O Agenciji
Da biste zaštitili sebe i svoju imovinu ili povjerili svoju sigurnost morate biti upoznati sa Agencijom, načinom rada A.E.Sigurnosti
kao i politikom poslovanja.
A.E.Sigurnost d.o.o. je Agencija za zaštitu ljudi i imovine i nudi usluge tehničke, fizičke i integralne zaštite. Način rada Agencije
regulisan je Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama (Sl.Novine FBiH 78/08), kao i nizom podzakonskih akata u cilju
unaprijeđenja sigurnosti.
Agencija je uspostavila i primjenjuje sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima međunarodnog standarda EN ISO
9001:2008.
Dugogodišnje iskustvo, visoka kvaliteta naših usluga, pouzdanost, stručnost, profesionalnost, predanost poslu, praćenje
svjetskih trendova u oblasti zaštite, ulaganje u obrazovanje i usavršavanje kadrova, su glavni razlozi zašto da svoju brigu o
sigurnosti prepustite nama.
Proizvodi kompanija PARADOX, SAMSUNG, APOLLO FIRE i drugih već su godinama u vrhu svoje branše, kako kvalitetom i
tehnologijom, tako i cijenom. Stalnim napredovanjem i razvojem ove kompanije nam osiguravaju miran i bezbrižan život,
poslovanje pa čak i razbibrigu.
Usluge koje nudi A.E.Sigurnost d.o.o. su:
Tehnička zaštita
• Projektovanje sistema zaštite
• Alarmni protuprovalni sistemi
• Videonadzorni sistemi
• Vatrodojavni sistemi
• Kontrola prolaza i radnog vremena
• GPS - satelitsko praćenje
• Autoalarmi
• Portafoni i komponente
• Dojavno Operativni Centar
• Servis
Fizička zaštita
• Fizička zaštita
• Pratnja i prijevoz novca, vrijedonosnih pošiljki i drugih dragocjenosti
Integralna zaštita
• Dojavno Operativni Centar, nadzor 0-24h
• Intervencija po aktiviranju alarma
U okviru Agencije A.E.Sigurnost uspostavljen je DOC (Dojavno Operativni Centar) iz koga se neprestano nadgleda
funkcionisanje i ispravnost ugrađenih sistema tehničke zaštite, uz interakciju sa korisnicima naših usluga, a u slučaju nepoželjnih
događaja sa intervencijom, Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, Vatrogasnom službom i drugima koji su zakonom obavezni.
Sjedište Agencije se nalazi u samom srcu Bosne i Hercegovine na adresi Branilaca Bosne 16A u Zenici, a njeno djelovanje se
proteže na području cijele Bosne i Hercegovine.
Kvalitet je naš cilj i strategija za budućnost!
www.aesigurnost.com
3
Alarmni protuprovalni sistemi
Ovlašteni smo za obavljanje poslova tehničke zaštite, te registrovani i za projektovanje, ugradnju i nadzor sistema sigurnosti,
a koje poslove obavljaju zaposlenici ovlašteni za pružanje usluga tehničke zaštite, inženjeri elektrotehnike i montažeri koji su
položili stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom MUP-a, za zaštitara tehničke zaštite.
Izrada sistema tehničke i fizičke zaštite sastoji se od:
• izrade procjene ugroženosti štićenog objekta
• izrade sigurnosnih elaborata, po zahtjevu
• projektovanja sistema tehničke zaštite,
• ugradnje sigurnosne opreme
• edukacije uposlenika za korisnike tehničke zaštite,
• praćenja funkcionisanja ugrađene opreme
• servisiranja opreme
• pružanja potrebnih savjeta i slično
Kod izbora protuprovalnog obezbjeđenja odlučili smo se za najbolje PARADOX SECURITY SYSTEMS.
Paradox Security Systems je svjetski poznat kanadski proizvođač opreme za tehničku zaštitu, neprestano usmjeren prema
istraživanju i razvoju. Svoju široku paletu proizvoda nudi u više od 50 zemalja širom svijeta. Od osnivanja 1989. Paradox
nezaustavljivo ustraje u nakani da bude vodeća firma u oblasti tehničke zaštite. Preko detektora pokreta i centrala pa do
bežične opreme i tastatura, proizvodi firme Paradox ispunjavaju sve uslove: dizajnerske, ekonomske i industrijske prirode.
Magellan - bežični sigurnosti sistem
je prvi sigurnosni sistem u svijetu koji objedinjuje sigurnost s potrebnim korisničkim funkcijama i stilski
dizajn. Magellan izgleda drugačije nego bilo što drugo u industriji sistema tehničke zaštite. Instalirali ga bilo
gdje u vašem domu ili malom preduzeću. Magellan se slaže izvrsno sa bilo kojim dekorom. Možete slušati
muziku, ostaviti poruku ili koristiti sistem kao telefon, budilicu ili uređaj za nadgledanje. Sa Magellanom imate
sigurnost i još mnogo više!
Spectra SP, do 32 zone
Spectra SP pruža kombinaciju inovativnih karakteristika i naprednu komunikacijsku sabirnicu za jedinstveno proširenje
sistema. Preko ove komunikacijske sabirnice, Spectra SP može biti proširena preko bežičnog i žičanog modula za proširenje
i različitih modula. Sa svojom pouzdanom komunikacijskom tehnologijom, fleksibilnim proširenjem i lijepim tastaturama,
Spectra SP je idealan sigurnosni sistem za bilo koju stambenu ili komercijalnu ustanovu koja zahtjeva do 32 zone zaštite.
Spectra SP podržava StayD, što nudi povedanu razinu sigurnosti i pazi da je sistem uvijek uključen. Centrale također nude
više zona (proširivo do 32), više PGM-ova (proširivo do 16), podršku glasovnom modulu (VDMP3)
i internet modulu (IP100).
Digiplex, 8-96 zona, proširivi sigurnosni sistem i sistem kontrole pristupa
sistemi pružaju najvišu razine zaštite te se ugrađuju u banke, vojne i državne objekte, luksuzne privatne rezidencije i bilo
koja mjesta gdje je potrebna maksimalna zaštita. Dizajnirani s obraćanjem pažnje na jednostavnost upotrebe, modularni
princip ovih sistema pruža osobine koje proširenje, instaliranje i servisiranje ovih sistema čini izuzetno brzim i jednostavnim.
www.aesigurnost.com
4
Videonadzorni sistemi
Kad kažem sigurnost, mislim na Samsung...
Budući da cijeli svijet svakodnevno svjedoči o sve većem porastu kriminala, pitanje sigurnosti postaje od presudne važnosti
za svakoga.
Videonadzorni sistemi imaju primarnu funkciju odvraćanja, koja višestruko umanjuje mogućnost da se štetni događaj uopće
dogodi, dok se detekcijom omogućava rekonstrukcija događaja koja ipak pomaže u otkrivanju samog počinitelja.
U početku, industrija sigurnosti najviše je pokrivala prostore javnog karaktera, kao što su aerodromi i banke, no sve više se
okreće i potrebama pojedinca koji traži sigurnost za svoju porodicu u vlastitom domu. Industrija zaštite i sigurnosti nadasve je
potrebna, te se razne vrste sigurnosne video opreme razvijaju sve brže, kako bi držale korak s dinamičnom digitalnom erom.
Trenutno, Samsungovi proizvodi za sigurnost pokrivaju 30% svjetskog tržišta, te uživaju povjerenje klijenata koji znaju
prepoznati kvalitetu.
Izazovi novog vremena ne predstavljaju nikakvu prepreku za Samsung koji stalnim usavršavanjem svojih proizvoda unaprijed
prepoznaje potrebe svojih kupaca, dajući im ono što je danas najvažnije - sigurnost.
Prednosti digitalnog video nadzora nad analognim očituju se u:
• kvaliteti slike
• infrastrukturi
• jednostavnosti postavljanja
• jednostavnosti pristupa
• cijeni
Glavne osobine digitalnih sistema video nadzora preko mreže
• istovremeni nadzor, snimanje i pregledanje snimljenog materijala
• brz pristup bilo kojoj kameri, bilo kada, bez obzira na udaljenost
• “kontrolna soba” nalazi se svuda i stalno
• pristup određenim informacijama i nivoima se reguliše preko lozinke
• lako i jeftino unapređenje sistema
• odličan kvalitet snimljenog materijala
• jednostavno pregledavanje sa udaljenih lokacija (sigurnost podataka)
• na svakoj slici se nalazi naziv lokacije, datum i vrijeme
• lako i jednostavno štampanje bilo koje slike na papir
• napredni algoritmi kontrole (pred alarmno snimanje, maskiranje određenih područja, automatsko snimanje...)
Više o Samsung proizvodima možete pogledati na našoj web stranici...
www.aesigurnost.com
5
Vatrodojavni i protupožarni sistemi
Apollo Fire Detectors Ltd je britanska firma osnovana prije 25 godina i jedan je od vodećih svjetskih proizvađača konvencionalnih i analogno adresabilnih
detektora za komercijalne i industrijske primjene.
Proizvodi ovog renomiranog proizvađača prodaju se u preko stotinu zemalja. Firma posjeduje ISO9001 certifikat već nekoliko godina.
Agencija A.E.Sigurnost kroz dugi niz postojanja i iskustva prepoznala je Apollo Fire i odlučila se samo za najbolje.
Centrale kontrolišu vatrodojavni sistem te se mogu nazvati “mozak” sistema. Centrala može automatski obraditi informacije od detektora i ručnog
javljača, i upravljati izlazom kao npr. sirenom ili zujalicom, ili poslati izlaz drugom nadzornom uređaju, npr. protuprovalnoj centrali.
Detektori
Kod projektiranja vatrodojavnog sistema važno je znati i razumjeti karakteristike materijala koji bi se mogao zapaliti, okolinu u kojoj će detektori biti
smješteni, kao i rizik od požara.
Dimni detektori se općenito preporučuju budući da oni pružaju najveću razinu zaštite i moraju se postaviti u evakuacijske rute radi što ranijeg
upozoravanja i omogućavanja evakuacije.
Optički dimni detektori su posebno dobri za otkrivanje sporog gorenja, prigušene vatre koja proizvodi puno dima s puno čestica.
Termički detektori pružaju zaštitu u prostorijama kao što su kuhinje, saune i garaže gdje je okolina prljava ili je koncentracija dima uobičajeno iznad
normalne razine, ili gdje je velika količina čestica u zraku, kao npr. vodenih čestica ili pare.
Multisenzor detektori su komfbinacija optičkog dimnog detektora i termičkog detektora što znači da su dobri za opću primjenu gdje vatra može biti
odprigušene (kada djeluje optički element detektora) pa do brze i žestoke (djeluje termički element).
Kontrola prolaza i radnog vremena
Sistem za kontrolu prolaza (pristupa) kao jedna od važnijih zaštita pristupa objektu, tj. dozvole pristupa (ulaza/izlaza) ovlaštenim osobama
ili zaposlenicima.
Kontrola prolaza (pristupa) je sistem tehničke zaštite koji predstavlja odlično rješenje i za manje objekte ili postrojenja ali i za objekte
kapaciteta nekoliko desetaka hiljada korisnika, koji ne moraju nužno biti na istom mjestu, ali kontrola prolaza i pristupa može biti
administrirana centralno.
• registracijski terminal kontrole prolaza i radnog vremena
• kontaktni i beskontaktni čitači kartica i el. brave
• program za obradu podataka kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
• tastature i detektori izlaza
• kontaktne i beskontaktne magnetne kartice
• nadzor obilaska čuvarske službe
Sistemi za kontrolu radnog vremena
Jedan od bitnih segmenata uspješnosti poslovanje svake kompanije je kontrola dolaska i odlaska na posao. Pomenuta kontrola se može
vrlo jednostavno i efikasno realizovati uz pomoć implementacije biometrijskog terminala za kontrolu radnog vremena. Na taj način
dobijate tačne podatke o vremenu dolaska na posao, vremena korištenje pauze, odlaska sa radnog mjesta, i još mnogo više.
Sistemi za kontrolu radnog vremena koriste se u kompanijama sa većim brojem zaposlenih ali i u kompanijama u kojima se iz bilo kojeg
razloga ne može neposredno kontrolisati radno vrijeme uposlenika bez obzira što se ponekad radi samo i o kompanijama sa nekoliko
zaposlenih. Sistem za kontrolu radnog vremena biti će jednako efikasan, isplativ i primjenjiv bez obzira na broj zaposlenih u konkretnom
slučaju na kojem se sistem za kontrolu radnog vremena primjenjuje.
www.aesigurnost.com
6
Projektovanje sistema tehničke zaštite
Prije ugradnje i implementacije nekog od sistema zaštite, nužno je izraditi procjenu
ugroženosti i/ili sigurnosni elaborat.
Osnovna namjena alarmnog i/ili videonadzornog sistema je zaštita imovine, a ona se
obezbjeđuje pravilnom procjenom ugroženosti na samom objektu i analizom svih
mogućih načina ugrožavanja objekta i imovine.
Visoka pouzdanost tehničkih sistema obezbjeđuje se kvalitetnim izborom opreme,
pravilnim rasporedom kamera i elemenata alarmnog sistema, kao i kvalitetnom
montažom.
»»Projektovanje - konsultanti za bezbjednost se angažuju kako bi obišli objekat koji želite da obezbjedite. Priprema se
preliminarn analiza bezbjednosti, a po završenom obilasku i skiciranju objekata predložiće Vam optimalni tehnički sistem
zaštite.
»»Instalacija – tehnička služba u najkraćem roku instalira tehnički sistem zaštite u Vaš objekat. Zatim slijedi obuka korisnika
o pravilnoj upotrebi i ostalim mogućnostima sistema.
»»Najbitnija stavka u sklopu instalacije je povezivanje tehničkog sistema zaštite sa našim Dojavno Operativnim Centrom.
Naš projektni tim je za potrebe naših klijenata do danas izradio više stotina sigurnosnih elaborata i procjena ugroženosti
implementiranih i funkcionalnih sistema različitih namjena. Veliku važnost pridajemo kvaliteti, funkcionalnosti i visokoj
sigurnosti zaštite, jer svjesni smo činjenice da je to jedini način na koji možemo opravdati ukazano povjerenje naših klijenata.
Servis
Nudimo Vam ugradnju, održavanje i servisiranje sistema zašitite renomiranih svjetskih prozvođača po najpovoljnijim cijenama
na tržištu.
Proizvodi kompanija PARADOX, SAMSUNG, APOLLO FIRE i drugih već su godinama u vrhu svoje branše, kako kvalitetom i
tehnologijom, tako i cijenom. Stalnim napredovanjem i razvojem ove kompanije nam osiguravaju miran i bezbrižan život,
poslovanje pa čak i razbibrigu.
Ukoliko se odlučite za ugradnju novog ili servis postojećeg sistema zaštite, u najkraćem mogućem roku stižemo na Vašu
adresu.
IZDVAJAMO:
Putem online formulara na našoj stranici korisnici usluga A.E.Sigurnost mogu prijaviti problem sa alarmnim sistemom,
videonadzornim sistemom, vatrodojavnim sistemom, te sistemom za kontrolu prolaza
Prednosti korištenja online formulara za prijavljivanje problema
»» Brz i jednostavan način koji eliminiše bilo kakvu nesigurnost i isključuje
mogućnost bilo kakve greške.
»» Korištenje online formulara za prijavljivanje problema je službeni zahtjev
za pružanje usluge popravke.
»» Navođenje tipa sigurnosnog sistema pruža nam mogućnosti pravilne
pripreme za uslugu servisa i shodno tome mogućnost da servis obavimo
u najkraćem vremenskom periodu.
www.aesigurnost.com
7
Autoalarmi
Cobra alarmni sistemi su proizvedeni prema ISO 9001 standardima kvalitete iu skladu
s europskim direktivama. Cobra alarmi su vodootporni, otporni na temperaturne
promjene od -40 ° C do +105 ° C i nude maksimalnu zaštitu dostupnih na tržištu
danas. Cobra alarmi su kao standardni dio opreme opreme od strane velikog broja
proizvođača vozila.
Svakih 20 sekundi u Europi se ukrade jedno motorno vozilo pokazuje statistika koje
ujedno ne pokazuje znake opadanja broja krađa, skoro 2700 vozila bude ukradeno
svaki dan u Europi a 50% ovih krađa ne bude otkriveno.
Već 25 godina Cobra je jedna od vodećih kompanija za zaštitu vozila od krađe sa
svojim visoko tehnološkim i inovativnim proizvodima u koje je uložila velika sredstva za istraživanje i razvoj.
Za 25 godina istraživanja i razvoja novih visoko tehnoloških proizvoda Cobra je uspjela da razvije visoko kvalitetne proizvode te je
trenutno jedna od vodećih kompanija za zaštitu vozila od krađe. Partnerstvo sa vodećim Evropskim i Azijskim poizvođačima automobila
omogućilo je Cobri da razvije najsigurnije sisteme zaštite za veliki broj modela vozila različitih proizvođača. Cobra auto alarmi pružaju
kompletnu zaštitu za vaše vozilo.
Pitate se šta znači kompletna zaštita?
Pod kompletnom zaštitom vozila podrazumjeva se zaštita vrata, haube i gepeka, zaštita unutrašnjeg dijela vozila pomoću ultrazvučnih
senzora, zaštita od pokušaja pokretanja vozila odnosno blokada motora, visoko sigurnosni daljinski upravljač koji posjeduje promjenjivi
kod-antigraber, antiscaner, nezavisno napajanje u slučaju presijecanja kablova, zaštita od prinudnog otimanja vozila Anti Hi Jack kao i Pin
Kod za gašenje alarma u slučaju gubitka daljinskog upravljača. Pin Kod je promjenjiv i poznat je samo vlasniku vozila.
Jako je bitno napomenuti da vozilo mora biti označeno validnom naljepnicom, to je prepreka koja u prvom momentu odbija većinu
provalnika od krađe i oni se opredjeljuju za nezaštićena vozila.
GPS - satelitsko praćenje
Pomoć aktivnom menadžementu
»» U svakom slučaju možete znati gdje se vaši radnici nalaze
»» Mogućnost kontrole vremena i prisutnosti vozača
»» Povećanje produktivnosti i promjena navika vozača
»» Uvid u vrijeme provedeno u stajanju
»» Naknadna analiza najdužih i najjačih zadržavanja
»» 24 sata nadzor upotrebe vozila pređenog puta i utroška goriva
»» Analiza izvršenih vožnji radi poboljšanja rasporeda
»» Smanjenje neovlaštene upotrebe vozila
Povećanje efikanosti
»» Dispečer može odrediti koji radnik je najbliži određenoj lokaciji i
dodijeliti mu zaduženje (pretovari, nabavke isporuka)
»» Mogućnosti izbjegavanja gužvi i zastoja u saobraćaju
»» Smanjenje vremena provednog na nedozvoljenim lokacijama
Smanjenje operativnih troškova
»» Smanjenje troškova goriva i praznog hoda
»» Blagovremena obavještenja o vremenu za servis Vaših vozila
»» Smanjenje troškova komunikacije (uvidom u poziciju vozila)
»» Kontrola upotrebe službenog vozila u privatne svrhe
www.aesigurnost.com
Parametri koji se mogu kontrolisati
»» Praćenje nivoa goriva
»» Informacije o otvaranju/zatvaranju vrata
»» Mjerenje nivoa tečnosti u rezervoaru, cisterni
»» Mjerenje napona na akumulatorima
»» Mjerenje temperature u hladnjači
»» Mjerenje signala broja obrtaja
»» Mogućnost kontrole niza drugih parametara
»» Mogućnost daljinskog konfigurisanja i nadogradnje uređaja
»» Mogućnost postavljanja uređaja da šalje podatke sam u domaćoj
mreži - isključuje se trošak Roaming-a
»» bez gubitaka istorije događaja
Daljinsko upravljenje vozilom
»» Blokada rada motora
»» Otključavanje i zaključavanje brave
»» Uključenje nekog uređaja (po želji) daljinskim putem
Bezbjednost
»» Servis / panik taster - dugme za slanje upozorenja u alarmnoj
situaciji u DOC Agencije
»» Detektor prisustva u vozilu
»» Dojava kod aktiviranja alarma pri pokušaju krađe
»» Dojava neovlaštenog ulaska, guranja i podizanja vozila
Ostale mogućnosti
»» Provjerite prijavljenu satnicu zaposlenog. Mnoge kompanije samo
po ovom osnovu povrate investiciju u roku od 3 do 6 mjeseci.
»» Pomozite zaposlenom koji je zalutao.
»» Umanjite prosječnu brzinu Vaših vozila. Neka Vaša vozila ne prelaze
dozvoljenu brzinu na putevima.
»» Pratite vrijeme zaustavljanja. Serviseri i menadžeti tačno znaju koliko
vremena je potrebno za isporuku ili obavljanje servisne usluge.
8
Dojavno Operativni Centar
A.E.Sigurnost Vam nudi uslugu zaštite Vašeg objekta gdje se nadzire funkcionalnost i ispravnost alarmnog sistema, pravovremenost uključivanja i
isključivanja, eventualna narušavanja štićenih zona, te se u skladu sa potrebama organizira pravovremena intervencija nadležnih službi zaštitara, policije,
vatrogasaca i sl.
Svaki objekat čiji je alarmni sistem priključen na Dojavno Operativni Centar ima potpuni nadzor nad svime što se dešava s tim tehničkim sistemom.
Ovim se na minimum svodi mogućnost štete, što je svakako interes korisnika.
Na zahtjev korisnika alarmnih sistema, sa ovim Dojavno Operativnim Centrom, možemo slati izvještaje o radu alarmnog sistema (ispis svih informacija
koji alarmni sistem prenosi). Izvještaji se mogu slati na zahtjev korisnika dnevno, mjesečno i godišnje putem mail-a ili u štampanoj verziji. Tip izvještaja i
učestalost njegova slanja određuje se Ugovorom o monitoringu.
Ako alarmni sistem uključuje odnosno isključuje više osoba u mogućnosti smo Vas obavijestiti čak i po imenu osobe koja je uključila odnosno isključila
alarmni sistem, što znači da je moguće okvirno kontrolisati uposlene i njihov eventualni ulazak u štićeni prostor van radnog vremena.
Za priključivanje Vašeg alarmnog sistema na naš DOC, kojeg je montirao A.E.Sigurnost (ili u slučaju da posjedujete druge alarmne sisteme iz našeg
programa), nije potrebna nikakva dodatna oprema.
Korištenjem usluga Dojavno Operativnog Centra Agencije korisnik osigurava:
»» uvid i nadzor nad statusom i stanjem sistema tehničke zaštite
»» nadzor nad tehničkom ispravnošću sistema tehničke zaštite korisnika
»» objedinjavanje svih informacija koje alarmne centrale prikupe i proslijede što je iznimno važno
korisnicima s većim brojem dislociranih objekta koje informacije alarmnih centrala proslijeđuju
u lokalne dojavne centre pa korisnik nema potpunu sliku o stanju na svojim objektima
»» arhiviranje svih prikupljenih informacija
»» koordinaciju i kontrolu regionalnih kooperanata korisnika u smislu kontrole nad izvršavanjem
njihovih ugovornih obveza prema korisniku
»» izvještavanje korisnika kao i nadležne državne službe o stanju i aktuelnostima sistema tehničke
zaštite kao i o svim relevantnim pitanjima i problemima
»» online podršku korisnicima 0-24h
Intervencija po aktiviranju alarma
Agencija A.E.Sigurnost nudi Vam uslugu stalnog nadzora nad Vašim štićenim objektima. Zaštitu nekog
objekta čini pravilno ukonponovan sistem tehničke i fizičke zaštite.
On je moguć u organizaciji zaštite na svim objektima, od domaćinstava gdje se tehnička zaštita
povezuje sa Dojavno Operativnim Centrom čime se inicira upućivanje interventnih ekipa, do većih
privrednih objekata gdje su zaštitari, koji su zaduženi za poslove sigurnosti neposredno u nadzoru
funkcije tehničke zaštite. Svaka tehnička zaštita dobiva svoj puni smisao ako je osmišljen i način
postupanja u toku alarmnog stanja.
Tehnička zaštita mora uz primjerenu intervencijsku zaštitu štititi od svih opasnosti zbog kojih je i
projektovana i izvedena, bilo da se radi o protuprovalnim, protupožarnim ili nekim drugim sistemima
tehničke zaštite. Uposleni koji su angažovani na fizičkoj zaštiti su certificirani i stručno osposobljeni i
opremljeni za tu vrstu intervencije.
www.aesigurnost.com
9
Fizička zaštita
Fizička zaštita
• Objekata
• Lica/osoba
• Pratnja i prevoz novca, vrijedonosnih pošiljki i drugih dragocjenosti
• Manifestacija (kuturnih, svečanih, sportskih natjecanja, humanitarnih priredbi, uličnih priredbi i sl.)
• Nadzorni obilasci štićenih prostora
FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA
Fizička zaštita podrazumjeva prisustvo zaštitara na objektu koji štiti ljude i imovinu od uništenja, oštećenja,
krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno imovinu štićenog objekta.
Poslove fizičke zaštite obavljaju obučeni i certificirani zaštitari u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kao
i elaboratima za obavljanje poslova zaštite koji se definišu na osnovu procjene ugroženosti. Kako bi osigurali
kvalitetne zaštitare tokom cijele godine vrše se određene provjere psihofizičke sposobnosti, poznavanje zakonskih
ovlaštenja, upotrebe fizičke sile i upotrebe vatrenog oružja.
FIZIČKA ZAŠTITA LICA
Samo vrlo stručno, iskusno i odgovorno zaštitarsko društvo može imati službu za zaštitu osoba, djelatnost koja po svojoj zahtjevnosti predstavlja sam vrh zaštitarskih usluga.
U cilju sprječavanja bilo kojeg oblika ugrožavanja tjelesnog i zdravstvenog integriteta naših klijenata, koristimo svoje elitne, najiskusnije, tjelesno i duhovno posebno
pripremljene, pouzdane i diskretne tjelohranitelje. Oni su u svakom trenutku spremni efikasno intervenirati kako bi izvršili svoju zahtjevnu dužnost i obavezu prema klijentu.
Uz pomoć najsavremenije zaštitne opreme, raznih tehničkih i pomagala te za tu namjenu posebno opremljenih vozila, dokazali smo se kao uspješni profesionalni zaštitari
poslovnih ljudi, domaćih i stranih estradnih zvijezda, kao i ostalih građana kojima je u datom trenutku bila potrebna osobna zaštita.
OBEZJEĐENJE JAVNIH SKUPOVA - MANIFESTACIJA
Uvažavajući potrebe naručitelja usluga, procjenjujući rizike i moguće incidentne situacije, naš stručni tim precizno razrađuje planove osiguranja javnih skupova. Najvišu
razinu sigurnosti te održavanje propisanog reda i mira za vrijeme trajanja sportskih, kulturnih i dr. manifestacija osigurava angažman naših najiskusnijih zaštitara.
U okvirima civiliziranog ponašanja, ime A.E.SIGURNOST predstavlja sinonim za uspješnu i cijenjenu zaštitarsku Agenciju u svim dijelovima zemlje.
NADZORNI OBILASCI ŠTIĆENIH OBJEKATA
Koriste se kao nadopuna fizičkoj i tehničkoj zaštiti u slučajevima procjenjene potencijalne ugroženosti većih intenziteta, pojedinih grupacija štićenih objekata.
SPECIJALNE USLUGE
Pratnja i prijevoz novca
NUDIMO PRATNJU I PRIJEVOZ NOVCA, VRIJEDNOSNIH POŠILJKI, UMJETNIČKIH SLIKA I DRUGIH DRAGOCJENOSTI SPECIJALNIM BLINDIRANIM VOZILIMA NAMIJENJENIM ZA
TU VRSTU USLUGA.
Sigurnosno najsloženiji i visokorizičan posao prenosa, prijevoza, osiguranja prijevoza ili linijskog prijevoza vrijednosti obavljamo sa najsavremenijim blindiranim vozilima.
Pružamo najviši stepen sigurnosti vrijednosnog tereta, uz diskreciju i tajnost informacija o vrijednosnoj pošiljci.
Prijevoz vrijednosnih pošiljki vrši se u blindiranim vozilima najvišeg mogućeg stepena zaštite sa ugrađenom specijalnom elektro-hemijskom opremom, koja na osnovu
iskustava iz dosadašnje primjene u razvijenim zemljama Evrope i Svijeta svaki pokušaj pljačke, otmice, saučesništva, kidnapovanja i pronevjere čini nesvrsishodnom, a sa
posadama koje čine posebno školovani i osposobljeni pratitelji vrijednosti.
Naši zaštitari – pratitelji opremljeni su zaštitnim prslucima, kacigama, zakonskom regulativom, vatrenim oružjem i ostalim potrebnim tehničkim sredstvima. Uz svakodnevne
kondicijske treninge, redovito prate i najnovija saznanja iz segmenata osiguranja prevoza i prenosa novca te drugih vrijednosnih pošiljki.
Ukupnoj sigurnosti pridonosi i stalna radio veza vozila i pratitelja s našim Operativnim centrom. Stalni se kontakt ostvaruje putem GPS satelitskog sistema za praćenje
pozicije i statusa vozila, te pomoću mobilnih telefona i radio veze vlastite frekvencije na području cijele BIH.
Samsung sigurnosni proizvodi su u mogućnosti pružiti kompletnu paletu proizvoda kako bi osigurali takve stranice iz vanjskog perimetra, na parkiralištima i internim javnim
prostorima i uredima za osoblja.
www.aesigurnost.com
10
Sigurnosne torbe
Sa zadovoljstvom Vam nudimo, po izuzetno povoljnoj cijeni, sigurnosne torbe za prenos novca i vrijednosnih papira, a sve u cilju povećanja
sigurnosti Vašeg poslovanja.
Karakteristike modela AK-1-A i PT-1-A
• Sirena 2 x 80 dB
• Elektrošok 50 000 V-opciono uključiv
• Detektor nošenja
• Dimenzije (VxŠxD)= 33x12x45cm
• Modernog dizajna, koža
• Zaštitna klasa I
• Oprema sadrži: uređaj za stvaranje visokog napona, akustični alarm (2 sireneMODEL AK-1-A
2x80dB),
• detektor nošenja
• Prilikom otimanja torbe moguće je pomoću daljinskog upravljača dometa
do max. 100m aktivirati (alarm )elektrošok koji je rasprostranjen po cijelom
volumenu torbe odnosno ručki, ili aktivirati modul za bojenje novca.
• Prilikom aktiviranja elektrošoka aktiviraju se i ugrađene sirene (2x80dB)
• Elektrošok je kontrolisan pomoću ugrađenog mikroprocesora te je impulsnog
tipa (2 sec elektošok, 1 sec pauze)
• Detektor nošenja permanentno prati stanje kofera odnosno mjeri udaljenost
od korisnika
MODEL PT-1-A
• Ukoliko dođe do otimanja kofera odnosno ako se kofer udalji od nositelja
(korisnika) više od 10-15m automatski se aktiviraju zaštitne funkcije, koje je
moguće opet deaktivirati pomoću ključa odnosno daljinskog upravljača.
• Detektor nošenja je u obliku privjeska za ključeve i prilikom aktiviranja kofera automatski uspostavlja vezu sa mikroprocesorom
kofera
• Kofer je opremljen sa zvučnom i optičkom signalizacijom alarmnog stanja, posjeduje permanentno praćenje napona ugrađenih
baterija, te se automatski može dovesti u alarmno stanje samo ako je kapacitet baterija dovoljno visok, dodatno upozorava korisnika
zvučnim signalom ukoliko kapacitet baterija nije zadovoljavajući
• Torba se stavlja u alarmno stanje pomoću prekidača
MODUL ZA BOJENJE NOVCA
•Služi za zaštitu pri prepadu tj. kod otimanja vrijednosti, samostalan je i može se umetnuti u bilo koju
torbu (aktovku, poslovnu, poštansku...)
•Aktiviranje alarma se vrši jednim od tri načina
•Podešavanje na daljinskom upravljaču
•Detektor nošenja (prijemnik - daljinski upravljač u obliku privjeska za ključeve)
•Ukoliko dodje do otimanja kofera i dodje do prekida veze (od 10m do 15m) između predajnika i
prijemnika automatski se aktiviraju zaštitne funkcije.
•Daljinsko upravljanje:
Blindirane sigurnosne kabine
Zaštićeni objekat, blagajnička kabina, model ESD, koju proizvodi „A.E.Sigurnost“ u zavisnosti od prostora u koji se ugrađuje može biti različit
tip što uslovljava broj strana od kojih se kabina sastoji. Upotrebljeni montirani dijelovi blagajničke kabine pored osnovnog sigurnosnog
aspekta u smislu spriječavanja penetriranja metaka kroz zidove blagajničke kabine ili staklenu površinu, pružaju i protuprovalnu zaštitu,
odnosno pokazuju visok stepen otpornosti na visoke temperature i mehanička oštećenja, a i zvučni su izolatori.
Svaka kabina pored karakteristika koje predstavljaju zajednički imenitelj, nosi i dosta specifičnosti, obzirom da se kreira za svaki objekat
ponaosob od materijala koji su otporni na metke.
Blagajnička kabina model ESD, pored visokog stepena sigurnosti, veoma je praktična i modernog dizajna, koji nudi ugodno poslovno
okruženje koje je prihvatljivo i Vašim klijentima.
Blagajnička kabina model ESD je opremljena sa interfonskim uređajem za komunikaciju, protuprepadnim sistemom (panik tipka/šina) i
videonadzornim sistemom, urađenog u skladu sa Uredbom o zaštiti finansijskih institucija (Službene Novine FBiH br.18/09).
www.aesigurnost.com
11
Profesionalni sistemi zaštite
Privatne kuće i stanovi
Osjećaj sigurnosti je nešto čemu svi težimo. Učinite ambijent u kojem živite sigurnim za sebe i
svoju porodicu. Savremeni sistemi tehničke zaštite renomiranih proizvođača akcenat stavljaju
upravo na zaštitu lične imovine i prostora u kojem živite.
Pristupačne cijene, kvalitet i pouzdana tehnologija će ispuniti više od Vaših očekivanja i učiniti
Vaš dom sigurnim za bezbjedan i bezbrižan život.
Nudimo Vam mogućnost otplate na 24, 36 i 48 mjeseci bez učešća kamata kao i druge
pogodnosti ukoliko se odlučite da svoju brigu o sigurnosti prepustite našem stručnom timu
koji kroz dugogodišnji rad ima najveći procenat zadovoljnih klijenata.
Priključkom na naš Dojavno Operatvni Centar ostvarujete najviši stepen sigurnosti.
Poslovni objekti
U vremenu u kojem konkurencija nikada ne spava, a informacija ima najveću vrijednost
trebate nastojati da budete korak ispred neželjenih posljedica. Nudimo Vam projektovanje
sigurnosnih sistema, ugradnju i održavanje alarmnih, vatrodojavnih, videonadzornih sistema,
sistema za kontrolu prolaza i radnog vremena, GPS sistem za kontrolu i nadzor Vaše flote
vozila, fizičku zaštitu, monitoring Vašeg štićenog prostora te u zavisnosti od djelatnosti koju
obavljate nudimo specijalne sigurnosne sisteme u cilju podizanja sigurnosti na viši nivo.
Sigurnosni sistemi specijalno namijenjeni kako malim tako i složenim poslovnim prostorima
odlikuju kvalitetom i pouzdanošću čime mogu odgovoriti i najsloženijim sigurnosnim
zahtjevima.
Mogućnost otplate na 24, 36 i 48 mjeseci, bez učešća i kamata.
Državne institucije
Diljem svijeta državne institucije se sve više okreću Samsung sigurnosnim proizvodima. Zašto?
Samsung vrhunske performanse, širok izbor proizvoda iz oblasti zaštite po cijenama koje
pomažu očuvanju državnog budžeta. Uz visoku kvalitetu Samsung sigurnosnih proizvoda i
pristupačnosti cijena možemo odgovoriti najkompleksnijim zahtjevima državnih institucija
uz osiguranje najvišeg stepena zaštite. To znači da ne trebate potrošiti dvostruko više kada
ne morate.
Agencija A.E.Sigurnost posjeduje posebno odobrenje za vršenje poslova fizičke zaštite što se odnosi na poslove
zaštite novčanih trezora, praćenje i osiguranja prijevoza novca, vrijedonosnih papira i dragocjenosti, poslove
zaštite pravnih lica u vlasništvu Federacije, kao i pravnih lica koje proizvode, koriste ili skladište radioaktivne
stvari, nuklearno gorivo i otpatke te za ljude i njegov okoliš i druge štetne stvari, koje je donijelo Federalno
ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu člana 21. Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine («Službene
novine Federacije BiH», broj:50/02) i člana 27. Zakona o unutrašnjim poslovima Fedaracije Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj:49/05)
Obrazovne institucije
U smislu teorije sigurnosnih nauka obrazovne institucije ne predstavljaju ugrožavanje
sigurnosti, već mnogobrojni oblici nediscipline učenika u školi prouzrokuju negativne
posljedice u domenu imovinske sigurnosti učenika (povećano prisustvo narko dilera u
školskom okruženju, te drugih poroka kao što su alkohol i dr.) ili škole, zdravstvene sigurnosti,
moralnog integriteta učenika i nastavnika.
Osnovni cilj sigurnosnih sistema je zaštita učenika, nastavničkog osoblja, ostalih zaposlenih i
posjetilaca.
Sekundarni cilj je zaštita školske i lične imovine u kancelarijama, učionicama, labaratorijama,
zgradama i javnim prostorijama.
www.aesigurnost.com
12
Profesionalni sistemi zaštite
Banke i finansijske institucije
Za banke i druge finansijske institucije ekonomska kriza stvara pojačan rizik od pljačke, a
zajedno sa invazijom kriminala ugrožava finasijsku stabilnost i sigurnost zaposlenika.
Samsung profesionalni sistemi zaštite namijenjeni bankama i drugim finansijskim institucijama
su rješenje koje pruža snimke i slike visoke rezolucije u okviru i izvan poslovnice.
Ono što bi izdvojili kao specijalan program za zaštitu banaka i finansijskih institucija su:
Tehnička zaštita profesionalni sistemi protuprovalne zaštite (Paradox Security System Digiplex EVO i Samsung Security), vatrodojavni sistemi (Apollo), profesionalni videonadzorni
sistemi poslovnice i bankomata, sistemi kontrole prolaza i monitoring (Samsung Security),
Fizička zaštita certificiranih zaštitara, pratnja i prevoz gotovog novca, vrijedonosnih papira i
ostalih dragocijenosti blindiranim vozilima, 0/24h monitoring DOC-a Agencije A.E.Sigurnost.
Zdravstvene ustanove
Održavanje sigurnosti u zdravstvenom sektoru predstavlja posebne izazove - od spriječavanja
napada na osoblje i krađe lijekova, opreme, do spriječavanja neovlaštenog pristupa određenim
područjima.
Samsung sigurnosni sistemi namijenjeni zdravstvenim institucijama mogu integrirati nadzor,
kontrolu pristupa i otkrivanje uljeza u jedinstvenom sistemu za zaštitu zaposlenih, pacijenata,
bolničke imovine i drugih sredstava, pod uslovom da sigurnosnim sistemom upravlja
specijalizovano i obučeno osoblje.
Bezbjednost saobraćaja
Samsung sigurnosni proizvodi su u mogućnosti pružiti kompletnu paletu proizvoda kako bi
osigurali takve stranice iz vanjskog perimetra, na parkiralištima i internim javnim prostorima i
uredima za osoblja.
Ceste i autoceste su još jedan važan prostor za nadzor praćenja sigurnosti iz sigurnosnih
razloga.
Oprema za nadzor također može koristiti za osiguranje bezbjednosti javnog saobraćaja i
njegovih učesnika.
Casino
Casino objekti i druge zabavne operacije trebaju nadzorne alate koji mogu zadovoljitii
najzahtjevnije uslove.
Tu je potrebna ravnoteža boja u promjeni osvjetljenja, širok dinamički raspon koji izvuče
detalje iz sjene, odnosno nudi rješenje potrebno za snimanje detalja - Samsung proizvodi
CCTV mogu zadovoljiti te potrebe.
Samsung sigurnosni proizvodi su uveli korištenje naprednih procesora digitalnog signala
(DSP), osiguravajući prvi 2D i 3D tehnologiju za mogućnost smanjenja šuma.
Učinkovito smanjenje buke znači čišći video u uslovima slabog osvjetljenja koje često može
napraviti razliku u istrazi.
www.aesigurnost.com
13
Reference
DRŽAVNE INSTITUCIJE
•BH TELECOM DD SARAJEVO
•J.P. ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
•FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE
AUTOCESTA
•JP AUTOCESTE BIH
•SFOR BAZA, BUTMIR SARAJEVO
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ELEKTRODISTRIBUCIJA TRAVNIK
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO HIDROELEKTRANA NA NERETVI
JABLANICA
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO TERMOELEKTRANA KAKANJ
•J.P. ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO ZD RUDNIK MRKOG UGLJA
KAKANJ
•J.P. BH POŠTA CENTAR POŠTA ZENICA
•TURISTIčKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO
•AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ ZEDA ZENICA
•OPĆINA ZENICA
•OPĆINA KAKANJ
•OPŠTINA SREBRENICA
•OPŠTINA SREBRENIK
•KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZE-DO KANTONA
•NIPD NAŠA RIJEC ZENICA
•JAVNO PREDUZECE RTV ZENICA
•J.P. ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJENJE SPORTSKIM OBJEKTIMA ZENICA
•J.P. ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJENJE SPORTSKIM OBJEKTIMA KAKANJ
SPORT
•KOŠARKAŠKI SAVEZ ZENICA
•NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR
•GRADSKA BIBLIOTEKA ZENICA
•GRADSKA BIBLIOTEKA KAKANJ
•NARODNA BIBLIOTEKA MOSTAR
•ATLETSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
•JP TRŽNICA ZENICA
•FEROELEKTRO DD SARAJEVO
•ZE-DO KANTON – SLUŽBA ZA ZAJENDICKE POSLOVE
•CRVENI KRIŽ BH, OPCINSKA ORGANIZACIJA ZENICA
OSIGURAVAJUĆE KUĆE
•UNIQA OSIGURANJE DD SARAJEVO
•TRIGLAV BH OSIGURANJE
•SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO
•CAMELIJA OSIGURANJE DD BIHAĆ
•VGT OSIGURANJE DD VISOKO
KOMPANIJE
• EMBASSY OF THE UNITED STATES BOSNIA &
HERZEGOVINA
• OSCE MISSION TO BOSNIA AND HERZEGOVINA
• M:TEL – TELEKOM SRPSKE BANJA LUKA
• PERUTNINA PTUJ BH DD BREZA
• ALMA RAS DOO OLOVO
• BH METALPROCESING ŽEPĆE
• HERCEGOVINA AUTO DOO MOSTAR
• AUTOCENTAR BH DOO SARAJEVO
• ALPA DOO MOSTAR
• ADAL PROMET DOO ZENICA
• ADI PRO DOO ZENICA
• ADONIS DOO MOSTAR
• ADS-PROMET
• AGROEKONOMIK DOO ZENICA
• AKSA DIM DOO ZENICA
• AKTIVA PLUS DOO ZENICA
• ALUMINA DOO MOSTAR
• ANTENNA DOO ZENICA
• APEX DOO ZENICA
• BABIĆ BISS TOURS DOO ZENICA
• AURA-KBE DOO ZENICA
• AUTO KUĆA BEĆA
• AUTOSCOUT DOO ZENICA
• BENT EXCELLENT DOO ILIDŽA
• KLADIONICE BET LIVE DOO NOVI TRAVNIK
• BIMACO DOO ZENICA
• BITNET DOO ŽEPČE
• BJORGE DOO ZENICA
• BOSCH – DS DŽERI DOO MOSTAR
• BP DELTA PETROL KAKANJ
• BP KALEN ZENICA
• BP BRKIĆ PETROL ZENICA
• BP KAMENI PETROL KAKANJ
• BROJLER DOO SARAJEVO
• BOŠNJAK AUTO DOO ZENICA
• BUENA VISTA DOO ZENICA
• CAFFE BAR PUBLIC KAKANJ
• CAFFE BAR MOCAFE MOSTAR
• CAFFE ATLANTIS ZENICA
• CAFFE GRACIA ZENICA
• CAFFE SEBASTIAN VITEZ
• CENTAR ZA FINANSIJSKO SAVJETOVANJE TUZLA
• CENTAR ZA STRANE JEZIKE ZENICA
• CIBOS DOO ILIJAŠ
• COBRA SECURITY DOO TUZLA
• CO.FARMUS-COMMERCE DOO SARAJEVO
• COMFORT LINE DOO MOSTAR
• DAMIREX DOO ZENICA
• DAR PRIRODE DOO ZENICA
• DEL-CO DOO ZENICA
• DELIBAŠIĆ POLUERITANI DOO KAKANJ
• DILAVER COMPANY DOO ZENICA
www.aesigurnost.com
FINANSIJSKE INSTITUCIJE
ZDRAVSTVENE USTANOVE
•SPARKASSE BANK DD SARAJEVO
•VOLKSBANK DD SARAJEVO
•FIMA BANKA DD SARAJEVO
•IK BANKA DD ZENICA
•VABA BANKA DD SARAJEVO
•MIKROKREDITNA FONDACIJA PRIZMA
•MIKROKREDITNA FONDACIJA PARTNER
•MIKROKREDITNA FONDACIJA SANI
•MIKROKREDITNA FONDACIJA EKI
•MIKROKREDITNO DRUŠTVO MIKROFIN
OBRAZOVNE INSTITUCIJE
•UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ, EKONOMSKI FAKULTET MOSTAR
•VISOKA ŠKOLA POSLOVNOG MENADŽMENTA PRIMUS GRADIŠKA
•MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
•PRVA GIMNAZIJA ZENICA
•DRUGA GIMNAZIJA ZENICA
•EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA
•TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA
•KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZENICA
•STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA ZENICA
•SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA
•MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ŽEPČE
•OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA MEŠA SELIMOVIĆ ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA MUSA ĆAZIM ĆATIĆ ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA HASAN KIKIĆ ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA ENVER ČOLAKOVIĆ ZENICA
•OSNOVNA ŠKOLA BIJELO POLJE MOSTAR
TRŽNI CENTRI I TRGOVINE
•KONZUM DOO SARAJEVO-PJ ZENICA
•PERUTNINA PTUJ (MALOPRODAJE) DOO BREZA
•DRVOPROMET DOO SARAJEVO
•PSC DŽANANOVIĆ DOO ZENICA
•EUROMARKETI DOO VISOKO
•BEST DOO NOVI TRAVNIK
•POSLOVNI CENTAR AKSA 2002 ZENICA
•POSLOVNI CENTAR AKSA 2005 ZENICA
•TC MERKUR KAKANJ
•EUROPARK KAKANJ
•EUROBEST KAKANJ
•PC 2002 ZAVIDOVIĆI
•NEW YORKER BH DOO SARAJEVO
•MAXI SRDA COMMERC DOO ZENICA
• DIONA DOO ŠIROKI BRIJEG
• DIONIZ DOO MOSTAR
• DOLCHE DOO SARAJEVO
• ZUHRIĆ COMMERC DOO MOSTAR
• DSM TRADE DOO KAKANJ
• DUBROVNIK DOO ZENICA
• DŽANANOVIĆ DOO ZENICA
• EDELHOLZ DOO ZENICA
• EG-INŽINJERING DOO ZENICA
• EL&P INŽINJERING DOO ZENICA
• ELEKTRO MONT DOO MOSTAR
• EMY DOO ZENICA
• ENERGOTEHNIKA DOO DOBOJ
• ESPRO DOO DONJI VAKUF
• EUROHIT DOO MOSTAR
• EUROSING DOO MOSTAR
• EUROPART DOO MOSTAR
• EXTRA COMMERC DOO MOSTAR
• FAMIS DOO MOSTAR
• FAST FOOD ALEGRO ZENICA
• FAST FOOD JUMBO ZENICA
• FAST FOOD RADIMILJA MOSTAR
• FAST FOOD ZUKIĆ ZENICA
• FENIX COMMERC DOO ZENICA
• FETAGRAND DOO ZENICA
• FETAHOVIĆ DOO ZENICA
• FIBERNET BH ZENICA
• FORTUNA COMMERC DOO SARAJEVO
• FOTO NINO ZENICA
• FS ZENICA BUSS DOO ZENICA
• GAS & METAL DOO VISOKO
• GEPPETTO DOO ZENICA
• GEOS DOO ZENICA
• GALANTA DOO SARAJEVO
• GALAX SECURITY DOO JELAH
• GLOBEX DOO ZENICA
• GMK DD KAKANJ
• GOG DOO ZENICA
• GOLD FLIPS DOO SARAJEVO
• GOLD TOURS DOO ZENICA
• GOMUS DOO SARAJEVO
• GORENJE BH DOO SARAJEVO
• GRAFOSTIL DOO ZENICA
• HAIR DESIGN & BEAUTY STUDIO SHARM ZENICA
• HANDIGRAFTS DOO MOSTAR
• HAS-KOMERC DOO ZENICA
• HI-FI CENTAR SARAJEVO
• HYPO GROUP ALPE ADRIA DD SARAJEVO
• HIPOS DOO ZENICA
• HMT DOO ZENICA
• HOTEL - PAHULJICA DOO TRAVNIK
• HYPOS DOO ZENICA
• IGM-UIT HASKIĆ DOO VITEZ
• Ii COMPUTERS DOO ZENICA
• INFO KOMERC DOO BIHAĆ
• INGRAĐ DOO ZENICA
• INO DOO ZENICA
• INOS DOO BUSOVAČA
• INSTALACIJE DOO ZENICA
• INTEGRA DOO ZENICA
• INTER-COM DOO ZENICA
• INTERCLIMA DOO SARAJEVO
• INTERTEHNA DOO MOSTAR
• INTERTOURS DOO ZENICA
• ISTRABENZ PLINI DOO BREZA
• JAFFA KOMERC DOO MOSTAR
• JORDAN & P DOO ZENICA
• KALEA DOO ILIJAŠ
• KALEX K-EL DOO ZENICA
• KAMIN IMPORT DOO BEGOV HAN
• KAŠMIR DOO ZENICA
• KIĆO DOO ZENICA
• KLAONICA PPS DOO SRBAC
• KLIMA-X DOO ZENICA
• KNJIGOVODSTVENI SERVIS S DOO ZENICA
• KOLORIT DOO ZENICA
• KONICA MINOLTA BIH
• LAPIS LAZULI DOO ZENICA
• LEPTIR DOO ZENICA
• LILO COSMETICS DOO KAKANJ
• LINDAPEK DOO ZENICA
• LOREAL DOO MOSTAR
• LOGOSOFT DOO ZENICA
• LSI DOO ZENICA
• MANN HUMMEL BA DD TEŠANJ
• MARDI DOO GRADIŠKA
• MARGO DOO SARAJEVO
• MASTER COLOR INŽINJERING DOO ZENICA
• MAŠINSKA OBRADA MOTORA DOO ZENICA
• MENN ELECTRONIC DOO ZENICA
• MERIDIJAN BIH DOO ZENICA
• MESNICA GAFUROVIĆ STR ZENICA
• METALOGRADNJA MUSTAFIĆ DOO KONJIC
• MINIMARKET FETAHOVIĆ ZENICA
• MIP DOO MOSTAR
• MOTEL TIRON MOSTAR
• MS STR ILIDŽA
• MULTITECH INŽINJERING DOO ZENICA
• MUZZY MEDIA DOO ZENICA
• MZ KAMION DOO ŽEPČE
• NEOSOFT COMPUTERS DOO MOSTAR
• NLD TRADE DOO SARAJEVO
• NOBIL DOO NOVA BILA
• NOĆNI BAR HB ZENIICA
• NOVA TRGOVINA KAKANJ
• OMNIA MEDIC DOO ZENICA
• ON OFF DOO ZENICA
• ORMAN DOO KISELJAK
•J.U. KANTONALNA BOLNICA ZENICA
•JAVNA USTANOVA ZDRAVLJE ZENICA
•AQUA REUMAL FOJNICA
•AQUARERM OLOVO
•PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA MEDICOM ZENICA
•FARMACEUTSKI CENTAR ZEFARM ZENICA
•PRIVATNA PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA IMANIĆ TRAVNIK
•PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA AB ZENICA
•PRIVATNA ORDINACIJA DR.AIDA BRČIĆ
•PRIVATNA ORDINACIJA HAMIDOVIĆ INDIRA
•PDT MGM FARM KAKANJ
•DOM ZDRAVLJA KAKANJ
•ZUBOTEHNIČKI LABARATORIJ ZENICA
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA TERZIĆ
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ISLAMBEGOVIĆ
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA KAKNJO
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZINADENT
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SMILE STUDIO
•STOMATOLOŠKA ORDINACIJA GAFUROVIĆ
•APOTEKE ZENI LIJEK ZENICA
•APETEKE ZEFARM ZENICA
•APOTEKE ZDRAVLJE ZENICA
•APOTEKE MEDICA ZENICA
•APOTEKA REMEDIA ZENICA
•APOTEKA MEHLEM MOSTAR
•APOTEKA TILIA ZENICA
SALONI NAMJEŠTAJA
•KALEA DOO MOSTAR
•DALAS DOO SARAJEVO
•SALON NAMJEŠTAJA 2A DOO MOSTAR
•ADONIS NAMJEŠTAJ EXPORT-IMPORT DOO MOSTAR
•COMFORT LINE DOO MOSTAR
•ENTERIJERI AG DOO ZENICA
•EURO HIT DOO MOSTAR
•A+FURNITURE DOO SARAJEVO
•SALON NAMJEŠTAJA AS BUGOJNO
MANIFESTACIJE
•ZEPS - BH INTERNATIONAL SAJAM ZENICA
•EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO 2007, ZENICA
•BALKANSKE ATLETSKE IGRE 2006, ZENICA
•FASHION WEEK ZENICA
•KONJIČKE UTRKE – VUKOVIĆ TEAM GRADAČAC
•KONCERTI OMLADINSKOG HORA
•KONCERT PARNOG VALJKA
•MANIFESTACIJE NAPREDAK
•…KAO I MNOGOBROJNI JAVNI SKUPOVI, KONCERTI, ZABAVE TE DRUGE
SPORTSKE I KULTURNE MANIFESTACIJE...
• OSCAR DOO ŠIROKI BRIJEG
• PERO DOO ZENICA
• PINK COMMERCE DOO ZENICA
• PLANDIŠTE KAKANJ
• POMO-STAR DOO MOSTAR
• PPUD SALČINOVIČ ZENICA
• PRIMOLUX DOO ZENICA
• PROTECT DOO MOSTAR
• PUD EMMS DOO ZENICA
• PYRUS DOO ZENICA
• RADIUS DOO ZENICA
• RANPI DOO ZENICA
• RECONT DOO ZENICA
• REMA STR ZENICA
• REVAH DOO TEŠANJ
• RM-LH DOO ZENICA
• RMK POSLOVNI PROMET DD ZENICA
• SAMOPOSLUGA KEBO MOSTAR
• SARAJ MILK DOO MAGLAJ
• SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO
• SAS SECURITY DOO SARAJEVO
• SHOT DOO ZENICA
• SILVER DOO MOSTAR
• SILVER SHOP DAR DOO ZENICA
• SLOT STR ZENICA
• SMART COMPUTERS DOO ZENICA
• SRDA COMMERC DOO ZENICA
• STANEX DOO ZENICA
• STANIĆ TRADE DOO SARAJEVO
• STARNET DOO BUGOJNO
• STICHTING SPARK DOO SARAJEVO
• STRANKA ZA BIH ZENICA
• SYSTECH DOOSARAJEVO
• TACCO DOO ZENICA
• TARGET SERVIS CENTAR DOO ZENICA
• TD NOVA TRGOVINA-S DOO KAKANJ
• TDB DOO ZENICA
• TDS DOO ILIDŽA
• TEHNOGRAF DOO ZENICA
• TELECONSULT INT. DOO ZENICA
• TELEKABEL DOO ZENICA
• TEMPO TRADE DOO ZENICA
• TIRON DOO KAKANJ
• TRAFIK DOO KAKANJ
• TRGOŠPED DOO KAKANJ
• TRI EF COMMERC DOO SARAJEVO
• TUD GLAMOUR DOO ZENICA
• TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ
• UNION COMERC-CO DOO ZENICA
• UNIPROJEKT DOO ZENICA
• UNIVERZALPROMET DD TUZLA
• UR CAFFE BAR MERLIN ZENICA
• URAR BIG BEN ZENICA
• VEGA-PAK DOO ZENICA
• VELNET DOO MOSTAR
• VISION DOO ZENICA
• VIZEN DOO ZENICA
• VIZEN DOO VITEZ
• VM DOO ZENICA
• VODO-INS DOO TUZLA
• Z-AUTO DOO ZENICA
• ZEDA DOO ZENICA
• ZEDIS DOO ZENICA
• ZENEX COMMERC DOO ZENICA
• ZENI-TOURS DOO ZENICA
• ZENIKOM DOO ZENICA
• ZEPROM DOO ZENICA
• ZI-2B DOO SARAJEVO
• ZIM DOO ZENICA
• ZLATARA OSMIĆ DOO ZENICA
• ZLATARA CELJE DOO SARAJEVO
• ZLATARA ORIS DOO ZENICA
• ZVIJEZDA DOO TUZLA
• ŽGP DD SARAJEVO
• WINDSOR DOO SARAJEVO
TRGOVAČKE RADNJE
• STR AMEL ZENICA
• STR LET ZENICA
• STR PET SHOP LJUBIMAC ZENICA
• TR AMOR ZENICA
• TR LEJLA ZENICA
• TR OLD TOWN MOSTAR
• TR OSA ZENICA
• TR EM KAKANJ
• TR BARE KAKANJ
• TR DADII ZENICA
OSTALO
• SUR RESTORAN MM MOSTAR
• SUR CAFFE SLASTIČARNA HORSE ZENICA
• SUR FAST FOOD SALČINOVIĆ ZENICA
• SUR PIVNICA LABINECA ZENICA
• SUŠA COMMERCE DOO VISOKO
• SZR ELEKTRO ZENICA
• SZR ZE-MONT ZENICA
• U.R. GOSTIONICA VRELO MOSTAR
• UDRUŽENJE GRAĐANA AKOS BEGOV HAN
• UDRUŽENJE INFOTEKA ZENICA
• UDRUŽENJE KONJIČKI KLUB VUKOVIĆ TEAM
• UDRUŽENJE ŽENE ZA ŽENE ZENICA
14
Kontakt informacije
A.E.Sigurnost d.o.o.
Agencija za zaštitu imovine i ljudi
Branilaca Bosne 16-a
72000
Zenica
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 200 410
Tel: +387 32 407 557
Fax: +387 32 200 411
Dojavno Operativni Centar: +387 32 442 040
Email: [email protected]
Podrška: [email protected]
Dojavno Operativni Centar: [email protected]
Web: www.aesigurnost.com
ID broj: 4218457360002
PDV broj: 218457360002
Terenski ured u Mostaru
Lacina bb (Vila Neretva)
88000
Mostar
Terenski ured u Travniku
Bosanska 163
77270
Travnik
Lokacija
www.aesigurnost.com
15
Download

Videonadzorni sistemi