YARIŞMA KURALLARI
• Her öğrenci yalnızca bir yarışmaya katılabilecektir..
• Her sınıf düzeyinde bir kategoriye en fazla üç öğrenci katılabilir.
• Tüm yarışmalar bireysel olup takım yarışması yapılmayacaktır.
Zeka Oyunları
Kategorisi
4.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
Mangala
X
X
X
X
Dokuztaş
X
X
X
X
X
X
X
X
6.Sınıf
7.Sınıf
X
X
Othello
Surakarta
Mantık Matematik
Oyunlar Kategorisi
Görsel Algı
(Katamino)
Ali Kuşçu Akıl Oyunları Kategorileri
Zeka Oyunları
Mangala -Dokuz Taş
Surakarta-Othello(Reversi)
Mantık-Matematik Oyunları
Görsel Algı Oyunları
Matematiksel Örüntüler
Hidden Pictures (Gizli Resim)
Üretken Sorun Çözme
4.Sınıf
5.Sınıf
X
X
Matematiksel
Örüntüler
Hidden Pictures
(Gizli Resim)
Sorun Çözme
X
X
3. Ali Kuşçu Akıl Oyunları ilgili genel bilgiler
1) Yarışmalar 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 9.00 ile 15.30
arasında Merter Fatih Koleji Kampüsünde yapılacaktır.
2) Yarışmaya İstanbul ili tüm özel ve resmi ilkokul 4, Ortaokul 5.6.
ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler katılabilir.
3) Ödül töreni 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 16.30 da Merter
Fatih Kolejinde yapılacaktır.
4) Son başvuru tarihi 22 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine
kadar www.fatihkoleji.k12.tr adresine yapılabilir.
Düşünen, Sorgulayan,
Çözümleyen
5) Tüm katılımcı öğrencilere katılım sartifikası verilecekter.
HER KATAGORİDEKİ ÖDÜLLER
ÖĞRENCİYE
ÖĞRETMENİNE
1. Tablet, Altın Madalya, Başarı Belgesi
2. Zeka Oyunu Seti, Gümüş Madalya, Başarı Belgesi
3. Zeka Oyunu Seti, Bronz Madalya, Başarı Belgesi
1. Kol Saati, Başarı Belgesi
2. Zeka Oyunu Seti, Başarı Belgesi
3. Zeka Oyunu Seti, Başarı Belgesi
Başvurular internet adresimizden yapılacaktır. Tüm oyunlar hakkında
ayrıntılı kurallara, oyunların oynama şekillerine
ve örnek sorulara
http://www.fatihkoleji.k12.tr/ilkokullar/istanbul/merter-fatih-ilkokulu
internet adresinden ulaşabilirsiniz.
MANTIK-MATEMATİK OYUNLARI
GÖRSEL ALGI OYUNLARI (KATAMİNO)
Oyuncu kendisine verilen pentamino ( prizma şeklindeki) taşlarıyla
kendisine ait alanı diğer oyuncudan daha kısa sürede hiç boşluk
kalmayacak şekilde kaplamak.
ÜRETKEN SORUN ÇÖZME
Günlük hayatta karşılaştığımız birçok problemin çözümünü bulmak
sandığımızdan daha kolay olabilir. Her şeyde olduğu gibi problem çözmede
de sistemli ve tutarlı bir yol izleyelim. Problemin çözümüne yönelik
yapacağımız beyin fırtınası sorunumuzu çözmemizi sağlayacaktır. Problem
çözüm aşamasında dikkat edilecek hususlar şunlardır;
*Sorunun çözümüne yönelik bulunan fikir sayısı
*Sorunun çözümüne yönelik bulunan fikirlerin özgün olması
*Sorunun çözümüne yönelik bulunan fikirlerin ahlaki olması
*Sorunun çözümüne yönelik bulunan fikirlerin uygulanabilir olması
*Sorunun çözümüne yönelik bulunan fikirlerin evrensel olması
SURAKARTA
Rakip oyuncunun bütün piyonlarını yemeyi (kırmak) hedefleyen bir oyundur.
• Rakibin bir piyonunu kırılmayacaksa: Piyon, boş olmak kaydı ile
komşusunda bulunan sekiz noktadan herhangi birine ilerleyebilir.
• Rakibin bir piyonu kırılmak isteniyorsa: Piyon, en az bir daireyi dolanarak
ulaştığı rakip taşı oyun dışına atar ve yerine kendisi geçer. Başlangıç
noktasından bitiş noktasına kadarki yol üzerinde herhangi bir piyonun
bulunmaması şarttır.
Uyarı1: Dairesel yol yalnızca rakibin bir taşı kırılacaksa kullanılabilir.
Uyarı2: Bu oyunda herhangi bir şekilde piyonların üzerinden atlama yoktur.
MATEMATİKSEL ÖRÜNTÜLER
Verilen sayılar arasındaki bağıntıları bularak örüntüde boş bırakılan
yerlere gelecek sayıların bulunması şeklinde bir uzamsal zekâ oyunudur
ZEKA OYUNLARI
MANGALA
Mangala Türk Zekâ Strateji Oyunu 48 taş ve 2 oyuncu ile oynanır. Her oyuncunun
önünde 6’şar kuyu olmak üzere toplam 12 kuyu bulunur. Oyuna kura ile başlanır.
OTHELLO (REVERSİ)
Othello, İki oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunudur. Oyun 8x8 lik kare
tahta ve 64 tane çift renkli(bir tarafı siyah, diğer tarafı beyaz) oyun taşlarıyla
oynanır.
Oyun 8x8’lik tahtanın ortasındaki 4 kareye aynı renkler çapraz olacak şekilde
4 taşın konmasıyla başlar. Oynama sırası gelen oyuncu tahta üzerine koyduğu
taş ile kendi taşları arasında kalan rakibinin taşlarını kendi rengine çevirir.
Tahta üzerinde en fazla kendi renginde taşı olan oyuncu kazanır. Oyun eleme
usulüyle oynanır.
HIDDEN PICTURES ( GİZLİ RESİM)
“Hidden Pictures” kişinin detayı görmesini gerektiren bir görsel algı
oyunudur. Büyük resim üzerinde verilen kenar çizgileri belirtilmiş ve
gizlenmiş nesneler bulunmalıdır. Oyuncunun bütünü oluşturan parçaları
ayırt edebilme ve tümdengelim yetisine dayalı bir oyundur.
DOKUZTAŞ OYUNU
Oyun iki oyuncu arasında tahta üzerine iç içe çizilmiş 30cm x 30cm,20cm x 20cm ve
10cm x10cm şeklindeki kareler ve her oyuncuya verilen 9’ar taşla oynan bir zekâ ve
strateji oyunudur.
Download

broşür - Fatih Koleji