İstiklâl Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahâdetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Akif Ersoy
ÖZEL YÖNDER OKULLARI
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VELİ KİTAPÇIĞI
İÇİNDEKİLER
1. Kurucularımızdan
……………………………………………………….. 1
2. Tarihçemiz
……………………………………………………….. 2
3. Vizyonumuz
……………………………………………………….. 2
4. Misyonumuz
………………………………………………………. 2
5. İdari ve Akademik Kadro ………………………………………………………... 3
6. Temel Eğitim Anlayışımız ……………………………………………………….. 4
Temel Eğitim Anlayışımızda Yönderin Rolü …………………………………… 4
Temel Eğitim Anlayışımızda Öğrenci
……………………………….. 4
7. Eğitim Programımız
………………………………………………………. 4
a) IB Sistemi (PYP Çalışmalarımız)
………………………………………… 4
b) Eğitim Programımız
………………………………………………………. 5
c) Eğitsel Etkinlikler
………………………………………………………. 5
d) Ödev Yaklaşımı
………………………………………………………. 6
e) Başarı Değerlendirme Anlayışımız ………………………………………. 7
f) Anasınıfı Eğitim Programımız
……………………………… 7
g) Disiplin Anlayışımız
………………………………………………………. 8
8. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz ………………………….. 9
9. Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Çalışmaları ………………….. 9
Ölçme Değerlendirme Uygulamaları
……………………………….. 10
Ölçme Değerlendirme Sonuçları Raporlanması ve Geri Bildirim ……….. 11
10. Kütüphane
………………………………………………………. 11
11. Okulumuzda İşleyiş
………………………………………………………. 11
a) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi …………………………. 12-13
b) Günlük Zaman Çizelgesi …………………………………………………... 13-14
c) K12net Okul Yönetim Sistemi …………………………………………….. 14
d) Okul Kurallarımız
……………………………………………………….. 15
e) Devam Durumu
……………………………………………………….. 16
f) Bayrak Törenleri
……………………………………………………….. 17
g) Okul Gezileri
……………………………………………………….. 17
h) Okul Servisleri
……………………………………………………….. 17
i) Kayıp Eşyalar
……………………………………………………….. 18
j) Kıyafet
……………………………………………………….. 18
k) Özel Günler
……………………………………………………….. 18
l) Sağlık
……………………………………………………….. 18
m) Beslenme
……………………………………………………….. 18
n) Güvenlik ve Temizlik ………………………………………………………. 19
o) Ulaşım
……………………………………………………….. 19
12. Okulumuzda Yürütülen Program ve Projelerimiz ……………………………. 19
13. Okul Aile Birliğimiz
……………………………………………………….. 19
1) Kurucularımızdan
Sayın Anne – Babalar ve Sevgili Çocuklar,
2006 yılında, okul öncesi eğitim alanında sizler için yüksek kalite ve standartta bir Anaokul
hizmeti verebilmek için yola çıktık. O gün, çocuklar ve aileler için yola çıkardığımız eğitim
projemiz kısa süre içinde 21 il / ilçede 37 okula ulaştı. Bugün Küçük Şeyler Anaokulları
çocuklara ve ailelere söz vermiş olmanın bilinciyle ülkemizde okul öncesi eğitim alanında
alışkanlıkları ve standartları değiştirerek yoluna devam ediyor.
Yönder Okulları da aynı Küçük Şeyler Anaokulları gibi, ilköğretim ve lise düzeyinde yüksek
kalite ve standartta bir eğitim hizmeti vermek için yola çıktı. Yönder Okulları ile öğrencilerin
eğitim ve öğretim etkinliklerinden keyif alabilecekleri, öğrencinin eğitim etkinliklerinin en
önemli aktörü olarak rol alacağı, dünyanın çağdaş ülkeleri tarafında uluslararası geçerlilikleri
almış bir okul modeli ortaya koyuyoruz.
Yönder Okulları henüz kuruluşunun birinci yılını bile tamamlamadan IBO ve ECIS gibi
dünyanın en önemli eğitim örgütleriyle akreditasyon ve otorizasyon çalışmalarını başlatmıştır.
Yönder Okulları’ndan mezun olan öğrenciler her şeyden önce kendi “benliğine liderlik
etmeyi” öğreneceklerdir. Böylece öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde
aldıkları yüksek standarttaki eğitimle; bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve dünya
siyasetinde, kısacası yaşadıkları dünyada söz sahibi olacaklardır. Çünkü hepimiz çok iyi
biliyoruz ki, çocuklarımızı “ait olmadığımız bir dünya (çok farklı bir gelecek)” için
yetiştiriyoruz. Zaten bizim anne – babalarımız da şu anda yaşadığımız dünyayı hayal bile
etmemişlerdi.
Öğrencilerimiz okullarında;
 Öğrenme zevkini ve keyfini,
 Araştırma heyecanlarını,
 Merak duygularını,
 Yaratıcılıklarını,
 Biricikliklerini (kendisi gibi olma ve farklı düşünme haklarını),
 Özgüvenlerini kaybetmeden eğitimlerini sürdürebilmektedirler.
Değerli Anne – Babalar ve Sevgili Çocuklar,
Okulun kurucuları bizler, eğitim dünyasının dışından sektöre girerek, parasal sermayesi ile
sektörde var olmaya çalışan kişiler olarak değil yaşamımızı insan gelişimine ve eğitimine,
çocuk yetiştirme yöntemlerine, çocuk ve yetişkin psikolojisine yaşamları adayan, mesleki
sermayeleri güçlü kişiler olarak hizmet veriyoruz. Anne – baba ve çocuklar için yola
çıkardığımız Yönder Okulları da Küçük Şeyler Anaokulları gibi güveniniz ve inancınızla
hızla büyüyor.
Henüz üçüncü yılında, İstanbul, İzmir, Bursa ve Didim’de hizmet verecek olan Yönder
Okulları, ilköğretim ve lise eğitiminde klasik eğitim kavramlarının dışında, özel bir okul
modeliyle çocuklarımızı farklı bir gelecek için yetiştirecektir.
Saygı, sevgi ve teşekkürlerimizle.
Uzm. Psk. Süleyman HECEBİL
Prof.Dr.Üstün DÖKMEN
1
2) Tarihçemiz
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi, 11 Mayıs 2005'te ailelere,
çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve şirketlere çeşitli hizmetler üretmek üzere Prof. Dr. Üstün
Dökmen ve Uzm. Psk. Süleyman Hecebil tarafından İstanbul'da kuruldu.
Akademinin psikolojik danışma ve psikoterapi hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak
amacıyla Eylül 2009 tarihinden itibaren bu hizmetler Psikoloji Dünyası markasıyla verilmeye
başlandı.
Küçük Şeyler Anaokulu markası ise, 2006 yılında yine kurucularımız tarafından çocuklar için
yola çıkarılmış bir proje olarak hayata geçti.
19 Eylül 2011 tarihinden itibaren Ataşehir’de hizmete giren, anaokullarının devamı olan,
ilkokul ve ortaokul eğitimi veren kolejimizle hizmet alanımızı genişlettik. 2013-2014 eğitim
öğretim yılında İstanbul'un ardından Izmir, Bursa ve Didim'de YÖNDER markasıyla ilkokul
ve ortaokul eğitimine devam ediyoruz.
3) Vizyonumuz
Farklılıkları ve özgünlüğü ile Eğitim Dünyasının yönderi ve önderi olmak.
4) Misyonumuz
 Atatürk ilkelerini ve devrimlerini benimsemiş,
 Klasik eğitim ve öğretim kavramlarının dışında,
 Öğrencinin araştırma ve öğrenme sorumluluğunu aldığı,
 Keyifli ve zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına sahip,
 Temel evrensel değerlerin önemsendiği,
 Kültürlerarası anlayışa sahip,
 Sanat ve spor etkinliklerinin eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldiği,
 Bireyin biricikliğini önemseyen ve koruyan eğitim kurumu olmak ve bu kurumların
ülkemizin dört bir yanında çoğalmasını sağlamaktır.
2
5) İdari ve Akademik Kadro
Yönderlerimiz:
Ertuğrul Akbaş
[email protected]
Alev Yaşar
Türkan Şen Bacak
Nermin Karatepe
Seval Orak
Betül Yavaş
Emire Coşkun
Derya Selin Yılmaz
Eğitim Lideri (Okul Müdürü)
Eğitim Lideri Yardımcısı(Müdür
Yrd.)
PYP Koordinatörü
Değişim Uzmanı
Sınıf Yönderi
Sınıf Yönderi
Sınıf Yönderi
Sınıf Yönderi
Sınıf Yönderi
Sevcan Eryavuz
Sınıf Yönderi
[email protected]
Meliha Bedel
Türkçe Yönderi
[email protected]
Songül Buzcu
Matematik Yönderi
[email protected]
Yasin Çetin
Sosyal Bilgiler Yönderi
[email protected]
Huban Pancaroğlu
Fen Bilgisi Yönderi
[email protected]
Elif Ertaş
İngilizce Yönderi
[email protected]
Pınar Bıyık
İngilizce Yönderi
[email protected]
Olena Popova
Canseven
İngilizce Yönderi
[email protected]
Charlotte Barışgil
İngilizce Yönderi
[email protected]
Meliha Alp
İngilizce Yönderi
[email protected]
Özge Özgen
İngilizce Yönderi
[email protected]
Zerrin Karaca
Erdoğmuş
İngilizce Yönderi
[email protected]
Hatice Özkan
İspanyolca Yönderi
[email protected]
Nesrin Mutlu
Beden Eğitimi Yönderi
[email protected]
Serkan Bakır
Beden Eğitimi Yönderi
[email protected]
Özlem Şebnem
Demirer
Görsel Sanatlar Yönderi
[email protected]
Özge Özgür
Müzik Yönderi
[email protected]
Mehmet Göktay
Bilişim Teknolojileri Yönderi
[email protected]
Sibel Saygaç
Okul Öncesi Yönderi
[email protected]
Sibel Cebeci
Okul Öncesi Yönderi
[email protected]
Dilek Gül Güleryüz
3
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6) Temel Eğitim Anlayışımız:
Temel Eğitim Anlayışımızda Yönderin Rolü:
Yönder sözcüğünün kelime anlamı “herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak
deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına
yardımcı kimse, mentor” demektir.
YÖNDER Okulları’nda Öğretmen, "öğretici-öğreten" olmak yerine sınıflardaki (öğrenme
merkezlerindeki) eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayan, öğrencilerin araştırma ve
öğrenme sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik eden, öğrencilerin motivasyonlarını
gözeten ve motivasyonun yükselmesi için gerekli çalışmaları yapan ve önlemleri alan,
öğrencilerin biricikliğini ve farklılığını önemseyen – koruyan, öğrenciye mesleki branşı (dalı)
ile ilgili danışmanlık, yönderlik (mentorlük) yapan kişidir.
Temel Eğitim Anlayışımızda Öğrenci:
Öğrenme sorumluluğunu alan, araştıran, yaratıcı fikir
ve projeler üreten, yönderi ve arkadaşları ile işbirliği
yapan, sınıfta (öğrenme merkezi) ve laboratuvarda
(deneme – araştırma merkezinde) faaliyetlere aktif bir
biçimde katılan, eğitim faaliyetlerinin en önemli
aktörüdür.
7) Eğitim Programımız
a. IB sistemi (PYP Çalışmalarımız)
Ulusal düzeydeki yüksek kalite standartlarımızı uluslararası düzeyde akredite ettirerek
uluslararası düzeyde de kalitesi kabul edilmiş bir okul olma yolunda ilerliyoruz.
Uluslararası Bakalorya Örgütü, ortaöğretim seviyesindeki okullara dünyanın her tarafında
tanınan bir müfredat ve diploma sağlayarak, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin ülkeler
arasındaki hareketini kolaylaştırmaktadır. (www.ibo.org )
IBO, dünyanın her tarafındaki öğrencilerin her birinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına
değil, uluslararası okullara devam eden öğrenciler için dünya üniversitelerine eşit olarak giriş
yapılmasını sağlama ihtiyacından doğmuştur. Gelişen zamanla birlikte örgütün görev kapsamı
da genişlemekle beraber her yaştan öğrenciye bir IB eğitimine erişme imkanı sunmaya
çalışmaktadır.
“Primary Years Programme” (PYP) olarak bilinen İlköğretim Birinci Kademe Programı, 1997
yılından itibaren 3-12 yaş arası öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde
gelişmelerine odaklanan bir programdır. İlköğretim İkinci Kademe Programı (The IB Middle
Year Programme – MYP) öğrencilerin hızla değişen dünyaya ait olmalarını ve değişen
dünyayı algılamalarını sağlayan bir program olarak tasarlanmıştır. Böylece öğrencilerin
öğrenmeye karşı pozitif bir tutum geliştirmelerini de sağlayacaktır.
4
b. Eğitim Programımız
Programımızın amacı keyifli, kalıcı ve anlamlı öğrenme etkinlikleri ile öğrenciyi öğrenme
sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır.
Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımız öğrencilerde,
 İlgi uyandıran
 Dikkat çeken
 Merak ettiren
 Araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran
 Öğrencinin motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
Öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan
özellikte hazırlanmaktadır.
Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatini, etkinliği, materyali
ve teknolojik araç - gereçleri bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkarıyoruz.
YÖNDER Okullarında her bir ders saati; ders yönderi, ders bölüm lideri, program geliştirme
uzmanı tarafından ortaklaşa çalışılarak oluşturulur. Hazırlanan eğitim planları ve etkinlikler
"Eğitim Teknolojisi Uzmanına” verilerek eğitim materyallerinin hazırlanması sağlanır. Eğitim
Teknolojisi Uzmanı, dersin kalitesini ve keyfini artıracak, öğrenme malzemelerini
zenginleştirecek her türlü yazılı ve görsel materyali hazırlayarak öğretmenlere teslim eder.
c. Eğitsel Etkinlikler / Seçmeli Dersler
Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla,
temel ders uygulamalarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan
katkılar eğitsel etkinlikler aracılığı ile sağlanır. Eğitsel etkinlikler
haftada beş günlük zaman çizelgesi içinde yer alır. Öğrencilerimiz
her çeyrek dönemde seçimler yaparak sanatsal, sportif ve akademik
etkinlik alanlarında özgürce deneyimler yaşama fırsatı bulurlar.
Amacımız, eğitsel etkinlik alanlarında öğrencilerimizin ilgi ve
yetenek alanlarını tanımalarını sağlama, yaratıcılıklarını geliştirme
ve eğitimi zenginleştirilmiş bir formda sunabilmektir.
Öğrencilerimiz kendilerini, farklılıklarını, becerilerini, ilgi ve
yeteneklerini eğitsel etkinlikle kolayca ifade edebileceklerdir. Etkinlik alanlarına örnek olarak
aşağıdaki başlıklar verilebilir:






Resim
Seramik
Heykel
Vitray
Origami
Geleneksel Çocuk
Oyunları
 Fotoğraf
 Küçük mucitler










Piyano
Gitar
Keman
Ritim
Orff çalgıları
Modern dans
Bale
Halk oyunları
Tiyatro
English Fun Club
5
 Masa Tenisi
 Voleybol
 Hentbol
 Jimnastik
 Basketbol
 Satranç
 Zeka oyunları
 Aikido
 İspanyolca
 Bilgisayar
d. Ödev Yaklaşımı
Yönder Okullarında ödev, eğitimin bir parçasıdır. Sınıfta öğrenilenin pratiğini yapmaya,
anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı
zamanda öğrencinin bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerilerini
geliştirmesine olanak sağlar.
Yönder Okullarında ödev yaklaşımının amacı;






Sorumluluk bilincini arttırmak,
Öğrenilenleri pekiştirmek ve zenginleştirmek,
Öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirmek,
Öğrenciye öz-disiplin becerilerini kazandırmak,
Öğrencilerde bilimsel araştırma ve inceleme becerilerinin gelişmesini sağlamak,
Öğrencileri problemlere yaratıcı ve farklı çözüm önerisi sunmaya yöneltmektir.
Verilen ödevlerin, Yönderlerimiz tarafından takip ve kontrolü sağlanır. Ödevler
değerlendirilirken öğrencinin bireysel gelişim çizgisi göz önünde bulundurularak diğer
öğrencilerle kıyaslama yapılmaz. Olumlu mesajlar verilerek öğrenciler motive edilir.







Ödevler k12net sistemine günlük olarak yerleştirilir.
Pazartesi günleri öğrenciye ödev verilmez.
Ödev kontrolünde yeşil kalem kullanılır.
Öğrencilerin defter ve kitap üzerine yaptıkları çalışmalar düzenli olarak takip edilir ve
geri bildirim verilir.
Ödevini yapmayan öğrencinin aynı gün içinde yönderinin belirleyeceği bir zaman
diliminde ödevini tamamlaması sağlanır.
Her hafta Cuma günleri ilkokul öğrencilerine sınıf öğretmenlerinin, ortaokul
öğrencilerine ise TMSF öğretmenlerinin hazırladığı ödev kitapçığı verilir.
Kitapların ilk sayfasında o hafta işlenen konular yer alır. Bu uygulama her Eylül
ayının son Cuma günü başlar, Mayıs ayının son Cuma günü sona erer.
e. Başarı Değerlendirme Anlayışımız
YÖNDER Okullarında Ölçme – Değerlendirme anlayışı, klasik
başarı değerlendirmesinin çok ötesindedir. Okulumuzda başarı
değerlendirmesi iki şekilde yürütülmektedir.
Bunlar;
1) Öğrencinin kendini ölçmesi ve değerlendirmesi ile
öğretmenin, öğrencinin gelişim düzeyini ve öğrenme sürecini
ölçmesi ve değerlendirmesi;
2) Kullanılan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesini
kapsamaktadır.
Süreç ve sonucu değerlendirirken klasik ölçme değerlendirme
tekniklerinin yanı sıra farklı teknikleri kullanarak öğrenme-öğretme
sürecini verimli hale getirmek esastır.
6
f. Anasınıfı Eğitim Programımız:
Eğitim Programımızın Özellikleri
 Çocuk merkezli programdır.
 Yaratıcılık ön plandadır.
 Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.
 Hiçbir gelişim alanı diğerinden daha iyi ya da önemli değildir.
 Esnek ve dinamiktir.
 Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamları önemser.
 Program, problem çözme ve oyun yöntemlerini öne çıkarır.
 Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının kullanılmasını teşvik eder.
 Aile katılımı önemlidir.
 Değerlendirme çok yönlüdür.
 Proje tabanlı öğrenme, Gems gibi pek çok programdan öğeler barındıran eklektik bir
yaklaşımla hazırlanmıştır.
 Portfolyo gibi sürece yönelik değerlendirme yöntemlerini kullanır.
Eğitim Anlayışımız
Yaratıcı Oyun, Proje Tabanlı Eğitim Uygulamaları ve PYP birleşiminden oluşmuş özgün bir
program uygulamaktayız. Eğitim etkinliklerimizi çocukların bireysel özelliklerini göz önüne
alarak, planlayarak, çocuğun çevresi ve yaşıtları ile kuracağı ilişkileri ve etkileşimleri zengin
ve kapsamlı kaynaklarla desteklemekteyiz.
Çocuklarımızın Bilimsel ve Akademik Gereksinimlerinin Sağlanması



Proje Tabanlı Öğrenme
Öğrencilerin karşılaştıkları problemler üzerinde işbirliğine dayanarak ortaklaşa
çalışmalar yaparak, disiplinler arası ilişkileri görebilmelerini sağlayan öğretmenin de
bu çalışmalara rehberlik ettiği, ürünün ve sürecin birlikte değerlendirildiği bir
yaklaşım olan Proje Tabanlı Öğrenmeyi uyguluyoruz.
Gems Programı (Matematik ve Fende Büyük Buluşlar Eğitim Programı)
Öğrencilere verilen akademik programımızı Gems Programı (Matematik ve Fende
Büyük Buluşlar) ile destekliyoruz. Bu uygulamada amacımız çocuklara erken yaşlarda
bilgiye keşfederek ulaşmanın yollarını yaşayarak öğretmek, öğrencilerin fen ve
matematiğe ilgi duymalarını sağlayarak, bilimsel düşünmenin ilk adımlarını atarken
onlara rehberlik etmektir.
Yaşayan Değerler Eğitimi
Öğrenme amacımıza ulaşmak için bize yol gösterecek bir dizi temel değerler saptadık.
Bu temel değerleri yıl içinde eğitim programımızın içinde ele alarak işlemekteyiz.
Değerlerimiz
- Barış
- Sevgi
- Saygı
- Sorumluluk
- İşbirliği
- Hoşgörü
7
İngilizce derslerimizin amacı ikinci dile yönelik
empati ve merak uyandırarak çocukların bu dili
kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam
sağlamaktadır. İngilizce ders planı büyük ölçüde sınıf
öğretmenlerinin ders programları ile paralellik
gösterir. Bunun sebebi de, öğrencilerin kendi ana
dillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri,
yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır.
Yabancı Dil öğrenmenin keyfini ve cesaretini
hissetmeleri için oyunlarla ve müzik etkinlikleriyle
derslerimiz pekiştirilir.
g. Disiplin Anlayışımız
YÖNDER Okullarında “disiplin” hakların, özgürlüklerin, kuralların
sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.
ve
Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, yönder, yönetici) hakları ve özgürlükleri
disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir
tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve
özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.
YÖNDER Okullarında her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı
olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklarözgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir. YÖNDER Okullarının kuralları,
tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir. Koruyucu ve geliştirici sınırlar,
öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin tırabzanları gibi
tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu
vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç öğrencinin dikkatini
cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.
8) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz
YÖNDER Okulları’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
öğrencilerde sağlanacak olumlu bireysel değişim ve gelişimde önemli
rol oynar.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta önleyici ve gelişimsel temelli
yaklaşım esas alınır.
8
Buna göre:
 Öğrencilere okula uyum sağlamalarında yardımcı olmak,
 Öğrenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
 Disiplin sorunlarının önlenmesi ve çözümünde öğrenci, veli ve öğretmene yönelik
çalışmalar yapmak,
 Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak,
 Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve
desteklemek,
 Olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek olmak,
 Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak,
 Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak,
 Anne-babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak,
 Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak,
 Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda
bulunmak,
 Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması
çalışmalarına katkıda bulunmak,
 Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak temel amaçlardandır.
9) Program Geliştirme ve Ölçme - Değerlendirme Çalışmaları
YÖNDER Okullarında program geliştirme çalışmaları
okulumuzun vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesinde,
kaliteli ve keyifli ders planlarının hazırlanmasında büyük
bir işleve sahiptir. Program Geliştirmenin Biriminin amacı:


 Günlük haftalık, aylık ve yıllık ders planlarını
program geliştirme uzmanı, yönder, ölçme değerlendirme
uzmanı ve eğitim teknolojisi uzmanının bir araya gelerek
hazırlamalarını sağlamak,
 Öğrenciyi
aktif kılan, keyifli, kaliteli ve
zenginleştirilmiş ders etkinliklerinin hazırlanmasını sağlamak ve bu etkinliklere
katkıda bulunmak,
Yönderlerin mesleki gelişimleri için eğitim programları düzenlemek,
Bölümlerin toplantılarına katılmak, program çalışmalarına katkıda bulunmak, bölüm
çalışmalarının planlanmasını, bölümler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktır.
Ölçme – Değerlendirme Uygulamaları
Yönder Okullarında öğrenci gelişimi aşağıdaki uygulamalarla izlenir ve analiz edilir:
 Okul Olgunluğu Değerlendirmesi – Hazırlık ve 1. Sınıf öğrencilerine kayıt öncesi
okulumuza uygunluklarını saptamak amacıyla uygulanır.
 Düzey Belirleme Sınavı –Okulumuz ara sınıflarına aday olan öğrenciler düzey
belirleme sınavı ile değerlendirilir.
 Hazır Bulunuşluk Sınavı – Her eğitim – öğretim yılı başında uygulanır. (1. Sınıf
dışında)
 Tema Değerlendirme (İzleme) Uygulamaları – 2. Sınıftan itibaren her tema sonunda
uygulanır.
 Performans Görevleri –Her disiplinler üstü tema çalışmasında bir performans görevi
uygulanır.
9






Proje Çalışmaları – Yılda en az bir disiplinler arası büyük proje çalışması yapılır.
Erişi Sınavları – I.yarıyıl ve II.yarıyıl dönemlerinde 4-5-6-7-8. sınıflara birer kez
uygulanır.
Yılsonu Olgunluk Sınavı - Her yıl Mayıs ayı sonunda 4-5-6-7-8. sınıflara uygulanır.
Ürün Dosyası – Öğretim Yılı sonunda öğrencilerin velilerine sundukları yıl içindeki
çalışmalarının sistemli olarak bir araya getirildiği ve gelişimleri hakkında bilgi veren
belgelerin toplandığı dosyadır.
Grup/Akran/Öz Değerlendirme – Öğrencilerin çalışma gruplarını, arkadaşlarını ve
kendilerini değerlendirmeleridir.
Sergi – 4. Sınıfta belirlenen disiplinler üstü temayla ilgili olarak ortaokula geçişlerini
belirten bir sonuç değerlendirme etkinliğidir. Öğrencilerin PYP eğitimleri süresince
edindikleri Öğrenen Profili özelliklerini ve PYP tutum, kavram ve becerilerini
derinlemesine bir sorgulamayla tüm okul toplumuna sergilemeleri fırsatıdır.
Bu uygulamalar sırasında öğrenciler ve Yönderler şu ölçme ve değerlendirme araçlarını
kullanırlar:
Zihin haritası
Röportaj
Günlükler
Kontrol Listesi
Ses ve Video Kaydı
Gözlem Formları
Kavram Haritası
Venn Şeması
V Diyagramı
Gridler
Rapor
Sözlü Sunumlar
Yazılı Değerlendirme (açık uçlu – çoktan seçmeli)
Dereceli puanlama anahtarı Anekdot kayıt
Tanılayıcı Dallandırılmış Ağaç
Sözcük ilişkilendirme
Gezi Gözlem Formlar
Tutum Ölçekleri
Poster – Afiş
Y Chart
Ödevler
TGA
Ölçme – Değerlendirme Sonuçları Raporlanması ve Geri Bildirim
Yönder Okullarında ölçme – değerlendirme uygulamaları yukarıda belirtilen yöntem ve
araçlarla yapılarak veli, yönder ve öğrencilere aşağıdaki şekillerde geri bildirim verilir. Geri
bildirimlerde ilgili tüm tarafların düzenli olarak açık, kapsamlı ve anlaşılabilir şekilde
bilgilendirilmeleri esastır.
Gelişim Raporu – 1. – 3. sınıflarda ara dönem sonlarında, Hazırlık sınıflarında yarıyıl
sonunda yılda iki kez öğrencilerin tüm derslerine karşı olan tutumlarını kapsayacak şekilde
raporlama yapılır.
Yarıyıl Karnesi – 1. – 8. sınıflarda yılda iki kez dönem sonlarında MEB kurallarına uygun
olarak verilir.
PYP Karnesi - Öğrencinin süreç içinde şekillendirdiği öğrenmesi hakkında bilgi vermeyi
hedefler. Burada yönderlerin değerlendirmelerinin yanı sıra öğrencinin kendini
değerlendirmesi ve velisinin görüşleri de yer almaktadır. Anasınıfı – 4. sınıflarda yılda iki kez
dönem sonlarında verilir.
10) Kütüphane
 Hızla değişen ve gelişen bir dünyada bilgi çağında, bilgi
toplumunda yaşıyoruz. Bu çağın özelliği, düşünen, soru soran, araştıran,
pratik çözümler üreten, bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, ulaştığı bilgiyi
kullanan, yeni bilgiler üretebilen insanlara ihtiyaç duyulmasıdır.
10









Yani bilgi okuryazarı olmalarıdır. Bilgi okuryazarlığı, nitelikli bir okur-yazar olmayı,
kütüphane okuryazarı olmayı, bilgi teknolojilerini iyi kullanmayı gerektirir.
Okul kütüphanesi olarak Türkçe ve Yabancı dilde kitap, dergi, gazete, yazılı basılı
görsel işitsel her türlü kaynaklarla bilgi ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Ezbere eğitimden uzaklaşmak adına dersler, kütüphane ortamında aktif olarak
işlenmekte; bilimsel proje çalışmaları, ders sunumları ve ödevler için kütüphane sürekli
olarak kullanılmakta; derste ihtiyaç duyulan yayınlar sağlanmaktadır.
Hedefimiz; okul kütüphanesine uygun, ders programlarını destekleyen, öğrencinin
araştırma ve okuma zevkine yönelik yeni ve bilimsel yayınlarla kütüphanemizi
geliştirmektir.
Bilgi Erişim ve Araştırma Teknikleri ile ilgili bilgiler kütüphane ortamında uygulamalı
olarak öğrencilere verilmektedir.
Ders saatlerinde kütüphane kullanımı sene başında yönderlerle birlikte
oluşturduğumuz haftalık kütüphane kullanım programına uygun olarak yapılmaktadır.
Kitap fuarları, yazarlarla söyleşi gibi sosyal faaliyetlerle kütüphane hizmetleri
çeşitlendirilmektedir. Kısaca, Özel Yönder İlköğretim Okulu Kütüphanesi eğitimde bir
''kütüphane ruhu'' oluşturmaya gayret göstermektedir.
Öğrencilerimizin bilgi okuryazarlığı becerisi kazanmış, “Yaşamboyu Öğrenme
Becerisi” olan bireyler olması hedeflenmektedir.
Okul kütüphanesi okulun açık olduğu saatler arasında kesintisiz olarak hizmet
Okulumuzda İşleyiş
Okulumuzda bir eğitim dönemi dört çeyrek dönemden
oluşmaktadır. Her bir dönemin sonunda öğrencilerimiz kendileri
ile ilgili geribildirim alma, mola verme ve yeniden başlama
fırsatına sahip olurlar.
Buna göre eğitim dönemi:
 1. Çeyrek : Eylül-Kasım(1 hafta tatil)
 2. Çeyrek : Kasım – Ocak (2 hafta tatil)
 3. Çeyrek : Ocak-Nisan (1 hafta tatil)
 4. Çeyrek : Nisan-Haziran (yaz tatili başlangıcı) biçiminde
planlanmaktadır.
11)
11
a) 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ
TARİH
01 Eylül 2014 Pazartesi
AÇIKLAMA
05 Eylül 2014 Cuma
Ana sınıflar, 1. ve 5.sınıfların oryantasyonu
08 Eylül 2014 Pazartesi
08 Eylül 2014 Pazartesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması
14 Kasım 2014 Cuma
I.Çeyrek Dönem
11 Eylül 2014 Perşembe
Bursa’nın Kurtuluşu
03 Ekim 2014 Cuma
Kurban Bayramı Arife Günü (1/2 gün)
04 Ekim 2014 Cumartesi
07 Ekim 2014 Salı
Kurban Bayramı (4 gün)
29 Ekim 2014 Çarşamba
17 Kasım 2014
Pazartesi
24 Kasım 2014
Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı
21 Kasım 2014 Cuma
1.Ara Tatil
23 Ocak 2015 Cuma
II.Çeyrek Dönem
01 Ocak 2015 Perşembe
Yılbaşı Tatili
23 Ocak 2015 Cuma
I.Yarıyıl Döneminin sona ermesi
26 Ocak 2015 Pazartesi
06 Şubat 2015 Cuma
I.Yarıyıl Dönemi (Sömestr) tatili
09 Şubat 2015 Pazartesi
II.Yarıyıl Döneminin Başlaması
09 Şubat Pazartesi 2015
03 Nisan Cuma 2015
III.Çeyrek Dönem
06 Nisan 2015 Pazartesi
10 Nisan 2015 Cuma
2.Ara Tatil
13 Nisan 2015 Pazartesi
19 Haziran 2015 Cuma
IV.Çeyrek Dönem
23 Nisan 2015 Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2015 Cuma
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2015 Salı
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Haziran 2015 Cuma
2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılının sona ermesi
Ertuğrul AKBAŞ
Okul Müdü
12
Çizelgesi (İlkokul zaman çizelgesi)
HAZIRLIK VE 1.SINIFLAR
2,3,4,5 ve 6.SINIFLAR
BAŞLANGIÇ VE
BİTİŞ
DERS SAATİ
BAŞLANGIÇ VE
BİTİŞ
DERS SAATİ
08:50 – 09:10
Okuma Saati
08:50 – 09:10
Kahvaltı
09:10 – 09:30
Kahvaltı
1.Ders Saati
Teneffüs
2.Ders Saati
09:10 – 09:30
Teneffüs
3.Ders Saati
11:00– 11:10
Öğle Yemeği
4.Ders Saati
Teneffüs
5.Ders Saati
11:50 – 12:00
12:00 – 12:35
13:55– 14:05
14:05– 14:45
14:45– 15:00
15:00 – 15:40
15:40 – 15:55
Teneffüs
6.Ders Saati
Beslenme
7.Ders Saati
Teneffüs
15:40 – 15:55
Teneffüs
6.Ders Saati
Teneffüs
7.Ders Saati
Beslenme
15:55– 16:35
8.Ders Saati
15:55– 16:35
8.Ders Saati
09:30 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 11:00
11:00– 11:10
11:10– 11:50
11:50 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05– 13:15
13:15– 13:55
13:55– 14:05
14:05– 14:45
14:45– 15:00
15:00 – 15:40
09:30 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 11:00
11:10– 11:50
12:35– 13:15
13:15– 13:55
Okuma Saati
1.Ders Saati
Teneffüs
2.Ders Saati
Teneffüs
3.Ders Saati
Teneffüs
4.Ders Saati
Öğle Yemeği
5.Ders Saati
c) K12net Okul Yönetim Sistemi
K12net, okulumuzda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri ile ilgili çok
kapsamlı bilgi içeren bir kurumsal öğrenci bilgi sistemidir.
Tam bir okul yönetim paketi olması, sisteme her an, her yerden erişim kullanım kolaylığını
sağlamaktadır. İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan http://yonderkoleji.k12net.com
sitesine bağlanarak, size özel kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
Sistemi kullanarak çocuğunuzun;
 Sınav sonuçları,
 Ders programı,
 Öğretmenleri,
 Devamsızlıkları,
 Kişisel gelişimi,
 Rehberlik işlemleri,
 Etüt işlemleri,
 Ödevleri
 Okul duyuruları
bilgilerine anında ulaşabileceksiniz.
13
d) Okul Kurallarımız
Yönder Okullarında;
 Her öğrencinin kurallara uyma, kendisinin ve diğer
kişilerin güvenliklerini önemseme ve koruma
sorumluluğu vardır.
 Her öğrencinin sağlık kurallarına uyma, dikkat etme,
kendisinin ve başkalarının sağlığını gözetme
sorumluluğu vardır.
 Her öğrencinin başkalarına ve başkalarının haklarına,
özgürlüklerine saygı duyma sorumluluğu vardır.
 Her öğrencinin yaşadığı ortamı temiz tutma, ortak
kullanım alanlarındaki eşyaları koruma sorumluluğu
vardır.
 Her öğrencinin öğrenme ve öğrenci olma
sorumluluğu vardır.
Bu sorumlulukları yerine getirmek için aşağıdaki okul kuralları uygulanmaktadır:
Öğrenciler;
1. Yönderlerine, büyüklerine ve birbirlerine saygılı davranırlar. Büyük öğrenciler,
kendilerinden küçük sınıflardaki öğrencilere örnek olmaları gerektiğini unutmazlar.
2. Derse zamanında gelmekle yükümlüdürler.
3. Derse araç-gereç bakımından hazır gelir, bu konuda herhangi bir mazeret beyan
edemezler.
4. Ders içi ve ders dışı etkinliklerde planlı ve disiplinli çalışmanın, sorumluluk almanın
önemini ve gereğini bilirler.
5. Ders içinde düzeni bozan davranışlarda bulunamazlar.
6. Sosyal ve akademik alanlarda verilen tüm pekiştirme çalışmalarını zamanında
yaparlar.
7. Sene içinde düzenlenen tüm törenlere katılırlar.
8. Sınıflarını düzenli ve temiz tutmakla yükümlüdürler.
9. Okula yönetim tarafından izin verilmedikçe, PSP, I-POD, cep telefonu, fotoğraf
makinesi, her türlü elektronik ve mekanik oyun araçları ve kamera gibi elektronik
cihazlar getiremezler.
10. Okul eşyasına veya okulun herhangi bir yerine zarar veremezler. Verilmesi
durumunda zararın karşılığını ödemekle yükümlüdürler.
11. Gün içerisinde okuldan ayrılmak durumundaysa, bir gün öncesinden yazılı dilekçesini
müdür yardımcısına teslim ederler. Acil gelişen durumlar için veli sorumlu müdür
yardımcısına ulaşır.
12. Günlük servis değişikliği yapamazlar. Acil durumlarda, mazereti okul yönetimince
kabul edilen öğrenciler yazılı dilekçelerini ilgili sorumlu yardımcısına teslim eder.
13. Servis kurallarına uyarlar.
14. İstenmedik davranışlar karşısında öğretmenler tarafından yapılacak uyarıları dikkate
alırlar.
e) Devam Durumu
 Devamsızlık
 Geç gelme
 İzin
14
Yönder Okullarında öğrencilerin devam devamsızlık durumları İlköğretim Kurumlar
Yönetmeliğine(İKY) bağlı olarak takip edilir ve e-okul sistemi
üzerinden izlenir.
Okula gelmeyen öğrencinin ailesi ile aynı gün içinde iletişim kurulur.
Devamsızlığın 2 günü geçtiği hastalık durumlarında doktor raporu ile
okula başlaması beklenir.
Okula geç gelen öğrenci Eğitim Lideri Yardımcısına bilgi vererek derse
onun izniyle katılır. 1. Dersi geçen geç kalmalarda yarım gün
devamsızlık sayılır.
……………….
İKY;Madde 26 — Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir
veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir
ve devamsızlığı yarım gün sayılır.
İKY;Madde 27 — (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin
okula devamları zorunludur.
İlköğretim okullarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan,
adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince eokuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi
üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir.
Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu
durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar
silinmez.
İKY;Madde 28 — Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana,
baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle
kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü
olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 2.5.2006/26156 RG) Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı
sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler,
hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. İzinleri, 13/1/2005 tarihli
ve 25699 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta
Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre verilir.
Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.
İKY;Madde 29 — Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden
birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine
bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en az yarım gün olmak
15
üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcıları
tarafından verilir. Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.
İKY;Madde 30 — Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı
alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli
önlemler alınır.
f) Bayrak Törenleri
 Öğrenciler, yaşadıkları ülkenin değerlerine saygılı bireyler
olarak yetişebilmeleri için; Bayrak Kanunu ve Tüzüğü gereğince
bayrak törenlerine katılırlar.
 Her hafta pazartesi ve Cuma günleri yapılan Bayrak
Törenine öğrenciler ve yönderler katılırlar.
 Törende hazır bulunan öğrenci, öğretmen ve velilerin tören
gereklerini yerine getirmeleri beklenir.
 Öğrencilerin Cuma günü Bayrak Törenine katılmadan
okuldan ayrılmaları yönünde veli talepleri onaylanmaz.
 Öğrencilerin, Bayrak Törenlerinde tören yönetmeliğine
uygun davranmaları istenir.
g) Okul Gezileri
 İşlenen konuların niteliğine uygun olarak ya da motivasyon amaçlı düzenlenir ve
program dahilinde yapılır.
 Gezi tarihleri Okul Etkinlik Takviminde dönem başında açıklanır. İhtiyaçlar
doğrultusunda yeni geziler organize edilebilir.
 Yapılacak gezi ile ilgili velilerden K12 üzerinden izin onayı alınır.
 Gezi öncesinde öğrencilere gezinin amaçları açıklanır.
 Gezi sonrasında “Gezi Rubrikleri” yapılır.
h) Okul Servisleri








Okul servislerinde seyahat ettiklerinde okul öğrencisi olarak davrandıklarını
unutmamalıdırlar.
Sürücülerin ve servis Yönderlerinin uyarılarını dinlerler; onlara karşı saygılı
davranırlar.
Yüksek sesle konuşarak, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla
arkadaşlarını, araç sürücülerini, hosteslerini ve çevreyi rahatsız etmezler.
Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aşağı sarkmaz ve ayağa kalkmazlar.
Araçlarda yemek yemezler. (Uzun süreli servislerde ortak hareket edilir.)
Yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takılı tutarlar.
Araçlara kasten ve kaza ile verdikleri zararları ödemekle yükümlüdürler.
Herhangi bir sorun olduğunda, sürücü ya da servis hostesi ile tartışmaya girmezler;
velilerine bilgi vererek servis firması müdürlüğüne veya ilgili müdür yardımcısına
iletilmesini sağlarlar
16

Kaybedilen her dakikanın okula geç kalınmasına neden olacağını bildikleri için,
servislerini bekletmezler.
Herhangi bir nedenle servisi kaçırdıklarında, velilerinin olanaklarıyla okula gelirler.
Servis araçlarının sürücüleri tarafından, velilerinin izni ve okul yönetiminin onayı
olmadan güzergâh dışında bırakılamazlar.
Servislerde olumsuz davranışlar sergilediğinde durumları, öğrenci velisi, servis şirketi
yetkilileri ve okul yönetimince görüşülür; olumsuz davranışların tekrarlanmaması için
gerekli önlemler alınır.
Servis değişikliği yapamazlar. Servis değişikliği, Müdür Yardımcısı ve Gökçe
Firmasının onayı ile yapılabilir.
Servis yönderinin gösterdiği yerlere otururlar.





i) Kayıp Eşyalar



Bahçe, koridor ve sınıflarda unutulan eşyalar, “Kayıp Odası”nda (B Blok 2.Kat)
toplanır.
Öğrenci ve velilerimiz gün içerisinde bu odadan kayıp eşyalarını kontrol edebilirler.
Okula getirilmesi uygun olmayan eşyaların kaybında sorumluluk öğrenciye aittir.
j) Kıyafet
Okulumuzda serbest kıyafet uygulaması vardır. Amacımız günlük hayatları içerisinde karar
verme süreçlerine ve giyim zevklerinin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Özel günlerde ve
resmi törenlerde okul üniforması, spor etkinliklerinde ve okul gezilerinde ise okul eşofmanı
giyilir.
k) Özel Günler
Özel günler ve kutlamalarda öğrencilerin öğretmenlerine verebileceği en güzel hediye sevgi
ve saygıdır. Öğretmenlerimize hediye alınması prensiplerimize aykırıdır. Velilerimizin bu
konuya hassasiyet göstereceğine inanıyoruz.
l) Sağlık
Çocuklarımızın hızlı büyüme süreçlerinde onlara, beslenme, hijyen konularında doğru
alışkanlıklar kazandırmak, kendilerinin ve yaşadıkları çevrenin sağlığı konusunda dikkatli,
duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlamak amacındayız. Bu amaçla kurulan sağlık birimimiz okul
binası içerisinde sağlık görevlisi ile revirimizde hizmet vermektedir. Revirimiz ilk müdahale
için gerekli donanıma sahiptir. Hastane koşullarını gerektirecek bir müdahale için her
durumda olduğu gibi aile ile iletişim dâhilinde bizim refakatimizde müdahale edilir.
m) Beslenme
Yemek listeleri beslenme uzmanı tarafından öğrencilerin bir günde alması gereken kalori
miktarları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Yemek programı ilkokulda ve ortaokulda 3 öğün
(kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı) olacak şekilde düzenlenmiştir.
17
n) Güvenlik ve Temizlik
Öğrencilerin güvenli ve hijyenik bir fiziksel ortamda olmaları için gerekli şartlar sağlanmıştır.
Okulumuzda tam zamanlı olarak görev yapan güvenlik personeli ve gün içinde temizlikten
sorumlu personel bulunmaktadır.
Güvenlik Prosedürü:
 Öğrenci giriş kapısı veli ve ziyaretçilere kapılıdır; tüm veli ve ziyaretçiler yönetim giriş
kapısını kullanırlar.
 Eğitim öğretim saatleri içinde okuldan alınmak istenilen öğrenci, müdür yardımcısı onayı
ile teneffüs saatinde sınıfından alınabilir. Veli, yönetim lobisinde öğrenci gelinceye kadar
bekler.
 Servisle alınan öğrencilerin servis değişiklikleri, ailesi tarafından alınanların ise herhangi
bir nedenle “Öğrenci Teslim Belgesi”nde belirtilen isimler dışında birisi tarafından
alınmasına ilişkin istekler yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirilir. Bildirim K12
üzerinden ya da yazılı olarak en geç saat 14.00’a kadar yapılır.
 Yıl içinde velisi dışında kişiler tarafından alınabilecek öğrencilerle ilgili olarak eğitim
öğretim yılı başında, alacak kişilerin kimlik fotokopilerinin de bulunduğu bir dilekçe, ilgili
müdür yardımcısına iletilir.
 “Öğrenci Teslim Belgesi”ndeki isimlerde kalıcı değişiklik yapılması gerektiği durumlarda
okul yönetimine başvurulmalıdır.
 Okul çıkışında öğrencilerini kendileri alan veliler, güvenlik giriş bölümünde
bekleyebilirler.
 Okul servisi kullanan öğrenciler, okul çıkışında velileri tarafından alınacak ise bu durum
veli tarafından en geç saat 14.00’a kadar ilgili müdür yardımcısı ve servis yetkililerine
bildirilir. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan veli sorumlu olacaktır.
 Servis kullanmayan öğrencilerimizden saat 16:55’e kadar okuldan ayrılmamış olanlar,
nöbetçi öğretmen gözetiminde nöbet sınıfında toplanırlar. 18.30’a kadar nöbet sınıfı
uygulaması devam eder.
o) Ulaşım
Yönder Okullarında öğrencilerimizin okula toplu ulaşımları DEVA TURİZİM firması
tarafından sağlanmaktadır.
DEVA TURİZİM araçlarının tamamında öğrencilerin yolculuk sırasında güvenlikleri için
gerekli hatırlatmalar yapan hostesler bulunmaktadır. Tüm araçlarda öğrencilerimizin yolculuk
sırasında güvenlikleri için kullanacakları emniyet kemeri bulunmaktadır. Her servis aracının
güzergâhı, öğrencilerimizin serviste geçirecekleri zamanı en aza indirecek şekilde
planlanmaktadır.
18
12) Okulumuzda Yürütülen Program ve Projelerimiz
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Eko Okullar Programı
Minik Tema Programı
Trinity College
Cambridge Exams
Comenious ve e-twinning projeleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Dele sınavları
13) Okul Aile Birliğimiz
Okul Aile Birliği, okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, velilerimiz ve
Yönderlerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek, okul aktivitelerinde aktif olarak yer almak,
dilek ve önerilerini okul yönetimine rahatça iletebilmek üzere çalışmalar yapar. Okul
yöneticilerimiz, Yönderlerimiz ve velilerimiz birliğin doğal üyesidir. Okul aile birliğinin
yapacağı her çalışma okul yönetiminin onayıyla gerçekleştirilir.
Okul Aile Birliği seçimleri okul açıldıktan sonraki bir ay içerisinde okul yönetiminin
belirleyeceği yer ve zamanda gerçekleştirilir.
Okul Aile Birliği veliler arasından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye
ve bir sekreter üyeden oluşur. Bir Yönder’imiz de okul aile birliğinin üyesi olarak görev alır.
Okul Aile Birliği çalışmalarında Eğitim Liderine karşı sorumludur.
Okul Aile Birliği belirli bir gündem çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirir. Toplantı
tutanaklarının bir örneği Eğitim Liderine verilir.
.
Her PYP teması sonunda temaya ait etkinliklere ve önemli duyurulara yer veren bir e-bülten
gönderilir.
Her akademik yılda velilerimize sene başında bildirilen tarihlerde birebir veli toplatıları yapılmaktadır.
Bireysel veli/öğretmen görüşmeleri için verilen çizelge doğrultusunda randevu alarak görüşmeler
yapılmaktadır. Ayrıca hazırlık sınıfları ve 1.sınıflarda iletişim defterleri öğretmen ve veli arasında
kullanacağımız iletişim araçlarından biridir.
19
Velilerimizin ihtiyacını duyduğu konular göz önünde bulundurularak düzenlenen veli seminerlerimiz
olmaktadır. Bu seminer tarihleri velilerimize önceden bildirilmektedir.
20
Üçevler Mah. Ahıska Cad. No: 11 Nilüfer/Bursa
Tel /Fax: 0224 441 07 07
[email protected]
www.yonderkolejibursa.com
Download

Untitled - Yönder Koleji, Bursa