BKR-BIZIM MENKUL TFKB KIRA SERTIFIKASI FONU
Ekim 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
BKR-BIZIM MENKUL TFKB KIRA SERTIFIKASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı
:
BIZIM MENKUL
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
BIZIM MENKUL
D-)Fon Tutarı
:
100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
10.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
456.274,75
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
42.212.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
18 Şubat 2013
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,010809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,010702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,99
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
56,18
d-) Özel Sektör Tahvili
:
43,82
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
0,282
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,12
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
446,81
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
BKR-BIZIM MENKUL TFKB KIRA SERTIFIKASI FONU
Ekim 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRD190815T10
19/08/15
10.000,00
10.231,82
2,34
TRD170216T17
17/02/16
160.000,00
167.858,29
38,32
TRD280916T17
28/09/16
140.000,00
142.392,28
32,51
TRDABVK91516
11/09/15
30.000,00
30.569,13
6,98
TRDABVKK1413
28/11/14
10.000,00
10.557,19
2,41
TRDKTVKA1413
28/11/14
30.000,00
30.537,12
6,97
TRDKTVKK1411
18/11/14
10.000,00
10.191,27
2,33
TRDTFVK21514
23/02/15
35.000,00
35.628,81
8,14
425.000,00
437.965,91
100,00
425.000,00
437.965,91
100,00
Özel Sektör
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
437.965,91
95,99 %
18.079,18
3,96 %
1.120,00
0,25 %
0,00
0,00 %
-890,34
-0,20 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
456.274,75
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alymlarda ve portföyden
Satymlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
0,00
0,0000 %
417,03
0,0914 %
BKR-BIZIM MENKUL TFKB KIRA SERTIFIKASI FONU
Ekim 2014
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
Portföydeki Varlyklaryn Saklanmasy
Hizmetleri Yçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Oldu?u Vergi Ödemeleri
14,20
0,0031 %
27,20
0,0060 %
Di?er Harcamalar
15,36
0,0034 %
473,79
0,1039 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
4.037.000,000
43.453,75
27.726.000,000
298.388,71
Download

Fon Aylık Raporu - Bizim Menkul Değerler