Komplexná regenerácia bytových domov
TermoLexikon
Produktový katalóg
OBSAH
PENETRÁCIA, PODNÁTERY, PRÍPRAVA PODKLADU podkladové nátery regulujúce nasiakavosť / spevňujúce podklad medzinátery - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - špeciálne podkladové nátery - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
3
4
5
6
LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY, STIERKOVÉ MATERIÁLY - - - 7
lepiace hmoty- - - - - - - - - - - - - minerálne lepiace hmoty - - - - - - - organické lepiace a armovacie hmoty- minerálne lepiace a armovacie hmoty -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 8
- 9
- 9
10
TEPELNÉ IZOLÁCIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11
izolačné dosky a lamely - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
príslušenstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
HMOŽDINKY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
BRAVOLL® - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
EJOT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
PRÍSLUŠENSTVO ETICS - - - - - - - - výstužné sieťoviny- - - - - - - - - - - - - - - lišty a profily - - - - - - - - - - - - - - - - - rohové lišty so sieťovinou - - - - - - - - - - - tesnenie škár - - - - - - - - - - - - - - - - - škárovací materiál - profily pre dilatačné škáry
soklové lišty a príslušenstvo- - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
26
26
27
27
28
29
OMIETKY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31
fasádne omietky: organické - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
fasádne omietky: silikónové živicové - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37
fasádne farby: organické- - - - fasádne farby: silikónovo živicové
fasádne farby: silikátové - - - - interiérové farby: organické - - interiérové farby: latexové - - - interiérové farby: silikátové - - - interiérové farby: špeciálne- - - doplnky - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
38
39
40
40
41
41
42
KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY - - - - - - - - - - - - - - 43
Termo+Styrol Exclusive
Termo+Styrol Basic - Termo+Mineral Basic Termo+Styrol Flex- - Termo+Styrol Kombi Termo+Mineral Kombi
TermoSpeed - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
44
45
46
47
48
49
50
SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - - - - - - - - - - - - - 51
antikorózna ochrana
reprofilačné malty jemné malty- - - - ochrana betónu- - preklenutie trhlín - -
-
-
-
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
52
53
53
54
1
ÚVODNÉ SLOVO
Vážený obchodní partneri, do rúk sa Vám dostáva
katalóg produktov spoločnosti TERMO + SK, s.r.o.,
ktorý pokrýva základnú škálu produktov tvoriacich
ucelené stavebné systémy vrátane riešenia detailov
a ich náväznosti na okolité konštrukcie.
TERMO + SK, s.r.o. je stavebná obchodná spoločnosť
pôsobiaca predovšetkým v oblasti zatepľovania
budov. Sme súčasťou TERMO + holding a.s., ktorý
úspešne pôsobí v oblasti revitalizácie bytového
fondu už takmer 20 rokov na českom trhu.
Ponúkame Vám kompletný technicko-ekonomický
servis v celom tomto procese od úvodnej rozvahy až
po kolaudáciu. Súčasťou tohto procesu sú ekonomickotechnické analýzy, projektová príprava, organizačné
a finančné zabezpečenie, dodávka materiálov,
realizácia diela, technologický dozor, atď.
Prednostne spolupracujeme s radou nadnárodných
spoločností so zameraním na výrobu stavebných
hmôt. Snažíme sa v spolupráci s týmito partnermi
neustále zlepšovať a rozširovať našu ponuku
a služby.
S témou opráv a rekonštrukcie domov úzko súvisia aj
sanácie betónových konštrukcií pre ktoré poskytujeme
ucelený sortiment materiálov a technológií.
Naše portfólio produktov dopĺňajú materiály pre
povrchovú úpravu stavebných konštrukcií v interiéri
a exteriéri.
Neoddeliteľnou súčasťou služieb našej spoločnosti je
poskytovanie širokého zákazníckeho servisu, ktorý
Vám umožní lepšie sa zorientovať v problematike
revitalizácie budov, poradí vhodné riešenia pre Váš
bytový alebo rodinný dom overené praxou, upozorní
na riziká a hlavne Vám pomôže vybrať pre Vás to
najvhodnejšie riešenie.
Vďaka skúsenostiam a vysokokvalitným produktom
sa chceme stať Vašim kompetentným a spoľahlivým
partnerom.
Za TERMO + SK, s.r.o.
Ing. Oliver Holloš
riaditeľ spoločnosti
2
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PENETRÁCIA, PODNÁTERY,
PRÍPRAVA PODKLADU
Pre aplikáciu všetkých následných vrstiev, nech už
sa jedná o kontaktný zatepľovací systém, omietkové
súvrstvie alebo finálny náter, je nevyhnutná správna
a dôsledná príprava podkladu. Iba tak je možné
zaručiť, že povrchové úpravy budú funkčné a budú
vykazovať dlhodobú životnosť. Preto sú tu špeciálne
podkladné nátery a medzinátery z ponuky spoločnosti
TERMO +. Slúžia k obmedzeniu nasiakavosti
podkladu a jeho spevneniu. Eliminujú negatívne
pôsobenie podkladu na následne aplikované
materiály a zabezpečujú ich kontakt. Slúžia ako
preventívne opatrenie proti biotickému napadnutiu
fasád. Bránia prenikaniu škvŕn od nikotínu, sadzí,
dymu apod. z podkladu do následných vrstiev.
Voľba správneho podnáteru je závislá na type
a stave podkladu a následne nanášaných vrstvách.
Obsah:
podkladové nátery regulujúce
nasiakavosť / spevňujúce podklad - - - - - - - - 4
medzinátery - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
špeciálne podkladové nátery - - - - - - - - - - - 6
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
3
PENETRÁCIA, PODNÁTERY,
PRÍPRAVA PODKLADU
PODKLADNÉ NÁTERY REGULUJÚCE NASIAKAVOSŤ / SPEVŇUJÚCE PODKLAD
TermoAquagrund
Univerzálny podkladový náter na akrylátovej báze
Vodou riediteľný penetračný náter na báze čistej akrylátovej disperzie, pripravený k okamžitému
použitiu, s vysokou schopnosťou preniknutia do podkladu, spevňujúci sprašujúce podklady, zjednocujúci a regulujúci nasiakavosť, sprostredkujúci priľnavosť, bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu,
priepustný pre vodnú paru a CO2, odolný proti alkáliam, pre použitie v interiéri aj exteriéri.
názov
TermoAquagrund
číslo
výrobku
1030100
balenie
10,0
MJ
l
spotreba
(m2)
0,1-0,3
farebné
prevedenie
transparentné
SOVA TIEFENGRUND L
Hĺbkový penetračný náter
Špeciálny penetračný náter s obsahom rozpúšťadiel, pripravený k okamžitému použitiu, s vysokou
schopnosťou preniknutia do podkladu, s vysoko spevňujúcim účinkom, zjednocujúci a regulujúci
nasiakavosť, priepustný pre vodnú paru, odolný proti alkáliám, pre použitie v exteriéri.
názov
SOVA TIEFENGRUND L 5 l
SOVA TIEFENGRUND L 10l
číslo
výrobku
30501
30500
balenie
5,0
10,0
MJ
l
l
spotreba
(m2)
0,2-0,3
0,2-0,3
farebné
prevedenie
transparentné
transparentné
SOVA SILIKON-TIEFENGRUND
Siloxanmi zušľachtený podkladný náter na akrylátovej báze
Vodou riediteľný penetračný náter s hydrofobizačným účinkom, na báze čistej akrylátovej disperzie
zušľachtený siloxanmi, pripravený k okamžitému použitiu, s vysokou schopnosťou preniknutia do
podkladu, spevňucúci sprašujúce podklady, zjednocujúci a regulujúci nasiakavosť, zabezpečujúci
priľnavosť, bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu, priepustný pre vodnú paru a CO2, odolný proti
alkáliám, pre použitie v exteriéri.
názov
SOVA SILIKON-TIEFENGRUND
číslo
výrobku
70100
balenie
10,0
MJ
l
spotreba
(m2)
0,2-0,3
farebné
prevedenie
transparentné
SOVA SILIKAT KONZENTRAT
Podkladový náter na silikátovej báze
Vodou riediteľný koncentrovaný penetračný náter na silikátovej báze, určený pre porézne, nasiakavé, ľahko sprašujúce omietky a vápenopieskové murivo, taktiež pre riedenie SOVA SILIKATFASSADENFARBE, bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu, priepustný pre vodnú paru a CO2, pre
použitie v exteriéri. Hydrofóbny účinok v kombinácii so SOVA SILIKAT-FASSADENFARBE. Riedi sa
vodou v pomere 1:1.
názov
SOVA SILIKAT KONZENTRAT
4
Katalog produktů TERMO+
číslo
výrobku
79101
balenie
5,0
MJ
l
spotreba
(m2)
0,1-0,3
farebné
prevedenie
transparentné
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PENETRÁCIA, PODNÁTERY,
PRÍPRAVA PODKLADU
MEDZINÁTERY
TermoPenetral
Plnený pigmentovaný organický medzináter
Vodou riediteľný medzináter na báze akrylátovej disperzie s obsahom kremičitého piesku, pre
úpravu hladkých podkladov, zjednocujúci a regulujúci nasiakavosť, sprostredkujúci kontakt a predlžujúci spracovateľnosť následne vzkonávaných omietok, priepustný pre vodnú paru a CO2, odolný
proti alkáliám, pre použitie v interiéri aj exteriéri.
názov
TermoPenetral
TermoPenetral
číslo
výrobku
1030200
1030200T
balenie
23,0
23,0
MJ
kg
kg
spotreba
(m2)
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
SOVA ISOLIERGRUND
Pigmentovaný organický medzináter
Matný, vodou riediteľný medzináter na báze akrylátovej disperzie, brániaci rýchlemu vyschnutiu
následných vrstiev, zjednocujúci nasiakavosť, zabezpečujúci kontakt následne tvorených vrstiev,
priepustný pre vodnú paru a CO2, odolný proti alkáliám, s dobrou priľnavosťou k podkladu, pre
použitie v interiéri aj exteriéri. Možno aplikovať metódou airless.
názov
SOVA ISOLIERGRUND 5 l
SOVA ISOLIERGRUND 15 l
číslo
výrobku
30301
30300
balenie
5,0
15,0
MJ
l
l
spotreba
(m2)
0,15 - 0,2
0,15 - 0,2
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
TermoGrund
Plnený pigmentovaný organický medzináter
Vodou riediteľný Plnený medzináter určený pod organické a silikónové živicové tenkovrstvé omietky. S vysokým stupňom priľnavosti, regulujúce nasiakavosť, plnené, priepustné pre CO2 a vodnú
paru, odolný voči zásadám, biely, tónovateľný, pripravený k spracovaniu, riediteľný vodou. Zlepšuje spracovanie následných omietkových vrstiev, slúži tiež ako adhézny mostík.
Medzináter je doplnkovo určený pre kontaktný zatepľovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoGrund
00801-142
23,0
kg
0,4
biely
TermoGrund
00801-142T
23,0
kg
0,4
tónovaný
TermoGrund RS
00862-019
25,0
kg
0,4
biely
TermoGrund RS
00862-019T
25,0
kg
0,4
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
5
PENETRÁCIA, PODNÁTERY,
PRÍPRAVA PODKLADU
ŠPECIÁLNE PODKLADNÉ NÁTERY
SOVA SPERRGRUND W
Vodou riediteľný izolujici podkladný náter
Vodou riediteľný izolujici podkladný náter. Uzatvárací a izolujúci podkladný náter, rýchle schnúci, s dobrou priľnavosťou k podkladu, spoľahlivo izoluje škvrny od nikotínu, sadzi, dymu, dehtu,
vosku a mastnoty,bráni ich prenikaniu do následných vrstiev, zabezpečujúci priľnavosť, regulujúci
nasiakavosť, bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu, bielo pigmentovany, pripravený k spracovaniu,
pre použitie v interiéri aj exteriéri, určeny pre následné prepracovanie všetkými typmi interierových
a exterierových farieb.
názov
SOVA SPERRGRUND W
číslo
výrobku
30800
balenie
5,0
MJ
l
spotreba
(m2)
0,1
farebné
prevedenie
biely
SOVA SANIERLÖSUNG
Špeciálny dezinfekčný roztok pre plôchy napadnuté riasami alebo plesňami
Vysoko účinný sanačný prestriedok na podklady napadnuté riasami alebo pleňami, pre použitie
v interiéri aj exteriéri.
názov
SOVA SANIERLÖSUNG 450 ml
SOVA SANIERLÖSUNG 10 l
číslo
výrobku
30072
30070
balenie
450,0
10,0
MJ
ml
l
spotreba
(m2)
200
0,2
farebné
prevedenie
transparentné
transparentné
SOVA BETONKONTAKT
Plnený organický medzináter
Špeciálny náter s obsahom kremičitého piesku pre zhotovenie adhézneho mostíka medzi betónovou podkladnou konštrukciou a naslednými sádrovými omietkami, odolný proti alkáliám. S červenym zfarbením pre ľahšiu identifikáciu ošetrených plôch.
názov
SOVA BETONKONTAKT 5 kg
SOVA BETONKONTAKT 20 kg
číslo
výrobku
30402
30400
balenie
5,0
20,0
MJ
kg
kg
spotreba
(m2)
0,2
0,2
farebné
prevedenie
červený
červený
SOVA AUFBRENNSPERRE
Siloxanmi zušľachtený podkladný náter na akrylátovej báze
Vodou riediteľný podkladný náter na báze akrylátovej disperzie, brániaci rýchlemu vyschnutiu
následných vrstiev tvorených na silno nasiakavých podkladoch (napr. plynosilikáte), s veľmi dobrou
schopnosťou preniknutia do podkladu, pripravený k okamžitému použitiu, bez obsahu rozpúšťadiel, odolný proti alkáliám. so žltým zfarbením pre ľahšiu identifikáciu ošetrených plôch. Podľa
nasiakavosti podkladu so riedi vodou v pomere 1:2 až 1:4.
názov
SOVA AUFBRENNSPERRE 5 kg
SOVA AUFBRENNSPERRE 15 kg
6
číslo
výrobku
30061
30060
balenie
15,0
5,0
MJ
kg
kg
spotreba
(m2)
0,2
0,2
farebné
prevedenie
žltý
žltý
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY,
STIERKOVÉ MATERIÁLY
Špeciálne lepiace a armovacie hmoty sú základnými
komponentami zatepľovacích systémov v portfoliu
společnosti TERMO +. Zároveň môžu byť použité pre
vyrovnanie, prestierkovanie či opravu podkladu.
Na vrchole medzi týmito materiálmi stoja
bezcementové hmoty na báze organických pojív
vyznačujúce sa vysokou elasticitou, mechanickou
odolnosťou a schopnosťou prekrývať trhliny. Naviac
sú dodávané v pastoznom stave a teda sú pripravené
k okamžitému spracovaniu.
Novinkou v materialovom portfoliu je špeciálne
ľahčená bezcementová armovacia hmota, ktorá
umožňuje komfortnejšie a pohodlnejšie spracovanie,
pričom klesajú nároky na dopravu materiálu.
Kvalitatívne prednosti ich predurčujú k tomu, aby
sa v blízkej budúcnosti stali štandardom v oblasti
zatepľovania stavieb.
Taktiež je potrebné zmieniť sa o novom progresívnom
systéme lepenia polystyrénových tepelno izolačných
dosiek s využitím polyuretánovej lepiacej peny
a špeciálnych prípravkov umožňujúcich jednoduché,
rýchle a efektívne pripevňovanie tepelno izoláčných
dosiek k podkladom (a to aj k podkladom nesavým).
Obsah:
špeciálne lepiace hmoty- - - - - - - - - - - - - - 8
minerálne lepiace hmoty - - - - - - - - - - - - - 9
organické lepiace a armovacie hmoty - - - - - - 9
minerálne lepiace a armovacie hmoty - - - - - 10
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
7
LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY,
STIERKOVÉ MATERIÁLY
ŠPECIÁLNE LEPIACE HMOTY
TermoSpeed
Jednozložková lepiaca pena
Nízkoexpanzná jednozložková polyuretánová lepiaca pena určená na lepenie polystyrénových
dosiek. Vysoko priľnavá k väčšine stavebných podkladov, rýchla a ľahká aplikácia, pripravená
k okamžitému spracovaniu.
názov
TermoSpeed
číslo
výrobku
1002048
balenie
750,0
MJ
ml
spotreba
(m2)
120-170
TermoStick
Upevňovacie kotvy
Špeciálne plastové kotvy s lepiacou hlavou pre pomocné montážne kotvenie pri lepení polyuretánovou penou TermoSpeed.
číslo
spotreba
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
TermoStick
1002047
250,0
ks
4/8
Poznamka: Pri použití polyuretanovych izolačných dosiek so systémom pero-drážka je spotreba
upevňovacích kotiev Termostick 4 ks/m2.
TermoClip
Špeciálny plastový montážny prvok
Plastová úchytka používaná pre fixáciu spojov dosiek pri lepení a vytvrdzovaní lepiacej polyuretánovej peny TermoSpeed.
názov
TermoClip
číslo
výrobku
1002046
balenie
20,0
MJ
ks
spotreba
(m2)
SOVA Dispersionskleber
Organická lepiaca hmota
Špeciálna bezcementová lepiaca hmota určená pre lepenie tepelno izolačných dosiek na rovné,
málo nasiakavé materiály (napr. drevo, cementotrieskové dosky apod.), pripravena k spracovaniu.
názov
SOVA Dispersionskleber 5 kg
SOVA Dispersionskleber 25 kg
8
číslo
výrobku
80005
80025
balenie
5,0
25,0
MJ
kg
kg
spotreba
(m2)
2,4
2,4
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY,
STIERKOVÉ MATERIÁLY
MINERÁLNE LEPIACE HMOTY
TermoKleber
Minerálna lepiaca hmota
Minerálna lepiaca hmota s veľmi dobrou priľnavosťou, určená na všetky minerálne a prevažnú
vetšinu organických podkladov. Dodávaná v praškovej forme.
Hmota určená pre kontaktný zatepľovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoKleber
00728-051
25,0
kg
4,5
šedý
TermoKleber RS
01372-019
25,0
kg
4,5
šedý
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
ORGANICKÉ LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY
TermoFlex L
Organická bezcementová ľahčená armovacia hmota
Ľahčená bezcementová armovacia a stierková hmota na báze organickej disperzie, zušľachtená
siloxanmi, zvlášť výdatná vďaka ľahčenému plnivu, vysoká prídržnosť k podkladu, elasticita a odolnosť proti prerazenie, určena aj pre vyrovnanie nerovnosti podkladu. Dodávana v pastóznej forme,
určená k okamžitému spracovaniu.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoFlex L
1080120
22,0
kg
2,5-3,0
prírodná
TermoFlex L RS
1180120
22,0
kg
2,5-3,0
prírodná
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
TermoDicht
Organická disperzná stierková hmota pre utesňovanie
Multifunkčná stierková hmota určená pre vykonávaniei základných náterov, pre lepenie tepelno
izolačných dosiek, zhotovovaniu výstužných vrstiev a hydroizolačných stierok v soklovej a podzemnej časti objektu.
Mieša sa v pomere 1:1 s cementom.
číslo
spotreba
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
TermoDicht
1080200
18,0
kg
viď nižšie
Spotreba: pre utesňovanie 0,25 kg/m2, pre lepenie 2,0 kg/m2, pre armovanie 1,3 kg/m2.
Uvadzaná spotreba je bez cementu.
TermoArmat
Organická armovacia hmota
Bezcementová armovacia a stierková hmota, pre organické a minerálne podklady, vysoko elastická, s vysokou schopnosťou preklenutia trhlín, mechanicky odolná, biela alebo tónovateľná.
Hmota určená pre kontaktný zatepľovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoArmat
00225-097
25,0
kg
3,0-3,5
biely
TermoArmat
00225-097T
25,0
kg
3,0-3,5
tónovaný
TermoArmat RS
01242-039
25,0
kg
3,0-3,5
biely
TermoArmat RS
01242-039T
25,0
kg
3,0-3,5
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
9
LEPIACE A ARMOVACIE HMOTY,
STIERKOVÉ MATERIÁLY
MINERÁLNÍ LEPICÍ A ARMOVACÍ HMOTY
TermoKombi
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
Lepiaca a armovacia hmota na minerálnej báze s dobrou spracovateľnosťou a lepiacimi vlastnosťami, dobrou elasticitou, vysokou priľnavosťou a razovou pevnosťou, difúzne otevorená, odolná proti
agresívnym priemyslovým splodinám.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoKombi
1080015
25,0
kg
4,0-6,5
prírodná
TermoKombi RS
1180015
25,0
kg
4,0-6,5
prírodná
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
TermoDuo
Minerálna lepiaca a armovacia hmota na cementovej báze
Minerálna lepiaca a armovacia hmota na cementovej báze zušľachtená malým množstvom disperzných prísad s dobrou lepiacou schopnosťou, vysoko priepustná pre vodnú paru, s dobrou
prídržnosťou k podkladu.
Hmota určená pre kontaktný zateplovací systém Termo+Styrol Basic a Termo+Mineral Basic.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoDuo
01373-050
25,0
kg
4,5-6,0
prírodná biela
TermoDuo RS
02241-004
25,0
kg
4,0-6,5
prírodná biela
Technologie RS: rychleschnoucí varianta pro nepříznivé klimatické podmínky od 1 °C
TermoUni
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
Minerálna lepiaca a armovacia hmota vhodná na minerálne a temer všetky organické podklady,
s vysokou lepiacou schopnosťou, vysoko priepustná pre vodnú paru, s veľmi dobrou priľnavosťou
k podkladu.
názov
TermoUni
10
číslo
výrobku
00815-078
balenie
25,0
MJ
kg
spotreba
(m2)
4,0-6,5
farebné
prevedenie
prírodná biela
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
TEPELNÉ IZOLÁCIE
Tepelná izolácia je tú súčasťou kontaktného
zateplovacieho systému, ktorá zaisťuje jeho tepelné
izolačné funkcie. Tepelná izolácia nezaisťuje iba
nízky súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie a tým
zníženie tepelných strát objektu, ale prispieva aj
k eliminácii vplyvu tepelných mostov, zlepšuje tepelnú
pohodu interiéru a chráni konštrukciu pred teplotnými
výkyvmi. V portfóliu spoločnosti sú všetky štandardné
typy tepelných izolácii používaných v rámci ETICS.
Všetky tepelné izolácie sú kompatibilné s kontaktnými
zateplovacími systémami ponúkanými spoločnosťou
TERMO +.
Špecifikom je systémová ponuka tepelne izolačných
zátok na hmoždinky v prípade zapustenej montáže,
slúžiaca k maximálnej eliminácii vplyvu tepelného
mostu. Aplikácia je možná v tepelných izoláciách
minimálnej hrúbky 80 mm.
Obsah:
izolačné dosky a lamely- - - - - - - - - - - - - 12
príslušenstvo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
11
TEPELNÉ IZOLÁCIE
IZOLAČNÉ DOSKY A LAMELY
EPS 70 F
Fasádne dosky z penového polystyrénu
Izolačné dosky z penového polystyrénu pre použitie v kontaktných fasádnych zateplovacích systémoch. Stabilizované v blokoch pred narezaním, veľmi presné rozmery.
Rozmery: 1000x500, 1000x250 mm.
číslo
názov
výrobku
EPS 70 F Fasádna 10 mm
cz-I010P
EPS 70 F Fasádna 20 mm
cz-I020P
EPS 70 F Fasádna 30 mm
cz-I030P
EPS 70 F Fasádna 40 mm
cz-I040P
EPS 70 F Fasádna 50 mm
cz-I050P
EPS 70 F Fasádna 60 mm
cz-I060P
EPS 70 F Fasádna 70 mm
cz-I070P
EPS 70 F Fasádna 80 mm
cz-I080P
EPS 70 F Fasádna 90 mm
cz-I090P
EPS 70 F Fasádna 100 mm
cz-I100P
EPS 70 F Fasádna 110 mm
cz-I110P
EPS 70 F Fasádna 120 mm
cz-I120P
EPS 70 F Fasádna 130 mm
cz-I130P
EPS 70 F Fasádna 140 mm
cz-I140P
EPS 70 F Fasádna 150 mm
cz-I150P
EPS 70 F Fasádna 160 mm
cz-I160P
Poznámka: Rozmer dosiek 1000x250 mm je špecifikovať pri objednaní.
balenie
25,0
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
GreyWall 033
Grafitové fasádne dosky so zvýšeným tepelne izolačným účinkom
Tepelne izolačná polystyrénová doska s prísadou grafitu, odrážajúca teplo späť k zdroju, pre
fasádna zateplovacie systémy ETICS, tenkovrstvou izoláciou tepelných mostov, nízkoenergetické
a pasívne domy apod.
Rozmery: 1000x500 mm.
názov
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
GreyWall
12
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
033
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
číslo
výrobku
cz-GW20
cz-GW30
cz-GW40
cz-GW50
cz-GW60
cz-GW70
cz-GW80
cz-GW100
cz-GW120
cz-GW140
cz-GW160
cz-GW180
balenie
12,5
8,0
6,0
5,0
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,5
1,5
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
TEPELNÉ IZOLÁCIE
Perimeter
Izolačné dosky pre sokel a spodnú stavbu
Tepelne izolačná polystyrénová doska s polodrážkou alebo bez, nenasiakavá s vysoko uzavretou
bunečnou štruktúrou, vypenená do foriem pre extrémne zaťaženie konštrukcie, tepelné izolácie
suterénov do 6 m, bazénov, chladiarní, zimných štadiónov, fasádna zateplovacie systémy v styku
s vlhkosťou apod.
Rozmery: 1250x600 mm.
názov
Perimeter
Perimeter
Perimeter
Perimeter
Perimeter
Perimeter
Perimeter
Perimeter
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
hr.
číslo
výrobku
Peri30
Peri40
Peri50
Peri60
Peri70
Peri80
Peri100
Peri120
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
balenie
12,0
9,0
7,5
6,0
5,3
4,5
3,8
3,0
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Extrudovaný polystyrén
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu
Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu, vyrobené lisovaním a napenením. Charakterizujú sa
špecifickou jemnou štruktúrou peny s nízkou hustotou a uzavretou bunečnou štruktúrou. Doska určená k obkladaniu múrov, podláh, soklov, základových pásov, vrstvených múrov, tepelných mostov,
obrátených konštrukcií plochých striech apod.
Rozmer: 1 250x600 mm.
názov
XPS hr.
XPS hr.
XPS hr.
XPS hr.
XPS hr.
XPS hr.
XPS hr.
číslo
výrobku
SynlR30
SynlR40
SynlR50
SynlR60
SynlR80
SynlR100
SynlR120
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
balenie
9,8
7,5
6,0
5,3
3,8
3,0
3,0
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Doska z minerálnych vlákien
Fasádna minerálne vláknitá doska s pozdĺžnou orientáciou vlákien
pre kontaktné
Tepelne izolačná doska z kamennej vlny, pozdĺžna orientácia vlákna k povrchu dosky.
Rozmery: 1000x600 mm. 1000x500 mm.
názov
Deska
Deska
Deska
Deska
Deska
Deska
Deska
Deska
Deska
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
minerálnych
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
20
30
40
50
60
80
100
120
140
číslo
výrobku
cz-I020T
cz-I030T
cz-I040T
cz-I050T
cz-I060T
cz-I080T
cz-I100T
cz-I120T
cz-I140T
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
13
TEPELNÉ IZOLÁCIE
Lamela z minerálnych vlákien
Fasádna minerálna vláknitá lamela s kolmú orientáciou vlákien pre kontaktné
zateplenie
Tepelne izolačná lamela z kamennej vlny, kolmá orientácia vlákna k povrchu dosky.
Rozmery: 1000x333 mm, 1000x200 mm.
názov
Lamela
Lamela
Lamela
Lamela
Lamela
z
z
z
z
z
min.
min.
min.
min.
min.
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
vlákien
číslo
výrobku
cz-I120N
cz-I140N
cz-I160N
cz-I180N
cz-I200N
120
140
160
180
200
MJ
m2
m2
m2
m2
m2
PRÍSLUŠENSTVO
EPS zátka
Zátka z penového polystyrénu pre prerušenie tepelných mostov hmoždinek - do vyfrézovaných
otvorov.
názov
EPS zátka 72+1 mm x 25 mm
číslo
výrobku
cz-E072
balenie
1,0
MJ
ks
GreyWall zátka
Zátka z penového polystyrénu s prísadou grafitu pre prerušenie tepelných mostov hmoždinek - do
vyfrézovaných otvorov.
názov
GreyWall zátka 72+1 mm x 25 mm
číslo
výrobku
cz-G072
balenie
1,0
MJ
ks
Minerálna zátka
Zátka z minerálnej vlny pre prerušenie tepelných mostov hmoždinek - do vyfrézovaných otvorov.
názov
Miner. zátka 72+1 mm x 25 mm
14
číslo
výrobku
cz-F072
balenie
1,0
MJ
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
HMOŽDINKY
Hmoždinky slúžia na mechanické upevnenie
kontaktných
zateplovacích
systémov
(ETICS)
k podkladu. Správna voľba mechanických
upevňovacích prvkov má rozhodujúci vplyv na
životnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť celého systému.
Na väčšinu ponúkaných hmoždinek je vydané
Európske technické schválenie (tzv. ETA) podľa
smernice ETAG 014. Tieto hmoždinky je možné
aplikovať do všetkých štandardných stavebných
podkladov – hutný betón, murivo z plných aj
dierkovaných tehál, ľahčený betón aj porobetón.
Pre niektoré menej štandardné aplikácie, napr.
upevnenie kontaktného zateplovacieho systému do
doskových materiálov (napr. drevotrieskové dosky)
so používajú špeciálne kotviace prvky s národným
certifikátom (bez ETA).
Konštrukcia všetkých ponúkaných hmoždiniek je
optimalizovaná z hľadiska zníženia vplyvu tepelných
mostov.
Z ponúkanej škály hmoždinek je potrebné zvoliť
správny typ podľa materiálu podkladovej konštrukcie
a druhu kontaktného zateplovacieho systému
(ETICS).
Obsah:
BRAVOLL®- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
EJOT- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
15
HMOŽDINKY
BRAVOLL®
BRAVOLL® PTH 60/8
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným tŕňom
Určená k upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v plných stavebných materiáloch - betón, murivo z plných tehál.
ƒ osvedčený upevňovací prvok
ƒ jednoduchá montáž
ƒ rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán
ƒ maximálne zamedzenie tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, rozperný tŕň je z vystuženého polyamidu.
Európske technické schválenie: ETA 05/0055
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
PTH
PTH
PTH
PTH
PTH
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
číslo
výrobku
cz-PTH-95
cz-PTH-115
cz-PTH-135
cz-PTH-155
cz-PTH-175
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
BRAVOLL® PTH-L 60/8
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným tŕňom s predĺženou
rozpernú zónou
Určená k upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v dierovaných stavebných materiáloch - murivo z priečne dierovaných
tehál.
ƒ osvedčený upevňovací prvok
ƒ jednoduchá montáž
ƒ dlhá rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán
ƒ maximálne zamedzenie tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, rozperný tŕň je z vystuženého polyamidu.
Európske technické schválenie: ETA 05/0055
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
16
PTH-L
PTH-L
PTH-L
PTH-L
PTH-L
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
číslo
výrobku
cz-PTHL-95
cz-PTHL-115
cz-PTHL-135
cz-PTHL-155
cz-PTHL-175
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
HMOŽDINKY
BRAVOLL® PTH-KZ 60/8
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s kovovým rozperným tŕňom
s tepelne-izolačným zástrekom hlavy
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v plných a dierovaných stavebných materiáloch - betón,
murivo z plných aj priečne dierovaných tehál.
ƒ jednoduchá a rýchla montáž
ƒ krátka rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán pre univerzálne materiálové využitie
ƒ vysoká únosnosť
ƒ vysoký, plastový, tepelne izolačný nástrek hlavy pre výrazné obmedzene tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, rozperný tŕň je z pozinkovanej oceli.
Európske technické schválenie: ETA 05/0055.
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
PTH-KZ
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
75 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
číslo
výrobku
cz-PTHKZ-75
cz-PTHKZ-95
cz-PTHKZ-115
cz-PTHKZ-135
cz-PTHKZ-155
cz-PTHKZ-175
cz-PTHKZ-195
cz-PTHKZ-215
cz-PTHKZ-235
cz-PTHKZ-255
cz-PTHKZ-275
cz-PTHKZ-295
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
BRAVOLL® PTH-KZL 60/8
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s kovovým rozperným tŕňom
s tepelne-izolačným nástrekom hlavy s predĺženou rozpernou zónou
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v dierovaných a ľahčených stavebných materiáloch - murivo
z priečne dierovaných tehál, betón s ľahčeným kamenivom.
ƒ jednoduchá a rýchla montáž
ƒ dlhá rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán
ƒ vysoká únosnosť
ƒ vysoký, plastový, tepelne izolačný nástrek hlavy pre výrazné obmedzene tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, rozperný tŕň je z pozinkovanej oceľi.
Európske technické schválenie: ETA 05/0055.
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
PTH-KZL
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
číslo
výrobku
cz-PTHKZL-95
cz-PTHKZL-115
cz-PTHKZL-135
cz-PTHKZL-155
cz-PTHKZL-175
cz-PTHKZL-195
cz-PTHKZL-215
cz-PTHKZL-235
cz-PTHKZL-255
cz-PTHKZL-275
cz-PTHKZL-295
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
17
HMOŽDINKY
BRAVOLL® PTH-S
Tanierová skrutkovacia hmoždinka s oceľovým šraubom
s tepelne-izolačným nástrekom hlavy
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) vo všetkých kategóriách podkladných materiálov vrátane
problematických podkladov (napr. porobetón).
ƒ jednoduchá a rýchla montáž, montážny prípravok súčasťou balenie
ƒ univerzálne použitie do všetkých podkladných materiálov so zaručením vysokej únosnosti
ƒ vysoký, plastový, tepelne izolačný nástrek hlavy pre výrazné obmedzene tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, špeciálny rozperná skrutka je z pozinkovanej ocele.
Európske technické schválenie: ETA 08/0267.
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
PTH-S
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
60/8
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
215 mm
235 mm
255 mm
275 mm
295 mm
číslo
výrobku
cz-PTHs-95
cz-PTHs-115
cz-PTHs-135
cz-PTHs-155
cz-PTHs-175
cz-PTHs-195
cz-PTHs-215
cz-PTHs-235
cz-PTHs-255
cz-PTHs-275
cz-PTHs-295
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
BRAVOLL® PTH-SX
Tanierová skrutkovacia hmoždinka s plastovým šraubom
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) v kontaktných zateplovacích
systémoch (ETICS) vo všetkých kategóriách podkladných materiálov vrátane problematických podkladov (napr. porobetón).
ƒ jednoduchá a rýchla montáž, montážny prípravok súčasťou balenia
ƒ rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán
ƒ maximálne zamedzenie tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa zmontované
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, špeciálny rozperná skrutka je z vystuženého polyamidu.
Európske technické schválenie: ETA 10/0028.
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
18
PTH-SX
PTH-SX
PTH-SX
PTH-SX
PTH-SX
PTH-SX
PTH-SX
135
155
175
195
215
235
255
číslo
výrobku
cz-PTHsx-135
cz-PTHsx-155
cz-PTHsx-175
cz-PTHsx-195
cz-PTHsx-215
cz-PTHsx-235
cz-PTHsx-255
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
HMOŽDINKY
BRAVOLL® PTH 60/10
Tanierová zatĺkacia hmoždinka s plastovým rozperným tŕňom
Určená k upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v plných a dierovaných stavebných materiáloch - betón, murivo z plných
aj priečne dierovaných tehál.
ƒ osvedčený upevňovací prvok
ƒ jednoduchá montáž
ƒ rozperná zóna rozpierajúca sa do troch strán
ƒ maximálne zamedzenie tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
ƒ dodávajú sa v nezmontovanom stave
Telo hmoždinky je vyrobené z razu vzdorného polypropylénu, rozperný tŕň je z vystuženého polyamidu.
Európske technické schválenie: ETA 08/0166.
názov
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
BRAVOLL®
PTH
PTH
PTH
PTH
PTH
PTH
PTH
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
60/10
70 mm
90 mm
110 mm
130 mm
150 mm
170 mm
190 mm
číslo
výrobku
cz-PTH-70
cz-PTH-90
cz-PTH-110
cz-PTH-130
cz-PTH-150
cz-PTH-170
cz-PTH-190
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
BRAVOLL® IT
Prídavný izolačný tanier
Určený pre zväčšenie plochy taniera hmoždinky a tím k zvýšeniu odporu proti preťaženiu. Používa
sa k upevneniu lamiel z minerálnych vlákien v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS).
Plastový prídavný tanier zväčšuje priemer hlavy hmoždinky. Izolačný tanier je vyrobený z polyamidu vystuženého skelnými vláknami. Používa sa v kombinácii so všetkými hmoždinkami BRAVOLL
názov
BRAVOLL® IT PTH 100
BRAVOLL® IT PTH 140
číslo
výrobku
cz-it 100
cz-it 140
balenie
1,0
1,0
MJ
ks
ks
BRAVOLL® TIT
Plastová tanierová kotva s oceľovým šraubom
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) do stien drevostavieb, drevených a oceľových konštrukcií,
dreveného debnenia, drevotrieskových dosiek, trapézového plechu apod.
Použiva sa v kombinácii so samoraznými šraubami TS15 a VR15 s kužeľovou zapustenou hlavou.
Kotva je vyrobená z razu vzdorného polypropylénu.
Šraub je oceľový, so zapustenú hlavou pre krížovy nadstavec Ph2. Hrot šraubu TS15 je tvrdený pre
montáž do dreva, drevotrieskových dosiek, oceľového plechu do hrúbky 0,8 mm. Hrot šraubu VR15
je s vrtákom pre montáž do dreva, drevotrieskových dosiek, oceľového plechu do hrúbky 2,0 mm.
Korózna odolnosť povrchovej úpravy - 15 cyklov Kesternicha.
ƒ ľahká a rýchla montáž
ƒ nevyžaduje predvŕtanie do väčšiny štandardných materiálov
ƒ vzduchová dutina pre výrazné obmedzene tepelného mostu
ƒ dokonalé spojenie taniera so stierkovým tmelom
názov
BRAVOLL® TIT
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
číslo
výrobku
cz-tit
balenie
1,0
MJ
ks
19
HMOŽDINKY
EURO TS15
Samorezný šraub
Šraub je oceľový, so zapustenú hlavou pre krížový nadstavec Ph2. Hrot šraubu TS15 je tvrdený pre
montáž do dreva, drevotrieskových dosiek, oceľového plechu do hrúbky 0,8 mm. Korózna odolnosť
povrchovej úpravy - 15 cyklov Kesternicha.
názov
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
EURO TS15
4,8x60
4,8x70
4,8x80
4,8x90
4,8x100
4,8x110
4,8x120
4,8x130
4,8x140
4,8x150
4,8x160
4,8x170
4,8x180
4,8x200
číslo
výrobku
cz-ts15-60
cz-ts15-70
cz-ts15-80
cz-ts15-90
cz-ts15-100
cz-ts15-110
cz-ts15-120
cz-ts15-130
cz-ts15-140
cz-ts15-150
cz-ts15-160
cz-ts15-170
cz-ts15-180
cz-ts15-200
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
EURO VR15
Samorezný šraub s vŕtacou špičkou
Šraub je oceľový, so zapustenou hlavou pre krížový nadstavec Ph2. Hrot šraubu VR15 je s vrtákom
pre montáž do dreva, drevotrieskových dosiek, oceľového plechu do hrúbky 2,0 mm. Korózna
odolnosť povrchovej úpravy - 15 cyklov Kesternicha.
názov
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
EURO VR15
20
4,8x60
4,8x70
4,8x80
4,8x90
4,8x100
4,8x110
4,8x120
4,8x130
4,8x140
4,8x150
číslo
výrobku
cz-vr15-60
cz-vr15-70
cz-vr15-80
cz-vr15-90
cz-vr15-100
cz-vr15-110
cz-vr15-120
cz-vr15-130
cz-vr15-140
cz-vr15-150
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
HMOŽDINKY
EJOT
Ejotherm NTK U
Teleskopická hmoždinka
Určená k upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v plných a dierovaných stavebných materiáloch - betón, murivo z plných
aj priečne dierovaných tehál.
ƒ pre jednoduchú a rýchlu montáž sa hmoždinky dodávajú v zmontovanom stave
ƒ optimalizované tepelné mosty
ƒ jasne definované zapustenie taniera vďaka efektu teleskopu
ƒ bezpečná a bezproblémová montáž
ƒ tŕňe sú z plastu vystuženého skelnými vláknami
ƒ minimalizované riziko zlomenia tŕňov
Európske technické schválenie: ETA 07/0026.
názov
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
NTK
NTK
NTK
NTK
NTK
NTK
NTK
U
U
U
U
U
U
U
90
130
150
170
190
210
230
číslo
výrobku
cz-NTKU-090
cz-NTKU-130
cz-NTKU-150
cz-NTKU-170
cz-NTKU-190
cz-NTKU-210
cz-NTKU-230
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Ejotherm NT U
Univerzálna zatĺkacia hmoždinka s kovovým tŕňom
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) v plných a dierovaných stavebných materiáloch - betón,
murivo z plných aj priečne dierovaných tehál.
ƒ pre jednoduchú a rýchlu montáž sa hmoždinky dodávajú v zmontovanom stave
ƒ minimálna kotviaca hĺbka pri zaistení vysokej únosnosti
ƒ plastový nástrek hlavy zaisťuje zníženie tepelných mostov
Európske technické schválenie: ETA 05/0009
názov
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
95
115
135
155
175
195
215
235
255
275
295
číslo
výrobku
cz-NTU-95
cz-NTU-115
cz-NTU-135
cz-NTU-155
cz-NTU-175
cz-NTU-195
cz-NTU-215
cz-NTU-235
cz-NTU-255
cz-NTU-275
cz-NTU-295
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
21
HMOŽDINKY
Ejotherm STR U
Hmoždinka so zátkou pre betón a murivo
K upevneniu tepelne-izolačných dosiek z penového polystyrénu (EPS) a minerálne vlny v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) určená pre všetky typy podkladových materiálov.
ƒ princíp STR pre homogénne povrchy a rovnomerné nanesenie omietky
ƒ alternatívne možno montovať povrchovo s použitím malých zátok
ƒ minimálna kotviaca hĺbka pri zaistení vysokej únosnosti, trvalého prítlaku a maximálnej
bezpečnosti
ƒ plastový nástrek hlavy zaisťuje zníženie tepelných mostov
ƒ jednoduchá montáž bez prašného frézovania
ƒ dodáva sa zmontované
Európske technické schválenie: ETA 04/0023
názov
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
Ejotherm
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
STR
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
115
135
155
175
195
215
235
255
295
315
335
355
375
395
číslo
výrobku
cz-STRU-115
cz-STRU-135
cz-STRU-155
cz-STRU-175
cz-STRU-195
cz-STRU-215
cz-STRU-235
cz-STRU-255
cz-STRU-295
cz-STRU-315
cz-STRU-335
cz-STRU-355
cz-STRU-375
cz-STRU-395
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
EJOT STR - zátka EPS
Zátka EPS ejotherm STR
Špeciálne prispôsobená systémová zátka z polystyrénu (EPS), určená k použitiu s ejotherm
STR U v bielej farbe.
názov
EJOT STR - zátka EPS
číslo
výrobku
cz-strr-eps
balenie
1,0
MJ
ks
EJOT STR - zátka EPS malá
Malá zátka ejotherm STR
Špeciálna uzatváracia zátka z polystyrénu (EPS), k použitiu s ejotherm STR U pri povrchovej
montáži.
názov
EJOT STR - zátka EPS malá
22
číslo
výrobku
cz-strr-epsm
balenie
1,0
MJ
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
HMOŽDINKY
EJOT STR - zátka MW
Zátka MW ejotherm STR
Špeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny, určená pre použitie s ejotherm STR U.
názov
EJOT STR - zátka MW
číslo
výrobku
cz-strr-min
balenie
1,0
MJ
ks
EJOT SBL 140 plus
Prídavný tanier
Špeciálny prídavný tanier určený pre zvätšenie priemeru taniera všetkých typov hmoždinek
ejotherm. Určené najmä pre kotvenie lamiel z minerálnych vlákien v kontaktných zateplovacích
systémoch (ETICS).
Priemer taniera 140 mm.
ƒ vysoká tuhosť taniera zaručuje bezproblémovú montáž
ƒ umožňuje prenos vysokých zaťažení vďaka dodatočnému prichyteniu omietky
názov
EJOT SBL 140 plus
číslo
výrobku
cz-SBL140
balenie
1,0
MJ
ks
EJOT SBH-T 65/25
Držiak izolácie
Držiak so používa v kombinácii so samo reznými šraubami. Určený pre kotvenie ľahkých zateplovacích systémov s izolačnými doskami z polystyrénu a minerálnej vlny na drevené debnenie,
drevotrieskové dosky a trapézový plech.
názov
EJOT SBH-T 65/25
číslo
výrobku
cz-sbht
balenie
1,0
MJ
ks
číslo
výrobku
cz-swr 60
cz-swr 80
cz-swr 90
cz-swr 100
cz-swr 110
cz-swr 120
cz-swr 130
cz-swr 140
cz-swr 150
cz-swr 160
cz-swr 180
cz-swr 200
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
EJOT SW 8 R 4,8x60
Šraub s vŕtacou špičkou
Umožňuje priamu montáž bez predvŕtania.
názov
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
EJOT SW
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
4,8x60
4,8x80
4,8x90
4,8x100
4,8x110
4,8x120
4,8x130
4,8x140
4,8x150
4,8x160
4,8x180
4,8x200
23
HMOŽDINKY
EJOT TK 4,8x60
Šraub s vŕtacou špičkou a zapustenou hlavou
Umožňuje priamu montáž bez predvŕtania.
názov
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
EJOT TK
24
4,8x60
4,8x70
4,8x80
4,8x90
4,8x100
4,8x110
4,8x120
4,8x130
4,8x140
4,8x160
4,8x170
4,8x180
4,8x200
číslo
výrobku
cz-TK 60
cz-TK 70
cz-TK 80
cz-TK 90
cz-TK 100
cz-TK 110
cz-TK 120
cz-TK 130
cz-TK 140
cz-TK 160
cz-TK 170
cz-TK 180
cz-TK 200
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
O kvalite zatepľovacieho systému do značnej miery
rozhoduje správny výber doplnkových prvkov pre
riešenie detailov a ich následná aplikácia. Nech sa už
jedná o založenie systému, zosilnenia v miestach so
zvýšeným namáhaním alebo o napojenie systému na
okolité konštrukcie. Je nutné vylúčiť riziko vzniku trhlín
v systéme, zatekania do škár a ďalšie nepriaznivé
vplyvy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životnosť
celého systému. Kvalitné riešenie detailov zaistí jeho
dlhodobú funkčnosť a spoľahlivosť.
Obsah:
výstužné sieťoviny - - - - - - - - - - - - - - - - 26
lišty a profily- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26
rohové lišty so sieťovinou - - - - - - - - - - - - 27
tesnenie škár - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27
škárovací materiál - profily pre dilatačné škáry - 28
soklové lišty a príslušenstvo - - - - - - - - - - - 29
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
25
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
VÝSTUŽNÉ SIEŤOVINY
Termogewebe
Sklovláknitá tkanina
Vysoko odolná sklovláknitá tkanina určená pre armovanie výstužných vrstiev zateplovacích systémov (ETICS) alebo vnútorných a vonkajších omietok.
Vysoká mechanická pevnosť, vynikajúca rozmerová stabilita, zvýšená odolnosť proti zásadám,
kompatibilná so všetkými fasádnymi systémami spoločnosti TERMO +.
Plošná hmotnosť ≥160 g/m2, veľkosť ôk 4x4 mm
názov
Termogewebe
číslo
výrobku
00920-005
balenie
50,0
MJ
m
šírka
(mm)
1100,0
Presah pre
napojenie (mm)
100
TermoPanzergewebe
Zosilnená sklovláknitá tkanina
Zosilnená armovacia sklovláknitá tkanina určená pre zvýšenú odolnosť proti prerazeniu povrchového súvrstvia kontaktných zateplovacích systémov (ETICS) v miestach so zvýšeným mechanickým
namáhaním
Vysoká mechanická odolnosť, odolná voči zásadám, kompatibilná s ostatnými fasádnymi systémami spoločnosti TERMO +.
Plošná hmotnosť ≥525 g/m2, veľkosť ôk 5x5 mm
názov
TermoPanzergewebe
číslo
výrobku
CZ-R451T
balenie
25,0
MJ
m
šírka
(mm)
1000,0
Presah pre
napojenie (mm)
bez presahu
LIŠTY A PROFILY
TermoApu Catnic
Začisťovací okenný profil Catnic
Začisťovací okenný profil s ochrannou lamelou a sklovláknitou armovacou tkaninou pre napojenie
výplní otvorov na kontaktný zateplovací systém (ETICS) umožňujúci dilatáciu.
názov
TermoApu Catnic
číslo
výrobku
CZ-CAT16
balenie
1,6
MJ
m
TermoApu Eko
Začisťovací okenný profil EKO
Začisťovací okenný profil so sklovláknitou armovacou tkaninou pre napojenie výplní otvorov na
kontaktný zateplovací systém (ETICS).
názov
TermoApu Eko
26
číslo
výrobku
CZ-EKO16
balenie
1,6
MJ
m
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
TermoTropfkantenprofil
Okenný profil bez priznanej odkvapnej hrany
Profil s nepriznanou pod omietkovou odkvapnicou a sklovlaknitou armovacou tkaninou pre začistenie omietky a zaistenie zvodu vody v nadpraží stavebných otvorov v kontaktných zateplovacích
systémoch.
číslo
výrobku
CZ-LTD
názov
TermoTropfkantenprofil
balenie
2,0
MJ
m
Ukončovací profil omietky
Ukončovací profil omietky
Ukončovací profil omietky so sklovláknitou armovacou tkaninou pre začistenie a ukončenie omietky
v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS)
názov
Ukončovací profil omietky 3 mm
Ukončovací profil omietky 6 mm
Ukončovací profil omietky 10 mm
číslo
výrobku
cz-lk-upo3
cz-lk-upo6
cz-lk-upo10
skladba
povrchovej úpravy
3 mm
6 mm
10 mm
balenie
2,0
2,0
2,0
MJ
m
m
m
ROHOVE LIŠTY SO SIEŤOVINOU
TermoPanzerwinkel
Perforovaná zosilená sieťovina
Výstužný profil zo zosilnenej perforovanej sklovláknitej tkaniny pre vystužovanie hrán, rohov a ostení výplní otvorov v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS), balené v rolke.
názov
TermoPanzerwinkel
číslo
výrobku
CZ-R267
rozmer
15x10 cm
balenie
20,0
MJ
m
TermoWinkel
Rohová lišta so zabudovanou sieťovinou
Rohova lišta s plastovým profilom a sklovláknitou armovacou tkaninou pre vystuženie hrán, rohov
a ostení výplní otvorov v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS).
názov
TermoWinkel 10/10
TermoWinkel 10/15
číslo
výrobku
CZ-LK100T
CZ-LK150T
rozmer
10x10 cm
10x15 cm
balenie
2,5
2,5
MJ
m
m
TESNENIE ŠKÁR
TermoKompriband
Komprimovaná expanzná penová páska pre utesnenie škár
Penová páska slúžiaca k trvalému utesneniu stavebných škár proti vetru a dažďu, pre napojenie na
priľahlé stavebné časti, šírka 15 mm, rýchle expandujúca, balená v rolke.
názov
TermoKompriband 15/3-7
TermoKompriband 15/7-12
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
číslo
výrobku
cz-TKB37
cz-TKB712
šírka škáry
3-7 mm
7-12 mm
balenie
8,0
4,3
MJ
m
m
27
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
Sto-Fensterbankband
Komprimovaná expanzná páska z impregnovanej mäkkej gumy
pre utesnenie škár
Penová páska slúžiaca k trvalému utesneniu škár medzi parapetným plechom a rámom okna proti
vetru a dažďu, pre napojenie na priľahlé stavebné časti, šírka 20 mm, rýchle expandujúca.
názov
Sto Fensterbankband 20/1,5-3
číslo
výrobku
01943-005
šírka škáry
1,5-3 mm
balenie
12,5
MJ
m
ŠKÁROVACÍ MATERIÁL - PROFILY PRE DILATAČNÉ ŠKÁRY
TermoDil E
Profil pre vyriešenie dilatačných škár budov v ploche
Profil pre dilatačné škáry medzi rovnými plochami stien, s manžetou preklenujúcou škáru a so
zabudovanou sieťovinou.
číslo
výrobku
CZ-DP-PVC
názov
TermoDil E
balenie
2,5
MJ
m
TermoDil V
Profil pre vyriešenie dilatačných škár budov v rohu
Profil pre dilatačné škáry medzi odskočenými plochami stien (škára v rohu objektu), s manžetou
preklenujúcou škáru a so zabudovanou sieťovinou.
číslo
výrobku
CZ-DR-PVC
názov
TermoDil V
balenie
2,5
MJ
m
Sto-Hinterfüllprofil
Kruhový polyethylénový podkladný profil
Podkladový kruhový profil s uzavretými pórmi z polyethylénovej peny slúžiaci k vytvoreniu podkladu pre tmelový uzáver.
názov
Sto Hinterfüllprofil
Sto Hinterfüllprofil
Sto Hinterfüllprofil
Sto Hinterfüllprofil
Sto Hinterfüllprofil
1,0 cm
1,5 cm
2,0 cm
3,0 cm
4,0 cm
číslo
výrobku
00530-001
00533-001
00549-001
00503-001
00534-001
balenie
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
MJ
m
m
m
m
m
StoSeal F 355
Jednozložkový tmel k vyplneniu škár v stenách a podlahách
Jednozložkový MS-polymerový tmel určený pre utesňovanie stavebných škár na balkónoch, terasách apod. Maximálna šírka škáry 30 mm. Vysoko elastický, s vysokou priľnavosťou k podkladu.
Dodáva sa v šedej farbe.
názov
StoSeal F 355
28
číslo
výrobku
01823-001
balenie
1,0
MJ
ks
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
StoSeal F 505
Tmel pre utesnenie škár na fasáde
Jednozložkový elastický MS-polymerový tmel určený pre utesňovanie stavebných škár.
V farebnom prevedení biely a šedý.
názov
StoSeal
StoSeal
StoSeal
StoSeal
F
F
F
F
505
505
505
505
(310 ml)
(600 ml)
(310 ml)
(600 ml)
biely
biely
šedý
šedý
číslo
výrobku
01812-001
01812-002
01817-001
01817-002
balenie
1,0
1,0
1,0
1,0
MJ
ks
ks
ks
ks
číslo
výrobku
01828-001
balenie
1,0
MJ
l
číslo
výrobku
01829-001
balenie
1,0
MJ
l
balenie
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
MJ
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
StoSeal P 305
Podkladový náter pre StoSeal F 355
názov
StoSeal P 305
StoSeal P 505
Podkladový náter pro StoSeal F 505
názov
StoSeal P 505
SOKLOVÉ LIŠTY A PRÍSLUŠENSTVO
Sto-Sockelleiste Universal
Pretlačovaný hliníkový profil pre založenie systému
Zakladacia lišta s odkapovou hranou z eloxovaného hliníku.
názov
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Sto Sockelleiste
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
univ.
22 mm
32 mm
42 mm
52 mm
62 mm
72 mm
82 mm
92 mm
102 mm
122 mm
142 mm
152 mm
162 mm
číslo
výrobku
07845-003
07845-004
07845-005
07845-006
07845-007
07845-008
07845-009
07845-010
07845-011
07845-012
07845-013
07845-014
07845-015
29
PRÍSLUŠENSTVO ETICS
Sto-Aufsteckprofil Perfekt
Odkvapnica s tkaninou
Profil pre zaistenie pevného spojenia zakladacieho profilu s tepelným izolantom a elimináciu
trhlín v povrchovom súvrství v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) pre soklovú lištu
Sto-Sockelleiste Universal, dodáva sa v rolke.
názov
Sto-Aufsteckprofil perfekt, 3 mm
číslo
výrobku
08904-0001
balenie
80,0
MJ
m
Soklová lišta LO-Al
Ohýbaný hliníkový profil hr. 1 mm pre zakončenie soklov
Zakladacia lišta so zabudovanou odkvapovou hranou, z prírodného, legovaného hliníku.
Špecificky určená pre kontaktné zateplovacie systémy TermoCEM.
názov
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
Soklová
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
lišta
23/10
33/10
43/10
53/10
63/10
73/10
83/10
103/10
123/10
143/10
163/10
číslo
výrobku
CZ-LO02310
CZ-LO03310
CZ-LO04310
CZ-LO05310
CZ-LO06310
CZ-LO07310
CZ-LO08310
CZ-LO10310
CZ-LO12310
CZ-LO14310
CZ-LO16310
balenie
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
MJ
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Odkvapnica LO s tkaninou
Odkvapnica LO s tkaninou
Odkvapnica pre zaistenie pevného spojenia zakladacieho profilu s tepelným izolantom a elimináciu trhlín v povrchovom súvrství v kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS).
Pre soklovú lištu LO-Al.
názov
Odkvapnica LO s tkaninou
číslo
výrobku
cz-LO25
balenie
2,5
MJ
m
číslo
výrobku
cz-S030
balenie
1,0
MJ
ks
balenie
1,0
MJ
ks
Spojka soklových lišt PV 30
Príslušenstvo k soklovým lištám
názov
Spojka soklových líšt PV 30
ND-K-6 x 45 V zatĺkacia hmoždinka
Príslušenstvo k soklovým lištám
názov
ND-K-6 x 45 V zatĺkacia hmoždinka
30
číslo
výrobku
cz-V045
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
OMIETKY
Špeciálne tenkovrstvé omietky z ponúkaného portfólia
svojou širokou škálou farieb, štruktúr, zrnitosti
a najviac vysokou kvalitatívnou úrovňou ponúkajú
optimálne riešenie pre všetky typy stavieb. Každý
nájde tu správnu omietku, ktorá bude vyhovovať práve
jeho nárokom a požiadavkám tak, aby estetické
stvárnenie povrchu bolo čo najdokonalejšie.
Ponúkané produkty sa dlhodobo osvedčujú v praxi
vďaka svojej ľahkej a efektívnej aplikácii.
Vysoká kvalita ponúkaných produktov najviac
zaisťuje dlhodobú ochranu podkladu proti vplyvom
okolitého prostredia.
Obsah:
fasádne omietky: organické - - - - - - - - - - - 32
fasádne omietky: silikónové živicové - - - - - - 35
Poznámka:
V prípade požiadavky na iný typ omietky (silikátová
alebo minerálna) kontaktujte našich zástupcov.
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
31
OMIETKY
FASÁDNE OMIETKY: ORGANICKÉ
TermoPutz K
Organická konečná fasádna omietka so zrnitou štruktúrou
Kvalitná omietka s rovnomernou štruktúrou, vysoko prídržná k podkladu a odolná proti razovému
namáhaniu, vysoko stálofarebná a odolná proti UV žiareniu, vodoodpudivá a súčasne difúzne otvorená, odolná voči agresívnym priemyslovým splodinám a mikroorganizmom (riasam, plesniam),
ľahko spracovateľná.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoPutz K 1,5
1050150
25,0
kg
2,4
biely
TermoPutz K 1,5
1050150T
25,0
kg
2,4
tónovaný
TermoPutz K 2,0
1050200
25,0
kg
3,0
biely
TermoPutz K 2,0
1050200T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoPutz K 3,0
1050300
25,0
kg
4,0
biely
TermoPutz K 3,0
1050300T
25,0
kg
4,0
tónovaný
TermoPutz K 1,5 RS
1150150
25,0
kg
2,4
biely
TermoPutz K 1,5 RS
1150150T
25,0
kg
2,4
tónovaný
TermoPutz K 2,0 RS
1150200
25,0
kg
3,0
biely
TermoPutz K 2,0 RS
1150200T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoPutz K 3,0 RS
1150300
25,0
kg
4,0
biely
TermoPutz K 3,0 RS
1150300T
25,0
kg
4,0
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
TermoPutz R
Organická konečná fasádna omietka s ryhovanou štruktúrou
Kvalitná omietka s rovnomernou štruktúrou, vysoko prídržná k podkladu a odolná proti razovému
namáhaniu, vysoko stálofarebná a odolná proti UV žiareniu, vodoodpudivá a súčasne difúzne otvorená, odolná voči agresívnym priemyslovým splodinám a mikroorganizmom (riasam, plesniam),
ľahko spracovateľná.
názov
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
TermoPutz R
Technológia
32
číslo
spotreba
farebné
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
1,5
1040150
25,0
kg
2,2
biely
1,5
1040150T
;25,0
kg
2,2
tónovaný
2,0
1040200
25,0
kg
2,8
biely
2,0
1040200T
25,0
kg
2,8
tónovaný
3,0
1040300
25,0
kg
3,8
biely
3,0
1040300T
25,0
kg
3,8
tónovaný
1,5 RS
1140150
25,0
kg
2,2
biely
1,5 RS
1140150T
25,0
kg
2,2
tónovaný
2,0 RS
1140200
25,0
kg
2,8
biely
2,0 RS
1140200T
25,0
kg
2,8
tónovaný
3,0 RS
1140300
25,0
kg
3,8
biely
3,0 RS
1140300T
25,0
kg
3,8
tónovaný
RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
OMIETKY
TermoDekorputz
Pestrofarebná organická kamienková omietka
Organický spájaná dekoratívna kamienková omietka pre použitie v exteriéri aj interiéri. Odolná
proti poveternosti, UV žiareniu, oderu, priepustná pre vodnú paru. Ideálna pre plochy so zvýšeným
mechanickým namáhaním (napr. sokly, chodby, schodiskové priestory). Dodáva sa v 20 základných farebných prevedeniach, iné farebné prevedenie na požiadanie.
názov
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
TermoDekorputz
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
číslo
výrobku
1018001
1018002
1018003
1018004
1018005
1018006
1018007
1018008
1018009
1018010
1018011
1018012
1018013
1018014
1018015
1018016
1018017
1018018
1018019
1018020
balenie
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
MJ
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
spotreba
(m2)
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
farebné
prevedenie
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
farebný
Termolit K
Organická konečná omietka so zrnitou štruktúrou
Bez pnutia, veľmi elastická, mechanicky odolná, s veľmi vysokou odolnosťou voči mikroorganizmom
(riasam, plesniam), nevyžaduje dodatočnú konzerváciu, paropriepustná, vysoko vodoodpudivá,
obsahujúca viac ako 80 % minerálnych látok, biela, tónovateľná, vysoko stálofarebná, pripravená
k spracovaniu. Omietka určená pre kontaktný zateplovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
Termolit K 1,0
00130-056
25,0
kg
1,8
biely
Termolit K 1,0
00130-056T
25,0
kg
1,8
tónovaný
Termolit K 1,5
00131-100
25,0
kg
2,3
biely
Termolit K 1,5
00131-100T
25,0
kg
2,3
tónovaný
Termolit K 2,0
00132-104
25,0
kg
3,0
biely
Termolit K 2,0
00132-104T
25,0
kg
3,0
tónovaný
Termolit K 3,0
00134-097
25,0
kg
4,3
biely
Termolit K 3,0
00134-097T
25,0
kg
4,3
tónovaný
Termolit K 1,0 RS
01235-001
25,0
kg
1,8
biely
Termolit K 1,0 RS
01235-001T
25,0
kg
1,8
tónovaný
Termolit K 1,5 RS
01236-049
25,0
kg
2,3
biely
Termolit K 1,5 RS
01236-049T
25,0
kg
2,3
tónovaný
Termolit K 2,0 RS
01237-049
25,0
kg
3,0
biely
Termolit K 2,0 RS
01237-049T
25,0
kg
3,0
tónovaný
Termolit K 3,0 RS
01238-049
25,0
kg
4,3
biely
Termolit K 3,0 RS
01238-049T
25,0
kg
4,3
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
33
OMIETKY
StoSuperlit
Organický spájaná kamienková omietka
Vysoko odolná omietka voči mechanickému namáhaniu, elastická, paropriepustná, odolná voči
poveternostným vplyvom, pripravená k spracovaniu, možno doplniť konzervačný prostriedok proti
mikroorganizmom (riasam, plesniam). Dodavá sa v 25 základných farebných prevedeniach, iné
farebné prevedenie na požiadanie.
Omietka určená pre kontaktný zateplovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
názov
StoSuperlit
číslo
výrobku
00152-023
balenie
23,0
MJ
kg
spotreba
(m2)
5,5
farebné
prevedenie
farebný
TermoAkrylcoat
Akrylátová konečná omietka - hladená
Flexibilná, odolná voči deformácii podkladu, s veľmi vysokou odolnosťou voči mikroorganizmom
(riasam, plesniam), nevyžaduje dodatočnú konzerváciu, paropriepustná, vysoko vodoodpudivá,
biela, tónovateľná, vysoko stálofarebná, pripravená k spracovaniu.
Špecificky určená pre kontaktné zateplovacie systémy TermoCEM.
názov
TermoAkrylcoat
TermoAkrylcoat
34
číslo
výrobku
CZ-CT60
CZ-CT60T
balenie
25,0
25,0
MJ
kg
kg
spotreba
(m2)
2,5
2,5
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
OMIETKY
FASÁDNE OMIETKY: SILIKÓNOVÉ ŽIVICOVÉ
TermoSilkoputz K
Silikónovo živicová konečná omietka so zrnitou štruktúrou
Vysoko kvalitná omietka s rovnomernou štruktúrou, extrémne odolná voči poveternosti, vysoko vodoodpudivá pri zachovaní vysokej priepustnosti pre vodnú paru a CO2, minimálny sklon k zašpineniu, vysoko prídržná k podkladu a odolná proti razovému namáhaniu, vysoko stálofarebná, odolná
proti UV žiareniu, agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia a mikroorganizmom.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoSilkoputz K 1,5 mm
1077150
25,0
kg
2,4
biely
TermoSilkoputz K 1,5 mm
1077150T
25,0
kg
2,4
tónovaný
TermoSilkoputz K 2,0 mm
1077200
25,0
kg
3,0
biely
TermoSilkoputz K 2,0 mm
1077200T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoSilkoputz K 3,0 mm
1077300
25,0
kg
4,0
biely
TermoSilkoputz K 3,0 mm
1077300T
25,0
kg
4,0
tónovaný
TermoSilkoputz K 1,5 mm RS
1177150
25,0
kg
2,4
biely
TermoSilkoputz K 1,5 mm RS
1177150T
25,0
kg
2,4
tónovaný
TermoSilkoputz K 2,0 mm RS
1177200
25,0
kg
3,0
biely
TermoSilkoputz K 2,0 mm RS
1177200T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoSilkoputz K 3,0 mm RS
1177300
25,0
kg
4,0
biely
TermoSilkoputz K 3,0 mm RS
1177300T
25,0
kg
4,0
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
TermoSilkoputz R
Silikónovo živicová konečná omietka s ryhovanou štruktúrou
Vysoko kvalitná omietka s rovnomernou štruktúrou, extrémne odolná voči poveternosti, vysoko vodoodpudivá pri zachovaní vysokej priepustnosti pre vodnú paru a CO2, minimálny sklon k zašpineniu, vysoko prídržná k podkladu a odolná proti razovému namáhaniu, vysoko stálofarebná, odolná
proti UV žiareniu, agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia a mikroorganizmom.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoSilkoputz R 1,5 mm
1076150
25,0
kg
2,2
biely
TermoSilkoputz R 1,5 mm
1076150T
25,0
kg
2,2
tónovaný
TermoSilkoputz R 2,0 mm
1076200
25,0
kg
2,8
biely
TermoSilkoputz R 2,0 mm
1076200T
25,0
kg
2,8
tónovaný
TermoSilkoputz R 3,0 mm
1076300
25,0
kg
3,8
biely
TermoSilkoputz R 3,0 mm
1076300T
25,0
kg
3,8
tónovaný
TermoSilkoputz R 1,5 mm RS
1176150
25,0
kg
2,2
biely
TermoSilkoputz R 1,5 mm RS
1176150T
25,0
kg
2,2
tónovaný
TermoSilkoputz R 2,0 mm RS
1176200
25,0
kg
2,8
biely
TermoSilkoputz R 2,0 mm RS
1176200T
25,0
kg
2,8
tónovaný
TermoSilkoputz R 3,0 mm RS
1176300
25,0
kg
3,8
biely
TermoSilkoputz R 3,0 mm RS
1176300T
25,0
kg
3,8
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
35
OMIETKY
TermoSilkosmart K
Silikónovo živicová omietka s optimalizovanou spotrebou
Veľmi dekoratívna a kvalitná inovovaná omietka na silikónovej živicovej báze so zrnitou štruktúrou.
Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, špičková vodoodpudivosť pri priepustnosti vodných
pár a CO2, odolná voči zašpineniu, veľmi pružná omietka pre ľahšie spracovanie, odolná voči agresívnym podmienkam prostredia, obsahuje prostriedok proti mikroorganizmom (riasam, plesniam).
názov
TermoSilkosmart
TermoSilkosmart
TermoSilkosmart
TermoSilkosmart
TermoSilkosmart
TermoSilkosmart
K
K
K
K
K
K
1,5
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
číslo
výrobku
1074150
1074150T
1074200
1074200T
1074300
1074300T
balenie
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
MJ
kg
kg
kg
kg
kg
kg
spotreba
(m2)
1,9
1,9
2,4
2,4
3,2
3,2
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
TermoSilcon K
Silikónovo živicová konečná omietka so zrnitou štruktúrou
Omietka vysýchajúca bez vnútorného pnutia, mechanicky odolná, veľmi nízky sklon k zašpineniu,
vysoko odolná voči mikroorganizmom (riasam, plesniam), nevyžaduje dodatočnú konzerváciu,
veľmi vysoká priepustnosť CO2 a vodných pár, vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vodoodpudivá, biela, tónovateľná, vysoko stálofarebná, pripravená k spracovaniu.
Omietka určená pre kontaktný zateplovaci systém Termo+Styrol Exclusive.
číslo
spotreba
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
(m2)
prevedenie
TermoSilcon K 1,0
01220-001
25,0
kg
1,8
biely
TermoSilcon K 1,0
01220-001T
25,0
kg
1,8
tónovaný
TermoSilcon K 1,5
01218-053
25,0
kg
2,3
biely
TermoSilcon K 1,5
01218-053T
25,0
kg
2,3
tónovaný
TermoSilcon K 2,0
00186-001
25,0
kg
3,0
biely
TermoSilcon K 2,0
00186-001T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoSilcon K 3,0
00187-001
25,0
kg
4,3
biely
TermoSilcon K 3,0
00187-001T
25,0
kg
4,3
tónovaný
TermoSilcon K 1,0 RS
00129-001
25,0
kg
1,8
biely
TermoSilcon K 1,0 RS
00129-001T
25,0
kg
1,8
tónovaný
TermoSilcon K 1,5 RS
00156-001
25,0
kg
2,3
biely
TermoSilcon K 1,5 RS
00156-001T
25,0
kg
2,3
tónovaný
TermoSilcon K 2,0 RS
00161-001
25,0
kg
3,0
biely
TermoSilcon K 2,0 RS
00161-001T
25,0
kg
3,0
tónovaný
TermoSilcon K 3,0 RS
00162-001
25,0
kg
4,3
biely
TermoSilcon K 3,0 RS
00162-001T
25,0
kg
4,3
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
36
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
Ponuka fasádnych farieb v sebe zahrňuje možnosti
pre prakticky každé osobité farebné stvárnenie
vonkajšieho povrchu fasád. Vynikajúca kvalita
farieb poskytuje dlhodobú ochranu podkladovej
konštrukcii. Bohatá škála farebných odtieňov vyhovie
každému zákazníkovi. Nezáleží na tom, či je cieľom
dosiahnutie klasického či moderného vzhľadu, vždy
existuje to správne riešenie, ktoré bude odpovedať
požadovanému vzhľadu, na ktorý sa bude možno
spoľahnúť.
Farby pre zhotovovanie náterov na stenách a stropoch
v interiéri slúžia pre vytvorenie príjemne pôsobiaceho
vnútorného prostredia. Výber zo širokej palety
farebných odtieňov a vysoká funkčnosť prispieva
k vytvoreniu harmonického celku, ktorý nám umožní
cítiť sa čo najpríjemnejšie. Je samozrejmosťou, že
všetky interiérové farby sú bez obsahu rozpúšťadiel
a ďalších zdraviu škodlivých látok. Sortiment zahrňuje
osvedčené organické, latexové a silikátové farby.
Obsah:
fasádne farby: organické - - - - - - - - - - - - 38
fasádne farby: silikónové živicové - - - - - - - 38
fasádne farby: silikátové - - - - - - - - - - - - 39
interiérové farby: organické - - - - - - - - - - - 40
interiérové farby: latexové- - - - - - - - - - - - 40
interiérové farby: silikátové - - - - - - - - - - - 41
interiérové farby: špeciálne - - - - - - - - - - - 41
doplnky - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
37
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
FASÁDNE FARBY: ORGANICKÉ
TermoColor
Matná fasádna disperzná farba zušľachtená siloxanmi
Matná fasádna disperzná farba zušľachtená siloxanmi s dobrou vodoodpudivosťou, odolnosťou
voči poveternosti, priepustná pre vodnú paru a CO2, vysychá bez vnútorného pnutia, veľmi dobre
kryje, odolná proti rastu húb a rias. Možno aplikovať metódou airless.
názov
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
číslo
výrobku
1075302
1075302T
1075301
1075301T
1075300
1075300T
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
FASÁDNE FARBY: SILIKÓNOVO ŽIVICOVÉ
TermoColor Silikon
Fasádna silikónovo živicová farba
Matná, vodoodpudivá fasádna farba špičkovej kvality na báze silikónovej živice, s dobrou krycou
schopnosťou, vysoko odolná proti poveternostným podmienkam a zašpineniu, s veľmi dobrou priepustnosťou pre vodnú paru a CO2, vysychá bez vnútorného pnutia. V oblastiach, kde je zvýšený
výskyt rias a plesní, možnosť nastaviť zvýšenú ochranu proti rastu húb a rias.
názov
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
TermoColor
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
Silikon
číslo
výrobku
1075102
1075102T
1075101
1075101T
1075100
1075100T
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
SOVASAN SILIKON FASSADENFARBE
Hydrofobizovaná silikónovo živicová fasádna farba
Matná, kapilárne a povrchovo hydrofobizovaná fasádna farba najvyššej kvality, na báze silikónovej živice, s extrémne dobrou krycou schopnosťou, extrémne vodoodpudivá, s najvyššou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a zašpineniu, vysoko priepustná pre vodnú paru a CO2,
vysychá bez vnútorného pnutia. V oblastiach, kde je zvýšený výskyt rias a plesní, možnosť nastaviť
zvýšenú ochranu proti rastu húb a rias.
názov
SOVASAN
SOVASAN
SOVASAN
SOVASAN
SOVASAN
SOVASAN
38
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
FF
FF
FF
FF
FF
FF
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
číslo
výrobku
75202
75202T
75201
75201T
75200
75200T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
SOVATIN SILIKON FASSADENFARBE
Špeciálna silikónovo živicová fasádna farba
Matná silikónovo živicová fasádna farba s vysokou UV stabilitou a ochranou proti tvorbe pavučiniek na fasádach, s dobrú krycou schopnosťou, kapilárne a povrchovo hydrofobizovaná, vysoko
odolná proti poveternostným podmienkam a zašpineniu, s veľmi dobrú priepustnosťou pre vodnú
paru a CO2, vysychá bez vnútorného pnutia. V oblastiach, kde je zvýšený výskyt rias a plesni,
možnosť nastaviť zvýšenú ochranu proti rastu húb a rias.
názov
SOVATIN
SOVATIN
SOVATIN
SOVATIN
SOVATIN
SOVATIN
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
SILIKON
FF
FF
FF
FF
FF
FF
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
číslo
výrobku
60102
60102T
60101
60101T
60100
60100T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
FASÁDNE FARBY: SILIKÁTOVÉ
SOVA SILIKAT-FASSADENFARBE
Fasádna silikátova farba
Matná, hydrofobizovaná silikátová farba pre vnútorné aj vonkajšie povrchy na minerálnej báze,
s dobrou krycou schopnosťou, vodoodpudivá, eliminujúca kondenzáciu vodnej pary na povrchu,
šetrná k životnému prostrediu, odolná proti poveternostným podmienkam a priemyslovým splodinám, s veľmi dobrou priepustnosťou pre vodnú paru a CO2, nehorľavá, elastická, alkalická, pre
zvýšenie hydrofóbneho účinku sa odporúča riediť s SOVA SILIKAT KONZENTRAT.
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
SILIKAT-FF
SILIKAT-FF
SILIKAT-FF
SILIKAT-FF
SILIKAT-FF
SILIKAT-FF
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
číslo
výrobku
79302
79302T
79301
79301T
79300
79300T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
39
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
INTERIÉROVÉ FARBY: ORGANICKÉ
SOVA SUPERDECKER
Vysoko krycia farba
Vysoko krycia, matná vnútorná farba, pre vyhotovenie náterov obvykle v jednej vrstve na stenách
a stropoch. Veľmi výdatná, zachovávajúca štruktúru, bez obsahu rozpúšťadiel a škodlivých látok,
pachové neutrálna, paropriepustná, šetrná k životnému prostrediu, odolná proti oderu, s vysokým
stupňom belosti, tónovateľná. Ľahko spracovateľná, možno aplikovať metódou airless.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 2, krycia schopnosť - trieda 1
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SUPERDECKER
SUPERDECKER
SUPERDECKER
SUPERDECKER
SUPERDECKER
SUPERDECKER
číslo
výrobku
65102
65102T
65101
65101T
65100
65100T
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
SOVA WANDFARBE SUPER
Krycia farba
Krycia, matná vnútorná farba pre vyhotovenie náteru na stenách a stropoch. Vysoko výdatná, bez
obsahu rozpúšťadiel a škodlivých látok, pachovo neutrálna, paropriepustná, šetrná k životnému
prostrediu, odolná proti oderu, s vysokým stupňom belosti, tónovateľná. Ľahko spracovateľná, možno aplikovať metódou airless.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 3, krycia schopnosť - trieda 2
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
WANDFARBE
WANDFARBE
WANDFARBE
WANDFARBE
WANDFARBE
WANDFARBE
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
SUPER
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
číslo
výrobku
65202
65202T
65201
65201T
65200
65200T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
INTERIÉROVÉ FARBY: LATEXOVÉ
SOVA SEIDENGLANZLATEX
Hodvábne lesklá latexová farba
Hodvábne lesklá latexová farba, pre vyhotovovanie trvanlivých náterov na stenách a stropoch.
Vysoko krycia, pachovo neutrálna, s vysokou priľnavosťou, vysychá bez vnútorného pnutia, veľmi
výdatná, odolná proti pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov, paropriepustná. Veľmi dobre spracovateľná, možno aplikovať metódou airless.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 1, krycia schopnosť - trieda 2
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
40
SEIDENGLANZLATEX
SEIDENGLANZLATEX
SEIDENGLANZLATEX
SEIDENGLANZLATEX
5l
5l
10 l
10 l
číslo
výrobku
67202
67202T
67200
67200T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
MJ
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
INTERIÉROVÉ FARBY: SILIKÁTOVÉ
SOVA SILIKAT-INNENFARBE
Silikátová vnútorná farba
Veľmi kvalitná matná silikátová farba zušľachtená organickými prísadami pre všetky bežné obytné
aj pamiatkové chránené objekty, paropriepustná. Ľahko spracovateľná, možno aplikovať metódou
airless.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 3, krycia schopnosť - trieda 2
názov
SOVA SILIKAT-INNENFARBE
SOVA SILIKAT-INNENFARBE
číslo
výrobku
79200
79200T
balenie
10,0
10,0
MJ
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
INTERIEROVÉ FARBY: ŠPECIÁLNE
SOVA THERMALIN
Vnútorná tepelne odrazová farba
Matná vnútorná jednovrstvová farba s vysokou obrazivosťou tepelného žiarenia pre steny a stropy,
zvyšuje tepelnú pohodu v interiéri, s vysokou krycou schopnosťou, nenasiakavá.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 2, krycia schopnosť - trieda 1
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
THERMALIN
THERMALIN
THERMALIN
THERMALIN
THERMALIN
THERMALIN
číslo
výrobku
68102
68102T
68101
68101T
68100
68100T
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
SOVA ANITSCHIMMELFARBE
Vnútorná antibakteriálna farba
Krycia, matná vnútorná farba s dlhotrvajúcim účinkom proti napadnutiu plesňami, na steny a stropy. Vysoko výdatná, bez obsahu rozpúšťadiel a škodlivých látok, pachovo neutrálna, paropriepustná, šetrná k životnému prostrediu, odolná proti oderu, s vysokým stupňom belosti, tónovateľná.
Ľahko spracovateľná, možno aplikovať metódou airless.
Klasifikácia podľa EN 13300: odolnosť v odere z vlhka - trieda 2, krycia schopnosť - trieda 1
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
ANITSCHIMMELF.
ANITSCHIMMELF.
ANITSCHIMMELF.
ANITSCHIMMELF.
5l
5l
10 l
10 l
číslo
výrobku
65502
65502T
65501
65501T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
MJ
l
l
l
l
spotreba
(m2)
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
41
FASÁDNE A VNÚTORNÉ FARBY
DOPLNKY
SOVA ANSTRICHVLIES
Sklovláknité plátno
Sklovláknity vlies určený pre zabudovanie do vnútorných farebných náterov SOVA aplikovaných
na sadrokartónové a podobné doskové materiály v prípade suchej výstavby. Zároveň použiteľná
pre preklenutie vlasových a zmršťovacích trhlín vo vnútorných priestoroch, ako aj pre vystužovanie
stierkových hmôt na hrubých podkladoch a omietkach porušených trhlinkami.
názov
SOVA ANSTRICHVLIES
42
číslo
výrobku
65300
balenie
50,0
MJ
m
spotreba
(m2)
1,0
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Od doby svojho vzniku sa spoločnosť TERMO +
špecializuje najmä na dodávky vonkajších kontaktných
zateplovacích systémov. Za dobu svojej existencie
sa vypracovala medzi významné firmy pôsobiace
v tomto odbore.
Od začiatku je „vlajkovou loďou“ medzi ponúkanými
zatepľovacími systémami, organický bezcementový
systém s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu,
vysoko elastický, odolný proti mechanickému
poškodeniu a vzniku trhlín.
Novinkou v ponuke spoločnosti je bezcementový
zatepľovací systém Termo+Styrol Flex využívajúci
ľahčených hmôt, ktoré v sebe kombinujú špičkovú
kvalitu s jednoduchším a ľahším spracovaním. Súčasťou
tohto systému je taktiež progresívny spôsob lepenia
tepelne izolačných dosiek s využitím polyuretánovej
lepiacej peny a špeciálnych prípravkov.
V portfóliu spoločnosti sú aj ďalšie typy zatepľovacích
systémov pre najrôznejšie konštrukčné typy objektov,
zaisťujúce splnenie technických a funkčných
požiadavkov.
Obsah:
Termo+Styrol Exclusive - - - - - - - - - - - - - 44
Termo+Styrol Basic - - - - - - - - - - - - - - - 45
Termo+Mineral Basic - - - - - - - - - - - - - - 46
Termo+Styrol Flex - - - - - - - - - - - - - - - - 47
Termo+Styrol Kombi - - - - - - - - - - - - - - - 48
Termo+Mineral Kombi- - - - - - - - - - - - - - 49
TermoSpeed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
43
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Styrol Exclusive
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu
s organicky spojenou bezcementovou výstužnou vrstvou.
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ použitie je obmedzené najmä požiarnymi predpismi (trieda reakcie
na oheň B podľa EN 13501-1)
ƒ vysoko odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ vysoko odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ obmedzene paropriepustný
ƒ v základnej skladbe nevyžaduje aplikáciu medzináteru medzi
výstužnou
ƒ vrstvou a tenkovrstvou omietkou 1)
ƒ štandardne zrnitá štruktúra, prípadne pestrofarebná kamienková
omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla < 20 % možný (na požiadanie)
TermoKleber
Minerálna lepiaca hmota
EPS 70 F
Fasádne dosky z penového polystyrénu
Hmoždinky: Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami
s plastovým alebo kovovým tŕňom (schválené podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoArmat
Organická, k spracovaniu pripravená
armovacia a stierková hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
navykonáva sa 1)
Termolit K
Organická konečná omietka so zrnitou
štruktúrou
TermoSilcon K
Silikónová živicová konečná omietka so
zrnitou štruktúrou
StoSuperlit
Organický spájaná kamienková omietka
1)
V prípade použitia pestrofarebnej kamienkovej omietky StoSuperlit sa buď vykonáva prefarbenie
vystuženej hmoty TermoArmat alebo sa použije prefarbený medzináter TermoGrund. Farba sa
volí podľa odtieňa vrchnej kamienkovej omietky StoSuperlit.
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Styrol
Exclusive. Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so
zástupcami spoločnosti
44
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Styrol Basic
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu
s minerálne pojenou výstužnou vrstvou
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ použitie je obmedzené najmä požiarnymi predpismi (trieda reakcie
na oheň B podľa EN 13501-1)
ƒ odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ obmedzene paropriepustný
ƒ štandardne zrnitá alebo ryhovaná štruktúra, prípadne pestrofarebná
kamienková omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla > 20 %
TermoDuo
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
EPS 70 F
Fasádne dosky z penového polystyrénu
Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami s plastovým alebo
kovovým tŕňom (schválené podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoDuo
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
TermoGrund
Plnený pigmentovaný organický medzináter
Termolit K
Organická konečná omietka so zrnitou
štruktúrou
TermoSilcon K
Silikónová živicová konečná omietka so
zrnitou štruktúrou
StoSuperlit
Organický spájaná kamienková omietka
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Styrol Basic.
Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so zástupcami
spoločnosti
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
45
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Mineral Basic
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien
s minerálne pojenou výstužnou vrstvou
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ použitie je obmedzené najmä požiarnymi predpismi (trieda reakcie
na oheň B podľa EN 13501-1)
ƒ odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ paropriepustný
ƒ štandardne zrnitá alebo ryhovaná štruktúra, prípadne pestrofarebná
kamienková omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla > 20 %
TermoDuo
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
Doska z minerálnych Fasádna minerálne vláknitá doska s pozdĺžnou
vlákien
orientáciou vlákien
Lamela z minerálnych Fasádna minerálne vláknitá lamela s kolmou
vlákien
orientáciou vlákien
Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami s kovovým tŕňom
(so schválenim podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoDuo
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
TermoGrund
Plnený pigmentovaný organický medzináter
Termolit K
Organická konečná omietka so zrnitou
štruktúrou
TermoSilcon K
Silikónová živicová konečná omietka so
zrnitou štruktúrou
StoSuperlit
Organický spájaná kamienková omietka
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Mineral Basic.
Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so zástupcami
spoločnosti
46
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Styrol Flex
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu
s organicky spojenou ľahčenou bezcementovou výstužnou vrstvou.
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ na nesavé podklady možno lepiť pomocou lepiacej polyuretánovej
peny
ƒ Použitie je obmedzené najmä požiarnymi predpismi (trieda reakcie
na oheň B podľa EN 13501-1)
ƒ vysoko odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ vysoko odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ využívajúci ľahčenú armovaciu hmotu; možnosť aplikácie silikónovo
živicovej omietky s optimalizovanou spotrebou
ƒ s možnosťou využitia progresívneho spôsobu lepenia pomocou
polyuretánovej peny a špeciálnych montážnych prípravkov
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ obmedzene paropriepustný
ƒ v základnej skladbe nevyžaduje aplikáciu medzináteru medzi
výstužnou vrstvou a tenkovrstvou omietkou 1)
ƒ štandardne zrnitá alebo ryhovaná štruktúra, prípadne pestrofarebná
kamienková omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla ≥ 10 % možný
TermoKombi
TermoSpeed
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
Špeciálny systém lepenia s využitím
jednozložkovej lepiacej peny a špeciálnych
plastových montážnych prípravkov
EPS 70 F
Fasádne dosky z penového polystyrénu
Hmoždinky: Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami
s plastovým alebo kovovým tŕňom (schválené podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoFlex L
Organická bezcementová ľahčená armovacia
hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
navykonáva sa 1)
TermoPutz K/R
Organická konečná fasádna omietka so
zrnitou (K) / rýhovanou (R) štruktúrou
TermoSilkoputz K/R
Silikónová živicová konečná omietka so
zrnitou (K) / rýhovanou (R) štruktúrou
TermoSilkosmart K
Silikónová živicová omietka
s optimalizovanou spotrebou v zrnitej štruktúre
TermoDekorputz
Pestrofarebná organická kamienková omietka
V pripade použitia omietok s ryhovanou štruktúrou a pestrofarebnou kamienkovou omietkou
Termo-Dekorputz sa vykoná prefarbenie výstužnej hmoty TermoFlex L alebo sa použije prefarbený
medzináter TermoPenetral s odtieňom vrchnej omietky.
1)
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Styrol Flex.
Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so zástupcami
spoločnosti.
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
47
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Styrol Kombi
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu
s minerálne pojenou výstužnou vrstvou
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ na nesavé podklady možno lepiť pomocou lepiacej polyuretánovej
peny
ƒ použitie je obmedzené najmä požiarnymi predpismi (trieda reakcie
na oheň B podľa EN 13501-1)
ƒ odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ obmedzene paropriepustný
ƒ štandardne zrnitá alebo ryhovaná štruktúra, prípadne pestrofarebná
kamienková omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla > 20 %
TermoKombi
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
EPS 70 F
Fasádne dosky z penového polystyrénu
Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami s plastovým alebo
kovovým tŕňom (schválené podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoKombi
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
TermoPenetral
Plnený pigmentovaný organický medzináter
TermoPutz K/R
Organická konečná fasádna omietka so
zrnitou (K) / ryhovanou (R) štruktúrou
TermoSilkoputz K/R
Silikónová živicová konečná omietka so
zrnitou (K) / ryhovanou (R) štruktúrou
TermoDekorputz
Pestrofarebná organická kamienková omietka
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Styrol Kombi.
Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so zástupcami
spoločnosti.
48
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
Termo+Mineral Kombi
Charakteristika:
Použitie:
Vlastnosti:
Vzhľad:
Lepiaca hmota:
Izolačný materiál:
Hmoždinky:
Armovacia hmota:
Výstužná sieťovina:
Medzináter:
Omietky:
Fasádny zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnych vlákien
s minerálne pojenou výstužnou vrstvou
ƒ staršia zástavba aj novostavby
ƒ všetky štandardné podklady - betón, murivo, porobetón apod.
ƒ použitie nie je obmedzené požiarnymi predpismi (trieda reakcie na
oheň A2 podľa EN 13501-1)
ƒ odolný proti vzniku trhlín a mechanickému namáhaniu
ƒ odolný proti poveternostným vplyvom
ƒ odolný proti mikrobiotickému napadnutiu (riasy a plesne)
ƒ paropriepustný
ƒ štandardne zrnitá alebo ryhovaná štruktúra, prípadne pestrofarebná
kamienková omietka
ƒ štandardne s organicky pojenou alebo silikónovo živicovou
omietkou
ƒ nevyžaduje konečný náter
ƒ stupeň odrazivosti svetla > 20 %
TermoKombi
Minerálna lepiace a armovacia hmota
Doska z minerálnych Fasádna minerálne vláknitá doska s pozdĺžnou
vlákien
orientáciou vlákien
Lamela z minerálnych Fasádna minerálne vláknitá lamela s kolmou
vlákien
orientáciou vlákien
Prípadne dodatočné kotvenie tanierovými hmoždinkami s kovovým tŕňom
(so schválenim podľa ETAG 014):
ƒ BRAVOLL®
ƒ ejotherm
TermoKombi
Minerálna lepiaca a armovacia hmota
TermoGewebe
Sklovláknitá tkanina
(+ TermoPanzergewebe) Zosilená sklovláknitá tkanina
TermoPenetral
Plnený pigmentovaný organický medzináter
TermoPutz K/R
Organická konečná fasádna omietka so
zrnitou (K) / ryhovanou (R) štruktúrou
TermoSilkoputz K/R
Silikónová živicová konečná omietka se
zrnitou (K) / ryhovanou (R) štruktúrou
TermoDekorputz
Pestrofarebná organická kamienková omietka
Poznámka:
Vyššie je popísaná základná skladba kontaktného zatepľovacieho systému Termo+Mineral
Kombi. Aplikáciu doplnkových alebo menej štandardných materiálov je nutné konzultovať so
zástupcami spoločnosti.
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
49
KONTAKTNÉ
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY
TERMOSPEED
TermoSpeed je jeden z najnovších produktov
v oblasti noviniek obsiahnutých v zateplovacích
systémoch dodávaných spoločnosťou TERMO +.
Lepenie na polyuretánové lepidlo v sebe skrýva
výrazné urýchlenie nadväzností jednotlivých
pracovných postupov vykonávaných pri
sanácii obvodových plášťov budov pomocou
fasádneho penového polystyrénu, popr. dosiek
z extrudovaného polystyrénu. Pri použití tohto
inovatívneho materiálu vykonávate lepenie
tepelnej izolácie jednoduchšie, čisto a hlavne
rýchlo.
Medzi
najväčšie
známe
nedostatky
polyuretánového lepidla možno zaradiť najmä
jeho malú počiatočnú prídržnosť a narušenie
rovinnosti vplyvom následnej expanzie. Oba
tieto nedostatky však možno odstrániť použitím
špeciálnych plastových profilov TermoStick,
ktoré eliminujú následný pohyb už osadených
dosiek tepelného izolantu behom vytvrdzovania
lepiacej hmoty TermoSpeed. Zároveň slúžia
na vymedzenie hranice prítlakuna dosku, čo
znižuje riziko sublimácie lepidla pri príliš veľkom
dotlačení k povrchu podkladnej konštrukcie.
Jedine pri takomto spôsobu osadenia môžeme
maximálne využiť lepiace schopnosti tohto
materiálu. Ďalší doplnok tvorí plastový výlisok
TermoClip, ktorý slúži k fixácii spojov dosiek
pred úplným vytvrdnutím lepidla, tento je
tiež dobrým pomocníkom pri lepení izolantu
v mieste ostenia a nadpražia výplní otvorov.
Medzi najväčšie prednosti systému patria:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
dodávka lepidla pripraveného k okamžitému použitiu
výrazne ľahšia a úplne čistá práca s materiálom
nanášanie lepidla bez nutnosti murárskeho náradia
možnosť nasledujúcej operácie už po 2 hodinách
rýchlejší a teda efektívnejší postup práce
minimálny odpad z použitého materiálu
… už za 5 dní!
50
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
SANÁCIA BETÓNOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
Všade okolo nás možno nájsť betónové konštrukcie,
ktoré sú najmä vplyvom pôsobenia poveternostných
podmienok a agresívnych látok v ovzduší značne
degradované. Spoločnosť TERMO + ponúka ucelený
systém pre opravy a následnú ochranu betónových
a železobetónových stavebných prvkov. Kompletná
zostava sanačných materiálov zahrňuje produkty pre
ochranu výstuže proti korózii, hmoty pre reprofiláciu
do pôvodného alebo požadovaného tvaru, stierkové
materiály pre zjednotenie povrchu a v neposlednej
rade finálny náter slúžiaci ako ochrana proti
poveternostným vplyvom a prenikaniu CO2, ktorý
je jedným zo základných karbonatačných činiteľov.
Tento systém navráti betónovým konštrukciám ich
pôvodnú funkciu, vzhľad a navyše predĺži ich
životnosť.
Obsah:
antikorózna ochrana - - - - - - - - - - - - - - 52
reprofilačné malty - - - - - - - - - - - - - - - - 52
jemné malty - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53
ochrana betónu - - - - - - - - - - - - - - - - - 53
preklenutie trhlín- - - - - - - - - - - - - - - - - 54
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
51
SANÁCIA BETÓNOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
ANTIKORÓZNA OCHRANA
StoCrete TK
Minerálna ochrana proti korózii
Cementoakrylátová ochrana oceľovej výstuže proti korózii, vykonávaná v dvoch vrstvách. 1. vrstva
grau, 2. vrstva hellgrau.
názov
StoCrete TK (g)
StoCrete TK (h)
číslo
výrobku
00431-001
00432-001
balenie MJ
5,0 kg
5,0 kg
spotreba
(m2)
0,2
0,2
hrúbka
vrstvy
1 mm
1 mm
farebné
prevedenie
šedý
svetlo šedý
REPROFILAČNÉ MALTY
StoCrete GM
Minerálna hrubá malta
Zušľachtená hrubá malta pre reprofilácie, tvrdne hydraulicky, spracovateľná bez adhézneho
mostíka.
číslo
názov
výrobku
StoCrete GM
00708-001
StoCrete GM QS, Komp. A 00730-001
StoCrete GM QS, Komp. B 00731-001
Technológia QS: rýchle schnúci variant pre
(varianta QS je dvojzložková)
spotreba
hrúbka
farebné
balenie MJ (m2/10mm)
vrstvy
prevedenie
25,0 kg
17,8
10-30 mm
šedý
25,0 kg
17,8
10-30 mm
šedý
8,8 kg
17,8
10-30 mm
šedý
nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
StoCrete GM P
Minerálna hrubá malta s ochranou proti korózii
Zušľachtená hrubá malta pre reprofilácie so zabudovanou protikoróznou ochranou, tvrdne hydraulicky, spracovateľná bez adhézneho mostíka.
názov
StoCrete GM P
číslo
výrobku
00787-001
spotreba
hrúbka
balenie MJ (m2/10mm)
vrstvy
25,0 kg
17,8
10-30 mm
farebné
prevedenie
šedý
StoCrete SM
Rýchlo opravná, minerálna malta
Pre reprofilácie a jemné stierkovanie, zušľachtená rýchlo opravná reprofilačná malta, spracovateľná bez adhézneho mostíka.
názov
StoCrete SM
52
číslo
výrobku
00787-001
spotreba
balenie MJ (m2/10mm)
25,0 kg
15,8
hrúbka
vrstvy
5-40 mm
farebné
prevedenie
světle šedý
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
SANÁCIA BETÓNOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
StoCrete SM P
Rýchlo opravná, minerálna malta s ochranou proti korózii
Pre reprofilácii a jemné stierkovanie, zušľachtená rýchlo opravná malta s antikorózna ochranou,
spracovateľná bez adhézneho mostíka.
názov
StoCrete SM P
číslo
výrobku
00789-001
spotreba
balenie MJ (m2/10mm)
25,0 kg
15,8
hrúbka
vrstvy
5-40 mm
farebné
prevedenie
svetlo šedý
JEMNÉ MALTY
StoCrete FM
Minerálna jemná malta
Zušľachtená jemná malta pre vyrovnanie, tvrdne hydraulicky, pre jemné stierkovanie.
číslo
názov
výrobku
StoCrete FM
00734-002
StoCrete FM QS, Komp. A 00722-001
StoCrete FM QS, Komp. B 00723-001
Technológia QS: rýchle schnúci variant pre
(variant QS je dvojzložková)
spotreba
hrúbka
farebné
balenie MJ (m2/1mm)
vrstvy
prevedenie
25,0 kg
1,8
2-5 mm
šedý
25,0 kg
1,8
2-5 mm
šedý
10,0 kg
1,8
2-5 mm
šedý
nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
StoCrete KM
Minerálna jemná malta
Zušľachtená jemná malta pre vyrovnanie, pre veľmi jemne stierkovanie.
názov
StoCrete KM
číslo
výrobku
00429-001
balenie MJ
25,0 kg
spotreba
(m2/1mm)
1,7
hrúbka
vrstvy
0,1-5 mm
farebné
prevedenie
šedý
OCHRANA BETÓNU
TermoCryl
Matný ukončovací krycí náter na báze čistej akrylátovej disperzie
Priepustný pre vodnú paru, obmedzujúci prienik CO2, odolný voči alkáliám, vodoodpudivý, odolný
proti prudkému dažďu, veľmi trvanlivý s dobrou krycou schopnosťou.
číslo
farebné
názov
výrobku
balenie
MJ
spotreba
prevedenie
TermoCryl
1060200
15,0
l
0,2
biely
TermoCryl
1060200T
15,0
l
0,2
tónovaný
TermoCryl RS
1160200
15,0
l
0,2
biely
TermoCryl RS
1160200T
15,0
l
0,2
tónovaný
Technológia RS: rýchle schnúci variant pre nepriaznivé klimatické podmienky od 1 °C
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
53
SANÁCIA BETÓNOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ
PREKLENUTIE TRHLÍN
SOVA BETON-ELAST
Fasádna farba preklenujúca trhliny
Matná farba pre zvislé betónové plochy, elastická aj pri nízkych teplotách (až do -25 °C), chráni
pred pôsobením vonkajších vplyvov, zvyšuje odolnosť proti prenikaniu CO2, priepustná pre vodnú
paru, odolná voči UV žiareniu. V oblastiach, kde je zvýšený výskyt rias a plesní, možnosť nastaviť
zvýšenú ochranu proti rastu húb a rias.
názov
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
SOVA
54
BETON-ELAST
BETON-ELAST
BETON-ELAST
BETON-ELAST
BETON-ELAST
BETON-ELAST
5l
5l
10 l
10 l
15 l
15 l
číslo
výrobku
60302
60302T
60301
60301T
60300
60300T
balenie
5,0
5,0
10,0
10,0
15,0
15,0
MJ
l
l
l
l
l
l
spotreba
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
farebné
prevedenie
biely
tónovaný
biely
tónovaný
biely
tónovaný
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
ĎALŠIE APLIKÁCIE
Hlavným nosným produktom spoločnosti TERMO + sú materiály pre kontaktné
zatepľovacie systémy a sanáciu betónových konštrukcii. Spoločnosť sa za dobu
svojej činnosti vypracovala medzi významných dodávateľov materiálov pre
vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy stavieb. Vďaka dlhoročným skúsenostiam
je spoločnost TERMO + pripravená ponúknuť svojim zákazníkom celú radu
ďalších ucelených systémových riešení pre úpravy povrchov ich stavieb, ktoré
nie sú uvedené v rámci tohto katalógu. Jedna so najmä o:
Drevostavby
TERMO + so od roku 2007 programovo zaoberá problematikou vonkajších
difúzne priepustných povrchových úprav, pričom sa odborníci spoločnosti
aktívne podieľali na vývoji materiálového a konštrukčného riešenia, konštrukcie
difúzne otvorených drevostavieb (systém Termo+Diffu).
Akustické systémy
Spoločnosť TERMO + je tiež činná v oblasti dodávok akustických systémov na
steny a stropy v interiéroch, ktoré v sebe snúbia tak požiadavky na priestorovú
akustiku, ako aj na estetiku.
Ostatné
Naše riešenia a nami dodávané materiály sa uplatňujú taktiež v interiéroch
so špecifickou mikroklímou (napr. pri bazénoch), kde sú na povrchové úpravy
kladené zvýšené nároky, a pri historicky cenných objektoch. V prípade Vášho
záujmu o zoznámenie sa s týmito produktmi neváhajte a obráťte sa na našich
odborníkov.
Produktový katalóg TERMO + SK, s.r.o.
55
Komplexná
regenerácia
bytových
domov
Ste majiteľom bytového
objektu?
Alebo bytu v takomto dome?
• Nie je Vám ľahostajný stav Vášho domu?
• Chcete znížiť náklady na kúrenie?
• Chcete odstrániť tepelne - technické nedostatky
Vášho domu?
• Chcete predĺžiť životnosť Vášho domu?
• Chcete zlepšiť mikroklímu Vášho bytu?
• Chcete vylepšiť komfort bývania?
Poraďte sa s odborníkmi o možnostiach!
• prevedenie energeticky
cky
- úsporných opatrení
• dodatočného zateplenia
enia
a
z vonkajšej a vnútornej
nejj
strany
• opráv fasád, vrátane
e
farebného riešenia
• opráv balkónov a lodžií
dži
žií
• opráv strechy
• ochrany proti zatekaniu do suterénu objektu
• výmeny, prípadne repasovaniu okien
• a ďalších možnostiach rekonštrukcie Vášho objektu
Spoločnosť TERMO + SK, s.r.o.
Vám ponúka:
• vypracovanie technicko-ekonomickej rozvahy
(štúdie) opravy objektu
• vypracovanie projektovej dokumentácie vo
všetkých stupňoch
• inžiniersku činnosť
• finančné poradenstvo
• technické poradenstvo
• dodávku vhodných materiálov
• zabezpečenie realizácie stavby
TERMO + SK, s.r.o.
sídlo:
Strojnícka 61A
821 05 Bratislava
T +421 2 436 301 93
F +421 2 436 301 94
I www.termosk.sk
E info@termosk.sk
TERMO + SK, s.r.o.
I www.termosk.sk
E info@termosk.sk
IČO: 460 20 284
sídlo:
Strojnícka 61A
821 05 Bratislava
T +421 2 436 301 93
F +421 2 436 301 94
Download

Produktový katalóg v PDF