SURAKARTA
Rakip oyuncunun bütün piyonlarını yemeyi (kırmak) hedefleyen bir oyundur.
Zeka Oyunları
Kategorisi
• Rakibin bir piyonunu kırılmayacaksa: Piyon, boş olmak kaydı ile
komşusunda bulunan sekiz noktadan herhangi birine ilerleyebilir.
• Rakibin bir piyonu kırılmak isteniyorsa: Piyon, en az bir daireyi dolanarak
ulaştığı rakip taşı oyun dışına atar ve yerine kendisi geçer. Başlangıç
noktasından bitiş noktasına kadarki yol üzerinde herhangi bir piyonun
bulunmaması şarttır.
Uyarı1: Dairesel yol yalnızca rakibin bir taşı kırılacaksa kullanılabilir.
Uyarı2: Bu oyunda herhangi bir şekilde piyonların üzerinden atlama yoktur.
4.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
7.Sınıf
Mangala
X
X
X
X
Dokuztaş
X
X
X
X
X
X
X
X
6.Sınıf
7.Sınıf
X
X
Othello
Surakarta
Mantık Matematik
Oyunlar Kategorisi
Görsel Algı
4.Sınıf
5.Sınıf
X
X
Matematiksel
Örüntüler
Hidden Pictures
(Gizli Resim)
Sorun Çözme
X
X
OTHELLO (REVERSİ)
Othello, İki oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunudur. Oyun 8x8 lik kare
tahta ve 64 tane çift renkli(bir tarafı siyah, diğer tarafı beyaz) oyun taşlarıyla
oynanır.
Oyun 8x8’lik tahtanın ortasındaki 4 kareye aynı renkler çapraz olacak şekilde
4 taşın konmasıyla başlar. Oynama sırası gelen oyuncu tahta üzerine koyduğu
taş ile kendi taşları arasında kalan rakibinin taşlarını kendi rengine çevirir.
Tahta üzerinde en fazla kendi renginde taşı olan oyuncu kazanır. Oyun eleme
usulüyle oynanır.
Düşünen, Sorgulayan,
Çözümleyen
Tüm oyunlar hakkında ayrıntılı kurallara, oyunların oynama şekillerine
ve örnek sorulara http://www.fatihkoleji.com/ilkogretimler/merter
internet adresinden ulaşabilirsiniz.
YARIŞMA KURALLARI
• Her öğrenci yalnızca bir yarışmaya katılabilecektir..
• Her sınıftan bir kategoriye en fazla üç öğrenci katılabilir.
Matematiksel örüntüler ve hidden pictures kategorilerinde üçten
fazla öğrenci katılabilir.
• Tüm yarışmalar bireysel olup takım yarışması yapılmayacaktır..
MANTIK-MATEMATİK OYUNLARI
ZEKA OYUNLARI
GÖRSEL ALGI OYUNLARI
MANGALA
Oyuncu kendisine verilen pentamino ( prizma şeklindeki) taşlarıyla
kendisine ait alanı diğer oyuncudan daha kısa sürede hiç boşluk
kalmayacak şekilde kaplamak.
DOKUZTAŞ OYUNU
Ali Kuşçu Akıl Oyunları Kategorileri
Zeka Oyunları
Mangala
Dokuz Taş
Surakarta
Othello(Reversi)
Mantık-Matematik Oyunları
Görsel Algı Oyunları
Matematiksel Örüntüler
Hidden Pictures(Gizli Resim)
Mangala Türk Zekâ Strateji Oyunu 48 taş ve 2 oyuncu ile oynanır. Her oyuncunun
önünde 6’şar kuyu olmak üzere toplam 12 kuyu bulunur. Oyuna kura ile başlanır.
MATEMATİKSEL ÖRÜNTÜLER
Oyun iki oyuncu arasında tahta üzerine iç içe çizilmiş 30cm x 30cm,20cm x 20cm ve
10cm x10cm şeklindeki kareler ve her oyuncuya verilen 9’ar taşla oynan bir zekâ ve
strateji oyunudur.
Verilen sayılar arasındaki bağıntıları bularak örüntüde boş bırakılan
yerlere gelecek sayıların bulunması şeklinde bir uzamsal zekâ oyunudur
SORUN ÇÖZME
HIDDEN PICTURES ( GİZLİ RESİM)
Zeka Oyunlarıyla ilgili oyun kuralları ve oynayışı
1) Yarışmalar 5 Haziran Çarşamba günü saat 9.00 ile 15.30 arasında
Merter Fatih Koleji’nde yapılacaktır..
2) Yarışmaya Merter Fatih Koleji’nde okuyan 2.3.4.5.6. ve 7. sınıfta
okuyan öğrencilerimiz katılabilir..
3) Ödül töreni 5 Haziran Çarşamba günü saat 15.30-16.10 arasında
konferans salonunda yapılacaktır.
4) Son başvuru tarihi 4 Haziran Salı. Başvurular 2.3.4. sınıflarda sınıf
öğretmenine, 5.6.7. sınıflarda kademe müdür yardımcılarına ve
sınıf rehber öğretmenlerine yapılacaktır.
Tüm katılımcı öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.
ÖDÜLLER (HER KATEGORİDE)
1. Altın Madalya, Başarı Belgesi
2. Gümüş Madalya, Başarı Belgesi
3. Bronz Madalya, Başarı Belgesi
“Hidden Pictures” kişinin detayı görmesini gerektiren bir görsel algı
oyunudur. Büyük resim üzerinde verilen kenar çizgileri belirtilmiş ve
gizlenmiş nesneler bulunmalıdır. Oyuncunun bütünü oluşturan parçaları
ayırt edebilme ve tümdengelim yetisine dayalı bir oyundur.
Günlük hayatta karşılaştığımız birçok problemin çözümünü bulmak
sandığımızdan daha kolay olabilir. Her şeyde olduğu gibi problem çözmede
de sistemli ve tutarlı bir yol izleyelim. Problemin çözümüne yönelik
yapacağımız beyin fırtınası sorunumuzu çözmemizi sağlayacaktır. Problem
çözüm aşamasında dikkat edilecek hususlar şunlardır;
*Problem çözümüne yönelik bulunun fikir sayısı
*Problem çözümüne yönelik bulunan fikirlerin özgün olması
*Problem çözümüne yönelik bulunan fikirlerin ahlaki olması
*Problem çözümüne yönelik bulunan fikirlerin uygulanabilir olması
*Problem çözümüne yönelik bulunan fikirlerin evrensel olması
Download

Çözümleyen - Fatih Koleji