T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUS EMRE İLKOKULU
2014
Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
1
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
2
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet,
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel,
senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden
mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir
gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve
şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu
şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi,
vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
3
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
YUNUS EMRE İLKOKULU
2013-2014 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ KURUM BAŞVURU RAPORU
1)İl/İlçe
2)Okul/Kurum Adı
3)Adres
Adı Soyadı
Ramazan YAYLAK
Osman Faruk TATAR
Yasin UYAR
İsmail MENEP
Barış TİLEV
Özgür ÖZDEMİR
Şenol DAĞSEVER
Ferhat DEMİR
Zekiye SEVİNDİK
Mücahit ÇELİK
Mersin/Tarsus
Yunus Emre İlkokulu
Kavaklı Mahallesi 2452 Sokak No:2
4)İletişim Kurulacak Kişiler
Görevi
Telefonu
Müdür V.
0534 287 29 51
Müdür Yardımcısı
0534 671 42 71
Sınıf Öğretmeni
0505 704 80 64
Sınıf Öğretmeni
0505 698 70 21
Sınıf Öğretmeni
0505 929 48 95
Sınıf Öğretmeni
0505 355 82 73
Sınıf Öğretmeni
505 276 16 98
Sınıf Öğretmeni
545 899 13 14
Okul Aile Bir.Baş.
0505 794 6 44
Okul Öğrenci Temsilcisi 0533 81 55 07
E-Posta Adresi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
4
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
5.Okulumuzun Tarihçesi ve Yapısı
Tarsus 1985 yılından sonra aşırı bir şekilde göçe maruz kalmıştır. Bu göç nedeniyle şehrin pek çok
mahallesi gecekondu denilen binalarla dolmuş, nüfusta da belirli oranda artış görülmüştür. O yıllarda Şehit ishak
Mahallesi olarak bilinen bu yerleşim bölgesi daha da gelişerek büyümüş, daha sonra iki mahalleye ayrılarak
Şehit ishak mahallesinin doğusu (şehrin kuzey-doğusu) yönünde Kavaklı adı ile yeni bir mahalle kurulmuştur.
1990’lı yıllara doğru okul çağındaki çocukların başka uzak okullara gitmesi nedeniyle Mahalle Sakinlerinin,
Muhtarlığın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün isteği ve Mülki Amirin de Oluru ile mahalleye okul yaptırılması
kararı alınmıştır. Böylece 1990 yılında Kavaklı mahallesinde yapımına başlanan okul inşaatı 1991 yılında
tamamlanmıştır.
Unicef tarafından 1991 yılı uluslararası “YUNUS EMRE SEVGİ VE BARIŞ YILI” olarak ilan edildiği
için o yıl yapılmış olan okulumuza YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU adı verilmiştir.
1991-1992 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulumuzda 14 derslik,1 müdür odası, 2 müdür
yardımcısı odası, 1 arşiv, 1 spor odası ve okul bahçesinde 10 kabinlik tuvalet bulunmaktaydı. 1993 yılında okul
yönetiminin ve okul koruma derneğinin gayretleri ile projeye uygun bir şekilde okul bahçesine kantin
yapılmıştır.
Kısa zamanda mahalle nüfusunun artması ile birlikte öğrenci sayısı da artmış ve okulumuzda ikili
öğretime başlanmıştır. Buna rağmen sınıf mevcutlarının standartların üzerinde olması, yeni bina, yeni derslik
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
1996 yılında ikinci bina yapımıyla ilgili ihaleler yapılmış, 1997 yılında 21 derslikli yeni bina inşaatına
başlanmıştır. 1998 yılında modern, çağın gereksinimlerine uygun çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda
eğitim öğretim yapabileceği yeni binamız hizmete açılmıştır.
Okulumuz 1998 yılından itibaren sınıf mevcutları uluslararası standartlara uygun olarak A ve B blok
olmak üzere 35 derslikte eğitim öğretime başlamıştır.30/03/2012 tarihli 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Okulumuz ilkokul olarak tanımlanmıştır.
Kademeli geçişle 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında tamamen İlkokula dönüşmesi planlanmaktadır.
Okulumuzda 3 adet satranç grubu,1adet drama,1 adet tiyatro,1 adet masa tenisi ve 1 adet Badminton
olmak üzere toplamda 7 alanda ders dışı eğitim faaliyeti düzenlenmektedir. Ayrıca 8 adet Sosyal Kulüp
kurulmuş olup toplum hizmeti başta olmak üzere çeşitli projeler uygulanmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğünün
SODES kapsamında düzenlediği karate alanındaki etkinlik ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor
Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği SOSES projesi Basketbol ve Voleybol alanında Okulumuzda
uygulanmaktadır.
Okulumuzun bahçesinde Atatürk Büstü, voleybol ,basketbol ve futbol sahası, anasınıfı için kum havuzu,
kantin ile çeşme bulunmaktadır. Bahçenin tamamı ihata duvarı çevrili olup, güneyinde ve batısında olmak üzere
iki kapı bulunmaktadır. İhata duvarlarının iç tarafında kalan kısımlarına ağaçlar dikilmiş A Blok önünün
betonları sökülerek bu bölüme ağaçlandırma yapılmıştır . Okulun arka bahçesine zeytin fidanları dikilmiştir.
Projektörle hava karardığı zaman okulun bahçesini otomatik olarak aydınlatmaktadır.
Okulumuzda 1 Müdür,2 Müdür Yardımcısı vardır. 26 Sınıf Öğretmeni . 1 Türkçe, 1 Matematik, 1 Fen
ve Teknoloji Eğitimi, 1 Sosyal Bilgiler, 1 Beden Eğitimi, 3 İngilizce, 1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 4 Okul
Öncesi olmak üzere toplam 43 Personel görev yapmaktadır.
5
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
6)Okulun/Kurumun Yönetimi
6-LİDERLİK
6–1. Liderler Nasıl Tanımlanır? Liderler Okul/Kurumun misyon, vizyonunun oluşumuna
nasıl katkı sağlamakta, kurumun temel değerlerine ve etik kurallarına nasıl örnek olmaktadır?
Kurumumuzda lider tanımında; İnsanları kendi başlarına gidemedikleri yerlere götürme gücü
olan, dürüst, ileriyi gören, ilham veren, değişiklikleri destekleyen, eşitlikçi, destekleyici,görüşlerini açık
bir biçimde ifade eden, insanları iyi dinleyen ve tarafsız değerlendiren, gücünü uygun biçimde
kullanan, güvenilir, grubunu destekleyen, başkalarının görüşlerine saygı duyan, kendi gücünün
farkında olan, hatalardan ders çıkartabilen, etkili iletişim ve yönetim becerilerine sahip kişidir diye
tanımlayabiliriz.
Kurum Lideri paydaşları da işin içine katarak Misyonu belirlerken özlü ,açık ve çarpıcı bir
şekilde belirlemeye çalışmış, hizmetin yerine getirilme süreci değil amacı tanımlanmış,yasal
düzenlemelerle kuruma verilen görev ve yetkilerle belirlenmiştir.OGYE tarafından belirlenen misyon,
vizyon, ilke ve değerler görüşleri alınmak üzere okul paydaşlarının bilgisine sunulmuştur. Daha sonra
alınan geri dönütler çerçevesinde OGYE tarafından son hali verilen misyon, vizyon, ilke ve değerler
belirlenerek Okulumuz web sayfasında yayınlanmış ve Okulumuzun çeşitli yerlerine asılarak
paydaşların bilgisine sunulmuştur.
6–2.Liderler, okulun/kurumun temel değerlerine ve etik kurallarına nasıl örnek olmaktadır?
Lider Okul ve kurumun temel değerlerini gerçekleştirmenin , yüreklilik ve cesaret istediğini ve
hedeflere ulaşma ile ilgili olduğunu bilir. Liderlik ortak hedeflere ulaşmada birey ve grup
davranışlarını etkileme süreci olarak da tanımlanır . Etkileme sürecini yönetmek için lider bu süreci
yönetecek ve grubu belli hedeflere yönlendirerek, hedef belirleme, başarı yönünde yöneltme, etkinliklerini etkileme, kontrol etme, belli amaçlara ulaşmaları için cesaretlendirme gibi özel bazı nitelik ve
beceriler gerektiren yollar uygulayacaktır. Etik kurallar yönünden yapması geren iseliderliğin popüler
olma yarışı olmadığını bilmesidir. Burada ki etik olan kural, kendiniz ve çalışma grubunuz için
belirlediğiniz hedeflere ulaşmaktır. Bir arkadaş değil de lider olarak görüldüğünüzde, gruba yetki
verebilir ve daha etkili olmaları için yol gösterebilirsiniz.
6–3. Liderler, kurul-komisyon çalışmaları ve etkinliklere nasıl destek sağlamaktadır?
Lider olan kişiler, okuldaki görevlerine göre değil, yaptıkları çalışmalara, kendini geliştirme
konusunda gayretlerine, eleştirilere açık olma durumlarına, arkadaşlarını olumlu yönde motive etme
yeteneklerine, liderlik yetkinliğine göre belirlenmiştir.
Okulumuzda liderler paydaş beklentilerine öncelik verirler. Öz değerlendirme yoluyla gelişimlerini
sağlarlar. Okul liderleri değişimi takip etmek için kendi alanlarıyla ilgili seminer, konferans vb.
etkinlikleri takip ederler. Liderler ekip çalışmaları, zümre çalışmaları, beş yıllık stratejik plan ve yıllık
okul gelişim planlarının hazırlanmasına katılarak yönetime destek sağlarlar.
6
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Müdür
Yardımcıl
arı
Öğrenci
Temsilcisi
Rehberlik
Lider
Öğretm
enler
Okul Aile
Birliği
KurullarKomisyon
lar
6–4. Liderler, iç-dış paydaşların istek ve beklentilerini dinleme , yanıtlama , önerilerini alımı,
başarıları tanıma , ve takdir etme ilişkilerini nasıl yönetmektedir?
Lider iç ve dış paydaşların istek ve beklentilerini dinleme,yanıtlama ve takdir etme işleminde
güdüleme tekniği ile hareket ederek her davranışın bir anlamı olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla
liderlerin, çalışanların davranışlarını yorumlamaları ve bunun sonucunda onları güdüleyecek model ve
yaklaşımlar geliştirmeleri gerekir. Bu nedenle de yöneticilerin haftanın belirli günlerinde ve belirli
gündem ile çalışanlarla
bir araya gelerek istek ve beklentiler noktasında görüş ve öneriler
alınmaktadır. Okulumuzda liderler, çalışanları ile ilişkilerini karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde
yürütmektedirler. Okul paydaşları, liderler ile iletişim kurmada kendilerini rahat hissederler. Eğitim
liderleri, çalışanlarının ilgi ve isteklerine sürekli duyarlıdırlar ve paydaşlarla sürekli fikir alış-verişinde
bulunurlar. Toplantılarda çalışanlarının başarılarını takdir ederler. Yapılabilecek çalışmalar için de
özgüven duygusunu geliştirici ifadeler kullanırlar.
6–5. Liderler, iyileştirme çalışmalarına , yenilikçiliğe , yaratıcılığa , öğrenmeye ve birlikte
çalışmaya nasıl destek sağlamakta , değişimi nasıl yönetmektedir?
Liderlik risk almayı gerektirir ve risk alırken de desteğe gereksinim vardır. Bu destek yapılan
iyileştirme çalışmalarında sürekli olarak kullanılmaktadır. Lider yeniliğe, öğrenmeye ve birli,kte
çalışmaya destek sağlama anlamında tüm çalışanlara önem vermektedir.Onları kendi alanlarında ve
branşlarında uzman olduklarını hissettirmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri ve Rehber
Öğretmenimizle birlikte daha çok öğrencilerimizin problemlerini çözmek için okul idaresiyle elbirliği
ile çaba sarfederler. Liderler teknolojik araç ve gereçleri iyi kullanmaktadırlar. Sratejik planımız
doğrultusunda çalışmalarını buna göre yapmaktadırlar.Örneğin:Sınıf liderleri olan Öğretmenler
öğrenmeyi,öğretmeyi desteklediklerinden velilerle birlikte tüm sınıflarımıza Projeksiyon
alarak
eğitime büyük katkıda bulunmuşlardır. İyileştirmeye yönelik olarak Aile Birliği İle birlikte maddiyatla
sonuçlanacak çalışmalara parasal yönden destek verilmiştir.
7
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
6–6. Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamakta , kendi liderlik etkinliklerini
nasıl ölçmekte , değerlendirmekte ve iyileştirmektedir?
Lider bireysel gelişimini sağlama yolunda İnsanlara odaklaşan, ilişkiler oluşturan ve diğer
insanları yönlendirmenin temelinin insan faktörü olduğunu unutmayan bir gelişim anlayışına sahiptir.
İyi Liderlerin
“olayları” yöneten , “insanları”yönlendiren olduğunu bilerek liderlik etkinliklerini
çevresindeki insanlara aktararak uygulamaları değerlendirmektedir. İyi lider olmanın, disiplin ve çok
çalışmayı gerektirdiğini unutmadan bireysel gelişimini sağlamakta , Liderliğin kişisel gelişimini sağlama
ile eş anlamlı olduğunu bilmektedir.
Okulumuz liderinin ve ekip başkanlarının performans düzeyleri okulumuzda yürütülen TKY
çalışmaları çerçevesinde memnuniyet anketleri ile ölçülmekte ve bu anketlerden aldığı düşük not
iyileştirmeye açık alan olarak algılanır ve iyileştirme ekipleri kurulur. Ayrıca çevreden gelen eleştiri,
istek ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yapılır.
6-7.Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek
olmaktadır?
Kurum Liderleri sosyal sorumluluklarını yerine getirirken, toplumun bireyler üzerindeki
baskılarını azaltmanın ötesinde, bireyin toplum üzerinde ki imajını güçlendirme ve bilgiyi paydaşlara
aktarma çabalarını kolaylaştırma aracı olarak da kullanılabilir. Burada önemli olan, Kurumların sosyal
sorumluluk çabalarının paydaşlar tarafından olumlu olarak algılanmasıdır. Burada sorulması gereken
“Kurumlar sosyal sorumluluk stratejisini nasıl formüle edebilirler?”, “Kurumlar ülke stratejilerinin ve
eğitim stratejilerinin sosyal ihtiyaçlara cevap verip vermediğinden ve kamuoyu çıkarlarına zarar
vermediğinden nasıl emin olabilir?” şeklindeki temel sorulara cevaplar vermeye çalışmaktadır.
Sosoyal sorumluluğun yerine getirilmesinde OGYE ve paydaşlar ile birlikte sürekli olarak iletişim
kurulmakta ve yapılan Sosyal sorumluluk projeleri ile paydaşlar işe dahil edilerek destek miktarı
toplum düzeyinde de karşılanmaktadır. Bu anlamda kurum ve kuruluşlara yapılan ziyaretler ve
görüşmeler sonucu aşağıda ki ürünler ortaya çıkmıştır.
8
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
KURUM VE KİŞİLER
Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
KATKILARI
*750 TL Nakdi yardım,
*Laboratuvar Malzemeleri temini
*Okula masa sandalye yardımı
*Anasınıfının eksikliklerinin giderilmesi
*Bir sınıfın klima ihtiyacının karşılanması
Tarsus Belediyesi
*Okul sokağının asfaltlanması, okul bahçesinin asfaltlanması
*Okul bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden ağaçlarının
kesilmesi
*Okul Bahçesinde biriken sular için su giderleri yapılması
*A Blok önünde bulunan beton alanın kaldırılması için
kesici,kamyon ve kepçe temin edilmesi
*Okul Öncesi Öğrencilerinin kullanımı içim kum havuzu için
kum temini
*Okul Bahçesinde oluşturulan alanların toprak ihtiyacının
giderilmesi
*Okul Bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ağaç
temini
*Zararlı haşerelerle mücadele için Okulun tüm bölümlerinin
ilaçlanması
*Okul temizliğinde kullanılması için çöp konteynır temini
*Eğitim gezilerine araç tahsis etmesi
TARSUS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Okul bahçesine dikilmek üzere çeşitli fidan temin edilmesi
Tarsus Ticaret Borsası
Okulun giriş merdivenlerinin tamiri ve Atatürk Köşe’sinin
yapılması
LCW TEMA A.Ş.
10 Öğrenciye giysi yardımı
TOROS LTD. Ş.T.İ
Fakir öğrencilere belli miktarda maddi yardım
YILMAZ TİCARET
Okul Bahçesindeki çeşmelerin sayısının arttırılması ve
yenilenmesi
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
*Okul Kütüphanesine 400 adet kitap desteği
KİMSE YOK MU DERNEĞİ
*Okul Kütüphanemize 100 adet kitap desteği
TARSUS MÜFTÜLÜĞÜ
*Okul Kütüphanesine 100 kitap desteği
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
*Okul Kütüphanemize 50 kitap desteği
ZAMBAK YAYINLARI
*Okul Kütüphanemize 50 kitap desteği
9
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
7- OKUL/KURUM PLANI
7–1.Okul Mevcut Durum Analizini Nasıl Yapmaktadır?
Okulumuz Stratejik Planı oluşturulurken, mevcut durum analizi yapılarak SWOT Analizi yolu ile
okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerimiz belirlemiştir. Okulumuz paydaşlarına
(Yöneticilere, öğretmenlere, hizmetlilere, velilerimize v.b.) ihtiyaç analizi anketi uygulanmış, anket
sonuçları öncelikle OGYE ‘de değerlendirilmiş ve okulumuzdaki iyileştirmeye açık alanların tespiti
yapılmıştır.Paydaşların gereksinim ve beklentilerini anlayabilmek için veri toplama teknikleri
geliştirilmiş ve var olanlar uygulanarak değerlendirilmiştir.
1.MEB memnuniyet anketleri (Yılda 1 defa)
I. Veli Memnuniyet Anketi
II. Çalışan Memnuniyet Anketi
III. Öğrenci Memnuniyet Anketi
2.Öğrenci başarısızlık nedenleri anketi
3.Problem tarama teknikleri
4.Veli envanterleri
5.Dilek-İstek Kutusu
6.Yüz yüze görüşmeler
7.Paylaşım toplantıları
8.Öğretmenler Kurulu kararları
9.Mini anketler
Bu konu ile ilgili olarak öğretmenler kurulu toplantısı yapılmış bu toplantıda okulumuzdaki
iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili iyileştirme ekipleri oluşturulmuştur. İyileştirme ekipleri kendi
aralarında toplantılar yaparak kendi çalışma planlarını hazırlamış ve bu planların bir araya
getirilmesiyle OGYE tarafından okulumuz yıllık çalışma planı oluşturulmuştur. İyileştirme ekiplerimiz
maddi kaynaklarını kendi imkânları ve okul aile birliği vasıtasıyla karşılamaktadırlar.
Yıl boyunca ihtiyaç görülen hallerde kurulan ekiplerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
10
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
*Öğrenci Velilerine okulun Öğrencinin İkinci Yuvası olduğunu
kavratmak için Veli ziyaretleri yapılmıştır.
*Okulumuzun A ve Bloğuna dilek ve şikayet kutusu oluşturulmuştur.
İkinci Yuvam Ekibi
*Sınıflardaki köşelerin zenginleştirilmesi için sınıf panoları temin
edilmiştir.
*Okul Öncesi eğitimin kalitesinin arttırılması için çalışmalar yapılmıştır.
Velilerimizin katılımı ile aile okuma saatleri düzenlenmiştir.
*Okul Aile Birliği ile koordineli çalışılarak Öğrenimin hayat boyu devam
ettiği bilinci uyandırılmıştır.
*Velilerin katılımı ile Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Okuma Yazma
Kursları,Bilgisayar Kursları,Dikiş Nakış Kursları açılmıştır.
*Okullar Hayat Projesinde aktif kullanılması içi Bilgi Teknoloji sınıfının
Hayat Boyu Öğrenme Ekibi
eksiklikleri giderilerek faal durumu getirilmiştir.
*Okul Panolarında afiş çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
*Verimli öğrenme ve ders çalışma teknikleri ile ilgili seminerler
düzenlenmiştir.
Velilerimiz Açık Ortaokul ve Açık Lise kurumlarına yaönlendirilmiştir.
*Okul çevresinde genel temizlik faaliyetleri yürütülmüştür.
*Öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması maksadı ile ağaçlandıma
çalışmaları yapılmıştır.
*Küresel ısınma ile ilgili öğrencilerimize seminerler düzenlenmiştir.
Mavi Deniz Ekibi
*5 Öğretmenimizin Hizmet İçi Eğitim yolu ile Ekolojik Okuryazarlık
Kursuna katılımı sağlanmıştır.
*Bahçe temizliğinin sağlanması maksadı ile 2 çöp konteynırı ve 3 askılı
çöp kovası temin edilmiştir.
*Belirli gün ve haftalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
*Yaşadığımız bölgedeki sanat etkinlikleri takip edilerek öğrencilerimizin
Bilim Kültür Sanat Kocaman Bir
Hayat
katılımı sağlanmıştır.
*Yaşadığımız bölgedeki tarihi mekanlar, ören yerleri, müzelerin ziyaret
edilmesi ile ilgili, etkinlikler düzenlenmiştir.
*Okulumuzda kurulmuş olan Kulüplerin Toplum Hizmetlerine destek
olunmuıştur.
11
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
7-2.Okul kurum stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını planlarına nasıl
yansıtmaktadır?
Paydaşlarla sürekli iletişim halinde olmak,onların beklentilerine karşılayacak fırsatlar sunmak
yöneticilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Yöneticiler istek,beklenti ve görüşleri değerlendirebilir,
böylece hem paydaşlara hem de kurum için beklenmedik fırsatlar sağlayabilir ve kritik aşamaya
gelmeden önce muhtemel çatışmayı önleyebilirler. Ancak paydaşlarla iletişim ve beklentilerin
planlanması tüm bunların ötesinde ahlaki bir yükümlülüktür . Bir ağ içinde faaliyet gösteren Kurumlar
bu ağdaki konumuna uygun bir biçimde yönetilmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bir paydaş
sistemi içindeki Kurumun yönetiminde gerekli unsurlar şöyle özetlenebilir:
-Kurumun başarısı veya başarısızlığında ilgili paydaşları ve onların muhtemel etkilerini belirlemek,
- Her bir paydaş ilişkisinde ulaşılmaya çalışılan amaçları belirlemek (ör: sadakat, etkinlik, işbirliği),
- Karşılıklı fayda için fırsatlar geliştirmek,
- Karşılıklı paydaş ilişkilerini izlemek ve onları olabildiğince dengelemeye ve uyumlu hale
getirmeye çalışmak şeklinde planlar paydaşlarla birlikte yansıtılmaktadır.
7–3. Okul/Kurum Stratejik Planlamasını Yaparken; Mevcut Kurumsal Performansını,üst
politika belgelerini , yakın çevrenin ekonomik ve demodrafik göstergelerini , eğitimde ve bilimde
yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır?
Okulumuz stratejik planlamasını yaparken,öğrencilerimizin ilgi ve istekleri göz önünde
bulundurularak ve ayrıca çalışanlarımızın fikirleri,istekleri,velilerin sosyo ekonomik kriterleri,ülkemizin
demografik göstergeleri değerlendirilerek yapılmaktadır.Bakanlık planlamaları,Değerlendirme ve
planlamalarımızda İl ve İlçe MEM’nin planlamaları göz önünde
bulundurulur.Okulumuz
Eğitimde,bilimde yaşanan gelişmeleri dikkate almaktadır. Bu maksatla TUBİTAK tarafından
düzenlenilen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarları İlçemizde tek İlkokul ünvanı ile Kurumumuzda
düzenlenmektedir. Özellikle İlçemizin ve okulumuzun bulunduğu mahallenin
ekonomik ve
demografik yapısını,politik,sosyal ve kültürel,teknolojik gelişmeleri stratejik planımıza yansıtılmaya
çalışılmıştır.Bu amaçla tüm okulların etkinleri Web sayfalarından ve yapılan ziyaretlerle inceleme iyi
olan örnekleri alarak Kurumumuzda da uygulamayı ilke edinir.
7-4. Okul/kurum , misyonunu, vizyonunu, temel değerlerini,etik kurallarını,stratejik
amaçlarını,hedeflerini,faaliyetlerini ve/veya projelerini birbirleri ile uyumlu olarak nasıl
belirlemektedir?
Kurumun vizyon , misyon , temel değerleri , etik kuralları belirlenirken özlü, açık ve çarpıcı
şekilde ifade edilerek belirlenir.Hedeflerde ve faaliyetlerde hizmetin yerine getirilme sürecini değil,
amacını tanımlanır.Faalitleri ise Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler
çerçevesinde belirlenir. Bu ifadelerin Kurmumuz projeleri ile uyumlu olması için Kurumun ideal
geleceğini sembolize edilmeye çalışılır. Stratejik amaçlarımız iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir
12
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
ifadedir. Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durum faaliyetlerimize yansıyarak
ilerleyeceğimiz yönü tarif eder.Hedeflerimizde: Uzun vadede neleri yapmak isteriz?
Gelecekte nerede olmak isteriz? Gibi sorulan sorularla uyumluluk sağlanılmaya çalışılır.
7–5. Okul/Kurum performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve değerlendirilmektedir?
Kurumumuzda performans göstergeleri belirlenirken , ölçülebilirliğin sağlanması bakımından
miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilerek belirlenmektedir.Performans göstergeleri
olarak Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç ve Kalite’den oluşan 5 tür gösterge baz alınmakta,bir hedef için
herhangi bir sınıfa ait olmak üzere birden fazla performans göstergesi belirlenmektedir.
Hedeflerin niteliği (girdi, çıktı, verimlilik, sonuç veya kaliteye yönelik olması) performans
göstergelerinin niteliğini de etkilediği için değerlendirmelerde bu kriterler kullanılmaktadır.
7-6.Okul/kurum , stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını süreçleriyle nasıl
ilişkilendirmekte,maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır?
Okulumuzun fiziki ve insan kaynakları durumunu verimli şeklide kullanabilmesi için ihtiyaç
analizi ve memnuniyet anket sonuçları ile belirlenen iyileştirmeye açık alanlar arasından okulun
gelişimine en fazla katkıda bulunacak olanlar okulun vizyonu ve stratejik amaçları doğrultusunda
önceliklendirilir. Mevcut durum analizi yapılır.Alınacak tedbirler belirlenir.Kalite standartları
doğrultusunda iyileştirme konularının tahmini maliyeti çıkarılır.Sratejik planımız doğrultusunda
iyileştirmeye açık alanlarda çalışmalar yapılır.İyileştirme çalışmaları sonucu maliyetleme ve
bütçelendirme sonucunda aşağıda belirtilen miktarda bu sürece girdi ve çıktı sağlanmıştır.
Sıra No
Harcama Kalemi
2012 (TL)
2011 (TL)
2127,86
1350,40
1
Kırtasiye Alımları
2
Büro Malz.Alımları
0
2054,22
3
Temiz. Malz. Alım
1870,87
2409,18
4
Spor Malz. Alımları
0
0
5
Bahçe-Bina Bakım Onarım malzeme alımları
9582,59
2982,60
6
Ulaştırma Giderleri
64,00
100,00
7
Hizmet Alımları
0
0
8
Sosyal Yardım
0
0
9
Demirbaş Alım ve Bakım
5431,90
6385,00
10
Diğer Giderler(İkram, cenaze, kutlama, düğün vb.
0
150,00
19.077,22 TL
15.461,40 TL
YUNUS EMRE İÖO ÖDENEK TABLOSU
7-7.. Okul/Kurum , stratejik planını iç ve dış paydaşlarına nasıl duyurmakta , yayılımını ,
gözden geçirme ve güncellemesini nasıl yapmaktadır?
Okulumuzun stratejik planı, okul liderleri kanalıyla personelimiz ve velilerimizle paylaşılmıştır.
Stratejik planımızın gelişen çağımızda daha fazla kişi ve kurum tarafından duyulması maksadıyla Okul
13
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Web sitemizde yayınlanmıştır. Öğretmenler kurulunda öğretmenlerimizle veli toplantılarında
velilerimizle gündem maddesi olarak konuşulur, aktarılır ve geri dönütlerle zamanı geldiğinde
güncellenir. Güncelleme çalışmaları için Okul Yöneticilerimiz ve görevlendirilen kişiler İlçe Milli eğitim
Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmaktadır.
8- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
8–1. Çalışanların Bilgi Birikimi Ve Yetkinlikleri Nasıl Analiz Edilmekte Ve Okul/Kurum İçi
Görevlendirmelerde Nasıl Dikkate Alınmaktadır?
Kurumlarda çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin analiz edilmesinde en değerli, kazanç
sağlayıcı sermayesi; doğru yetkinlikteki insanları, doğru görev ve pozisyonlarda görevlendirmektir.
Ancak bu şartlarda çalışanların yetkinlikleri, kurum için bir katma değer üretebilir. Zîrâ kurum içi
görevlendirmelerde her pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler farklı olduğu gibi, her insanda da her
yetkinlik, istenilen seviyede değildir. Herkes her boşluğu, işin gerektirdiği ölçüde dolduramaz. Kişi
başlatıcı bir yetkinliğe sahipse, tamamlayıcı yetkinliği zayıf olabilir. Bu fonksiyonunu, bitirici yetkinliği
güçlü olan kişilerle takımdaş olarak telâfi etmelidir. Proje yönetimi prensiplerine göre işleri yaparken,
işin gelişmesine bağlı olarak, başlatıcı, bitirici ve her ikisine belli derecelerde sahip yetkinliklerin
kurumdaki sayılarının bulunması ve gereken görevlendirmelerin
yeniden gözden geçirilmesi,
sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Emaneti ehline verme işleminde anahtar kavram, kişinin
mesleki yetkinliklerinin tarif edilip, ölçülmesi ve ikisinin örtüşmesidir. Bunun için önce kişinin
yetkinlikleri, ölçüm-gözlem ve deneyim ile görevin gerektirdiği yetkinlikler (sıfatlar) tanımlanır ve
nihai adımda uygun adayın seçimi sağlanır.
8–2. Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır?
Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliğini geliştirmek, istenilen davranışı kazandırmak, farkındalık
yaratarak değişimi başlatmak ve sürdürmek için eğitim gereklidir.Bilgi birikiminin neredeyse her yıl
katlanarak büyüdüğü günümüz dünyasında eğitim ihtiyacının tanımlanması çok önemlidir.
Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek ne kadar kolaysa tutum ve davranışlarını değiştirmek de o
kadar zor ve zaman alıcıdır. Eğitim çalışma koşulları ve ortamını iyileştirmenin aracı ve yaşam tarzını
değiştirmenin birinci adımıdır.Bu birinci adımı işlevsel hale getirerek kişilerin kendilerini yenilemeleri
ve geliştirmeleri için Hizmet İçi Kurslara başvuruları sağlanmakta ve iyi örnekler sürekli
paylaşılmaktadır. Çünkü günümüzde kuruluşlar eğitimin önemini ve gelişmeye katkısını bilmekte ve
çalışanın eğitimi için çaba sarf etmektedirler. Bu kuruluşlar değişime kolaylıkla ayak uydurabilmekte
hatta değişime öncülük ederek kendilerine üstünlük ve farklılık sağlamaktadırlar.
8-3. Çalışanların iyiliştirme ekiplerinde , kurul ve komisyonlarda görev dağılımı , yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi , yetkilendirilmesin ,çalışması nasıl yapılmaktadır?
İyileştirme ekibi üyeleri kendi aralarından ekibin çalışmalarını koordine etmek amacıyla Ekip
Lideri seçerler. Liderin görev süresi, iyileştirme ekibinin faaliyeti tamamlanıncaya kadar devam eder.
14
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
İyileştirme Ekip Lideri; İyileştirme ekibi çalışmalarının planlanması, hedeflerinin belirlemesi,
iyileştirme ekip üyelerinin faaliyete katkıda bulunmalarının sağlanması, üyeler arasında görev
paylaşımının yapılması, istatistiki ve grup çalışma tekniklerinin kullanılması, toplantıların yönetilmesi,
iyileştirme ekibi ile ilgili düzenli kayıtların tutulması, üyelerin almaları gereken eğitimlerin
belirlenmesi, iyileştirme ekibi için yeni üyeler bulunmasına yardımcı olunması, çalışmalarda
koordinasyonun ve grubun disiplininin sağlanması ve grup oyunu alarak üyelikten çıkarma ve üyeliğe
kabul işlemlerinin yapılması gibi alanlardan sorumludur. Ayrıca iyileştirme ekibi faaliyetleri
tamamlandığında lider, çalışma raporunun bir kopyasını Kalite geliştirme ekibine göndermekle
sorumludur.
8-4.Çalışanlardan gelen yenilikçi-yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi
nasıl yapılmaktadır?
Çalışanlardan gelen yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin oluşturulması
aşamasında
belirlenen konu / problem üzerinde dışa doğru serbestçe ve engellenmeden düşünerek olabildiğince
fazla sayıda farklı fikir üretme imkanı sağlanır. Yaratıcı – yenilikçi fikir ve projelerin değerlendirilmesi
ve seçilmesi” aşamasında ise ortaya atılan fikirler, bu sefer daha mantıklı ve eleştirel bir gözle
irdelenir, aksaklıkları bulunur, yine de yaşatılmaya çalışılır. Fikirlerin değerlendirme kriterleri gerek ele
alınan ürün, hizmet veya sürecin özelliğine, gerek kurum kültürüne, gerekse eğitime katacağı kitlenin
karakteristiğine göre farklı durumlarda farklı şekilde belirlemek gereklidir. Planlama ve Uygulamaya
Geçirme aşamasında, paydaşların projelendirme sürecini ne kadar iyi koordine edebildiği, zaman,
önceliklendirme, ekip çalışması ve paydaş ilişkileri konularında ne kadar yetkin olduğu gibi özellikler
göz önüne alınarak değerlendirme çalışmaları yapılır.
8-5. Çalışanların performansının değerlendirilmesi , takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
Teknolojik gelişmelerin dönüştürdüğü ve küreselleştirdiği dünyamızda Kurumların , ayakta
kalabilmek ve başarılı olabilmek için yüksek performanslı çalışanlara ihtiyacı vardır. Ancak motive
edilmiş çalışanlardan yüksek performans elde edilebilir. Bu nedenle bireylerin motivasyonu için
performanslarının değerlendirilmesi ve kurum içi uygulamalarda kullanılması gerekir. Göstermiş
olduğu performansa göre takdir edilen ve ödüllendirilmiş olan bireyin motivasyonu artar. Ancak
öncelikle performans standartlarının açık, ölçülebilir ve gerçeğe uygun şekilde tespit edilmesi ve
performans değerlendirme yöntemlerinin etkili bir biçimde kullanılması gerekir. Değerlendirme
sisteminin güvenilir ve yeterli olmasının yanı sıra elde edilen sonuçların adalet ve hakkaniyet ölçüleri
içinde kullanılması da önemlidir. Performansının yanlış değerlendirildiğini ve kendisine haksızlık
yapıldığını düşünen bireyin performansı düşmeye başlar. Performans değerlendirmesi yapmayan ya
da yapılan değerlendirmeleri kurumsal uygulama ve kararlarda adalet ve hakkaniyet ölçüleri
içerisinde kullanmayan kurumlar, çalışanların motivasyonunu yükseltemez, onların bilgi, birikim ve
yeteneklerinden yararlanamaz ve kurumsal etkinliği ve verimliliği sağlayamazlar
15
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
8-6.Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır?
Bir Kurumun çalışanları arasında olması gereken , çalışmalarının temelini oluşturan iletişim
gereksinimleri anketler, toplantılar, yüz yüze görüşmeler ve çalışan temsilcilerinden gelen istekler
doğrultusunda belirlenir. İletişimde “açık kapı” politikası benimsenmiştir. Tüm paydaşlar istedikleri an
kurum yetkilileri ile iletişim kurabilir. İletişim kanalları açık tutularaktan sürekli çevredeki çalışanlarla
iletişim diri tutulmaya çalışılır.
GEREKSİNİMİN TÜRÜ
Mesleki Paylaşım
Özlük İşleri
Eğitim-Öğretim İşlemi
Yönetim-Öğretmen
Öğretmen-MEB
Kişisel İstekler
İLETİŞİM NEDENİ
Branşla İlgili sorunlar konusunda iletişim ihtiyacı
İzin, sevk, maaş,terfi vb. konularda iletişim ihtiyacı
Günlük sınıf içi sorunlar ve çözüm yolları
İdarecilerle öğretmenlerin iletişim ihtiyacı
Değişen mevzuatların öğretmenlere iletilmesi
Düğün,cenaze,kutlama,tören v.b iletişim ihtiyacı
8–7. Çalışanlara Yönelik Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Desteklenmesi Nasıl
Yapılmaktadır?
Kurum olarak Öğretmenler arasında kaynaşmayı arttırmak için okulumuz içerisinde önemli
günlerde çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.. Ayrıca Sosyal yardımlaşma kapsamında öğretmenlerimiz
arasında bir fon oluşturulmuş ve bu fondan ihtiyacı olan (yeni ev, araba alan, çocuğu olan v.b.)
paydaşlara hediyeler alınmaktadır. Çalışanlar arasında birliktelik üst seviyede tutulmaktadır.
8-8. Çalışanların Ücret Ve Ücret Dışı Olanaklardan Adil Bir Şekilde Yararlanması Nasıl
Sağlanmaktadır?
Okulumuzda öğretmenler arasındaki ücret dağılımı branşlar itibari ile eşit olarak
dağıtılmaktadır. Branş dışı dersler olduğunda, bu dersler yine dersi az olan öğretmenden
başlamak üzere gönüllülük esasına göre eşit olarak dağıtılmaktadır. Bu noktada okulumuz
öğretmenleri birbirlerine saygılı ve anlayışlıdır. Bu güne kadar bir sorun yaşanmamıştır.
9- İŞBİRLİKLERİ ve KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
9-1.Okul/kurum , stratejik önceliklerindeki gelişim alanlarıyla ilgili işbirliklerini nasıl
yönetmektedir?
Kurum stratejik önceliklerindeki gelişim alanlarıyla ilgili işbirliklerini, politika, strateji ve
süreçlerinin etkin bir biçimde işleyişini destekleyecek şekilde dış işbirliklerini(Veli,Özel kurum ve
kuruluşlar…),paydaşlarını ve iç kaynaklarını planlar ve yönetirler. Planlama sırasında, işbirliklerini ve
kaynaklarını yönetirken kuruluşun, toplumun ve çevrenin mevcut durumundaki ve gelecekle ilgili
gereksinimlerini belirten ulaşılabilir göstergeler hazırlanarak işe konulur. Buna göre politika, strateji
ve misyon ile uyumlu temel işbirlikleri belirlenmiştir, karşılıklı gelişme ve birlikte çalışma desteklenir.
İşbirliği yapılacak olan alanlarda işbirlikçilerin temel yetkinlik alanları belirlenir ve karşılıklı gelişim
16
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
desteklenecek çalışmalar planlanır. İşbirliği yapılan alanlarda süreçlerin yönetilmesi ile ilgili süreçlerin
iyilşetirilmesi ve paydaş-işbirlikçi zincirinde farkındalık yaratılması amacıyla birlikte çalışılır.
9-2. Okul/kurum finansal kaynakları/bütçeyi nasıl yönetmektedir?
Finansal kaynakların yönetilmesinde paydaşlarla birlikte finansal kaynakların gelir düzeyi tespit
edilerek işe başlanır. Tespit edilen kaynaklar ölçüsünde ihtiyaç olan alanlar belirlenir ve önem sırasına
göre sıralamaya tabi tutulur. Bütçede kullanılması gerekilen ve aciliyet arz eden ihtiyaçlar finansman
öncelikli giderilmeye çalışılır. Finansmana dayalı giderilemediği takdirde kendi öz kaynaklarımızdan
yola çıkarak finansal talepler karşılanır.
YUNUS EMRE İLKOKULU FİNANSAL KAYNAK BÜTÇE TABLOSU
Sıra No
Harcama Kalemi
2013 (TL)
(05.10.2013
Tarihine Kadar)
1
Kırtasiye Alımları
1.350,40
2
Büro Malz.Alımları
6.385,00
3
Temiz. Malz. Alım
2.409,18
4
Spor Malz. Alımları
0
5
Bahçe-Bina Bakım Onarım malzeme alımları
2982,60
6
Ulaştırma Giderleri
100,00
7
Hizmet Alımları
0
8
Bilişim Araçları Bakım ,Onarım
2054,22
9
Kültürel ve Sosyal Aktivite
150,00
10
Diğer Giderler(İkram, cenaze, kutlama, düğün vb.
0
GENEL TOPLAM
15.431,40
9-3.Okul/kurum maddi kaynaklarını , belirlenen stratejik plan eylem planlarını / gelişim
planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır?
Kurum mali kaynaklarını, belirlene stratejik plan ve eylem planlarını binalar, donanım ve
malzemeler gibi fiziksel varlıklar, politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde etkin ve verimli bir şekilde
yönetilir. Bakım, onarım, istihdam gibi yollarla verimlilikleri arttırılır. Gelişim planında yer alan ve bu
şekilde temin edilen , donanım ve malzemeler gibi fiziksel varlıkların güvenliği sağlanarak zarar
verilmeden optimum düzeyde kullanılması sağlanır. Bu kaynakları kullanırken yeniden kullanılabilir
hale getirip geri dönüşüm sağlanması maksadıyla atıkların azaltılması ve geri dönüşümlerinin
sağlanması konularında çalışmalar yapılır. Teknolojik gelişmeler takip edilerek teknoloji, kuruluşun
politika ve stratejisini destekleyecek biçimde yönetilir.
17
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
9-4. Bina, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir?
Kurumda öncelikli olarak donanım ihtiyaçlarının karşılanmasında eğitim öğretim ile ilgili
ihtiyaçlar sıralanmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanması ile ilgili İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
yazışmalar yapılmakta,paydaşlardan elde edilen dönütlerle bu ihtiyaçlar karşılanarak malzemelerin
zara verilmeden amacına uygun olaraktan kullanılması sağlanmaktadır.
9-5.Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okul/kuruma nasıl kazandırılmaktadır?
Kurumumuzda Teknoloji, kuruluşun politika ve stratejisini destekleyecek biçimde yönetilir.
Global dünyada Teknolojik gelişmeler izlenir ve değerlendirilir. Küreselleşme ile birlikte teknoloji ile
ilgili bilgilerin diğer toplumlara kolayca ve emek sarfetmeden iletildiği düşünüldüğünde Teknoloji
portföyü, "eski teknolojilerin belirlenmesi, yenileri ile değiştirilmesi" konularını da kapsayacak şekilde
yönetilir. Kurumda bulunan ve öz kaynaklarla temin edilen mevcut teknolojilerden olabildiğince
yararlanılır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, kuruluşun etkili çalışmasının desteklenmesi ve iyileştirilmesi
konusunda kullanılır. Teknolojiden, iyileştirmeye destek olacak biçimde yararlanılır
9-6.Bilgi ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanılmaktadır?
Kurumumuzda bilgi birikimi kullanımında bilgi, kuruluşun politika ve stratejisini destekleyecek
biçimde toplanır, yapılandırılır , yönetilir ve paydaşlara Okul web sayfasında ve Okul panolarında
duyurulur. Bilginin sadece Okul içinde kalması amaçlanmaz aksine Kuruluş içinde ve dışında
kullanıcıların uygun bilgiye erişimleri sağlanır. Paydaşlar arasında iletişimin artarak mevcut durumdan
haberdar olması maksadıyla Bilgi teknolojisi, iç iletişimi, bilgi ve bilgi birikimi yönetimini
destekleyecek biçimde kullanılır. Bilginin kalıcılığına ve iz bıraktığına inanıldığından bilgi kaynaklarının
geçerliliği, bütünselliği ve güvenliği sağlanılır.
9-7.Okul/kurum proje , patent özelliği taşıyan ürün , buluş vb. birikimleri nasıl
yönetmektedir?
Kurumumuzda proje,patent özelliği taşıyan ürün, buluş birikimlerin yönetiminde başlangıcı ve
bitişi belli olan işleri “Proje” sayarsak bunların kontrolünü ve istenilen hedefe zamanında ulaşılmasını
sağlamada çağın teknolojik gerekliliklerini takip ederek bir sonuca varmak mümkün olmaktadır. Proje
Yönetimi özellikle buluşlara ve bilgi birikimine önem veren kurumlarda çalışan, projelere destek
veren ve bilimden beslenen kurumların kesinlikle göz ardı etmemesi gereken bir konuma gelmiştir.
Sadece aldığı ve yaptığı yola çıkarak değerlendirme yapan kurumlar gelişimlerini devam ettirmede
sürekli sıkıntı yaşarlar.Proje,patent özelliği taşıyan ürün ve buluşların birikimlerinin yönetiminde ;
Kapsam, Zaman, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve ulaşılabilirlik bakımından ele alınır ve
bunlara uygunluğu denetlenir. Her proje birbirinden farklı olduğu için hedefleri, başlangıç ve bitiş
zamanları, kullanılan insan ve malzeme kaynağı da birbirinden tamamen farklı olacaktır.
18
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-SÜREÇ YÖNETİMİ;
10–1. Okul/kurum süreçleri nasıl tasarlanmaktadır?
Okulumuzda süreçler Yönetsel ve İşlevsel Süreçler olarak iki şekilde planlanmıştır. Yönetsel
süreçlerin planlanmasında, organizesinde, kararların alınmasında okulumuz paydaşlarının tümünün
(velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin v.b.) görüşleri doğrultusunda yön verilmektedir. Öğrenciler okul
meclisi, okul öğrenci kurulu,öğrenci kulüpleri v.b. kurullar vasıtası ile karar vermeye katılmaktadırlar.
Velilerimiz, Okul Aile Birliği vasıtasıyla okulumuz süreçlerine katılmaktadırlar. Yönetsel süreçler
kapsamında okulumuz idareci, hizmetli v.b. paydaşları arasında dengeli bir planlama ve iş dağılımı
yapılmıştır. Planlama sene başında ilimiz yıllık çalışma planı da dikkate alınarak yapılmaktadır.
A-YÖNETSEL SÜREÇLER
Alt Süreçleri:
Okul Yönetimi, Planlama, Karar Verme,
Organize Etme, Motivasyon,
İletişimi Sağlama, Koordinasyonu Sağlama,
Değerlendirme, Zayıf alanların iyileştirilmesi,
B-İŞLEVSEL SÜREÇLER
1-Eğitim-Öğretim Süreci
Alt Süreçler:
Eğitim Öğretimin Niteliğinin Arttırılması,
Öğrenci Başarı Durumları, Hizmet İçi Eğitimler Öğrenme Ve Öğretme Metotları,
Zümre Çalışmaları, PDR Hizmetleri Eğitim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı,
Bakım Onarım Eğitim Materyalleri,
Öğrenci İşleri, Kurullar Ve Komisyonlar, Ders Planları,
Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler
2-Araştırma Ve Geliştirme Süreci Alt Süreçler:
ARGE Çalışmaları
Yayın Ve Proje Çalışmaları,
TKY Çalışmaları,
Kulüpler
3-Destek Hizmetleri Süreci
Alt Süreçler:
İnsan Kaynakları Planlaması,
Temizlik, Etkin Okul-Aile İşbirliği,
Bakım Onarım,
Isınma Ve Aydınlatma,
19
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10–2 .Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir?
Okulumuzdaki tüm süreçler, faaliyetlerimiz ve projelerimiz ile ilişkilendirilmiş ve bunun
sonucunda faaliyetlerimizle en çok etkileşim içinde olan eğitim öğretim süreci kilit süreç olarak
belirtilmiştir. Yine süreçlerimiz içinde öz değerlendirme, SWOT analizinde zayıf yönler ve memnuniyet
anketlerinde en düşük not alan süreçlerimiz de kritik süreç olarak belirtilmiştir.
10-3.Okul/kurum, süreç performanslarını nasıl ölçmekte ve yönetmektedir?
Okulumuzun
süreçlerinin
çıktıları
memnuniyet
anketleri
ve
öz
değerlendirmelerle
ölçülmektedir. Proje üretme, sosyal ve kültürel etkinliklerdeki başarılar, sene sonu başarı düzeyleri,
devam – devamsızlık ölçütleri ve ortaöğretime yerleşme oranları ciddiyetle ölçülmektedir.
10-4. Okul/Kurum Süreçleri Nasıl Gözden Geçirilmekte Ve İyileştirilmektedir?
Okulumuz liderleri ile paydaşlar arasında iyi bir iletişim vardır. Paydaşlar ile iletişim ikili görüşmeler
ile sağlanmaktadır. Okulumuz öğretmen, veli ve öğrencileri birbirleri ve yönetim ile çok rahat iletişim
kurabilmektedirler.
Öğrenci devamsızlıkları günlük olarak takip edilmekte ve o gün gelmeyen öğrencinin velisine
derhal telefonla bilgi verilmektedir. Bu konuda öğrenci, veli ve rehberlik servisimiz beraber hareket
etmekte hemen öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmaktadır. Öğrenci sağlığı konusunda
doktorlar tarafından seminerler verilmekte, mahallemizde bulunan sağlık merkezi ile sürekli irtibat
halinde olunmaktadır ve gerekli aşılar bu kurum tarafından yapılmaktadır. Ani öğrenci rahatsızlığında
derhal müdahale edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
10-5.Okul/kurum yenileşim (inovasyon) ile ilgili gelişmeleri nasıl takip etmekte ve
süreçlerine nasıl yansıtmaktadır?
Kurumumuzda yenileşim ile ilgili gelişmeler takip edilirken kendi kendimize koyduğumuz zihni
sınırlamaları aşan herkesin yenilikçi olabileceği varsayımı ile hareket edilmektedir . Yeter ki bu konuda
inovasyona açık , kendine olan inancını azmini, çabasını yitirmeyen paydaşlarla yola çıkılsın.Yenilikler ,
fikirler ve gelişmeler iyi bir ürüne hizmete veya prosese dönüşmeleri sürecinde genellikle birçok
zorlukla karşılaştıkları için burada kişilerin veya kurumların girişimcilik, planlama ve sorunu iyi
hissedebilme yetenekleri de ön plana çıkmaktadır. Her iyi fikrin olumlu sonuçlar getirmeyeceği gibi
böyle olanlar dahi belli bir uygulama alanına , sabra ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Özetle, herkes
yenilikçi olabilir…Ama uğraşır, çabalar, bilgi donanımını geliştirir, planlar, akıllıca sabrederse. Bizlerde
yenileşim sürecinde paydaşlarımızla birlikte aklı rehber kılarak yeniliği Kurumumuza uygulama
çabasına inancımız sabırla,planlama ile,bilgi donanımı ile devam etmektedir.
20
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10.SONUÇLAR
10-1. Öğrenci İle İlgili Memnuniyet Sonuçları
(Bu anketimiz 3.sınıftan itibaren rastgele seçilmiş 2 kız,2 erkek öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenciye
uygulanmıştır. Okulumuzla YEİ karşılaştırma için Eskişehir Pilot Binbaşı Ali Tekin İlköğretim Okulu PBATİ verileri
kullanılmıştır.)
21
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-1-a.Okul/kurum hizmetlerine ulaşma :Öğrencilerimiz okul – kurum hizmetlerinden
teneffüs saatleri, öğle arası ve okul sonrası mesai saati bitimine kadar faydalanabilmektedir.
Okulumuzda kadrolu rehber öğretmeni öğrencilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık
yapmaktadır. Rehberlik Komisyonumuz ve sınıf rehber öğretmenleri ile okul idaresi tarafından
öğretmen-öğrenci-veli iletişimini en üst düzeye çıkarmak için periyodik aralıklarla veli toplantıları
düzenlemektedir. Ayrıca şube rehber öğretmenleri bireysel olarak rehberlik hizmetlerine devam
etmektedir.
10-1-b.İletişim :Öğrencilerimizle her konuda iletişim kanallarımız açıktır. Öğrencilerimiz
istedikleri zaman Yönetici ve Öğretmenlerimize ulaşabilir. Bu konuda ulaşılabilirliği sağlamak için Okul
Yöneticilerin iletişim bilgileri Okul Web sitesine konulmuştur. Veliler ile iletişimin sağlanması için
Öğrenci Veli bilgileri sürekli olarak e-okul sisteminde güncellenmektedir. Okul-aile iletişiminin
arttırılması için şubeler bazında Veli Toplantıları gerçekleştirilmektedir.
10-1-c. Dilek, Öneri ve Şikâyetler(dinleme,dikkate alınma,yanıtlama vb.): Öğrencilerimiz dilek,
istek ve şikâyetlerini öncelikle sınıf öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve okul idaresine bildirirler.
Ayrıca Sınıf Öğrenci Temsilcileri, Okul Temsilcisi öğrenci başkanlığında ve Okul Öğrenci Meclisi
Başkanı ve okul müdürünün de katılımıyla ayda bir düzenli olarak toplanırlar ve demokratik kararlar
alırlar. Gelen dilek, öneri ve şikâyetler değerlendirilip çözümler üretilir. A ve B Blok Giriş katlarında
bulunan “Dilek,İstek Kutusu”açılarak kişilerin istekleri karşılanmaya çalışılır.
10-1-d. Güvenilirlik: Yapılan anket çalışmaları değerlendirme sonucuna göre okulumuz idaresi
ve personeline güven tamdır.
10-1-e.Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri:Okulumuzun Rehberlik servisi Rehber Öğretmen
ve Rehberlik Yürütme Kurulu ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Öğrencilerimize Rehberlik
servisinde sürekli olarak bilgi verilmekte,velilerin öğrencileri ile igili gelişim alanları hakkında
bilgilendirilmektedir.
10-1-f.Güvenlik:Okulumuzun ikili eğitim vermesi ve ilçemizin kenar mahallelerinden birinde
yer alması nedeniyle güvenlik sorun teşkil etmemektedir. Okul Müdürlüğü-İlçe Milli Eğitim ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde güvenlik önlemleri yürütülmektedir.
10-1-g. Kararlara Katılım:Okulumuzda uygulanan ekip çalışmaları kapsamında tüm kararlar
ilgili kişilerin katılımıyla alınmaktadır. Okulumuzda okul meclisleri ve demokrasi eğitimi uygulanmakta
olup bu proje ile öğrenci temsilcileri doğrudan okul yönetimine katılmakta ve alınma kararlara imza
atmaktadır. İlgili toplantılara öğrenci temsilcileri katılmaktadır.
10-1-h.Öğrenci İşleri: Okulumuzda öğrenci işleri müdür yardımcısı eşliğinde devam
devamsızlık durumları ve diğer iş ve işlemler düzenli olarak tutulmaktadır. 1. kademede ise her
öğretmen kendi sınıfının devam durumunu takip edip okul idaresi ile iletişime geçmektedir.
22
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Okulumuz da okutulan derslerin değerlendirilmesi amacı ile yapılan sınavların ne şekilde olacağı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
10-1-i.Eğitim – Öğretim(Ders Programları) :
Öğrenci ders programları müfredatın
güncellenmesi neticesinde günümüz koşullarına göre düzenlenmiş olup pedagojik esaslar ön plana
çıkmıştır. Ancak Talim Terbiye Kurulu’nun her yıl yaptığı değişiklikler ve kademeli geçiş uygulamaları
programda sıkıntılara neden olmaktadır.
10-1-k.Eğitim – Öğretim Faaliyetleri(Öğrenme/ Öğretme Yöntem ve Teknikleri) : Okulumuzda
dersler öğrenci merkezli olarak işlenmektedir. Dersler teknolojik ortamda işlenip proje ve performans
görevleri titizlikle takip edilmektedir.Öğrencilerin Performansları reel bir şekilde değerlendirilerek
ölçülmektedir.
10-1-l.Eğitim – Öğretim Faaliyetleri(Sınıf Atmosferi): Öğrencilere bilgi hazır olarak değil, bilgiye
ulaşma yolları öğretilmektedir. Öğrencilerin öğrenme sırasında hata yapmalarına izin verilip
kendilerine güvenleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz araştırmaya sevk edilmektedir.
10-1-m.Eğitim – Öğretim Faaliyetleri(Ders Araç Gereçleri): Öğrencilerimizin ders ve çalışma
kitapları müfredata uygundur. BT Sınıfımız ve diğer derslik sistemindeki sınıflarımız araç – gereç
yönünden kendi programlarıyla ilgili araç gerece sahiptirler ve bu araç gereçler yoğun olarak
kullanılmaktadır.
10-1-n.Ders Arası: Okulumuz normal eğitim yapmakta olup, ilgili mevzuat çerçevesinde ders
araları öğle yemeği arası ve dinlenme saatleri öğrencilerin beğenisine sunulmuş ve olumlu sonuç
alınmıştır.
10-1-o. Okulun fiziki durumu: Okulumuzun eski binası çeşitli onarımlar sonucunda eğitim
öğretim daha sağlıklı ortamda yapılır olmuştur. Okul binamızın boya işleri için İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Bahçe için gerekli olan gölgelik ve ağaçlandırma
çalışmaları stratejik planımızda belirtilmiş olup gereken çalışmalar yapılamaktadır.
10-1-ö Okul Kantini: Okul Kantinimizin yapılan ihale şartlarına işletilmesi devam etmekte olup,
Kantinimizin fiyat listeleri piyasa araştırmaları sonucu belirlenip sık sık denetim yapıldığından müşteri
memnuniyeti artmaktadır.
10-1-p.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler: Okulumuz kendi içinde bahar şenliği, milli
bayramlarda ve önemli günlerde sosyal etkinlikler düzenlenmiş olup, başka kurumlarca düzenlenen
etkinliklere de yoğun bir şekilde katılım sağlanmaktadır. Sosyal kulüplerimiz ve ilgili branş
öğretmenlerimizce gerekli duyurular yapılmakta alanda yeteneği olan öğrencilerimiz mutlaka
özendirilip katılımları sağlanmaktadır. Okulumuz sportif faaliyetlerde oldukça başarılı olup, bununla
ilgili sonuçlar 6.a.2.10 nolu kriterde gösterilmiştir. Ayrıca okul içerisinde de her iki dönemde de
sınıflar arası sportif faaliyetler ve satranç turnuvaları yapılmıştır ve dereceye giren öğrenciler
ödüllendirilmiştir.
23
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-1-r. Öğrenci Kulüpleri: Okulumuzda mevzuata uygun olarak öğrenci kulüpleri kurulmuş
olup, faal bir şekilde çalışmakta olup, öğrenci seçimi gönüllülük esasına göre yapılmakta, bireysel
yetenekler ve ilgi düzeylerine göre yöneltme yapılmaktadır. Kulüp çalışmaları rehberlik dersi ile
dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
10-1-s. Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri: Öğrencilerimizin değerlendirme
ve ödüllendirilmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.
10-2 .VELİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYET SONUÇLAR
(Bu anketimiz Anasınıfı ,1,2,3 ve 4. sınıflardan rastgele seçilen 2 Veli olmak üzere toplam 56
kişiye uygulanmıştır.)
24
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-2-a.Okul / Kurum Hizmetlerine Ulaşabilme :Hizmet sürekli olarak verdiğimiz
paydaşlarımızın başında velilerimiz gelmektedir. Okul çalışanları olarak velilerimize bilgi vermekteyiz.
İsteyen velilerimiz yüz yüze görüşme yoluyla ve telefonla bilgi alabilmektedir. Ulaşılamayan velilere ev
ziyaretleri yapılmaktadır.
10-2-b.İletişim : Okulumuzla ilgili duyurular velilere zamanında ulaştırılmakta olup olumlu
dönütler alınmıştır.bu şekilde veliler okula karşı daha duyarlı olmuşlardır.
10-2-c. Dilek, öneri ve şikâyetler: Velilerimiz dilek, öneri ve şikâyetlerini rahatça öğretmen ya
da okul idaresine iletebilmektedir. Bu ve başka yollarla iletilen şikâyet ve öneriler OGYE tarafından
değerlendirilir ve uygun görülenler ilgili ekibe iletilir ve üzerinde çalışma yapılır.
10-2-d. Güvenilirlik: Okul idaresi ve personelimiz velilerin güvenini sarsacak hareketlerden
kaçınır. Velilerle karşılıklı güven içerisinde çalışmalar yapılır. Alınan dönütlerden de anlaşılmaktadır.
10-2-e. Rehberlik Ve Yönlendirme Hizmetleri :Okulumuzda rehber öğretmenimizin olmaması
en büyük sorunumuzdur. Haftada bir gün rehber öğretmen okulumuzda çalışsa da yeterli
olmamaktadır. Buna rağmen gerek komisyonumuz, gerekse de sınıf şube öğretmenlerimizin gayretleri
bir yere kadar problemleri aşmada etkili olmuştur.
10-2-f. Güvenlik: Okulumuzda öğrenci güvenliği ile ilgili imkânlarımız ölçüsünde her türlü
önlem alınmıştır. Okulumuzun kritik bölgeleri 12 güvenlik kamerası ile 24 saat kontrol edilmektedir.
Yangın çıkmasını önlemek için tedbirler alınmış ve bu tedbirlere rağmen yangın çıkma ihtimaline karşı
yangın söndürme araçları da ilgili yerlere koyulmuştur. Sabotaj planı sivil savunma planı hazırlanmış
ve gerekli yerlere bilgi verilmiştir. Okulumuz kapısında güvenlik görevlisi yoktur. Şu aşamada da
güvenlik görevlisini gerektirecek bir durumda yoktur. Okul giriş kapısında nöbetçi öğrenci bulunup
giriş çıkışlar kontrol edilmektedir.
10-2-g. Kararlara Katılım: Okulumuzda velilerle ilgili süreçlerde karar alınacağı zaman veli
temsilcileri ya da ilgili veliler mutlaka sürece katılmaktadır. Süreç direk velilerle ilgili olmasa da biz
velilerimizi karar almada sürece katmaktayız. Örneğin yapılacak bir ders gezisine bile öğretmen – veli
işbirliği ile gidilmektedir. Çünkü velilerimizin katkıları yadsınamaz.
10-2-h.
Öğrenci
İşleri:
Memnuniyeti
sağlamak
ve
arttırmak
için
teknolojiden
yararlanmaktayız. Öğrenci işlerinde standart formlar geliştirilmiş ve bu formlar bilgisayar programları
ile ilişkilendirilmiştir.
10-2-i. Ders Programları:Ders programları öğrencilerimizin öğrenmelerine uygundur. Anket
sonucuna göre memnuniyet oranı yüksektir.
10-2-j.Sınıf Ortamı :Okulumuz ikili eğitim yapan bir okuldur. Sınıf mevcutlarımız 18-22
kişiden oluşmaktadır. Yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürmüştür. Öğretmenlerimizin
donanımlı olmaları ve oluşan olumlu okul atmosferinde gelişimlerini hizmet içi seminerlerle devam
ettirmeleri okulumuzun bütün paydaşlarına yansımaktadır. Sınıf ortamından memnuniyet oranı
yüksektir. Sınıflarımız gerek teknik anlamda gerekse rahat edebilme anlamında iyidir. Sınıflarda
25
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
başarısı durumu normal bir dağılım mevcut olup öğrenciler kendileri için rahat bir ortamda ders
işlemektedir. Memnuniyet yüksek orandadır.
10-2-k.Ders Araç ve Gereçleri:Öğrencilerimizin ders ve çalışma kitapları müfredata uygundur.
BT Sınıfımız ve diğer derslik sistemindeki sınıflarımız araç – gereç yönünden kendi programlarıyla ilgili
araç gerece sahiptirler ve bu araç gereçler yoğun olarak kullanılmaktadır.
10-2-l. Ders Arası (Dinlenme ve İht.):Okulumuz normal eğitim yapmakta olup, ilgili mevzuat
çerçevesinde ders araları öğle yemeği arası ve dinlenme saatleri öğrencilerin beğenisine sunulmuş ve
olumlu sonuç alınmıştır.
10-2-m. Okulun Fiziki ortamı:Okulumuzun B Blok binası yeni bina olmasına karşın A Blok
binasının onarıma ihtiyacı vardır. Bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar
yapılmıştır. Bahçe için gerekli olan gölgelik ve ağaçlandırma çalışmaları stratejik planımızda belirtilmiş
olup gereken çalışmalar yapılmaktadır.
10-2-n. Okul Kantini ve Yemekhaneler: Kantinimizin fiyat listeleri piyasa araştırmaları sonucu
belirlenip sık sık denetim yapıldığından müşteri memnuniyeti artmaktadır.
10-2-o. Sosyal Kültürel Bilimsel Sportif v.b Faaliyetler.Okulumuz kendi içinde birçok etkinlik
düzenlediği gibi, başka kurumlarca düzenlenen etkinliklere de yoğun bir şekilde katılım
sağlanmaktadır. Her yıl sene sonunda Görsel Sanatlar ve Teknoloji ve Tasarım Dersi ürünleri yılsonu
şenliğimizle birlikte sergilenmektedir. Bahar şenliğimiz yapılmıştır. Okulumuzda her yıl ders dışı
etkinlikler yapılmaktadır. Sosyal kulüplerimiz ve ilgili branş öğretmenlerimizce gerekli duyurular
yapılmakta alanda yeteneği olan öğrencilerimiz mutlaka özendirilip katılımları sağlanmaktadır.
10-2-ö. Değerlendirme, Ödül, Takdir ve Teşekkür Belgeleri: Okulumuzda öğrenci başarısı
objektif olarak öğrencinin başarı düzeyine göre yapılmaktadır.
10-2-p.Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim:Okulumuzda Milli, Manevi ve Ahlaki değerlerimiz
davranış olarak kazandırılır. Bu amaçla törenler düzenlenir, seminerler verilir, ayrıca duvar gazeteleri
çıkarılır.
HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ PERFORMANS SONUÇLARI
(Bu anketimiz 43 Öğretmenimize uygulanmıştır.)
10-3-a. Öğrenci Devamsızlık Oranları:Okulumuzun öğrenci aldığı çevre açısından okula ilgi
azlığı olmasına rağmen velilerimize verdiğimiz seminer eğitimleri ile bu durumu tersine çevirmiş
bulunmaktayız. Okulumuza devam eden öğrencilerimizin sayısı her geçen yıl artarken devamsızlık
oranımız aynı düzeyde bir azalma göstermektedir. Devamsızlık yapan öğrenci velileri ile hemen
temasa geçip devam sağlanmaktadır.
10-3.b Devamsızlıktan Sınıf Tekrarına Kalan Öğrenci Sayıları:3 Öğrencimiz adresinin tespit
edilmemesi, 2 öğrencimiz Çift TC’li olduklarından devamsız olarak görülmektedir.737
öğrencimizden sadece 1 öğrencimiz mazeretsiz olarak sürekli devamsızlık yapmaktadır. Devamsız
26
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
öğrencileri okula kazandırma komisyonu Rehberlik servisi ile birlikte koordineli çalışmakta ve bu
sayının minimum dereceye inmesini sağlamaktadır.
10-3-c. Başarısızlıktan Sınıf Tekrarına Kalan Öğrenci Sayıları,
BAŞARISIZLIK NEDENİYLE SINIF TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
0 Öğrenci
0 Öğrenci
SN
1
10-3-d. Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci yüzdeleri
Ş.Ö.K. İLE GEÇEN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
SN
2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1
2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
85 Öğrenci
64 Öğrenci
10-3-e.Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci yüzdeleri
SN
1
OKULDAN AYRILAN VE UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
0 Öğrenci
10-3-f. Rapor alan öğrenci yüzdeleri
0 Öğrenci
10-3-g. Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek yüzdeleri
VELİLERDEN GELEN ÖNERİ YÜZDELERİ
KİME YAPILDIĞI
2011/2012
EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
GERÇEKLEŞEN ÖNERİ
2012/2013
EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
GERÇEKLEŞEN ÖNERİ
Öğretmenlere
Rehberlik Servisine
Okul Yönetimine
8
6
12
5
4
9
11
14
18
8
12
16
10-3-h. Öğrenci ve veliden gelen şikayet yüzdeleri
VELİLERDEN GELEN ŞİKAYET YÜZDELERİ
KİME YAPILDIĞI
2011/2012 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
ALINAN ÖNLEM SAYISI
2012/2013 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
ALINAN ÖNLEM SAYISI
Tarsus MEM
Öğretmenlere
Rehberlik Servisine
Okul Yönetimine
1
5
4
8
1
5
4
8
2
7
6
15
2
7
6
15
10-3-i. Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım yüzdeleri
ÖĞRENCİ VELİLERİNE YÖNELİK SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYET SAYISI
KİME YAPILDIĞI
2011/2012 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
ETKİNLİK SAYISI
ETKİNLİĞE KATILAN
VELİ SAYISI
2012/2013 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI
ETKİNLİK SAYISI
ETKİNLİĞE KATILAN
VELİ SAYISI
SAYI
16
400
18
450
27
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-3-j. Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal,kültürel,sportif vb. faaliyet sayıları ve
bu faaliyetlere katılım yüzdeleri
ÖĞRENCİ VELİLERİNE YÖNELİK SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYET SAYISI
2011/2012
2012/2013
EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİĞE KATILAN EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİĞE KATILAN
KİME YAPILDIĞI
YILI ETKİNLİK
VELİ SAYISI
YILI ETKİNLİK
VELİ SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYI
16
400
18
450
10-3-k.Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım yüzdeleri
OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ İLE SAĞLANAN KURUL VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI
2011/2012
2012/2013
EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİĞE KATILAN EĞİTİM ÖĞRETİM ETKİNLİĞE KATILAN
KİME YAPILDIĞI
YILI ETKİNLİK
VELİ SAYISI
YILI ETKİNLİK
VELİ SAYISI
SAYISI
SAYISI
OKUL AİLE BİRLİĞİ
16
240
18
270
ÜYELERİ
10-3-l.Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme yüzdeleri
Uygulanan anketlerdeki memnuniyet yüzdeleri grafiklerde gösterilmiştir.
10-3-m. Öğrenci ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve ünvanlar
yüzdeleri
Türkiye genelinde 1000 okulda düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına 2012/2013 eğitim
öğretim yılında Okulumuz katılmış ve katılım belgeleri gönderilmiştir.
10-3-n. Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin yüzdeler.
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME HİZMETLERİ
2011/2012
2012/2013
2013/2014
ETKİNLİK
SAYISI
KATILAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
KATILAN
VELİ
SAYISI
ETKİNLİK
SAYISI
KATILAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
KATILAN
VELİ
SAYISI
ETKİNLİK
SAYISI
KATILAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
KATILAN
VELİ
SAYISI
7
923
98
6
841
69
17
795
199
10-3 . ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ MEMNUNİYET SONUÇLARI
(Bu anketimiz 40 Öğretmen ve 4 Yardımcı Hizmetler Personeline uygulanmıştır.)
28
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-4: ÇALIŞAN MEMNUNİYET SONUÇLARI
10-4-a. Kariyer geliştirme:Okulumuz hizmet içi eğitim etkinlikleri ile bilgi birikimleri
geliştirilmiştir. Kariyer geliştirme okulumuzun temel işlevlerinden biridir. Öğretmenlerimizin
akademik çalışma yapmaları da yoğun biçimde desteklenmektedir. Yine öğretmenlerimizin Bakanlığın
başlatmış olduğu Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavlarına katılımları özendirilmiş ve teşvik
edilmiştir.
O dönemde sınav kazanan öğretmenlerden birisi şu anda okulumuzda çalışmakta olup Uzman
Öğretmen sayısı ikidir.
10-4-b.İletişim:Okulumuz öğretmenlerinin birbiri ile iletişimleri okul içerisinde yüz yüze yakın
diyaloglarla sürdürüldüğü gibi halı saha maçlarıyla ve belirli zamanlarda düzenlenen etkinliklerle
diyalogları arttırılmaktadır.
10-4-c.Yetkilendirme:Okulumuzda TKY çalışmaları vazgeçilmez bir yönetim anlayışıdır. Bu
anlayışla çalışmalar ekipler yoluyla yürütülmektedir. Okulumuzdaki tüm görevlerin tanımları ayrıntılı
olarak yapılmıştır. Okulumuzdaki etkili liderlik anlayışı ve tam bir güven ortamından doğan rahatlıktan
dolayı görevli öğretmenlerimiz ve ekip başkanları okul idaresi ve okulumuz OGYE den aldıkları yetki ile
görevlerinde tam bir yetkilendirme içerisindedirler.
10-4-d. Fırsat Eşitliği: Okulumuzda tüm öğretmenlere, çalışan personele ve öğrencilerimize
kendi durumlarına uygun eşit fırsatlar sunulmaktadır. Bu öğretmenler ile personel arasında kariyer
geliştirmede ve lidere ulaşmada eşitlik, öğrencilerimizde sosyal ve kültürel ortamlar ile teknolojik
araçlara ulaşım ve kullanmada eşitlik, alt liderler arasında okul içi imkânlardan yararlanmada eşitlik
anlamına gelmektedir.
29
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-4-e. Kararlara Katılım:
Okulumuzda ekip çalışmaları ana işlev ve süreç sahibi
konumundadırlar. Ekipler çalışmalarında okul idaresinden aldıkları yetkiye dayanarak görev
yapmaktadırlar. Ekip içerisinde kararlar genellikle oy birliği ile alınmaktadır. Öğretmen ve öğrenciler
arası iletişimde okulda yapılan yapılacak olan öğrenciye dönük iş ve işlemlerde öğrencilerinde
kararlara katılımı teşvik edilmekte ve öğrencilerin görüşlerine başvurulmaktadır.
10.4-f. Yönetimden Memnuniyet: 2013–2014 eğitim öğretim yılında öğretmenlere anket
uygulanmış ve okul lideri ile yönetimde görülen aksaklıkların isim belirtilmeden yazmaları istenmiştir.
Ankete okulda bulunan öğretmenler ve çalışanlar katılmışlardır. Anket sonucunda liderden
memnuniyet oranı %71 olarak çıkmıştır. Geri kalan oran ise daha çok motivasyon eksikliği, çalışma
ortamının(ders araç –gereçleri) eksikliğinden bahsetmiştir.
10-4-g. Takdir-Tanıma Sistemi:Okulumuzda takdir ve yapılan güzel örnekleri ortaya koyma
öncelikler arasındadır. Okulumuz kurulduğu günden bu yana yüksek gayret ve emek sarf eden her
kademedeki bireye ve çalışana sayısız teşekkür ve hediyelerle gönülleri alınmıştır.
10-4-h. Okulun Vizyon, Misyon Ve Değerlerine İlişkin Algılamalar:Okulumuzun vizyonu,
misyonu ve değerlerinde en çok dikkat çeken ve motivasyonu arttıran bir özellik taşımasıdır. Geleceğe
yönelik ve ulaşılabilir hedefler konulması dikkat çekicidir.
10-4-ı. Destek(moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.): Okulumuz okulda bulunan tüm
süreç sahiplerine en üst düzeyde desteği verdiği gibi proje yarışmaları, kültürel ve sosyal faaliyetler,
spor müsabakaları, yarışma ve bilimsel toplantılarda isteklilere gereken tüm maddi ve manevi desteği
sağlamaktadır.
10-4-i. Okulda Bulunan Araç-Gereçler : Okulumuzda bulunan araç ve gereçler müfredatın
gerektirdiği tüm unsurları içermektedir. Bu öğrencilerimizin her biri bireysel olarak yararlanabileceği
yetkinlikte bilgisayar ve laboratuar malzemeleri bulunmaktadır.
10-4-j. Okul Ortamı(Fiziki Şartlar Ve Psiko-Sosyal Şartlar):Okulumuzda çalışan öğretmen ve
idareciler elinden gelen gayreti göstermektedir. Bununla ilgili aşağıdaki verileri tek tek incelersek;
10-4-k.Çalışanlara okul tarafından sağlanması gereken hizmetler :Öğretmenlerimizin
Kurumumuzda güven içinde olamlarını sağlayacak olan ortamlar oluşturulur. Çalışanlara yönelik
hizmetler çalışanlardan gelen talepler doğrultusunda giderilmeye çalışılır.
10-5.TOPLUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUKLA İLGİLİ PERFORMANS SONUÇLARI
(Bu anketimiz 7. Sınıf Öğrencilerin tamamına ve 2. Sınıf Öğretmenelrine olmak üzere 90 kişiye
uygulanmıştır.)
10-5-a.: Okulun Diğer Okullarla Bilgi Deneyim Paylaşımı Ve Çevre İle Olan İlişkileri İle İlgili
Sonuçları:Okulumuz, ilçemizde bulunan diğer okullarla da iyi ilişkiler içerisindedir. Eğitim bölgemizde
yer alan İlköğretim Okulları ve liseler ile sürekli diyalog halindedir. İkinci dönemde bölgemizdeki
Ortaöğretim Kurumlarına yöneltme ve yönlendirme faaliyetleri çerçevesinde her yıl ortaöğretim
30
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
türlerine göre birer ortaöğretim okuluna tanıtım amaçlı geziler yapılmaktadır. Toplum hizmeti ve
okulumuzda açılan kurslar ile halka da ulaşılmış ve bu konu titizlikle uygulanmıştır.
10-5-b. Okul/kurumun toplumsal konularda olumlu yer almaya ilişkin sonuçlar:Yapılan tüm
etkinliklerimiz Okul Web sayfamızda ilgilenenlerin bilgisine sunulmaktadır. Toplumsal konular ders
programlarımızda işlenmekte, toplum hizmeti çalışmalarında Öğrencilerimizle birlikte aktif olarak
katılım sağlanmaktadır.
10-5-c.Toplumsal
çevreyi
geliştirmeye
yönelik
her
türlü
faaliyetlerle
ilgili
sonuçlar:Okulumuz bahçesine Orman İşletmesi ve belediyemizden alınan ağaçlar ile ağaçlandırma
çalışmaları yapılmıştır. “Her Bir Gülün Bir Gülü Olsun Projesi” ile her sınıfın Okul Bahçesine bir gül
edilmesi sağlanmıştır. . Yine çeşitli zamanlarda atık pil kampanyaları, atık yağların geri dönüşümü,atık
kağıtların geri dönüşümü ile ilgili çevre bilincinin kazanılması ile ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir.
10-5-d.Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere
sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri
tarafından tespit edilerek okulumuz rehberlik servisine bildirilir. Problemin okul içerisinde
giderilemeyeceğine karar verilirse, veli ile işbirliği yapılarak ve ikna edilerek önce ilgili doktora, sonra
Rehberlik Araştırma Merkezi’ne gönderilerek problem saptanır ve gerekli tedbirler alınır. Problemi
olan ve raporu tam zamanlı kaynaştırma ya da yarı zamanlı kaynaştırma olarak tespit edilen
öğrencilere öğretmenlerimiz tarafından BEP(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlanarak eğitimlerine
seviyelerine uygun eğitim verilmektedir.
10-5-e.Toplum memnuniyetiyle ilgli kazanılan unvan ve ödül sayısı:Kurum olarak toplumsal
konulara
duyarlılık göstermekteyiz. Yaşadığımız toplumda ilk olarak yaşantımızdaki örneklerle
toplumda farkındalık üretilmeye çalışılmaktadır.
10-5-f. Doğal kaynakların korunması ,çevreye katkı,halk sağlığı,sosyal,kültürel,sportif vb.
alanlarda toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yapılan faaliyet sayısı :Okulumuzda tarihi ve kültürel
değeri olan unsurlara geziler yapılarak tanıtımı sağlanmıştır. Ayrıca okulumuzda her sınıfta Geri
Dönüşüm Kutusu bulunmakta olup, belediyemiz haftalık gelerek kutuları boşaltmaktadır. Kâğıt
sarfiyatını azaltmak için, resmi yazışmalar haricinde resmi olmayan işlerimizde bir yüzü kullanılmış
kâğıtlar kullanılmış ve önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır.
10-6.FİNANSAL SONUÇLAR
10-6-a. Gelir Ve Gidere İlişkin Sonuçlar:
GELİR GİDERE İLİŞKİN SONUÇ
2011-2012
GELİR
21.230,20
2012-2013
GİDER
19.077,98
GELİR
20.533,37
GİDER
15.431,40
31
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-6-b. Harcamaların Okul Stratejik Plan Ve Eylem Planlarıyla Uyumu:Yukarıdaki tabloda
görüldüğü gibi gelir gider dengesi vardır ve süreklilik arz etmektedir. Stratejik planda belirtilen
önceliklerden yola çıkılarak gelir gider dengesi sağlanılmaya çalışılmıştır.
10-6-c. Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar:Kaynaklarımızın planlı ve kullanımı okulumuzun
başarısını ve gelişimini arttırdığından, verimliliğin yüksek olduğu görülmektedir.
10-6-d.Bütçe hedeflerine ulaşma oranı
BÜTÇE HEDEFLERİNE ULAŞMA
2011-2012
TAHMİNİ BÜTÇE
GELİR
15.284,80
2012-2013
TAHMİNİ BÜTÇE
GİDER
15.000,00
GELİR
18.500,00
KESİN HESAP
GELİR
21.230,20
GİDER
18.000,00
KESİN HESAP
GİDER
19.077,98
GELİR
16.925,76
GİDER
14.773,54
10-7. TEMEL PERFORMANSA İLİŞKİN DİĞER SONUÇLAR
10-7-a.Sınıf Başarı Düzeyleri
YILLAR
KRİTER
TÜRKÇE
MATEMATİK
HAYAT
BİLGİSİ
2011/2012
1.SINIFLAR
100%
100%
2012/2013
1.SINIFLAR
91%
2011/2012
2.SINIFLAR
2012/2013
2011/2012
FEN VE
TEK.
SOSYAL
BİL.
T.C.
İNKİLAP
TEK
TES
MÜZİK
BEDEN
100%
100%
100%
100%
96%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.SINIFLAR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.SINIFLAR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2012/2013
3.SINIFLAR
95%
96%
98%
100%
100%
100%
2011/2012
4.SINIFLAR
84%
80%
89%
91%
94%
86%
100%
100%
100%
93%
2012/2013
4.SINIFLAR
84%
71%
89%
84%
89%
81%
100%
100%
100%
93%
2011/2012
5.SINIFLAR
96%
96%
98%
98%
97%
92%
100%
100%
100%
99%
2012/2013
5.SINIFLAR
2011/2012
6.SINIFLAR
80%
74%
86%
82%
95%
94%
98%
98%
100%
2012/2013
6.SINIFLAR
83%
73%
77%
97%
80%
82%
91%
100%
100%
90%
2011/2012
7.SINIFLAR
94%
81%
84%
84%
92%
93%
100%
100%
100%
100%
2012/2013
7.SINIFLAR
85%
67%
88%
89%
81%
84%
89%
100%
100%
86%
2011/2012
8.SINIFLAR
77%
67%
80%
93%
84%
93%
91%
100%
100%
100%
100%
2012/2013
8.SINIFLAR
89%
71%
%%68
98%
78%
78%
83%
83%
100%
100%
89%
91,67%
87,08%
100%
87,67%
89%
96%
84%
94,67%
91,40%
99,67%
99,33%
100%
99,56%
96%
91%
87%
98,60%
82%
89,50%
98,66%
78%
83%
85%
96,70%
100%
100%
89%
93,50%
2011/2012
2012/2013
İNGİLİZCE
DİN
KÜL
GÖRSEL
GENEL
BAŞARI
GENEL
BAŞARI
VATANDAŞLIK
10-7-b. Bir üst öğrenim kurumuna sınavla/sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları
BİR ÜST ÖĞRENİM KURUMUNA SINAVLA SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
2011/2012 MEZUN
SINAVLA YERLEŞEN
2012/2013 MEZUN SINAVLA YERLEŞEN
YILLAR
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
SAYI
83
22
83
41
32
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
TRAFİK
98%
10-7-c.Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları
SINIFI DOĞRUDAN GEÇEN ÖĞRENCİ SAYILARI
2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
DOĞRUDAN
DOĞRUDAN
ŞÖK İLE GEÇEN
ŞÖK İLE GEÇEN
TOPLAM
GEÇEN
TOPLAM
GEÇEN
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
SAYISI
SAYISI
718
85
633
759
64
695
10-7-d.Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu
YEREL BASINDA YER ALMA ORANI
2009-2010
2010-2011
2011-2012
3
2
1
2008-2009
5
2012-2013
1
da Yer Alma
10-7-e.Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalara katılan öğrenci yüzdesi
*6.bilim Olimpiyatı ve METEF Fuarında İlk 20 Okul Derecesi
*Uluslararası Eğitim Festivali 7.Bilim Olimpiyatı Türkiye ilk 10 Okul arasına girerek 10 luk derece
*TUBİTAK Bilgi Yarışması Fen ve Teknoloji alanında Akdeniz Bölgesi ilk 10’luk derece ve Adana Bölge
Sergisinde yarışma fırsatı
*TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına Türkiye geneli 1000 okul arasına girerek Bilim Fuarı düzenlenmesi
10-7-f.Okulda üretilen projeler,yayınlar vb alanlara ilişkin sonuçlar
2008–2009 ve 2009-2010 Eğitim – Öğretim yılında okulumuzda yurt çapındaki proje
yarışmaları için; İzmir bilişim fuarında
“Enerji tasarrufu” ve “Kendini Sulayan Çiçek” adlı eserle
dördüncülük2012/2013 Eğitim Öğretim Yılında TUBİTAK 4006 Bilim Fuarına 25 proje ile katılma
,2013/2014 Eğitim Öğretim yılında TUBİTAK 4006 Bili Fuarına 30 proje ile katılım
10-7-g.Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar
Sene başında hazırlanan süreçler tarih sırasına göre takip edilir. Süreçlerin amacına ulaşması
için gerekli gayret gösterilir. Yapılan çalışmanın süreç tasarımında belirtilen tarihlere uymasına özen
gösterilir ve sürecin sonucunda görevliler tarafından okul idaresine yazılı rapor verilir.
EĞİTİM YILI
Süreç Sayısı
Uygulanan
Uygulanmayan
%
201-2012
34
29
5
% 88
2012-2013
47
41
6
%90
33
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-7-h.Merkezi sistem sınav sonuçları
MERKEZİ Sİ STEM SINAV SONUÇ DEĞERLENDİ Rİ LMESİ
DERSLER
2013
NET
SAYISI
Dİ N
KÜLTÜRÜ
1
MATEMATİ K
0,28
TÜRKÇE
2013
DOĞRU
SAYISI
2014
DOĞRU
SAYISI
2014
DOĞRU
HEDEF
9,97
2
4,09
6,48
1,5
7,67
11,23
9,58
8
FEN VE
TEKNOLOJİ
2,9
6,53
9,09
3
İ NKİ LAP
5,99
9,15
8,42
7
YABANCI
Dİ L
1,45
4,14
5,52
2,5
DOĞRU
DEĞERLENDİ RME
2013 SBS'ye göre Din
Kültürü doğru sayı sı
artmı ş
2013 SBS'ye göre 2,39
olarak doğru sayı sı
artmı ş
2013 SBS'ye göre 1,65
olarak doğru sayı sı
azalmı ş
2013 SBS'ye göre 2,56
olarak doğru sayı sı
artmı ş
2013 SBS'ye göre 0,73
olarak doğru sayı sı
azalmı ş
2013 SBS'ye göre 1,38
olarak doğru sayı sı
artmı ş
HEDEF DEĞERLENDİ RME
Hedef yakalanmı ş ve 7,97
artı ş olmuş
Hedef yakalanmı ş ve 4,98
artı ş olmuş
Hedef yakalanmı ş ve 1,58
artı ş olmuş
Hedef yakalanmı ş ve 3,53
artı ş olmuş
Hedef yakalanmı ş ve 2,15
artı ş olmuş
Hedef yakalanmı ş ve 3,02
artı ş olmuş
10-8-ı.Bina,donanım ,araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik,verimli ve etkili
kullanımına ilişkin sonuçlar
****donanım ile ilgili anket eklenecek…………….
10-7-i.Öğrenci Öğretmen Oranı
2011/2012
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ SAYISI
SAYISI
43
718
ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ORANI
2012/2013
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ SAYISI
SAYISI
42
2013/2014
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ SAYISI
SAYISI
759
43
737
10-7-J.Bilişim Teknolojilerinden yararlanma oranı
KULLANIM ALANI
Bilgisayar Laboratuarı
Fen ve Teknoloji
Laboratuarı
Projeksiyon Cihazı
Adet
1
1
Haftalık Kullanım Saati
40
28
Yıllık Kullanım Saati
7.200
5040
12
30
5.400
*Sabit sayı olaraktan 180 iş günü baz alınarak hesaplanmıştır.
34
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
10-7-J.Üniversiteler , eğitim ile ilişkili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar
EĞİTİM İLE İLGİLİ KURULUŞLARLA YAPILAN İŞBİRLİĞİ SAYISI
2011/2012
2012/2013
12 işbirlik etkinliği
15 iş birliği etkinliği
10-7-k. Öz değerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları
20
15
10
5
0
MAKSİMUM
HEDEF
GERÇEKLEŞEN
2011-2012
2012-2013

10-7-l. Teftiş Puanları, Okulu Başarılı Gösterebilecek Diğer Uygulamalara İlişkin Sonuçlar.
EĞİTİM YILI
OKUL
TEFTİŞ
NOTU
2011/2012
2012/2013
2013/2014
89,43
92,13
89,02
2011/2012
2012/2013
2013/2014
0
0
0
ORTALAMALARI
10-7-m. Kriteri: Öğrenci disiplin olayları ile ilgili sonuçlar.
EĞİTİM YILI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN
OLAYLARI
Sonuç olarak; yaşadığımız dünyamızda değişim ve yenileşme hiçbir zaman sona ermeyeceği
için okulların gelişimleri de son bulmayacaktır. Yeni eğitim olanakları ve fırsatları teknoloji ile
desteklenip daha iyi bir eğitim ancak bu gelişmelere ayak uyduracak Okul Gelişim Planları ile mümkün
olacaktır.
Sonuç olarak çıkaracağımız ilke ilerlemede sınır yoktur. Hedef mükemmele ulaşmaktır
OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
35
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Sıra No
ADI - SOYADI
GÖREVİ
1
Ramazan YAYLAK
Başkan (Okul Müdürü)
2
Osman Faruk TATAR
Müdür Yardımcısı
3
Kadir GÜÇLÜ
Rehber Öğretmen
4
Yasin UYAR
Öğretmen
5
İsmail MENEP
Öğretmen
6
Barış TİLEV
Öğretmen
7
Özgür ÖZDEMİR
Öğretmen Okul Öğr. Mecl. Bşk.
8
Şenol DAĞSEVER
Öğretmen
9
Ferhat DEMİR
Öğretmen
10
Zekiye SEVİNDİK
Okul Aile Birliği BAşkanı
11
Erol BAL
Mahalle Muhtarı
12
Mücahit ÇELİK
Öğrenci Temsilcisi
36
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
HAZIRLAYANLAR:
ADI SOYADI
GÖREVİ
1. Ramazan YAYLAK
Okul Müdürü
2. Osman Faruk TATAR
Müdür Yrd
3. Yasin UYAR
Öğretmen
4. İsmail MENEP
Öğretmen
5. Barış TİLEV
Öğretmen
6. Özgür ÖZDEMİR
Öğretmen
7. Şenol DAĞSEVER
Öğretmen
8. Ferhat DEMİR
Öğretmen
İMZA
37
Yunus Emre İlkokulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN
http://tarsusyunusemre.meb.k12.tr/
Download

toplam kalite yönetimi öz değerlendirme raporu