ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ ALTIN FON
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ ALTIN FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
5.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
1.098.745,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
73.621.776,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
10 Kasım 2008
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,014924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,014143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
2,95
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
5,42
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
94,58
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
1,507
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ ALTIN FON
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
23.920,00
34.017,51
3,09
23.920,00
34.017,51
3,09
12.000,00
1.068.532,52
96,91
12.000,00
1.068.532,52
96,91
35.920,00
1.102.550,03
100,00
T.REPO
02/01/15
TRT110215T16
TOPLAM:
DİĞER
ALTIN-REF
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
1.102.550,03
100,35 %
977,49
0,09 %
1.872,93
0,17 %
0,00
0,00 %
-6.655,05
-0,61 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
1.098.745,40
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
TUTAR
ORAN%
14,63
0,0013 %
1.669,94
0,1520 %
54,93
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
118,40
0,0108 %
27,20
0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
511,02
0,0465 %
Kayda Alma Ücreti
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş B TİPİ ALTIN FON
Aralık 2014
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar
TOPLAM:
ORAN%
3,15
0,0003 %
293,72
0,0267 %
2.692,99
0,2451 %
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
3.355.515,000
50.927,39
1.766.181,000
25.027,38
Download

Fon Aylık Raporu