PORTFOLIO 2013
VOJVOĐANSKA BANKA
deo NBG grupe
Full service
Agencija je osmislila i realizovala korporativno repozicioniranje i
novu komunikacionu strategiju Vojvođanske banke.
Vizuelni identitet je redizajniran u skladu sa novim imidžom
moderne i fleksibilne finansijske institucije i kroz integralnu
platformu su definisani novi standardi. Po prvi put, BTL i
online/digital su postali važni kanali u komunikacionom miksu
Banke. Postojeće usluge, ekspoziture i materijali za internu
komunikaciju su brendirani ili rebrendirani.
Realizovane su brojne uspešne korporativne i taktičke promocije,
uz intenzivan angažman na redovnim servisnim aktivnostima.
Vojvođanska banka je zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije
i sponzorstvo Banke je intenzivno promovisano pre i tokom OI u
Londonu 2012, a nastavlja se i u susret OI u Rio de Žaneiru 2016.
Osmišljena je snažna olimpijska strategija komunikacije koja je
objedinila kako korporativnu komunikaciju, tako i promociju
pojedinačnih proizvoda. Uz pojačano korišćenje tradicionalnih i
alternativnih kanala, a posebno online medija, ostvareno je
nekoliko kampanja sa odličnim rezultatima u prodaji, a ojačani
su i korporativni identitet i imidž Banke.
Strategija komunikacije u 2013. godini je u fokus stavila konkretne
benefite proizvoda. Agencija je realizovala niz uspešnih kampanja u
kojima su distinktivne prednosti proizvoda jasno komunicirane, uz
dodatni naglasak na BTL i online kanale.
ERSTE BANK
BTL aktivnosti
Osmišljavanjem kreativnih koncepata za BTL aktivnosti i
njihovom realizacijom uspešno su podržane ATL kampanje
i novi bankarski proizvodi i sponzorske aktivnosti.
Svaka kampanja imala je autentičan mehanizam koji je
privukao veliku pažnju na promo lokacijama, i imao odlične
reakcije među ciljnom grupom.
Za potrebe promocije na Sajmu poljoprivrede
2010. u Novom Sadu osmišljen je i realizovan
dizajn štanda, predlog mehanizma i kompletna
produkcija i organizacija.
U šoping centrima u Beogradu i Novom Sadu
organizovane su izuzetno posećene vikend
promocije u skladu sa aktuelnim ATL
kampanjama.
PROCREDIT BANK
Full service
Uz redovne servisne aktivnosti, Agencija je bila
zadužena za ukupnu promociju i oglašavanje, u
svim segmentima, uključujući i odnose sa
javnošću i internu korporativnu komunikaciju.
Rezultat: stabilna pozicija ProCredit banke
među deset najuspešnijih banaka u zemlji.
Promocija Banke kao sponzora Evropskog
prvenstva u košarci 2005. godine bila je
prilagođena velikom sportskom događaju:
producirani su promotivni materijali, rekviziti i
pokloni, osmišljene su i organizovane animacije
gledalaca svih uzrasta, kao i PR aktivnosti i
prateći događaji (npr. kokteli sponzora).
BANCA INTESA
Interna komunikacija, konsalting
Za potrebe interne komunikacije klijenta, izvršeno je temeljno
istraživanje, razvijena strategija i organizovan workshop za top
menadžment.
Agencija je takođe angažovana na konsalting uslugama pri
relaunch-u internog portala, uključujući organizaciju i
sprovođenje internih fokus grupa i predlog strategije, strukture
i komunikacija za obnovljeni portal.
OPPORTUNITY BANK
Interna komunikacija
Istraživanje internih komunikacija Banke sprovedeno je na
osnovu modela razvijenog u Agenciji specijalno za potrebe
ovog klijenta. Istraživanje je vršeno na online platformi, na
internoj mreži Banke, uz motivacionu kampanju.
Na osnovu rezultata istraživanja, razvijena je Strategija
internih komunikacija Banke.
DELTA BANKA
Program co-branding
affinity kartica
Agencija je u saradnji sa svojim klijentom KK Crvena
zvezda predložila i zajedno sa Delta Bankom realizovala
prvi program affinity platnih kartica u Srbiji, uz
kompletno osmišljavanje i realizaciju njihove promocije.
WIENER STÄDTISCHE
Full service
U okviru full service angažmana, realizovani su brojni
raznorodni projekti: taktičke ATL kampanje, BTl promocije i
nastupi na sajmovima, interna komunikacija, štampani
materijali, godišnji izveštaji, novogodišnja promocija...
Među brojnim projektima izdvaja
se uspešna promocija poslovne
zgrade VIG Plaza u Beogradu, za
potrebe investitora Vienna
Insurance Group, i organizacija
događaja u nedovršenom
objektu.
Promocije proizvoda „Classic“ životno osiguranje i
„Dobit“ realizovane su unapređivanjem marketing
miksa: uz print, OOH, radio i bus advertising, aktivno
su korišćeni i web kanali komunikacije.
HOLCIM AFRIKA KUP
B2B loyalty program
Agencija je osmislila i organizovala efikasan loyalty
program kojim su znatno ojačani odnosi kompanije Holcim
Srbija sa njihovim partnerskim magacinima.
U skladu sa „sportskim događajem godine“ – svetskim
šampionatom u fudbalu, organizovano je 46 turnira u
fudbalu u 20 gradova u Srbiji, sa velikim finalnim
događajem za 2000 ljudi.
Osim kreativnog koncepta, Agencija je bila
zadužena i za ATL kampanju, promo materijale i
organizaciju i sprovođenje svih događaja.
ORION TELEKOM
Full service
Za novog operatera fiksne telefonije na srpskom tržištu,
nakon kreiranja vizuelnog identiteta i lansirne imidž
kampanje, redovan angažman Agencije podrazumevao je
full service uslugu: od ATL kampanja i BTL promocija,
preko interne komunikacije i brendinga, do promo
materijala.
Od prvog pojavljivanja na tržištu, Agencija je sa
Klijentom imala odličnu saradnju: osmišljeno je ime
kompanije, korporativni identitet i materijali, HR
kampanja za nove zaposlene...
Na VIP događaju – prvom javnom pojavljivanju nove
kompanije – uz predstavnike medija, bilo je i 300 VIP
zvanica.
TELENOR
Event
Za potrebe jedne od vodećih telekomunikacionih
kompanija u Srbiji osmišljeno je i realizovano
nekoliko posebnih događaja.
Povodom otvaranja novog prodajnog salona u
centru Beograda 2008, uz kreativni koncept
glavnog programa, obezbeđena je i realizacija.
RAUCH
ATL, BTL, Digital
Lansiranje novog proizvoda - osvežavajućeg gaziranog
pića BLACK Ice T – realizovano je aktivnom i
direktnom komunikacijom sa ciljnom grupom
(tinejdžerima) na atraktivnim promocijama u šoping
centrima i uspešnom promocijom na online kanalima
(14.000 prijatelja na Facebook stranici).
Uspešna saradnja je obuhvatila
i druge brendove, uz dalji
naglasak na POS i alternativne
kanale komunikacije.
ALEVA
Dizajn i redizajn ambalaže
Za nove ukuse Aleva sladoleda dizajnirano je
pakovanje, ali i redizajnirano postojeće pakovanje.
TEEKANNE
ATL, POS
Uz razvoj kreativnog koncepta i produkciju TV reklame za
čajeve Teekanne, Agencija je bila zadužena za BTL podršku
kampanji i dizajn i izradu POS materijala.
Do izbora Maje Nikolić kao promo-ličnosti došli smo nakon
brižljivog istraživanja ciljne grupe.
NIN ČASOPIS
Repozicioniranje
U skladu sa strategijom za repozicioniranje i konceptom
koje je Agencija kreirala, tradicionalni časopis sa velikom
popularnošću predstavljen je kao svež, urban, savremen
magazin vrhunskog kvaliteta, namenjen modernim
profesionalcima.
NELT
Interna komunikacija
Agencija je izradila strategiju za unapređenje i
sprovođenje plana interne komunikacije na nivou
Kompanije. Pripremljeno je i sprovedeno interno
istraživanje na svim nivoima.
Tako su izvršeni revizija i finaliziranje vizije, misije i
obima Kompanije, a ove aktivnosti u okviru interne
komunikacije biće sprovođene na godišnjem nivou.
TARKETT
Full service
Za jednog od najvećih svetskih proizvođača kvalitetnih
podnih obloga Agencija je, tokom višegodišnje saradnje,
osmislila i ostvarila mnoge kreativne koncepte i
realizovala brojne integrisane ATL i BTL kampanje.
Unapređene su korporativna promocija i PR podrška, a
organizovano je i više sajamskih nastupa i promotivnih
događaja, istovremeno servisirajući potrebe Kompanije u
celom regionu (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija,
Bugarska).
UŠĆE SHOPPING CENTAR
Konsalting
Pored osmišljavanja i realizacije marketinških i
komunikacionih strategija, strateškog savetovanja i podrške
pri donošenju odluka, Agencija je i nadgledala
implementaciju odabranih projekata, nadgledala proces
pitch-a i davala usluge istraživačkog savetovanja.
PLAZA CENTERS
(Kragujevac Plaza)
Full service
Za Klijenta je razvijena marketinška i komunikaciona
strategija koja uključuje strateško planiranje, razvoj
godišnjih marketing planova i komercijalnog sektora,
predloge sponzorstava, organizovanje događaja...
Full service saradnja je
podrazumevala i pregovore
sa partnerima i
dobavljačima, PR, odnose sa
zakupcima i promotivnu
podršku, dizajn promo
materijala, osmišljavanje
aktivacija, proslava...
IKEA SEE
Interna komunikacija
Osmišljena je i sprovedena razvojna strategija istraživanja
za region, uz implementaciju i analizu dobijenih podataka.
Razvijena je i interna komunikaciona strategija i date
smernice i saveti za kreiranje materijala i njihov dalji
plasman.
SPORTO CONFERENCE
AWARD 2012
Portorož Slovenija
Pored brojnih nagrađivanih kampanja Agencije, izdvajamo
„Odbrojavanje“, kojom je Vojvođanska banka podržala
srpski tim na Olimpijskim igrama u Londonu, nagrađena je
kao najuspešnija sportska promotivna akcija iz Srbije
trećim mestom na prestižnom takmičenju u sportskom
marketingu i sponzorstvu „Sporto Conference 2012“ u
Portorožu.
Download

dna portfolio