INTERVJU
DR JASMINA KNEŽEVIĆ, DIREKTORKA I SUVLASNICA OPŠTE BOLNICE BEL MEDIC
Nema “muškog” i
“ženskog” biznisa
O
d kada je krajem oktobra prošle
godine i zvanično promovisano deset ambasadorki ženskog
preduzetništva, mnoge hrabre, vredne i ambiciozne žene u njima su videle
uzor kako može da se uspe u samostalnom biznisu. Doktorka Jasmina Knežević, direktorka i suvlasnica Opšte bolnice Bel Medic, jedna je od poslovnih
žena koja je s velikim uspehom pokrenula nov model preduzetništva i koji,
kao mentor, želi da prenese svojim sledbenicama koje su tek uplovile u preduzetničke vode ili onima koje to žele da
učine u bližoj budućnosti.
– Smatram da svako iole uspešan
u svom poslu ima obavezu da na način koji najbolje zna doprinese zajednici. I to ne samo u materijalnom smislu,
u vidu takođe značajnih sponzorstava i
priloga, već putem koji će pokazati korist na duže staze – kaže dr Knežević u
razgovoru za Magazin Biznis.
U okviru projekta EU o ženskom preduzetništvu koji ima za cilj promenu
slike o modelima, identifikaciji i stimulaciji razvoja privatne inicijative među
ženskom populacijom, dr Knežević je
mentor dvema preduzetnicama koje poseduju sopstvene firme. Reč je o Oliveri Jovićević, direktorki "Balkan Media
Tima", koji se bavi edukacijom u oblasti
medija, odnosima s javnošću i TV produkcijom i Svetlani Vučković, osnivaču agencije "Nana", za pomoć u kući starijim osobama. Ove dve preduzetnice
imaju firme već četiri godine, ali žele da
ih unaprede još uspešnijim rezultatima.
– Obe su sjajne preduzetnice koje su
se prijavile na konkurs da bi unapredile svoje poslovanje jer su procenile da
će u trenutnim okolnostima teško moći
same da se izbore sa nizom prepreka
koje prate privatnu inicijativu – kaže dr
Jasmina Knežević.
56
Magazin Biznis
Pre ulaska u privatni biznis, sticajem okolnosti, provela sam
nekoliko meseci u SAD. Tamo sam upoznala mnogo uspešnih
ljudi od kojih sam naučila kako se s lakoćom i velikom
otvorenošću govori o poslovnim neuspesima. Nažalost, kod
nas niko ne uči da je i neuspeh deo uspeha, odnosno velika
životna veština da savladate nastale probleme
Jasmina Knežević
INTERVJU
Inače, sve mentorke su posredstvom
Agencije za regionalni razvoj prošle
obuku kako da priđu firmama, na koje
parametre njihovog poslovanja da obrate posebnu pažnju, kako da protumače finansijske izveštaje. Takva edukacija
bila je od velike koristi i za same mentorke koje nisu školovani menadžeri,
već su ih preduzetnički talenat i marljivost doveli do početnih rezultata.
• Koji su bili Vaši prvi potezi u mentorskom
poslu?
– Moji prvi zadaci bili su da pokrenem aktivnost tamo gde je malo “zakočena”, da se zajednički suočimo sa problemom. Uvek im govorim: hajde da
tragamo za onim što je moguće, a ne neizvodljivo. Važno je da se postepeno, lagano osvaja prostor, što im pomaže da
se oslobode i krenu napred. Uvek tragamo za pravom šansom, najboljim rešenjem, istražujemo mogućnosti. I za
mene je taj proces veliko zadovoljstvo
i velika čast. Mi se bavimo firmama, a
NoviNe
u bolNici
bel meDic
– Upravo smo u fazi transformacije iz preduzetničke porodične firme u
kompanijsku. Pokušavamo da napravimo menadžersku strukturu koja će
imati mogućnost da izgradi još objekata pod firmom Bel Medic. Veću bolnicu sa više operacionih sala, više kreveta. Ja bih, kao pedijatar, bila presrećna ako bismo napravili veliko, ozbiljno
porodilište, jer smo jedina zemlja u regionu bez privatne zdravstvene ustanove u kojoj na svet dolaze najmlađi
sugrađani. Želimo, takođe, da još više
razvijemo prevenciju i brigu o zdravlju.
Upravo su poslovni ljudi najugroženija
kategorija i jedini imaju “svoju”, menadžersku bolest. Zato je jedan od imperativa Opšte bolnice Bel Medic upravo ulaganje u vrhunsku preventivnu
medicinu – najavljuje dr Knežević.
ne pojedincima, a moj je cilj da ih naučim radu s ljudima, obučim kako da tragaju za metodama koje će rešiti konfliktne situacije, praktično, da im pružim
alate kojima će samostalno voditi svoje preduzeće.
• Vi i u svakodnevnoj praksi Bel Medica
s uspehom primenjujete “biznis model”
koji podrazumeva potpunu posvećenost
pacijentima i brzo rešavanje problema.
Da li taj princip može koristiti i u ostalim
oblastima preduzetništva?
– Put do uspeha podrazumeva prepoznavanje želja i očekivanja korisnika vaših usluga. Kroz mentorski rad često sam razmišljala kako bi me te dve
firme pridobile za klijenta. Ako prepoznaju moje zahteve i potrude se da odgovore na njih, svakako ću im ukazati
poverenje. Princip koji primenjujemo u
našoj bolnici ne da može, već mora da
bude korišćen i u drugim firmama, a to
je posvećenost onome ko vam se obrati
za uslugu, bilo da je to pacijent ili neki
M aj 2012.
57
INTERVJU
drugi klijent. Mi ne smemo da budemo
arogantni, nezainteresovani, već stranka u nama mora da prepozna napor i
želju da joj pomognemo na najbolji mogući način. Takođe treba pažljivo osluškivati zahteve klijenata i na njih, takođe
pažljivo, odgovarati.
• Da li je u početnim koracima Vašeg privatnog biznisa bilo pogrešnih poteza na
koje biste ukazali mladoj osobi kojoj prenosite svoja iskustva?
– Pre ulaska u privatni biznis, sticajem okolnosti, provela sam nekoliko meseci u SAD. Tamo sam upoznala mnogo
uspešnih ljudi od kojih sam, na samom
početku i na svoje veliko zaprepašćenje,
naučila kako se s lakoćom i velikom otvorenošću govori o poslovnim neuspesima.
Nažalost, kod nas niko ne uči da je i neuspeh deo uspeha, odnosno velika životna veština da savladate nastale probleme.
Kada je reč o mojoj profesiji, najnormalnija stvar je da velike i moćne bolnice objavljuju sajtove na kojima javno obelodanjuju svoje propuste, ne stide se da pričaju
o njima, što umnogome daje pacijentima
osećaj sigurnosti kada znaju da mogu da
računaju na iskrenost svojih izlečitelja.
• Čime mislite da biste najviše mogli da
ohrabrite žene da se odvaže i zakorače u
sopstveni biznis ?
– Lično mislim da nema razlike između “muškog” i “ženskog” biznisa.
On prepoznaje samo uspeh ili neuspeh.
Ženama je, međutim, teže da dođu do
svoje prilike, da dobiju iskrenu i nesebičnu podršku svog partnera ili ukućana. Situacija je upravo obrnuta. Mnogo
više žena želi da podrži svog partnera, da mu pruži materijalnu i moralnu
potporu kada kreće u biznis, u početnoj fazi koja je i najteža. Kada se ta faza
prevaziđe, problemi su više-manje isti,
bilo da posao vodi žena ili muškarac.
Naglašavam im da nikako ne posustaju posle početničkih grešaka, da se ne
obeshrabruju ili odustanu. Prepreke su
pred nama da bismo ih savladali.
• Koje greške nikako ne bi smele da učine?
– Ne bi smele da se plaše boljeg od
sebe. Ja sam oduvek težila da oko sebe
okupim najbolje stručnjake, da od njih
nešto naučim i da zajedničkim snagama
58
Magazin Biznis
Dobar
plaN
Dr Jasmina Knežević podseća da se
na početku rada svoje bolnice najviše oslanjala na lični osećaj kada je reč
o proceni neke situacije. Sada već ne
bi savetovala taj princip, već primenu
egzaktnog, unapred planiranog proračuna, konsultacija... Naročito sada, u
vreme krize, mora više da se radi bez
promašaja, uz unapred planirane poteze, dobre biznis planove, analize tržišta, ali i hrabrost. Ponekad se mora hodati na ivici ponora, jer nema uspeha
sa stoprocentno sigurnim varijantama.
Bel Medic
sNaGa
preDuzetNištva
– Jedan od najvećih problema je
crno tržište na kojem je teško biti
konkurentan, a država, barem ne zvanično, ne uočava ga na dosledan način. S jedne strane ne čini mnogo da
osnaži preduzetnički sektor, a s druge ne ulaže efikasan napor da eliminiše nelojalnu konkurenciju. Drugi problem su posledice ekonomske krize
koje se veoma jasno očitavaju na gotovo svim poljima. Ali, ja iskreno verujem u snagu preduzetništva, naročito u vreme opšte apatije i krize koje
ljude čine bespomoćnim. Veoma je
važno da se pojedinci osnaže i uzmu
stvar u svoje ruke, preduzmu inicijativu i krenu napred. U takvim trenucima svaku dobru šansu treba hvatati u letu, ići joj u susret, a ne čekati neka bolja, svakako neizvesna, vremena. Dobre prilike ne dolaze same
od sebe, ili se pojavljuju izuzetno retko. Posao vam neće pokrenuti neko
drugi, već samo vaša samoinicijativa,
želja, energija – ističe dr Knežević..
razvijamo posao. Veština je u kreiranju
dobrih timova. Vaš ego nikako ne sme
da bude jači od interesa firme. Pred očima bi trebalo uvek da bude interes grupe, a ne lična afirmacija. Što je dobro za
firmu, dobro je i za vas, ali obrnuto nikako ne vodi uspehu.
• Vi ste svoja znanja i iskustva u oblasti ženskog preduzetništva sticali u sopstvenoj
bolnici, okruženi proverenim i stručnim
ljudima, među kojima je bio i Vaš suprug.
Da li Vam je to olakšavalo borbu s problemima, ili je Vaša odgovornost bila još veća?
– Formula uspeha je, kao što sam već
rekla, timski rad. To je naročito važno
u kriznim vremenima, kada su udruživanje i povezivanje sigurniji put do napredovanja. I danas, 17 godina posle
otvaranja bolnice na dve lokacije i doma
zdravlja u kojima je stalno zaposleno
više od 150 stručnjaka i po pozivu 200
eminentnih lekara, osećamo veliku odgovornost prema tim ljudima. Odustajanja nema, ali je činjenica da se svakodnevno suočavamo s nizom problema,
da radimo povišene tenzije. Moja je sreća da mi je najbliži saradnik u poslu suprug koji nije lekar po struci, ali mu rediteljska i novinarska profesija otvaraju
široke perspektive da učestvuje u ovom
poslu. Naš biznis je zajednički, kao i
uzajamna podrška.
• Bolnica Bel Medic je godinama pozicionirana među najrespektabilnije zdravstvene
ustanove u zemlji. Pored vrhunske opreme i visokostručnih specijalista, čime
osvajate poverenje pacijenata?
– Ekstremnom posvećenošću poslu.
Mi smo jedina privatna zdravstvena
ustanova u zemlji koja neprekidno radi
24 časa, vikendom, praznicima. Napravili smo sistem koji brine o pacijentima
i posle završenih medicinskih tretmana,
ostajemo u stalnom kontaktu s lečenim
ljudima, pratimo njihovo zdravstveno
stanje. Pored toga, stalno ulažemo u nešto novo, što i zaposleni i pacijenti primećuju. Više je nego očigledno da mi
sav zarađen novac ulažemo u Bel Medic,
a nikako u svoj porodični standard. To
zna da se ceni, to nas izdvaja i ohrabruje da idemo napred.
Slobodanka Andrić
Download

Shkarkoje - Bel Medic