Assoc.Prof.Dr. Salim ŞAHİN
EDUCATION
Degree
University
Department / Program
Years
Undergrad
Dokuz Eylül University
1991
M.S.
Celal Bayar University
Ph.D.
Celal Bayar University
Mechanical Engineering
Mechanical Engineering/ Construction and
Manufacturing
Mechanical Engineering/ Construction and
Manufacturing
1995
2000
CONTACT INFORMATION
Address
Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Dept. of Civil Engineering, Muradiye, Manisa
Phone
Fax
0 236 201 24 00, VOIP: 2400
+90 236 241 21 43
e-mail
[email protected]
Web page
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Celal Bayar University, Faculty of Engineering
Position
Assist. Prof. Dr.
Years
2004
Celal Bayar University, Faculty of Engineering
Assoc. Prof. Dr.
2010
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Celal Bayar University, Faculty of Engineering
Position
The Head of Materials Engineering
Department
Years
2011-
THESIS
M.S.
Ph.D.
Research Interests
Materials Science, Boriding, Powder Metallurgy, Composite materials, Welding
Technologies
Foreign Language
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ozhan Kayacan, Salim Sahin, Filiz Tastan, “A Study For Boronizing Process Within Nonextensive Thermostatistics”,
Mathematical and Computational Applications, Vol. 15, No. 1, pp. 14-24, (2010).
Selda Akgun, Salim Şahin, Fatih Ustel, “Wear Behavior of Plasma-Sprayed Al-12Si/SiC Composite
Coatings under Dry and Water-Lubricated Sliding” Materials and Manufacturing Processes, 24:7,909 912, (2009).
O. Culha, M. Toparli, S. Sahin, T. Aksoy” Characterization and determination of FexB layers’
mechanical properties” journal of materials processing technology. 206, 231–240 ,( 2008 ).
S. Sahin, “Boronizing process significantly affects the surface roughness of AISI 1020, AISI 1040 and
AISI 2714” Journal Of Material Processing Technology. 2 0 9, 1736–1741, (2009 ).
C. Meric, S. Sahin, B. Backir and N.S. Koksal “Investigation of the boronizing effect on the abrasive
wear behavior in cast irons” Materials & Design, Volume 27, 751-757,(2006).
S. Şahin, M. Toparli, I. Ozdemir and Shinya Sasaki "Modelled and measured residual stresses in a
bimaterial joint”, Journal of Materials Processing Technology, Vol 132, 235-241, (2003).
C. Meriç, E. Atik, S. Şahin “Mechanical and Metallurgical Properties of Welding Zone in Rail Welded
via Thermite Process. Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 7, 172-176, (2002).
M.Toparli , S. Şahin, E. Ozkaya and Shinya Sasaki "Residual thermal stress analysis in cylindrical steel
bars using finite element methods and artificial neural networks” Computers & Structures. Vol. 80,
1763-1770 (2002).
Meriç, C., Şahin, S., Uzkut, M., "Investigation of the Effect of Boronizing on the Welding Zone" Science
and Technology of Welding and Joining, vol 7, no 2, (2002).
Şahin, S., Meriç, C., "Investigation of the effect of boronizing on cast irons".Materials Research
Bulletin, vol 37, 971 -979, (2002).
Salim SAHIN, Cevdet MERIC, Suleyman SARITAS, “Productıon Of Ferroboron Powders By Solid
Boronizing Method” Advanced Powder Technology, 21,483–487, (2010).
Meriç, C., Uzkut, M., Şahin, S., "Mechanical and Metallurgical Properties of Brazed SAE 1040 and
Tungsten Carbide" Metall, 56, 640-643(2002).
Meriç, C., Şahin, S., Yılmaz, S.S., “Investigationof the Effect on Boride Layer of Powder Grain Size Used
in Boronizing with Boron –Yielding Substance “ Material Research Bulletin, Vol. 35, 2165-2172 (2000).
Articles Published in Other International Refereed Journals
S. Akgün, S. Şahin, H. Durmuş, Production of ceramic reinforced aluminum composite materials by
1
using powder metallurgy method and determination of its properties, New World Sciences Academy
4(3), 1306-1311, 2009
Şahin S., Toparlı M, “Examination of Temperature Distributions as a Result of Hard- Brazing of Two
2
Different Materials by Finite Element Method”, Mathematical & Computational Applications, Vol.1,
172-180,(1996)
Articles Published in National Refereed Journals
1
2
3
Kumru N., Tekin A., Şahin S. “ Toz metalurjisi uygulamaları” Metal Dünyası Sayı 124 76-79, Eylül 2003
Köksal N.S., Şahin S., Ünlü B.S., “Magnezya refrakter tuğlaların mekanik özelliklerinin ısıl çevrimlerle
değişimi” Metal Dünyası Sayı 123 104-106 , Ağustos 2003
BAYÇA S.U., ŞAHİN S. “Borlama” Mühendis ve Makine, 51-59, cilt 45, Sayı 532
International Conference Proceedings
1
2
3
4
Salim Şahin, Hülya Durmuş, Demet Özaydın,”7075 Alüminyum Alaşımında T6 Ve T8 İşlemlerinin Aşınma
Davranışına Etkisinin İncelenmesi”, 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13-15 October 2010,
Denizli, Turkey.
Salim ŞAHİN, Selda AKGÜN KAYRAL, Hülya DURMUŞ, “TIG Kaynağı İle Birleştirilmiş Al- Sic Kompozit Malzemelerin
Eğme Dayanımının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, 14. Uluslar arası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 2010,
Güzelyurt, KKTC.
Salim SAHiN, Hülya DURMUS, Filiz TASTAN, “ Borlanmış Aısı 4140 Çeliğinde Borür Tabaka Kalınlığının Korozyon
Dayanımına Etkisinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini”, 14. Uluslar arası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 2010,
Güzelyurt, KKTC.
H. Durmuş A. Pinar, S. Akgün, S. Sahin “ Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile İki Farklı Aluminyum Alaşımının
Birleştirilmesi” 1. International Conference of Welding Technologies, 11- 13 June 2009 Ankara, Turkey
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
S. Sahin, S. Akgün, H. Durmuş, “ Investigation of TIG Welding Process for joining Ceramic Reinforced Aluminium
Based Composite Materials” 1. International Conference of Welding Technologies, 11-13 June 2009 Ankara,
Turkey
S. Sahin, M. Yavuz, E. Wang, R. Zhao and N. Zhou, “ Dispersion and Joining of Carbon- Nano-Tubes” 1.
International Conference of Welding Technologies, 11-13 June 2009 Ankara, Turkey
Hulya DURMUŞ, Selda AKGÜN, Salim ŞAHİN, “Çökelme Sertleştirmesi Uygulanmış AA7012 Alüminyum
Alaşımlarında Sertliğin Mikroyapı İle Değişiminin İncelenmesi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler
Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
Salim ŞAHİN, Simge GENÇALP, Filiz TAŞTAN, “Borlanmış AISI 1040 Çeliğinin Tribolojik Özelliklerinin
İncelenmesi”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük,
Türkiye
Filiz Taştan, Selda AKGÜN, Salim ŞAHİN, “Borlama İşleminde Malzemenin Bileşiminin Borür Tabakası
Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS’09), 13-15
Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
Hulya DURMUŞ, Filiz TAŞTAN, Salim ŞAHİN, “AISI 1020 Malzemesinde Borlama Şartlarının Tabaka
Kalınlığına Etkisinin Yapay Sinir Ağları İle Araştırılması”, 5. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu
(İATS’09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye
N. Sinan KÖKSAL, Salim ŞAHİN, Selda AKGÜN, “Al Esaslı Al2O3 Takviyeli T/M Malzemelerin Mekanik
Özellikleri ve Kırılma Davranışının İncelenmesi”, 12th International Materials Symposium, 15 – 17
October 2008 Denizli – TURKEY
Hülya DURMUŞ, Selda AKGÜN, Salim ŞAHİN, “Modelling Of Mechanical Properties By Means Of
Artificial Neural Networks Of Al/FeBx Composites Produced By Powder Metallurgy Method”, 12th
International Materials Symposium, 15 – 17 October 2008 Denizli – TURKEY
Selda AKGUN, Hülya DURMUŞ, Salim ŞAHİN, “Farklı Takviye Boyutu Ve Oranlarındaki Alüminyum
Kompozitlerinin Aşınma Dayanımının İncelenmesi”, 12th International Materials Symposium, 15 – 17
October 2008 Denizli – TURKEY
Selda AKGÜN, Hülya DURMUŞ, Salim ŞAHİN, “T/M Yöntemiyle Üretilmiş Al-FeBx Kompozitlerin Aşınma
Davranışının İncelenmesi” 5th Internatıonal Powder Metallurgy Conference October 08-12, 2008
Ankara- TURKEY
Hülya DURMUŞ, Selda AKGÜN, Salim ŞAHİN, Cevdet MERİÇ, “Al-Sic Kompozitinin Üretiminde Takviye
Tane Boyutunun Mekanik Özelliklere Etkisi” 5th Internatıonal Powder Metallurgy Conference October
08-12, 2008 Ankara- TURKEY
N. Sinan KÖKSAL, Salim ŞAHİN, Selda AKGÜN, “Al Esaslı SiC Takviyeli TM Malzemelerin Mekanik
Özellikleri Ve Kırılma Davranışının İncelenmesi” 5th Internatıonal Powder Metallurgy Conference
October 08-12, 2008 Ankara- TURKEY
Selda AKGUN, Salim ŞAHİN, Fatih USTEL,”Wear Behaviour Of Plasma – Sprayed Al 12Si / SiC
Composite Coatings Under Dry And Water – Lubricated Sliding” 2nd Internatıonal Conference On The
Heat Treatment And Surface Engıneerıng Of Tools And Dıes, 25–28 May 2008, Bled- Slovenia
Akgün S., Şahin S., ., "T/M yöntemiyle üretilmiş SiC/AA7075 Alüminyum Kompozitlerinde Çökelme
Sertleşmasinin Mekanik Özelliklere Etkisi” 11th International Materials Symposium, 19 – 21 April 2006
Denizli – TURKEY
Ünlü B.S., Şahin S., Akgün S., "Döküm ve T/M yöntemiyle üretilmiş Al2O3-SiC takviyeli Al
kompozitlerinin aşınma özelliklerinin incelenmesi" , 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 18-22
Mayıs 2005.
Akgün S., Şahin S., "T/M yöntemiyle üretilmiş Al-Ferrobor kompozitlerin mekanik özelliklerinin
incelenmesi" , 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 18-22 Mayıs 2005.
Şahin S., Yılmaz S.S., Akgün S., Ünlü B.S."Farklı yüzey işlemlerinin demir esaslı T/M parçalarda yorulma
davranışına etkileri" , 4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, 18-22 Mayıs 2005.
S. Sahin , I. Ozdemir , Y. Tsunekawa“Characterization of ferroboron coatings sprayed by atmospheric
plasma spraying”,4. Uluslararasi Toz Metalurjisi Konferansi, 18-22 Mayıs 2005.
S. Şahin, İ. Özdemir ve B. S. Ünlü, “T/M Yöntemi ile Üretilmiş Al-SiCp Kompozitlerde Üretim
Parametrelerinin Aşınma Davranışına Etkisi” 3. Uluslararasi Toz Metalurjisi Konferansi 4-8 Eylül 2002,
Gazi Üniversitesi, ANKARA
Ceyhun, V, Uzkut, M, Şahin, S., “Difüzyon Kaynağı ve Uygulamaları”, Uluslararası Kaynak Teknolojisi’96
Sempozyumu, 15-17 Mayıs 1996 , İstanbul.
Şahin, S., Özkaya, E., Uzkut, M., 'The Investigation of the Effects of Strain Rate and Temperature on
the Mechanical Properties of Al 99.0 by Using Artifical Neural Network' International Symposium on
Mathematical & Computational Applications, 1-3 September 1999,
Baku, Azerbaycan.
National Conference Proceedings
Ünlü B.S., Şahin S., Akgün S. “Döküm ve T/M yöntemiyle üretilmiş Al2O3 – SiC takviyeli Al
1
kompozitlerinin Mekanik özelliklerinin incelenmesi” 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi, 1416 Nisan 2004
Şahin S., Akgün S., Uzkut M., Köksal N.S. “T/M yöntemiyle üretilmiş Al esaslı SiC, Al2O3, SiC+ Al2O3
2
takviyeli kompozitlerin aşınma davranışının incelenmesi” 10. Denizli Malzeme Sempozyumu ve Sergisi,
14-16 Nisan 2004
Meriç, C., Şahin, S., Baçkır B, 'Borlanmış Dökme Demirlerin Aşınma Davranışının incelenmesi',II.
3
Makine Malzemesi ve Imalat Teknolojisi Sempozyumu, 5 - 7 Kasim 2001, Manisa
Meriç, C., Atik, E., Şahin, S., “Termit Kaynağı ile Birleştirilmiş Bir Rayın Kaynak Bölgesinin Mekanik ve
4
Metalurjik Özellikleri”, Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, 01-02 Eylül 2000, Simav.
Meriç, C., Şahin, S., Kaçar, H., 'Demir Çelik Sektöründe Hurda Kullanimi', Makine Malzemesi ve Imalat
5
Teknolojisi Sempozyumu, 17 - 19 Kasim 1999, Manisa.
Meriç, C., Şahin, S., Uzkut, M., 'Kaynakli Parçalarda Borlamanin Etkisinin İncelenmesi', Kaynak
6
Teknolojileri II. Ulusal Kongresi, 18-19 Kasim 1999, Ankara
Meriç, C., Şahin, S., Yilmaz, S.S.,'Kati Borlamada Kullanilan Tozlarin Tane Boyutunun Borür Tabakasina
7
Etkisinin Incelenmesi', Makina - Imalat Teknolojileri Sempozyumu, 14 - 15 Ekim 1999, Konya
Uzkut, M., Köksal N.S., Şahin, S., 'Sondaj Matkaplarinda Kullanilan Sert Metal Uç - Çelik Çiftinin
8
Birleşebilirliğinin İncelenmesi' Uluslararasi Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, 15-17 Eylül
1999, ODTÜ, Ankara.
Şahin, S., Meriç, C., 'Fe2B tozlarının Üretim ve Karekterizasyonu.' Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Toz
9
Metalurjisi Konferansı, 15-17 Eylül 1999, ODTÜ, Ankara .
Books & Chapters in Books
S.SAHIN, M. YAVUZ, Y.N. ZHOU, “Introduction to Nanojoining”, Chapter 18 Microjoining and
1
Nanojoining, Woodhead Publishing Limited, 2008 Camridge, England
Other Publications
1
2
3
4
5
6
7
8
# of Articles in SCI-Expanded
13
# of Citations in SCI-Expanded
PROJECTS
Date
1
Institution
Celal Bayar
2009- 2011
Üni.
2
2007-2009
Celal Bayar
Üni.
3
2006-2008
Celal Bayar
Üni.
Subject
Nano Boyutlu Malzemelerin Kaynağı,
Müh 2009-129 nolu BAP Projesi
Termal Püskürtme Yöntemiyle Üretilen Al Matrisli Kompozit
Kaplamaların Aşınma Davranışının İncelenmesi,
Müh 2007-047 nolu BAP Projesi
Farklı Parametrelerle Üretilen Toz Metal Malzemelerde Kırılma
Davranışlarının İncelenmesi,
Position
Coordinator
Coordinator
Coordinator
Müh 2006-122 nolu BAP Projesi
4
5
6
7
8
Difüzyon Mekanizması için Yeni Bir Matematiksel Model ve
Uygulaması,
Coordinator
105M219 nolu TÜBİTAK Projesi
Buğday ve Arpa gibi Bitkilerde Mukavemet Analizi ve Teknolojiye
Celal Bayar
2005-2007
Aktarımı “
Researcher
Üni.
Müh 2005-59nolu BAP Projesi
Borlama işlemi ile Çeliklerde aşınma Dayanımının Arttırılması
Celal Bayar
2004-2007
Amacıyla Alternatif Bor Bileşiklerinin Araştırılması,
Coordinator
Üni.
2004K 120330 Nolu DPT Projesi
Seramik Takviyeli, Al Esaslı Kompozit Malzemelerin Toz
Celal Bayar
2002-2004
Metalurjisi Yöntemiyle Üretimi ve Özelliklerinin Belirlenmesi,
Coordinator
Üni.
2002/92 Nolu BAP Projesi
Katı Borlama Yöntemiyle Ferrobor Üretimi ve Özelliklerinin
Celal Bayar
1996 -1998
Belirlenmesi,
Researcher
Üni.
1996/92 Nolu AFS Projesi
2006-2009
Celal Bayar
Üni.
PATENTS
Date
Subject
1
2
3
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
Yüksel N,” Farklı Kompozisyonlarda Üretilen Aşınma Plakalarının Karakterizasyonu ve Aşınma
1
Özelliklerinin İncelenmesi”,2012.
Cebeci, T., “Al ve Mg alaşımlarının sürtünme kaynağı ve özelliklerinin incelenmesi.” Celal Bayar
2
Üniversitesi, 2010
Aydeniz, O., “Malzeme bileşimi ve boyutunun direnç kaynağı kalitesine etkisinin incelenmesi.” Celal
3
Bayar Üniversitesi, 2010
Taştan F., “Borlama işlemi ve çelik bileşiminin yüzey özellikleri ve aşınma davranışına etkisinin
4
incelenmesi.” Celal Bayar Üniversitesi, 2010
Ayter T., “ Borlama işleminin Çeliklerin yüzey kalitesi ve aşınma davranışına etkisinin incelenmesi”,
5
Celal Bayar Üniversitesi, 2005.
Akgün S., “Seramik takviyeli Al esaslı kompozit malzemelerin toz metalurjisi yöntemi ile üretimi ve
6
özelliklerinin belirlenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, 2004.
Doctoral Students
1
2
3
4
5
EDITED JOURNALS
Name of Journal
1
2
3
Years
REFEREE ACTIVITIES
Journal
International
0
National
0
Congress,
Symposium
International
0
National
0
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
1
Year
ICWET’14
2014
2
3
MEMBERSHIPS
Association
1
2
Years
Association for Scientific Research
Turkish Powder Metallurgy Association
3
AWARDS AND HONORS
Institution
Years
1
2
3
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semester
CV last updated
Place
June 19, 2014
Course Name
Level
Download

Assoc.Prof.Dr. Salim ŞAHİN - Celal Bayar Üniversitesi