ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Halil ÇALIŞKAN
2. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
3. İlgi alanları
: İnce film kaplamalar, sürdürülebilir talaşlı imalat,
işlenmesi zor malzemeler, aşınma, deney tasarımı,
malzeme seçimi
4. İletişim
: e-posta, [email protected]
web, http://akademikpersonel.bartin.edu.tr/hcaliskan/
5. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Makine Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi
2003
Y. Lisans
Makine Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi
2006
Doktora
Makine Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi
2012
6. Akademik Unvanlar
Alan
Üniversite
Yıl
Araştırma Görevlisi
Makine Mühendisliği
Süleyman Demirel Üniversitesi
2006 - 2009
Misafir Araştırmacı
Makine Mühendisliği
Jožef Stefan Institute / Slovenya
2011 - 2011
Araştırma Görevlisi
Makine Mühendisliği
Bartın Üniversitesi
2009 - 2012
Yardımcı Doçent
Makine Mühendisliği
Bartın Üniversitesi
2012 -
7. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi
7.1. Yüksek Lisans Tezi

Soğuk hava tesislerinde optimum soğutma grubu seçimi için veri madenciliği uygulaması,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye, 2006.
7.2. Doktora Tezi

Nanotabakalı AlTiN/TiN kaplanmış karbür kesici takımların sert malzemelerin frezelenmesinde
aşınma davranışlarının ve kesme performanslarının araştırılması, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, Türkiye, 2012.
8. Yayınlar
8.1. SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup,
tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., Panjan, P., Kramar, D., 2013. Investigation of the performance
of carbide cutting tools with hard coatings in hard milling based on the response surface
methodology. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66(5-8), 883893.
2. Çalışkan, H., Kurşuncu, B., Kurbanoğlu, C., Güven, Ş.Y., 2013. Material selection for the tool
holder working under hard milling conditions using different multi criteria decision making
methods. Materials & Design, 45, 473-479.
3. Çalışkan, H., Erdoğan, A., Panjan, P., Gök, M.S., Karaoğlanlı, A.C., 2013. Micro-abrasion
wear testing of multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN hard coatings deposited on AISI
H11 steel. Materiali in Tehnologije / Materials and Technology, 47(5), 563-568.
4. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., Panjan, P., Čekada, M., Kramar, D., 2013. Wear behavior and
cutting performance of nanostructured hard coatings on cemented carbide cutting tools in hard
milling. Tribology International, 62, 215-222.
5. Çalışkan, H., 2013. Selection of boron based tribological hard coatings using multi-criteria
decision making methods. Materials & Design, 50, 742-749.
6. Karaoglanli, A.C., Caliskan, H., Gök, M., Erdoğan, A., Turk, A., 2014. A comparative study of
the micro abrasion wear behavior of CoNiCrAlY coatings fabricated by APS, HVOF and CGDS
techniques. Tribology Transactions, 57(1), 11-17.
7. Çalışkan, H., Panjan, P., Paskvale, S, 2014. Monitoring of wear characteristics of TiN and
TiAlN coatings at long sliding distances. Tribology Transactions, 57(3), 496-502.
8. Çalışkan, H., Karaoğlanlı A.C., 2014. Oxidation behavior of AlTiN/TiN nanolayer hard coating
at high temperatures. Acta Physica Polonica A, 125 (2), 456-458.
9. Çalışkan, H., 2014. Effect of test parameters on the micro-abrasion behavior of PVD CrN
coatings. Measurement, 55, 444-451.
8.2. SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan
teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
1. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., Kramar, D., Panjan, P., Kopač, J., 2012. Hard milling operation
of AISI O2 cold work tool steel by carbide tools protected with different hard coatings.
Engineering Science and Technology, an International Journal (JESTECH), 15(1), 21-26.
8.3. Uluslararası
basılan bildiriler.
bilimsel
toplantılarda
sunulan
ve
bildiri
kitabında
(Proceedings)
1. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., 2009. Application of computer aided design and stress analysis
on clamp. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan,
Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 1-7.
2. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., 2009. The opportunities made possible by nanotechnology.
International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and
Turkic Republics, Isparta, Turkey, 8-14.
3. Çalışkan, H., Kramar, D., Panjan, P., Kurbanoğlu, C., Kopač, J., 2011. Influence of hard
coatings and cutting parameters on cutting performance and surface quality in hardened steel
nd
milling. 2 International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, Fiesa, Slovenia,
109-116.
4. Çalışkan, H., Kramar, D., Panjan, P., Kurbanoğlu, C., Kopač, J., 2011. Investigation of the
wear behaviour of carbide cutting tools coated with AlTiN/TiN nanolayer hard coating in hard
nd
milling. 2 International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, Fiesa, Slovenia,
129-135.
5. Çalışkan, H., Kramar, D., Panjan, P., Kurbanoğlu, C., Čekada, M., Kopač, J., 2011.
Evaluation of wear behavior of TiAlSiN/TiSiN/TiAlN multilayer nanocomposite coating in face
th
milling of hardened steel. 8 International Conference on Industrial Tools and Material
Processing Technologies, Ljubljana, Slovenia, 343-348.
6. Çalışkan, H., Kurşuncu, B., Kurbanoğlu, C., Güven, Ş.Y., 2012. Determination of optimum
cutting parameters based on multi-criteria decision-making methods in face milling of
rd
aluminum alloy. 3 International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, İstanbul,
Turkey, 34-40.
7. Çalışkan, H., 2014. Modelling of cutting forces in face milling Ti6Al4V superalloy with ath
CN/TiAlN coated carbide tools. The 16 International Conference on Machine Design and
Production, İzmir, Turkey, 762-772.
8.4. Uluslararası toplantılarda poster, sözlü sunum ve gösterim
1. Çalışkan, H., Panjan, P., Čekada, M., Karaoğlanlı, A.C., 2012. Scratch behavior of AlTiN/TiN
nanolayer and TiAlSiN/TiSiN/TiAlN multilayer nanocomposite coatings deposited on different
th
substrates. 13 International Conference on Plasma Surface Engineering, GarmischPartenkirchen, Germany.
2. Çalışkan, H., Erdoğan, A., Panjan, P., Gök, M.S., Karaoğlanlı, A.C., 2012. Micro-abrasion
wear testing of multilayer nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN hard coatings deposited on AISI
th
H11 steel. 20 Jubilee Conference on Materials and Technology, Portorož, Slovenia.
3. Çalışkan, H., Panjan, M., Panjan, P., Čekada, M., Karaoğlanlı, A.C., 2014. Scratch and wear
st
behavior of AlTiN/TiN nanolayer coatings. 41 International Conference on Metallurgical
Coatings and Thin Films, San Diego, USA.
4. Çalışkan, H., Panjan, P., Čekada, M., Altaş, E., Adhesion and wear behavior of multilayer
nanocomposite TiAlSiN/TiSiN/TiAlN coating. 30. European Conference on Surface Science,
Antalya, Turkey.
8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., Çolak, O., 2010. Yüksek güç darbeli magnetron sıçratma ile
kaplama üretimi ve kesici takımlar üzerinde uygulamaları, Makine Teknolojileri Elektronik
Dergisi, 7 (4), 57-71.
2. Çalışkan, H., Kurşuncu, B., Kurbanoğlu, C., Güven, Ş.Y., 2012. TOPSIS metodu kullanılarak
kesici takım malzemesi seçimi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9 (3), 35-42.
8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Çalışkan, H., Kurbanoğlu, C., 2007. Soğuk hava tesislerinde optimum soğutma grubu seçimi
için alternatif bir yazılım. 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 526-533.
2. Çalışkan, H., Özel, T., 2013. Sabit bilyeli mikro-abrazyon cihazının tasarımı ve imalatı.
Makina İmalat Teknolojileri Kongresi (MATİT 2013), Bursa, Türkiye, 158-163.
3. Çalışkan, H., Gelmez, İ., Özker, H., 2013. Fiziksel buhar biriktirme ile üretilen sert
kaplamaların mikro-abrazyon davranışları. Makina İmalat Teknolojileri Kongresi (MATİT 2013),
Bursa, Türkiye, 342-347.
8.7. Diğer yayınlar
9. Yönetiminde yürütülen tamamlanmış Yüksek Lisans Tezi
1- Özhan, Hakan, “Planet dişli mekanizmasında halka dişli bağlantı parçasının kırılma
probleminin gerilme analizi ve malzeme seçimi yapılarak önlenmesi”, Bartın Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, 2011 – 2014.
10. Yönetiminde yürütülen tamamlanmamış Yüksek Lisans Tezi
1. Küçükköse, Meriç, “TiAlN/a-C:N kaplamaların karakterizasyonu ve aşınma davranışlarının
incelenmesi”, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 – Devam ediyor.
11. İkinci danışmanlığında yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
1- Kurşuncu, Bilal, “Inconel 718 süperalaşımının frezelenmesinde CBN kaplamanın karbür kesici
takımların kesme performansı üzerine etkisinin incelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 – Devam ediyor.
12. Projeler
12.1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak
1. ANSYS ile ağaç kompozit malzemelerin gerilme analizi, Fachhochschule Schmalkalden,
Makine Mühendisliği Bölümü, Ekim 2007 - Ocak 2008, Almanya.
12.2. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak
1. SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2187-D-10, Araştırmacı, "Nanotabakalı AlTiN/TiN
kaplanmış karbür kesici takımların sert malzemelerin frezelenmesinde aşınma davranışlarının
ve kesme performanslarının araştırılması", 2010-2012, 9.996 TL.
2. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-2012-2-63, Yürütücü, “Ti6Al4V
titanyum alaşımının frezelenmesinde CBN kaplamanın karbür kesici takımların kesme
performansı üzerine etkisinin incelenmesi”, 2013 – Devam ediyor, 5.000 TL.
3. TÜBİTAK, MAG-113M173, Yürütücü, “Farklı ara tabakalar kullanarak cBN kaplamaların karbür
kesici takımlar üzerine adezyon özelliklerinin ve kesme performansının geliştirilmesi”, 2013Devam ediyor, 150.000 TL.
4. Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-2013-1-79, Yürütücü, “TiAlN/aC:N kaplamaların karakterizasyonu ve aşınma davranışlarının incelenmesi”, 2013 – Devam
ediyor, 4.000 TL.
5. TÜBİTAK, MAG-113R049, Araştırmacı, “Gaz türbinleri için yenilikçi kaplama teknolojileri
kullanılarak yeni tip termal bariyer kaplama (TBC) malzemelerinin geliştirilmesi, izotermal
oksidasyon ve hasar davranışlarının incelenmesi”, 2014-Devam ediyor, 95.000 TL.
13. Hakemlik görevi olduğu uluslar arası dergiler

Journal of Materials Science and Engineering A & B, 2012 – Devam ediyor.
14. Hakemlik yaptığı uluslar arası makaleler

Manuscript number: ACT-2109, International Journal of Applied Ceramic Technology, 2013.

Manuscript number: JEM-13-0131, Journal of Engineering Manufacture, 2013.

Manuscript number: JEM-13-0246, Journal of Engineering Manufacture, 2013.

Manuscript number: JEM-13-0439, Journal of Engineering Manufacture, 2013.

Manuscript number: MSE1007, Materials Research Innovations, 2013.

Manuscript number: GENO-2013-0210, Engineering Optimization, 2013.

Manuscript number: MEAS-D-13-01080, Measurement, 2013.

Manuscript number: 41101, Revista Ingenieria e Investigación, 2013.

Journal of Metallurgical Engineering, 2013.

Electronic Journal of Machine Technologies, 2014.

Manuscript number: WJEPS-14-022, World Journal of Engineering and Physical Sciences,
2014.

Manuscript number: NISCAIR (IJEMS-5753)/14, Indian Journal of Engineering & Materials
Sciences, 2014.

Manuscript number: JEM-14-0509, Journal of Engineering Manufacture, 2014.

Manuscript number: JEM-14-0540, Journal of Engineering Manufacture, 2014.
15. Yürütmüş Olduğu Görevler ve Üyelikler
15.1. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde
Görev Almak
1. International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and
Turkic Republics, Member of Executive Committee, Süleyman Demirel University, 22-24
October 2009, Isparta, Turkey.
st
2. 1 International Conference on Sustainable Life In Manufacturing (SLIM 2010), Member of
Organizing Committee, 24-25 June 2010, Eğirdir, Turkey.
rd
3. 3 International Conference on Sustainable Life In Manufacturing (SLIM 2012), Member of
Organizing Committee, 02-05 October 2012, İstanbul, Turkey.
th
4. 4 International Conference on Sustainable Life In Manufacturing (SLIM 2013), Member of
Scientific Committee, 22-24 September 2013, Fiesa, Slovenia.
nd
5. 2 Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2013), Member of
Technical Program Committee, 20-22 November 2013, Xianning, China.
rd
6. The 3 Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2014), Member of
Technical Program Committee, 20-22 October 2014, Shanghai, China.
15.2. İdari Görevler

Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı,
Şubat 2013 – Devam ediyor.

Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Konstrüksiyon A.B.D.
Başkanlığı, Şubat 2013 – Devam ediyor.

Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent
Temsilcisi, Ağustos 2013 – Devam ediyor.

Bartın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Başkan Vekilliği, Mayıs
2014 – Temmuz 2014.
15.3. Komisyon Üyeliği

Mezuniyet Tescil Komisyonu, Anadal – Yandal Komisyonu, Staj Komisyonu ve Erasmus
Komisyonu Üyeliği. Süleyman Demirel Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Aralık 2005
–Ekim 2009.

Erasmus Değişim Programı Komisyonu, Farabi Değişim Program Komisyonu, Bilgisayar Alt
Yapı ve Laboratuar Komisyonu, Teknik Cihaz Alma Komisyonu, Bartın Üniversitesi, Makine
Mühendisliği Bölümü, Ağustos 2012 – Şubat 2013.

Bilgisayar Alt Yapı ve Laboratuar Komisyonu, Erasmus Değişim Program Komisyonu, Farabi
Değişim Program Komisyonu, Staj Komisyonu, Bartın Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Bölümü, Şubat 2013 – Devam ediyor.

Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu, Bartın Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, Kasım 2013 – Devam ediyor.

Fen ve Mühendislik Bilimleri Alt Komisyonu, Bartın Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü, Kasım 2013 – Devam ediyor.
16. Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü

"International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus
and Turkic Republics", Proceedings Volume II, Asistant Editor, 2009.
17. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

TÜBİTAK ARBİS
18. Burs ve Ödüller
18.1. Burslar
1. Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Fachhochschule Schmalkalden – University of Applied
Sciences, Department of Mechanical Engineering, Eylül 2007 – Şubat 2008, Almanya.
2. Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Jožef Stefan Institute, Department of Thin Films and
Surfaces, Kasım 2009 – Ocak 2010, Slovenya.
3. Yükseköğretim Kurulu Doktora Araştırma Bursu, Jožef Stefan Institute, Department of Thin
Films and Surfaces, Ocak 2011 – Eylül 2011, Slovenya.
18.2. Ödüller
1. TÜBİTAK Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2013, bir (1) adet yayın ödülü.
2. TÜBİTAK Uluslar Arası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2014, iki (2) adet yayın ödülü.
19. Verdiği Dersler
MAK113 Atelye Eğitimi I
MAK114 Atelye Eğitimi II
MAK116 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
MAK117 Teknik Resim
MAK307 İmalat Yöntemleri II
MAK423 Talaşlı İmalat Teorisi ve Takım Tezgâhları
MAK436 Transport Makinaları
MAK701 Metalik Malzemelerin Mekanik Davranışı
MAK704 İnce Film Kaplama Teknolojisi
MAK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
MAK733 Talaşlı İmalatta Özel Konular
MAK734 Deney Tasarımı
TEK205 Malzeme Bilgisi
Download

ÖZGEÇMİŞ - Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi