ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık 2014
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı
:
ŞEKERBANK T.A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
1.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
283.464,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
851.232,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
8 Kasım 1993
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,333005
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,330056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
27,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
27,34
a-)Hisse Senedi
:
77,72
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
22,28
f-) BPP
:
0,00
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
0,00
:
1,121
a-)Hisse Senedi
:
0,11
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
0,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık 2014
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
HİSSE SENETLERİ
AKBNK
1,00
8,66
0,00
AKCNS
501,00
7.815,60
2,70
AKENR
0,62
0,79
0,00
1.000,00
7.430,00
2,57
ARCLK
751,00
11.265,00
3,89
ASELS
1.001,42
12.017,04
4,15
EKGYO
5.001,00
13.852,77
4,79
ENKAI
501,16
2.646,12
0,92
EREGL
501,22
2.235,44
0,77
FROTO
51,00
1.660,05
0,57
GARAN
501,00
4.719,42
1,63
HALKB
1.001,00
13.913,90
4,81
ISCTR
1.001,00
6.746,74
2,33
KCHOL
1.001,50
12.418,60
4,29
KRDMD
0,90
1,85
0,00
MGROS
501,00
11.397,75
3,94
PETKM
3.501,00
13.828,95
4,78
PGSUS
351,00
11.635,65
4,02
SAHOL
1.001,00
10.160,15
3,51
SISE
3.001,18
10.924,30
3,78
TAVHL
501,00
9.569,10
3,31
TCELL
1.001,00
14.314,30
4,95
THYAO
751,15
7.233,57
2,50
TOASO
751,00
11.978,45
4,14
TRCAS
0,93
2,33
0,00
TTKOM
1.501,00
10.912,27
3,77
TUPRS
251,00
13.880,30
4,80
ULUUN
4.000,00
10.720,00
3,70
VAKBN
1,00
4,88
0,00
YKBNK
1,00
4,89
0,00
29.929,08
233.298,87
80,62
39.390,00
56.028,84
19,38
39.390,00
56.028,84
19,38
69.319,08
289.327,71
100,00
AKSA
TOPLAM:
T.REPO
TRT110215T16
02/01/15
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık 2014
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
289.327,71
102,07 %
145,44
0,05 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-6.008,93
-2,12 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
283.464,22
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
100,58
0,0355 %
110,41
0,0390 %
Kayda Alma Ücreti
14,17
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
86,62
0,0306 %
27,20
0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Diğer Harcamalar
511,02
0,1803 %
486,96
0,1718 %
1.336,96
0,4718 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
1.640.725,000
535.270,27
1.176.552,000
379.373,80
Download

Fon Aylık Raporu