www.fatihkoleji.k12.tr
“Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey,
yüksek kültürde ve yüksek fazilette
dünya birinciliğini yakalamaktır.”
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
Mehmet Akif ERSOY
İÇİNDEKİLER
4
Fatih Koleji Öğrencisi .................................... 6
Yıl Sonu Başarısının Tespiti ......................... 28
Vizyonumuz .................................................. 10
Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı ve Ağırlıklı
Misyonumuz................................................. 10
Notu............................................................. 29
Kalite Politikamız ........................................ 11
Yıl Sonu Başarı Puanı ve Yıl Sonu Başarı
GENEL İŞLEYİŞ KURALLARI ............................. 12
Notu............................................................. 29
I. OKULA GİRİŞ / OKULDAN ÇIKIŞ KURALLARI.... 12
Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Ba-
Okula Giriş / Okuldan Çıkış Kuralları ......... 12
şarılı Sayılma .............................................. 29
Öğrenciler.................................................... 12
Doğrudan Sınıf Geçme ................................ 29
Öğrenci Misafirleri ...................................... 13
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumlulu-
Veliler .......................................................... 13
ğun Kalkması .............................................. 30
Servis .......................................................... 13
Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkı ................... 30
Davranış Kuralları/Disiplin ......................... 13
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUM-
Derslere Devam/Devamsızlık ..................... 14
LARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ .............. 30
Öğrencilerin Dersten İzinli Olması ............. 16
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Beklenen
Derse Geç Kalma ........................................ 16
Davranışlar.................................................. 31
Tütün ve Tütün Mamülleri Kullanımı.......... 16
Öğrencilerin Korunması.............................. 33
Kılık - Kıyafet Kuralları ............................... 16
Öğrencilerin Ödüllendirilmesi .................... 33
Kişisel Eşyalar ............................................ 18
Teşekkür ve Takdir Belgesi İle Ödüllendir-
Topluma Hizmet Projeleri ........................... 18
me ............................................................... 33
Öğrencinin Sorumlulukları ......................... 18
Onur Belgesi İle Ödüllendirme ................... 34
Ders Takviye Programları ........................... 20
Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve
Öğretmen Veli Görüşmesi ........................... 20
Ödüllerin Verilmesi ..................................... 34
Okul Bilgi Sistemi (eFatih)........................... 20
Disiplin Cezaları .......................................... 35
Değerlendirme Sınavları (FEK-DS) ............. 21
Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar ... 35
Proje ve Olimpiyat Çalışması ...................... 21
Pansiyonlarda Disiplin Olayları ................... 39
Kantin ve Yemekhane.................................. 22
Cezaya Neden Olan Davranış ve Fiilin Tekrar-
Kütüphane .................................................. 22
lanması ....................................................... 40
Konferans Salonları ve Cep Sineması........ 22
Uygulama İle İlgili Esaslar .......................... 40
Spor Salonları ............................................. 23
Disiplin Cezalarının Onaylanması ve Uygulan-
Laboratuvarlar ........................................... 23
ması............................................................. 40
Güvenlik ...................................................... 24
Davranış Puanının İndirilmesi ve İadesi ..... 40
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık .......... 24
Cezaların Dosyalara İşlenmesi, Silinmesi ve
Kulüp Faaliyetleri ....................................... 24
Dosyaların Saklanma Süresi ...................... 41
Yabancı Dil Eğitimi ....................................... 25
Cezaların Uygulanması............................... 41
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUM-
Okul Değiştirme Cezası Alan Öğrenciler .... 42
LARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ ....... 26
Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları ................ 42
Ölçme ve Değerlendirme ............................ 26
Zararın Ödetilmesi ...................................... 42
Puan, Notla Değerlendirme ........................ 26
Yönetim Tedbiri ........................................... 42
Ders Yılında Başarının Tespiti Ölçme-Değer-
Cezalara İtiraz ............................................. 43
lendirme ...................................................... 26
İdari Kadro Görev Dağılımı.......................... 46
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar ...................... 27
Akademik Kadro ......................................... 47
Sınavlara Katılmayanlar.............................. 27
Zaman Çizelgesi .......................................... 48
Dönem Notlarının Tespiti ............................ 27
Akademik Takvim ........................................ 49
Yeni bir eğitim ve öğretim hayatına başlamanın mutluluğu ve sevincinin
yanı sıra, öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken siz velilerimizin
memnuniyeti ve bizlere güvenin artmasının ayrı bir heyecanını yaşıyoruz.
Temennimiz, çocuklarımızın Türk milli eğitiminin amaçları, hedefleri
doğrultusunda, yaşayacakları çağın gerektirdiği donanıma sahip, gelişen
ve değişen şartlara uyum sağlayan, kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve
bütün insanlığa faydalı insanlar olarak yetişmesidir.
2013 - 2014 eğitim öğretim yılını siz değerli velilerimizin katkıları,
öğretmenlerimizin çalışmaları ve öğrencilerimizin gayretleriyle
geride bırakmış bulunuyoruz. Daha önceki eğitim ve öğretim yıllarında
okulumuzun bir yıllık çalışma planını hazırlayıp siz değerli velilerimizin
ve öğrencilerimizin istifadesine Veli - Öğrenci Bilgi Kitabı olarak
sunmuştuk. Öğrencilerimizin okulda uyması gereken kurallar, yıl
boyunca yapılacak sınavlar ve etkinlikler, derslerde işlenecek konular
ve yapılacak geziler vs. hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladığımız
Veli - Öğrenci Bilgi Kitabı, velilerimiz, öğrenci ve öğretmenlerimizin ortak
değerlendirmesiyle faydalı görülmüş ve arzulanan hedefine ulaşmıştır.
2014 - 2015 eğitim-öğretim yılında da öğrenci ve velilerimizin istifadesine
sunduğumuz bu kitapçığa gereken özeni göstermenizi rica ediyoruz.
Bu kitapçıkta bir yıl boyunca öğrenci ve velilerimize yönelik yapılacak
çalışmaları, plan ve programları vb. bulabilirsiniz.
Bu kitapçığı hazırlamada emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarıma
teşekkür eder, başarılı ve sağlık dolu bir eğitim sezonu geçirmek dileğiyle
hepinize saygılar sunarım.
FATİH KOLEJİ
5
Fatih Koleji Öğrencisi
1. Sınıfını temiz tutar.
2. Kendisine ve başkalarına
saygılı olur.
3. Kendisine yapılmasını istemediği davranışı başkalarına yapmaz.
4. Arkadaşlarına karşı kaba
kuvvet kullanmaz ve kırıcı sözler
söylemez, gerektiğinde özür diler.
5. Herhangi bir sıra söz konusu
olduğunda arkadaşlarına öncelik
verir.
6. Parmak kaldırarak söz alır.
7. Sınıfta ve koridorda koşmaz.
8. Günaydın, teşekkür ederim,
özür dilerim, lütfen gibi sözleri
kullanmayı ihmal etmez.
9. Başka birisi konuşurken
(öğretmen ya da bir arkadaş)söz
kesmez.
10. Görevli ve çalışanlara da
öğretmen ve arkadaşlarına gösterdiği saygıyı gösterir ve onlara
karşı da kibar olur.
11. İzinsiz yerinden kalkmaz,
sınıfından çıkmaz, ihtiyaçlarını
teneffüste giderir.
12. Konuşurken uygun bir ses tonu
kullanır.
13. Birbirlerine eşya, araç – gereç
atmaz.
14. Okul araç ve gereçlerini dikkatli ve temiz kullanır.
15. Akıllı tahta, sinevizyon, bilgi-
6
sayar gibi elektronik ders araç
gereçlerini gereksiz kullanmaz.
16. İlk giriş zili çalar çalmaz sınıfa
girer ve ikinci zil çalana kadar hazırlanıp öğretmeninin gelip dersi
başlatmasını sessizce bekler.
17. Öğretmenin dersi başlattığı
andan itibaren dersi takip eder.
Okula geliş amacının bu olduğunu
unutmaz.
18. Malzemeleri boşa harcamaz.
Boşa harcanan her malzemenin
israf olduğunu bilir.
19. Sınıfa girmeden önce yiyeceğini bitirir.
20. Tuvaletleri temiz bırakır,
peçete ve sabunu gerektiği kadar
kullanır.
21. Verilen ödevi eve götürmeyi ve
yapmayı unutmaz.
22. Ödevlerini gerektiği şekilde
zamanında yapar ve teslim eder.
23. Okula ait olan malzemeleri
amaca uygun olarak kullanır ve
işi bittiği zaman yerine koyar.
24. Kendine ait olan malzemelere
sahip çıkar.
25. Okul kıyafet yönetmeliğine
uyar. Temiz ve düzenli olur.
26. Muslukları işi bittikten sonra
kapatır.
27. Panoları incelerken zarar
vermez.
28. Duvarları kirletmez.
29. Yemek yerken araçları daha
itinalı kullanır.
30. Yemekhanede yüksek sesle
konuşmaz. Yemekhane kurallarına uyar.
31. Yemekhanede düzgün bir
şekilde sıraya girer.
32. Yiyebileceği kadar yemek alır.
Yemeğini israf etmez.
33. Yemekten önce ve yemekten
sonra ellerini sabunla yıkar.
34. Sabah ve akşam selamlaşma
kurallarına uyar.
35. Bahçede oynarken öğretmenlerin uyarılarına uyar.
36. Bahçede belirlenen yerlerin
dışına çıkmaz.
37. Oyun oynarken arkadaşlarına
zarar vermez.
38. Doğayı sever, bahçedeki çiçeklere, çimlere ve ağaçlara zarar
vermez.
39. Grupla oynanan oyunlarda
oyun kurallarına uyar.
40. Arkadaşlarıyla alay etmez.
41. Arkadaşlarına sözel ya da fiziksel şiddet uygulayanları uyarır.
42. Evdeki çanta hazırlığını kendisi yapar.
43. Tören yerine zamanında gelir,
sıra olur ve tören kurallarına
uyar.
44. Ders değişikliğinde hazırlığını
zamanında yapabilir.
45. Sınıftan ayrılırken düzenli bir
şekilde ayrılır.
46. İstenilen belgeleri zamanında
getirir, verilen doküman ve belgeleri ailesine mutlaka teslim eder.
47. Açık sözlü ve dürüst olur ve
nezaket kurallarına uyar. (Hasta
birine iyi dileklerini belirtir.)
48. Okul için gerekli olmayan ya
da okul düzenini bozacak cep
telefonu, film, cd’leri, magazin
dergileri, şaka malzemeleri,
discman, beden eğitimi öğretmenlerinin izin vermediği spor
malzemeleri kesici ya da delici
aletler, takılar, maddi değeri olan
eşyalar okula getirmez.
49. Çöpleri etrafa atmaz, çöp
kutularını kullanır.
50. Şakadan da olsa kavga etmez.
Şiddet içeren davranışlardan
kaçınır.
51. Erkeklerin, saçları kısa ve
düzgün taranmış olur, kız öğrencilerin saçları taranmış ve toplu
olur.
52. Kantin alışverişi yaparken
sıraya girer. Kantin alışverişini,
teneffüslerin bitimini bildiren
zilden sonra kesinlikle yapmaz.
7
8
2014-2015 Akademik Takvim
Eylül 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ekim 2014
22 29
23 30
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9
10
11
12
13
14
15
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
1 8
2 9
12
13
14
15
16
17
18
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
1 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2015
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
2015
22 29
23 30
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
2015
Nisan 2015
Haziran 2015
1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
16
17
18
19
Ocak 2015
2015
2
3
4
5
6
7
1 8
6
7
8
9
10
11
12
2014
20
21
22
23
24
25
26
11
12
13
14
15
16
17
2015
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
1 8
2 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
Toplam İşgünü: 177,5 - Hafta: 37
1.Dönem başlangıcı
15 Eylül 2014 Pazartesi
Kurban Bayramı
3-4-5-6-7 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2014 Çarşamba
Atatürk Haftası
10 - 16 Kasım 2014
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2014 Pazartesi
Yılbaşı Tatili
01 Ocak 2014 Perşembe
Birinci Dönemin Sona Ermesi
23 Ocak 2015 Cuma günü
Yarıyıl Tatili
26 Ocak 2015-6 Şubat 2015
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
9 Şubat 2015 Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015 Perşembe
1 Mayıs İşçi Bayramı
1 Mayıs 2015 Cuma
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015 Salı
Ders Yılının Sona ermesi
12 Haziran 2015 Cuma
9
Vizyonumuz
Türkiye için dünya ile yarışmak...
Misyonumuz
Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesi
bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani,
manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini,
vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına
ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar
olarak yetiştirmektir.
10
Kalite Politikamız
Öğrencilerimizin hedefledikleri başarıya ulaşmaları için, kaliteli
eğitim hizmetlerinden tam olarak yararlanmalarını sağlamaktır.
Kalite, kurumlarımızda çalışan her bir görevlinin temel
sorumluluğudur. Bu sorumluluk, kurumlarımızda yeniliğin teşvik
edildiği, personelimize kendilerini geliştirme ve yenileme imkanlarının
sağlandığı, destekleyici ve teşvik edici bir öğrenme ortamı içinde yerine
getirilir.
Kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için, orijinal tasarımların ve
en iyi uygulamaların araştırılıp en kısa sürede öğretmen, öğrenci ve
velilerimizin hizmetine sunulmasına büyük önem verilmektedir. Fatih
Eğitim Kurumları, kalite hedeflerini okul geneli ve birimler bazında
belirlemek, bunları “sürekli gelişme” felsefesi çerçevesinde her yıl
yeniden gözden geçirerek güncelleştirmektedir.
Fatih Eğitim Kurumlarının kalite prosedürleri, yasal mevzuat
çerçevesinde öğrenci ve velilerin görüşleri, istek ve beklentileri
değerlendirilerek belirlenmekte, kalite iyileştirme sürecinde kendilerinin
de rol almaları sağlanmaktadır.
Kalite ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, Fatih Eğitim
Kurumları Yönetimi; MEB yetkilileri, diğer resmi yetkililer, üniversiteden
uzmanlar, şirket ortakları, destek üniteleri yöneticileri ve diğer ilgili
toplum kesimleriyle sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde bulunur. Sunulan
eğitim hizmetlerinde, belirlenen kalite politikasına uygunluğunun takibi,
Fatih Eğitim Kurumları Yönetim Kurulunun taahhüdü ve güvencesi
altındadır.
11
GENEL İŞLEYİŞ KURALLARI
I. OKULA GİRİŞ / OKULDAN ÇIKIŞ KURALLARI
Okula Giriş / Okuldan Çıkış Kuralları
Öğrenciler
Eğitim saatleri içinde okuldan ayrılmak isteyen öğrenciler ilgili
müdür yardımcısının onayı ve velisinin telefon veya yazılı bildirimi ile
okuldan ayrılabilirler.
Okula gelemeyecek öğrencilerin velisi mazeretini ilgili müdür
yardımcısına telefonla bildirir.
12
Öğrenci Misafirleri
Eğitim saatleri içinde okula hiçbir şekilde misafir davet edilemez.
Öğrenciden habersiz gelen misafir ilgili müdür yardımcısından izin
alınmadan öğrenci ile görüştürülmez.
Ziyaretçiler kapıdaki güvenlik görevlilerine kimliklerini bırakmalıdır.
Veliler
Velilerimizin acil bir durum olmadığı sürece öğrencinin eğitimini
aksatmamak için idareden izin istememesi gerekmektedir.
Velilerimiz okula geldiklerini mutlaka ilgili müdür yardımcılarına
bildirmelidirler.
Velilerimiz öğretmenlerle randevu almak suretiyle görüşürler.
Servis
Öğrencilerimizin okula ulaşımları servis şirketinin sorumluğundadır.
Okulun bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Denetimi vardır.
Ders dışı aktivitelerden sonra ulaşım organizasyonu ilgili sınıf
danışmanına ve veliye aittir.
Öğrenci servisleri ile ilgili her türlü şikâyet ilgili şirkete, çözülmediği
takdirde okul müdürlüğüne veli tarafından yazılı olarak bildirilir.
Ulaşımını okulun anlaştığı şirket dışında (özel servis) sağlayacak
öğrencilerin yaşayacakları problemleri aile ve öğrenci önceden kabul
etmiş olur. Okul yönetimi oluşacak bu problemlerden sorumlu değildir.
Öğrenci servisinin öğrenciyi güvenli bir şekilde okula ve eve
zamanında ulaştırması ile ilgili tüm görev ve sorumluluklar veli
tarafından anlaşma sürecinde net öğrenilmelidir.
Davranış Kuralları/Disiplin
Fatih Eğitim Kurumları, temel değerlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir;
Kalite, çağdaşlık, güvenirlik, orjinallik, bağlılık ve takım çalışması.
Bu temel değerlerin hepsi belirli bir disiplin ortamı içerisinde elde
edilebilir.Her türlü başarı bireyin öncelikle kendisine duyduğu saygı,
akabinde çevresine gösterdiği nezaketle elde edilebilir.
Tüm öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliğini
bilmekle yükümlüdür.
13
Fatih Koleji öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasada
ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmeyi ilke edinmiştir.
Öğrencilerimiz okulda bulunan tüm personele nezaket kuralları
içinde yaklaşmakla mükelleftir.
Kurumumuz her türlü ilan ve duyuruyu eğitim katlarındaki ilgili
panolara asmaktadır. Öğrencilerimiz bu panoları düzenli olarak takip
etmek ve bu duyuruların gereklerini yerine getirmekle sorumludur.
Sözlü veya yazılı bir duyuru yapmak isteyen öğrenciler ilgili müdür
yardımcısından onay almak zorundadır.
Tüm yayınlar okul müdür yardımcısı tarafından onaylanmalıdır.
Afiş tarzı duyurular idarenin belirlediği panolara asılabilir. Bunun
haricinde duvarlara rastgele afiş asılması yasaktır.
Tüm ders dışı etkinlikler ilgili müdür yardımcısından izin alınarak
yapılabilir.
Öğrencilerin ders esnasında sakız çiğnemesi, herhangi birşeyi
yemesi içmesi yasaktır.
Okulda cep telefonu ve elektronik cihazların kullanımı yasaktır.
Derslere Devam/Devamsızlık
Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını
sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı
maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli
mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli
tedbirleri alırlar.
Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından
yoklama fişine/e-Okul sistemine işlenir.
b) Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse
gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım
gün sayılır.
c) Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık
14
yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında
disiplin işlemi uygulanır.
Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri
yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre
için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt
içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince,
yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahalli mülki
idare amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının
belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.
Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine
e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı
alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her beşinci
günü bitiminde velisine bildirilerek, varsa öğrencinin özür belgesini
okul yönetimine teslim etmesi istenir. Özürsüz devamsızlığı 5 günü,
toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin velisi bilgilendirilerek
okula devamının sağlanması istenir.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan
öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ancak
kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin toplam devamsızlık
süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan
ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula
devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri
kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine
gönderilir.
Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak tebligat işlemleri,
iadeli taahhütlü postayla yapılır. Gerektiğinde ayrıca tebligatla ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda bilişim araçlarından da yararlanılır.
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya
yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul
yönetimine verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür
belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak
üzere uzatılabilir.
Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek
zorunda oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders
saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, puanları
ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
15
Öğrencilerin Dersten İzinli Olması
Öğrencilerin herhangi bir mazeretten dolayı (rahatsızlık, proje
hazırlık, sosyal aktiviteye hazırlık vs.) dersten izinli olması ilgili müdür
yardımcısından onay almasına bağlıdır. Öğrenciler ders öğretmeninden
izin alamazlar.
Derse Geç Kalma
Öğrenci zili çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır.
Öğrenciler derslere geç kalmayı alışkanlık haline getirirlerse aşağıdaki
işlemler uygulanır;
- Öğrenci yarım gün yok yazılır.
- Aynı gün tekrarı halinde tam gün yok yazılır.
- Öğrenci sözlü olarak uyarılır.
- Öğrencinin velisine yazı gönderilir.
- Öğrenci Rehberlik Servisine çağrılır.
- Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Tütün ve Tütün Mamülleri Kullanımı
Öğrencilerin sigara içmemesi esastır.
Sigara içen, üzerinde sigara malzemesi bulunan öğrenciye;
- PDR servisi öğrenci ve velisi ile görüşür.
- Öğrenci disiplin kuruluna sevkedilir.
Kılık - Kıyafet Kuralları
Öğrencilerimiz MEB belirlediği Kılık-Kıyafet yönetmeliğine uymak
zorundadır.
16
Kılık Kıyafet Kurallarımız
Kız Öğrenciler İçin
Okul idaresince belirlenen
kıyafeti giyerler. Etek, diz
kapağını
örtecek
boyda
olmalıdır.
Aşırı dar ve aşırı bol
modeller, giyilemez.
Okul içinde saçlar temiz
ve düzgün taranmış olup uzun
olması halinde örülür veya
arkaya toplanarak bağlanır.
Makyaj
yapılmaz,
kaşlar
alınmaz, tırnak uzatılmaz ve
cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye,
iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet
eşyası takılmaz
Ayakkabı:
Koyu
renk
ayakabı
Not: Kışın botlar da aynı özellikte
olur (koyu renkte). Diz kapağına
yaklaşan çizme, topuklu ayakkabı
giyilemez.
Erkek Öğrenciler İçin
Okul idaresince belirlenen
kıyafeti giyerler.
Aşırı dar, aşırı bol modeller,
kot, keten pantolon ve eşofman
giyilemez.
Okul içinde baş açık,
saçlar kısa ve temiz olur. Ense
düz ve açık olmalıdır. Zincir,
kolye, yüzük vb. ziynet eşyası
takılmaz.
Ayakkabı:
Koyu
renk
ayakkabı
Not: Kışın botlar da aynı özellikte
olur (koyu renkte).
Erkekler düzgün şekilde
tıraş olmalıdır ve saçı kısa
olmalıdır.
Favoriler
kulağın
orta
hizasından uzun olamaz.
Kızların saç boyatmaları
yasaktır.
Saçların temiz ve derli toplu
olması gerekir. Kınalı, balyajlı,
boyalı saçlar kabul edilmez.
Makyajın hiçbir türüne izin
verilmez.
Beden eğitimi kıyafetleri sadece beden
eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında
giyilebilir; sabah törenlerinde ve bayrak
törenlerinde giyilemez. Kıyafet kurallarına aykırı
davranış nedeniyle iki kez uyarılan öğrenciler
üçüncüsünde disiplin kuruluna sevk edilir.
17
Kişisel Eşyalar
Öğrencilerimiz kişisel eşyalarından her zaman kendileri
sorumludur.
Öğrenciler büyük miktarda para veya değerli eşya taşımamalıdır.
Kayıplardan okul sorumlu değildir.
Taşıması zorunlu değerli eşyaları okul idaresine ve pansiyon
sorumlusuna teslim etmeli. Aksi takdirde okul bu durumdan sorumlu
değildir.
Cep telefonları, fotoğraf makineleri ve diğer görüntü, ses kaydedici
cihazlar hiçbir surette sınıflarda ve sınıf katlarında bulundurulamazlar.
Bu cihazlar okula getirildiği takdirde dersin başlamasından önce
öğrenci dolaplarına konur veya okul idaresine teslim edilerek okul
çıkışında alınır. Aksi halde tespit edilen cihazlara el konulur, ilgili
maddeler uyarınca öğrenci hakkında işlem yapılır. Cihazlar sadece
öğrenci velisine teslim edilir.
Topluma Hizmet Projeleri
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği gereği tüm öğrencilerimiz bir öğretim döneminde
15 saat toplum hizmeti görmesi mecburiyeti vardır.
Kurumumuzun hedefi gerek Türkiye’de gerekse tüm dünyada topluma
yararlı ve toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştirmektir.
Ders saatleri dışında (hafta içi okul saatlerinden sonra, hafta sonları,
bayramlarda, ara tatillerde ve yaz tatillerinde olabilir) yapılması gereken
toplam 15 saatlik bu hizmet zorunludur.
Çalışmalar gruplar halinde yapılabilir.
Öğrencinin Sorumlulukları
Sosyal hizmet alanlarından (çevre, kimsesiz çocuklar, v.b.) birini
seçerek bu alanda neler yapılabileceğini belirlemek;
Yaptığı planlamayı sınıf danışmanı aracılığı ile okul idaresine
onaylatmak;
Çalıştıkları saatlerin kaydını tutmak, bu amaçla gittiği kurumlarda
hazırlanan formları doldurmak;
18
Çalışmanın her aşamasında neler yaptıklarını, düşüncelerini,
duygularını, yorumlarını rapora dökmek.
Sosyal hizmetini tamamladığında çalışmaları ile ilgili öğretmen ve
öğrencilere sunum yapmak;
Özel Fatih Koleji’nde hedef olarak belirlediği bilimsel ve sosyal
aktivitelerde yer alır:
- Her yıl sosyal veya bilimsel bir alanda proje hazırlamaya teşvik
edilir.
- Resmi veya özel, kurum veya kuruluşların düzenlemiş olduğu
proje yarışmalarına katılır ve gereklerini yerine getirir.
- Proje çalışmaları için ders dışı aktivitelere (yaz – kış çalışma
programlarına) katılır ve gereklerini yerine getirir.
- Ulusal
bayram
programlarına
her
öğrencinin
katılması
zorunludur.
Bu programlarla öğrenciye;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini
tanıyabilme,
bireysel
hedeflerini
belirleyebilme,
yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun
yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını
etkin ve verimli değerlendirebilme,
f)
Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum
ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce,
inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
i)
Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j)
Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki
toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı
sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme
ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve
becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
19
Ders Takviye Programları
Öğrencilerimize yönelik, ilan edilen hafta sonlarında, branş
öğretmenlerimizin uygunluğuna göre, Takviye Ders Programları (OFİS),
yapılmaktadır.
Öğrencilerimizden bu programlar için herhangi bir ücret talep
edilmemektedir.
Takviye Ders Programları, öğrencilerimizin ilgili branş
öğretmenlerimize talepleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.
Öğrencimiz, derslerde kavrayamadığı konularla ilgili varsa
soruları ilgili müdür yardımcısına müracaat ederek haftasonu ders
talep etmektedir. Amaç öğrencilerimize konu eksiklerini giderme
sorumluluğu kazandırmaktır.
Ofis programları küçük gruplarla yapılmaktadır.
Öğrencimiz, öğretmenimizin anlattığı konularla ilgili konu kavrama
ödevlerini yapmamışsa ve dersleri verimli dinlemediği öğretmen
tarafından rapor edilmişse bu programlara alınmamaktadır.
Konu takviyesine ihtiyacı olan, yukarıda belirtilen gerekli şartları
yerine getiren, tüm öğrencilerimiz bu programlara katılabilmektedirler.
İlgili programlara katılan öğrencilerimizin her türlü ulaşım
sorumluluğu velilerimize aittir. Okulun bu konuda herhangi bir
yükümlülüğü yoktur.
Öğretmen Veli Görüşmesi
Öğretmen-veli görüşmesi dönemde bir kere yapılan veli toplantıları
ile görüşülür.
Veliler branş öğretmenlerinden randevu alarak özel görüşme
yapabilirler.
Randevusuz okul ziyaretlerinde müsaitlik durumuna göre
öğretmenlerle görüşülebilir.
Okul Bilgi Sistemi (eFatih)
“Ölçülemeyen davranış, geliştirilemez ve yönetilemez.”
Okul Bilgi Sistemi, öğretimin planlı bir şekilde yapılması için
oluşturulmuştur. Buna göre okulumuzun sınava dayalı ve ders
dışı aktivitelere dayalı, ölçme değerlendirme sistemi şu şekilde
oluşturulmuştur:
- Fen Liselerinde ödev takip sınavları, beş ana branş (Matematik,
20
Fizik, Kimya, Geometri ve Biyoloji) için geçerlidir.
- Öğrencilerimizin her branştan kaynak olarak takip ettikleri
kitapların bir nevi kontrolleri yapılır.
- İlgili zümrelerce konunun kavratılmasına yönelik hazırlanan
fasiküller, tavsiye edilen kaynak kitaplar ve soru bankaları esas
alınarak hazırlanmaktadır.
- Konuyu kavratma yönelik verilen ödevlerin kontrolleri, yine
konuyu kavratmaya yönelik yapılacak küçük sınavlarla yapılmaktadır.
Değerlendirme Sınavları (FEK-DS)
Değerlendirme sınavları ana branşlardan dönemde iki kez test
usulü yapılmaktadır.
Bu sınavlar yeni üniversite sınav sistemine uygun olarak
yapılmaktadır.
Yapılan sınavlar sonucunda öğrencimizin konu analiz karnesi
çıkarılarak anlaşılan veya takviyeye ihtiyaç olan konular tespit edilmiş
olur.
www.fatihkoleji.k12.tr adresinden sizlere verilen öğreci şifresi ile
öğrencimizi takip edebilirsiniz.
Öğrencileri Değerlendirirken;
Derse aktif katılım, derse hazırlıklı gelme, ödevlerin tam olarak
yapılması, ders araç ve gereçlerini yanında bulundurması, öğretmen ve
arkadaşlarına saygılı olması, ders içi ve ders dışı her türlü aktivitesi
sözlü notu olarak değerlendirilmektedir.
Proje ve Olimpiyat Çalışması
Tübitak Bilim Olimpiyatları’nda madalya alan ve proje
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ek puanlar verir.
Fen lisesi ve Anadolu liselerinin burslu öğrencileri okulun olimpiyat
çalışmalarına katılır.
Fen ve Anadolu lisesi öğrencileri istediği bir branştan proje
hazırlamakla yükümlüdür.
21
Kantin ve Yemekhane
Tüm öğrencilerimiz sağlıklı ve dengeli beslenebilmek amacıyla
öğle yemeklerini yemekhanede yemelidirler.
Kantinde öğrenciler sıraya girerek alış veriş yaparlar.
Kantin bölgesindeki görevli öğretmenin uyarılarını dikkate alırlar
Birbirlerini rahatsız edecek davranışlardan uzak dururlar.
Öğrenci ziliyle birlikte kantinde alış verişe son verilir.
Ders saatleri içerisinde öğrencilerin kantinden alış veriş
yapmalarına izin verilmez.
Yemek için okul tarafından belirlenen saatlerde yemekhaneye
gelinir.
Öğrenciler yemek sırasına geçerken diğer öğrencilerin haklarına
saygı gösterirler.
Yemekhanede görevli yönetici ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate
alırlar.
Yemek, düzen içinde ve görgü kurallarına uygun bir şekilde yenir.
Yemekhaneden dışarıya kesinlikle yiyecek-içecek çıkartılmaz
Öğrenci yemeğini israf etmeyecek miktarda alır ve israf etmeden
yer.
Öğrenciler yemek için kullandığı tepsi veya tabakları yemekhane
görevlisinin gösterdiği yere koyar.
Kütüphane
Öğrencilerin kütüphane kullanımı kütüphane görevlisi tarafından
takip edilir.
Raflardan alınan kitaplar çalışma sonrası masaların üzerinde
bırakılır.
Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz.
Kitapların, araç-gereç ve malzemelerin kullanımına özen gösterilir.
Kütüphaneye yiyecek ve içecekle veya kütüphaneye ait olmayan
malzemeyle girilmez.
İzinsiz hiçbir malzeme alınmaz.
Konferans Salonları ve Cep Sineması
Bir etkinlik olduğunda, öğrenciler etkinlik yerine dersin öğretmeni
ile birlikte giderler.
22
Salonda yüksek sesle konuşulmaz,
Salona yiyecek-içecek getirilmez ve salondaki eşyalara zarar
verilmez.
Salona öğretmenlerin istedikleri malzemeler dışında araç-gereç
getirilmez.
Program sırasında sessiz olunur,
Öğrenciler izin almadan salondan giriş ve çıkış yapmaz,
Program sona erdiğinde öğrenciler, salondan gelindiği gibi düzgün
bir şekilde öğretmenlerin kontrolünde sırayla çıkarlar.
Spor Salonları
Salona giriş ve çıkışlar belli bir düzen içinde ve sessizce yapılır.
Öğrenciler Beden Eğitimi dersine okul tarafından belirlenen giysi
ile katılırlar.
Spor salonundaki araç- gereç ve malzemeler izinsiz alınmaz,
kullanılmaz.
Öğrenciler giyinme odalarının kullanımına özen gösterir.
Ders dışı saatlerde salona izinsiz girilmez.
Beden eğitimi dersinde kullanılan malzemeye zarar veren öğrenci
zararı temin etmek zorundadır.
Ders bitimine 5 dakika kala öğrenciler diğer derse hazırlık için
giyinme odalarına yönlendirilir ve ders bitimiyle birlikte düzgün bir
şekilde salonu terk ederler.
Laboratuvarlar
Laboratuvarlara ders öğretmeni eşliğinde gidilir ve laboratuvarlar
öğretmen nezaretinde açılır.
Ders bitiminde bilgisayarlar ve diğer malzemeler kuralına uygun
olarak kapatılır veya yerlerine bırakılır.
Bilgisayarlar ve diğer laboratuvarlar malzemeleri dikkatli kullanılır.
Öğrenci malzemelere zarar verdiği takdirde okulun oluşan masrafı
isteme hakkı doğar, veli ise hasarın teminiyle yükümlü olur.
Bilgisayarlar ve diğer malzemeler oyun ve eğlence amaçlı
kullanılmaz.
İnternet, bilgisayar öğretmeni denetiminde kullanılır.
Laboratuvarlar ve araç-gereçler, ders dışı zamanlarda izinsiz ve
gözetimsiz kullanılmaz.
23
Güvenlik
Okuldan izinli ayrılan öğrenciler aldıkları izin kağıdını okul
güvenliğine göstermek zorundadır.
Okula giriş-çıkış esnasında veya acil durumlarda öğrenciler okul
güvenliğinin talimatlarına uymak zorundadır.
Okula öğrenci veya veli ile gelen ziyaretçiler okul güvenliğine kimlik
kartı ibraz etmelidir.
Öğrenciler güvenlik çalışanlarına saygılı davranmalıdır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak sürekli değişim ve
gelişim içinde olan öğrencilerimize yönelik çalışmalarımız, öğrenciyi
tanıma, yönlendirme, destekleme ve izleme çalışmaları olmak üzere dört
temel esas üzerine yürütülmektedir.
Öğrencinin kendini tanıması, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi
kararlar alması, kapasitelerini kendilerine en uygun düzeyde
geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması, böylece
kendini gerçekleştirmesi için öğrencilerimize bireysel danışmanlık
yapılmaktadır.
Velilerimizin, çocuklarıyla ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı
olmak ve aralarında daha sağlıklı bir iletişimin kurulmasına katkıda
bulunmak için veli rehberliği çalışmaları da sürdürülmektedir. Böylece
sadece öğrencilerimizin gelişimine değil, ailenin diğer fertlerinin de
mutluluğuna önemli katkılar yapılmaktadır.
Kurum olarak temel hedefimiz, geleceğin dünyasına şekil verebilen,
çalışkan, özgüveni yüksek, herkesi sevgi ve hoşgörü ile kucaklayabilen,
kültürel değerlerini modern bilim anlayışı ile bağdaştırabilen örnek
insan yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda okullarımızda öğrenci
kişilik hizmeti sunulmaktadır.
Okulumuzda her yıl uygulanan ana-baba okullarıyla, öğrencilerimize
yapılan seminerlerle gereksinim duyulan konularla ilgili veli ve
öğrencilerimiz bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme süreci pano ve
bülten çalışmalarıyla da desteklenmektedir.
-------Kulüp Faaliyetleri
Eğitim ve öğretimde ders başarısı yanında, çocuklarımızın
24
sosyalleşmesi ve kendine güven duyan bireyler olarak yetişmesi çok
önemlidir. Bunun için de kabiliyetlerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi
gerekir. Bu amaç doğrultusunda okullarımızda öğrencilerimize sosyal,
sportif, kültürel ve bilimsel branşlarda birçok kulüp, öğrencilerimizin
tercihine sunulmaktadır.
Kulüp tercihleri sene başında yapılır.
Yabancı Dil Eğitimi
Öğrencilerimize İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı
dil öğretilir. Ana hedefi iki yabancı dili en iyi şekilde öğretmek olan
okulumuzda dersler, sahasında uzman yerli öğretmenlerin yanında
İngiliz ve Amerikalı öğretmenler tarafından da verilmektedir.
Yabancı dil öğreniminde dil becerilerinin kullanmanın bilincinde
olan Fatih Koleji’nde İngilizce dersi farklı öğretmenlerle ve dört
beceri (yazma, konuşma, dinleme, okuma) üzerine yoğunlaşarak
işlenmektedir. Ayrıca ders dışı kulüp aktiviteleriyle öğrencilerimize
pratik yapma imkânı sağlanmaktadır.
Öğrecilerimizin sosyal ve kültürel gelişimi İngilizce eğitiminden
ayrı tutulmaz. İngilizce bilgi yarışmaları, İngilizce skeçler, seminerler,
konferanslar ve yurt dışı gezilerle
öğrencilerimizin özgüven
kazanmaları ve kendilerini ifade etmeleri için ortamlar hazırlanır.
Verilen projeler ve yıllık ödevlerle öğrencilerimizin yeni dünyalara
adım atmaları sağlanarak bu projeleri çeşitli zamanlarda sergilemeleri
ile tüm öğrencilerin bunlardan faydalanmaları sağlanmaktadır.
25
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM
KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV
YÖNETMELİĞİ
Üçüncü Kısım
Ölçme ve Değerlendirme
Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.
PUAN
NOT
DERECE
85-100
5
PEKİYİ
70-84
4
İYİ
55-69
3
ORTA
45-54
2
GEÇER
0-44
1
BAŞARISIZ
Birinci Bölüm
Puan, Notla Değerlendirme
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, not çizelgelerine puan olarak
yazılır.
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet
(diploma) puanı 100 üzerinden; Yönetmelik hükümlerince belirlenir.
İkinci Bölüm
Ders Yılında Başarının Tespiti Ölçme-Değerlendirme
Madde 1 - Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin
özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile
işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim - öğretim
faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan
bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek
değerlendirir.
26
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar
Madde 2 - Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve
uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan
dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az
olamaz.
b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
Sınavlara Katılmayanlar
Madde 3 - Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim
etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde
bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek
okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın,
uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma
gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders
öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin
belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya
projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken
yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında
teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir
ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.
Üçüncü Bölüm
Dönem Notlarının Tespiti
Madde 4 - Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı ve uygulamalı
sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması
alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden
sonra iki basamak yürütülür.
Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı verilebilir.
Öğrenciye her dersten bir dönem puanı ve dönem notu verilir. Ancak;
a) Yabancı dil dersinde öğrencilere, dinleme-anlama, okumaanlama, konuşma ve yazma becerilerinin, programın öngördüğü
şekilde bütünlük içinde kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler,
çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak becerilerin özelliğine göre
27
yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerle
değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması
durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil
dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler
kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
b) Beden Eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle
derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrenciler
resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan
rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının
veya engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya
da sürekli olarak engel oluşturduğunun çıklanması gerekir. Rapora
göre Beden Eğitimi dersinin bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf
tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere, bütün
uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere
göre değerlendirilir.
c) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi okulda
yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;
1. Öğrencinin dönem içinde yaptığı temrin çalışmaları ile
projelere verilen puanların aritmetik ortalamasının,
2. Yazılı veya uygulamalı sınav puanlarının,
3. Performans puanı/puanlarının,
4. Hizmet puanlarının aritmetik ortalamasının,
5. Varsa proje puanının,
6. Aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.
Yıl Sonu Başarısının Tespiti
Madde 5 - Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Yetiştirme programını gerektiren sebeplerden dolayı iki döneme ait
puan bulunmaması hâlinde yetiştirme programından alınan puanların
aritmetik ortalamasından elde edilen puandır. Alan değişikliği sebebiyle
iki döneme ait puan bulunmaması durumunda sorumluluk sınavında
elde edilen puandır. Bir dönem puanının bulunması hâlinde ise bu
dönem puanı ile yetiştirme programında alınan puanların aritmetik
ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalamasıdır.
c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu puanı ile ortalama yükseltme
ve sorumluluk sınavında alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
28
d) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının
aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı puanının aritmetik
ortalamasıdır.
e) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni
okulundaki dersler farklı olduğunda:
- Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda
yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır.
- Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar
süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem
puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
f) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Bir Dersin Ağırlığı, Ağırlıklı Puanı ve Ağırlıklı Notu
Madde 6 - Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
Bir dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının
çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yıl Sonu Başarı Puanı ve Yıl Sonu Başarı Notu
Madde 7 - Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları
toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen
puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden
sonra iki basamak yürütülür.
Yıl sonu başarı puanı, diploma defterine de işlenir ve mezuniyet
puanının hesaplanmasında esas alınır.
Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma
Madde 8 - Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem
puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.
Doğrudan Sınıf Geçme
Madde 9
1. Ders yılı sonunda,
- Tüm derslerden başarılı olan,
29
- Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı en az
50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
2. Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız
Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması
Madde 10 - Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta
başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını
geçerler. Ancak alt sınıfları da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız
dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya
dahil edilmez.
Bir dersin sorumluluğu o dersin sorumluluk sınavında başarılı
olunması halinde kalkar.
Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkı
Madde 11
Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf
geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrarı
eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç orta öğrenim süresince en fazla bir
defa yapılabilir. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna
düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim
Lisesi’ne veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtları yapılır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM
KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Birinci Kısım
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî
ve özel örgün eğitim-öğretim veren ortaöğretim kurumlarında ödül ve
disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
örgün eğitim öğretim veren ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri
kapsar.
30
İkinci Kısım
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar, Öğrencilerden Beklenen Davranışlar
ve Öğrencilerin Korunması
Birinci Bölüm
Öğrencilerin Uyacakları Kurallar ve Beklenen Davranışlar
Madde 1
1. Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine
bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve
yücelten, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal
ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel
düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı
sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri
için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve
ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.
2. Bu doğrultuda öğrencilerden;
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan
olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve
davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır,
özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
d) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese
karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun
korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz
malı gibi korumaları ve zarar vermemeleri,
f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları,
bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların
oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
h) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
i) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını
korumaları,
31
j) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı
kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
k) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
l) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak
yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla bunları verimli kılacak
irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı
öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını
aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
m) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa
dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı
duyarlı olmaları,
n) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol
almaları,
o) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
p) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
q) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda
topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen
görevleri tamamlamaları,
r) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere
katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve
benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
s) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar
doğrultusunda kullanmaları,
t) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik
kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için
kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına,
taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu
doğrultuda davranmaları,
u) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek
davranışlar sergilemeleri
v) beklenir.
Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde,
törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal
etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması
durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili
olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.
32
İkinci Bölüm
Öğrencilerin Korunması
Madde 2 - Yönetici ve öğretmenlerce;
a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle
veya zorlanarak kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara
yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve
benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin
üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,
c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her
türlü olumsuz davranışlardan korunması,
d) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden
zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve
onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında
veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yapılarak
gerekli tedbirler alınır.
Üçüncü Kısım
Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
Madde 3 - Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
d) ç) Üstün başarı belgesi verilir.
Teşekkür ve Takdir Belgesi İle Ödüllendirme
Madde 4 - Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem
puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış
puanı yüz olan öğrencilerden;
a) 70.00 - 84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi,
b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.
c) Orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde
takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
33
Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar
listesinde yer verilir.
Onur Belgesi İle Ödüllendirme
Madde 5 - Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı
kalmadan;
a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda
liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve
üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede
davranışlarıyla örnek olmak,
d) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
e) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
f) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar
sergilemek,
g) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına
iyi örnek olmak,
h) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara
yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi
davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren
davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi
bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul
yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur
belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur
belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
i) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek
davranışlar sergilemek.
Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen
davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek
davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur
kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
İkinci Bölüm
Ödül Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Ödüllerin Verilmesi
Madde 6 - Ödül takdir edilirken öğrencinin;
34
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı gibi
hususlar göz önünde bulundurulur.
Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir
ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği
bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda
herkesin göreceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince
ayrı ayrı asılır.
Dördüncü Kısım
Disiplin Cezaları
Madde 7 - Öğrencilere disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin
niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
d) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir.
Disiplin Cezasını Gerektiren Davranışlar
Madde 8 - Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:
1) Kınama Cezasını Gerektiren Davranışlar;
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
d) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
e) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
f) Yalan söylemek,
g) Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim
ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere
katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
h) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer
bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında
vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
35
i) Kaba ve saygısız davranmak,
j) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak
davranışlarda bulunmak,
k) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
l) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona
geç gelmek,
m) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere
sokmak veya yanında bulundurmak,
n) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
o) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
p) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
2) Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Fiil ve
Davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve
iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve
dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan
davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller
taşımak,
d) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya
toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
e) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
f) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
g) Başkalarına hakaret etmek,
h) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete,
bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer
yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini
ve eklentilerini kullanmak,
i) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere
zarar vermek,
j) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim
ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere
katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline
getirmek,
k) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
l) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-
36
gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim
veya semboller çizmek,
m) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
n) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
3) Okul Değiştirme Cezasını Gerektiren Fiil ve Davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere
saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde
aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
d) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
e) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde
barındırmak,
f) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte
belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak
veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını
yararlandırmak,
g) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve
öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı
olmak,
h) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
i) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek
veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
j) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı
madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
k) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini
sağlamak,
l) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
m) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
n) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan
kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi
ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu
gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin
biçimde katılmak,
o) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere,
sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para
toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
37
p) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır
derecede maddi ve manevi zarar vermek,
q) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak,
bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki
faaliyetlerde etkin rol almak,
r) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle
eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye
zorlamak,
s) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını
bu işleri yapmaya zorlamak,
4) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma Cezasını Gerektiren Davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere
hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın
başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş,
yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek;
düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin
olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan
bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin
organizasyonunda yer almak,
d) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak
engellemek,
e) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
f) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak
ve barındırmak,
g) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
h) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici,
öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda
bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
i) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili
saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
j) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
k) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri
38
kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek,
yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
l) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence
yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç
saydığı fiilleri işlemek,
m) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak;
kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
n) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu
gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin
biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para
toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
o) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti
özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları
çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
Yukarıda Belirtilenlerin ışında ve disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde
bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
Pansiyonlarda Disiplin Olayları
Madde 9
Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda,
ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına
karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği
ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere
soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir.
Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin
karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir. Olay,
okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.Soruşturma süreci
ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde
yürütülür. Gerektiğinde öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce,
olayın meydana geldiği okulun ödül disiplin kurulu başkanı veya
işletme yetkilisi, görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci
ödül ve disiplin kurulu toplantısına çağrılabilir. Ancak karar için oy
kullanamazlar.
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına
karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir
başka okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı
39
başlatan okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası
alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır
ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış
puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni
okulu tarafından gerçekleştirilir.
Cezaya Neden Olan Davranış ve Fiilin Tekrarlanması
Madde 10 - Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı
davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi
cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.
İkinci Bölüm
Uygulama İle İlgili Esaslar
Madde 11 - Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne
yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine
duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler,
yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.
Disiplin Cezalarının Onaylanması ve Uygulanması
Madde 12 - Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan
kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile
uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından;
a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul
müdürünün,
b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin
kurulunun,
c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından sonra uygulanır.
d) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak
bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.
Davranış Puanının İndirilmesi ve İadesi
Madde13 - Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Kınama cezası için 10,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
40
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40,
d) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir.
e) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan
öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak
toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne
sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin
durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar
etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde
değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir.
Cezaların Dosyalara İşlenmesi, Silinmesi ve Dosyaların Saklanma
Süresi
Madde 14
Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha
sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi
hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca
değerlendirilir.
1. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları
öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve
sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.
2. Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih
ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu
açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.
3. Yetkili kurumlarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi
istendiğinde ilgili kuruma, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı
bildirilir.
4. Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili
mevzuat hükümlerince saklanır.
Cezaların Uygulanması
Madde 15 - Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz
önünde bulundurulur:
Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma Cezası Alan Öğrenciler;
1. Okula devam ettirilmez.
2. Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılır.
3. Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına
41
dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin
verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek
öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.
4. Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp
katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.
Okul Değiştirme Cezası Alan Öğrenciler;
1. Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de
dikkate alınarak okul türleri ve bu yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri
göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde
öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde,
Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler
alınır.
2. Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında parasız yatılılık, burs ve sosyal yardımlar yönetmeliği ve
bu yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.
3. Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce
uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski
okullarına dönebilirler.
Ceza Alan Öğrencilerin Sınavları
Madde 16 - Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici
olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları
sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara
alınmaları sağlanır.
Zararın Ödetilmesi
Madde 17 - Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına
verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velisine ödettirilir. Konu ile
ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
Yönetim Tedbiri
Madde 18
1. Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci
ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula
sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu
42
beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün
onayı ile on iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar
geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve
sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.
2. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin
okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara
girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde
öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne
bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.
3. Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik
ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği
günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında
disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna
sevkinden itibaren en geç on iş günü içinde durumu karara bağlanır.
Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve
haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.
4. Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin
okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat
hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye
kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp
kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.
5. Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür,
tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok
üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne
teklif edebilir.
Cezalara İtiraz
Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki
görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.
43
(
(
GÜVENiNiZLE
BÜYÜYORUZ!
44
ÖZEL BEYLİKDÜZÜ FATİH
FEN VE ANADOLU LİSESİ
OKUL GÖREV DAĞILIMI
OKUL MÜDÜRÜ
Fuat YILMAZ
@ [email protected]
0505 688 14 88
MÜDÜR YARDIMCISI
Mahmut ÇELİKTÜRK
@ [email protected]
0532 260 66 86
Anadolu Lisesi
MÜDÜR YARDIMCISI
Yusuf KARAYEL
@ [email protected]
0505 456 61 00
Anadolu Lisesi
MÜDÜR YARDIMCISI
Orhan GÜMÜŞTAŞ
@ [email protected]
0505 939 62 90
Fen Lisesi
MÜDÜR YARDIMCISI
Aytaç ÖZKAN
@ [email protected]
0505 889 54 26
Fen Lisesi
46
2014 - 2015 ÖĞRETMEN LİSTESİ
Adı - Soyadı
Görevi
CENGİZ ALTAY
ALMANCA ÖĞRETMENİ
FUAT YILMAZ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
REFİK ESER
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
İSHAK YILDIRIM
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
FATİH HİMMETOĞLU
BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
MUSTAFA EFE
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
RESUL KURT
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
ABDULLAH AKTAŞ
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ
MERİÇ MUZAFFER ÜNLÜ
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
HAKAN GÖKKAYA
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
İBRAHİM EKİNCİ
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ
ZEKİ KAYA
FELSEFE ÖĞRETMENİ
BAHADIR AKYÜREK
FİZİK ÖĞRETMENİ
OĞUZHAN BAYLAN
FİZİK ÖĞRETMENİ
NUMAN İLERİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
SERPER ATAMAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
ABDURRAHMAN TANRIVERDİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
TURAN TEKİN
KİMYA ÖĞRETMENİ
HASAN İREN
KİMYA ÖĞRETMENİ
ADEM TURGUT
KUR'AN-I KERİM ÖĞRETMENİ
YUSUF KARAYEL
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
ORHAN GÜMÜŞTAŞ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
NAFİZ TOMBAK
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
BİLAL AYGÜN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
TALAT HOŞ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
NECMETTİN BAYRAM
MÜZİK ÖĞRETMENİ
MUSTAFA TOPAL
P.D.R.
MAHMUT ÇELİKTÜRK
TARİH ÖĞRETMENİ
AYTAÇ ÖZKAN
TARİH ÖĞRETMENİ
47
ZAMAN ÇİZELGESİ
48
SABAH TÖRENİ
08:45
09:00
1.DERS
09:00
09:40
1.TENEFÜS
09:40
09:55
2.DERS
09:55
10:35
2.TENEFÜS
10:35
10:45
3.DERS
10:45
11:25
3.TENEFÜS
11:25
11:35
4.DERS
11:35
12:15
4.TENEFÜS
12:15
12:25
5.DERS
12:25
13:05
ÖĞLE ARASI
(ÖĞLE YEMEĞİ)
13:05
13:55
6.DERS
13:55
14:35
6.TENEFÜS
14:35
14:45
7.DERS
14:45
15:25
7.TENEFÜS
15:25
15:35
8.DERS
15:35
16:15
AKADEMİK TAKVİMDEKİ RENKLER
VE MANALARI
GENEL
GEZİ VE ETKİNLİKLER
TOPLANTILAR
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
SINAVLAR
TATİLLER
49
2014 - 2015 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
EYLÜL 2014
8 Eyl. Pazartesi
9 Eyl. Salı
10 Eyl. Çarşamba
11 Eyl. Perşembe
12 Eyl. Cuma
13 Eyl. Cumartesi
14 Eyl. Pazar
15 Eyl. Pazartesi
Okulların Açılışı
16 Eyl. Salı
17 Eyl. Çarşamba
18 Eyl. Perşembe
19 Eyl. Cuma
20 Eyl. Cumartesi
21 Eyl. Pazar
22 Eyl. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
23 Eyl. Salı
24 Eyl. Çarşamba
25 Eyl. Perşembe
26 Eyl. Cuma
27 Eyl. Cumartesi
28 Eyl. Pazar
50
29 Eyl. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
30 Eyl. Salı
10.Sınıflar:Bursa Gezisi
EKİM 2014
1 Eki. Çarşamba
2 Eki. Perşembe
3 Eki. Cuma
Arefe
4 Eki. Cumartesi
Kurban Bayramı-1
5 Eki. Pazar
Kurban Bayramı-2
6 Eki. Pazartesi
Kurban Bayramı-3 ve İstanbul'un Kurtuluşu
7 Eki. Salı
Kurban Bayramı-4
8 Eki. Çarşamba
İstanbul un kurtuluşu töreni
9 Eki. Perşembe
Futbol Turnuvası
10 Eki. Cuma
9.Sınıflar:Arkoloji Müzesi
11 Eki. Cumartesi
12 Eki. Pazar
13 Eki. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
14 Eki. Salı
Futbol Turnuvası
15 Eki. Çarşamba
Futbol Turnuvası
16 Eki. Perşembe
Futbol Turnuvası
17 Eki. Cuma
Futbol Turnuvası
18 Eki. Cumartesi
19 Eki. Pazar
20 Eki. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
21 Eki. Salı
Futbol Turnuvası
22 Eki. Çarşamba
Münazara Yarışması
23 Eki. Perşembe
Dünya MOL Günü Etkinlikleri
24 Eki. Cuma
Futbol Turnuvası
25 Eki. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
26 Eki. Pazar
27 Eki. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
28 Eki. Salı
Cumhuriyet bayramı töreni
29 Eki. Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı
30 Eki. Perşembe
Futbol Turnuvası
31 Eki. Cuma
Futbol Turnuvası
51
KASIM 2014
1 Kas. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
2 Kas. Pazar
3 Kas. Pazartesi
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
4 Kas. Salı
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
5 Kas. Çarşamba
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
6 Kas. Perşembe
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
7 Kas. Cuma
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
8 Kas. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
9 Kas. Pazar
10 Kas. Pazartesi
Atatürk Haftası Etkinlikleri
11 Kas. Salı
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
12 Kas. Çarşamba
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
13 Kas. Perşembe
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
14 Kas. Cuma
1.Yazılı Haftası-Basketbol Turnuvası
15 Kas. Cumartesi
16 Kas. Pazar
52
17 Kas. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
18 Kas. Salı
Spellig Bee
19 Kas. Çarşamba
ŞÖK-Gıda Semineri
20 Kas. Perşembe
ŞÖK-9.Sınıflar ALMAN Kültür Merkezi Gezisi
21 Kas. Cuma
* Dünya Felsefe Günü Etkinliği * Coğrafya Bilim Müzesi Gezisi
22 Kas. Cumartesi
Veli Toplantısı
23 Kas. Pazar
Veli Toplantısı
24 Kas. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme-Öğretmenler Günü
25 Kas. Salı
Basketbol Turnuvası
26 Kas. Çarşamba
Başakşehir İSKİ Su Arıtma Tesisi Gezisi
27 Kas. Perşembe
Basketbol Turnuvası
28 Kas. Cuma
Şiir Okuma Yarışması
29 Kas. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
30 Kas. Pazar
Veli Toplantısı
ARALIK 2014
1 Ara. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
2 Ara. Salı
9.Sınıflar Roma Eserleri Gezisi
3 Ara. Çarşamba
Mevlana Haftası Kutlama Programı
4 Ara. Perşembe
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
5 Ara. Cuma
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
6 Ara. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
7 Ara. Pazar
8 Ara. Pazartesi
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
9 Ara. Salı
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
10 Ara. Çarşamba
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
11 Ara. Perşembe
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
12 Ara. Cuma
2.Yazılı Haftası-Masa Tenisi Turnuvası
13 Ara. Cumartesi
14 Ara. Pazar
15 Ara. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
16 Ara. Salı
10.Sınıflar Panorama Müzesi Gezisi
17 Ara. Çarşamba
Masa Turnuvası
18 Ara. Perşembe
Kimya Terimler Yarışması
19 Ara. Cuma
Mehmet Akif ERSOY Programı
20 Ara. Cumartesi
21 Ara. Pazar
22 Ara. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
23 Ara. Salı
Masa Turnuvası
24 Ara. Çarşamba
Almanca Çalışmaları Resim Sergisi
25 Ara. Perşembe
Quiz Show
26 Ara. Cuma
11.Sınıflar Kurtuluş Savaşı Gezisi
27 Ara. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
28 Ara. Pazar
29 Ara. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
30 Ara. Salı
Termodinamik Konularınına Katkı Sağlayan Bilim Adamları Sergisi
31 Ara. Çarşamba
Masa Turnuvası
53
OCAK 2015
1 Oca. Perşembe
Yılbaşı
2 Oca. Cuma
3 Oca. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
4 Oca. Pazar
5 Oca. Pazartesi
3.Yazılı Haftası
6 Oca. Salı
3.Yazılı Haftası
7 Oca. Çarşamba
3.Yazılı Haftası
8 Oca. Perşembe
3.Yazılı Haftası
9 Oca. Cuma
3.Yazılı Haftası
10 Oca. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
11 Oca. Pazar
12 Oca. Pazartesi
3.Yazılı Haftası
13 Oca. Salı
3.Yazılı Haftası
14 Oca. Çarşamba
3.Yazılı Haftası
15 Oca. Perşembe
3.Yazılı Haftası
16 Oca. Cuma
3.Yazılı Haftası
17 Oca. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
18 Oca. Pazar
19 Oca. Pazartesi
3.Yazılı Haftası
20 Oca. Salı
3.Yazılı Haftası
21 Oca. Çarşamba
22 Oca. Perşembe
TÜBİTAK Başvuruları
23 Oca. Cuma
1.Dönem Sonu
24 Oca. Cumartesi
25 Oca. Pazar
26 Oca. Pazartesi
YARIYIL TATİLİ
27 Oca. Salı
YARIYIL TATİLİ
28 Oca. Çarşamba
YARIYIL TATİLİ
29 Oca. Perşembe
YARIYIL TATİLİ
30 Oca. Cuma
YARIYIL TATİLİ
31 Oca. Cumartesi
54
ŞUBAT 2015
1 Şub. Pazar
2 Şub. Pazartesi
YARIYIL TATİLİ
3 Şub. Salı
YARIYIL TATİLİ
4 Şub. Çarşamba
YARIYIL TATİLİ
5 Şub. Perşembe
YARIYIL TATİLİ
6 Şub. Cuma
YARIYIL TATİLİ
7 Şub. Cumartesi
8 Şub. Pazar
9 Şub. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
10 Şub. Salı
ENVER Proje Başvuruları
11 Şub. Çarşamba
9.sınıflar Bizans Eserleri Gezisi
12 Şub. Perşembe
Silivri AYFER Fabrikası Gezisi
13 Şub. Cuma
14 Şub. Cumartesi
15 Şub. Pazar
16 Şub. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
17 Şub. Salı
18 Şub. Çarşamba
10.Sınıflar Beşiktaş Deniz Gezisi
19 Şub. Perşembe
20 Şub. Cuma
21 Şub. Cumartesi
22 Şub. Pazar
23 Şub. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
24 Şub. Salı
25 Şub. Çarşamba
Biyolojik Arıtma Tesisi Gezisi
26 Şub. Perşembe
27 Şub. Cuma
Spelling Bee
28 Şub. Cumartesi
55
MART 2015
1 Mar. Pazar
2 Mar. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
3 Mar. Salı
Satranç Turnuvası
4 Mar. Çarşamba
9.sınıflar Sahabe Mezarları Gezisi
5 Mar. Perşembe
Satranç Turnuvası
6 Mar. Cuma
Satranç Turnuvası
7 Mar. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
8 Mar. Pazar
9 Mar. Pazartesi
12.Sınıf YGS Deneme
10 Mar. Salı
Matematik pi Haftası Etkinlikleri
11 Mar. Çarşamba
9.sınıflar İslam Bilim Müzesi Gezisi
12 Mar. Perşembe
12 Mart İstiklal Marşının Kabulü
13 Mar. Cuma
9.sınıflar Rahmi Koç Müzesi Gezisi
14 Mar. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
15 Mar. Pazar
2015 YGS SINAVI
16 Mar. Pazartesi
1.Yazılı Haftası-Çanakkale Etkinlikleri
17 Mar. Salı
1.Yazılı Haftası-Çanakkale Etkinlikleri
18 Mar. Çarşamba
1.Yazılı Haftası-Çanakkale Etkinlikleri
19 Mar. Perşembe
1.Yazılı Haftası-Çanakkale Etkinlikleri
20 Mar. Cuma
1.Yazılı Haftası-Çanakkale Etkinlikleri
21 Mar. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
22 Mar. Pazar
23 Mar. Pazartesi
1.Yazılı Haftası - Gazete Çıkarma Yarışması
24 Mar. Salı
1.Yazılı Haftası
25 Mar. Çarşamba
1.Yazılı Haftası
26 Mar. Perşembe
1.Yazılı Haftası
27 Mar. Cuma
1.Yazılı Haftası - Quiz Show
28 Mar. Cumartesi
29 Mar. Pazar
56
30 Mar. Pazartesi
* 12.Sınıf LYS Deneme * Fare Kapanında Araba Yarışması
31 Mar. Salı
Salatin Camilerinde Cuma namazı
NİSAN 2015
1 Nis. Çarşamba
11. Sınıflar Anıtkabir Gezisi
2 Nis. Perşembe
USOBO Başvuruları
3 Nis. Cuma
Almanya ve Almanyadaki Türkler Fotoğraf Sergisi
4 Nis. Cumartesi
Ulusal İNEPO
5 Nis. Pazar
Ulusal İNEPO
6 Nis. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme
7 Nis. Salı
ŞÖK-Voleybol Turnuvası
8 Nis. Çarşamba
ŞÖK-Voleybol Turnuvası
9 Nis. Perşembe
ŞÖK-Voleybol Turnuvası
10 Nis. Cuma
10.Sınıflar İstanbul'un Tarihi Hanları
11 Nis. Cumartesi
Veli Toplantısı
12 Nis. Pazar
13 Nis. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme
14 Nis. Salı
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
15 Nis. Çarşamba
Bahçede COĞRAFYA Sunusu
16 Nis. Perşembe
Kutlu Doğum Şiir Kompozisyon Yarışması
17 Nis. Cuma
Voleybol Turnuvası
18 Nis. Cumartesi
Veli Toplantısı
19 Nis. Pazar
20 Nis. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme
21 Nis. Salı
Kutlu Doğum Haftası Programı
22 Nis. Çarşamba
9. Sınıflar Türk İslam Eserleri Müzesi
23 Nis. Perşembe
Scrabble
24 Nis. Cuma
Tüm Sınıflara Yönelik Almanca Tişört Tasarım Sergisi
25 Nis. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
26 Nis. Pazar
27 Nis. Pazartesi
2.Yazılı Haftası-Kimya Haftası
28 Nis. Salı
2.Yazılı Haftası-Kimya Haftası
29 Nis. Çarşamba
2.Yazılı Haftası-Kimya Terimler Yarışması
30 Nis. Perşembe
2.Yazılı Haftası-Kimya Haftası
57
MAYIS 2015
1 May. Cuma
İşçi Bayramı
2 May. Cumartesi
3 May. Pazar
4 May. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme-Coğrafya haftası
5 May. Salı
10.Sınıflar Süleymaniye Gezisi-Coğrafya haftası
6 May. Çarşamba
Coğrafya haftası-Futbol Turnuvası
7 May. Perşembe
Coğrafya haftası-Futbol Turnuvası
8 May. Cuma
Coğrafya haftası-Futbol Turnuvası
9 May. Cumartesi
10 May. Pazar
11 May. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme
12 May. Salı
Makale Yarışması: "Tarih Bize Ne Söyler?"
13 May. Çarşamba
11.Sınıflarla Türk-Alman Üniversitesi Gezisi
14 May. Perşembe
Nükleer Araştırma Merkezi Gezisi
15 May. Cuma
Modern Fiziğin Temsilcilerinin Sergisi
16 May. Cumartesi
Uluslararası İNEPO
17 May. Pazar
Uluslararası İNEPO
18 May. Pazartesi
12.Sınıf LYS Deneme
19 May. Salı
Gençlik ve Spor Bayramı
20 May. Çarşamba
Hitabet Yarışması
21 May. Perşembe
Futbol Turnuvası
22 May. Cuma
Futbol Turnuvası
23 May. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
24 May. Pazar
25 May. Pazartesi
3.Yazılı Haftası & 12.Sınıf LYS Deneme
26 May. Salı
3.Yazılı Haftası
27 May. Çarşamba
3.Yazılı Haftası
28 May. Perşembe
3.Yazılı Haftası
29 May. Cuma
3.Yazılı Haftası
30 May. Cumartesi
9-10. Sınıflar OFİS
31 May. Pazar
58
HAZİRAN 2015
1 Haz. Pazartesi
3.Yazılı Haftası & 12.Sınıf LYS Deneme
2 Haz. Salı
3.Yazılı Haftası
3 Haz. Çarşamba
3.Yazılı Haftası
4 Haz. Perşembe
3.Yazılı Haftası
5 Haz. Cuma
3.Yazılı Haftası
6 Haz. Cumartesi
7 Haz. Pazar
8 Haz. Pazartesi
3.Yazılı Haftası & 12.Sınıf LYS Deneme
9 Haz. Salı
9.Sınıflar Selçuklu Şehirleri Gezisi
10 Haz. Çarşamba
11 Haz. Perşembe
12 Haz. Cuma
2.Dönem Sonu
13 Haz. Cumartesi
LYS-4
14 Haz. Pazar
LYS-1 & LYS-5
15 Haz. Pazartesi
16 Haz. Salı
17 Haz. Çarşamba
18 Haz. Perşembe
19 Haz. Cuma
120 Haz. Cumartesi
LYS-2
21 Haz. Pazar
LYS-3
59
NOTLAR
60
Download

El_Kitabı - Fatih Koleji Grafik Tasarım Grubu