WWW.OMEGAKARTICE.BA
PRAVILNIK O KORIŠTENJU
STUDENTSKIH OMEGA KARTICA
U ovom pravilniku su nabrojani svi komitenti, saradnici, u projektu „Studentske Omega
kartice“, njihove ponude, te su definisani kodeksi ponašanja za svaki od navedenih objekata,
kao i beneficije i popusti koje studenti mogu ostvariti u istim.
U ovom pravilniku su nabrojani svi komitenti, saradnici, u projektu „Studentske Omega kartice“,
njihove ponude, te su definisani kodeksi ponašanja za svaki od navedenih objekata, kao i
beneficije i popusti koje studenti mogu ostvariti u istim.
Svaki student, koji posjeduje karticu, se mora pridržavati pravila propisanih Ugovorom o
posjedovanju „Studentske Omega kartice“.
Svaki navedeni privredni subjekat, zadržava pravo oduzimanja „Studentske Omega kartice“ i
prosljeđivanje iste „Studentskom urbanom magazinu“ ukoliko bude primijećeno: nedolično
ponašanje, lažno predstavljanje, prikazivanje oštećene ili krivotvorene kartice, iskorištavanje
kartice za sticanje materijalne koristi trećih lica, kao i druga zlonamjerna ponašanja.
„Studentski urbani magazin“ ima pravo trajno zadržati oduzetu karticu, te u slučaju falsifikacije
isprava, prijaviti studenta nadležnim organima.
Student ima pravo prijaviti „Studentskom urbanom magazinu“ svako neregularno poslovanje
svakog od navedenih privrednih subjekata, odnosno prijaviti ukoliko privredni subjekat odbija
dati popust propisan ovim Pravilnikom na artikle propisane ovim Pravilnikom.
1. „Lindapek d.o.o.“
U ovom objektu svi studenti koji posjeduju „Studentske Omega kartice“ mogu ostvariti popust u
približnoj vrijednosti od 20% na svim artiklima koji imaju prefiks „Studentski“, a to su, kako
slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pizza 0,80 KM
Lisnato sa sirom 0,60 KM
Pizza sendvič 0,80 KM
Lisnato sa hrenovkom 0,60 KM
Mala lepina 0,20 KM
Kolač mak 0,80 KM
Bijeli hljeb 400g 0,70 KM
Lisnato sa čokoladom 0,60 KM
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Lisnato sa višnjom 0,60 KM
Kifla 0,15 KM
Hamburger 1,00 KM
Chickenburger 1,00 KM
Burek 250g 1,30 KM
Sirnica 250g 1,30 KM
15. Jogurt 0,40 KM
MODUS OPERANDI:
Student je dužan pri plaćanju artikla pokazati svoju karticu, te ne može pri jednoj kupovini
kupiti više od 5 artikala.
2. „Hennessy“
U ovom objektu svi studenti koji posjeduju „Studentske Omega kartice“ mogu kupiti po
promotivnoj cijeni samo one artikle koji su navedeni i istaknuti u cjenovniku, tj. 20% na
alkoholna pića i sokove, a 15% na tople napitke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Čaj
Nesscaffe
Cappuchino
Topla čokolada
Limunada
Oranžada
Juicy Vita
Sarajevski kiseljak
Sensation
Ledeni čaj
Cockta
Gazirani sokovi
1,20 KM
1,70 KM
1,70 KM
2,00 KM
1,60 KM
1,60 KM
1,50 KM
1,40 KM
1,70 KM
2,00 KM
2,00 KM
2,00 KM
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Prirodni sokovi
Spezi Cola
Amstel
Karlovačko
Radler
Smirnoff vodka
Pelinkovac
Stock
Tequila
Rakija (šljiva)
Vranac (obični)
2,00 KM
2,00 KM
2,50 KM
2,00 KM
2,00 KM
1,70 KM
1,70 KM
2,00 KM
3,00 KM
1,60 KM
4,00 KM
MODUS OPERANDI:
Student, pri plaćanju, mora i može platiti samo svoj račun, te isti, uz pokazivanje kartice,
potpisati na šanku, pred konobarom. Student NE MOŽE plaćati TUĐE račune ili trećim licima
naručivati i kupovati dostupne artikle. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“
konobar ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao nevažeću
„Studentskom urbanom magazinu“.
3. „PRIMA SPORT“
U ovom objektu, student može iskoritisti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na SVE
artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 3 artikla.
4. „DONER KEBAB“
U ovom objektu, student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 15% na „mali
doner“ i 20% na „veliki doner“
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikla mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 2 artikla.
5. „GOG“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 13% na SVE artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikla mora pokazati svoju karticu prodavaču.
6. Knjižara „EN“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 10% na SVE artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikla mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 10 artikala.
7. „FOTO NINO“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na SVE usluge.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju usluga mora pokazati svoju karticu prodavaču.
8. „STREET CAFFE“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta na posebne artikle i
po cijenama i uslovima koji su prikazani na OMEGA TABLI.
MODUS OPERANDI:
Student, pri plaćanju, mora i može platiti samo svoj račun, te isti, uz pokazivanje kartice,
potpisati pred konobarom. Student NE MOŽE plaćati TUĐE račune ili trećim licima naručivati i
kupovati dostupne artikle. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“ konobar ili drugo
ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao nevažeću „Studentskom
urbanom magazinu“.
9. „EUROCOPY“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta dok 30% na mono
kopiranje, mono printanje, kolor kopiranje, kolor printanje, spiralno uvezivanje,
plastificiranje, te 10% na ostale usluge (izrada vizit karti, tvrdo uvezivanje i sl.).
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikla mora pokazati svoju karticu prodavaču.
10. FRIZERSKO – KOZMETIČKI SALON „TOUCH“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 25% na SVE usluge.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju usluga mora pokazati svoju karticu prodavaču.
11. Multiplex kino „EKRAN“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% do 40% na
karte za projekciju, zavisno od dana i drugih faktora, koje određuje kino.
MODUS OPERANDI:
Student pri kupovini artikla mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj
kupovini/projekciji u kinu, ne može ostvariti popust na više od 2 karte. Student NE MOŽE plaćati
TUĐE karte i žetone, ili trećim licima naručivati i kupovati karte i žetone. U slučaju zloupotrebe
„Studentske Omega kartice“ konobar ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu
i proslijediti je kao nevažeću „Studentskom urbanom magazinu“.
12. Fitness „Elite“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na
CJELODNEVNU MJESEČNU ČLANSKU KARTU.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju usluga mora pokazati svoju karticu prodavaču.
13. „OPTIKA JERKOVIĆ“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na SVE artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju usluga mora pokazati svoju karticu prodavaču.
14. Muški i ženski butici „KOD SESTARA“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 10% na SVE artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 3 artikla.
15. Restoran „Ekor“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 10% na SVE artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 3 artikla. Student NE MOŽE plaćati TUĐE račune ili trećim
licima naručivati i kupovati dostupne artikle. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“
konobar ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao nevažeću
„Studentskom urbanom magazinu“.
16. „Bosansko narodno pozorište“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 40% na karte za
SVE predstave u produkciji BNP-a.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 2 karte. Student NE MOŽE plaćati TUĐE karte ili trećim licima
naručivati i kupovati dostupne karte. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“
prodavač ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao
nevažeću „Studentskom urbanom magazinu“.
17. T.R. Zlatar „Ag-Shop“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na SREBENI
NAKIT, a 10% na satove i Monela kristale.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 2 artikla.
18. Kozmetički salon „Danira“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20% na usluge
nadogradnje noktiju i 10% na ostale usluge.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju usluga mora pokazati svoju karticu prodavaču, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 2 usluge.
19. Pizzeria „Caballo“
U ovom objektu student može iskoristiti svoju karticu za sticanje popusta od 20%na
prehrambene artikle.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu konobaru, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 3 artikla. Student NE MOŽE plaćati TUĐE račune ili trećim
licima naručivati i kupovati dostupne artikle. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“
konobar ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao nevažeću
„Studentskom urbanom magazinu“.
20. Autoškola „STOP“
Ovaj komitent nudi popust na ukupnu cijenu od 15% prilikom instrukcija i polaganja vozačkog
ispita svim svim studentima sa važećom „Studentskom Omega karticom“.
MODUS OPERANDI:
Student pri korištenju ove usluge mora pokazati svoju karticu. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega
kartice“ instruktor ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao
nevažeću „Studentskom urbanom magazinu“.
21. Stomatološka ordinacija „Kruna“
Ovaj komitent nudi popust na ukupnu cijenu do 20% na usluge, kako slijedi (cijene u KM):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
jednopovršinska plomba
dvopovršinska plomba
tropovršinska plomba
Vađenje zuba
Vađenje korjenova
Komplikovano vađenje
Liječenje zuba više kanala
Liječenje zuba jedan kanal
20,00
24,00
28,00
20,00
32,00
32,00
80,00
56,00
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Čišćenje kamenca obe vilice
Izbjeljivanje zuba (po luku)
metal keramičke navlake
bezmetalne navlake
fiberglas kočići
livena nadogradnja
nadogradnja kompozitom
zaštitna ulaga
48,00
120,00
180,00
320,00
40,00
64,00
32,00
80,00
MODUS OPERANDI:
Student pri korištenju ove usluge mora pokazati svoju karticu. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega
kartice“ instruktor ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao
nevažeću „Studentskom urbanom magazinu“.
22. Internet provider „Zip Zap“
Ovaj komitent nudi priključak za internet svim korisnicima Studentske Omega kartice, po cijeni
od 11 KM mjesečno , bez potpisivanja ugovora.
23. „Almy Travel“ i „Prevoz putnika“
Ovaj komitent nudi popust na sva putovanja u iznosu od 10%, a detaljnije o ponudi možete naći
u samom objektu.
MODUS OPERANDI:
Student pri plaćanju artikala mora pokazati svoju karticu konobaru, te pri jednoj kupovini ne
može ostvariti popust na više od 2 karte. Student NE MOŽE plaćati TUĐE račune ili trećim
licima naručivati i kupovati dostupne artikle. U slučaju zloupotrebe „Studentske Omega kartice“
zaposlenik ili drugo ovlašteno lice ima pravo studentu oduzeti karticu i proslijediti je kao
nevažeću „Studentskom urbanom magazinu“.
Download

PRAVILNIK O KORIŠTENJU STUDENTSKIH