KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – HP
superplastifikator – hiperplastifikator
Osobine
KRIBONE – HP je superplastifikator nove generacije na bazi modifikovanih polimera
polikarboksiletra . Izuzetno je efikasan za dugo vreme obrade betona , efikasno sprečava sleganje
betona i ima dobru koheziju . Omogućava visoku početnu i konačnu čvrstoću betona . S obzirom da
omogućava izuzetno visoku plastifikaciju svežeg betona uz redukciju vode i preko 30 % popularno se
naziva hiperplastifikator .
Opis
- tečnost bledo žute do crvenkasto braon boje
- gustina na 20 ° C 1,05 – 1,10 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
KRIBONE - HP se apsorbuje na cementne čestice i zbog svoje prostorne strukture mreže polimera
umrežava cementne čestice čime sprečava njihovo spajanje . Zahvaljujući ovom novom načinu
delovanja , u odnosu na uobičajene superplastifikatore pokazuje očigledno bolje rasporeĎivanje
čestica cementa . Kao rezultat toga nastaje homogena cementna masa sa slabom silom unutrašnjeg
trenja što doprinosi boljoj obradljivosti betona . Kako se apsorpcija odvija postepeno to dolazi do
izuzetno dobrog plastificiranja sa boljom obradljivošću betona u dužem vremenskom periodu i za
uslove povišenih temperatura . Dodatak ne utiče na hidrataciju cementa i dovodi do veoma dobre
početne i konačne čvrstoće betona . Pogodan je za različite tipove cementa
Primena
KRIBONE – HP se zbog svojih osobina može primeniti za proizvodnju betona sa najvišim zahtevima
:
- u svežem stanju da je samougraĎujući beton ( SCC )
- u stanju očvršćavanja da ne puca
- u očvrslom stanju da je otporan na spoljne uticaje , postojan i trajan
Može se primeniti kada se traži produženo otvoreno vreme rada pri povišenim temperaturama
Može se primeniti za poboljšavanje moći pumpanja i završne obrade betona
Može se primeniti za betonske mešavine sa različitim vodocementnim faktorom , jer njegova upotreba
omogućava jako smanjenje vode za mešanje uz nepromenjenu obradljivost betona ili jako povećanje
obradljivosti betona uz nepromenjen sadržaj vode za mešanje .
Može se primeniti u slučajevima kada se traži brže povećanje rane čvrstoće betona , jer betoni
spravljeni sa ovim dodatkom u prva tri dana imaju brži porast čvrstoća u odnosu na uobičajene
superplastifikatore .
Nije pogodan za izradu betona sa uvučenim vazduhom .
Doziranje
KRIBONE – HP se dozira 0.5 – 1.5 % na težinu cementa u zavisnosti od vodocementnog faktora i
željene obradljivosti betona , vrste i količine cementa i agregata , i vrste betona ( običan , SCC )
Doziranje se vrši sa zamesnom vodom ili neposredno posle dodavanja vode u mešalicu uz obavezno
mešanje 2 – 3 min. Dodatak se može dozirati i u više porcija , jedna na betonjerki ( 0.5 % ) a druga na
samom gradilištu već prema željenoj plastičnosti .
Za optimalni efekat plastifikacije preporučuje se podešavanje dozaže i vremena mešanja u skladu sa
uslovima na gradilištu .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećana trajnost betona
- više slobode u projektovanju
- tanji i vitkiji betonski elementi
- brže graĎenje
- manje radne snage
- lakše ugraĎivanje
- bolja završna obrada betona
- smanjen nivo buke zbog manje vibriranja ili odsustva vibriranja ( SCC )
Isporuka
KRIBONE – HP se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1100 , 28 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti . Pod tim uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – HPU
superplastifikator – hiperplastifikator sa ubrzanim razvojem čvrstoća
Osobine
KRIBONE – HPU je superplastifikator nove generacije na bazi modifikovanih polimera
polikarboksiletra . Izuzetno je efikasan za beton u prefabrikovanim elementima , prednapregnut beton
i visoko kvalitetan beton . Omogućava visoku početnu i konačnu čvrstoću betona . Sobzirom da
omogućava izuzetno visoku plastifikaciju svežeg betona uz redukciju vode i preko 30 % popularno se
naziva hiperplastifikator .
Opis
- tečnost bledo žute do crvenkasto braon boje
- gustina na 20 ° C 1,05 – 1,10 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
KRIBONE - HPU se apsorbuje na cementne čestice i zbog svoje prostorne strukture mreže polimera
umrežava cementne čestice čime sprečava njihovo spajanje . Zahvaljujući ovom novom načinu
delovanja , u odnosu na uobičajene superplastifikatore pokazuje očigledno bolje rasporeĎivanje
čestica cementa . Kao rezultat toga nastaje homogena cementna masa sa slabom silom unutrašnjeg
trenja što doprinosi boljoj obradljivosti betona .Dodatak dovodi do veoma dobre početne i konačne
čvrstoće betona . Poboljšava reološka svojstva kod širokog asortimana betonskih mešavina . Pogodan
je za različite tipove cementa
Primena
KRIBONE – HPU se zbog svojih osobina može primeniti za proizvodnju betona sa najvišim
zahtevima :
- u svežem stanju da je samougraĎujući beton ( SCC )
- u očvrslom stanju da je otporan na spoljne uticaje , postojan i trajan
Može se primeniti kada se traži izuzetno veliko smanjenje vode .
Može se primeniti za poboljšavanje moći pumpanja .
Može se primeniti pri proizvodnji natur betona
Može se primeniti u slučajevima kada se traži brže povećanje rane čvrstoće betona , beton u
prefabrikovanim elementima , jer betoni spravljeni sa ovim dodatkom posle 24 h postiže čvrstoće od
20 do 40 MPa u zavisnosti od vrste i količine cementa .
Može se primeniti za betonske mešavine sa različitim vodocementnim faktorom .
Doziranje
KRIBONE – HPU se dozira 0.3 – 1.5 % na težinu cementa u zavisnosti od vodocementnog faktora i
željene obradljivosti betona , vrste i količine cementa i agregata , i vrste betona ( običan , SCC )
Doziranje se vrši sa zamesnom vodom ili neposredno posle dodavanja vode u mešalicu uz obavezno
mešanje 2 – 3 min. Dodatak se može dozirati i u više porcija , jedna na betonjerki ( 0.5 % ) a druga na
samom gradilištu već prema željenoj plastičnosti .
Za optimalni efekat plastifikacije preporučuje se podešavanje dozaže i vremena mešanja u skladu sa
uslovima na gradilištu .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećana trajnost betona
- više slobode u projektovanju
- tanji i vitkiji betonski elementi
- kratko vreme skidanja oplate . 12 – 24 h u zavisnosti od vrste cementa i temperature vazduha
-
brže graĎenje
manje radne snage
lakše ugraĎivanje
bolja završna obrada betona
smanjen nivo buke zbog manje vibriranja ili odsustva vibriranja ( SCC )
Isporuka KRIBONE – HPU se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1100 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti . Pod tim uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – USP
univerzalni superplastifikator za betone i maltere
Osobine
KRIBONE – USP je univerzalni melaminski superplastifikator sa smanjenim uvlačenjem vazduha ,
malim w/c faktorom , izuzetno otporan na naglo isušivanje , izuzetan za primenu bez zaparivanja ili u
hladnim klimatskim uslovima , idealan za montažne graĎevinske elemente u kvalitetu betona bez
završne obrade .
Opis
- bezbojna i bistra tečnost
- gustina na 20°C 1,10 – 1,13 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE – USP doda u svež beton , molekuli polimera sa negativnim nabojem se absorbuju
na površinu čestica cementa , izazivajući tako elektrostatičku repulziju ( odbijanje ) izmeĎu čestica
cementa , čineći tako njihovu disperziju u vodi lakšom , a samu smešu tečnijom.. Beton dobija
tiksotropna svojstva, što znači , da iako je tečan ne segregira . Čestice mineralnog agregata se ne
odvajaju od cementne paste . Poboljšava se ugradljivost i prionljivost betona za armaturu i omogućava
izrada betona visokih početnih i konačnih čvrstoća .
Primena
KRIBONE – USP je univerzalni superplastifikator za pripremu :
- betona , maltera i prednapregnutih betona
- pumpanih betona
- betonskih prefabrikovanih elemenata
- betona za temelje i podlivajućih betona
- betona za podove, ploče i zidove u halama
- betona za podvodno betoniranje
- vidljivih betona , lakih betona i estriha
- reparaturnih i injekcionih maltera
Doziranje
KRIBONE – USP se dozira 1 – 5 % na težinu cementa u zavisnosti od w/c faktora i željene
obradljivosti betona , vrste i količine cementa i agregata , vrsta betona i maltera .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećava plastičnost betona bez povećanja segregacije
- brža ugradnja betona
- dobra obradljivost lakih betona uz nemogućnost isplivavanja lakih punioca
- povećane čvrstoće na pritisak i savijanje , posebno povećanje na 24 časa i 3 dana
- kraći ciklus očvršćavanja – brže oslobaĎanje kalupa i oplate .
- smanjenje troškova energije , nema zaparivanja
- povećanje vodonepropustljivosti
- povećanje prionljivosti novog na stari beton
- smanjenje odskoka kod izrade torkret betona
Isporuka
KRIBONE – USP se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1100 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti . Pod tim uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - VDP
dodatak za vodonepropusne betone
Osobine
KRIBONE – VDP je tečni dodatak za vodonepropusne betone marke MB ≤ 50 MPa i
vodonepropustljivosti betona za marku B ≤ 8 . Doprinosi povećanju plastičnosti i smanjenju kapilarne
poroznosti betona .
Opis
- tečnost tamno smeĎe boje ,
- gustina na 20°C 1,14 -1,16 gr / cm³
ne sadrži hloride .
Delovanje
KRIBONE - VDP poboljšava ugradljivost i obradljivost vodonepropusnih betonskih mešavina
.Tokom mešanja ne dozvoljava slepljivanje ćestica cementa i peska čime povećava kontakt cementa sa
vodom , tako da nastaje ravnomerna homogena masa sa slabom silom unutrašnjeg trenja , čime utiče
na bolju i lakšu ugradljivost betona . Omogućava smanjenje količine vode u svežem betonu do 15 %
kao i povećanje konzistencije betona , čime olakšava zbijanje betona , odnosno izradu betona sa
značajno smanjenim brojem kapilarnih pora u cementnom kamenu . Ima normalan razvoj čvrstoća .
Ugradnja
Da bi KRIBONE – VDP ispoljio sva dobra svojstva potrebno je obratiti pažnju na dosad već usvojene
standarde pri izradi vodonepropusnog betona :
- vodocementni faktor da bude što niži , poželjno ispod 0.45
- količina cementa više od 350 kg./m³
- granulometrijski sastav agregata da omogućava pumpanje betona
- pravilno zbijanje
- višednevno vlažno negovanje ugraĎenog betona
Primena
KRIBONE – VDP se primenjuje za izradu rezervoara , bazena , kanala , tunela , betonskih brana ,
pristaništa , puteva stambenih , poslovnih i drugih objekata kod kojih se zahteva vodonepropusnost
betona .
Doziranje
KRIBONE – VDP se dozira 1 % na težinu cementa sa zamesnom vodom ili neposredno posle
dodavanja vode u mešalicu , uz obavezno mešanje 1 – 2 min. posle dodavanja .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- troškovi primene dodatka za vodonepropusnost KRIBONE – VDP u odnosu na bitumensku
hidro- izolaciju su 100 % niži po m³ ugraĎenog betona
- veća čvrstoća betona i lakša ugradnja
- produženje veka trajanja betona
- smanjena količina iskopnih radova
- mogućnost rada u vlažnim i zimskim uslovima
- ušteda u vremenu gradnje , odnosno skraćeni rokovi gradnje objekta
- mogućnost lakše eventualne sanacije zbog nepravilnog izvoĎenja radova .
- kod nasipanja zemlje oko objekta nisu potrebne posebne mere zaštite
Isporuka
KRIBONE – VDP se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1250 , 30 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja i tečnosti od smrzavanja. Pod tim
uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – SPA
superplastifikator i aerant
Osobine
KRIBONE – SPA je tečni dodatak za plastificiranje sveže betonske mešavine uz istovremeno
uvoĎenje mikromehurića vazduha .
Opis
- tečnost smeĎe boje
- gustina na 20 ° C 1,10 – 1,15 gr/cm³
- ne sadži hloride
Delovanje
KRIBONE – SPA smanjuje vodocementni faktor i istovremeno uvodi u sveži beton mikromehuriće
vazduha .
Kao disperzivno sredstvo - plastifikator , kod koga disperzija nastaje kao posledica elektrostatičkog
odbijanja izmeĎu čestica cementa , KRIBONE – SPA tokom mešanja ne dozvoljava slepljivanje
ćestica cementa i peska čime povećava kontakt cementa sa vodom , tako da nastaje ravnomerna
homogena masa sa slabom silom unutrašnjeg trenja , čime utiče na bolju i lakšu ugradljivost betona uz
smanjenje količine vode u svežem betonu do 15 % .
Kao aerant , KRIBONE – SPA uvoĎenjem mikromehurića vazduha povećava otpornost betona
prema ciklusima zamrzavanja i odmrzavanja i otpornost betona prema razornom delovanju soli pri
otklanjanju leda .Kako uvučeni vazduh utiče na pad mehaničkih čvrstoća to se isti kompenzuje
povećanjem plastičnosti uz smanjenje vodocementnog faktora .
Primena
KRIBONE – SPA se primenjuje kod betoniranja brana, puteva ,ivičnjaka , aerodroma , odnosno u
svim slučajevima izloženosti betona uticajima mraza i soli .
Doziranje
KRIBONE – SPA se dozira 1 - 2 % na težinu cementa , u zavisnosti od količine mikropora koje treba
uvesti u sveži beton , u zavisnosti od stepena plastifikacije .Dodaje se prilikom procesa mešanja
betona . Sadržaj uvučenog vazduha kreće se u zapreminskim procentima od 3 - 6% , a procenat se
menja zavisno od namene betona i sastava betonske mešavine . Za optimalno doziranje aeranta za
odreĎenu betonsku mešavinu preporučuju se predhodne probe
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećana otpornost betona na uticaj mraza i soli
- poboljšana vodonepropusnost betona
- poboljšana otpornost betona prema koroziji
- povećanje početne i krajnje čvrstoće betona
- produženje veka trajanja betona
- bolja i brža ugradnja betona
- ušteda energije
Isporuka
KRIBONE – SPA se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1100 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja i od smrzavanja tečnosti . Pod tim
uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i
načina rada na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – AER
aerant za betone i maltere
Osobine
KRIBONE – AER je alkalni rastvor površinski aktivnih materija koji se upotrebljava za unošenje
mikromehurića vazduha u svež beton i malter . Mikromehurići su vazdušne loptice mikrometarskih
dimenzija , koje se pravilno i ravnomerno rasporeĎuju u masi svežeg betona i maltera u momentu kada
se oni spravljaju u mešalici . Efekat toga su visokokvalitetni i trajni betoni i malteri otporni na
uticaje mraza i soli .
Opis
- tečnost žuto smeĎe boje
- gustina na 20°C 1,01 – 1,03 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
U prvoj fazi mržnjenja , vazdušni mehurići smanjuju hidraulični pritisak koji nastaje u kapilarnim
porama betona , dok kasnije , tokom daljeg procesa smrzavanja , mehurići sprečavaju ili ograničavaju
porast mikroskopskih čestica leda u betonu . Uvučeni vazduh povećava i otpornost betona prema
razornom delovanju soli pri otklanjanju leda sa kolovoza . Uvučeni vazduh poboljšava tiksotropiju i
obradljivost svežeg betona .
Primena
KRIBONE – AER se primenjuje pri izradi objekata koji su izloženi uticajima mraza i soli : aerodromi
, putevi , mostovi , brane , kanali , trotoari , ivičnjaci i fasade zgrada .
Doziranje
KRIBONE – AER se dozira na težinu cementa 0.05 do 0,15 % ( 50 – 150 gr. na 100 kg. cementa ) ,
zavisno od količine vazduha koju želimo da unesemo u svež beton ili malter . Količina aeranta koju
treba odjednom dodati u betonsku mešavinu predstavlja malu veličinu i zato je uvek treba rastvoriti u
zamesnoj vodi i dodati zajedno sa njom . Količina uvučenog vazduha meri se u zapreminskim
procentima i kreće se od 3 – 6 % , a procenat se menja zavisno od namene betona i sastava betonske
mešavine . Procenat uvučenog vazduha u svežem betonu meri se porozimetrom .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećava trajnost betona
- povećava otpornost betona na uticaje mraza i soli
- povećava otpornost betona na koroziju
Isporuka
KRIBONE – AER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1000 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja i od smrzavanja tečnosti . Pod tim
uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – RETARD
usporivač vezivanja betona
Osobine
KRIBONE – RETARD je visoko aktivan sintetički proizvod , specijalno formulisan za odlaganje
početka vezivanja betona . KRIBONE – RETARD utiče samo na početak vezivanja cementa i nema
negativan uticaj na projektovanu marku betona . Koristi se kada je neophodno unapred znati kada će
beton početi da vezuje ( u zavisnosti od tipa cementa , doziranja i spoljne temperature ) i na osnovu
toga planira betoniranje i otvoreno vreme rada .
Opis
- tečnost bledo žute boje
- gustina na 20°C 1,08 – 1,10 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE – RETARD doda u betonsku mešavinu , pri mešanju betona , čestice cementa se
oblažu retarderom čime se usporava kontakt cementa i vode , odnosno produžava vreme vezivanja
cementa .
Primena
KRIBONE – RETARD se primenjuje kada se beton prevozi na veće udaljenosti , kada se betonira
velika kubatura bez prekida , kada se premošćuju prekidi betoniranja od nekoloko sati do nekoliko
dana , pri temperaturama vazduha iznad + 20°C , u vrelim klimatskim uslovima sa temperaturama
vazduha do + 40°C .
Doziranje
KRIBONE – RETARD se dozira na težinu cementa 0,2 - 2,0 % . Izbor doze zavisi od tipa cementa ,
spoljne temperature i potrebnog vremena odlaganja početka vezivanja betona . Zbog svega navedenog
tačna doza se odreĎuje predhodnim probama na gradilištu u konkretnim uslovima.. Orijentacije radi ,
na + 20°C za 1 sat odlaganja treba dodati 0,2 % usporivača na težinu cementa . Usporivač vezivanja
betona mora se obavezno dodavati betonskoj mešavini rastvoren u zamesnoj vodi kako bi što
ravnomernije i u kraćem vremenu bio rasporeĎen u celoj količini cementa .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
U uslovima dužeg transporta i povišene temperature vazduha , odlaganjem početka vezivanja betona
pre nego što se ugradi u konstrukciju , sprečavaju se mogući gubici ili nekvalitetna ugradnja betona .
Isporuka
KRIBONE – RETARD se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1100 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja i od smrzavanja tečnosti . Pod tim
uslovima rok upotrebe dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – UH
ubrzivač i dodatak za zimsko betoniranje
Osobine
KRIBONE - UH je dodatak betonu za ubrzano očvršćavanje . Zbog te osobine , kao i osobine da
snižava tačku zaleĎivanja vode , može se koristiti i kao dodatak za zimsko betoniranje do temperature
vazduha – 15°C pod uslovom da temperatura betonske mase prilikom ugraĎivanja nije niža od + 8°C
Opis
- tečnost svetlo žute boje
- gustina na 20 °C 1,23 – 1,25 gr/cm³
- na bazi hlorida
Delovanje
KRIBONE – UH ubrzava proces hidratacije cementa i time ubrzava proces očvršćavanja betona .U
zimskim uslovima snižava tačku zaleĎivanja vode , voda ispod nule ostaje kao tečna faza koja
nastavlja hidrataciju cementa i omogućava porast čvrstoća betona .
Ugradnja
Da bi KRIBONE – UH ispoljio sva dobra svojstva potrebno je obratiti pažnju na dosad već proverena
saznanja da :
- efekat aditiva je veći kod cementa s većom toplotom hidratacije , s većom količinom cementa i
nižim vodocementnim faktorom,
- u zimskim uslovima potrebno je uz upotrebu dodatka poštovati UPUTSTVO ZA ZIMSKO
BETONIRANJE .
Primena
KRIBONE – UH se koristi za zimsko betoniranje do – 15°C , za prefabrikaciju betonskih elemenata
i u drugim slučajevima kada je potrebno ubrzano očvršćavanje .
Doziranje
KRIBONE – UH treba obavezno pomešati sa zamesnom vodom pa ga tek onda unositi u betonsku
mešalicu , kako bi se ravnomerno rasporedio na celu količinu svežeg betona .
Dozira se 2 - 4% na težinu cementa zavisno od potreba i uslova rada .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- kraći ciklus očvršćavanja – manje oplate , manje kalupa
- ušteda energije pri zaparivanju
- rad u zimskim uslovima do temperature vazduha - 15°C
Isporuka
KRIBONE – UH se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1250 , 30 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja . Pod tim uslovima rok upotrebe
dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – MRAZOL
dodatak za zimsko betoniranje
Osobine
KRIBONE - MRAZOL je dodatak betonu za zimsko betoniranje pri temperaturama vazduha do –
10°C ,
pod uslovom da temperatura betonske mase prilikom ugraĎivanja nije niža od + 5°C .
Pogodan je kako za mešanje betona u hladnim vremenskim uslovima , tako i za unapred umešan beton
koji se transportuje u mikserima .
Ono što ga čini posebnim je da : skraćuje vreme vezivanja za 2 h , povećava čvrstoću na pritisak za
15% u prva tri dana i ne obara čvrstoće na pritisak na 28 dana .
Opis
- bezbojna i bistra tečnost
- gustina na 20 °C 1,18 – 1,22 gr/cm³
- na sadrži hloride
Delovanje
KRIBONE – MRAZOL snižava tačku zaleĎivanja vode u svežem betonu .Snižavanjem tačke
zaleĎivanja , voda ispod nule ostaje kao tečna faza koja nastavlja hidrataciju cementa i omogućava
porast čvrstoća betona .
Ugradnja
Da bi KRIBONE – MRAZOL ispoljio sva dobra svojstva potrebno je obratiti pažnju na dosad već
proverena saznanja da :
- efekat aditiva je veći kod cementa s većom toplotom hidratacije , s većom količinom cementa i
nižim vodocementnim faktorom. Za zimske uslove minimalna količina cementa iznosi 350 kg/m³ .
Niže vodocementne faktore postižemo ako betonskoj mešavini pored dodatka za zimsko
betoniranje dodamo i superplastifikator KRIBONE –HPU ili KRIBONE – USP .
- u zimskim uslovima potrebno je uz upotrebu dodatka poštovati UPUTSTVO ZA ZIMSKO
BETONIRANJE ( agregat da je odmrznut , mešanje produženo par minuta , najniža temperatura
betonske mase pri ugradnji minimum + 5°C , otvorene betonske površine zaštićene pokrivkom ....)
rimena
KRIBONE – MRAZOL se koristi za pravljenje svih vrsta betona , cementnih i produžnih maltera (
kod produžnih maltera sadržaj kreča mora biti ispod 5 % ) pri niskim spoljnim temperaturama , do –
10°C .
Doziranje
KRIBONE – MRAZOL se dozira sa zamesnom vodom ili u betonsku smesu pri kraju procesa
mešanja , kako bi se ravnomerno rasporedio na celu količinu svežeg betona .
Dozira se 1 – 2 % na težinu cementa zavisno od potreba i uslova rada , a optimalnu dozu odrediti u
okviru dokaznih proba .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- ušteda energije pri zaparivanju
- rad u zimskim uslovima do temperature vazduha - 10°C
Isporuka
KRIBONE – MRAZOL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1250 , 30 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja . Pod tim uslovima rok upotrebe
dodatka je 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
RIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - LATEX
vezivna emulzija
Osobine
KRIBONE – LATEX je vezivna emulzija na bazi sintetičkog kaučuka kao dodatak cementnim
malterima i betonima , krečnim i cementnim bojama . Ovim dodatkom se vrši pojačavanje veze
novog i starog betona , adhezije , savitljivosti , hemijske otpornosti , vodonepropustljivosti ,
otpornosti na dejstvo mraza i soli i sl.
Opis
- bela tečnost
- gustina na 20 ° C 1,03 – 1,05 gr/cm³
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE – LATEX doda u svež cementni malter ili beton , molekuli polimera u dodiru sa
česticom cementa absorbuju se na površini čestice , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza
sintetičkog omotača učestvuje u hidrataciji cementa , a čvrsta faza učestvuje u formiranju
kompozitnog veziva nastalog hidratacijom cementa i umrežavanjem polimera . Dobijena struktura je
daleko elastičnija od očvrslog cementnog kamena , povećane vodonepropusnosti i otpornosti na naftu i
naftne derivate , hemikalije , dejstvo mraza i soli (krunjenje površine ) .
Primena
KRIBONE – LATEX se može primeniti za jače vezivanje novog i starog betona , kao pomoć pri
ugradnji i za poboljšanje betona , maltera , mase za izravnjavanje , zaglaĎenih estriha , za jače
vezivanje za maltere , gipsane i izolacione ploče . Može se koristiti i kao dodatak krečnim i cementnim
bojama .
Doziranje
KRIBONE – LATEX se dozira na težinu cementa 5 – 20 % .Ovoliki raspon u doziranju daje velike
mogućnosti izbora efekta prema konkretnoj potrebi i želji .
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- povećana adhezija
- povećana vodonepropusnost
- povećana hemijska otpornost
- povećana otpornost na mraz i soli
- povećana otpornost na koroziju
- produžena trajnost betona
- lepši izgled površine
Isporuka
KRIBONE – LATEX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1000 , 25 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti . Pod tim uslovima rok upotrebe dodatka je min. 2 godine .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – KS
kompenzator skupljanja i korisno bubrenje
Osobine
KRIBONE – KS je specijalni hemijski proizvod , ekspanzivni dodatak betonima i malterima
kompenzaciju skupljanja i korisno bubrenje .
za
Opis
- sivi prah
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE – KS doda u svež beton , čestice KRIBONE – KS u kontaktu sa vodom bubre i
tako sprečavaju naknadno skupljanje betona isušivanjem . Povećanom dozom može se proizvesti i
mala ekspanzija što zavisi od w/c faktora i količine cementa . Najbolji efekti se postižu u kombinaciji
sa superplastifikatorima KRIBONE – HP i KRIBONE – USP.
Primena
KRIBONE – KS se primenjuje pri izradi maltera i betona od kojih se traži da se ne skupljaju ili da
malo i korisno bubre : podlivanje ureĎaja i kranskih staza , zalivanje ankera , razni sanacijski radovi ,
ispunjavanje zatvorenih prostora i sl
Doziranje.
KRIBONE – KS se dozira 3 – 10 % na težinu cementa , a ovoliko veliki raspon u doziranju
omogućava efekte prema želji i potrebi . Dodatak uvek mešati sa cementom i agregatom i tek nakon
toga dodati vodu . Nikada ne mešati samo dodatak i vodu . Preporučuje se upotreba
superplastifikatora KRIBONE – HP i KRIBONE – USP radi smanjenja upotrebe vode , čime se
postiže maksimalna ekspanzija već u jednom danu , ali samo ako u vazduhu ima dovoljno vlage . U
vrućim i suvim podnebljima potrebna je nega betona vlaženjem ( 1-2 dana za manje doze , a 7 dana za
veće doze dodatka ) ili zaštita sredstvom za čuvanje svežeg betona .
Isporuka
KRIBONE – KS se isporučuje u vrećama od 25 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu vreća od oštećenja i od vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe
dodatka je godinu dana .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se predhodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – UBH
ubrzivač bez hlorida
Osobine
KRIBONE - UBH je dodatak betonu za ubrzano očvršćavanje . Pored toga što ubrzava očvršćavanje
betona, on povećava kako početne, tako i konačne marke betona, zbog čega štedi cement.
Opis
- kristalni prah bele boje
- ne sadrži hloride
Delovanje
KRIBONE – UBH ubrzava proces hidratacije cementa i time ubrzava proces očvršćavanja betona .
Pošto ne sadrži hloride, preporučuje se i za armirano betonske konstrukcije.
Primena
KRIBONE – UBH se koristi za izradu svih vrsta betona u slučajevima kada se želi ubrzani prirast
čvrstoće betona. Može se upotrebljavati za izradu prefabrikata, kod betoniranja pri normalnim
temperaturama i kod betoniranja pri niskim, zimskim temperaturama.
Doziranje
KRIBONE – UBH dozirati u betonsku mešalicu , vodeći računa da se ravnomerno rasporedi na celu
količinu svežeg betona .
Dozira se od 0,5 – 1,5 % na težinu cementa, zavisno od potreba i uslova rada .
Naša iskustva su da za dozažu:
-0,5% na cement povećava prirast čvrstoća u toku 24 časa za 80%
-1,0% na cement povećava prirast čvrsoća u toku 24 časa za 160%
-1,5% na cement povećava prirast čvrsoća u toku 24 časa za 240%
Ekonomska opravdanost upotrebe dodatka
- kraći ciklus očvršćavanja – manje oplate , manje kalupa
- ušteda cementa
- ušteda energije pri procesu zaparivanja
- rad u zimskim uslovima
Isporuka
KRIBONE – UBH se isporučuje u papirnoj ambalaži od 20 , 10 i 5 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu vreća od mehaničkih oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok
upotrebe dodatka je godinu dana .
Upozorenje
Uputstva su data na bazi ispitivanja i iskustva proizvoĎača , pa zbog specifičnih uslova i načina rada
na gradilištu preporučuju se prethodne probe za svaki poseban slučaj .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - POLIMERCEMENT
hidroizolacija i zaštita
Osobine
KRIBONE – POLIMERCEMENT je dvokomponentni « osmotski « , vodonepropusni premaz na bazi
specifičnog sintetičkog polimera i cementa tačno definisanog granulometrijskog i hemijskog sastava .
Koristi se za sve vrste vodonepropusnih struktura koje su otporne čak i u prisustvu negativnog pritiska
. Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa ( konponenta B ) koja se hidrira
specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ). Komponente se mešaju u težinskom odnosu (
A : B = 1 : 1,8 )
Dobijeni materijal se nanosi u tankom sloju na površine od betona , cementnog maltera kamena , cigle
, čelika , armature , pocinkovanog lima , salonita , drveta , iverice.......i iste štiti od prodora vode ,
dejstva mraza , soli i uticaja odreĎenih hemikalija .
Opis
Komponenta A je mlečno bela tečnost , gustine 1,03-1.05 gr/cm³ i ne sadrži hloride .
Komponenta B je prah sive boje .
Premaz je nešto tamniji od boje betona , ali vremenom dobija svetliju boju i izjednačava se sa bojom
betona .
Delovanje
Kada se komponente pomešaju , molekuli polimera u dodiru sa česticama cementa absorbuju se na
površini čestica , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza sintetičkog omotača učestvuje u hidrataciji
cementa , a čvrsta faza učestvuje u formiranju kompozitnog veziva nastalog hidratacijom cementa i
umrežavanjem polimera .Dobijena struktura je vodonepropusna i daleko elastičnija od očvrslog
cementnog kamena. Polimerizovan cementni kamen je u tankom sloju veoma elastičan i trpi velike
deformacije bez oštećenja .
Hemijska otpornost
Zbog velike hemijske otpornosti polimera koji ulazi u sastav premaza , premaz je hemijski otporan na
sve alkalije , sredstva za pranje , naftu i naftine derivate , rastvore soli ( sulfata , hlorida , nitrata .. )
čiji je Ph > 4 , slabe neorganske kiseline ( 2 % azotna kiselina , 1% sumporna kiselina ) , organske
kiseline ( 4% mlečna kiselina , 5 % sirćetna kiselina , 3 % mravlja kiselina) , pivo , urin životinja i
ljudi .
Premaz nije otporan na šećer i jake neorganske kiseline zbog neotpornosti cementa na iste , pa ga u
tim slučajevima treba izbegavati ili preko njega kao završni premaz koristiti kiselootporne i na šećer
otporne premaze ( kiselootporne epokside , poliuretane i sl. ) .
Primena
KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz je idealna zaštita betona u mostogradnji , visokogradnji i
tunelima . Izuzetan je za zaptivanje vodopropusnih zidova podruma , balkona , terasa , bazena ,
bistrilišta i drugih vlažnih prostorija , kao i za zaštitu novih i sanaciju starih betonskih stubova .
Zbog svoje vodonepropusnosti , otpornosti na hloride i elektroneprovodljivosti pogodan je za zaštitu
armature , čeličnih cevovoda za transport industrijske i pitke vode , čeličnih rezervoara . Posebno je
pogodan za zaštitu plovnih objekata u slanim i slatkim vodama od korozije i lutajućih struja .
Zbog svoje hemijske otpornosti može se primeniti u klanicama , pivarama ,zgradama za životinje ,
jamama za silažu stočne hrane , parionicama drveta , fabrikama hartije , fabrikama za preradu voda ,
skladištima mleka i mlečnih proizvoda , skladištima Ďubriva i sl .
Može se upotrebiti za premazivanje betonskih podova i cementnih košuljica radi lakšeg pranja i
sprečavanja stvaranja prašine , ali samo za lak pešački saobraćaj . Može se ojačati uz pomoć mrežice
od sintetičkog vlakna .
Zbog slabe paropropusnosti može se primeniti u odreĎenim slučajevima i kao parna brana ( na primer
kod betonskih zidova i podova hladnjača , meĎuspratnih betonskih konstrukcija i sl. )
Ne preporučuje se primena na površinama i materijalima koji sadrže kreč .
Priprema podloge
Za dobro prijanjanje premaza na podlogu najvažnija je priprema podloge . Podloga mora biti čvrsta ,
otprašena i odmašćena .Podloga se najbolje čisti pranjem površine vodenim mlazom pod pritiskom od
100 do 200 bara KRIBONE – PRAJMER je dvokomponentni materijal koji se nanosi na pripremljenu
i osušenu podlogu 24 časa pre nanošenja KRIBONE - POLIMERCEMENTNOG premaza . Priprema
se u mikseru i nanosi četkom u jednom premazu , na horizontalne i vertikalne površine, a može i
kompresorom na vertikalne i kose površine . Potrošnja prajmera za jedan premaz je 0,5 kg/m² .
Isporučuje se u pakovanjima od 2 i 10 kg.
KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz premošćuje mikroprsline u betonu i malteru do 0,5 mm.
Naprsline veće od 0,5 mm treba sanirati . Za sanaciju se koristi KRIBONE– REOMAL RV za
malterisanje.
KRIBONE– REOMAL RV je dvokomponentni materijal obogaćen sintetičkim polimerima .To je fini
malter za zatvaranje šupljina i pora i izravnjavanje horizontalnih , vertikalnih , kosih i plafonskih
površina pre nanošenja premaza .Priprema se u mikseru . Lako se obraĎuje , dobro prijanja za podlogu
i vodonepropusan je . Potrošnja maltera je oko 2 kg. /m² za 1 mm. debljine . Isporučuje se u
pakovanjima od 25 kg.
Priprema premaza
KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz se priprema tako što se u posudu odgovarajuće
zapremine prvo doda tečna komponenta a zatim uz mešanje mikserom sa odgovarajućim mešačem
postepeno umešava praškasta komponenta . Mikser treba da omogućava promenu broja obrtaja
mešača od 0 do 1000 u minuti . Optimalan broj obrtaja je 250 do 300 u minuti . ( ( U nedostatku
miksera može se koristiti bušilica sa promenljivim brojem obrtaja i mešač za boje ) . Ovakvim
mikserom mešanje traje 3 minuta , ili nešto duže sve dok se ne dobije potpuno homogena masa .
Potom se isključi mešač a masa ostavi da odstoji 10 minuta , u kom periodu polimer potpuno obmota
čestice cementa . Nakon ovoga masa se meša još 1 minut posle čega je spremna za nanošenje.
Otvoreno vreme rada ( vreme za koje se premaz mora naneti ) je 60 minuta pri normalnim uslovima ,
uz povremeno mešanje .
Rad sa premazom
KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz se na pripremljenu podlogu nanosi četkom od sintetičke
dlake ili krznenim valjkom . Četkom se nanosi na ravnu , a valjkom na reljefnu površinu .Premaz se
nanosi u tri sloja , stim da je prvi premaz na poroznim površinama ( beton , malter , cigla ) KRIBONE
– PRAJMER , Vremenski razmak izmeĎu nanošenja slojeva kreće se izmeĎu 24 i 72 časa . Prilikom
nanošenja prva dva sloja četkom , pokreti četke treba da budu pravolinijski i unakrsni .
Optimalna radna temperatura za KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz je od +15° C do
+25° C . Najniža temperatura na kojoj se premaz može nanositi je + 8° C . Rad na temperaturama
ispod + 8° C i iznad +25° C zahteva poseban tretman . Rad na kiši nije moguć , a već naneti premaz
treba štititi od kiše i snega najmanje 24 h .
Kada se premaz nanosi na lim ili čelik , temperatura podloge ne sme biti veća od +25° C .
Otvoreno vreme rada za KRIBONE - POLIMERCEMENTNI premaz je 60 minuta .
Pre svakog nanošenja premaza četku ili valjak treba prosušiti , jer voda u četki ili valjku oštećuje
premaz .
Nakon rada alat , pribor i posuĎe treba oprati vodom pre nego što premaz očvrsne .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE - POLIMERCEMENTA zavisi od hrapavosti podloge i iznosi od 0.5 do 0.6
kg./m² za jedan premaz .
Isporuka
KRIBONE –POLIMERCEMENT se isporučuje u kompletima od 2,8 , 14 i 28 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti a vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe KRIBONE –
POLIMERCEMENTA je godinu dana .
Tehnički podaci o premazu
Rezultati ispitivanja KRIBONE –POLIMERCEMENTA
1. Savojna čvrstoća , posle 28 dana
14,3 MPa
2 .Pritisna čvrstoća , posle 28 dana
35,7 MPa
3. Prionljivost premaza za podlogu od betona , posle 28 dana
- za vibropresovani beton MB 50
> 6,0MPa*
- za klasičan beton MB 30
> 2,8 MPa*
4. Prionljivost premaza za podlogu od cementnog maltera , posle 28 dana
> 2, MPa*
5. Prionljivost premaza za podlogu od kamena , posle 28 dana
> 5,0 MPa*
6, Prionljivost premaza za podlogu od čelika , posle 28 dana
6,4 MPa
7. Vodonepropustljivost na pozitivan pritisak , B-12
12,0 MPa
8. Vodonepropustljivost na negativan pritisak , B-6
6,0 MPa
9. Otpornost prema dejstvu mraza
M – 200
10. Paropropustljivost , JUS G.S2.815/71
μ = 3761
11. Premaz štiti od uticaja hloridnog jona ( Cl ¯ ) koji izaziva koroziju armature ,
JUS U M1.035
12 .Čelična cev ili ploča premazana KRIBONE –POLIMERCEMENTOM može se seći švajs
aparatom i zavarivati jer premaz ne gori , niti utiče na poroznost vara .
*Prilikom ispitivanja prionljivosti za podloge od betona , maltera i kamena došlo je do čupanja
podloge , pa je prava vrednost adhezije premaza dobijena na podlozi od čelika
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača ..
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE PRAJMER
impregnacija - lepak
Osobine
KRIBONE – PRAJMER je dvokomponentni premaz na bazi specifičnog sintetičkog polimera , aditiva
i cementa definisanog granulometrijskog i hemijskog sastava . Kada se koristi kao impregnacija ,
prajmer se ostavi da se potpuno osuši ( 24 h. ) .Kada se koristi kao lepak . prajmer se prosuši samo 12 h. Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa ( komponenta B ) koja se hidrira
specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ) . Komponente se mešaju u težinskom odnosu (
A:B=1:1).
Opis
Komponenta A je mlečno bela tečnost , gustine 1,01-1,03 gr/cm³ , ne sadrži hloride
Komponenta B je prah sive boje
Premaz je nešto tamniji od boje betona .
Delovanje
Kada se komponente pomešaju , KRIBONE – PRAJMER ima dobru kvašljivost i ne ostaje samo na
površini koja se impregnira , već prodire kroz pore u površinski sloj . Molekuli polimera u dodiru
sa česticama cementa se absorbuju na površini , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza sintetičkog
omotača učestvuje u hidrataciji cementa , a čvrsta faza učestvuje u formiranju kompozitnog veziva
nastalog hidratacijom cementa i umrežavanjem polimera ( polimerizovan cementni kamen ) . Dobijena
struktura je u vlažnom stanju vrlo lepljiva , a u očvrslom vodonepropusna . Polimerizovan cementni
kamen je u tankom sloju veoma elastičan i trpi velike deformacije bez oštećenja .
Primena
KRIBONE PRAJMER se nikada ne koristi samostalno već uvek u sistemu sa drugim materijalima .
Kada se koristi za impregnaciju poroznih neorganskih materijala ( beton , cementni malter , cigla ,
crep . .... ) pre nanošenja KRIBONE - POLIMERCEMENTNOG premaza ostavi se da se potpuno
osuši , minimum 24 h.
Kada se koristi kao lepak ( spajanje KRIBONE-REOMALA ili nekog drugog reparaturnog
cementnog maltera za betonsku podlogu , spajanje cementne košuljice za betonsku podlogu , spajanje
novog i starog betona i sl ) ostavi se da se prosuši 1 – 2 sata , samo toliko koliko je potrebno cementu
da počne da vezuje .
Priprema podloge
Za dobro prijanjanje KRIBONE – PRAJMERA na podlogu najvažnija je priprema podloge . Podloga
mora biti čvrsta , otprašena i odmašćena .Podloga se najbolje čisti pranjem površine vodenim mlazom
pod pritiskom od 100 do 200 bara ,peskarenjem ili čeličnom rotacionom četkom .
Priprema materijala
KRIBONE - PRAJMER se priprema tako što se u posudu odgovarajuće zapremine prvo doda tečna
komponenta a zatim uz mešanje mikserom sa odgovarajućim mešačem postepeno umešava praškasta
komponenta . Mikser treba da omogućava promenu broja obrtaja mešača od 0 do 1000 u minuti .
Optimalan broj obrtaja je 250 do 300 u minuti . ( U nedostatku miksera može se koristiti bušilica sa
promenljivim brojem obrtaja i mešač za boje ) . Ovakvim mikserom mešanje traje 3 minuta , ili nešto
duže sve dok se ne dobije potpuno homogena masa . Potom se isključi mešač a masa ostavi da odstoji
10 minuta , u kom periodu polimer potpuno obmota čestice cementa . Nakon ovoga masa se meša još
1 minut posle čega je spremna za nanošenje. Otvoreno vreme rada ( vreme za koje se premaz mora
naneti ) je 60 minuta pri normalnim uslovima , uz povremeno mešanje .
Rad sa prajmerom
KRIBONE - PRAJMER se na pripremljenu suvu podlogu nanosi u jednom premazu . Nanosi se
četkom od sintetičke dlake na horizontalne i vertikalne površine , a može i kompresorom na vertikalne
i kose površine . Optimalna radna temperatura za KRIBONE - PRAJMER je od +15° C do +25° C
. Najniža temperatura na kojoj se premaz može nanositi je + 8° C . Rad na temperaturama ispod + 8° C
i iznad +25° C zahteva poseban tretman . Rad na kiši nije moguć , a već naneti premaz treba štititi od
kiše i snega najmanje 24 h
Otvoreno vreme rada za KRIBONE - PRAJMER je 60 minuta .
Pre svakog nanošenja premaza četku ili valjak treba prosušiti , jer voda u četki ili valjku oštećuje
premaz .Nakon rada alat , pribor i posuĎe treba oprati vodom pre nego što premaz očvrsne .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE - PRAJMER-a zavisi od poroznosti podloge i hrapavosti površine i iznosi od
0,4 do 0,5 kg./m² za jedan premaz .
Isporuka
KRIBONE –PRAJMER se isporučuje u kompletima od 2 , 10 , 20 i 40kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti , a vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe KRIBONE –PRAJMER-a je
godinu dana .
Tehnički podaci o premazu
1. Prionljivost novog betona za stari beton ,
na koji je nanet KRIBONE – PRAJMER
2. Prionljivost novog cementnog reparaturnog maltera za stari kompaktan beton ,
3. Prionljivost novog cementnog reparaturnog maltera za stari cementni
malter , na koji je nanet KRIBONE – PRAJMER
> 2,6 MPa
> 3,4 MPa
> 3,1 MPa
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – REOMAL
reoplastični malter sa dodatkom za kompenzaciju skupljanja
Osobine
KRIBONE – REOMAL je gotov reoplastični malter na bazi cementa , kvarcnog agregata dodatka za
kompenzaciju skuplanja i superplastifikatora . Poseduje dobru adhezionu prionljivost , visoka
mehanička svojstva , ne skuplja se i vodonepropustan je .Posebno je formulisan za precizno
ankerovovanje svih tipova mašina pod dinamičkim opterećenjem , čak i ako rade na temperaturama
koje su više od sobne temperature .TakoĎe je namenjen za ankerovanje betonskih elemenata u
armiranom betonu i čeliku . Zavisno od veličine zrna kvarcnog agregata razlikuju se :
KRIBONE – REOMAL 0-0.3 mm .
KRIBONE – REOMAL 0-2 mm .
KRIBONE – REOMAL 0-4 mm .
KRIBONE – REOMAL 0-8 mm.
Opis
- praškasta mešavina
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE – REOMAL pomeša sa vodom hemijski aditivi ( dodatak za kompenzaciju
skupljanja i superplastifikator ) omogućavaju ekspanziju i jako plastificiranje , zbog čega se svež
materijal lako ugraĎuje i apsolutno popunjava preseke u koje se ugraĎuje , a ne skuplja se prilikom
očvršćavanja .
Primena
KRIBONE – REOMAL se zbog svojih karakteristika primenjuje za :
- podlivanje ploča i kranskih staza
nalivanje ankera
nalivanje podupirača i nosača
zatvaranje rupa i šliceva u podovima
- popunjavanje preseka kod presecanja zidova
Napomena
Zavisno od debljine sloja koji se podliva , prečnika ankera koji se naliva , izabrati reoplastični malter
odgovarajuće maksimalne veličine zrna : 0.3mm za debljine nanosa do 1cm , 2 mm za debljine nanosa
do 3cm , 4 mm za debljine nanosa do 5cm i 8 mm za debljine nanosa preko 5cm . Normalno je da
za veće veće prečnike ankera treba izabrati malter sa većim zrnom .
Priprema podloge
KRIBONE – REOMAL se nanosi na čistu i čvrstu , odmašćenu , otprašenu i dobro nakvašenu podlogu
. Dobro nakvašena podloga je podloga dubinski zasićena vodom , meĎutim na njoj ne sme ležati voda
ili vodeni film , koji bi sprečio dobro vezivanje KRIBONE – REOMALA i podloge .
Priprema materijala
KRIBONE – REOMAL se može spravljati u svim tipovima mešalica tako što se na 1 kg suve
mešavine dadaje voda :
KRIBONE – REOMAL 0-0,3 mm
max 160 ml
KRIBONE – REOMAL 0-2 mm
max 110 ml
KRIBONE – REOMAL 0-4 mm
max 100 ml
KRIBONE – REOMAL 0-8 mm
max 90 ml
i meša 2-3 min. Pripremljeni malter se odmah nanosi na prethodno pripremljenu podlogu ,
Rad sa materijalom
Optimalna temperatura za primenu materijala je od 15 -30°C . Maksimalna temperatura primene je
40°C , a minimalna 5°C . Za postizanje efekta ekspanzije veoma je bitno da se prva 2 dana nakon
ugradnje malter neguje vlaženjem ( povremeno polivanje vodom ili pokrivanjem mokrim filcom ) ili
nanošenjem zaštitog sredstva za čuvanje svežeg betona . U vrućim i suvim podnebljima malter treba
negovati i duže ali ne više od 7 dana .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE – REOMALA zavisi od zapremine koju treba popuniti i orijentaciono treba
računati sa 2,1 kg/m2 za 1 mm debljine za KRIBONE – –REOMALE ( 0 - 0,3 ) mm ili 2100 kg/m³ ,
2,2 kg/m² za 1 mm debljine ili 2200 kg/m³ za KRIBONE –REOMALE ( 0 - 2 ) mm , odnosno 2,3
kg/m² za 1 mm debljine ili 2300 kg/m³ za KRIBONE –REOMALE ( 0 - 4 ) mm i ( 0 - 8 ) mm
Isporuka
KRIBONE –REOMAL se isporučuje u vrećama od 20 kg , kada je veličina zrna ( 0 - 0,3) mm i
( 0 – 2 ) mm odnosno u vrećama ( 21,5+18,5 ) kg. za veličine zrna od ( 0 -4 )mm. i ( 0 – 8 ) mm.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu vreća od oštećenja i vlaženja .Pod tim uslovima rok upotrebe
KRIBONE –REOMALA je 6 meseci .
Tehničke karakteristike
Za rasprostiranje svežeg maltera > 300 mm.
Čvrstoća pri pritisku
0-0.3mm
nakon 2 dana
52.7 MPa
nakon 10 dana
63,1 MPa
nakon 28 dana
78,8 MPa
Čvrstoća pri savijanju
nakon 2 dana
7,6 MPa
nakon 10 dana
9,6 MPa
nakon 28 dana
11,1 MPa
sadržaj vlage nakon 2 dana
6,84 %
Prionljivost za beton
2,6 MPa
0 - 2mm
58,4 MPa
75,2 MPa
78,4 MPa
0 - 4mm
65,2 MPa
77,8 MPa
80,2 MPa
0 - 8 mm
66,7 MPa
84,8 MPa
97,1 MPa
9,6 MPa
10,8 MPa
11,1 MPa
3,5 %
> 2,7 MPa
10,6 MPa
11,4 MPa
11,6 MPa
1,94 %
> 2,8 MPa
9,6MPa
10,6 MPa
11,6 MPa
2,56 %
> 2,5 MPa
Napomena : Ako želimo još da poboljšamo karakteristike REOMALA , suvu mešavinu spravljamo uz
dodatak polipropilenskih vlakana . Sa istim dodatkom vode , rasprostiranje se smanjuje sa > 290 mm.
na još uvek odličnih 250 mm. a čvrstoće dobijamo veće , kao što je to bio slučaj sa dole navedenim
rezultatima za REOMAL ( 0-8 ) mm. kome su prilikom spravljanja suve mešavine dodata
polipropilenska vlakna odgovarajuće dužine . Rezultati su odreĎivani posle 4 dana , jer je tada vlaga u
materijalu bila ispod 4 % ( 3,2% ) a što je bilo potrebno zbog sistema : REOMAL – EPOKSID
Čvrstoća na pritisak posle 4 dana
Čvrstoća na savijanje posle 4 dana
88,6 MPa
9,5 MPa
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – REOMAL RH
reparacija i sanacija betonskih podova
Osobine
KRIBONE – REOMAL RH je samo-izravnjavajuća podna masa sa izuzetno velikom mehaničkom
otpornošću i nosivošću . Nanosi se i na nove i na stare podove , dozvoljava izravnjavanje površine
koja će biti izložena intenzivnom saobraćaju .
KRIBONE – REOMAL RH d = 0–5 mm je samo-izravnjavajući , ojačani , polimerni ,
dvokomponentni malter namenjen za brzu reparaciju betonskih podova nanošenjem tanjih premaza (
dmax. = 5 mm. ) . Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa ( komponenta B )
koja se hidrira specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ) . Komponente se mešaju u
težinskom odnosu ( A : B = 1 : 5 )
KRIBONE – REOMAL RH d = 5-25 mm je samo-izravnjavajući , ojačani , polimerni ,
dvokomponentni malter namenjen za brzu reparaciju betonskih podova nanošenjem debelih premaza
( dmax. = 25 mm. ) . Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa ( komponenta B )
koja se hidrira specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ) . Komponente se mešaju u
težinskom odnosu ( A : B = 1 : 8 do A : B =1 : 9.25 ) u zavisnosti od mesta primene i željene
plastičnosti materijala .
Za slučaj da želimo da poboljšamo karakteristike materijala ,( na pritisak , savijanje , skupljanje ,
prionljivost , hemijsku otpornost i sl. ) onda u praškastu komponentu ( tokom spravljanja iste)
dodajemo polipropilenska vlakna odgovarajuće dužine , u zavisnosti od debljine nanosa premaza .
Opis
Komponenta A je mlečno bela tečnost , gustine 1.02 – 1.03 gr / cm³ i ne sadrži hloride .
Komponenta B je praškasta mešavina cementa , kvarca , mineralnih hemijskih supstanci i
polipropilenskih vlakana .
Mešavina komponenti A i B je malter koji se lako ugraĎuje , ne puca prilikom očvršćavanja , a kada
očvrsne postiže veliku mehaničku otpornost i nosivost
Delovanje
Kada se pomešaju praškasta i tečna komponenta hemijski aditivi ( dodatak za kompenzaciju skupljanja
i hiperplastifikator ) omogućavaju ekspanziju i jako plastificiranje , zbog čega se svež malter lako
ugraĎuje . Sa druge strane molekuli polimera u dodiru sa česticama cementa se absorbuju na površini
čestica cementa , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza sintetičkog omotača učestvuje u hidrataciji
cementa , a čvrsta faza učestvuje u formiranju kompozitnog veziva nastalog hidratacijom cementa i
umrežavanjem polimera .Dobijena struktura je elastičnija ( manje kruta ) od betonske podloge , dobro
prijanja za podlogu , ne puca prilikom očvršćavanja i hemijski je otpornija od podloge .
Primena
KRIBONE – REOMAL RH se primenjuje za reparaciju , izravnjavanje , betonskih podova kako u
industriji tako i u civilnom graĎevinarstvu . Može se primeniti za reparaciju novih betonskih podova ,
ali i za sanaciju i reparaciju starih podova . Obzirom da njegova ugradnja ne iziskuje teške graĎevinske
mašine može se primeniti i u stambenim objektima , školama , bolnicama i drugim javnim objektima ,
ali i u skladištima , proizvodnim halama , hladnjačama , prodajnim objektima , servisima , sportskim i
rekreacionim centrima i drugim prostorima slične namene .
KRIBONE – REOMAL RH se proizvodi u natur boji , sličnoj boji betona , tako da se željena estetika
i dodatno ojačanje mogu postići u kombinaciji sa završnim tankoslojnim epoksidnim slojem .
Priprema podloge
Podloga mora biti čvrsta , otprašena i odmašćena .Podloga se najbolje čisti pranjem površine vodenim
mlazom pod pritiskom od 100 – 200 bara , peskarenjem ili brušenjem ( čelična rotaciona četka ,
šajbna za kamen , dijamantski brusevi ) . Na očišćenu i osušenu podlogu , pre nanošenja KRIBONE –
REOMAL RH , radi boljeg prijanjanja maltera za podlogu , nanosi se KRIBONE - PRAJMER .
Priprema materijala
KRIBONE – REOMAL RH se priprema u mešalicama sa prinudnim mešanjem i malim brojem
obrztaja ( oko 60 obrtaja u minuti ) , tako što se komponente u kompletu sipaju u mešalicu i mešaju
par minuta . Pripremljeni materijal treba ugraditi u roku od 60 min.
Rad sa materijalom
Pripremljeni KRIBONE – REOMAL RH se na pripremljenu podlogu nanosi izlivanjem iz posude u
kojoj se transportuje od mešalice do mesta ugradnje . Izlivena masa se razastire u željenoj debljini ( 5
– 25 mm. ) .
Za nivelaciju gornje površine poda mogu se koristiti lajsne koje prate nivo podloge , stim što njihova
gornja ivica definiše budući nivo poda Lajsne se postavljaju 24 h . pre izlivanja KRIBONE –
REOMAL RH , tako što se celom svojom dužinom lepe za podlogu pomoću KRIBONE –
MERMOFIX-a .Lajsne nisu neophodne , ali olakšavaju rad i povećavaju produktivnost .
Pod se 24 časa čuva od direktnog dejstva sunca , kiše ili jake promaje , a drugi dan se može kvasiti .
Pod posle tri dan postiže preko 60% od projektovane marke , tako da se tada može opteretiti , ili preko
njega uraditi dekorativna epoksidna zaštita .
Optimalna radna temperatura za KRIBONE – REOMAL RH je od + 15°C -+ 25 º C . a može se
raditi od +8ºC do + 35ºC
Nakon rada alat , pribor i posuĎe oprati vodom pre nego materijal očvrsne .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE – REOMAL RH d max. = 5 mm je oko 20 kg / m²cm¹ .
Potrošnja KRIBONE – REOMAL RH d max. = 25 mm. je oko 23 kg / m²cm¹ .
Isporuka
KRIBONE – REOMAL RH d max. = 5 mm se isporučuje u kompletu od 25 kg.( jedna vreća i jedan
kanister )
KRIBONE – REOMAL RH d max. = 25 mm se isporučuje u kompletu od 45 kg.( dve vreće i jedan
kanister )
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti a vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe KRIBONE - REOMAL RH
je godinu dana .
Tehničke karakteristike
Odnos komponenti A : B =
Rasprostiranje svežeg maltera
Čvrstoća pri savijanju
Posle 3 dana
Posle 7 dana
posle 28 dana
Čvrstoće pri pritisku
Posle 3 dana
.Posle 7 dana
posle 28 dana
Prionljivost za beton posle 28 dana
Upijanje vode posle 28 dana
Otpornost prema habanju brušenjem
U suvom stanju (
cm³/50cm²)
1:5
230 mm
1:8
> 290 mm
1 : 9,23
150 mm
1:8 sa PV
258 mm.
11,5 MPa
11,8 MPa
11,9 MPa
8,6 MPa
9,2 MPa
10,9 MPa
12,0 MPa
15,3 MPa
9,2MPa
9,9 MPa
11,7 MPa
45,5 MPa
49,3 MPa
61,8 MPa
> 3,8 MPa
0,21%
43,4 MPa
46,8 MPa
53,9 MPa
> 2,8 MPa
0,61 %
58,4 MPa
69,2 MPa
> 2,8 MPa
0,35 %
43,7 MPa
51,7 MPa
61,8 MPa
>3,6 MPa
0.89 %
25,1
14,6
10,42
15,5
Napomena : Ako želimo još da poboljšamo karakteristike REOMALA RH , suvu mešavinu radimo uz
dodatak polipropilenskih vlakana . Sa istim odnosom komponente A i B , rasprostiranje se smanjuje sa
>290mm. na 258 mm. , što je još uvek odlično rasprostiranje , a čvrstoće dobijam veće , kao i
prionljivost za betonsku podlogu .
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - FER BETON
površinski posip
Osobine
KRIBONE-FER BETON je praškasta mešavina minerala , kvarca , cementa i aditiva . Nanet na svežu
betonsku površinu daje završnom sloju betona visoke čvrstoće na pritisak i savijanje , otpornost na
habanje i udare , vodonepropusnost i hemijsku otpornost na ugljo-vodonike i mineralna ulja .
Opis
- praškasta mešavina sive boje
- gustina 2,0 kg./l.
- ne sadrži hloride
Primena
KRIBONE-FER BETON se primenjuje za izradu podova koji će biti izloženi jakoj i intenzivnoj
eksploataciji : stovarišta , skladišta gde se koriste različiti sistemi transporta ( ručna kolica ,
vgiljuškari , kamioni ) , industrijske radionice , hangari i proizvodne hale .
Rad sa materijalom
KRIBONE-FER BETON je spreman za upotrebu , a može se nanositi ručno i mašinski .
Nanosi se u suvom stanju u dva ili tri sloja na svež beton ( dok još uvek vezuje ) ravnomerne debljine
2-3 mm. Površina svežeg betona na koju se nanosi KRIBONE-FER BETON treba da bude nosiva
betonska ploča dimenzionisana prema statičkom proračunu , ali ne manje od marke betona MB 30 .
Ukoliko je potrebno betonska ploča može biti i armirana .
Obrada se vrši mašinskim rotacionim gladilicama dok se mešavina potpuno ne utisne u podlogu iz
koje uzima potrebnu vodu . Završna obrada gladilicama vrši se dok se ne dobije potpuno ravna i glatka
površina . Rubni delovi polja obraĎuju se ručno , metalnim gladilicama .
Prvih 7 dana , obloga se mora štititi od brzog sušenja , promaje , direktnog izlaganja suncu ili niskim
temperaturama ( ispod 0º C ) . Sa zaštitom se kreće već posle nekoliko sati nakon ugradnje , tako što
se površina pažljivo poliva vodom , prekriva PE folijom , ili poprska nekim sredstvom za membransku
zaštitu svežeg betona od isušivanja.
Dilatacione fuge se režu pri starosti KRIBONE-FER BETONA od 3-6 dana . Širina i dužina
dilatacionih polja odreĎuje se statičkim proračunom . Po pravilu površina dilatacionih polja se kreće
izmeĎu 20-30 m² , a duža strana treba da je manja ili jednaka 6 m. Širina fuga zavisi od dimenzija
dilatacionih polja . Poželjno je da fuge budu što uže , a širina im se kreće izmeĎu 6-8 mm. Dilatacione
fuge ispunjavaju se nekim od trajno elastičnih kitova .
KRIBONE-FER BETON se može potpuno opteretiti nakon 14 dana .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE - FER BETONA se kreće izmeĎu 4-6 kg/m² .
Ekonomska opravdanost
otporan na udar
- otporan na habanje
- otporan na klizanje
- lak za čišćenje
- nezapaljiv
- hemijski postojan u odnosu na ugljo-vodonike i mineralna ulja .
- dugotrajan
Isporuka
KRIBONE – FER BETON se isporučuje u vrećama od 20 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe
KRIBONE –FER BETONA je godinu dana .
Tehničke karakteristike
Čvrstoća pri savijanju
MPa
Čvrstoća pri pritisku
MPa
Sadržaj vlage odreĎen sušenjem
na 65ºC , na uzorku koji je pre
sušenja odležao 4 dana u vodi a
zatim do 28 dana na vazduhu
%
Otpornost prema habanju brušenjem
u suvom stanju
cm³/50cm²
posle 2 dana
8.8
posle 7 dana
11.1
posle 28 dana
11.3
53.2
72.2
79.3
0.91
9.65
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE -PZP
Površinska zaštita podova
Osobine
KRIBONE – PZP je jednokomponentna akrilatna emulzija na bazi vode . Služi za zaštitu od
isušivanja svih tipova normalnog ili obojenog betona . Nanosi se kao premaz na vertikalne i
horizontalne površine i iste štiti od naglog isparavanja vode koja je sadržana u svežoj betonskoj masi .
Može se naneti i preko očvrslog betona radi zaptivanja i učvršćivanja gornje površine poda , kao i
poboljšavanja estetskog izgleda betonskih podnih površina .
Opis
- bela tečnost , providna kada se osuši
- gustina oko 1 kg/l ( na +20ºC )
- ne sadrži hloride
Primena
KRIBONE – PZP se primenjuje :
- za negu industrijskih podova na bazi suvih posipa , takozvanih ferbetona
- za poboljšanje estetskog izgleda i otpornosti na habanje očvrslih betonskih podnih površina
- za optimalnu negu i zaptivanje svežih betonskih podova i elemenata
- za sprečavanje brzog sušenja svežih betonskih površina , odnosno pojavu pukotina na
površinama betona usled naglog gubitka vode sa površine betona .
za spoljašnju i unutrašnju primenu .
Rad sa materijalom
KRIBONE – PZP je gotov materijal ali ga pre upotrebe treba promešati . Mešanje obaviti
električnim mikserom male brzine ( oko 300 obrtaja u minuti ) u trajanju oko 2 minuta . Promešani
materijal naneti u neprekidnom ravnom sloju pomoću prskalice pod slabim pritiskom . U nedostatku
prskalice , može se koristiti četka ili valjak . Materijal možemo naneti u jednom ili u dva premaza .Za
postizanje boljih vizuelnih estetskih efekata , preporučuje se nanošenje i drugog premaza . Drugi
premaz se nanosi tek pošto se prvi osuši , a za to je potrebno sačekati oko 60 min. pri normalnim
temperaturama podloge ( oko 20ºC) , 90 minuta pri nižim temperaturama ( oko 10ºC ) i 40minuta pri
višim temperaturama podloge ( oko 30ºC ) . Pre nanošenja narednog sloja proverite da predhodni nije
lepljiv na dodir . Ne preporučuje se primena KRIBONE – PZP na temperaturama manjim od + 10ºC i
većim od + 30ºC , kao i pri relativnoj vlažnosti vazduha većoj od 80%.
Nakon rada alat , pribor i posuđe treba oprati vodom pre nego što premaz očvrsne . Očvrsli
materijal može se skinuti samo mehanički
Naneti premaz spreman za upotrebu posle 24 h.
Priprema podloge
Svež beton se mora pripremiti odgovarajućim mašinskim ili ručnim tehnikama za ravnjanje / nabijanje
. Na površini ne sme biti tečnosti i ona mora biti dovoljno jaka da izdrži završne postupke .
Očvrsli beton se mora pripremiti odgovarajućim tehnikama za mehaničku pripremu kao što su
brušenje dijamantskim brusilicama , pranje vodom pod pritiskom od 100 bara ili opremom za
abrazivno peskarenje. Sva prašina , rastresite čestice i trunje se mora potpuno ukloniti sa svih površina
pre nanošenja KRIBONE – PZP , po mogućstvu četkom i/ili industrijskim usisivačem .
Površine moraju biti zdrave , otvorene strukture , bez cementnog mleka , vode , ulja , masnoće ,
ostataka starih premaza i drugih zagaĎivača površine .
Potrošnja
Potrošnja materijala zavisi od kvaliteta podloge i kreće se od 0,1 -0,2 l/m² /premaza( 5-10m²/l
premaza) .
Za brušene površine naših podova : Kribone – Reomala RH i Kribone – FerBetona je sasvim
dovoljno naneti jedan premaz u količini od 0.15 l/m² .
Isporuka
KRIBONE – PZP se standardno isporučuje u plastičnoj ambalaži od 25l.
Skladištenje
KRIBONE – PZP je upotrebljiv 12 meseci od datuma proizvodnje , ukoliko se skladišti u originalnom
neotvorenom i neoštećenom pakovanju , u suvim uslovima i na temperaturama izmeĎu + 5ºC i + 30ºC
.
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - ESTRIH SR
Samorazlivajuća podna masa
Osobine
KRIBONE - ESTRIH SR je samorazlivajuća podna masa na bazi minerala , kvarca , cementa
i aditiva . Proizvodi se kao suvi malter , koji pomešan sa vodom na mestu ugradnje postaje
samorazlivajući malter . Služi za brzo nivelisanje neravnih podnih betonskih konstrukcija pre
postavljanja završnih podnih obloga ( parketa , laminata , keramike , pvc i tekstilčnih obloga )
Opis
- praškasta mešavina sive boje
- gustina oko 1,8 kg./l.
- ne sadrži hloride
Delovanje
Kada se KRIBONE - ESTRIH SR pomeša sa vodom aditivi ( dodatak za kompenzaciju
skupljanja , superplastifikator , aerant , okvašivač , retarder ) omogućavaju ekspanziju i jako
plastificiranje , zbog čega je svež malter dovoljno tečljiv da se lako transportuje pumpom a
sopstvenom silom teže rasprostire po površini - samorazliva .
Primena
KRIBONE-ESTRIH SR se primenjuje za brzo nivelisanje neravnih podnih betonskih
konstrukcija pre postavljanja završnih podnih obloga . Obzirom da njegova ugradnja ne
iziskuje teške graĎevinske mašine može se primeniti u stambenim objektima , školama ,
bolnicama, , sportskim i rekreacionim centrima i drugim prostorima slične namene .
Napomena
KRIBONE-ESTRIH SR se može raditi u sloju debljine d = 10 - 50mm.
Može se izvoditi kao plivajući samorazlivajući pod preko zvučne izolacije ( plutafona , tvrdog
stiropora .... ) ili kao kompaktan samorazlivajući pod preko svežeg KRIBONE – PRAJMERA
koji pojačava vezu sa betonskom konstrukcijom .
Priprema podloge
KRIBONE-ESTRIH SR se nanosi na čistu , čvrstu i otprašenu podlogu preko koje je
postavljena zvučna izolacija , ili nanet KRIBONE – PRAJMER već prema tome da li ga
radimo kao plivajući ili kompaktan sloj .
Sve otvore u podu treba zatvoriti , kako kroz iste ne bi curio materijal .
Priprema materijala
KRIBONE-ESTRIH SR se može spravljati u svim tipovima mešalica kod kojih je moguće
kontrolisati odnos suve mešavine i vode , a tehničke karakteristike materijala prikazane u
ovom prospektu su dobijene tako što se na 1 kg. suve mešavine dadalo 120 ml vode .
Rad sa materijalom
Optimalna temperatura za primenu materijala je od 15 -30°C . Maksimalna temperatura
primene je 40°C , a minimalna 5°C . Materijal se prilikom sušenja ne skuplja i ne zahteva
negu vlaženjem . Može se po njemu gaziti već posle 1 dan , a podopolagačke radove možete
izvoditi već posle 5 dana .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE-ESTRIH SR zavisi od zapremine koju treba popuniti i orijentaciono
treba računati sa 1,8 kg/m² za 1 mm debljine ili 1800 kg/m³ .
Isporuka
KRIBONE-ESTRIH SR se isporučuje u vrećama od 20 kg .
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu vreća od oštećenja i vlaženja .Pod tim uslovima rok
upotrebe KRIBONE –REOMALA je 6 meseci .
Tehničke karakteristike
Razlivanje svežeg maltera
Čvrstoća pri pritisku
nakon 1 dana
nakon 7 dana
nakon 28 dana
Čvrstoća pri savijanju
Nakon 1 dana
nakon 7 dana
nakon 28 dana
Prionljivost za beton
Sadržaj vlage
Posle 7dana
Posle 28 dana
Skupljanje usled sušenja
Posle 3dana
Posle 7 dana
Posle 28 dana
250 mm
10.9 MPa
16,9 MPa
20.7 MPa
3.2 MPa
4.6 MPa
5.8 MPa
1.1 MPa
1.6%
1.4%
- 0.172 mm/m1
- 0.454 mm/m1
- 0.738 mm/m1
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi
ispravno skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima
definisanim tehničkom dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su
izmena podloge , ili upotreba proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
KRIBONE D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE - REOMAL RV
reparacija i sanacija betonskih zidova
Osobine
KRIBONE – REOMAL RV je dvokomponentni , tiksotropan malter na bazi cementa ,kvarcnog
agregata ,dodatka za kompenzaciju skupljanja i sintetičkih polimera . Posebno je formulisan za :
- reparaciju i sanaciju vertikalnih betonskih i kamenih zidova, a može se primeniti i kod
horizontalnih , vertikalnih i kosih zidova ( unutra i spolja ) ,
- spajanje vertikalnih i horizontalnih površina ( holkela )
- popunjavanje otvora i šliceva u zidovima , kao što su otvori za razupiranje oplate , otvori za
prolaz instalacija , spojevi kod montaže tavanica
Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa ( konponenta B ) koji se hidrira
specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ). Komponente se mešaju u težinskom odnosu
( A:B=1:7)
Opis
Komponenta A je mlečno bela tečnost , gustine 1,02 -1,03 gr/cm³ i ne sadrži hloride
Komponenta B je praškasta mešavina cementa , kvarcnog agregata , mineralnih hemijskih supstanci i
celuloznog derivata .
Mešavina komponenti A i B je malter koji se u vlažnom stanju lako obraĎuje, prilikom očvršćavanja
se ne skuplja ali kada očvrsne , čvršći je od betona a manje krut od istog .
Delovanje
Kada se komponente pomešaju , molekuli polimera u dodiru sa česticama cementa se absorbuju na
površini , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza sintetičkog omotača učestvuje u hidrataciji
cementa ,vlaženju agregata i rastvaranju celuloznog derivata , a čvrsta faza učestvuje u formiranju
kompozitnog veziva nastalog hidratacijom cementa i umrežavanjem polimera .Dobijena struktura je
vodonepropusna i elastičnija ( manje kruta ) od betonske podloge . Pored veće elastičnosti dobija se i
bolja prionljivost i hemijska otpornost . Sa druge strane mineralni punioci , kvarcni pesak vrhunskog
kvaliteta i posebno podešenog granulometrijskog sastava i celulozni derivat omogućavaju da se malter
lako obraĎuje , dobro prijanja za podlogu i ne puca prilikom sušenja
Primena
KRIBONE – REOMAL RV se primenjuje za reparaciju i sanaciju betonskih i kamenih konstrukcija
kako u industrijskom tako i u civilnom graĎevinarstvu ( ureĎaji za prećišćavanje vode , cevovodi ,
kanalizacije , rezervoari za vodu , tuneli , podrumi , zidovi , stubovi , mostovi ..)
Priprema podloge
Podloga mora biti čvrsta , otprašena i odmašćena .Podloga se najbolje čisti pranjem površine vodenim
mlazom pod pritiskom od 100 – 200 bara , peskarenjem ili brušenjem ( čelična rotaciona četka ,
šajbna za kamen , dijamantski brusevi ) . Na očišćenu i osušenu podlogu , pre nanošenja KRIBONE REOMALA RV , radi boljeg prijanjanja maltera za podlogu , nanosi se KRIBONE - PRAJMER .
Priprema maltera
KRIBONE – REOMAL RV se priprema tako što se u odgovarajuću mešalicu ( sa prinudnim
mešanjem i malim brojem obrtaja , oko 60 o./min. ) prvo doda tečna komponenta a zatim postepeno
dodaje praškasta komponenta . Mešanje traje 3 minuta , ili nešto duže dok se ne dobije homogena
masa . Jednom pripremljen materijal se mora ugraditi u roku od 60 min.
Rad sa malterom
KRIBONE - REOMAL RV se na pripremljenu podlogu nanosi špahtlama , gletilicama i sl .
Optimalna radna temperatura za KRIBONE - REOMAL RV je od +15° C do +25° C . Najniža
temperatura na kojoj se malter može nanositi je + 8° C . Rad na temperaturama ispod + 8° C i iznad
+25° C zahteva poseban tretman . Rad na kiši nije moguć , a već ugraĎeni deo treba štititi od kiše i
snega najmanje 24 h .
Otvoreno vreme rada za KRIBONE - REOMAL RV je 60 minuta .
Nakon rada alat , pribor i posuĎe treba oprati vodom pre nego što malter očvrsne
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE - REOMAL RV je od 20 - 22 kg / m² cm¹ ,u zavisnostiod namene .
KRIBONE - REOMAL RV za malterisanje je oko 21 kg / m² cm¹
KRIBONE - REOMAL RV za holkel je oko 21.5 kg / m² cm¹
KRIBONE - REOMAL RV za otvore i šliceve je oko 20,5 kg / m² cm¹.
Isporuka
KRIBONE –REOMAL RV se isporučuje u kompletu od 25 kg. ( jedna vreća i jedan kanister)
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti a vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe KRIBONE –REOMAL RV
je godinu dana .
Tehničke karakteristike
KRIBONEN – REOMAL RV
Rasprostiranje svežeg maltera
mm
zapreminska masa svežeg maltera
kg/m³
čvrstoća pri savijanju u MPa
posle 3 dana
posle 7 dana
posle 28 dana
čvrstoća pri pritisku u MPa
posle 3 dana
posle 7 dana
posle 28 dana
prionljivost za beton u MPa
posle 28 dana
za holkel
za šliceve i otvore
za reparaciju
162
170
165
2125
2021
2076
8.0
9.0
9.9
7.9
8.6
7.6
9.0
34.5
39.7
48.7
33.8
41.2
34.9
46.9
≥ 2.7
≥ 4.1
≥ 2.8
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
D.O.O CACAK G. Jovanova 2\4 Tel. 032 221-401 Fax. 032 345-185, [email protected]
KRIBONE – MERMOFIX
lepak i hidroizolacija
Osobine
KRIBONE – MERMOFIX je dvokomponentni vodonepropusni lepak za lepljenje mermernih ,
kamenih , teraco i keramičkih ploča na beton i ciglu .
Spravlja se od predhodno pripremljene smese na bazi cementa , fino mlevenog kamena vrhunskog
kvaliteta i posebno podešene granulometrije, aditiva i celuloznog derivata ( komponenta B ) koja se
hidrira specifičnim sintetičkim polimerom ( komponenta A ) . Komponente se mešaju u težinskom
odnosu ( A : B = 1 : 4 ) .
Opis
Komponenta A je mlečno bela tečnost , gustine 1,03 - 1,05 gr/cm³ , ne sadrži hloride .
Komponenta B je praškasta mešavina sive boje
Mešavina komponenti A i B je fini malter koji je u vlažnom stanju lepak a u očvrslom hidroizolacioni
malter čvrst kao beton a manje krut od istog .
Delovanje
Kada se komponente A i B pomešaju , molekuli polimera u dodiru sa česticama cementa se
absorbuju na površini čestica , čineći tako sintetički omotač . Tečna faza sintetičkog omotača
učestvuje u hidrataciji cementa , vlaženju agregata i rastvaranju celuloznog derivata , a čvrsta faza
učestvuje u formiranju kompozitnog veziva nastalog hidratacijom cementa i umrežavanjem polimera
.Dobijena struktura je vodonepropusna i elastičnija ( manje kruta ) od betonske podloge . Pored veće
elastičnosti dobija se i bolja prionljivost i hemijska otpornost . Sa druge strane mineralni punioci ,
mleveni kamen vrhunskog kvaliteta i posebno podešenog granulometrijskog sastava i celulozni derivat
omogućavaju da se lepak lako obraĎuje , dobro prijanja za podlogu i ne puca prilikom sušenja .
Primena
KRIBONE – MERMOFIX se primenjuje za oblaganje ( lepljenje ) unutrašnjih i spoljašnjih betonskih
zidova mermernim pločama , za lepljenje keramičkih ploča na betonske zidove plivačkih bazena i
bazena za pitku vodu , za lepljenje kamenih i teraco ploča unutra i spolja , za lepljenje keramike i
mermera u kupatilima , za lepljenje keramike u klanicama , mlekarama , pivarama i svim drugim
prostorijama gde je prisutna voda ili velika vlaga u vazduhu . Zbog svoje velike adhezije može se
primeniti i za lepljenje nove preko stare keramike , ali za taj slučaj je potrebna posebna priprema
podloge .Lepak se primenjuje kako u industrijskom tako i u civilnom graĎevinarstvu .
Priprema podloge
Podloga mora da bude ravna , čista , bez trošnih delova , prašine i masnoće . Prosečna odstupanja
neravnina ne smeju biti veća od 5 mm. Ukoliko je podloga neravna izravnati je reparaturnim malterom
KRIBONE – REOMAL RV .
Za slučaj da se lepi nova preko stare keramike , prvo se operu pločice od masnoće i prljavštine , a
zatim se brušenjem skida površinski sloj glazure . Ako se pri tome ošteti ili iščupa neka pločica ,
oštećeni ili nedostajući deo se nadomesti reparaturnim malterom KRIBONE – REOMAL RV . Kada
se reparaturni malter prosuši ( minimum 24 h. ) nanosi se lepak i lepi nova keramika .
Priprema lepka
KRIBONE – MERMOFIX se priprema neposredno pre upotrebe tako što se u odgovarajuću posudu (
kofa , kanta i sl ) prvo doda tečna komponenta a zatim uz mešanje mikserom sa odgovarajućim
mešačem umeša praškasta komponenta . Mešanje traje 3 minuta , ili nešto duže dok se ne dobije
homogena masa . Umesto miksera može se koristiti bušilica i mešač za boju , pod uslovom da
bušilica poseduje promenljivi broj obrtaja ( 0 - 800 / min. ).
Rad sa lepkom
KRIBONE -MERMOFIX se na pripremljenu podlogu , ili materijal koji se lepi , nanosi nazubljenom
lopaticom ili glet-hoblom . Optimalna radna temperatura za KRIBONE - MERMOFIX je od +15°
C do +25° C pri čemu je pripremljena masa upotrebljiva 2 sata . Najniža temperatura na kojoj se lepak
može nanositi je + 8° C . Rad na temperaturama ispod + 8° C i iznad +25° C zahteva poseban tretman
.Nakon rada alat , pribor i posuĎe oprati vodom pre nego što lepak očvrsne .
Potrošnja
Potrošnja KRIBONE - MERMOFIX-a je 2 - 4 kg / m² u zavisnosti od kvaliteta podloge , i uz uslov
da se lepak ne koristi umesto reparaturnog maltera .
Isporuka
KRIBONE –MERMOFIX se isporučuje u kompletu od 25 kg.
Skladištenje
Skladište treba da obezbedi zaštitu balona od mehaničkih oštećenja , od pregrevanja i smrzavanja
tečnosti a vreća od oštećenja i vlaženja . Pod tim uslovima rok upotrebe KRIBONE –MERMOFIX-a
je godinu dana .
.
Upozorenje
Ovaj dokument se zasniva na znanju i iskustvu proizvoĎača , pod uslovom da su proizvodi ispravno
skladišteni , da se sa njima pravilno rukuje i da se primenjuju u uslovima definisanim tehničkom
dokumentacijom.. U slučaju izmene parametara upotrebe , kao što su izmena podloge , ili upotreba
proizvoda za druge namene , treba konsultovati proizvoĎača .
Download

KRIBONE – HP superplastifikator