Arş.Gör. Dr. Simge (GENÇALP)
İRİZALP
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Üniversite
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Bölüm / Program
Makina Mühendisliği
Makina Mühendisliği / Konstrüksiyon ve İmalat
Makina Mühendisliği / Konstrüksiyon ve İmalat
Yıllar
2003-2007
2007-2009
2009- 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Faks
e-posta
Web sayfası
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
+90 236 201 23 76
+90 236 241 21 43
[email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Görev Unvanı
Proje Arş. Gör.
Arş. Gör.
Dr. Arş. Gör.
Yıllar
2007- 2011
2011-2014
2014-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Görev
Öğrenci İşleri ve İntibak Komisyonu Üyesi
Endüstri ile İlişkiler ve Seminer Komisyonu
Üyesi
Stratejik Plan ve Akreditasyon Komisyonu
Üyesi
Eğitim Komisyonu Üyesi
Bilgisayar Komisyonu Üyesi
Öğrenci İşleri ve İntibak Komisyonu Üyesi
Eğitim Komisyonu Üyesi
Laboratuvar Komisyonu Üyesi
Yıllar
2007-2009
2007-2011
2009-2010
2011-2012
2012-2013
2012-2013
20132013-
TEZLER
Y. Lisans
Doktora
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Vibrasyon altında soğutma plakasında (cooling slope) döküm prosesiyle etial 160 alaşımından
tiksotropik karakterde malzeme üretimi ve özelliklerinin incelenmesi
(Danışman: Doç.Dr. Nurşen Saklakoğlu)
Lazer Şok İşleme Prosesinin 6061-T6 Alaşımının Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Ve Nano Ölçekte Karakterizasyonu (Danışman: Doç.Dr. Nurşen Saklakoğlu)
Malzeme Bilimi, Mühendislik Malzemeleri; Laser Shock Processing (Lazer Şok İşleme),
Malzeme Karakterizasyonu, Yarı-katı şekillendirme, Alüminyum
İngilizce
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
N. Saklakoglu, S. Gencalp Irizalp, E. Akman, A. Demir, Near surface modification of aluminum alloy
1
induced by laser shock processing, Optics and Laser Technology, 64, pp.235, 2014.
S. Gencalp Irizalp, N. Saklakoglu, E. Akman, A. Demir, Pulsed Nd:YAG Laser shock processing effects
2
on mechanical properties of 6061-T6 alloy, Optics and Laser Technology, 56, 273-277, 2014.
S. Gencalp Irizalp, N. Saklakoglu, B. S. Yilbas, Characterization of microplastic deformation produced
3
in 6061-T6 by using laser shock processing, International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, 71, 109-115, 2014
N.Saklakoglu, S. Gencalp Irizalp, Y.Ercayhan, Y.Birol, Investigation of wear behaviour of thixoformed
4
and conventional gravity cast AlSi8Cu3Fe alloys, Industrial Lubrication and Tribology, 66 (1), 46-50,
2014
S. Şahin, N. Yüksel, H. Durmuş, S. Gençalp İrizalp, Wear Behaviour of Al/SiC/Gr and Al/FeB/Gr Hybrid
5
Composites, Materıalı In Tehnologıje / Materials And Technology, Article in press, 2013.
S.Gencalp, N.Saklakoglu, Effects of low frequency mechanical vibration and casting temperatures on
6
microstructure of semisolid AlSi8Cu3Fe alloy, The Arabian Journal for Science and Engineering. 37(8),
2255-2267, 2012.
S.Gencalp, N.Saklakoglu, Semi solid microstructure evolution during cooling slope casting under
7
vibration of A380 aluminum alloy, Materials and Manufacturing Processes. 25: 9, 943-947, 2010.
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
S. Gencalp Irizalp, N. Saklakoglu, Effect of Fe-rich intermetallics on the microstructure and mechanical
1
properties of thixoformed A380 aluminum alloy, Engineering Science and Technology, an
International Journal, 17 (2), Pages 58–62, 2014.
Saklakoglu, N., Gencalp, S., Kasman, S., Saklakoglu, I.E. Formation of globular microstructure in A380
2
aluminum alloy by cooling slope casting, Advanced Materials Research 264-265 , pp. 272-277, 2011.
(ISI Web of Science)
Saklakoglu, N., Gencalp, S., Kasman, S., The effects of cooling slope casting and isothermal treatment
3
on wear behavior of A380 Alloy, Advanced Materials Research 264-265 , pp. 42-47, 2011. (ISI Web of
Science)
N.Saklakoglu, S.Gencalp, Microstructural evolution and mechanical properties of cold-deformed Al5Cu alloy samples after isothermal heat treatments, Conference: International Conference on
4
Advances in Materials and Processing Technologies, Book Series: AIP Conference Proceedings.
Editor(s): Chinesta F; Chastel Y; ElMansori M. 1315, 92-97, 2010. (ISI Web of Science)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
M.Başaranel, N.Saklakoğlu, S.Gençalp İrizalp, Etıal 180 Alüminyum Alaşımına İlave Edilen Mg Ve Sn
1
Elementlerinin İntermetalik Fazlara Etkisi, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 9(2) (2013) 17 – 23.
S.Gencalp Irizalp, U.Aksoy, E.Ersenbil, N.Saklakoglu, A360 Alüminyum Alaşımına Mg İlavesinin
2
Malzeme Yapısındaki Sertlik Dağılımına Etkisinin Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2
(2) (2011) 87-93.
N.Saklakoglu, S.Gencalp, Vibrasyon Altında Döküm yöntemiyle Üretilmiş A380 Alüminyum Alaşımının
3
Özelliklerinin İncelenmesi, CBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 2 (13) (2010) 76-85.
4
5
N.Saklakoglu, H.Çolakoğlu, S.Gençalp, SIMA Prosesi İle Üretilmiş Al-4Zn-3Mg Alaşımında Mikroyapı
Gelişimi, Makine Teknolojileri Dergisi, 6 (3) (2009) 89-100.
N.Saklakoglu, G.Topel, S.Gencalp, “Düşük Güçlü Lazerle AISI 1050 Çeliğinin Yüzey Sertleşmesinin
Araştırılması, Metal Dünyası, 2009.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
S. Gençalp İrizalp, Nurşen Saklakoğlu, Erhan Akman, Alüminyum Alaşımına Lazer Şok İşleme
1
Prosesinin Etkisinin Belirlenmesi, 14th International Materials Symposium (IMSP’2012)10-12 October
2012 – Pamukkale University – Denizli - Turkey
N.Yuksel, S.Gencalp İrizalp, H.Durmuş, S.Şahin, Al-SiC-Grafit Kompozitinin Tribolojik Davranışının
2
İncelenmesi, 14th International Materials Symposium, Proceedings of IMSP’2012, 93-100, 10-12
October 2012, Pamukkale University, Denizli, Turkey
B.S.Ünlü, C.Çivi, S.Gençalp İrizalp, T.Özçelik, Farklı Hızlarda Lazer Kaynağı Yapılmış C45 Çeliğinin
3
Kaynak Bölgesinin Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, International Conference on
Welding Technologies and Exhibition, 23-25 May 2012, Ankara, Turkey
N.Saklakoglu, S.Gencalp, Ş.Kasman, The effects of cs casting and isothermal treatment on wear
behavior of A380 alloy, International Conference on Advances in Materials and Processing
4
Technologies, Malaysia, 26-29 October 2009.
5
6
7
8
N.Saklakoglu, S.Gencalp, Ş.Kasman, I.E.Saklakoglu, The globular microstructure formation of A380
aluminum alloy by cooling slope casting, International Conference on Advances in Materials and
Processing Technologies, Malaysia, 2009.
S.Gençalp, Ş.Kasman, N.Saklakoğlu, Soğutma plakasında döküm sırasında plaka açı ve uzunluğunun
mikroyapı gelişimine etkisinin incelenmesi, 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, 1315 May 2009.
Ş.Kasman, S.Gençalp, N.Saklakoglu, Ş.Uçar, Döküm yönteminin etial 160 alüminyum alaşımının
mekanik özelliklerine etkisinin belirlenmesi, 5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük,
13-15 May 2009.
S.Şahin, S.Gencalp, F.Taştan, Borlanmış AISI 1040 çeliğinin tribolojik özelliklerinin incelenmesi,
5.Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, 13-15 May 2009.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
S.Gençalp İrizalp, N.Saklakoglu, Y.Ercayhan, A380 Alaşımında Yarı-Katı Şekillendirmenin Kompozit
1
Yapılara Etkisinin İncelenmesi, I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, Aydın, 17-19 Kasım
2011.
SCI-Expanded Yayın Sayısı
7
SCI-Expanded Atıf Sayısı
12
PROJELERİ
1
2
Tarih
2013devam
ediyor
2012devam
ediyor
Kuruluş
Konu
Görev
CBÜ-BAP
Altyapı
Makina Mühendisliği Bölümü Metalografi Laboratuvarının
Geliştirilmesi
Araştırmacı
CBÜ-BAP
Alüminyum Alaşımının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine
Lazer Şok İşleme Prosesinin Etkisinin Araştırılması
Araştırmacı
3
2008-2010 TÜBİTAK
4
2007-2009 CBÜ-BAP
Etial 160 Alaşımının CS Döküm ve SIMA Prosesiyle Yarı Katı Halde
Şekillendirilmesi ve Mekanik / Tribolojik Özelliklerinin
İncelenmesi
Vibrasyon Altında Eğimli Soğutma Plakasında (Cooling Slope)
Döküm Prosesiyle Etial 160 Alaşımından Tiksotropik Karakterde
Malzeme Üretimi
Bursiyer
Araştırmacı
EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI DERGİLER
1
Dergi Adı
Progress in Engineering (Editorial Board Member)
Yıl
2014-
HAKEMLİK GÖREVLERİ
Dergi Adı
1
2
3
International Journal of Fatigue
Materials Science & Technology
Optics and Lasers in Engineering
Yıl
2014
2014
2014
DÜZENLEME KOMİTESİNDE BULUNDUĞU KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR
1
Etkinlik Adı
Fourth International Conference on Mathematics and Computation Applications
Yıl
2013
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Kuruluş
1
2
TÜBİTAK Projesi-Y.L. Öğrencisi Bursu
Hayes Lemmerz-CBÜ, Jant Tasarımında İnovasyon - 2.lik ödülü
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
24 Eylül 2014
Yıllar
2008-2010
2011
Download

Arş.Gör. Dr. Simge (GENÇALP) İRİZALP