IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V
30.09.2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
B-)Kurucunun Ünvanı
:
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
D-)Fon Tutarı
:
E-)Fon Pay Sayısı
:
F-)Fon Toplam Değeri
:
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
I-)Fonun Süresi
:
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
d-) Özel Sektör Tahvili
:
e-)Devlet Tahvili Repo
:
f-) BPP
:
g-) Opsiyon
:
h-) Varant
:
i-)Değerli Maden
:
j-) Mevduat
:
k-) Katilim Hesabı
:
l-)Diğer
:
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
:
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi
:
b-)Hazine Bonosu
:
c-)Devlet Tahvili
:
d-)Opsiyon
:
e-)Varant
:
f-)Diğer
:
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
:
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
IPT-İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY B TİPİ KISA V
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Perform Porföy Yönetimi A.Ş.
250.000.000,00
25.000.000.000,00
2.211.419,43
203.785.743,000
27.02.2013
Süresizdir.
0,010852
0,010799
0,49
0,47
0,47
0,00
0,00
52,69
12,70
21,38
13,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,905
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
49,21
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT191114T18
TRT070115T13
TRT130515T11
19/11/14
07/01/15
13/05/15
500.000,00
300.000,00
300.000,00
494.584,90
302.631,24
297.740,45
22,34
13,67
13,45
06/03/15
09/01/15
30.000,00
200.000,00
28.832,54
195.075,58
TOPLAM:
1.330.000,00
1.318.864,71
1,30
8,81
59,57
Özel Sektör
TRFISFA31518
TRFSHOL11511
T.REPO
TRT141118T19
BPP
BPP
BPP
PORTFÖY DEĞERİ:
22,59
22,59
01/10/14
515.900,00
500.139,73
TOPLAM:
515.900,00
500.139,73
01/10/14
01/10/14
43.012,24
352.099,73
43.012,24
352.099,73
TOPLAM:
395.111,97
395.111,97
1,94
15,90
17,84
2.241.011,97
2.214.116,41
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT
G-)VERGİ
FON TOPLAM DEĞERİ
ORAN%
2.214.116,41
1.934,18
0,00
0,00
-4.631,16
0,00
0,00
2.211.419,43
100,12 %
0,09 %
0,00 %
0,00 %
-0,21 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Fon Yönetim Ücreti
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına
Ödenen Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
TOPLAM:
ORAN%
2.031,04
110,57
36,51
0,0918 %
0,0050 %
0,0017 %
457,33
0,0207 %
27,20
658,78
0,0012 %
0,0298 %
82,95
0,0038 %
3.404,38
0,1540 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
55.488.524,000
Alış Tutarı
601.259,40
Satış Miktarı
60.134.652,000
Satış Tutarı
650.000,00
Download

ıpt-iş yatırım perform portföy b tipi kısa v 30.09.2014