YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
(YKT) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TIPI ALTIN FONU
HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YKT) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TIPI ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
44,496,564.63
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
3,035,930,671.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
22.01.2010
H. FONUN SÜRESİ
:
100,000,000.00
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.014657
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.013860
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
5.75%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
7.63%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
16.52%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.05%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
2.75%
Kıymetli Madenler
96.62%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.58%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
04/07/2014 11:22:04
Sayfa 1 / 3
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
15.58%
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
ALTIN
TOPLAM
J) TERS REPO
:
K) DİĞER
:
TOPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
-169.06
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
488.0000
43505117.0400
97.68
488.00
43,505,117.04
97.68
782,195.50
782,195.50
1.76
782,195.50
782,195.50
1.76
252,778.27
252,778.27
0.57
252,778.27
252,778.27
0.57
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
44,540,090.81
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
33,801.66
C. ALACAKLAR (+)
:
2,514.68
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
79,842.52
FON TOPLAM DEĞERI
:
44,496,564.63
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
27.20
37006
Saklama Giderleri
43.34
37013
Kur Farkı Giderleri
04/07/2014 11:22:04
70,947.24
394.40
2.50
3,469.96
Sayfa 2 / 3
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37023
VIOP İşlemi Komisyonu
37024
KM İşlemi Komisyonları
37025
KM Saklama Giderleri
535.84
158.92
1,416.95
104.62
4,362.62
Toplam
81,463.59
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
04/07/2014 11:22:04
:
Giriş Tarihi
Stok
Kazanılan Nominal
Sayfa 3 / 3
Download

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. AYLIK RAPORUDUR. (YKT) YAPI VE