko 100 000 vozila
kupcima koji traže prvoklasan luksuzan autobus vrhunskog komfora
za svoje putnike kao i najbolje uslove rada za svoje vozače. SETRA
se ističe mogućnošću da izlazi u
susret raznim individualnim zahtjevima kupaca kao i izborom najfinije dostupne opreme.
Tekst : Aida Smajić
U
oktobru 2011. godine SETRA je obilježila 60 godina
uspješnog poslovanja. Obzirom da su u istoriji razvoja drumskog saobraćaja u svijetu ovi autobusi zauzimali značajno mjesto,
donosimo vam interesantnu priču o
nastanku razvoju i velikom uspjehu
ove kompanije. SETRA nije adekvatno svom kvalitetu i tradiciji dovoljno zastupljena u voznom parku
Centrotrans Eurolines. U cijeloj
istoriji kompanije kroz naše vozne
parkove prošlo je tek dvadesetak
autobusa ove marke. Razlog tome
treba tražiti prije svega u tradicionalnom odnosu prema određenom
tipu vozila, obučenosti voznog
osoblja i mehaničara, što je u eksploataciji vozila veoma često u
prvom planu kod nabavke novih
voznih sredstava.
Početci nastanka firme SETRA
datiraju od 1907. godina koja je
označena kao rođenje prvog autobusa izgrađenog u “Kässbohrerovoj maloj autobuskoj fabrici”. To
je bila kombinacija komercijalnog
vozila za prijevoz ljudi i dobara. U
1911. godini, Karl Heinrich Kässbohrer je počeo sa radom na uspostavljanju autobuskog prijevoza,
a te godine je uspostavljena i prva
autobuska linija u Njemačkoj, što
je bio kamen temeljac za jednu
dugotrajnu uspješnu priču.
Ova linija je povezivala Ulm i Wiblingen, a na otvorenje prve vožnje
je došlo čak 5000 ljudi. Karl Heinrich Kässbohrer za ovu liniju je dizajnirao i izgradio autobus sa 18
AKTIVNOSTI
Setra proslavila 60 godina
postojanja
19
AKTIVNOSTI
Pariz - Grad svjetlosti
O
d 8. do 13.10. 2011. godine, Centrotours je imao
veliki ispit koji se zvao
organizacija prijevoza navijača
na, uslovno rečeno, historijsku
utakmicu našeg državnog tima u
Parizu, na meč koji nas je mogao
dovesti na vodeće mjesto u grupi.
Ovaj veoma obiman zadatak je
podrazumijevao da se izvrše seriozne pripreme oko prodaje kapaciteta, prodaje naših aranžmana,
organizacije prijevoza, smještaja,
transfera i fakultativnih izleta za
grupe. Na kraju se može reći da
je Centrotrans uz određene nedostatke koji su interne prirode,
uspješno obavio ovaj zadatak
i da je ovo potvrda spremnosti
Centrotoursa i Centrotrans Eurolinesa u cjelini da se bavi i sa
najsloženijim organizacijama prijevoza, smještaja itd.
Za prijevoz naših gostiju organizovana su četiri avionska leta od
čega su dva na redovnim linijama
Austria Airlines i Croatia Airlines
i dva charter leta sa ukupno 400
putnika. Osim toga, Centrotrans
je imao aranžmane sa autobuskim
prijevozom za navijače i to šest autobusa na relaciji Sarajevo – Pariz
– Sarajevo.
Smještaj naših gostiju je bio potencijalno veliki problem zbog toga
što za ovoliki broj putnika se nije
mogao obezbijediti jedan hotel,
20
niti hoteli u blizini što je organizatorima zadavalo velike muke i
probleme koji su se morali u hodu
rješavati. Naime, naši gosti su bili
smješteni u ukupno 14 hotela što
podrazumijeva 14 transfera, 14
osoba za kontakte itd. Što je multipliciralo naše probleme.
Isto tako, zbog različitih cijena
aranžmana kvalitet hotela nije bio
istovjetan što je normalno, ali u
kontaktima između naših korisnika
usluga, onih koji su platili najnižu
cijenu i onih koji su platili višu cijenu
aranžmana dolazi do diskusije oko
kvaliteta usluga. Jedno od iskustava koje je ujedno i pravilo za sve
turističke organizacije je da najveći
broj primjedbi dolazi od onih grupa koji su platili najniže cijene i koji
objektivno dobivaju uslugu koju su
i platili. Iz tih razloga preporuka za
naredni period je da se broj hotela obavezno smanji i da kvalitet
hotela ne bude ispod 4* jer se na
takav način obezbjeđuje kupcu
naših usluga adekvatna usluga, i
povećava se nivo kvaliteta.
Boravak u Parizu je protekao veoma dinamično, obzirom da je Pariz
– grad svjetlosti jedna od najinteresantnijih turističkih destinacija u
svijetu sa brojnim turističkim atrakcijama koje jednostavno nisu dozvoljavale da naši gosti, koji su prije
svega došli na utakmicu, budu
mirni već su se posvetili posjetama
raznih znamenitosti kao što su Eifelov toranj, Trg nacije, Trg Bastille,
Trijumfalna kapija, Louvre, Disneyland itd.
Pariz je čaroban grad - grad umjetnosti, arhitekture, luksuza, mode,
dobre zabave, kroasana i vina.
Naši gosti su prije svega posjetili
Eiffelov toranj koji je najpoznatija
pariška ikona. Ovaj željezni toranj
izgrađen je u neposrednoj blizini
rijeke Seine na Champ de Mars.
Od otvorenja 1889. godine posjetilo ga je više od 235 miliona ljudi, čineći ga tako najposjećenijim
spomenikom na svijetu za koji se
plaća ulaz! Dolazak na Eiffelov
toranj i ostale muzejske prostore
se mora najaviti tako da grupe
koje se najave imaju mogućnost
da prođu bez velikih čekanj, a svi
ostali pojedinačni posjetitelji ovih
znamenitosti moraju čekati u velikim redovima.
Naravno da posjeta muzeju Louvre,
koji je jedan od najposjećenijih
muzeja na svijetu ne ostavlja nikoga ravnodušnim, a posebno one
koji su ljubitelji umjetnosti. Muzej je
smješten u jednom od pariških povijesnih spomenika, Palais du Louvre, smještenom na desnoj obali
Seine. Najpoznatija djela izložena
u ovom muzeju su Mona Lisa, Madona s djetetom i sv. Ivanom, van
Goghov autoportret, Moulin de
la Galette itd. Vrlo bogate muzejske kolekcije podeljene su na šest
odeljaka: egipatski, orijentalni,
grčki i rimski antikviteti, slike, skulpture, umetnički predmeti. Jedna od
karakteristika ovog muzeja je što se
ulazi kroz uski prolaz – vrata koja
su predviđena za zaprežna vozila,
a koja su se koristila prije tri - četiri
stolječa. Ovo je bio ispit za naše
posade jer je kroz ta vrata trebalo
provući autobuse, a da se nigdje
ne zagrebe. Na samim vratima su
brojne parnice sa drugih vozila
koja se redovno oštečuju prolazeći
kroz ovaj uski prolaz. Naravno, svi
vozači Centrotrans Eurolinesa su
kroz ova vrata prošli bez ikakvih
problema i sa lakoćom.
Muzej d’Orsay nalazi se u ulici Rue
de la Légion d’Honneur u Parizu.
Poznat je u cijelom svijetu po svojoj
zbirci remek-djela impresionizma
i postimpresionizma. Posebno je
zanimljive kolekcije van Gogha,
Renoira, Moneta, … Taj muzej
se zapravo nalazi u staroj zgradi
željezničke stanice koja je adaptirana i od 19 stoljeća se koristi kao
muzejski prostor.
Naši navijači su posjetili i Montmartre, sjeverni i ujedno najviši dio
Pariza, sa kojeg se pruža pogled na
ostale dijelove grada, a koji predstavlja umjetničko sjedište Pariza.
Ovaj dio je sačuvao izgled starog
grada sa krivudavim ulicama i starim kućama. Na Montmartru nalazi
se i crkva Sacré-Cœur, na čijem se
prostoru nalazi i poznato groblje
Momtmartre na kome su sahranjene brojne poznate osobe. Ova
veličanstvena građevina izgrađena
je 1876. godine, a posvećena je
1919. godine.
Veliki broj naših gostiju je posjetio i Versaj, bivši dvorac francuskih kraljeva koji je jedno je od
najposjećenijih turističkih mjesta na
svijetu. Pored Eiffelove kule, predstavlja najveću turističku znamenitost Pariza. Prema želji kralja Luja
XIV, radovi na izgradnji današnjeg
dvorca započeti su 1688. godine.
Versaj je bio sjedište francuskih
kraljeva do Luja XVI koji nije shvatio neizbježnost društvenih promjena. Naime, skupštinska većina
tražila je uspostavljanje ustavne
monarhije (kao što je to danas u
Britaniji ili Španiji) što Luj XVI nije
prihvaćao. Na kraju su u revoluciji i on i njegova žena uhapšeni i
pogubljeni na giljotini. Nakon njihove smrti, dvorac je neko vrijeme
bio zapušten i čak mu je zaprijetilo
propadanje. Odlukom kralja Luja
Filipa, kompleks je restauriran i
pretvoren u muzej.
Notre Dame de Paris najpoznatija
je katedrala u gradu. Izgrađena
u gotičkom stilu na Île de la Cité,
sjedište je pariškog nadbiskupa.
Ime joj znači Naša Gospa’.
Slavoluk pobjede je spomenik
smješten na zapadnom kraju Elizejskih poljana, u središnjem dijelu
Trga Charles de Gaulle. Simbolizira
sve koji su poginuli za Francusku, a
naročito one poginule tokom Napoleonskih ratova.
Naravno bila je neizostavna posje-
AKTIVNOSTI
Tekst: Aida Smajić
Pariz - Grad svjetlosti
21
ta najpoznatijem kabareu - Moulin
Rouge koji pruža nezaboravnu zabavu i po kome je snimljen i jedan
uspješni igrani film.
Sam dan utakmice je protekao u
iščekivanju rezultata i pripremama
za istu. Poučeni smo bili ranijim
iskustvima iz prethodnih dana, da
transferi sa autobusima kroz Pariz
nisu bili najefikasnije sredstvo prijevoza na utakmicu jer su gužve
bile tolike da se i po nekoliko sati
prelazi jedna kratka destinacija.
Naši gosti su bili upućeni na odlazak na utakmicu putem metroa
koji također predstavlja jedno
tehnološko čudo. Naime, sastavni
dio metroa su ekspresni vozovi koji
idu i preko 120km/h. Uvezani su
i pokreću se iz jednog centra, a
funkcionišu bez ijednog vozača ili
drugog člana posade.
Stadion „Stade de France“ na kojem se odigravala utakmica i koji
ima kapacitet od 80,000 sjedišta
bio obojen u plavo – žutu boju jer
je bilo jako mnogo naših navijača.
Oni su stigli iz svih krajeva BiH ali
22
i dijaspore. Pretpostavlja se da je
preko 30% navijača na stadionu
bilo iz BiH. Intresantno je napomenuti da su na stadionu naši navijači
bili sa navijačima reprezentacije
Francuske, vijorile su se zastave
obje države jedna do druge ali nije
bilo niti jednog incidenta, što je
za svaku pohvalu i treba da bude
uzor svim navijačima koji na žalost
u posljednje vrijeme sve više prave
nerede.
O putovanju u Pariz utiske nam
je prenio Muamer Lutvić, direktor
Centrotoursa: „Prije svega želim
reći kako je organizacija odlaska
naših navijača na utakmicu u Pariz
bila izuzetno zahtjevna i obimna. Naime, na ovu utakmicu je u
aranžmanu Centrotoursa putovao
rekordan broj navijača. Ukupan
broj putnika je, prema informacijama kojima ja raspolažem, bio
preko 950, a u kompletnoj organizaciji je učestvovalo 15 naših
vodiča. Najzahtjevniji dio putovanja je bio spojiti sve putnike koji su
došli u Pariz avionom i autobusom,
a uz ovaj broj putnika, u Parizu
smo imali i VIP goste. Svi putnici
koji su putovali sa Centrotursom
bili su smješteni u 14 hotela što je
zahtjevalo dodatni angažman svih
učesnika ove velike organizacije.
U peridu od 07.10.2011 do
11.10.2011 kompletiran je broj
putnika koji su putovali avionom
ili autobusom. Za vrijeme boravka
u Parizu na nekim fakultativnim
izletima, poput Tour de Eiffel i
muzej Louvre, bilo je i do 400
gostiju. Nakon svih ovih obilazaka
grupe su krenule prema stadionu
Stade de France očekujući pobjedu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Veliku radost i povratak
u našu zemlju sa osmjehom pokvario je jedan pogodak Francuske
reprezentacije. Nakon odlično
odigrane utakmice 12.10.2011.
godine prva grupa odlazi sa aerodroma u Parizu za Sarajevo.
Poslijednja grupa krenula je za Sarajevo dan kasnije i to nakon organizovanog praćenja izvlaćenja
parova u Krakowu, naime svi su
željno iščekivali da saznaju koga
će reprezentacija BiH dobiti za protivnika u baražu. Naše putovanje
je završeno 13.10.2011. godine u
21:30h kada je i posljednja grupa
sletila na Sarajevski aerodrom. O
našoj organizaciji u Parizu govori
i broj putnika koji će putovati sa
našom agencijom u Portugal. O
tome ćemo naravno više govoriti
naredni put.“
Nakon svega ovoga se može reći
da smo uspješno obavili ovaj zadatak ali da svaki zaposlenik u svojoj
analizi treba da posebno istakne
eventualne propuste u organizaciji
i da se ti propusti, kod svakog narednog organizovanja sličnih manifestacija, eliminišu i isprave.
Tekst : Aida Smajić
AKTIVNOSTI
Pariz - Grad svjetlosti
Za Izvršni odbor Fonda izabrani su slijedeći članovi:
1. Ekić Mirha – predsjednik
2. Fišo Mujo – član
3. Imširović Arijana – član
Za komisiju Fonda izabrani su slijedeći članovi:
1. Jablić Ahmo - predsjednik
2. Bakula Šimo – član
3. Devedžija Himzo – član
4. Alić Šejla – član
5. Porča Amerisa – član
Za blagajnika Fonda izabrana je Gordana Šrepfler.
Novine usvojenog Pravilnika sastoje se u tehničkom
poboljšanju prethodnog teksta Pravilnika, te promjeni
skala članarine u Fondu kako slijedi:
• Do 450,00 KM plate – 3,00 KM
• Od 451,00 do 600,00 – 5,00 KM
• Od 601,00 do 1000,00 – 10,00 KM
• Od 1001,00 do 1500,00 – 15,00 KM
• Od 1501 i dalje – 20,00 KM
Kao što je poznato Fond solidarnosti, koji se izvorno
zvao Fond za zdravstvenu zaštitu radnika, formiran je
2000. godine prilikom privatizacije Centrotrans Eurolines. Kao jedan od dvanaest osnovnih kriterija koji
su ugrađeni u Statut Društva, stavljena je i obaveza
formiranja ovoga fonda. Sada već možemo konstatovati da su ovi kriteriji odigrali značajnu ulogu u stabilnosti poslovanja i opstanku Firme u postprivatizacijskom periodu. U proteklom period Fond je potvrdio
u potpunosti svoju funkciju i opravdanost formiranja.
Brojni korisnici ovoga fonda su koristeći sredstva
Fonda dobili pomoć kod liječenja i nabavke lijekova.
Po novom Pravilniku će se početi raditi shodno usvojenim principima, osam dana nakon održane
Skupštine Fonda, što znači da će se već kod obračuna
oktobarske plate članarina obračunati po novom
Pravilniku. Sadašnji članovi Fonda – svi aktivni radnici, produžavaju svoje članstvo u Fondu. Ukoliko
neko iskaže želju da ne želi biti član, potrebno je da
svoj zahtjev za isključenje u pismenoj formi dostavi
putem protokola Društva.
Tekst : Amerisa Porča
N
a inicijativu Izvršnog odbora Sindikata Centrotrans Eurolines urađene su izmjene i dopune
Pravilnika Fonda solidarnosti Centrotrans
Eurolines. Na sjednici Izvršnog odbora Sindikata
održanoj 09.09.2011. godine izmjene Pravilnika su
usvojene sa prijedlogom da se sazove Skupština Fonda koja bi nacrt Pravilnika usvojila. Utvrđen je sastav
Skupštine Fonda kojeg čine uposlenici iz slijedećih
funkcija:
• Tehnička funkcija - 4 člana (Jablić Ahmo, Bakula
Šimo, Čengić Eldin, Devedžija Himzo)
• Marketing funkcija - 3 člana (Ibišević Ismet,
Imširović Arijana, Porča Amerisa)
• Zajedničke funkcije – 2 člana (Ekić Mirha, Alić
Šejla)
Skupština Fonda održana je 04.11.2011. godine na
kojoj je Pravilnik Fonda solidarnosti jednoglasno usvojen. Tom prilikom donesena je i odluka o izboru
organa Fonda solidarnosti: Izvršnog odbor Fonda
solidarnosti, Komisije Fonda solidarnosti i Blagajnika
Fonda solidarnosti.
AKTIVNOSTI
Usvojen novi Pravilnik
Fonda solidarnosti
23
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za septembar 2011. godine
Znatno bolji pokazatelji od prošlogodišnjih
09/11
Index 11/10
105 %
115 %
110 %
109 %
Index 11/Pl
105 %
109 %
109%
104 %
S
vi fizički pokazatelji u mjesecu septembru bilježe rast, a najveći je zabilježen kod ostvarene realizacije, i to
15% u odnosu na prošlu godinu i 9% u odnosu na plan. Ovakvim pozitivnim pokazateljima doprinijele
su sve poslovne jedinice, osim PJ Olovo. Iskorištenost vozila na nivou Društva u prosijeku je manja za 2%
u odnosu na prošlu godinu, odnosno 1% u odnosu na plan. Razlog nešto slabije iskorištenosti vozila je veći
broj vozila u odnosu na plan i prošlu godinu, iako je veći broj pređenih kilometara u septembru ove godine.
Potrebno je naglasiti da je ova iskorištenost u septembru dosta bolja nego u prethodnim mjesecima.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije za septembar 2011. godine
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
MGS
11./ 10
11./ Pl
103
104
102
102
118
111
Kiseljak i Fojnica
11./ 10
11./ Pl
105
100
109
101
108
108
PGS
11./ 10
11./ Pl
112
131
114
110
135
108
Ilijaš
11./ 10
11./ Pl
104
100
107
106
126
116
Visoko
11./ 10
11./ Pl
114
102
102
117
100
102
Olovo
11./ 10
11./ Pl
98
90
110
106
87
78
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama za septembar.
Po poslovnim centrima možemo konstatovati da je najveći broj pokazatelja pozitivan, a imamo samo negativne pokazatelje za PJ Olovo kod pređenih kilometara i ostvarene realizacije.
Dva dana, štrajk zaposlenika KJKP GRAS, imao je kod prigradskih poslovnih jedinica znatan utjecaj na fizičke
pokazatelje. Ovo se posebno odnosi na broj prevezenih putnika i ostvarenu realizaciju kod PJ PGS i RJ Ilijaš.
Posebno je potrebno naglasiti da je PJ MGS, kao najveća i najznačajnija poslovna jedinica u poslovanju
24
Društva, u ovom mjesecu uspjela
ostvariti bolje fizičke pokazatelje, a
posebno se ističe rast realizacije za
18% u odnosu na prošlu godinu i
11% u odnosu na plan.
PJ Olovo, kao i prethodnih mjeseci nije uspjela ostvariti plansku
kilometražu i realizaciju iz poznatih
razloga, a to je raskid ugovorenog
prijevoza sa ŠPD-om Zavidovići.
U ovom mjesecu dolazi do rasta
učešća prigradskih poslovnih jedinica u odnosu na prošli mjesec. U
augustu je PJ MGS imala učešće
75,31%, a septembar je dosta
manji i iznosi 64,39%.
POSLOVANJE
Pređeni kilometri veći za 5% u odnosu na 2010. godinu, a za 5% u odnosu na plan.
Realizacija od saobraćaja veća od prošlogodišnje za 15%, a za 9% od planske.
Broj prevezenih putnika veći za 10% od prošlogodišnjeg septembra, a 9% od plana.
Cijena po kilometru veća od prošlogodišnje za 9%, a 4% od planirane.
Prihod veći za 15% od prihoda u septembru 2010. godine, a 8% od planiranog.
Rashodi veći za 10% od rashoda u septembru 2010. godine, a 8% od planiranih.
Grafički prikaz procentualnog učešća po poslovnim jedinicama u ostvarenju pređenih kilometara za august.
Finansijski pokazatelji poslovanja u augustu 2011. godine
septembru
Pređeni kilometri _________________ 1.102.124
Prevezeno putnika ________________ 533.094
Ukupan broj autobusa ____________
143
Koefcijent ispravnosti _____________
0,81
Potrošeno gorivo u litrima _________ 347.521
Trend poslovanja za august u odnosu
Septembar u brojkama
Ukupan broj zaposlenika________________
Broj evidentiranih šteta _________________
Efekti unutrašnje kontrole - Broj kontrola ___
Računari u upotrebi ____________________
2011. PLAN
2011. PLAN
PJ Olovo
RJ Međugrad
RJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
463
20
2.794
151
PGS
Sarajevo
CentrotransKakanj
Centrotrans
R
a.d. Istocno Sarajevo
Centro trade
R
R
Tekst: Čutura Sakib
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u
Ostvareni finansijski rezultat je pozitivan i bolji je od
prošlogodišnjeg, kao i od plana. Međutim ne možemo govoriti o zadovoljavajućem, obzirom da znatan rast pređene
kilometraže i broja prevezenih putnika nije u velikoj mjeri doprinio još boljem finansijskom rezultatu. Glavni razlozi su i
dalje visoki troškovi poslovanja, a prvenstveno trošak goriva.
Ukupan broj zaposlenih sa 30.09.2011.godine iznosi 463.
Na nivou Društva imamo i dalje prisutan problem sa likvidnošću,
ali i pored ovog problema nastavlja se kao i u prethodnim
mjesecima redovna isplata ličnih primanja zaposlenicima.
25
U
prava Društva Centrotrans
- Eurolines u toku mjeseca
oktobra 2011. godine,
održala je četiri sjednica sa ukupno 28. tačaka dnevnog reda na
kojima je razmatrana poslovna
problematika. Donešene su odluke o nabavci neophodnih osnovnih sredstava za potrebe rada
određenih segmenata Društva, a
na prijedlog izvršnih direktora funkcija Društva.
Izdvajamo neke od tema, koje su
bile aktuelne u prethodnom periodu kao i stavove i zaključke Uprave:
PROBLEMATIKA PREVOZA U KANTONU SARAJEVO
Problematika razmatranja Uprave
su i dalje aktuelne teme, borba
sa birokratijom Kantona Sarajevo,
odnosno Vladom i Ministarstvom
saobraćaja i komunikacija oko
ulaska Društva sa prevozom putnika
u kantonu i završetak jedinstvenog
informacionog sistema –
IMIS-a u Društvu. Izuzetno složena problematika, ali usprkos svemu
Uprava Društva i dalje
istrajava na rješenju navedene problematike.
Očekuju su prijedlozi i
rješenja ministra i Vlade
KS i nadamo se da će u
prijedlogu odluke o prevozu putnika u Kantonu
Sarajevo i Centrotrans
– Eurolines dobiti mjesto
koje i zaslužuje.
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA MJESEC AVGUST 2011 godine
U mjesecu avgustu 2011. godine,
Društvo je ostvarilo pozitivan poslovni rezultat, i iznad očekivanja za
ovaj period za šta je Uprava Društva
odala priznanje svim zaposlenim u
Društvu. S obzirom na recesiju i
dalje treba ustrajavati na otklanjanje svih subjektivnih uzroka, a
posebno svakodnevno pratiti realizaciju plana i smanjenje troškova
u svakom segmentu Društva. I dalje
je ogromna odgovornost rukovodilaca organizacionih dijelova,
kojim rukovode, gdje se moraju
dodatno angažovati na ispunjenju
planskih veličina do kraja godine
kako bi društvo završilo poslovnu
godinu sa pozitivnim rezultatom.
U mjesecu septembru Društvo je
uspjelo smanjiti gubitak ostvaren
u proteklih osam mjeseci Kako bi
Društvo saniralo dosadašnji nega-
tivan rezultat tekuću godinu završilo
pozitivno, angažmanom svih zaposlenih se moraju ostvariti zacrtane
planske veličine, pa i više. Ipak
uzimajući u obzir navedene okolnosti Uprava je donijela odluku da
visina koeficijenta za mjesec septembar 2011.godine, iznosi 0,95.
O navedenom će se dat će se dati
opširnija informacija.
NADZORNI ODBOR
Jedanaesta
sjednica
Nadzornog odbora je održana dana
22.10.2011. godine. Na navedenoj sjednici usvojen je zapisnik sa
desete sjednice, zatim ja razmatrana Informacija o poslovanju za
mjesec septembar i period januar septembar 2011. godine. Nadzorni odbor je uputio pohvale svim zaposlenim i Menadžmentu Društva,
za izuzetno dobre ostvarene poslovne rezultate u mjesecu septembru, koji su i iznad očekivanih, ali
da se i dalje mora voditi računa
da se trend pozitivnog poslovanja
nastavi do kraja godine i poslovna 2011. godina završi pozitivno.
Društvo i dalje mora voditi računa
o smanjenju svih troškova do
granice podnošljivosti koja neće
ugroziti bezbjednost u saobraćaju
i veći angažmani svih zaposlenih.
Također je konstatacija da je gorivo najveća stavka u trošku i da se
na cijene ne može računati, ali da
se o potrošnji mora voditi posebna
pažnja, jer su tu uštede ogromne
i značajne za poslovanje Društva.
OSMIJEH Centrotransa
Na prijedlog Izvršnog direktora Tehničke funkcije Društva, Uprava Društva je priznanje OSMIJEH CENTROTRANSA u mjesecu oktobru 2011. godine, dodijelila Ohran Rešadu, raspoređenom u PJ MGS Društva, na
poslovima vozača autobusa, za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka i izuzetno dobre ostvarene
rezultate u dosadašnjem radu.
26
Prepis : Ekić Mirha
AKTIVNOSTI
Akcenti sa sjednica Uprave
Društva i Sjednica NO
PRIZNANJA
Priznanje
OSMIJEH Centrotransa
Ohran Rešad
je rođen je 14.11.1959. godine, u
Visokom gdje je završio osnovnu školu, a zvanje KV
vozača je stekao u Saobraćajnom školskom centru u Sarajevu. Porodičan je čovjek, oženjen i ima dvoje djece.
Član familije Centrotrans postao je 01.10.1985. godine. Prvo zaposlenje je bilo na poslovima vozača autobusa, u PJ Visoko. Tokom rata je stao u odbranu Bosne
i Hercegovine, gdje se nakon demobilizacije, vraća na
posao u PJ Visoko i vrlo brzo prelazi u PJ Međugradski
saobraćaj Sarajevo, po preporuci kao izuzetno vrijedan
radan, disciplinovan i kvalitetan zaposlenik.
svojim radom da
Centrotrans
u
svim segmentima
i organizacionim dijelovima kompanije ima ljude koji su sposobni da
obavljaju najodgovornije poslove
unutar kompanije. Ja se slažem da
otići u Pariz nije lako, evo mi smo
bili i ja sam lično vidio šta znači raditi u Parizu, otići u Amsterdam ili
Hamburg, nije isto kao kad obavite
liniju Sarajevo-Visoko. Međutim,
smatram da je odgovornost i potreba za kvalitetnim radom identična
i na liniji Sarajevo-Visoko kao i na
liniji Sarajevo-Frankfurt. Ono što je
mene posebno oduševilo ´92. godine, kada sam se sticajem okolnosti našao u Visokom, jeste ta
želja naših vozača da zadrže imovinu kompanije. Jedan od onih koji
je to uradio je Orhan Rešad. Do
danas, kako piše ovdje, a ja nisam
imao priliku da vidim ni jednu primjedbu od rukovodioca, putnika ili
od njegovih kolega, govori o tome
kakav je kao čovjek, profesionalni
vozač i kolega. Ja zaista smatram
da se i u njegovom slučaju pokazuje da mi ne prečešljamo uvijek spisak ljudi koji su kod nas zaposleni
kako bi na vrijeme uručili priznanje
ili vrednovali njihov rad i obično
tihi nenametljivi ljudi i u našem
slučaju ostaju po strani i onda naknadno primijetimo da su i oni tu.
Ja smatram da Orhan Rešad koji
je 28 godina kod nas, prvi njegov
radni dan je bio u Centrotransu,
da će još dugo godina raditi sa
nama, na zadovoljstvo prije svega
putnika, kompanije i njegove porodice. Ja moram da kažem da
sam imao priliku da u ratu budem
kod njega u kući, upoznam i djecu
i suprugu i ono što posebno treba
istaći je da Orhan Rešad ima jednu
izuzetnu porodicu sa dvoje djece
odraslih već, što govori o njemu
i kao porodičnom čovjeku koji
vodi računa o svojoj familiji i svojim najbližima, o firmi. Zbog toga
iskrene čestitke i smatram da ovo
priznanje ide u prave ruke.
Rešad Orhan – dobitnik priznanja
Osmijeh Centrotrans za mjesec oktobar je tom prilikom rekao:
«Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim prvenstveno Generalnom
direktoru i ostalim rukovodiocima
na ukazanom povjerenju. Kakav
sam bio do sada nastaviću i ovog
radnog vijeka što mi je ostalo do
kraja a nije puno, nekih četiri, pet
godina, da ostanem ovakav, da
nastojim da budem bolji, da prenesem i ovim našim generacijama
mlađim, kako treba cijeniti ovu firmu gdje smo stekli sve što imamo.
Ja sam došao ovdje sa 26 godina,
sad imam 52 godine. Sve što sam
stekao, to je bilo sa vama, hvala
puno. Živjeli.«
Prepis : Ekić Mirha
«Ja ću reći nekoliko stvari o hadžiji
Orhanu Rešadu iz ugla kako ga
ja vidim i kako sam ga doživio
od 1992. godine. Znači, Rešad
kao većina vozača u Visokom su
isključivo radili na prigradskim linijama, bolje rečeno opštinskim linijama u Visokom, prije rata. Sticajem okolnosti 1992. godine zbog
onoga što sve znamo i nedostatka
vozača došli smo u poziciju da nam
ljudi iz Visoko trebaju. Jedan od
sedmorice koji su tada počeli raditi
na međugradskim i međunarodnim
linijama je bio Orhan. Primjedba
od jednog vozača međugradskog
saobraćaja ili više njih je da ne
mogu raditi ljudi iz prigrada, da je
to puno ozbiljniji i kvalitetniji posao i da ti ljudi nisu vješti niti znaju
snalaziti se u inostranstvu i da ih
treba zadržati na linijama unutar
BIH, posebno na prostoru Općine
Visoko. Tada sam ja mlad i neiskusan rekao jednu stvar, da ne
znam ti koga dovedete u Zagreb
ili u Minhen ili u Ljubljanu jednom,
ako ne bude želio da nauči kako
se dolazi onda ćemo ga vratiti na
opštinske linije. Ali ne vjerujem da
se ovi ljudi ne znaju snaći i neće
htjeti naučiti kako se vozi. Na
naše zadovoljstvo kao kompanije
tih sedam ljudi, jedan je rahmetli
Dervišević Fuad, ostali su i dan
danas na međunarodnim linijama
i moram da kažem da su pokazali da svako može biti prvoklasni
međunarodni vozač. Jedan od njih
je svakako Rešad koji je dokazao
Oktobar 2011.
Prilikom dodjele ovoga priznanja Generalni direktor
mr. sc. Čengić Safudin se posebno zahvalio Orhanu za
njegov rad i između ostalog rekao:
27
Download

Ispraćene hadžije - Reportaža sa Hadža Ispraćene