1
2
3
I. GİRİŞ 6
1. SEV Amerikan Liseleri’nin Misyon ve Hedefleri 6
2. Tarsus Amerikan Koleji’nin Vizyon, Misyon ve Hedefleri 7
3. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) - Geleneği Geleceğe Taşıyan Güç 8
4. Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 9
5. Tarsus Okulları Direktörü ve Okul Müdürü’nün Mesajı 10
6. Tarsus Amerikan Koleji Tarihçesi 11
7. Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı 12
8. Okulumuzda İngilizce’nin Yeri 13
9. Hazırlık + 4 yıllık Program 13
10.Hazırlık Sınıfı 14
II. PRATİK BİLGİLER 14
1.İletişim 14
a. Velilerle İletişim 14
b. Öğrencilerle İletişim 15
2. Okul Ücreti 16
3. Burslar 16
4. Okul Servisleri 16
5. Yemek Hizmetleri 16
6. Okul Üniforması 16
III.
OKUL KURALLARI 16
1. Genel Kurallar 16
a. Davranış Kuralları 16
i. Öğle Tatili 18
ii. Okul ve Okul Eşyalarına Zarar Verme 18
iii. Alkol, Uyuşturucu, Yanıcı Maddeler 18
iv. Sigara İçmek 18
v. Bilişim Cihazları 18
vi. Kişisel Bilgisayarlar- Dizüstü Bilgisayarlar/Ipad/Tablet 19
vii. Kağıt Oyunları 19
viii. Sakız Çiğnemek 20
ix. Okul Hakkında Bilgi Yayımlamak 20
x. Kimlik Kartı ve Okul Resmi Evrakı 20
xi. Ulaşım ve Servis Otobüsleri 20
b. Bayrak Töreni ve Genel Toplantılar 20
c. Rehberlik Saatlerimiz 20
d. Acil Durum Uygulamaları 20
4
e. Okul Dışından Yemek Siparişi 20
2. Akademik Konularla İlgili Kurallar 21
a. Müdür Yardımcıları 21
b. Okul Sonrası Destek Programı 21
c. Sınav Kuralları 21
d. Proje(Dönem Ödevi) 23
e. Ödev Politikaları ve Öğrenci Ajandası Kullanımı 24
f. Akademik Dürüstlük 26
g. Puan Sistemi ve Sınıf Geçme – Kalma Kuralları 28
h. Üniversitelere ve Yaz Okullarına Bildirim 31
i. Üniversite Tavsiye / Referans Mektupları 31
j. Yurtdışında Öğrenim Görme 31
k. Öğrenci Gelişim Raporu / K12NET 31
3. Okul Giriş – Çıkışlar 32
4. Devam – Geç Kalma Kuralları 32
5.Sınavlar 32
6. Binaların ve Kampüsün Kullanımı 33
a. Revir 33
b. Kütüphane 33
c. Fotokopi Makinaları 35
d. Bilgisayar Laboratuvarları 35
e. Kafeterya ve Kantin 35
f. Sınıflar ve Koridorlar 35
7. TAC Üniforma Kuralları 37
8. Geziler ve Gezi Kuralları 39
9. Sosyal Etkinlikler 40
10.Toplum Hizmetleri 41
IV.
DİĞER KONULAR 42
a. Rehberlik Servisi 42
b. Ödüller 42
c. Cezalar 42
V.
EKLER 43
1. Günlük Zaman Çizelgesi 43
2. TAC’de Disiplin Basamakları 44
5
ı. GİRİŞ
1. SEV Amerikan Liseleri’nin Misyon ve Hedefleri
Misyonumuz
Gelişen ve değişen dünyada; uluslararası eğitim standartlarını benimseyerek, akademik düzeyi ve
sosyal bilinciyle fark yaratan bireyler yetiştiren köklü eğitim kurumlarını geliştirmek ve sürekliliğini
sağlamak.
Hedeflerimiz
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir
eğitim sunarak, öğrencilerin;
Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı,
Akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurtdışında yüksek başarı gösteren,
Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine
bağlı,
Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının
sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak,
yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım
kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
6
2. Tarsus Amerikan Koleji’nin Vizyon, Misyon ve Hedefleri
“Türkiye İçin Liderler; Dünya İçin Liderlik”
Vizyon
“En çok saygı duyulan ve tüm paydaşlarının değer verip özen gösterdiği bir okul olmak”
Misyon
SEV/Amerikan Okulları’nın misyonu kişisel, toplumsal sorumluluk taşıyan, çevre bilincine sahip, özgüvenli, İngilizceye ana dili kadar hakim, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve
sorumluluklar edinmiş bireyler yetiştirmektir.
Hedefler
Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir
eğitim sunarak, öğrencilerin;
Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı,
Kişisel yeteneklerini tamamen tanımalarını sağlayan,
Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,
Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine
bağlı,
Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının
sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak,
yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,
Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,
Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım
kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
7
3. Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) – Geleneği Geleceğe Taşıyan Güç
Gücünü Atatürk’ün hedeflediği çağdaş ve gelişen Türkiye için çalışmaktan alan Sağlık ve Eğitim
Vakfı (SEV) 1968 yılında Amerikan Okulları mezunları tarafından kurulmuştur. Vakfın kurumları Özel
Üsküdar Amerikan Lisesi, Özel İzmir Amerikan Koleji, Özel Tarsus Amerikan Koleji, Özel Üsküdar
SEV İlköğretim Okulu, Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu, Özel Tarsus SEV İlköğretim Okulu, SEV
Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. ve Gaziantep’teki SEV Amerikan Hastanesi’dir.
Sağlık ve Eğitim Vakfı; Amerikan Bord Heyeti tarafından 1800’lü yıllarda kurulan, başarısı kanıtlanmış, felsefesi oturmuş kurumların gelecekte de ülkemize hizmet vermeyi sürdürebilmesi için gereken desteği sağlayan ve bu kurumların özünü koruyarak günümüz dünyasının gerekleri ışığında
geliştiren ve geleceğe taşıyan güçtür. SEV bu vizyonunu; kurumlarının fiziksel olanaklarının geliştirilmesine ve artırılmasına, kurumlarında alanının en kaliteli uzmanlarının görevlendirilmesine, teknolojik
altyapının ve teknoloji kullanımının geliştirilmesine ve SEV kurumları arasında “en iyi uygulamaların”
ve köklü gelenekten kaynaklanan zengin kültürel değerlerin yüceltildiği ortak bir hedef bütünlüğünün
sağlanmasına mali ve yönetimsel açıdan destek vererek gerçekleştirir.
Redhouse Yayınevi, Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın himayesinde bağımsız bir şirket olarak yeniden yapılanarak 1997 yılında SEV Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. (SEV-YAY) adıyla kurulmuştur. Redhouse sözlüklerinin varisi olan SEV-YAY’ın temel işi sözlük üretmektir. Uzmanlık alanı olan
Türkçe-İngilizce-Türkçe kağıt ve CD sözlüklerin yanı sıra çocuk edebiyatı ve turizm alanlarında da
yayıncılık faaliyetinde bulunan şirket, ayrıca Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın İstanbul, İzmir ve Tarsus’taki
okullarına kitap temini hizmetini de üstlenerek yurtdışı kaynaklı bir çok prestijli yayınevinin Türkiye’deki dağıtımcısı konumuna gelmiştir.
1879 yılında kurulan SEV Amerikan Hastanesi, Anadolu’nun ilk modern hastanesidir. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra sağlık taramaları, tıbbi eğitim toplantıları ile toplum sağlığının düzeltilmesi
yönünde de hizmet veren hastanemiz, kazancın değil şifanın tek hedef olduğu bir vakıf hastanesidir.
SEV İlköğretim Okulları, 1997 yılında yeni İlköğretim Yasası’nın kabulünden hemen sonra, Amerikan Liseleri’nin yüz yılı aşkın süredir başarı ile uyguladığı eğitim anlayışını ilköğretim seviyesinde de
devam ettirmek üzere Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. SEV İlköğretim Okulları’na ana
sınıf-üçüncü sınıf arası, kontenjan doğrultusunda, kurayla; dördüncü-altıncı sınıf arası ara sınıflara
da, yine kontenjan doğrultusunda, sınavla öğrenci alınmaktadır. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir
Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Kolejine ise ortaöğretim giriş sınavı sonuçlarına göre öğrenci
alınmaktadır.
Okullarımızda milli değerlere sahip, anadiline hakim, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğrenciler
yetişmektedir. Aynı zamanda mükemmel derecede İngilizce bilen, teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri
takip eden, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını bilen çocuklarımız, çağdaş Türkiye’nin geleceği
için çok önemli görevler üstlenmeye hazırdırlar. Her biri gurur kaynağımız olan mezunlarımız, siyaset, politika, sanat, tıp, eğitim, bilim, sanayi ve ticaret gibi pek çok alanda hem ülkelerine hem de
insanlığa hizmet etmektedir.
8
4. Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Değerli Veliler,
Sevgili Öğrenciler,
1968 yılında Amerikan Kolejleri’nin mezunları tarafından kurulan ve Türkiye’de eğitimin mihenk taşı
niteliğindeki saygın okulları bünyesinde barındıran Vakfımız, bu yıl 45. kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Kırk beş yıldır Vakfımızın şemsiyesi altında çağın hızına ayak uydurarak daha da gelişen okullarımız,
yüz yılı aşkın süredir her öğrencisini; özgün kişiliğini, fikirlerini ve yeteneklerini ön plana çıkararak potansiyelinin en üst noktasına çıkarmayı hedefliyor. Okullarımızın bu konudaki başarısının temelinde,
demokratik ve özgür düşünceye dayalı öğrenme ortamları sunmaları yatıyor.
Okullarımızda eğitim alan gençlerimiz, inovatif düşünme ve sorgulama alışkanlığını yine okullarımızda aldıkları zengin bilgi birikimi ile birleştirerek toplumda fark yaratma gücünü kazanıyorlar. İşte bu
sebepledir ki mezunlarımız sanat, kültür, teknoloji, yazın, ekonomi ve bunun gibi sayısız alanda daha
önce hiç denenmemiş, düşünülmemiş işlere imza atıyor, alanlarında çığır açan özgün, yenilikçi ve
öncü bireyler haline geliyorlar.
Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak bu değerli kurumları daha da yüceltmek için bizlere düşen en temel
görev, misyonumuzda da belirtildiği üzere, bu güzide kurumların sürekliliğini sağlamak ve onları
çağımızın gereklerine göre geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Vakfımız, okullarımızın teknolojik
altyapı ve fiziksel koşullar açısından çağdaş ve etkili bir altyapı ve donanıma sahip olmasını sağlamaya büyük önem veriyor. Ayrıca Vakfımız, tarihinin her aşamasında gücünün en büyük kısmını yetkin,
adanmış ve işine aşık bir eğitim kadrosundan alan okullarımızın, günümüz standartları çerçevesinde
de üstün nitelikli Türk ve yabancı öğretmenlerle eğitim vermesini sağlıyor. Bağlı kurumlarının özünü,
temel değerlerini ve geleneklerini korurken bir yandan da onları bugünün ve geleceğin gerekleri
doğrultusunda geliştirmek, Vakfımızın temel önceliklerinden birini oluşturuyor.
Vakfımızın 45’inci, Üsküdar Amerikan Lise’mizin 137’nci, İzmir Amerikan Koleji’mizin 135’inci ve
Tarsus Amerikan Koleji’mizin 125’inci kuruluş yıldönümünü gururla kutladığımız 2013 yılının, zengin
geleneğimizi geleceğe taşıyan bir köprü olmasını ve birbirine gönülden bağlı ailemizin her ferdine
esenlikler getirmesini dilerken ailemize yeni katılacak gençlerimizi de sevgiyle kucaklıyoruz.
Ceyda Aydede
SEV Yönetim Kurulu Başkanı
9
5. Tarsus Okulları Direktörü ve Okul Müdürü’nün Mesajı
Sayın Öğrenciler ve Veliler,
Yeniden gözden geçirmiş olduğumuz bu el kitabı, size Tarsus Amerikan Koleji’nin işleyiş uygulamalarını tanıtacak ve önemli bilgileri aktaracak bir rehber niteliği taşımaktadır. Hem veliler olarak sizlerin,
hem de velisi bulunduğunuz öğrencinin kitapçığı dikkatlice okuyarak içeriğini tam olarak anlamanızı
rica ediyoruz.
2013-2014 eğitim-öğretim yılına başlarken Tarsus Amerikan Koleji, eğitimde 126. yılına girmenin
gururunu yaşamaktadır. Bu yıl da, ev ve okul arasındaki ilişkilerini güçlü tutarken aynı zamanda
akademik mükemmeliyete ulaşmaya çalışmak en önemli odak noktamız olmaya devam edecektir.
Belirlediğimiz daha yüksek standartlar ve beklentiler, aynı zamanda hepimizin birlikte ulaşmaya çalışacağımız hedefler olacaklardır.
Öğrencilerimiz ve velilerimizin çok başarılı ve yeniliklerle dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini
diliyorum. Üyelerinin her zaman birbirlerini desteklediği bir okul toplumu olarak “en iyinin daha iyisi
olma” yolunda birlikte çalışalım.
Charles C. (Chris) Hanna
Tarsus Okulları Direktörü
10
Tekin Baransel
Tarsus Amerikan Koleji Müdürü
6. Tarsus Amerikan Koleji Tarihçesi
Türkiye’nin en eski ve köklü okullarından olan Özel Tarsus Amerikan Koleji, Türkiye’de ve dünyada
çalıştıkları alanda başarılı olmuş birçok kişinin eğitim gördüğü okuldur. Neredeyse kuruluş yılından
beri bu özelliğini geliştirerek sürdürmüş ve her dönemde bu açıdan ilgi gören ve takdir edilen bir
kurum olagelmiştir.
125 yıl içinde, aralarında politikacı, hukukçu, mühendis, iktisatçı, doktor, sanatçı, sporcu, bilim adamı, sanayici, diplomat ve medya mensuplarının bulunduğu binlerce kişiyi mezun etmiştir.
Günümüzde, “Türkiye için Liderler dünya için Liderlik” sloganının anlayış olarak da savunan ve gerçekleştirmeye çalışan Özel Tarsus Amerikan Koleji bu yaklaşımla değişen çağın değişen koşullarına
uygun eğitim ve öğretim hizmetini sürdürmektedir.
TAC, SEV (Sağlık ve Eğitim Vakfı’na) bağlı bir eğitim kurumudur.
TAC, zengin geçmişinin onuru, binlerce mezununun gururu, idealist öğrencilerinin coşkusu ve tüm
eğitim kadrosunun azmi ile 21. yüzyıla yaraşır kocaman bir aile olarak yeni öğrencilerini kucaklamaya hazırdır.
Her şey Eliot F. Shepard adlı bir gazetecinin, Tarsus’u ziyaretinde “St. Paul” adına bir enstitü kurmayı düşünmesiyle başlar.
Önemli Tarihler
1888 - “St. Paul’s Institute at Tarsus” sekiz öğrenci ile eğitime başlamıştır.
1888 – 1911 Okulun ilk binası ‘Shepard Hall’ hizmete girmiştir.
1911 - Tarsus Amerikan Koleji’nin simgesi olan ‘Stickler Hall’ binası okula eklenmiştir. ‘Stickler Hall’
binasının inşaatına, Amerikan vatandaşı olan Mr.Vanderpool’un 10.000 Dolar bağış yapması sonucu başlanmıştır. “Stickler” adı Mrs. Vanderpool’un annesinden gelmektedir. Birinci
Dünya Savaşı sırasında “St. Paul Koleji” olan okulun adı “Tarsus Koleji” olarak değiştirilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı ve Türk ulusal devrimi sonrasında okula Müslüman Türk öğrenciler kabul
edilmeye başlanmıştır.
1930 – Okul “Tarsus Amerikan Koleji” sıfatıyla ilk mezunlarını vermiştir.
1954 –“Friendship Hall” hizmete girmiştir.
1960 –“Unity Hall” hizmete girmiştir.
1979 –Okula kız öğrenciler kabul edilmeye başlanmıştır.
1986 – Okul ilk kez karma mezunlarını vermiştir. Aynı yıl okulun ‘yatılılık’ bölümü aşamalı olarak sona
erdirilmeye başlanmıştır.
1988 – “Centennial Hall” tamamlanarak öğretime açılmıştır.
1989 – ‘Sadık Paşa Konağı’ okulun ek binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1990 - Bir “kampus” büyüklüğüne ulaşan okula “Maynard Hall” adlı bina eklenmiştir.
11
1997 – “Stickler Hall” da geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
1999 – İki yıl süren restorasyondan sonra” Stickler Hall” yeniden eğitim ve öğretime açılmıştır.
2002 – Okulun sadece erkek öğrencileri kabul eden “yatılı bölümü” tekrar hizmete açılmıştır.
2003 - “Dört Yıllık Lise Programı” uygulanmaya başlanmıştır.
2004–Uluslararası Bakalorya Diploma Programını(IB) uygulamak üzere yetkilendirilmiştir.
2005 – IB Diploma Programı sınavlarına yönelik eğitim-öğretime başlanmıştır.
2007 – “Dört Yıllık Lise” ve IB Diploma Programlarını tamamlayan ilk mezunlarını vermiştir.
2007 – Tarsus Amerikan Koleji CIS’tan (Uluslararası Okullar Birliği) akreditasyon almıştır.
2008 – Okulun kız öğrencileri kabul eden “yatılı bölümü” hizmete açılmıştır.
2010- Tarsus Amerikan Koleji ilk beş yıllık IB Değerlendirme Raporu ile ilgili hazırlıklarını tamamlamıştır.
2011 – Tarsus Amerikan Koleji’nin “IB Dünya Okulu” olarak faaliyet gösterme yetkisinin beş yıl daha
uzatılması IB Kurumu tarafında onaylanmıştır.
2012 - Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV İlköğretim Okulu’nun
akreditasyonunun beş yıl daha devam etmesini onaylamıştır.
2013 - Eylül ayında yeni kampüsün hizmete açılması ile Tarsus Amerikan Koleji yeni bir yatakhaneye,
Tarsus SEV İlköğretim Okulu ise yeni ilköğretim dersliklerine kavuşmuştur.
2014 - Yeni kampüs inşaat planının son bölümünü oluşturan ek tesisler (konferans salonu, spor
salonu ve yemekhane) hizmete açılmıştır.
7. Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı
Uluslararası Bakalorya programında asıl hedef çok kültürlülük ve bundan yola çıkarak, uluslararası
anlayışın geliştirilmesidir.
Uluslararası Bakalorya Programı, orta öğretimin son 2 yılında öğrencilere sunulur ve uluslararası
geçerliliği olan bir diplomanın alınmasına olanak sağlar.
Uluslararası Bakalorya Programı geniş kapsamlı bir programdır ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
kabul edilmiştir. IB programında öğrencinin almak zorunda olduğu dersler ulusal programda da yer
alan zorunlu derslerle örtüşecek şekilde tasarlanmıştır.
Program sadece yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için değildir; programı tercih eden öğrencilerin bir kısmı yurt içindeki, bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde okumayı hedeflemektedir.
IB programı öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için öğrenciyi ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da Türkiye’deki üniversitelerin giriş sınavlarına hazırlık aşamasında da
katkı sağlar.
Programın en önemli özelliği sadece üniversiteye hazırlık aşamasında değil, öğrenci üniversiteye
girdiğinde ve hatta çalışma hayatında da ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırmasıdır. Program, öğ12
rencilerin akademik başarılarının yanı sıra öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde,
değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı” olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.
Bütün bu tanımlamalardan da anlaşıldığı gibi, programın hedefleri ile Tarsus Amerikan Lisesi misyon
ve hedefleri örtüşmektedir.
Programın diğer bir özelliği öğrenci performansının değerlendirilmesi ile ilgili kısmıdır. Değerlendirmeler çok değişik formlarda gerçekleşir. Öğrenci iki yıllık süreç içinde sadece okul içinde değil,
okul dışında ve uluslararası platformda ve dünyanın diğer ülkelerinden başka öğrencilerle birlikte
değerlendirmeye tabi tutulur.
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun 2011 yılı istatistiklerine göre, program 141 ülkede, 3,297
okulda uygulanmaktadır. Türkiye’de ise 26 okulda sunulmaktadır; Tarsus Amerikan Koleji bu okullardan biri ve bölgedeki tek IB okulu olmaktan gurur duymaktadır.
8. Okulumuzda İngilizce’nin Yeri
TAC’de eğitim dili İngilizcedir. Okulumuzda İngilizce dersi hem müfredatta, hem de diğer etkinliklerde önemli yer tutmaktadır. Hazırlık sınıfındaki yoğun İngilizce programının ardından 9.sınıftan 12.sınıfa dek Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İşletme, Bilgi Kuramı, Drama dersleri İngilizce dilinde işlenir;
kitap, sınav ve ödevleri İngilizcedir. TAC yönetici ve öğretmenlerinin bir kısmının ana dili İngilizcedir.
TAC’de öğrencilerin İngilizce dil bilgi ve becerilerinin ana dil Türkçe düzeyinde olması hedeflenir.
Okul kütüphanesindeki kaynaklar, kitap, dergi ve gazetelerin büyük kısmının İngilizce olması, ana
dili Türkçe olan yönetici ve öğretmenlerimizin de İngilizce bilir olması öğrencilerimizin yabancı dil
edinmelerinde destek sağlamaktadır.
TAC’de İngilizce Kullanım Kuralları
Okulda, öğrencilerin iletişim dili olarak İngilizceyi kullanmalarının gerekli olduğu “İngilizce kullanım
alanları” oluşturulmuştur.
İngilizce, Matematik, Bilgisayar ve Fen Bölüm ofisleri, öğrencilerin İngilizce ders veren öğretmenlerle
görüşmelerinde, İngilizce kullanım alanıdır.
Türkçe olarak yürütülen veya Fransızca ve Almanca dillerinin kullanıldığı Kulüp ve Komitelerin dışındaki
tüm etkinliklerin posterleri İngilizcedir.
Bayrak Töreni ve Genel Toplantılarda tüm duyurular ilk önce İngilizce yapılır, sonra Türkçe olarak tekrarlanacaktır. MEB resmi duyuruları Türkçe olarak yapılır.
Öğrencilerin, İngilizce ders veren öğretmenleri ile okul içinde her zaman İngilizce konuşmaları beklenir.
İngilizce verilen derslerde, öğrencilerin İngilizce kullanımı, bölüm kararı ile, sözlü notlarının oluşturulmasında dikkate alınabilir.
9. Hazırlık + 4 Yıllık Program
TAC’de eğitim süresi 5 yıldır, tüm öğrenciler Lise öncesi Hazırlık okumaktadırlar.
Ana Hedefler;
Kültürel ve sosyo-ekonomik gelişmeleri eğitim sistemine yansıtarak, çağdaş eğitim seviyesine ula13
şabilmek ve öğretim programlarında yer alan bilgi ve davranışların kalıcı olmasını sağlamak üzere
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN DAHA UYGUN BİR SÜRECE YAYILMASI,
Öğrencilere Amerikan Lisesi diplomasının yanı sıra, dünyada akademik ve sosyal gelişiminde mükemmelliğin en geçerli göstergesi olan ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) diploması alma olanağının sağlanmasıdır.
Dünya vatandaşı yetiştirmek, özgüveni yüksek, kendi anadili ve kültürünü çok iyi özümsemiş, YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE’si en üst düzeyde olan, diğer diller ve kültürleri sağlıklı değerlendirebilen, önyargı ve dar düşünce kalıplarından arınmış, fikir yürütebilen, yorum yapabilen,
eleştirel düşünen, ilkeli, araştıran, aynı görüşte olmasa dahi başkalarının tercih ve görüşlerine saygılı,
gençler yetiştirmektir.
10. Hazırlık Sınıfı
Okula uyum yılı olarak nitelendirilebilecek olan Hazırlık sınıfında uygulanan öğretim programı ile İngilizceyi hiç bilmeyen öğrencilerin bu lisanı öğrenmeleri, İngilizceyi bilerek gelen öğrencilerin ise
lisanlarını geliştirmeleri sağlanmaktadır. Lisan öğreniminin ötesinde, amaç öğrencilere, okulumuzdaki öğrenimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için, kendilerinden beklenen bazı akademik becerileri
kazandırmaktır. Ayrıca bu sınıfta öğrenciler hem lise eğitiminde hem de üniversiteye hazırlıkta temel
oluşturan Lise 1. sınıfın yoğun akademik programına hazırlanmakta, ana dillerini kullanmadaki becerileri geliştirmekte, matematik ve fen alanında uygulama ve laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.
Öğrencilerin eksikliklerinin olup olmadığı belirlenmekte, bu konuda gerekli önlemler alınmaktadır.
Hazırlık sınıfında uygulanan program sonucunda, öğrenciler kendilerinden beklenen özellikleri kazanmanın yanı sıra okul ruhunu da benimsemiş olarak Lise 1 seviyesine hazırlanmış olmaktadırlar.
TAC’de Lise 1 öncesinde Hazırlık Sınıfı okumak tüm öğrenciler için zorunludur.
II. PRATİK BİLGİLER
1. İletişim
a. Velilerle İletişim
Okul, öğrenci devamsızlık bilgilerini, akademik takvimi, önemli günleri, aktiviteleri duyurmak ve sizlerle okulumuzdaki gelişmelerle ilgili daha iyi iletişim kurabilmek için SMS ve e-posta haberleşme
ağını kullanmaya devam edecektir. Bu nedenle kayıt sırasında veya daha sonra bize e-mail/e-posta adreslerinizi ve telefon bilgilerinizi müdür yardımcılarına ulaştırmanızı rica ediyoruz. Gene aynı
amaçla web sayfamızı sürekli güncel tutacağız. Okulumuzun web sayfa adresi olan www.tac.k12.
tr’ye sık sık bakarak son gelişmeleri ve etkinlikleri takip edebilirsiniz.
Öğretmenlerimizle Nasıl Görüşebilirsiniz?
İlk olarak; her dönem tüm velilerin okula gelip çocuklarının tüm öğretmenleri ile birebir görüşme
fırsatı bulduğu genel Veli-Öğretmen görüşmeleri düzenlenmektedir. Bu görüşmelerin tarihleri akademik takvimimizde belirtilmiştir. Görüşmelere gelen bütün velilerin öğretmenlerimizle görüşme fırsatı
bulabilmesi için, bu görüşmelerin her biri beşer dakika olacak şekilde düzenlenir. Görüşmelere
gelmeden önce öğrencinizin durumunu K12 bilgi sisteminden kontrol etmeniz görüşmenin daha
verimli geçmesini sağlayacaktır.
İkinci olarak; öğretmenlerimizin görüşme günleri ve saatleri bulunmaktadır. Bu gün ve saatlerde
görüşmek üzere okulu iki gün öncesinden arayarak okul idaresinden randevu alabilirsiniz. Size en
uygun olan günde, görüşebileceğiniz en fazla öğretmenle randevularınız düzenlenip size bildirilir. Bu
14
randevuların okulun yoğun yaşamı içinde değişebileceğini, fakat değişiklikten sizi zamanında haberdar edeceğimizi belirtmek isteriz. Özellikle görüşmek istediğiniz öğretmenler olması durumunda
Danışma Görevlimize belirtiniz. Öğretmenlerimizin yoğun ders programları içerisinde bu görüşmelerin düzenlenmeye çalışıldığı göz önüne alınarak, bu tür görüşme şeklinin çok gerekli görülmedikçe
tercih edilmemesini öneririz.
Ara Karne ve Son Karne için not girişlerinden önce iki hafta süreyle her türlü veli görüşmesi yapılmamaktadır. Lütfen bu konuda ısrar etmeyiniz.
Üçüncü olarak da, okulumuzda Okul Aile Birliği bulunmaktadır. Okul Aile Birliği toplantılarına katılmak üzere görevlendirilen öğretmenlerimiz çeşitli konularda öğretmenlerin görüşlerini temsil etmektedirler. Genel veli görüşleri bu öğretmenlerimiz kanalıyla da okula iletilebilir.
Ayrıca, içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağının koşullarına uygun olarak veliler için duyuru veya
bilgilendirmeler veli mektubu, e-posta, Web Sayfası veya SMS ile yapılır. Velilerimizin okul kayıtlarında yer alan iletişim bilgilerini güncel tutmaları, cep telefon numaralarındaki ve mail adreslerindeki
değişmelerden kurumu ivedilikle bilgilendirmeleri önem taşımaktadır. Okul web sitesinde yer alan
“Veli Duyuruları” ‘nın dikkatle izlenmesi rica olunur.
Okulumuzu Ziyaret Etmek İstediğinizde:
Okulumuzu ziyarete gelmeden önce görüşmek istediğiniz kişiler için Danışma Görevlimizden randevu alınız.
Okulumuzu ziyarete geldiğinizde, kapı güvenlik görevlilerimizin size verecekleri ziyaretçi kartını yakanıza takınız. Güvenlik görevlilerimiz sizi veli görüşme odasına yönlendirecekler. Lütfen okul ders
saatlerinde veli görüşme odası dışında başka bir kısma gitme konusunda ısrar etmeyiniz; okulun
yoğun günlük yaşamı içersinde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve personelimiz sizinle yeteri kadar
ilgilenemeyebilirler.
Veli/Öğretmen Görüşmeleri
Her öğretmenin haftada bir kez 40 dakikalık veli görüşme süresi bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz
hafta boyunca yoğun bir şekilde çalıştıklarından, lütfen kendilerini belirlenen saatte ziyaret ediniz.
Belirlenen saatte öğretmen görüşmesine gelememe durumunda lütfen okulu arayarak haber veriniz. Birinci dönemde veli-öğretmen görüşmeleri 10 Ekim Pazartesi günü başlayıp 6 Ocak Cuma
günü sona erecektir. İkinci dönem görüşmeleri 20 Şubat Pazartesi günü başlayıp 24 Mayıs Perşembe günü sona erecektir. Veli/Öğretmen görüşme çizelgemiz okul internet sitemizde yayınlanacaktır.
b. Öğrencilerle İletişim
Önemli bilgiler aşağıda yazılan şekillerde öğrencilere iletilmektedir. Öğrenciler bunları düzenli olarak
izlemekle sorumludurlar.
Okulun çeşitli yerlerinde bulunan ilan panoları
Bayrak Töreni ve Genel Toplantılar sırasında yapılan duyurular
Okul tarafından yayınlanan günlük ve haftalık bültenler
Okulumuzun web sitesi (www.tac.k12.tr)
15
2. Okul Ücreti
Okul ücreti, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Ücretleri Tespit Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Okul
idaresi tarafından belirlenen okul ücreti, velilere yazılı olarak duyurulmuş olan tarihlerde ödenir. Kayıt
yenileme takvimi Haziran ayı sonuna kadar devam ederken, yeni kayıt dönemi ise Ağustos ve Eylül
aylarıdır.
3. Burslar
Okulumuzda İhtiyaç bursu, başarı bursu ve giriş başarı bursu başlıkları altında muhtelif burs uygulamalarımız bulunmaktadır. Bu bursların koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler okul idaresinden alınabilir. 4. Okul Servisleri
Okulun servis hizmetleri Amaç Turizm tarafından yürütülmektedir. Bu şirketin hizmetinden yararlanmak isteyen velilerin ve öğrencilerin, Okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından öğrenci konfor
ve güvenliğini üst düzeyde tutmak amacıyla hazırlanmış olan servis kullanma koşullarını dikkatle
okumaları rica olunur.
Amaç Turizm İletişim Bilgileri
TAC Ofis
0324 241 8181/8173
TAC Ofis Sorumlusu Zeki Gökerk
0 532 360 23 23
Adana Ofis:
0 322 458 07 24
5. Yemek Hizmetleri
TAC’de yemek hizmetleri Eurest / Sofra A.Ş. ya da öğrenci kantini tarafından sağlanır. Aylık yemek
mönüsü, öğrenci birliğinden bir temsilcinin ve görevli öğretmenlerin katıldığı Yemek Komite toplantılarında belirlenir. Hazırlanan mönü, yetkili diyetisyen tarafından incelenerek onaylanır. Her mönüde
salata büfesiyle birlikte dört çeşit yemek bulunur. Yemekhanede yatılı öğrenciler için ayrıca kahvaltı
ve akşam yemeği servis yapılır. İsteyen her öğrenci, bir dönem veya bir yıl için kayıt yaptırarak yemek
hizmetlerinden faydalanır.
6. Okul Üniforması
Okul üniforması, kampüs içinde bulunan okul mağazasında satılmaktadır.
III. OKUL KURALLARI
1. Genel Kurallar
a. Davranış Kuralları
Öğrencilerimizden kendilerine yakışır, olgun davranışlar beklemekteyiz. Başkalarını rahatsız edici,
aşağılayıcı ya da şiddet içeren davranışlara izin verilmeyecektir. Okulumuz ciddiyetini zedeleyici bu
tür davranışlara hoşgörü göstermeyecektir. Öğrencilerimizin birbirleriyle ve öğretmenleriyle ilişkilerinde terbiyeli, saygılı ve dürüst olmaları şarttır.
16
Öğrencilerimizin, okul içinde toplum kurallarına, gelenek, örf ve adetlerimize uygun davranışlar sergilemelerini bekliyoruz.
Okul Onur Puanı
Okulumuzda Ara Disiplin Uygulaması adında bir davranış izleme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemin amacı, öğrencinin bir okul hayatı boyunca olumlu ve olumsuz davranışlarını Okul Onur Puanı
olarak puanlamak ve öğrencilerin ve velilerin her zaman ulaşabileceği bir kayıt sistemi altında tutmaktır. Bir öğrencinin Okul Onur Puanı her okul dönemi başında 100 puandır. Öğrenci disiplin sorunları yaşadıkça puanı düşer, olumlu davranış sergiledikçe puanı artar. Sistem aynı zamanda da bir
öğrencinin yaşayabileceği disiplin sorunları karşısında, hatasını anlama yolunda kendisine yardımcı
olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencinin disiplin kuruluna sevkine kadar, disiplin sorununun
türüne bağlı olarak, aşağıda sıralanan basamaklar uygulanmaktadır:
1.
Okul Onur Puanının düşürülmesi (Olumsuz davranış sergilendiğinde uygulanır.)
2.
Yazılı uyarı, veliye durumun bildirilmesi ve işbirliği istenmesi
3.
Onur Kuruluna Sevk
4.
Disiplin Kuruluna Sevk
Bu basamakların bazıları davranışın türüne göre kaldırılabilir ya da tekrarlanabilir.
Okul Onur Puanı ile ilgili kayıtlar K12’de hem veli hem de öğrenci ekranında Eğitim Bilgileri / Özel
Davranış Listesi bölümünden takip edilebilir.
Onur Puanı Kategorileri 2013-2014
Positive Points / Pozitif Puanlar
Type of Behavior
Davranış Türü
1
Being the student of the
month
Ayın öğrencisi seçilmek
2
Being on charge of duties
in the activities organized
by the school
Okul tarafından düzenlenen etkinliklerde görev almak
Winning a medal or certificate on behalf of the
school
Okul adına madalya ya da sertifika kazanmak
4
Participating the community service activities
Toplum hizmetlerine katılım
5
Behavior worthy of appreciation
Takdir edilen davranış
6
Earning a Duke of Edinburgh Award
Duke of Edinburgh Programında ödül almak
3
Points
15
5-30
5-30
5-30
5-30
Bronze 30
Silver 60
Gold 100
17
Negative Points / Negatif Puanlar
Type of Behavior
Davranış Türü
Behavior against the
academic honesty policy
Akademik dürüstlüğe yakışmayan davranış
2
Violation of the rules
about mobile device
Cep telefonu ve diğer kişisel elektronik cihazlarla ilgili kurallara uymamak
-5
3
Being late to class
Derse geç kalmak
-3
4
Uniform violation
Üniforma ihlali
-5
5
Not delivering the book
to the library on due
date
Kütüphane kitabını zamanında teslim etmemek
6
Inappropriate behavior
Uygunsuz davranış
7
Verdict of
Council
Disiplin Kurulu kararı
1
Discipline
Points
-15
-5
(-5)-(-30)
(-5)-(-30)
i. Öğle Tatili
Öğle tatillerinde öğrencilerin, halen birçok sınıfta derslerin, bireysel görüşmelerin veya toplantıların
devam ettiğinin bilincinde olmaları ve buna göre davranmaları beklenir.
ii. Okul ve Okul Eşyalarına Zarar Verme
Okul eşyalarına zarar verme kabul edilir bir davranış değildir. Sıralara, duvarlara, dolaplara, vb. yazı
yazma da okul eşyalarına zarar verme kapsamına girer. Okulda herhangi bir eşyaya zarar verme
durumunda öğrenci anında disiplin cezası alır.
iii. Alkol, Uyuşturucu, Yanıcı Maddeler
Tarsus Amerikan Koleji’ne uyuşturucu, alkol veya yanıcı madde getirmek kesinlikle yasaktır. Öğrenciler okul içinde veya okulu temsil ettikleri bir faaliyette uyuşturucu ya da alkol kullanamazlar ve
etkisi altında bulunamazlar. Uyuşturucu, alkol veya yanıcı maddeye (işaret fişeği, havai fişek vb.)
sahip olmak ve bulundurmak Milli Eğitim Bakanlığı’nca okuldan uzaklaştırma veya tasdikname ile
ayrılma nedeni olarak belirlenmiştir.
iv. Sigara İçmek
Tarsus Amerikan Koleji sigara içilmeyen bir okuldur. Okul içinde ve kampüste sigara içmek kesinlikle
yasaktır. Öğrencinin sigara içerken görüldüğü veya sigara ile ilgili malzeme (sigara, çakmak, kibrit
vb.) bulundurduğu belirlenirse öğrencinin velisine haber verilecektir. Ayrıca öğrenci disiplin kuruluna
gönderilecektir. Veliden ya öğrenciyi gelip okuldan alması ya da öğrencinin okuldan ayrılmasına izin
vermesi istenecektir. Öğrenci yazılı uyarı alacak ve özürsüz devamsız olarak kayıt edilecektir. Durumun ikinci kez tekrarlanması halinde öğrenci disiplin kuruluna gönderilecektir.
v. Bilişim Cihazları (Cep Telefonları, İpod/MP3, Fotoğraf Makinesi & Video Kamera, vs.)
Cep telefonları ve benzeri elektronik cihazlar (iPhone, iPad, mp3/4 çalar vb) kapalı tutulur ve ders18
lerde, bayrak törenlerinde ve oditoryumda KULLANILAMAZ.
Bu kurala uymayan öğrenci aşağıdaki yaptırımlara tabi olacaktır:
El koyma süresinin hafta sonunu kapsaması durumunda öğrenci cihazını Cuma günü Bayrak Töreni
sonrasında alabilir, fakat Pazartesi sabahı dersler başlamadan önce tekrar iade etmek zorundadır.
Yatılı öğrenciler ise el konulan cihazlarını hafta içi akşamları kullanmak için alabilirler, fakat ertesi
sabah cihazı yeniden Müdür Yardımcısı ofisine bırakmak zorundadırlar. Cihazın teslim edilmemesi
durumunda yukarıdaki belirtilen yaptırımlardan sıradaki basamak uygulanır.
Sınıflarda ve okul sınırları içinde kamera çekimi yapmak, görüntüleri paylaşmak, internet sitelerine
koymak yasaktır.
Yukarıda belirtilen tüm elektronik aletler ancak dersin niteliğine ve işlenişine göre öğretmenin onayıyla, sınıfta ders aracı olarak kullanılabilir.
Not: Öğrencinin cep telefonunu kaybetmesi halinde okul sorumluluk almaz.
Telefon ile ilgili uygulama elektronik eşyalar ve fotoğraf makineleri için de geçerlidir.
Öğrencilerin kamera çekimi konusunda belirtilmiş kurallara uymamaları durumunda idari işlem uygulanır.
1. Sefer
Cihaza el konulur (3 okul günü).
Onur puanı düşürülür ve Müdür Yardımcısı tarafından sözlü uyarı verilir.
2. Sefer
Cihaza el konulur (5 okul günü).
Onur puanı düşürülür, öğrenci Onur Kuruluna sevk edilir ve Müdür Yardımcısı tarafından veliye
yazılı uyarı gönderilir.
3. Sefer
Cihaza el konulur (5 okul günü).
Öğrenci Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Onur puanı düşürülür ve “okul kurallarına uymadığı” gerekçesi ile yazılı kınama verilir.
4. Sefer
Cihaza el konulur (5 okul günü).
Öğrenci Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Davranış puanı düşürülür ve “okul kurallarına uymadığı”
gerekçesi ile disiplin işlemi yapılır.
vi. Kişisel Bilgisayarlar- Dizüstü Bilgisayarlar/Ipad/Tablet
Öğrenciler, akademik amaçla kullanılmak üzere, kişisel bilgisayarlarını (dizüstü, ipad, tablet) okula
getirebilirler. Kişisel bilgisayarlar, okul saatleri içinde kesinlikle oyun, sosyalleşme veya sohbet
amaçlı kullanılamaz. Kurallara uymayan öğrencilerin okula kişisel bilgisayar getirmelerine izin
verilmeyecektir. Öğrencinin sınıfa akademik amaçla kişisel bilgisayar getirip getirmeyeceğine ilgili
öğretmen karar verir. Öğrencilerin 20 dakikalık teneffüslerde ve öğlen teneffüslerinde kurallar
dahilinde akademik amaçla kişisel bilgisayarlarını kullanabilirler. Lütfen bilgisayarlarınızı uygun
şekilde kullanınız.
vii. Kağıt Oyunları
Okulumuzda kağıt oyunları, okey ve her türlü kumar kesinlikte yasaktır. Eğer tereddüt ettiğiniz bir
husus varsa müdür yardımcılarınıza danışınız.
19
viii. Sakız Çiğnemek
Okulumuzda sakız çiğnemek yasaktır.
ix. Okul Hakkında Bilgi Yayımlamak
Okul idaresince izin verilmeden öğrencinin okul hakkında herhangi bir bilgi (kaynaklar, makaleler,
internet sayfaları vb.) yayımlaması okuldan uzaklaştırma ve tasdikname ile ayrılma nedenidir. Öğrenciler aynı zamanda okulla ilgili herhangi bir forumda, yazılı veya sözlü yapacakları açıklamalardan
sorumludurlar.
x. Kimlik Kartı ve Okul Resmi Evrakı
Kimlik kartlarında veya okul resmi evraklarında tahrifat yapan öğrenciye okuldan uzaklaştırma veya
tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilir.
xi. Ulaşım Ve Servis Otobüsleri
Öğrencilerimizin ehliyetli olsalar bile okula araba ve motosiklet kullanarak gelmeleri öğrencilerimizin
can güvenlikleri açısından uygun değildir. Öğrenci taşıma işinin öğrenci velileri ve otobüs firmaları
arasında düzenlenmesine karşın, öğrencilerin otobüslerde okulumuzun öğrencisine yakışır duyarlılıkta davranmaları ve otobüs sürücüsünün dikkatini dağıtacak herhangi bir davranışın (radyo, kasetçalar açmak gibi), kazaya yol açabileceğini akıldan çıkarmamaları gerekmektedir. Öğrencilerin
trafikte bedensel zarar görmemeleri için yolculuk boyunca yerlerinde oturmaları ve her hareketleri ile
okulumuzu temsil ettiklerini unutmamaları gerekmektedir.
Okul kurallarımız servis araçları içerisinde de geçerlidir. Velilerin ulaşım ve servislerle ilgili sorunlarını
öncelikle servis birimine, çözülemediği durumlarda ise okul idaresine bildirmeleri gerekmektedir.
b. Bayrak Töreni ve Genel Toplantılar
Bayrak törenlerinde tüm öğrencilerimizden Türk Bayrağına ve İstiklal Marşına gereken saygı gösterilerek büyük bir coşku ile milli marşımızı seslendirmeleri beklenmektedir. Okulumuzda Pazartesi
sabahları 8.20’de, Cuma günleri ise saat 15.45’de bayrak töreni yapılır. Pazartesi sabahları ilk zil
8.20’de çalar ve öğrenciler tören alanında toplanırlar. Öğrencilerin törenlere üniforma ile gelmeleri,
sınıfları için belirlenmiş olan yerlerde bulunmaları, tüm duyuruları dikkatle dinlemeleri ve törenin niteliğine uygun bir ciddiyet içinde davranmaları gerekir. (Beden Eğitimi kıyafeti ile bayrak törenine
gelinemez.)
Bayrak törenlerinde uygunsuz davranışları olduğu tespit edilen öğrenci veya öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ilgili Müdür Yardımcılarına rapor edilirler ve haklarında idari uygulamalar başlatılır.
c. Rehberlik Saatlerimiz
Rehberlik saatlerimiz öğrencilerin rehber öğretmenleri ile birlikte sınıflarında gerçekleştirdikleri özel
programları içeren bir ders saatidir. Katılımın zorunlu olduğu rehberlik saatlerinde sınıf kuralları geçerlidir.
d. Acil Durum Uygulamaları
Acil durumlarda, okulun boşaltılması ile ilgili uygulamanın nasıl yürütüleceği sınıf duvarlarına asılmıştır. Programlanmış veya habersiz, bu gibi tatbikatlar periyodik olarak yapılacaktır. Bütün Acil
Durumlarda tam bir sessizlik beklenmektedir.
20
e. Okul Dışından Yemek Siparişi
Öğrencilerimizin okul dışından yemek (pizza, doğum günü pastası gibi) sipariş etmelerine izin verilmemektedir. Gelen siparişler okul kapısından geri gönderilecektir. Doğum günü kutlaması yapmak
isteyen öğrenciler yanlarında pasta getirebilirler.
2. Akademik Konularla İlgili Kurallar
a. Müdür Yardımcıları
12. Sınıflar ve IB Sınıfları Müdür Yardımcısı
: Hakan Sapmazlı
11 ve 10. Sınıflar Müdür Yardımcısı : Mutlu Kader
Akademik İşler ve 9. Sınıflar Müdür Yardımcısı
: Oğuz Korkmaz
Hazırlık Sınıfları Müdür Yardımcısı
: Ciara Johnson
İdari İşler Müdür Yardımcısı : Rüştü Sakallı
b. Okul Sonrası Destek Programı
1.
Bu program öğrencilerin akademik başarılarını yine okuldaki öğretmenlerin yardımıyla desteklemek amacıyla yapılmaktadır.
2.
Okulsonrası Destek Programı Haftalık Listesi öğrencilerin bütün yıl görebileceği yerlere asılacaktır.
3.
Bir öğrenci okulsonrası destek programına katılmak istediğinde, aynı gün saat 14:30’a kadar
ilgili müdür yardımcısına veli dilekçesiyle/faks/email ile birlikte başvurabileceklerdir. 4.
Müdür yardımcısı öğrencinin adını sharepoint sisteminde bulunan iki listeye kaydedecek.
Bunlardan birincisi Okulsonrası Destek Programı listesi, diğeri eğer gerekliyse Aktivite Otobüs
Servisi.
5.
Yoklamalar öğretmenler tarafından alındıktan sonra, ilgili ya da en yakın müdür yardımcısına
teslim edilecektir.
6.
Okulsonrası Destek Programı Pazartesi,Çarşambe ve Perşembe günleri saat 15:50-17:20
arasında yapılacaktır. Aktivite otobüs saatleri 17.30 dadır.
c. Sınav Kuralları
Sınavdan önce
Sınav başlamadan önce tüm gereçlerinizin eksiksiz olduğundan emin olunuz. (kurşun kalem, yedek
uç, silgi, hesap makinesi gibi ) Sınav esnasında bu gereçlerden hiçbirini arkadaşlarınızla ortak kullanamazsınız. Bunu yaparsanız kopya çekmiş sayılacaksınız. Öğrencinin kalemiyle ilgili bir sorunu
varsa, elini kaldırıp öğretmeninin yanına gelmesini bekleyecektir.
Sıranızın üzerinde sınavla ilgili bir yazı olmadığından ve tüm kitaplarla not kağıtlarının görüş alanından uzaklaştırıldığından emin olunuz. Sıranın üzerinde herhangi bir yazı, açık bir kitap veya bir not
kağıdı bulunduğunda kopya olarak nitelendirilecektir.
21
Sınav Sırasında
Sınav kağıtları bütün öğrencilere sorular görünmeyecek şekilde ters çevrilmiş olarak dağıtılacaktır.
Öğretmenden sınav başlamıştır uyarısını almadan soru kağıdını çevirmeyiniz. Sınav kağıdı dağıtıldığı
andan itibaren sınav başlamış sayılır. O dakikadan itibaren hiçbir öğrenci konuşamaz.
Gözetmen öğretmen, herkes soru kağıdını döndürebilir dediği anda sınava başlayabilirsiniz. Uyarı
gelmeden sınav kağıtlarınızı çevirmeyiniz.
Sınav kağıdınızla ilgili bir sorununuz varsa (eksik bir sayfa veya okunamayan bir bölüm gibi) elinizi
kaldırıp öğretmenin yanınıza gelmesini beklemelisiniz. Yüksek sesle soru sormak yasaktır, kopya
çekmek olarak nitelendirilecektir.
Sınavı erken bitiren öğrenci kağıdını teslim edemez. Sınav kağıdınızı sıranızın üzerinde tutunuz.
Kopya Çekmek
Öğrencinin arkadaşıyla konuşması, arkadaşına el işareti yapması veya başkasının kağıdına bakması kopya çekmek olarak değerlendirilir. Öğrencinin üzerinde veya görüş alanında herhangi bir
not bulunursa, bu kopya çekmek olarak değerlendirilir. Sınav sırasında gereçlerinizi arkadaşlarınızla
paylaşır veya cep telefonu kullanırsanız, bu kopya çekmek olarak değerlendirilir. Buna, diğer öğrencinin kâğıdına bakmak, başka bir öğrenciye kendi sınav kâğıdını göstermek, cevapları paylaşmak
veya başka bir öğrencinin cevap kâğıdını kopyalamak, sınav kâğıdını sınav salonu dışına çıkarmak
da dahildir.
Kopya çekerken yakalanırsanız sınav kağıdınız derhal alınacak ve sınav notunuz ‘’0’’ olacaktır. Durum ilgili müdür yardımcısına rapor edilecektir. Öğrenciden sınav bitene kadar sınıfta sessizce beklemesi ya da ilgili müdür yardımcısının ofisine gitmesi istenecektir. Öğrenciye aynı zamanda disiplin
işlemi uygulanacaktır.
* Sınavda uyulması gereken kurallar konusunda TAC Sınav Kuralları Politikası geçerlidir.
Sınavı Bitirmek
Öğrencinin sınav kâğıdına adını soyadını ve numarasını yazması kendi sorumluluğudur. Sınav gözetmeni sınav süresinin dolduğunu bildirdiğinde öğrenci yazmaya son vermeli, elindeki kalemi bırakmalı, sırasında kalmalı ve sınav kağıtlarını arkadan öne doğru göndermelidir. Sınav gözetmeninin
uyarısına rağmen yazmaya devam eden öğrenci kopya çekmiş sayılır.
Gözetmen tüm sınav kağıtlarını toplayana kadar öğrenci sırasından kalkamaz. Bütün yazılı kağıtları
toplandıktan sonra öğrenci sınıftan çıkabilir.
Özel Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri aşağıda belirtilen yazılı sınav kurallarına uymakla yükümlüdür.
22
1.
Öğrenci sınav salonuna girdikten itibaren sessiz olmalı ve öğretmenlerinin gösterdiği yere oturmalıdır.
2.
Öğrenci sınava gerekli ve yeterli malzeme (kalem, silgi...) yanında önceden getirmek durumundadır. Ayrıca öğretmen tarafından, dersin içeriği ve sınavın niteliğine göre, gerekli görülen diğer
ders araç gereci (hesap makinesi, cetvel, sözlük vb.) de yanında bulundurmak zorundadır.
Sınav sırasında söz konusu malzemelerin öğrenci arasında alışverişine izin verilmemektedir.
3.
Öğrencinin sınav sorularına sadece kendi bilgisi ve görüşleriyle, akademik dürüstlük ilkesi
doğrultusunda yanıt vermesi beklenmektedir. Türlü yöntemlerle başkasına ait yanıtları kendi
cevap kâğıdına aktarmak, önceden hazırlanmış çeşitli hatırlatma notlarından sınav sırasında
yararlanmaya kalkmak, sınav ortamını ve diğer arkadaşlarının konsantrasyonunu bozabilecek
davranışlar, o sınavdan “0” notu almak ve disiplin kurulan sevk edilmekle sonuçlanır.
4.
Öğrenci kâğıtların dağıtılıp tekrar toplanmasına ve öğretmenin yazılının bittiğini duyurmasına
kadar konuşmamalı, soru sormamalıdır.
5.
Öğrencinin sınav başladıktan sonra yüksek sesle konuşmasına, sınıfın sınav ortamını olumsuz
etkilemesi nedeniyle izin verilmemektedir.
6.
Öğrenci adını, soyadını, sınıfını, numarasını okunur bir biçimde sınav kâğıdına yazmak zorundadır.
7.
Öğrenci sınav kâğıdından sadece kendisi sorumludur. Yazılı esnasında öğrenciler başka öğrencilerin kâğıtlarına bakamaz, kendi cevap kâğıdından başkasının yararlanmasını sağlayamaz.
8.
Öğrenciler öğretmenlerin sınavı başlatma, bitirme ve sınavla ilgili tüm direktiflerini dikkatle dinlemek ve bunlara anında uymak durumundadır. Öğretmen “yazma sona ermiştir” dediği anda
tüm yazma işlemi duracak, kalemler sıranın üzerine konulacaktır.
Yukarıdaki sınav kurallarına uymayan öğrencinin sınav kağıdı alınır ve sınava devam etmesine izin
verilmez. Sınav notu “0” olur. Durum ilgili müdür yardımcısına rapor edilir. Öğrenci ilgili müdür yardımcısının ofisine gönderilir. Öğrenciye aynı zamanda disiplin işlemi uygulanır.
d. Proje (Dönem Ödevi)
Seçimi ve Teslimi
Her seviyedeki öğrencinin eğitim yılı süresince bir adet “proje (dönem ödevi)” yapması gerekmektedir. Öğrenciler, proje hazırlayacakları konuyu akademik yılın 2.ayının ilk yarısında yazılı olarak sınıf
rehberlik öğretmenlerine bildirirler. Proje yapmayı arzu ettikleri ilk 4 dersin isimlerini (bir dersin Türk
Edebiyatı olması şartıyla) önceliklerine göre sıralarlar.
Yazılı formları sınıf rehberlik öğretmenleri toplar. Proje konuları, Akademik İşlerden Sorumlu Müdür
Yardımcısı tarafından, sınıf rehber öğretmenleriyle beraber, öğretmenlerin iş yoğunluğu dikkate alınarak mümkün olduğunca eşit dağıtılır. Sınıf rehberlik öğretmenleri, öğrencilere proje konularını ve
ilgili öğretmenlerini bildirirler. Bildirimin ardından öğrenciler ilgili öğretmenleriyle görüşme yaparlar.
Konu seçimi için son tarih, 1 Kasım 2013 Cuma günüdür. Öğrenciler, bu tarihten sonra proje değişikliği yapamazlar. Her öğrenciye farklı konuda proje verilmelidir.
Gerektiği durumlarda grup projeleri verilebilir. Grup çalışması gereken projeşerde, tüm grup üyelerinin çalışmaya katılması zorunlu olup, çalışmalar öğretmen eşliğinde yapılır. Gruplar 3-5 kişiden
oluşur. Grup çalışmalarının değerlendirmesi öğrencilerin katılımları doğrultusunda yapılır. Grup öğrencilerine ayrı ayrı not verilir.
Ders öğretmenlerinin onayı üzerine öğrenciler birden fazla proje hazırlayabilirler.
Değerlendirme
Projenin başlangıç aşamasında, ödevin hazırlanmasında beklenen yöntemler, ödevin kalitesi ve
neye göre değerlendirileceği konularında öğrencilere açıklama yapılır. Öğrencilerin projenin her aşa23
masında (planlama, araştırma, değerlendirme ve yazma) öğretmenleriyle görüşebilmeleri için zaman
planlaması yapılır. Bunun amacı, öğrencilerin dönem ödevlerini ertelemelerini ve başka kaynaklardan izinsiz alıntı yapmalarını önlemektir. Dönem ödevleri 15 sayfadan fazla olmamalıdır.
Fuarlarda kullanılacak dönem ödevleri hariç tüm dönem ödevleri, en geç 16 Mayıs 2014 tarihine
kadar teslim edilmelidir. Geç kalınan her gün için, ödev notundan 20 puan düşürülecektir. Öğrencilerin ödevlerini hazırlamaları için 6 ay zamanları olduğundan, ödev hazırlamayı son zamanlara
bırakmamalıdırlar. Çok önemli sebeplerden (trafik, beklenmedik sebep) dolayı geç kalınmışsa ilgili
öğretmene bilgi verilir. Öğrenci, ödevin teslim edileceği Pazartesi günü hasta ise, ödevini okula zamanında göndermek öğrencinin sorumluluğundadır. Bazı öğretmenler öğrencilerin ödevlerini e-posta ile göndermelerine izin verebilir.
Dönem ödevi notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek 2.dönem proje puanı olarak e-okul
sistemine işlenir.
e. Ödev Politikaları ve Öğrenci Ajandası Kullanımı
Ödev Politikası ve Öğrenci Ajandası
Ödev Yapmanın Amaçları:
Eğitim ve öğretim araştırmalarının sonuçları ve deneyimler, ödev için daha çok zaman ayıran öğrencilerin okulda daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ödev ders çalışmanın önemli bir parçasıdır.
Düzenli ve sistemli ödev, aşağıdaki amaçlara hizmet eder:
sınıfta öğrenilen kavramların pekiştirilmesi,
eski ve yeni öğrenilenler arasında bağ kurulması,
öğrencinin araştırma, keşfetme, sorgulama ve yaratıcılık becerilerini geliştirmesi,
Tarsus Amerikan Koleji’nin eğitim ve öğretim amaçlarından biri olan, öğrencilerin üst düzey düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi,
akademik disiplin anlayışının yerleşmesi ve öğrencinin gelecekteki eğitim aşamalarında kendisi
için gerekli olacak etkin ders çalışma becerilerinin geliştirilmesi.
Düzenli ve sistemli yapılan ödev, öğrenmenin gelişmesine katkıda bulunurken, sınava hazırlık için
son dakikada yapılan ezbere dayalı çalışmaya engel olur.
Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin, öğrenmesi gereken becerileri ve etkin ders çalışma alışkanlıklarını geliştirebilmesi için birbirleriyle işbirliği yapmaları gereklidir.
Ödev Çeşitleri:
Derse Hazırlık Ödevleri – Öğrencilerin bir sonraki derse hazırlanması amacıyla verilen ödevler
Çalışma Ödevleri – Derste öğrenilen konuların pekiştirilmesi amacıyla verilen ödevler
Yaratıcı Ek Ödevler – Müfredatı zenginleştirmek ve öğrencilere farklı şekilde öğrenme fırsatları
yaratmak amacıyla verilen ödevler
Derste öğrenilen konuların düzenli olarak tekrar edilmesi, gibidir.
24
Velilerden Beklenenler:
Çocuklarının ödevlerine ilgi göstermeleri, ancak onların yerine ödevlerini yapmamaları ve başkalarının da yapmasına göz yummamalıdır.
Öğrencilerin ödevlerini özel öğretmenleri yapmamalı,
Çocuklarına, ödev yapmaları için belirli bir zaman dilimi ayırmaları konusunda yardımcı olmaları,
Çocuklarının kendilerine uygun ders çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı olmaları,
Herhangi bir endişeleri varsa, çocuklarının öğretmenleri ile iletişime geçmeleri beklenmektedir.
Öğrencilerden Beklenenler:
Ödevlerini ajandalarına kaydetmeleri ve gerekiyorsa anlamadıkları konuda soru sormaları,
Ders çalışmak için belirli bir zaman dilimi ayarlamaları,
Ödev yapmak için kendilerine en uygun ortamı sağlamaları,
Ödevlerini zamanında, doğru ve düzenli yapmaları,
Ödevlerini mümkün olduğunca yalnız yapmaları ve grup çalışmalarına aktif olarak katılmaları,
Öğrencilerin ödevlerini özel öğretmenlerine yaptırmamaları,
Anlamadıkları noktaları aydınlatmak için ofis saatlerinde öğretmenlerine başvurmaları gerekmektedir.
TAC Ödev Desteği:
Her öğrenciye, sene başında ödev, proje ve yazılı sınav tarihlerini not alabilecekleri bir “Öğrenci
Ajandası” verilecektir.
Velilerimiz de bu ajandalardan ödevleri takip edebileceklerdir.
Öğrencilerimizden her gün “öğrenci ajanda”larını okula getirmeleri ve önemli tarihleri
not almaları beklenmektedir.
TAC Ödev Politikası:
Sene başında, her sınıf seviyesi için ödev çizelgesi hazırlanacak olup, rehberlik saatinde öğrencilerimize bilgilendirme yapılacaktır.
Öğrenciler, bu çizelgelerden, haftanın belirli günlerinde hangi derslerden ödev yapmalarının beklendiğini öğrenecekler ve her akşam sadece belirli ders konularına yoğunlaşacaklarından planlama yapmaları kolaylaşacaktır.
Her öğrenciye, sene başında ödev, proje ve yazılı sınav tarihlerini not alabilecekleri bir “Öğrenci
Ajandası” verilecektir.
Velilerimiz de bu ajandalardan ödevleri takip edebileceklerdir.
25
Öğrencilerimizden her gün “öğrenci ajanda”larını okula getirmeleri ve önemli tarihleri
not almaları beklenmektedir.
f. Akademik Dürüstlük
Şeref Sözü (Kopya çekmek, Sahtecilik ve İntihal)
Gerçek öğrenim için dürüstlük, doğruluk ve karşılıklı saygı gereklidir. Tarsus Amerikan Koleji’nin misyonu, öğrenci başarısını arttıracak olan güven ortamının oluşturulması ve teşvik edilmesidir. Akademik dürüstlük bilincini kendi sorumluluğu olarak kabul eden öğrenci, bunun yararını hayatı boyunca
görecektir. Bu Şeref Sözü, öğrencileri gelecekte demokratik bir toplumun vatandaşları olmaya her
yönden hazırlama sürecinde onlardan beklenen davranışları temsil eder.
Akademik Dürüstlük – Tarsus Amerikan Koleji’nde akademik konularda belirli idari standartlara
uyulması şarttır. Aşağıda belirtilen bu standartlar, öğrencilerimizin yapmamaları gereken davranışları
içermektedir.
1.
Kopya çekmek: Kopya çekmek, “haksız kazanç elde etmek veya vermek amacıyla akademik, müfredat dışı veya okulla ilgili diğer çalışmalarda kuralları ihlal etmek ve onaylanmayan
bilgi alışverişinde bulunmak” şeklinde tanımlanır. (The American Heritage sözlüğü, 229)
Bazı kopya çekme örnekleri:
Başkalarına ait çalışmalardan bilgi kopyalamak, kendine veya başkasına ait bilgilerin kopyalanmasına izin vermek,
Yardımcı ders kitaplarını, kopya kağıtlarını, notları, kitapları, formülleri veya hesap makinası/cep
telefonu/bilgisayar/elektronik cihazlardaki bilgileri izinsiz kullanmak,
Sınavla ilgili bilgileri önceden izinsiz olarak elde etmek
2.
Sahtecilik: Sahtecilik, “adaletsiz veya haksız kazanç elde etmek amacıyla, bir aldatmanın
kasten uygulanması” şeklinde tanımlanır. (The American Heritage sözlüğü, 523)
Bazı sahtecilik örnekleri:
Bir başkasının çalışma, görsel malzeme ya da teknolojisini kendisininmiş gibi göstermek, ödevi
başka bir kişiden veya teknolojik bir kaynaktan satın almak veya satmak,
Değerlendirmeye sunulan bilimsel ya da diğer türde verilerde tahrifat yapmak,
İmza sahteciliği ve resmi kayıtlarda tahrifat yapmak.
3.
İntihal: İntihal, “başkalarının düşüncelerini veya çalışmalarını çalarak bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan kullanmak ve kendi görüşünüz gibi sunmak” şeklinde tanımlanır.
(The American Heritage sözlüğü, 1001)
Bazı intihal örnekleri:
Bilginin kaynağı uygun şekilde belirtilmeden başkalarına ait ifadeyi, anlatım şeklini, fikirleri, düşünce tarzını veya düzenini, programlama veya bilgisayar kodunu kendisininmiş gibi kullanmak.
26
Öğrencinin sorumlulukları:
Verilen tüm işleri, etkinlik ve sınavları, belirtilen sürece uyarak ve belirli politikalara göre kopya
çekmeden, tahrifat ve intihal yapmadan tamamlayarak, okul toplumundaki akademik dürüstlük
ortamını sürdürmek ve desteklemek.
Okulun Şeref Sözü Politikası’nı ve her öğretmenin ödev yöntemini anlamak
Ödevle ilgili Şeref Sözü’nün ihlali olabilecek herhangi bir belirsizliği, öğretmene sorarak aydınlatmak,
Kendi çalışmalarının uygunsuz olarak kullanılmasını önlemektir.
Velinin sorumlulukları:
Okul toplumundaki akademik dürüstlük ortamını desteklemek,
Okulun Şeref Sözü ve öğretmenlerin bireysel kılavuzları hakkında bilgi sahibi olmak,
Öğrenciye, kendisinden Şeref Sözü’ne uymasını beklediklerini bildirmek,
Şeref Sözü ihlali durumunda öğrenciye verilen cezayı desteklemektir.
Turnitin.com:
Elektronik iletişime bağlı olarak artan intihal teşebbüslerini kontrol edebilmek için, Tarsus Amerikan
Koleji “turnitin.com” servis ağına üye olmuştur. Bu servisle, öğrencinin ödev kağıtları ve projeleri,
geniş bir veri tabanı üzerinde karşılaştırılır. İzlenecek yönetmelik aşağıdaki gibidir:
Öğretmenler, kendi kaynaklarından ve “turnitin.com.” servisinden yararlanarak öğrenci ödevlerinde herhangi bir intihal olup olmadığını kontrol eder. Öğretmenler, öğrencilere yardımcı kaynakların
uygun şekilde kullanılmasıyla ilgili örneklemeler gösterir. Turnitin.com kontrolü sırasında ödevler,
veri tabanındaki, internetteki ve diğer kaynaklardaki başka ödevlerle karşılaştırılır. Teslim edilen
tüm ödevler, daha sonra “turnitin.com” veri tabanının bir parçası olur.
Öğrenci ve veliler, intihali önlemek amacıyla, teslim edilen tüm ödevlerin “turnitin.com” veri tabanına ekleneceğini kabul eder.
Ev Ödevi, Projeler ve Dönem Ödevlerinde Şeref Sözünün İhlali Durumunda:
Dönem ödevlerinin, ev ödevlerinin ve projelerinin intihalle ilgili olarak değerlendirmesinde aşağıdaki
politika uygulanacaktır:
Taslakta intihale rastlanırsa, bu öğrenci için “öğrenme vesilesi” olarak düşünülecektir. Öğretmen öğrenciyi intihal bulduğu konusunda bilgilendirecek ve öğrenciye bunun ne demek olduğunu ve nasıl
düzeltileceğini anlatacaktır. Öğrenci ödevin / projenin o bölümüne verilecek tüm puanı kaybedecektir. Öğrenci intihal yaptığı bölümü düzelterek projesine devam edebilecek ve ödevinin / projesinin
nihai şeklini teslim edecektir.
Teslim edilen nihai projede intihal bulunduğu takdirde, daha önceki sunulmalarda çalışmaya puan
verilmiş olsa da, sonuç olarak ödevin / projenin tümüne “0” verilecektir. İntihal, Şeref Sözü’nün ihlalidir. Bu nedenle öğretmenin, intihali nihai projede belgeleyip bu konudaki raporunu Öğrenci Müdür
Yardımcısına sunması gerekmektedir.
27
Öğrenci Hakları:
Herhangi bir şekilde ihlalden şüphelenildiğinde, öğrenciyle aşağıda belirtilen asgari haklar konusunda uzlaşılacaktır:
Gizlilik,
Öğretmen, idareci, danışman ve gerekli hallerde disiplin komitesi tarafından şeref sözüne haklı ve
doğru yönde başvurulur.
Sonuçlar: Şeref Sözü’nün ihlal edilmesi durumunda aşağıdaki sonuçlar doğar:
1.
İlk teşebbüs:
Ödev/sınav notu olarak “0”(sıfır) verilir.
İlgili müdür yardımcısı tarafından yazılı uyarı verilir.
İlgili danışmana, öğretmene ve veliye bildirilir.
2.
İkinci teşebbüs:
Ödev/sınav notu olarak “0”(sıfır) verilir.
Displin komitesine sevk edilir.
“kopya” The American Heritage sözlüğü, Yazan: William Morris. Boston: Houghton Mifflin, 1981.
“sahtecilik” Ibid
“intihal” Ibid
“W.T. Woodson Honor Code” W.T. Woodson High School. 31 Ağustos 2007 W.T. Woodson High
School
Haziran 2009 <http://www.fcps.edu/woodsonhs/guidance/academics/ai_honorcode.htm> .
g. Puan Sistemi ve Sınıf Geçme – Kalma Kuralları
Puanla Değerlendirme:
Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre
yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre
tespit edilir. Yazılı sınavlar, performans çalışması, ödev ve projeler, uygulamalar gibi tüm değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.
Her dönem her ders için öğrencinin puan cinsinden aldığı tüm değerlendirmelerin aritmetik ortalaması alınarak her ders için dönem puanı bulunur. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi
virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir:
28
Puan
Derece
85-100
(pekiyi)
70-84,99
(iyi)
60-69,99
(orta)
50-59,99
(geçer)
0-49,99
(geçmez)
Her ders için iki dönem puanının ortalaması alınarak yıl sonu puanı hesaplanır.
Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o
dersin ağırlıklı puanıdır.
Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilir.
Örnekler:
Yazılı
Puanı 1
Yazılı
Puanı 2
Yazılı
Puanı 3
Sözlü
Puanı 1
Sözlü
Puanı 2
Sözlü
Puanı 3
Dönem Puanı
62
50
44
60
45
40
50.16
41
30
44
50
40
45
41.66
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
İki Dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ve 2.dönem puanının en az 50 olması veya
birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması şartı gerekir. Lütfen bu
konu ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyiniz.
1.Dönem
2.Dönem
Sonuç
40
60
Geçer
60
40
Kalır
30
70
Geçer
20
70
Geçer
70
30
Kalır
Sınıf Geçme
Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre
tespit edilir. Diğer derslerindeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz.
29
Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Birinci yabancı dil dersi ve Türkçe dersi sınavlarından
en az geçer puan (50) alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına
devam ederler.
İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların 9. sınıfına kayıtları, okulların özel yönetmelikleri ve diğer mevzuat
hükümlerine göre yapılır.
İki dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması halinde hazırlık sınıfından, hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9. sınıfına; hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9. sınıfından hazırlık sınıfına
nakil veya geçiş, okulların özel yönetmelikleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Diğer seviyelerdeki sınıf geçme esasları şu şekildedir:
1.
Doğrudan Sınıf Geçme
Ders Yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer
2.
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme
Zayıfı olan öğrencilerden;
Bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu geçer. ANCAK , alt sınıflar da dahil
toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
Sınıf Tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğretim süresince en fazla 1 defa yapılır.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Öğrencilerden
a) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler
b) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar
sınıf tekrar ederler.
Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye
dahil değildir. Devamsızlık nedeniyle 12.sınıfta başarısız düşen öğrenciler 12.sınıfı tekrar ederler.
Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrenciler başarısız olunan derslerden sorumluluk sınavı dönemlerinde sınava alınırlar. Sorumluluk Sınavları
Öğrenciler sorumluluk sınavları döneminde;
a) Devam ettikleri ve önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, yılda 2 kez sorumluluk sınavına alınırlar. 12.sınıftaki öğrenciler ise ikinci dönemin ilk haftasında, ayrıca ders kesiminden bir hafta sonra ve ağustos ayının
son haftası/ eylül ayının ilk haftasında sınavlara alınırlar. Bu sınavlar gerektiğinde Cumartesi ve
Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı gün en fazla 3 sınav yapılabilir. 30
b) Sorumluluk sınavlarına alınacak öğrenciler ve sınavı yapılacak dersler ile ilgili hazırlanan listeler
sınavların başlamasından 5 iş günü öncesinde okul müdürlüğünce ilan edilir.
c) Sınavlarda bir dersten en az “Geçer” not alan öğrenci, o dersten başarılı sayılır. Sorumluluk sınavlarına girilmeyen derslerin yıl sonu puanlarında değişiklik yapılmaz. Öğrencilerin derslerden
başarılı olma, sınıf geçme ve alan/dala yönelme hakları sınavlardan önceki haliyle saklı tutulur.
Ancak sınavlardan aldıkları puanlara göre yıl sonu puanları ve yıl sonu başarı puanları yeniden
tespit edilir. h. Üniversitelere ve Yaz Okullarına Bildirim
Yurt dışına gönderilen resmi not çizelgeleri her iki dönemin notlarını ve yıl sonu notunu içerir. Resmi
not çizelgeleri öğrencilere “öğrenci kopyesi” olarak verilebilmektedir. Resmi kurumlara gönderilecek
olan not çizelgeleri Zarf içerisine kapatılmış ve damgalanmış olarak öğrenci ya da veliye verilir.
i. Üniversite Tavsiye /Referans Mektupları
Öğrenciler üniversite veya yaz okullarına kabulleri için gönderecekleri tavsiye mektuplarını üniversite kitapçığında özetlendiği gibi prosedürleri takip ederek yapmalıdırlar. Konuyla ilgili sorularınız
için lütfen Yurtdışı Üniversite Danışmanını görünüz.
Bütün tavsiye mektupları GİZLİDİR. Öğrenciler kesinlikle adlarına yazılmış olan mektuplara bakamazlar, okuyamazlar. Bu Tarsus Amerikan Koleji’nin politikasıdır ve yabancı üniversitelerin beklentileriyle eşleşmektedir.
Ayrıca tavsiye mektupları AYRICALIKTIR, HAK DEĞİL! Öğretmeninize sizin için olumlu tavsiye
mektubu yazıp yazamayacağını ve bu konudaki istekliliğini sormalısınız. Öğretmenin hakkınızda
olumlu yazmayabileceğini ya da gerekli detayları yazamayacağını bu yüzden de size “hayır” yanıtını verebileceğini bilmelisiniz. Tavsiye mektubu yazan öğretmenler bu önemli mektuplar için kendi
özel zamanlarını ve enerjilerini ayırırlar. Lütfen bu sürece itinayla ve tavsiye mektubunu yazacak
öğretmene saygı ve şükranla yaklaşınız.
j. Yurtdışında Öğrenim Görme
Bir akademik yılı yurtdışında okuduktan sonra TAC’deki sınıfına geri dönmek isteyen öğrenciler
için, “Denklik Belgesi” ve yurtdışında almış oldukları derslerin tamamlandığını gösteren not çizelgesi
gerekmektedir.
Okul politikaları gereğince, öğrenci değişim programına kabul edilen öğrencilerden yurt dışında okuyacakları yıl için TAC okul ücretinde %50 indirim yapılacaktır.
Öğrencilerimiz bir akademik yılı yurt dışında okumayı düşünüyorlarsa, Akademik Müdür Yardımcısı
ile iletişim kurmalıdırlar.
k. Öğrenci Gelişim Raporu / K12NET
Öğrenci gelişim raporları ve notları K12NET sistemi üzerinden yayınlanmaktadır. Öğrenci ve velilerimiz ders yılı başında ilgili müdür yardımcıları tarafından verilecek olan erişim şifreleriyle görüntüleme
yapabileceklerdir.
2 yarı dönem karnesi ve 2 dönem sonu karnesi notları öğretmenler tarafından K12NET sisteminde
güncellenecektir. Lütfen K12NET sistemimizi internet sitemizden düzenli olarak ziyaret ediniz.
31
3. Okul Giriş – Çıkışları
Okula Geliş ve Okuldan Erken Çıkma
Öğrencilerin sabah 8:15’de okulda bulunmaları gerekmektedir. Okul, bayrak töreni yapılan Cuma
günü dışında 15:35’de tatil olacaktır. Öğrenciler doktor randevuları veya diğer aktiviteleri için okuldan erken ayrılamazlar. Velilerin bu gibi randevuları okul çıkışına göre ayarlamaları gerekmektedir.
Öğrencinin okuldan erken çıkması ile ilgili talep ilgili müdür yardımcısına iletilmelidir.
4. Devam-Geç Kalma Kuralları
Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula
kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Öğrencinin devamsızlığı halinde veli okulu aynı gün içinde saat
9.30’a kadar telefonla bilgilendirir. Herhangi bir bilgi gelmediğinde, veliye öğrencinin okulda olmadığı
telefon mesajı ile bildirilir.
Okula gelinmeyen günlerin mazeretleri resmi bir belge ile belirtilmediği sürece, bu günler mazeretsiz
devamsızlık olarak sayılır. Mazeretsiz devamsızlık süresi 10 gündür. Devamsızlık süresi özürsüz 10
günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip
eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir. Sınavlara girmeyen öğrenciler varsa geçerli
mazeretlerini 5 işgünü içerisinde resmi olarak belgelendirmelidirler.
Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse
girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
İzin Dilekçesi
Veli, öğrencinin okuldan alınmasını zorunlu kılan durumlarda 3 gün önceden yazılı olarak izin başvurusunda bulunur. Alınan izin gerekçesi belgelendirilmelidir. (Hastalık durumunda, muayeneyi veya
tedaviyi yapan kurumdan bir belge, seyahat durumunda biletlerin fotokopisi özür tezkeresi ile öğrenci işlerine teslim edilir.)
Acil durumlarda ilgili müdür yardımcısı ile telefon aracılığıyla iletişim kurulmalıdır.
5. Sınavlar
Eğer öğrenci, önceden ilan edilen sınavın olduğu gün okula gelmezse veli, ilgili Müdür Yardımcısı
ile iletişim kurmalıdır. Devamsızlığın mazereti resmi bir belge ile en geç 5 iş günü içinde
(Doktor raporu, mahkeme sevki, karakol tutanağı gibi) bildirildiğinde öğrenci telafi sınavı
almaya hak kazanır.
Devamsızlığın mazeretinin resmi olarak belgelendirilmediği durumlarda öğrenci telafi sınavı alamaz ve o sınavdan “0” alır.
Öğrenciler okula sadece sınav almak için gelemezler.
32
Sınava devamsızlık durumunda öğretmeni ile görüşüp sınav tarihinin belirlenmesi tümüyle öğrencinin sorumluluğundadır.
Derse Kasten Girmeme
Öğrenciler okulda oldukları sürece derslere ve kulüp çalışmalarına katılırlar. İzinsiz derse girmeyen
öğrenci hakkında MEB Disiplin yönetmeliği uygulanır.
Geç Kalma
Öğrenciler birinci zil çaldığında sınıflarında olmalıdırlar. İkinci zil çaldıktan sonra sınıfa gelen öğrenci
geç kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrenciler geç kalma mazeretlerini ilgili müdür yardımcısına belirterek derse kabul kağıdı almak zorundadırlar.
Mazeretsiz geçler konusunda uygulanan ara disiplin uygulamaları aşağıdaki gibidir:
Derse Geç Kalma: (Sömestrede)
1. ve 2. Geçte - eksi 3 onur puanı
3. Geçte - müdür yardımcısından yazılı uyarı, veliye SMS mesajı, eksi 3 onur puanı
4. Geçte - veliye SMS mesajı, eksi 3 onur puanı
5. Geçte - disiplin kuruluna sevk, eksi 6 onur puanı
Derse mazeretsiz geç kalmayı alışkanlık haline getiren veya geç kâğıdı alıp dersine zamanında gitmeyen öğrenci derse kasten girmemiş olarak değerlendirilir ve hakkında
MEB Disiplin yönetmeliği uygulanır.
6. Binaların Ve Kampüsün Kullanımı
a. Revir
Revir saatleri 8.20-17.25’tir. Ders saatlerinde revire gitmek isteyen öğrencilerin ilgili müdür yardımcısından revir fişi alması gerekmektedir. Revirdeki tedavi bittiğinde revir fişiyle tekrar ilgili müdür
yardımcısına gelinmelidir. Okul doktoru ya da hemşirenin, öğrencinin durumunu ciddi bulması durumunda, veli ile haberleşerek öğrenci eve gönderilebilir.
b. Kütüphane
Korkut Beriker Kütüphanesi okul günleri 8:30 ile 17:25 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına
açıktır. Kütüphane öğle saatlerinde, teneffüslerde ve okul sonrası aktivite saatlerinde öğrencilerimizin hizmetindedir. Ders saatleri içinde kütüphane kullanılmaz.
Yaz tatilinde ve sömestr tatillerinde: Haftanın her günü 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açıktır. Lütfen gelmeden önce okul ile görüşüp kütüphanenin açık olup
olmadığını kontrol ediniz.
Kütüphane Materyallerinin İadesi:
Her öğrenciye kitap alabilmesi için kullanıcı hesabı verilir. Öğrenciler birbirlerinin adına kitap alamazlar. İade tarihi kütüphane görevlisi tarafından kitabın arkasına damgalanır. Kütüphane kitapları
33
iade tarihinde veya öncesinde getirilir. Daha uzun süreye gereksinim varsa kitap getirilip iade suresi
uzatılır. Geç getirilen kitaplar için günlük ücret üzerinden bir gecikme bedeli alınır. Geç kitaplar ile ilgili
öğrencilere, ilgili müdür yardımcıları ve kütüphane sorumlusu tarafından imzalanmış olan bilgilendirme mektupları, öğrenci işlerinden sorumlu asistanlarımız tarafından direk öğrencinin kendisine iletilir.
Ayrıca geç kitapları olan öğrencilerin listesi kütüphane panosunda güncellenmektedir.
Genel Kütüphane Kullanım Kuralları
Kütüphane bir çalışma ve araştırma ortamıdır. Sınıf kuralları kütüphanede de geçerlidir. Sınıfta olduğu gibi kütüphanede de her öğrencinin öğrenme hakkı bulunmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerden
kütüphane içerisinde sessiz olmaları ve her zaman saygı kuralları çerçevesinde davranış sergilemeleri beklenmektedir.
Kütüphanede yüksek sesle konuşmak, cep telefonunu kullanmak, koşmak, yemek ve içmek, internette uygun olmayan sayfalara bakmak, video oyunları oynamak gibi davranışlar sergileyen, kütüphaneyi sadece sohbet ortamı olarak kullanmak isteyen ve belli bir çalışma hedefi olmaksızın ortada
dolaşan öğrenciler görevli öğretmenler veya kütüphane görevlileri tarafından ilgili müdür yardımcısına rapor edilirler. Gerek görüldüğü takdirde bu davranışları sergileyen öğrencilerin kütüphaneyi terk
etmesi istenir.
Kayıp ve hasar görmüş kitapların yerine yenisi getirilir veya parası ödenir. Bu konuda belli bir sınırı
aşan öğrenciler İlgili Müdür Yardımcısına rapor edilir. Eğer öğrenci kitaplarını teslim tarihinden daha
geç teslim ederse okul tarafından belirlenen gecikme bedelini ödemek zorundadır. Süresi içinde
kitabını iade etmeyen ya da kaybolmuş, hasar görmüş kitapların ücretini ödemeyen öğrenciler kütüphaneden başka kitap alamazlar.
Bazı derslerden muaf tutulan Öğrencilerin ders saatini kütüphanede geçirmesi gerekmektedir. Bu
öğrencilerin yoklaması, kütüphane sorumluları tarafından dersin başında ve sonunda alınır.
Dersin başında ve sonunda yoklamaya katılmayan öğrenci kütüphane görevlileri tarafından ilgili
Müdür Yardımcısına rapor edilir ve idari uygulama yapılır.
Öğrenciler değerli eşyalarını yanlarına almak kaydı ile montlarını ve çantalarını girişteki dolaplarda
bırakmak zorundadırlar. Değerli eşyalarını yanlarına almayan öğrencilerin kaybettikleri eşyalarından
okul idaresi sorumluluk almayacaktır.
Öğrencilerden öğle saati bitiminde ve ders saatinin sonunda bulundukları ortamı düzenli bırakmaları
beklenmektedir. Buna, sandalyelerini yerine yerleştirmek ve aldıkları kitap ve dergileri düzenli bırakmak da dahildir.
Geç Kitap İadelerinde Ara Disiplin Uygulamaları:
Öğrenci belirtilen sürede kitaplarını getirmedi ve kitap cezaya girdi: Öğrenciye hatırlatma yazısı
ve -5 onur puan;
Öğrenci ikinci hatırlatmada kitabını getirmedi (3 hafta sonra): Öğrenciye ve veliye hatırlatma yazısı
ve -5 onur puanı;
Öğrenci üçüncü hatırlatma süresinde kitabını getirmedi (3 hafta sonra): Onur kuruluna sevk ve -5
onur puanı; onur kurulunun veliye mesajı;
Öğrenci dördüncü hatırlatma süresinde kitabını getirmedi (bir hafta sonra): Disiplin kuruluna sevk.
Sevk hakkında öğrenci ve veliye mektuplar. Disiplin kurulu kararına ek olarak -20 onur puanı
34
düşürülür.
Öğrenci bu süre içinde kitabı kendisi satın aldığında ya da bedelini ödediğinde, yukarıdaki süreç
durdurulur.
c. Fotokopi Makinaları
Özel durumlar sebebi ile derslere katılamayan ve o günün ders notlarını kaçıran öğrenciler bu derslerin notlarını kütüphane sorumlusu ve ilgili Müdür Yardımcıları ile görüşüp kütüphanede fotokopi
çektirebilirler.
d. Bilgisayar Laboratuvarları
Öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayarlar temel olarak Tarsus Amerikan Koleji kütüphanesindeki
bilgisayarlardır. Öğrenciler bilgisayar laboratuvarını yalnızca akademik çalışmalar için kullanacaklardır. Bilgisayarların oyun, sosyalleşme, sohbet ya da okulla ilgili olmayan amaçla kullanımına izin
verilmeyecektir. Bilgisayar laboratuvarı hafta içinde saat 15:35’e kadar öğrenci kullanımına açıktır.
Öğrenciler ders saatlerinde bilgisayar laboratuvarına gitmek için ilgili müdür yardımcılarından izin alacaklardır. Bilgisayar laboratuvarının kullanımıyla ilgili kurallar laboratuvar kapısına asılacaktır. Laboratuvar, dönem ödevi gibi başlıca projelerin teslim tarihlerinden önce baskı almak için kullanılamayacaktır.
e. Kafeterya ve Kantin
Kafeterya, kantin ve okul bahçesi her TAC öğrencisinin temiz tutması gereken mekânlardır.
Öğrenciler bulundukları mekânlardaki nöbetçi öğretmenin uyarılarına uymak zorundadır.
Öğrenci Kantini Kullanım Saatleri:
Sabah saat 8:25’e kadar,
15 ve 10 dakikalık teneffüsler,
Öğle saatleri ve
Okul sonrasıdır.
f. Sınıflar ve Koridorlar
Temiz bakımlı ve öğrenmeye uygun bir ortamda yaşamak her TAC öğrencisinin hakkıdır. Buna bağlı
olarak kampüsü korumak, temiz tutmak ve doğasına zarar vermemek, sıraların, duyuru panolarının,
duvarların ve diğer araç ve gereçlerin korunması ve iyi tutulması her TAC öğrencisinin sorumluluğudur.
Olumsuz davranışları tespit edilen öğrenciler ilgili Müdür Yardımcısına rapor edilir ve idari uygulamalar yapılır.
Sınıf içerisinde sudan başka içecek içilmesi ve sınıflarda yiyecek maddeleri tüketilmesi yasaktır.
Öğrencilerin belirtilmiş kurallara uymamaları durumunda idari işlem uygulanır.
Özel Tarsus Amerikan Koleji’ndeki öğrencilerin sınıf içerisinde uyması gereken kurallar aşağıda
belirtilmiştir:
35
Öğrenci:
1. Teneffüs bitimini ifade eden ilk zilde uyarılmayı beklemeden sınıfında olur.
2. Ders araç-gereçlerini eksiksiz getirir, öğretmen derse girmeden hazırlanır.
3. Öğretmeni tarafından verilmiş alıştırma ve ödevleri zamanında yapar.
4. Sırasında diğer derslerle ilgili araç gereç bulundurmaz.
5. Ders sırasında başka konular ve derslerle ilgilenmez.
6. Dersi derste öğrenmekle yükümlüdür.
7. Sınıfta sessizce öğretmenini bekler, öğretmen sınıfa girince ayağa kalkar ve selamlar.
8. Öğretmen tarafından verilen yönergelere uyar.
9. Müzik çalar, cep telefonu, bilgisayarını ders saatleri dışında kullanır.
10. Ders sırasında öğretmenden izin almadan yerinden kalkmaz, derslik dışına çıkmaz.
11. Ders sırasında sorularını, görüşlerini sadece öğretmeninden söz isteyerek ifade eder, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sözüne saygılıdır.
12. Derse aktif olarak katılır, dinler, aynı görüşte olmasa dahi başkalarının görüşlerine ve katılımına
saygılıdır.
13. Tüm öğretmen ve yöneticilerine karşı saygılı davranmakla yükümlüdür.
14. Ders bitiminde sırasını toplar.
15. Yiyecek ve içeceğini sınıfın dışında yer ve içer.
16. Sakız çiğnemez.
17. Hiçbir şekilde sırasına yazı yazmaz, okul malını korur, zarar verecek davranışlarda bulunmaz.
18. Dersten çıkış zili çalsa bile, öğretmeni izin vermeden yerinden kalkmaz.
Yukarıda belirtilen sınıf kuralları çerçevesinde ders esnasında öğrencilerden bu kurallara
uymaları beklenir. Arkadaşlarının öğrenme hakkını ve öğretmenlerinin de öğretme hakkını engelleyen her türlü davranış aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda büyük bir titizlikle değerlendirilir ve olumsuz davranışlar tekrarlandığında öğrenci, MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği gereğince
Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
1. DERSTE İZİNSİZ KONUŞMA
2. ARAÇ GEREÇ GETİRMEME
3. YÖNERGELERİ YERİNE GETİRMEME
4. İNGİLİZCE OKUTULAN DERSLERDE TÜRKÇE KONUŞMA
36
Yukarıdaki konularla ilgili Ara Disiplin Uygulaması aşağıdaki gibidir:
Her seferinde 10 onur puanı düşülür.
1.seferinde müdür yardımcısından yazılı uyarı ve veliye mesaj
2.seferinde onur kuruluna sevk
3.seferinde disiplin komitesine sevk
7. TAC Üniforma Kuralları
Öğrenciler okul üniforması giyme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemeleri ile birlikte, TAC
öğrencileri olarak okulun öğrenci kılık-kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Tüm öğrenciler, derslerde ve ders aralarında kurallara uygun bir şekilde giyinmiş olmalıdırlar. Öğrencilerimizin okula
temiz, özenli ve kurallara uygun olarak gelmesi beklenmektedir.
Okul üniforması kampüs içinde bulunan mezunlar derneği satış ofisinde satılmaktadır.
Kız Öğrenciler:
Kapişonlu bordo renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
Kapişonlu siyah renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
Kapişonlu gri renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
Beyaz renkli uzun kollu TAC logolu t-shirt
Siyah renkli uzun kollu TAC logolu t-shirt
Beyaz renkli kısa kollu, yakalı, TAC logolu t-shirt
Beyaz renkli kısa kollu, kol yanında TAC logosu olan t-shirt
Siyah renkli kısa kollu, kol yanında TAC logosu olan t-shirt
TAC logolu beyaz gömlek
Pileli ekose etek
Siyah pantolon
Diğer markalı sweatshirt, t-shirt ya da gömlekler giyilmez. Gömlek altına düz beyaz veya TAC logolu
tişört giyilmelidir. Baskılı, yazılı veya farklı renklerdeki tişörtler, TAC spor forması bile olsa, giyilemez.
İçe giyilen tişört gömleğin alt uçlarından, dışarı çıkmayacaktır. Siyah veya beyaz renkli ayakkabı,
spor ayakkabı veya botlar giyilebilir. Sandalet veya terlik giyilmez. Tayt ya da tayt benzeri pantolonlar
giyilmez. Renkleri siyah veya lacivert olsa da, blucin tarzında (taşlanmış veya soluk renkli) veya kargo
pantolonu tarzında (yanları geniş cepli) pantolonlar giyilmemelidir.
Erkek Öğrenciler:
Kapişonlu bordo renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
37
Kapişonlu siyah renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
Kapişonlu gri renkli üzerinde Tarsus Amerikan Koleji logosu olan sweatshirt
Beyaz renkli uzun kollu TAC logolu t-shirt
Siyah renkli uzun kollu TAC logolu t-shirt
Beyaz renkli kısa kollu, yakalı, TAC logolu t-shirt
Beyaz renkli kısa kollu, kol yanında TAC logosu olan t-shirt
Siyah renkli kısa kollu, kol yanında TAC logosu olan t-shirt
TAC logolu beyaz gömlek
Bej pantolon
Diğer markalı sweatshirt, t-shirt ya da gömlekler giyilmez. Gömlek altına düz beyaz veya TAC logolu
tişört giyilmelidir. Baskılı, yazılı veya farklı renklerdeki tişörtler, TAC spor forması bile olsa, giyilemez.
Siyah veya beyaz renkli ayakkabı, spor ayakkabı veya botlar giyilebilir. Sandalet veya terlik giyilmez.
Blucin tarzı veya kargo tarzı pantolonlar (yanları geniş cepli), bej renkli de olsa, giyilemezler. Erkek
öğrenciler, saçları kesilmiş ve tıraş olmuş bir şekilde okula gelmelidirler.
Öğrenciler, dikkati çekecek hiçbir çeşit takı takamazlar. Erkek öğrenciler küpe, iğne vs.
takamazlar.
Saçlar: Kız ve erkek öğrencilerimizin yüzleri açık olacak şekilde, bakımlı, TAC gencine yakışır biçimde düzgün saçlarla okula gelmesi beklenmektedir. Bakımsız, dağınık ve aşırı uzun saçlarla okula
gelinmesi uygun görülemeyecektir.
Erkek öğrencilerimizin sakallı olarak okula gelmesi kesinlikle yasaktır.
Makyaj: Makyaj kesinlikle yasaktır. Tırnaklar uzatılamaz, parlatıcı ve oje sürülemez. Bu tür makyaj
malzemelerini üzerinde taşıdığı tesbit edilen öğrencilerin bu tür eşyaları müdür yardımcıları tarafından alıkonacaktır.
Takılar: Takı ve aksesuara izin verilmez . Kullanan öğrenciler uyarılacak, devam etmeleri halinde
eşyaları Müdür Yardımcıları tarafından alınacak, velileri okula çağırılarak onlara teslim edilecektir.
Dövme ve “piercing”: Öğrencilerin okul döneminde dövme veya “piercing” yaptırması tavsiye
edilmemektedir. Bunların görünür olması ise okul kurallarına aykırıdır.
Serbest Kıyafet Günleri
Öğrencilerimize önceden duyurulmak kaydı ile serbest kıyafet uygulamaları yapılabilir. Bu günlerde
öğrencilerimizden aşağıda belirtilen kurallara uymaları beklenmektedir:
kıyafetlerinde abartı olmamasına özen göstermek,
makyaj yapmamak, renkli lens kullanmamak
terlik giymemek
38
askılı ve kolsuz bluz giymemek
dövme veya “piercing” ‘in görünür olmaması
Kıyafet kurallarına uymayan öğrenciler asla okula alınmazlar, okul onur puanı düşürülür
ve hakkında aşağıda belirtilmiş olan yaptırımlardan biri uygulanır:
Öğrencinin velisi aranır uygun kıyafet getirmesi istenir.
Öğrenci eve gönderilir.
Öğrencinin Mezunlar Derneği Satış Ofisinden uygun kıyafet alması istenir.
Okul içersinde üniforma ihlalinin devam etmesi durumunda aşağıdaki prosedür izlenir:
I. Okul Üniforması İhlali:
1. kez -5 Onur Puanı, Müdür Yardımcısının sözlü uyarısı
2. kez -5 Onur Puanı, Müdür Yardımcısının yazılı uyarısı, Veliye SMS Mesajı
3. kez -5 Onur Puanı, Veliye SMS Mesajı
4. kez -10 Onur Puanı, Disiplin Kuruluna sevk
5. kez -10 Onur Puanı, Veliye SMS Mesajı
6. kez -10 Onur Puanı, Disiplin Kuruluna sevk
7. kez -10 Onur Puanı, Veliye SMS Mesajı
II. Okul üniformasından tamamen farklı bir kıyafet ile okula gelmek:
Öğrenci üniformalı gelmediğinde okula alınmaz.
Kuralın tekrar ihlal edilmesi durumunda öğrenci disiplin komitesine sevk edilir.
8. Geziler ve Gezi Kuralları
Öğrencinin okul gezilerine katılabilmesi için mutlaka imzalı veli dilekçesinin önceden okul idaresine
teslim etmesi esastır. Aksi takdirde öğrenci o geziye kabul edilmez. Gezi boyunca velilerimizin, okul
kayıtlarında yer alan iletişim bilgilerinden ulaşılabilir olmaları gerekmektedir.
Okul gezilerimiz, birer okul etkinliği olduğuna göre tüm okul kurallarımız gezilerimiz için de geçerlidir.
Öğrencilerimiz, bu gezilerde okulu temsil ettikleri bilinciyle ve bir TAC öğrencisine yaraşır biçimde
onurlu ve örnek davranmalıdırlar. Veli izni ile çıkılan bu gezilerde sorumluluk, başta öğrenci olmak
üzere velilerimiz, okul yöneticileri ve öğretmenlerine aittir. Kurallara uymayan öğrencilerimizin velileri,
sorumlu yönetici veya öğretmenler tarafından hemen bilgilendirilir.
Geziye katılan tüm öğrenci, öğretmen ve yetkililerin güvenliği açısından gezi sırasında geziye katılan
herkesin önceden belirlenen yerlerinde oturmaları, otobüslerde koridorlarda gezinmemeleri, müzik
dinlemek için özel isteklerde bulunmamaları ve şoförün dikkatini hiçbir şekilde dağıtmamaları gerekmektedir.
39
Otellerde, diğer müşterilerin huzurunu kaçıracak biçimde gürültü yapmamaları, otel mallarına zarar
vermemeleri zorunludur. Verilen zarar, bizzat Öğrenci tarafından anında ödenir.
Gezilen yerlerde öğrenciye yakışır görünüm ve davranış sergilemeleri tüm öğrencilerden beklenmektedir. Olumsuz davranış sergileyen öğrencilerimiz, daha sonra yapılacak gezilerden men edilirler.
Önceden belirlenen saatlere sadık kalınması ve bireysel davranılarak grubun ahenginin ve programının bozulmaması gerekmektedir. Gezilerin bir bütünlük içinde gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için, özel isteklerde bulunulmaması, geçerli bir mazeret gösterilmedikçe öğretmen, öğrenci ve
velilerimizden belirli zamanlarda gruptan ayrılma taleplerinin gelmemesi önemle rica olunur.
Velinin makul ve geçerli mazereti ile gezinin belirli bir yerinde gruptan ayrılmaya hak kazanan öğrencilerimize, hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz.
Gezilerin bitiminde, görevlendirilen öğrenci ve öğretmenlerin gezi hakkında bir rapor hazırlayarak
Lise Müdürlüğü en kısa zamanda iletmeleri gerekmektedir.
Geziye katılmayan öğrenciler, hiçbir şekilde okuldan izinli sayılmazlar.
9. Sosyal Etkinlikler
İzin: Okul saatleri dışındaki çalışmalara veya okul dışı gezilere katılmak için öğrenci velisinin bir izin
belgesi doldurup imzalaması gerekmektedir.
Kulüp Üyeliği: Her öğrencinin bir kulüp çalışmasına katılması zorunludur. Kulüp seçimlerinde öğrenciler belirtikleri tercih sırasına göre yerleştirilirler. Bazı kulüpler ise önceden duyurdukları bazı
kriterlere göre öğrenci seçebilirler.
Kulüp Etkinliklerine Katılma: Öğrenciler, katıldıkları kulübün okul sonrası ya da hafta sonu çalışmalarını, okul dışı gezilerini, proje hazırlama gibi etkinlikler gerektirip gerektirmediğini, bunların neler
olduğunu ders yılı başında öğrenirler ve bunlara katılmakla yükümlüdürler.
Öğrenciler katıldıkları kulüp ve komitelerde yaptıkları çeşitli etkinliklerden onur puanı kazanmaktadırlar.
Kulüp Danışman Öğretmeni: Her kulüp ve komitenin bir danışman öğretmeni vardır. Ayrıca, okul
sonrası çalışma, tiyatro, konser, gezi ve benzeri diğer öğrenci etkinliklerinin tümü, ancak bir danışman öğretmenin sorumluluğunda ve önceden okul idaresinden izin alınarak gerçekleştirilir.
Geziler: Okul tarafından yalnızca eğitim amaçlı geziler düzenlenir. Bölüm başkanının ve kulüplerden
sorumlu öğretmenlerin Tarsus ilçe sınırları içinde ve dışında düzenledikleri gezilerle ilgili olarak idari
kurula gezi tarihinden 6 hafta önce başvurarak ayrıntılı bilgi vermeleri ve onay almaları gerekir. Gezilerde her 10 öğrenci için bir öğretmen görevlendirilir. Okul kurallarımız okul gezilerimiz için de geçerli
olup öğrencilerin MEB Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin İkinci Kısım Birinci Bölümü’nde Madde 5’te
yer alan tüm kurallara uyması beklenir. Gezilerde öğrencilerimiz okullarını temsil ettiklerini unutmamalıdırlar. Eğitim amaçlı gerçekleştirilen bu gezilere tüm öğrencilerimizin katılımı zorunlu olup sene
başında imzaladıkları “Gezi ve otobüs kuralları” yıl boyu geçerlidir. Bu gezilerde ve/veya üniversite
gezilerinde kurallara uyulmaması halinde veliler sorun yaratan öğrencileri bulundukları yerden almak
durumundadırlar. Geziden dönüldüğünde ise bu öğrenciler hakkında idari işlem yapılır.
Okulun Temsil Edilmesi: Disiplin cezası almış veya Okul Onur Puanı 50’nin altına düşmüş bir öğrenci, maç, turnuva, festival gibi herhangi bir etkinlikte okulumuzu temsil edemez, okul içinde veya
dışında yapılan törenlerde ödüllendirilemez. Bu kural, yazın yapılacak etkinlikler için de geçerlidir.
40
Eğer bir grup öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uluslararası ya da
ulusal bir etkinliğe katılmak üzere seçilmiş ve görevlendirilmişse katılmaları zorunludur.
Yoklama: Kulüp çalışmaları da dersler gibi yoklama alınan ve devam zorunluluğu olan etkinliklerdir.
Öğrencinin kulüp toplantı ve etkinliklerine katılmamasına, ancak hastalık nedeniyle veya çok önemli
durumlarda velinin toplantı veya etkinlik saatinden önce Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne yazılı olarak başvurması üzerine izin verilebilir. Okulda olan öğrencinin o günkü kulüp ve komite çalışmasına
izinsiz olarak katılmayan öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir.
Kulüp çalışmalarına katılmayan öğrenci Derse Kasten girmemiş sayılır ve o şekilde değerlendirilir.
Toplantıların yanı sıra kulüplerin düzenlediği gezilere katılım zorunludur. Öğrencilerin
özürsüz ve izinsiz katılmaması durumunda idari işlem yapılır.
10. Toplum Hizmetleri
Toplum Hizmetleri okulumuzun en etkili faaliyetlerinden biridir. Toplum Hizmetlerine katılan bir öğrenci, toplumda farklı kesimlerin varlığına tanık olur ve yaşam biçimleri hakkında fikirler edinir. Hizmet
götürdükleri insanlarla iletişime girer, onların yaşamlarında ne tür güçlüklerin olduğunu görür, eğer
mümkünse onların yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalarda bulunur. Bu çalışmalar aynı zamanda
öğrencinin geleceği konusunda referanslarını oluşturması açısında da önemlidir.
Toplum Hizmetleri Nasıl Yapılır?
Öğrenciler kendi komitelerini oluştururlar ve hangi konuda çalışacaklarına karar verirler. Gözetmen
olması için bir öğretmenlerine teklif götürürler. Toplum hizmetleri koordinatörüyle yapacakları ilk toplantıda hedeflerine ve bu hedeflere nasıl ilerleyeceklerine karar verirler; böylece işe başlarlar.
2012-2013 Eğitim Yılında Kurulan Toplum Hizmetleri Komiteleri:
1.
Köy Okulu Komitesi
2.
Hayvan Barınağı Komitesi
3.
Çevre Okullar Akran Dayanışma Desteği
4.
Çevre Okullar İngilizce Desteği
5.
Çocuk Esirgeme Kurumu Komitesi
6.
Görme Engelliler için Kitap Okuma Komitesi
7.
Huzurevi Komitesi
8.
TEMA Komitesi
9.
Zihinsel Engelliler Komitesi
10. Sanat Destek Komitesi
11. Gezici Kütüphane Komitesi
12. TAC Çalışanlarını Destekleme Komitesi
41
IV. DİĞER KONULAR
a. Rehberlik Servisi
Rehberlik Servisi öğrencilerimizin ruh sağlığını ve akademik başarısını takip etmektedir. Veli ve öğrenci görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır.
b. Ödüller
Tarsus Amerikan Koleji her eğitim yılı sonunda akademik ve müfredat dışı etkinliklerde üstün başarı
gösteren öğrencilerini ödüllendirmektedir. Öğrencilerimiz sınıf içinde ve müfredat dışı faaliyetlerde
yapabileceklerinin en iyisi için teşvik edilirler. Ertan Dumanlı Ödülü, İbrahim Akış Tarih Bursu, ara
sınıf başarı bursu, ve yılın öğrencisi ödülleri gibi çeşitli başlıklardaki ödüller okulun Bahar Ödülleri
töreninde öğrencilere takdim edilir.
c. Cezalar
Disiplin Komitesi ve Onur Kurulu
Disiplin Komitesi, okul müdürü veya müdür yardımcısı yönetiminde bir yabancı öğretmen temsilci,
bir Türk öğretmen temsilci, Öğrenci Onur Kurulu Başkan Yardımcısı ve Okul Aile Birliği Başkanı’ndan
oluşur. Önemli bir disiplin problemi olması halinde, ilgili öğretmen rapor hazırlayarak konuyu ilgili
müdür yardımcısına bildirir. İlgili müdür yardımcısı konuyu disiplin komitesine sunulmak üzere okul
müdürüne iletir. Okul müdürü, ayrıca, konu ile ilgili öğrencinin rehberlik öğretmenine bilgi vererek öğrenci ile görüşülmesini ve disiplin komitesine yazılı bir rapor hazırlanmasını talep eder. İlgili öğrencinin
disiplin komitesi toplantısına katılımı zorunlu olduğundan, toplantı günü ve saati yazılı olarak bildirilir.
Öğrenci konu ile ilgili bir ifade tutanağı ve bir de savunma tutanağı yazacaktır.
Genel Onur Kurulu üyeleri okulun tüm öğrencileri tarafından seçilmektedir. Seçilen üyeler bir araya
gelerek sınıf seviye temsilcilerini belirlerler. Belirlenen 12.sınıf temsilcisi, Onur Kurulu Başkan Yardımcısı seçilir. Danışman öğretmen komite başkanı olarak görev yapar. Davranışsal disiplin problemi
olan öğrenciler ilgili müdür yardımcısı tarafından onur kuruluna sevk edilebilir. İlgili müdür yardımcısı
ile onur kurulu değerlendirmesi sonucu konunun disiplin komitesine sevk edilip edilmeyeceğine
karar verilir.
Disiplin Komitesi ve Onur Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelik ve Kurallarını uygular.
42
43
FRIDAY only
Buses leave
FRIDAY Flag Ceremony
TUESDAY only
Break (10 min.)
TUESDAY only
9th Period
TUESDAY only
Buses leave
Departure for Late Buses, every school day
Afterschool Session 2
MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY
Afterschool Session 1
Break (10 min.)
Events (English)
MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY
Buses leave
except Tuesday and Friday
MONDAY only
Flag Ceremony
1st Period
Long Break (15 min.)
2nd Period
Break (10 min.)
3rd Period
Break (10 min.)
4th Period
Break (10 min.)
5th Period
Lunch Break (40 min)
6th Period
Break (10 min.)
7th Period
Break (10 min.)
8th Period
School Buses Arrive
Events (English)
V. EKLER
1.Günlük Zaman Çizelgesi
15.42
1st Bell/1. Zil
14.52
14.02
13.10
11.52
11.02
10.12
9.22
8.25
1st Bell/1. Zil
15:50
15.35-15.45
16:30
15.45-16.25
15.35-15.45
17.30
16.40-17.20
16.30-16.40
Times
15.50-16.30
15:40
08.30-09.10
09.10-09.25
09.25-10.05
10.05-10.15
10.15-10.55
10.55-11.05
11.05-11.45
11.45-11.55
11.55-12.35
12.35-13.15
13.15-13.55
13.55-14.05
14.05-14.45
14.45-14.55
14.55-15.35
08.20
08.15
Times
Sadece CUMA günleri
Servislerin kalkışı
CUMA Bayrak Töreni
Sadece SALI günleri
Teneffüs (10 dak.)
Sadece SALI günleri
9. Ders
Sadece SALI günleri
Servislerin kalkışı
Aktivite ve Personel Servislerinin kalkışı,
her okul günü
PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE
Okul sonrası çalışma 2
PAZARTESİ, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE
Okul sonrası çalışma 1
Teneffüs (10 dak.)
Gün Akışı (Türkçe)
Servislerin kalkışı,
Salı ve Cuma hariç
Sadece PAZARTESİ günü
Bayrak Töreni
1. Ders
Uzun Teneffüs (15 dak.)
2. Ders
Teneffüs (10 dak.)
3. Ders
Teneffüs (10 dak.)
4. Ders
Teneffüs (10 dak.)
5. Ders
Öğle Arası (40 dak.)
6. Ders
Teneffüs (10 dak.)
7. Ders
Teneffüs (10 dak.)
8. Ders
Servis Otobüslerinin Gelişi
Gün Akışı (TürWkçe)
44
Sınavda
kopya
girişimi
Mobil
aygıtlarla
ilgili kural
ihlâli
Üniforma
İhlâli
• Eksi 3 puan
Geç
• Sınav notu
“0”
• Disiplin
Komitesine
sevk
• Eksi 15 puan
• 3 gün el
koyma
• Müdür
Yardımcısının
sözlü uyarısı
• Eksi 5 puan
• Müdür
Yardımcısının
sözlü uyarısı
• Eksi 5 puan
1. SEFER
DAVRANIŞ
• Disiplin
Kuruluna sevk
• 5 gün el
koyma
• Onur Kurulu
• Veliye SMS
Mesajı
• 5 el koyma
• Eksi 10 puan
• Veliye SMS
Mesajı
• Eksi 5 puan
• Veliye SMS
Mesajı
• Müdür
Yardımcısının
yazılı uyarısı
• Eksi 3 puan
3. SEFER
• Eksi 5 puan
• Veliye SMS
Mesajı
• Müdür
Yardımcısının
yazılı uyarısı
• Eksi 5 puan
• Eksi 3 puan
2. SEFER
2. TAC’de Disiplin Basamakları, 2013-2014
• Dönem
sonuna kadar
el koyma
• Disiplin
Kuruluna sevk
• Eksi 10 puan
• Disiplin
Kuruluna sevk
• Eksi 10 puan
• Veliye SMS
Mesajı
• Eksi 3 puan
4. SEFER
• Veliye SMS
Mesajı
• Eksi 10 puan
• Disiplin
Kuruluna sevk
• Eksi 6 puan
5. SEFER
• Disiplin
Kuruluna sevk
• Veliye SMS
Mesajı
• Eksi 10
puan
• Yarım gün
yok yazılır.
• Yarım gün
yok yazılır.
• Eksi 10
puan
• Disiplin
Kuruluna sevk
• Eksi 6 puan
7. SEFER
• Veliye SMS
Mesajı
• Eksi 6 puan
6. SEFER
4 Eylül 2013
45
Özel Tarsus Amerikan Koleji
Caminur Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:44 33440 Tarsus
T +90 (324) 241 81 81 F +90 (324) 241 81 04
www.tac.k12.tr
46
accredit by CIS
Download

Untitled - Özel Tarsus Amerikan Koleji